Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení do sítě škol 1.3 Vedení školy 1.4 Školská rada 1.5 Počet tříd a počet žáků 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Materiálně technické podmínky školy 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Učební plán 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.4 Školní družina 2.5 Zájmové útvary 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu 2.7 LV, PV, dopravní výchova 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Počty zaměstnanců 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost 3.5 Personální změny 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1 Přijímací řízení na střední školy a střední odborná učiliště 4.2 Zápis k povinné školní docházce 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika 5.2 Evaluace školy 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Škola : Adresa : Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Na Parkáni 107, Miletín Identifikátor ředitelství : E- mail : Zřizovatel : Město Miletín, nám. K.J.Erbena 99, Miletín Právní forma : příspěvková organizace, IČO : Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod čj / Škola sdružuje : základní školu školní družinu mateřskou školu školní jídelnu školní jídelna výdejna IZO kapacita 270 žáků IZO kapacita 50 žáků IZO kapacita 40 dětí IZO kapacita 500 stravovaných IZO kapacita 40 stravovaných odloučená pracoviště : Mateřská škola Bidlova 297, Miletín Školní jídelna Bidlova 377, Miletín Školní jídelna -výdejna, Bidlova 297, Miletín Telefony : ředitelna (záznamník, fax) , ekonomické oddělení školní jídelna mateřská škola

4 1.3 Vedení školy Ředitelka školy : Zástupkyně ředitelky : Mgr. Jana Velichová Mgr. Stanislava Hlaváčková Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ : Jana Jurenková Ekonomické oddělení : Vedoucí školní jídelny : Miloslava Šafránková Helena Zemanová 1.4 Školská rada Zastupitelstvo Města Miletín dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídilo Školskou radu Základní školy K.J.Erbena a Mateřské školy Korálka Miletín s účinností od 1. června Jejími členy jsou : Bc. Miroslav Nosek předseda Mgr. Jana Stejskalová Mgr. Iva Kulhavá Jiří Hofman Ing. Markéta Cermanová Ing. Štěpánka Sehnalová Iva Nosková Jana Špůrová Petra Hadincová 1.5 Počet žáků ve třídách ( k ) Ročník školní docházky Počet tříd v ročníku Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Třídní učitel Mgr.Víchová Mgr. Kulhavá Mgr. Antonínová Mgr. Harcubová Mgr. Všetečková Mgr. Vzoreková Mgr. Žáčková Mgr. Stejskalová Mgr. Pourová Mgr. Konvičková celkem

5 Základní škola byla ve školním roce organizována jako desetititřídní se 214 žáky, kteří byli evidováni k Spádový obvod školy tvoří Město Miletín a další přilehlé obce : Bezník, Bílé Poličany, Borek, Brodek, Červená Třemešná, Dobeš, Horka, Doubravice Chroustov, Podháj, Rohoznice, Tetín, Trotina, Úhlejov, Vidoň, Vřesník, Zdobín, Želejov. ZŠ Miletín navštěvují 3 žáci s trvalým pobytem v Praze, 1 žákyně s trvalým pobytem v Hradci Králové, 1 žákyně ze Svobody nad Úpou. 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2007 / 2008 bylo zahájeno v pondělí 3. září Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny 25. října a 26. října 2007 Vánoční prázdniny 22. prosince ledna 2008 Vyučování začalo 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2008 Jarní prázdniny února 2008 Velikonoční prázdniny března 2008 Hlavní prázdniny 30. června srpna 2008 Přehled pedagogických rad : zahajovací : klasifikační :

