O PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU. VZDĚLÁNÍ21 PODTITUL. Úspěšný žák digitálního věku VIZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU. VZDĚLÁNÍ21 www.vzdelani21.cz PODTITUL. Úspěšný žák digitálního věku VIZE"

Transkript

1 INFORMAČNÍ MATERIÁLY K PROJEKTU OBSAH: O PROJEKTU... 2 ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PILOTNÍ FÁZE PROJEKTU... 4 PARTNEŘI PROJEKTU A JEJICH ROLE... 6 KOMPONENTY INTERAKTIVNÍ VÝUKY PROJEKT V ČÍSLECH KONTAKTY Zpracovatel materiálu: MEDIAKOM s.r.o., Plavecká 400/12, Praha 2, tel.: (+420) , IČO: , DIČ: CZ , bankovní spojení: /5500

2 O PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 PODTITUL Úspěšný žák digitálního věku VIZE Informační společnost klade na učitele a jejich žáky značné nároky na způsoby výuky a práci s moderními technologiemi. Zároveň ale nabízí rozšíření možností i zefektivnění procesů vzdělávání. Metodika výuky s profesionálně připraveným vzdělávacím obsahem, která je založena na zapojení žáků do procesu výuky interaktivní formou s využitím ICT prostředků, pomáhá těmto výzvám čelit. V současné době se tato nová forma ve školách postupně a úspěšně zavádí. Rozmach a stále větší dostupnost ICT prostředků umožňují další rozšíření interaktivní výuky. Vytvoření společného digitálního prostoru osobních učitelských a žákovských počítačů nad kvalitním vzdělávacím obsahem je spolu s interaktivní formou výuky dalším smysluplným využitím ICT prostředků. Profesionální vzdělávací obsah je využíván, upravován a přizpůsobován pro potřeby každého jednotlivého učitele i žáka. Systém je navzájem propojen (WiFi, Internet) a umožňuje učiteli aktivně řídit práci celé třídy. Samozřejmostí je individuální i skupinové zapojení žáků do výuky, cílená domácí příprava, efektivní testování a hodnocení a v neposlední řadě aktivní sdílení výsledků a informací s rodiči. ČASOVÉ SCHÉMA září 2009 zahájení pilotní fáze projektu únor 2010 první dílčí hodnocení červenec 2010 vyhodnocení prvního školního roku 2009/10 zavedení na II. stupni základních škol (alespoň jedna škola v každém kraji) 2010/11 postupné rozšíření na I.stupeň základních škol a střední školy 2

3 CÍLE PROJEKTU MISE ověření možnosti zapojení a využití moderních informačních technologií ve vzdělávání na základních a středních školách na základě použití profesionálně připraveného výukového a testovacího obsahu systematické testování a hodnocení pomocí připravených testů a metodiky (třístupňové testování) zajištění objektivního porovnání nových způsobů výuky s běžnými postupy formou testování a statistického a analytického vyhodnocení vytvoření metodických postupů a didaktických návodů na efektivní zapojení elektronického obsahu a informačních technologií do výuky a vzdělávání efektivní spolupráce jednotlivých článků vzdělávacího procesu: učitelů-žáků-rodičů pomocí moderních ICT technologií systematické vzdělávání založené na jasné koncepci, respektující požadavky učitelů, žáků i rodičů počítač je nejen hračka pro děti nebo pracovní prostředek, ale i aktivní nástroj vzdělávání digitální výuka je běžná forma vzdělávání na základních a středních školách využívání profesionálně připraveného výukového obsahu s možností jeho přizpůsobování potřebám a požadavkům učitelů a žáků motivace učitelů k efektivnímu využívání interaktivní výuky REALIZACE PILOTNÍ VÝUKY I. fáze od školního roku 2009/10 II. stupeň ZŠ start u 6. ročníků (alt. primy VG) postupné pokračování až do 9. ročníků 2 paralelní třídy jednoho ročníku v jedné škole paralelní výuka podle stejného obsahu třída A běžná forma výuky a testování pomocí papírových učebnic a standardních výukových materiálů třída B kombinace výuku pomocí papírových učebnic a vzdělávacího obsahu a testování v elektronické formě pomocí digitálních prostředků interaktivních tabulí, notebooků, apod. 3

