Nové knihy - N A U C N Á

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 03 Ottův slovník naučný :illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí - [Polička] : Argo, sv. :il., mapy, plány (některé barev.) ;25 cm - MDT: ISBN: (Argo : díl 8 : váz.). encyklopedie, slovníky, výkladové, encyklopedické 03 Osobnosti - Česko :Ottův slovník /[textová část Jan Adam... et al.] - Praha : Ottovo nakladatelství, s. :il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ;31 cm + - MDT: ISBN: (váz.). encyklopedie, Česko, osobnosti, biografie Slovník obsahuje nejzákladnější biografické údaje o českých, resp. československých osobností všech období a oborů. Obsahuje i hesla zahraničních osobností, které byly životem či dílem spjaty s českými zeměmi. 133 Vega, Phyllis, Keltská astrologie /Phyllis Vega - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Okultismus. Magie, keltská astrologie, keltské horoskopy, keltský stromokruh V knize odhalíte moudrost keltské astrologie, která vám napoví, v čem jste vy výjimeční. Zjistěte si své stromové znamení a písmeno magické abecedy. 133 Böckl, Manfred, Proroctví pro třetí tisíciletí :věštby českého Nostradama /Manfred Böckl - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Okultismus. Magie, Česko, Rakousko, proroctví, jasnovidci, dějiny Čech, 14. stol., 20. stol. Písař Karla IV. zazanamenal v roce 1356 proroctví slepého pastýře z Prahy. Přestože věštec upadl v zapomnění, jeho slova se naplnila s mrazivou přesností: zánik Rakouska-Uherska, obě světové války, poválečný odsun Němců z Československa či železná opona. Věštby slepého pastýře však sahají i do vzdálenější budoucnosti - máme očekávat ještě třetí světovou válku, která vypukne už v tomto tisíciletí, máme se bát zničení Prahy a světové apokalypsy Kolář, Michal Bolest šikanování /Michal Kolář - Vyd Praha : Portál, s. - MDT: ISBN: X. psychologie, pedagogika, děti, šikana, mládeže, chování, agresivita, brutalita, násilí, studie 1

2 159.9 Cenková, Tamara, Grafologie v poradenské a terapeutické praxi :co lze vyčíst z písma druhých /Tamara Cenková, Dana Češková, Vlaďka Fischerová - Vyd Praha : Grada, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). psychologie, grafologie, poradenství, terapeutické metody V knize je na základě řady konkrétních příběhů z poradenské praxe popsáno několik terapeutických směrů, technik a metod, které používají terapeuti pro rychlejší vhled do osobnosti klienta. Tento méně obvyklý přístup vede k hlubšímu pochopení osobnosti klienta a je vodítkem k možnému řešení obtíží, s nimiž za terapeutem přichází. Čtenáři získají dovednost sledovat člověka zcela novým pohledem, prostřednictvím obličejové typologie a grafologie. 173 Špaňhelová, Ilona, Dítě a rozvod rodičů :nukleární a nefungující rodina, spory o výchovu, přehazování odpovědnosti na dítě, týrání, reakce dítěte /Ilona Špaňhelová - Vyd Praha : Grada, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). rodinné vztahy, rodiče a děti, rozvody, rodinné právo, psychologie dítěte, rozvedení rodiče, výchova dítěte Rozvod nebo rozchod rodičů je pro dítě vždy náročnou životní situací. Je před ni postaveno a nezbývá mu nic jiného než se s tím smířit a tuto skutečnost přijmout. Mnohdy má však různá úskalí. A právě proto přišla na svět tato kniha, která má za úkol usnadnit rodičům orientaci v projevech dítěte a pomáhá jim najít cestu, jak dítěti pomoci. Povzbuzuje rodiče v komunikaci o tom, co se děje v rodině, ukazuje, jak dítě připravit na rozchod. 176 Precht, Richard David, Láska :neuspořádaný cit /Richard David Precht - Vyd Praha : Ikar, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). sexuální morálka, láska, partnerské vztahy, muži a ženy Láska mezi mužem a ženou je nejoblíbenějším tématem člověka. Je vzývána v bezpočtu románů, obejde se bez ní jen málokterý film, a co by si bez ní počala hudba? Láska nás vzrušuje víc než cokoli jiného, dovede nám život obrátit vzhůru nohama a rozvrátit jakýkoliv řád. Přesto vlastně doopravdy nevíme, co to ta láska vůbec je. 29 Divecký, Jan, Příběhy Tóry :patnáct biblických zamyšlení /Jan Divecký - 2. vyd. - Praha : P3K, s. - MDT: ISBN: (brož.). mimokřesťanská náboženství, Tóra, biblické příběhy, biblická exegeze, biblická teologie, učení judaismu, dějiny Židů Základní příběhy Tóry (Pentateuchu) s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů. 2

