Evropská jazyková cena Label

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská jazyková cena Label"

Transkript

1 Evropská jazyková cena Label 20

2 Obsah Úvodní slovo... Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label Where do the raindrops disappear to?... 4 A guide to traditional ball games in Visegrad countries... 6 Not only neighbours, but also friends... 8 Pride and Prejudice; overcoming stereotypes... 0 Cross Perspectives on Exile... 2 Cool School learning can be fun... 4 Program Comenius... 6 etwinning v kostce... 8 Úvodní slovo Milí čtenáři, V roce 20 bylo v České republice již podesáté vyhlášeno ocenění Evropskou jazykovou cenou Label pro výjimečné a inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání. Toto ocenění je jednou z iniciativ Evropské komise, která má za cíl přispět k šíření příkladů dobré praxe v oblasti výuky jazyků a podpořit studium cizích jazyků od raného věku. Evropská jazyková cena Label je otevřena všem jazykům. V České republice je za organizaci a udílení tohoto ocenění odpovědný Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty nebo aktivity v oblasti jazykového vzdělávání a jednou za dva roky je udělováno také individuální ocenění Evropský učitel jazyků. Cenu lze udělit jakékoli instituci působící v oblasti jazykového vzdělávání. Všechny přihlášené projekty musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit. Tato kritéria jsou každoročně zveřejněna pro zájemce na webových stránkách Proces hodnocení odbornou porotou Přihlášené projekty a návrhy na ocenění hodnotí porota složená z odborníků na jazykové vzdělávání z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Domu zahraničních služeb, jazykových institutů a velvyslanectví. Předložené přihlášky jsou hodnoceny ve dvou kolech. V prvním kole hodnocení členové odborné poroty posuzují míru splnění stanovených kritérií a priorit. Ve druhém kole probíhají kontrolní návštěvy v institucích, během kterých je ověřován přínos a výsledky projektu v praxi. Vítězné projekty, které získají ocenění, jsou oprávněny používat na všech projektových výstupech logo Evropské jazykové ceny Label s rokem udělení. Ocenění v roce 20 V této publikaci se můžete seznámit s projekty oceněnými v roce 20, kdy odborná porota obdržela k hodnocení celkem třicet šest přihlášek a ocenění udělila šesti projektům. Projekty přihlášené v roce 20 byly nejčastěji zaměřené na využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce jazyků, tvorbu časopisů a publikací, jazykové soutěže, jazykové kurzy, výuku metodou CLIL. Za zmínku stojí, že dvacet z přihlášených institucí bylo zapojeno do Programu celoživotního učení Comenius, etwinning, Grundtvig. ISBN:

3 Slavnostní předání cen zástupcům oceněných institucí proběhlo 23. září 20 na konferenci Kreativně k jazykové výuce, která byla uspořádána u příležitosti desátého výročí Evropského dne jazyků. Zástupcům oceněných institucí byly předány certifikáty podepsané ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a evropskou komisařkou pro mnohojazyčnost. Certifikáty předal oceněným vrchní Přihlášené instituce VŠ 3% ostatní 6% MŠ 3% ředitel Sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT PhDr. Jindřich Fryč. Společně s certifikáty obdrželi vítězové také finanční ocenění od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v celkové hodnotě Kč. Zástupci vítězných projektů navíc obdrželi věcné dary od Domu zahraničních služeb a od zástupců jazykových institutů. Děkujeme všem přihlášeným projektům za jejich zapojení do Evropské jazykové ceny Label a blahopřejeme oceněným. Tým pracovníků Domu zahraničních služeb Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 20 SŠ 39% ZŠ 39% Do kategorie ostatní patří: nakladatelství, příspěvková organizace, jazyková škola, nezisková organizace, vzdělávací společnost 2

