EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA"

Transkript

1 EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

2 Budoucnost čerpání dotací z EU očima předsedy Regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grünera V současné době se formulují konkrétní priority podporované v tzv. IROPu, navrhuje se též implementační struktura pro rozdělování unijních prostředků v období Pokud budou novou implementační strukturu zajišťovat kraje, stojíme o všechny zkušené a poctivé lidi, kteří ROP realizovali. V současné době je ale tato otázka stále v řešení na vládní úrovni. Doufáme, že nový systém bude respektovat zájmy a potřeby jednotlivých regionů a že nepůjde jen o shora vytvořený a řízený program. Je důležité, aby využití unijních prostředků pro období co nejlépe přispělo pro rozvoj republiky a regionů. Já osobně jsem pro maximální využití unijních prostředků tak, aby naše kraje, města, ale i malé obce prospívaly a nadále se rozvíjely. Regionální rozdíly by se měly Ivo Grüner, předseda Regionální rady: Pokud budou novou implementační strukturu zajišťovat kraje, stojíme o všechny zkušené a poctivé lidi, kteří ROP realizovali. V současné době je ale tato otázka stále v řešení na vládní úrovni. Doufáme, že nový systém bude respektovat zájmy a potřeby jednotlivých regionů a že nepůjde jen o shora vytvořený a řízený program. Ivo Grüner vyjádření k novému programovacímu období : díky tomu vyrovnávat. To však předpokládá, že všichni zúčastnění budou umět správně čerpat unijní finance. Zahrnutí regionální struktury do čerpání má svůj význam v jednodušší a zejména užší i pružnější komunikaci s příjemcem dotace a regiony. Do budoucna by se jasně měly ustanovit kompetence a odpovědnosti jednotlivých orgánů, tj. všech aktérů podílejících se na celkové struktuře rozdělování unijních prostředků a to jak řídícího orgánu, tak jednotlivých ministerstev. Jak známo svým finančním podílem nyní do struktury spadají i kraje a zástupci krajských zastupitelstev zasedají v Regionálních radách. Chybí však jasné a zákonné stanovení odpovědností krajů. Zásadní změnu by si proto dle mého názoru zasloužil zákon 248/200 Sb. Pro programovací období bych hlavně doporučil zjednodušení celkové administrace a to jak struktury a administrativy řídících orgánů, tak zjednodušení pro konečné příjemce. Na počátku programu by se měla stanovit jasná a užší pravidla čerpání, tedy přesné dotační oblasti tematické i územní. Následně podaná prvotní žádost o dotaci by mohla být formou projektové fiše (oproti dnes podávané složité a podrobné žádosti) v souladu s principem integrovaného přístupu. Po jejím posouzení a případné podpoře by se dopracovala do podrobné projektové dokumentace s příslušnými povoleními, realizovalo by se výběrové řízení a po té samotný projekt, to vše v jednotlivých fázích procesu za intenzivní kontroly a průběžné konzultace řídícího orgánu. Stručně řečeno, zájmem by mělo být soustředit veškeré síly na úspěšné realizace smysluplných projektů. Také doporučuji intenzivnější komunikaci se zástupci Evropské komise, tak aby měli plynulé informace o průběhu programů a společně se snížila pravděpodobnost případných nesrovnalostí, tj. nebát se diskutovat problémové oblasti. Nadále i do budoucna navrhuji využívání finančních zdrojů na budování nedostatečné základní infrastruktury. V prvé řadě, jako jsou komunikace i kanalizace a vodovody, školy, nemocnice, sociální zařízení atd. Příkladem regionálního přístupu je operační program pro Jihočeský a Plzeňský kraj ROP Jihozápad, který podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu a nabízí subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru více jak 16 miliard korun. V programu je nyní smluvně zavázáno téměř 14 miliard korun, což je více než 86 % všech prostředků Zlepšení podmínek pro výuku a vytvoření multimediální učebny v základní škole v Běšinech 2 Centrum sociální rehabilitace Sv.Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Silnice III. třídy Oselce - Chanovice

