Evropská jazyková cena Label

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská jazyková cena Label"

Transkript

1 Evropská jazyková cena Label 20

2 Obsah Úvodní slovo... Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label Where do the raindrops disappear to?... 4 A guide to traditional ball games in Visegrad countries... 6 Not only neighbours, but also friends... 8 Pride and Prejudice; overcoming stereotypes... 0 Cross Perspectives on Exile... 2 Cool School learning can be fun... 4 Program Comenius... 6 etwinning v kostce... 8 Úvodní slovo Milí čtenáři, V roce 20 bylo v České republice již podesáté vyhlášeno ocenění Evropskou jazykovou cenou Label pro výjimečné a inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání. Toto ocenění je jednou z iniciativ Evropské komise, která má za cíl přispět k šíření příkladů dobré praxe v oblasti výuky jazyků a podpořit studium cizích jazyků od raného věku. Evropská jazyková cena Label je otevřena všem jazykům. V České republice je za organizaci a udílení tohoto ocenění odpovědný Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty nebo aktivity v oblasti jazykového vzdělávání a jednou za dva roky je udělováno také individuální ocenění Evropský učitel jazyků. Cenu lze udělit jakékoli instituci působící v oblasti jazykového vzdělávání. Všechny přihlášené projekty musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit. Tato kritéria jsou každoročně zveřejněna pro zájemce na webových stránkách Proces hodnocení odbornou porotou Přihlášené projekty a návrhy na ocenění hodnotí porota složená z odborníků na jazykové vzdělávání z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Domu zahraničních služeb, jazykových institutů a velvyslanectví. Předložené přihlášky jsou hodnoceny ve dvou kolech. V prvním kole hodnocení členové odborné poroty posuzují míru splnění stanovených kritérií a priorit. Ve druhém kole probíhají kontrolní návštěvy v institucích, během kterých je ověřován přínos a výsledky projektu v praxi. Vítězné projekty, které získají ocenění, jsou oprávněny používat na všech projektových výstupech logo Evropské jazykové ceny Label s rokem udělení. Ocenění v roce 20 V této publikaci se můžete seznámit s projekty oceněnými v roce 20, kdy odborná porota obdržela k hodnocení celkem třicet šest přihlášek a ocenění udělila šesti projektům. Projekty přihlášené v roce 20 byly nejčastěji zaměřené na využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce jazyků, tvorbu časopisů a publikací, jazykové soutěže, jazykové kurzy, výuku metodou CLIL. Za zmínku stojí, že dvacet z přihlášených institucí bylo zapojeno do Programu celoživotního učení Comenius, etwinning, Grundtvig. ISBN:

3 Slavnostní předání cen zástupcům oceněných institucí proběhlo 23. září 20 na konferenci Kreativně k jazykové výuce, která byla uspořádána u příležitosti desátého výročí Evropského dne jazyků. Zástupcům oceněných institucí byly předány certifikáty podepsané ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a evropskou komisařkou pro mnohojazyčnost. Certifikáty předal oceněným vrchní Přihlášené instituce VŠ 3% ostatní 6% MŠ 3% ředitel Sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT PhDr. Jindřich Fryč. Společně s certifikáty obdrželi vítězové také finanční ocenění od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v celkové hodnotě Kč. Zástupci vítězných projektů navíc obdrželi věcné dary od Domu zahraničních služeb a od zástupců jazykových institutů. Děkujeme všem přihlášeným projektům za jejich zapojení do Evropské jazykové ceny Label a blahopřejeme oceněným. Tým pracovníků Domu zahraničních služeb Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 20 SŠ 39% ZŠ 39% Do kategorie ostatní patří: nakladatelství, příspěvková organizace, jazyková škola, nezisková organizace, vzdělávací společnost 2