4 Evropská jazyková cena Label 20 Where do the raindrops disappear to? Mateřská škola Ohaře, Ohaře 9, Koordinátorka projektu: Iveta Dudková Jazyk: anglický Odkazy: / Iveta Dudková přebírá ocenění od koordinátorky NAEP Ing. Lenky Henebergové 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Mateřská škola Ohaře je jednotřídní a navštěvuje ji 28 dětí ve věku 3-6 let ze čtyř spádových obcí. Zajímavostí je, že MŠ Ohaře používá k ohřevu vody solární energii. Tento ekologický přístup je patrný i na projektu Where do the raindrops disappear to?, který byl oceněn Evropskou jazykovou cenou Label. V MŠ Ohaře jsou anglický jazyk i projektová práce v rámci programu etwinning běžnými součástmi výuky. Projekt Projekt s ekologickou tématikou byl určen dětem předškolního věku a vznikl díky inspirativní spolupráci Ivety Dudkové z MŠ Ohaře a paní Ostachinni z Bowhouse Primary School ve Velké Británii, které se staly koordinátorkami projektu. Děti se projektem zabývaly celý školní rok. Komunikovaly spolu v angličtině, vyměňovaly si obrázky, fotografie, videa, animace a především prezentace o vodě a návazných ekologických tématech. Děti se naučily objevovat vodu jak v přírodě, tak i doma, se všemi jejími zákonitostmi a krásami. Obě koordinátorky uskutečňovaly spolu s dětmi různé experimenty. Velice zajímavé je i to, že se tento projekt nevyhýbal otázkám ekologických katastrof, ale naopak se je snažil dětem podat adekvátním způsobem. Hledání vody a jejích podob nezůstalo jen v domácím nebo přírodním prostředí, ale děti vodu hledaly v pohádkách, říkankách, písničkách, řešily hádanky, rébusy, malovaly, tancovaly a hrály divadlo. Prostřednictvím on-line vstupů si děti vzájemně předváděly a zkoušely, co se naučily, troufly si zahraničním kamarádům v angličtině přiblížit Dvořákovu Rusalku nebo Smetanovu Vltavu. Obě díla děti vyjádřily pohybovým vystoupením. Každý měsíc měl dané téma, děti vytvářely výstupy, ze kterých pak paní učitelky zpracovávaly videa i prezentace na společný blog. Proběhl také vánoční koncert, a aby virtuální přátelství mělo i hmatatelnou podobu, děti si poštou vyměnily balíčky s drobnými dárky. Projekt získal Národní cenu etwinning a také mezinárodní ocenění v soutěži U4energy. Užívání internetu, interaktivní hry a hravé angličtiny se špetkou učení bylo důkazem, že i ve školce je možné využívat ICT. Iveta Dudková Angličtina se prolínala všemi činnostmi zcela přirozeně a děti se nenásilnou formou učily nejen anglicky, ale i jiným dovednostem, například používání interaktivní tabule. Sama považuji za vrchol spolupráce mé osobní setkání s paní Ostacchini na Evropské konferenci etwinning v Budapešti v dubnu 20 a naši společnou prezentaci projektu pro širokou veřejnost. Iveta Dudková

5 Evropská jazyková cena Label 20 A guide to traditional ball games in Visegrad countries Základní škola Most, Okružní 235, příspěvková organizace Koordinátorka projektu: Mgr. Štěpánka Vopatová Jazyk: anglický, český, polský, maďarský Odkazy: / Mgr. Jana Kropáčková, Mgr. Eva Münchová a Mgr. Štěpánka Vopatová 2/ Fotografie z projektové práce O škole Tuto základní školu v Mostě navštěvuje přibližně 350 žáků a je již třetím rokem aktivně zapojena do aktivity etwinning. Většina projektů, na kterých pedagogičtí pracovníci společně s žáky pracovali, byla oceněna certifikátem kvality. Za zmínku stojí také fakt, že základní škola je vzorovou školou Smart. Projekt Projekt A guide to traditional ball games in Visegrad countries byl zahájen v lednu 20 ve spolupráci s polským a maďarským partnerem. Hlavním cílem projektu byl rozvoj a spolupráce zemí Visegrádské čtyřky a zdokonalení schopnosti užívání anglického jazyka v běžném životě. Jedním z dalších cílů bylo poznat základy jazyků zemí Visegrádské čtyřky, jejich kulturu a v neposlední řadě také zvýšení fyzické zdatnosti zapojených žáků. Na počátku projektu děti vybraly tradiční míčovou hru své země vybíjenou a v rámci hodin tělesné výchovy cvičily a zlepšovaly se ve hře s míčem. Museli jsme zjednodušit pravidla tak, aby byli studenti schopni naučit svou hru své zahraniční partnery za použití anglického jazyka. Nakonec jsme vytvořili čtyřjazyčného průvodce pro všechny zvolené hry (česko-polsko-maďarsko-anglický) a taktéž čtyřjazyčný sportovní slovník. Štěpánka Vopatová. Během školního roku spolu žáci komunikovali prostřednictvím bezpečného prostředí twinspace, ve kterém se vzájemně setkávali, nahrávali a publikovali své práce. Celý projekt vyvrcholil týdenním mezinárodním soustředěním v polském městě Zakrzow, kde si žáci z Česka, Polska a Maďarska vzájemně představili své hry, překládali pravidla a poznávali kulturu a zvyky svých partnerů. Na závěr setkání proběhly olympijské hry A kdo vyhrál? Všichni! Hlavní cenou bylo přátelství, vzájemný respekt, zlepšení fyzické zdatnosti a chuť poznávat a zkoumat nové věci. Štěpánka Vopatová 2 6 7

