Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení do sítě škol 1.3 Vedení školy 1.4 Školská rada 1.5 Počet tříd a počet žáků 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Materiálně technické podmínky školy 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2.1 Vzdělávací program školy 2.2 Učební plán 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.4 Školní družina 2.5 Zájmové útvary 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu 2.7 LV, PV, dopravní výchova 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Počty zaměstnanců 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost 3.5 Personální změny 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 4.1 Přijímací řízení na střední školy a střední odborná učiliště 4.2 Zápis k povinné školní docházce 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika 5.2 Evaluace školy 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Škola : Adresa : Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Na Parkáni 107, Miletín Identifikátor ředitelství : E- mail : Zřizovatel : Město Miletín, nám. K.J.Erbena 99, Miletín Právní forma : příspěvková organizace, IČO : Zařazení do sítě škol Nejnovější rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne pod čj / Škola sdružuje : základní školu školní družinu mateřskou školu školní jídelnu školní jídelna výdejna IZO kapacita 270 žáků IZO kapacita 50 žáků IZO kapacita 40 dětí IZO kapacita 500 stravovaných IZO kapacita 40 stravovaných odloučená pracoviště : Mateřská škola Bidlova 297, Miletín Školní jídelna Bidlova 377, Miletín Školní jídelna -výdejna, Bidlova 297, Miletín Telefony : ředitelna (záznamník, fax) , ekonomické oddělení školní jídelna mateřská škola

4 1.3 Vedení školy Ředitelka školy : Zástupkyně ředitelky : Mgr. Jana Velichová Mgr. Stanislava Hlaváčková Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ : Jana Jurenková Ekonomické oddělení : Vedoucí školní jídelny : Miloslava Šafránková Helena Zemanová 1.4 Školská rada Zastupitelstvo Města Miletín dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídilo Školskou radu Základní školy K.J.Erbena a Mateřské školy Korálka Miletín s účinností od 1. června Jejími členy jsou : Bc. Miroslav Nosek předseda Mgr. Jana Stejskalová Mgr. Iva Kulhavá Jiří Hofman Ing. Markéta Cermanová Ing. Štěpánka Sehnalová Iva Nosková Jana Špůrová Petra Hadincová 1.5 Počet žáků ve třídách ( k ) Ročník školní docházky Počet tříd v ročníku Počet chlapců Počet dívek Celkem žáků v ročníku Třídní učitel Mgr.Víchová Mgr. Kulhavá Mgr. Antonínová Mgr. Harcubová Mgr. Všetečková Mgr. Vzoreková Mgr. Žáčková Mgr. Stejskalová Mgr. Pourová Mgr. Konvičková celkem

5 Základní škola byla ve školním roce organizována jako desetititřídní se 214 žáky, kteří byli evidováni k Spádový obvod školy tvoří Město Miletín a další přilehlé obce : Bezník, Bílé Poličany, Borek, Brodek, Červená Třemešná, Dobeš, Horka, Doubravice Chroustov, Podháj, Rohoznice, Tetín, Trotina, Úhlejov, Vidoň, Vřesník, Zdobín, Želejov. ZŠ Miletín navštěvují 3 žáci s trvalým pobytem v Praze, 1 žákyně s trvalým pobytem v Hradci Králové, 1 žákyně ze Svobody nad Úpou. 1.6 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2007 / 2008 bylo zahájeno v pondělí 3. září Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny 25. října a 26. října 2007 Vánoční prázdniny 22. prosince ledna 2008 Vyučování začalo 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2008 Jarní prázdniny února 2008 Velikonoční prázdniny března 2008 Hlavní prázdniny 30. června srpna 2008 Přehled pedagogických rad : zahajovací : klasifikační :