3 316 Multikulturní poradenství :teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě /Mika Launikari a Sauli Puukari - editoři - Praha : Dům Zahraničních služeb MŠMT pro Centrum Euroguidance, s. :il. (některé barev.) ;25 cm - MDT: ISBN: (Dům Zahraničních služeb MŠMT : brož.). sociologie, multikulturalismus, multikulturní poradenství, Evropa Tato publikace přináší jak texty s nadčasovými postřehy, tak okamžitě využitelné příspěvky, které z evropského hlediska představují praxi a teorii multikulturního poradenství. 323(437) Kosatík, Pavel Čeští demokraté :50 nejvýznamnějších osobností veřejného života /Pavel Kosatík - Vyd Praha : Mladá fronta, s. :il. (některé barev.), portréty, faksim. ;28 cm - MDT: 323(437). - ISBN: (váz.). Vnitřní politika ČR, stol., osobnosti, osobnosti v politice, Česko, Československo, demokracie, občanská angažovanost Český esejista a autor literatury faktu Pavel Kosatík se ve svém novém a rozsáhlém projektu věnuje nejvýznamnějším Čechům. První díl nese podtitul Čeští demokraté a autor v něm představuje 50 nejdůležitějších politických osobností od Josefa Palackého po Václava Klause. Co spojuje Josefa Palackého nebo Josefa Hlávku s Janem Patočkou či Alexandrem Dubčekem? Zájem o veřejnost, která se sice projevuje v různých podobách, ale v zásadě se opírá o základní premisu: jde o službu demokracii. 355/359 Brož, Ivan, Říkali mu D'Artagnan /Ivan Brož - Praha : Naše vojsko, s., [16] s. obr. příl. - MDT: 355/ ISBN: :. Válečné operace. Taktika, vojenství, MacArthur, Douglas, Spojené státy americké, generálové, 2. světová válka, Dálný východ Douglas MacArthur byl člověk s mimořádnou vojenskou představivostí a velitelskou způsobilostí, jehož životní dráha měla hluboký vliv na americké dějiny. Kniha zahrnuje všechny MacArthurovy velkolepé úspěchy, a přitom se nevyhýbá žádné sporné otázce jeho kariéry. Spojovací odstavce jsou sestaveny z MacArthurových vlastních slov a zajišťují souvislost historického vyprávění. Text doplňuje sedm náčrtků a více než padesát fotografií. Generál vypráví o armádní tradici, v níž vyrůstal, o době, kdy byl kadetem akademie ve West Pointu, o hrdinských taženích Duhové divize v první světové válce, působení ve funkci superintendenta West Pointu a náčelníka štábu pozemních sil i o nepříjemné úloze, která mu byla svěřena při potlačení účastníků veteránského bonusového pochodu. 36 Guggenbühl-Craig, Adolf, Nebezpečí moci v pomáhajících profesích /Adolf Guggenbühl-Craig - Vyd Praha : Portál, s. - MDT: ISBN: (brož.). sociální péče, pomáhající profese, sociální pracovníci, psychoterapeuti, moc, interpersonální komunikace Zkušený praktik na poli psychoterapie a poradenství se zamýšlí nad stinnými aspekty pomáhajících profesí, především nad tématem moci. 3

4 Svoboda, Pavel Zábavná cvičení pro rozvoj čtení :oční pohyby, rozlišování znaků a písmen /Pavel Svoboda - Vyd Praha : Portál, s. - MDT:. - ISBN: čtení, pedagogika, cvičení Bednářová, Jiřina Čteme se skřítkem Alfrédem :čtení s porozuměním a hry s jazykem /Jiřina Bednářová - Vyd Brno : Computer Press, (Dětská naučná edice,) - 80 s. :il. (některé barev.) ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čtení, porozumění, hry, jazykové, logopedie, cvičení, procvičování Autorka dokáže svým vtipným textem zaujmout malé čtenáře tak, že rádi napravují, spolu s žáčky naschválovské školy, zmatky napáchané skřítkem Alfrédem, který se v Naschválově usadil. Je to ale skřítek docela milý, vede totiž nenásilně malé čtenáře ke hře s mateřským jazykem za pomoci lákavých obrázků malíře, který rozumí dětem, vtipných úkolů a rébusů Šup, Rudolf Učíme se číst s porozuměním :pro žáky 2. až 5. ročníku základní a obecné školy : žákovská učební pomůcka určená k rozvíjení čtení s porozuměním a zjišťování jeho úrovně /napsal a sestavil Rudolf Šup - B.v. - Praha : Rudolf Šup, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čtení, porozumění, učení, pomůcky, základní školy, 1. stupeň Šup, Rudolf Učíme se číst s porozuměním :pro 5. ročník základní školy : žákovská pracovní čítanka - učební pomůcka pro aktivní rozvíjení čtení s porozuměním, aktivní práci s textem, práci s informacemi a naučnými texty, s instrukcemi a číselnými údaji - B.v. - Praha : Rudolf Šup, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: X (brož.). speciální pedagogika, učivo, čtení, pedagogika, vyučování, porozumění, základní školy, 5. třídy Jucovičová, Drahomíra, Dyslexie /Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - 2., upr. vyd. - Praha : D + H, s., [8.] s. barev. obr. příl. :il. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, dyslexie, reedukace 4

