Zpravodaj města. ZPRÁVY Z MěÚ. Výpisy z jednání Rady a Zastupitelstva města Volyně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města. ZPRÁVY Z MěÚ. Výpisy z jednání Rady a Zastupitelstva města Volyně"

Transkript

1 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ červen 2017 Zpravodaj města VOLYNĚ ZPRÁVY Z MěÚ Výpisy z jednání Rady a Zastupitelstva města Volyně 14. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 19. dubna 2017 Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Volyně, sestavenou k rozvahovému dni a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Volyně, za rok 2016 do fondu odměn ,- Kč a do rezervního fondu 4.558,03 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek celkem: ,03 Kč. Rada města schvaluje účetní závěrku Volyňské kultury, příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni , rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Volyňská kultura za rok 2016 do fondu odměn ,- Kč a do rezervního fondu ,03 Kč a převedení částky ,33 Kč na syntetickém účtu 384 výnosy příštích období, to je nevyčerpaná částka ze schváleného příspěvku města Volyně na rok 2016 do roku Zlepšený hospodářský výsledek činí celkem ,03 Kč. 15. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. dubna 2017 Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000,- Kč Českému svazu žen, ZO Volyně a smlouvu o poskytnutí finančního daru Českému svazu žen, ZO Volyně. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000,- Kč Mysliveckému spolku Háj Volyně a smlouvu o poskytnutí finančního daru Mysliveckému spolku Háj Volyně. Rada města Volyně poskytla finanční dar ve výši 7.000,-Kč Českému svazu žen, ZO Volyně a Mysliveckému spolku Háj Volyně na pokrytí nákladů s pronájmem sálu v kulturním domě Na Nové. Dar má motivovat spolky k pořádání obdobných společenských akcí a tím k rozšíření nabídky zábavných programů pro občany města. 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 10. května 2017 Rada města schvaluje dodavatelskou firmu na na akci Výměna oken v budově č.p. 595 Window Holding a.s., Lázně Toušeň, cena ,- Kč bez DPH a a další firmy v pořadí OKNOTHERM spol. s r.o., Kaplice, cena ,- Kč bez DPH a VÁVRA spol. s r.o., Lišov, cena ,- Kč bez DPH. Jedná se o výměnu zbývajících starých oken na Pečovatelském domě ve Volyni. Rada města schvaluje darovací smlouvu na 2 kusy hasičských přileb HEROS Rosenbauer pro jednotku SDH Volyně s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, České Budějovice. Jedná se o zkvalitnění vybavení pro hasiče ze zásahové jednotky SDH Volyně. Výpis usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Volyně konaného dne 26. dubna 2017 Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce Chytrá lavička a její financování z rozpočtu města Volyně ve výši ,- Kč včetně DPH. Ve Volyni na náměstí Svobody se osadí Chytrá lavička, vybavená solárními panely, indukční cívkou pro bezdrátové dobíjení mobilů, dvěma USB porty rovněž pro dobíjení mobilů, wi-fi připojením a monitoringem čistoty ovzduší především měřením množství CO 2 a prachových částic. Na zakoupení Chytré lavičky městu přispěla firma E.ON Česká republika, s. r. o., částkou ve výši ,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce Restaurování kříže v obci Starov a její financování z rozpočtu města Volyně do doby proplacení dotace Jihočeského kraje, financování akce s celkovými výdaji ve výši ,- Kč včetně DPH, kofinancování akce městem Volyně z celkových způsobilých výdajů projektu ve výši ,- Kč včetně DPH a financování akce z dotace Jihočeského kraje ve výši ,- Kč z celkových způsobilých výdajů projektu. S pomocí dotace Jihočeského kraje se provede zrestaurování křížku na návsi v obci Starov. Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce Vodovod a kanalizace v ulici Bezručovy sady a její financování z rozpočtu města Volyně ve výši ,- Kč včetně DPH. Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Bezručovy sady umožní nově připojit opravený objekt rybářů a novostavbu RD u Hradčanského horního rybníka na tyto sítě.

2 červen 2017 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ strana 2 Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce Rekonstrukce naučné stezky Malsička, Volyně za předpokladu získání dotace a financování akce z dotace ve výši 100% z celkových způsobilých výdajů projektu. Jedná se o rekonstrukci bývalé pěší stezky okolo celého hřbitova Malsička ve Volyni. Žádost města byla Státním zemědělským a intervenčním fondem po jejím vyhodnocení zařazena do kategorie doporučených projektů k realizaci. Celkové náklady akce činí ,00 Kč včetně DPH a dotace je ve výši 100%. Naučná stezka bude vybavena altánkem, herními prvky pro děti, procvičovacími zařízeními pro dospělé, tabulí s mapou Volyně a tabulemi s informacemi o flóře a fauně Volyně. Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci projektu Černětice oprava rybníka a financování projektu s celkovými výdaji ve výši ,- Kč bez DPH, to je ,- Kč včetně DPH za předpokladu získání dotace ve výši 80% z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Rybníček na křižovatce u obce Černětice je po povodních z minulých let poškozen a zanesen bahnem. V rámci jeho opravy se rybníček odbahní, opraví se jeho hráz a vypouštěcí zařízení. Oprava bude realizována v letošním roce 2017 v měsících červenec až říjen. Zastupitelstvo města Volyně bere na vědomí povinnosti stanovené v 55 odst. 1 stavebního zákona (vyhodnocování územního plánu a jeho změny) a ukládá pořídit zprávu o uplatňování územního plánu Volyně, součástí zprávy budou pokyny pro zpracování návrhu změn územního plánu Volyně. Město zahájilo přípravné činnosti na aktualizaci Územní plánu města Volyně. Dle výše citovaného ustanovení stavebního zákona jsme povinni po čtyřech letech od jeho schválení provést aktualizaci územního plánu. Zastupitelstvo města Volyně schvaluje výši dotací dle vyhlášené výzvy Podpora sportu 2017 jednotlivým žadatelům dle návrhu rady města, jak je uvedeno v tabulce a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací. Sdružení, spolek Schválená výše dotace na rok TJ Sokol Volyně Kč 2. SK Slavoj Volyně Kč 3. Tenisový klub Volyně Kč 4. Sbor dobrovolných hasičů Volyně Kč CELKEM Kč Zastupitelstvo města Volyně schvaluje výši dotací dle vyhlášené výzvy Podpora zájmových a kulturních aktivit pro občany 2017 jednotlivým žadatelům dle návrhu rady města, jak je uvedeno v tabulce a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací. Sdružení, spolek Schválená výše dotace na rok Spolek aktivních seniorek a seniorů a zdravotně postižených Kč 2. Junák český skaut Volyně Kč 3. Sbor dobrovolných hasičů Volyně Kč 4. ZO Českého svazu chovatelů Volyně Kč 5. Myslivecký spolek Háj Volyně Kč 6. ZO Českého zahrádkářského svazu Hradčany Volyně Kč 7. Český svaz žen Volyně Kč 8. SPP Volyně,z.s Kč 9. Divadelní spolek PIKI Volyně Kč 10. SK Slavoj Volyně, z.s Kč 11. Český rybářský svaz Kč CELKEM Kč Zastupitelstvo města Volyně schvaluje na návrh rady města poskytnutí individuální dotace ve výši ,- Kč pro žadatele Jana Tíková - Dětský klub Žirafa, Volyně a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu. Zastupitelstvo města Volyně poskytlo individuální dotaci ve výši ,-Kč na pokrytí části provozních nákladů Dětského klubu Žirafa. Zastupitelstvo města Volyně schvaluje na doporučení rady města poskytnutí daru pro žadatele Český rybářský svaz, místní organizace Volyně, ve výši ,- Kč a darovací smlouvu pro výše uvedený subjekt. Zastupitelstvo města Volyně poskytlo finanční dar Českému rybářskému svazu, místní organizaci Volyně, ve výši ,- Kč na pokrytí nákladů na dokončení vodovodní a kanalizační přípojky včetně sanitárního vybavení objektu rybářské boudy u Hradčanského horního rybníka. Zastupitelstvo města Volyně schvaluje rozpočtové opatření města Volyně pro rok 2017 č. 3 obsahující změny č. 4-5 dle přílohy, kterými dojde ke zvýšení příjmů o ,- Kč a ke zvýšení výdajů o ,- Kč. O rozdíl ve výši ,- Kč bude zvýšeno financování použitím finančních prostředků z minulých let. Zastupitelstvo města Volyně uděluje čestné občanství panu Františku Průšovi jako významnému architektovi, autorovi pomníku padlým ve Volyni a dalších architektonicky významných staveb v regionu. Zastupitelstvo města Volyně uděluje čestné občanství panu Josefu Niklasovi jako významnému rodákovi, autorovi projektu kaple Anděla strážce a dalších významných staveb. MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM tel: STARÁ RADNICE přízemí - předprodej vstupenek do kina a na kulturní akce - veřejný internet, propagační materiály, mapy - černobílé i barevné kopírování, tisk, skenování, laminování vše do formátu A3 Aktuální provozní doba: Po-Pá: 9:00-12:00, 13:00-17:00; So+Ne zavřeno V sobotu a ve svátky plní základní funkci informačního centra městské muzeum ve tvrzi, otevřené od 9 do 16 hodin.