3 Jak v současnosti vypadá čerpání dotací z Evropské unie určených na programovací období ? Kolik procent je v rámci ROP Jihozápad již vyčerpáno? Na tuto a další otázky odpovídá Mgr. Ivana Makovičková. Rok 2013 je posledním rokem programovacího období , byť v následujících letech bude nadále probíhat ukončování realizace projektů podpořených z ROP Jihozápad, proplácení žádostí o platby a konečné finanční i věcné uzavírání programu. Již nám mnoho na rozdělování nezbývá. V současné době máme smluvně zavázáno již více jak 86 procent celkové alokace ROP Jihozápad. Ještě zde čeká na podpis několik smluv z nedávno uzavřených výzev. Doufáme, že zbývající část alokace se nám podaří rozdělit v rámci několika posledních výzev roku Tyto pozitivní výsledky jsou o to cennější, když si uvědomím, že ROP Jihozápad zažil i nelehké období přehodnocování 5. výzvy a několikeré pozastavení procesu certifikace. Jaký byl o dotace z ROP Jihozápad zájem? to je číslo celkového počtu všech předložených žádostí o podporu v rámci ROP Jihozápad. S takovým zájmem se nesetkal žádný ze sedmi ROPů. Aktivity žadatelů v Jihočeském a Plzeňském kraji si ceníme. Pro zaměstnance úřadu to ale často znamenalo velký administrativní nápor. Jsem ráda, že jsme náročné období ustáli a nyní můžeme sklízet plody naší práce. Z téměř tří tisíc žádostí bylo podpořeno 658 projektů za 14 miliard korun. Sami tedy můžete posoudit, jaká byla úspěšnost a šance žadatelů. Upozorňuji znovu, že tato čísla ještě nejsou absolutní, vzhledem k plánovaným výzvám. Jsou ještě žadatelé o dotace, kteří museli na projekt nejprve vynaložit peníze z vlastní kapsy a nyní teprve čekají na proplacení? Kolik jich je? Finance získá příjemce dotace opravdu až poté, co ukončí realizaci projektu, nebo jeho etapy. V rámci realizace projektu i po jeho ukončení prochází projekt několika zevrubnými kontrolami, teprve po splnění všech požadavků je dotace vyplacena příjemci. Na proplacení dotací z ROP Jihozápad v současné době čeká ještě asi 180 projektů. Tato otázka je však nyní trochu předčasná, protože ještě nejsme úplně u konce. Žadatelé, kteří uspějí v letošních výzvách a uzavřou smlouvu o poskytnutí dotace, mohou realizovat své projekty až do konce roku Poslední žádosti o platbu dotace musí být předloženy do února Takže projekty budou propláceny až do roku 2017, kdy se ROP Jihozápad finálně uzavře. Mluvíte o nově vyhlašovaných výzvách. Přiblížila byste nám je? Průběžně se snažíme monitorovat a analyzovat čerpání dotací z ROP Jihozápad. Na základě těchto analýz by měly být v první polovině letošního roku vyhlášeny čtyři výzvy. Pokud bude potřeba, další výzvy budeme vyhlašovat operativně. Je pro nás důležité, aby všechny smlouvy byly podepsány do konce letošního roku. Po letošku bude sice ještě dobíhat realizace projektů, nebude však možné vyhlašovat další výzvy. Peníze, které nebudou do konce roku rozděleny (zasmluvněny), budou muset být vráceny do rozpočtu Evropské unie. Máme však dobře nakročeno k tomu, abychom