6 Třídní schůzky : Seznámení se ŠVP : čtvrtletí : čtvrtletí : Konzultační hodiny učitelů : Kulhavá Iva 1.A Út 13,00-13,45 Víchová Markéta 1. B Út 13,00-14,45 Antonínová Martina 2. Po 13,00-14,00 Harcubová Hana 3. tř. Út 13,00-14,00 Všetečková Iveta 4. tř. Út 13,00-13,30 14,15-14,45 Vzoreková Martina 5. tř. Út 13,00-13,45 Žáčková Hana 6.tř. St 14,10-15,00 Stejskalová Jana 7. tř. Po 14,00-14,45 Pourová Jitka 8.tř. Út 13,30-14,15 Konvičková Dobromila 9.tř. Po 13,30-14,15 Pavlásková Pavlína Po 13,30-14,15 Fikar Martin St 13,00-13,45 Hofman Jiří Út 13,30-15,00 Konzultační hodiny výchovné poradkyně: Stejskalová Jana Pá 13,15-14, Materiálně technické podmínky školy Školské zařízení je tvořeno třemi budovami: základní škola, školní jídelna a mateřská škola. V tomto školním roce se v základní škole vyučovalo v 10- ti kmenových učebnách. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a výpočetní techniky. Pro praktickou výuku slouží cvičná kuchyňka a dílna pracovních činností. Ta je vybavena keramickou pecí, kterou využíváme pro výuku výtvarné výchovy a pro činnost keramických kroužků. Praktická výuka pěstitelství probíhala na školním pozemku. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici malou tělocvičnu, asfaltové hřiště a sektor pro skok daleký. Pro atletické disciplíny a míčové hry využíváme sportovní areál SK Miletín, kde jsou k dispozici 2 volejbalové kurty. Hřiště u školy slouží v mrazivých dnech jako lední plocha pro výuku bruslení, v tomto roce jsme z důvodu teplejšího počasí lední plochu netvořili.

7 Činnost školní družiny je zaměřena pro žáky prvního stupně, přednostně pro žáky ročníku( dle kapacity). Organizuje zájmové vzdělávání, umožňuje účastníkům i odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Svoji činnost provozuje v jedné samostatné místnosti, druhé oddělení využívá po vyučování kmenovou učebnu. Pro dojíždějící žáky nabízíme prostory třídy v prvním poschodí, kam mají ráno individuálně přístup po příjezdu autobusů. Dozor vykonávají vyučující. Žáci mají možnost během dvou dopoledních přestávek nakupovat svačiny a pití ve školním kiosku. Dále organizujeme prodej školního dotovaného mléka a mléčných výrobků. 2. Výchovně vzdělávací program 2.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2007/2008 se v 2.-5.ročnících a v ročnících vyučovalo podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola - čj /96-2. V 1. a 6. ročníku probíhala výuka dle RVP Škola pro život č.j. ZSMSMi-292/2007. Žákům nabízíme výuku buď anglického nebo německého jazyka, od 6. ročníku volitelné předměty informatiku, konverzaci v anglickém a německém jazyce, přírodovědné praktikum, technické kreslení. Výchova k volbě povolání je zařazena do předmětu rodinná a občanská výchova, ochrana člověka za mimořádných situací prolíná vzdělávacími předměty na obou stupních školy, v září a v červnu je prováděno cvičení v terénu. Jsou zpracovány a využívány Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek a Minimální program prevence a řešení šikanování.

8 2.2 Učební plán I. stupeň: Počet tříd v ročníku Ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Týdenní dotace

9 II. stupeň: Ročník Počet tříd v ročníku Český jazyk a literatura 4 4 4/4 5 Cizí jazyk 3(Aj) 3/3 3/3 3/3 Matematika 4 4 4/4 5 Občanská výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie - - 2/2 2 Pracovní činnosti 1 1/1 1/1 1 Přírodovědné praktikum 1 1/1 1/1 - Informatika 1 1/1 1/1 1 Technické kreslení Konverzace v AJ Konverzace v NJ Týdenní dotace Poznámka : Konverzace v NJ a AJ : třídy v 7.,8.,9. ročníku se dělí na skupiny, dotace je 1/1. V předmětech matematika, český jazyk, chemie, pracovní činnosti, informatika a přírodovědné praktikum v 8. ročníku jsme žáky z kapacitních důvodů dělili na 2 skupiny.

