Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová"

Transkript

1 Chelčického 4 tel.: ebanka: / Ostrava 1 ič: Česká republika dič: CZ Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s kůží na trh Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

2 3. 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Stanoviska a postoje zaměstnavatelů. Uchazeč o zaměstnání je rovnocenným a rovnoprávným partnerem, který zaměstnavateli vyšel vstříc tím, že reagoval na nabídku zaměstnání. Není to žádný prosebník žebrající o almužnu. A to ani tehdy, jestliže se přichází informovat na možnost zaměstnání ve firmě ze své vlastní iniciativy. Rozhodně i tento způsob aktivního oslovování potencionálních vytipovaných firem může být ze strany zaměstnavatelů vnímám pozitivně. Mělo by být povinností písemně potvrdit příjem žádosti, poděkovat za zájem a stručně informovat o průběhu výběrového řízení a jeho harmonogramu. Slušnost a zdvořilost s jakou je s uchazečem jednáno a zacházeno během výběrového řízení je projevem charakteru a firemní kultury firmy. Již během výběrového řízení se začíná vytvářet vztah k zaměstnavateli, formovat postoje k práci a spoluvytvářet motivace. Mezi nejžádanější postoje, které zaměstnavatelé očekávají jsou /Příloha č. 1 : Loajalita akceptace (firemních) myšlenek, akceptace vlastní role, akceptace firemní kultury Ochota přispívat k stabilitě spolehlivost, integrita, odpovědnost Ochota přispívat k dynamice kreativita, samostatnost, flexibilita Mezi schopnosti, které dnes vytvářejí téměř jistotu zaměstnání, patří kombinace : Technické dovednosti Jazykové vybavení Informační technologie Tzv. měkké dovednosti tj. schopnost uspět v jednání s jinými lidmi Mezi měkké dovednosti / Příloha č. 2 patří: Komunikační dovednosti sdělování, prezentace, naslouchání a empatie, vedení porad Vztahové dovednosti vyjednávání, zvládání konfliktů, týmová spolupráce Vedení lidí motivace jednotlivců, usnadňování spolupráce, využívání lidských zdrojů Postupy při výběru pracovníků Zkoumání dotazníků a jiných dokumentů předložených uchazečem Předběžný pohovor, mající doplnit některé skutečnosti obsažené v dotazníku a 2

3 písemných dokumentech 1. kolo Testování uchazečů pomocí tzv. testů pracovní způsobilosti Výběrový pohovor Zkoumání referencí Lékařské vyšetření Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče Informování uchazečů o rozhodnutí V každém z těchto kroků je uchazeč posuzován nejen z hlediska jeho způsobilosti pro práci na obsazovaném místě, v pracovní skupině, v organizační jednotce a v podniku, ale je porovnávána jeho způsobilost se způsobilosti ostatních s cílem najít toho nejvhodnějšího kandidáta Průběh a cíle přijímacího pohovoru Pohovor je nejpoužívanější metodou a je-li dobře připraven i prováděn, pak i nejlepší metodou výběru. Podle obsahu a průběhu může být pohovor nestrukturovaný ( jeho forma a obsah i postup jsou utvářeny v průběhu pohovoru), strukturovaný (obsah, pořadí otázek i čas, který je možné věnovat otázkám, jsou předem připraveny a plánovány, stejné otázky stejně všem uchazečům a k vyhodnocení slouží předem připravené odpovědi), polostrukturovaný (část je organizovaná a část volně plynoucí) viz Příloha č. 4. Pohovor má sloužit k následujícím cílům: Získat dostatečné a hlubší informace o uchazeči, jeho očekáváních a pracovních cílech, případně ověřit informace z písemných dokumentů. Poskytnout uchazeči informace o firmě a práci (realistickou představu a nebyl uváděn v omyl) a umožnit mu, aby se rozhodl, zda mu práce na obsazovaném pracovním místě,ve skupině v podniku bude vyhovovat. Posoudit osobnost, povahové rysy uchazeče a posoudit i tuto stránku Získat od uchazečů podněty využitelné nejen v personální práci, ale i v řízení podniků a zlepšování, tzv. zpětná vazba Vytváření dobré pověsti ( reklama) podniku u vybraných i odmítnutých uchazečů (prezentací i způsobem jednání). Klíčové okamžiky pohovoru Nedělejte závěry na základě prvního dojmu. Nebuďte sami mnohomluvní, buďte struční a věcní, odpovídejte jasně a jednoznačně. Nedávejte na dotazy vyhýbavé odpovědi. Dávejte jednoduché a jednoznačné otázky a neptejte se jedním dotazem na více věcí. Nepřebírejte iniciativu a nesnažte se dominovat za každou cenu. Neodbíhejte od tématu a nebuďte příliš rozvláční. 3