vše zvládli a vyčerpali alokaci do poslední koruny. Jaké projekty budou mít tedy ještě šanci ucházet se o dotaci? Nejdůležitějším tématem je doprava. Dvě výzvy podpoří rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. třídy. Další výzva bude zaměřena na podporu rozvoje místních komunikací. Poslední zatím plánovaná výzva bude cílena na rozvoj cestovního ruchu. Podpořena bude pravděpodobně revitalizace památek. Zájemci najdou aktuální harmonogram výzev na webových stránkách ROP Jihozápad Ještě bych ráda zmínila systém takzvaných náhradníků, který se nám v poslední době daří úspěšně využívat. Díky němu se na některé žadatele, kteří skončili, laicky řečeno, těsně pod čarou a na dotaci nedosáhli, může ještě usmát štěstí, i když s určitým zpožděním. Tento institut je současně pro ROP Jihozápad nástrojem pro snižování rizik spojených právě s ukončováním programu a nedočerpáním alokace. Můžete už nyní zhodnotit, do jakých oblastí šlo nejvíce financí z ROP Jihozápad? Odpověď na tuto otázku byla již zčásti jasná na začátku programovacího období. ROP Jihozápad má totiž tři zásadní témata a mezi ně je rozdělena celková alokace z Evropské unie. Celková alokace je v současné době zhruba 16 miliard korun. Výše alokace je částečně pohyblivá. Vzhledem k tomu, že dotace získáváme z EU v eurech, ale příjemcům se vyplácí v korunách, její přesná výše závisí na aktuálním kurzu koruny vůči euru. Nejvíce financí 7,3 miliardy korun jde na zlepšení dopravy, 5,3 miliardy mohla využít města a obce na svůj rozvoj. Nejméně tedy 3,2 miliardy, šly na podporu rozvoje cestovního ruchu. Paradoxně právě cestovní ruch zaznamenal největší počet žádostí o podporu. Další oblastí, kde bylo hodně žádostí i hodně podpořených projektů, je rozvoj místních komunikací. Jsou nějaké projekty, které Vám osobně udělaly radost? Takových projektů je mnoho a já bych zde nechtěla jmenovat. Ostatně v loňském roce jsme uspořádali soutěž o nejlepší projekt ROP Jihozápad. Veřejnost vybrala projekt s názvem Záchrana gotického hradu v Soběslavi. Hlasující zaujal zejména svojí originalitou a estetickým pojetím. Gotický hrad, který je jednou z nejvýznamnějších památek Soběslavi i regionu, slouží od roku 2010 také jako městská knihovna. Myslím, že stojí za to si o něm přečíst, třeba právě na webových stránkách ROP Jihozápad. Potěšilo mne však i to, že naše projekty dosáhly mnoha ocenění v nejrůznějších soutěžích pořádaných mimo ROP Jihozápad, zaměřených především na zkvalitňování veřejného prostoru, cestovního ruchu atd. Mgr. Ivana Makovičková, pověřená vedením Úřadu Regionální rady Jihozápad: Do roku 2015 budeme v rámci ROP Jihozápad program uzavírat, to znamená, že se budou ukončovat projekty, bude probíhat jejich kontrola, proplácení a s tím spojená celková administrativa včetně rozsáhlých konzultací i servisu pro příjemce dotací. Dále se hodláme v tomto čase podílet na přípravě budoucího programovacího období a vnášet zkušenosti, které jsme získali při implementaci současného ROPu. 3