10 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve škole pracují 4 dyslektické asistentky Mgr. Markéta Víchová, Mgr. Martina Vzoreková, Mgr Martina Antonínová a Mgr. Dobromila Konvičková, dále 3 učitelky se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky Mgr. Iva Kulhavá, Mgr. Iveta Všetečková a Mgr. Hana Harcubová. Mgr. Iva Kulhavá a Mgr. Martina Antonínová působí jako logopedická asistentka a pomáhá žákům s nápravou řeči. Ve školním roce bylo evidováno 25 integrovaných žáků s vývojovými poruchami učení. Z toho 8 na 1. stupni a 17 na 2. stupni ZŠ. Pro žáky s vývojovými poruchami učení / VPU / byly vypracovány Individuální vzdělávací plány. Zde je vymezen obsah nápravné péče se zřetelem k odborným posudkům PPP, kde je akceptován pokyn MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v ZŠ. Samozřejmostí je úzká spolupráce vyučujících s rodiči žáků při nápravě VPU. V práci s těmito dětmi dosahujeme velice dobrých výsledků, takže se postupem času u některých dětí jejich problémy s učením téměř eliminují. Výsledky těchto žáků se vyhodnocovaly jedenkrát za pololetí písemnou formou, odevzdávaly se do ředitelny školy. Rodičům těchto žáků bylo nabídnuto slovní hodnocení jazyků. Této možnosti využívá poměrně málo zástupců žáků (tento školní rok byli slovně hodnoceni 2 žáci, a to v cizích jazycích a jazyce českém). 1 žákyně 1. ročníku byla hodnocena slovně, ročník bude opakovat. Přehled žáků s VPU- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy pozornosti Třída SPU Zrakové Sluchové Řeči Tělesné Mentální Kombin. 1.A 0 1.B Celkem 25 žáků

11 2.4 Školní družina V tomto školním roce byla otevřena 2 oddělení školní družiny, která navštěvovalo 50 žáků z 1. až 4. ročníku. Ranní provoz začíná v 6.30, odpolední končí v hodin. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti dětí. ŠD plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po dobu před a po skončení vyučování. Každoročně nabízí i několik zájmových kroužků práce s výpočetní technikou, cvičení a hry ve školní tělocvičně, přírodovědná činnost, školní kuchyňka, ruční práce, keramika. Hlavním úkolem je rozšířit schopnost pohotového a souvislého vyjadřování, rozvoj slovní zásoby, podpora rozvoje myšlení a paměti, rozvoj tvořivých sportovních a sociálních dovedností. Tomu je přizpůsoben i roční plán výchovných činností ve školní družině. Děti se nejvíce zajímají o soutěže, sportovní akce a rády vyrábí. Jejich práce zdobí učebny a chodby školy. Školní družina má možnost využívat park u školy, kde jsme měli pro děti vybudovány průlezky a houpačky. Revizní technik v květnu 2008 nedoporučil jejich užívání, protože nesplňují bezpečnostní kritéria. Z tohoto důvodu byly odstraněny. V roce 2009 se budeme snažit získat finanční prostředky na nové. Vychovatelky též pomáhaly učitelkám s dozorem při školních exkurzích a akcích, jedna pracovala jako vychovatelka ve škole v přírodě. Příspěvek na provoz školní družiny činí 50,- Kč za měsíc. 2.5 Zájmové útvary Název Třída Den/hodina Vedoucí Dramatický 4.,7. Út 12,30-14,15 Všetečková, Konvičková Německý jazyk I 4. St 12,15-13,00 Víchová Německý jazyk II 6.,7. Čt 12,30-13,15 Konvičková Německý jazyk III 9. St 7,00-7,30 Konvičková Odbíjená I Od 5.r. Po 13,20-15,00 Vzoreková Odbíjená II Pokroč. Po 13,20-15,00 Všetečková Zdravotní Tv I St 6,55-7,30 Pourová Zdravotní Tv II Pá 6,55-7,30 Pourová Keramika I Pá 13,45-15,00 Kotyk Keramika II St 13,45-15,00 Kotyk Informatika 8. Čt 14,15-15,00 Hofman Ruční práce St 7,00-7,35 Hlaváčková

12 St 14,15-15,00 Hlaváčková Ekologický 7. St 12,30-13,15 Hlaváčková Logopedie I 1.st. Individuálně Kulhavá Logopedie II 1.st. Individuálně Antonínová Rybářský Od 3.r. So 8,30-10,00 Hlaváček Školní rozhlasové vysílání 7.r. St - ráno pro ŠD -o velké přestávce Stejskalová 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu Na naší základní škole pracuje již mnoho let soukromá ZUŠ Melodie. Její ředitelkou je paní Vlasta Jahelková. Žáci se zde učí hrát na hudební nástroje klavír, keyboard, kytara, flétna, klarinet. Při ZUŠ pracuje taneční obor. Vyučující : I.Kaprasová klavír, L.Kapras keyboard, L.Silovský dechové nástroje, D.Vlček hudební nauka, klavír, R.Hradecká taneční obor. Žáci naší školy jsou členy organizace SK Miletín / volejbal, fotbal /, Junák Miletín, oddílu Mladých hasičů a Rybářského svazu. 2.7 LV,PV,dopravní výchova Pro žáky 7. ročníku jsme plánovali lyžařský výcvikový kurz, ale z důvodu nedostatku sněhu byl zrušen. Bude pro ně uspořádán v příštím školním roce. Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku probíhal v Plavecké škole v Hořicích v měsících září listopad V rámci vzdělávacího programu navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště AMK Hořice. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Počty zaměstnanců Počet zaměstnanců školy: 30 - z toho: a) učitelé ZŠ 16 b) učitelky MŠ 3 c) vychovatelky: 2 d) kuchařky 4 e) provozní zaměstnanci ZŠ 4 MŠ 1

