Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012"

Transkript

1 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném období roku Hypotéky a úvěry ze stavebního spoření se na celkovém objemu podílely 74,2 %, před rokem to bylo 73,7 %. Objem krátkodobých úvěrů ve výši 354,3 mld. Kč se meziročně zvýšil o 11 mld. Kč, zatímco objem dlouhodobých úvěrů se zvedl o 56 mld. Kč na mld. Kč Dluh evidovaný v registrech mělo koncem loňského roku téměř 2,9 mil. lidí, což je téměř třetina obyvatel starších než 14 let. O rok dříve to bylo o 75 tisíc osob méně. Krátkodobý dluh se týkal více než 2,5 milionu obyvatel a dlouhodobý pak o něco více než 600 tisíc osob. Více než 300 tisíc klientů mělo jak krátkodobý, tak i dlouhodobý úvěr. Meziročně se počet lidí s dlouhodobým úvěrem zvýšil o a v případě krátkodobého úvěru pak o osob. Dlouhodobý úvěr mělo 7 % obyvatel starších 14 let (o rok dříve to bylo 6 %) a krátkodobý pak 28 % obyvatel (tento poměr se nezměnil). Průměrná částka připadající na jednoho klienta s dlouhodobým úvěrem se meziročně snížila o 104 tisíc Kč na 1,6 milionu Kč. V případě krátkodobých úvěrů se naopak zvýšila, a to o 2 tisíce Kč na 140 tisíc Kč. Grafy 1 a 2 ukazují, jak se meziročně změnila situace vybraných dluhových charakteristik. Je z nich zřejmé, že v případě krátkodobých úvěrů se konec roku 2012 příliš nelišil od konce roku U dlouhodobých úvěrů k určitým posunům došlo. Nejmarkantnější je snížení průměrné částky připadající na jednoho klienta a zvýšení jejich počtu. Graf 1: Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé úvěry průměr Kč objem mil. Kč DD úvěry - počet klientů To, že meziroční změny u dlouhodobých úvěrů byly mnohem markantnější, než změny u krátkodobých úvěrů lze dokumentovat na následujících údajích. Objem dlouhodobých úvěrů se meziročně zvýšil o 6 %, počet klientů narost o 13 % a částka připadající v průměru na jednoho klienta se o 6 % snížila. U krátkodobých úvěrů se jejich objem meziročně zvýšil pouze o 3 %, počet klientů o 2 % a průměrná částka se zvedla jen o 1 %. 1 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

2 Graf 2: Krátkodobé úvěry Krátkodobé úvěry průměr Kč objem mil. Kč KD úvěry - počet klientů Věkové kategorie Zdaleka nejvyšší podíl na objemu dlouhodobých úvěrů měli koncem roku 2012 lidé od 35 do 44 let. Meziročně se jejich podíl dále o dva procentní body zvýšil na 44 %. Druhou v pořadí je věková skupina 30 až 34 let s podílem ve výši 24 %. Její podíl se naopak meziročně o jeden procentní bod snížil. Na tyto dvě věkové kategorie lidí připadly více než dvě třetiny celkového dlouhodobého dluhu. Podíl klientů s dlouhodobým dluhem na počtu obyvatel v dané skupině byl pro obě tyto věkové kategorie shodný a nejvyšší (15 %). Nejméně se na objemu dlouhodobých úvěrů podílela nejmladší a nejstarší věková kategorie, a to 1 %, resp. 4 %. U nejmladší věkové kategorie tvořili lidé s dlouhodobým úvěrem na jejich celkovém počtu 1 %, u nejstarší věkové kategorie to byly 2 %. Nejmenší částku připadající na klienta vykázala nejstarší věková kategorie (675 tisíc Kč), nejvyšší částka patřila lidem od 30 do 34 let (1,9 milionu Kč). Na celkovém počtu klientů s dlouhodobým úvěrem se věková kategorie lidí od 35 do 44 let podílela 40 %. Poloviční podíl ve srovnání s ní pak vykázali lidé ve věku od 30 do 34. Pouhými dvěma procenty se podílela nejmladší věková kategorie a hned za ní se umístila navazující kategorie (25 až 29 let) s 9 %. 2 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

