Ročenka 2013/2014. Obchodní akademie Praha, s.r.o., Vinořská 163, Praha 9 - Satalice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka 2013/2014. Obchodní akademie Praha, s.r.o., Vinořská 163, Praha 9 - Satalice"

Transkript

1 Ročenka 2013/2014 Obchodní akademie Praha, s.r.o., Vinořská 163, Praha 9 - Satalice

2 Historie školy Škola zařazena MŠMT ČR do sítě škol. Zřizovatel školy Ing. Slavomír Pospíchal, CSc. získává certifkát Nottingham Trent University v Anglii, v oboru Business and Management, který ho opravňuje k výuce anglického programu První maturity. Škola se stává pobočkou střední školy v Nottinghamu a poskytuje anglické vzdělání v Praze Škola získává vlastní registraci anglické centrály v Londýně k výuce anglického programu oboru Bussines, ukončeného National Diploma in Business Škola zahajuje spolupráci se školou v Lichtenfelsu v Německu, se kterou organizuje výměnné stáže, hrazené z fondu agentury Tandem a evropských fondů Škola získává nejvyšší hodnocení anglické centrály: A. Škola získává registraci Higher National Diploma in Business and Management (1. stupeň bakalářského studia) Rozšíření stipendijního řádu o stipendia pro studenty s vyznamenáním Nová akreditace VOŠ od MŠMT ČR dle anglického programu v oboru Personalistika. Zahájení zahraničních stáží do Anglie a Irska plně hrazené z fondů EU Leonardo. Zavedení tabletové výuky ve vybraných předmětech Zahájení zahraničních stáží do Anglie a Irska s dotací EU, zavedení tabletové výuky ve vybraných předmětech Plánujeme otevření 6ti letého oboru pro absolventy ZŠ. původní budova z roku 1980 nynější vzhled budovy po rekonstrukci a rozšíření

3 Obsah Historie školy...2 Studijní obory a vyučované předměty...4 Co nabízíme navíc...5 Rodinné vedení školy... 6 Učitelský sbor Studenti denního studia Studenti dálkového studia Školní aktivity

4 Studijní obory a vyučované předměty 4letý obor Mezinárodní obchod: Mezinárodní obchod, Marketing, Podnikání a jeho činnosti, Finance. 4letý obor Multimediální komunikace: Multimediální komunikace, Počítačová grafika, Mediální studia a žurnalistika, Public Relations, Rétorika. 4 4letý obor Business s mezinárodní anglickou maturitou (a roč. 6-ti letého): Exploring Business Activity, Investigating Business Resources, Introduction to Marketing, Effective People, Communication and Information, Introduction to Accounting, An Introduction to Marketing Research, Investigating Recruitment and Selection, Human Ressource Management in Business, Managing Business Information, Introduction to the Internet and e-business, Starting a Small Business, Exploring Business and the Economic Environment. 6-ti letý obor pro žáky 7. tříd ZŠ Podnikání a kreativita v médiích (1. a 2. roč.): Český jazyk, Anglický jazyk, Druhý cizí jazyk dle výběru, Matematika, Informatika, Zeměpis, Výtvarná výchova, Kreativita, Komunikační techniky, Kreativita v médiích, Zvuková technika, Počítačová grafika, Fotografické techniky, Úprava webových stránek, Reklama, Tělesná výchova. Vyučované předměty společné pro všechny 4leté obory (a ročník 6-ti letého): Anglický jazyk, Německý jazyk (nebo Španělský jazyk nebo Italský jazyk nebo Ruský jazyk), Informační technologie, Písemná a elektronická komunikace, Ekonomika, Management, Ekologie, Hospodářský zeměpis, Účetnictví, Český jazyk a literatura, Matematika, Dějepis, Společenské vědy, Přírodní vědy, Tělesná výchova.

