HR Monitor. Výběr pracovníků a adaptační proces ve firmách v ČR. Duben HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HR Monitor. Výběr pracovníků a adaptační proces ve firmách v ČR. Duben 2014. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 1"

Transkript

1 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces ve firmách v ČR Duben 2014 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 1

2 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 2

3 Obsah 1. POUŽÍVANÉ KANÁLY PŘI NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ Přehled používaných kanálů při náboru zaměstnanců Vnímání efektivnosti jednotlivých kanálů Sociální sítě při náboru pracovníků Pracovní webové portály při náboru pracovníků NEPOVINNÉ SOUČÁSTI ŽIVOTOPISU Motivační dopis Kontakty na referenční osoby SOFT SKILLS SPECIÁLNÍ METODY VÝBĚRU NOVÝCH PRACOVNÍKŮ ADAPTAČNÍ PROCES Využívání pravidel pro adaptační proces nových pracovníků Specifické metody zapracování NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA A CÍLE HR MONITORU...15 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 3

4 1. Používané kanály při náboru zaměstnanců 1.1. Přehled používaných kanálů při náboru zaměstnanců Kanály využívané k náboru zaměstnanců % firem, které daný kanál používají Doporučení vlastních zaměstnanců Životopisy zájemců, kteří se hlásí sami Vlastní webové stránky Spolupráce s ÚP Pracovní webové portály Spolupráce se školami Spolupráce s personálními agenturami Inzerce v tisku Sociální sítě Jiné Pro nábor dělnických profesí Pro nábor specialistů, manažerů, THP 7 % 1 11 % 34 % 3 26 % 27 % 50 % 45 % 48 % 63 % 77 % 66 % 61 % 55 % 75 % 95 % 98 % 96 % 9 Naprostá většina firem s více než 100 zaměstnanci využívá při náboru nových pracovníků doporučení vlastních zaměstnanců a životopisy zájemců, kteří se jim hlásí sami. Některé kanály jsou však využívány častěji pro nábor specialistů, manažerů a THP než pro nábor dělníků. Jedná se zejména o pracovní webové portály, personální agentury, sociální sítě a vlastní webové stránky. Podniky s více než 500 zaměstnanci využívají relativně častěji inzerci na pracovních webových portálech a častěji také spolupracují se školami. Rozdíly jsou také v přístupu ryze českých podniků a podniků se zahraniční účastí. Zahraniční společnosti výrazně více spolupracují s personálními agenturami než české firmy - zatímco personální agentury využívá 71 % zahraničních firem s více než 100 zaměstnanci, mezi ryze českými podniky je to pouze 40 %. Zahraniční firmy ale oproti českým výrazně méně často využívají pro nábor nových zaměstnanců vlastní webové stránky. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 4

5 1.2. Vnímání efektivnosti jednotlivých kanálů Efektivnost jednotlivých kanálů dle personalistů % personalistů, kteří daný kanál používají a zařadili jej mezi tři nejefektivnější Doporučení vlastních zaměstnanců Pracovní webové portály Životopisy zájemců, kteří se hlásí sami Spolupráce s ÚP Spolupráce s personálními agenturami Vlastní webové stránky Pro nábor dělnických profesí Pro nábor specialistů, manažerů, THP 41 % 5 41 % 49 % 3 37 % 48 % 70 % 80 % 80 % 78 % 8 Za nejefektivnější při náboru nových dělníků považují personalisté životopisy zájemců, kteří se sami do firmy hlásí, doporučení vlastních zaměstnanců a spolupráci s ÚP. Pro nábor specialistů, manažerů či TH pracovníků jsou dle personalistů nejefektivnější doporučení vlastních zaměstnanců a pracovní webové portály. Sociální sítě pro nábor dělníků využívá pouze 7 % podniků s více než 100 zaměstnanci, mezi 3 nejefektivnější v jejich portfoliu kanálů pro nábor je zařadilo 2 personalistů. Pro hledání specialistů, manažerů či THP používá sociální sítě 27 % dotázaných podniků a mezi 3 nejefektivnější zařadilo tento kanál 29 % personalistů, kteří sociální sítě pro nábor těchto pozic používají. Celkově lze ale říci, že sociální sítě jsou spíše okrajovým prostředkem, jehož efektivita je v očích personalistů v současné chvíli spíše malá. Sociální sítě Spolupráce se školami 2 29 % 8 % 13 % HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 5

