Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení do sítě škol 1.3 Vedení školy 1.4 Školská rada 1.5 Počet tříd a počet žáků 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Materiálně technické podmínky školy 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Učební plán 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.4 Školní družina 2.5 Zájmové útvary 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu 2.7 LV, PV, dopravní výchova 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Počty zaměstnanců 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost 3.5 Personální změny 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1 Přijímací řízení na střední školy a střední odborná učiliště 4.2 Zápis k povinné školní docházce 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika 5.2 Evaluace školy 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Škola : Adresa : Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Na Parkáni 107, Miletín Identifikátor ředitelství : E- mail : Zřizovatel : Město Miletín, nám. K.J.Erbena 99, Miletín Právní forma : příspěvková organizace, IČO : Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod čj / Škola sdružuje : základní školu školní družinu mateřskou školu školní jídelnu školní jídelna výdejna IZO kapacita 270 žáků IZO kapacita 50 žáků IZO kapacita 40 dětí IZO kapacita 500 stravovaných IZO kapacita 40 stravovaných odloučená pracoviště : Mateřská škola Bidlova 297, Miletín Školní jídelna Bidlova 377, Miletín Školní jídelna -výdejna, Bidlova 297, Miletín Telefony : ředitelna (záznamník, fax) , ekonomické oddělení školní jídelna mateřská škola

4 1.3 Vedení školy Ředitelka školy : Zástupkyně ředitelky : Mgr. Jana Velichová Mgr. Stanislava Hlaváčková Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ : Jana Jurenková Ekonomické oddělení : Vedoucí školní jídelny : Miloslava Šafránková Helena Zemanová 1.4 Školská rada Zastupitelstvo Města Miletín dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídilo Školskou radu Základní školy K.J.Erbena a Mateřské školy Korálka Miletín s účinností od 1. června Jejími členy jsou : Bc. Miroslav Nosek předseda Mgr. Jana Stejskalová Mgr. Iva Kulhavá Jiří Hofman Ing. Markéta Cermanová Ing. Štěpánka Sehnalová Iva Nosková Jana Špůrová Petra Hadincová 1.5 Počet žáků ve třídách ( k ) Ročník školní docházky Počet tříd v ročníku Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Třídní učitel Mgr.Víchová Mgr. Kulhavá Mgr. Antonínová Mgr. Harcubová Mgr. Všetečková Mgr. Vzoreková Mgr. Žáčková Mgr. Stejskalová Mgr. Pourová Mgr. Konvičková celkem

5 Základní škola byla ve školním roce organizována jako desetititřídní se 214 žáky, kteří byli evidováni k Spádový obvod školy tvoří Město Miletín a další přilehlé obce : Bezník, Bílé Poličany, Borek, Brodek, Červená Třemešná, Dobeš, Horka, Doubravice Chroustov, Podháj, Rohoznice, Tetín, Trotina, Úhlejov, Vidoň, Vřesník, Zdobín, Želejov. ZŠ Miletín navštěvují 3 žáci s trvalým pobytem v Praze, 1 žákyně s trvalým pobytem v Hradci Králové, 1 žákyně ze Svobody nad Úpou. 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2007 / 2008 bylo zahájeno v pondělí 3. září Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny 25. října a 26. října 2007 Vánoční prázdniny 22. prosince ledna 2008 Vyučování začalo 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2008 Jarní prázdniny února 2008 Velikonoční prázdniny března 2008 Hlavní prázdniny 30. června srpna 2008 Přehled pedagogických rad : zahajovací : klasifikační :