6 Evropská jazyková cena Label 20 Not only neighbours, but also friends Základní škola Hrochův Týnec Koordinátorky projektu: Mgr. Miroslava Filipi, Jana Žemličková Jazyk: český, slovenský, polský, anglický Odkazy: / Jana Žemličková, Mgr. Miroslava Filipi a Steve Oxley při předávání cen 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Základní škola Hrochův Týnec se zaměřuje na využití získaných poznatků v praktickém životě. Nedílnou součástí výuky je program etwinning, v rámci kterého byl projekt realizován. Na této základní škole studuje řada dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, proto je velice významné, že projektová práce vede děti k poznání a respektu nových kultur, etnik a národností. Projekt Projekt Not only neighbours, but also friends byl realizován v rámci aktivity etwinning. Cílem projektu bylo vytvoření mezinárodního čtyřjazyčného časopisu, na kterém se podíleli tři partneři: česká, slovenská a polská škola. Každý z partnerů tvořil články, některé ve svém mateřském jazyce, jiné ve společném jazyce pro všechny v angličtině. Časopis mapuje důležité události školního života všech tří škol. Projekt byl vedený jako kombinovaná práce žáků z 9. a 7. třídy, děti z 9. tříd zpracovávaly v rámci mediální výchovy prezentace, videa a fotografie pomocí nástrojů ICT, děti ze 7. tříd zajišťovaly komunikaci s partnerem. Články byly psány dětmi z obou ročníků. Účelem bylo poznávání a porovnávání podobností a rozdílů příbuzných slovanských jazyků, zjistit, zda jsou děti na druhém stupni základní školy schopny číst a porozumět těmto jazykům, povzbudit je ke studiu a zbavit ostychu při setkání se slovenštinou a polštinou. Zjištění byla zajímavá, děti bez potíží četly a interpretovaly slovenský text, polštinu zvládaly nejhůře, podle jejich slov lépe rozuměly a četly anglický text než polský. Miroslava Filipi Součástí projektu byl i projektový den na téma Slovensko, do kterého byla zapojena celá škola včetně prvního stupně. Děti byly rozděleny podle věku, nikoli podle tříd a pod vedením učitele poznávaly jazyk, film, zeměpis, politické představitele, významné osobnosti, státní symboly, písničky, společné dějiny. Součástí byly i výtvarné a kulinářské dílny, vědomostní soutěže. Časopis je v tištěné formě distribuován do městské knihovny, na městský úřad, je k dispozici rodičům. V elektronické podobě je ke stažení na webových stránkách školy. Mezinárodní etwinningový časopis přinesl naší škole nové metody výuky, možnosti sdílet jazykové dovednosti s jinou školou v EU pomocí např. videokonferencí. Je moderním výukovým nástrojem, který jako jeden z mála nevyžaduje finanční účast školy, avšak jistě značné tvůrčí nasazení vyučujících. Přidanou hodnotou je i vzájemná spolupráce učitel žák a žák učitel, kdy se jejich role mění a prolínají. Miroslava Filipi

