Evropská jazyková cena Label

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská jazyková cena Label"

Transkript

1 Evropská jazyková cena Label 20

2 Obsah Úvodní slovo... Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label Where do the raindrops disappear to?... 4 A guide to traditional ball games in Visegrad countries... 6 Not only neighbours, but also friends... 8 Pride and Prejudice; overcoming stereotypes... 0 Cross Perspectives on Exile... 2 Cool School learning can be fun... 4 Program Comenius... 6 etwinning v kostce... 8 Úvodní slovo Milí čtenáři, V roce 20 bylo v České republice již podesáté vyhlášeno ocenění Evropskou jazykovou cenou Label pro výjimečné a inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání. Toto ocenění je jednou z iniciativ Evropské komise, která má za cíl přispět k šíření příkladů dobré praxe v oblasti výuky jazyků a podpořit studium cizích jazyků od raného věku. Evropská jazyková cena Label je otevřena všem jazykům. V České republice je za organizaci a udílení tohoto ocenění odpovědný Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty nebo aktivity v oblasti jazykového vzdělávání a jednou za dva roky je udělováno také individuální ocenění Evropský učitel jazyků. Cenu lze udělit jakékoli instituci působící v oblasti jazykového vzdělávání. Všechny přihlášené projekty musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit. Tato kritéria jsou každoročně zveřejněna pro zájemce na webových stránkách Proces hodnocení odbornou porotou Přihlášené projekty a návrhy na ocenění hodnotí porota složená z odborníků na jazykové vzdělávání z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Domu zahraničních služeb, jazykových institutů a velvyslanectví. Předložené přihlášky jsou hodnoceny ve dvou kolech. V prvním kole hodnocení členové odborné poroty posuzují míru splnění stanovených kritérií a priorit. Ve druhém kole probíhají kontrolní návštěvy v institucích, během kterých je ověřován přínos a výsledky projektu v praxi. Vítězné projekty, které získají ocenění, jsou oprávněny používat na všech projektových výstupech logo Evropské jazykové ceny Label s rokem udělení. Ocenění v roce 20 V této publikaci se můžete seznámit s projekty oceněnými v roce 20, kdy odborná porota obdržela k hodnocení celkem třicet šest přihlášek a ocenění udělila šesti projektům. Projekty přihlášené v roce 20 byly nejčastěji zaměřené na využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce jazyků, tvorbu časopisů a publikací, jazykové soutěže, jazykové kurzy, výuku metodou CLIL. Za zmínku stojí, že dvacet z přihlášených institucí bylo zapojeno do Programu celoživotního učení Comenius, etwinning, Grundtvig. ISBN:

3 Slavnostní předání cen zástupcům oceněných institucí proběhlo 23. září 20 na konferenci Kreativně k jazykové výuce, která byla uspořádána u příležitosti desátého výročí Evropského dne jazyků. Zástupcům oceněných institucí byly předány certifikáty podepsané ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a evropskou komisařkou pro mnohojazyčnost. Certifikáty předal oceněným vrchní Přihlášené instituce VŠ 3% ostatní 6% MŠ 3% ředitel Sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT PhDr. Jindřich Fryč. Společně s certifikáty obdrželi vítězové také finanční ocenění od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v celkové hodnotě Kč. Zástupci vítězných projektů navíc obdrželi věcné dary od Domu zahraničních služeb a od zástupců jazykových institutů. Děkujeme všem přihlášeným projektům za jejich zapojení do Evropské jazykové ceny Label a blahopřejeme oceněným. Tým pracovníků Domu zahraničních služeb Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 20 SŠ 39% ZŠ 39% Do kategorie ostatní patří: nakladatelství, příspěvková organizace, jazyková škola, nezisková organizace, vzdělávací společnost 2