6 Třídní schůzky : Seznámení se ŠVP : čtvrtletí : čtvrtletí : Konzultační hodiny učitelů : Kulhavá Iva 1.A Út 13,00-13,45 Víchová Markéta 1. B Út 13,00-14,45 Antonínová Martina 2. Po 13,00-14,00 Harcubová Hana 3. tř. Út 13,00-14,00 Všetečková Iveta 4. tř. Út 13,00-13,30 14,15-14,45 Vzoreková Martina 5. tř. Út 13,00-13,45 Žáčková Hana 6.tř. St 14,10-15,00 Stejskalová Jana 7. tř. Po 14,00-14,45 Pourová Jitka 8.tř. Út 13,30-14,15 Konvičková Dobromila 9.tř. Po 13,30-14,15 Pavlásková Pavlína Po 13,30-14,15 Fikar Martin St 13,00-13,45 Hofman Jiří Út 13,30-15,00 Konzultační hodiny výchovné poradkyně: Stejskalová Jana Pá 13,15-14, Materiálně technické podmínky školy Školské zařízení je tvořeno třemi budovami: základní škola, školní jídelna a mateřská škola. V tomto školním roce se v základní škole vyučovalo v 10- ti kmenových učebnách. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a výpočetní techniky. Pro praktickou výuku slouží cvičná kuchyňka a dílna pracovních činností. Ta je vybavena keramickou pecí, kterou využíváme pro výuku výtvarné výchovy a pro činnost keramických kroužků. Praktická výuka pěstitelství probíhala na školním pozemku. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici malou tělocvičnu, asfaltové hřiště a sektor pro skok daleký. Pro atletické disciplíny a míčové hry využíváme sportovní areál SK Miletín, kde jsou k dispozici 2 volejbalové kurty. Hřiště u školy slouží v mrazivých dnech jako lední plocha pro výuku bruslení, v tomto roce jsme z důvodu teplejšího počasí lední plochu netvořili.

7 Činnost školní družiny je zaměřena pro žáky prvního stupně, přednostně pro žáky ročníku( dle kapacity). Organizuje zájmové vzdělávání, umožňuje účastníkům i odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Svoji činnost provozuje v jedné samostatné místnosti, druhé oddělení využívá po vyučování kmenovou učebnu. Pro dojíždějící žáky nabízíme prostory třídy v prvním poschodí, kam mají ráno individuálně přístup po příjezdu autobusů. Dozor vykonávají vyučující. Žáci mají možnost během dvou dopoledních přestávek nakupovat svačiny a pití ve školním kiosku. Dále organizujeme prodej školního dotovaného mléka a mléčných výrobků. 2. Výchovně vzdělávací program 2.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2007/2008 se v 2.-5.ročnících a v ročnících vyučovalo podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola - čj /96-2. V 1. a 6. ročníku probíhala výuka dle RVP Škola pro život č.j. ZSMSMi-292/2007. Žákům nabízíme výuku buď anglického nebo německého jazyka, od 6. ročníku volitelné předměty informatiku, konverzaci v anglickém a německém jazyce, přírodovědné praktikum, technické kreslení. Výchova k volbě povolání je zařazena do předmětu rodinná a občanská výchova, ochrana člověka za mimořádných situací prolíná vzdělávacími předměty na obou stupních školy, v září a v červnu je prováděno cvičení v terénu. Jsou zpracovány a využívány Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek a Minimální program prevence a řešení šikanování.

8 2.2 Učební plán I. stupeň: Počet tříd v ročníku Ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Týdenní dotace

9 II. stupeň: Ročník Počet tříd v ročníku Český jazyk a literatura 4 4 4/4 5 Cizí jazyk 3(Aj) 3/3 3/3 3/3 Matematika 4 4 4/4 5 Občanská výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie - - 2/2 2 Pracovní činnosti 1 1/1 1/1 1 Přírodovědné praktikum 1 1/1 1/1 - Informatika 1 1/1 1/1 1 Technické kreslení Konverzace v AJ Konverzace v NJ Týdenní dotace Poznámka : Konverzace v NJ a AJ : třídy v 7.,8.,9. ročníku se dělí na skupiny, dotace je 1/1. V předmětech matematika, český jazyk, chemie, pracovní činnosti, informatika a přírodovědné praktikum v 8. ročníku jsme žáky z kapacitních důvodů dělili na 2 skupiny.