5 Jucovičová, Drahomíra, Dysortografie /Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - 1. vyd. - Praha : D + H, s., [8] s. barev. obr. příl. :il. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, dysortografie, reedukace Žáčková, Hana, Relaxace nejen pro děti s LMD /Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 3. vyd. - Praha : D & H, s. :fot. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (seš.) :. speciální pedagogika, lehká mozková dysfunkce, porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, hyperaktivita, relaxační metody, tělesná cvičení, dechová cvičení, problémové děti Žáčková, Hana, Máte neklidné, nesoustředěné dítě? :metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele /Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 7. vyd., (aktualiz., rozš.) - Praha : D + H, s. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, poruchy chování, problémové děti, Výchova a vzdělávání Jucovičová, Drahomíra, Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol :(použitelné i pro střední skolství [i.e. školství]) /Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Hana Sovová - Praha : D + H, s. ;21 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, problémové děti, specifické poruchy učení, výchova, vzdělání Emmerlingová, Stanislava Když dětem nejde čtení.stanislava Emmerlingová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.) :. speciální pedagogika, dyslexie, dyslektici, náprava, čtení Emmerlingová, Stanislava Když dětem nejde čtení.stanislava Emmerlingová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.) :. speciální pedagogika, čtení, dyslexie 5

6 Emmerlingová, Stanislava Když dětem nejde čtení.stanislava Emmerlingová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.) :. speciální pedagogika, dyslexie, čtení, náprava Svoboda, Pavel Cvičení pro rozvoj čtení :pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení /Pavel Svoboda - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, specifické poruchy čtení, čtení, úkoly, náprava, děti školního věku Michalová, Zdeňka Základy čtení I :(projekt Odysseus) : čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení /Zdena Michalová ; [ilustrace Arna Juračková] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, dyslexie, čtení Michalová, Zdeňka Základy čtení II :(projekt odysseus) : čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čtení, dyslektici Michalová, Zdeňka Čítanka pro dyslektiky II /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: X (brož.). speciální pedagogika, čeština, čtení, dyslexie Michalová, Zdeňka Čítanka pro dyslektiky III /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čeština, čtení, dyslexie 6

7 Michalová, Zdeňka Čítanka pro dyslektiky IV /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čeština, čtení, dyslexie Martínek, Zdeněk, Cvičné texty pro pomalejší čtenáře /[Zdeněk Martínek] - [Benešov u Prahy] : Blug, [2006?] s. ;30 cm - MDT:. - ISBN: X (brož.). speciální pedagogika, čtení, specifické poruchy čtení, dyslexie Kejklíčková, Ilona Logopedie v ošetřovatelské praxi /Ilona Kejklíčková - Praha : Grada, s. :il. - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, logopedie, ošetřovatelství, poruchy řeči, poruchy sluchu Kniha zasvětí čtenáře do problematiky logopedie v ošetřovatelství text je v prvé řadě zaměřen na potřeby zdravotnických pracovníků. V tomto smyslu jde o první učebnici tohoto typu u nás. Zdůrazněny jsou ty části logopedie, které se v běžné ošetřovatelské praxi mohou vyskytnout. Věnuje se například poruchám řeči, se kterými se zdravotníci setkávají u pacientů všech věkových skupin, a zásadám komunikace s jedincem, trpícím poruchami řeči. 39 Motlová, Milada Český rok od jara do zimy /Milada Motlová ; ilustrace Tomáš Řízek - Vyd V Praze : Fortuna Libri, s. :barev. il. ;29 cm - MDT: ISBN: (váz.). Národopis. Etnografie, Česko, lidové tradice, lidové zvyky, křesťanské svátky, folklor, lidová slovesnost Průvodce nás zavede ke kořenům lidových tradic, přiblíží nám smysl rituálů a význam zvyků v životě lidí a vysvětlí, jak mnohé pohanské slavnosti splynuly s křesťanskými svátky a jaký mají ohlas v dnešní době. Kniha, uspořádaná v přirozené chronologii roku hospodářského, je doplněna verši, písněmi, koledami, pranostikami, pověstmi a pohádkami i ukázkami z děl českých klasiků a legendami, příběhy o životě svatých. 612 Dienstbier, Zdeněk Průvodce stárnutím :aneb jak ho oddálit /Zdeněk Dienstbier - Vyd Praha : Radix, s. :il. (některé barev.) ;22 cm - MDT: 612. fyziologie, stárnutí, stáří, geriatrie, psychologie stárnutí Člověk, který se dostal do středního věku, by mnohdy chtěl ještě leccos vykonat, někdy i proti vůli těch, kteří ho již "odepsali", a navzdory zdravotním problémům, které se začínají hlásit. Jak se s tím vyrovnat a jak prožít život nejen ve středním, ale i ve vyšším věku v co nejlepší kondici je otázka, na kterou se autor knihy, prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., předseda Ligy proti rakovině Praha, snaží nalézt odpověď. 7