4 Evropská jazyková cena Label 20 Where do the raindrops disappear to? Mateřská škola Ohaře, Ohaře 9, Koordinátorka projektu: Iveta Dudková Jazyk: anglický Odkazy: / Iveta Dudková přebírá ocenění od koordinátorky NAEP Ing. Lenky Henebergové 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Mateřská škola Ohaře je jednotřídní a navštěvuje ji 28 dětí ve věku 3-6 let ze čtyř spádových obcí. Zajímavostí je, že MŠ Ohaře používá k ohřevu vody solární energii. Tento ekologický přístup je patrný i na projektu Where do the raindrops disappear to?, který byl oceněn Evropskou jazykovou cenou Label. V MŠ Ohaře jsou anglický jazyk i projektová práce v rámci programu etwinning běžnými součástmi výuky. Projekt Projekt s ekologickou tématikou byl určen dětem předškolního věku a vznikl díky inspirativní spolupráci Ivety Dudkové z MŠ Ohaře a paní Ostachinni z Bowhouse Primary School ve Velké Británii, které se staly koordinátorkami projektu. Děti se projektem zabývaly celý školní rok. Komunikovaly spolu v angličtině, vyměňovaly si obrázky, fotografie, videa, animace a především prezentace o vodě a návazných ekologických tématech. Děti se naučily objevovat vodu jak v přírodě, tak i doma, se všemi jejími zákonitostmi a krásami. Obě koordinátorky uskutečňovaly spolu s dětmi různé experimenty. Velice zajímavé je i to, že se tento projekt nevyhýbal otázkám ekologických katastrof, ale naopak se je snažil dětem podat adekvátním způsobem. Hledání vody a jejích podob nezůstalo jen v domácím nebo přírodním prostředí, ale děti vodu hledaly v pohádkách, říkankách, písničkách, řešily hádanky, rébusy, malovaly, tancovaly a hrály divadlo. Prostřednictvím on-line vstupů si děti vzájemně předváděly a zkoušely, co se naučily, troufly si zahraničním kamarádům v angličtině přiblížit Dvořákovu Rusalku nebo Smetanovu Vltavu. Obě díla děti vyjádřily pohybovým vystoupením. Každý měsíc měl dané téma, děti vytvářely výstupy, ze kterých pak paní učitelky zpracovávaly videa i prezentace na společný blog. Proběhl také vánoční koncert, a aby virtuální přátelství mělo i hmatatelnou podobu, děti si poštou vyměnily balíčky s drobnými dárky. Projekt získal Národní cenu etwinning a také mezinárodní ocenění v soutěži U4energy. Užívání internetu, interaktivní hry a hravé angličtiny se špetkou učení bylo důkazem, že i ve školce je možné využívat ICT. Iveta Dudková Angličtina se prolínala všemi činnostmi zcela přirozeně a děti se nenásilnou formou učily nejen anglicky, ale i jiným dovednostem, například používání interaktivní tabule. Sama považuji za vrchol spolupráce mé osobní setkání s paní Ostacchini na Evropské konferenci etwinning v Budapešti v dubnu 20 a naši společnou prezentaci projektu pro širokou veřejnost. Iveta Dudková

5 Evropská jazyková cena Label 20 A guide to traditional ball games in Visegrad countries Základní škola Most, Okružní 235, příspěvková organizace Koordinátorka projektu: Mgr. Štěpánka Vopatová Jazyk: anglický, český, polský, maďarský Odkazy: / Mgr. Jana Kropáčková, Mgr. Eva Münchová a Mgr. Štěpánka Vopatová 2/ Fotografie z projektové práce O škole Tuto základní školu v Mostě navštěvuje přibližně 350 žáků a je již třetím rokem aktivně zapojena do aktivity etwinning. Většina projektů, na kterých pedagogičtí pracovníci společně s žáky pracovali, byla oceněna certifikátem kvality. Za zmínku stojí také fakt, že základní škola je vzorovou školou Smart. Projekt Projekt A guide to traditional ball games in Visegrad countries byl zahájen v lednu 20 ve spolupráci s polským a maďarským partnerem. Hlavním cílem projektu byl rozvoj a spolupráce zemí Visegrádské čtyřky a zdokonalení schopnosti užívání anglického jazyka v běžném životě. Jedním z dalších cílů bylo poznat základy jazyků zemí Visegrádské čtyřky, jejich kulturu a v neposlední řadě také zvýšení fyzické zdatnosti zapojených žáků. Na počátku projektu děti vybraly tradiční míčovou hru své země vybíjenou a v rámci hodin tělesné výchovy cvičily a zlepšovaly se ve hře s míčem. Museli jsme zjednodušit pravidla tak, aby byli studenti schopni naučit svou hru své zahraniční partnery za použití anglického jazyka. Nakonec jsme vytvořili čtyřjazyčného průvodce pro všechny zvolené hry (česko-polsko-maďarsko-anglický) a taktéž čtyřjazyčný sportovní slovník. Štěpánka Vopatová. Během školního roku spolu žáci komunikovali prostřednictvím bezpečného prostředí twinspace, ve kterém se vzájemně setkávali, nahrávali a publikovali své práce. Celý projekt vyvrcholil týdenním mezinárodním soustředěním v polském městě Zakrzow, kde si žáci z Česka, Polska a Maďarska vzájemně představili své hry, překládali pravidla a poznávali kulturu a zvyky svých partnerů. Na závěr setkání proběhly olympijské hry A kdo vyhrál? Všichni! Hlavní cenou bylo přátelství, vzájemný respekt, zlepšení fyzické zdatnosti a chuť poznávat a zkoumat nové věci. Štěpánka Vopatová 2 6 7

