Nové knihy - N A U C N Á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 03 Ottův slovník naučný :illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí - [Polička] : Argo, sv. :il., mapy, plány (některé barev.) ;25 cm - MDT: ISBN: (Argo : díl 8 : váz.). encyklopedie, slovníky, výkladové, encyklopedické 03 Osobnosti - Česko :Ottův slovník /[textová část Jan Adam... et al.] - Praha : Ottovo nakladatelství, s. :il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ;31 cm + - MDT: ISBN: (váz.). encyklopedie, Česko, osobnosti, biografie Slovník obsahuje nejzákladnější biografické údaje o českých, resp. československých osobností všech období a oborů. Obsahuje i hesla zahraničních osobností, které byly životem či dílem spjaty s českými zeměmi. 133 Vega, Phyllis, Keltská astrologie /Phyllis Vega - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Okultismus. Magie, keltská astrologie, keltské horoskopy, keltský stromokruh V knize odhalíte moudrost keltské astrologie, která vám napoví, v čem jste vy výjimeční. Zjistěte si své stromové znamení a písmeno magické abecedy. 133 Böckl, Manfred, Proroctví pro třetí tisíciletí :věštby českého Nostradama /Manfred Böckl - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Okultismus. Magie, Česko, Rakousko, proroctví, jasnovidci, dějiny Čech, 14. stol., 20. stol. Písař Karla IV. zazanamenal v roce 1356 proroctví slepého pastýře z Prahy. Přestože věštec upadl v zapomnění, jeho slova se naplnila s mrazivou přesností: zánik Rakouska-Uherska, obě světové války, poválečný odsun Němců z Československa či železná opona. Věštby slepého pastýře však sahají i do vzdálenější budoucnosti - máme očekávat ještě třetí světovou válku, která vypukne už v tomto tisíciletí, máme se bát zničení Prahy a světové apokalypsy Kolář, Michal Bolest šikanování /Michal Kolář - Vyd Praha : Portál, s. - MDT: ISBN: X. psychologie, pedagogika, děti, šikana, mládeže, chování, agresivita, brutalita, násilí, studie 1

2 159.9 Cenková, Tamara, Grafologie v poradenské a terapeutické praxi :co lze vyčíst z písma druhých /Tamara Cenková, Dana Češková, Vlaďka Fischerová - Vyd Praha : Grada, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). psychologie, grafologie, poradenství, terapeutické metody V knize je na základě řady konkrétních příběhů z poradenské praxe popsáno několik terapeutických směrů, technik a metod, které používají terapeuti pro rychlejší vhled do osobnosti klienta. Tento méně obvyklý přístup vede k hlubšímu pochopení osobnosti klienta a je vodítkem k možnému řešení obtíží, s nimiž za terapeutem přichází. Čtenáři získají dovednost sledovat člověka zcela novým pohledem, prostřednictvím obličejové typologie a grafologie. 173 Špaňhelová, Ilona, Dítě a rozvod rodičů :nukleární a nefungující rodina, spory o výchovu, přehazování odpovědnosti na dítě, týrání, reakce dítěte /Ilona Špaňhelová - Vyd Praha : Grada, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). rodinné vztahy, rodiče a děti, rozvody, rodinné právo, psychologie dítěte, rozvedení rodiče, výchova dítěte Rozvod nebo rozchod rodičů je pro dítě vždy náročnou životní situací. Je před ni postaveno a nezbývá mu nic jiného než se s tím smířit a tuto skutečnost přijmout. Mnohdy má však různá úskalí. A právě proto přišla na svět tato kniha, která má za úkol usnadnit rodičům orientaci v projevech dítěte a pomáhá jim najít cestu, jak dítěti pomoci. Povzbuzuje rodiče v komunikaci o tom, co se děje v rodině, ukazuje, jak dítě připravit na rozchod. 176 Precht, Richard David, Láska :neuspořádaný cit /Richard David Precht - Vyd Praha : Ikar, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). sexuální morálka, láska, partnerské vztahy, muži a ženy Láska mezi mužem a ženou je nejoblíbenějším tématem člověka. Je vzývána v bezpočtu románů, obejde se bez ní jen málokterý film, a co by si bez ní počala hudba? Láska nás vzrušuje víc než cokoli jiného, dovede nám život obrátit vzhůru nohama a rozvrátit jakýkoliv řád. Přesto vlastně doopravdy nevíme, co to ta láska vůbec je. 29 Divecký, Jan, Příběhy Tóry :patnáct biblických zamyšlení /Jan Divecký - 2. vyd. - Praha : P3K, s. - MDT: ISBN: (brož.). mimokřesťanská náboženství, Tóra, biblické příběhy, biblická exegeze, biblická teologie, učení judaismu, dějiny Židů Základní příběhy Tóry (Pentateuchu) s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů. 2