8 613.2./.3 Coy, Johannes F., Výživou proti rakovině :jak zastavit rakovinový gen /Johannes F. Coy, Maren Franzová - Vyd Praha : Ikar, s. :il. - MDT: /.3. - ISBN: (váz.) :. Hygiena výživy, rakovina, maligní nádorová onemocnění, zdravá výživa, prevence onemocnění Revoluční teorie RNDr. Coye. Hlavní roli pro zhoubnost rakovinových buněk nehraje jejich původ nebo lokalizace, ale jejich látková výměna. Správnou výživou ji můžete změnit a zabránit tím v šíření. Více než 100 receptů na zdravé snídaně, obědy a večeře, sladké i pikantní pochoutky a dezerty. Výživový plán na 4 týdny /.3 Středa, Leoš Vybrané kapitoly o zdraví /Leoš Středa, Eva Marádová, Tomáš Zima - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. :il. ;21 cm - MDT: 613.2/.3. - ISBN: (váz.). Hygiena výživy, péče o zdraví, civilizační nemoci, prevence onemocnění, výživa člověka, životospráva, laboratorní diagnostika, zdravotní aspekty Kotaka, Hakuro, Japonská akupresura /Hakuro Kotaka - Vyd Brno : Computer Press, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). fyzioterapie, akupresura, nemoci, léčba Japonská akupresura - průvodce samoléčebnou metodou Hrubíšek, Ivo Nebeští cyklisté :aeroplány poháněné šlapáním /Ivo Hrubíšek - 1. vyd. - Plzeň : Cykloknihy, s. :il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). Vzdušné dopravní prostředky, bezmotorové létání, letadla poháněná lidskou silou, dějiny letectví Po stručném nahlédnutí do nejdávnější minulosti se autor zaměřil především na šedesátá až osmdesátá léta 20. století, kdy snahy o létání silou lidských svalů kulminovaly. Den, který se zapsal do historie létání byl 12. červen Tehdy pilot-cyklista Bryan Allen překonal vlastní silou na stroji Gossamer Albatross kanál La Manche a získal Kremerovu cenu s vysokou peněžitou prémií liber Najmanová, Diana Atlas plemen psů /Diana Najmanová - 1.vyd. - Praha : Státní zemědělské nakladatelství, s. :Barev. fotogr. - MDT: psi, plemena, původ, anatomie 8

9 641.5 M Clissold, Lorraine Proč Číňané nepočítají kalorie /Lorraine Clissoldová - 1. české vyd. - Praha : Slovart, c s. :il. ;22 cm - MDT: M. - ISBN: (váz.). Kuchařky - Mezinárodní, gastronomie, gastronomická pravidla, Čína, čínská jídla, zdravá výživa, životospráva, kuchařské recepty Postoj Číňanů k jídlu vyjadřuje jejich nejběžnější pozdrav: "Už jste jedl?" Jídlo je odnepaměti základem čínské kultury, a i přesto moderní výzkum potvrzuje, že ve srovnání se západními národy jsou Číňané štíhlejší a mají lepší kondici. Klíčem k jejich tajemství jsou jednoduché a rozumné zásady. Jídlo považují za výživu a lék - nikoli za zdroj nechtěných kalorií. 65 Covey, Stephen R., návyk :od efektivnosti k výjimečnosti /Stephen R. Covey ; [z anglického originálu... přeložil Aleš Lisa] - Vyd Praha : Management Press, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). management, psychologie řízení, efektivnost, řídící pracovníci, profesní úspěchy Kniha proslulého autora a rádce, jehož "7 návyků vůdčích osobností" je považováno za jednu z nejvlivnějších knih 20. století, se zaměřuje na osvojování si potřebného nového návyku, jenž v nové době informací a znalostí umožní člověku nalézt cestu k prosazení osobní výjimečnosti a k sebeuspokojení v pracovním i v osobním životě. 65 Thaler, Richard H., Nudge (Šťouch) :jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí /Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein - Vyd Zlín : Kniha Zlín, s. :il. ;19 cm - MDT: ISBN: (brož.). management, ekonomická psychologie, ekonomické chování, rozhodování, psychologické aspekty, spotřebitelské chování Ekonom z Chicagské univerzity Richard Thaler a právník Cass Sunstein v této knize slibují recepty, "jak zlepšit rozhodování ohledně zdraví, bohatství a štěstí". V roce 2010 byl z knihy na Západě trhák a prezident Obama jmenoval Sunsteina šéfem svého úřadu pro regulace. 65 Nöllke, Matthias, Trénink slovní sebeobrany :jak pohotově najít správná slova v každé situaci /Matthias Nöllke - 1. vyd. - Praha : Grada, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). management, interpersonální komunikace, konflikty, slovní sebeobrana, mezilidské vztahy V knížce s padesáti cvičeními a mnoha praktickými tipy a radami si natrénujete, jak sebevědomě čelit slovním útokům a napadením. Když si osvojíte a v praxi vyzkoušíte všechny doporučené techniky a taktiky, uvidíte, že slovní sebeobrana není žádná věda. 9

