EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA"

Transkript

1 EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

2 Budoucnost čerpání dotací z EU očima předsedy Regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grünera V současné době se formulují konkrétní priority podporované v tzv. IROPu, navrhuje se též implementační struktura pro rozdělování unijních prostředků v období Pokud budou novou implementační strukturu zajišťovat kraje, stojíme o všechny zkušené a poctivé lidi, kteří ROP realizovali. V současné době je ale tato otázka stále v řešení na vládní úrovni. Doufáme, že nový systém bude respektovat zájmy a potřeby jednotlivých regionů a že nepůjde jen o shora vytvořený a řízený program. Je důležité, aby využití unijních prostředků pro období co nejlépe přispělo pro rozvoj republiky a regionů. Já osobně jsem pro maximální využití unijních prostředků tak, aby naše kraje, města, ale i malé obce prospívaly a nadále se rozvíjely. Regionální rozdíly by se měly Ivo Grüner, předseda Regionální rady: Pokud budou novou implementační strukturu zajišťovat kraje, stojíme o všechny zkušené a poctivé lidi, kteří ROP realizovali. V současné době je ale tato otázka stále v řešení na vládní úrovni. Doufáme, že nový systém bude respektovat zájmy a potřeby jednotlivých regionů a že nepůjde jen o shora vytvořený a řízený program. Ivo Grüner vyjádření k novému programovacímu období : díky tomu vyrovnávat. To však předpokládá, že všichni zúčastnění budou umět správně čerpat unijní finance. Zahrnutí regionální struktury do čerpání má svůj význam v jednodušší a zejména užší i pružnější komunikaci s příjemcem dotace a regiony. Do budoucna by se jasně měly ustanovit kompetence a odpovědnosti jednotlivých orgánů, tj. všech aktérů podílejících se na celkové struktuře rozdělování unijních prostředků a to jak řídícího orgánu, tak jednotlivých ministerstev. Jak známo svým finančním podílem nyní do struktury spadají i kraje a zástupci krajských zastupitelstev zasedají v Regionálních radách. Chybí však jasné a zákonné stanovení odpovědností krajů. Zásadní změnu by si proto dle mého názoru zasloužil zákon 248/200 Sb. Pro programovací období bych hlavně doporučil zjednodušení celkové administrace a to jak struktury a administrativy řídících orgánů, tak zjednodušení pro konečné příjemce. Na počátku programu by se měla stanovit jasná a užší pravidla čerpání, tedy přesné dotační oblasti tematické i územní. Následně podaná prvotní žádost o dotaci by mohla být formou projektové fiše (oproti dnes podávané složité a podrobné žádosti) v souladu s principem integrovaného přístupu. Po jejím posouzení a případné podpoře by se dopracovala do podrobné projektové dokumentace s příslušnými povoleními, realizovalo by se výběrové řízení a po té samotný projekt, to vše v jednotlivých fázích procesu za intenzivní kontroly a průběžné konzultace řídícího orgánu. Stručně řečeno, zájmem by mělo být soustředit veškeré síly na úspěšné realizace smysluplných projektů. Také doporučuji intenzivnější komunikaci se zástupci Evropské komise, tak aby měli plynulé informace o průběhu programů a společně se snížila pravděpodobnost případných nesrovnalostí, tj. nebát se diskutovat problémové oblasti. Nadále i do budoucna navrhuji využívání finančních zdrojů na budování nedostatečné základní infrastruktury. V prvé řadě, jako jsou komunikace i kanalizace a vodovody, školy, nemocnice, sociální zařízení atd. Příkladem regionálního přístupu je operační program pro Jihočeský a Plzeňský kraj ROP Jihozápad, který podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu a nabízí subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru více jak 16 miliard korun. V programu je nyní smluvně zavázáno téměř 14 miliard korun, což je více než 86 % všech prostředků Zlepšení podmínek pro výuku a vytvoření multimediální učebny v základní škole v Běšinech 2 Centrum sociální rehabilitace Sv.Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Silnice III. třídy Oselce - Chanovice