7 Evropská jazyková cena Label 20 Pride and Prejudice; overcoming stereotypes Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, s. r. o. Koordinátorka projektu: Mgr. Vendula Kopecká Jazyk: anglický Odkazy: / Mgr. Petr Chaluš předává cenu koordinátorkám projektu Mgr. Vendule Kopecké a Mgr. Michaele Kráčmarové 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha je soukromá střední odborná škola, která poskytuje čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Mimo jiné nabízí obory diplomatické služby a public relations, ze kterých vychází i orientace studentů na veřejné vztahy, vztahy s veřejností a komunikační dovednosti. Projekt Projekt Pride and Prejudice; overcoming stereotypes byl realizován v rámci programu Comenius. Bylo do něj zapojených devět škol z Evropy. Širším cílem bylo posílit národní a profesionální hrdost v každé zemi a naopak zbavit se předsudků. Výsledky projektu daly zapojeným studentům obraz založený na konkrétních skutečnostech nikoli pouze na zděděných stereotypech. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Evropské unie a na naší škole studuje i mnoho studentů z jiných zemí, rozhodli jsme se pro projekt, který se zabýval odlišnostmi a pojítky mezi jednotlivými zeměmi a národnostmi. Pokud je něco odlišné a neznámé, vytváří se ideální podhoubí pro utváření předsudků. Vendula Kopecká Výstupů projektu je celá řada - byly vytvořeny webové stránky, vznikla brožura zaměřená na pýchy a předsudky spojené s jednotlivými zeměmi, slovník základních frází v devíti jazycích, dokumentární snímek o jednotlivých zemích, film o pracovních příležitostech a stereotypech a také didaktický materiál pro volitelný kurz. Během projektového období studenti pracovali v mezinárodních skupinách, zadání se sestávalo ze dvou částí první část byla zahrnovala přípravu, druhá probíhala zpravidla během projektových setkání během kterých studenti prezentovali, propagovali a obhajovali svoje názory. Během své práce využívali informační technologie (tvorba prezentací, blogů, filmové techniky). Všechny výstupy ze zmíněných aktivit byly využity pro tvorbu didaktického materiálu na volitelný kurz, který je možné aplikovat vcelku nebo jeho jednotlivé moduly do hodin anglického jazyka a občanské výchovy

8 Evropská jazyková cena Label 20 Cross Perspectives on Exile Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p. o. Koordinátorka projektu: Mgr. Martina Baseggio Jazyk: anglický Odkazy: / Mgr. Martina Baseggio a Mgr. Daniel Kašička 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p. o. má dlouholetou tradici. Podílí se na řadě mezinárodních projektů a podporuje multikulturní výchovu. V rámci projektu Comenius spolupracuje s partnerskými školami v Rumunsku, Francii, Turecku a Itálii. Projekt Projekt Cross Perspectives on Exile byl realizován v rámci programu Comenius. Téma migrace a exilu bylo zvoleno s ohledem na budoucí kariéru žáků. Každá z partnerských zemí zapojených do projektu vysvětlovala určitý typ exilu, se kterým se nejčastěji setkává. Komunikačním jazykem byla zvolena angličtina, protože se vyučuje na všech partnerských školách, ale nikde není rodným jazykem a v tomto jazyce byly také vypracovány výstupy projektu. Díky projektu v rámci programu Comenius se podařilo propojit několik předmětů jako jsou dějepis, informační technologie, základy společenských věd, literatura a povýšit angličtinu z vyučovacího předmětu na komunikační nástroj. Během projektových setkání žáci vytvořili multikulturní skupinu a řešili otázku předsudků, snažili se je vyvrátit a logicky vysvětlit. Zabývali se obecnými i historickými důvody migrace. Práce na projektu v rámci daného tématu rozšířila žákům nejen okruh znalostí, ale také kulturní rozhled a žáci měli možnost vytvořit si názor na současnou situaci v Evropě. V malém měřítku dokázali mladí lidé to, o co se snaží politické špičky Evropy, zjistili, že v důsledku jsme všichni stejní a pokud se umíme chovat jeden k druhému s respektem a bez předsudků není důvod se ničeho bát. Došli k závěru, že lidé jsou dobří a špatní, ale to nezáleží na zemi původu, barvě kůže ani náboženství, ale na jednotlivci a nakolik je ochoten respektovat pravidla země ve které žije. Martina Baseggio