4 ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PILOTNÍ FÁZE PROJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, L. KUBY 48, ČESKÉ BUDĚJOVICE Fakultní základní škola s 23 kmenovými třídami vyučuje od roku 2006 podle vlastního vzdělávacího plánu pod názvem Škola základ života. Prioritou je výuka anglického jazyka od 1. třídy, druhého cizího jazyka od 6. třídy a výuka informačních technologií od 3. třídy. V oblasti programování žáci navštěvující tuto školu po řadu let dosahují celostátních i mezinárodních ocenění. Celá škola je kompletně zasíťována a připojena k internetu a klasifikace žáků je rodičům zprostředkována elektronickou formou. Využívá se moderní výuková technika diaprojektory, interaktivní tabule aj. a na II. stupni se postupně zavádějí učebnice a i-učebnice od Nakladatelství Fraus. Projektu VZDĚLÁNÍ21 se účastní celkem 42 žáků, z nichž 20 bude používat učebnice, pracovní sešity a interaktivní učebnice firmy FRAUS a ve druhé, paralelní třídě bude 22 žáků navíc ve škole i doma pracovat s notebooky zn. HP. Pracovní výsledky obou tříd budou monitorovány a vzájemně porovnávány. Výuka za pomoci netbooků bude probíhat téměř ve všech předmětech (ČJ, AJ, NJ, M, OV, D, Z, Př, F) a zapojeno bude osm učitelů. Názor ředitele školy na projekt: Naše škola se do projektu zapojila hlavně z mé iniciativy, neboť si plně uvědomuji geometrickou řadou narůstající význam výpočetní techniky v běžném životě, její obrovské výhody pro rozvoj lidské osobnosti a vývoj vědy a techniky. Tento projekt je plně v souladu s vizí našeho ŠVP, v němž výpočetní technika zaujímá přední místo. Již dnes se snažíme komunikovat jejím prostřednictvím, a to nejen s rodičovskou veřejností. Motto: Znalost cizích jazyků a dovednost využívání výpočetní techniky našim žákům pomohou při otevírání dveří na trh práce do celé Evropy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, ČESKÁ KAMENICE Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Škola má díky různým předchozím aktivitám a projektům vybudováno několik počítačových a odborných učeben nadstandardně vybavených moderní technikou. Interaktivní tabule při výuce aktivně využívá již řadu let. Snahou školy je implementace ICT do výuky většiny předmětů a hledání nových forem vzdělávání. Projektu VZDĚLÁNÍ21 se účastní 50 žáků, polovina z nich s notebookem a i-učebnicí a druhá polovina s klasickou učebnicí. Zapojeno je šest učitelů následujících předmětů: český jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, občanská výchova, anglický jazyk a hudební výchova. Názor ředitele školy na projekt: Myslím si, že projekt je dobře metodicky připraven na to, aby výstupy z projektu seriózně informovaly jak odbornou, tak širokou veřejnost o potřebě využívání moderních technologií ve výuce. Rád se pouštím do věcí, o kterých jsem přesvědčen, že našim dětem přinesou zajímavější výuku. Motto: Jak dlouho si ještě můžeme dovolit připravovat dnešní děti ve včerejších školách, s předvčerejšími metodami, na zítřejší problémy? Karel Rýdl Je naše škola, ve které působíme, opravdu připravena na to, aby s využitím všech možných moderních metod zaujala dnešní děti? Dnešní děti jistě prahnou po poznání, stejně jako tomu bylo před mnoha lety. Výhodu však mají v tom, že je obklopuje stále modernější a vyspělejší technika, která na ně každý den chrlí nepřeberné množství informací. Internet, počítače, televize, mobilní telefony stačí si jen vybrat. Úkolem školy je naučit žáky třídit a vybírat nabízené informace tak, aby je dokázali samostatně používat v každodenním životě. Pomocí moderních technologií a nových vyučovacích metod ve škole můžeme u žáků vzbudit zájem o toto jejich samostatné bádání. 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE Základní škola Kunratice má v současnosti 18 tříd a více než 430 žáků. Škola pracuje již druhým školním rokem s novým vzdělávacím programem KUK, neboli Komunikace-Učení-Kooperace. Hlavní orientace je na osobnost žáka, respekt individuálních potřeb jednotlivce a péči o sociální vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Velký důraz se zde klade na efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele, který využívá metod konstruktivistické pedagogiky. Hodnocení žáků je prováděno jak učitelem, tak sebehodnocením. Projektu VZDĚLÁNÍ21 se momentálně účastní 48 žáků ve věku 12 let, společně se šesti učiteli předmětů matematika, fyzika, český jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis a informatika. Plánuje se také zapojení v hodinách anglického a německého jazyka. Názor ředitele školy na projekt: Ve školním roce 2008/09 jsme ve škole přešli na řady učebnic Nakladatelství Fraus. Tento rok začínáme s interaktivními tabulemi digitalizujeme školu. Propojení učebních textů s interaktivními učebnicemi a cvičeními i s audio a video nahrávkami umožňuje tvořivému učiteli vtáhnout děti do procesu učení tak, aby je škola opravdu bavila. Zapojení výpočetní techniky do vyučování dětem otvírá další možnosti k obohacení učebních strategií. Učí se ale pro život a ten ve třetím tisíciletí vyžaduje počítačovou gramotnost jako samozřejmou dovednost. Motto: Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si. Čínské přísloví fotografie z pilotní výuky (ZŠ Kunratice) 5