6 Evropská jazyková cena Label 20 Not only neighbours, but also friends Základní škola Hrochův Týnec Koordinátorky projektu: Mgr. Miroslava Filipi, Jana Žemličková Jazyk: český, slovenský, polský, anglický Odkazy: / Jana Žemličková, Mgr. Miroslava Filipi a Steve Oxley při předávání cen 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Základní škola Hrochův Týnec se zaměřuje na využití získaných poznatků v praktickém životě. Nedílnou součástí výuky je program etwinning, v rámci kterého byl projekt realizován. Na této základní škole studuje řada dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, proto je velice významné, že projektová práce vede děti k poznání a respektu nových kultur, etnik a národností. Projekt Projekt Not only neighbours, but also friends byl realizován v rámci aktivity etwinning. Cílem projektu bylo vytvoření mezinárodního čtyřjazyčného časopisu, na kterém se podíleli tři partneři: česká, slovenská a polská škola. Každý z partnerů tvořil články, některé ve svém mateřském jazyce, jiné ve společném jazyce pro všechny v angličtině. Časopis mapuje důležité události školního života všech tří škol. Projekt byl vedený jako kombinovaná práce žáků z 9. a 7. třídy, děti z 9. tříd zpracovávaly v rámci mediální výchovy prezentace, videa a fotografie pomocí nástrojů ICT, děti ze 7. tříd zajišťovaly komunikaci s partnerem. Články byly psány dětmi z obou ročníků. Účelem bylo poznávání a porovnávání podobností a rozdílů příbuzných slovanských jazyků, zjistit, zda jsou děti na druhém stupni základní školy schopny číst a porozumět těmto jazykům, povzbudit je ke studiu a zbavit ostychu při setkání se slovenštinou a polštinou. Zjištění byla zajímavá, děti bez potíží četly a interpretovaly slovenský text, polštinu zvládaly nejhůře, podle jejich slov lépe rozuměly a četly anglický text než polský. Miroslava Filipi Součástí projektu byl i projektový den na téma Slovensko, do kterého byla zapojena celá škola včetně prvního stupně. Děti byly rozděleny podle věku, nikoli podle tříd a pod vedením učitele poznávaly jazyk, film, zeměpis, politické představitele, významné osobnosti, státní symboly, písničky, společné dějiny. Součástí byly i výtvarné a kulinářské dílny, vědomostní soutěže. Časopis je v tištěné formě distribuován do městské knihovny, na městský úřad, je k dispozici rodičům. V elektronické podobě je ke stažení na webových stránkách školy. Mezinárodní etwinningový časopis přinesl naší škole nové metody výuky, možnosti sdílet jazykové dovednosti s jinou školou v EU pomocí např. videokonferencí. Je moderním výukovým nástrojem, který jako jeden z mála nevyžaduje finanční účast školy, avšak jistě značné tvůrčí nasazení vyučujících. Přidanou hodnotou je i vzájemná spolupráce učitel žák a žák učitel, kdy se jejich role mění a prolínají. Miroslava Filipi