10 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve škole pracují 4 dyslektické asistentky Mgr. Markéta Víchová, Mgr. Martina Vzoreková, Mgr Martina Antonínová a Mgr. Dobromila Konvičková, dále 3 učitelky se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky Mgr. Iva Kulhavá, Mgr. Iveta Všetečková a Mgr. Hana Harcubová. Mgr. Iva Kulhavá a Mgr. Martina Antonínová působí jako logopedická asistentka a pomáhá žákům s nápravou řeči. Ve školním roce bylo evidováno 25 integrovaných žáků s vývojovými poruchami učení. Z toho 8 na 1. stupni a 17 na 2. stupni ZŠ. Pro žáky s vývojovými poruchami učení / VPU / byly vypracovány Individuální vzdělávací plány. Zde je vymezen obsah nápravné péče se zřetelem k odborným posudkům PPP, kde je akceptován pokyn MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v ZŠ. Samozřejmostí je úzká spolupráce vyučujících s rodiči žáků při nápravě VPU. V práci s těmito dětmi dosahujeme velice dobrých výsledků, takže se postupem času u některých dětí jejich problémy s učením téměř eliminují. Výsledky těchto žáků se vyhodnocovaly jedenkrát za pololetí písemnou formou, odevzdávaly se do ředitelny školy. Rodičům těchto žáků bylo nabídnuto slovní hodnocení jazyků. Této možnosti využívá poměrně málo zástupců žáků (tento školní rok byli slovně hodnoceni 2 žáci, a to v cizích jazycích a jazyce českém). 1 žákyně 1. ročníku byla hodnocena slovně, ročník bude opakovat. Přehled žáků s VPU- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy pozornosti Třída SPU Zrakové Sluchové Řeči Tělesné Mentální Kombin. 1.A 0 1.B Celkem 25 žáků

11 2.4 Školní družina V tomto školním roce byla otevřena 2 oddělení školní družiny, která navštěvovalo 50 žáků z 1. až 4. ročníku. Ranní provoz začíná v 6.30, odpolední končí v hodin. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti dětí. ŠD plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po dobu před a po skončení vyučování. Každoročně nabízí i několik zájmových kroužků práce s výpočetní technikou, cvičení a hry ve školní tělocvičně, přírodovědná činnost, školní kuchyňka, ruční práce, keramika. Hlavním úkolem je rozšířit schopnost pohotového a souvislého vyjadřování, rozvoj slovní zásoby, podpora rozvoje myšlení a paměti, rozvoj tvořivých sportovních a sociálních dovedností. Tomu je přizpůsoben i roční plán výchovných činností ve školní družině. Děti se nejvíce zajímají o soutěže, sportovní akce a rády vyrábí. Jejich práce zdobí učebny a chodby školy. Školní družina má možnost využívat park u školy, kde jsme měli pro děti vybudovány průlezky a houpačky. Revizní technik v květnu 2008 nedoporučil jejich užívání, protože nesplňují bezpečnostní kritéria. Z tohoto důvodu byly odstraněny. V roce 2009 se budeme snažit získat finanční prostředky na nové. Vychovatelky též pomáhaly učitelkám s dozorem při školních exkurzích a akcích, jedna pracovala jako vychovatelka ve škole v přírodě. Příspěvek na provoz školní družiny činí 50,- Kč za měsíc. 2.5 Zájmové útvary Název Třída Den/hodina Vedoucí Dramatický 4.,7. Út 12,30-14,15 Všetečková, Konvičková Německý jazyk I 4. St 12,15-13,00 Víchová Německý jazyk II 6.,7. Čt 12,30-13,15 Konvičková Německý jazyk III 9. St 7,00-7,30 Konvičková Odbíjená I Od 5.r. Po 13,20-15,00 Vzoreková Odbíjená II Pokroč. Po 13,20-15,00 Všetečková Zdravotní Tv I St 6,55-7,30 Pourová Zdravotní Tv II Pá 6,55-7,30 Pourová Keramika I Pá 13,45-15,00 Kotyk Keramika II St 13,45-15,00 Kotyk Informatika 8. Čt 14,15-15,00 Hofman Ruční práce St 7,00-7,35 Hlaváčková