3 316 Multikulturní poradenství :teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě /Mika Launikari a Sauli Puukari - editoři - Praha : Dům Zahraničních služeb MŠMT pro Centrum Euroguidance, s. :il. (některé barev.) ;25 cm - MDT: ISBN: (Dům Zahraničních služeb MŠMT : brož.). sociologie, multikulturalismus, multikulturní poradenství, Evropa Tato publikace přináší jak texty s nadčasovými postřehy, tak okamžitě využitelné příspěvky, které z evropského hlediska představují praxi a teorii multikulturního poradenství. 323(437) Kosatík, Pavel Čeští demokraté :50 nejvýznamnějších osobností veřejného života /Pavel Kosatík - Vyd Praha : Mladá fronta, s. :il. (některé barev.), portréty, faksim. ;28 cm - MDT: 323(437). - ISBN: (váz.). Vnitřní politika ČR, stol., osobnosti, osobnosti v politice, Česko, Československo, demokracie, občanská angažovanost Český esejista a autor literatury faktu Pavel Kosatík se ve svém novém a rozsáhlém projektu věnuje nejvýznamnějším Čechům. První díl nese podtitul Čeští demokraté a autor v něm představuje 50 nejdůležitějších politických osobností od Josefa Palackého po Václava Klause. Co spojuje Josefa Palackého nebo Josefa Hlávku s Janem Patočkou či Alexandrem Dubčekem? Zájem o veřejnost, která se sice projevuje v různých podobách, ale v zásadě se opírá o základní premisu: jde o službu demokracii. 355/359 Brož, Ivan, Říkali mu D'Artagnan /Ivan Brož - Praha : Naše vojsko, s., [16] s. obr. příl. - MDT: 355/ ISBN: :. Válečné operace. Taktika, vojenství, MacArthur, Douglas, Spojené státy americké, generálové, 2. světová válka, Dálný východ Douglas MacArthur byl člověk s mimořádnou vojenskou představivostí a velitelskou způsobilostí, jehož životní dráha měla hluboký vliv na americké dějiny. Kniha zahrnuje všechny MacArthurovy velkolepé úspěchy, a přitom se nevyhýbá žádné sporné otázce jeho kariéry. Spojovací odstavce jsou sestaveny z MacArthurových vlastních slov a zajišťují souvislost historického vyprávění. Text doplňuje sedm náčrtků a více než padesát fotografií. Generál vypráví o armádní tradici, v níž vyrůstal, o době, kdy byl kadetem akademie ve West Pointu, o hrdinských taženích Duhové divize v první světové válce, působení ve funkci superintendenta West Pointu a náčelníka štábu pozemních sil i o nepříjemné úloze, která mu byla svěřena při potlačení účastníků veteránského bonusového pochodu. 36 Guggenbühl-Craig, Adolf, Nebezpečí moci v pomáhajících profesích /Adolf Guggenbühl-Craig - Vyd Praha : Portál, s. - MDT: ISBN: (brož.). sociální péče, pomáhající profese, sociální pracovníci, psychoterapeuti, moc, interpersonální komunikace Zkušený praktik na poli psychoterapie a poradenství se zamýšlí nad stinnými aspekty pomáhajících profesí, především nad tématem moci. 3

4 Svoboda, Pavel Zábavná cvičení pro rozvoj čtení :oční pohyby, rozlišování znaků a písmen /Pavel Svoboda - Vyd Praha : Portál, s. - MDT:. - ISBN: čtení, pedagogika, cvičení Bednářová, Jiřina Čteme se skřítkem Alfrédem :čtení s porozuměním a hry s jazykem /Jiřina Bednářová - Vyd Brno : Computer Press, (Dětská naučná edice,) - 80 s. :il. (některé barev.) ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čtení, porozumění, hry, jazykové, logopedie, cvičení, procvičování Autorka dokáže svým vtipným textem zaujmout malé čtenáře tak, že rádi napravují, spolu s žáčky naschválovské školy, zmatky napáchané skřítkem Alfrédem, který se v Naschválově usadil. Je to ale skřítek docela milý, vede totiž nenásilně malé čtenáře ke hře s mateřským jazykem za pomoci lákavých obrázků malíře, který rozumí dětem, vtipných úkolů a rébusů Šup, Rudolf Učíme se číst s porozuměním :pro žáky 2. až 5. ročníku základní a obecné školy : žákovská učební pomůcka určená k rozvíjení čtení s porozuměním a zjišťování jeho úrovně /napsal a sestavil Rudolf Šup - B.v. - Praha : Rudolf Šup, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čtení, porozumění, učení, pomůcky, základní školy, 1. stupeň Šup, Rudolf Učíme se číst s porozuměním :pro 5. ročník základní školy : žákovská pracovní čítanka - učební pomůcka pro aktivní rozvíjení čtení s porozuměním, aktivní práci s textem, práci s informacemi a naučnými texty, s instrukcemi a číselnými údaji - B.v. - Praha : Rudolf Šup, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: X (brož.). speciální pedagogika, učivo, čtení, pedagogika, vyučování, porozumění, základní školy, 5. třídy Jucovičová, Drahomíra, Dyslexie /Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - 2., upr. vyd. - Praha : D + H, s., [8.] s. barev. obr. příl. :il. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, dyslexie, reedukace 4