10 65 Hendrich, Fritz Čtyři elementy v profesním životě :energie a úspěch managementu /Fritz Hendrich - Vyd Praha : Knižní klub, s. :il. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). management, profesní kariéra, vedení, řízení lidských zdrojů, úspěšnost, energie, prosazení, vcítění, vize, struktura Trenér řízení a managementu Fritz Hendrich propojuje dávná čtyř chápání elementů s aktuálními znalostmi profesní oblasti. Energie čtyř živlů provází čtenáře od odborných schopností k rozvíjení emoční a sociální kompetence: od výkonného manažera k charizmatické osobnosti. 65 Covey, Stephen R., návyků skutečně efektivních lidí :zásady osobního rozvoje, které změní váš život /Stephen R. Covey - V nakl. Management Press vyd Praha : Management Press, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. management, psychologické aspekty, úspěchy, charakter, sebeřízení, rozvoj osobnosti Nové vydání nejúspěšnější knihy renomovaného autora "motivační" literatury a experta na rodinnou problematiku a vedení lidí charakterizuje 7 návyků, které je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a které jsou základem pro vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti. 657 Dušek, Jiří, Jak se vyhnout chybám v účetnictví :rady, řešení, praktické příkladyjiří Dušek - 1. vyd. - Praha : Grada, s. :formuláře - MDT: ISBN: (brož.). účetnictví, chyby, kontroly, prevence, rady, řešení, praktické příklady Informace v této knize se dotýkají následujících témat: význam prevence v účetnictví; rady, jak chybám předejít ; seznam kontrol v účetnictví ; upozornění na podvody S Pecinovský, Josef, Office 2010 :podrobný průvodce /Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada, s. :il. ;24 cm - MDT: S. - ISBN: (brož.). počítače - software, Microsoft Office 2010, Word, Excel, Outlook, Power Point, Access, Publisher, kancelářský software Další verze nejoblíbenějšího a nejpoužívanějšího kancelářského balíku programů je opět zde - a jako vždy přináší řadu podstatých změn a vylepšení. Bez této knihy se neobejdnou jak uživatelé předchozích verzí, kteří nechtějí být novou podobou zaskočeni, tak uživatelé, kteří se s balíkem MS Office setkávají poprvé. 73 Rodin, A. Auguste Rodin - Vyd [Frýdek-Místek] : Alpress, s. :il. (některé barev.) ;25 cm - MDT: 73 Rodin, A.. - ISBN: (váz.). Sochařství. Numismatika, Rodin, Auguste, stol., francouzské sochařství, moderní sochařství, francouzská kresba Auguste Rodin se ve své tvorbě plně soustředil na lidské tělo a jeho křivky. Jeho svobodný přístup měl obrovský vliv na následný vývoj v moderním sochařství, Rodin na svých sochách rozložil trojrozměrnou formu do tance odrazů barev majících stejný výsledný dojem jako impresionistické obrazy. Mimořádné pocty, jichž se mu už za jeho života dostalo, vypovídají o mistrovské tvorbě a slávě jednoho z největších umělců, nad jehož sochami i kresbami se tají dech. 10

11 75 Cézanne, Paul Paul Cézanne - Vyd [Frýdek-Místek] : Alpress, s. :barev. il. ;25 cm - MDT: 75 Cézanne, Paul. - ISBN: X (váz.). Malířství - životopisy, Cézanne, Paul, stol., malíři, Francie, francouzské malířství, postimpresionismus (umění) Otec klasické moderny, který se proslavil tím, že zobrazování přírody zjednodušil na jednotlivé geometrické prvky. Řád svých obrazů založil na vlastní hodnotě barvy, a tím se stal nejvýznamnějším průkopníkem nového umění 20. století. Celý svůj život obětoval tvorbě. 75 Matisse, H. Matisse, Henri, Henri Matisse - Vyd [Frýdek-Místek] : Alpress, s. :barev. il. ;25 cm - MDT: 75 Matisse, H.. - ISBN: (váz.). Malířství - životopisy, Matisse, Henri, francouzské malířství, fauvismus (umění), 20. stol. Roku 1904 pořádá Henri Matisse v galerii Vollard výstavu, na níž představuje první fauvistické obrazy. Nové čisté a jasné tóny barev fauvismu oznamují nový směr v umění a rebelství proti konvencím. Matisse svým uměním vytvořil barevný svět, ve kterém se utápěly paprsky nekonečného světla a to je blues :antologie textů blues a o blues /vybrali a sestavili Ondřej Bezr a Michal Šanda ; fotografie z festivalu Blues Alive Ivan Prokop... [et al.] - Vyd Štíty : Veduta, s. :portréty ;18 cm - MDT: ISBN: (váz.). hudba, blues, písňové texty, texty, antologie V této knize najdete nejen autory, které již dobře znáte, ale patrně i jména, která uvidíte poprvé. Najdete tu texty nejrůznějších délek, forem, dat vzniku a provenience Schneider, Steven Jay, filmů, které musíte vidět, než umřete /Steven Jay Schneider a kolektiv autorů ; [z anglického originálu... přeložil Ladislav Šenkyřík] - 2., upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Volvox Globator : Knižní klub, c s. :il. (některé barev.), portréty ;22 cm - MDT: ISBN: (Volvox Globator : váz.). filmové umění, filmy, přehledy Rozsáhlá barevná encyklopedie filmového umění od jeho počátků až po současnost, sestavená pod vedením významného filmového kritika a znalce Stevena Jaye Schneidera, zaplňuje po neocenitelném Slovníku zahraničních filmových herců konce XX. století Miloše Fikejze (Volvox Globator, 2002) další citelnou mezeru v současné české knižní produkci. Knihu jistě ocení nejen vybíraví fanoušci filmového plátna nebo studenti filmových oborů na vyšších středních a vysokých školách, ale i běžný čtenář a byť jen občasný návštěvník kina. 11