6 1.3. Sociální sítě při náboru pracovníků Využíváte sociální sítě při náboru pracovníků? Využívané sociální sítě při náboru pracovníků Pouze firmy, které sociální sítě používají Ano Ne Facebook 61 % Specialisté, manažeři, THP 27 % 73 % Linked In 59 % Dělnické profese 7 % 93 % Google Plus 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Twitter Pokud již sociální sítě pro nábor zaměstnanců v podniku využívají, jde spíše o nábor specialistů, manažerů či TH pracovníků než o nábor dělníků. Firmy, které hledají zaměstnance na sociálních sítích, prakticky využívají pouze Facebook a Linked In. Jestliže v průměru využívá sociální sítě pro hledání nových zaměstnanců cca 17 % firem (bez ohledu na nabírané pozice), tak lze říci, že Facebook podobně jako Linked In využívá pro nábor zaměstnanců v ČR cca 10 % firem s více než 100 zaměstnanci. Ostatní sociální sítě se pro hledání zaměstnanců téměř nevyužívají. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 6

7 1.4. Pracovní webové portály při náboru pracovníků Využíváte pracovní webové portály při náboru pracovníků? Využívané pracovní webové portály Pouze firmy, které pracovní webové portály používají Ano Ne Jobs.cz 81 % Prace.cz 38 % Specialisté, manažeři, THP 75 % 25 % Portál MPSV 7 % Profesia.cz 4 % Sprace.cz 4 % Dělnické profese 50 % 50 % Volnamista.cz Monster.cz 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Jiné 8 % Pracovní webové portály využívají personalisté relativně více pro nábor specialistů, manažerů a THP. Pro nábor dělníků je používá polovina firem s více než 100 zaměstnanci. Jednoznačným lídrem v oblasti pracovních webových portálů je společnost LMC s.r.o., která provozuje portály Jobs.cz a Prace.cz. Inzeruje zde 81 % resp. 38 % podniků, které využívají pracovní webové portály. Vzhledem k míře využívání pracovních portálů tak lze říci, že Jobs.cz v průměru využívá 50 % firem s více než 100 zaměstnanci v ČR. S velkým odstupem následuje Prace.cz a ostatní portály jsou využívány pouze okrajově. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 7

8 2. Nepovinné součásti životopisu 2.1. Motivační dopis Jak často přikládají uchazeči motivační dopis k CV? Vždy nebo téměř vždy Často Občas Výjimečně Nikdy Jakou roli při náboru hraje skutečnost, že uchazeč přiloží motivační dopis? Specialisté, Dělnické profese manažeři, THP Specialisté, manažeři, THP 14 % 37 % 27 % 20 % Velmi důležité 11 % 5 % Spíše důležité 35 % 27 % Dělnické profese 15 % 5 % 48 % 30 % Spíše nedůležité 39 % 41 % Nepodstatné 15 % 27 % Celkem 100 % 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Zdroj: HR Monitor, TREXIMA, spol. s.r.o. (2014), N=266 Motivační dopis jako součást životopisu není v dnešní době samozřejmostí ani při náboru specialistů, manažerů či TH pracovníků. Pouze 14 % personalistů se setkává s motivačním dopisem vždy nebo téměř vždy a 37 % ho jako součást CV vídává často. U dělnických profesí je motivační dopis spíše výjimkou. Téměř pro polovinu personalistů (46 %), kteří nabírají ne-dělnické pozice, je důležité, zda je k CV přiložen motivační dopis. Naopak, personalisté, kteří nabírají spíše dělníky, považují motivační dopis jako součást CV spíše za nedůležitý. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 8