5 Co nabízíme navíc Individuální přístup, profesionální učitelský sbor, kvalitní a moderní technické vybavení, bezbariérový přístup (integrace vozíčkářů, kteří neplatí školné), docházkový a klasifikační online systém, přátelské prostředí, navazující bakalářské studium. Vyučujeme podle anglického programu ukončeného mezinárodním certifikátem. Studium denní, dálkové (2 x měsíčně o sobotách), distanční online. Studenti s vyznamenáním neplatí školné! 5 Výuka vybraných předmětů na tabletech! Vysoká úspěšnost u celostátních maturit! Studenti vyjíždějí na plně hrazené stáže z dotací EU do Anglie, Irska a Německa.

6 Rodinné vedení školy Ing. Mária Václavíková (ředitelka, dcera zřizovatele, vyučuje management) Milí studenti, moje životní motto je: Život je krásný. Každý člověk si ho musí prožít tak, aby pro něj krásný byl. Pro mě celý můj život je moje rodina a práce, která mě moc baví. Vzdělání je pro život velmi důležité a záleží jen na Vás, zda si to uvědomíte. PaedDr. Eliška Pospíchalová (zástupkyně a spoluzřizovatelka školy) 6 J. A. Komenský: Škola, dílna lidskosti. Děkuji všem, kteří se podílejí na přátelské atmosféře na škole. Dobré klima na škole potlačuje stres, který je životu nebezpečný. Ať Vás správný duch školy učí rozlišovat dobro od zla. Vyhýbejte se bezhumorným a podezřívavým lidem. Člověk, který se neumí smát, je zralý na zrady a podvody. Naučte se ke svému okolí přistupovat tak, aby Váš život byl krásný, protože jste nikomu neublížili. Bc. Linda Brzoňová, dcera zřizovatele (zástupkyně, dcera zřizovatele, vyučuje italský jazyk) Dokonalost má jednu zásadní chybu, je nudná. Ing. Slavomír Pospíchal, CSc. (zřizovatel, vyučuje ekonomické předměty v angličtině, tutor bakalářského studia) Proč na škole učíme podle anglického programu Při svém pobytu v Anglii jsem měl možnost podrobně se seznámit s výukou na anglických středních odborných školách. Zatímco na české škole je student veden k tomu, aby do své paměti ukládal během studia znalosti a poznatky, anglický student se učí vyhledávat informace, pracovat s nimi a vyvozovat z nich závěry. Anglický student si pamatuje méně teorie, ale umí získat informace, připravit pro svého šéfa zprávu i se zdůvodněnými návrhy, navrhnout mu financování projektu. Je lépe připraven pro výkon povolání, které si vybere. Učí se tím, že vykonává ve škole cvičně to, co bude dělat v praxi.

7 Profesionální učitelský sbor Český jazyk a literaturu vyučuji velmi ráda již řadu let. Zvlášť dnes v době integrace Evropy je důležité, aby mladá generace ovládala svůj mateřský jazyk stejně kvalitně jako světové jazyky. A protože naše životní tempo se neustále zvyšuje, snažím se, aby studenti právě v literatuře nalezli spojence proti problémům a stresům, které současná doba přináší. Mgr. Hana Skudrzyková český jazyk, společenské vědy třídní 2. ročníku denního a 5. ročníků dálkového studia Stejně jako kdysi, i dnes je španělština jazykem, nad kterým slunce nezapadá. Španělská kuchyně, latinoamerická hudba, španělsky mluvící zpěváci. Se španělštinou se lze setkávat na každém kroku po celém světě a čím více se ponoříte do krásy samotného jazyka, tím více si užijete všeho, co s sebou tato kultura přináší. Ing. Michal Střecha španělský jazyk, ekonomické předměty v AJ, tutor anglického programu Matematiku a přírodní vědy jsem začal na zdejší škole učit v září Mým cílem je ukázat studentům, že matematika může být zajímavá, zábavná a nemusí být jen strašákem a noční můrou. 7 RNDr. Aleš Střecha matematika, informační technologie a přírodní vědy Ing. Leoš Kučera účetnictví třídní 2. ročníku dálkového studia Bez práce by můj život ztrácel smysl. Proto jsem rád, že mohu vyučovat anglickému jazyku v dálkovém maturitním studiu a ekonomickým předmětům v anglickém studiu bakalářů (HND). Rád tam chodím kvůli těm, kteří se chtějí něčemu naučit. Mgr. Zhanna Vitkouskaya anglický jazyk prof. PhDr. Ivan Bareš, CSc. anglický jazyk, ekonomické předměty v AJ