4 Projevujte soustavný zájem. Vyvarujte se jakýchkoliv mimických náznaků, kromě zjevně pozitivních. Pokud potřebujete dělejte si poznámky, používejte kontrolní otázky. Buďte otevření a upřímní. Dodržujte časový plán a harmonogram. Nemračte se, pokuste se naladit do pohody, úsměv je vždy výhodou. Nebojte se použít vtip, nevtíravý humor je vítaným zpestřením. Dejte najevo např. svým oblečením, že pohovor je pro vás významná událost. Jste rovnocenní a rovnoprávní partneři Rovnocenný přístup Při výběrovém řízení je třeba mít stále na paměti rovnocennost a rovnoprávnost partnerství pokud obě strany nebudou spokojeny s výsledným řešením, pak je z dlouhodobého hlediska partnerství a vitalita nemožná. Ústupky ze svých představ mohou obě strany učinit pouze v nátlaku (časovém, finančním apod.), z dlouhodobého hlediska se nejedná o perspektivní spolupráci. Jakmile se jedné ze stran naskytne jiná (výhodnější) možnost, pak takovéto nevyvážené partnerství ukončí. Je třeba si uvědomit jaké dovednosti a zkušenosti maminky při péče o malé dětí a rodinu denně získávají. Jde tedy o to, že se trvale a prakticky rozvíjejí zdokonalují. Získávají nejcennější životní zkušenosti a moudrost, kterou ničím jiným získat a ničím podobným nelze nahradit. Reakce jako pilot letadla, vynikající organizační schopnosti, umí si výborně rozvrhnout čas a efektivně řešit problémy, takové vlastnosti vyjmenovává u matky ročního dítěte Kamila Murphy, manažerka projektů České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a žena nevšedních názorů. V rámci projektu EQUAL v partnerství s Gender Studies o.p.s. má na starosti vypracování manuálu pro personalisty, který shrne všechna pro i proti, která rovné příležitosti firmě přinesou. Již teď je jasné, že těch PRO bude výrazná většina (úryvek z článku, jehož plné znění je Přílohou č. 5). VÝSTUPY/VÝSLEDEK Velmi důležitým aspektem, který může během procesu získávání pracovního místa sehrát pozitivní roli je aktivní účast a snaha vyhledat pracovní místo, které odpovídá možnostem zkušenostem a také motivačnímu založení (vědět jaké místo, jaká oblast, jaký sektor, jaká role, jaká pozice atd.). V rámci výběrového řízení je třeba zaměstnavatele zaujmout, oslovit originálním způsobem a přesvědčit o tom, že se nepohybujeme při výběru práce náhodně, nesystematicky a zejména neochotně. Sebevědomí a skutečné přesvědčení o tom, že mám co nabídnout (třeba právě ony zmiňované reakce pilota při výchově dětí společně s hospodařením s omezeným rozpočtem či time management celé rodiny) je základem rovnocenného a rovnoprávného partnerství a zárukou správné a dlouhodobé volby zaměstnání. Pochopit stanoviska a očekávání druhé strany a namodelovat situaci podobnou skutečnému setkání s personalistou, získat praktické náměty jak reagovat, by měla posloužit diskuse nad nejčastěji kladenými dotazy během pohovoru. 4

5 3.2. JDEME S KŮŽÍ NA TRH V první části příspěvku se dozvíte o různých možnostech hledání pracovního místa. Existuje několik možností, jak pátrat po volných místech. Lze využít nabídku uveřejňovanou úřadem práce, personální agentury, inzeráty v novinách či odborných časopisech, internetové stránky nabízející databázi volných pracovních míst a lze také využít svých známých a jejich kontakt. Ve druhé části příspěvku se seznámíte nejen s různými způsoby kontaktování zaměstnavatele (s písemným, telefonickým a osobním kontaktem), ale také s tím, jak prostřednictvím jednotlivých způsobů můžete zvýšit šance na získání pracovního místa Kde hledat zaměstnání? Úřad práce Úřad práce je ve většině případů první místo, kam člověk přijde, stane-li se nezaměstnaným. Těžko bychom hledali člověka, který neví, co si představit pod pojmem úřad práce, ale velmi snadno bychom našli spoustu těch, kteří neví, co všechno úřady práce nabízejí a jak jim mohou pomoci při zprostředkování zaměstnání (Pozn.: Nejedná se o povinnost zprostředkovat zaměstnání, ale o pomoc při zprostředkování zaměstnání.). Asi každý ví, že úřad práce poskytuje hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti a současně také platí sociální a zdravotní pojištění za nezaměstnané v evidenci úřadu práce. Další známou službou je nabídka volných pracovních míst evidovaná úřadem práce, kterou můžete nalézt na informační desce příslušného úřadu práce, u pracovníků úřadu práce (zejména na oddělení zprostředkování) a nebo na internetových stránkách úřadu práce. Dále úřad práce nabízí právní a psychologické poradenství, poradenství pro občany se změněnou pracovní schopností. Můžete navštívit také informační a poradenské středisko pro volbu povolání (Pracovníci střediska jednají s žáky, studenty, rodiči, učiteli ohledně volby povolání a to buď jednotlivě nebo skupinově.). Vybrané úřady práce provádí i skupinové poradenství tzv. kluby práce, v nichž lidem pomáhají nejen sestavit svou osobní dokumentaci a přípravu na pohovor, ale také radí, jak např. snížit stres a nervozitu atd. Úřad práce vám také pomůže při změně nebo doplnění kvalifikace formou rekvalifikačních kurzů. Nejméně známou službou úřadu práce jsou prostředky tzv. aktivní politiky zaměstnanosti. Konkrétně se jedná o finanční obnos, který může získat nezaměstnaný v případě, že chce začít podnikat ( Příspěvek na zahájení podnikání ), nebo zaměstnavatel, pokud vytvoří nové pracovní místo pro obtížně umístitelného uchazeče o zaměstnání ( Dotace na zřízení společensky účelného pracovního místa ) nebo zaměstná absolventa bez praxe v oboru, který absolvent vystudoval ( Příspěvek na zřízení pracovního místa pro absolventy ). O tyto příspěvky či dotace se žádá na příslušném úřadu práce a o jejich poskytnutí rozhoduje komise úřadu práce. Personální agentury Personální agentury jsou instituce, které vedou databázi zájemců o zaměstnání a databázi volných pracovních míst. Agentura pak podle požadavků zaevidovanému zájemci o místo nabízí různé nabídky volných pracovních míst podle požadavků, které uvedl při zaevidování do databáze. 5

