ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/ Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/ Základní údaje o škole

2 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, Chyšky právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Korandová zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Bardová tel.: kontakt www: zschysky.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Chyšky, okres Písek Chyšky 27, Chyšky tel.: součásti školy kapacita Základní škola 200 Školní družina 60 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,4 2. stupeň ZŠ ,75 Školní družina materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení 9 učeben, 2 herny (oddělení školní družiny). Ve velkém oddělení školní družiny proběhla výměna podlahové krytiny, která byla původní a učebna byla vymalována. Nábytek v hernách je nově natřený, ale je zastaralý. 3 odborné pracovny (chemie-fyzika, počítačová učebna, cvičná kuchyně), 2 knihovny (žákovská, učitelská). V květnu proběhla celková rekonstrukce učebny chemie-fyziky. Asfaltové hřiště, dopravní hřiště, zahrada Rekonstruovaná tělocvična, doskočiště před školou, hřiště pro vrh koulí Dílny a pozemky Dílny pro technické činnosti, pozemky - prostory pro výuku pěstitelství byly na pronajatém pozemku. Majitel pozemků vypověděl k ZŠ další možnost

3 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami pronájmu. Vedení školy požádalo zřizovatele o náhradní prostory pro výuku pěstitelství. Sedm tříd vybaveno nastavitelným nábytkem. V letošním školním roce vybaveny další dvě třídy. Do tříd nakoupeny nové skříně na učební pomůcky. Třídy vybavené kvalitními učebními pomůckami, zakoupené nové sportovní pomůcky, zakoupené nové hračky do školní družiny. Učebnice jsou nakupovány dle potřeby vyučujících, zakoupeny nové učebnice a obrazové pomůcky pro výuku německého jazyka, obrazové pomůcky pro výuku jazyka anglického a pro výuku přírodopisu (dle finančních možností školy ). Kabinety a laboratoře vybavovány novými učebními pomůckami dle finančních možností. Ve školním roce proběhla rekonstrukce počítačové učebny pod vedením nového správce ICT.Učebna nyní v dostačující míře Vybavení školy audiovizuální a výpočetní odpovídá výuce informatiky pro stávající technikou počet dětí. Škola obdržela další DVD přehrávač, který bude umístěn ve školní družině.audiovizuální technika v dostačující míře. Komentář: Na škole chybí multimediální učebna, kvalitnější výpočetní technika, interaktivní tabule. Zastaralé je stále vybavení v učebně technických činností. Rekonstruovaná učebna chemie a fyziky je velmi dobře zařízena a bude také sloužit jako posluchárna pro žáky při různých školních projektech. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 12 Kontakt Jana Vaverková, Chyšky, tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 OBECNÁ ŠKOLA - č.j /97-20 NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené třídy 3.,4.,5.,8.,9 ročník 1.,2 a 6.,7 ročník - ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny

4 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 20 Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Bardová Monika zástupkyně ředitele Stupeň vzdělání Aprobace 1,0 VŠ ČJ - D Slabová Zdeňka vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD Fuka Josef učitel 1,0 VŠ Z - TV Korandová Jana ředitelka 1,0 VŠ školy I.stupeň (+VV ) + AJ Málková Alena učitelka 1,0 VŠ I. stupeň Pešičková Lenka učitelka 1,0 VŠ I. stupeň +VV Průšová Květa učitelka 1,0 VŠ I. stupeň + HV Pancová Kristýna učitelka 0,909 Bc AJ Řehořová Martina učitelka 1,0 VŠ M - PŘ Vachta Josef učitel 1,0 VŠ F - TČ Tvrdíková Karolína učitelka 1,0 VŠ VŠZ + pedagogické minimum Zemanová Hana učitelka 1,0 VŠ ČJ - OV Vošahlíková Hana Učitelka 1,0 VŠ M-Z-NJ Komentář: Od byla paní Slabová Zdeňka v PN ( těhotenství). Zástup za dlouhodobě nemocnou vychovatelku vykonávala důchodkyně Marie Křížová. Pí Ivana Dvořáková od plný invalidní důchod. Od nastoupila jako vychovatelka do školní družiny pí Ivana Peciválová. K podal výpověď ing. Josef Smrt skončil jeho pracovní poměr učitele na škole. 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce Učitelé 1. stupně 5 Učitelé 1. stupně Matematiku ve 4. a 5. třídě vyučuje aprobovaná učitelka matematiky z II. stupně. Český jazyk v 5. třídě vyučuje aprobovaná učitelka ČJ z II. stupně. Ostatní vyučující jsou ve většině případů aprobovaní pro výuku