8 Proč učím německý jazyk Obecně lze říci, že znalosti cizích jazyků rozšiřují duševní a odborné obzory. Německo je téměř pro všechny evropské a mnohé mimoevropské země nejdůležitějším obchodním partnerem. Kdo mluví německy, zlepšuje své obchodní vztahy. Znalosti německého jazyka zvyšují možnosti uplatnění na trhu práce. Německo je také náš nejbližší soused, se kterým máme podobnou kulturněhistorickou zkušenost. Mgr. Luboš Turner, německý jazyk, hospodářský zeměpis, ekologie, informační technologie třídní 4. ročníku denního a 1. ročníku dálkového studia Mgr. Lilit Gevorgyan anglický jazyk, ekonomické předměty v AJ 8 Ve všech ekonomických předmětech, které v Obchodní akademii Praha v Satalicích učím, ať už jde o marketing, ekonomii, podnikání nebo zahraniční obchod, se snažím studentům vštípit ekonomický styl myšlení. To znamená dělat všechno promyšleně a vynaložit při tom pouze tak velké úsilí, abychom dosáhli z výsledků naší práce maximálního užitku. Mgr. Petra Matoušková ruský jazyk a společenské vědy Ing. Valerie Larisch ekonomické předměty třídní 1. ročníku denního a 4. ročníku dálkového studia TV vnímám jako roli pokusit se studenty více namotivovat, aby se ve svém volném čase více věnovali sportu a co nejvíce se stranili nešvarům jako je kouření, špatná životospráva a podobně... Jsem rád za každého mladého člověka, který dokáže žít aktivně a pohyb mu není cizí. v práci asistenta handicapovaných žáků jsem našel novou pracovní, ale i životní inspiraci. Cítím, že to, co dělám, má smysl a užitek. Pavel Zajpt vyučující tělesné výchovy, asistent pedagoga Diane Tvaroha rodilá mluvčí - výuka anglické konverzace

9 Být učitelem nikdy nebyl můj cíl. Chtěla jsem být bytovým designerem, zahradním architektem, malířem, módním návrhářem... A hle, nikdy neříkej nikdy, osud mne zavál na pole pedagogické a já jsem zjistila, že jsem se zase až tak od svých původních záměrů neodchýlila... všechno se točilo vždy kolem tvořivosti a práce učitele je to samé. Pracovat s mladými lidmi je také práce kreativní, pomáháme utvářet jejich osobnosti, podílíme se na jejich vzdělávání a kromě toho nás tato práce i obohacuje. Obdivuji jejich fantazii, představivost, energii. Jejich starosti jsou tak vzdálené od těch našich, dospělých. Mají spoustu plánů a vůbec nepochybují, že by se jim neměly vyplnit. Ing. Lenka Krausová anglický jazyk, účetnictví, manažerské účetnictví v AJ třídní 3. ročníku denního studia Bc. Eva Vavroušová studijní referentka Někdo moudrý řekl, že zkušenost je něco, co člověk získá, až už to vůbec nepotřebuje. Předávání něčeho takového včas je můj koníček. Mým cílem je přesvědčit studenty, že mají či musí být lepší než ostatní, nadprůměrní, vždy mezi prvními, i když to může bolet. PhDr. Jiří Eibel Podnikání, Cvičení z anglického jazyka, Informatika 9 Bc. Lucie Daňková asistentka pedagoga Bc. Renata Vohradská asistentka pedagoga Jana Kovalovská asistentka pedagoga

10 Studenti denního studia Hlubková Markéta Hübl Artur Korchagina Yulia Segertová Nikol Ščuková Klaudie Štáf Filip 10 Štěpánek David Čada Václav Dürl Sebastian Dvořáková Kateřina Gurzhiy Evfrosiniya Gurzhiy Ioann Janoušek Michal Jelínková Alžběta Jelínková Petra Krátká Michela-Cristina Matoušová Eva Nováčková Tereza