3 strana 3 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ červen 2017 Technické služby města Volyně Pronájem a svoz kontejnerů, dovoz písků a drtí AD90; objednávky a informace: p. Bače Práce montážní plošinou Mp13, sečení příkopovým ramenem, Multicar M25, UNC; objednávky a informace: p. Blahout Informace o službách pro obyvatele a případné požadavky volejte na tel: (pí. Rojíková a p. Blahout) Provozní doba na sběrném dvoře Pondělí 12:00 14:00 Úterý 8:00 11:00 12:00 17:00 Středa 8:00 12:00 Čtvrtek 8:00 11:00 12:00 17:00 Pátek 8:00 11:00 12:00-17:00 Sobota 8:00 12:00 /1 x za 14 dní - sudý týden/ Provozní doba kompostárny Volyně Otevřeno od 1.4. do ve dnech: Úterý, Čtvrtek 9:00 12:00 14:00 17:00 Sobota 8:00 12:00 Ceník reklamy ve Zpravodaji města Volyně schválený Radou města. 1 strana 194 x 270mm 2000Kč bez DPH 1/2 strany 194 x 136mm 1000 Kč bez DPH 1/4 strany 194 x 68mm 500 Kč bez DPH 1/6 strany 194 x 45mm 400 Kč bez DPH sloupec 95 x 270mm 1000 Kč bez DPH 1/2 sloupce 95 x 135mm 500 Kč bez DPH 1/4 sloupce 95 x 68mm 400Kč bez DPH 1/8 sloupce 95 x 34mm 200Kč bez DPH 1/16 sloupce 95 x 17mm 100Kč bez DPH Akce Spolku aktivních seniorů Ve středu, 7.6., se koná autobusový výlet na barokní Plzeňsko: Plasy, Mariánská Týnice, Manětín. Kontakt: Ve čtvrtek, 15.6., pak jdeme pěšky kolem rybníků u Sudoměře, také ve čtvrtek, ale 29.6., vystoupíme Medvědí stezkou a projdeme dalších několik kilometrů šumavskými hvozdy. Ostatní kratší výlety viz vývěska. Pravidelné akce: Až do konce června plaveme společně ve strakonickém stadionu od do hod., připojte se. Každé úterý se schází seniorky a senioři v podvečer od 18 hodin na volyňské plovárně, diskutují, zpívají a odvážní i plavou. Do konce června pořádáme v klubovně SPAS v Domě s pečovatelskou službou každou středu od do hod. počítačové dýchánky řešení problémů v oblasti počítačů a internetu, výuka dalších programů. A každou středu po celé léto hrají (nejen) naši nadšenci v Bezručových sadech od do hod.na upraveném hřišti petang. Srdečně zveme. Za SPAS Volyně Saša Lienau Panu řediteli s díky Dostala jsem nedávno takový trošku absurdní dotaz, jestli je ve Volyni ještě průmyslovka. Pravda, ptal se mě člověk, který tu žil před padesáti léty a školu navštěvoval. Hrdě jsem odpověděla : Ano. A tak mě napadlo, že by asi nebylo špatné v posledním školním měsíci napsat právě o volyňské SPŠ a VOŠ pár řádek. Pravda, možná že ve Wikipedii nebo na nějakém webu najdete suché oznámení, že je to státní škola s právní subjektivitou, která zajišťuje odbornou přípravu a výchovu žáků technických oborů a že patří mezi největší a nejznámější školy v ČR. To je setsakramentsky málo. Ale hezky zpátky do historie. V zakládací listině školy se dočteme: Léta páně tisícího osmistého šedesátého čtvrtého za panování krále Františka Josefa a vladařství náměstka jeho v království českém Richarda hraběte Belcrediho se obec Volyňská, tehdy první v Čechách jednohlasně usnesla v potřebě zřídit školu průmyslovou. Byla to Jednotřídní průmyslová škola ve Volyni a měla za úkol vzdělávat a vychovávat řemeslníky ze širokého okolí. A léta, desetiletí i století uplynulo...dnes se škola právem hlásí ke své historii, vždyť úspěšně připravila na budoucí povolání více než zdejších absolventů. Kdeže je jednotřídka z devatenáctého století, dnešní zmodernizovaná škola má kromě klasických učeben také pět učeben výpočetní techniky, laboratoře, halu s CNC technologií, sportovní halu včetně posilovny, lezecké stěny, najdeme zde i víceúčelové hřiště a úplně nejlepší je to, že žáci mohou tyto prostory využívat až do 21 hodin. Hlady také během vyučování nikdo, kdo si zapomněl svačinu, neumře, prodejna potravin i nápojový automat a jídelna je samozřejmostí. Domov mládeže slouží nejen studentům, ale v létě nabízí i rekreační ubytování pro turisty. A což teprve když nahlédneme do útrob školy. Dnes škola čítá cca 65 zaměstnanců, od profesorského sboru až po uklízečku. Páni profesoři se rozptylují ve výuce 170 předmětů od A, tedy ABP - absolventských prací až k ZZDc, tedy k základům zpracování dřeva cvičení. Studenti mohou vybírat jak v denním, tak dálkovém studiu z 12 studijních oborů, kromě tradičních oborů dřevařských a nábytkářských najdeme i nové obory jako např. Nízkoenergetické a pasívní objekty nebo atraktivní Design interiéru. Samozřejmostí je investice školy do rozvoje vzdělávání, využívají se grantové programy a projekty, navíc je na škole od roku 2005 zřízeno Detašované pracoviště Technické univerzity ve Zvolenu, které škole zaručuje a umožňuje okamžitý přístup k nejnovějším poznatkům a trendům v oboru zpracování dřeva. Letos se konal v prostorách školy již 21. seminář Dřevostavby, samotnou odbornou veřejností velmi uznávaný, vyhlášený a hlavně vždy očekávaný, v letošním roce se účastnilo semináře na 50 firem. To už o něčem svědčí, že? Volyňská průmyslovka prostě žije a co je hlavní, její absolventi se o nedostatek práce po jejím absolvování jistě bát nemusí. Ptáte se, kdo se za tím vším skrývá? Kdo za ten úspěch může? Jistěže ředitel:-). A tím člověkem, který svůj aktivní život a kariéru věnoval a věnuje právě této skvělé škole je RNDr. Jiří Homolka. Vzpomněla jsem na film Panu učiteli s láskou, budu tedy parafrázovat a zakončím mé povídání stejně : Panu řediteli s díky. Helena Brejchová Vrábková

4 červen 2017 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ strana 4 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOLYNĚ Lidická 120, Volyně Čt v 18:00 kostel Všech sv. Slavnost Nanebevstoupení Páně. So v 19:00 kosel Všech sv. Vigilie před Slavností Seslání Ducha svatého - adorace, modlitba chval. Ne v 8:00 kostel Všech sv. Slavnost Seslání Ducha Svatého. V modlitba za zdraví a Boží požehnání pro děti a mládež. Po modlitbě, cca v 16:00 bude na faře posezení při kávě. Na setkání zve SRPF. Pá v 20:00 kostel Proměnění Páně na Malsičce! Noc kostelů prohlídka kostela, výklad, koncert chrámového sboru, ochutnávka mešního vína. Ne v 8:00 kostel Všech sv. Slavnost Nejsvětější Trojice. Ne v 8:00 kostel Všech sv. Slavnost Těla a Krve Páně Pá v 18:00 kostel Všech sv. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Ne v 8:00 kostel Všech sv. První svaté přijímání. V 18:00 farní dvůr táborák, grilování, zábava. Ne v 11:30 Dobrá Voda u Milejivic poutní mše sv. Čaj o páté Osobní setkání s knězem, ve Vaší rodině, vždy v neděli v 17:00 hod., SMS: Co se v církvi slaví o Letnicích? Velikonoce jsou svátky smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Je to největší událost, která svým významem přesahuje až do věčnosti, proto se v církvi slaví sedm týdnů, tedy sedm krát sedm dní. Padesátý den vrcholí Velikonoce Slavností seslání Ducha svatého. Tu popisuje Bible ve Skutcích apoštolů (viz Sk 2,1-28), kde se říká, že o židovském svátku Letnic, který byl děkovným svátkem za pšeničné žně a uzavřením smlouvy s Bohem na Sinaji, se stalo něco mimořádného. Učedníci Ježíšovi, kteří zůstali na jeho výzvu po jeho smrti a zmrtvýchvstání v Jeruzalémě, byli spolu, modlili se a čekali Otcovo zaslíbení. Nevěděli co se má stát, co má přijít. Náhle při modlitbě a zpěvu poznali, že se s nimi něco stalo - pocítili na sobě velikou změnu. Dosud se shromažďovali jen za zavřenými dveřmi a najednou se přestali bát o svůj život byli naplněni velikou radostí, která nezúčastněným kolemjdoucí připadala dokonce jako opilost. Nebyl to však alkohol, ale Duch Boží Duch svatý, který je proměnil. Jak vysvětloval Petr, jeden z Ježíšových učedníků, nebylo to z vína, ale tím, že se naplnil příslib Boží - Bůh daroval svého Ducha. Od té doby dává Bůh stále svého Ducha všem těm, kteří chtějí žít v přátelství s ním, v harmonii s celým dílem jeho stvoření a poznat smysl svého života. Tuto událost označujeme jako seslání Ducha svatého, nebo také Letnice, a vnímáme ji jako zrození církve. O Letnicích se církev poprvé představila veřejně a kázáním začala šířit evangelium radostnou zvěst, že Ježíš je Bohem poslaný Spasitel zachránce. Kdo ho s vírou přijme do svého života, nechá se jím vést a dá se pokřtít, bude s ním žít i přestože zemře. Vstupní branou do církve je přitom křest, který může přijmout každý člověk, bez ohledu na svůj věk. Slavnost Seslání Ducha svatého letos připadá na neděli 4. června a v biskupském kostele - katedrále v Českých Budějovicích bude v tento den udělovat diecézní biskup svátost biřmování, která rovněž není ohraničena věkem. Nazývá se svátostí křesťanské dospělosti a stejně jako tehdy o Letnicích, dá Bůh svého Ducha biřmovancům, aby měli radost jiné povahy - radost od Boha, radost duchovní. P. Jan Löffelmann Plán akcí ZUŠ Volyně na červen čtvrtek v koncertním sálku v 17.00, koncertík žáků P. Mrázové 1.6. čtvrtek v Pošumavské tržnici v 18.00, vernisáž výstavy prací žáků VO 8.6. čtvrtek v koncertním sálku v 17.00, koncert žáků G. Lesné pondělí Na Nové v 18.30, Závěrečný koncert ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 bude v pondělí 3.září 2017 ve hodin v kině ve Volyni