12 796.5 Jaroš, Radek, Hory shora :příběhy ze sedmi osmitisícovek /Radek Jaroš, Arnošt Tabášek - 2., nezměn. vyd. s předmluvou - V Praze : Knižní klub, s. :barev. il., portréty ;31 cm - MDT: ISBN: (váz.). turistika, horolezectví, Jaroš, Radek, horolezci, horolezectví, horolezecké expedice, Karákóram, Himálaj Jaké to je stát na šesti osmitisícovkách a co obnáší cesta od základního tábora až na vrchol, to a mnoho dalších podrobností z expedic k nejvyšším vrcholům planety přibližuje kniha o výstupech jednoho z našich současných nejúspěšnějších horolezců Radka Jaroše. 801 U angličtina Zábojová, Eva Angličtina pro jazykové školy.e. Zábojová, J. Peprník, S. Nangonová - 6. vyd., ve Fortuně 1. - Praha : Fortuna, s. :il. - MDT: 801 U angličtina. - ISBN: (brož.). učebnice, angličtina, výuka jazyků, jazyky, slovíčka, jazykové školy 801 U angličtina Peprník, Jaroslav, Angličtina pro jazykové školy.j. Peprník, S. Nangonová, D. Sparling - 5. vyd., ve Fortuně 1. - Praha : Fortuna, s. :il. - MDT: 801 U angličtina. - ISBN: (brož.). učebnice, angličtina, výuka jazyků, jazyky, slovíčka, jazykové školy Vopravil, Jaroslav Stanislav, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.) /zprac. Jaroslav Vopravil - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - MDT: česká literatura, slovenská literatura, anagramy, kryptogramy, pseudonymy, slovníky 908.7/.8 John, Radek Jak jsem viděl Ameriku /Radek John ; - Vyd Praha : Ex libris, s. :fotogr. ;21 cm - MDT: 908.7/.8. - ISBN: (Brož.). Vlastivěda Ameriky, společnost, společenské, vztahy, sociální, poměry, morálka, Amerika, cestopisy 929 Asimov, I. Asimov, Isaac, Já, Asimov :paměti /Isaac Asimov ; [z angličtiny přeložil Pavel Medek] - Vyd Praha : Český spisovatel : Arcadia, s. ;21 cm - MDT: 929 Asimov, I.. - ISBN: (Český spisovatel : váz.). životopisy, Asimov, Isaac, spisovatelé, biochemici Původně v Rusku narozený americký profesor biochemie a autor více než 400 vědeckých, populárně vědeckých, sci-fi a detektivních knih. 12