9 Cool School learning can be fun Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Koordinátorka projektu: Mgr. Edita Doležalová Jazyk: anglický, polský, španělský Odkazy: O škole Základní škola J. A. Komenského v Mostě se orientuje na zdravý životní styl, kultivaci vztahů uvnitř školy, spolupráci s rodiči a obcí a zavádění moderních a alternativních výukových metod. Mezi priority ve vzdělávání patří cizí jazyky a ICT. Škola realizuje řadu projektů etwinning, za které již získala Národní cenu. Projekt Projekt Cool school learning can be fun byl realizován v rámci programu etwinning ve spolupráci s polskou a španělskou školou. Cílem projektové práce bylo podpořit děti k poznávání života vrstevníků a kultur jiných zemí a povzbudit je ke společné komunikaci. Pracovním jazykem projektu byla angličtina, děti si ověřily úroveň svých jazykových dovedností a zároveň se naučily i základní společenské fráze v jazycích partnerských škol. Díky projektu se děti ve věku deseti až dvanácti let naučily bezpečně používat internet a různé nástroje ICT. Pro každý měsíc jsme stanovili nové téma, které vycházelo ze zájmu dětí, aktuálních událostí a tematických plánů školní výuky. Každý měsíc jsme měli společnou hodinu, která byla každý měsíc o poznání lepší Edita Doležalová Postupně přibývaly dětské práce ve virtuální třídě Twinspace, také vzkazy, komentáře a hodnocení prací. Výsledkem spolupráce je kromě řady prezentací, animací a plakátů také návod pro české uživatele pro práci na projektu a kolekce třiceti zpracovaných mezinárodních témat. Spolupráce probíhala od října 200 do června 20. Evropská jazyková cena Label 20 / PhDr. Jindřich Fryč předává ocenění Mgr. Editě Doležalové 2-3/ Fotografie z projektové práce

10 Program Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na školní vzdělávání od mateřských až po střední školy. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a středních škol zařazených do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, na regionální úrovni pak spolupráci jejich zřizovatelů (obcí, krajů). Dále program nabízí aktivity umožňující žákům starším 5 let, studentům vysokých škol pedagogického směru a pracovníkům ve vzdělávání účastnit se studijních pobytů, stáží, kurzů nebo konferencí v zahraničí. Přehled aktivit programu Comenius Projekty: Projekty Partnerství škol multilaterální nebo bilaterální nabízejí žákům, studentům a učitelům pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Téma projektu závisí zcela na potřebách partnerských škol a na jejich vzájemné dohodě. O grant mohou požádat mateřské, základní a střední školy včetně škol speciálních, uměleckých a odborných, které jsou zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci těchto škol. Granty Partnerství Comenius Regio finančně podporují bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňují úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti. O grant mohou požádat obce a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni. Mimo ně musí být do projektu zapojena minimálně jedna škola a jedna další organizace na s vazbou na školní vzdělávání v dané obci nebo kraji (knihovna, sportovní klub apod.). Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou osoby zodpovědné za řízení a podporu školního vzdělávání v regionu, ředitelé škol, učitelé a pracovníci dalších institucí zapojených do projektu. Mobility: Asistentský pobyt Asistentský pobyt umožňuje budoucím učitelům pracovat po určité období (3-0) měsíců v zahraniční škole a získat tak praktické dovednosti ve výuce, zlepšit si znalosti cizích jazyků, informovat se o jiných evropských zemích a jejich vzdělávacích systémech. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou vysokoškolští studenti pedagogických oborů. Asistenti obdrží grant, který jim umožní absolvovat asistentský pobyt v hostitelské instituci v jiné zemi, která se účastní Programu celoživotního učení. Hostitelské instituce Tato aktivita nabízí školám možnost získat zahraničního asistenta z 33 evropských zemí, na dobu 3-0 měsíců pro pomoc s výukou a dalšími aktivitami. Zatímco pro asistenta je to příležitost získat praktické dovednosti ve výuce v jiné evropské zemi, škole se naskýtá možnost obohatit výuku např. o nové metody výuky a evropský rozměr. Pobyt asistenta je financován národní agenturou země, ze které asistent pochází. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci v oblasti školního vzdělávání si mohou požádat o finanční příspěvek na účast na vzdělávací akci v zahraničí. Mohou se účastnit vzdělávacích kurzů, pracovních stáží tzv. job-shadowing nebo evropských konferencí a seminářů. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou učitelé, ředitelé a další pracovníci působící ve školním vzdělávání. Žádat mohou také nezaměstnaní učitelé a učitelé vracející se po určité době k profesi. Individuální mobilita žáků Tato aktivita nabízí studijní výměnné pobyty na dobu 3 měsíců až jednoho školního roku ve 29 evropských zemích. Je určena pro všechny studenty základní a středních škol, kteří dosahují věku 5 let v den odjezdu na studijní pobyt. Žádost podává škola, která bude žáky vysílat - podmínkou je, že se žádající škola zapojila do projektů Partnerství škol Comenius a na tuto spolupráci navazuje. 7