7 Evropská jazyková cena Label 20 Pride and Prejudice; overcoming stereotypes Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, s. r. o. Koordinátorka projektu: Mgr. Vendula Kopecká Jazyk: anglický Odkazy: / Mgr. Petr Chaluš předává cenu koordinátorkám projektu Mgr. Vendule Kopecké a Mgr. Michaele Kráčmarové 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha je soukromá střední odborná škola, která poskytuje čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Mimo jiné nabízí obory diplomatické služby a public relations, ze kterých vychází i orientace studentů na veřejné vztahy, vztahy s veřejností a komunikační dovednosti. Projekt Projekt Pride and Prejudice; overcoming stereotypes byl realizován v rámci programu Comenius. Bylo do něj zapojených devět škol z Evropy. Širším cílem bylo posílit národní a profesionální hrdost v každé zemi a naopak zbavit se předsudků. Výsledky projektu daly zapojeným studentům obraz založený na konkrétních skutečnostech nikoli pouze na zděděných stereotypech. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Evropské unie a na naší škole studuje i mnoho studentů z jiných zemí, rozhodli jsme se pro projekt, který se zabýval odlišnostmi a pojítky mezi jednotlivými zeměmi a národnostmi. Pokud je něco odlišné a neznámé, vytváří se ideální podhoubí pro utváření předsudků. Vendula Kopecká Výstupů projektu je celá řada - byly vytvořeny webové stránky, vznikla brožura zaměřená na pýchy a předsudky spojené s jednotlivými zeměmi, slovník základních frází v devíti jazycích, dokumentární snímek o jednotlivých zemích, film o pracovních příležitostech a stereotypech a také didaktický materiál pro volitelný kurz. Během projektového období studenti pracovali v mezinárodních skupinách, zadání se sestávalo ze dvou částí první část byla zahrnovala přípravu, druhá probíhala zpravidla během projektových setkání během kterých studenti prezentovali, propagovali a obhajovali svoje názory. Během své práce využívali informační technologie (tvorba prezentací, blogů, filmové techniky). Všechny výstupy ze zmíněných aktivit byly využity pro tvorbu didaktického materiálu na volitelný kurz, který je možné aplikovat vcelku nebo jeho jednotlivé moduly do hodin anglického jazyka a občanské výchovy

8 Evropská jazyková cena Label 20 Cross Perspectives on Exile Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p. o. Koordinátorka projektu: Mgr. Martina Baseggio Jazyk: anglický Odkazy: / Mgr. Martina Baseggio a Mgr. Daniel Kašička 2-3/ Fotografie z projektové práce O škole Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p. o. má dlouholetou tradici. Podílí se na řadě mezinárodních projektů a podporuje multikulturní výchovu. V rámci projektu Comenius spolupracuje s partnerskými školami v Rumunsku, Francii, Turecku a Itálii. Projekt Projekt Cross Perspectives on Exile byl realizován v rámci programu Comenius. Téma migrace a exilu bylo zvoleno s ohledem na budoucí kariéru žáků. Každá z partnerských zemí zapojených do projektu vysvětlovala určitý typ exilu, se kterým se nejčastěji setkává. Komunikačním jazykem byla zvolena angličtina, protože se vyučuje na všech partnerských školách, ale nikde není rodným jazykem a v tomto jazyce byly také vypracovány výstupy projektu. Díky projektu v rámci programu Comenius se podařilo propojit několik předmětů jako jsou dějepis, informační technologie, základy společenských věd, literatura a povýšit angličtinu z vyučovacího předmětu na komunikační nástroj. Během projektových setkání žáci vytvořili multikulturní skupinu a řešili otázku předsudků, snažili se je vyvrátit a logicky vysvětlit. Zabývali se obecnými i historickými důvody migrace. Práce na projektu v rámci daného tématu rozšířila žákům nejen okruh znalostí, ale také kulturní rozhled a žáci měli možnost vytvořit si názor na současnou situaci v Evropě. V malém měřítku dokázali mladí lidé to, o co se snaží politické špičky Evropy, zjistili, že v důsledku jsme všichni stejní a pokud se umíme chovat jeden k druhému s respektem a bez předsudků není důvod se ničeho bát. Došli k závěru, že lidé jsou dobří a špatní, ale to nezáleží na zemi původu, barvě kůže ani náboženství, ale na jednotlivci a nakolik je ochoten respektovat pravidla země ve které žije. Martina Baseggio