6 K zaevidování do databáze zájemců o zaměstnání je zpravidla nutné vyplnění dotazníku agentury (Většinou obsahuje: základní údaje, dosažené vzdělání, znalosti a dovednosti, praxe, současný stav tj. nezaměstnaný/student, požadavky zájemce na pracovní místo, doplňující údaje.) nebo pouze zaslání životopisu s průvodním dopisem, v němž zájemce napíše, že chce být zařazen do databáze. Zaevidování je bezplatné nebo za poplatek. Cena služeb je určena buď fixní částkou (např. určitá částka nebo např. částka ve výši jednoho měsíčního platu ze zaměstnání, které je zájemci agenturou zprostředkováno atd.) nebo stržením určitého procenta z platu. Tyto agentury zpravidla poskytují také doplňkové služby (např. poradenství, příprava k výběrovému řízení, pomoc s vypracováním osobní dokumentace, různé vzdělávací kurzy atd.). Podání vlastního inzerátu hledám zaměstnání Do inzerátu je nutné uvést: profesi, vzdělání, věk, praxi, dovednosti a další znalosti, místo zaměstnání -geograficky. Dále by měl inzerát: upoutat, obsahovat další důležité údaje dokreslující situaci, vlastní adresu či telefon nebo značku, zdravotní #! "! stav, pracovní dobu. PŘÍKLAD: $% & Odpověď na inzeráty Inzerát je často využívaný způsob, kterým zaměstnavatel hledá vhodného zaměstnance. Protože inzerát v tisku má široký okruh čtenářů, umožňuje zaměstnavateli obsadit volné pracovní místo nejvhodnějším pracovníkem výběrem z mnoha uchazečů. Proto je důležité reagovat na inzerát hned. Snažte se být v odpovědi na inzerát mezi prvními, kteří projevili zájem. Rozhodnete-li se odpovídat na inzerát, pak se pokuste zaujmout zaměstnavatele a dostat tak pozvání k přijímacímu pohovoru. Je tedy důležité umět vystihnout z obsahu inzerátu, koho vlastně zaměstnavatel hledá a podle toho udělat nabídku. V odpovědi se zaměřte na své pracovní zkušenosti, praxi a kvalifikaci, které souvisí s daným pracovním místem. Ostatní fakta uvádějte jen okrajově. K odpovědi na inzerát také připojte váš pracovní životopis. Udělejte si také kopii písemné odpovědi na inzerát a přiložte všechny dokumenty (popř. si poznačte, které dokumenty jste přikládali např. v případě, že reagujete na více inzerátů a zasílané dokumenty máte v jednom výtisku uloženy), které jste zasílali. Pokud je v inzerátu uvedeno telefonní číslo, pak ho použijte pouze pro sjednání data schůzky se zaměstnavatelem. Vždy si poznačte kdy a s kým jste hovořili. (Pozn.: Dávejte pozor, abyste nezaměnili jména nebo funkce pracovníků; pokud jste dobře nerozuměli, raději se zeptejte přímo během telefonátu.) 6

7 Jak formulovat odpověď na inzerát? Adresa firmy Datum Název inzerované profese Kdy a kde jste inzerát četli? Reakce na slova uvedená v inzerátu + životopis přikládám Žádost o osobní pohovor Podpis Jméno, adresa, telefon, popř. PŘÍKLAD: Inzerát: Soukromá firma přijme asistenta/tku SŠ, VOŠ, VŠ technického směru, NJ, PC, psaní na stroji, ŘP. Nástup od , dobrý plat. Přihlášku zašlete do 1.9. Ing. Novák, ABC, spol. s r.o., Olomoucká 383, Ostrava, tel.: Odpověď: Ing. Novák ABC, spol. s r. o. Olomoucká Ostrava Ostrava Administrativní pracovnice Reaguji na Váš inzerát uveřejněný v inzertním časopisu Profit č. 53 ze dne Jsem třiadvacetiletá absolventka vyšší odborné školy nekuřačka, která má zájem pracovat v malém kolektivu. Ovládám psaní na stroji, práci na PC i problematiku účetnictví. Vzdělávám se v německém jazyku. Pro podrobnější informace přikládám svůj životopis. Přivítala bych Vaše písemné vyjádření s návrhem termínu osobní schůzky. S pozdravem Anna Sv tláková Anna Světláková 7

8 Internet První internetová nabídka volných míst byla u nás zveřejněna v roce Od té doby se mnohonásobně zvýšil počet uživatelů internetu, a tak přirozeně vzrostl počet firem, které touto cestou hledají své zaměstnance. Odhaduje se, že na internetu je zveřejňována každá čtvrtá nabídka práce. Protože spousta firem hledá aktivní lidi, kteří se skutečně ucházejí o zaměstnání a jsou schopní pracovat s výpočetní technikou, slouží tento způsob také jako první filtr uchazečů o zaměstnání. Pokud nemáte vlastní počítač s připojením na internet, pak vám může pomoci třeba někdo z rodiny nebo známých. Můžete také navštívit internetovou kavárnu. Některé úřady práce dokonce nabízí svým zaevidovaným klientům bezplatný přístup k internetu za účelem hledání práce. Tuto službu bezplatného přístupu k internetu poskytují organizace, které se tímto způsobem rozhodly pomoci nezaměstnaným. (Na tyto možnosti se informujte na úřadu práce - oddělení poradenství nebo u svého zprostředkovatele.) Nabídky volných míst můžete hledat buď prostřednictvím tzv. internetových portálů (např. atd.) pod vyhledávacím heslem (např. zaměstnání, práce, job, kariéra, brigády atd.) nebo přímo na konkrétních internetových adresách s nabídkami zaměstnání (viz. tabulka Často navštěvované internetové adresy s nabídkami zaměstnání ). Na mnoha takto specializovaných internetových stránkách lze nalézt nejen nabídky volných pracovních míst, ale také další výhody (např. zveřejnění pracovních životopisů zaměstnavatelům) nebo spoustu užitečných informací (např. jak psát životopis, jak si připravit osobní dokumentaci, jak sepsat žádost o zaměstnání, jak odpovídat na nejčastější otázky zaměstnavatelů, jak má vypadat příprava na výběrové řízení atd. Často také obsahují zajímavé odkazy (např. na personální agentury, informace o zákonech, možnostech dalšího vzdělávání, psychologického poradenství, službách úřadu práce atd.). Často navštěvované internetové adresy s nabídkami zaměstnání Nabídky zejména pro středoškoláky i osoby s nižší než SŠ kvalifikací. Užitečné rady, informace, odkazy. Pracovní příležitosti pro zájemce s vyšší kvalifikací. Přehled personálních agentur. Brigády pro studenty atd. Pracovní nabídky nejsou starší než 3 dny, většinou jde o střední a vyšší pozice. Zaměstnání a brigády pro různé skupiny uchazečů o práci. Informace o tom, jak efektivně hledat zaměstnání, jak psát životopis a chovat se u pohovoru. Nabídka práce pro osoby se zdravotními handicapy. Nabídka práce pro středoškolsky a vysokoškolsky kvalifikované zájemce. Právní poradna aj. Další internetové adresy s nabídkami zaměstnání: 8