6 PARTNEŘI PROJEKTU AV MEDIA AV MEDIA již více než 15 let mění způsob výuky na českých školách. Snažíme se zvýšit zapojení studentů a atraktivnost výuky pro novou generace zapojením všech moderních prostředků ICT do výuky. V poslední době se symbolem změny staly interaktivní tabule SMART Board, kterých jsme na české školy dodaly kolem kusů více tabulí než naši všichni konkurenti dohromady. Ale není to pouze o interaktivních tabulích, ale i o jazykových laboratořích, hlasovacích systémech a měřicích systémech apod. KLÍČOVÉ KNOW-HOW VLOŽENÉ DO PROJEKTU Využití osobních počítačů, tj počítač pro každého žáka v běžné výuce vidíme jak nejvyšší formu zapojení žáků do výuky! Nejvyšší možný stupeň zapojení žáka a využití ICT jak pro jeho domácí přípravu, tak i pro jeho práci ve výuce. SMART Technologies výrobce interaktivní tabule SMART Board a populárního výukového software SMART Notebook připravil pro toto řešení unikátní prostředí pro třídu SMART Classroom suite. Toto prostředí propojuje všechny počítače žáků s počítačem učitele a interaktivní tabulí SMART board tak, aby zapojení všech bylo co nejjednodušší. Prostředí obsahu nejen komunikační software SMART Sync, ale i speciální software pro domácí přípravu žáků SMART Notebook SE a software pro hlasování a zkoušení žáků přes počítače SMART Response. Názor Davida Lesche, předsedy představenstva společnosti AV MEDIA na projekt: Škola a výuka se musí přizpůsobit informačnímu věku. Je třeba maximálně využít moderních technologií pro uplatnění Komenského zásad Škola hrou. NAKLADATELSTVÍ FRAUS Nakladatelství Fraus vydává ročně přes sto novinek, prodá více než 1 milion kusů publikací a ostatních nosičů a díky tomu se řadí mezi největší nakladatelství v České republice. O kvalitě produkce svědčí nejen stále se zvětšující poptávka škol, ale i řada ocenění a nominací z evropské i naší scény: ceny Evropské asociace nakladatelství učebnic (EEPG), Medaile MŠMT 1. stupně, cena Křišťálový disk za nejlepší software veletrhu INVEX, několikanásobné ocenění Slovník roku a další. Ediční plány se orientují především na produkci učebnic, slovníků a audiovizuálních a interaktivních výukových materiálů pro základní, střední a jazykové školy. Nakladatelství má nejdelší tradici ve vydávání učebnic a doplňkových materiálů pro výuku cizích jazyků. Všechny produkty již od počátku vznikají coby didakticky i obsahově jednotný systém, který umožňuje propojit výuku jednotlivých předmětů do širších mezipředmětových bloků. Strategickým cílem firmy je poskytovat komplexní služby v oblasti prezenční výuky v primární a sekundární škole včetně odborného vzdělávání především pedagogické veřejnosti. Nakladatelství aktivně spolupracuje se všemi pedagogickými fakultami a s řadou vzdělávacích organizací. Pro podporu a rozvoj moderních forem výuky, nových metodicko-didaktických postupů, aplikaci nových technologií a jejich zavádění do výuky také založilo obecně prospěšnou organizaci: AKADEMII MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (www.modernivzdelavani.cz). V roce 2007 FRAUS v českém školství zavedl zcela nový pojem INTERAKTIVNÍ UČEBNICE, takzvané i-učebnice. Nakladatelství Fraus vyvinulo unikátní spojení klasických učebnic s jejich multimediální podobou. Jde o mimořádný projekt v rámci ČR i v evropském kontextu. KLÍČOVÉ KNOW-HOW VLOŽENÉ DO PROJEKTU Pilotní projekt VZDĚLÁNÍ21 je postaven na společném základě, kterým je odborně a didakticky připravený vzdělávací obsah ve formě systému učebnic a materiálů FRAUS. Každý žák je vybaven sadou učebnic a pracovních sešitů a současně mají všichni žáci ve zvolených třídách k dispozici kompletní sadu interaktivních multimediálních učebnic ve svých noteboocích ve formě žákovské licence. Učitelé mají k dispozici interaktivní učebnice včetně cvičení a sady odborně a metodicky připravených 6

