ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/ Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/ Základní údaje o škole

2 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, Chyšky právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Korandová zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Bardová tel.: kontakt www: zschysky.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Chyšky, okres Písek Chyšky 27, Chyšky tel.: součásti školy kapacita Základní škola 200 Školní družina 60 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,4 2. stupeň ZŠ ,75 Školní družina materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení 9 učeben, 2 herny (oddělení školní družiny). Ve velkém oddělení školní družiny proběhla výměna podlahové krytiny, která byla původní a učebna byla vymalována. Nábytek v hernách je nově natřený, ale je zastaralý. 3 odborné pracovny (chemie-fyzika, počítačová učebna, cvičná kuchyně), 2 knihovny (žákovská, učitelská). V květnu proběhla celková rekonstrukce učebny chemie-fyziky. Asfaltové hřiště, dopravní hřiště, zahrada Rekonstruovaná tělocvična, doskočiště před školou, hřiště pro vrh koulí Dílny a pozemky Dílny pro technické činnosti, pozemky - prostory pro výuku pěstitelství byly na pronajatém pozemku. Majitel pozemků vypověděl k ZŠ další možnost

3 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami pronájmu. Vedení školy požádalo zřizovatele o náhradní prostory pro výuku pěstitelství. Sedm tříd vybaveno nastavitelným nábytkem. V letošním školním roce vybaveny další dvě třídy. Do tříd nakoupeny nové skříně na učební pomůcky. Třídy vybavené kvalitními učebními pomůckami, zakoupené nové sportovní pomůcky, zakoupené nové hračky do školní družiny. Učebnice jsou nakupovány dle potřeby vyučujících, zakoupeny nové učebnice a obrazové pomůcky pro výuku německého jazyka, obrazové pomůcky pro výuku jazyka anglického a pro výuku přírodopisu (dle finančních možností školy ). Kabinety a laboratoře vybavovány novými učebními pomůckami dle finančních možností. Ve školním roce proběhla rekonstrukce počítačové učebny pod vedením nového správce ICT.Učebna nyní v dostačující míře Vybavení školy audiovizuální a výpočetní odpovídá výuce informatiky pro stávající technikou počet dětí. Škola obdržela další DVD přehrávač, který bude umístěn ve školní družině.audiovizuální technika v dostačující míře. Komentář: Na škole chybí multimediální učebna, kvalitnější výpočetní technika, interaktivní tabule. Zastaralé je stále vybavení v učebně technických činností. Rekonstruovaná učebna chemie a fyziky je velmi dobře zařízena a bude také sloužit jako posluchárna pro žáky při různých školních projektech. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 12 Kontakt Jana Vaverková, Chyšky, tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 OBECNÁ ŠKOLA - č.j /97-20 NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené třídy 3.,4.,5.,8.,9 ročník 1.,2 a 6.,7 ročník - ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny

4 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 20 Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Bardová Monika zástupkyně ředitele Stupeň vzdělání Aprobace 1,0 VŠ ČJ - D Slabová Zdeňka vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD Fuka Josef učitel 1,0 VŠ Z - TV Korandová Jana ředitelka 1,0 VŠ školy I.stupeň (+VV ) + AJ Málková Alena učitelka 1,0 VŠ I. stupeň Pešičková Lenka učitelka 1,0 VŠ I. stupeň +VV Průšová Květa učitelka 1,0 VŠ I. stupeň + HV Pancová Kristýna učitelka 0,909 Bc AJ Řehořová Martina učitelka 1,0 VŠ M - PŘ Vachta Josef učitel 1,0 VŠ F - TČ Tvrdíková Karolína učitelka 1,0 VŠ VŠZ + pedagogické minimum Zemanová Hana učitelka 1,0 VŠ ČJ - OV Vošahlíková Hana Učitelka 1,0 VŠ M-Z-NJ Komentář: Od byla paní Slabová Zdeňka v PN ( těhotenství). Zástup za dlouhodobě nemocnou vychovatelku vykonávala důchodkyně Marie Křížová. Pí Ivana Dvořáková od plný invalidní důchod. Od nastoupila jako vychovatelka do školní družiny pí Ivana Peciválová. K podal výpověď ing. Josef Smrt skončil jeho pracovní poměr učitele na škole. 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce Učitelé 1. stupně 5 Učitelé 1. stupně Matematiku ve 4. a 5. třídě vyučuje aprobovaná učitelka matematiky z II. stupně. Český jazyk v 5. třídě vyučuje aprobovaná učitelka ČJ z II. stupně. Ostatní vyučující jsou ve většině případů aprobovaní pro výuku