12 St 14,15-15,00 Hlaváčková Ekologický 7. St 12,30-13,15 Hlaváčková Logopedie I 1.st. Individuálně Kulhavá Logopedie II 1.st. Individuálně Antonínová Rybářský Od 3.r. So 8,30-10,00 Hlaváček Školní rozhlasové vysílání 7.r. St - ráno pro ŠD -o velké přestávce Stejskalová 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu Na naší základní škole pracuje již mnoho let soukromá ZUŠ Melodie. Její ředitelkou je paní Vlasta Jahelková. Žáci se zde učí hrát na hudební nástroje klavír, keyboard, kytara, flétna, klarinet. Při ZUŠ pracuje taneční obor. Vyučující : I.Kaprasová klavír, L.Kapras keyboard, L.Silovský dechové nástroje, D.Vlček hudební nauka, klavír, R.Hradecká taneční obor. Žáci naší školy jsou členy organizace SK Miletín / volejbal, fotbal /, Junák Miletín, oddílu Mladých hasičů a Rybářského svazu. 2.7 LV,PV,dopravní výchova Pro žáky 7. ročníku jsme plánovali lyžařský výcvikový kurz, ale z důvodu nedostatku sněhu byl zrušen. Bude pro ně uspořádán v příštím školním roce. Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku probíhal v Plavecké škole v Hořicích v měsících září listopad V rámci vzdělávacího programu navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště AMK Hořice. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Počty zaměstnanců Počet zaměstnanců školy: 30 - z toho: a) učitelé ZŠ 16 b) učitelky MŠ 3 c) vychovatelky: 2 d) kuchařky 4 e) provozní zaměstnanci ZŠ 4 MŠ 1

13 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci Věk Do 30 let let let let Nad 60 let Důchodci včetně Celkem Z toho žen funkce: aprobace: Mgr. VELICHOVÁ Jana ředitelka 1.st Mgr. HLAVÁČKOVÁ Stanislava zástupkyně ředitelky Ch, Př koordinátor EVVO Mgr. VÍCHOVÁ Markéta třídní učitelka 1.st. Mgr. KULHAVÁ Iva třídní učitelka 1.st. Mgr. VŠETEČKOVÁ Iveta třídní učitelka 1.st. Mgr. VZOREKOVÁ Martina třídní učitelka 1.st. Mgr. HARCUBOVÁ Hana třídní učitelka 1.st. Mgr. ŽÁČKOVÁ Hana třídní učitelka VI.r. Ch, Př Mgr. STEJSKALOVÁ Jana třídní učitelka VII.r. Čj, Ov výchovná poradkyně Mgr. POUROVÁ Jitka třídní učitelka VIII.r. M, Z Mgr. KONVIČKOVÁ Dobromila třídní učitelka IX.r. 1.st. Mgr. KOTYK Jiří učitel 1.st. Mgr. FESTOVÁ Pavlína učitelka Nj,Aj Mgr. FIKAR Martin učitel D,Z NÁPRAVNÍKOVÁ Ilona DUFKOVÁ Marie vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD JURENKOVÁ Jana vedoucí odl.prac.mš SPGŠ CHLUBNOVÁ Lenka učitelka MŠ SPGŠ DRAŠTÍKOVÁ Ludmila učitelka MŠ SPGŠ Na rodičovské dovolené: VAŠÁTKOVÁ Lucie učitelka MŠ SPGŠ 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci ŠAFRÁNKOVÁ Miloslava POLÁČEK Miloš KOZLOVÁ Marie MATĚJÁKOVÁ Ilona MALÁ Dagmar ZEMANOVÁ Helena HRNČÍŘOVÁ Anna účetní školník, topič uklizečka uklizečka (dlouhodobá PN) uklizečka (zastupuje za p. Matějákovou) vedoucí ŠJ kuchařka

14 ZDEŇKOVÁ Petra LHOTOVÁ Krystyna ŠTEFANOVÁ Dana kuchařka kuchařka školnice MŠ 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost Učitelský sbor je plně kvalifikovaný. O pedagogických schopnostech zaměstnanců vypovídá i to, že je naše škola vyhledávána studenty k vykonávání pedagogické praxe. V letošním školním roce - Eliška Havrdová na 2.st., aprobace Čj, Nj a ve školní družině Monika Studená. Aprobovanost výuky 1. stupeň Na 1. stupni bylo 6 postupných ročníků ( 1.A, 1.B, 2., 3., 4., 5.r.) Výuka hlavních předmětů zajištěna vyučujícími se stoprocentní odbornou a pedagogickou způsobilostí. Výuka Aj byla zajištěna vyučujícími pouze s pedagogickou způsobilostí. 2. stupeň Na 2. stupni byly 4 postupné ročníky (6., 7., 8., 9.r.) Matematika : 100% odborná a pedagogická způsobilost Přírodopis : 100% odborná a pedagogická způsobilost Chemie : 100% odborná a pedagogická způsobilost Fyzika : 100% odborná a pedagogická způsobilost Technické kreslení : 100% / vyučuje p.uč. s aprobací matematika Český jazyk : 100 % odborná a pedagogická způsobilost Dějepis : 100 % odborná a pedagogická způsobilost Občanská výchova : 100% pedagogická způsobilost Rodinná výchova : 100% pedagogická způsobilost Přírodovědné praktikum : 100% odborná a pedagog. způsobilost Německý jazyk, Konverzace v NJ : vyučující bez odborné způsobilosti se státní zkouškou z NJ Anglický jazyk : 75% odborná a pedagogická způsobilost 25% pedagogická způsobilost Konverzace v Aj : 100% odborná a pedagogická způsobilost Zeměpis : 43% odborná a pedagogická způsobilost 57% pedagogická způsobilost