7 testovacích úloh v elektronické podobě pro využití na interaktivních tabulích. Obsah doplňují softwarové učitelské nástroje, které výrazně usnadňují přípravu i vyhodnocování výuky, umožňují úpravy i vytváření vlastního obsahu, sdílení materiálů v rámci školy a další funkce. Celý systém je vzájemně elektronicky propojen prostřednictvím internetu a umožňuje vzájemnou komunikaci mezi učitelem, žákem i rodičem nad výukovým obsahem, procvičováním, domácí přípravou i testováním. DŮVOD ÚČASTI V PROJEKTU: Využívání moderních informačních a komunikačních prostředků ve výuce je smysluplné ve spojení s profesionálně a didakticky připraveným obsahem. Toto spojení přinese výrazné pozitivní podněty a vlivy do procesu i výsledků vzdělávání našich dětí. říká Pavel Brejcha, obchodní a marketingový ředitel společnosti. HEWLETT-PACKARD Společnost HP je dodavatelem technologií ve více než 170 zemích po celém světě. HP nabízí nejširší portfolio produktů a technologií pro všechny segmenty trhu, poskytuje infrastrukturu, služby a produkty od digitální zábavy až po náročné podnikové aplikace. KLÍČOVÉ KNOW-HOW VLOŽENÉ DO PROJEKTU: Společnost HP nabízí rozsáhlé spektrum osobních počítačů, notebooků a netbooků. V oblasti netbooků se zaměřuje na vývoj zařízení, která nabízejí vysokou užitnou hodnotu při zachování příznivé ceny. Netbook HP Mini 5101, který budou studenti v tomto projektu využívat, je na rozdíl od běžných netbooků vyroben z odolné kovové slitiny vyztužené slitinou hořčíku. Další technologie, jako je ochrana pevného disku před mechanickým poškozením HP 3D Drive Guard, možnost využít dvě různé kapacity baterií a klávesnice s velikostí 95 % standardní klávesnice, dělají z tohoto netbooku profesionální zařízení. Součástí dodávky je též zabezpečení profesionální instalace, záručního servisu (výměnným způsobem) i mimozáručního servisu. DŮVOD SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU: hlavním důvodem je dlouholetá podpora projektů týkajících se vzdělávání. Projekt VZDĚLÁNÍ21 ÚSPĚŠNÝ ŽÁK DIGITÁLNÍHO VĚKU svým obsahem a zaměřením přesně odpovídá dlouhodobé strategii v oblasti vzdělávání a umožní studentům využívat nejmodernější dostupné výukové metody za použití multimediálních zařízení. Současně se očekává zpětná vazba od žáků, rodičů a učitelů zapojených v tomto projektu, což pomůže potvrdit či vyvrátit vhodnost zvolených technických prostředků a optimalizovat tak nabídku společnosti HP v této oblasti. INTEL Společnost Intel je světovým lídrem v oblasti výroby a vývoje polovodičů, technologií, produktů a iniciativ s cílem soustavně zlepšovat pracovní prostředí a životy lidí. Už od svého založení v roce 1968 se společnost Intel aktivně zapojuje do vzdělávacích programů na celém světě. Každý rok investuje více než 100 milionů dolarů do podpory projektů vzdělávání učitelů i dětí. Zaměřuje se zejména na zlepšování výuky prostřednictvím efektivního využívání informačních technologií, ale i na kvalitní výuku matematiky a odborných předmětů. Prosazuje myšlenku, že budoucími technologickými inovátory se mohou stát studenti žijící kdekoli na světě. INTEL DO PROJEKTU POSKYTUJE: pro pilotní implementaci poskytne Convertible Classmate PC (speciální počítače, určené pro výuku na základních a středních školách) prostřednictvím celosvětového programu Vzdělávání pro budoucnost poskytne školení a supervizi učitelů pro využívaní ICT ve výuce DŮVOD ÚČASTI V PROJEKTU: V lednu 2008 jsme spolu s ministerstvem školství české veřejnosti představili celosvětovou iniciativu společnosti Intel, nazvanou 1:1 elearning. Projekt VZDĚLÁNÍ21 je konkrétním příkladem nasazení této iniciativy v prostředí České republiky. Kvalitu a úspěch projektu pro nás garantují nejen jednotliví 7