9 Známí a jejich kontakty Každý má nějaké známé, ale často se stává, že spoustu lidí vůbec nenapadne tuto možnost využít nebo ji odmítne, aniž by ji zkusili nebo alespoň promysleli a připraví se tak možná o šanci získat zajímavé pracovní místo. Pokud zvažujete tuto možnost, pak si můžete pro lepší přehlednost vypracovat tzv. Seznam použitelných kontaktů (tj. seznam svých známých, kteří by vám mohli při hledání pracovního místa pomoci) a popř. i oblastí, v nichž by bylo možné s jejich pomocí zajímavé místo najít. Pamatujte také, že je důležité nejen to, kolik použitelných kontaktů máte vy, ale také kolik jich mají jednotliví známí lidé, které jste zařadili do výše zmiňovaného seznamu. Nezaměřujte se tedy pouze na kvantitu (tj. na počet známých), ale také na kvalitu (tj. na to, do jaké míry vám konkrétní známí mohou pomoci právě při hledání vhodného zaměstnání pro vás). Každá z jednotlivých variant (viz. výše) má své přednosti i nedostatky, proto je dobré různé možnosti kombinovat! Jak získat zaměstnání? Jak je již v úvodu naznačeno, existuje několik možností, jak potenciálního zaměstnavatele kontaktovat. V zásadě jde o písemný, telefonický a osobní kontakt. Ne vždy a u každého zaměstnavatele uplatníte všechny uvedené způsoby, ale myslím si, že alespoň některé ze zásad jednotlivých typů kontaktu oceníte nejen při hledání a získávání zaměstnání, ale i v osobním životě. Koho budete při získávání zaměstnání kontaktovat? Ve větších firmách s vlastním personálním oddělením bývá osobou provádějící výběr uchazečů nejprve personalista. Po odborné stránce pak může prověřovat vaše znalosti potenciální nadřízený. Jedná-li se o menší firmu, budete zpravidla mluvit s ředitelem či majitelem firmy. Výběr uchazečů však v některých případech provádí také pracovník personální agentury, jejichž služeb firma využívá. (Pozn.: Dále bude uváděn souhrnný termín personalista.) Písemný kontakt Aby jste personalistu zaujali (samozřejmě kladně!), je nutné mít dobře připravenou osobní dokumentaci. Součástí osobní dokumentace je: žádost o zaměstnání, životopis (téměř vždy strukturovaný), kopie vysvědčení (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom), kopie osvědčení o všech absolvovaných kurzech, fotografii, doporučení, ukázka práce (v případě, že se ucházíte o místo, kde jsou předpokladem tvůrčí schopnosti např. skicy, fotografie modelu apod.) 9

10 Žádost o zaměstnání Měla by být věcná, stručná, bez nejasností a vzbuzování lítosti. Neměla by v ní chybět: přesná a plná adresa zaměstnavatele, oslovení, vlastní text, vaše adresa a telefonní číslo, seznam příloh. Slouží také jako průvodní dopis, zejména pokud k ní přikládáte další osobní dokumenty (např. životopis). Liší se sice podle toho, zda odepisujete na inzerát, oslovujete vámi vytipovaného zaměstnavatele či reagujete na konkrétní místo (v tomto případě stačí, když vysvětlíte, proč byl váš životopis do firmy doručen), ale v zásadě existuje několik obecných rad: Používejte kvalitní papír formátu A4 (nejlépe s předtištěnou adresou kvalitní tiskárnou). Pokud nebudete vyzváni, aby jste dodali ručně psanou žádost, pak ji pište výhradně na počítači nebo psacím stroji. Vyvarujte se gramatických a technických chyb. Dbejte na to, aby byl text na papíře vhodně rozložen. Pokud můžete, pište adresně tj. nějaké konkrétní osobě. Pokud v inzerátu žádají, aby byla žádost podána k rukám konkrétní osoby např. Pavla Nového, pak začínejte průvodní dopis oslovením Vážený pane Nový. Musíte-li použít oslovení Vážený pane nebo Vážená paní, pak je pište vždy s velkým V. Tyto dopisy ukončujte formulací S pozdravem. Je-li váš průvodní dopis na více než jednu stranu, pak jej zkraťte. Zdůrazněte dovednosti a znalosti, které máte a které požaduje zaměstnavatel (tj. ty, které jsou inzerovány v popisu volného zaměstnání či v inzerátu). Nikdy (!) sami nesnižujte své hodnoty (např. nejsem asi přesně to, co hledáte, ale ). Nezdůrazňujte žádnou dovednost či znalost, kterou zaměstnavatel požaduje a vy ji nemáte. (Je to jeho úkol na to přijít!) Vyvarujte se příliš osobních informací (např. Mám tři děti, ale hlídá mi je babička. ). Vždy žádejte, neproste. Ve vlastním textu dopisu stručně vysvětlete pohnutky, které vás vedly k tomu, že se zajímáte právě o tuto firmu či konkrétní volné místo. Pokud jste s dotyčným pracovníkem mluvili již telefonicky, pak je vhodné na to upozornit (např. Vážený pane XY, s odvoláním na telefonický rozhovor v minulém týdnu vám zasílám profesní životopis a kontaktní adresu. ). 10