4 Jak pomáhají dotace z ROP Jihozápad v oblasti dopravy Silnice II/145 u Kratochvíle Doprava, respektive zlepšení stavu silnic, je často diskutované téma. Jistě se všichni shodneme na tom, že na českých silnicích je stále co dohánět. Evropská unie do této oblasti alokovala největší balík peněz, a pokud byly nějaké dodatečné finanční prostředky, ROP Jihozápad je směřoval převážně právě sem. Nejvíce podpořených projektů (101) bylo zaměřeno na rekonstrukci místních komunikací. Sem spadá i rekonstrukce a modernizace mostů, křižovatek nebo přejezdů. V tomto případě bych rád pochválil aktivitu měst a obcí coby žadatelů o dotace. Nejvíce peněz 4,5 miliardy korun, získaly kraje na rekonstrukci silnic II. a III. třídy. Za zmínku stojí například silnice Husinec Běleč, silnice u Kratochvíle, nebo Rekonstrukce Lanovy třídy České Budějovice silnice Železná ruda Špičák. Ve vyčíslení 324 km rekonstruovaných silnic. Toto číslo se bude ještě zvyšovat vzhledem k tomu, že některé projekty se dokončují a ROP Jihozápad ještě chystá vyhlásit další výzvy zaměřené na dopravu. Kromě silnic se hledělo také na modernizaci vozového parku pro veřejnou dopravu, výstavbu či rekonstrukci železničních a autobusových zastávek, parkovišť a terminálů. Budějovicemi tak brázdí 14 nových trolejbusů a 5 nízkopodlažních plynových minibusů jezdí centrem Tábora. Nové trolejbusy a tramvaje přibyly i v Plzni. Významné projekty, které budou mít dopad na celý Plzeňský kraj, se týkají nákupu 7 železničních kolejových vozidel. V současné době již v Plzeňském kraji jezdí 3 nové soupravy RegioShark, zatím pouze ve zkušebním provozu. V tomto roce by měly naskočit do ostrého provozu a na tratích se objeví i zbývajících 5 vlaků financovaných z projektů ROP Jihozápad. Podobná situace je i v Jihočeském kraji. Zde zatím jezdí pouze jedna vlaková souprava RegioPanter, v roce 2013 by však měly být nasazeny zbývající 3 soupravy. Abychom byli kompletní, musím ještě zmínit projekty zaměřené na zavádění inteligentních informačních systémů ve veřejné dopravě. Ty byly pořízeny jak do Plzně, tak do Českých Budějovic, představil podporu v oblasti dopravy Jaromír Slíva, místopředseda Regionální rady ROP Jihozápad.. Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov východ Co nabídl ROP Jihozápad městům a obcím Jihočeského a Plzeňského kraje Podpora směřovala jak na projekty v malých obcích, kde se jednalo zejména o úpravu veřejných prostranství, tak na finančně nákladné programy obou krajských měst. Takzvané IPRM zahrnují různé investice realizované dílčími projekty společně zacílené k vyřešení specifických problémů předem vymezené části města či tématu ve městě. V rámci IPRM Levý břeh Vltavy byla v Českých Budějovicích financována rekonstrukce letní plovárny, Palackého náměstí, nebo níže zmíněného sídliště Máj. IPRM v Plzni zahrnovalo významný projekt revitalizace Štruncových sadů v centru města. Tento park se díky zásadní investici proměnil v moderní zónu trávení volného času pro všechny generace, uvedla Iveta Hametová a Jan Boško, vedoucí územních odborů implementace programu, Úřad Regionální rady Jihozápad. Sušice nabízí svým obyvatelům vyžití i v zimních měsících Na podzim roku 2012 bylo slavnostně otevřeno nové komunitní centrum v Sušici. Tento jedinečný ucelený areál vznikl na místě starého brownfieldu po vojenské divizi, který hyzdil hranice památkové zóny v centru města Sušice. V rámci projektu, podpořeného z prostředků ROP Jihozápad, se sem přestěhovala městská knihovna, vznikl zde krásný sál pro pořádání kulturních akcí a také několik kluboven. V klubovnách sídlí například mateřské centrum, nebo sdružení zdravotně postižených. Sušičtí mají i krásné moderní kino, které bylo po více než roční přestávce slavnostně znovu otevřeno v září Objekt kina s okolním prostranstvím byl v letech kompletně rekonstruován, a to především díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Koncept a vnitřní uspořádání vychází z jednoho multifunkčního sálu, který disponuje, kromě moderního vybavení pro promítání filmů i technikou vhodnou pro širší využití - divadelní a taneční představení, besedy, přednášky, konference, hry a další. V prvním patře se nachází Galerie výtvarného umění a celé příjemné prostředí dotváří kavárna s celodenním provozem a možností rychlého občerstvení. Komunitní centrum Sušice 4