5 strana 5 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ červen 2017 Dřevostavby po jednadvacáté opět ve Volyni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni opět pořádala před Velikonocemi 12. a 13. dubna 2017 již 21. ročník mezinárodní konference Dřevostavby Každoročně se snažíme naši akci něčím obohatit a se vstupem do třetího desetiletí to platilo dvojnásob, a proto jsme se rozhodli kromě oblíbené konference v hlavním přednáškovém sálu uspořádat dva doprovodné workshopy. Ve středu odpoledne ve spolupráci s Centrem současného umění DOX na téma Gulliver - dřevěná vzducholoď nad centrem DOX, kde hlavními přednášejícími byli prof. Ing. arch. Martin Rajniš, pan Leoš Válka a Ing. Zbyněk Šrůtek. Perličkou je, že poslední z uvedených pánů je externí učitel na naší vyšší odborné škole. Druhý den jsme navázali na loňský ročník, kde společně naplňujeme smlouvu uzavřenou mezi VOŠ a SPŠ Volyně a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, a uspořádali workshop s názvem Tepelně-vlhkostní problémy obvodových konstrukcí s dřevěnými prvky. Velká návštěvnost této doprovodné akce byla garantována mimořádnou osobností na uvedenou problematiku, kterou bezesporu je prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze. Oba workshopy se uskutečnily v novém kongresovém centru školy vybudovaném v roce 2015 ve spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf v rámci projektu příhraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko. Určitě není bez zajímavosti, že i v letošním roce nám opět poskytly záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a nově Ministerstvo zemědělství. Mezinárodní význam a prestiž setkávání odborníků na dřevostavby byl umocněn osobní účastí RNDr. Andreje Jankecha, Ph. D., prorektora Technické univerzity ve Zvolenu, několika děkanů a proděkanů stavebních, lesnických a dřevařských fakult z celé České republiky včetně pana Mag. Christiana Millera, obchodního rady Velvyslanectví Rakouska v České republice a Ing. Eduarda Muřického, náměstka ministra průmyslu a obchodu. Celkové přípravy byly naplňovány obavami o nalezení zajímavých témat a snahou navázat na velmi úspěšný jubilejní dvacátý ročník. Navíc situaci nám zkomplikovaly běžné povinnosti, které termínově začaly kolidovat s naší akcí. Původní myšlenka dostat naši konferenci dále od Velkého pátku, který se stal od roku 2016 státním svátkem, a uskutečnit přesun ze středy a čtvrtka na pro účastníky příjemnější úterý a středu, vzala za své. Poté, co Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na úterý odpoledne 11. dubna 2017 stanovilo písemnou maturitní práci z českého jazyka a literatury a následně na 12. dubna 2017 vyhlásilo první kolo centrálně zadávaných přijímacích zkoušek, bylo o návratu k původnímu modelu rozhodnuto. S ohledem na termínovou smršť se před námi objevila další výzva - zvládnout konferenci pro šest stovek účastníků a zajistit regulérní průběh přijímacího řízení, které se týká uchazečů uvažujících o naší škole jako prioritní. Uchazeči dostali s pozvánkou k přijímacím zkouškám VIP kartu na parkování před školou a program konference jsme upravili tak, aby o přestávce mezi matematikou a českým jazykem se uchazeči a jejich rodiče mohli zúčastnit zajímavých přednášek našich švýcarských přátel. Jednalo se o konstrukci devatenáct metrů vysoké rozhledny ve Svatém Mořici, která byla vyrobena ze dřeva a byla slavnostně otevřena u příležitosti zahájení 44. mistrovství světa v alpském lyžování letos v únoru. Mimořádně zajímavá konstrukce v podobě lyžaře byla ideovým návrhem Dipl. Ing. Hermanna Blumera, v minulosti několikrát přednášejícího na naší konferenci, a statický výpočet prováděl jeho syn Dipl. Ing. Samuel Blumer, který pro změnu přednášel na letošním ročníku. Navíc realizaci prováděla česká firma AGROP NOVA a. s., což jenom dokládá nesmírnou šikovnost a dovednost českých techniků a pracovníků. Uvedené skutečnosti jednoznačně potvrdil velmi poutavou přednáškou Ing. Jiří Oslizlo z této velmi úspěšné a ve světě známé firmy. I v letošním ročníku se na semináři objevily nové tváře ze zahraničí a srovnávají naši konferenci s největší akcí zabývající se pr oblematikou dřevostaveb na starém kontinentu Forum Holzbau v Garmisch-Partenkirchenu, což je pro nás velmi vysoké ocenění, kterého si nesmírně vážíme. Naše původní myšlenka vzdálit se termínově od jednoho z největších křesťanských svátků má své opodstatnění, neboť v řadě katolických i protestantských zemí jsou před Velikonocemi prázdniny a mnohdy z rodinných důvodů nás někteří oslovení přednášející byli nuceni odmítnout. O to více si ceníme všech zahraničních přednášejících, neboť víme, že musí obětovat svůj volný a velmi drahý čas ve prospěch úspěchu našeho semináře. Hodnocení z pohledu vydařené konference je příznivé, ale pro školu je důležitější úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek, absolutoria, následně bakalářských zkoušek a zejména dobré uplatnění absolventů na trhu práce. Právě situace s ohledem na potřeby trhu práce se pro naše absolventy neustále vylepšuje. Stačí se podívat na školní webové stránky, kde zveřejňujeme nabídky zaměstnání a je zřejmé, že nabídka převyšuje počty studentů, kteří opouštějí dveře školní budovy v Resslově ulici. Pro příští rok máme v plánu vybavit z evropských prostředků školní laboratoře, abychom byli schopni ještě více vyjít vstříc našim smluvním partnerům, a potom se vrhneme na úpravy interiérů, abychom jim vrátili původní podobu z třicátých let minulého století. Možná se čtenáři podiví, proč se vracíme o století zpátky, ale jsme tradiční škola a budova z roku 1933 byla skutečně nadčasová včetně interiérů a technického zázemí. Také cítíme určitý dluh vůči ubytovaným studentům, kde máme v plánu pokračovat již se třetí etapou úpravy parteru domova mládeže. První dvě etapy považujeme za zdařilé a myslím, že řada účastníků letošního semináře to letos ocenila. Rovněž máme v plánu rekonstruovat koupelny, aby se zlepšil celkový komfort bydlení. Z hlediska výuky bude pokračovat maximální využívání CNC technologií a celkový trend korespondující s požadavky odborné praxe. V závěru školního roku by se měla uskutečnit komplexní evaluace a předpokládám, že i z této aktivity vzejdou podněty pro zlepšení výuky a myšlenky směrem k dalšímu rozvoji naší instituce. Škola se nachází v předhůří Šumavy s vylidňující se tradiční spádovou oblastí. Bohužel nejenom v Číně, kde se jedná o proces řízený vládnoucí stranou, ale i u nás a v celé Evropě probíhá proces přesídlování lidské populace do velkých měst. Za jistých podmínek je to příležitost pro hledání nových řešení a rozvoj výškových budov konstruovaných třeba i ze dřeva, ale na druhé straně se jedná z pohledu školy umístěné mimo tradiční vzdělávací centra o mimořádnou existenční hrozbu. Jsme přesvědčeni, že tomuto trendu lze čelit pouze nadstandardním zázemím a vybavením, mimořádným přístupem pedagogů a tvůrčí pracovní atmosférou, kterou se snažíme v naší instituci vytvořit. Jednou z aktivit,

