Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012"

Transkript

1 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném období roku Hypotéky a úvěry ze stavebního spoření se na celkovém objemu podílely 74,2 %, před rokem to bylo 73,7 %. Objem krátkodobých úvěrů ve výši 354,3 mld. Kč se meziročně zvýšil o 11 mld. Kč, zatímco objem dlouhodobých úvěrů se zvedl o 56 mld. Kč na mld. Kč Dluh evidovaný v registrech mělo koncem loňského roku téměř 2,9 mil. lidí, což je téměř třetina obyvatel starších než 14 let. O rok dříve to bylo o 75 tisíc osob méně. Krátkodobý dluh se týkal více než 2,5 milionu obyvatel a dlouhodobý pak o něco více než 600 tisíc osob. Více než 300 tisíc klientů mělo jak krátkodobý, tak i dlouhodobý úvěr. Meziročně se počet lidí s dlouhodobým úvěrem zvýšil o a v případě krátkodobého úvěru pak o osob. Dlouhodobý úvěr mělo 7 % obyvatel starších 14 let (o rok dříve to bylo 6 %) a krátkodobý pak 28 % obyvatel (tento poměr se nezměnil). Průměrná částka připadající na jednoho klienta s dlouhodobým úvěrem se meziročně snížila o 104 tisíc Kč na 1,6 milionu Kč. V případě krátkodobých úvěrů se naopak zvýšila, a to o 2 tisíce Kč na 140 tisíc Kč. Grafy 1 a 2 ukazují, jak se meziročně změnila situace vybraných dluhových charakteristik. Je z nich zřejmé, že v případě krátkodobých úvěrů se konec roku 2012 příliš nelišil od konce roku U dlouhodobých úvěrů k určitým posunům došlo. Nejmarkantnější je snížení průměrné částky připadající na jednoho klienta a zvýšení jejich počtu. Graf 1: Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé úvěry průměr Kč objem mil. Kč DD úvěry - počet klientů To, že meziroční změny u dlouhodobých úvěrů byly mnohem markantnější, než změny u krátkodobých úvěrů lze dokumentovat na následujících údajích. Objem dlouhodobých úvěrů se meziročně zvýšil o 6 %, počet klientů narost o 13 % a částka připadající v průměru na jednoho klienta se o 6 % snížila. U krátkodobých úvěrů se jejich objem meziročně zvýšil pouze o 3 %, počet klientů o 2 % a průměrná částka se zvedla jen o 1 %. 1 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

2 Graf 2: Krátkodobé úvěry Krátkodobé úvěry průměr Kč objem mil. Kč KD úvěry - počet klientů Věkové kategorie Zdaleka nejvyšší podíl na objemu dlouhodobých úvěrů měli koncem roku 2012 lidé od 35 do 44 let. Meziročně se jejich podíl dále o dva procentní body zvýšil na 44 %. Druhou v pořadí je věková skupina 30 až 34 let s podílem ve výši 24 %. Její podíl se naopak meziročně o jeden procentní bod snížil. Na tyto dvě věkové kategorie lidí připadly více než dvě třetiny celkového dlouhodobého dluhu. Podíl klientů s dlouhodobým dluhem na počtu obyvatel v dané skupině byl pro obě tyto věkové kategorie shodný a nejvyšší (15 %). Nejméně se na objemu dlouhodobých úvěrů podílela nejmladší a nejstarší věková kategorie, a to 1 %, resp. 4 %. U nejmladší věkové kategorie tvořili lidé s dlouhodobým úvěrem na jejich celkovém počtu 1 %, u nejstarší věkové kategorie to byly 2 %. Nejmenší částku připadající na klienta vykázala nejstarší věková kategorie (675 tisíc Kč), nejvyšší částka patřila lidem od 30 do 34 let (1,9 milionu Kč). Na celkovém počtu klientů s dlouhodobým úvěrem se věková kategorie lidí od 35 do 44 let podílela 40 %. Poloviční podíl ve srovnání s ní pak vykázali lidé ve věku od 30 do 34. Pouhými dvěma procenty se podílela nejmladší věková kategorie a hned za ní se umístila navazující kategorie (25 až 29 let) s 9 %. 2 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