5 na I. stupni. Učitelé 2. stupně 7 Učitelé 2. stupně Není plně zajištěna aprobovanost výtvarné výchovy a hudební výchovy. Výuku chemie zajišťuje absolventka VŠZ s vystudovaným pedagogickým minimem. Výuku anglického jazyka na I.stupni ( 3.,4.třída ) zajišťuje vyučující s dosaženou jazykovou úrovní B1. Ostatní předměty jsou vyučovány aprobovaně. Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Aprobovaná pro práci ve školní družině Komentář: Vedení školy zajistilo pro školní rok 2008/2009 vyšší aprobovanost pro výuku Aj od 5. do 9. ročníku - Kristýna Pancová - First certificate in English ( English for speakers of other languages ) a ing. Karolínu Tvrdíkovou pro výuku chemie, kde byla výuka nedostačující. V červnu 2009 dokončila Kristýna Pancová studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně - obor pedagogika - a získala titul bakalář Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Jiřina Jirecová samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU Lenka Čapková kuchařka 1,0 SOU Hana Chocholová pomocná kuchařka 0,6 SŠ Marie Lachoutová ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SOU Josef Kudrna školník 1,0 SOU Jaroslava Petříková uklízečka 1,0 SOU Jaromíra Hanusová uklízečka 1,0 SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce

6 Počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázium Milevsko primu neotvíralo z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 6 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 2. pololetí školního roku 2008/2010 Přehled o prospěchu 1. stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo žáků s vyzn. Neprospělo Nehodnoceno I II III IV V

7 Celkem stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň: Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí třídního učitele Důtky TU Důtky ŘŠ I II III IV V Celkem stupeň: Třída Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka 2. NTU žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň VI VII VIII IX Celkem: stupeň Celkový přehled: Počet žáků 1. stupeň Pochval a TU Pochval a ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň

8 2. stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách- 1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň 2. stupeň , , Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Rozvrh hodin sestaven tak, aby splňoval požadavky psychohygieny žáků. Zveřejněn na internetových stránkách školy. Individuální práce s talentovanými žáky. Zveřejněn na internetových stránkách školy, v jednotlivých třídách a vyvěšen na úřední desce ZŠ Chyšky. Žákovské knížky, internetové stránky školy, třídní schůzky, Den otevřených dveří, Školská rada Chyšky. Spolupráce s PPP Písek individuální konzultace učitelů k problémovým dětem,

9 prevence sociálně-patologických jevů vyšetření problém.žáků, škol.zralost. Spolupráce s PPP, spolupráce s MÚ Milevsko sociální odbor, Arkáda Písek protidrogová prevence, besedy. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 13. Údaje jsou za školní rok 2008/2009: - Pískovny za humny terénní exkurze - Dokumentace výchovného poradce, orientace v právní oblasti - Školní přírodní zahrady - Možnosti práce se třídou-vedení základní intervenční třídnické hodiny - Školení pro učitele angličtiny na I.stupni - Ukázková hodina německého jazyka - Metodika výuky angličtiny na I. stupni - Hudební rok v rámcovém vzdělávacím programu Zpíváme jaru a mamince - Zajímavá matematika - Zneužívání návykových látek u dětí a mládeže - Drogy a škola - Chování žáků aneb stojíme za vámi - Zážitková pedagogika a práce se třídou - Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně - Třídní kolektiv trénink pozitivních vztahů - Aranžování sušeného materiálu - Vektorová grafika - Seminář výchovných poradců - Schůzka školních metodiků prevence - Podzimní dny environmentální výchovy, vzdělání a osvěty - Den otevřených dveří pro učitele angličtiny - Setkání výchovných poradců - Energie pro budoucnost Komentář: Mnoho zajímavých seminářů, hlavně z oblasti správního řízení pro vedení školy, se nekonalo pro nedostatečný zájem zahájila studium Specializační kurz výchovného poradenství Mgr. Hana Vošahlíková. Studium trvá 250 hodin, látka je rozvržena do pěti semestrů. Pátý semestr je zaměřený na získání praxe v různých zařízeních a zpracování závěrečné práce. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách

10 Údaje o významných mimoškolních aktivitách prezentace školy na veřejnosti: - pasování žáků první třídy - vydávání školního časopisu My všichni školou povinní - Srdíčkový den občanské sdružení Život dětem - na pomoc nemocným dětem finanční sbírka certifikát - Evropský den jazyků - CPK CHRPA- centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci certifikát - Škola v novém kabátě slavnostní otevření zrekonstruované školy - Advent rozsvícení vánočního stromu v obci - Den otevřených dveří - Mikulášská obchůzka - Vánoční florbalový turnaj - připomenutí tradice Tří králů - VII.školní ples - masopustní průvod - zápis do I. třídy - Jarní receptář - Den naruby ( v rámci svátku Dne učitelů ) - koncert ke Dni matek - Světový den zdraví - Den Země - Květinový den-český den proti rakovině 2008 finanční sbírka - sbírková akce Pomozte dětem Velikonoční skautské kuřátko - Čarodějnický den - Den dětí Spolupráce školy a dalších subjektů : - spolupráce se Školskou radou Chyšky - se žákovskou a místní knihovnou - spolupráce se školním parlamentem - spolupráce s jinými ZŠ ( Kovářov,Sedlec - spolupráce s divadelním ochotnickým spolkem Božejovice - spolupráce s dětským divadelním souborem Hlásek z Milevska - spolupráce s obcí Nadějkov - spolupráce s německou obcí Lengerich ( nabízí se možnost výměnného pobytu žáků) - korespondence se školou Unterweissenbach v Rakousku - spolupráce s rodiči a veřejností formou zájmových útvarů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů: Arkáda sociálně psychologické centrum Písek - Jaké problémy mohou přinášet drogy - Zvýšit informovanost o tématu

11 - Posílit rozumný postoj k návykovým látkám - Rozšířit možnosti řešení krizových situací Akce k environmentální výchově : - exkurze Dřípatka - Slavnost padajícího listí - Tonda Obal na cestách firma Ekokom - Být přírodě kamarádem - certifikát - Světový den zdraví s Diacelem - exkurze Vrbenské rybníky - exkurze Petrovicko - Kamenné moře,milevsko čistírna odpadních vod - geologická exkurze Javorová skála, Čertovo břemeno - beseda s geologem, vycházka - založení hřbitova odpadků - Otevírání studánek ( v rámci projektu Les ve škole ) - Hledání jara - Školní přírodní zahrady - Pískovny za humny - Energie pro budoucnost - projekt Les ve škole škola v lese (workshop Praha prezentace projektu ) - Den Země celosvětová kampaň Ukliďme svět - Den ptactva - zapojení do sítě M.R.K.E.V( metodika a realizace komplexní ekologické výchovy ) - zapojení do projektů a aktivit Cassiopeia (centrum ekol. glob.výchovy ) - Recyklohraní - sběr papíru kg papíru ( zúčastnilo se 59 škol z celé republiky, ZŠ Chyšky byla na 20 místě ) - Elektrowin sběr vyřazených elektrospotřebičů ( škola za získané body obdržela stolní fotbal ) - přihláška do projektu Zpátky pod stromy - zájmový útvar přírodovědný kroužek - školní zahrada Další aktivity školy - Ochrana člověka za mimořádných událostí - branný den - projekt Po stopách Robinsona Crusoa - výcvik na dopravním hřišti v Písku - plavecký výcvik Písek - poznávací zájezd do Londýna se žáky školy(pětidenní) - návštěva rakouské školy z Unterweissenbachu ( od roku 2007/2008 korespondence mezi žáky) - návštěva partnerského města Lengerich - Sokolská akademie (1. -3.tř.) - instalace výstav práce žáků