6 červen 2017 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ strana 6 která podporuje inspirativní a přátelskou atmosféru mezi studenty a jejich učiteli, je právě pořádání seminářů, konferencí a workshopů. Ideální seminář se nám nepodaří uspořádat ani při padesátém ročníku. Vždy se najdou účastníci, kteří nebudou spokojeni se sestavou přednášek. Někomu se přednášky budou zdát příliš odborné, jinému zase příliš populárně naučné. Pro nás v roli pořadatelů je vždy obtížné najít správnou míru vyváženosti na jedné straně akademicky pojatých přednášek a na druhé straně komerčních vystoupení. Vzhledem k tomu, že seminář není dotován z jiných prostředků než je vložné a příspěvky od oborově spřátelených firem, každý si dovede představit umění kompromisu a vyjednávání pořadatelů. Z hlediska pořadatelů je určitě co zlepšovat a jsme rádi i za kritické připomínky k právě proběhlému ročníku. My sami si monitorujeme jednotlivé aktivity a sepisujeme nedostatky, které se nám objevily, abychom se jich při příštích ročnících mohli vyvarovat. Odborné školství a jeho problematika je námět, který je svým rozsahem nad možnosti mého článku, ale pro odborné školy vzniká s rozvojem nových technologií obrovská příležitost, jak svým absolventům zajistit slušnou životní úroveň a zajímavé zaměstnání. Současně mě mrzí, že ve sdělovacích prostředcích je dopřáváno prostoru pouze lidem, kteří neustále zdůrazňují, že máme malý počet lidí se všeobecným středoškolským vzděláním. Při vytváření těchto soudů účelově používají argument, že nikdo neví, jak bude vypadat trh práce za třicet let a potom se nejlépe uplatní lidé se všeobecným vzděláním. Osobně uvedenou myšlenku považuji za nesmysl, neboť z politologa, psychologa či filozofa se technik v žádném případě neudělá, kdežto obráceně to je možné poměrně snadno a mám pro své tvrzení dostatek konkrétních příkladů. Navíc se jedná o tytéž představitele, kteří na začátku devadesátých let minulého století vykřikovali, že máme málo vysokoškoláků. Dnes již tomu tak není a bohužel v některých případech se potýkáme s jistou mírou převzdělanosti nebo i velmi slabou úrovní masifikovaného vysokého školství. Stát si platí školství jako službu a nemohu pochopit, proč se za své peníze vzdává práva rozhodovat, jakým směrem se školství bude ubírat. V dobách první republiky, kdy se postavila naše krásná funkcionalistická školní budova, patřilo Československo k nejvyspělejším zemím na světě a jedním z příčin úspěchu bylo i školství, které korespondovalo s požadavky trhu práce a nehledalo své vzory v jiných kulturně a sociálně odlišných zemích. Jiří Homolka ředitel VOŠ a SPŠ Volyně ZÁKLADNÍ ŠKOLA Učitelský sbor jak ho neznáte, hejno motýlů Emanuelů na baru, tak to tady ještě nebylo! Píše se 27. duben 2017 a sál Na Nové se všemi přilehlými místnostmi i balkónem doslova praská ve švech. Chci nasát atmosféru akce AKADEMIE 1. STUPNĚ ZŠ proto se vnořím přímo mezi desítky účinkujících. Jáma lvová křížená s včelím úlem a velkou přestávkou ve škole se mi v tu chvíli jeví jako oáza klidu určená k tiché meditaci ve srovnání s místem, kde se na svá vystoupení chystají žáčci se svými učitelkami. Neznám vhodná slova, která by ten mumraj vyjádřila. Opět se hluboce skláním před trpělivostí a umem učitelek, tohle zvládnout dokáže jen člověk s nadpřirozenými schopnostmi. Proboha, kdo ke komu patří? Čí jsou ta křídla? Kde je Míša Kulička? Tady zas bloudí Večerníček a ptá se jednoho z mravenců, jestli neviděl jeho lístky pohádek. A čí jsou ty trenky? Pardón, to není rekvizita... Hledám očima naše nejmladší. Dostávám informaci, že jsou spolu s motýly Emanuely a makovými panenkami na baru (tedy ten byl, bohužel, ten den mimo provoz). Ale už to všechno tichne, tedy publikum, učitelky hypnotizují očima ke klidu účinkující za vydatné pomoci žákyní 9. třídy. A na jevišti se rozbíhá kaleidoskop barev, postaviček, písniček. Tančící a recitující rozkošné prvňáčky s plyšovými zvířátky střídají již zmínění a dokonale vystajlovaní motýli Emanuelové s přítelkyněmi makovými panenkami jež se oddávají víru tance tak nadšeně, až se jim z hlaviček málem svezou krásné věnečky. Vzápětí vbíhá celá přehršel pohádkových postaviček, za všechny jmenujme krom Míši Kuličky ještě zástupce hmyzí říše včelku Máju s druhem Vilíkem a v neposlední řadě dojemnou skvadru mravenců, z nichž se jeden polámal a hned to ví celá Volyně, to víte malé město, tady se nic neutají... Ale dobře to dopadne a opona se rozevře před Hajánky, mezi nimiž hlavní hrdinka roztomile šišlá, neboť nenavštěvuje kurzy logopedie na naší škole. Šišlalku doplňuje pyžámková a bečící company, jejíž vtipné béééééé mi v uších rezonuje po zbytek večera. Člověk by si řekl už se jde spát, ale kdepak na scénu vtančí celá hromada Večerníčků se svými polštářky a na spaní to fakt nevypadá. Dokonce se rozjíždí cosi jako seznamka: napříč věkovými kategoriemi se dozvídám, že si nejlíp rozumí kluci s klukama a holky s holkama. Uvědomuji si, že na tom něco je, třeba shoping je vážně zábavnější s kamarádkou, která vás v nakupování podpoří (neboť neplatí), než s manželem, který jako na potvoru zapomene platební kartu, když jste v nejlepším... A hele, další adepti na seznámení! Dokonce vyrazí hledat štěstí až za hranice Evropské unie, česká kotlina jim nestačí, sice kráčí jen s ranečkem, zato však s písničkou na rtech, pěkní ptáčkové to jsou. Zlatí čeští kluci postupně sbalí pěkné kousky i v exotických zemích. Ti poslední, rádoby neúspěšní, se vracejí domů, když tu nečekaně potkají české šťabajzny, holky krev a mlíko, navíc právě zadělávají na buchty. A tak máme zadané všechny. Ti s exotickými kráskami však spláčou nad výdělkem, musí doma pěkně makat, ženušky velí. Nejlépe dopadnou ti, kteří se zadali v Čechách. Sedí pěkně doma a drahé polovičky jim snáší pod nos to nejlepší. A tak se potvrzuje pravidlo, že VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP. Genderově je program vyvážený, vystupují holčičky i kluci, ale co barvy pleti? Postrádám pestrost, ale vzápětí se uklidním, na scénu vbíhá hned deset malých černoušků, možná i víc, svým typickým temperamentem oživí pódium. Nejsem schopna identifikovat, kdo je kdo, vím jen, že jejich tvář má známý hlas. Venku střídavě prší a sněží, fouká ledový vítr, kdežto v sále dovádí další spoře odění účinkující na letním táboře. Jedna z nich, Barbora, píše domů stížnost na oddílovou vedoucí (fenomenálně ztvárněnou hochem, vybaveným bujným poprsím i pozadím), jež jí přebrala vyhlédnutého playboye. Ještě neví, co je v životě a lásce důležité, a tak je smutná, místo aby dotyčné rozmazala řasenku i rtěnku a poté jí vyškrábala oči. Sál bouří potleskem. Opona se však náhle zavlní že by to nebyl ještě úplný konec? Vykouknuvší pan ředitel přítomným oznamuje, že pro ně ještě něco má. Vzápětí opona odhalí kompletní

7 strana 7 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ červen 2017 sestavu učitelského sboru 1. stupně, ovšem v trochu jiné podobě, než ji známe. Slušivé kostýmky, halenky apod. nahradí neméně slušivými župánky a hadry na hlavě a předvedou užaslému publiku svou druhou tvář, v níž se zračí vše, čím si zajisté při několikaměsíčních přípravách a samotné akci prošly. Nervy, dřina, únava, ale spokojenost, že to stálo za to. Dostane se jim bouřlivého potlesku nejen od rodičů, ale i od dětí, to hřeje a hladí po duši. A to už je úplný konec. Nezbývá nic, než najít v té vřavě správné sestavy rodičů a dětí. A pak už se rozhostí klid v sále i v hlavách žáčků, jejich učitelek a pomocnic. Zvládly to na jedničku! Z dalších akcí školy připomínáme skvělou besedu na téma Moje cesta na svět, určenou žákům 3. a 4. tříd. V ní se podařilo paní lektorce J. Škodové velmi citlivě otevřít téma narození člověka a zodpovědět bezpočet zvídavých otázek přiměřeně dětskému věku. Ohlasy dětí byly vesměs velmi pozitivní, děkujeme za profesionální a empatický výkon paní lektorky. Žáci 7. tříd se počátkem května vydali na exkurzi do Muzea husitství v Táboře. Krom toho se pokochali skvěle sestavenými výrobky v Muzeu Lega a dozvěděli se, kdy a za jakých okolností vznikl nápad vyrábět tuto geniální a světově proslulou stavebnici. Poté si osladili život v Muzeu čokolády, kde si mohli v rámci dílen vlastnoručně vyrobit řadu ozdob z marcipánu. Úspěchy našich žáků s připojenou gratulací: Jaroslav Bače (8.A) vítěz prezentační soutěže žáků ZŠ a SŠ Jihočeského kraje o chovu okrasného ptactva Fotbalový tým žáků 4. a 5. tříd ZŠ vítěz okresního kola 20. ročníku Mc Donald s Cupu s postupem do krajského kola (19.5. v Písku) Mgr. Eva Přibáňová Požár ve škole cvičný zásah záchranářů Ho ří! Přerušovaný hlas zvonku oznamuje překvapivě něco jiného, než jsou obvyklé začátky či konce vyučovacích hodin. Dveře učeben se bleskurychle otevírají a z nich se k hlavnímu schodišti více či méně ukázněně hrnou všechny třídy tzv. Velké školy ( ročníky). Snad aby věrohodnost akce byla podtržena, někteří jedinci řvou, aniž by k tomu byli vyzváni a čemukoli tím pomohli. Chodby tou dobou už vydatně plní nepříjemná mlha, jež svým zápachem supluje kouř skutečného požáru. Pokud do této chvíle čtenář nepochopil, oč zde běží, teď je doma, tedy ve škole, v níž právě probíhá nácvik zásahu hasičských sborů při požáru. Ještě před poplašným zvoněním, které burcuje osazenstvo školy k úniku z budovy, předchází telefonické přivolání hasičů i policie vedením školy. Policisté okamžitě uzavírají okolí páskou a odklánějí dopravu, což možná způsobí mírnou paniku ve městě nehoří ve škole opravdu? Budova se stále více plní dýmem, ohnisko požáru je ve sborovně. Naprostá většina dětí i učitelů už je venku, ale ne všichni... Proboha, kde jsou? A kde jsou hasiči? Sotva tuto otázku slyším, už se z dálky ozývá ta spásná siréna. Jedou!!! Nejprve se objeví chlouba našich volyňských dobrovolných hasičů velké moderní auto plně vybavené technikou. A naši borci už vybíhají, snaží se, neboť většina z nich naši školu navštěvovala a někteří v ní mají své děti, ale nejen proto. Prostě jsou skvělí a dělají svou práci ohromně! Za malou chvilku je přijíždí posílit i profesionálové ze Strakonic. Čerpadlo a hadice jsou připraveny, několik hasičů probíhá školou, kdyby náhodou nějaký jedinec zůstal uvnitř. Identifikujeme hned několik chybějících dětí, paní ekonomku a hlavu školy. Sděluji dětem známou pravdu, že kapitán svou loď opouští přece jako poslední. A je to tak. Ze dveří budovy náhle vyvádějí dva hasiči žákyni 9. třídy a paní ekonomku s maskami (nikoli pleťovými) a vedou je k ošetření do auta. Mají štěstí, oběti jsou velmi pohledné, což je pro hasiče příjemná odměna. Stále však chybí dvě děti a pan ředitel. Ze strakonického auta se náhle vysouvá výšková plošina a spolu s jedním hasičem se neprodleně blíží k oknu v prvním patře, ze kterého už se valí hustý dým. Během okamžiku se obě děti obratně přemisťují z okna na plošinu a ta je dostane spolehlivě na zem. Oba později vypovídají, že to vůbec nebyla sranda, výška pod nimi a vibrace plošiny, těšili se na pevnou půdu pod nohama. A plošina se vydává ještě jednou zachraňovat, tentokrát kapitána školy. Jakmile ten je zachráněn, všichni si oddychnou, jsme komplet venku. Hasiči uvnitř ještě kontrolují vše potřebné, důkladně větrají budovu a ti s plošinou zkouší, zda by dosáhli i na střechu školy 37 metrů. Poté pan ředitel radostně vyhlásí konec cvičení, poděkuje zasahujícím hasičům i policistům za skvěle vykonanou práci a žáky s učiteli vybídne k návratu do školy. To je radosti! Celému cvičnému zásahu přihlížel i starosta Volyně a několik členů zastupitelstva. I ti byli s provedením zásahu spokojeni. Přece jen bychom si ale velmi přáli, aby škola nikdy nezažila požár opravdový, situaci, v níž jde o životy dětí i dospělých a o krásnou budovu, kterou s hrdostí a láskou stavěli před více než 100 lety naši předkové. Mgr. Eva Přibáňová Divadelní Piknik 2017 Ve dvou prodloužených víkendech od a od proběhla ve Volyni celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně V jeho programu se představilo 20 nejlepších inscenací, které vybrala programová rada z návrhů vzešlých z 18 krajských postupových přehlídek. Těch se zúčastnilo přes 100 souborů. Žánrově byl program velmi pestrý. Diváci si mohli vybrat klasické drama, muzikál, autorské divadlo, kabaret nebo improvizaci. Přehlídku zahájilo jihočeské divadlo MDS Cyrano České Budějovice s autorským muzikálem Cyrano. Světovou premiéru textu Julie Cho Archiv jazyků představilo Divadlo popud Brno. Každé představení bylo vypouštěno z košíku pana Tichého v podání Vladimíra Voldřicha, který tuto postavu ztvárnil v nastudování této hry divadelním spolkem PIKI Volyně. Dále se diváci mohli účastnit PIQUE-NIQUE QUIZ celopřehlídkové soutěže o piknikový koš a BURKE CUPU soutěže (nejen) divadelních týmů o pobyt na příštím ročníku zdarma. BURKE CUP vyhrál tým divadelního spolku J.K.Tyla Lomnice nad Popelkou. Během festivalu probíhala k jednotlivým inscenacím diskusní fóra. V lektorském sboru zasedla Kateřina Baranowska (scénografka), Aleš Bergman (režisér a pedagog herectví), Jaromír Hruška (režisér), Zdeněk Janál (dramaturg) a Michal Zahálka