3 Jak v současnosti vypadá čerpání dotací z Evropské unie určených na programovací období ? Kolik procent je v rámci ROP Jihozápad již vyčerpáno? Na tuto a další otázky odpovídá Mgr. Ivana Makovičková. Rok 2013 je posledním rokem programovacího období , byť v následujících letech bude nadále probíhat ukončování realizace projektů podpořených z ROP Jihozápad, proplácení žádostí o platby a konečné finanční i věcné uzavírání programu. Již nám mnoho na rozdělování nezbývá. V současné době máme smluvně zavázáno již více jak 86 procent celkové alokace ROP Jihozápad. Ještě zde čeká na podpis několik smluv z nedávno uzavřených výzev. Doufáme, že zbývající část alokace se nám podaří rozdělit v rámci několika posledních výzev roku Tyto pozitivní výsledky jsou o to cennější, když si uvědomím, že ROP Jihozápad zažil i nelehké období přehodnocování 5. výzvy a několikeré pozastavení procesu certifikace. Jaký byl o dotace z ROP Jihozápad zájem? to je číslo celkového počtu všech předložených žádostí o podporu v rámci ROP Jihozápad. S takovým zájmem se nesetkal žádný ze sedmi ROPů. Aktivity žadatelů v Jihočeském a Plzeňském kraji si ceníme. Pro zaměstnance úřadu to ale často znamenalo velký administrativní nápor. Jsem ráda, že jsme náročné období ustáli a nyní můžeme sklízet plody naší práce. Z téměř tří tisíc žádostí bylo podpořeno 658 projektů za 14 miliard korun. Sami tedy můžete posoudit, jaká byla úspěšnost a šance žadatelů. Upozorňuji znovu, že tato čísla ještě nejsou absolutní, vzhledem k plánovaným výzvám. Jsou ještě žadatelé o dotace, kteří museli na projekt nejprve vynaložit peníze z vlastní kapsy a nyní teprve čekají na proplacení? Kolik jich je? Finance získá příjemce dotace opravdu až poté, co ukončí realizaci projektu, nebo jeho etapy. V rámci realizace projektu i po jeho ukončení prochází projekt několika zevrubnými kontrolami, teprve po splnění všech požadavků je dotace vyplacena příjemci. Na proplacení dotací z ROP Jihozápad v současné době čeká ještě asi 180 projektů. Tato otázka je však nyní trochu předčasná, protože ještě nejsme úplně u konce. Žadatelé, kteří uspějí v letošních výzvách a uzavřou smlouvu o poskytnutí dotace, mohou realizovat své projekty až do konce roku Poslední žádosti o platbu dotace musí být předloženy do února Takže projekty budou propláceny až do roku 2017, kdy se ROP Jihozápad finálně uzavře. Mluvíte o nově vyhlašovaných výzvách. Přiblížila byste nám je? Průběžně se snažíme monitorovat a analyzovat čerpání dotací z ROP Jihozápad. Na základě těchto analýz by měly být v první polovině letošního roku vyhlášeny čtyři výzvy. Pokud bude potřeba, další výzvy budeme vyhlašovat operativně. Je pro nás důležité, aby všechny smlouvy byly podepsány do konce letošního roku. Po letošku bude sice ještě dobíhat realizace projektů, nebude však možné vyhlašovat další výzvy. Peníze, které nebudou do konce roku rozděleny (zasmluvněny), budou muset být vráceny do rozpočtu Evropské unie. Máme však dobře nakročeno k tomu, abychom