15 Informatika : vyučující pouze s pedagogickou způsobilostí Ostatní předměty výchovného zaměření jsou vyučovány učiteli s pedagogickou způsobilostí. 3.5 Personální změny Školu opustili k pedagogové Mgr. Jiří Kotyk a Mgr. Hana Harcubová (byli propuštěni pro nadbytečnost). K odešla ze školní jídelny kuchařka Krystyna Lhotová. 4. Přijímací řízení a zápis 4.1 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a střední odborná učiliště : Počet rozmístěných žáků : 19 po ukončení 9. ročníku 1 po ukončení 9. ročníku (10 let šk.docházky) 1 po ukončení 7. ročníku /splněna devítiletá šk.docházka/ Výsledky přijímacího řízení Gymnázium 1 žákyně SOŠ / 4-letá / 9 žáků SOU / 3-leté / 7 žáci Přírodovědné lyceum 3 žáci Zdravotnické lyceum 1 žákyně Osmileté G - Přehled žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku : Jméno, příjmení Název školy Obor Denis Baláž Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové n.l. Rosalie Baliharová David Bauer Střední škola managementu a služeb s.r.o., Praha 4 Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové n.l. Aplik.chemie farmaceutické substance Propagační výtvarnictví aranžování Informační technologie správa počítačových sítí Jindřiška Bendová VOŠ zdravotnická a SŠ Zdravotnický asistent

16 zdravotnická, Teplice Nikola Drešerová Obchodní akademie, Hořice Prodavač smíšeného zboží Kamila Dubenecká VOŠ rozvoje venkova a Přírodovědné lyceum Střední zemědělská škola, Hořice Jan Hutník SOU, Lázně Bělohrad Obráběč kovů Veronika Jiřičková Gymnázium, Dvůr Králové n.l. 4-leté studium všeobecné Radovan Knajfl Střední škola technická a Automechanik řemeslná, Nový Bydžov Adam Leplt VOŠ rozvoje venkova a Přírodovědné lyceum Střední zemědělská škola, Hořice Ondřej Machek VOŠ rozvoje venkova a Přírodovědné lyceum Střední zemědělská škola, Hořice Klára Matejková Střední škola propagační Aranžér tvorby a polygrafie, Velké Poříčí Kateřina Nálevková VOŠ zdravotnická a Asistent zubního technika střední zdravotnická škola, Hradec Králové Lucie Nálevková VOŠ zdravotnická a Zdravotnické lyceum střední zdravotnická škola, Hradec Králové Eliška Němečková SOŠ veterinární, Hradec Veterinární prevence Králové Lucie Sedláčková Střední škola Zahradník zahradnická, Kopidlno Jaroslav Stejskal SPŠ stavební, Hradec Geodézie Králové Adéla Vítová Střední škola informatiky Služby cestovního ruchu a služeb, Dvůr Králové n.l. Kristýna Všetečková SOŠ veterinární, Hradec Veterinární prevence Králové Gabriela Žitná SOU, Lázně Bělohrad Kuchař číšník pro pohostinství Jan Trejbal Střední škola gastronomie Truhlář a služeb, Nová Paka

17 4.2 Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konal ve středu Zapsáno bylo 31 žáků, z toho bylo uděleno 8 odkladů školní docházky. V příštím školním roce otevřeme jednu první třídu. Počet zapsaných žáků do 1.r. 31 žáků - z toho po odkladu v loňském školním roce 7 žáků Odklad školní docházky 8 žáků Opakuje 1.r. 1 žák Do 1. třídy nastoupí 24 žáků 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním I.pololetí: Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování celkem Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním II.pololetí: Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování celkem (3,74%) Opravnou zkoušku vykonávalo 5 žáků, 4 uspěli, jeden žák neuspěl.