8 červen 2017 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ strana 8 (divadelní teoretik). Pro zájemce byly připraveny i tematické semináře: Jevištní řeč (lektorky Evy Spoustové), Herecký seminář (lektora Luďka Horkého), Dramaturgie (lektora Jana Šotkovského) a volně přístupný Diskusní klub (pod vedením Milana Schejbala). Přehlídka se konala pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. Celostátní přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, jeho útvar ARTAMA, ve spolupráci s městem Volyně, Volyňskou kulturou a DS PIKI Volyně. Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo kultury, Jihočeský kraj, Nipos- -Artama a Město Volyně. V letošním roce lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně 2017 se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2017 nominovat tyto inscenace:valérie a týden divů Latriny Magiky při V.A.D. Kladno, Archiv jazyků Divadla popud Brno a Vono to pude aneb Král Ubu DS Symposion Třebechovice pod Orebem. Dále lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně 2017 se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2017 (bez uvedení pořadí) doporučit tyto inscenace: ToŤ divadlo Divadelního dua ToŤ Praha, Commedia ála carte DK Jirásek Česká Lípa, Pes, noc a nůž Divadelního ateliéru Domu UM Praha, Nové TV Kočovného divadla Ad Hoc. Velké poděkování patří všem, kteří spoluvytvářeli zázemí a spolupracovali na chodu celé přehlídky a těmi byli: Milfa Volyně, VOŠ a SPŠ Volyně, SŠ a JŠ Volyně, Restaurace Na Nové, Volyně, Bar Na Nové, Volyně Vlastimila Jirsy, Květinářství Markéta Holá, Strakonice a velké poděkování patří technikovi Pavlovi Wostrému, členům Vodvasu a DS PIKI Volyně. Více informací k celému průběhu přehlídky je možné nalézt na Závěrem lze říci, že přehlídka byla nejen ukázkou kvality amatérského divadla, ale i reprezentací města Volyně. Mgr. Marie Banáková, ředitelka divadelní přehlídky Městské muzeum ve Volyni Školní 744 tvrz, Volyně, Tel.: , , Web: Otevřeno: pondělí až pátek 9 16 hod., sobota hod. TRAMPOTY HERMAFRODITNÍ RŮŽENY Ta ze Přechovic silná ženská šla do Strakonic, a tam ji uznali, že jest mužský, a chodí v kalhotách, byla u Moravců, a tam ji holili a ostříhali vlasy jako kluk, sluší jí to. Ani Maxmilián Boháč ( ) nemohl v roce 1927 ve svém dopise synům do Prahy vynechat novinku, o které se povídalo v širokém okolí a rovněž i psalo na stránkách celostátních novin. Růžena Turková se narodila dne 19. prosince 1892 přechovickému domkáři Karlu Turkovi a jeho ženě Barboře v chalupě čp. 35. V matričním zápisu v kolonce pohlaví najdeme sice slovo ženské, ale Růžena byla ve skutečnosti oboupohlavní bytostí hermafroditem. Někdy kolem svých sedmnácti let se více cítila mužem, proto šla za místním doktorem Hynkem Fügnerem, aby ji prohlásil za muže. Doktor Fügner odmítl a humorně odvětil: Když jsi ženská, tak z tebe nemůžu udělat mužskýho. V roce květnu 1927 odjela do Prahy na hospodářskou výstavu, kde byla za-

9 strana 9 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ červen 2017 tčena policií, protože vzniklo podezření, že se jedná o podvodného muže převlečeného do ženských šatů. Poté byla zkoumána na pražské klinice a následně na základě lékařských zjištění uznána dne 8. června 1927 za muže. Tehdy si Růžena vybrala jméno Jiří. Právě z roku 1927 pochází rovněž vystavená fotografie a pohlednice, kterou si tehdy již Jiří Turek vydal vlastním nákladem, pravděpodobně odráží jeho ambice dostat se k filmu nebo do nějaké estrády. Po úřední změně se ale dostala-dostal pod lupu vojenským úřadům, a tak musela-musel k odvodu, ale byl uznán za těžkého a neodveden. Senzační i běžné informace z jejího života přinášely nejedny noviny, třeba Jihočech dne 19. prosince 1927: Růženka jí dost a pije také dost. 20 sklenic piva není jí nikterak moc, ba vypila již také 50 na posezeníčko. Má sílu jako mistr zápasnický a vypravuje, že i do chalupy ženy jej navštěvují. Snad se jim jako zvláštnost líbí. V únoru 1932 se Růžena alias Jiří Turek skutečně oženil, za ženu si vzal Annu Mrštíkovou z Vlčí Habřiny. Jedno hospodské popíjení a údajně soutěžní pojídání slanečků se mu stalo začátkem října 1936 osudné, byl nalezen mrtev na silnici kousek od volyňského nádraží, kde zemřel na mozkovou mrtvici. A kromě vdovy po něm zůstalo několik legendárních příběhů. Karel Skalický PROGRAM ČERVEN 2017 sobota 3. června od 13 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY TVRZ PŘÁTELŮM BZUKOTU VČEL Stodesáté výročí založení Včelařského spolku pro Pošumaví se sídlem ve Volyni. Historie místního včelařství od dob nejstarších až do současnosti. Při vernisáži polétavé písně zahrají Pavel a Kateřina Srnkovi. Výstava potrvá až do 30. září až do 7. června, VÝSTAVA TVRZ ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZUŠ VOLYNĚ Tradiční absolventská výstava výtvarného oboru volyňské Základní umělecké školy. pátek 9. června od 18 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY TVRZ ALOIS BOHÁČ VODNÍCI A ŽÁBY Vodnická idyla od Volyňky. Navíc žáby a další vodní tvorové. Výběr z fantaskní tvorby Aloise Boháče. Oleje, kresby, studie. Výstava potrvá až do 3. září neděle 11. června od 9:00 hodin, VÝLET TVRZ MÍSTA V KRAJI SKÁLY Muzejní ráno, tj. výstava jednoho rána a krátké povídání, s následným pěším výletem. Komentáře historické i jiné. Trasa slabě přes 15 km. Sraz na nádvoří tvrze v 9 hodin. pátek 16. června od 17 hodin, HISTORIE TVRZ POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY BENGÁL- SKÝ OHEŇ NA RYNKU Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Život ve městě Volyni před 150 lety. Příběhy a události roku čtvrtek 22. června od 20 hodin, KONCERT NÁDVOŘÍ TVRZE PAUL BATTO & ONDŘEJ KŘÍŽ Vynikající bluesový a jazzový zpěvák, kytarista, skladatel a světoběžník slovinského původu Paul Batto Jr., doprovázený rovněž pozoruhodným českým pianistou Ondřejem Křížem. Písně na stránce V případě špatného počasí uvnitř tvrze. po celý červen, VÝSTAVA TVRZ PŘÍRŮSTKY Reprezentativní výstavní výběr z různorodých předmětů získaných do sbírek Městského muzea ve Volyni v letech 2013 až O pár chvil prodloužená přírůstková výstava. po celý červen, VÝSTAVA GALERIE NA SHLEDANOU JIŘÍ PŘÍHODA PREBYZANTINUM Architektonicko-sochařská intervence prebyzantinum sochaře (*1966) monumentálních prostorových objektů, dnes už spíše malých architektur, momentálně žijícího v USA. Do jeho soch můžeme vstupovat skoro jako do domu, vizuální zážitek kostelních kleneb se dostaví. Ve Volyni zaklene vnitřní vestavbu a uvnitř vytvoří iluzi fresek, kterou zrealizují zkušení malíři filmových kulis. Výstava potrvá po celý rok po celý červen, EXPOZICE TVRZ LIDOVÝ MALOVANÝ NÁBYTEK V POŠUMAVÍ Fenomén lidového malovaného nábytku v Pošumaví v 18. a 19. století z nových badatelských pohledů. Dlouhodobá proměnlivá expozice v nově otevřeném prostoru. po celý červen, EXPOZICE STARÁ RADNICE RENESANČNÍ A BAROKNÍ VOLYNĚ Nová dlouhodobá expozice v autentických prostorách staré renesanční radnice. Strakoničtí johanité i svatovítští probošti pěkně pospolu. Střípky a nitky regionálních příběhů 16. až 18. století. Změna programu vyhrazena. Jednotlivé prostory: TVRZ Školní 744, Volyně GALERIE NA SHLEDANOU hřbitov Malsička STARÁ RADNICE nám. Svobody 1, Volyně

