Nové knihy - N A U C N Á

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 03 Ottův slovník naučný :illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí - [Polička] : Argo, sv. :il., mapy, plány (některé barev.) ;25 cm - MDT: ISBN: (Argo : díl 8 : váz.). encyklopedie, slovníky, výkladové, encyklopedické 03 Osobnosti - Česko :Ottův slovník /[textová část Jan Adam... et al.] - Praha : Ottovo nakladatelství, s. :il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ;31 cm + - MDT: ISBN: (váz.). encyklopedie, Česko, osobnosti, biografie Slovník obsahuje nejzákladnější biografické údaje o českých, resp. československých osobností všech období a oborů. Obsahuje i hesla zahraničních osobností, které byly životem či dílem spjaty s českými zeměmi. 133 Vega, Phyllis, Keltská astrologie /Phyllis Vega - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Okultismus. Magie, keltská astrologie, keltské horoskopy, keltský stromokruh V knize odhalíte moudrost keltské astrologie, která vám napoví, v čem jste vy výjimeční. Zjistěte si své stromové znamení a písmeno magické abecedy. 133 Böckl, Manfred, Proroctví pro třetí tisíciletí :věštby českého Nostradama /Manfred Böckl - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Okultismus. Magie, Česko, Rakousko, proroctví, jasnovidci, dějiny Čech, 14. stol., 20. stol. Písař Karla IV. zazanamenal v roce 1356 proroctví slepého pastýře z Prahy. Přestože věštec upadl v zapomnění, jeho slova se naplnila s mrazivou přesností: zánik Rakouska-Uherska, obě světové války, poválečný odsun Němců z Československa či železná opona. Věštby slepého pastýře však sahají i do vzdálenější budoucnosti - máme očekávat ještě třetí světovou válku, která vypukne už v tomto tisíciletí, máme se bát zničení Prahy a světové apokalypsy Kolář, Michal Bolest šikanování /Michal Kolář - Vyd Praha : Portál, s. - MDT: ISBN: X. psychologie, pedagogika, děti, šikana, mládeže, chování, agresivita, brutalita, násilí, studie 1

2 159.9 Cenková, Tamara, Grafologie v poradenské a terapeutické praxi :co lze vyčíst z písma druhých /Tamara Cenková, Dana Češková, Vlaďka Fischerová - Vyd Praha : Grada, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). psychologie, grafologie, poradenství, terapeutické metody V knize je na základě řady konkrétních příběhů z poradenské praxe popsáno několik terapeutických směrů, technik a metod, které používají terapeuti pro rychlejší vhled do osobnosti klienta. Tento méně obvyklý přístup vede k hlubšímu pochopení osobnosti klienta a je vodítkem k možnému řešení obtíží, s nimiž za terapeutem přichází. Čtenáři získají dovednost sledovat člověka zcela novým pohledem, prostřednictvím obličejové typologie a grafologie. 173 Špaňhelová, Ilona, Dítě a rozvod rodičů :nukleární a nefungující rodina, spory o výchovu, přehazování odpovědnosti na dítě, týrání, reakce dítěte /Ilona Špaňhelová - Vyd Praha : Grada, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). rodinné vztahy, rodiče a děti, rozvody, rodinné právo, psychologie dítěte, rozvedení rodiče, výchova dítěte Rozvod nebo rozchod rodičů je pro dítě vždy náročnou životní situací. Je před ni postaveno a nezbývá mu nic jiného než se s tím smířit a tuto skutečnost přijmout. Mnohdy má však různá úskalí. A právě proto přišla na svět tato kniha, která má za úkol usnadnit rodičům orientaci v projevech dítěte a pomáhá jim najít cestu, jak dítěti pomoci. Povzbuzuje rodiče v komunikaci o tom, co se děje v rodině, ukazuje, jak dítě připravit na rozchod. 176 Precht, Richard David, Láska :neuspořádaný cit /Richard David Precht - Vyd Praha : Ikar, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). sexuální morálka, láska, partnerské vztahy, muži a ženy Láska mezi mužem a ženou je nejoblíbenějším tématem člověka. Je vzývána v bezpočtu románů, obejde se bez ní jen málokterý film, a co by si bez ní počala hudba? Láska nás vzrušuje víc než cokoli jiného, dovede nám život obrátit vzhůru nohama a rozvrátit jakýkoliv řád. Přesto vlastně doopravdy nevíme, co to ta láska vůbec je. 29 Divecký, Jan, Příběhy Tóry :patnáct biblických zamyšlení /Jan Divecký - 2. vyd. - Praha : P3K, s. - MDT: ISBN: (brož.). mimokřesťanská náboženství, Tóra, biblické příběhy, biblická exegeze, biblická teologie, učení judaismu, dějiny Židů Základní příběhy Tóry (Pentateuchu) s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů. 2