3 Graf 3: Objem úvěrů podle věkových kategorií klientů Podíl na DD úvěrech Podíl na KD úvěrech % 4% 1% 10% 24% 18% 4% 8% 12% 26% 44% 32% Největší podíl klientů s krátkodobým úvěrem na počtu obyvatel v dané věkové kategorii nalezneme u lidí ve věku 30 a 34 let a 35 až 44 let. V předchozím roce to byla věková kategorie od 30 do 44 let. Nejméně dlouhodobým úvěrem zatíženou věkovou skupinou byli lidé od 15 do 24 let a po ní nejstarší věková kategorie. Krátkodobé úvěry byly mezi věkové kategorie rozloženy o něco rovnoměrněji než úvěry dlouhodobé. Ani pořadí věkových skupin není stejné s výjimkou věkové skupiny od 35 do 44 let (největší díl) a nejmladší věkové kategorie (nejmenší díl). Ve srovnání s dlouhodobými úvěry má však pouze necelou třetinu objemu krátkodobých úvěrů. Na druhé místo se dostali lidé ve věku od 45 do 54 let, přičemž tato skupiny byla v případě dlouhodobých úvěrů až třetí. Významný rozdíl nalezneme také u nejstarší věkové kategorie, která se na krátkodobých úvěrech podílela 18 %, zatímco na dlouhodobých pouze 4 %. Lidé mladší než 35 let se na objemu krátkodobých úvěrů podíleli pouze necelou čtvrtinou. Podíl klientů s dlouhodobým úvěrem na počtu obyvatel se zvýšil ve všech věkových kategoriích s výjimkou té nejmladší. Největší posun nastal u lidí ve věku od 35 do 44 let a dále u lidí ve věku od 45 až 54 let. 3 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

4 Graf 4: Podíl klientů s dlouhodobým úvěrem na počtu obyvatel 20% Podíl klientů na obyv. DD úvěrů 15% 10% 5% 0% Také na objemu krátkodobých úvěrů nejvíce participovala věková kategorie od 35 do 44 let, a to necelou třetinou. Je to nižší podíl než u dlouhodobých úvěrů. Více než čtvrtinovým podílem se na objemu podíleli lidé ve věku 45 až 54 let. Na lidi ve věku od 35 do 54 let připadlo téměř 60 % objemu krátkodobých úvěrů. Nejméně se na celkovém objemu krátkodobých úvěrů podílely dvě nejmladší věkové skupiny, a to 4 %, resp. 8 %. Největší částku připadající v průměru na jednoho klienta (170 tisíc Kč) vykázali lidé ve věku od 45 do 54 let. Nejméně si v průměru vypůjčila nejmladší věková kategorie (necelých 80 tisíc Kč). Ve skupině lidí ve věku 35 až 44 let mělo krátkodobý úvěr 43 % z nich a 39 % to bylo u následující starší věkové kategorie. Nejmenší podíl tvořili dlužníci u nejmladší věkové kategorie pouze 13 % z nich mělo krátkodobý úvěr. Nejpočetnější skupinu klientů s krátkodobým úvěrem tvořili lidé ve věku 35 až 44 let (28 % z celkového počtu obyvatel starších než 14 let) a hned za ní se umístila nejstarší věková kategorie s podílem ve výši 22 %. Nejméně klientů s krátkodobým úvěrem patřilo do nejmladší věkové kategorie (6 %). Graf 5: Podíl klientů s krátkodobým úvěrem na počtu obyvatel 50% 40% 30% 20% 10% Podíl klientů na obyv. KD úvěru 0% CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