5 Regenerace části panelového sídliště Máj Sídliště Máj je jednou z největších obytných lokalit v Českých Budějovicích. Sídliště je díky svému stáří a chybějícím investicím zchátralé a části veřejných prostranství jsou dožitá. Největším problémem jsou dlouhodobě chybějící parkovací místa, nedostatek hřišť a zeleně. Toto vše by měl postupně vyřešit rozsáhlý program regenerace sídliště rozdělený do šesti částí. Počítá se s opravou povrchů silnic a chodníků, výstavbou několika dětských hřišť a rekonstrukcí těch stávajících. Mládež jistě uvítá nový skatepark či upravený pahorek pro sáňkování. Myslelo se i na seniory, kteří budou moci využívat speciálně upravený a oplocený park za domovem důchodců. Přibude několik zelených ploch, hromadné garáže a hlídané parkoviště. Na financování regenerace sídliště Máj se výraznou měrou podílí finance z Evropské unie. Hřiště v Dubenské ulici Evropská unie podpořila rekonstrukci škol v Jihočeském a Plzeňském kraji Také rozvoj školství patří mezi oblasti, kde jsme téměř při každé výzvě registrovali vysoký zájem o dotace. Když se tedy naskytla možnost získat dodatečné prostředky pro ROP Jihozápad, neváhali jsme a část z nich jsme přidali právě do oblasti rozvoje školství. Finance na rekonstrukce škol, nebo nákup zařízení a vybavení pro zkvalitnění výuky získalo celkem 64 škol jak ve velkých městech, tak v obcích. ROP Jihozápad podporoval projekty základních, středních a vyšších odborných škol. Vedle nich prošla rekonstrukcí i celá řada mateřských škol, kde se v mnoha případech navýšila často nedostatečná kapacita, uvedl Karel Tomšovský, vedoucí odboru řízení programu Úřadu Regionální rady Jihozápad. Žáci ZŠ Plešivec mají největší radost z nových počítačů a interaktivních tabulí Základní škola Plešivec je druhou největší školou v Českém Krumlově. Díky projektu podpořenému z ROP Jihozápad je škola vybavena novými pomůckami. Nejvíce si děti pochvalují interaktivní tabule a nové počítače. Vybaveny byly také učebny přírodopisu, tělocvična a kuchyňka sloužící pro praktickou výchovu. Druhou částí projektu byla rekonstrukce víceúčelového hřiště. Nově je tak pro potřeby školy i pro veřejnost rozšířena nabídka školních a volnočasových aktivit o volejbal, nohejbal, házenou, tenis, malou kopanou, basketbal a rekreační běh. Kapacita školky v obci Líně navýšena o 20 dětí Posledních zhruba pět let se mateřská škola v obci Líně na Plzeňsku potýkala s nedostačující kapacitou. Tento problém řešila školka se základní školou různými provizorii. Část dětí například docházela pouze na půl dne. Problém byl vyřešen dokončením projektu, který získal finance z ROP Jihozápad. Děti, které na několik měsíců nalezly azyl v místní základní škole, se v prosinci 2012 přestěhovaly do nových prostor. Ve zrekonstruovaném podkroví mateřské školy mají počítačovou učebnu, velkou víceúčelovou třídu, ložnici a krásnou hernu. Součástí projektu bylo také nové sociální zařízení a zázemí pro učitelky. V přízemí objektu pak obec upravila původní dvě třídy, opravila sítě, podlahy a prostory vymalovala. Zároveň se rekonstrukcí výdejny jídel uvolnila místnost pro školní družinu. Efektivnější fungování zdravotnické péče jako hlavní téma evropských projektů Oblast zdravotnictví zahrnuje 39 podpořených, poměrně nákladných, projektů. Většina z nich má zásadní význam na kvalitu zdravotnické péče v daných oblastech. Mezi ty nejzásadnější investice v Plzeňském kraji patří dostavba klatovské nemocnice. V rámci tohoto projektu byl v objektu stávající nemocnice vybudován nový vyšetřovací a léčebný komplex a objekt lůžkové části. Zásadním počinem v Jihočeském kraji je projekt přístavby a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, uvedla Iveta Hametová a Jan Boško, vedoucí územních odborů implementace programu, Úřad Regionální rady Jihozápad. 5