11 etwinning v kostce Portál etwinning nabízí: On-line projekty vyhledávání mezinárodních partnerů pro projekty etwinning i Comenius realizace projektů na dálku mezi školami v Evropě bezpečný prostor virtuální třídy Twinspace, kde spolu mohou učitelé a žáci v rámci on-line projektu komunikovat, chatovat a sdílet materiály, fotografie, videa etwinning jako komunita učitelů učitelé se mohou zapojit do profesních skupin, kde diskutují o výukových metodách svých předmětů, společně vytvářejí a sdílejí výukové materiály učitelé se mohou dále vzdělávat v tzv. Learning Labs online kurzech zaměřených na zvyšování technických i metodických znalostí a dovedností etwinning vznikl v roce 2005 jako iniciativa Evropské komise. Původním cílem bylo umožnit školám a učitelům realizovat mezinárodní projekty online, s využitím informačních a komunikačních technologií. Od té doby se etwinning rozšířil a stal se největší komunitou škol v Evropě. Do etwinningu jsou zapojeny všechny země EU, včetně kandidátských zemí a Švýcarska. Počet zaregistrovaných škol a učitelů neustále roste, ke konci roku 20 to je více než evropských škol a více než učitelů. V České republice je zaregistrovaných škol již 2500, zaregistrovaných učitelů je téměř etwinning je zdarma zapojení do etwinningu školu nestojí žádné finanční prostředky, celý portál i virtuální prostředí Twinspace jsou školám poskytovány zdarma na začátku stačí jen jeden počítač s připojením k internetu a pár jednoduchých kroků spojených s registrací na díky etwinningu se do evroské spolupráce mezi školami mohou zapojit i malotřídky a vesnické školy Národní podpůrné středisko pro etwinning v ČR nabízí českým učitelům technickou i metodickou pomoc při realizaci projektů etwinning propaguje etwinning v ČR pořádá bezplatné metodické semináře etwinning ve všech krajích ČR, kde se učitelé mohou naučit prakticky u počítačů používat prostředí etwinning. Zkušení lektoři ambasadoři etwinning si kladou za cíl především motivovat učitele k projektové činnosti. pořádá další akce a konference pro učitele, vysílá české učitele na mezinárodní semináře a konference zaměřené na práci v mezinárodních vzdělávacích projektech na dálku Národní podpůrné středisko pro etwinning je v České republice součástí Domu zahraničních služeb/národní agentury pro evropské vzdělávací programy 9

12 20

13 Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Na Poříčí 035/4, 0 00 Praha Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem. ISBN:

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Název projektu: Children like us 2012-2014 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Projekt Děti jako my začal v roce 2012 formou

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013 Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě Národní agentura programu Erasmus+

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část II a: Podprogramy a aktivity http://ec.europa.eu/llp 1 ... 21 REJSTŘÍK PROGRAMŮ A AKCÍ PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ODVĚTVOVÉ PROGRAMY... 3 Jaké mají

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Naučte se základy jazyka a začněte Vaši odbornou pracovní stáž snadněji Informace o kulturách Poznejte ostatní evropské kultury Mobilní aplikace Při pobytu v

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Národní plán výuky cizích jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků Národní plán výuky cizích jazyků Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. ŠKOLNÍ WEB Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. Důležitou vizitkou školy je dnes také její webová stránka, která může být zároveň výhodným komunikačním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Setkání vedoucích ch pracovníků škol Královéhradeckého kraje 26.10.2010 Využívání moderních technologií ve výuce Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/03.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více