18 5.2 Evaluace školy V rámci vlastní evaluace škola i v letošním školním roce testovala žáky 9. ročníku celostátními testy SCIO. Žáci si prověřovali znalosti z matematiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů. Souhrnné výsledky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. 9. ročník průměrný percentil OSP 54 (obecné studijní předpoklady) Matematika 59 Český jazyk 54 Percentil : Je číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0-100(čím vyšší, tím lepší: (0=nejhorší, 50=přesný střed, 100=nejlepší) Průměrný percentil: Vysvětluje, jaký je průměrný percentil skupiny žáků - třídy. Počítá se jako průměr z percentilu všech žáků. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání probíhá v souladu s "Plánem personálního rozvoje zaměstnanců školy". Účastníme se nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Centrem vzdělávání Královéhradeckého kraje a Národním institutem dalšího vzdělávání Hradec Králové. Jméno Program cena M.Antonínová Zábavné vyučování 300,- S.Hlaváčková Jak na hospitace 400,- S.Hlaváčková Tvorba didaktických testů 350,- S.Hlaváčková Komunikace mezi učitelem a žákem 400,- I.Všetečková Hrátky s pamětí 350,- M.Vzoreková Hrátky s pamětí 350,- J.Stejskalová Vývoj.tendence v souč.české morfologii 400,- J.Stejskalová Tvorba pomůcek pro hodiny Čj 350,- D.Konvičková Wie unterrichte 350,- J.Pourová Burza nápadů 200,- S.Hlaváčková Výuka chemie v základním vzdělávání 400,- J.Pourová Zařazení ZTv do hodin tělesné výchovy 250,- J.Pourová V zeměpise prakticky jinak 350,- H.Harcubová Zábavné vyučování nejen v 1.ročníku 300,- J.Kotyk Výtvarné dílny papírový patchwork 350,- M.Antonínová Rozezpívání nezpěváků a hlas. výchova dětí 350,- I.Nápravníková Tvorba ŠVP ve školní družině 300,- H.Žáčková Prevence návyk. Látek Fraus 0,- H.Žáčková AIDS a prevence 0,-

19 I.Všetečková Klíč k jazykům 0,- H.Harcubová Klíč k jazykům 0,- I.Všetečková Nová škola Činnostní učení v AJ 1000,- H.Harcubová Nová škola Činnostní učení v AJ 1000,- J.Velichová Porada ředitelů škol 0,- J.Velichová Jak získat finanční podporu z EU 500,- J.Stejskalová Čj s pomocí RVP 350,- J.Pourová Jak si vyrobit materiál k výuce ŽP 350,- J.Pourová Trojúhelník-zákl.staveb. kámen pro geometrii 300,- M.Víchová Efekt.metody výuky Čj na 1.stupni 350,- M.Antonínová Efekt.metody výuky Čj na 1.stupni 350,- I.Všetečková Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- M.Vzoreková Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- H.Harcubová Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- I.Kulhavá Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- S.Hlaváčková Hranice psych. možností učitelů 400,- S.Hlaváčková Naplňování kompetencí v chemii 400,- J.Velichová Jak na školní řády 500,- M.Antonínová Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- I.Kulhavá Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- M.Vzoreková Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- M.Víchová Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- H.Harcubová Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- I.Všetečková Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- J.Velichová Strategie rozvoje školy 0,- J.Velichová Supervize v manažerské praxi 0,- MŠ J.Jurenková Setkání řed. MŠ 300,- J.Jurenková Právní vědomí v praxi MŠ 400,- L.Chlubnová Motivační cvičení s náčiním 350,- L.Chlubnová Předcházíme vývoj. odchylkám u dětí MŠ 350,- L.Draštíková Škatulata hejbejte se 350,- L.Chlubnová Pohybový režim v ŠVP 400,- L.Draštíková Neklidné dítě v MŠ 600,-