9 2.2. Kontakty na referenční osoby Jak často přikládají uchazeči kontakty na referenční osoby? Vždy nebo téměř vždy Často Občas Výjimečně Nikdy Jakou roli při náboru hraje skutečnost, že uchazeč přiloží kontakty na referenční osoby? Specialisté, Dělnické profese manažeři, THP Specialisté, manažeři, THP 4 % 16 % 33 % 4 5 % Velmi důležité 1 13 % Spíše důležité 50 % 35 % Dělnické profese 1 % 23 % 3 % 45 % 28 % Spíše nedůležité 28 % 43 % Nepodstatné 10 % 9 % Celkem 100 % 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Zdroj: HR Monitor, TREXIMA, spol. s.r.o. (2014), N=266 S tím, že by k životopisu byly přiloženy kontakty na referenční osoby, se personalisté setkávají spíše okrajově. Pouze pětina personalistů, kteří nabírají specialisty, manažery či THP se s referencemi v životopise setkává často nebo (téměř) vždy. U dělníků jsou kontakty na referenční osoby opravdu výjimkou. Pokud jsou však kontakty na referenční osoby přiloženy, personalisté k tomu často přihlíží a tyto reference si i ověřují. 6 personalistů, kteří nabírají specialisty a podobné pozice, říká, že je pro ně důležité, když vidí v životopise kontakty na referenční osoby. Naopak, u dělnických pozic k tomu personalisté tolik nepřihlíží. Ověřujete si poskytnuté reference? Občas 24 % Výjimečně 9 % Nikdy 1 % Většinou ano 31 % Ano, vždy 35 % HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 9

10 3. Soft skills Požadované soft skills u specialistů, manažerů a THP Komunikativnost 5 Týmová spolupráce 21 % Vystupování, obchodní přístup 18 % Flexibilita 16 % Loajalita, poctivost, férovost 13 % Samostatnost 1 Vedení lidí, teamu 1 Personalistů jsme se ptali, jaké měkké dovednosti (soft skills) upřednostňují při náboru specialistů, manažerů a TH pracovníků. 5 personalistů mezi požadované soft skills zařadilo komunikativnost, dalších 21 % týmovou spolupráci a 18 % vystupování, obchodní přístup. Je zajímavé, že dovednosti jako organizační schopnosti, řešení problémů či pečlivost mezi požadované soft skills zařadilo jen minimum personalistů. Spolehlivost, zodpovědnost Motivace, ochota, pracovitost Empatie, porozumnění Pečlivost Prezentace Řešení problémů Zvládání stresu Ochota učit se Organizační schopnosti Rozhodnost Kreativita Jiné Nejdůležitější je odbornost 11 % 10 % 6 % 5 % 4 % 3 % 3 % 3 % 17 % 9 % 9 % personalistů na tuto otevřenou otázku odpovědělo, že nejdůležitější při výběru pracovníků je jejich odbornost. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 10

11 4. Speciální metody výběru nových pracovníků Speciální metody výběru nových pracovníků % firem, které danou metodu používají Jazykové testy Testy osobnosti 33 % 69 % 69 % firem s více než 100 zaměstnanci používá při výběru nových pracovníků (bez ohledu na pozice) jazykové testy a třetina využívá testy osobnosti. Výrazně častěji jsou jazykové testy používány ve firmách se zahraniční účastí (86 %) než v ryze českých podnicích (56 %). Zahraniční firmy také relativně častěji využívají assesment centra či testy osobnosti. Testy inteligence 21 % Testy zručnosti 20 % Assesment centra Odborné testy/praktická zkouška Barvocit Grafologický rozbor Jiné metody výběru 6 % 11 % 15 % 28 % Příklady dalších metod výběru: Čtení výkresové dokumentace; Jazykové pohovory s lektory; Testy vibrací a hluku; Manažeři - 5 minut prezentace o kariéře; Manuál otázek - "návod" (psychologický rozbor) od mateřské společnosti v Německu, cílem je získat co nejvíce informací o zaměstnanci; Mistr prochází s uchazeči pracoviště a ptá se na otázky - zjišťuje, co uchazeč zná; Můj instinkt; Odborné znalosti - testy záleží na konkrétní pozici; PC znalosti; Pohovor - dojem, který udělají; Pohovor - jak uchazeč reaguje v konkrétních situacích; Pohovory - hlavní je osobní kontakt; Projektování; Příklady; Případové studie; Psychologické testy; Svářeči - svářečské zkoušky; Technologické dovednosti; Test integrity - test speciálních osobních dovedností potřebných pro firmu; Test řízení kolektivu; Testy na účetnictví; Testy zrakové schopnosti; THOMAS testy - software (osobnostní profil, prodejní dovednosti apod.); Zkouška u manuálních profesí; Zkušební jízdy; Znalostní test z oboru; Zpracování případové studie; Kalkulace; Metoda "hraní rolí" u pohovoru; Prezentace HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 11