5 na I. stupni. Učitelé 2. stupně 7 Učitelé 2. stupně Není plně zajištěna aprobovanost výtvarné výchovy a hudební výchovy. Výuku chemie zajišťuje absolventka VŠZ s vystudovaným pedagogickým minimem. Výuku anglického jazyka na I.stupni ( 3.,4.třída ) zajišťuje vyučující s dosaženou jazykovou úrovní B1. Ostatní předměty jsou vyučovány aprobovaně. Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Aprobovaná pro práci ve školní družině Komentář: Vedení školy zajistilo pro školní rok 2008/2009 vyšší aprobovanost pro výuku Aj od 5. do 9. ročníku - Kristýna Pancová - First certificate in English ( English for speakers of other languages ) a ing. Karolínu Tvrdíkovou pro výuku chemie, kde byla výuka nedostačující. V červnu 2009 dokončila Kristýna Pancová studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně - obor pedagogika - a získala titul bakalář Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Jiřina Jirecová samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU Lenka Čapková kuchařka 1,0 SOU Hana Chocholová pomocná kuchařka 0,6 SŠ Marie Lachoutová ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SOU Josef Kudrna školník 1,0 SOU Jaroslava Petříková uklízečka 1,0 SOU Jaromíra Hanusová uklízečka 1,0 SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce

6 Počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázium Milevsko primu neotvíralo z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 6 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 2. pololetí školního roku 2008/2010 Přehled o prospěchu 1. stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo žáků s vyzn. Neprospělo Nehodnoceno I II III IV V

7 Celkem stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň: Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí třídního učitele Důtky TU Důtky ŘŠ I II III IV V Celkem stupeň: Třída Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka 2. NTU žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň VI VII VIII IX Celkem: stupeň Celkový přehled: Počet žáků 1. stupeň Pochval a TU Pochval a ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň

8 2. stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách- 1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008 Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň 2. stupeň , , Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Rozvrh hodin sestaven tak, aby splňoval požadavky psychohygieny žáků. Zveřejněn na internetových stránkách školy. Individuální práce s talentovanými žáky. Zveřejněn na internetových stránkách školy, v jednotlivých třídách a vyvěšen na úřední desce ZŠ Chyšky. Žákovské knížky, internetové stránky školy, třídní schůzky, Den otevřených dveří, Školská rada Chyšky. Spolupráce s PPP Písek individuální konzultace učitelů k problémovým dětem,

9 prevence sociálně-patologických jevů vyšetření problém.žáků, škol.zralost. Spolupráce s PPP, spolupráce s MÚ Milevsko sociální odbor, Arkáda Písek protidrogová prevence, besedy. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 13. Údaje jsou za školní rok 2008/2009: - Pískovny za humny terénní exkurze - Dokumentace výchovného poradce, orientace v právní oblasti - Školní přírodní zahrady - Možnosti práce se třídou-vedení základní intervenční třídnické hodiny - Školení pro učitele angličtiny na I.stupni - Ukázková hodina německého jazyka - Metodika výuky angličtiny na I. stupni - Hudební rok v rámcovém vzdělávacím programu Zpíváme jaru a mamince - Zajímavá matematika - Zneužívání návykových látek u dětí a mládeže - Drogy a škola - Chování žáků aneb stojíme za vámi - Zážitková pedagogika a práce se třídou - Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně - Třídní kolektiv trénink pozitivních vztahů - Aranžování sušeného materiálu - Vektorová grafika - Seminář výchovných poradců - Schůzka školních metodiků prevence - Podzimní dny environmentální výchovy, vzdělání a osvěty - Den otevřených dveří pro učitele angličtiny - Setkání výchovných poradců - Energie pro budoucnost Komentář: Mnoho zajímavých seminářů, hlavně z oblasti správního řízení pro vedení školy, se nekonalo pro nedostatečný zájem zahájila studium Specializační kurz výchovného poradenství Mgr. Hana Vošahlíková. Studium trvá 250 hodin, látka je rozvržena do pěti semestrů. Pátý semestr je zaměřený na získání praxe v různých zařízeních a zpracování závěrečné práce. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách

10 Údaje o významných mimoškolních aktivitách prezentace školy na veřejnosti: - pasování žáků první třídy - vydávání školního časopisu My všichni školou povinní - Srdíčkový den občanské sdružení Život dětem - na pomoc nemocným dětem finanční sbírka certifikát - Evropský den jazyků - CPK CHRPA- centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci certifikát - Škola v novém kabátě slavnostní otevření zrekonstruované školy - Advent rozsvícení vánočního stromu v obci - Den otevřených dveří - Mikulášská obchůzka - Vánoční florbalový turnaj - připomenutí tradice Tří králů - VII.školní ples - masopustní průvod - zápis do I. třídy - Jarní receptář - Den naruby ( v rámci svátku Dne učitelů ) - koncert ke Dni matek - Světový den zdraví - Den Země - Květinový den-český den proti rakovině 2008 finanční sbírka - sbírková akce Pomozte dětem Velikonoční skautské kuřátko - Čarodějnický den - Den dětí Spolupráce školy a dalších subjektů : - spolupráce se Školskou radou Chyšky - se žákovskou a místní knihovnou - spolupráce se školním parlamentem - spolupráce s jinými ZŠ ( Kovářov,Sedlec - spolupráce s divadelním ochotnickým spolkem Božejovice - spolupráce s dětským divadelním souborem Hlásek z Milevska - spolupráce s obcí Nadějkov - spolupráce s německou obcí Lengerich ( nabízí se možnost výměnného pobytu žáků) - korespondence se školou Unterweissenbach v Rakousku - spolupráce s rodiči a veřejností formou zájmových útvarů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů: Arkáda sociálně psychologické centrum Písek - Jaké problémy mohou přinášet drogy - Zvýšit informovanost o tématu

11 - Posílit rozumný postoj k návykovým látkám - Rozšířit možnosti řešení krizových situací Akce k environmentální výchově : - exkurze Dřípatka - Slavnost padajícího listí - Tonda Obal na cestách firma Ekokom - Být přírodě kamarádem - certifikát - Světový den zdraví s Diacelem - exkurze Vrbenské rybníky - exkurze Petrovicko - Kamenné moře,milevsko čistírna odpadních vod - geologická exkurze Javorová skála, Čertovo břemeno - beseda s geologem, vycházka - založení hřbitova odpadků - Otevírání studánek ( v rámci projektu Les ve škole ) - Hledání jara - Školní přírodní zahrady - Pískovny za humny - Energie pro budoucnost - projekt Les ve škole škola v lese (workshop Praha prezentace projektu ) - Den Země celosvětová kampaň Ukliďme svět - Den ptactva - zapojení do sítě M.R.K.E.V( metodika a realizace komplexní ekologické výchovy ) - zapojení do projektů a aktivit Cassiopeia (centrum ekol. glob.výchovy ) - Recyklohraní - sběr papíru kg papíru ( zúčastnilo se 59 škol z celé republiky, ZŠ Chyšky byla na 20 místě ) - Elektrowin sběr vyřazených elektrospotřebičů ( škola za získané body obdržela stolní fotbal ) - přihláška do projektu Zpátky pod stromy - zájmový útvar přírodovědný kroužek - školní zahrada Další aktivity školy - Ochrana člověka za mimořádných událostí - branný den - projekt Po stopách Robinsona Crusoa - výcvik na dopravním hřišti v Písku - plavecký výcvik Písek - poznávací zájezd do Londýna se žáky školy(pětidenní) - návštěva rakouské školy z Unterweissenbachu ( od roku 2007/2008 korespondence mezi žáky) - návštěva partnerského města Lengerich - Sokolská akademie (1. -3.tř.) - instalace výstav práce žáků