13 929 Brichta, E. Rossavik, Frank, Deváté dítě :židovský chlapec z Československa v rodině norského fašisty /Frank Rossavik - Vyd Zlín : Kniha Zlín, s. :il. - MDT: 929 Brichta, E.. - ISBN: (váz.). životopisy, Brichta, Edgar, , stol., Židé, židovské děti, Československo, emigrace, Norsko, holocaust, fašismus Kniha vypráví životních osudech Edgara Brichty narozeného v roce 1930 v židovské rodině v Bratislavě. Po vypuknutí války na podzim roku 1939, kdy se situace pro osoby židovského původu v Československu značně zkomplikovala, se Edgarovi rodiče dozvěděli o možnosti poslat svého syna do tehdy neutrálního Norska. 929 Disney, W. Jachnin, Boris Walt Disney /Boris Jachnin - Praha. : Čs. filmový ústav, [199-_] s. :il. - MDT: 929 Disney, W.. - ISBN: váz.). životopisy, Disney, Walt, kreslené filmy, animované filmy, americké filmy, producenti, kreslíři, dětské filmy 929 Lustig, A. Lustig, Arnošt Tachles, Lustig :rozhovor s Arnoštem Lustigem jsme vedli od dubna do začátku srpna 2010 v Praze- Nuslích v restauraci hotelu Union /Karel Hvížďala ; [fotografie Jan Malý jr.] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :portréty ;19 cm - MDT: 929 Lustig, A.. - ISBN: (váz.). životopisy, Lustig, Arnošt, čeští spisovatelé, stol., názory a postoje, literární tvorba Rozhovor představuje významného spisovatele, který svým dílem a mistrovským vypravěčským talentem připomíná tragédii šoa. V bilančním rozhovoru vedeném od května do července 2010, v době jeho těžké nemoci, vypráví nejen o době prožité v lágrech, o tom, co znamená být Židem v XXI. století, ale i o svých kamarádech Otu Pavlovi, Ludvíku Aškenázym a pilotu Josefu Plačkovi. Hovoří o učení kreativního psaní na americké univerzitě ve Washingtonu, o svých láskách a roli erotiky a sexu v životě. V tomto interview na sebe Arnošt Lustig, český Žid, prozrazuje, že jeho skutečná národnost se jmenuje spisovatel. 929 Nehoda, Z. Nehoda, Zdeněk Všechny moje góly /Zdeněk Nehoda ; Lit. zprac. Ivo Urban ; Snímky Jan Drhlík... [aj.] - 1. vyd. - Praha : NV, s. :[32] s. fot. ;20 cm - MDT: 929 Nehoda, Z.. - ISBN: (Brož.). životopisy, Nehoda, Zdeněk, fotbalisté, významné, osobnosti, české, sport 929 Paroubková, P. Paroubková, Petra, V botičkách od Diora /Petra Paroubková - Vyd V Praze : Columbus, s., [16] s. barev. příl. :il. (některé barev.), portréty ;21 cm - MDT: 929 Paroubková, P.. - ISBN: (váz.). životopisy, Paroubková, Petra, milenky významných mužů, manželky politiků, Česká strana sociálně demokratická, Česko, 21. století, politika, politické strany, osudy žen Na 170 stránkách autorka v několika kapitolách popisuje mediální štvanici na ní a jejího manžela, dceru však nevyjímaje. Popisuje intriky uvnitř ČSSD od chvíle kdy se objevila po boku jejího předsedy, až po jeho dramatický odchod z tohoto postu. 13

14 929 Přeučil, J. Horáková, Šárka, Jan Přeučil :muž taktní k uzoufání /Šárka Horáková - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il. (některé barev.), portréty, faksim. ;25 cm - MDT: 929 Přeučil, J.. - ISBN: (váz.). životopisy, Přeučil, Jan, herci, Česko, stol. Osobnosti, které se skrývají v Janu Přeučilovi, jsou různé. Je mezi nimi syn, jemuž odsoudili otce v politickém procesu, dospívající muž, který toužil hrát tak hodně, až ho z toho bolely ruce, najde se mezi nimi i snílek, který miluje princezny, a také klaun, jehož sledovala StB. Jan Přeučil dovolil nahlédnout do soukromí svého života a vznikla tak krásná vzpomínková kniha. 929 Řepka, T. Řepka, Tomáš, Rebel :osobní zpověď Tomáše Řepky /zaznamenal Karel Felt - Praha : Ottovo nakladatelství, s. :il. - MDT: 929 Řepka, T.. - ISBN: :. životopisy, Řepka, Tomáš, fotbalisté Osobní zpověď Tomáše Řepky. Osobní zpověď jednoho z nejlepších českých fotbalistů posledních dvaceti let. Blikance a plivance v životě i na hřišti a všechno o mimořádné kontroverzní osobnosti Tomáše Řepky. 929 Vízek, L. Vízek, Ladislav Fotbalový romantik /Ladislav Vízek, Václav Tichý ; Fot. Jaroslav Skála... [aj.] ; Obálka a graf. úprava Václav Rytina - 1. vyd. - Praha : NV, s. :[24] s. fot. ;20 cm - MDT: 929 Vízek, L.. - ISBN: (Brož.). životopisy, Vízek, Ladislav, fotbal, kopaná Roberts, Andrew, Ve vichru války :dějiny druhé světové války v novém pohledu /Andrew Roberts - Vyd Praha : Rozmluvy, s., [24] s. obr. příl. :il., mapy, portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (LEDA : váz.). Dějiny 2. světové války, , druhá světová válka, Renomovaný britský historik Andrew Roberts nabízí nový pohled na nejkrvavější kapitolu dějin počínaje napadením Polska 1. září 1939 až po japonskou kapitulaci o šest roků a jeden den později. S využitím dosud neznámých dokumentů, jež objevil v tzv. Sayerově archivu, hledá odpověď na hlavní otázku: mohly mocnosti Osy válku vyhrát a pokud ano, co způsobilo jejich porážku? Bůžek, Václav, Společnost českých zemí v raném novověku :struktury, identity, konflikty /Václav Bůžek a kolektiv ; [hlavní autoři Josef Grulich... et al. ; autoři Zdeněk Bezecný... et al.] - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s., [24] s. barev. obr. příl. :il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. dějiny Čech, stol., společnost, Česko, sociální dějiny Jedná se o syntézu dějin společnosti českých zemí v století. Předmětem zkoumání týmu předních českých historiků se stal panovnický dvůr, šlechta, duchovenstvo, měšťané, venkované a okrajové společnosti. Čtenáři je tak předkládán obraz společnosti českých zemích v celé jeho pestré šíři, a nikoliv jen z pohledu jedné vrstvy. 14