6 Třídní schůzky : Seznámení se ŠVP : čtvrtletí : čtvrtletí : Konzultační hodiny učitelů : Kulhavá Iva 1.A Út 13,00-13,45 Víchová Markéta 1. B Út 13,00-14,45 Antonínová Martina 2. Po 13,00-14,00 Harcubová Hana 3. tř. Út 13,00-14,00 Všetečková Iveta 4. tř. Út 13,00-13,30 14,15-14,45 Vzoreková Martina 5. tř. Út 13,00-13,45 Žáčková Hana 6.tř. St 14,10-15,00 Stejskalová Jana 7. tř. Po 14,00-14,45 Pourová Jitka 8.tř. Út 13,30-14,15 Konvičková Dobromila 9.tř. Po 13,30-14,15 Pavlásková Pavlína Po 13,30-14,15 Fikar Martin St 13,00-13,45 Hofman Jiří Út 13,30-15,00 Konzultační hodiny výchovné poradkyně: Stejskalová Jana Pá 13,15-14, Materiálně technické podmínky školy Školské zařízení je tvořeno třemi budovami: základní škola, školní jídelna a mateřská škola. V tomto školním roce se v základní škole vyučovalo v 10- ti kmenových učebnách. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a výpočetní techniky. Pro praktickou výuku slouží cvičná kuchyňka a dílna pracovních činností. Ta je vybavena keramickou pecí, kterou využíváme pro výuku výtvarné výchovy a pro činnost keramických kroužků. Praktická výuka pěstitelství probíhala na školním pozemku. Pro tělesnou výchovu má škola k dispozici malou tělocvičnu, asfaltové hřiště a sektor pro skok daleký. Pro atletické disciplíny a míčové hry využíváme sportovní areál SK Miletín, kde jsou k dispozici 2 volejbalové kurty. Hřiště u školy slouží v mrazivých dnech jako lední plocha pro výuku bruslení, v tomto roce jsme z důvodu teplejšího počasí lední plochu netvořili.

7 Činnost školní družiny je zaměřena pro žáky prvního stupně, přednostně pro žáky ročníku( dle kapacity). Organizuje zájmové vzdělávání, umožňuje účastníkům i odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Svoji činnost provozuje v jedné samostatné místnosti, druhé oddělení využívá po vyučování kmenovou učebnu. Pro dojíždějící žáky nabízíme prostory třídy v prvním poschodí, kam mají ráno individuálně přístup po příjezdu autobusů. Dozor vykonávají vyučující. Žáci mají možnost během dvou dopoledních přestávek nakupovat svačiny a pití ve školním kiosku. Dále organizujeme prodej školního dotovaného mléka a mléčných výrobků. 2. Výchovně vzdělávací program 2.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2007/2008 se v 2.-5.ročnících a v ročnících vyučovalo podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola - čj /96-2. V 1. a 6. ročníku probíhala výuka dle RVP Škola pro život č.j. ZSMSMi-292/2007. Žákům nabízíme výuku buď anglického nebo německého jazyka, od 6. ročníku volitelné předměty informatiku, konverzaci v anglickém a německém jazyce, přírodovědné praktikum, technické kreslení. Výchova k volbě povolání je zařazena do předmětu rodinná a občanská výchova, ochrana člověka za mimořádných situací prolíná vzdělávacími předměty na obou stupních školy, v září a v červnu je prováděno cvičení v terénu. Jsou zpracovány a využívány Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek a Minimální program prevence a řešení šikanování.

8 2.2 Učební plán I. stupeň: Počet tříd v ročníku Ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Týdenní dotace

9 II. stupeň: Ročník Počet tříd v ročníku Český jazyk a literatura 4 4 4/4 5 Cizí jazyk 3(Aj) 3/3 3/3 3/3 Matematika 4 4 4/4 5 Občanská výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie - - 2/2 2 Pracovní činnosti 1 1/1 1/1 1 Přírodovědné praktikum 1 1/1 1/1 - Informatika 1 1/1 1/1 1 Technické kreslení Konverzace v AJ Konverzace v NJ Týdenní dotace Poznámka : Konverzace v NJ a AJ : třídy v 7.,8.,9. ročníku se dělí na skupiny, dotace je 1/1. V předmětech matematika, český jazyk, chemie, pracovní činnosti, informatika a přírodovědné praktikum v 8. ročníku jsme žáky z kapacitních důvodů dělili na 2 skupiny.