5 Na meziročním zvýšení objemu krátkodobých úvěrů o 11,1 mld. Kč se opět, jako v případě dlouhodobých úvěrů, podílely starší věkové kategorie, tedy lidé ve věku 35 let a více. Objem jejich dluhu se meziročně zvýšil o 13,7 mld. Kč. U třech mladších věkových kategorií se objem krátkodobých úvěrů meziročně snížil, a to o 2,6 mld. Kč, nejvíce to bylo u lidí ve věku 30 až 34 let (pokles o 1,2 mld. Kč). Graf 6 ukazuje, jak se v jednotlivých věkových kategoriích obyvatelstva lišil koncem roku 2012 poměr mezi objemem dlouhodobého a krátkodobého dluhu. U nejmladší věkové kategorie je podíl objemu dlouhodobých a krátkodobých úvěrů zhruba vyrovnaný s mírnou převahou dlouhodobých úvěrů. Se zvyšujícím se věkem roste podíl dlouhodobých úvěrů a nejvyšší podíl (85 %) dosahuje u lidí ve věku od 30 do 34 let. Poté se postupně snižuje až na 38 % u nejstarší věkové kategorie. To je také věková kategorie s nejvyšším podílem krátkodobých úvěrů na jejím celkovém zadlužení. Graf 6: Relace mezi DD a KD úvěry podle věkových kategorií klientů Relace mezi DD a KD úvěry podíl DD Podíl KD 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nově poskytnuté úvěry V posledním čtvrtletí roku 2012 byly poskytnuty úvěry ve výši 82,5 mld. Kč, což je jen o 0,3 mld. Kč více než ve stejném období roku Objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů se v tomto období meziročně o 1,7 mld. Kč snížil, avšak objem krátkodobých úvěrů naopak o 2 mld. vzrostl. U nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů se ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klienti vypůjčili v průměru o 132 tisíc méně, bylo jich však o 603 více. U krátkodobých úvěrů se zvýšila jak průměrná částka na klienta (o Kč), tak i počet klientů (o 14 tisíc osob). Téměř 40 % objemu nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů získali lidé ve věku od 35 do 44 let, 26 % pak osoby od 30 do 34 let. Nejméně se na nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů podílela nejstarší věková skupina. Viz graf 7. 5 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

6 Graf 7: Úvěry poskytnuté ve 4. čtvrtletí 2012 Nové DD úvěry Nové KD úvěry % 2% 3% 17% 17% 6% 10% 12% 24% 40% 26% 31% I na objemu krátkodobých úvěrů poskytnutých v posledním čtvrtletí roku 2012 se nejvíce podílela skupina lidí ve věku od 35 do 44 let, její podíl byl v tomto případě necelá třetina. Hned za ní se umístily osoby v navazující věkové kategorii s podílem ve výši 24 %. Nejmenší podíl dosáhly dvě nejmladší věkové kategorie, a to 6 %, resp. 10 %. Rozdíly v podílu věkových kategorií nebyly tak velké jako u dlouhodobých úvěrů. Úvěrové smlouvy Koncem roku 2012 evidoval Bankovní a Nebankovní registr klientských informací necelých 5,7 milionu otevřených úvěrových smluv, tj. smluv s dosud nesplaceným úvěrem. Bylo jich o necelých 280 více než ve stejném období roku Na jednoho klienta připadlo v průměru 1,1 smlouvy na dlouhodobý úvěr a 1,9 smlouvy na úvěr krátkodobý. Jedná se o téměř shodné hodnoty jako o rok dříve. Z celkového počtu úvěrových smluv se 87 % z nich týkalo krátkodobých úvěrů, o rok dříve to bylo 88 %, a zbývající část pak úvěrů dlouhodobých. Na jednu smlouvu k dlouhodobému úvěru připadlo koncem roku 2012 v průměru 1,4 milionu Kč a u krátkodobých úvěrů to bylo 71 tisíc Kč. O rok dříve to bylo 1,5 milionu Kč a téměř 72 tisíc Kč. V obou případech se tedy průměrná částka na smlouvu koncem roku 2012 ve srovnání s rokem 2011 mírně snížila. Graf 8 ukazuje, jak se liší relace mezi smlouvami na úvěr koncem roku 2012 od smluv poskytnutých v posledním čtvrtletí téhož roku. Vyplývá z nich, že smlouvy na dlouhodobý úvěr mají v rámci smluv podepsaných v posledních čtvrtletí roku 2012 zhruba poloviční podíl ve srovnání s počtem otevřených smluv na dlouhodobý úvěr ke konci roku 2012 na jejich celkovém počtu. 6 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