12 5. Adaptační proces 5.1. Využívání pravidel pro adaptační proces nových pracovníků Jak personalisté hodnotí adaptační proces? Nemáme žádná pravidla adaptačního procesu 34 % Je to pouhá formalita, v praxi tato pravidla obvykle nedodržujeme Jde spíše o seznam činností, abychom na nic nezapomněli 23 % Jde o dobře promyšlený systém, který výrazně pomáhá k rychlému zapracování 4 Personalisté, kteří mají nastavený adaptační proces, hodnotí úroveň zapracování nováčků z řad dělnických profesí lépe* Adaptační proces je dobře promyšlený systém Adaptační proces je seznam činností, aby se na nic nezapomnělo Nepoužívají adaptační proces Velmi spokojeni se zapracováním 51 % 43 % 30 % Spíše spokojeni 41 % 33 % 55 % Spíše nespokojeni 8 % 17 % 10 % Velmi nespokojeni se zapracováním 0 % 7 % 5 % Celkem 100 % 100 % 100 % Zdroj: HR Monitor, TREXIMA, spol. s.r.o. (2014), N=266 * Ot.: Jak jste spokojeni s úrovní zapracování Vámi přijímaných dělníků v rámci zkušební doby? Pravidla pro adaptační proces mají nastaveny cca dvě třetiny podniků. 4 personalistů říká, že má tato pravidla nastavena jako dobře promyšlený systém, který výrazně pomáhá k rychlému zapracování nových zaměstnanců. 23 % podniků má spíše seznam činností, aby při zapracování na nic nezapomněli. Poměr podniků, které mají pravidla pro adaptaci stanovena, a těch, které je nemají, nezávisí na tom, zda přijímají spíše dělníky či vyšší pozice. Častěji však mají adaptační proces zpracovaný v zahraničních firmách. Dobře promyšlená pravidla pro adaptační proces vedou k vyšší spokojenosti personalistů s úrovní zapracování zejména u nově přijímaných dělníků. 51 % personalistů, kteří mají dobře zpracovaný proces adaptace, je s úrovní zapracování dělníků velmi spokojeno, zatímco ve firmách, kde adaptační proces zpracovaný nemají, je velmi spokojeno jen 30 % personalistů. Adaptační proces, resp. úroveň jeho zpracování má vliv na zapracování zejména u dělnických profesí. U specialistů, manažerů či THP není rozdíl ve spokojenosti se zapracováním tak vysoký. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 12

13 5.2. Specifické metody zapracování Využívané metody zapracování nových zaměstnanců % firem, které danou metodu využívají Nabírají zejména dělnické profese Nabírají zejména specialisty, manažery a THP Koučování či mentoring (ve smyslu dlouhodobějšího vedení či vypomáhání zkušeným pracovníkem) využívá pro zapracování specialistů, manažerů a THP 76 % podniků a pro zapracování dělníků 64 % firem. Rotaci práce využívá cca polovina firem. Koučování či mentoring 64 % 76 % Z vybraných specifických metod zapracování jsou méně využívány metody na bázi informačních technologií (např. instruktážní videa, e- learning aj.). Rotace práce 54 % 56 % Mezi jinými specifickými metodami zapracování personalisté nejčastěji uváděli přidělení zkušeného pracovníka, supervize, práce pod dozorem, školení na pracovišti či zaškolení do technologických Metody využívající informační technologie 2 40 % postupů. Jiné specifické metody zapracování 15 % 2 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 13