10 2.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve škole pracují 4 dyslektické asistentky Mgr. Markéta Víchová, Mgr. Martina Vzoreková, Mgr Martina Antonínová a Mgr. Dobromila Konvičková, dále 3 učitelky se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky Mgr. Iva Kulhavá, Mgr. Iveta Všetečková a Mgr. Hana Harcubová. Mgr. Iva Kulhavá a Mgr. Martina Antonínová působí jako logopedická asistentka a pomáhá žákům s nápravou řeči. Ve školním roce bylo evidováno 25 integrovaných žáků s vývojovými poruchami učení. Z toho 8 na 1. stupni a 17 na 2. stupni ZŠ. Pro žáky s vývojovými poruchami učení / VPU / byly vypracovány Individuální vzdělávací plány. Zde je vymezen obsah nápravné péče se zřetelem k odborným posudkům PPP, kde je akceptován pokyn MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v ZŠ. Samozřejmostí je úzká spolupráce vyučujících s rodiči žáků při nápravě VPU. V práci s těmito dětmi dosahujeme velice dobrých výsledků, takže se postupem času u některých dětí jejich problémy s učením téměř eliminují. Výsledky těchto žáků se vyhodnocovaly jedenkrát za pololetí písemnou formou, odevzdávaly se do ředitelny školy. Rodičům těchto žáků bylo nabídnuto slovní hodnocení jazyků. Této možnosti využívá poměrně málo zástupců žáků (tento školní rok byli slovně hodnoceni 2 žáci, a to v cizích jazycích a jazyce českém). 1 žákyně 1. ročníku byla hodnocena slovně, ročník bude opakovat. Přehled žáků s VPU- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy pozornosti Třída SPU Zrakové Sluchové Řeči Tělesné Mentální Kombin. 1.A 0 1.B Celkem 25 žáků

11 2.4 Školní družina V tomto školním roce byla otevřena 2 oddělení školní družiny, která navštěvovalo 50 žáků z 1. až 4. ročníku. Ranní provoz začíná v 6.30, odpolední končí v hodin. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti dětí. ŠD plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po dobu před a po skončení vyučování. Každoročně nabízí i několik zájmových kroužků práce s výpočetní technikou, cvičení a hry ve školní tělocvičně, přírodovědná činnost, školní kuchyňka, ruční práce, keramika. Hlavním úkolem je rozšířit schopnost pohotového a souvislého vyjadřování, rozvoj slovní zásoby, podpora rozvoje myšlení a paměti, rozvoj tvořivých sportovních a sociálních dovedností. Tomu je přizpůsoben i roční plán výchovných činností ve školní družině. Děti se nejvíce zajímají o soutěže, sportovní akce a rády vyrábí. Jejich práce zdobí učebny a chodby školy. Školní družina má možnost využívat park u školy, kde jsme měli pro děti vybudovány průlezky a houpačky. Revizní technik v květnu 2008 nedoporučil jejich užívání, protože nesplňují bezpečnostní kritéria. Z tohoto důvodu byly odstraněny. V roce 2009 se budeme snažit získat finanční prostředky na nové. Vychovatelky též pomáhaly učitelkám s dozorem při školních exkurzích a akcích, jedna pracovala jako vychovatelka ve škole v přírodě. Příspěvek na provoz školní družiny činí 50,- Kč za měsíc. 2.5 Zájmové útvary Název Třída Den/hodina Vedoucí Dramatický 4.,7. Út 12,30-14,15 Všetečková, Konvičková Německý jazyk I 4. St 12,15-13,00 Víchová Německý jazyk II 6.,7. Čt 12,30-13,15 Konvičková Německý jazyk III 9. St 7,00-7,30 Konvičková Odbíjená I Od 5.r. Po 13,20-15,00 Vzoreková Odbíjená II Pokroč. Po 13,20-15,00 Všetečková Zdravotní Tv I St 6,55-7,30 Pourová Zdravotní Tv II Pá 6,55-7,30 Pourová Keramika I Pá 13,45-15,00 Kotyk Keramika II St 13,45-15,00 Kotyk Informatika 8. Čt 14,15-15,00 Hofman Ruční práce St 7,00-7,35 Hlaváčková