13 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci Věk Do 30 let let let let Nad 60 let Důchodci včetně Celkem Z toho žen funkce: aprobace: Mgr. VELICHOVÁ Jana ředitelka 1.st Mgr. HLAVÁČKOVÁ Stanislava zástupkyně ředitelky Ch, Př koordinátor EVVO Mgr. VÍCHOVÁ Markéta třídní učitelka 1.st. Mgr. KULHAVÁ Iva třídní učitelka 1.st. Mgr. VŠETEČKOVÁ Iveta třídní učitelka 1.st. Mgr. VZOREKOVÁ Martina třídní učitelka 1.st. Mgr. HARCUBOVÁ Hana třídní učitelka 1.st. Mgr. ŽÁČKOVÁ Hana třídní učitelka VI.r. Ch, Př Mgr. STEJSKALOVÁ Jana třídní učitelka VII.r. Čj, Ov výchovná poradkyně Mgr. POUROVÁ Jitka třídní učitelka VIII.r. M, Z Mgr. KONVIČKOVÁ Dobromila třídní učitelka IX.r. 1.st. Mgr. KOTYK Jiří učitel 1.st. Mgr. FESTOVÁ Pavlína učitelka Nj,Aj Mgr. FIKAR Martin učitel D,Z NÁPRAVNÍKOVÁ Ilona DUFKOVÁ Marie vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD JURENKOVÁ Jana vedoucí odl.prac.mš SPGŠ CHLUBNOVÁ Lenka učitelka MŠ SPGŠ DRAŠTÍKOVÁ Ludmila učitelka MŠ SPGŠ Na rodičovské dovolené: VAŠÁTKOVÁ Lucie učitelka MŠ SPGŠ 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci ŠAFRÁNKOVÁ Miloslava POLÁČEK Miloš KOZLOVÁ Marie MATĚJÁKOVÁ Ilona MALÁ Dagmar ZEMANOVÁ Helena HRNČÍŘOVÁ Anna účetní školník, topič uklizečka uklizečka (dlouhodobá PN) uklizečka (zastupuje za p. Matějákovou) vedoucí ŠJ kuchařka

14 ZDEŇKOVÁ Petra LHOTOVÁ Krystyna ŠTEFANOVÁ Dana kuchařka kuchařka školnice MŠ 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost Učitelský sbor je plně kvalifikovaný. O pedagogických schopnostech zaměstnanců vypovídá i to, že je naše škola vyhledávána studenty k vykonávání pedagogické praxe. V letošním školním roce - Eliška Havrdová na 2.st., aprobace Čj, Nj a ve školní družině Monika Studená. Aprobovanost výuky 1. stupeň Na 1. stupni bylo 6 postupných ročníků ( 1.A, 1.B, 2., 3., 4., 5.r.) Výuka hlavních předmětů zajištěna vyučujícími se stoprocentní odbornou a pedagogickou způsobilostí. Výuka Aj byla zajištěna vyučujícími pouze s pedagogickou způsobilostí. 2. stupeň Na 2. stupni byly 4 postupné ročníky (6., 7., 8., 9.r.) Matematika : 100% odborná a pedagogická způsobilost Přírodopis : 100% odborná a pedagogická způsobilost Chemie : 100% odborná a pedagogická způsobilost Fyzika : 100% odborná a pedagogická způsobilost Technické kreslení : 100% / vyučuje p.uč. s aprobací matematika Český jazyk : 100 % odborná a pedagogická způsobilost Dějepis : 100 % odborná a pedagogická způsobilost Občanská výchova : 100% pedagogická způsobilost Rodinná výchova : 100% pedagogická způsobilost Přírodovědné praktikum : 100% odborná a pedagog. způsobilost Německý jazyk, Konverzace v NJ : vyučující bez odborné způsobilosti se státní zkouškou z NJ Anglický jazyk : 75% odborná a pedagogická způsobilost 25% pedagogická způsobilost Konverzace v Aj : 100% odborná a pedagogická způsobilost Zeměpis : 43% odborná a pedagogická způsobilost 57% pedagogická způsobilost

