Problematika zaměstnanosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika zaměstnanosti"

Transkript

1 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav, říjen 2014 únor 2014

2 Prohlašuji, že seminární práci s názvem Problematika zaměstnanosti jsem vypracoval(a) sám (s odborným poradcem... pod odborným vedením...) a v seznamu literatury jsem uvedl(a) všechny použité zdroje. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Břeclav a zpřístupněna ke studijním účelům.... 1

3 Obsah Úvod Daňová teorie Efekty zdanění Důchodový efekt Substituční efekt Situace v ČR Morava Okres Břeclav Čechy... 6 Závěr... 7 Resumé... 8 Seznam bibliografických záznamů... 9 Přílohy Dodatek Stránky Prohlášení a Obsah se v tištěné podobě nečíslují (ale započítávají se). V elektronické podobě to může být i s číslem stránky. 2

4 Úvod Základní charakteristika tématu práce, o němž je pojednáváno: důvody výběru práce jaký je stanovený cíl použité metody stanovené hypotézy kdo se podílel na práci jaký byl jeho podíl co nového jste odhalili 3

5 1 Daňová teorie Tady začíná první odstavec textu, který se bude věnovat daním a jejich významu pro ekonomiku dané země. Je samozřejmé, že do tohoto prostoru se už píše text, který vychází z odborných knih a vše má úžasný formát. Může to být naformátováno tzv. do bloku, což právě vidíte a v takovém případě se mezi jednotlivými odstavci dělá mezera jednoho enteru, nebo se nastaví mezera za odstavcem 12b jako je tady. Celý dokument využívá písmo Arial, velikost 12 a řádkování je nastaveno na 1,5. 4

6 1.1 Efekty zdanění Toto je první podkapitola textu. Za číslem podkapitoly se již nedělá tečka jak je možno vidět na vzoru :-) Důchodový efekt Takto vypadá nadpis pro třetí úroveň nadpisů Substituční efekt Jak je na první pohled zřejmé, tak se jednotlivé podkapitoly mohou řadit na jeden list papíru za sebou. POZOR!! Nadpis kapitoly musí začínat vždy na nové stránce a to přesto, že na předchozím listu jsou napsány třeba jenom dva řádky. 5

7 2 Situace v ČR Tady následuje další text o daních a jejich situaci v České republice. 2.1 Morava Opět se zde něco musí napsat, protože by to nedávalo smysl Okres Břeclav Tady se budu rozepisovat o skutečnostech z našeho okresu. 2.2 Čechy Stejně jako výše, tak i zde se objeví vámi napsaný text. 6

8 Závěr Toto je už prostor pro shrnutí vašich poznatků. Zde se čitatel dozví, čeho všeho jste ve své práci dosáhli. Tedy stručné shrnutí práce, zhodnocení poznatků k nimž autor dospěl, naplnění cíle a hypotéz stanovených na počátku práce, nastínění dalších možností výzkumu atd. Doporučený rozsah je jedna až dvě strany. 7

9 Resumé Maturitní práce musí obsahovat resumé v cizím jazyce (z něhož bude autor skládat maturitní zkoušku nebo je jeho prvním cizím jazykem). Vystihuje hlavní myšlenky a závěry práce. Jde v něm především o zdůraznění východisek, cílů, metod a hlavně výsledků bádání. Hlavní zásady pro tvorbu resumé: 1. Co vlastně autor řešil? (východiska, hypotézy a cíle, které si kladl) 2. Jak autor postupoval? (jaké použil metody a s jakými materiály pracoval) 3. K čemu autor dospěl? (hlavní závěry) Styl resumé je věcný, stručný (bez emocionálního zabarvení a hovorových výrazů), obsahuje termíny a neobsahuje složitější souvětí. Vše je v rozsahu nejméně ½ strany nejvýše 1 strana formátu A4. 8

10 Seznam bibliografických záznamů 1. XXX 2. XXX 3. XXX 4. XXX 5. XXX 6. XXX 7. XXX 8. WINBERG, Steven. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. Přel. Michal Horák. 2., aktual. vydání. Praha : Mladá fronta, s. Přel. z: First three minutes. ISBN Následuje návod na citace: CITOVANÁ VĚTA je uvedena uvozovkami nebo je psána kurzívou. př. 1: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven. př 2.: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven. PRO CITACI POUŽÍVEJTE NÁSLEDUJÍCÍ METODU: 1. NA KONCI CITOVANÉ VĚTY JE NAPSANÝ ČÍSELNÝ ODKAZ V HORNÍM INDEXU. př.: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven. 8 9