4 Evropská jazyková cena Label 20 Where do the raindrops disappear to? Mateřská škola Ohaře, Ohaře 9, Koordinátorka projektu: Iveta Dudková Jazyk: anglický Odkazy: / Iveta Dudková přebírá ocenění od koordinátorky NAEP Ing. Lenky Henebergové 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Mateřská škola Ohaře je jednotřídní a navštěvuje ji 28 dětí ve věku 3-6 let ze čtyř spádových obcí. Zajímavostí je, že MŠ Ohaře používá k ohřevu vody solární energii. Tento ekologický přístup je patrný i na projektu Where do the raindrops disappear to?, který byl oceněn Evropskou jazykovou cenou Label. V MŠ Ohaře jsou anglický jazyk i projektová práce v rámci programu etwinning běžnými součástmi výuky. Projekt Projekt s ekologickou tématikou byl určen dětem předškolního věku a vznikl díky inspirativní spolupráci Ivety Dudkové z MŠ Ohaře a paní Ostachinni z Bowhouse Primary School ve Velké Británii, které se staly koordinátorkami projektu. Děti se projektem zabývaly celý školní rok. Komunikovaly spolu v angličtině, vyměňovaly si obrázky, fotografie, videa, animace a především prezentace o vodě a návazných ekologických tématech. Děti se naučily objevovat vodu jak v přírodě, tak i doma, se všemi jejími zákonitostmi a krásami. Obě koordinátorky uskutečňovaly spolu s dětmi různé experimenty. Velice zajímavé je i to, že se tento projekt nevyhýbal otázkám ekologických katastrof, ale naopak se je snažil dětem podat adekvátním způsobem. Hledání vody a jejích podob nezůstalo jen v domácím nebo přírodním prostředí, ale děti vodu hledaly v pohádkách, říkankách, písničkách, řešily hádanky, rébusy, malovaly, tancovaly a hrály divadlo. Prostřednictvím on-line vstupů si děti vzájemně předváděly a zkoušely, co se naučily, troufly si zahraničním kamarádům v angličtině přiblížit Dvořákovu Rusalku nebo Smetanovu Vltavu. Obě díla děti vyjádřily pohybovým vystoupením. Každý měsíc měl dané téma, děti vytvářely výstupy, ze kterých pak paní učitelky zpracovávaly videa i prezentace na společný blog. Proběhl také vánoční koncert, a aby virtuální přátelství mělo i hmatatelnou podobu, děti si poštou vyměnily balíčky s drobnými dárky. Projekt získal Národní cenu etwinning a také mezinárodní ocenění v soutěži U4energy. Užívání internetu, interaktivní hry a hravé angličtiny se špetkou učení bylo důkazem, že i ve školce je možné využívat ICT. Iveta Dudková Angličtina se prolínala všemi činnostmi zcela přirozeně a děti se nenásilnou formou učily nejen anglicky, ale i jiným dovednostem, například používání interaktivní tabule. Sama považuji za vrchol spolupráce mé osobní setkání s paní Ostacchini na Evropské konferenci etwinning v Budapešti v dubnu 20 a naši společnou prezentaci projektu pro širokou veřejnost. Iveta Dudková

5 Evropská jazyková cena Label 20 A guide to traditional ball games in Visegrad countries Základní škola Most, Okružní 235, příspěvková organizace Koordinátorka projektu: Mgr. Štěpánka Vopatová Jazyk: anglický, český, polský, maďarský Odkazy: / Mgr. Jana Kropáčková, Mgr. Eva Münchová a Mgr. Štěpánka Vopatová 2/ Fotografie z projektové práce O škole Tuto základní školu v Mostě navštěvuje přibližně 350 žáků a je již třetím rokem aktivně zapojena do aktivity etwinning. Většina projektů, na kterých pedagogičtí pracovníci společně s žáky pracovali, byla oceněna certifikátem kvality. Za zmínku stojí také fakt, že základní škola je vzorovou školou Smart. Projekt Projekt A guide to traditional ball games in Visegrad countries byl zahájen v lednu 20 ve spolupráci s polským a maďarským partnerem. Hlavním cílem projektu byl rozvoj a spolupráce zemí Visegrádské čtyřky a zdokonalení schopnosti užívání anglického jazyka v běžném životě. Jedním z dalších cílů bylo poznat základy jazyků zemí Visegrádské čtyřky, jejich kulturu a v neposlední řadě také zvýšení fyzické zdatnosti zapojených žáků. Na počátku projektu děti vybraly tradiční míčovou hru své země vybíjenou a v rámci hodin tělesné výchovy cvičily a zlepšovaly se ve hře s míčem. Museli jsme zjednodušit pravidla tak, aby byli studenti schopni naučit svou hru své zahraniční partnery za použití anglického jazyka. Nakonec jsme vytvořili čtyřjazyčného průvodce pro všechny zvolené hry (česko-polsko-maďarsko-anglický) a taktéž čtyřjazyčný sportovní slovník. Štěpánka Vopatová. Během školního roku spolu žáci komunikovali prostřednictvím bezpečného prostředí twinspace, ve kterém se vzájemně setkávali, nahrávali a publikovali své práce. Celý projekt vyvrcholil týdenním mezinárodním soustředěním v polském městě Zakrzow, kde si žáci z Česka, Polska a Maďarska vzájemně představili své hry, překládali pravidla a poznávali kulturu a zvyky svých partnerů. Na závěr setkání proběhly olympijské hry A kdo vyhrál? Všichni! Hlavní cenou bylo přátelství, vzájemný respekt, zlepšení fyzické zdatnosti a chuť poznávat a zkoumat nové věci. Štěpánka Vopatová 2 6 7