11 PŘÍKLAD: Žádost o zaměstnání Vážení, Firma KLM Design Personální oddělení Moravská Ostrava ucházím se o místo sekretářky ředitele ve Vaší firmě. Samostatně vyřizuji běžné sekretářské práce, včetně obsluhy kancelářské techniky. Dovedu si také velmi dobře poradit s běžnými organizačními úkoly. Vzhledem k tomu, že jste firma s mezinárodní účastí, mohla bych uplatnit aktivní znalost anglického a německého jazyka. Uvítám pozvání k pohovoru, při němž bych se ráda představila osobně. S pozdravem V Ostravě Přílohy: Martina Ostrá Martina Ostrá Martina Ostrá Krásná Ostrava Tel.: Životopis Osvědčení o absolvování kurzu anglického jazyka Alena Nováková Nerudova Ostrava Tel.: Vážená paní Petrovová Firma STYL Zahradnická Ostrava V Ostravě 25. října 2006 Věc: Možnost zvýšit váš podíl na trhu a snížit provozní náklady Vážená paní Petrovová, jako obchodní vedoucí společnosti s ročním obratem 150 mil. Kč jsem iniciovala a zorganizovala zlepšení programů, které zastavily pokles prodeje a zisků. Některé z úspěchů, kterých jsem dosáhla, jsou: za poslední dva roky zahájení výroby šesti nových výrobků a podstatné zvýšení podílu na trhu zvýšení prodeje o 12% využitím nových trhů snížení obchodních provozních přirážek o Kč zavedením účinných opatření zavedení počítačové informační sítě a finančního řídícího systému pro zlepšený proces vyřizování zakázky a její fakturace Vzhledem k mé snaze najít nové zaměstnání přikládám svůj životopis. Byla bych Vám velmi zavázána za poskytnutí dalších informací a jsem rovněž ochotna dostavit se k osobnímu jednání. Se srdečným pozdravem Příloha Životopis Alena Nováková Alena Nováková Životopis Neexistuje žádná oficiální forma, jak má vypadat správný životopis. Vždy by to měl být seznam znalostí, dovedností, pracovních zkušeností a úspěchů, který má personalistu přesvědčit, že se mu vyplatí pozvat vás na pohovor. Z tohoto důvodu se budeme zabývat tvorbou účinného životopisu, nikoliv správného. Jak by měl tedy vypadat účinný životopis? Nezáleží na tom, jakým písmem bude napsán či jak bude dlouhý, důležité je zaujmout a vybočit z davu natolik, aby si vás pamatoval a chtěl si s vámi alespoň popovídat (přirozeně při osobním kontaktu). Je také nezbytné personalistovi vysvětlit, že jste ta nejvhodnější osoba na místo, které chce obsadit. Zamyslete se nad tím, co můžete využít pro větší přesvědčení personalisty tzn. přemýšlejte jak racionálně přizpůsobit to, co jste v průběhu své kariéry získali a naučili se? Přečtěte si pozorně požadavky na pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Hledají-li komunikativního člověka, pak by jste se na přiložené fotografii neměli tvářit vážně jako na vědecké přednášce. Můžete zároveň poukázat na určité úseky ve vaší profesní kariéře, kdy jste měli za úkol něco vyjednávat, koordinovat atd. Můžete rovněž upozornit na projekty, kterých jste se zúčastnili a kde jste museli prokázat, že umíte získávat, třídit a analyzovat informace. Je-li navíc požadována aktivní znalost cizího jazyka, pak nezapomeňte vhodně zaznamenat 11

12 absolvované zkoušky a pobyty v zahraničí. Vždy vypracovávejte životopis pro každou pracovní příležitost zvlášť, obzvláště se vyvarujte kopírování životopisu. (Zkušený personalista to totiž pozná a bylo by potom velmi pravděpodobné, že by vašemu životopisu nevěnoval příliš mnoho času.) Pro lepší přehlednost, je dobré vypracovat si tabulku, do níž si zapíšete všechny jednotlivé body životopisu. Tuto tabulku pak můžete jen aktualizovat a přizpůsobovat dané situaci (konkrétně určitému pracovnímu místu, o které se ucházíte). Práce s tabulkou Prohlédněte si tabulku a vyberte informace, které by vám mohly pomoci místo získat. Pokud se ucházíte o místo šičky, uveďte např. kurz malování na hedvábí a vynechejte informace, které jsou pro dané pracovní místo nadbytečné (např. dovednosti získané při péči o osobu blízkou). Máte-li však zájem např. o místo v domově důchodců, pak je naopak důležité dovednosti získané při péči o osobu blízkou nejen uvést, ale i detailně rozvést. Klidně napište konkrétní úkony, které jste v souvislosti s péčí o osobu blízkou vykonávala. Snažíte-li se získat místo personalistky, informacemi, které by vám mohly pomoci místo získat, jsou např.: kurz moderní personalistiky, německý jazyk, PC atd. Informace jako např. kurz malování na hedvábí jsou v tomto případě nadbytečné. Ucházíte-li se však např. o místo terapeutky ve výchovném středisku pro děti, pak je naopak vhodné kurz malování na hedvábí uvést. PŘÍKLAD č.1: Tabulka k životopisu Kategorie Vyplněné údaje Poznámky Jméno, titul Adresa Hana Petrová Telefon Profesní cíl Vzdělání Praxe Kurzy Další dovednosti Osobní data Zájmy a záliby Okružní 186, Ostrava Využití dosavadních zkušeností a jejich rozvinutí ve firmě SOU oděvní Nový Jičín, dvouletý obor šička střihárna - OP Prostějov 2000 Kurz malování na hedvábí Řidičský průkaz Dovednosti získané péčí o osobu blízkou (6 let péče o imobilního otce) Datum narození: Stav: rozvedená Počet dětí: 2 Ruční práce Vaření 12

13 PŘÍKLAD č.2: Tabulka k životopisu Kategorie Vyplněné údaje Poznámky Jméno, titul Adresa Bc. Jana Novotná Telefon Vzdělání Praxe Kurzy Další dovednosti Znalost jazyků Osobní data Zájmy a záliby Lidická 12, Klimkovice Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Gymnázium Čs. exilu, Ostrava 2002-dosud Poradenské centrum pro závislosti, Ostrava stáž v Rakousku, Therapiezentrum "AS", Wien Okresní úřad, Oddělení sociální prevence, Nový Jičín 1998 Kurz moderní personalistiky 1997 Kurz komunikace a volného času 1994 Kurz grafologie 2000 Kurz malování na hedvábí 1999 Kurz znakové řeči 1998 Kurz bodového písma Řidičský průkaz PC -Windows, Office 2000 Psaní na stroji Obchodní korespondence Německý jazyk - velmi dobře (1998 Státní jazyková zkouška, Brno) Anglický jazyk - pasivně Datum narození: Stav: svobodná Počet dětí: 0 Výtvarná činnost Fotografování Plavání Co by měl životopis všechno obsahovat? Opět záleží na situaci, ke které životopis potřebujete, proto nelze podat univerzální návod. Existují však určité kategorie, které byste ve vašem životopisu zcela jistě zapomenout neměli. Jsou to: Jméno a příjmení, popř. titul Datum narození, popř. místo narození Adresa 13