vše zvládli a vyčerpali alokaci do poslední koruny. Jaké projekty budou mít tedy ještě šanci ucházet se o dotaci? Nejdůležitějším tématem je doprava. Dvě výzvy podpoří rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. třídy. Další výzva bude zaměřena na podporu rozvoje místních komunikací. Poslední zatím plánovaná výzva bude cílena na rozvoj cestovního ruchu. Podpořena bude pravděpodobně revitalizace památek. Zájemci najdou aktuální harmonogram výzev na webových stránkách ROP Jihozápad Ještě bych ráda zmínila systém takzvaných náhradníků, který se nám v poslední době daří úspěšně využívat. Díky němu se na některé žadatele, kteří skončili, laicky řečeno, těsně pod čarou a na dotaci nedosáhli, může ještě usmát štěstí, i když s určitým zpožděním. Tento institut je současně pro ROP Jihozápad nástrojem pro snižování rizik spojených právě s ukončováním programu a nedočerpáním alokace. Můžete už nyní zhodnotit, do jakých oblastí šlo nejvíce financí z ROP Jihozápad? Odpověď na tuto otázku byla již zčásti jasná na začátku programovacího období. ROP Jihozápad má totiž tři zásadní témata a mezi ně je rozdělena celková alokace z Evropské unie. Celková alokace je v současné době zhruba 16 miliard korun. Výše alokace je částečně pohyblivá. Vzhledem k tomu, že dotace získáváme z EU v eurech, ale příjemcům se vyplácí v korunách, její přesná výše závisí na aktuálním kurzu koruny vůči euru. Nejvíce financí 7,3 miliardy korun jde na zlepšení dopravy, 5,3 miliardy mohla využít města a obce na svůj rozvoj. Nejméně tedy 3,2 miliardy, šly na podporu rozvoje cestovního ruchu. Paradoxně právě cestovní ruch zaznamenal největší počet žádostí o podporu. Další oblastí, kde bylo hodně žádostí i hodně podpořených projektů, je rozvoj místních komunikací. Jsou nějaké projekty, které Vám osobně udělaly radost? Takových projektů je mnoho a já bych zde nechtěla jmenovat. Ostatně v loňském roce jsme uspořádali soutěž o nejlepší projekt ROP Jihozápad. Veřejnost vybrala projekt s názvem Záchrana gotického hradu v Soběslavi. Hlasující zaujal zejména svojí originalitou a estetickým pojetím. Gotický hrad, který je jednou z nejvýznamnějších památek Soběslavi i regionu, slouží od roku 2010 také jako městská knihovna. Myslím, že stojí za to si o něm přečíst, třeba právě na webových stránkách ROP Jihozápad. Potěšilo mne však i to, že naše projekty dosáhly mnoha ocenění v nejrůznějších soutěžích pořádaných mimo ROP Jihozápad, zaměřených především na zkvalitňování veřejného prostoru, cestovního ruchu atd. Mgr. Ivana Makovičková, pověřená vedením Úřadu Regionální rady Jihozápad: Do roku 2015 budeme v rámci ROP Jihozápad program uzavírat, to znamená, že se budou ukončovat projekty, bude probíhat jejich kontrola, proplácení a s tím spojená celková administrativa včetně rozsáhlých konzultací i servisu pro příjemce dotací. Dále se hodláme v tomto čase podílet na přípravě budoucího programovacího období a vnášet zkušenosti, které jsme získali při implementaci současného ROPu. 3