14 6. Náklady na vzdělávání Průměrné náklady na vzdělávání na 1 pracovníka Rok 2013, očištěno o extrémy Růst či pokles nákladů na vzdělávání v roce 2014? Průměrné roční náklady na 1 zaměstnance* Nabírají pouze dělnické profese Kč Nižší 7 % Vyšší 3 Nabírají především dělnické profese Kč Nabírají většinou specialisty, odborníky či THP Kč Stejné, obdobné 61 % * Ot.: Když vezmete průměrné roční náklady na vzdělávání jednoho zaměstnance, předpokládáte, že budou v roce 2014 vyšší, obdobné nebo nižší než v roce 2013? Nezapočítávejte vliv inflace. Průměrné náklady na vzdělávání jednoho zaměstnance (bez mzdových nákladů) se v roce 2013 pohybovaly okolo Kč ve firmách, které nabírají pouze dělníky, Kč ve firmách, kde berou zejména dělníky, ale i vyšší pozice, a v podnicích, které nabírají většinou specialisty, odborníky či THP. Vyšší náklady na vzdělávání jsou ve firmách se zahraniční účastí. Cca třetina podniků předpokládá, že náklady na vzdělávání v roce 2014 porostou (bez ohledu na inflaci). Nárůst očekávají především firmy nabírající specialisty, manažery či THP (nárůst očekává 39 % dotázaných oproti 29 % podniků, které berou hlavně dělníky). Náklady na vzdělávání u českých a zahraničních firem Průměr na zaměstnance za rok 2013 Česká firma Se zahr. účastí / zahraniční Pouze / většinou dělnické profese Kč Kč Pouze / většinou specialisté, odborníci či THP Kč Kč Zdroj: HR Monitor, TREXIMA, spol. s.r.o. (2014), N=266 HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 14

15 7. Metodika a cíle HR Monitoru Hlavní cíle HR Monitoru zjistit reálný stav řízení lidských zdrojů ve firmách v ČR a kontinuálně sledovat vývoj v této oblasti; dát dotázaným manažerům zpětnou vazbu v podobě srovnání s ostatními společnostmi; vyhodnotit přínosnost řízení lidských zdrojů na výsledky firmy. Přidanou hodnotou konjunkturálního šetření je jeho opakovanost v čase. Projekt je realizován 2x ročně, každá vlna obsahuje konjunkturální část a ad-hoc část vždy na vybrané téma řízení lidských zdrojů. Respondenti: V každé vlně výzkumu dotazujeme minimálně 250 HR manažerů z náhodně vybraných firem v soukromém sektoru. Firmy jsou rozděleny oborově a podle velikosti ( zaměstnanců, zaměstnanců a 500+ zaměstnanců). Díky náhodnému výběru lze považovat výsledky za reprezentativní a zobecnitelné. Sběr dat: Sběr dat poslední vlny byl proveden v únoru 2014 a účastnilo se jej 266 respondentů. Výzkum a jeho vyhodnocení s TREXIMA, spol. s r.o. realizovala výzkumná agentura B-inside s.r.o. ( HR Monitor má tři typy výstupů: - články na portále - souhrnná studie na portále - podrobné výsledky za segmenty (pouze pro účastníky projektu) Webový portál projektu: HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 15

16 TREXIMA, spol. s r.o. přes 20 let podporujeme Vaši cestu k úspěchu Poskytujeme poradenství v oblasti lidských zdrojů. Pravidelné kontakty s personálními manažery významných podniků a sledování nových trendů nám umožňuje realizaci řešení na vysoké profesionální úrovni. Provádíme statistická šetření, působíme jako významný partner při projektech ve veřejném sektoru v oblasti analýz a popisu trhu práce. Nabízíme širokou škálu poradenských nástrojů a služeb v oblasti rozvoje zaměstnanců, motivačních systémů a zvyšování produktivity práce: tvorba personální strategie vytvoření a aplikace firemního kompetenčního modelu, popisy pracovních míst rozvoj zaměstnanců, nastavení systému vzdělávání hodnocení zaměstnanců audit spokojenosti zaměstnanců nastavení mzdového a motivačního systému, mzdová srovnání analytické hodnocení prací, zařazování do tarifních stupňů stanovení norem a personální audit metodická podpora manažerů HR. TREXIMA, spol. s r.o. Tř. T. Bati Zlín-Louky IČO: DIČ: CZ tel.: Naše služby provádíme vždy s ohledem na požadavky a přání našich obchodních partnerů, což se pozitivně odráží v jejich spokojenosti. HR Monitor Výběr pracovníků a adaptační proces, 2014 strana 16