11 Nováková Andrea Příhoda David Říha Štěpán Řízková Eva Svobodová Markéta Šnoblová Natálie 11 Vlčková Markéta Vrbová Sabina Zhmurko Adriana Hasal Filip Klučinová Tereza Liska Vladimír Popovych Mykhaylo Pros Michal Rada Vojtěch Samec Martin Skřipcová Michaela Tkachev Kirill

12 Studenti denního studia Vimmer Martin Vondráčková Ilona Adámek Filip Halášek Michal Hodaňová Lívia Janíček Dominik Kaprová Natálie 12 Koníček Ondřej Kožnarová Adéla Neumannová Dagmar Pascotto Elena Pelnářová Stefanie Plotnitska Maryna Pucholt Richard Rendl Filip Šalounová Lucie Sedlák Michal Šlechtová Kateřina Tůmová Karolína Vašendová Petra Studenti, kteří do uzávěrky ročenky nedodali fotografii: Čech Antonín Kašová Pamela Kopecká Jaroslava Kopřivová Tereza Leitgeb Michael Michálek Matěj Mikle Michal Suvorov Timur

13 Studenti dálkového studia Cherevko Lyudmila Jelínková Kateřina Piskáček Petr Piskáčková Kateřina Timčenko Jana Trojáková Světlana Bulin Petr 13 Hlinková vanna Koniarzhikova Svitlana Moravec Stanislav Mošnerová Jana Oprea Cristinel Popp Jiří Skalická Jana Stoklasová Radka Vašek Tomáš Zayats German Brožková Beáta Gozhenko Kristina Kobrlová Ludmila Koleček Libor

14 Studenti dálkového studia Matušík Jan Poschová Jana Vaculík Vojtěch Dobrotka Ondřej Opatrná Zdeňka Petrušová Eva Mária Ritterová Anna 14 Šímová Alena Kučera Štěpán Beránková Michaela Davydchuk Lina Dvořáková Iveta Hilmarová Petra Hlovosková Kristýna Hörnerová Olga Hrdinová Klára Hučínová Lucie Chaloupková Tereza Chloupková Klára Jirák Jiří Jirsa Elsa Marlen

15 Kášová Petra Kolka Petr Kozlovskyy Andriy Koželuhová Barbora Kramárová Danuta Kružela Adam Licinberk Pavel 15 Mentlová Jana Mixan Vojtěch Mrázková Martina Pajovičová Kateřina Peterka Michal Popčáková Dominika Řežábková Jiřina Urbanová Martina Volf Václav Vyhnánková Petra Studenti, kteří do uzávěrky ročenky nedodali fotografii: Apekov Artur, Atorin Vitaliy, Bagota Tamás, Balážová Kristýna, Blahut Jan, Bujárková Romana, Cecere Jan-Luigi, Čechová Marcela, Černá Denisa Simona, Chmelařová Romana, Davaasambuu Enkhjin, Dmytriyeva Nataliya, Dorotík Jan, Dvořák Martin, Dvořáková Iveta, Eisner Jiří, Ferreira Viktorie, Fiřtíková Eliška, Fišer Matěj, Francírek Jan, Glonti Yulia, Holečková Barbora, Holzbachová Laurie, Homola Patrik, Hubala Marcel, Hybner Jiří, Hynková Kristina, Jamárik Marek, Janča Antonín, Jungová Pavla, Katauer Jan, Kollerová Dagmar, Kozyakova Oksana, Král Daniel, Král Petr, Křížek Václav, Kroupa Tomáš, Krupička Jan, Křupka Martin, Kupinskyy Yuriy, Launová Edita, Leibl Jan, Lobečová Andrea, Mareš Michal, Marešová Aneta, Matoušková Pavla, Mazurek Jiří, Měšťanová Judita, Měštanová Martina, Musil Martin, Musil Vlastimil, Neuhauslová Petra, Nudzik Roman, Ondrejka Jakub, Pavlík Jan, Pazdera Pavel, Piterková Jana, Poláková Kateřina, Poul Ondřej, Přibyl David, Rambousková Lucie, Řezáčová Simona, Rýdl Marek, Semrádová Martina, Šimánková Marta, Šindléry Adam, Slachová Šárka, Špačková Věra, Spálenková Nikol, Štěpánek Lukáš, Stern Jan, Štička Barbora, Studený Patrik, Šupšák Petr, Svoboda Petr, Svobodová Lenka, Uharčeková Helena, Vacková Adéla, Vacková Jana, Váňa Vratislav, Veselý Tomáš, Vodička Petr, Volek Antonín, Vondrák Martin, Vopičková Magdaléna, Vrtišová Andrea, Wohlmuthová Anna, Žák Petr.