12 St 14,15-15,00 Hlaváčková Ekologický 7. St 12,30-13,15 Hlaváčková Logopedie I 1.st. Individuálně Kulhavá Logopedie II 1.st. Individuálně Antonínová Rybářský Od 3.r. So 8,30-10,00 Hlaváček Školní rozhlasové vysílání 7.r. St - ráno pro ŠD -o velké přestávce Stejskalová 2.6 Ostatní zájmová činnost dětí mimo školu Na naší základní škole pracuje již mnoho let soukromá ZUŠ Melodie. Její ředitelkou je paní Vlasta Jahelková. Žáci se zde učí hrát na hudební nástroje klavír, keyboard, kytara, flétna, klarinet. Při ZUŠ pracuje taneční obor. Vyučující : I.Kaprasová klavír, L.Kapras keyboard, L.Silovský dechové nástroje, D.Vlček hudební nauka, klavír, R.Hradecká taneční obor. Žáci naší školy jsou členy organizace SK Miletín / volejbal, fotbal /, Junák Miletín, oddílu Mladých hasičů a Rybářského svazu. 2.7 LV,PV,dopravní výchova Pro žáky 7. ročníku jsme plánovali lyžařský výcvikový kurz, ale z důvodu nedostatku sněhu byl zrušen. Bude pro ně uspořádán v příštím školním roce. Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku probíhal v Plavecké škole v Hořicích v měsících září listopad V rámci vzdělávacího programu navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště AMK Hořice. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Počty zaměstnanců Počet zaměstnanců školy: 30 - z toho: a) učitelé ZŠ 16 b) učitelky MŠ 3 c) vychovatelky: 2 d) kuchařky 4 e) provozní zaměstnanci ZŠ 4 MŠ 1

13 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci Věk Do 30 let let let let Nad 60 let Důchodci včetně Celkem Z toho žen funkce: aprobace: Mgr. VELICHOVÁ Jana ředitelka 1.st Mgr. HLAVÁČKOVÁ Stanislava zástupkyně ředitelky Ch, Př koordinátor EVVO Mgr. VÍCHOVÁ Markéta třídní učitelka 1.st. Mgr. KULHAVÁ Iva třídní učitelka 1.st. Mgr. VŠETEČKOVÁ Iveta třídní učitelka 1.st. Mgr. VZOREKOVÁ Martina třídní učitelka 1.st. Mgr. HARCUBOVÁ Hana třídní učitelka 1.st. Mgr. ŽÁČKOVÁ Hana třídní učitelka VI.r. Ch, Př Mgr. STEJSKALOVÁ Jana třídní učitelka VII.r. Čj, Ov výchovná poradkyně Mgr. POUROVÁ Jitka třídní učitelka VIII.r. M, Z Mgr. KONVIČKOVÁ Dobromila třídní učitelka IX.r. 1.st. Mgr. KOTYK Jiří učitel 1.st. Mgr. FESTOVÁ Pavlína učitelka Nj,Aj Mgr. FIKAR Martin učitel D,Z NÁPRAVNÍKOVÁ Ilona DUFKOVÁ Marie vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD JURENKOVÁ Jana vedoucí odl.prac.mš SPGŠ CHLUBNOVÁ Lenka učitelka MŠ SPGŠ DRAŠTÍKOVÁ Ludmila učitelka MŠ SPGŠ Na rodičovské dovolené: VAŠÁTKOVÁ Lucie učitelka MŠ SPGŠ 3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci ŠAFRÁNKOVÁ Miloslava POLÁČEK Miloš KOZLOVÁ Marie MATĚJÁKOVÁ Ilona MALÁ Dagmar ZEMANOVÁ Helena HRNČÍŘOVÁ Anna účetní školník, topič uklizečka uklizečka (dlouhodobá PN) uklizečka (zastupuje za p. Matějákovou) vedoucí ŠJ kuchařka

14 ZDEŇKOVÁ Petra LHOTOVÁ Krystyna ŠTEFANOVÁ Dana kuchařka kuchařka školnice MŠ 3.4 Kvalifikovanost, aprobovanost Učitelský sbor je plně kvalifikovaný. O pedagogických schopnostech zaměstnanců vypovídá i to, že je naše škola vyhledávána studenty k vykonávání pedagogické praxe. V letošním školním roce - Eliška Havrdová na 2.st., aprobace Čj, Nj a ve školní družině Monika Studená. Aprobovanost výuky 1. stupeň Na 1. stupni bylo 6 postupných ročníků ( 1.A, 1.B, 2., 3., 4., 5.r.) Výuka hlavních předmětů zajištěna vyučujícími se stoprocentní odbornou a pedagogickou způsobilostí. Výuka Aj byla zajištěna vyučujícími pouze s pedagogickou způsobilostí. 2. stupeň Na 2. stupni byly 4 postupné ročníky (6., 7., 8., 9.r.) Matematika : 100% odborná a pedagogická způsobilost Přírodopis : 100% odborná a pedagogická způsobilost Chemie : 100% odborná a pedagogická způsobilost Fyzika : 100% odborná a pedagogická způsobilost Technické kreslení : 100% / vyučuje p.uč. s aprobací matematika Český jazyk : 100 % odborná a pedagogická způsobilost Dějepis : 100 % odborná a pedagogická způsobilost Občanská výchova : 100% pedagogická způsobilost Rodinná výchova : 100% pedagogická způsobilost Přírodovědné praktikum : 100% odborná a pedagog. způsobilost Německý jazyk, Konverzace v NJ : vyučující bez odborné způsobilosti se státní zkouškou z NJ Anglický jazyk : 75% odborná a pedagogická způsobilost 25% pedagogická způsobilost Konverzace v Aj : 100% odborná a pedagogická způsobilost Zeměpis : 43% odborná a pedagogická způsobilost 57% pedagogická způsobilost