3 Graf 3: Objem úvěrů podle věkových kategorií klientů Podíl na DD úvěrech Podíl na KD úvěrech % 4% 1% 10% 24% 18% 4% 8% 12% 26% 44% 32% Největší podíl klientů s krátkodobým úvěrem na počtu obyvatel v dané věkové kategorii nalezneme u lidí ve věku 30 a 34 let a 35 až 44 let. V předchozím roce to byla věková kategorie od 30 do 44 let. Nejméně dlouhodobým úvěrem zatíženou věkovou skupinou byli lidé od 15 do 24 let a po ní nejstarší věková kategorie. Krátkodobé úvěry byly mezi věkové kategorie rozloženy o něco rovnoměrněji než úvěry dlouhodobé. Ani pořadí věkových skupin není stejné s výjimkou věkové skupiny od 35 do 44 let (největší díl) a nejmladší věkové kategorie (nejmenší díl). Ve srovnání s dlouhodobými úvěry má však pouze necelou třetinu objemu krátkodobých úvěrů. Na druhé místo se dostali lidé ve věku od 45 do 54 let, přičemž tato skupiny byla v případě dlouhodobých úvěrů až třetí. Významný rozdíl nalezneme také u nejstarší věkové kategorie, která se na krátkodobých úvěrech podílela 18 %, zatímco na dlouhodobých pouze 4 %. Lidé mladší než 35 let se na objemu krátkodobých úvěrů podíleli pouze necelou čtvrtinou. Podíl klientů s dlouhodobým úvěrem na počtu obyvatel se zvýšil ve všech věkových kategoriích s výjimkou té nejmladší. Největší posun nastal u lidí ve věku od 35 do 44 let a dále u lidí ve věku od 45 až 54 let. 3 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

4 Graf 4: Podíl klientů s dlouhodobým úvěrem na počtu obyvatel 20% Podíl klientů na obyv. DD úvěrů 15% 10% 5% 0% Také na objemu krátkodobých úvěrů nejvíce participovala věková kategorie od 35 do 44 let, a to necelou třetinou. Je to nižší podíl než u dlouhodobých úvěrů. Více než čtvrtinovým podílem se na objemu podíleli lidé ve věku 45 až 54 let. Na lidi ve věku od 35 do 54 let připadlo téměř 60 % objemu krátkodobých úvěrů. Nejméně se na celkovém objemu krátkodobých úvěrů podílely dvě nejmladší věkové skupiny, a to 4 %, resp. 8 %. Největší částku připadající v průměru na jednoho klienta (170 tisíc Kč) vykázali lidé ve věku od 45 do 54 let. Nejméně si v průměru vypůjčila nejmladší věková kategorie (necelých 80 tisíc Kč). Ve skupině lidí ve věku 35 až 44 let mělo krátkodobý úvěr 43 % z nich a 39 % to bylo u následující starší věkové kategorie. Nejmenší podíl tvořili dlužníci u nejmladší věkové kategorie pouze 13 % z nich mělo krátkodobý úvěr. Nejpočetnější skupinu klientů s krátkodobým úvěrem tvořili lidé ve věku 35 až 44 let (28 % z celkového počtu obyvatel starších než 14 let) a hned za ní se umístila nejstarší věková kategorie s podílem ve výši 22 %. Nejméně klientů s krátkodobým úvěrem patřilo do nejmladší věkové kategorie (6 %). Graf 5: Podíl klientů s krátkodobým úvěrem na počtu obyvatel 50% 40% 30% 20% 10% Podíl klientů na obyv. KD úvěru 0% CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