4 Jak pomáhají dotace z ROP Jihozápad v oblasti dopravy Silnice II/145 u Kratochvíle Doprava, respektive zlepšení stavu silnic, je často diskutované téma. Jistě se všichni shodneme na tom, že na českých silnicích je stále co dohánět. Evropská unie do této oblasti alokovala největší balík peněz, a pokud byly nějaké dodatečné finanční prostředky, ROP Jihozápad je směřoval převážně právě sem. Nejvíce podpořených projektů (101) bylo zaměřeno na rekonstrukci místních komunikací. Sem spadá i rekonstrukce a modernizace mostů, křižovatek nebo přejezdů. V tomto případě bych rád pochválil aktivitu měst a obcí coby žadatelů o dotace. Nejvíce peněz 4,5 miliardy korun, získaly kraje na rekonstrukci silnic II. a III. třídy. Za zmínku stojí například silnice Husinec Běleč, silnice u Kratochvíle, nebo Rekonstrukce Lanovy třídy České Budějovice silnice Železná ruda Špičák. Ve vyčíslení 324 km rekonstruovaných silnic. Toto číslo se bude ještě zvyšovat vzhledem k tomu, že některé projekty se dokončují a ROP Jihozápad ještě chystá vyhlásit další výzvy zaměřené na dopravu. Kromě silnic se hledělo také na modernizaci vozového parku pro veřejnou dopravu, výstavbu či rekonstrukci železničních a autobusových zastávek, parkovišť a terminálů. Budějovicemi tak brázdí 14 nových trolejbusů a 5 nízkopodlažních plynových minibusů jezdí centrem Tábora. Nové trolejbusy a tramvaje přibyly i v Plzni. Významné projekty, které budou mít dopad na celý Plzeňský kraj, se týkají nákupu 7 železničních kolejových vozidel. V současné době již v Plzeňském kraji jezdí 3 nové soupravy RegioShark, zatím pouze ve zkušebním provozu. V tomto roce by měly naskočit do ostrého provozu a na tratích se objeví i zbývajících 5 vlaků financovaných z projektů ROP Jihozápad. Podobná situace je i v Jihočeském kraji. Zde zatím jezdí pouze jedna vlaková souprava RegioPanter, v roce 2013 by však měly být nasazeny zbývající 3 soupravy. Abychom byli kompletní, musím ještě zmínit projekty zaměřené na zavádění inteligentních informačních systémů ve veřejné dopravě. Ty byly pořízeny jak do Plzně, tak do Českých Budějovic, představil podporu v oblasti dopravy Jaromír Slíva, místopředseda Regionální rady ROP Jihozápad.. Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov východ Co nabídl ROP Jihozápad městům a obcím Jihočeského a Plzeňského kraje Podpora směřovala jak na projekty v malých obcích, kde se jednalo zejména o úpravu veřejných prostranství, tak na finančně nákladné programy obou krajských měst. Takzvané IPRM zahrnují různé investice realizované dílčími projekty společně zacílené k vyřešení specifických problémů předem vymezené části města či tématu ve městě. V rámci IPRM Levý břeh Vltavy byla v Českých Budějovicích financována rekonstrukce letní plovárny, Palackého náměstí, nebo níže zmíněného sídliště Máj. IPRM v Plzni zahrnovalo významný projekt revitalizace Štruncových sadů v centru města. Tento park se díky zásadní investici proměnil v moderní zónu trávení volného času pro všechny generace, uvedla Iveta Hametová a Jan Boško, vedoucí územních odborů implementace programu, Úřad Regionální rady Jihozápad. Sušice nabízí svým obyvatelům vyžití i v zimních měsících Na podzim roku 2012 bylo slavnostně otevřeno nové komunitní centrum v Sušici. Tento jedinečný ucelený areál vznikl na místě starého brownfieldu po vojenské divizi, který hyzdil hranice památkové zóny v centru města Sušice. V rámci projektu, podpořeného z prostředků ROP Jihozápad, se sem přestěhovala městská knihovna, vznikl zde krásný sál pro pořádání kulturních akcí a také několik kluboven. V klubovnách sídlí například mateřské centrum, nebo sdružení zdravotně postižených. Sušičtí mají i krásné moderní kino, které bylo po více než roční přestávce slavnostně znovu otevřeno v září Objekt kina s okolním prostranstvím byl v letech kompletně rekonstruován, a to především díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Koncept a vnitřní uspořádání vychází z jednoho multifunkčního sálu, který disponuje, kromě moderního vybavení pro promítání filmů i technikou vhodnou pro širší využití - divadelní a taneční představení, besedy, přednášky, konference, hry a další. V prvním patře se nachází Galerie výtvarného umění a celé příjemné prostředí dotváří kavárna s celodenním provozem a možností rychlého občerstvení. Komunitní centrum Sušice 4