5 Jucovičová, Drahomíra, Dysortografie /Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková - 1. vyd. - Praha : D + H, s., [8] s. barev. obr. příl. :il. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, dysortografie, reedukace Žáčková, Hana, Relaxace nejen pro děti s LMD /Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 3. vyd. - Praha : D & H, s. :fot. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (seš.) :. speciální pedagogika, lehká mozková dysfunkce, porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, hyperaktivita, relaxační metody, tělesná cvičení, dechová cvičení, problémové děti Žáčková, Hana, Máte neklidné, nesoustředěné dítě? :metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro rodiče a vychovatele /Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová - 7. vyd., (aktualiz., rozš.) - Praha : D + H, s. ;20 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, poruchy chování, problémové děti, Výchova a vzdělávání Jucovičová, Drahomíra, Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol :(použitelné i pro střední skolství [i.e. školství]) /Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Hana Sovová - Praha : D + H, s. ;21 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, problémové děti, specifické poruchy učení, výchova, vzdělání Emmerlingová, Stanislava Když dětem nejde čtení.stanislava Emmerlingová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.) :. speciální pedagogika, dyslexie, dyslektici, náprava, čtení Emmerlingová, Stanislava Když dětem nejde čtení.stanislava Emmerlingová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.) :. speciální pedagogika, čtení, dyslexie 5

6 Emmerlingová, Stanislava Když dětem nejde čtení.stanislava Emmerlingová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.) :. speciální pedagogika, dyslexie, čtení, náprava Svoboda, Pavel Cvičení pro rozvoj čtení :pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení /Pavel Svoboda - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, specifické poruchy čtení, čtení, úkoly, náprava, děti školního věku Michalová, Zdeňka Základy čtení I :(projekt Odysseus) : čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení /Zdena Michalová ; [ilustrace Arna Juračková] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, dyslexie, čtení Michalová, Zdeňka Základy čtení II :(projekt odysseus) : čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čtení, dyslektici Michalová, Zdeňka Čítanka pro dyslektiky II /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: X (brož.). speciální pedagogika, čeština, čtení, dyslexie Michalová, Zdeňka Čítanka pro dyslektiky III /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čeština, čtení, dyslexie 6

7 Michalová, Zdeňka Čítanka pro dyslektiky IV /Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, s. :il. ;30 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, čeština, čtení, dyslexie Martínek, Zdeněk, Cvičné texty pro pomalejší čtenáře /[Zdeněk Martínek] - [Benešov u Prahy] : Blug, [2006?] s. ;30 cm - MDT:. - ISBN: X (brož.). speciální pedagogika, čtení, specifické poruchy čtení, dyslexie Kejklíčková, Ilona Logopedie v ošetřovatelské praxi /Ilona Kejklíčková - Praha : Grada, s. :il. - MDT:. - ISBN: (brož.). speciální pedagogika, logopedie, ošetřovatelství, poruchy řeči, poruchy sluchu Kniha zasvětí čtenáře do problematiky logopedie v ošetřovatelství text je v prvé řadě zaměřen na potřeby zdravotnických pracovníků. V tomto smyslu jde o první učebnici tohoto typu u nás. Zdůrazněny jsou ty části logopedie, které se v běžné ošetřovatelské praxi mohou vyskytnout. Věnuje se například poruchám řeči, se kterými se zdravotníci setkávají u pacientů všech věkových skupin, a zásadám komunikace s jedincem, trpícím poruchami řeči. 39 Motlová, Milada Český rok od jara do zimy /Milada Motlová ; ilustrace Tomáš Řízek - Vyd V Praze : Fortuna Libri, s. :barev. il. ;29 cm - MDT: ISBN: (váz.). Národopis. Etnografie, Česko, lidové tradice, lidové zvyky, křesťanské svátky, folklor, lidová slovesnost Průvodce nás zavede ke kořenům lidových tradic, přiblíží nám smysl rituálů a význam zvyků v životě lidí a vysvětlí, jak mnohé pohanské slavnosti splynuly s křesťanskými svátky a jaký mají ohlas v dnešní době. Kniha, uspořádaná v přirozené chronologii roku hospodářského, je doplněna verši, písněmi, koledami, pranostikami, pověstmi a pohádkami i ukázkami z děl českých klasiků a legendami, příběhy o životě svatých. 612 Dienstbier, Zdeněk Průvodce stárnutím :aneb jak ho oddálit /Zdeněk Dienstbier - Vyd Praha : Radix, s. :il. (některé barev.) ;22 cm - MDT: 612. fyziologie, stárnutí, stáří, geriatrie, psychologie stárnutí Člověk, který se dostal do středního věku, by mnohdy chtěl ještě leccos vykonat, někdy i proti vůli těch, kteří ho již "odepsali", a navzdory zdravotním problémům, které se začínají hlásit. Jak se s tím vyrovnat a jak prožít život nejen ve středním, ale i ve vyšším věku v co nejlepší kondici je otázka, na kterou se autor knihy, prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., předseda Ligy proti rakovině Praha, snaží nalézt odpověď. 7