3 316 Multikulturní poradenství :teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě /Mika Launikari a Sauli Puukari - editoři - Praha : Dům Zahraničních služeb MŠMT pro Centrum Euroguidance, s. :il. (některé barev.) ;25 cm - MDT: ISBN: (Dům Zahraničních služeb MŠMT : brož.). sociologie, multikulturalismus, multikulturní poradenství, Evropa Tato publikace přináší jak texty s nadčasovými postřehy, tak okamžitě využitelné příspěvky, které z evropského hlediska představují praxi a teorii multikulturního poradenství. 323(437) Kosatík, Pavel Čeští demokraté :50 nejvýznamnějších osobností veřejného života /Pavel Kosatík - Vyd Praha : Mladá fronta, s. :il. (některé barev.), portréty, faksim. ;28 cm - MDT: 323(437). - ISBN: (váz.). Vnitřní politika ČR, stol., osobnosti, osobnosti v politice, Česko, Československo, demokracie, občanská angažovanost Český esejista a autor literatury faktu Pavel Kosatík se ve svém novém a rozsáhlém projektu věnuje nejvýznamnějším Čechům. První díl nese podtitul Čeští demokraté a autor v něm představuje 50 nejdůležitějších politických osobností od Josefa Palackého po Václava Klause. Co spojuje Josefa Palackého nebo Josefa Hlávku s Janem Patočkou či Alexandrem Dubčekem? Zájem o veřejnost, která se sice projevuje v různých podobách, ale v zásadě se opírá o základní premisu: jde o službu demokracii. 355/359 Brož, Ivan, Říkali mu D'Artagnan /Ivan Brož - Praha : Naše vojsko, s., [16] s. obr. příl. - MDT: 355/ ISBN: :. Válečné operace. Taktika, vojenství, MacArthur, Douglas, Spojené státy americké, generálové, 2. světová válka, Dálný východ Douglas MacArthur byl člověk s mimořádnou vojenskou představivostí a velitelskou způsobilostí, jehož životní dráha měla hluboký vliv na americké dějiny. Kniha zahrnuje všechny MacArthurovy velkolepé úspěchy, a přitom se nevyhýbá žádné sporné otázce jeho kariéry. Spojovací odstavce jsou sestaveny z MacArthurových vlastních slov a zajišťují souvislost historického vyprávění. Text doplňuje sedm náčrtků a více než padesát fotografií. Generál vypráví o armádní tradici, v níž vyrůstal, o době, kdy byl kadetem akademie ve West Pointu, o hrdinských taženích Duhové divize v první světové válce, působení ve funkci superintendenta West Pointu a náčelníka štábu pozemních sil i o nepříjemné úloze, která mu byla svěřena při potlačení účastníků veteránského bonusového pochodu. 36 Guggenbühl-Craig, Adolf, Nebezpečí moci v pomáhajících profesích /Adolf Guggenbühl-Craig - Vyd Praha : Portál, s. - MDT: ISBN: (brož.). sociální péče, pomáhající profese, sociální pracovníci, psychoterapeuti, moc, interpersonální komunikace Zkušený praktik na poli psychoterapie a poradenství se zamýšlí nad stinnými aspekty pomáhajících profesí, především nad tématem moci. 3

4 Svoboda, Pavel Zábavná cvičení pro rozvoj čtení :oční pohyby, rozlišování znaků a písmen /Pavel Svoboda - Vyd Praha : Portál, s. - MDT:. - ISBN: čtení, pedagogika, cvičení Bednářová, Jiřina Čteme se skřítkem Alfrédem :čtení s porozuměním a hry s jazykem /Jiřina Bednářová - Vyd Brno : Computer Press, (Dětská naučná edice,) - 80 s. :il. (některé barev.) ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čtení, porozumění, hry, jazykové, logopedie, cvičení, procvičování Autorka dokáže svým vtipným textem zaujmout malé čtenáře tak, že rádi napravují, spolu s žáčky naschválovské školy, zmatky napáchané skřítkem Alfrédem, který se v Naschválově usadil. Je to ale skřítek docela milý, vede totiž nenásilně malé čtenáře ke hře s mateřským jazykem za pomoci lákavých obrázků malíře, který rozumí dětem, vtipných úkolů a rébusů Šup, Rudolf Učíme se číst s porozuměním :pro žáky 2. až 5. ročníku základní a obecné školy : žákovská učební pomůcka určená k rozvíjení čtení s porozuměním a zjišťování jeho úrovně /napsal a sestavil Rudolf Šup - B.v. - Praha : Rudolf Šup, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čtení, porozumění, učení, pomůcky, základní školy, 1. stupeň Šup, Rudolf Učíme se číst s porozuměním :pro 5. ročník základní školy : žákovská pracovní čítanka - učební pomůcka pro aktivní rozvíjení čtení s porozuměním, aktivní práci s textem, práci s informacemi a naučnými texty, s instrukcemi a číselnými údaji - B.v. - Praha : Rudolf Šup, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: X (brož.). speciální pedagogika, učivo, čtení, pedagogika, vyučování, porozumění, základní školy, 5. třídy Jucovičová, Drahomíra, Dyslexie /Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - 2., upr. vyd. - Praha : D + H, s., [8.] s. barev. obr. příl. :il. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, dyslexie, reedukace 4