7 Graf 8: Úvěrové smlouvy Úvěrové smlouvy DD úvěry KD úvěry 87% 94% 13% 6% Q.2012 Podstatná část smluv na krátkodobý úvěr se týkala osobních a spotřebitelských úvěrů. Podílely se necelou polovinou a stejný podíl měl tento typ úvěrů i v roce Koncem roku 2012 připadlo v průměru na jednu smlouvu k osobním úvěrům téměř 163 tisíc Kč a necelých 89 tisíc to bylo v případě smluv na spotřebitelský úvěr. V obou případech šlo o vyšší částky než koncem roku Ohrožené úvěry Řádným nesplácením bylo koncem roku 2012 ohroženo 45,7 mld. Kč, z toho se dlouhodobých úvěrů týkalo 16,4 mld. Kč a krátkodobých pak 29,3 mld. Kč. Je to o 5,5 mld. Kč více než před rokem. U dlouhodobých úvěrů se objem ohrožených úvěrů meziročně zvýšil o 3,5 mld. Kč a u krátkodobých pak o 2,1 mld. Kč. Rovněž počet klientů, kteří řádně nesplácejí, se meziročně zvýšil. Téměř lidí řádně nesplácelo dlouhodobé úvěry (o 3,9 tisíc osob více než v roce 2011) a necelých pak úvěry krátkodobé (o 2 tisíce osob více než o rok dříve). Úvěry ohrožené řádným nesplácením se na jejich celkovém objemu podílely 3 %, zhruba stejně jako o rok dříve. Podíl ohrožených dlouhodobých úvěrů na jejich celkovém objemu dosáhl výše 2 %, u krátkodobých pak 8 %. Z celkového počtu klientů s dlouhodobým úvěrem jich řádně nesplácelo 5 %, u krátkodobých to bylo 11 %. Na objemu ohrožených dlouhodobých úvěrů se nejvíce podílela věková kategorie 35 až 44 let (38 %). Za ní se umístila věková kategorie 45 až 54 let (23 %). Tyto dvě věkové kategorie se podílely 61 % na objemu ohroženého dluhu a 59 % na počtu řádně nesplácejících klientů. Nejmenší podíl na objemu ohrožených dlouhodobých úvěrů i na počtu řádně nesplácejících klientů měla nejmladší věková kategorie (2 %, resp. 3 %). U nejstarší věkové kategorie byl nejnižší dlouhodobý úvěr připadající v průměru na jednoho řádně nesplácejícího klienta (371 tisíc Kč). Nejvyšší byl u věkové kategorie 25 až 29 let (téměř 600 tisíc Kč). 7 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