15 Informatika : vyučující pouze s pedagogickou způsobilostí Ostatní předměty výchovného zaměření jsou vyučovány učiteli s pedagogickou způsobilostí. 3.5 Personální změny Školu opustili k pedagogové Mgr. Jiří Kotyk a Mgr. Hana Harcubová (byli propuštěni pro nadbytečnost). K odešla ze školní jídelny kuchařka Krystyna Lhotová. 4. Přijímací řízení a zápis 4.1 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a střední odborná učiliště : Počet rozmístěných žáků : 19 po ukončení 9. ročníku 1 po ukončení 9. ročníku (10 let šk.docházky) 1 po ukončení 7. ročníku /splněna devítiletá šk.docházka/ Výsledky přijímacího řízení Gymnázium 1 žákyně SOŠ / 4-letá / 9 žáků SOU / 3-leté / 7 žáci Přírodovědné lyceum 3 žáci Zdravotnické lyceum 1 žákyně Osmileté G - Přehled žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku : Jméno, příjmení Název školy Obor Denis Baláž Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové n.l. Rosalie Baliharová David Bauer Střední škola managementu a služeb s.r.o., Praha 4 Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové n.l. Aplik.chemie farmaceutické substance Propagační výtvarnictví aranžování Informační technologie správa počítačových sítí Jindřiška Bendová VOŠ zdravotnická a SŠ Zdravotnický asistent

16 zdravotnická, Teplice Nikola Drešerová Obchodní akademie, Hořice Prodavač smíšeného zboží Kamila Dubenecká VOŠ rozvoje venkova a Přírodovědné lyceum Střední zemědělská škola, Hořice Jan Hutník SOU, Lázně Bělohrad Obráběč kovů Veronika Jiřičková Gymnázium, Dvůr Králové n.l. 4-leté studium všeobecné Radovan Knajfl Střední škola technická a Automechanik řemeslná, Nový Bydžov Adam Leplt VOŠ rozvoje venkova a Přírodovědné lyceum Střední zemědělská škola, Hořice Ondřej Machek VOŠ rozvoje venkova a Přírodovědné lyceum Střední zemědělská škola, Hořice Klára Matejková Střední škola propagační Aranžér tvorby a polygrafie, Velké Poříčí Kateřina Nálevková VOŠ zdravotnická a Asistent zubního technika střední zdravotnická škola, Hradec Králové Lucie Nálevková VOŠ zdravotnická a Zdravotnické lyceum střední zdravotnická škola, Hradec Králové Eliška Němečková SOŠ veterinární, Hradec Veterinární prevence Králové Lucie Sedláčková Střední škola Zahradník zahradnická, Kopidlno Jaroslav Stejskal SPŠ stavební, Hradec Geodézie Králové Adéla Vítová Střední škola informatiky Služby cestovního ruchu a služeb, Dvůr Králové n.l. Kristýna Všetečková SOŠ veterinární, Hradec Veterinární prevence Králové Gabriela Žitná SOU, Lázně Bělohrad Kuchař číšník pro pohostinství Jan Trejbal Střední škola gastronomie Truhlář a služeb, Nová Paka

17 4.2 Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konal ve středu Zapsáno bylo 31 žáků, z toho bylo uděleno 8 odkladů školní docházky. V příštím školním roce otevřeme jednu první třídu. Počet zapsaných žáků do 1.r. 31 žáků - z toho po odkladu v loňském školním roce 7 žáků Odklad školní docházky 8 žáků Opakuje 1.r. 1 žák Do 1. třídy nastoupí 24 žáků 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Výsledky vzdělávání - statistika Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním I.pololetí: Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování celkem Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním II.pololetí: Prospěl Neprospěl Snížený stupeň z chování celkem (3,74%) Opravnou zkoušku vykonávalo 5 žáků, 4 uspěli, jeden žák neuspěl.