8 613.2./.3 Coy, Johannes F., Výživou proti rakovině :jak zastavit rakovinový gen /Johannes F. Coy, Maren Franzová - Vyd Praha : Ikar, s. :il. - MDT: /.3. - ISBN: (váz.) :. Hygiena výživy, rakovina, maligní nádorová onemocnění, zdravá výživa, prevence onemocnění Revoluční teorie RNDr. Coye. Hlavní roli pro zhoubnost rakovinových buněk nehraje jejich původ nebo lokalizace, ale jejich látková výměna. Správnou výživou ji můžete změnit a zabránit tím v šíření. Více než 100 receptů na zdravé snídaně, obědy a večeře, sladké i pikantní pochoutky a dezerty. Výživový plán na 4 týdny /.3 Středa, Leoš Vybrané kapitoly o zdraví /Leoš Středa, Eva Marádová, Tomáš Zima - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. :il. ;21 cm - MDT: 613.2/.3. - ISBN: (váz.). Hygiena výživy, péče o zdraví, civilizační nemoci, prevence onemocnění, výživa člověka, životospráva, laboratorní diagnostika, zdravotní aspekty Kotaka, Hakuro, Japonská akupresura /Hakuro Kotaka - Vyd Brno : Computer Press, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). fyzioterapie, akupresura, nemoci, léčba Japonská akupresura - průvodce samoléčebnou metodou Hrubíšek, Ivo Nebeští cyklisté :aeroplány poháněné šlapáním /Ivo Hrubíšek - 1. vyd. - Plzeň : Cykloknihy, s. :il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). Vzdušné dopravní prostředky, bezmotorové létání, letadla poháněná lidskou silou, dějiny letectví Po stručném nahlédnutí do nejdávnější minulosti se autor zaměřil především na šedesátá až osmdesátá léta 20. století, kdy snahy o létání silou lidských svalů kulminovaly. Den, který se zapsal do historie létání byl 12. červen Tehdy pilot-cyklista Bryan Allen překonal vlastní silou na stroji Gossamer Albatross kanál La Manche a získal Kremerovu cenu s vysokou peněžitou prémií liber Najmanová, Diana Atlas plemen psů /Diana Najmanová - 1.vyd. - Praha : Státní zemědělské nakladatelství, s. :Barev. fotogr. - MDT: psi, plemena, původ, anatomie 8

9 641.5 M Clissold, Lorraine Proč Číňané nepočítají kalorie /Lorraine Clissoldová - 1. české vyd. - Praha : Slovart, c s. :il. ;22 cm - MDT: M. - ISBN: (váz.). Kuchařky - Mezinárodní, gastronomie, gastronomická pravidla, Čína, čínská jídla, zdravá výživa, životospráva, kuchařské recepty Postoj Číňanů k jídlu vyjadřuje jejich nejběžnější pozdrav: "Už jste jedl?" Jídlo je odnepaměti základem čínské kultury, a i přesto moderní výzkum potvrzuje, že ve srovnání se západními národy jsou Číňané štíhlejší a mají lepší kondici. Klíčem k jejich tajemství jsou jednoduché a rozumné zásady. Jídlo považují za výživu a lék - nikoli za zdroj nechtěných kalorií. 65 Covey, Stephen R., návyk :od efektivnosti k výjimečnosti /Stephen R. Covey ; [z anglického originálu... přeložil Aleš Lisa] - Vyd Praha : Management Press, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). management, psychologie řízení, efektivnost, řídící pracovníci, profesní úspěchy Kniha proslulého autora a rádce, jehož "7 návyků vůdčích osobností" je považováno za jednu z nejvlivnějších knih 20. století, se zaměřuje na osvojování si potřebného nového návyku, jenž v nové době informací a znalostí umožní člověku nalézt cestu k prosazení osobní výjimečnosti a k sebeuspokojení v pracovním i v osobním životě. 65 Thaler, Richard H., Nudge (Šťouch) :jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí /Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein - Vyd Zlín : Kniha Zlín, s. :il. ;19 cm - MDT: ISBN: (brož.). management, ekonomická psychologie, ekonomické chování, rozhodování, psychologické aspekty, spotřebitelské chování Ekonom z Chicagské univerzity Richard Thaler a právník Cass Sunstein v této knize slibují recepty, "jak zlepšit rozhodování ohledně zdraví, bohatství a štěstí". V roce 2010 byl z knihy na Západě trhák a prezident Obama jmenoval Sunsteina šéfem svého úřadu pro regulace. 65 Nöllke, Matthias, Trénink slovní sebeobrany :jak pohotově najít správná slova v každé situaci /Matthias Nöllke - 1. vyd. - Praha : Grada, s. :il. - MDT: ISBN: (brož.). management, interpersonální komunikace, konflikty, slovní sebeobrana, mezilidské vztahy V knížce s padesáti cvičeními a mnoha praktickými tipy a radami si natrénujete, jak sebevědomě čelit slovním útokům a napadením. Když si osvojíte a v praxi vyzkoušíte všechny doporučené techniky a taktiky, uvidíte, že slovní sebeobrana není žádná věda. 9