17 Výjimečnost našich služeb Vždy máme na mysli potřeby zákazníka, přemýšlíme i o jeho nevyslovených přáních. Jsme kreativní a tvůrčí, systematicky sledujeme nejnovější trendy v oblasti rozvoje lidských zdrojů a informačních technologií a přenášíme tyto poznatky k užitku našich zákazníků a veřejnosti. Budujeme dlouhodobé vztahy s partnery tak, aby naše společná práce přinášela vysokou hodnotu zákazníkům. Naše práce vždy vede k nejlepším možným výsledkům. Otevřeně nasloucháme kritice a námětům na další zlepšování. Pracujeme tak, abychom na výsledky mohli být hrdí. TREXIMA, spol. s r. o. Tø. T. Bati 299, Zlín-Louky tel.: , fax: I MA.CZ

HR Monitor. Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR. Listopad 2013. - základní výstupy studie

HR Monitor. Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR. Listopad 2013. - základní výstupy studie HR Monitor Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách v ČR - základní výstupy studie Listopad 2013 Obsah 1. MZDOVÉ SYSTÉMY V ČR... 4 1.1. Používané mzdové systémy... 4 1.2. Variabilní

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

HR Monitor. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce. Březen 2015

HR Monitor. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce. Březen 2015 HR Monitor MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ - Jak motivovat zaměstnance s tvůrčí a rutinní náplní práce Březen 2015 Obsah 1. ÚVOD...3 2. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ...4 3. DŮLEŢITOST PERSONALISTIKY V PODNIKU...6 4. TVŮRČÍ A

Více

Vaše personální agentura od roku 1993

Vaše personální agentura od roku 1993 Vaše personální agentura od roku 1993 2015 Vaše personální agentura od roku 1993 dlouholeté zkušenosti znalost pracovního trhu brněnského kraje vlastní databáze uchazečů spolupráce s jobs.cz a prace.cz

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím HR systém HR systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Jak nalézt ideální zaměstnání

Jak nalézt ideální zaměstnání Jak nalézt ideální zaměstnání Jan Kopecký Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., All rights reserved. Kdo jsme? Siemens 2. největší elektrotechnická společnost na světě, 400 000 zaměstnanců ve 190 zemích mnoho

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Zdroj: Jobs.cz, Portál mpsv.cz Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Pracovní náplň analýza výsledků výrobní firmy rozvoj a správa controlling systému měsíční reporting pro HQ + vnitropodnikový

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Definovat relevantní kritéria pro výběr

Definovat relevantní kritéria pro výběr NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ DÍLČÍ CÍLE EFEKTIVNÍHO NÁBORU A VÝBĚRU Definovat relevantní kritéria pro výběr Oslovit dostatečně velký počet lidí cílové skupiny Doporučit několik dobrých kandidátů Nechat vybrat

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

PROČ PRACOVNÍ PORTÁLY NESTAČÍ A PROČ SE FIRMY MUSÍ KONEČNĚ ZAČÍT ZABÝVAT SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI

PROČ PRACOVNÍ PORTÁLY NESTAČÍ A PROČ SE FIRMY MUSÍ KONEČNĚ ZAČÍT ZABÝVAT SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI PROČ PRACOVNÍ PORTÁLY NESTAČÍ A PROČ SE FIRMY MUSÍ KONEČNĚ ZAČÍT ZABÝVAT SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI 2 Colorbee Insights Vám poskytují pravidelné komentáře, rady, tipy a aktuální informace z oblasti lidských zdrojů.

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele oblast vzdělávání Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Účel průzkumu Zjištění názoru a potřeb zaměstnavatelů související s připraveností absolventů škol Názor nebo připomínky na

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu 9.6.2011, Krajská knihovna Karlovy Vary Název projektu: reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 Cíl projektu Implementace IS pro řízení lidských zdrojů Vzdělávání

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Talent management absolventi VŠ

Talent management absolventi VŠ Talent management absolventi VŠ Karel Červený MSc., MBA Talent Innovation s.r.o. www.t-i.cz Curriculum Bc. andragogika: FF UP Olomouc MBA Business School Netherlands MSc. Economics and Management: Notthingham

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601 Lean Management LEAN MANAGEMENT Lean - štíhlé myšlení je formou odstraňování plýtvání v myšlení, v chování a v jednání lidí, jako neustálá cesta k dalšímu novému růstu a rozvoji. Lze říci, že skutečně

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Tvorba a realizace systémových

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více