12 Výlety: - Červená Lhota 1.,2.,3. třída - Karlštejn, Koněpruské jeskyně 4., 5.třída - Praha - 6.třída - Varvažov 7. a 8.třída - Praha 9.třída Besedy, přednášky, exkurze, koncerty, divadla: - Vzdělání a řemeslo České Budějovice - Obrazy z 30leté války - Exkurze do městské královské elektrárny Písek - Úřad práce Písek - exkurze ZD - exkurze ZVVZ - Veselý den ( agentura RTC production ) - exkurze Temelín - exkurze ND Praha - koncert ke Dni matek - divadelní představení žáků školy Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda - Milevské divadelní léto- Záhřebské sluníčko, Hlásek Péče o volný čas žáků: Na škole ve školním roce 2008/2009 byly otevřeny tyto zájmové útvary: - Divadelní kroužek - Výtvarný kroužek - Taneční kroužek - Hra na hudební nástroj - Zdravotní kroužek - Aerobik - Tvořivé dílny - Mladí zdravotníci - Míčové hry - Přírodovědný kroužek Komentář: I ve školním roce 2008/2009 byl vybírán poplatek za pobyt ve školní družině (50,- Kč za žáka měsíčně) a za zájmové útvary (částka 20,-Kč za žáka měsíčně). Finanční částky slouží k nákupu hraček ve školní družině a k lepšímu vybavení pomůckami v jednotlivých zájmových útvarech. Ve školním roce 2008/2009 jsme rozšířili zájmové útvary o přírodovědný kroužek. Nebyl otevřen hudební kroužek (mateřská dovolená). Hudební vystoupení zajišťovali vyučující I. i II. stupně. Lyžařský výcvik: Vzhledem k místním příznivým sněhovým podmínkách se ve dnech ledna uskutečnil lyžařský výcvik žáků 7.třídy.

13 7.2 Účast žáků školy v soutěžích MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Jan Zeman Markéta Jakešová Okresní kolo Dějepisné olympiády kat. I Tereza Hanusová Barbora Petříková Okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině kat. A1 Markéta Petrová Iveta Hejnová Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat. B Barbora Petříková kat. C Petra Poslušná Jan Zeman místo místo místo 15. místo 5. místo 6. místo 16. místo 21. místo 25. místo Okresní kolo Fyzikální olympiády kat. E Tereza Hanusová 4. místo ( krajského kola se nezúčastnila ) kat. F Drahomíra Marešová Markéta Jakešová Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z -7 David Havel kat. Z -8 Markéta Jakešová kat.z-9 Tereza Hanusová 2. místo 3. místo místo místo 6. místo Okresní kolo Biologické olympiády kat. C Barbora Petříková Drahomíra Marešová místo

14 Okresní kolo Biologické olympiády kat. D Veronika Vostřáková Nikola Zubáková Miloslav Louda místo 13.místo Okresní kolo Pythagoriády 5. roč. Anna Průšová Miroslav Pešička Okresní kolo Pythagoriády 6.roč. Nina Bardová Václav Dvořák Patrik Čapek Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat A Nina Bardová Dominika Trpková místo místo místo místo 37. místo místo 22.místo Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat.b David Havel Lukáš Lívanec místo 24.místo Dopravní soutěž mladých cyklistů družstva I. kat. 7. místo II. kat. 4. místo jednotlivci Markéta Jakešová Krajské kolo Biologické olympiády kat. C Andrea Šetinová 2. místo 11. místo Zeměpisná soutěž Eurorébus zapojení do vědomostní soutěže Okresní kolo Biologické olympiády kat. D Tereza Hanusová Jan Louda Okresní kolo Chemické olympiády kat.d Tereza Hanusová 4. místo 10. místo 10.místo Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků 1. stupeň družstvo 1. místo 2. stupeň družstvo 1. místo

15 Krajské kolo Hlídek mladých zdravotníků 1. stupeň 3. místo 2. stupeň 3. místo Literární soutěž Požární ochrana očima dětí Okresní kolo literární práce kat. L1 Pavel Gocala kat.l2 Petra Poslušná Markéta Petrová Tomáš Janoušek Dominika Trpková 1.místo 1.místo 2.místo 3.místo 3.místo Čestné uznání OSH ČMS Písek Kristýna Petrová výtvarné práce kat.zš 2 Jana Křížková kat.zš 4 Lenka Kolínová Jihočeský zvonek okresní kolo 1.kategorie Jana Křížková Duo: Anna Pintová Celestina Vaverková Trio: Jana Křížková Anna Pintová Celestina Vaverková 1.místo 2.místo 1.místo 2.místo 3.místo krajské kolo Jana Křížková bronzové pásmo Hasičský záchranný sbor JČK územní odbor Písek Soutěž Víš, jak se ochráníš soutěžní hlídky kat. starší 3.místo kat.mladší 6.místo Rybářská olympiáda školní kolo Škola se zúčastnila v rámci projektu OP VK- Zkvalitňování výuky SRŠ Vodňany 1.rybářské olympiády a obdržela sadu výukových pomůcek pro učitele přírodopisu. Dále se škola zúčastnila soutěže Jak vypadá knihožrout? Diplom za nejlepšího knihožrouta získala Anna Kohoutová a Nina Bardová za báseň.