9 Cool School learning can be fun Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Koordinátorka projektu: Mgr. Edita Doležalová Jazyk: anglický, polský, španělský Odkazy: O škole Základní škola J. A. Komenského v Mostě se orientuje na zdravý životní styl, kultivaci vztahů uvnitř školy, spolupráci s rodiči a obcí a zavádění moderních a alternativních výukových metod. Mezi priority ve vzdělávání patří cizí jazyky a ICT. Škola realizuje řadu projektů etwinning, za které již získala Národní cenu. Projekt Projekt Cool school learning can be fun byl realizován v rámci programu etwinning ve spolupráci s polskou a španělskou školou. Cílem projektové práce bylo podpořit děti k poznávání života vrstevníků a kultur jiných zemí a povzbudit je ke společné komunikaci. Pracovním jazykem projektu byla angličtina, děti si ověřily úroveň svých jazykových dovedností a zároveň se naučily i základní společenské fráze v jazycích partnerských škol. Díky projektu se děti ve věku deseti až dvanácti let naučily bezpečně používat internet a různé nástroje ICT. Pro každý měsíc jsme stanovili nové téma, které vycházelo ze zájmu dětí, aktuálních událostí a tematických plánů školní výuky. Každý měsíc jsme měli společnou hodinu, která byla každý měsíc o poznání lepší Edita Doležalová Postupně přibývaly dětské práce ve virtuální třídě Twinspace, také vzkazy, komentáře a hodnocení prací. Výsledkem spolupráce je kromě řady prezentací, animací a plakátů také návod pro české uživatele pro práci na projektu a kolekce třiceti zpracovaných mezinárodních témat. Spolupráce probíhala od října 200 do června 20. Evropská jazyková cena Label 20 / PhDr. Jindřich Fryč předává ocenění Mgr. Editě Doležalové 2-3/ Fotografie z projektové práce

10 Program Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na školní vzdělávání od mateřských až po střední školy. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a středních škol zařazených do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, na regionální úrovni pak spolupráci jejich zřizovatelů (obcí, krajů). Dále program nabízí aktivity umožňující žákům starším 5 let, studentům vysokých škol pedagogického směru a pracovníkům ve vzdělávání účastnit se studijních pobytů, stáží, kurzů nebo konferencí v zahraničí. Přehled aktivit programu Comenius Projekty: Projekty Partnerství škol multilaterální nebo bilaterální nabízejí žákům, studentům a učitelům pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Téma projektu závisí zcela na potřebách partnerských škol a na jejich vzájemné dohodě. O grant mohou požádat mateřské, základní a střední školy včetně škol speciálních, uměleckých a odborných, které jsou zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci těchto škol. Granty Partnerství Comenius Regio finančně podporují bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňují úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti. O grant mohou požádat obce a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni. Mimo ně musí být do projektu zapojena minimálně jedna škola a jedna další organizace na s vazbou na školní vzdělávání v dané obci nebo kraji (knihovna, sportovní klub apod.). Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou osoby zodpovědné za řízení a podporu školního vzdělávání v regionu, ředitelé škol, učitelé a pracovníci dalších institucí zapojených do projektu. Mobility: Asistentský pobyt Asistentský pobyt umožňuje budoucím učitelům pracovat po určité období (3-0) měsíců v zahraniční škole a získat tak praktické dovednosti ve výuce, zlepšit si znalosti cizích jazyků, informovat se o jiných evropských zemích a jejich vzdělávacích systémech. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou vysokoškolští studenti pedagogických oborů. Asistenti obdrží grant, který jim umožní absolvovat asistentský pobyt v hostitelské instituci v jiné zemi, která se účastní Programu celoživotního učení. Hostitelské instituce Tato aktivita nabízí školám možnost získat zahraničního asistenta z 33 evropských zemí, na dobu 3-0 měsíců pro pomoc s výukou a dalšími aktivitami. Zatímco pro asistenta je to příležitost získat praktické dovednosti ve výuce v jiné evropské zemi, škole se naskýtá možnost obohatit výuku např. o nové metody výuky a evropský rozměr. Pobyt asistenta je financován národní agenturou země, ze které asistent pochází. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci v oblasti školního vzdělávání si mohou požádat o finanční příspěvek na účast na vzdělávací akci v zahraničí. Mohou se účastnit vzdělávacích kurzů, pracovních stáží tzv. job-shadowing nebo evropských konferencí a seminářů. Cílovou skupinou pro tuto aktivitu jsou učitelé, ředitelé a další pracovníci působící ve školním vzdělávání. Žádat mohou také nezaměstnaní učitelé a učitelé vracející se po určité době k profesi. Individuální mobilita žáků Tato aktivita nabízí studijní výměnné pobyty na dobu 3 měsíců až jednoho školního roku ve 29 evropských zemích. Je určena pro všechny studenty základní a středních škol, kteří dosahují věku 5 let v den odjezdu na studijní pobyt. Žádost podává škola, která bude žáky vysílat - podmínkou je, že se žádající škola zapojila do projektů Partnerství škol Comenius a na tuto spolupráci navazuje. 7