5 Jucovičová, Drahomíra, Dysortografie /Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - 1. vyd. - Praha : D + H, s., [8] s. barev. obr. příl. :il. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, dysortografie, reedukace Žáčková, Hana, Relaxace nejen pro děti s LMD /Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 3. vyd. - Praha : D & H, s. :fot. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (seš.) :. speciální pedagogika, lehká mozková dysfunkce, porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, hyperaktivita, relaxační metody, tělesná cvičení, dechová cvičení, problémové děti Žáčková, Hana, Máte neklidné, nesoustředěné dítě? :metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele /Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 7. vyd., (aktualiz., rozš.) - Praha : D + H, s. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, poruchy chování, problémové děti, Výchova a vzdělávání Jucovičová, Drahomíra, Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol :(použitelné i pro střední skolství [i.e. školství]) /Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Hana Sovová - Praha : D + H, s. ;21 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, problémové děti, specifické poruchy učení, výchova, vzdělání Emmerlingová, Stanislava Když dětem nejde čtení.stanislava Emmerlingová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.) :. speciální pedagogika, dyslexie, dyslektici, náprava, čtení Emmerlingová, Stanislava Když dětem nejde čtení.stanislava Emmerlingová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.) :. speciální pedagogika, čtení, dyslexie 5

6 Emmerlingová, Stanislava Když dětem nejde čtení.stanislava Emmerlingová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.) :. speciální pedagogika, dyslexie, čtení, náprava Svoboda, Pavel Cvičení pro rozvoj čtení :pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení /Pavel Svoboda - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, specifické poruchy čtení, čtení, úkoly, náprava, děti školního věku Michalová, Zdeňka Základy čtení I :(projekt Odysseus) : čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení /Zdena Michalová ; [ilustrace Arna Juračková] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, dyslexie, čtení Michalová, Zdeňka Základy čtení II :(projekt odysseus) : čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čtení, dyslektici Michalová, Zdeňka Čítanka pro dyslektiky II /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: X (brož.). speciální pedagogika, čeština, čtení, dyslexie Michalová, Zdeňka Čítanka pro dyslektiky III /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čeština, čtení, dyslexie 6

7 Michalová, Zdeňka Čítanka pro dyslektiky IV /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čeština, čtení, dyslexie Martínek, Zdeněk, Cvičné texty pro pomalejší čtenáře /[Zdeněk Martínek] - [Benešov u Prahy] : Blug, [2006?] s. ;30 cm - MDT:. - ISBN: X (brož.). speciální pedagogika, čtení, specifické poruchy čtení, dyslexie Kejklíčková, Ilona Logopedie v ošetřovatelské praxi /Ilona Kejklíčková - Praha : Grada, s. :il. - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, logopedie, ošetřovatelství, poruchy řeči, poruchy sluchu Kniha zasvětí čtenáře do problematiky logopedie v ošetřovatelství text je v prvé řadě zaměřen na potřeby zdravotnických pracovníků. V tomto smyslu jde o první učebnici tohoto typu u nás. Zdůrazněny jsou ty části logopedie, které se v běžné ošetřovatelské praxi mohou vyskytnout. Věnuje se například poruchám řeči, se kterými se zdravotníci setkávají u pacientů všech věkových skupin, a zásadám komunikace s jedincem, trpícím poruchami řeči. 39 Motlová, Milada Český rok od jara do zimy /Milada Motlová ; ilustrace Tomáš Řízek - Vyd V Praze : Fortuna Libri, s. :barev. il. ;29 cm - MDT: ISBN: (váz.). Národopis. Etnografie, Česko, lidové tradice, lidové zvyky, křesťanské svátky, folklor, lidová slovesnost Průvodce nás zavede ke kořenům lidových tradic, přiblíží nám smysl rituálů a význam zvyků v životě lidí a vysvětlí, jak mnohé pohanské slavnosti splynuly s křesťanskými svátky a jaký mají ohlas v dnešní době. Kniha, uspořádaná v přirozené chronologii roku hospodářského, je doplněna verši, písněmi, koledami, pranostikami, pověstmi a pohádkami i ukázkami z děl českých klasiků a legendami, příběhy o životě svatých. 612 Dienstbier, Zdeněk Průvodce stárnutím :aneb jak ho oddálit /Zdeněk Dienstbier - Vyd Praha : Radix, s. :il. (některé barev.) ;22 cm - MDT: 612. fyziologie, stárnutí, stáří, geriatrie, psychologie stárnutí Člověk, který se dostal do středního věku, by mnohdy chtěl ještě leccos vykonat, někdy i proti vůli těch, kteří ho již "odepsali", a navzdory zdravotním problémům, které se začínají hlásit. Jak se s tím vyrovnat a jak prožít život nejen ve středním, ale i ve vyšším věku v co nejlepší kondici je otázka, na kterou se autor knihy, prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., předseda Ligy proti rakovině Praha, snaží nalézt odpověď. 7