8 partneři, ale i spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, která nezávisle ověří dosažené výsledky a zpřístupní je dalším vzdělávacím subjektům. Společně sledujeme jediný cíl maximálně efektivní systém využití počítačů v každodenní výuce. Nový způsob vzdělávání výrazně zvýší příležitosti na pozdější úspěšné uplatnění dětí v praxi, říká Pavel Kubů, manažer divize Intel Digital Health Group. MICROSOFT Společnost Microsoft na jaře roku 2004, na základě podpisu Memoranda o porozumění s českou vládou zastoupenou MŠMT, odstartovala program s názvem Microsoft Partneři ve vzdělávání. Cílem tohoto programu je zvyšování kompetencí, zejména počítačové gramotnosti pedagogické obce a doručování kvalitního vzdělání pomocí nejmodernějších metod. Součástí těchto závazků je poskytovat školám a partnerům zdroje, školení, odborné poznatky, projektové plány a technologie, které připraví učitele i studenty pro život a práci ve 21. století. V souladu s touto strategií deklaroval Jan Martínek, manažer programu Microsoft Partneři ve vzdělávání, spolupráci na projektu VZDĚLÁNÍ21: Oblast výuky a vzdělávání je pro Microsoft již dlouho prioritou, která je naplňována zejména prostřednictvím programu Microsoft Partneři ve vzdělávání. Rádi bychom ověřili možnosti efektivního využívání nejmodernějších technologií spolu s profesionálním výukovým obsahem během přímé výuky a objektivně tak srovnali novátorské způsoby vzdělávání s tradiční školskou metodologií. PŘÍSPĚVEK DO PROJEKTU: Program Microsoft Partneři ve vzdělávání do projektu vkládá dlouhodobé know-how týkající se proškolování učitelů ve využívání ICT při výuce, zejména prostřednictvím tzv. PiL Centers of Education. Tato centra v rámci všech jednotlivých krajů ČR poskytují kvalitní vzdělávání pedagogickým pracovníkům a správcům školních sítí. Veškeré kurzy v rámci programu PiL Centers of Education jsou bezplatné, respektive jsou dotovány společností Microsoft. Součástí jejich úspěšného ukončení je certifikace absolventů. Doposud bylo vyškoleno přes 4300 pedagogů. Program Microsoft Partneři ve vzdělávání taktéž přispívá do projektu zkušenostmi dostupnými na komunitním a vzdělávacím portálu Moderní výuka (www.modernivyuka.cz), jenž obsahuje sekce pro učitele (www.moderniucitel.cz), správce školních sítí (www.modernispravce.cz) a školský management (www.modernireditel.cz). Na portálu je v současné době zapojeno přes 4000 zaměstnanců škol, kteří přistupují ke vzdělávacím a dalším užitečným materiálům. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA ODBORNÝ GARANT PROJEKTU Pedagogická fakulta UK připravuje budoucí učitele, kteří budou schopni ve školách realizovat výuku v souladu s filozofií projektu VZDĚLÁNÍ21. Účastí v projektu podporuje PF UK rozvoj nových výukových strategií v prostředí základní školy. Partnerství v projektu posiluje smysluplnou spolupráci Pedagogické fakulty UK s Nakladatelstvím FRAUS a základními školami. KLÍČOVÉ KNOW-HOW VLOŽENÉ DO PROJEKTU: PF UK bude zajišťovat výzkumnou část: didakticko-psychologickou analýzu výuky a koncepce testování, bude zkoumat, popisovat a vyhodnocovat proces výuky v kontextu zařazení ICT do výuky i jeho přednosti a úskalí a bude podporovat práci učitelů konzultační činností. Zpracuje odborný výzkum ve vybraných předmětech v paralelních třídách standardně vybavených a ve třídách interaktivních a plně digitalizovaných. Výsledky výzkumu mohou sloužit ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů. Účast na tomto projektu se řídí myšlenkou Alberta Einsteina: Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat. 8