5 Regenerace části panelového sídliště Máj Sídliště Máj je jednou z největších obytných lokalit v Českých Budějovicích. Sídliště je díky svému stáří a chybějícím investicím zchátralé a části veřejných prostranství jsou dožitá. Největším problémem jsou dlouhodobě chybějící parkovací místa, nedostatek hřišť a zeleně. Toto vše by měl postupně vyřešit rozsáhlý program regenerace sídliště rozdělený do šesti částí. Počítá se s opravou povrchů silnic a chodníků, výstavbou několika dětských hřišť a rekonstrukcí těch stávajících. Mládež jistě uvítá nový skatepark či upravený pahorek pro sáňkování. Myslelo se i na seniory, kteří budou moci využívat speciálně upravený a oplocený park za domovem důchodců. Přibude několik zelených ploch, hromadné garáže a hlídané parkoviště. Na financování regenerace sídliště Máj se výraznou měrou podílí finance z Evropské unie. Hřiště v Dubenské ulici Evropská unie podpořila rekonstrukci škol v Jihočeském a Plzeňském kraji Také rozvoj školství patří mezi oblasti, kde jsme téměř při každé výzvě registrovali vysoký zájem o dotace. Když se tedy naskytla možnost získat dodatečné prostředky pro ROP Jihozápad, neváhali jsme a část z nich jsme přidali právě do oblasti rozvoje školství. Finance na rekonstrukce škol, nebo nákup zařízení a vybavení pro zkvalitnění výuky získalo celkem 64 škol jak ve velkých městech, tak v obcích. ROP Jihozápad podporoval projekty základních, středních a vyšších odborných škol. Vedle nich prošla rekonstrukcí i celá řada mateřských škol, kde se v mnoha případech navýšila často nedostatečná kapacita, uvedl Karel Tomšovský, vedoucí odboru řízení programu Úřadu Regionální rady Jihozápad. Žáci ZŠ Plešivec mají největší radost z nových počítačů a interaktivních tabulí Základní škola Plešivec je druhou největší školou v Českém Krumlově. Díky projektu podpořenému z ROP Jihozápad je škola vybavena novými pomůckami. Nejvíce si děti pochvalují interaktivní tabule a nové počítače. Vybaveny byly také učebny přírodopisu, tělocvična a kuchyňka sloužící pro praktickou výchovu. Druhou částí projektu byla rekonstrukce víceúčelového hřiště. Nově je tak pro potřeby školy i pro veřejnost rozšířena nabídka školních a volnočasových aktivit o volejbal, nohejbal, házenou, tenis, malou kopanou, basketbal a rekreační běh. Kapacita školky v obci Líně navýšena o 20 dětí Posledních zhruba pět let se mateřská škola v obci Líně na Plzeňsku potýkala s nedostačující kapacitou. Tento problém řešila školka se základní školou různými provizorii. Část dětí například docházela pouze na půl dne. Problém byl vyřešen dokončením projektu, který získal finance z ROP Jihozápad. Děti, které na několik měsíců nalezly azyl v místní základní škole, se v prosinci 2012 přestěhovaly do nových prostor. Ve zrekonstruovaném podkroví mateřské školy mají počítačovou učebnu, velkou víceúčelovou třídu, ložnici a krásnou hernu. Součástí projektu bylo také nové sociální zařízení a zázemí pro učitelky. V přízemí objektu pak obec upravila původní dvě třídy, opravila sítě, podlahy a prostory vymalovala. Zároveň se rekonstrukcí výdejny jídel uvolnila místnost pro školní družinu. Efektivnější fungování zdravotnické péče jako hlavní téma evropských projektů Oblast zdravotnictví zahrnuje 39 podpořených, poměrně nákladných, projektů. Většina z nich má zásadní význam na kvalitu zdravotnické péče v daných oblastech. Mezi ty nejzásadnější investice v Plzeňském kraji patří dostavba klatovské nemocnice. V rámci tohoto projektu byl v objektu stávající nemocnice vybudován nový vyšetřovací a léčebný komplex a objekt lůžkové části. Zásadním počinem v Jihočeském kraji je projekt přístavby a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, uvedla Iveta Hametová a Jan Boško, vedoucí územních odborů implementace programu, Úřad Regionální rady Jihozápad. 5