8 613.2./.3 Coy, Johannes F., Výživou proti rakovině :jak zastavit rakovinový gen /Johannes F. Coy, Maren Franzová - Vyd Praha : Ikar, s. :il. - MDT: /.3. - ISBN: (váz.) :. Hygiena výživy, rakovina, maligní nádorová onemocnění, zdravá výživa, prevence onemocnění Revoluční teorie RNDr. Coye. Hlavní roli pro zhoubnost rakovinových buněk nehraje jejich původ nebo lokalizace, ale jejich látková výměna. Správnou výživou ji můžete změnit a zabránit tím v šíření. Více než 100 receptů na zdravé snídaně, obědy a večeře, sladké i pikantní pochoutky a dezerty. Výživový plán na 4 týdny /.3 Středa, Leoš Vybrané kapitoly o zdraví /Leoš Středa, Eva Marádová, Tomáš Zima - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. :il. ;21 cm - MDT: 613.2/.3. - ISBN: (váz.). Hygiena výživy, péče o zdraví, civilizační nemoci, prevence onemocnění, výživa člověka, životospráva, laboratorní diagnostika, zdravotní aspekty Kotaka, Hakuro, Japonská akupresura /Hakuro Kotaka - Vyd Brno : Computer Press, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). fyzioterapie, akupresura, nemoci, léčba Japonská akupresura - průvodce samoléčebnou metodou Hrubíšek, Ivo Nebeští cyklisté :aeroplány poháněné šlapáním /Ivo Hrubíšek - 1. vyd. - Plzeň : Cykloknihy, s. :il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). Vzdušné dopravní prostředky, bezmotorové létání, letadla poháněná lidskou silou, dějiny letectví Po stručném nahlédnutí do nejdávnější minulosti se autor zaměřil především na šedesátá až osmdesátá léta 20. století, kdy snahy o létání silou lidských svalů kulminovaly. Den, který se zapsal do historie létání byl 12. červen Tehdy pilot-cyklista Bryan Allen překonal vlastní silou na stroji Gossamer Albatross kanál La Manche a získal Kremerovu cenu s vysokou peněžitou prémií liber Najmanová, Diana Atlas plemen psů /Diana Najmanová - 1.vyd. - Praha : Státní zemědělské nakladatelství, s. :Barev. fotogr. - MDT: psi, plemena, původ, anatomie 8

9 641.5 M Clissold, Lorraine Proč Číňané nepočítají kalorie /Lorraine Clissoldová - 1. české vyd. - Praha : Slovart, c s. :il. ;22 cm - MDT: M. - ISBN: (váz.). Kuchařky - Mezinárodní, gastronomie, gastronomická pravidla, Čína, čínská jídla, zdravá výživa, životospráva, kuchařské recepty Postoj Číňanů k jídlu vyjadřuje jejich nejběžnější pozdrav: "Už jste jedl?" Jídlo je odnepaměti základem čínské kultury, a i přesto moderní výzkum potvrzuje, že ve srovnání se západními národy jsou Číňané štíhlejší a mají lepší kondici. Klíčem k jejich tajemství jsou jednoduché a rozumné zásady. Jídlo považují za výživu a lék - nikoli za zdroj nechtěných kalorií. 65 Covey, Stephen R., návyk :od efektivnosti k výjimečnosti /Stephen R. Covey ; [z anglického originálu... přeložil Aleš Lisa] - Vyd Praha : Management Press, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). management, psychologie řízení, efektivnost, řídící pracovníci, profesní úspěchy Kniha proslulého autora a rádce, jehož "7 návyků vůdčích osobností" je považováno za jednu z nejvlivnějších knih 20. století, se zaměřuje na osvojování si potřebného nového návyku, jenž v nové době informací a znalostí umožní člověku nalézt cestu k prosazení osobní výjimečnosti a k sebeuspokojení v pracovním i v osobním životě. 65 Thaler, Richard H., Nudge (Šťouch) :jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí /Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein - Vyd Zlín : Kniha Zlín, s. :il. ;19 cm - MDT: ISBN: (brož.). management, ekonomická psychologie, ekonomické chování, rozhodování, psychologické aspekty, spotřebitelské chování Ekonom z Chicagské univerzity Richard Thaler a právník Cass Sunstein v této knize slibují recepty, "jak zlepšit rozhodování ohledně zdraví, bohatství a štěstí". V roce 2010 byl z knihy na Západě trhák a prezident Obama jmenoval Sunsteina šéfem svého úřadu pro regulace. 65 Nöllke, Matthias, Trénink slovní sebeobrany :jak pohotově najít správná slova v každé situaci /Matthias Nöllke - 1. vyd. - Praha : Grada, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). management, interpersonální komunikace, konflikty, slovní sebeobrana, mezilidské vztahy V knížce s padesáti cvičeními a mnoha praktickými tipy a radami si natrénujete, jak sebevědomě čelit slovním útokům a napadením. Když si osvojíte a v praxi vyzkoušíte všechny doporučené techniky a taktiky, uvidíte, že slovní sebeobrana není žádná věda. 9