6 Klatovská nemocnice investovala miliony do své dostavby Několik let probíhající stavba byla v loňském roce úspěšně dokončena a v říjnu byl slavnostně otevřen nový nemocniční monoblok v areálu stávající nemocnice. Hlavním cílem bylo vybudovat moderní nemocnici odpovídající pozici druhého nejvýznamnějšího regionálního zařízení na území Plzeňského kraje, poskytujícího zdravotní služby ve vysokém standardu odbornosti, kvality prostředí a kapacitě umožňující trvale rentabilní provoz. Tato dostavba byla zčásti financována prostřednictvím projektu ROP Jihozápad. Předmětem projektu byl především vyšetřovací a léčebný komplement a objekt lůžkové části, zajištění diagnostického zdravotnického vybavení a služeb bezprostředně souvisejících s pořízením investice. Nově zřízený monoblok nemocnice nahradil nevyhovující staré pavilony roztroušené po nemocničním areálu. Na počátku října loňského roku se zprovoznily ambulance, lůžková část a sály začaly fungovat v průběhu měsíce října I v menších městech může fungovat kvalitní zdravotnická péče Díky úspěšnému projektu v rámci ROP jihozápad mohou občané Dačic a okolí využívat kvalitní péče oční ambulance. Zdravotnické zařízení oční ambulance v regionu Dačicko zlepšilo své vybavení právě díky tomuto projektu. Řešeno bylo nedostatečné vybavení oční ambulance, kdy v rámci realizace projektu bylo nakoupeno několik moderních lékařských diagnostických přístrojů. Realizátor projektu chtěl nabídnout pacientům co nejkomplexnější lékařské služby v oblasti diagnostické i léčebné péče. Uskutečněním tohoto projektu byla podpořena zdravotní prevence, a to především v oblasti léčení glaukomu. Vyšetřovaní pacienti byli na některá vyšetření odesíláni do jiných ordinací, nyní však, díky zakoupeným přístrojům, budou moci všechna vyšetření podstoupit pouze v jednom zařízení. V ambulanci jsou v současné době k dispozici čtyři typy lékařských přístrojů. Pro správné využití některých funkcí zakoupených přístrojů bylo nutné také pořízení speciálního notebooku, který tato data zpracovává. Kromě vybavení oční ambulance byl projekt zaměřen taktéž na zvýšení komfortu ambulance, jak pro klienty, tak pro personál ordinace. Dotace pomáhají i v oblasti integrace sociálně znevýhodněných Projekty podpořené v oblasti sociální integrace mne těší zejména proto, že jsou cílené na vybrané skupiny osob, které pomoc opravdu potřebují. Nedotýkají se široké veřejnosti, zato však můžeme vidět konkrétní tváře, které mají z projektu užitek. Jsem ráda, že se nám podařilo financovat několik domovů důchodců, kterých mají oba kraje stále nedostatek. Mezi naše projekty patří dále sociálně terapeutické dílny, stacionáře nebo chráněná bydlení. Celkem v této oblasti přispěl ROP Jihozápad na 39 projektů, uvádí Ivana Makovičková, pověřená vedením Úřadu Regionální rady Jihozápad. Centrum sociální rehabilitace v Meclově otevírá dveře lidem s handicapem V Plzeňském kraji vznikla nová příležitost pro handicapované. Muži i ženy s duševním handicapem mohou najít zázemí v nově zrekonstruovaném objektu bývalé fary v Meclově, v níž vzniklo Centrum sociální rehabilitace Sv. Vavřince. Rekonstrukce centra byla provedena v rámci projektu ROP Jihozápad a podpořena dotací z Evropské unie. Projekt předchází sociálnímu vyloučení uživatelů a posiluje možnost jejich integrace do společnosti. Uživatelé zde mohou najít zázemí a bydlení, stejně jako možnost práce v Dílnách, které byly nově vystavěny vedle zrekonstruovaného objektu. Jedná se o tkalcovskou a polytechnickou dílnu. V Centru může své zázemí najít 15 uživatelů služby, dílny poskytují službu 20 uživatelům. Realizace projektu vycházela z několikaletých zkušeností terénních pracovníků, kteří často naráželi na nemožnost řešit situaci klientů trpících psychickým handicapem a zároveň postrádajících fungující rodinné a sociální vazby. Po návratu z léčení se tito klienti opět ocitají v pasti sociálních problémů, jako jsou např. sociální izolace od okolí, špatná finanční situace, různé druhy závislostí, neschopnost samostatně pracovat apod. Tento projekt je v Plzeňském kraji jediný svého druhu, který nabízí komplexní pomoc, tj. pobytovou formu sociální rehabilitace spojenou se sociálně terapeutickými dílnami pro specifickou skupinu obyvatel. Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích pomáhá lidem postiženým Alzheimerovou chorobou Na podzim roku 2012 se otevřely dveře nového domova lidem trpícím Alzeheimerovou chorobou či jinými typy demencí v pokročilých stadiích a vyžadujícím zvláštní režim. Projekt vytvoření specializovaného zařízení, jakým je Domov Matky Vojtěchy, realizoval Hospic sv. Jana N. Neumanna, mimo jiné i díky evropským dotacím v rámci projektu ROP Jihozápad. Alzeheimerovou nemocí v určitém stadiu dnes trpí každý 20. člověk starší 65 let a zřízení centra se specializovanou péčí o tyto osoby je tedy v každém regionu, dá se říci, nutností. Domov Matky Vojtěchy je vybaven zařízením, které zabraňuje úrazům klientů zde žijících, působí uklidňujícím dojmem a přináší všem klientům stimuly potřebné pro další důstojný život a příznivý průběh jejich nemoci. Ten lze totiž pozitivně ovlivnit právě zajištěním odborného lékařského dohledu spolu s lidským přístupem ošetřujících a vhodně vybaveným prostorem. Kromě péče praktického lékaře mají klienti k dispozici péči psychiatra a ergoterapeuta, který klienta stimuluje podle jeho aktuálních potřeb. Za zmínku stojí také speciálně sestavený jídelníček či stálá péče ošetřovatelek. V regionu jižních Čech se vybudováním tohoto zařízení částečně vyřešila nedostatečná kapacita míst pro umístění osob s postižením. 6