5 Na meziročním zvýšení objemu krátkodobých úvěrů o 11,1 mld. Kč se opět, jako v případě dlouhodobých úvěrů, podílely starší věkové kategorie, tedy lidé ve věku 35 let a více. Objem jejich dluhu se meziročně zvýšil o 13,7 mld. Kč. U třech mladších věkových kategorií se objem krátkodobých úvěrů meziročně snížil, a to o 2,6 mld. Kč, nejvíce to bylo u lidí ve věku 30 až 34 let (pokles o 1,2 mld. Kč). Graf 6 ukazuje, jak se v jednotlivých věkových kategoriích obyvatelstva lišil koncem roku 2012 poměr mezi objemem dlouhodobého a krátkodobého dluhu. U nejmladší věkové kategorie je podíl objemu dlouhodobých a krátkodobých úvěrů zhruba vyrovnaný s mírnou převahou dlouhodobých úvěrů. Se zvyšujícím se věkem roste podíl dlouhodobých úvěrů a nejvyšší podíl (85 %) dosahuje u lidí ve věku od 30 do 34 let. Poté se postupně snižuje až na 38 % u nejstarší věkové kategorie. To je také věková kategorie s nejvyšším podílem krátkodobých úvěrů na jejím celkovém zadlužení. Graf 6: Relace mezi DD a KD úvěry podle věkových kategorií klientů Relace mezi DD a KD úvěry podíl DD Podíl KD 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nově poskytnuté úvěry V posledním čtvrtletí roku 2012 byly poskytnuty úvěry ve výši 82,5 mld. Kč, což je jen o 0,3 mld. Kč více než ve stejném období roku Objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů se v tomto období meziročně o 1,7 mld. Kč snížil, avšak objem krátkodobých úvěrů naopak o 2 mld. vzrostl. U nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů se ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klienti vypůjčili v průměru o 132 tisíc méně, bylo jich však o 603 více. U krátkodobých úvěrů se zvýšila jak průměrná částka na klienta (o Kč), tak i počet klientů (o 14 tisíc osob). Téměř 40 % objemu nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů získali lidé ve věku od 35 do 44 let, 26 % pak osoby od 30 do 34 let. Nejméně se na nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů podílela nejstarší věková skupina. Viz graf 7. 5 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

6 Graf 7: Úvěry poskytnuté ve 4. čtvrtletí 2012 Nové DD úvěry Nové KD úvěry % 2% 3% 17% 17% 6% 10% 12% 24% 40% 26% 31% I na objemu krátkodobých úvěrů poskytnutých v posledním čtvrtletí roku 2012 se nejvíce podílela skupina lidí ve věku od 35 do 44 let, její podíl byl v tomto případě necelá třetina. Hned za ní se umístily osoby v navazující věkové kategorii s podílem ve výši 24 %. Nejmenší podíl dosáhly dvě nejmladší věkové kategorie, a to 6 %, resp. 10 %. Rozdíly v podílu věkových kategorií nebyly tak velké jako u dlouhodobých úvěrů. Úvěrové smlouvy Koncem roku 2012 evidoval Bankovní a Nebankovní registr klientských informací necelých 5,7 milionu otevřených úvěrových smluv, tj. smluv s dosud nesplaceným úvěrem. Bylo jich o necelých 280 více než ve stejném období roku Na jednoho klienta připadlo v průměru 1,1 smlouvy na dlouhodobý úvěr a 1,9 smlouvy na úvěr krátkodobý. Jedná se o téměř shodné hodnoty jako o rok dříve. Z celkového počtu úvěrových smluv se 87 % z nich týkalo krátkodobých úvěrů, o rok dříve to bylo 88 %, a zbývající část pak úvěrů dlouhodobých. Na jednu smlouvu k dlouhodobému úvěru připadlo koncem roku 2012 v průměru 1,4 milionu Kč a u krátkodobých úvěrů to bylo 71 tisíc Kč. O rok dříve to bylo 1,5 milionu Kč a téměř 72 tisíc Kč. V obou případech se tedy průměrná částka na smlouvu koncem roku 2012 ve srovnání s rokem 2011 mírně snížila. Graf 8 ukazuje, jak se liší relace mezi smlouvami na úvěr koncem roku 2012 od smluv poskytnutých v posledním čtvrtletí téhož roku. Vyplývá z nich, že smlouvy na dlouhodobý úvěr mají v rámci smluv podepsaných v posledních čtvrtletí roku 2012 zhruba poloviční podíl ve srovnání s počtem otevřených smluv na dlouhodobý úvěr ke konci roku 2012 na jejich celkovém počtu. 6 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