10 65 Hendrich, Fritz Čtyři elementy v profesním životě :energie a úspěch managementu /Fritz Hendrich - Vyd Praha : Knižní klub, s. :il. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). management, profesní kariéra, vedení, řízení lidských zdrojů, úspěšnost, energie, prosazení, vcítění, vize, struktura Trenér řízení a managementu Fritz Hendrich propojuje dávná čtyř chápání elementů s aktuálními znalostmi profesní oblasti. Energie čtyř živlů provází čtenáře od odborných schopností k rozvíjení emoční a sociální kompetence: od výkonného manažera k charizmatické osobnosti. 65 Covey, Stephen R., návyků skutečně efektivních lidí :zásady osobního rozvoje, které změní váš život /Stephen R. Covey - V nakl. Management Press vyd Praha : Management Press, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. management, psychologické aspekty, úspěchy, charakter, sebeřízení, rozvoj osobnosti Nové vydání nejúspěšnější knihy renomovaného autora "motivační" literatury a experta na rodinnou problematiku a vedení lidí charakterizuje 7 návyků, které je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a které jsou základem pro vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti. 657 Dušek, Jiří, Jak se vyhnout chybám v účetnictví :rady, řešení, praktické příkladyjiří Dušek - 1. vyd. - Praha : Grada, s. :formuláře - MDT: ISBN: (brož.). účetnictví, chyby, kontroly, prevence, rady, řešení, praktické příklady Informace v této knize se dotýkají následujících témat: význam prevence v účetnictví; rady, jak chybám předejít ; seznam kontrol v účetnictví ; upozornění na podvody S Pecinovský, Josef, Office 2010 :podrobný průvodce /Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada, s. :il. ;24 cm - MDT: S. - ISBN: (brož.). počítače - software, Microsoft Office 2010, Word, Excel, Outlook, Power Point, Access, Publisher, kancelářský software Další verze nejoblíbenějšího a nejpoužívanějšího kancelářského balíku programů je opět zde - a jako vždy přináší řadu podstatých změn a vylepšení. Bez této knihy se neobejdnou jak uživatelé předchozích verzí, kteří nechtějí být novou podobou zaskočeni, tak uživatelé, kteří se s balíkem MS Office setkávají poprvé. 73 Rodin, A. Auguste Rodin - Vyd [Frýdek-Místek] : Alpress, s. :il. (některé barev.) ;25 cm - MDT: 73 Rodin, A.. - ISBN: (váz.). Sochařství. Numismatika, Rodin, Auguste, stol., francouzské sochařství, moderní sochařství, francouzská kresba Auguste Rodin se ve své tvorbě plně soustředil na lidské tělo a jeho křivky. Jeho svobodný přístup měl obrovský vliv na následný vývoj v moderním sochařství, Rodin na svých sochách rozložil trojrozměrnou formu do tance odrazů barev majících stejný výsledný dojem jako impresionistické obrazy. Mimořádné pocty, jichž se mu už za jeho života dostalo, vypovídají o mistrovské tvorbě a slávě jednoho z největších umělců, nad jehož sochami i kresbami se tají dech. 10

11 75 Cézanne, Paul Paul Cézanne - Vyd [Frýdek-Místek] : Alpress, s. :barev. il. ;25 cm - MDT: 75 Cézanne, Paul. - ISBN: X (váz.). Malířství - životopisy, Cézanne, Paul, stol., malíři, Francie, francouzské malířství, postimpresionismus (umění) Otec klasické moderny, který se proslavil tím, že zobrazování přírody zjednodušil na jednotlivé geometrické prvky. Řád svých obrazů založil na vlastní hodnotě barvy, a tím se stal nejvýznamnějším průkopníkem nového umění 20. století. Celý svůj život obětoval tvorbě. 75 Matisse, H. Matisse, Henri, Henri Matisse - Vyd [Frýdek-Místek] : Alpress, s. :barev. il. ;25 cm - MDT: 75 Matisse, H.. - ISBN: (váz.). Malířství - životopisy, Matisse, Henri, francouzské malířství, fauvismus (umění), 20. stol. Roku 1904 pořádá Henri Matisse v galerii Vollard výstavu, na níž představuje první fauvistické obrazy. Nové čisté a jasné tóny barev fauvismu oznamují nový směr v umění a rebelství proti konvencím. Matisse svým uměním vytvořil barevný svět, ve kterém se utápěly paprsky nekonečného světla a to je blues :antologie textů blues a o blues /vybrali a sestavili Ondřej Bezr a Michal Šanda ; fotografie z festivalu Blues Alive Ivan Prokop... [et al.] - Vyd Štíty : Veduta, s. :portréty ;18 cm - MDT: ISBN: (váz.). hudba, blues, písňové texty, texty, antologie V této knize najdete nejen autory, které již dobře znáte, ale patrně i jména, která uvidíte poprvé. Najdete tu texty nejrůznějších délek, forem, dat vzniku a provenience Schneider, Steven Jay, filmů, které musíte vidět, než umřete /Steven Jay Schneider a kolektiv autorů ; [z anglického originálu... přeložil Ladislav Šenkyřík] - 2., upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Volvox Globator : Knižní klub, c s. :il. (některé barev.), portréty ;22 cm - MDT: ISBN: (Volvox Globator : váz.). filmové umění, filmy, přehledy Rozsáhlá barevná encyklopedie filmového umění od jeho počátků až po současnost, sestavená pod vedením významného filmového kritika a znalce Stevena Jaye Schneidera, zaplňuje po neocenitelném Slovníku zahraničních filmových herců konce XX. století Miloše Fikejze (Volvox Globator, 2002) další citelnou mezeru v současné české knižní produkci. Knihu jistě ocení nejen vybíraví fanoušci filmového plátna nebo studenti filmových oborů na vyšších středních a vysokých školách, ale i běžný čtenář a byť jen občasný návštěvník kina. 11