18 5.2 Evaluace školy V rámci vlastní evaluace škola i v letošním školním roce testovala žáky 9. ročníku celostátními testy SCIO. Žáci si prověřovali znalosti z matematiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů. Souhrnné výsledky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. 9. ročník průměrný percentil OSP 54 (obecné studijní předpoklady) Matematika 59 Český jazyk 54 Percentil : Je číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0-100(čím vyšší, tím lepší: (0=nejhorší, 50=přesný střed, 100=nejlepší) Průměrný percentil: Vysvětluje, jaký je průměrný percentil skupiny žáků - třídy. Počítá se jako průměr z percentilu všech žáků. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání probíhá v souladu s "Plánem personálního rozvoje zaměstnanců školy". Účastníme se nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Centrem vzdělávání Královéhradeckého kraje a Národním institutem dalšího vzdělávání Hradec Králové. Jméno Program cena M.Antonínová Zábavné vyučování 300,- S.Hlaváčková Jak na hospitace 400,- S.Hlaváčková Tvorba didaktických testů 350,- S.Hlaváčková Komunikace mezi učitelem a žákem 400,- I.Všetečková Hrátky s pamětí 350,- M.Vzoreková Hrátky s pamětí 350,- J.Stejskalová Vývoj.tendence v souč.české morfologii 400,- J.Stejskalová Tvorba pomůcek pro hodiny Čj 350,- D.Konvičková Wie unterrichte 350,- J.Pourová Burza nápadů 200,- S.Hlaváčková Výuka chemie v základním vzdělávání 400,- J.Pourová Zařazení ZTv do hodin tělesné výchovy 250,- J.Pourová V zeměpise prakticky jinak 350,- H.Harcubová Zábavné vyučování nejen v 1.ročníku 300,- J.Kotyk Výtvarné dílny papírový patchwork 350,- M.Antonínová Rozezpívání nezpěváků a hlas. výchova dětí 350,- I.Nápravníková Tvorba ŠVP ve školní družině 300,- H.Žáčková Prevence návyk. Látek Fraus 0,- H.Žáčková AIDS a prevence 0,-

19 I.Všetečková Klíč k jazykům 0,- H.Harcubová Klíč k jazykům 0,- I.Všetečková Nová škola Činnostní učení v AJ 1000,- H.Harcubová Nová škola Činnostní učení v AJ 1000,- J.Velichová Porada ředitelů škol 0,- J.Velichová Jak získat finanční podporu z EU 500,- J.Stejskalová Čj s pomocí RVP 350,- J.Pourová Jak si vyrobit materiál k výuce ŽP 350,- J.Pourová Trojúhelník-zákl.staveb. kámen pro geometrii 300,- M.Víchová Efekt.metody výuky Čj na 1.stupni 350,- M.Antonínová Efekt.metody výuky Čj na 1.stupni 350,- I.Všetečková Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- M.Vzoreková Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- H.Harcubová Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- I.Kulhavá Zábavné vyučování v 1. ročníku 300,- S.Hlaváčková Hranice psych. možností učitelů 400,- S.Hlaváčková Naplňování kompetencí v chemii 400,- J.Velichová Jak na školní řády 500,- M.Antonínová Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- I.Kulhavá Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- M.Vzoreková Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- M.Víchová Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- H.Harcubová Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- I.Všetečková Brána jazyků otevřená Aj cyklus 1.870,- J.Velichová Strategie rozvoje školy 0,- J.Velichová Supervize v manažerské praxi 0,- MŠ J.Jurenková Setkání řed. MŠ 300,- J.Jurenková Právní vědomí v praxi MŠ 400,- L.Chlubnová Motivační cvičení s náčiním 350,- L.Chlubnová Předcházíme vývoj. odchylkám u dětí MŠ 350,- L.Draštíková Škatulata hejbejte se 350,- L.Chlubnová Pohybový režim v ŠVP 400,- L.Draštíková Neklidné dítě v MŠ 600,-