11 etwinning v kostce Portál etwinning nabízí: On-line projekty vyhledávání mezinárodních partnerů pro projekty etwinning i Comenius realizace projektů na dálku mezi školami v Evropě bezpečný prostor virtuální třídy Twinspace, kde spolu mohou učitelé a žáci v rámci on-line projektu komunikovat, chatovat a sdílet materiály, fotografie, videa etwinning jako komunita učitelů učitelé se mohou zapojit do profesních skupin, kde diskutují o výukových metodách svých předmětů, společně vytvářejí a sdílejí výukové materiály učitelé se mohou dále vzdělávat v tzv. Learning Labs online kurzech zaměřených na zvyšování technických i metodických znalostí a dovedností etwinning vznikl v roce 2005 jako iniciativa Evropské komise. Původním cílem bylo umožnit školám a učitelům realizovat mezinárodní projekty online, s využitím informačních a komunikačních technologií. Od té doby se etwinning rozšířil a stal se největší komunitou škol v Evropě. Do etwinningu jsou zapojeny všechny země EU, včetně kandidátských zemí a Švýcarska. Počet zaregistrovaných škol a učitelů neustále roste, ke konci roku 20 to je více než evropských škol a více než učitelů. V České republice je zaregistrovaných škol již 2500, zaregistrovaných učitelů je téměř etwinning je zdarma zapojení do etwinningu školu nestojí žádné finanční prostředky, celý portál i virtuální prostředí Twinspace jsou školám poskytovány zdarma na začátku stačí jen jeden počítač s připojením k internetu a pár jednoduchých kroků spojených s registrací na díky etwinningu se do evroské spolupráce mezi školami mohou zapojit i malotřídky a vesnické školy Národní podpůrné středisko pro etwinning v ČR nabízí českým učitelům technickou i metodickou pomoc při realizaci projektů etwinning propaguje etwinning v ČR pořádá bezplatné metodické semináře etwinning ve všech krajích ČR, kde se učitelé mohou naučit prakticky u počítačů používat prostředí etwinning. Zkušení lektoři ambasadoři etwinning si kladou za cíl především motivovat učitele k projektové činnosti. pořádá další akce a konference pro učitele, vysílá české učitele na mezinárodní semináře a konference zaměřené na práci v mezinárodních vzdělávacích projektech na dálku Národní podpůrné středisko pro etwinning je v České republice součástí Domu zahraničních služeb/národní agentury pro evropské vzdělávací programy 9

12 20

13 Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Na Poříčí 035/4, 0 00 Praha Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem. ISBN:

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label Evropská jazyková cena Label Ocenění Evropská jazyková cena Label je iniciativa Evropské komise pro podporu jazykového vzdělávání, které v České republice uděluje Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

etwinning workshop učitel IN 2016

etwinning workshop učitel IN 2016 etwinning workshop učitel IN 2016 ETWINNING PARTNERSTVÍ ŠKOL V EVROPĚ PROJEKTY SPOLUPRÁCE NA DÁLKU KOMUNITA EVROPSKÝCH ŠKOL Lektoři: Zdeněk Heteš hetes@zsmltu.cz Václav Fišer fiser@zskomtu.cz Národní podpůrné