12 796.5 Jaroš, Radek, Hory shora :příběhy ze sedmi osmitisícovek /Radek Jaroš, Arnošt Tabášek - 2., nezměn. vyd. s předmluvou - V Praze : Knižní klub, s. :barev. il., portréty ;31 cm - MDT: ISBN: (váz.). turistika, horolezectví, Jaroš, Radek, horolezci, horolezectví, horolezecké expedice, Karákóram, Himálaj Jaké to je stát na šesti osmitisícovkách a co obnáší cesta od základního tábora až na vrchol, to a mnoho dalších podrobností z expedic k nejvyšším vrcholům planety přibližuje kniha o výstupech jednoho z našich současných nejúspěšnějších horolezců Radka Jaroše. 801 U angličtina Zábojová, Eva Angličtina pro jazykové školy.e. Zábojová, J. Peprník, S. Nangonová - 6. vyd., ve Fortuně 1. - Praha : Fortuna, s. :il. - MDT: 801 U angličtina. - ISBN: (brož.). učebnice, angličtina, výuka jazyků, jazyky, slovíčka, jazykové školy 801 U angličtina Peprník, Jaroslav, Angličtina pro jazykové školy.j. Peprník, S. Nangonová, D. Sparling - 5. vyd., ve Fortuně 1. - Praha : Fortuna, s. :il. - MDT: 801 U angličtina. - ISBN: (brož.). učebnice, angličtina, výuka jazyků, jazyky, slovíčka, jazykové školy Vopravil, Jaroslav Stanislav, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.) /zprac. Jaroslav Vopravil - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - MDT: česká literatura, slovenská literatura, anagramy, kryptogramy, pseudonymy, slovníky 908.7/.8 John, Radek Jak jsem viděl Ameriku /Radek John ; - Vyd Praha : Ex libris, s. :fotogr. ;21 cm - MDT: 908.7/.8. - ISBN: (Brož.). Vlastivěda Ameriky, společnost, společenské, vztahy, sociální, poměry, morálka, Amerika, cestopisy 929 Asimov, I. Asimov, Isaac, Já, Asimov :paměti /Isaac Asimov ; [z angličtiny přeložil Pavel Medek] - Vyd Praha : Český spisovatel : Arcadia, s. ;21 cm - MDT: 929 Asimov, I.. - ISBN: (Český spisovatel : váz.). životopisy, Asimov, Isaac, spisovatelé, biochemici Původně v Rusku narozený americký profesor biochemie a autor více než 400 vědeckých, populárně vědeckých, sci-fi a detektivních knih. 12