20 7. Aktivity a prezentace školy (nejdůležitější akce) MOZAIKA TRADIČNÍ SOUTĚŽ NAŠÍ ŠKOLY Zástupci tříd se utkali V letošním ročníku Mozaiky zvítězila 8. třída, 2.místo uhájila 7.třída a 9.třída získala 3.místo, na posledním místě skončila 6. třída. V letošním roce žáci byli velice dobře připraveni na soutěž, bodová ohodnocení byla velice těsná, takže i ti, kteří skončili poslední, projevili značné znalosti a dovednosti. Po soutěži se rozezněla hudba kinosálem a začala tradiční diskotéka. Učitelé se chopili role barmanů a barmanek a dětem rozlévali pití, rozdávali ovoce i sušenky. Vládla dobrá nálada a některé děti s poslední písničkou večera se ptaly, kdy bude Mozaika příští rok. CELOŠKOLNÍ PROJEKT ROSTLINY KOLEM NÁS Dne 15.dubna 2008 ke Dnu Země žáci 1. až 5.třídy prezentovali výsledky své celoroční práce. Třídy 1. A a 1. B pracovaly na projektu "Ovoce". V průběhu roku plnily úkoly, ze kterých sestavily knihu. Tuto knihu představily ostatním žákům při příležitosti Dne Země a rodičům na třídní schůzce. Představily se také s básničkami, hádankami a pranostikami o ovoci. Ostatní žáky poučily o tom, čím je ovoce našemu tělu prospěšné. Je samotné zaujala výroba ovocných špízů. Svůj projekt uzavřely písničkou Koulelo se, koulelo. Třída 2. pracovala na projektu "Léčivé rostliny". Během školního roku děti plnily úkoly, luštily hádanky a vyhledávaly informace o bylinkách. Své poznámky zapsaly a nakreslily k nim obrázky rostlinek, čímž vytvořily herbář. Tuto knihu představily na vystoupení při příležitosti Dne Země. Ostatní žáky poučily o správném sběru, sušení bylin a o jejich využití v léčitelství. Třída 3. si vybrala téma "Pokojové rostliny". Žáci získávali informace o pěstování, ošetřování a přesazování pokojových rostlin z různých zdrojů. Každý žák na čtvrtku nakreslil svoji rostlinu a napsal její popis. Obrázky a skutečné živé květiny pak byly vystaveny na lavicích u 3.třídy. V rámci prezentace v tělocvičně školy se žáci na krátkou dobu sami proměnili v rostliny a představovali se ostatním dětem. Třída 4. se zaměřila na "Stromy a keře". Získávali jsme základní informace o těchto rostlinách, zjišťovali, proč je musíme chránit, jak jsou pro nás užitečné. Získané informace jsme napsali na lístečky ve tvaru lipových listů a vytvořili velký strom. Na mapě jsme vyhledávali města, hory, řeky a další místa, v jejichž názvu se objevuje strom nebo keř. Stromy nebo jejich části se objevují také na vlajkách některých států, například Libanon, Kypr,