6 Klatovská nemocnice investovala miliony do své dostavby Několik let probíhající stavba byla v loňském roce úspěšně dokončena a v říjnu byl slavnostně otevřen nový nemocniční monoblok v areálu stávající nemocnice. Hlavním cílem bylo vybudovat moderní nemocnici odpovídající pozici druhého nejvýznamnějšího regionálního zařízení na území Plzeňského kraje, poskytujícího zdravotní služby ve vysokém standardu odbornosti, kvality prostředí a kapacitě umožňující trvale rentabilní provoz. Tato dostavba byla zčásti financována prostřednictvím projektu ROP Jihozápad. Předmětem projektu byl především vyšetřovací a léčebný komplement a objekt lůžkové části, zajištění diagnostického zdravotnického vybavení a služeb bezprostředně souvisejících s pořízením investice. Nově zřízený monoblok nemocnice nahradil nevyhovující staré pavilony roztroušené po nemocničním areálu. Na počátku října loňského roku se zprovoznily ambulance, lůžková část a sály začaly fungovat v průběhu měsíce října I v menších městech může fungovat kvalitní zdravotnická péče Díky úspěšnému projektu v rámci ROP jihozápad mohou občané Dačic a okolí využívat kvalitní péče oční ambulance. Zdravotnické zařízení oční ambulance v regionu Dačicko zlepšilo své vybavení právě díky tomuto projektu. Řešeno bylo nedostatečné vybavení oční ambulance, kdy v rámci realizace projektu bylo nakoupeno několik moderních lékařských diagnostických přístrojů. Realizátor projektu chtěl nabídnout pacientům co nejkomplexnější lékařské služby v oblasti diagnostické i léčebné péče. Uskutečněním tohoto projektu byla podpořena zdravotní prevence, a to především v oblasti léčení glaukomu. Vyšetřovaní pacienti byli na některá vyšetření odesíláni do jiných ordinací, nyní však, díky zakoupeným přístrojům, budou moci všechna vyšetření podstoupit pouze v jednom zařízení. V ambulanci jsou v současné době k dispozici čtyři typy lékařských přístrojů. Pro správné využití některých funkcí zakoupených přístrojů bylo nutné také pořízení speciálního notebooku, který tato data zpracovává. Kromě vybavení oční ambulance byl projekt zaměřen taktéž na zvýšení komfortu ambulance, jak pro klienty, tak pro personál ordinace. Dotace pomáhají i v oblasti integrace sociálně znevýhodněných Projekty podpořené v oblasti sociální integrace mne těší zejména proto, že jsou cílené na vybrané skupiny osob, které pomoc opravdu potřebují. Nedotýkají se široké veřejnosti, zato však můžeme vidět konkrétní tváře, které mají z projektu užitek. Jsem ráda, že se nám podařilo financovat několik domovů důchodců, kterých mají oba kraje stále nedostatek. Mezi naše projekty patří dále sociálně terapeutické dílny, stacionáře nebo chráněná bydlení. Celkem v této oblasti přispěl ROP Jihozápad na 39 projektů, uvádí Ivana Makovičková, pověřená vedením Úřadu Regionální rady Jihozápad. Centrum sociální rehabilitace v Meclově otevírá dveře lidem s handicapem V Plzeňském kraji vznikla nová příležitost pro handicapované. Muži i ženy s duševním handicapem mohou najít zázemí v nově zrekonstruovaném objektu bývalé fary v Meclově, v níž vzniklo Centrum sociální rehabilitace Sv. Vavřince. Rekonstrukce centra byla provedena v rámci projektu ROP Jihozápad a podpořena dotací z Evropské unie. Projekt předchází sociálnímu vyloučení uživatelů a posiluje možnost jejich integrace do společnosti. Uživatelé zde mohou najít zázemí a bydlení, stejně jako možnost práce v Dílnách, které byly nově vystavěny vedle zrekonstruovaného objektu. Jedná se o tkalcovskou a polytechnickou dílnu. V Centru může své zázemí najít 15 uživatelů služby, dílny poskytují službu 20 uživatelům. Realizace projektu vycházela z několikaletých zkušeností terénních pracovníků, kteří často naráželi na nemožnost řešit situaci klientů trpících psychickým handicapem a zároveň postrádajících fungující rodinné a sociální vazby. Po návratu z léčení se tito klienti opět ocitají v pasti sociálních problémů, jako jsou např. sociální izolace od okolí, špatná finanční situace, různé druhy závislostí, neschopnost samostatně pracovat apod. Tento projekt je v Plzeňském kraji jediný svého druhu, který nabízí komplexní pomoc, tj. pobytovou formu sociální rehabilitace spojenou se sociálně terapeutickými dílnami pro specifickou skupinu obyvatel. Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích pomáhá lidem postiženým Alzheimerovou chorobou Na podzim roku 2012 se otevřely dveře nového domova lidem trpícím Alzeheimerovou chorobou či jinými typy demencí v pokročilých stadiích a vyžadujícím zvláštní režim. Projekt vytvoření specializovaného zařízení, jakým je Domov Matky Vojtěchy, realizoval Hospic sv. Jana N. Neumanna, mimo jiné i díky evropským dotacím v rámci projektu ROP Jihozápad. Alzeheimerovou nemocí v určitém stadiu dnes trpí každý 20. člověk starší 65 let a zřízení centra se specializovanou péčí o tyto osoby je tedy v každém regionu, dá se říci, nutností. Domov Matky Vojtěchy je vybaven zařízením, které zabraňuje úrazům klientů zde žijících, působí uklidňujícím dojmem a přináší všem klientům stimuly potřebné pro další důstojný život a příznivý průběh jejich nemoci. Ten lze totiž pozitivně ovlivnit právě zajištěním odborného lékařského dohledu spolu s lidským přístupem ošetřujících a vhodně vybaveným prostorem. Kromě péče praktického lékaře mají klienti k dispozici péči psychiatra a ergoterapeuta, který klienta stimuluje podle jeho aktuálních potřeb. Za zmínku stojí také speciálně sestavený jídelníček či stálá péče ošetřovatelek. V regionu jižních Čech se vybudováním tohoto zařízení částečně vyřešila nedostatečná kapacita míst pro umístění osob s postižením. 6