14 Telefon, popř. doba, kdy jste k zastižení Vzdělání a kvalifikace (souvislý a úplný přehled škol, které jste studovali - začínáme nejvyšším dosaženým vzděláním, uveďte zde rovněž akademické či vědecké tituly, vyznamenání apod.) Praxe (Nejvíce místa věnujte poslednímu zaměstnání, krátce shrňte všechna předcházející pro každé zaměstnání uveďte vaši funkci, rozsah odpovědnosti a dosažené úspěchy. ) Jazykové znalosti Jiné znalosti a dovednosti (uvádíme vše, čím se můžeme prezentovat jazykové znalosti, ovládání PC, řidičský průkaz, svářečské zkoušky, státní zkoušky, osvědčení apod.) Přílohy (Pokud k životopisu připojujete přílohy, neměl by chybět odkaz v životopisu.) Kromě těchto kategorií byste také neměli zapomenout uvést datum a místo vyhotovení životopisu a připojit svůj podpis. Další kategorie, které můžete, ale nemusíte použít při formulování svého životopisu jsou: Rodinný stav Národnost Ochota přestěhovat se Poslední/současná mzda a další výhody poskytované zaměstnavatelem např. služební auto (Záleží na vás, zda budete riskovat, že se potenciálnímu zaměstnavateli budete zdát asi příliš drazí.) Cíle vaší kariéry Osobní pracovní úspěchy např. citace odborných článků či jiných statí, které jste publikovali. (Pokud jich je více, připojte je k životopisu v příloze.) Členství v profesních institucích a způsob získání členství např. vstupní zkouška nebo zvolení Reference (vyjádření kompetentních osob, které objektivně zhodnotí vaši pracovní činnost v příslušné organizaci. Pokud jste získali písemnou referenci, stačí odkázat na přílohu, kterou k životopisu připojíte. V případě podání ústní reference, napište jméno a příjmení osoby, popř. titul, její pozici a kontakt.) Osobní zájmy (Uveďte různé zájmy, ale nepřehánějte to, aby si personalista nepomyslel, že kvůli svým koníčkům nebudete mít čas na práci! Optimální je uvedení asi 3-4 zájmů. Zvažte rovněž, zda by se vaše konkrétní zájmy personalistovi nezdály příliš riskantní. Např. neuvádějte extrémní sporty, pokud se neucházíte přímo o pozici, v níž byste je mohli uplatnit.) Nezapomeňte však na pravidlo: Užijte je pouze v případě, že vám jejich uvedení může prospět! Kromě obsahu životopisu je důležitá i jeho forma. Mezi základní principy patří: 14

15 Používat dobře čitelný typ písma tzv. font, např.:dvanáctibodový font Times New Roman, Desetibodový font Courier New, osmibodový font Arial Používat kvalitní papír a kvalitní tiskárnu (laserová). Buďte struční, životopis by měl být dlouhý max. 1-2 strany. Případné důležité podrobnosti (např. citace publikovaných článků apod.) uveďte v příloze životopisu. Fakta, která chcete zdůraznit, pište vždy spíše na začátek životopisu. Pište čistou a jasnou češtinou (popř. angličtinou, němčinou apod.) Používejte jednoduchý jazyk! Snažte se užívat spíše aktivní slova než pasivní (např. Zodpovídala jsem za provedení dotazníkového šetření s klienty fakultní nemocnice. má mnohem silnější náboj než: Zúčastnila jsem se dotazníkového šetření mezi klienty fakultní nemocnice..). Buďte specifičtí (např. Mám sedmiletou zkušenost z oboru nebo Zredukovala jsem náklady firmy na z 3,8 mil. Kč na 1,2 mil. Kč. ), vyhněte se neurčitým slovním obratům (např. Mám rozsáhlé zkušenosti z nebo Snížením nákladů firma hodně ušetřila. ) Na každé stránce životopisu uvádějte jasně a zřetelně své jméno, adresu a telefonní číslo. Pomůže to nejen personalistovi či potenciálnímu zaměstnavateli zapamatovat si vaše jméno, když s vámi mluví, ale také v případě, že se oddělí jednotlivé stránky životopisu. Text životopisu si pečlivě a opakovaně přečtěte nebo nechejte zkontrolovat jinou osobou, které důvěřujete. (Pozn.: Přečtěte si životopis odzdola nahoru. Snáze tak postřehnete chybu či překlep, protože budete vnímat každé slovo odděleně.) Pokud si netroufáte napsat životopis sami, nechejte si životopis napsat profesionálem. Možná oceníte rozpracování jednotlivých pozic, které jste vykonávali. V některých případech je můžete použít i k vypracování materiálů zasílaných zaměstnavateli (zejména jste-li o to požádáni), ale nepochybně se vám budou hodit při osobním pohovoru. Zaměstnavatel ani personalista totiž nemusí vědět, co všechno bylo obsahem práce v dané pozici. Např. je rozdíl, zda jste vykonávali funkci vedoucí personálního útvaru v menší firmě o 2-3 lidech, která zahrnuje spíše účetnictví než samotnou personalistiku, nebo zda se jednalo o velkou firmu, která má několik tisíc zaměstnanců, a proto potřebuje také speciální oddělení, které se bude zabývat výhradně personální agendou. Popište tedy, o jakou práci se konkrétně jednalo. Zamyslete se nad zaměstnáním, které jste vykonávali, a poznamenejte si: Co bylo smyslem Vaší práce? a) podle Vašeho zaměstnavatele b) podle vás Jaké byly hlavní cíle činnosti, kterou jste měli za úkol vykonávat? Co všechno jste museli konkrétně zvládnout? Cílem je snažit se prodat vše, co jste se doposud naučili a co jste dokázali. Své postřehy si můžete zaznamenat do Tabulky pracovních pozic. Nepište fráze a otřepané slogany, ale soustřeďte se na jasný, zřetelný a přirozený popis. 15