12 Výlety: - Červená Lhota 1.,2.,3. třída - Karlštejn, Koněpruské jeskyně 4., 5.třída - Praha - 6.třída - Varvažov 7. a 8.třída - Praha 9.třída Besedy, přednášky, exkurze, koncerty, divadla: - Vzdělání a řemeslo České Budějovice - Obrazy z 30leté války - Exkurze do městské královské elektrárny Písek - Úřad práce Písek - exkurze ZD - exkurze ZVVZ - Veselý den ( agentura RTC production ) - exkurze Temelín - exkurze ND Praha - koncert ke Dni matek - divadelní představení žáků školy Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda - Milevské divadelní léto- Záhřebské sluníčko, Hlásek Péče o volný čas žáků: Na škole ve školním roce 2008/2009 byly otevřeny tyto zájmové útvary: - Divadelní kroužek - Výtvarný kroužek - Taneční kroužek - Hra na hudební nástroj - Zdravotní kroužek - Aerobik - Tvořivé dílny - Mladí zdravotníci - Míčové hry - Přírodovědný kroužek Komentář: I ve školním roce 2008/2009 byl vybírán poplatek za pobyt ve školní družině (50,- Kč za žáka měsíčně) a za zájmové útvary (částka 20,-Kč za žáka měsíčně). Finanční částky slouží k nákupu hraček ve školní družině a k lepšímu vybavení pomůckami v jednotlivých zájmových útvarech. Ve školním roce 2008/2009 jsme rozšířili zájmové útvary o přírodovědný kroužek. Nebyl otevřen hudební kroužek (mateřská dovolená). Hudební vystoupení zajišťovali vyučující I. i II. stupně. Lyžařský výcvik: Vzhledem k místním příznivým sněhovým podmínkách se ve dnech ledna uskutečnil lyžařský výcvik žáků 7.třídy.

13 7.2 Účast žáků školy v soutěžích MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Jan Zeman Markéta Jakešová Okresní kolo Dějepisné olympiády kat. I Tereza Hanusová Barbora Petříková Okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině kat. A1 Markéta Petrová Iveta Hejnová Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat. B Barbora Petříková kat. C Petra Poslušná Jan Zeman místo místo místo 15. místo 5. místo 6. místo 16. místo 21. místo 25. místo Okresní kolo Fyzikální olympiády kat. E Tereza Hanusová 4. místo ( krajského kola se nezúčastnila ) kat. F Drahomíra Marešová Markéta Jakešová Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z -7 David Havel kat. Z -8 Markéta Jakešová kat.z-9 Tereza Hanusová 2. místo 3. místo místo místo 6. místo Okresní kolo Biologické olympiády kat. C Barbora Petříková Drahomíra Marešová místo

14 Okresní kolo Biologické olympiády kat. D Veronika Vostřáková Nikola Zubáková Miloslav Louda místo 13.místo Okresní kolo Pythagoriády 5. roč. Anna Průšová Miroslav Pešička Okresní kolo Pythagoriády 6.roč. Nina Bardová Václav Dvořák Patrik Čapek Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat A Nina Bardová Dominika Trpková místo místo místo místo 37. místo místo 22.místo Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat.b David Havel Lukáš Lívanec místo 24.místo Dopravní soutěž mladých cyklistů družstva I. kat. 7. místo II. kat. 4. místo jednotlivci Markéta Jakešová Krajské kolo Biologické olympiády kat. C Andrea Šetinová 2. místo 11. místo Zeměpisná soutěž Eurorébus zapojení do vědomostní soutěže Okresní kolo Biologické olympiády kat. D Tereza Hanusová Jan Louda Okresní kolo Chemické olympiády kat.d Tereza Hanusová 4. místo 10. místo 10.místo Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků 1. stupeň družstvo 1. místo 2. stupeň družstvo 1. místo

15 Krajské kolo Hlídek mladých zdravotníků 1. stupeň 3. místo 2. stupeň 3. místo Literární soutěž Požární ochrana očima dětí Okresní kolo literární práce kat. L1 Pavel Gocala kat.l2 Petra Poslušná Markéta Petrová Tomáš Janoušek Dominika Trpková 1.místo 1.místo 2.místo 3.místo 3.místo Čestné uznání OSH ČMS Písek Kristýna Petrová výtvarné práce kat.zš 2 Jana Křížková kat.zš 4 Lenka Kolínová Jihočeský zvonek okresní kolo 1.kategorie Jana Křížková Duo: Anna Pintová Celestina Vaverková Trio: Jana Křížková Anna Pintová Celestina Vaverková 1.místo 2.místo 1.místo 2.místo 3.místo krajské kolo Jana Křížková bronzové pásmo Hasičský záchranný sbor JČK územní odbor Písek Soutěž Víš, jak se ochráníš soutěžní hlídky kat. starší 3.místo kat.mladší 6.místo Rybářská olympiáda školní kolo Škola se zúčastnila v rámci projektu OP VK- Zkvalitňování výuky SRŠ Vodňany 1.rybářské olympiády a obdržela sadu výukových pomůcek pro učitele přírodopisu. Dále se škola zúčastnila soutěže Jak vypadá knihožrout? Diplom za nejlepšího knihožrouta získala Anna Kohoutová a Nina Bardová za báseň.