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Evropská spolupráce v oblasti informačních technologií ve vzdělávání

Evropská spolupráce v oblasti informačních technologií ve vzdělávání Evropská spolupráce v oblasti informačních technologií ve vzdělávání Barbora Grečnerová barbora.grecnerova@naep.cz Pavla Šabatková pavla.sabatkova@naep.cz Dům zahraničních služeb (DZS) www.dzs.cz Příspěvková

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

4. Setkání pracovní skupiny ředitelů škol

4. Setkání pracovní skupiny ředitelů škol 4. Setkání pracovní skupiny ředitelů škol 13.12.2016 13.00-15.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Shrnutí projektu MAP Tišnovska Výstupy pracovních skupin - prezentace Výstupy pracovních skupin -

Více

ERASMUS+ školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

ERASMUS+ školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) ERASMUS+ školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) etwinning, School Education Gateway Dům zahraniční spolupráce Prosinec 2015 ERASMUS+ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KLÍČOVÁ AKCE 1 (KA1) PRO KOHO JE KA1 URČENA? ŠKOLY = mateřské,

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Evropský vzdělávací program Erasmus KÚ Ústeckého kraje

Evropský vzdělávací program Erasmus KÚ Ústeckého kraje NA KAFES ERASMEM+ Evropský vzdělávací program Erasmus+ 28. 11. 2016 KÚ Ústeckého kraje Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO. Výzva , Praha

PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO. Výzva , Praha Seminář pro žadatele Výzva 2012 16. 1. 2012, Praha DZS/NAEP Dům m zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávac vacíprogramy implementuje program LLP v České republice vytváří informační

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

VOŠP a SPŠM Kroměříž na anglické vlně

VOŠP a SPŠM Kroměříž na anglické vlně VOŠP a SPŠM Kroměříž na anglické vlně Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži je polyfunkční odborná škola nabízející maturitní, vyšší odborné i bakalářské

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Naučte se základy jazyka a začněte Vaši odbornou pracovní stáž snadněji Informace o kulturách Poznejte ostatní evropské kultury Mobilní aplikace Při pobytu v

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Inovace dějepisného kurikula v RVP G aktuální stav řešené problematiky Mgr. Aleš Franc, seminář v Telči, 7.-

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz Prezentace Programu celoživotn ivotního učenu enía Leonardo da Vinci Seminář pro schválen lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz 2010 Program celoživotního učení(llp) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Název projektu: Children like us 2012-2014 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Projekt Děti jako my začal v roce 2012 formou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

GRUNDTVIG V ČÍSLECH GR-vcislech-7.indd 1 GR-vcislech-7.indd :19: :19:33

GRUNDTVIG V ČÍSLECH GR-vcislech-7.indd 1 GR-vcislech-7.indd :19: :19:33 GRUNDTVIG V ČÍSLECH 2 Grundtvig v číslech Obsah Několik slov na úvod... 2 O programu Grundtvig... 2 Statistické údaje za období 21-26... 2 Kontakt... 8 Několik slov na úvod Vítejte na stránkách informačního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

European Schoolnet Společně v evropské virtuální škole

European Schoolnet Společně v evropské virtuální škole European Schoolnet Společně v evropské virtuální škole Evropské projekty, kampaně a soutěže, které podporují využití moderních technologií ve výuce a zvyšují zájem žáků o studium matematiky a přírodních

Více

Asistentský pobyt Comenius. Seminář pro zájemce Výzva 2013

Asistentský pobyt Comenius. Seminář pro zájemce Výzva 2013 Asistentský pobyt Comenius Seminář pro zájemce Výzva 2013 Asistentský pobyt Comenius Program určený budoucím učitelům s cílem získat praktické dovednosti ve výuce zlepšit jazykové dovednosti žáků i učitelů

Více

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL Renée Grenarová NIDV centrální pracoviště Praha AKTIVITY NIDV V OBLASTI SYSTÉMOVÉ PODPORY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více