20 7. Aktivity a prezentace školy (nejdůležitější akce) MOZAIKA TRADIČNÍ SOUTĚŽ NAŠÍ ŠKOLY Zástupci tříd se utkali V letošním ročníku Mozaiky zvítězila 8. třída, 2.místo uhájila 7.třída a 9.třída získala 3.místo, na posledním místě skončila 6. třída. V letošním roce žáci byli velice dobře připraveni na soutěž, bodová ohodnocení byla velice těsná, takže i ti, kteří skončili poslední, projevili značné znalosti a dovednosti. Po soutěži se rozezněla hudba kinosálem a začala tradiční diskotéka. Učitelé se chopili role barmanů a barmanek a dětem rozlévali pití, rozdávali ovoce i sušenky. Vládla dobrá nálada a některé děti s poslední písničkou večera se ptaly, kdy bude Mozaika příští rok. CELOŠKOLNÍ PROJEKT ROSTLINY KOLEM NÁS Dne 15.dubna 2008 ke Dnu Země žáci 1. až 5.třídy prezentovali výsledky své celoroční práce. Třídy 1. A a 1. B pracovaly na projektu "Ovoce". V průběhu roku plnily úkoly, ze kterých sestavily knihu. Tuto knihu představily ostatním žákům při příležitosti Dne Země a rodičům na třídní schůzce. Představily se také s básničkami, hádankami a pranostikami o ovoci. Ostatní žáky poučily o tom, čím je ovoce našemu tělu prospěšné. Je samotné zaujala výroba ovocných špízů. Svůj projekt uzavřely písničkou Koulelo se, koulelo. Třída 2. pracovala na projektu "Léčivé rostliny". Během školního roku děti plnily úkoly, luštily hádanky a vyhledávaly informace o bylinkách. Své poznámky zapsaly a nakreslily k nim obrázky rostlinek, čímž vytvořily herbář. Tuto knihu představily na vystoupení při příležitosti Dne Země. Ostatní žáky poučily o správném sběru, sušení bylin a o jejich využití v léčitelství. Třída 3. si vybrala téma "Pokojové rostliny". Žáci získávali informace o pěstování, ošetřování a přesazování pokojových rostlin z různých zdrojů. Každý žák na čtvrtku nakreslil svoji rostlinu a napsal její popis. Obrázky a skutečné živé květiny pak byly vystaveny na lavicích u 3.třídy. V rámci prezentace v tělocvičně školy se žáci na krátkou dobu sami proměnili v rostliny a představovali se ostatním dětem. Třída 4. se zaměřila na "Stromy a keře". Získávali jsme základní informace o těchto rostlinách, zjišťovali, proč je musíme chránit, jak jsou pro nás užitečné. Získané informace jsme napsali na lístečky ve tvaru lipových listů a vytvořili velký strom. Na mapě jsme vyhledávali města, hory, řeky a další místa, v jejichž názvu se objevuje strom nebo keř. Stromy nebo jejich části se objevují také na vlajkách některých států, například Libanon, Kypr,

21 Kanada... Také jsme poznali řadu přirovnání vztahujících se k tomuto tématu (zdravý jako buk, klepe se jako osika...). Všechny informace jsme zapisovali do pracovních listů. Na závěr jsme si připravili pro ostatní třídy prezentaci získaných vědomostí ve formě dramatizace příběhu, jehož hlavními hrdiny byly známé stromy a keře. Třída 5. pracovala na projektu "Rostlinstvo podnebných pásů". Při svém vystoupení žáci 5.třídy seznámili ostatní děti se svými novými poznatky. Žáci si také připravili tajenky, kvízy a doplňovačky, ve kterých si děti mohly procvičit, co slyšely. Pokud si děti některé informace nezapamatovaly, mohly si je vyhledat v knihách, které žáci 5.třídy vytvořili. Dále mohou děti využít magnetickou tabuli, na které se přiřazují rostliny k podnebným pásům. Další den 16.dubna 2008 předvedli svoji práci žáci 6. až 9.třídy. Třída 6. zkoumala "Polní plodiny". Reportér s představiteli ZD Miletín projel všechny polnosti v okolí a umožnil každé plodině, aby se představila a pověděla o svém původu, pěstování a použití. Na závěr vystoupení byli diváci vyzkoušeni v testu, který prozkoumal jejich pozornost a doplnil další informace. Třída 7. se zajímala o "Chráněné rostliny". Žáci hráli a zpívali ve scénkách, v nichž hlavními hrdiny byly chráněné rostliny a většinou i jejich ničitelé. Dobro však většinou vítězilo nad zlem, jak tomu v pohádkách a někdy i ve skutečnosti bývá. Třída 8. si vybrala téma "Zelenina". Jednotlivé druhy zeleniny se představily a k některým druhům žáci sehráli scénky. V závěru vystoupení mohli diváci vidět, jak se přípravuje živý šopský salát, a také mohli salát a jinou zeleninu ochutnat. Třída 9. zpracovávala téma "Jedovaté rostliny". V několika veselých scénkách žáci představili známé i méně známé rostliny, houby a plody, které mohou způsobit nejen poškození kůže a sliznic, ale i otravu a smrt. Divadelní umění a kostýmy zkušených herců okouzlily každého. ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD Náplň pátého školního poznávacího zájezdu, který se uskutečnil dne 7. května 2008, byla určena základním heslem - TŘI MĚSTA NA TŘECH ŘEKÁCH. Opět jsme navštívili Německou spolkovou republiku, poprvé jsme však projeli přes hranice bez celní kontroly. Naše republika je totiž od prosince minulého roku součástí schengenského prostoru. Naše první zastávka byla v téměř 1000 let starém městě na řece Nise (Neiße). Tato řeka rozděluje město na polský Zhořelec a německý Görlitz. Po krátkém bloudění se nám podařilo najít most, přes který jsme lehce přejeli z Polska do Německa. Po procházce probouzejícím se městem nás čekal výstup na radniční věž, odkud se naskytl nádherný pohled na celé okolí, dokonce bylo