13 929 Brichta, E. Rossavik, Frank, Deváté dítě :židovský chlapec z Československa v rodině norského fašisty /Frank Rossavik - Vyd Zlín : Kniha Zlín, s. :il. - MDT: 929 Brichta, E.. - ISBN: (váz.). životopisy, Brichta, Edgar, , stol., Židé, židovské děti, Československo, emigrace, Norsko, holocaust, fašismus Kniha vypráví životních osudech Edgara Brichty narozeného v roce 1930 v židovské rodině v Bratislavě. Po vypuknutí války na podzim roku 1939, kdy se situace pro osoby židovského původu v Československu značně zkomplikovala, se Edgarovi rodiče dozvěděli o možnosti poslat svého syna do tehdy neutrálního Norska. 929 Disney, W. Jachnin, Boris Walt Disney /Boris Jachnin - Praha. : Čs. filmový ústav, [199-_] s. :il. - MDT: 929 Disney, W.. - ISBN: váz.). životopisy, Disney, Walt, kreslené filmy, animované filmy, americké filmy, producenti, kreslíři, dětské filmy 929 Lustig, A. Lustig, Arnošt Tachles, Lustig :rozhovor s Arnoštem Lustigem jsme vedli od dubna do začátku srpna 2010 v Praze- Nuslích v restauraci hotelu Union /Karel Hvížďala ; [fotografie Jan Malý jr.] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :portréty ;19 cm - MDT: 929 Lustig, A.. - ISBN: (váz.). životopisy, Lustig, Arnošt, čeští spisovatelé, stol., názory a postoje, literární tvorba Rozhovor představuje významného spisovatele, který svým dílem a mistrovským vypravěčským talentem připomíná tragédii šoa. V bilančním rozhovoru vedeném od května do července 2010, v době jeho těžké nemoci, vypráví nejen o době prožité v lágrech, o tom, co znamená být Židem v XXI. století, ale i o svých kamarádech Otu Pavlovi, Ludvíku Aškenázym a pilotu Josefu Plačkovi. Hovoří o učení kreativního psaní na americké univerzitě ve Washingtonu, o svých láskách a roli erotiky a sexu v životě. V tomto interview na sebe Arnošt Lustig, český Žid, prozrazuje, že jeho skutečná národnost se jmenuje spisovatel. 929 Nehoda, Z. Nehoda, Zdeněk Všechny moje góly /Zdeněk Nehoda ; Lit. zprac. Ivo Urban ; Snímky Jan Drhlík... [aj.] - 1. vyd. - Praha : NV, s. :[32] s. fot. ;20 cm - MDT: 929 Nehoda, Z.. - ISBN: (Brož.). životopisy, Nehoda, Zdeněk, fotbalisté, významné, osobnosti, české, sport 929 Paroubková, P. Paroubková, Petra, V botičkách od Diora /Petra Paroubková - Vyd V Praze : Columbus, s., [16] s. barev. příl. :il. (některé barev.), portréty ;21 cm - MDT: 929 Paroubková, P.. - ISBN: (váz.). životopisy, Paroubková, Petra, milenky významných mužů, manželky politiků, Česká strana sociálně demokratická, Česko, 21. století, politika, politické strany, osudy žen Na 170 stránkách autorka v několika kapitolách popisuje mediální štvanici na ní a jejího manžela, dceru však nevyjímaje. Popisuje intriky uvnitř ČSSD od chvíle kdy se objevila po boku jejího předsedy, až po jeho dramatický odchod z tohoto postu. 13

14 929 Přeučil, J. Horáková, Šárka, Jan Přeučil :muž taktní k uzoufání /Šárka Horáková - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il. (některé barev.), portréty, faksim. ;25 cm - MDT: 929 Přeučil, J.. - ISBN: (váz.). životopisy, Přeučil, Jan, herci, Česko, stol. Osobnosti, které se skrývají v Janu Přeučilovi, jsou různé. Je mezi nimi syn, jemuž odsoudili otce v politickém procesu, dospívající muž, který toužil hrát tak hodně, až ho z toho bolely ruce, najde se mezi nimi i snílek, který miluje princezny, a také klaun, jehož sledovala StB. Jan Přeučil dovolil nahlédnout do soukromí svého života a vznikla tak krásná vzpomínková kniha. 929 Řepka, T. Řepka, Tomáš, Rebel :osobní zpověď Tomáše Řepky /zaznamenal Karel Felt - Praha : Ottovo nakladatelství, s. :il. - MDT: 929 Řepka, T.. - ISBN: :. životopisy, Řepka, Tomáš, fotbalisté Osobní zpověď Tomáše Řepky. Osobní zpověď jednoho z nejlepších českých fotbalistů posledních dvaceti let. Blikance a plivance v životě i na hřišti a všechno o mimořádné kontroverzní osobnosti Tomáše Řepky. 929 Vízek, L. Vízek, Ladislav Fotbalový romantik /Ladislav Vízek, Václav Tichý ; Fot. Jaroslav Skála... [aj.] ; Obálka a graf. úprava Václav Rytina - 1. vyd. - Praha : NV, s. :[24] s. fot. ;20 cm - MDT: 929 Vízek, L.. - ISBN: (Brož.). životopisy, Vízek, Ladislav, fotbal, kopaná Roberts, Andrew, Ve vichru války :dějiny druhé světové války v novém pohledu /Andrew Roberts - Vyd Praha : Rozmluvy, s., [24] s. obr. příl. :il., mapy, portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (LEDA : váz.). Dějiny 2. světové války, , druhá světová válka, Renomovaný britský historik Andrew Roberts nabízí nový pohled na nejkrvavější kapitolu dějin počínaje napadením Polska 1. září 1939 až po japonskou kapitulaci o šest roků a jeden den později. S využitím dosud neznámých dokumentů, jež objevil v tzv. Sayerově archivu, hledá odpověď na hlavní otázku: mohly mocnosti Osy válku vyhrát a pokud ano, co způsobilo jejich porážku? Bůžek, Václav, Společnost českých zemí v raném novověku :struktury, identity, konflikty /Václav Bůžek a kolektiv ; [hlavní autoři Josef Grulich... et al. ; autoři Zdeněk Bezecný... et al.] - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s., [24] s. barev. obr. příl. :il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. dějiny Čech, stol., společnost, Česko, sociální dějiny Jedná se o syntézu dějin společnosti českých zemí v století. Předmětem zkoumání týmu předních českých historiků se stal panovnický dvůr, šlechta, duchovenstvo, měšťané, venkované a okrajové společnosti. Čtenáři je tak předkládán obraz společnosti českých zemích v celé jeho pestré šíři, a nikoliv jen z pohledu jedné vrstvy. 14