7 Stacionář Radost v Soběkurech nabízí zázemí lidem trpícím autistickými poruchami Relaxační místnost pro klienty Zkvalitnění služeb denního stacionáře Radost v Soběkurech u Přeštic, tak zněl hlavní cíl projektu Diakonie CEE střediska Západní Čechy v projektu ROP Jihozápad. Stacionář poskytuje služby lidem ve věku od 16 do 64 let s autistickými poruchami. V rámci projektu byl prostor stacionáře, který sídlí v budově bývalé školy, zrekonstruován a vybaven speciálním zařízením. V první etapě proběhla rekonstrukce budovy spočívající v kompletní výměně nevyhovujících oken a změně topného systému, což přispělo ke zvýšení tepelné pohody objektu. V rámci druhé etapy projektu vznikla v budově relaxační místnost vybavená speciálními prvky přispívajícími ke zklidnění klientů a zpříjemnění jejich pobytu ve stacionáři. Do denního stacionáře docházejí klienti sami nebo s doprovodem a v průběhu dne se pod vedením věnují nejrůznějším aktivitám, jako jsou pracovní činnosti, činnosti zaměřené na rozvoj komunikace či sociálních dovedností. Zařízení v Soběkurech na Plzeňsku je svým zaměřením a působením na osoby s autismem unikátní nejen v rámci svého regionu, ale dokonce celé České republiky, poskytuje totiž komplexní ambulantní denní péči. Velký zájem o dotace z Evropské unie na podporu cestovního ruchu Přestože na rozvoj cestovního ruchu byla alokována nejmenší finanční částka v rámci ROP Jihozápad, zájem o dotace byl enormní. Obdrželi jsme asi 900 projektových záměrů. Vzhledem k omezené alokaci mohlo být podpořeno asi 200 projektů. Toto číslo nemusí být ještě konečné. ROP Jihozápad totiž zvažuje v roce 2013 vyhlášení ještě jedné poslední výzvy v této oblasti podpory. Díky dotacím máme napříč Jihočeským a Plzeňským krajem nové nebo rekonstruované cyklostezky, ubytovací kapacity, nebo sportoviště. Mně osobně nejvíce přirostl k srdci projekt, který řešil konzervaci hradu Pořešín nedaleko Českého Krumlova. Parta nadšených lidí zde udělala obrovský kus práce. Díky projektu se podařilo, do té doby nepříliš známou, památku představit širší veřejnosti. V Plzeňském kraji se chystám navštívit proslulé klatovské katakomby a terasové zahrady ve Zbiroze. Tipů na výlet s ROP Jihozápad je mnoho. Ostatně navštivte naše webové stránky a přesvědčte se sami. Na léto pro Vás připravujeme další cyklus cestovatelské série Tipy na výlet, tak si jej jistě nenechte ujít, představila podporu cestovního ruchu Michaela Biňovcová, tisková mluvčí Úřadu Regionální rady Jihozápad. Libínské sedlo nabízí příjemné lyžování pro celou rodinu Lyžařský areál Libínské sedlo je zatím jediné zařízení tohoto druhu na Prachaticku. Sjezdovky jsou vhodné jak pro začínající, tak pro zkušenější lyžaře, kteří nechtějí jezdit za lyžováním daleko. Sjezdovky jsou sice kratší než u našich zahraničních sousedů, zato jsou povětšinou bez dlouhých front na vlek. Ideální podmínky zde naleznou rodiny s malými dětmi, pro které je k dispozici lyžařská školička vedená zkušenými instruktory. Díky dotacím z Evropské unie je v areálu nový systém zasněžování, který prodlužuje zimní sezonu a vypomáhá ve dnech, kdy nejsou dostatečné přirozené sněhové podmínky. Přepravní kapacitu a bezpečnost lyžařů také zvyšuje nový vlek. Provozní doba areálu je během týdne omezená na večerní lyžování od 17 do 20 hodin, v sobotu se jezdí bez přestávky od 9 do 20 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin. V pondělí se nelyžuje. Během ledna a února zde proběhlo několik zajímavých akcí, jako například maškarní rej na sněhu, nebo sportovní den, kdy děti soutěžily v krasojízdě a ve zručnosti na lyžích i snowboardech. Poslední akcí sezony bylo sportovní klání v jízdě na historických lyžích a v krasojízdě ve stylu telemark. Video-záznam z této akce naleznete na Rokycanské muzeum otevřelo novou expozici Historické kořeny muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech sahají až do roku 1905, kdy bylo otevřeno. Nová expozice s názvem Příroda pro budoucnost byla dokončena v závěru roku Představuje návštěvníkům zejména chráněná přírodní území na Rokycansku přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní parky. V expozici jsou použity i interaktivní prvky, které určitě zaujmou zejména dětské návštěvníky. Součástí jsou i krátké filmy v jazykových mutacích, které byly natočeny ve spolupráci s odborným pracovníkem muzea přímo v terénu. Expozice je bezbariérová, takže je přístupná i hendikepovaným návštěvníkům, vozíčkářům. K expozici byl vydán propagační leták, který si můžete po návštěvě odnést. Jako průvodce lze využít i publikaci o chráněných územích Rokycanska. Vznik expozice byl podpořen dotací z ROP Jihozápad. Muzeum je otevřeno celoročně od 8 do 16 hodin s výjimkou pondělků. Navštivte muzeum církevního umění v Plzni Předmětem projektu, který byl podpořen dotací z Evropské unie, je záchrana významné gotické památky bývalého Františkánského kláštera v Plzni, která je hodnocena jako prioritní z hlediska památkové koncepce Plzeňského kraje. Pod odborným vedením Západočeského muzea v Plzni, vzniklo v prostorách kláštera také nové Muzeum církevního umění plzeňské diecéze. Muzeum je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. K tomuto cíli používá výtvarných děl historických epoch, bohoslužebných náčiní, rouch a textů, které uvádějí tyto předměty do souvislostí s křesťanským životem a vysvětlují jejich významy. Navazuje ve své činnosti na bývalé Diecézní muzeum v Plzni a zaměřením je inspirováno současnými moderními evropskými expozicemi. Prezentovaná díla a předměty patří k tomu nejlepšímu, co se v západních Čechách zachovalo. Muzeum bylo slavnostně otevřeno v polovině roku 2012 a těší se velkému zájmu ze strany veřejnosti. 7