15 970/980 Šolc, Václav Nejstarší Američané :kniha o Eskymácích a Indiánech /Václav Šolc ; Il. Jaromír Vraštil ; Fot.: Antonín Bláha, V. Šolc, Bláža Tylínková ; Mapky: Vladimír Vokálek - 2., přeprac. vyd. - Praha : Albatros, , [2] s. ;4 - MDT: 970/980. Indiáni, Eskymáci, Apači, Navahové, Irokézové, Algonkini, Mayové, Inkové, vyznamenání, symboly, symbolická pomalování, bojová pomalování, malování 15

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika 1. Angličtina : otázky & odpovědi : nejen k maturitě / Gabrielle Smith-Dluhá a kolektiv Dubicko : INFOA, 2008 -- 231 s. :. -- angličtina. ISBN 978-80-7240-489-6 (brož.)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Výběr z nových knih 9/2010 psychologie

Výběr z nových knih 9/2010 psychologie Výběr z nových knih 9/2010 psychologie 1. Biosyntéza : výběr z textů / Boadella, Frankel, Correa ; [přeložil Eliáš Škrdlant] V Praze : Triton, 2009 -- 135 s. -- čeština. ISBN 978-80-7387-297-7 (brož.)

Více

Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice

Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice Knihovnické lekce První návštěva knihovny Určeno pro: 1. třídy ZŠ Termín realizace: dle dohody Seznámení s knihovnou, základními pojmy (knihovna, knihkupectví,

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu!

Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu! Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu! Jednorázová sleva 20 % na veškerou knižní produkci Portálu od 14. 9. do 25. 9. 2009! Podmínky pro uplatnění

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0015 Linka projektu Dřesk a Tilpína jsou kreativní bytosti, které se nečekaně

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Gorkého 867, Pardubice Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Výběr z nových knih 10/2013 psychologie

Výběr z nových knih 10/2013 psychologie Výběr z nových knih 10/2013 psychologie 1. Člověk a strach : strach v antropologických perspektivách / Lenka Hanovská, Linda Hroníková a kol. -- Vyd. 1. Praha : Togga, 2013 -- 216 s. -- čeština ISBN 978-80-7476-018-1

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie Výběr z nových knih 5/2014 psychologie 1. 5 elementů efektivního myšlení : [klíč k úspěchu ve studiu, práci i každodenním životě] / Edward B. Burger a Michael Starbird ; [překlad Helena Michková] -- 1.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 1 Brugger, Walter, 1904-1990 Filosofický slovník /Walter Brugger - 1.vyd. - Praha : Naše vojsko, 1994. - 639 s. - MDT: 1. - ISBN: 80-206- 0409-X (váz.). filozofie, dějiny, výklady, slovníky, encyklopedie

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika Mgr. Daniela Červová

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika Mgr. Daniela Červová III-2-CJ-II-01-7.r Charakteristika III-2-CJ-II-02-8.r Slovanské jazyky III-2-CJ-II-03-7.r Pravopis I. III-2-CJ-II-04-6.r Druhy podstatných jmen III-2-CJ-II-05-6.r Životopis Kolomaznik, Charakteristika,

Více

Výběr z nových knih 4/2009 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2009 pedagogika Výběr z nových knih 4/2009 pedagogika 1. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly : [rady pro rodiče dětí od 2 do 18 let] / Adele Faber, Elaine Mazlish ; [překlad Eva

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Výběr z nových knih 5/2015 psychologie

Výběr z nových knih 5/2015 psychologie Výběr z nových knih 5/2015 psychologie 1. Dítě s nadváhou a jeho problémy / Slávka Fraňková, Jana Pařízková, Eva Malichová a kol. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2015 -- 254 s. -- cze ISBN 978-80-262-0797-9

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání živnostenského listu. Poradce pro výživu

Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání živnostenského listu. Poradce pro výživu !!! Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) pořádá Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání

Více

Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika 1. Cvičení dětí s rodiči / Radomíra Uhrová ; [ilustrace Jana Černá] Praha : Grada, 2010 -- 112 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3446-0 (brož.) Sign.: II 107949V1 pohybové

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Jak hledat v katalogu

Jak hledat v katalogu Jak hledat v katalogu Do připravených polí formuláře ON-LINE KATALOG - ZADÁNÍ DOTAZU napište hledaný termín a stiskněte tlačítko HLEDEJ. Při zadání dotazu vyplňte pouze jeden z nabízených řádků. Kliknutím

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více