Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, Program:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, 25. 3. 2014. Program:"

Transkript

1 Program: Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém České Budějovice, :00-10:15 Úvod, seznámení s programem (Mgr. Bc. Miloslav Poes) 10:15-11:00 Základní informace MŠMT k IPn Kariérní systém, Koncepce kariérního systému (PhDr. Jitka Miklová) 11:00-11:30 Parametry kariérního systému učitelů a role standardu učitele v něm (RNDr. Jiří Kuhn, Mgr. Martin Ševčík) 11:30-11:50 Způsob hodnocení kvality DVPP v rámci kariérního systému (Mgr. Hana Vellánová) 11:50-12:10 Role profesního portfolia v kariérním systému (Mgr. Alena Krejčová) 12:10-14:00 Diskuse k jednotlivým bodům programu 1. Úvod, seznámení s programem - moderátor semináře Mgr. Bc. Miloslav Poes - vedoucí KP NIDV České Budějovice. Přivítání účastníků jménem NIDV, poděkování vedení Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem SJZ za propůjčení konferenčních prostor. Práce na projektu MŠMT, NIDV, odborníci z praxe a FVU. Představení hostů - členové projektového týmu: PhDr. Jitka Miklová gestor MŠMT, RNDr. Jiří Kuhn věcný garant KA1, Mgr. Martin Ševčík člen řešitelské skupiny KA1, Mgr. Hana Vellánová členka řešitelské skupiny KA2, Mgr. Alena Krejčová členka řešitelské skupiny KA3, Mgr. Věra Havlíková manažerka KA1. Cíl setkání představení aktuálního stavu řešení očekávaných výstupů jednotlivých klíčových aktivit. Konferenční materiály prezentace panelistů, doplňující materiály, dotazníky, dostatečný prostor pro diskusi. 2. Základní informace MŠMT k IPn Kariérní, Koncepce kariérního systému - PhDr. Jitka Miklová, gestor MŠMT viz prezentace. 3. Parametry kariérního systému učitelů a role standardu učitele v něm - RNDr. Jiří Kuhn, věcný garant KA1 viz prezentace. 4. Způsob hodnocení kvality DVPP v rámci kariérního systému - Mgr. Hana Vellánová, členka pracovní skupiny, KA2 viz prezentace. 5. Role profesního portfolia v kariérním systému - Mgr. Alena Krejčová, členka řešitelské skupiny KA3 viz prezentace. 6. Diskuse k jednotlivým bodům programu: Dotaz č. 1. Mgr. Zeman lektor DVPP Pracovně právní problém, co s učitelem, který v adaptačním období neuspěje? Odpověď na dotaz č. 1.

2 Učiteli bude nastaven plán profesního rozvoje a podmínky pro jeho plnění. Ředitel bude kontrolovat jeho naplňování, a když učitel nebude stanovený plán naplňovat, lze to řešit. Dotaz č. 2. Mgr. Zeman lektor DVPP Atestační komise - kdo je bude sestavovat, spravovat, jaké bude složení? Odpověď na dotaz č. 2. Jedním z výstupů je institucionální a logistické zajištění projektu. Databáze hodnotitelů, složení komise spravovalo by MŠMT nebo bude pověřená jiná organizace. Složení komisí by pro každý typ školy bylo odlišné. Dotaz č. 3. SOŠ Co to znamená pro současné pedagogy? Odpověď na dotaz č. 3. KS je od 2KS nepovinný. Záměr všichni současní učitelé do KS2, ze seminářů velká poptávka ředitelů po tom, aby se vytvořil záchytný mechanismus pro ty učitele, kteří systému škodí a kompetence na KS2 nenaplňují. Říkáme, všichni do KS2, ale Ředitel takovému učiteli nastaví podmínky pro naplňování kompetencí na KS2. Dotaz č. 4. SOŠ Problém je sehnat odborné pedagogy, např. ty, kteří budou učit pouze krátkou dobu, neplánují, že u učitelské práce celoživotně zůstanou. Odpověď na dotaz č. 4. Odborní učitelé v platnosti zůstává dál věkový automat a zůstává možnost osobního ohodnocení, pokud je máme, žádáme příplatek mimo systém. Učitel, který přijde z praxe, bude potřeba ho podpořit v pedagogické práci i když je výborný odborník. Dotaz č. 5. SPŠ stavební Zda se počítá v KS s učiteli odborných předmětů. Může získat KS3? Odpověď na dotaz č. 5. V současnosti se učitel přechodem do KS automaticky stane učitelem na KS2. A nic mu nebrání postoupit za podmínek stanovených standardem učitele do KS3. Na setkání se zástupci SOU a SOŠ - požadavek SOŠ, že např. mistři odborného výcviku jsou spíše odborníci, kteří se profilují spíše dovednostmi, než teoretickými znalostmi. Pro odborníky, kteří budou chtít jít učit, zvažujeme možnost zkrácení období pro přihlášení do vyššího KS, za předpokladu, že absolvuje studium pedagogiky.