6 Evropská jazyková cena Label 20 Not only neighbours, but also friends Základní škola Hrochův Týnec Koordinátorky projektu: Mgr. Miroslava Filipi, Jana Žemličková Jazyk: český, slovenský, polský, anglický Odkazy: / Jana Žemličková, Mgr. Miroslava Filipi a Steve Oxley při předávání cen 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Základní škola Hrochův Týnec se zaměřuje na využití získaných poznatků v praktickém životě. Nedílnou součástí výuky je program etwinning, v rámci kterého byl projekt realizován. Na této základní škole studuje řada dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, proto je velice významné, že projektová práce vede děti k poznání a respektu nových kultur, etnik a národností. Projekt Projekt Not only neighbours, but also friends byl realizován v rámci aktivity etwinning. Cílem projektu bylo vytvoření mezinárodního čtyřjazyčného časopisu, na kterém se podíleli tři partneři: česká, slovenská a polská škola. Každý z partnerů tvořil články, některé ve svém mateřském jazyce, jiné ve společném jazyce pro všechny v angličtině. Časopis mapuje důležité události školního života všech tří škol. Projekt byl vedený jako kombinovaná práce žáků z 9. a 7. třídy, děti z 9. tříd zpracovávaly v rámci mediální výchovy prezentace, videa a fotografie pomocí nástrojů ICT, děti ze 7. tříd zajišťovaly komunikaci s partnerem. Články byly psány dětmi z obou ročníků. Účelem bylo poznávání a porovnávání podobností a rozdílů příbuzných slovanských jazyků, zjistit, zda jsou děti na druhém stupni základní školy schopny číst a porozumět těmto jazykům, povzbudit je ke studiu a zbavit ostychu při setkání se slovenštinou a polštinou. Zjištění byla zajímavá, děti bez potíží četly a interpretovaly slovenský text, polštinu zvládaly nejhůře, podle jejich slov lépe rozuměly a četly anglický text než polský. Miroslava Filipi Součástí projektu byl i projektový den na téma Slovensko, do kterého byla zapojena celá škola včetně prvního stupně. Děti byly rozděleny podle věku, nikoli podle tříd a pod vedením učitele poznávaly jazyk, film, zeměpis, politické představitele, významné osobnosti, státní symboly, písničky, společné dějiny. Součástí byly i výtvarné a kulinářské dílny, vědomostní soutěže. Časopis je v tištěné formě distribuován do městské knihovny, na městský úřad, je k dispozici rodičům. V elektronické podobě je ke stažení na webových stránkách školy. Mezinárodní etwinningový časopis přinesl naší škole nové metody výuky, možnosti sdílet jazykové dovednosti s jinou školou v EU pomocí např. videokonferencí. Je moderním výukovým nástrojem, který jako jeden z mála nevyžaduje finanční účast školy, avšak jistě značné tvůrčí nasazení vyučujících. Přidanou hodnotou je i vzájemná spolupráce učitel žák a žák učitel, kdy se jejich role mění a prolínají. Miroslava Filipi