11 odkaz na citovaný zdroj je uveden ihned na stránce dole pod čarou a to zkrácený tj. pouze příjmení (pokud je více autorů tak první) čárka mezera, první písmeno křestního jména tečka, čárka mezera název knihy (pokud je dlouhý lze logicky zkrátit) čárka mezera číslo stránky s tečka mezera číslo tečka př. Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven. 1 úplný název knihy se pak objeví na konci práce v SEZNAMU BIBLIOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ Zdroje jsou řazeny abecedně, nečíslují se, ale je možnost použít odrážky pro zápis zdroje: A) původní česká tištěná publikace PEŠKOVÁ, Jaroslava. Role vědomí v dějinách a jiné eseje. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, s. ISBN B) kniha přeložená do češtiny WINBERG, Steven. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. Přel. Michal Horák. 2., aktual. vydání. Praha : Mladá fronta, s. Přel. z: First three minutes. ISBN C) článek z tisku KOUBSKÝ, P. Od DTP k pre-pressu. Softwarové noviny, 1995, roč. 6, č. 5, s ISSN D) Citace internetových zdrojů CHAPMAN, K. How To Write An Essay [online]. c [cit ]. Dostupné na WWW: 1 WINBERG, S., První tři minuty, s

12 (Jméno autora (je-li uvedeno). Název* [online]. Vydání (je-li uvedeno). Místo vydání (je-li uvedeno). Vydavatel (je-li uveden). Datum publikování (je-li uvedeno). Datum poslední aktualizace (je-li uvedeno) [cit. rrrr-mm-dd]. Dostupnost (adresa). * Pokud nevidíte název stránky, použijte název, který je uveden v horní liště prohlížeče. ) Právní software ASPI: Aktualizovaný systém právních informací, verze 13+, , 2011, Wolters Kluwer ČR a. s., [ ] 11

13 Přílohy Uvádí se pouze, pokud je autor má :-) Mohou zde být grafy, tabulky, obrázky, přepisy rozhovorů, ukázka dotazníku atd. Grafy, diagramy, tabulky, fotografie atd. musí být označeny číslem a textem uvedeným pod obrázkem. Např.: Graf 1 Sledovanost reklamních bloků v TV Tabulky se číslují římskými číslicemi. Číslice se společně s textem umísťují nad tabulku. Např.: Tabulka VII Čtenost regionálního tisku Obrázky a tabulky se vkládají do příloh, číslují se samostatně římskými číslicemi a mají svůj název. Např.: Příloha I Tištěné propagační prostředky firmy Nokia Stránky příloh se v tištěné podobě opět NEČÍSLUJÍ!! 12

14 Dodatek Tak toto se již v práci neobjeví, ale myslím si, že vám to může usnadnit vaši práci: Kontrola pravopisu Aplikace Word umožňuje automatickou kontrolu pravopisu během psaní a dále kontrolu na vyžádání. Lze zkontrolovat celý dokument nebo jen jeho část. Přepnutím jazyka na hlavním panelu Windows se přepne automaticky i jazyk pro kontrolu pravopisu, tj. přepnutím na anglickou klávesnici se přepne jazyk automaticky na angličtinu a probíhá kontrola anglického pravopisu a gramatiky. Při kontrole pravopisu však nespoléhejte jen na počítač: umí hodně, ne však všechno. Doporučujeme, aby vaši práci přečetl nezaujatý čtenář objeví gramatické i stylistické nedostatky, které autorovi, zaujatému problémem, mohou uniknout. Seminární práce jsou adjustovány kroužkovou vazbou, rychlovazačem apod., jako posledním listem budou opatřeny polokartonem nebo kartonem. Práce se odevzdává pouze jedna v tištěné podobě + 1 komplet v elektronické podobě (do moodlu nebo mailem vedoucímu práce) A pokud jste se dostali až sem, tak vám blahopřeji, protože to je vše přátelé :-) 13

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ AHOL Vyšší odborná škola Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Ostrava, 2013 Obsah Zadání a téma absolventské práce... 4 Struktura absolventské práce... 4 Přední deska

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více