15 Informatika : vyučující pouze s pedagogickou způsobilostí Ostatní předměty výchovného zaměření jsou vyučovány učiteli s pedagogickou způsobilostí. 3.5 Personální změny Školu opustili k pedagogové Mgr. Jiří Kotyk a Mgr. Hana Harcubová (byli propuštěni pro nadbytečnost). K odešla ze školní jídelny kuchařka Krystyna Lhotová. 4. Přijímací řízení a zápis 4.1 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a střední odborná učiliště : Počet rozmístěných žáků : 19 po ukončení 9. ročníku 1 po ukončení 9. ročníku (10 let šk.docházky) 1 po ukončení 7. ročníku /splněna devítiletá šk.docházka/ Výsledky přijímacího řízení Gymnázium 1 žákyně SOŠ / 4-letá / 9 žáků SOU / 3-leté / 7 žáci Přírodovědné lyceum 3 žáci Zdravotnické lyceum 1 žákyně Osmileté G - Přehled žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku : Jméno, příjmení Název školy Obor Denis Baláž Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové n.l. Rosalie Baliharová David Bauer Střední škola managementu a služeb s.r.o., Praha 4 Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové n.l. Aplik.chemie farmaceutické substance Propagační výtvarnictví aranžování Informační technologie správa počítačových sítí Jindřiška Bendová VOŠ zdravotnická a SŠ Zdravotnický asistent

16 zdravotnická, Teplice Nikola Drešerová Obchodní akademie, Hořice Prodavač smíšeného zboží Kamila Dubenecká VOŠ rozvoje venkova a Přírodovědné lyceum Střední zemědělská škola, Hořice Jan Hutník SOU, Lázně Bělohrad Obráběč kovů Veronika Jiřičková Gymnázium, Dvůr Králové n.l. 4-leté studium všeobecné Radovan Knajfl Střední škola technická a Automechanik řemeslná, Nový Bydžov Adam Leplt VOŠ rozvoje venkova a Přírodovědné lyceum Střední zemědělská škola, Hořice Ondřej Machek VOŠ rozvoje venkova a Přírodovědné lyceum Střední zemědělská škola, Hořice Klára Matejková Střední škola propagační Aranžér tvorby a polygrafie, Velké Poříčí Kateřina Nálevková VOŠ zdravotnická a Asistent zubního technika střední zdravotnická škola, Hradec Králové Lucie Nálevková VOŠ zdravotnická a Zdravotnické lyceum střední zdravotnická škola, Hradec Králové Eliška Němečková SOŠ veterinární, Hradec Veterinární prevence Králové Lucie Sedláčková Střední škola Zahradník zahradnická, Kopidlno Jaroslav Stejskal SPŠ stavební, Hradec Geodézie Králové Adéla Vítová Střední škola informatiky Služby cestovního ruchu a služeb, Dvůr Králové n.l. Kristýna Všetečková SOŠ veterinární, Hradec Veterinární prevence Králové Gabriela Žitná SOU, Lázně Bělohrad Kuchař číšník pro pohostinství Jan Trejbal Střední škola gastronomie Truhlář a služeb, Nová Paka

17 4.2 Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konal ve středu Zapsáno bylo 31 žáků, z toho bylo uděleno 8 odkladů školní docházky. V příštím školním roce otevřeme jednu první třídu. Počet zapsaných žáků do 1.r. 31 žáků - z toho po odkladu v loňském školním roce 7 žáků Odklad školní docházky 8 žáků Opakuje 1.r. 1 žák Do 1. třídy nastoupí 24 žáků 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním I.pololetí: Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování celkem Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním II.pololetí: Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování celkem (3,74%) Opravnou zkoušku vykonávalo 5 žáků, 4 uspěli, jeden žák neuspěl.