16 Účast v soutěži Městské knihovny v Milevsku: Namaluj vánoční koledu a účast na výtvarném projektu V Zemi Já, který vyhlásila Alšova jihočeská galerie. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena na škole žádná inspekce. Ve školním roce 2008/2009 nebyly řešeny žádné písemné stížnosti. 9. Závěry Ve školním roce 2008/2009 probíhala výuka ve 3., 4., 5., 8., 9. ročníku podle programu Základní škola čj /96-22 včetně pozdějších úprav. V 1.,2. a 6.,7 ročníku začala výuka podle ŠVP pro základní vzdělání - Škola pro všechny. Ve výchovně vzdělávací práci jsou i nadále stanoveny nejdůležitější priority školního roku: prevence šikany, prevence užívání návykových látek, rasismu, výuka cizích jazyků, práce s počítačem, zapojení žáků do soutěží. Většina učitelů na škole se snaží, aby všichni žáci maximálně rozvinuli své předpoklady, dávají důvěru ve schopnosti žáků, nabízejí podporu, všímají si pozorně pokroku každého žáka a oceňují jej. V letošním školním roce se nepodařilo žákům naší školy ve vědomostních soutěžích obsadit přední místa ( výjimku tvoří Dějepisná olympiáda a Olympiáda z českého jazyka ). I když se vyučující pečlivě věnovali přípravě žáků na soutěže, problém spatřujeme i v tom, že nadaní žáci II. stupně odcházejí v 6. třídách na víceletá gymnázia ( odešli 3 žáci ). Velmi dobrých úspěchů dosahují žáci v oblasti sportu ( viz příloha ). Na škole i nadále velmi dobře pracuje školní parlament.žáci se aktivně zapojují do činnosti školy, posilují se vztahy mezi učiteli a žáky. Byla stanovena Pedagogická pravidla školy (viz úřední deska školy a internetové stránky školy). Na škole pracovalo ve školním roce 2008/2009 deset zájmových útvarů. Rozšířili jsme nabídku zájmových útvarů o útvary s přírodovědným zaměřením. U zájmových útvarů vidíme problém v tom, že děti nepovažují návštěvu zájmových útvarů za povinnou a kroužek, do kterého se přihlásili, navštěvují libovolně. Výborných výsledků dosáhl i v tomto školním roce kroužek Hlídka mladých zdravotníků I. i II. stupně, který v okresním kole obsadil obě 1. místa a v republikovém kole obě 3. místa. Pedagogové se zúčastnili celé řady vzdělávacích akcí DVPP. Problematikou zůstává komplikované spojení do vzdělávacích středisek, časová náročnost cestování a s tím je spojena i finanční náročnost suplování. Mnoho vzdělávacích akcí (hlavně z oblasti správního řádu ) bylo zrušeno pro nedostatek zájemců. Pedagogové velmi dobře znají klima školy a společně vyhodnocují možná rizika. Ve škole panuje řád a pořádek, pravidla jsou jasná a sdílená, četnost kázeňských přestupků byla i ve školním roce 2008/2009 velmi nízká, oceňování žáků převažuje nad tresty. Práce i chování žáků jsou monitorovány, výsledkům je přikládán velký význam, stejná pozornost je věnována i výsledkům práce školy. Při nedostatečné spolupráci s problematickými žáky a rodinami okamžitě spolupracujeme s odborem sociální péče a při vulgárním a hrubém chování žáka s policií. Každé čtvrtletí provádíme kontrolu v oblast záškoláctví, násilí a šikanování. Nepřítomnost ve škole je pečlivě a průběžně sledována.v případě nutnosti je okamžitě řešena se zákonnými zástupci žáků.