10 65 Hendrich, Fritz Čtyři elementy v profesním životě :energie a úspěch managementu /Fritz Hendrich - Vyd Praha : Knižní klub, s. :il. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). management, profesní kariéra, vedení, řízení lidských zdrojů, úspěšnost, energie, prosazení, vcítění, vize, struktura Trenér řízení a managementu Fritz Hendrich propojuje dávná čtyř chápání elementů s aktuálními znalostmi profesní oblasti. Energie čtyř živlů provází čtenáře od odborných schopností k rozvíjení emoční a sociální kompetence: od výkonného manažera k charizmatické osobnosti. 65 Covey, Stephen R., návyků skutečně efektivních lidí :zásady osobního rozvoje, které změní váš život /Stephen R. Covey - V nakl. Management Press vyd Praha : Management Press, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. management, psychologické aspekty, úspěchy, charakter, sebeřízení, rozvoj osobnosti Nové vydání nejúspěšnější knihy renomovaného autora "motivační" literatury a experta na rodinnou problematiku a vedení lidí charakterizuje 7 návyků, které je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a které jsou základem pro vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti. 657 Dušek, Jiří, Jak se vyhnout chybám v účetnictví :rady, řešení, praktické příkladyjiří Dušek - 1. vyd. - Praha : Grada, s. :formuláře - MDT: ISBN: (brož.). účetnictví, chyby, kontroly, prevence, rady, řešení, praktické příklady Informace v této knize se dotýkají následujících témat: význam prevence v účetnictví; rady, jak chybám předejít ; seznam kontrol v účetnictví ; upozornění na podvody S Pecinovský, Josef, Office 2010 :podrobný průvodce /Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada, s. :il. ;24 cm - MDT: S. - ISBN: (brož.). počítače - software, Microsoft Office 2010, Word, Excel, Outlook, Power Point, Access, Publisher, kancelářský software Další verze nejoblíbenějšího a nejpoužívanějšího kancelářského balíku programů je opět zde - a jako vždy přináší řadu podstatých změn a vylepšení. Bez této knihy se neobejdnou jak uživatelé předchozích verzí, kteří nechtějí být novou podobou zaskočeni, tak uživatelé, kteří se s balíkem MS Office setkávají poprvé. 73 Rodin, A. Auguste Rodin - Vyd [Frýdek-Místek] : Alpress, s. :il. (některé barev.) ;25 cm - MDT: 73 Rodin, A.. - ISBN: (váz.). Sochařství. Numismatika, Rodin, Auguste, stol., francouzské sochařství, moderní sochařství, francouzská kresba Auguste Rodin se ve své tvorbě plně soustředil na lidské tělo a jeho křivky. Jeho svobodný přístup měl obrovský vliv na následný vývoj v moderním sochařství, Rodin na svých sochách rozložil trojrozměrnou formu do tance odrazů barev majících stejný výsledný dojem jako impresionistické obrazy. Mimořádné pocty, jichž se mu už za jeho života dostalo, vypovídají o mistrovské tvorbě a slávě jednoho z největších umělců, nad jehož sochami i kresbami se tají dech. 10