7 Stacionář Radost v Soběkurech nabízí zázemí lidem trpícím autistickými poruchami Relaxační místnost pro klienty Zkvalitnění služeb denního stacionáře Radost v Soběkurech u Přeštic, tak zněl hlavní cíl projektu Diakonie CEE střediska Západní Čechy v projektu ROP Jihozápad. Stacionář poskytuje služby lidem ve věku od 16 do 64 let s autistickými poruchami. V rámci projektu byl prostor stacionáře, který sídlí v budově bývalé školy, zrekonstruován a vybaven speciálním zařízením. V první etapě proběhla rekonstrukce budovy spočívající v kompletní výměně nevyhovujících oken a změně topného systému, což přispělo ke zvýšení tepelné pohody objektu. V rámci druhé etapy projektu vznikla v budově relaxační místnost vybavená speciálními prvky přispívajícími ke zklidnění klientů a zpříjemnění jejich pobytu ve stacionáři. Do denního stacionáře docházejí klienti sami nebo s doprovodem a v průběhu dne se pod vedením věnují nejrůznějším aktivitám, jako jsou pracovní činnosti, činnosti zaměřené na rozvoj komunikace či sociálních dovedností. Zařízení v Soběkurech na Plzeňsku je svým zaměřením a působením na osoby s autismem unikátní nejen v rámci svého regionu, ale dokonce celé České republiky, poskytuje totiž komplexní ambulantní denní péči. Velký zájem o dotace z Evropské unie na podporu cestovního ruchu Přestože na rozvoj cestovního ruchu byla alokována nejmenší finanční částka v rámci ROP Jihozápad, zájem o dotace byl enormní. Obdrželi jsme asi 900 projektových záměrů. Vzhledem k omezené alokaci mohlo být podpořeno asi 200 projektů. Toto číslo nemusí být ještě konečné. ROP Jihozápad totiž zvažuje v roce 2013 vyhlášení ještě jedné poslední výzvy v této oblasti podpory. Díky dotacím máme napříč Jihočeským a Plzeňským krajem nové nebo rekonstruované cyklostezky, ubytovací kapacity, nebo sportoviště. Mně osobně nejvíce přirostl k srdci projekt, který řešil konzervaci hradu Pořešín nedaleko Českého Krumlova. Parta nadšených lidí zde udělala obrovský kus práce. Díky projektu se podařilo, do té doby nepříliš známou, památku představit širší veřejnosti. V Plzeňském kraji se chystám navštívit proslulé klatovské katakomby a terasové zahrady ve Zbiroze. Tipů na výlet s ROP Jihozápad je mnoho. Ostatně navštivte naše webové stránky a přesvědčte se sami. Na léto pro Vás připravujeme další cyklus cestovatelské série Tipy na výlet, tak si jej jistě nenechte ujít, představila podporu cestovního ruchu Michaela Biňovcová, tisková mluvčí Úřadu Regionální rady Jihozápad. Libínské sedlo nabízí příjemné lyžování pro celou rodinu Lyžařský areál Libínské sedlo je zatím jediné zařízení tohoto druhu na Prachaticku. Sjezdovky jsou vhodné jak pro začínající, tak pro zkušenější lyžaře, kteří nechtějí jezdit za lyžováním daleko. Sjezdovky jsou sice kratší než u našich zahraničních sousedů, zato jsou povětšinou bez dlouhých front na vlek. Ideální podmínky zde naleznou rodiny s malými dětmi, pro které je k dispozici lyžařská školička vedená zkušenými instruktory. Díky dotacím z Evropské unie je v areálu nový systém zasněžování, který prodlužuje zimní sezonu a vypomáhá ve dnech, kdy nejsou dostatečné přirozené sněhové podmínky. Přepravní kapacitu a bezpečnost lyžařů také zvyšuje nový vlek. Provozní doba areálu je během týdne omezená na večerní lyžování od 17 do 20 hodin, v sobotu se jezdí bez přestávky od 9 do 20 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin. V pondělí se nelyžuje. Během ledna a února zde proběhlo několik zajímavých akcí, jako například maškarní rej na sněhu, nebo sportovní den, kdy děti soutěžily v krasojízdě a ve zručnosti na lyžích i snowboardech. Poslední akcí sezony bylo sportovní klání v jízdě na historických lyžích a v krasojízdě ve stylu telemark. Video-záznam z této akce naleznete na Rokycanské muzeum otevřelo novou expozici Historické kořeny muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech sahají až do roku 1905, kdy bylo otevřeno. Nová expozice s názvem Příroda pro budoucnost byla dokončena v závěru roku Představuje návštěvníkům zejména chráněná přírodní území na Rokycansku přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní parky. V expozici jsou použity i interaktivní prvky, které určitě zaujmou zejména dětské návštěvníky. Součástí jsou i krátké filmy v jazykových mutacích, které byly natočeny ve spolupráci s odborným pracovníkem muzea přímo v terénu. Expozice je bezbariérová, takže je přístupná i hendikepovaným návštěvníkům, vozíčkářům. K expozici byl vydán propagační leták, který si můžete po návštěvě odnést. Jako průvodce lze využít i publikaci o chráněných územích Rokycanska. Vznik expozice byl podpořen dotací z ROP Jihozápad. Muzeum je otevřeno celoročně od 8 do 16 hodin s výjimkou pondělků. Navštivte muzeum církevního umění v Plzni Předmětem projektu, který byl podpořen dotací z Evropské unie, je záchrana významné gotické památky bývalého Františkánského kláštera v Plzni, která je hodnocena jako prioritní z hlediska památkové koncepce Plzeňského kraje. Pod odborným vedením Západočeského muzea v Plzni, vzniklo v prostorách kláštera také nové Muzeum církevního umění plzeňské diecéze. Muzeum je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. K tomuto cíli používá výtvarných děl historických epoch, bohoslužebných náčiní, rouch a textů, které uvádějí tyto předměty do souvislostí s křesťanským životem a vysvětlují jejich významy. Navazuje ve své činnosti na bývalé Diecézní muzeum v Plzni a zaměřením je inspirováno současnými moderními evropskými expozicemi. Prezentovaná díla a předměty patří k tomu nejlepšímu, co se v západních Čechách zachovalo. Muzeum bylo slavnostně otevřeno v polovině roku 2012 a těší se velkému zájmu ze strany veřejnosti. 7