16 PŘÍKLAD: Tabulka pracovních pozic Pracovní pozice smysl cíle konkrétní činnost 1.příklad: prodavačka pomáhat lidem vybírat to, co opravdu potřebují prodat zboží, mít tržbu, dobře odhadovat potřebu zákazníků při objednávce prodej zboží, vybalování zboží, úprava výlohy, objednávka zboží 2.příklad: finanční účetní pomoci podniku k lepšímu hospodářskému výsledku svými výpočty snažit se o to, aby vlastní náklady byly opravdu i z dlouhodobého hlediska co nejnižší, co nejvíce přibližovat plán skutečnosti, být co nejpřesnější plánovat suroviny, materiál, mzdy a náklady, rozdělit dobře režijní náklady a začlenit je do kalkulace atd. 3.příklad: sociální pracovnice v domově důchodců pomoci seniorům v domově důchodců prožívat spokojené stáří zajistit finanční prostředky seniorům, vyplnit seniorům volný čas, pomoci řešit problémy vzniklé při soužití seniorů, zviditelnit domov důchodců na veřejnosti, zabezpečit poradenství seniorům a jejich rodinným příslušníkům přijímání nového seniora a pomoc při adaptaci na nové prostředí, vyřizování příjmů seniorům (důchody), spravování hotovosti a cenností seniorů, uschování dokladů, pořádání akcí pro seniory (např. zábavná odpoledne s hudbou či divadelním představením, vycházky, společenské hry apod.), řešení konfliktů mezi jednotlivými seniory, poskytování sociálního poradenství nebo zprostředkování odborného poradenství (např. psycholog, právník atd.), mediální propagace domova důchodců (v regionálním tisku, TV, odborných periodikách atd.) Rozbor vaší zvolené pracovní pozice 16

17 PŘÍKLAD: Životopis Fotografie Hana Petrová Datum narození: Místo narození: Ostrava Bydliště: Okružní 52, Ostrava Telefon: Vzdělání: SOU oděvní Nový Jičín, dvouletý obor: šička Praxe: OP Prostějov, střihárna Kurzy: 2000 Kurz malování na hedvábí Další dovednosti: Řidičský průkaz Zájmy: Ruční práce Vaření Reference: Ing. Marta Kvapilová, vedoucí úseku výroby v OP Prostějov, tel.: Ostrava

18 PŘÍKLAD: Životopis Fotografie Jana Novotná Datum narození: Místo narození: Bílovec Bydliště: Fonovická 12, Klimkovice Telefon: Vzdělání: Praxe: Publikační činnost: Kurzy: Jazykové znalosti: Další znalosti: Zájmy: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií Gymnázium Čs. Exilu, Ostrava 2002-dosud Poradenské centrum pro závislosti, Ostrava Stáž v Rakousku, Therapiezentrum AS, Wien Okresní úřad, Oddělení sociální prevence, Nový Jičín viz. Příloha Kurz komunikace a volného času Kurz znakové řeči Kurz bodového písma Německý jazyk velmi dobře (1999 Státní jazyková zkouška, Brno) Anglický jazyk pasivně Řidičský průkaz PC Windows, Office 2000 Psaní na stroji Výtvarná činnost Fotografování Plavání Cestování Reference: PhDr. Eva Honová, vedoucí Poradenského centra pro závislosti, tel.: Klimkovice

19 Doporučení Mít doporučení (referenci) je dobré hlavně tam, kde se lidé zodpovědní za výběr zaměstnanců nespoléhají pouze na svůj vlastní úsudek, zejména jedná-li se o vyšší pozice. K získání doporučení není nutné oslovovat pouze svého šéfa. Doporučení vám může dát i nadřízený, podřízený, kolega, obchodní partner, dodavatel, zákazník, třídní učitel, mistr odborného výcviku, pracovník firmy, v níž žádáte o místo apod. Věnujte pozornost tomu, co o vás ostatní napíší, protože často vám může nejvíc uškodit právě dobře míněná reference. Obsah tedy můžete buď nechat jen na nich, nebo jim můžete dát návrh, jak by měla reference vypadat. Takto ji získáte mnohem dřív a v podobě, která vám vyhovuje. Dobře napsaná reference by měla obsahovat alespoň některé z těchto částí: Název pozice, začátek a konec zaměstnání ve firmě. Specifikace vztahu pisatele k uchazeči. Pracovní postup v zaměstnání, popř. povýšení. Povinnosti a odpovědnosti. Druh spolupráce a/nebo způsob vedení. Nejdůležitější silné stránky. Všeobecný přínos pro firmu. Osobní významné výsledky a úspěchy. Vyzdvihnutí osobních kvalit uchazeče. A jako vždy, zdůrazněte hlavně vaše dosáhnuté výsledky. To je totiž to, co vás prodává. Nepodaří-li se vám získat písemné doporučení, pak požádejte alespoň o podání ústní reference, pokud se na vás bude chtít personalista informovat. V tomto případě uveďte referenci přímo do životopisu: jméno osoby (popř. titul), vztah k vám (např. třídní učitel, Biskupské gymnázium v Opavě) a kontakt zpravidla se uvádí telefonní číslo. Všechny části osobní dokumentace vložte do složky z PVC s průhlednou přední stranou. Telefonický kontakt Po odeslání osobní dokumentace je na vás, abyste podnikli další kroky k vašemu cíli tj. setkání s osobou, která rozhoduje o přijetí. Pokud odepisujete na inzerované místo, ozve se vám většinou sám pracovník, který se zabývá výběrovým řízením, a pozve vás k osobnímu pohovoru. Pokud jste do telefonického kontaktu uvedli pevnou linku, ověřte si, jak zvedají telefony vaši blízcí a jak vyřizují vzkazy. Jistě by vám příliš neprospělo, kdyby personalista mluvil nejdříve s babičkou, která špatně slyší, nebo s pubertálním synem, který by ho oslnil nejnovějšími pubertálními vtipy. V těchto případech je dobré uvádět k telefonnímu kontaktu také dobu, v níž vás mohou zastihnout. 19