9 NA PROJEKTU DÁLE SPOLUPRACUJÍ AKADEMIE MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, Vznikla za podpory Nakladatelství Fraus se záměrem podpořit zkvalitnění výuky v souladu s moderními trendy. Akademie moderního vzdělávání připravuje série odborných vzdělávacích programů pro širokou pedagogickou veřejnost. Pomáhá připravovat všeobecně i odborně vzdělané učitele, kteří budou schopni zvládnout nároky na využívání informačních systémů a mezinárodní komunikace. Jednou z důležitých aktivit je spolupráce s vysokoškolskými pracovišti, která se zabývají přípravou pedagogických pracovníků, rozvojem manažerských schopností budoucích pedagogů a dalšími projekty. FIRMA 2H-HERAN JAN, Firma 2H-Heran Jan podniká v oboru IT již 17 let a řadí se mezi významné partnery společností Hewlett Packard, EPSON a dalších. Firma poskytuje prodej, pronájem či outsourcing tiskových řešení HP, dodávek originálního materiálu, prodej a pronájem počítačů, notebooků, serverů i datových úložišť. Dále nabízí komplexní řešení v oblasti AV techniky, včetně pronájmu projekční a audiovizuální techniky. Dlouhodobě spolupracuje se zákazníky z řad firem, státních institucí a škol v celé České republice. V únoru 2008 byla firma již počtvrté oceněna titulem Partner roku společnosti HP. Na projektu VZDĚLÁNÍ21 participuje 2H-Heran Jan společně s firmou Hewlett-Packard a připravuje nabídku typových řešení žákovského i učitelského notebooku. 9

10 KOMPONENTY INTERAKTIVNÍ VÝUKY ŽÁCI+UČITELÉ+RODIČE Cílem společného projektu VZDĚLÁNÍ21 je úspěšný žák. Nezastupitelnou roli samozřejmě hrají učitelé i školy a současně také rodiče. Tento trojlístek je klíčovou komponentou úspěšné digitální výuky. TECHNICKÉ VYBAVENÍ Interaktivní tabule (včetně příslušného uživatelského a ovládacího softwaru) Notebooky vhodné pro práci učitele Notebooky vhodné pro práci žáků Hlasovací zařízení, vizualizéry Mobilní zařízení a aplikace Řešení komunikace mezi hardwarem (WiFi apod.) VÝUKOVÝ OBSAH A PROSTŘEDKY Systém učebnic, pracovních sešitů a příruček učitele Interaktivní učebnice a cvičení Elektronické slovníky Soubor oborových testů a systém elektronického testování Další digitální výukový obsah Platforma pro sdílení výukového obsahu ve třídě i mimo ni METODIKA VÝUKY Návrhy a vyhodnocování postupů a metod Ověřování a porovnávání dosahovaných výsledků Využívání předností a upozorňování na nedostatky Odborné školení pedagogických pracovníků 10