8 Jak fungují evropské dotace? Prostředky z evropských fondů, evropské peníze, evropské dotace, to platila Evropa a další a další výrazy a věty slyšíme z médií a z úst politiků často. Pro politiky a úředníky všech formátů od těch centrálních přes regionální a místní, pro manažery, vědecké instituce a investory všech typů jsou denním chlebem, bez kterého to dneska nejde. A kdo je nezvládne, nemá šanci. A zbytek národa pouze mlhavě tuší, či spíše tuší že netuší, o čem je vlastně řeč. Zkusme si proto tento proces alespoň v základních obrysech přiblížit. Dotace jsou když Řečí slovníkovou můžeme uvést, že evropské dotace jsou specifickým druhem subvencí, které ze svých prostředků poskytuje Evropská unie. Jenom pro připomenutí příští rok 1. května budeme jejími členy už rovných deset let. Už bychom tedy mohli jako občané nejen České republiky, ale i EU, leccos umět, leccos zvládat a leccos pochopit! Žádost o vstup podala vláda ČR v čele s tehdejším premiérem Václavem Klausem v roce 1996 v Římě a přístupová jednání byla zahájena v roce Smlouvu o přistoupení pak podepisoval v Aténách v dubnu 2003 opět Václav Klaus, tentokrát jako prezident... Fondy jsou pilířem sjednocování To jen na oživení střednědobé paměti národa a hupky zpátky k penězům. Zkrátka, Evropská unie má k dispozici dva základní zdroje. Je to Fond soudržnosti a druhou skupinu tvoří tzv. strukturální fondy - Evropský fond pro regionální rozvoj, který budeme dále v příloze označovat zkratkou ERDF, a Evropský sociální fond ESF. Dá se říci, že tyto evropských fondy jsou základním pilířem evropské sjednocovací a kohezní ideje, respektive politiky hospodářského sjednocení. Zkrze ně a jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky plynoucí do jednotlivých členských států, regionů a konkrétních projektů formou eurodotací. Tyto evropské dotace se potom v praxi využívají pro postupné vyrovnávání hospodářských a dalších rozdílů mezi různě rozvinutými státy a regiony na území Evropské unie. Jsou určeny pro chudší a jinak znevý- hodněné regiony, například venkovské regiony, problémové městské oblasti, upadající průmyslové lokality, oblasti s přírodním znevýhodněním nebo pohraniční regiony. Peníze ze SF jsou čerpány v rámci cyklů - programových období (u nás nejprve na roky , nyní na roky ) a na základě definování jasných cílů a priorit. Čili více prostředků nyní směřuje spíše do východních a nově přistoupivších zemí unie na úkor zemí rozvinutých. A i díky nim už se zemím jako Slovinsko, Malta Kypr nebo Česká republika podařilo v hospodářských aspektech dohnat méně rozvinuté původní země jako například Portugalsko, s nímž už se v některých ekonomických kategoriích můžeme srovnávat. V hrubém domácím produktu na hlavu už jsme vloni předběhli nejen Portugalsko, ale i Řecko, zmítané dluhovou krizí a neschopností své politické reprezentace řešit vnitrostátní problémy a neefektivní stát. Budiž nám vzorem, co se může stát, když budeme zametat průšvihy pod koberec a přivírat oči před zlodějinami na všech úrovních Zatím více dostáváme, ale brzy tomu bude naopak Aby bylo možné evropské peníze přerozdělovat, musíme napřed pomyslný evropský měšec naplnit. To se děje prostřednictvím příspěvků odváděných z jednotlivých národních rozpočtů do unij- Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, zahájila realizaci projektu s názvem Začínáme s praxí již ve škole, registrační číslo CZ.1.07/1.1.14/ Projekt byl zahájen 1. září 2012 a ukončení projektu se předpokládá do 31. srpna Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Projekt Začínáme s praxí již ve škole je zaměřen na prohloubení spolupráce Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, zaměřené na technické a přírodovědné obory a odborné zaměstnavatelské sféry. Tento projekt vznikl na základě zjištění, že žáci ukončující své vzdělání postrádají dostatečnou praxi, která by jim pomohla lépe se uplatnit na trhu práce. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogičtí pracovníci technických a přírodovědných oborů v Jihočeském kraji. V rámci projektu budou probíhat stáže pedagogických pracovníků, které vyústí v tvorbu studijních materiálů, jenž budou aplikovány ve výuce. Součástí projektu je zapůjčení nových moderních strojů, prostřednictvím kterých se prováže teorie s praxí. Hlavní náplní projektu je uskutečnění stáží a rozšíření praxe pro žáky odborných škol u budoucích zaměstnavatelů Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, zahájila realizaci projektu s názvem Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky, registrační číslo CZ.1.07/1.3.40/ Projekt byl zahájen 1. června 2012 a ukončení projektu se předpokládá do 31. března Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem projektu je udržení konkurenceschopnosti pedagogů. Cílová skupina zahrnuje učitele Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, kteří se v rámci projektu naučí aktivně využívat moderní ICT a multimediální techniky. Dále se v rámci projektu učitelé vyškolí ve využívání vhodných psychologických dovedností ve stresových situacích

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Eurocentrum Liberec pro Vás připravilo přehledový dokument o fondech Evropské unie. Obsahuje souhrn obecných informací o fondech, regionálních a komunitárních programech.

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Představení Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií Současná podpora v období 2007 2013 Návrhy na roky 2014-2020 Založen starostou spolku

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference MPO Praha, 9. prosince 2010 1 Co nám kohezní politika přináší? Cíl

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 USNESENÍ Č. 821/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 30. 9. 2013 v 13:00 hodin

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Integrovaný operační program (IOP) období 2007 2013 Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů

Více

3.4. Programové rámce

3.4. Programové rámce ŽP 3.4. Programové rámce Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/02.0008 Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

Více

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 Podle aktuálních údajů se k 31. 12. podařilo beze zbytku vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004, a to i v programech pro hlavní město

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více