17 S povinností provádět vlastní hodnocení školy je stále aktuálnější otázka, podle čeho posuzovat kvalitu školy. Na základě autoevaluace si vedení školy zmapovalo situaci ve škole a udělalo dotazníkovou analýzu mezi rodiči i pedagogy. Vedení školy zajistilo v měsíci listopadu 2007 ve spolupráci s PF České Budějovice katedra pedagogiky a psychologie - testování žáků 8.a 9. ročníku k volbě povolání. PhDr. Jandová provedla se žáky a jejich zákonnými zástupci rozbor testu. Ve školním roce 2009/2010 chce vedení školy opět zajistit testování k žáků k volbě povolání, neboť se setkalo s velmi dobrou odezvou u žáků i rodičů. Dotazníkový projekt Mapa školy, kterou nabízela společnost Scio pro rodiče, sloužila k navázání bližších kontaktů mezi rodiči a pedagogy. Je to anonymní dotazníkové šetření a je zaměřené na analýzu školního klimatu. Mapa školy přináší ucelený pohled na klima školy. Výsledky poskytnou škole informace, které slouží jako důležitý podklad pro zpracování povinného vlastního hodnocení školy. Na základě anonymního vyplňování dotazníků se vedení školy setkalo s kritikou a odsuzováním tohoto projektu některými rodiči. Vedení školy v tomto projektu šlo pouze o pravdivé zmapování klimatu školy, které by vedlo k dobré spolupráci s rodiči a ke zlepšení vztahů ( souhrnné výsledky z dotazníkového šetření Mapa školy pro rodiče viz příloha ). Škola je otevřená rodičům a aktivně usiluje o spolupráci s nimi. 2x ročně se konají Dny otevřených dveří pro rodiče, kdy rodiče mohou pobýt se svým dítětem po celý den ve škole. Konají se školní projekty, na které jsou zváni i rodiče. Škola klade velký důraz na získání těch rodičů, kteří se spolupráci brání. Učitelé dávají konkrétní návody, jak mají pracovat se svými dětmi. Jednotlivé problémy, které se vyskytnou, jsou řešeny během celého roku hospitace, individuální pohovory, školská rada. Dále jsme zpracovali dotazníkovou metodou ( kroužkováním) dotazník pro potřebu ředitelů a dotazník pro učitele. V anonymním dotazníku pro potřeby ředitelů šlo o zmapování vztahů ředitel a učitel. V dotazníku pro učitele si chtělo vedení školy zmapovat, jaké cítí učitelé klima na škole (dotazníky založeny v ředitelně školy ). Většina pedagogických pracovníků má stanoveny pracovní cíle, kterých chce dosáhnout. Vzhledem k lokalitě školy vidí největší příležitosti ke zlepšení práce školy v oblasti environmentální výchovy ( viz akce školy v oblasti EVVO ). Mezi možná ohrožení školy patří nízký počet žáků a spojování tříd. K silným stránkám školy patří pracovitý kolektiv, vstřícné vedení (učitelé se společně s vedením školy podílejí na rozhodování související s pedagogickým procesem), velké množství projektů a akcí. K negativním stránkám v současném vzdělávacím procesu patří zhoršující se vztahy mezi rodiči a učiteli, zvyšující se vulgarita a nekázeň dětí a neochota ze strany rodičů ke spolupráci a k nápravě negativních jevů. Není to pouze problém naší školy. Zúčastnila jsem se celostátní konference Chování žáků aneb stojíme za vámi v Českých Budějovicích, kde jsem se přesvědčila, že se s těmito problémy potýká většina škol. Asociace pedagogů sestavuje požadavky, které by měly být zahrnuty do školského zákona a které by měly pomoci pedagogům zvládat stále zhoršující se klima na školách. I ve školním roce 2008/2009 byl již podruhé zorganizován na škole týdenní lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. Byly využity místní dobré sněhové podmínky. Při organizování mimoškolních akcí je velmi dobrá spolupráce se Školskou radou při ZŠ Chyšky.