16 Účast v soutěži Městské knihovny v Milevsku: Namaluj vánoční koledu a účast na výtvarném projektu V Zemi Já, který vyhlásila Alšova jihočeská galerie. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena na škole žádná inspekce. Ve školním roce 2008/2009 nebyly řešeny žádné písemné stížnosti. 9. Závěry Ve školním roce 2008/2009 probíhala výuka ve 3., 4., 5., 8., 9. ročníku podle programu Základní škola čj /96-22 včetně pozdějších úprav. V 1.,2. a 6.,7 ročníku začala výuka podle ŠVP pro základní vzdělání - Škola pro všechny. Ve výchovně vzdělávací práci jsou i nadále stanoveny nejdůležitější priority školního roku: prevence šikany, prevence užívání návykových látek, rasismu, výuka cizích jazyků, práce s počítačem, zapojení žáků do soutěží. Většina učitelů na škole se snaží, aby všichni žáci maximálně rozvinuli své předpoklady, dávají důvěru ve schopnosti žáků, nabízejí podporu, všímají si pozorně pokroku každého žáka a oceňují jej. V letošním školním roce se nepodařilo žákům naší školy ve vědomostních soutěžích obsadit přední místa ( výjimku tvoří Dějepisná olympiáda a Olympiáda z českého jazyka ). I když se vyučující pečlivě věnovali přípravě žáků na soutěže, problém spatřujeme i v tom, že nadaní žáci II. stupně odcházejí v 6. třídách na víceletá gymnázia ( odešli 3 žáci ). Velmi dobrých úspěchů dosahují žáci v oblasti sportu ( viz příloha ). Na škole i nadále velmi dobře pracuje školní parlament.žáci se aktivně zapojují do činnosti školy, posilují se vztahy mezi učiteli a žáky. Byla stanovena Pedagogická pravidla školy (viz úřední deska školy a internetové stránky školy). Na škole pracovalo ve školním roce 2008/2009 deset zájmových útvarů. Rozšířili jsme nabídku zájmových útvarů o útvary s přírodovědným zaměřením. U zájmových útvarů vidíme problém v tom, že děti nepovažují návštěvu zájmových útvarů za povinnou a kroužek, do kterého se přihlásili, navštěvují libovolně. Výborných výsledků dosáhl i v tomto školním roce kroužek Hlídka mladých zdravotníků I. i II. stupně, který v okresním kole obsadil obě 1. místa a v republikovém kole obě 3. místa. Pedagogové se zúčastnili celé řady vzdělávacích akcí DVPP. Problematikou zůstává komplikované spojení do vzdělávacích středisek, časová náročnost cestování a s tím je spojena i finanční náročnost suplování. Mnoho vzdělávacích akcí (hlavně z oblasti správního řádu ) bylo zrušeno pro nedostatek zájemců. Pedagogové velmi dobře znají klima školy a společně vyhodnocují možná rizika. Ve škole panuje řád a pořádek, pravidla jsou jasná a sdílená, četnost kázeňských přestupků byla i ve školním roce 2008/2009 velmi nízká, oceňování žáků převažuje nad tresty. Práce i chování žáků jsou monitorovány, výsledkům je přikládán velký význam, stejná pozornost je věnována i výsledkům práce školy. Při nedostatečné spolupráci s problematickými žáky a rodinami okamžitě spolupracujeme s odborem sociální péče a při vulgárním a hrubém chování žáka s policií. Každé čtvrtletí provádíme kontrolu v oblast záškoláctví, násilí a šikanování. Nepřítomnost ve škole je pečlivě a průběžně sledována.v případě nutnosti je okamžitě řešena se zákonnými zástupci žáků.