8 na celk. objemu/počtu klinetůu Lidé ve věku od 35 do 44 let dosáhli nejvyššího podílu i na objemu nesplacením ohroženého krátkodobého dluhu (32 %). I druhé místo je totožné. Věková kategorie lidí od 45 do 54 let se podílela 25 %. Tyto dvě kategorie obyvatel představovaly 57 % celkového ohroženého krátkodobého dluhu a podílely se 51 % na počtu řádně nesplácejících klientů. Nejlépe dopadly dvě nejmladší věkové kategorie. Jejich podíl na objemu ohroženého krátkodobého dluhu dosáhl výše 12 % a na počtu řádně nesplácejících klientů to bylo 17 %. Graf 9 dokládá, že nejvyšší podíl klientů, kteří řádně nesplácejí dlouhodobé úvěry, na počtu klientů, jež dosud nesplacený dlouhodobý úvěr mají, vykázala nejmladší věková kategorie, a to 7,7 %. Hned za ní se umístila nejstarší věková kategorie (5,9 %). Naopak, nejlépe z tohoto hlediska dopadli lidé ve věku 30 až 34 let, u nichž je tento podíl pouze 3,8 % a dále navazující věková kategorie se 4,4 %. Z hlediska podílu ohroženého dlouhodobého dluhu na jeho celkovém objemu v dané věkové kategorii je situace podobná s tím, že nejvyšší podíl nalezneme tentokrát u nejstarší věkové kategorie (3,3 %) a teprve potom u nejmladší věkové kategorie (2,7 %). Nejlépe dopadla, stejně jako u dlouhodobých úvěrů, věková kategorie 30 až 34 let (1,2 %) a navazující starší kategorie (1,4 %). Graf 9: Dlouhodobé úvěry ohrožené nesplácením Ohrožené DD úvěry podíl ohrož.dluhu podíl na klientech 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Více než 9 % objemu krátkodobých úvěrů bylo ohroženo nesplacením u lidí ve věku od 25 do 29 let. U navazující věkové kategorie to bylo 8,4 %. Tyto dvě věkové kategorie vykázaly i nejvyšší podíl řádně nesplácejících klientů na jejich počtu, a to 11,8 %. Nejnižší podíl nesplacením ohroženého dluhu na jeho celkovém objemu nalezneme u nejmladší věkové kategorie (7,4 % z objemu krátkodobých úvěrů lidí v této věkové kategorii). Z hlediska podílu klientů, kteří řádně nesplácejí, na jejich počtu v dané kategorii, nalezneme nejnižší podíl u lidí starších než 54 let (9 %) a u nejmladší věkové kategorie (10,2 %). 8 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

9 mld. Kč na celk.objemu/počtu klientů Graf 10: Krátkodobé úvěry ohrožené nesplácením Ohrožené KD úvěry podíl ohrož.dluhu podíl na klientech 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Vybrané dluhové nástroje K nejvýznamnějším dluhovým nástrojům patří osobní a spotřebitelský úvěr a splátkové karty. Koncem roku 2012 se osobní úvěry na celkovém objemu krátkodobých úvěrů podílely 46 %, spotřebitelské úvěry 25 % a splátkové karty 10 %. Dohromady tak tyto tři nástroje představovaly více než 80 % objemu krátkodobých úvěrů. Graf 11 ukazuje, jak se jejich objem úvěrů v rámci těchto tří nástrojů meziročně změnil. Graf 11: Objem krátkodobých úvěrů podle vybraných dluhových nástrojů Vybrané dluhové nástroje 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Objem osobních úvěrů se meziročně o 10 mld. snížil, v případě spotřebitelského úvěru a splátkových karet se naopak o 11 mld. Kč, resp. o téměř 12 mld. Kč zvýšil. Celkově se jejich podíl na krátkodobých úvěrech meziročně nezměnil. 9 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

10 počet klientů Nejvíce klientů mělo dluh ve formě osobního úvěru (976 tisíc klientů) a jen o něco méně pak ve formě splátkových karet (966 tisíc klientů). Nejméně jich bylo v případě spotřebitelského úvěru (785 tisíc klientů). Meziročně se počet klientů prakticky nezměnil u spotřebitelských úvěrů (viz graf 12), výrazně vzrostl u splátkových karet (o 26 %). Navzdory meziročnímu snížení počtu klientů s osobním úvěrem (o 7 %), je jejich počet stále nejvyšší. Graf 12: Počet klientů s krátkodobým úvěrem podle vybraných dluhových nástrojů Vybrané dluhové nástroje osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Nejvyšší průměrnou částku si klienti vypůjčili formou osobního úvěrů (168 tisíc Kč), meziročně se však tato částka zvýšila v rámci tří vybraných dluhových nástrojů nejméně. Nejvyšší meziroční zvýšení zaznamenala průměrná částka u spotřebitelských úvěrů, a to téměř o 15 tisíc Kč. Nejnižší částku připadající v průměru na jednoho klienta vykázaly splátkové karty. Dosáhla výše 30 tisíc Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byla o 6 tisíc Kč vyšší. 10 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