16 Zahraniční stáže do Anglie, Irska a Německa hrazené z fondů EU Partnerská místa: Délka stáže: Program stáže: Ubytování a doprava: Cork v Irsku, Birmingham v Anglii nebo Lichtenfels v Německu. Stáže jsou měsíční nebo 2 měsíční. Studenti jsou v době stáže na praxi v Anglii, Irsku nebo Německu. Absolvují také přípravný jazykový a e-learningový kurz. Ubytování s plnou penzí je zajištěno v rodinách a hrazeno včetně letenky a kapesného z grantu EU. Ubytování může být jednotlivě nebo po dvojicích. 16 Cork v Irsku Lichtenfels v Německu Birmingham v Anglii

17 Školní aktivity Návštěva partnerské školy Anglie Lyžařský kurz 17 Adaptační výlet do IQ parku v Liberci

18 Školní aktivity 18 Výstava Schola Pragensis Studenti denního studia představují naší školu na výstavě Schola Pragensis Jazykové kurzy pro ZŠ Studentské divadlo

19 A všechno jednou končí... Zahájení maturit 2013 Maturitní ples 19 Poslední zvonění Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v obřadní síni Staroměstské radnice

20 Vzdělávací centrum Edexcel Londýn, Vinořská 163, Praha MBA B.A. (Hons) MEZINÁRODNÍ MATURITA Obchodní akademie Praha, s.r.o. studium denní i dálkové (2x měsíčně o sobotách) nebo distanční online Vinořská 163, Praha 9 - Satalice, tel.: ,

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 Škola v Náchodě Sokolovna, 1992 2002 Škola v Hronově, 1993 2002 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Gymnázium Žďár nad Sázavou Neumannova 2 591 01 Žďár nad Sázavou www.gymzr.cz tel.: 566 653 812 fax.: 566 625 720 gymnazium@gymzr.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Obsah Obsah...2 Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC Tel., fax: 585 411 935 603 864 891 Web: www.skolaodborna.cz E mail: skola@skolaodborna.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

za školní rok 2010 / 2011

za školní rok 2010 / 2011 za školní rok 2010 / 2011 Na obálce: Fotografie z exkurze 3. G do skanzenu v Modré u Velehradu Fotografie z OK ve volejbalu Fotografie z maturitní zkoušky Studenti 1. roč. Rozeta (prostorová práce) M.

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006 2007 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2009 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o. p. s. Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 OBSAH 1. Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/2012 Učení je jako plavání proti proudu ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli. Čínské přísloví

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva za školní rok 2008 / 2009 Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah Úvodem... 2 1 Základní údaje

Více

ROČENKA. Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08)

ROČENKA. Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08) ROČENKA Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08) Obsah letošního vydání: Pedagogický sbor ve školním roce 2007/2008...2 Ostatní zaměstnanci Mendelova gymnázia...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Obsah Úvodem... 3 1. Základní údaje

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2008 A ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o. p. s. Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 OBSAH 1. Zpráva o činnosti

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem ROČENKA aneb ohlédnutí za školním rokem 2012/2013 Slovo úvodem Tato ROČENKA si klade za cíl shrnout a představit školní a mimoškolní aktivity učitelů a žáků Gymnázia Česká Lípa ve školním roce 2012-2013

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Projednáno a schváleno Školskou radou Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dne 15. 10. 2014. MVDr. Marcel Chaloupka předseda Školské rady. Mgr. Ivana

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Ze života školy... 7 Sonety Williama Shakespeara... 7 Den jazyků... 7 Panama z první ruky... 7 Jen houšť a větší kapky!... 8 Památník písemnictví na Moravě... 8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více