7 Graf 8: Úvěrové smlouvy Úvěrové smlouvy DD úvěry KD úvěry 87% 94% 13% 6% Q.2012 Podstatná část smluv na krátkodobý úvěr se týkala osobních a spotřebitelských úvěrů. Podílely se necelou polovinou a stejný podíl měl tento typ úvěrů i v roce Koncem roku 2012 připadlo v průměru na jednu smlouvu k osobním úvěrům téměř 163 tisíc Kč a necelých 89 tisíc to bylo v případě smluv na spotřebitelský úvěr. V obou případech šlo o vyšší částky než koncem roku Ohrožené úvěry Řádným nesplácením bylo koncem roku 2012 ohroženo 45,7 mld. Kč, z toho se dlouhodobých úvěrů týkalo 16,4 mld. Kč a krátkodobých pak 29,3 mld. Kč. Je to o 5,5 mld. Kč více než před rokem. U dlouhodobých úvěrů se objem ohrožených úvěrů meziročně zvýšil o 3,5 mld. Kč a u krátkodobých pak o 2,1 mld. Kč. Rovněž počet klientů, kteří řádně nesplácejí, se meziročně zvýšil. Téměř lidí řádně nesplácelo dlouhodobé úvěry (o 3,9 tisíc osob více než v roce 2011) a necelých pak úvěry krátkodobé (o 2 tisíce osob více než o rok dříve). Úvěry ohrožené řádným nesplácením se na jejich celkovém objemu podílely 3 %, zhruba stejně jako o rok dříve. Podíl ohrožených dlouhodobých úvěrů na jejich celkovém objemu dosáhl výše 2 %, u krátkodobých pak 8 %. Z celkového počtu klientů s dlouhodobým úvěrem jich řádně nesplácelo 5 %, u krátkodobých to bylo 11 %. Na objemu ohrožených dlouhodobých úvěrů se nejvíce podílela věková kategorie 35 až 44 let (38 %). Za ní se umístila věková kategorie 45 až 54 let (23 %). Tyto dvě věkové kategorie se podílely 61 % na objemu ohroženého dluhu a 59 % na počtu řádně nesplácejících klientů. Nejmenší podíl na objemu ohrožených dlouhodobých úvěrů i na počtu řádně nesplácejících klientů měla nejmladší věková kategorie (2 %, resp. 3 %). U nejstarší věkové kategorie byl nejnižší dlouhodobý úvěr připadající v průměru na jednoho řádně nesplácejícího klienta (371 tisíc Kč). Nejvyšší byl u věkové kategorie 25 až 29 let (téměř 600 tisíc Kč). 7 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

8 na celk. objemu/počtu klinetůu Lidé ve věku od 35 do 44 let dosáhli nejvyššího podílu i na objemu nesplacením ohroženého krátkodobého dluhu (32 %). I druhé místo je totožné. Věková kategorie lidí od 45 do 54 let se podílela 25 %. Tyto dvě kategorie obyvatel představovaly 57 % celkového ohroženého krátkodobého dluhu a podílely se 51 % na počtu řádně nesplácejících klientů. Nejlépe dopadly dvě nejmladší věkové kategorie. Jejich podíl na objemu ohroženého krátkodobého dluhu dosáhl výše 12 % a na počtu řádně nesplácejících klientů to bylo 17 %. Graf 9 dokládá, že nejvyšší podíl klientů, kteří řádně nesplácejí dlouhodobé úvěry, na počtu klientů, jež dosud nesplacený dlouhodobý úvěr mají, vykázala nejmladší věková kategorie, a to 7,7 %. Hned za ní se umístila nejstarší věková kategorie (5,9 %). Naopak, nejlépe z tohoto hlediska dopadli lidé ve věku 30 až 34 let, u nichž je tento podíl pouze 3,8 % a dále navazující věková kategorie se 4,4 %. Z hlediska podílu ohroženého dlouhodobého dluhu na jeho celkovém objemu v dané věkové kategorii je situace podobná s tím, že nejvyšší podíl nalezneme tentokrát u nejstarší věkové kategorie (3,3 %) a teprve potom u nejmladší věkové kategorie (2,7 %). Nejlépe dopadla, stejně jako u dlouhodobých úvěrů, věková kategorie 30 až 34 let (1,2 %) a navazující starší kategorie (1,4 %). Graf 9: Dlouhodobé úvěry ohrožené nesplácením Ohrožené DD úvěry podíl ohrož.dluhu podíl na klientech 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Více než 9 % objemu krátkodobých úvěrů bylo ohroženo nesplacením u lidí ve věku od 25 do 29 let. U navazující věkové kategorie to bylo 8,4 %. Tyto dvě věkové kategorie vykázaly i nejvyšší podíl řádně nesplácejících klientů na jejich počtu, a to 11,8 %. Nejnižší podíl nesplacením ohroženého dluhu na jeho celkovém objemu nalezneme u nejmladší věkové kategorie (7,4 % z objemu krátkodobých úvěrů lidí v této věkové kategorii). Z hlediska podílu klientů, kteří řádně nesplácejí, na jejich počtu v dané kategorii, nalezneme nejnižší podíl u lidí starších než 54 let (9 %) a u nejmladší věkové kategorie (10,2 %). 8 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