8 Jak fungují evropské dotace? Prostředky z evropských fondů, evropské peníze, evropské dotace, to platila Evropa a další a další výrazy a věty slyšíme z médií a z úst politiků často. Pro politiky a úředníky všech formátů od těch centrálních přes regionální a místní, pro manažery, vědecké instituce a investory všech typů jsou denním chlebem, bez kterého to dneska nejde. A kdo je nezvládne, nemá šanci. A zbytek národa pouze mlhavě tuší, či spíše tuší že netuší, o čem je vlastně řeč. Zkusme si proto tento proces alespoň v základních obrysech přiblížit. Dotace jsou když Řečí slovníkovou můžeme uvést, že evropské dotace jsou specifickým druhem subvencí, které ze svých prostředků poskytuje Evropská unie. Jenom pro připomenutí příští rok 1. května budeme jejími členy už rovných deset let. Už bychom tedy mohli jako občané nejen České republiky, ale i EU, leccos umět, leccos zvládat a leccos pochopit! Žádost o vstup podala vláda ČR v čele s tehdejším premiérem Václavem Klausem v roce 1996 v Římě a přístupová jednání byla zahájena v roce Smlouvu o přistoupení pak podepisoval v Aténách v dubnu 2003 opět Václav Klaus, tentokrát jako prezident... Fondy jsou pilířem sjednocování To jen na oživení střednědobé paměti národa a hupky zpátky k penězům. Zkrátka, Evropská unie má k dispozici dva základní zdroje. Je to Fond soudržnosti a druhou skupinu tvoří tzv. strukturální fondy - Evropský fond pro regionální rozvoj, který budeme dále v příloze označovat zkratkou ERDF, a Evropský sociální fond ESF. Dá se říci, že tyto evropských fondy jsou základním pilířem evropské sjednocovací a kohezní ideje, respektive politiky hospodářského sjednocení. Zkrze ně a jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky plynoucí do jednotlivých členských států, regionů a konkrétních projektů formou eurodotací. Tyto evropské dotace se potom v praxi využívají pro postupné vyrovnávání hospodářských a dalších rozdílů mezi různě rozvinutými státy a regiony na území Evropské unie. Jsou určeny pro chudší a jinak znevý- hodněné regiony, například venkovské regiony, problémové městské oblasti, upadající průmyslové lokality, oblasti s přírodním znevýhodněním nebo pohraniční regiony. Peníze ze SF jsou čerpány v rámci cyklů - programových období (u nás nejprve na roky , nyní na roky ) a na základě definování jasných cílů a priorit. Čili více prostředků nyní směřuje spíše do východních a nově přistoupivších zemí unie na úkor zemí rozvinutých. A i díky nim už se zemím jako Slovinsko, Malta Kypr nebo Česká republika podařilo v hospodářských aspektech dohnat méně rozvinuté původní země jako například Portugalsko, s nímž už se v některých ekonomických kategoriích můžeme srovnávat. V hrubém domácím produktu na hlavu už jsme vloni předběhli nejen Portugalsko, ale i Řecko, zmítané dluhovou krizí a neschopností své politické reprezentace řešit vnitrostátní problémy a neefektivní stát. Budiž nám vzorem, co se může stát, když budeme zametat průšvihy pod koberec a přivírat oči před zlodějinami na všech úrovních Zatím více dostáváme, ale brzy tomu bude naopak Aby bylo možné evropské peníze přerozdělovat, musíme napřed pomyslný evropský měšec naplnit. To se děje prostřednictvím příspěvků odváděných z jednotlivých národních rozpočtů do unij- Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, zahájila realizaci projektu s názvem Začínáme s praxí již ve škole, registrační číslo CZ.1.07/1.1.14/ Projekt byl zahájen 1. září 2012 a ukončení projektu se předpokládá do 31. srpna Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Projekt Začínáme s praxí již ve škole je zaměřen na prohloubení spolupráce Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, zaměřené na technické a přírodovědné obory a odborné zaměstnavatelské sféry. Tento projekt vznikl na základě zjištění, že žáci ukončující své vzdělání postrádají dostatečnou praxi, která by jim pomohla lépe se uplatnit na trhu práce. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogičtí pracovníci technických a přírodovědných oborů v Jihočeském kraji. V rámci projektu budou probíhat stáže pedagogických pracovníků, které vyústí v tvorbu studijních materiálů, jenž budou aplikovány ve výuce. Součástí projektu je zapůjčení nových moderních strojů, prostřednictvím kterých se prováže teorie s praxí. Hlavní náplní projektu je uskutečnění stáží a rozšíření praxe pro žáky odborných škol u budoucích zaměstnavatelů Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, zahájila realizaci projektu s názvem Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky, registrační číslo CZ.1.07/1.3.40/ Projekt byl zahájen 1. června 2012 a ukončení projektu se předpokládá do 31. března Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem projektu je udržení konkurenceschopnosti pedagogů. Cílová skupina zahrnuje učitele Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, kteří se v rámci projektu naučí aktivně využívat moderní ICT a multimediální techniky. Dále se v rámci projektu učitelé vyškolí ve využívání vhodných psychologických dovedností ve stresových situacích

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Ve znamení příprav na krizi

Ve znamení příprav na krizi Heslo ministra Jankovského: Co nejméně samosprávě překážet Lázeňský trojúhelník usiluje o Unesco ROZHOVOR, STRANA 11 PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI.

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji ŘÍJEN 2009 Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. Návštěva Jeho svatosti Benedikta XVI., která se v Brně uskutečnila za mimořádného

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Středočeský magazín. Kauza Buštěhrad přečtěte si pravdu Kam v létě. Uvnitř slevový. kupón na výstavu. o Jagelloncích

Středočeský magazín. Kauza Buštěhrad přečtěte si pravdu Kam v létě. Uvnitř slevový. kupón na výstavu. o Jagelloncích Středočeský magazín 2/2012 Neprodejný výtisk Kauza Buštěhrad přečtěte si pravdu Kam v létě Uvnitř slevový kupón na výstavu o Jagelloncích Důležitá telefonní čísla Obsah 155... Zdravotní záchranná služba

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta Podnikejme jinak sociální ekonomický environmentální Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov číslo 4 Malá domů Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně ke sportovnímu slangu, dnes se

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více