11 PROJEKT V ČÍSLECH POČET ŽÁKŮ A UČITELŮ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU: ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice: 42 žáků + 8 učitelů ZŠ T. G. Masaryka Česká Kamenice: 50 žáků + 6 učitelů ZŠ Kunratice: 48 žáků + 6 učitelů 75 notebooků pro žáky 3 interaktivní tabule s příslušenstvím (3 třídy) KONTAKTY TISKOVÝ MLUVČÍ PROJEKTU Mediakom Markéta Mead GSM: KOORDINÁTOR PROJEKTU Nakladatelství Fraus Pavel Brejcha, obchodní a marketingový ředitel tel.:

12 ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU Základní škola, L. Kuby 48, České Budějovice Miroslav Kůs, ředitel školy L. Kuby 48, České Budějovice tel.: Základní škola T. G. Masaryka, Česká Kamenice Daniel Preisler, ředitel školy Palackého 535, Česká Kamenice tel.: Základní škola Kunratice, Praha 4 Vít Beran, ředitel školy Předškolní 420/5, Praha 4-Kunratice tel.: ODBORNÝ GARANT PROJEKTU Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta Nataša Mazáčová Katedra školní a sociální pedagogiky tel.:

13 PARTNEŘI PROJEKTU AV MEDIA David Lesch, předseda představenstva tel.: Hewlett-Packard Jan Šíma, PSG account manager tel.: Intel Pavel Kubů, manažer divize Intel Digital Health Group tel.: Microsoft Jan Martínek, Academic Audience Manager tel.: Nakladatelství Fraus Pavel Brejcha, obchodní a marketingový ředitel tel.:

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Microsoft Partneři ve vzdělávání

Microsoft Partneři ve vzdělávání Microsoft Partneři ve vzdělávání aktivity pro základní a střední školy ČR Jan Martínek Academic Audience Manager, Microsoft Jan.Martinek@microsoft.com Stávající aktivity programu Microsoft Partneři ve

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 Inspirace pro výuku s ICT & výhody mentoringu Mgr. Štěpánka Baierlová

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

SMARTER Training & Consulting, s.r.o. Pracujeme s novými technologiemi_dodávka ICT. Specifikace jednotlivých školení

SMARTER Training & Consulting, s.r.o. Pracujeme s novými technologiemi_dodávka ICT. Specifikace jednotlivých školení SMARTER Training & Consulting, s.r.o. Pracujeme s novými technologiemi_dodávka ICT Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice k

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ICT plán školy 2007/2008

ICT plán školy 2007/2008 ICT plán školy 2007/2008 -zpracováno dle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551 ze dne 12. 12. 2005 ICT manažer: Mgr. Hana Minářová ICT správce: Tomáš Vinter ICT metodik: Mgr. Jarmila Nováková Údaje

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011

KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011 KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011 PRO STUDENTY OBORU Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání Algoritmizace a programování v Imagine Tvorba a ověření

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Kariérní řád pro učitele

Kariérní řád pro učitele Kariérní řád pro učitele 2016 Kariérní řád pro učitele Obsah Základní cíle zavedení kariérního řádu pro učitele... 2 Stávající situace a důvody zavedení kariérního řádu... 2 Základní rysy navrhovaného

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Jaroslav Fidrmuc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Jaroslav Fidrmuc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Jaroslav Fidrmuc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝVOJ TECHNOLOGIÍ Moorův zákon: Klíčové parametry ICT se každých 18 měsíců dvojnásobně zlepšují (počet tranzistorů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Krouna 7. 10. 2015. Anglický jazyk, 8.ročník, jazyková laboratoř Robotel, H. Boušková učebna 25

Krouna 7. 10. 2015. Anglický jazyk, 8.ročník, jazyková laboratoř Robotel, H. Boušková učebna 25 7:30 8:30 Registrace účastníků 8:30 9:10 Zahájení konference hlavní sál Krouna 7. 10. 2015 9:25 10:10 Výběr z náslechových hodin a workshopů (1) 9:25 9:45 Náslechové hodiny (20 min) Český jazyk, 3. ročník,

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369. Nebušická 369, Praha 6 - Nebušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369. Nebušická 369, Praha 6 - Nebušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369 Nebušická 369, 164 00 Praha 6 - Nebušice Identifikátor školy: 600 039 200 Termín konání inspekce:

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více