9 mld. Kč na celk.objemu/počtu klientů Graf 10: Krátkodobé úvěry ohrožené nesplácením Ohrožené KD úvěry podíl ohrož.dluhu podíl na klientech 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Vybrané dluhové nástroje K nejvýznamnějším dluhovým nástrojům patří osobní a spotřebitelský úvěr a splátkové karty. Koncem roku 2012 se osobní úvěry na celkovém objemu krátkodobých úvěrů podílely 46 %, spotřebitelské úvěry 25 % a splátkové karty 10 %. Dohromady tak tyto tři nástroje představovaly více než 80 % objemu krátkodobých úvěrů. Graf 11 ukazuje, jak se jejich objem úvěrů v rámci těchto tří nástrojů meziročně změnil. Graf 11: Objem krátkodobých úvěrů podle vybraných dluhových nástrojů Vybrané dluhové nástroje 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Objem osobních úvěrů se meziročně o 10 mld. snížil, v případě spotřebitelského úvěru a splátkových karet se naopak o 11 mld. Kč, resp. o téměř 12 mld. Kč zvýšil. Celkově se jejich podíl na krátkodobých úvěrech meziročně nezměnil. 9 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

10 počet klientů Nejvíce klientů mělo dluh ve formě osobního úvěru (976 tisíc klientů) a jen o něco méně pak ve formě splátkových karet (966 tisíc klientů). Nejméně jich bylo v případě spotřebitelského úvěru (785 tisíc klientů). Meziročně se počet klientů prakticky nezměnil u spotřebitelských úvěrů (viz graf 12), výrazně vzrostl u splátkových karet (o 26 %). Navzdory meziročnímu snížení počtu klientů s osobním úvěrem (o 7 %), je jejich počet stále nejvyšší. Graf 12: Počet klientů s krátkodobým úvěrem podle vybraných dluhových nástrojů Vybrané dluhové nástroje osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Nejvyšší průměrnou částku si klienti vypůjčili formou osobního úvěrů (168 tisíc Kč), meziročně se však tato částka zvýšila v rámci tří vybraných dluhových nástrojů nejméně. Nejvyšší meziroční zvýšení zaznamenala průměrná částka u spotřebitelských úvěrů, a to téměř o 15 tisíc Kč. Nejnižší částku připadající v průměru na jednoho klienta vykázaly splátkové karty. Dosáhla výše 30 tisíc Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byla o 6 tisíc Kč vyšší. 10 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s.,

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

CCB Index nemocnic - obchodních společností

CCB Index nemocnic - obchodních společností počet nemocnic FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 6.5.2004 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti,

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti, III. ROZVODOVOST Ani v roce 08 absolutní počet nově rozvedených manželství nikterak nevybočil z úrovně posledních let. Celkem bylo schváleno 31 300 návrhů na rozvod 3, z nichž 65 % iniciovaly ženy. V relaci

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku, 7 Migrace Do České republiky se v roce 2016 přistěhovalo o 20,1 tisíce více osob, než se vystěhovalo. Občanů Slovenska, Ukrajiny a Rumunska přibylo na našem území nejvíce. Objem zahraničního stěhování

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Podle údajů získaných od Ministerstva spravedlnosti ČR bylo v roce 2016 rozvedeno 25,0 tisíce manželství, o 1,1 tisíce méně než v předchozím roce a nejméně od roku 2000. Úbytek rozvodů byl

Více

Nemocenské pojištění v roce 2007

Nemocenské pojištění v roce 2007 Nemocenské pojištění v roce 2007 statistická informace Počet pojištěnců Průměrný počet nemocensky pojištěných za období až 2007 činil 4 469 tis. osob a byl tak o 1,8 % (78 tis. osob) vyšší než ve stejném