7 Evropská jazyková cena Label 20 Pride and Prejudice; overcoming stereotypes Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, s. r. o. Koordinátorka projektu: Mgr. Vendula Kopecká Jazyk: anglický Odkazy: / Mgr. Petr Chaluš předává cenu koordinátorkám projektu Mgr. Vendule Kopecké a Mgr. Michaele Kráčmarové 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha je soukromá střední odborná škola, která poskytuje čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Mimo jiné nabízí obory diplomatické služby a public relations, ze kterých vychází i orientace studentů na veřejné vztahy, vztahy s veřejností a komunikační dovednosti. Projekt Projekt Pride and Prejudice; overcoming stereotypes byl realizován v rámci programu Comenius. Bylo do něj zapojených devět škol z Evropy. Širším cílem bylo posílit národní a profesionální hrdost v každé zemi a naopak zbavit se předsudků. Výsledky projektu daly zapojeným studentům obraz založený na konkrétních skutečnostech nikoli pouze na zděděných stereotypech. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Evropské unie a na naší škole studuje i mnoho studentů z jiných zemí, rozhodli jsme se pro projekt, který se zabýval odlišnostmi a pojítky mezi jednotlivými zeměmi a národnostmi. Pokud je něco odlišné a neznámé, vytváří se ideální podhoubí pro utváření předsudků. Vendula Kopecká Výstupů projektu je celá řada - byly vytvořeny webové stránky, vznikla brožura zaměřená na pýchy a předsudky spojené s jednotlivými zeměmi, slovník základních frází v devíti jazycích, dokumentární snímek o jednotlivých zemích, film o pracovních příležitostech a stereotypech a také didaktický materiál pro volitelný kurz. Během projektového období studenti pracovali v mezinárodních skupinách, zadání se sestávalo ze dvou částí první část byla zahrnovala přípravu, druhá probíhala zpravidla během projektových setkání během kterých studenti prezentovali, propagovali a obhajovali svoje názory. Během své práce využívali informační technologie (tvorba prezentací, blogů, filmové techniky). Všechny výstupy ze zmíněných aktivit byly využity pro tvorbu didaktického materiálu na volitelný kurz, který je možné aplikovat vcelku nebo jeho jednotlivé moduly do hodin anglického jazyka a občanské výchovy

8 Evropská jazyková cena Label 20 Cross Perspectives on Exile Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p. o. Koordinátorka projektu: Mgr. Martina Baseggio Jazyk: anglický Odkazy: / Mgr. Martina Baseggio a Mgr. Daniel Kašička 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p. o. má dlouholetou tradici. Podílí se na řadě mezinárodních projektů a podporuje multikulturní výchovu. V rámci projektu Comenius spolupracuje s partnerskými školami v Rumunsku, Francii, Turecku a Itálii. Projekt Projekt Cross Perspectives on Exile byl realizován v rámci programu Comenius. Téma migrace a exilu bylo zvoleno s ohledem na budoucí kariéru žáků. Každá z partnerských zemí zapojených do projektu vysvětlovala určitý typ exilu, se kterým se nejčastěji setkává. Komunikačním jazykem byla zvolena angličtina, protože se vyučuje na všech partnerských školách, ale nikde není rodným jazykem a v tomto jazyce byly také vypracovány výstupy projektu. Díky projektu v rámci programu Comenius se podařilo propojit několik předmětů jako jsou dějepis, informační technologie, základy společenských věd, literatura a povýšit angličtinu z vyučovacího předmětu na komunikační nástroj. Během projektových setkání žáci vytvořili multikulturní skupinu a řešili otázku předsudků, snažili se je vyvrátit a logicky vysvětlit. Zabývali se obecnými i historickými důvody migrace. Práce na projektu v rámci daného tématu rozšířila žákům nejen okruh znalostí, ale také kulturní rozhled a žáci měli možnost vytvořit si názor na současnou situaci v Evropě. V malém měřítku dokázali mladí lidé to, o co se snaží politické špičky Evropy, zjistili, že v důsledku jsme všichni stejní a pokud se umíme chovat jeden k druhému s respektem a bez předsudků není důvod se ničeho bát. Došli k závěru, že lidé jsou dobří a špatní, ale to nezáleží na zemi původu, barvě kůže ani náboženství, ale na jednotlivci a nakolik je ochoten respektovat pravidla země ve které žije. Martina Baseggio