11 75 Cézanne, Paul Paul Cézanne - Vyd [Frýdek-Místek] : Alpress, s. :barev. il. ;25 cm - MDT: 75 Cézanne, Paul. - ISBN: X (váz.). Malířství - životopisy, Cézanne, Paul, stol., malíři, Francie, francouzské malířství, postimpresionismus (umění) Otec klasické moderny, který se proslavil tím, že zobrazování přírody zjednodušil na jednotlivé geometrické prvky. Řád svých obrazů založil na vlastní hodnotě barvy, a tím se stal nejvýznamnějším průkopníkem nového umění 20. století. Celý svůj život obětoval tvorbě. 75 Matisse, H. Matisse, Henri, Henri Matisse - Vyd [Frýdek-Místek] : Alpress, s. :barev. il. ;25 cm - MDT: 75 Matisse, H.. - ISBN: (váz.). Malířství - životopisy, Matisse, Henri, francouzské malířství, fauvismus (umění), 20. stol. Roku 1904 pořádá Henri Matisse v galerii Vollard výstavu, na níž představuje první fauvistické obrazy. Nové čisté a jasné tóny barev fauvismu oznamují nový směr v umění a rebelství proti konvencím. Matisse svým uměním vytvořil barevný svět, ve kterém se utápěly paprsky nekonečného světla a to je blues :antologie textů blues a o blues /vybrali a sestavili Ondřej Bezr a Michal Šanda ; fotografie z festivalu Blues Alive Ivan Prokop... [et al.] - Vyd Štíty : Veduta, s. :portréty ;18 cm - MDT: ISBN: (váz.). hudba, blues, písňové texty, texty, antologie V této knize najdete nejen autory, které již dobře znáte, ale patrně i jména, která uvidíte poprvé. Najdete tu texty nejrůznějších délek, forem, dat vzniku a provenience Schneider, Steven Jay, filmů, které musíte vidět, než umřete /Steven Jay Schneider a kolektiv autorů ; [z anglického originálu... přeložil Ladislav Šenkyřík] - 2., upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Volvox Globator : Knižní klub, c s. :il. (některé barev.), portréty ;22 cm - MDT: ISBN: (Volvox Globator : váz.). filmové umění, filmy, přehledy Rozsáhlá barevná encyklopedie filmového umění od jeho počátků až po současnost, sestavená pod vedením významného filmového kritika a znalce Stevena Jaye Schneidera, zaplňuje po neocenitelném Slovníku zahraničních filmových herců konce XX. století Miloše Fikejze (Volvox Globator, 2002) další citelnou mezeru v současné české knižní produkci. Knihu jistě ocení nejen vybíraví fanoušci filmového plátna nebo studenti filmových oborů na vyšších středních a vysokých školách, ale i běžný čtenář a byť jen občasný návštěvník kina. 11

12 796.5 Jaroš, Radek, Hory shora :příběhy ze sedmi osmitisícovek /Radek Jaroš, Arnošt Tabášek - 2., nezměn. vyd. s předmluvou - V Praze : Knižní klub, s. :barev. il., portréty ;31 cm - MDT: ISBN: (váz.). turistika, horolezectví, Jaroš, Radek, horolezci, horolezectví, horolezecké expedice, Karákóram, Himálaj Jaké to je stát na šesti osmitisícovkách a co obnáší cesta od základního tábora až na vrchol, to a mnoho dalších podrobností z expedic k nejvyšším vrcholům planety přibližuje kniha o výstupech jednoho z našich současných nejúspěšnějších horolezců Radka Jaroše. 801 U angličtina Zábojová, Eva Angličtina pro jazykové školy.e. Zábojová, J. Peprník, S. Nangonová - 6. vyd., ve Fortuně 1. - Praha : Fortuna, s. :il. - MDT: 801 U angličtina. - ISBN: (brož.). učebnice, angličtina, výuka jazyků, jazyky, slovíčka, jazykové školy 801 U angličtina Peprník, Jaroslav, Angličtina pro jazykové školy.j. Peprník, S. Nangonová, D. Sparling - 5. vyd., ve Fortuně 1. - Praha : Fortuna, s. :il. - MDT: 801 U angličtina. - ISBN: (brož.). učebnice, angličtina, výuka jazyků, jazyky, slovíčka, jazykové školy Vopravil, Jaroslav Stanislav, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.) /zprac. Jaroslav Vopravil - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - MDT: česká literatura, slovenská literatura, anagramy, kryptogramy, pseudonymy, slovníky 908.7/.8 John, Radek Jak jsem viděl Ameriku /Radek John ; - Vyd Praha : Ex libris, s. :fotogr. ;21 cm - MDT: 908.7/.8. - ISBN: (Brož.). Vlastivěda Ameriky, společnost, společenské, vztahy, sociální, poměry, morálka, Amerika, cestopisy 929 Asimov, I. Asimov, Isaac, Já, Asimov :paměti /Isaac Asimov ; [z angličtiny přeložil Pavel Medek] - Vyd Praha : Český spisovatel : Arcadia, s. ;21 cm - MDT: 929 Asimov, I.. - ISBN: (Český spisovatel : váz.). životopisy, Asimov, Isaac, spisovatelé, biochemici Původně v Rusku narozený americký profesor biochemie a autor více než 400 vědeckých, populárně vědeckých, sci-fi a detektivních knih. 12