22 možno dohlédnout až do Krkonoš a Jizerských hor. Po třech hodinách jsme nejvýchodnější město Německa opouštěli a směřovali po dálnici, která byla lemována poli větrných elektráren, do města Budyšína, které v němčině nese název Bautzen. Život v tomto městě je určován soužitím Němců a Lužických Srbů. Při vjezdu do města jsme přejeli řeku Sprévu (v němčině nazývána Spree) a ihned si všimli, že městu patří právem hrdý název město věží. Nás čekal výstup na tu nejznámější Šikmou věž. Z Budyšína jsme pokračovali do oblasti Saského Švýcarska, projížděli malebnou krajinou mezi pískovcovými skalami až do malého městečka Königstein na břehu řeky Labe (Elbe). Se Saskou paroplavební společností jsme se dopravili na historickém parníku do lázeňského města Bad Schandau. Příjemná procházka tímto krásným městečkem v odpoledním slunci znamenala pěkný závěr našeho putování. Během našeho zájezdu jsme nejen mnoho viděli a poznali, ale posílili také touhu i v budoucnu cestovat a objevovat. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ Oblastní kolo dopravní soutěže se konalo 13.května 2008 na dopravním hřišti v Hořicích. Naši žáci sice letos do krajského kola nepostoupili, ale do sbírky školy přivezli poháry a diplomy za 2. místa v kategorii mladších i starších žáků. Za kategorii mladších žáků soutěžili: T.Pajasová, M.Sehnalová, J. Jiřička a P.Nosek. Za starší žáky bojovalo družstvo ve složení: P.Špůrová, S.Špůrová, Z.Jungkind a J.Žďárský. Vítězný pohár získala ZŠ Nová Paka. ŠKOLA NANEČISTO Ve dnech a zavítali předškoláci do školních lavic, aby si zkusili, jak se učit a chovat ve škole. Na obou setkáních je provázela zvířátka žabka Kuňkalka, čuník Pašík a kačka Blátotlačka. Děti s nimi plnily úkoly ze psaní, počítání a čtení. Také se naučily společně písničku, kterou předvedou rodičům první školní den. Na závěr si děti zahrály hru se zvířátky ze dvorku. CESTY DEVÁTÉ TŘÍDY Poznávací zájezdy, školy v přírodě, exkurze, divadelní představení, koncerty, přednášky nebo výlety to vše patří kromě výuky ke koloritu školního života. Některé akce jsou téměř za hubičku, jiné mohou nabourat rodinný rozpočet. Všechny jsou však pořádány s jediným cílem zprostředkovat dítěti nové poznatky, obohatit jeho citový život a navzájem se poznávat lépe, než je možno v rámci běžného školního dne. Letošní devátá

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva 2009 2010. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva 2009 2010. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2009 2010 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2012 2013 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Miletín Obsah:

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více