17 S povinností provádět vlastní hodnocení školy je stále aktuálnější otázka, podle čeho posuzovat kvalitu školy. Na základě autoevaluace si vedení školy zmapovalo situaci ve škole a udělalo dotazníkovou analýzu mezi rodiči i pedagogy. Vedení školy zajistilo v měsíci listopadu 2007 ve spolupráci s PF České Budějovice katedra pedagogiky a psychologie - testování žáků 8.a 9. ročníku k volbě povolání. PhDr. Jandová provedla se žáky a jejich zákonnými zástupci rozbor testu. Ve školním roce 2009/2010 chce vedení školy opět zajistit testování k žáků k volbě povolání, neboť se setkalo s velmi dobrou odezvou u žáků i rodičů. Dotazníkový projekt Mapa školy, kterou nabízela společnost Scio pro rodiče, sloužila k navázání bližších kontaktů mezi rodiči a pedagogy. Je to anonymní dotazníkové šetření a je zaměřené na analýzu školního klimatu. Mapa školy přináší ucelený pohled na klima školy. Výsledky poskytnou škole informace, které slouží jako důležitý podklad pro zpracování povinného vlastního hodnocení školy. Na základě anonymního vyplňování dotazníků se vedení školy setkalo s kritikou a odsuzováním tohoto projektu některými rodiči. Vedení školy v tomto projektu šlo pouze o pravdivé zmapování klimatu školy, které by vedlo k dobré spolupráci s rodiči a ke zlepšení vztahů ( souhrnné výsledky z dotazníkového šetření Mapa školy pro rodiče viz příloha ). Škola je otevřená rodičům a aktivně usiluje o spolupráci s nimi. 2x ročně se konají Dny otevřených dveří pro rodiče, kdy rodiče mohou pobýt se svým dítětem po celý den ve škole. Konají se školní projekty, na které jsou zváni i rodiče. Škola klade velký důraz na získání těch rodičů, kteří se spolupráci brání. Učitelé dávají konkrétní návody, jak mají pracovat se svými dětmi. Jednotlivé problémy, které se vyskytnou, jsou řešeny během celého roku hospitace, individuální pohovory, školská rada. Dále jsme zpracovali dotazníkovou metodou ( kroužkováním) dotazník pro potřebu ředitelů a dotazník pro učitele. V anonymním dotazníku pro potřeby ředitelů šlo o zmapování vztahů ředitel a učitel. V dotazníku pro učitele si chtělo vedení školy zmapovat, jaké cítí učitelé klima na škole (dotazníky založeny v ředitelně školy ). Většina pedagogických pracovníků má stanoveny pracovní cíle, kterých chce dosáhnout. Vzhledem k lokalitě školy vidí největší příležitosti ke zlepšení práce školy v oblasti environmentální výchovy ( viz akce školy v oblasti EVVO ). Mezi možná ohrožení školy patří nízký počet žáků a spojování tříd. K silným stránkám školy patří pracovitý kolektiv, vstřícné vedení (učitelé se společně s vedením školy podílejí na rozhodování související s pedagogickým procesem), velké množství projektů a akcí. K negativním stránkám v současném vzdělávacím procesu patří zhoršující se vztahy mezi rodiči a učiteli, zvyšující se vulgarita a nekázeň dětí a neochota ze strany rodičů ke spolupráci a k nápravě negativních jevů. Není to pouze problém naší školy. Zúčastnila jsem se celostátní konference Chování žáků aneb stojíme za vámi v Českých Budějovicích, kde jsem se přesvědčila, že se s těmito problémy potýká většina škol. Asociace pedagogů sestavuje požadavky, které by měly být zahrnuty do školského zákona a které by měly pomoci pedagogům zvládat stále zhoršující se klima na školách. I ve školním roce 2008/2009 byl již podruhé zorganizován na škole týdenní lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. Byly využity místní dobré sněhové podmínky. Při organizování mimoškolních akcí je velmi dobrá spolupráce se Školskou radou při ZŠ Chyšky.