13 929 Brichta, E. Rossavik, Frank, Deváté dítě :židovský chlapec z Československa v rodině norského fašisty /Frank Rossavik - Vyd Zlín : Kniha Zlín, s. :il. - MDT: 929 Brichta, E.. - ISBN: (váz.). životopisy, Brichta, Edgar, , stol., Židé, židovské děti, Československo, emigrace, Norsko, holocaust, fašismus Kniha vypráví životních osudech Edgara Brichty narozeného v roce 1930 v židovské rodině v Bratislavě. Po vypuknutí války na podzim roku 1939, kdy se situace pro osoby židovského původu v Československu značně zkomplikovala, se Edgarovi rodiče dozvěděli o možnosti poslat svého syna do tehdy neutrálního Norska. 929 Disney, W. Jachnin, Boris Walt Disney /Boris Jachnin - Praha. : Čs. filmový ústav, [199-_] s. :il. - MDT: 929 Disney, W.. - ISBN: váz.). životopisy, Disney, Walt, kreslené filmy, animované filmy, americké filmy, producenti, kreslíři, dětské filmy 929 Lustig, A. Lustig, Arnošt Tachles, Lustig :rozhovor s Arnoštem Lustigem jsme vedli od dubna do začátku srpna 2010 v Praze- Nuslích v restauraci hotelu Union /Karel Hvížďala ; [fotografie Jan Malý jr.] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :portréty ;19 cm - MDT: 929 Lustig, A.. - ISBN: (váz.). životopisy, Lustig, Arnošt, čeští spisovatelé, stol., názory a postoje, literární tvorba Rozhovor představuje významného spisovatele, který svým dílem a mistrovským vypravěčským talentem připomíná tragédii šoa. V bilančním rozhovoru vedeném od května do července 2010, v době jeho těžké nemoci, vypráví nejen o době prožité v lágrech, o tom, co znamená být Židem v XXI. století, ale i o svých kamarádech Otu Pavlovi, Ludvíku Aškenázym a pilotu Josefu Plačkovi. Hovoří o učení kreativního psaní na americké univerzitě ve Washingtonu, o svých láskách a roli erotiky a sexu v životě. V tomto interview na sebe Arnošt Lustig, český Žid, prozrazuje, že jeho skutečná národnost se jmenuje spisovatel. 929 Nehoda, Z. Nehoda, Zdeněk Všechny moje góly /Zdeněk Nehoda ; Lit. zprac. Ivo Urban ; Snímky Jan Drhlík... [aj.] - 1. vyd. - Praha : NV, s. :[32] s. fot. ;20 cm - MDT: 929 Nehoda, Z.. - ISBN: (Brož.). životopisy, Nehoda, Zdeněk, fotbalisté, významné, osobnosti, české, sport 929 Paroubková, P. Paroubková, Petra, V botičkách od Diora /Petra Paroubková - Vyd V Praze : Columbus, s., [16] s. barev. příl. :il. (některé barev.), portréty ;21 cm - MDT: 929 Paroubková, P.. - ISBN: (váz.). životopisy, Paroubková, Petra, milenky významných mužů, manželky politiků, Česká strana sociálně demokratická, Česko, 21. století, politika, politické strany, osudy žen Na 170 stránkách autorka v několika kapitolách popisuje mediální štvanici na ní a jejího manžela, dceru však nevyjímaje. Popisuje intriky uvnitř ČSSD od chvíle kdy se objevila po boku jejího předsedy, až po jeho dramatický odchod z tohoto postu. 13