10 červen 2017 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ strana 10 Městská knihovna Volyně Kdo nevěří na světýlka, ten je nikdy neuvidí Básníci Josef Hrubý a Jakub Fišer ve volyňské knihovně Významný český básník Josef Hrubý zavítal v polovině května už popáté do volyňské knihovny. Ostatně, narodil se v květnu před pětaosmdesáti lety v nedalekých Černěticích a od dvou let až do maturity ve Volyni žil. Ač procestoval, převážně jako reprezentant české literatury, většinu evropských zemí, jsou místa jeho dětství v jeho básních těmi nejhojněji zmiňovanými a jak sám říká, čím starší je, tím častěji se ve vzpomínkách do rodného kraje vrací. Vždyť tady se už jako docela malé dítě naučil věřit na světýlka, a proto vidět svět kolem sobe tak trochu jinýma očima... Jeho bibliografie čítá bezmála 40 knižních titulů, z nichž řada byla přeložena do cizích jazyků, především do němčiny, ale i italštiny, francouzštiny a dokonce i do arabštiny. Své sbírky posledních let doprovází vlastními kolážemi. Zabývá se také překlady, je členem českého PEN klubu a významnou osobností plzeňského literárního života. Na svoji návštěvu Volyně proto pozval dalšího plzeňského autora, básníka Jakuba Fišera (1981). Ten je autorem čtyř básnických sbírek. Vzpomínky a vyprávění Josefa Hrubého doplnil čtením básní z poslední z nich, Já Amadeus, které bezpochyby našly mezi přítomnými své spokojené posluchače. Setkání volyňských pamětníků i příznivců literatury s oběma básníky bylo výsostně příjemným obohacením už tak krásného májového podvečera. Ti, kdo věří na světýlka kolem nás i v nás básníci Josef Hrubý a Jakub Fišer V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE CHVOJKA, KAVALE: Křemelná. Nedostupná krása opuštěné řeky / SMITH: Predátor / JIRÁČEK: Jižní Čechy. Přírodní oblasti / HARMACHOVÁ: Veselé modrotiskání / HARMACHOVÁ: Druhá šance pro košile. Návody pro začátečníky i pokročilé tentokrát na recyklování košil / PLAIDY: Královna diamantů / DE BLASI: Večery v Umbrii / TOKARCZUK: Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých / HLAVIČKOVÁ: 100 aktivit pro výuku angličtiny. Práce s průřezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikačních dovedností / HANŠPACHOVÁ: Pohádková angličtina / DEVERAUX: Láska ve Skotsku / AMIS: Návštěvní barák / KALLENTOFT: Zeměbouře / HODGKINSON: Staré dobré časy. Praktická příručka moderního hospodáře, aneb, jak se o sebe postarat / KONVALINOVÁ: Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima / NOVÁKOVÁ: Hurá do školy / GILBERT: Poslední americký muž / TRESS: Základní psychosomatická péče / POPRZECZNY: Hitlerův kat na Východě. Odilo Globocnik / CHANDLER: Výpalné na Noon Street / POTTER: Srdcová královna / KELLY: Jako my všechny / SVITKO: Zdravé cévy, zdravé celé tělo / SAINT-EXUPÉRY: Citadela / WHITEHOUSE: Nablízku / GROSE: Spřízněné duše / CIMICKÝ: Blanický rytíř / HANNAY: Utajená léta / HANNAY: Návrat na Moonlihgt Plains / DU BRUL: Bleskové kameny / ADICHIE: Amerikána / ANDREWS: Tajemství rána / KLIMEČKOVÁ: Kočárová cesta / HOGAN: Sběratel ztracených věcí / OP DE BEECK: Pojď sem, ať ti můžu dát pusu / JOHANSSON: Kouzelníkův únik z reality / KÖRNEROVÁ: Hodina po půlnoci / LUKEŠ: Stavby a architekti pohledem Zdeňka Lukeše. 2. díl, Doma i v cizině. / FLÁMOVÁ: Procvičování angličtiny. Zrcadlový text pro začátečníky a mírně pokročilé / MATOUŠEK: Nejhrůznější brněnské vraždy / CRAMM: Vaříme pro miminka / JIMÉNEZ: Kuchařka tajných receptů z klášterů / BYRNE: Andělé v mých vlasech. Vzpomínky / ANDREWS: Průvodce léčitele. Jak léčit energií / CHAPPELL: Homeopatická samoléčba / COLLIER: Exodus. Jak migrace mění náš svět? / Austrálie. Průvodce do kapsy / PASTERNAK: Lara. Skutečný příběh lásky, který inspiroval román Doktor Živago / HOZNAUER: Lodní kufr / BURTON: Múza / MOSLEY: Snižte hladinu cukru v krvi za 8 týdnů / MÍKA: Ďábelské desatero / GREBE: Muž bez srdce. Severský krimiromán / SMITH: Doba jedová, 5. Geneticky modifikované potraviny / FINLAY: Doba jedová, 6. Špína, hygiena, imunita, alergie / JAHODA: Mongolsko na koních aneb Zemí Čingischána za indiány východu. Malý průvodce velkou zem / KOSATÍK: Češi Jak Mečiar s Klausem rozdělili stát / SUROSZ: Ach, ty Češky. České ženy, česká historie a současnost očima významného polského žurnalisty / KRAUS: Ve vlastních názorech se shodnu s každým / BENEŠ: Mozek nad mozkem / ŠINDELKA: Únava materiálu / DALY: Co jsi to za matku? / POSPÍŠILOVÁ: Podivná hra / THOMPSEN: Hygge. Tajemství spokojeného života. Skandinávské umění dobře žít / COLE: Vyrovnat si účty / MÜNZER: Medová smrt / WHITTING: Život na trampolíně / OAKLEY: Stačí jen dotyk / LAPENA:

11 strana 11 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ červen 2017 Manželé odvedle / KELEOVÁ-VASILKOVÁ: Okénko do snů / MASSIE: Versailles. Králův sen / ŠEFARA: Podsvětí / ATTWOOD: Kus temnoty. Bouře / ĎURANOVÁ: Všichni to vědí / HAY: Síla ženy. Průvodce úspěšným životem pro každou ženu / KOTLÁN: Studijní předpoklady a základy logiky / BAUMAN: Cizinci před branami / TAYLOR BRADFORD: Tajemství minulosti / BOWMAN: Celým tělem naboso. Zdárný přechod na minimalistickou obuv. Více než dvacet cvičení pro lepší kondici nohou / DEPPE: Nezdolný zahradník. Pěstování potravin a soběstačnost v nejistých časech. Pět potravin nutných pro přežití a prosperitu / ČVANČARA: Anthropoid. Příběh československých vlastenců V DĚTSKÉ KNIHOVNĚ: REITTU: Zmáťa & Záhada. Všechno dobře dopadne! / BERTELEGNI: 100 přání / RUSSELL: Deník mimoňky, 10. Příběhy neschopný psí chůvy / KORMAN: Lenoch / NESS: Tanky a bojová vozidla 2. světové války / POSPÍŠILOVÁ: Hasičské pohádky / POSPÍŠILOVÁ: Policejní pohádky / ZINNEROVÁ: Linda, poklad rodiny / DROBNÝ: Jak Kubík přestal být mlsný. Výlet do země skřítků / VERDICK: Jak přežít, když mě všechno štve. Rádce pro děti, které jsou vznětlivé a neumějí udržet emoce na uzdě / Barbie a kouzelná dvířka / SERBOURCE: Prase / BRUNI: Co dokážou zvířata / Letadla. Hasiči a záchranáři. Obrazový průvodce / KROLUPPEROVÁ: Zákeřné keře / HAVUKAINEN: Tatu a Patu. Vesmírné dobrodružství / Nejkrásnější pohádky pro nejmenší / 101 věcí, které bychom měli vědět o letadlech / 101 věcí, které bychom měli vědět o vlacích / 101 věcí, které bychom měli vědět o závodních strojích / 101 věcí, které bychom měli vědět o zvířatech / BAVOROVÁ: Líza a Pupík v Africe / ASIMOV: Norbyho další tajemství / VONDROVIC: Když ještě chodil Pán Ježíš s Petrem po světě. České lidové pohádky / MLYNOWSKI: Kouzla vzhůru nohama / MACDONALD: Čertice Andělka / HAY: Stella a noční skřítkové. Zoubkové zlodějky / VERNE: mil pod mořem/ leagues under the sea Činnost Sdh Volyně 22. dubna - se uskutečnila brigáda na úklid a úpravu okolí hasičárny. 28. dubna - výjezd zásahové jednotky v hod na uvolnění komunikace mezi obcemi Milejovice a Kuřimany. 30. dubna- tradiční stavění Máje na zahradě hasičárny. 5. května - naši členové uctili památku položením věnců u Pomníku padlých ve Volyni a v Zechovicích 6. května - první letošní soutěž mladých hasičů ve Strakonicích s názvem Otavský plamínek. Našim družstvům se v silné konkurenci (46. družstev) dařilo. Družstvo mladších A se umístilo na 1. místě. Družstvo mladších B se umístilo na 4 místě. Družstvo starších se umístilo na 3. místě. 12. května - taktické cvičení na simulovaný požár Základní školy ve Volyni. Tohoto cvičení se naše jednotka účastnila společně s HZS Strakonice. 13. května - okrsková soutěž v požárním sportu v Předslavicích. Naše družstvo veteránů skončilo na 5.místě Další informace a mnoho fotografii naleznete na nebo na Facebooku.