CCB Index nemocnic - obchodních společností

CCB Index nemocnic - obchodních společností počet nemocnic FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC

FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení jejich pořadí

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Index Cribis nemocnice OS

Index Cribis nemocnice OS podíl na celku Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2013) ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CRIF Czech

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Obec Chýně Zpráva o hospodaření za období 2010-2013

Obec Chýně Zpráva o hospodaření za období 2010-2013 Obec Chýně Zpráva o hospodaření za období 2010-2013 Autoři: Věra Kameníčková Jan Cikler Ondřej Pirohanič Barbora Laušmanová Praha, 2014 PROHLÁŠENÍ Tato Zpráva o hospodaření obce Chýně za období 2010 2013

Více

poradenství & finance 6 7/2013

poradenství & finance 6 7/2013 6 7 / 2013 6 7 / 2013 (k 31. 12. 2012) meziroční nárůst o 67 mld. profi & finance 6 7/2013 První čtvrtletí Poradenské Produkce Fincentrum chystá rozvoj ceny realit budou Přesnější strach a safety heaven

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011)

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011) Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2011) ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CCB - Czech Credit Bureau,

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 18.7.2002 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2001 Analýza lékárenské péče

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

tisková konference Praha, 7. ledna 2014

tisková konference Praha, 7. ledna 2014 tisková konference Praha, 7. ledna 2014 Úspěšný rok 2013 v oblasti retailového bankovnictví 3 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek klientů K 31/12/12 K 31/12/13 4 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Červnový konjunkturální průzkum ČSÚ vykázal v meziměsíčním vývoji snížení s tím, že saldo souhrnného indikátoru důvěry (ekonomického sentimentu) se proti květnu snížilo

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až 2003. Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch

A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až 2003. Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch ŠAMPIONÁTY KRÁLOVNY SPORTU A TELEVIZNÍ DIVÁCI Ve dnech 23. až 31. srpna 2003 se v Paříži konalo mistrovství světa v lehké atletice. Česká televize je přiblížila prostřednictvím přímých přenosů v rozsahu

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Více výhod pro klienty, růst objemu úvěrů a vkladů Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl 9,8 miliardy Kč Praha, 7. listopadu 2013 Komerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PRAHA CZ VZOROVÁ,431 77777 PRAHA CZ

PRAHA CZ VZOROVÁ,431 77777 PRAHA CZ VÝPIS Z NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ 24.02.2014 15:03:28 str. 1/7 OSOBNÍ DATA Nalezeno Kód: B000000000 Jméno: EDUARD Příjmení: NERAD Pohlaví: Muž Rodné číslo: 777777/1111 Datum narození:

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace I přes náročné prostředí Komerční banka udržela v roce 2014 svůj finanční výsledek Praha, 12. února 2015 Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2014. Velikost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovali: Mgr. Petr Jirásek RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

JOSEF A LY SERIÁL K RODINNÉMU SLEDOVÁNÍ

JOSEF A LY SERIÁL K RODINNÉMU SLEDOVÁNÍ SERIÁL K RODINNÉMU SLEDOVÁNÍ Novinka seriálové dramatiky vysílaná na ČT1 v pondělní večer od 15. listopadu do 27. prosince 2004 pod názvem v sedmi dílech na ploše 364 minuty rozehrála příběh o vztazích

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

Bytová výstavba očima statistiky

Bytová výstavba očima statistiky 18 téma Bytová výstavba očima statistiky Statistika bytové výstavby je jednou z prvních statistik, které byly obnoveny a rozšířeny po druhé světové válce. První data byla získána již za rok 1946, kdy bylo

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.3.2006 8 Potraty v roce 2005 Abortions in year 2005 Souhrn Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 září 2013 Stránka 1 z 73 Obsah Úvod 1. Manažerské shrnutí 2. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 2.1 Tržby ze služeb

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více