14 929 Přeučil, J. Horáková, Šárka, Jan Přeučil :muž taktní k uzoufání /Šárka Horáková - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il. (některé barev.), portréty, faksim. ;25 cm - MDT: 929 Přeučil, J.. - ISBN: (váz.). životopisy, Přeučil, Jan, herci, Česko, stol. Osobnosti, které se skrývají v Janu Přeučilovi, jsou různé. Je mezi nimi syn, jemuž odsoudili otce v politickém procesu, dospívající muž, který toužil hrát tak hodně, až ho z toho bolely ruce, najde se mezi nimi i snílek, který miluje princezny, a také klaun, jehož sledovala StB. Jan Přeučil dovolil nahlédnout do soukromí svého života a vznikla tak krásná vzpomínková kniha. 929 Řepka, T. Řepka, Tomáš, Rebel :osobní zpověď Tomáše Řepky /zaznamenal Karel Felt - Praha : Ottovo nakladatelství, s. :il. - MDT: 929 Řepka, T.. - ISBN: :. životopisy, Řepka, Tomáš, fotbalisté Osobní zpověď Tomáše Řepky. Osobní zpověď jednoho z nejlepších českých fotbalistů posledních dvaceti let. Blikance a plivance v životě i na hřišti a všechno o mimořádné kontroverzní osobnosti Tomáše Řepky. 929 Vízek, L. Vízek, Ladislav Fotbalový romantik /Ladislav Vízek, Václav Tichý ; Fot. Jaroslav Skála... [aj.] ; Obálka a graf. úprava Václav Rytina - 1. vyd. - Praha : NV, s. :[24] s. fot. ;20 cm - MDT: 929 Vízek, L.. - ISBN: (Brož.). životopisy, Vízek, Ladislav, fotbal, kopaná Roberts, Andrew, Ve vichru války :dějiny druhé světové války v novém pohledu /Andrew Roberts - Vyd Praha : Rozmluvy, s., [24] s. obr. příl. :il., mapy, portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (LEDA : váz.). Dějiny 2. světové války, , druhá světová válka, Renomovaný britský historik Andrew Roberts nabízí nový pohled na nejkrvavější kapitolu dějin počínaje napadením Polska 1. září 1939 až po japonskou kapitulaci o šest roků a jeden den později. S využitím dosud neznámých dokumentů, jež objevil v tzv. Sayerově archivu, hledá odpověď na hlavní otázku: mohly mocnosti Osy válku vyhrát a pokud ano, co způsobilo jejich porážku? Bůžek, Václav, Společnost českých zemí v raném novověku :struktury, identity, konflikty /Václav Bůžek a kolektiv ; [hlavní autoři Josef Grulich... et al. ; autoři Zdeněk Bezecný... et al.] - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s., [24] s. barev. obr. příl. :il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. dějiny Čech, stol., společnost, Česko, sociální dějiny Jedná se o syntézu dějin společnosti českých zemí v století. Předmětem zkoumání týmu předních českých historiků se stal panovnický dvůr, šlechta, duchovenstvo, měšťané, venkované a okrajové společnosti. Čtenáři je tak předkládán obraz společnosti českých zemích v celé jeho pestré šíři, a nikoliv jen z pohledu jedné vrstvy. 14

15 970/980 Šolc, Václav Nejstarší Američané :kniha o Eskymácích a Indiánech /Václav Šolc ; Il. Jaromír Vraštil ; Fot.: Antonín Bláha, V. Šolc, Bláža Tylínková ; Mapky: Vladimír Vokálek - 2., přeprac. vyd. - Praha : Albatros, , [2] s. ;4 - MDT: 970/980. Indiáni, Eskymáci, Apači, Navahové, Irokézové, Algonkini, Mayové, Inkové, vyznamenání, symboly, symbolická pomalování, bojová pomalování, malování 15

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 03 Jarolímková, Stanislava, 1947- Co encyklopedie tají a co my prozradíme /Stanislava Jarolímková ; [ilustroval a mapky zhotovil Štěpán Zavadil] - Vyd. 1. - Praha : R + H, nakladatelství Motto, 2011. -

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Johnson, Steven, 1968- Odkud se berou dobré nápady /Steven Johnson - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2012. - 254 s. :il. ;22 cm - MDT: 0. - ISBN: 978-80-7363-361-5 (váz.). všeobecnosti, objevy,

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

aneb jak začít s průřezovými tématy

aneb jak začít s průřezovými tématy prů řez ník aneb jak začít s průřezovými tématy Ko l e k t i v a u t o r ů : PRŮŘEZNÍK Příručka dobré praxe Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 2008 Vydání první. Autoři textů: Kateřina Kociánová, Pavel Košák,

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Cestování, eseje, paměti, publicistika, beletrie, sport Vážení a milí čtenáři! Řadu let vydáváme netradiční cestopisy a průvodce z domova i ze zahraničí. Tentokrát

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika Výběr z nových knih 9/2010 pedagogika 1. Cvičení dětí s rodiči / Radomíra Uhrová ; [ilustrace Jana Černá] Praha : Grada, 2010 -- 112 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3446-0 (brož.) Sign.: II 107949V1 pohybové

Více

Motto: Handicap neznamená neschopnost

Motto: Handicap neznamená neschopnost č. jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání (zkrácený název ) reg. číslo : CZ.1.07/1..00/08.0110, OP VK září 010 Motto: Handicap neznamená neschopnost www.nejsmevsichnistejni.cz Místo úvodu Obsah

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN ČESTNÝ HOST EGYPT ČESTNÝ HOST EGYPT Egyptská kultura po dvou revolucích Egypt nebyl nikdy pouhým názvem země a jejího národa, nýbrž místa, kde se

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA

I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA DĚKANKA EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA A NADAČNÍ FOND KARLA ENGLIŠE PŘI EKONOMICKÉ FAKULTĚ VŠB

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí.

Ocenění pedagogů. Magazín Zlínského kraje. Kraj podporuje obnovu lidových staveb. Za květinami do Valašského Meziříčí. Magazín Zlínského kraje květen 2015 ročník XI 5 Kraj podporuje obnovu lidových staveb 4 Ocenění pedagogů Jednadvacet učitelů si letos odneslo ocenění Pedagogický pracovník Zlínského kraje. Slavnostní předání

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více