12 červen 2017 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ strana 12 Činnost TJ Sokol Volyně SETKÁNÍ SENIOREK Ve čtvrtek se konalo v klubovně sokolovny setkání seniorek. Přišlo 20 žen z oddílů Seniorky zdravotní cvičení a Ženy FIT a přišly také sestry, které již do cvičení nechodí. Tentokrát bylo setkání ve znamení výborných jablečných závinů. Ses. Sládková všechny přivítala, ses. O. Holoubková připomněla akce, které v jednotě loni proběhly. Sestra Sládková zajistila ve spolupráci s pracovníky Volyňské kultury video, které obsahovalo sestříhané záběry sokolských akcí ze 40. a 50. let minulého století ze sletu a sletových akcí v r. 1948, ze sokolského tábora jednoty v Lčovicích a další. Protože některé sestry na sletu v Praze byly, vyprávěly své zážitky ostatním. Setkání bylo velmi příjemné a jistě ne poslední. OTEVŘENÝ PŘEBOR SOKOLSKÉ ŽUPY JIHOČESKÉ VE STOLNÍM TENISE O POHÁR T.J. SOKOL VOLYNĚ V sobotu 29. dubna 2017 uspořádal oddíl stolního tenisu T.J. Sokol Volyně již 9. ročník turnaje trojčlenných družstev ve stolním tenise organizovaný jako otevřený přebor Sokolské župy Jihočeské. Ve volyňské sokolovně se sešlo celkem 10 družstev, která byla rozlosována do 2 skupin, v nichž se hrálo systémem každý s každým. Do čela skupin byla nasazena vítězná družstva dvou předcházejících ročníků turnaje - Sokol Vodňany (Turek, Borovka, Svoboda) a Sokol Studená (Maňhal ml., Zejda, Maňhal st.). Oba týmy potvrdily oprávněnost nasazení a své skupiny vyhrály. V semifinálových utkáních se střetly s druhými družstvy opačných skupin a Vodňany výsledkem 4:0 porazily Sokol Suchdol nad Lužnicí A (Dvořák, Kropík, ŽUPNÍ PŘEBORY V ATLETICE V letošním roce se župní přebory v lehké atletice konaly , a to po několika letech v Č. Budějovicích. Naše výprava měla 25 soutěžících a skoro tolik cvičitelek a rodičů, kteří se často zapojili a pomáhali organizátorům. Škoda, že několik našich velmi šikovných atletů a atletek postihla v týdnu před závody nemoc, a tak jsme se Janda), Studená přehrála družstvo Sokola Velké Popovice (Děd, Lambert, Ivan) v poměru 4:1. Ve finále pak Vodňany zvítězily nad Studenou 4:1 a obhájily tak loňské prvenství. V utkání o 3. místo porazily Velké Popovice áčko Suchdola nad Lužnicí jednoznačným výsledkem 4:0. Družstva na místech ve skupinách si zahrála o konečné pořadí. V zápase o celkově 5. místo se střetlo spojené družstvo Sokolské župy Blanické (Šteflíček, Dohnal, Růžička) se Sokolem Suchdol nad Lužnicí B (Trsek, Průcha, Šubrt), přičemž úspěšnější byli reprezentanti Blanické župy, když zvítězili 4:1. Utkání o 7. místo proti sobě svedlo obě družstva pořádajícího Sokola Volyně, kdy A tým (Valašík, Šišková, Chalupa, Hraše) zvítězil nad B týmem (Žíla, Toninger, Nestřeba, Hosnedl) v poměru 4:0. O 9. místo si zahrála poslední družstva ze základních skupin, Sokol Tábor (Kamiš, Kašpar, Vašíček, Hirko) zvítězil 4:1 a na celkově poslední místo tak odsoudil družstvo Sokola Zliv (Vobr, Michálek, Hovorka, Šimek). Na závěr starostka T.J. Sokol Volyně Olga Holoubková spolu s hlavním organizátorem turnaje Radkem Chalupou předali poháry družstvům na medailových pozicích a diplomy všem účastníkům. Všechna družstva si navíc odvezla zajímavé věcné ceny díky tradičním sponzorům volyňského stolního tenisu - dík patří zejména firmám Jatky Hradský Strakonice, Řeznictví-uzenářství Staněk Volyně, Luboš Šrámek Catering a Elsa Elektro Písek. Volyňské trojčlenky si již našly své pevné místo v závěru ping- -pongové sezóny, tradiční účastníci se na turnaj rádi vracejí a pravidelně přibývá též někdo nový. Letos organizátory potěšil zájem dvou zástupců Středočeského kraje. Při závěrečném přátelském posezení většina zúčastněných přislíbila, že do Volyně rádi dorazí i za rok, kdy se bude konat jubilejní 10. ročník turnaje. Radek Chalupa předseda oddílu stolního tenisu T.J. Sokol Volyně museli obejít bez nich. A navíc bratři Adam a Daniel Piklovi museli odjet dříve, než stačili dokončit závod, protože pospíchali do Strakonic na hasičskou soutěž Plamínek, kde jsou nepostradatelnou součástí svého týmu, takže do výsledků nemohli zasáhnout. Všechny děti absolvovaly hod do dálky, skok daleký, sprint a kromě předškoláků i běh na střední trať. Sice v jednu chvíli zklamala technika (měření času), ale to zúčastněným vůbec nevadilo, protože pořadatelé dokázali vytvořit příjemnou atmosféru. Byl to den dlouhý a náročný, ale všem se na sokolském stadionu líbilo. Všichni jsme oceňovali, že naše děti si navzájem fandili a byli jedna parta.

13 strana 13 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ červen 2017 Žáci I Denis Oliver Šuba 9. místo Kristian Matouš Zahradník místo Lukáš Kubeš 13. místo Filip Rychtar 15. místo Daniel Kovář 27. místo Adam Pikl (Plamínek) Žáci II Vojtěch Koudelka 6. místo Vojtěch Hodač 9. místo Daniel Pikl (Plamínek) Žáci III Lukáš Šimák 2. místo Žáci IV Kryštof Balík 1. místo Jakub Balík 3. místo Žákyně I Lucie Holoubková 4. místo Kristýna Kutějová 7. místo Bohdana Škodová 24. místo Nela Bergerová 34. místo Žákyně II Magdaléna Homolková 14. místo Stella Marie Zahradníková 20. místo Veronika Šimáková 27. místo Linda Kotálová 30. místo Růžena Balíková 32. místo Ivana Karasová 36. místo Veronika Bergerová 37. místo Žákyně III Vendula Kotálová 3. místo Žákyně VI Miroslava Přibová 5. místo Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika čtyřboj nebo pětiboj, atletika čtyřboj) z naší jednoty dokončili: Ml. žákyně I = B. Škodová místo; Ml. žákyně II = M. Homolková 9., V. Šimáková 15., L. Kotálová 19., R. Balíková 20. místo; St. žákyně IV = M. Přibová 4. místo; Ml. žáci I = L. Kubeš 7. místo; Ml. žáci II = V. Hodač 4. místo. MÁJOVÝ SPORTOVNÍ MINIMARATON V pondělí proběhl ve volyňské sokolovně již 17. ročník Májového sportovního minimaratonu. V letošním roce jsme jej z dopoledního času přesunuli na čas podvečerní, což bylo příjemnější také s ohledem na prodloužený víkend. Tentokrát jsme zkombinovali posilování a tanec. Ale opět si všechny ženy a dívky příjemně zacvičily a protáhly svá těla. Neporušily jsme ani tento rok tradici, že každá účastnice dostane na začátku drobný dárek. První lekcí, kterou si připravila Maruška Kratinová, bylo posilování celého těla formou kruhového tréninku. Na jednotlivých stanovištích, která byla velice pestrá, mohly dívky a ženy cvičit podle svého uvážení náročnější nebo jednodušší variantu. Poté následovala druhá lekce s Olgou Holoubkovou zaměřená na balanční cvičení s využitím bosu. BOSU je poměrně nový typ cvičebního náčiní, které si pro své všestranné využití získává stále větší popularitu - Both Sides Utilized, tedy použitelný z obou stran, což je jeho základní myšlenka. Používá se hlavně k posilování hlubokých stabilizačních svalů, které jsou nejdůležitější pro stabilitu páteře - a na tuto problematiku bylo cvičení zvláště zaměřeno. Závěrečná lekce byla věnována kubánské salse. Olga Holoubková naučila ženy základní kroky tohoto krásného a veselého tance a poté si všechny zatančily jednoduchou choreografii v sólové úpravě. Tělocvičná jednota Sokol Volyně pořádá 24. června 2017 cyklovýlet na Dobrou Vodu Dobrá Voda je poutní místo u Milejovic na úbočí vrchu Vráž kostel (1891), okolo něj křížová cesta, studánka s léčivou vodou. Sraz je v 10 h u sokolovny. Trasa: Volyně Neuslužice Střítež Dobrá Voda Milejovice Přechovice (16 km). Návrat v cca 14 h. S sebou funkční kolo, sportovní oblečení a obuv (dle počasí), helma, brýle, pití a svačina, dobrá nálada. Zveme všechny milovníky cyklistiky, aby s námi poznávali krásy přírody.