20 Může se také stát, že se vám nikdo neozve. Existuje několik možností, proč se tak stalo. Buď dopis nedošel nebo se na místo hlásí tolik uchazečů, že personalista nestačil všem odpovědět včas nebo vás nechtějí pozvat na základě vámi zaslané dokumentace a nebo firma prostě na některé kontakty nereaguje. V každém případě: můžete zavolat vy jim! Otázkou je, jak na to, aby jste si měli šanci na úspěch? Je dobré, když budete respektovat následující zásady: Připravte si psací potřeby, papír na poznámky a všechny dokumenty, které můžete potřebovat (tj. osobní údaje týkající se vaší kvalifikace či praxe nebo přímo váš profesní životopis). Usmívejte se, dodá to jiskru vašemu hlasu. Postavte se, dodá to vašemu hlasu na přesvědčivosti. Mějte jasnou představu o tom, čeho chcete dosáhnout nebo alespoň jaký je váš minimální cíl. (Např. hlavním cílem je domluvit si osobní schůzku a minimálním cílem je domluvit se na tom, že na osobní setkání se domluvíte zítra, až si přečtou váš životopis.) Ujistěte se, že váš hlas je přesvědčivý, plynulý a srozumitelný. Mějte připravenou osnovu toho, co chcete sdělit napište si konkrétní body. Procvičujte si rozhovor podle osnovy (viz. vzor přípravy telefonického rozhovoru) nebo si přímo přehrajte rozhovor s někým, kdo vám může poskytnout zpětnou vazbu a donutí vás také reagovat jinak, než byste předpokládali. Mějte po ruce diář. Během rozhovoru si dělejte poznámky. Nerozumíte-li něčemu zeptejte se. Pokud si zapisujete jména, adresy a termíny, pak je druhému účastníkovi opakujte a nechejte si potvrdit, že jste správně rozuměli. Ze všech rozhovorů si pořizujte zápis. Buďte otevření i jiným alternativním závěrům. Např. zkuste se třeba domluvit pouze na spolupráci na určitém projektu či dílčí práci. Dává vám to možnost osvědčit se a dostat se zase do pracovní formy. Pokud jsme nebyli vybráni při výběrovém řízení, pak vězte, že zamítnutí patří k běžným nepříjemnostem a občas se to stane každému. Nedejte se tím hlavně odradit a nenechejte si snížit své sebevědomí. Zamyslete se ale nad celým průběhem, zda-li jste třeba nevědomky neudělali někde chybu a vezměte si z toho poučení pro příště. Přípravu bychom tedy měli za sebou a nyní k samotnému telefonickému hovoru: Snažte se zaujmout a odlišit v dobrém slova smyslu tj. zřetelně se představte. (Pozn.: Někteří odborníci doporučují pozdravit, pak napočítat v duchu do dvou a pak se jasně a zřetelně představit.) Dále zjistěte, zda mluvíte s kompetentním člověkem v dané věci. (např.: Zasílal jsem vám svůj životopis a slíbil jsem, že zavolám panu XY, abychom se domluvili na dalším kontaktu. Mohu s ním mluvit? ) Přepojí-li vás na dotyčnou osobu, pak se hned po jejím ohlášení znovu představte. Pokud je u telefonu právě ona kompetentní osoba, sdělte jí, proč voláte a situaci rozviňte. (např.: Minulý týden jsem Vám zasílal životopis a kontaktoval jsem vás ohledně. Domnívám se, že díky svým zkušenostem a znalostem bych mohl být pro Vaši společnost užitečný (popř. pro společnost, které zajišťujete výběrové řízení). Mohli bychom se domluvit 20

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-ŽIVOTOPIS? 1. Na webové stránce www.europass.cz klikněte na tlačítko napsat vlastní životopis. 2. V případě, že chcete životopis psát v cizím jazyce, klikněte na tlačítko

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc

7 tipů, jak napsat skvělý životopis. Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc 7 tipů, jak napsat skvělý životopis Vladimíra Sedláčková personální manažerka Moravské vysoké školy Olomouc Až se budete ucházet o práci, budete o ni nejspíše bojovat s desítkami dalších uchazečů. Každá

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis)

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 Hodolany Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) Účelem žádosti o zaměstnání je získat

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PROFESNÍ ŽIVOTOPIS Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Ing. Petra Palasová Co musí umět efektivní manažer Dvě základní otázky: Jaké jsou vlastnosti efektivního manažera? Co musí zvládat, umět,

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Pracovněprávní vztahy v organizaci. Získávání pracovníků

Pracovněprávní vztahy v organizaci. Získávání pracovníků Pracovněprávní vztahy v organizaci Získávání pracovníků 1 Získávání je proces, při kterém se vyhledávají a lákají schopní uchazeči o zaměstnání. Začíná vyhledáváním nových kandidátů, končí předložením

Více

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE Společnost ELTODO Podoba CV: Strukturované CV nejčastěji využívaná forma Nestrukturované CV není doporučována Strukturované CV: Chronologické

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Úvodní informace 2 1. krok: Hledání partnera 3 1) Automatické vyhledávání 3 2) Pokročilé vyhledávání 4 3) Vyhledávání podle státu 4 2. krok: Výběr

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

EM-kit Empowerment of immigrant women

EM-kit Empowerment of immigrant women RADA PRVNÍ: Jak se vypořádat se stresem způsobeným ztrátou zaměstnání Neotáčejte se ke svým pocitům zády Jak přežít stres spojený se ztrátou zaměstnání Vypište se ze svých pocitů. Vyjádřete vše, co cítíte

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Komunikace se zákazníkem

Komunikace se zákazníkem EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunikace se zákazníkem PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Mgr. Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Efektivní způsoby komunikace se zákazníkem (email, telefon, osobní

Více

Žádost uchazeče o zaměstnání

Žádost uchazeče o zaměstnání Žádost uchazeče o zaměstnání Vážená uchazečko, vážený uchazeči, rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit personálnímu oddělení k výběru nových zaměstnanců. Všechny

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ Nevyžadujeme informace, jejichž poskytování je zakázáno nými zákony a příslušnými předpisy. Místo pro Vaši fotografii Získané informace považujeme za důvěrné ve smyslu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 OBSAH ÚVOD 1 Poznámky ke kapitole 5 Kapitola 1 PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 Víte, co potřebujete? 9 Zaměřte

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Stylizace a úprava dopisů občanů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Každý občan potřebuje během svého života napsat dopis

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 1 Pravidla telefonického rozhovoru

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 1 Pravidla telefonického rozhovoru V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 1 Pravidla telefonického rozhovoru Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

ŽIVOTOPIS. Struktura informací je stejný jako u strukturovaného životopisu. Na co si dát pozor? Osobní informace. Adresní a kontaktní údaje

ŽIVOTOPIS. Struktura informací je stejný jako u strukturovaného životopisu. Na co si dát pozor? Osobní informace. Adresní a kontaktní údaje ŽIVOTOPIS Druhy životopisu: 1. kontextový životopis informace píšeme v ucelených větách a kompozične i obsahově je rozdělený do těchto částí: a.) datum narození a miesto, rodinný stav, národnost b.) přehled

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE Vytvořili jste maturitní práci, je to vaše dobré dílo a teď ho musíte prodat Důležitá jsou pravidla která je potřebné znát která je potřebné použít

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více