18 Ve školním roce se nám podařilo zorganizovat pro žáky školy během podzimních prázdnin pětidenní poznávací zájezd do Londýna a setkali jsme se s velmi dobrou odezvou ze stran žáků i rodičů. Od roku 2007/2008 probíhá korespondence s rakouskou školou v Unterweissenbachu. V květnu navštívilo 11 žáků s ředitelem školy naši školu. Uvažujeme též o výměnných pobytech dětí s městem Lengerich v Německu. V rámci výuky německého jazyka jsme provedli testování z německého jazyka panem Oldřichem Bajtem z Jazykové školy s právem jazykové zkoušky Českých Budějovic. Všichni zúčastnění žáci se učili německý jazyk pouze dva roky a měli zvládnout úroveň A1. Všichni žáci zvládli úroveň A2, což je pro výuku německého jazyka velmi pozitivní. Měli jsme také zájem o testování anglického jazyka ( projekt CEFLA ) společnosti Scio. O tento projekt měla zájem pouze malá skupina dětí a rodičů pro finanční nákladnost ( test 249,- Kč, certifikát 90,-Kč ). Ve školním roce 2008/2009 byly vybaveny další dvě třídy nastavitelným nábytkem, vybaveno sedm tříd. Byla moderně zrekonstruována učebna fyziky a chemie, která bude sloužit jako posluchárna pro žáky při různých projektech. Dále byla velmi dobře zrekonstruována počítačová učebna pod vedením nového správce ICT, Rostislava Homolky z Milevska. Počítačová technika je v současnosti v dobrém stavu, ale zastaralejší. Učebna je pedagogy více využívána. Je zde nainstalován i dataprojektor. Byla vymalována školní družina a vyměněna podlahová krytina. Na škole je neekonomické vytápění ( elektrické přímotopy), které velmi zatěžuje rozpočet školy. Ve školním roce 2008/2009 bylo ve škole provedeno zateplení budovy a proběhla výměna oken ve všech budovách školy. Projekt, realizovaný v roce 2008, byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zateplení obvodových stěn, výměna výplní a zateplení střešní konstrukce.realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 132t /rok a úspoře energie cca 405 GJ / rok. Ve velmi špatném stavu jsou přilehlé umývárny u tělocvičny, které jsou v původním stavu. Jejich rekonstrukci bychom chtěli realizovat v následujícím školním roce (v rámci finančních možností zřizovatele ). I v tomto školním roce jsme se zaměřili na posilování vztahu k životnímu prostředí, na akce k environmentální výchově, na krátkodobé projekty v rámci projektu Lidé a Země a dosáhli celé řady úspěchů. Škola se podílí na dalším rozšiřování a údržbě školní zahrady. V letošním školním roce jsme žádali o grant v rámci EVVO. Nebyl schválen. Chtěli bychom dále posilovat vztah k životnímu prostředí a k jeho ochraně a usilovat o titul Ekoškoly. V letošním školním roce jsme obdrželi účelovou finanční dotaci z Programu I.MŠMT prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 2009 ve výši 8 000,- Kč. Tato dotace bude sloužit k besedám a exkurzím. Základní škola Chyšky je od roku 2007 podlimitní. Základní škola se všemi devíti třídami má 128 žáků, to je průměrný počet žáků na třídu 14,22. Z důvodu ekonomické efektivnosti je podle Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.v 4 stanoven minimální průměrný počet 17 žáků na 1 třídu tj. 153 žáků na školu. Z tohoto důvodu se škola stala školou podlimitní a zřizovatel školy udělil škole výjimku s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ( Školský zákon 23 ). Ve školním roce u nás vykonávali praxi tito studenti: Tadeáš Vaverka ze Střední školy obchodu, služeb a podnikání České Budějovice ve dnech a Pavla Stiborová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor Pedagogika volného času.

19 Dále na škole prováděl stáž Mgr. Josef Pouch, ředitel ze ZŠ Čimelice, v rámci Studia pro ředitele škol. V rámci slavnostního vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce Jihočeského kraje do 15 let převzaly žákyně Markéta Jakešová ( 8.třída ) a Michaela Tomášková ( 9.třída ) Jihočeskou cenu fair play za rok Jmenovaná děvčata v průběhu Okresního finále družstev ZŠ v přespolním běhu v Písku našla peněženku s částkou více než 4000,-Kč a čestně ji odevzdala prostřednictvím svého učitele pořadateli soutěže.žákyně byly odměněny i vedením školy. Výroční zpráva byla předána Školské radě dne a vyvěšena na veřejném místě (sborovna) v budově školy. Na vědomí: - 1x Školská rada Chyšky - 1x ZŠ Chyšky - 1x OÚ Chyšky (po schválení Školskou radou při ZŠ Chyšky) - zveřejněna na internetových stránkách školy Příloha: Sportovní výsledky zpracoval Mgr. Josef Fuka. Vyúčtování účelové finanční dotace Program I.MŠMT- prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 2009 ( ) pí Marie Hošnová Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 vypracovaná pí Marií Hošnovou (účetní školy) bude předána Školské radě na konci kalendářního roku Mgr. Jana Korandová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více