15 970/980 Šolc, Václav Nejstarší Američané :kniha o Eskymácích a Indiánech /Václav Šolc ; Il. Jaromír Vraštil ; Fot.: Antonín Bláha, V. Šolc, Bláža Tylínková ; Mapky: Vladimír Vokálek - 2., přeprac. vyd. - Praha : Albatros, , [2] s. ;4 - MDT: 970/980. Indiáni, Eskymáci, Apači, Navahové, Irokézové, Algonkini, Mayové, Inkové, vyznamenání, symboly, symbolická pomalování, bojová pomalování, malování 15

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika 1. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením / Marie Černá a kolektiv Praha : Karolinum, 2008 -- 222 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-246-1565-3

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Reedukace dyslexie Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Projevy dyslexie problémy se zapamatováním, rozpoznáváním písmen záměny tvarově podobných písmen a sluchově

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura)

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?!: pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií. /Marie Hanzová a Eva Schneiderová. Praha:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Knižní. tipy. pod stromeček

Knižní. tipy. pod stromeček Knižní tipy 2015 pod stromeček Kniha je podle našeho názoru pod stromečkem nezbytnost. Ale jaká by to měla být? Proto jsme se zeptali našich lektorů, kteří pro vás vybrali tituly, které pod stromečkem

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna Literatura 20. a 21. století - světová literatura SHAW, G. B. Pygmalión: romantická hra o pěti dějstvích. V nakl. Artur vyd. 1. Praha: Artur, 2007. 145 s. Edice D. Sv. 42. ISBN 978-80-86216-95-9. Ve školní

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika

Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika 1. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty / Iva Uzlová Praha : Portál, 2010 -- 135 s. -- čeština. ISBN

Více

Výběr z nových knih 9/2013 psychologie

Výběr z nových knih 9/2013 psychologie Výběr z nových knih 9/2013 psychologie 1. 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci / Ines Moser-Will, Ingrid Grube ; [překlad Zdeněk Michňa] -- 1. vyd., dotisk Praha : Grada, 2012 -- 269 s.

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory 1. 77 výletů po stopách Starých pověstí českých / Věra a Veronika Škvárovy - - Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013 -- 191 s. -- čeština. ISBN 978-80-242-3926-2

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Interakční psychologický seminář

Interakční psychologický seminář školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice

Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice Knihovnické lekce První návštěva knihovny Určeno pro: 1. třídy ZŠ Termín realizace: dle dohody Seznámení s knihovnou, základními pojmy (knihovna, knihkupectví,

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Výběr z nových knih 5/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 5/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 5/2014 ostatní společenskovědní obory 1. Češi v 1. světové válce. 1. díl, Mým národům / Libor Nedorost -- [Dotisk] 1. vyd. Praha : Libri, 2014 -- 239 s. -- cze ISBN 80-7277-320-8 (soubor

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náchod Plhov, Příkopy 1186. Adresa: Příkopy 1186, 547 01 Náchod

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náchod Plhov, Příkopy 1186. Adresa: Příkopy 1186, 547 01 Náchod Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Náchod Plhov, Příkopy 1186 Adresa: Příkopy 1186, 547 01 Náchod Identifikátor školy:

Více

Příloha č. 1. Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016

Příloha č. 1. Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016 Příloha č. 1 Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016 Návrhy na úpravu Konspektového schématu K aktualizaci Konspektového schématu přišly od členů PS čtyři připomínky 1) definovat novou skupinu

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů 21 12.10.2012 9.B Rozvoj průmyslu VY_32_INOVACE_02_41 Dušková 22 15.10.2012 9.B Svět před 1. VY_32_INOVACE_02_43 Dušková světovou válkou 23 19.10.2012 9.B Politická situace v VY_32_INOVACE_02_42 Augustinová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. eské Vánoce : od vzniku republiky do sametové revoluce / Petr a Pavlína Kourovi Praha : Dokoán, 2010 -- 356 s., [34] barev. obr. píl. :. -- eština.

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ

OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ OBRÁZKOVÝ ROMANA STRAUSSOVÁ MONIKA KNOTKOVÁ IVANA MÁTLOVÁ Ilustrace: IVA ROŠTÁROVÁ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI NEJEN S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Tento obrázkový slovník byl připraven pro děti

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory 1. Bylinky našich babiček / Pierrette Nardo ; [překlad Šárka Surovcová] Brno : Computer Press, 2011 -- 247 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-251-2496-3

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2016/2017 Název kurzu 1. skupina kurzů Balkán jako křižovatka kultur I. 08:30 10:00 h. 131 ( mezipatro) Poklady

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 6 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více