9 Cool School learning can be fun Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Koordinátorka projektu: Mgr. Edita Doležalová Jazyk: anglický, polský, španělský Odkazy: O škole Základní škola J. A. Komenského v Mostě se orientuje na zdravý životní styl, kultivaci vztahů uvnitř školy, spolupráci s rodiči a obcí a zavádění moderních a alternativních výukových metod. Mezi priority ve vzdělávání patří cizí jazyky a ICT. Škola realizuje řadu projektů etwinning, za které již získala Národní cenu. Projekt Projekt Cool school learning can be fun byl realizován v rámci programu etwinning ve spolupráci s polskou a španělskou školou. Cílem projektové práce bylo podpořit děti k poznávání života vrstevníků a kultur jiných zemí a povzbudit je ke společné komunikaci. Pracovním jazykem projektu byla angličtina, děti si ověřily úroveň svých jazykových dovedností a zároveň se naučily i základní společenské fráze v jazycích partnerských škol. Díky projektu se děti ve věku deseti až dvanácti let naučily bezpečně používat internet a různé nástroje ICT. Pro každý měsíc jsme stanovili nové téma, které vycházelo ze zájmu dětí, aktuálních událostí a tematických plánů školní výuky. Každý měsíc jsme měli společnou hodinu, která byla každý měsíc o poznání lepší Edita Doležalová Postupně přibývaly dětské práce ve virtuální třídě Twinspace, také vzkazy, komentáře a hodnocení prací. Výsledkem spolupráce je kromě řady prezentací, animací a plakátů také návod pro české uživatele pro práci na projektu a kolekce třiceti zpracovaných mezinárodních témat. Spolupráce probíhala od října 200 do června 20. Evropská jazyková cena Label 20 / PhDr. Jindřich Fryč předává ocenění Mgr. Editě Doležalové 2-3/ Fotografie z projektové práce

10 Program Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na školní vzdělávání od mateřských až po střední školy. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a středních škol zařazených do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, na regionální úrovni pak spolupráci jejich zřizovatelů (obcí, krajů). Dále program nabízí aktivity umožňující žákům starším 5 let, studentům vysokých škol pedagogického směru a pracovníkům ve vzdělávání účastnit se studijních pobytů, stáží, kurzů nebo konferencí v zahraničí. Přehled aktivit programu Comenius Projekty: Projekty Partnerství škol multilaterální nebo bilaterální nabízejí žákům, studentům a učitelům pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Téma projektu závisí zcela na potřebách partnerských škol a na jejich vzájemné dohodě. O grant mohou požádat mateřské, základní a střední školy včetně škol speciálních, uměleckých a odborných, které jsou zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci těchto škol. Granty Partnerství Comenius Regio finančně podporují bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňují úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti. O grant mohou požádat obce a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni. Mimo ně musí být do projektu zapojena minimálně jedna škola a jedna další organizace na s vazbou na školní vzdělávání v dané obci nebo kraji (knihovna, sportovní klub apod.). Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou osoby zodpovědné za řízení a podporu školního vzdělávání v regionu, ředitelé škol, učitelé a pracovníci dalších institucí zapojených do projektu. Mobility: Asistentský pobyt Asistentský pobyt umožňuje budoucím učitelům pracovat po určité období (3-0) měsíců v zahraniční škole a získat tak praktické dovednosti ve výuce, zlepšit si znalosti cizích jazyků, informovat se o jiných evropských zemích a jejich vzdělávacích systémech. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou vysokoškolští studenti pedagogických oborů. Asistenti obdrží grant, který jim umožní absolvovat asistentský pobyt v hostitelské instituci v jiné zemi, která se účastní Programu celoživotního učení. Hostitelské instituce Tato aktivita nabízí školám možnost získat zahraničního asistenta z 33 evropských zemí, na dobu 3-0 měsíců pro pomoc s výukou a dalšími aktivitami. Zatímco pro asistenta je to příležitost získat praktické dovednosti ve výuce v jiné evropské zemi, škole se naskýtá možnost obohatit výuku např. o nové metody výuky a evropský rozměr. Pobyt asistenta je financován národní agenturou země, ze které asistent pochází. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci v oblasti školního vzdělávání si mohou požádat o finanční příspěvek na účast na vzdělávací akci v zahraničí. Mohou se účastnit vzdělávacích kurzů, pracovních stáží tzv. job-shadowing nebo evropských konferencí a seminářů. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou učitelé, ředitelé a další pracovníci působící ve školním vzdělávání. Žádat mohou také nezaměstnaní učitelé a učitelé vracející se po určité době k profesi. Individuální mobilita žáků Tato aktivita nabízí studijní výměnné pobyty na dobu 3 měsíců až jednoho školního roku ve 29 evropských zemích. Je určena pro všechny studenty základní a středních škol, kteří dosahují věku 5 let v den odjezdu na studijní pobyt. Žádost podává škola, která bude žáky vysílat - podmínkou je, že se žádající škola zapojila do projektů Partnerství škol Comenius a na tuto spolupráci navazuje. 7