18 Ve školním roce se nám podařilo zorganizovat pro žáky školy během podzimních prázdnin pětidenní poznávací zájezd do Londýna a setkali jsme se s velmi dobrou odezvou ze stran žáků i rodičů. Od roku 2007/2008 probíhá korespondence s rakouskou školou v Unterweissenbachu. V květnu navštívilo 11 žáků s ředitelem školy naši školu. Uvažujeme též o výměnných pobytech dětí s městem Lengerich v Německu. V rámci výuky německého jazyka jsme provedli testování z německého jazyka panem Oldřichem Bajtem z Jazykové školy s právem jazykové zkoušky Českých Budějovic. Všichni zúčastnění žáci se učili německý jazyk pouze dva roky a měli zvládnout úroveň A1. Všichni žáci zvládli úroveň A2, což je pro výuku německého jazyka velmi pozitivní. Měli jsme také zájem o testování anglického jazyka ( projekt CEFLA ) společnosti Scio. O tento projekt měla zájem pouze malá skupina dětí a rodičů pro finanční nákladnost ( test 249,- Kč, certifikát 90,-Kč ). Ve školním roce 2008/2009 byly vybaveny další dvě třídy nastavitelným nábytkem, vybaveno sedm tříd. Byla moderně zrekonstruována učebna fyziky a chemie, která bude sloužit jako posluchárna pro žáky při různých projektech. Dále byla velmi dobře zrekonstruována počítačová učebna pod vedením nového správce ICT, Rostislava Homolky z Milevska. Počítačová technika je v současnosti v dobrém stavu, ale zastaralejší. Učebna je pedagogy více využívána. Je zde nainstalován i dataprojektor. Byla vymalována školní družina a vyměněna podlahová krytina. Na škole je neekonomické vytápění ( elektrické přímotopy), které velmi zatěžuje rozpočet školy. Ve školním roce 2008/2009 bylo ve škole provedeno zateplení budovy a proběhla výměna oken ve všech budovách školy. Projekt, realizovaný v roce 2008, byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zateplení obvodových stěn, výměna výplní a zateplení střešní konstrukce.realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 132t /rok a úspoře energie cca 405 GJ / rok. Ve velmi špatném stavu jsou přilehlé umývárny u tělocvičny, které jsou v původním stavu. Jejich rekonstrukci bychom chtěli realizovat v následujícím školním roce (v rámci finančních možností zřizovatele ). I v tomto školním roce jsme se zaměřili na posilování vztahu k životnímu prostředí, na akce k environmentální výchově, na krátkodobé projekty v rámci projektu Lidé a Země a dosáhli celé řady úspěchů. Škola se podílí na dalším rozšiřování a údržbě školní zahrady. V letošním školním roce jsme žádali o grant v rámci EVVO. Nebyl schválen. Chtěli bychom dále posilovat vztah k životnímu prostředí a k jeho ochraně a usilovat o titul Ekoškoly. V letošním školním roce jsme obdrželi účelovou finanční dotaci z Programu I.MŠMT prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 2009 ve výši 8 000,- Kč. Tato dotace bude sloužit k besedám a exkurzím. Základní škola Chyšky je od roku 2007 podlimitní. Základní škola se všemi devíti třídami má 128 žáků, to je průměrný počet žáků na třídu 14,22. Z důvodu ekonomické efektivnosti je podle Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.v 4 stanoven minimální průměrný počet 17 žáků na 1 třídu tj. 153 žáků na školu. Z tohoto důvodu se škola stala školou podlimitní a zřizovatel školy udělil škole výjimku s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ( Školský zákon 23 ). Ve školním roce u nás vykonávali praxi tito studenti: Tadeáš Vaverka ze Střední školy obchodu, služeb a podnikání České Budějovice ve dnech a Pavla Stiborová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor Pedagogika volného času.

19 Dále na škole prováděl stáž Mgr. Josef Pouch, ředitel ze ZŠ Čimelice, v rámci Studia pro ředitele škol. V rámci slavnostního vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce Jihočeského kraje do 15 let převzaly žákyně Markéta Jakešová ( 8.třída ) a Michaela Tomášková ( 9.třída ) Jihočeskou cenu fair play za rok Jmenovaná děvčata v průběhu Okresního finále družstev ZŠ v přespolním běhu v Písku našla peněženku s částkou více než 4000,-Kč a čestně ji odevzdala prostřednictvím svého učitele pořadateli soutěže.žákyně byly odměněny i vedením školy. Výroční zpráva byla předána Školské radě dne a vyvěšena na veřejném místě (sborovna) v budově školy. Na vědomí: - 1x Školská rada Chyšky - 1x ZŠ Chyšky - 1x OÚ Chyšky (po schválení Školskou radou při ZŠ Chyšky) - zveřejněna na internetových stránkách školy Příloha: Sportovní výsledky zpracoval Mgr. Josef Fuka. Vyúčtování účelové finanční dotace Program I.MŠMT- prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 2009 ( ) pí Marie Hošnová Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 vypracovaná pí Marií Hošnovou (účetní školy) bude předána Školské radě na konci kalendářního roku Mgr. Jana Korandová ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2010/2011. ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2010/2011. ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2010/2011 ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace IČO

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 za školní rok 1997 98 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dle 17 e) odst. 2 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více