14 červen 2017 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ strana 14 KINO VOLYNĚ čt hodin WONDER WOMAN USA, 2017, dobrodružný, fantasy, 141 min. Vstupné 110,-Kč Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže hrozbu zastavit. Diana bojuje po boku mužů ve válce, která má ukončit všechny konflikty, a objevuje plný potenciál svých schopností... a svůj skutečný úděl. út hodin VETŘELEC COVENANT USA, Austrálie, , Sci-fi, Horor, 122 min. Vstupné 120,-Kč Snímkem Vetřelec: Covenant se režisér Ridley Scott vrací do vesmíru, který sám stvořil ve Vetřelci, prvním filmu věnovaném nejstrašnějšímu mimozemskému monstru filmové historie. V nejnovější a ještě děsivější kapitole se připravuje posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat vzdálenou planetu na druhé straně galaxie. Nový svět, který nečekaně objeví, se jim z počátku zdá být dosud nezmapovaným idylickým rájem. Ve skutečnosti je to ale temný a brutální svět, jehož hrůzy si nikdo z členů posádky nedokázal představit ani v těch nejhorších představách. Když se tito vesmírní poutníci ocitnou tváří v tvář smrtícímu monstru, nezbývá jim nic jiného než se aspoň pokusit o zoufalý únik z tohoto zdánlivého ráje proměněného ve skutečné peklo. čt hodin SMRTIHLAV Francie, Velká Británie, 2017, historický, válečný, životopisný. Vstupné 120,-Kč Snímek Smrtihlav se od většiny předešlých filmových zpracování s tímto tématem liší. Z výrazné části se totiž zaměřuje také na opačnou stranu barikády na samotného Heydricha. Ten zde není pouhým předmětem atentátu, ale důležitou aktivní postavou. Vedle příběhu Československých parašutistů sleduje film Smrtihlav i jeho život, vzestup a kariéru, kterou ukončil jako jeden z největších prominentů Třetí říše. Nejnovější verze atentátu na Heydricha tak ukazuje nejen hrdinství, ale i nelítostné zlo, proti kterému je namířené. Právě k tomuto pojetí odkazuje český název stejně jako na fakt, že Heydrich byl jedním z inženýrů takzvaného Konečného řešení židovské otázky. út hodin MUMIE USA, 2017, dobrodružný, horor, Vstupné 120,-Kč Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného. Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná Prodigium zastavit? čt hodin POBŘEŽNÍ HLÍDKA USA, 2017, komedie, 119 min. Vstupné 120,-Kč Dva rozdílní záchranáři bdí nad plážovými povaleči. Tu moře vyplaví pytlíček s drogami, tu mrtvolu A protože místní policie vše bohorovně přehlíží, vydá se parta plavčíků na trestnou výpravu, která nemůže skončit dobře... ne hodin AUTA 3 USA, 2017, kreslený, rodinný, komedie, Vstupné 100,-Kč Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá automechanička Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na vítězství a inspirace od Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do starého železa. út hodin TEHDY SPOLU Česko, 2017, poetický, historický, 75 min. Vstupné 120,-Kč Příběh vypráví o mladé Židovce Terezce Zágorové, která se na Valašsku ukrývá před hrozbou deportace v období II. světové války. Terezka přijíždí na Valašsko z Plzně ke své tetě na vesnici. Snaží se zapadnout do nového prostředí, poznává tradiční řemesla, tradice, domácí zvířata a také zde prožívá svoji první dětskou lásku. Avšak tíha válečné doby doléhá i na venkov a dívka si musí dávat pozor, aby její tajemství nikdo neodhalil. čt hodin TRANSFORMERS Poslední rytíř USA, 2017, Dobrodružný, Sci-fi, Vstupné 120,-Kč Pokračování úspěšné série, v němž se vrátí jako záporák Megatron. út hodin SMLOUVA S VRAHEM Finsko, 1990, komedie, drama, 79 min. Vstupné 80,-Kč Jeden z nejsvébytnějších evropských filmařů posledního čtvrtstoletí Aki Kaurismäki proslul jako tvůrce minimalistických příběhů, v nichž se absurdní tragikomedie prolíná se seversky zasmušilými a sociálně laděnými (melo)dramaty. Lakonickou hříčku Smlouva s vrahem, kterou režisér natočil v Londýně v angličtině, lze vnímat jako jistý protipól k předchozímu znamenitému, chvílemi ale až mrazivě bezútěšnému dramatu Děvče ze sirkárny, vzniklému v témže roce. Její humor těží především z využívání klišé klasických gangsterských filmů a osudových romancí. čt hodin JÁ PADOUCH 3 USA, 2017, Sci-fi, komedie, 96 min. Vstupné 100,-Kč Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic: Margo, Edith a Agnes.

15 strana 15 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ červen 2017 Jmenuji se Libuše Paulová, jsem specialista v realitách této oblasti (Volyně, Strakonice, Vimperk). V minulém čísle jsem slíbila článek všem, kdo chtějí bezpečně a s jistotou projít prodejem své nemovitosti a chtějí spolurozhodovat o dění při této transakci. Všem, kterým záleží na tom, aby se nespálili a načerpali inspiraci 7 chyb, kterých je potřeba se vyvarovat při prodeji nemovitosti. Chystáte se nakládat s majetkem, který má zřejmě milionovou hodnotu. Mnoho lidí udělalo při prodeji hodně chyb. Vy je ale dělat nemusíte. Seznamte se s dnešním realitním trhem. Zasílám Vám 7 největších chyb, které už udělali jiní a vy je dělat nemusíte! 1. Zkusím to sám Rozhodnete se prodat Vaši nemovitost vlastními silami, zadáte přes internet inzeráta doufáte, že se Vám ozvou zájemci. Během hodiny Vám zavolá až několik desítek makléřů a žádný zájemce. Jak je to možné? Makléři tyto inzeráty využívají jako zdroj kontaktů na prodávající. Budou vás tedy kontaktovat a přemlouvat různými, mnohdy i nekalými triky, abyste prodej svěřili právě jim. A zájemci? Ti navštěvují především speciální weby, kam majitel ani svůj inzerát podat nemůže. Výsledek? Mnoho makléřů, mnoho slibů, žádný zájemce. 2. Stanovení ceny Když stanovíte cenu moc nízko, proděláte. Když moc vysoko, také proděláte. Jak je to možné? Příliš vysoko nastavená cena způsobí neprodejnost nemovitosti, i když se později zlevňuje. Kdo by důvěřoval zboží, které někdo zlevnil hned několikrát, protože ho do teď nikdo nechtěl? Příklad: Vyhlédnete si fantastickou televizi za ,-. Oni jí po čtrnácti dnech zlevní na 25, později na 20 a pak na ,-. Už to nebude fantastická televize, bude to pro Vás nějakej šmejd, který nikdo nechce, proto ho pořád zlevňují. A vy už ho taky nechcete. A ještě maličkost, stanovovat cenu podle inzerátů podobných nemovitostí je scestné. Tyto ceny jsou nabídkové, skutečné prodejní bývají o 20 50% nižší. Kdyby byly prodejní, inzerát už nenajdete. Výsledek? Zlevňujete a zlevňujete až pod tržní cenu a žádný zájemce stejně nevolá. 3. Prezentace Když chcete cokoli dobře prodat, je potřeba to dobře nabízet. Čím více lidí se to dozví, tím lépe se to prodá. Sám majitel má ale pouze velmi omezené možnosti inzerce. Je nutné zvolit hned několik prodejních kanálů. Mnohé realitní servery Vám ani nedovolí inzerát vložit, pokud nejste profesionál. Na každého jednoho vámi osloveného potenciálního kupce osloví makléř dalších deset. To je zhruba o 1 000% vyšší pravděpodobnost úspěšného prodeje. Výsledek? O Vaší nabídce se dozví příliš málo lidí a vy neprodáte, nebo prodáte za nižší cenu. 4. Prohlídky Chcete prodat za nejvyšší cenu? I samotné prohlídky mají svá obchodní pravidla. Jak říkávala moje babička: Nic na ničem není, jen se to musí umět. Nemovitost dobře připravit, odprezentovat a vyjednávat se zájemci, to je doslova umění. Čím více s tím má člověk zkušeností, tím lépe prodá. Důležitý je například alespoň základní HomeStaging, protože nikdy není druhá šance udělat první dojem. Pozor! Je také důležité filtrovat potenciální zájemce. Ne každý, kdo se vydává za zájemce jím skutečně je. Může to být také tzv. tipař, který si přijde prohlédnout jako zájemce vaši nemovitost a pak dorazí ještě jednou, když vy nebudete doma. Výsledek? Prohlídky nebudou mít požadovaný efekt a navíc riskujete vykradení vaší nemovitosti. 5. Více makléřů Nejčastější chybou je úvaha čím více makléřů, tím pravděpodobnější prodej za více. Pokud ale zájemci vidí, že nemovitost nabízí více společností, je to pro ně jasný signál, že mohou na každého makléře tlačit s cenou a spekulovat. Zájemce zavolá pěti makléřům a vydává se za pět různých zájemců. Vy to nemáte šanci poznat. Jediný výsledek je, že máte pocit, že o nemovitost má zájem pět lidí a všichni chtějí slevu. Jakmile má prodej na starosti jeden makléř, máte vše jasně pod kontrolou. Pozor! Nejnižší provize není zárukou prodeje za nejvyšší cenu. Neušetříte. Profesionálové mají svou cenu. Když se budete rozvádět, taky si najmete nejlevnějšího advokáta. Výsledek? Vaše nabídka bude vyvolávat pochybnosti u zájemců, makléři se nebudou maximálně snažit 6. Vynechte laické rady Prodej nemovitostí je jako fotbal. Všichni si myslí, že tomu rozumí. Nedejte na přátelské rady, že to nejlépe prodáte tak či onak, že soused prodal tak a tak Když totiž požádáte kohokoli o radu, dotyčný má snahu vám na to něco povědět. Dobrý přítel by vám ale měl říci já tomu nerozumím, sejdi se s někým, kdo v tom dělá. Výsledek? Za dobré rady dotyčný nenese zodpovědnost. Chyba, kterou uděláte při prodeji nemovitosti, Vás může stát velké peníze. 7. Smlouvy a další kroky Prodáváte věc majetek, který má ve vaší rodině zřejmě největší hodnotu. To není žádná legrace. Smlouvy stažené z internetu, právník, který se nespecializuje na nemovitostí právo, neznalost množství detailů při převodu peněz i nemovitosti to vše je hazard s vašimi penězi. Výsledek? Nejednou se stalo, že prodávající neměl ani peníze, ani nemovitost a zůstali mu jen soudní tahanice. Doporučení: Vyhledejte makléře odborníka, za kterého mluví výsledky a spokojení klienti. Sjednejte si schůzku na 30 minut, ať Vám prozradí, co dnes znamená úspěšně prodat nemovitost. Zjistěte si nejdříve vše potřebné a pak se určitě správně rozhodnete. Stejně jako na opravu auta, nebo stavbu domu i na prodej nemovitosti si vyberte odborníka, který nese zákonnou odpovědnost za své služby. Děkuji, že jste dočetli až sem, přeji vám při prodeji nemovitosti mnoho úspěchů. Budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte mě kontaktovat. Můžeme se také sejít na kávě a vše probrat. LIVELI reality s.r.o., Libuše Paulová, Tel.: ,

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Nový rok 2017 jsme začali slavnostně a vesele. Chvíle poezie, pěkné vinše, rýmovačky, přáni nebrali konce. Veliký úspěch měla báseň Náš kapitán

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více