3 Dotaz č. 6. SOŠ, Staněk V březnu 2014 podepsána dohoda (ministr Chládek + Svaz průmyslu a obchodu) o zařazení odborníků do výuky. Myslíte si, že odborník s 20letou praxí nastoupí na plat v KS2? Příklad z VŠ mimořádný profesor - počítáte v KS s tímto? Odpověď na dotaz č 6. Nevím, v čem spočívá dohoda? Neřeší se tam platové podmínky. Nedovedu si představit, že by šlo v současné době nastoupit za jiných platových podmínek, než ostatní kolegové. KS musí zaručit, aby se takoví lidé do KS dostali a mohli se ucházet o KS3 a KS4. Dohoda spočívala asi spíše v tom, aby do školství vstupovali odborníci z praxe. Jedná se o rámcovou dohodu, kde bod - umožnit lepší přístup odborníkům z praxe podílet se na problematice školství se řešil jako jeden z podmětů. Jakákoliv konkrétní opatření ze strany MŠMT, například jiné odměňování těchto odborníků se určitě neřeší. Je to věc do budoucna. Dotaz č. 7. ZUŠ Zda zůstane dál v kompetenci školy, že škola bude platit DVPP nebo si vzdělávání bude platit učitel sám. Odpověď na dotaz č. 7. Učitel si sám vyhodnotí, které kompetence podle standardu potřebuje prohloubit a sám se rozhodne, zda DVPP potřebuje nebo ne. Pokud bude další vzdělávání potřebovat, asi si bude hradit sám. Stejně je to i s hrazením nákladů na atestační řízení. Problém s DVPP zejména u malotřídních škol, nepovinnost je jedním z hlavních principů zavedení KS. Poučení ze slovenského modelu KS ne postup podle kreditů a počtu bodů z navštívených vzdělávacích programů. Není důležité kde, ale jak to prokáže, že to, co nastudoval v DVPP, ve výuce dělá a dělá to dobře. Dotaz č. 8. ZŠ Jaký dopad bude mít zavedení KS na současné ředitele, výchovné poradce atd.? Odpověď na dotaz č. 8. U současných ředitelů, pokud splňují kvalifikační předpoklady - nic se nemění. Požadavek na nově příchozí do systému. Pokud nemá vzdělání, měl by do 2 let funkční studium zahájit. Jde o pozvednutí učitelské profese. Ředitelé budou zařazení do KS2, ale nikdo nebrání současnému řediteli, aby se okamžitě přihlásil do KS3, ale musí doložit a prokázat, že vybrané kompetence na KS3 naplňuje.

4 Míříme k tomu, aby se sjednotila vyučovací povinnost ředitelů ZŠ a SŠ. MŠ doporučení na profesní asociace, aby tuto problematika řešila se uskutečnilo setkání zástupců projektu s vybranými ředitelkami MŠ, doporučení - tlak na asociace. Snížení úvazku přímé vyučovací povinnosti, velká administrativa. Dotaz č. 9. ZUŠ Kdy bude KS zaveden? Odpověď na dotaz č. 9. Nutná legislativní změny, zákon o pedagogických pracovnících, změna ve financování regionálního školství jak dostat peníze do škol na konkrétního učitele. Nesmí se potkat se současným normativním financováním. Optimální doba pro zavedení, po zacyklení systému, Pokud chceme věrohodný, nezneužitelný KS, nutný je také systém podpory. Vychovat hodnotitele, vytipovat zpravodaje, limitní kapacity vzdělávacích institucí vše chce svůj čas. Náběhová doba 5 let je realistická. První 2 roky bude první náběhová fáze, pro ty učitele, za kterými je jejich práce dnes vidět. Start KS je v programovém prohlášení vlády. Bojíme se spíše toho, že se KS do systému spustí v nějaké deformované podobě. Snaha politiků ukázat, že něco zavedli, je nebezpečná. Nechtěl bych, aby se finanční příspěvek dostal do škol plošně, ale šel za konkrétním učitelem. Vodítkem pro nás byly štítky, konkrétní popis učitele na daném KS. Platba za atestační řízení je logická, aby učitel donekonečna nezkoušel uspět u AK, buď to vyjde, nebo ne. Aby alespoň část nákladů na vzdělávání a AK vkládali uchazeči. Je jasné, že náklady na Atestační příplatky není možné, aby se řešilo jinak, než navýšením rozpočtu. Ale náklady na logistické zajištění, náklady na vzdělávání by mohly jít z plateb uchazečů. Dotaz č. 10. SPŠ Co když se celá sborovna přihlásí do KS3? Odpověď na dotaz č. 10. Možné korekce dvěma způsoby - role ředitele, role zpravodaje. Taková situace může nastat u malotřídních škol, kde jsou učitelé nejflexibilnější.

5 Profesní dokladové portfolio je nástroj, který se nedá obejít, buď tam ty doklady a důkazy jsou, nebo ne. Pokud máte samé trojkaře, je to ideál. Mgr. Krejčová: Role uvádějícího učitele dohlíží a pomáhá, metodika příklady důkazů, činností, ne sběr dokumentů. Závěr počítáme s tím, že na podzim ještě jednou realizujeme informační semináře v krajích. Projekt již bude těšně před dokončením. Poděkování účastníkům za účast, dotazy a podněty. SOŠ veterinární, NIDV. Mgr. Poes: Poděkování projektovému týmu, vedení SOŠ veterinární za poskytnutí prostor pro seminář a účastníkům za účast a dotazy.

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná 21 Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy. Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová,

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Strategie a koncepce rozvoje školy A 1.1 Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Mgr. Jiří Trunda, ZŠ Londýnská, Praha, Centrum školského managementu PedF UK K čemu potřebujeme hodnocení pedagogů

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

REGIONÁLNÍ KALEIDOSKOP

REGIONÁLNÍ KALEIDOSKOP REGIONÁLNÍ KALEIDOSKOP www.socialnidialog.cz FOTO: ČTK STUDENTSKÉ PRAXE Z OBSAHU str. 1 Získávání zaměstnanců prostřednictvím studentských praxí bude mít stále větší roli str. 4 Chtějí firmy i školy více

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více