Více

2.4. Věková struktura ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH

2.4. Věková struktura ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH 2.4. Věková struktura ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH 2.4.1. Srovnání věkové struktury ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH Věková struktura

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 217 zvýšil o 31,2 tisíce. Přibylo seniorů ve věku 65 a více let a dětí mladších 15 let, naopak osob v produktivním

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

3. Zaměstnanost cizinců v ČR

3. Zaměstnanost cizinců v ČR Život cizinců v ČR 3. Zaměstnanost cizinců v ČR Cizinci mohou v České republice vykonávat výdělečnou činnost jako zaměstnanci nebo jako podnikatelé (živnostníci). Pro účely této publikace se pod pojmem

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 216 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 25, tisíce osob. Přibylo zejména seniorů, ale také dětí mladších 15 let. Nejvíce obyvatel se řadilo

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí,

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí, 2 Sňatečnost Obyvatelé ČR v roce 2012 uzavřeli 45,2 tisíce manželství, o 69 více než v roce předchozím. Intenzita sňatečnosti svobodných dále poklesla, průměrný věk při prvním sňatku se u žen nezměnil,

Více

Absolventi středních, vyšších a vysokých škol podle pohlaví. (Graf 15) Zdroj: MŠMT ČR

Absolventi středních, vyšších a vysokých škol podle pohlaví. (Graf 15) Zdroj: MŠMT ČR V tis. osob Absolventi středních, vyšších a vysokých škol podle pohlaví (Graf 15) U studentů středních škol bez maturity, odborných škol s maturitou a vyšších odborných škol se jedná o počty nových přijetí

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC

FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení jejich pořadí

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost V roce bylo zaznamenáno 7 38 864 potratů, z toho bylo 13 637 samovolných potratů a 24 055 umělých přerušení těhotenství. Celkový počet potratů se již třetím rokem snižoval. Úhrnná potratovost

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Sňatečnost a rozvodovost

Sňatečnost a rozvodovost Sňatečnost a rozvodovost Hrubá míra sňatečnosti (hms) - nejjednodušší ukazatel vyjadřující úroveň sňatečnosti, je definován jako počet sňatků připadajících na 1 000 obyvatel (středního stavu) ve sledovaném

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči 3.4 Výdaje za léky Tato kapitola podává přehled základních údajů o celkových výdajích na léky od roku 21. Poskytuje především podrobné údaje o výdajích na léky dle místa spotřeby a zdroje financování.

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Konec velkých prázdnin a jeho diváci

Konec velkých prázdnin a jeho diváci Konec velkých prázdnin a jeho diváci Šestým dílem nabídnutým na ČT1 v pondělí 5. září 2005 skončilo nové uvedení televizního románu. Šestidílnou sérii o dramatických útěcích za hranice socialistického

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA 2017

SROVNÁVACÍ ANALÝZA 2017 SROVNÁVACÍ ANALÝZA 2017 Ing. Věra Kameníčková, CSc., RNDr. Luděk Mácha Ing. Ondřej Pirohanič, CSc., Ing. Mgr. Jan Cikler 2017, CRIF Czech Credit Bureau, a.s. OBSAH 1. SHRNUTÍ... 2 2. DEMOGRAFIE... 4 3.

Více

Pravidla marketingové akce Přeneste si půjčku do mbank a snížíme vám úrok o 2%

Pravidla marketingové akce Přeneste si půjčku do mbank a snížíme vám úrok o 2% Pravidla marketingové akce republika, zapsaná ve Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS), č. zápisu KRS0000025237, IČ: REGON 001254254, podnikající v České republice prostřednictvím mbank S.A., organizační

Více

Ekonomické výsledky nemocnic k

Ekonomické výsledky nemocnic k Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2004 60 Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2004 Tato aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů ze statistického

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení)

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) 5. bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) Skupina osob bydlících mimo byty a zařízení byla složena z typově různých skupin osob, které měly odlišné charakteristiky. Byly to: osoby bydlící v rekreační

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Důchod vyplácený z důchodového pojištění je druh dávky v rámci důchodového systému, na kterou má nárok dle zákona (č. 155/1995 Sb.) každý, kdo splnil podmínku minimální doby

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Počet obyvatel je dlouhodobě stabilní, posledních pět let mírně klesal, tempo se v roce 215 zpomalilo obyvatelstvo ubylo ve třech okresech, trvale nejvíce ve správním obvodu ORP Broumov.