18 5.2 Evaluace školy V rámci vlastní evaluace škola i v letošním školním roce testovala žáky 9. ročníku celostátními testy SCIO. Žáci si prověřovali znalosti z matematiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů. Souhrnné výsledky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. 9. ročník průměrný percentil OSP 54 (obecné studijní předpoklady) Matematika 59 Český jazyk 54 Percentil : Je číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0-100(čím vyšší, tím lepší: (0=nejhorší, 50=přesný střed, 100=nejlepší) Průměrný percentil: Vysvětluje, jaký je průměrný percentil skupiny žáků - třídy. Počítá se jako průměr z percentilu všech žáků. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání probíhá v souladu s "Plánem personálního rozvoje zaměstnanců školy". Účastníme se nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Centrem vzdělávání Královéhradeckého kraje a Národním institutem dalšího vzdělávání Hradec Králové. Jméno Program cena M.Antonínová Zábavné vyučování 300,- S.Hlaváčková Jak na hospitace 400,- S.Hlaváčková Tvorba didaktických testů 350,- S.Hlaváčková Komunikace mezi učitelem a žákem 400,- I.Všetečková Hrátky s pamětí 350,- M.Vzoreková Hrátky s pamětí 350,- J.Stejskalová Vývoj.tendence v souč.české morfologii 400,- J.Stejskalová Tvorba pomůcek pro hodiny Čj 350,- D.Konvičková Wie unterrichte 350,- J.Pourová Burza nápadů 200,- S.Hlaváčková Výuka chemie v základním vzdělávání 400,- J.Pourová Zařazení ZTv do hodin tělesné výchovy 250,- J.Pourová V zeměpise prakticky jinak 350,- H.Harcubová Zábavné vyučování nejen v 1.ročníku 300,- J.Kotyk Výtvarné dílny papírový patchwork 350,- M.Antonínová Rozezpívání nezpěváků a hlas. výchova dětí 350,- I.Nápravníková Tvorba ŠVP ve školní družině 300,- H.Žáčková Prevence návyk. Látek Fraus 0,- H.Žáčková AIDS a prevence 0,-

19 I.Všetečková Klíč k jazykům 0,- H.Harcubová Klíč k jazykům 0,- I.Všetečková Nová škola Činnostní učení v AJ 1000,- H.Harcubová Nová škola Činnostní učení v AJ 1000,- J.Velichová Porada ředitelů škol 0,- J.Velichová Jak získat finanční podporu z EU 500,- J.Stejskalová Čj s pomocí RVP 350,- J.Pourová Jak si vyrobit materiál k výuce ŽP 350,- J.Pourová Trojúhelník-zákl.staveb. kámen pro geometrii 300,- M.Víchová Efekt.metody výuky Čj na 1.stupni 350,- M.Antonínová Efekt.metody výuky Čj na 1.stupni 350,- I.Všetečková Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- M.Vzoreková Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- H.Harcubová Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- I.Kulhavá Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- S.Hlaváčková Hranice psych. možností učitelů 400,- S.Hlaváčková Naplňování kompetencí v chemii 400,- J.Velichová Jak na školní řády 500,- M.Antonínová Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- I.Kulhavá Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- M.Vzoreková Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- M.Víchová Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- H.Harcubová Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- I.Všetečková Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- J.Velichová Strategie rozvoje školy 0,- J.Velichová Supervize v manažerské praxi 0,- MŠ J.Jurenková Setkání řed. MŠ 300,- J.Jurenková Právní vědomí v praxi MŠ 400,- L.Chlubnová Motivační cvičení s náčiním 350,- L.Chlubnová Předcházíme vývoj. odchylkám u dětí MŠ 350,- L.Draštíková Škatulata hejbejte se 350,- L.Chlubnová Pohybový režim v ŠVP 400,- L.Draštíková Neklidné dítě v MŠ 600,-