11 etwinning v kostce Portál etwinning nabízí: On-line projekty vyhledávání mezinárodních partnerů pro projekty etwinning i Comenius realizace projektů na dálku mezi školami v Evropě bezpečný prostor virtuální třídy Twinspace, kde spolu mohou učitelé a žáci v rámci on-line projektu komunikovat, chatovat a sdílet materiály, fotografie, videa etwinning jako komunita učitelů učitelé se mohou zapojit do profesních skupin, kde diskutují o výukových metodách svých předmětů, společně vytvářejí a sdílejí výukové materiály učitelé se mohou dále vzdělávat v tzv. Learning Labs online kurzech zaměřených na zvyšování technických i metodických znalostí a dovedností etwinning vznikl v roce 2005 jako iniciativa Evropské komise. Původním cílem bylo umožnit školám a učitelům realizovat mezinárodní projekty online, s využitím informačních a komunikačních technologií. Od té doby se etwinning rozšířil a stal se největší komunitou škol v Evropě. Do etwinningu jsou zapojeny všechny země EU, včetně kandidátských zemí a Švýcarska. Počet zaregistrovaných škol a učitelů neustále roste, ke konci roku 20 to je více než evropských škol a více než učitelů. V České republice je zaregistrovaných škol již 2500, zaregistrovaných učitelů je téměř etwinning je zdarma zapojení do etwinningu školu nestojí žádné finanční prostředky, celý portál i virtuální prostředí Twinspace jsou školám poskytovány zdarma na začátku stačí jen jeden počítač s připojením k internetu a pár jednoduchých kroků spojených s registrací na díky etwinningu se do evroské spolupráce mezi školami mohou zapojit i malotřídky a vesnické školy Národní podpůrné středisko pro etwinning v ČR nabízí českým učitelům technickou i metodickou pomoc při realizaci projektů etwinning propaguje etwinning v ČR pořádá bezplatné metodické semináře etwinning ve všech krajích ČR, kde se učitelé mohou naučit prakticky u počítačů používat prostředí etwinning. Zkušení lektoři ambasadoři etwinning si kladou za cíl především motivovat učitele k projektové činnosti. pořádá další akce a konference pro učitele, vysílá české učitele na mezinárodní semináře a konference zaměřené na práci v mezinárodních vzdělávacích projektech na dálku Národní podpůrné středisko pro etwinning je v České republice součástí Domu zahraničních služeb/národní agentury pro evropské vzdělávací programy 9

12 20

13 Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Na Poříčí 035/4, 0 00 Praha Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem. ISBN:

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí duben 2011 Ilustrační foto Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... Plánujete mezinárodní výměnu nebo chcete zorganizovat seminář, školení či konferenci s partnery ze zahraničí? Ve všech

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Národní plán výuky cizích jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků Národní plán výuky cizích jazyků Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více