Více

IV. PORODNOST. Tab. IV.1 Narození,

IV. PORODNOST. Tab. IV.1 Narození, IV. PORODNOST V průběhu roku 2008 se v České republice živě narodilo 119 570 dětí 7, o 4,9 tisíce více než v roce předcházejícím. Počet živě narozených dětí roste nepřetržitě od roku 2002, avšak meziroční

Více

5. Sociální zabezpečení

5. Sociální zabezpečení 5. Sociální zabezpečení Další z genderově citlivých oblastí je sociální zabezpečení. Je třeba si uvědomit, že sociální zabezpečení zahrnuje mj. vyplácení ů a že podíl ců v populaci se neustále zvyšuje.

Více

4 Rozhlas a zvukové nahrávky

4 Rozhlas a zvukové nahrávky 4 Rozhlas a zvukové nahrávky 4.1 Rozhlas Počet provozovatelů rozhlasového vysílání v České republice se dlouhodobě příliš nemění a jejich počet přesahuje 70. Pouze jeden provozovatel je veřejnoprávní,

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA 2015

SROVNÁVACÍ ANALÝZA 2015 SROVNÁVACÍ ANALÝZA 2015 Ing. Věra Kameníčková, CSc., RNDr. Luděk Mácha Ing. Ondřej Pirohanič, CSc. 2016 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. RATING... 7 3. ÚVOD... 11 4. METODICKÉ POZNÁMKY... 14 5. PŘÍJMY ROZPOČTU...

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA 2016

SROVNÁVACÍ ANALÝZA 2016 SROVNÁVACÍ ANALÝZA 2016 Ing. Věra Kameníčková, CSc., RNDr. Luděk Mácha, Ing. Ondřej Pirohanič, CSc. 2017 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 2 2. ÚVOD... 5 2.1. DEMOGRAFIE... 5 2.2. VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY PODNIKATELSKÉHO

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.18/26 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 27.

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení pol. 2012

Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení pol. 2012 Příloha č. 5 Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení 2008 1. pol. 2012 1. Pro účely revizní novely byla zpracována statistická analýza počtu událostí v insolvenčním řízení. Data, která jsou využita

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

v roce 2017 Asociace českých stavebních spořitelen

v roce 2017 Asociace českých stavebních spořitelen v roce 2017 Asociace českých stavebních spořitelen Vážení přátelé stavebního spoření, Čas mimořádně nízkých úrokových sazeb, kdy peníze neměly téměř žádnou a někdy vlastně i zápornou cenu, je u konce.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 4 26. 7. 2007 Potraty v Jihočeském kraji v roce 2006 Abortions in the Jihočeský

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory

Více

MICE Statistiky Srovnání roků 2014 a 2015

MICE Statistiky Srovnání roků 2014 a 2015 Počet akcí Při meziročním srovnání údajů poskytnutých členy PCB a vyhledaných na webu za rok 2014 a 2015 došlo k nárůstu počtu akcí konaných v Praze. Zatímco v roce 2015 se podle údajů členů PCB a údajů

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Analýza bytové výstavby v roce 2014

Analýza bytové výstavby v roce 2014 6. 11. 2015 Analýza bytové výstavby v roce 2014 V roce 2014 byla zahájena výstavba 24 351 bytů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu zahájené výstavby o 10,1 % a největší podíl na tomto růstu měly zahájené

Více

Index Cribis nemocnice OS

Index Cribis nemocnice OS podíl na celku Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2013) ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CRIF Czech

Více

Vážení přátelé stavebního spoření,

Vážení přátelé stavebního spoření, v roce 2018 Vážení přátelé stavebního spoření, do roku 2018 jsme vstupovali s velkým očekáváním. Jsem velmi rád, že skutečnost byla nakonec ještě lepší. Stavební spoření v České republice loni zaznamenalo

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Údaje o ekonomické aktivitě populace jsou získány z Výběrového šetření pracovních sil Populaci osob starších 15 let tvoří osoby ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Všichni ti,

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 2012 se živě narodilo 108,6 tisíce dětí. Počet živě narozených se tak již čtvrtým rokem snižoval, poslední pokles byl ale výrazně menší než v předchozích letech, když se v

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více