20 7. Aktivity a prezentace školy (nejdůležitější akce) MOZAIKA TRADIČNÍ SOUTĚŽ NAŠÍ ŠKOLY Zástupci tříd se utkali V letošním ročníku Mozaiky zvítězila 8. třída, 2.místo uhájila 7.třída a 9.třída získala 3.místo, na posledním místě skončila 6. třída. V letošním roce žáci byli velice dobře připraveni na soutěž, bodová ohodnocení byla velice těsná, takže i ti, kteří skončili poslední, projevili značné znalosti a dovednosti. Po soutěži se rozezněla hudba kinosálem a začala tradiční diskotéka. Učitelé se chopili role barmanů a barmanek a dětem rozlévali pití, rozdávali ovoce i sušenky. Vládla dobrá nálada a některé děti s poslední písničkou večera se ptaly, kdy bude Mozaika příští rok. CELOŠKOLNÍ PROJEKT ROSTLINY KOLEM NÁS Dne 15.dubna 2008 ke Dnu Země žáci 1. až 5.třídy prezentovali výsledky své celoroční práce. Třídy 1. A a 1. B pracovaly na projektu "Ovoce". V průběhu roku plnily úkoly, ze kterých sestavily knihu. Tuto knihu představily ostatním žákům při příležitosti Dne Země a rodičům na třídní schůzce. Představily se také s básničkami, hádankami a pranostikami o ovoci. Ostatní žáky poučily o tom, čím je ovoce našemu tělu prospěšné. Je samotné zaujala výroba ovocných špízů. Svůj projekt uzavřely písničkou Koulelo se, koulelo. Třída 2. pracovala na projektu "Léčivé rostliny". Během školního roku děti plnily úkoly, luštily hádanky a vyhledávaly informace o bylinkách. Své poznámky zapsaly a nakreslily k nim obrázky rostlinek, čímž vytvořily herbář. Tuto knihu představily na vystoupení při příležitosti Dne Země. Ostatní žáky poučily o správném sběru, sušení bylin a o jejich využití v léčitelství. Třída 3. si vybrala téma "Pokojové rostliny". Žáci získávali informace o pěstování, ošetřování a přesazování pokojových rostlin z různých zdrojů. Každý žák na čtvrtku nakreslil svoji rostlinu a napsal její popis. Obrázky a skutečné živé květiny pak byly vystaveny na lavicích u 3.třídy. V rámci prezentace v tělocvičně školy se žáci na krátkou dobu sami proměnili v rostliny a představovali se ostatním dětem. Třída 4. se zaměřila na "Stromy a keře". Získávali jsme základní informace o těchto rostlinách, zjišťovali, proč je musíme chránit, jak jsou pro nás užitečné. Získané informace jsme napsali na lístečky ve tvaru lipových listů a vytvořili velký strom. Na mapě jsme vyhledávali města, hory, řeky a další místa, v jejichž názvu se objevuje strom nebo keř. Stromy nebo jejich části se objevují také na vlajkách některých států, například Libanon, Kypr,

21 Kanada... Také jsme poznali řadu přirovnání vztahujících se k tomuto tématu (zdravý jako buk, klepe se jako osika...). Všechny informace jsme zapisovali do pracovních listů. Na závěr jsme si připravili pro ostatní třídy prezentaci získaných vědomostí ve formě dramatizace příběhu, jehož hlavními hrdiny byly známé stromy a keře. Třída 5. pracovala na projektu "Rostlinstvo podnebných pásů". Při svém vystoupení žáci 5.třídy seznámili ostatní děti se svými novými poznatky. Žáci si také připravili tajenky, kvízy a doplňovačky, ve kterých si děti mohly procvičit, co slyšely. Pokud si děti některé informace nezapamatovaly, mohly si je vyhledat v knihách, které žáci 5.třídy vytvořili. Dále mohou děti využít magnetickou tabuli, na které se přiřazují rostliny k podnebným pásům. Další den 16.dubna 2008 předvedli svoji práci žáci 6. až 9.třídy. Třída 6. zkoumala "Polní plodiny". Reportér s představiteli ZD Miletín projel všechny polnosti v okolí a umožnil každé plodině, aby se představila a pověděla o svém původu, pěstování a použití. Na závěr vystoupení byli diváci vyzkoušeni v testu, který prozkoumal jejich pozornost a doplnil další informace. Třída 7. se zajímala o "Chráněné rostliny". Žáci hráli a zpívali ve scénkách, v nichž hlavními hrdiny byly chráněné rostliny a většinou i jejich ničitelé. Dobro však většinou vítězilo nad zlem, jak tomu v pohádkách a někdy i ve skutečnosti bývá. Třída 8. si vybrala téma "Zelenina". Jednotlivé druhy zeleniny se představily a k některým druhům žáci sehráli scénky. V závěru vystoupení mohli diváci vidět, jak se přípravuje živý šopský salát, a také mohli salát a jinou zeleninu ochutnat. Třída 9. zpracovávala téma "Jedovaté rostliny". V několika veselých scénkách žáci představili známé i méně známé rostliny, houby a plody, které mohou způsobit nejen poškození kůže a sliznic, ale i otravu a smrt. Divadelní umění a kostýmy zkušených herců okouzlily každého. ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD Náplň pátého školního poznávacího zájezdu, který se uskutečnil dne 7. května 2008, byla určena základním heslem - TŘI MĚSTA NA TŘECH ŘEKÁCH. Opět jsme navštívili Německou spolkovou republiku, poprvé jsme však projeli přes hranice bez celní kontroly. Naše republika je totiž od prosince minulého roku součástí schengenského prostoru. Naše první zastávka byla v téměř 1000 let starém městě na řece Nise (Neiße). Tato řeka rozděluje město na polský Zhořelec a německý Görlitz. Po krátkém bloudění se nám podařilo najít most, přes který jsme lehce přejeli z Polska do Německa. Po procházce probouzejícím se městem nás čekal výstup na radniční věž, odkud se naskytl nádherný pohled na celé okolí, dokonce bylo