21 Kanada... Také jsme poznali řadu přirovnání vztahujících se k tomuto tématu (zdravý jako buk, klepe se jako osika...). Všechny informace jsme zapisovali do pracovních listů. Na závěr jsme si připravili pro ostatní třídy prezentaci získaných vědomostí ve formě dramatizace příběhu, jehož hlavními hrdiny byly známé stromy a keře. Třída 5. pracovala na projektu "Rostlinstvo podnebných pásů". Při svém vystoupení žáci 5.třídy seznámili ostatní děti se svými novými poznatky. Žáci si také připravili tajenky, kvízy a doplňovačky, ve kterých si děti mohly procvičit, co slyšely. Pokud si děti některé informace nezapamatovaly, mohly si je vyhledat v knihách, které žáci 5.třídy vytvořili. Dále mohou děti využít magnetickou tabuli, na které se přiřazují rostliny k podnebným pásům. Další den 16.dubna 2008 předvedli svoji práci žáci 6. až 9.třídy. Třída 6. zkoumala "Polní plodiny". Reportér s představiteli ZD Miletín projel všechny polnosti v okolí a umožnil každé plodině, aby se představila a pověděla o svém původu, pěstování a použití. Na závěr vystoupení byli diváci vyzkoušeni v testu, který prozkoumal jejich pozornost a doplnil další informace. Třída 7. se zajímala o "Chráněné rostliny". Žáci hráli a zpívali ve scénkách, v nichž hlavními hrdiny byly chráněné rostliny a většinou i jejich ničitelé. Dobro však většinou vítězilo nad zlem, jak tomu v pohádkách a někdy i ve skutečnosti bývá. Třída 8. si vybrala téma "Zelenina". Jednotlivé druhy zeleniny se představily a k některým druhům žáci sehráli scénky. V závěru vystoupení mohli diváci vidět, jak se přípravuje živý šopský salát, a také mohli salát a jinou zeleninu ochutnat. Třída 9. zpracovávala téma "Jedovaté rostliny". V několika veselých scénkách žáci představili známé i méně známé rostliny, houby a plody, které mohou způsobit nejen poškození kůže a sliznic, ale i otravu a smrt. Divadelní umění a kostýmy zkušených herců okouzlily každého. ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD Náplň pátého školního poznávacího zájezdu, který se uskutečnil dne 7. května 2008, byla určena základním heslem - TŘI MĚSTA NA TŘECH ŘEKÁCH. Opět jsme navštívili Německou spolkovou republiku, poprvé jsme však projeli přes hranice bez celní kontroly. Naše republika je totiž od prosince minulého roku součástí schengenského prostoru. Naše první zastávka byla v téměř 1000 let starém městě na řece Nise (Neiße). Tato řeka rozděluje město na polský Zhořelec a německý Görlitz. Po krátkém bloudění se nám podařilo najít most, přes který jsme lehce přejeli z Polska do Německa. Po procházce probouzejícím se městem nás čekal výstup na radniční věž, odkud se naskytl nádherný pohled na celé okolí, dokonce bylo

22 možno dohlédnout až do Krkonoš a Jizerských hor. Po třech hodinách jsme nejvýchodnější město Německa opouštěli a směřovali po dálnici, která byla lemována poli větrných elektráren, do města Budyšína, které v němčině nese název Bautzen. Život v tomto městě je určován soužitím Němců a Lužických Srbů. Při vjezdu do města jsme přejeli řeku Sprévu (v němčině nazývána Spree) a ihned si všimli, že městu patří právem hrdý název město věží. Nás čekal výstup na tu nejznámější Šikmou věž. Z Budyšína jsme pokračovali do oblasti Saského Švýcarska, projížděli malebnou krajinou mezi pískovcovými skalami až do malého městečka Königstein na břehu řeky Labe (Elbe). Se Saskou paroplavební společností jsme se dopravili na historickém parníku do lázeňského města Bad Schandau. Příjemná procházka tímto krásným městečkem v odpoledním slunci znamenala pěkný závěr našeho putování. Během našeho zájezdu jsme nejen mnoho viděli a poznali, ale posílili také touhu i v budoucnu cestovat a objevovat. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ Oblastní kolo dopravní soutěže se konalo 13.května 2008 na dopravním hřišti v Hořicích. Naši žáci sice letos do krajského kola nepostoupili, ale do sbírky školy přivezli poháry a diplomy za 2. místa v kategorii mladších i starších žáků. Za kategorii mladších žáků soutěžili: T.Pajasová, M.Sehnalová, J. Jiřička a P.Nosek. Za starší žáky bojovalo družstvo ve složení: P.Špůrová, S.Špůrová, Z.Jungkind a J.Žďárský. Vítězný pohár získala ZŠ Nová Paka. ŠKOLA NANEČISTO Ve dnech a zavítali předškoláci do školních lavic, aby si zkusili, jak se učit a chovat ve škole. Na obou setkáních je provázela zvířátka žabka Kuňkalka, čuník Pašík a kačka Blátotlačka. Děti s nimi plnily úkoly ze psaní, počítání a čtení. Také se naučily společně písničku, kterou předvedou rodičům první školní den. Na závěr si děti zahrály hru se zvířátky ze dvorku. CESTY DEVÁTÉ TŘÍDY Poznávací zájezdy, školy v přírodě, exkurze, divadelní představení, koncerty, přednášky nebo výlety to vše patří kromě výuky ke koloritu školního života. Některé akce jsou téměř za hubičku, jiné mohou nabourat rodinný rozpočet. Všechny jsou však pořádány s jediným cílem zprostředkovat dítěti nové poznatky, obohatit jeho citový život a navzájem se poznávat lépe, než je možno v rámci běžného školního dne. Letošní devátá

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více