22 možno dohlédnout až do Krkonoš a Jizerských hor. Po třech hodinách jsme nejvýchodnější město Německa opouštěli a směřovali po dálnici, která byla lemována poli větrných elektráren, do města Budyšína, které v němčině nese název Bautzen. Život v tomto městě je určován soužitím Němců a Lužických Srbů. Při vjezdu do města jsme přejeli řeku Sprévu (v němčině nazývána Spree) a ihned si všimli, že městu patří právem hrdý název město věží. Nás čekal výstup na tu nejznámější Šikmou věž. Z Budyšína jsme pokračovali do oblasti Saského Švýcarska, projížděli malebnou krajinou mezi pískovcovými skalami až do malého městečka Königstein na břehu řeky Labe (Elbe). Se Saskou paroplavební společností jsme se dopravili na historickém parníku do lázeňského města Bad Schandau. Příjemná procházka tímto krásným městečkem v odpoledním slunci znamenala pěkný závěr našeho putování. Během našeho zájezdu jsme nejen mnoho viděli a poznali, ale posílili také touhu i v budoucnu cestovat a objevovat. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ Oblastní kolo dopravní soutěže se konalo 13.května 2008 na dopravním hřišti v Hořicích. Naši žáci sice letos do krajského kola nepostoupili, ale do sbírky školy přivezli poháry a diplomy za 2. místa v kategorii mladších i starších žáků. Za kategorii mladších žáků soutěžili: T.Pajasová, M.Sehnalová, J. Jiřička a P.Nosek. Za starší žáky bojovalo družstvo ve složení: P.Špůrová, S.Špůrová, Z.Jungkind a J.Žďárský. Vítězný pohár získala ZŠ Nová Paka. ŠKOLA NANEČISTO Ve dnech a zavítali předškoláci do školních lavic, aby si zkusili, jak se učit a chovat ve škole. Na obou setkáních je provázela zvířátka žabka Kuňkalka, čuník Pašík a kačka Blátotlačka. Děti s nimi plnily úkoly ze psaní, počítání a čtení. Také se naučily společně písničku, kterou předvedou rodičům první školní den. Na závěr si děti zahrály hru se zvířátky ze dvorku. CESTY DEVÁTÉ TŘÍDY Poznávací zájezdy, školy v přírodě, exkurze, divadelní představení, koncerty, přednášky nebo výlety to vše patří kromě výuky ke koloritu školního života. Některé akce jsou téměř za hubičku, jiné mohou nabourat rodinný rozpočet. Všechny jsou však pořádány s jediným cílem zprostředkovat dítěti nové poznatky, obohatit jeho citový život a navzájem se poznávat lépe, než je možno v rámci běžného školního dne. Letošní devátá

aneb informace ze Základní školy K.J.Erbena v Miletíně

aneb informace ze Základní školy K.J.Erbena v Miletíně aneb informace ze Základní školy K.J.Erbena v Miletíně číslo 7, červen 2008 Vážení rodiče a příznivci školy, vydáváme sedmé číslo našeho školního časopisu. Zveme Vás také k návštěvě našich webových stránek

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva 2009 2010. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva 2009 2010. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2009 2010 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více