EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA"

Transkript

1 EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

2 Budoucnost čerpání dotací z EU očima předsedy Regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grünera V současné době se formulují konkrétní priority podporované v tzv. IROPu, navrhuje se též implementační struktura pro rozdělování unijních prostředků v období Pokud budou novou implementační strukturu zajišťovat kraje, stojíme o všechny zkušené a poctivé lidi, kteří ROP realizovali. V současné době je ale tato otázka stále v řešení na vládní úrovni. Doufáme, že nový systém bude respektovat zájmy a potřeby jednotlivých regionů a že nepůjde jen o shora vytvořený a řízený program. Je důležité, aby využití unijních prostředků pro období co nejlépe přispělo pro rozvoj republiky a regionů. Já osobně jsem pro maximální využití unijních prostředků tak, aby naše kraje, města, ale i malé obce prospívaly a nadále se rozvíjely. Regionální rozdíly by se měly Ivo Grüner, předseda Regionální rady: Pokud budou novou implementační strukturu zajišťovat kraje, stojíme o všechny zkušené a poctivé lidi, kteří ROP realizovali. V současné době je ale tato otázka stále v řešení na vládní úrovni. Doufáme, že nový systém bude respektovat zájmy a potřeby jednotlivých regionů a že nepůjde jen o shora vytvořený a řízený program. Ivo Grüner vyjádření k novému programovacímu období : díky tomu vyrovnávat. To však předpokládá, že všichni zúčastnění budou umět správně čerpat unijní finance. Zahrnutí regionální struktury do čerpání má svůj význam v jednodušší a zejména užší i pružnější komunikaci s příjemcem dotace a regiony. Do budoucna by se jasně měly ustanovit kompetence a odpovědnosti jednotlivých orgánů, tj. všech aktérů podílejících se na celkové struktuře rozdělování unijních prostředků a to jak řídícího orgánu, tak jednotlivých ministerstev. Jak známo svým finančním podílem nyní do struktury spadají i kraje a zástupci krajských zastupitelstev zasedají v Regionálních radách. Chybí však jasné a zákonné stanovení odpovědností krajů. Zásadní změnu by si proto dle mého názoru zasloužil zákon 248/200 Sb. Pro programovací období bych hlavně doporučil zjednodušení celkové administrace a to jak struktury a administrativy řídících orgánů, tak zjednodušení pro konečné příjemce. Na počátku programu by se měla stanovit jasná a užší pravidla čerpání, tedy přesné dotační oblasti tematické i územní. Následně podaná prvotní žádost o dotaci by mohla být formou projektové fiše (oproti dnes podávané složité a podrobné žádosti) v souladu s principem integrovaného přístupu. Po jejím posouzení a případné podpoře by se dopracovala do podrobné projektové dokumentace s příslušnými povoleními, realizovalo by se výběrové řízení a po té samotný projekt, to vše v jednotlivých fázích procesu za intenzivní kontroly a průběžné konzultace řídícího orgánu. Stručně řečeno, zájmem by mělo být soustředit veškeré síly na úspěšné realizace smysluplných projektů. Také doporučuji intenzivnější komunikaci se zástupci Evropské komise, tak aby měli plynulé informace o průběhu programů a společně se snížila pravděpodobnost případných nesrovnalostí, tj. nebát se diskutovat problémové oblasti. Nadále i do budoucna navrhuji využívání finančních zdrojů na budování nedostatečné základní infrastruktury. V prvé řadě, jako jsou komunikace i kanalizace a vodovody, školy, nemocnice, sociální zařízení atd. Příkladem regionálního přístupu je operační program pro Jihočeský a Plzeňský kraj ROP Jihozápad, který podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu a nabízí subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru více jak 16 miliard korun. V programu je nyní smluvně zavázáno téměř 14 miliard korun, což je více než 86 % všech prostředků Zlepšení podmínek pro výuku a vytvoření multimediální učebny v základní škole v Běšinech 2 Centrum sociální rehabilitace Sv.Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Silnice III. třídy Oselce - Chanovice

3 Jak v současnosti vypadá čerpání dotací z Evropské unie určených na programovací období ? Kolik procent je v rámci ROP Jihozápad již vyčerpáno? Na tuto a další otázky odpovídá Mgr. Ivana Makovičková. Rok 2013 je posledním rokem programovacího období , byť v následujících letech bude nadále probíhat ukončování realizace projektů podpořených z ROP Jihozápad, proplácení žádostí o platby a konečné finanční i věcné uzavírání programu. Již nám mnoho na rozdělování nezbývá. V současné době máme smluvně zavázáno již více jak 86 procent celkové alokace ROP Jihozápad. Ještě zde čeká na podpis několik smluv z nedávno uzavřených výzev. Doufáme, že zbývající část alokace se nám podaří rozdělit v rámci několika posledních výzev roku Tyto pozitivní výsledky jsou o to cennější, když si uvědomím, že ROP Jihozápad zažil i nelehké období přehodnocování 5. výzvy a několikeré pozastavení procesu certifikace. Jaký byl o dotace z ROP Jihozápad zájem? to je číslo celkového počtu všech předložených žádostí o podporu v rámci ROP Jihozápad. S takovým zájmem se nesetkal žádný ze sedmi ROPů. Aktivity žadatelů v Jihočeském a Plzeňském kraji si ceníme. Pro zaměstnance úřadu to ale často znamenalo velký administrativní nápor. Jsem ráda, že jsme náročné období ustáli a nyní můžeme sklízet plody naší práce. Z téměř tří tisíc žádostí bylo podpořeno 658 projektů za 14 miliard korun. Sami tedy můžete posoudit, jaká byla úspěšnost a šance žadatelů. Upozorňuji znovu, že tato čísla ještě nejsou absolutní, vzhledem k plánovaným výzvám. Jsou ještě žadatelé o dotace, kteří museli na projekt nejprve vynaložit peníze z vlastní kapsy a nyní teprve čekají na proplacení? Kolik jich je? Finance získá příjemce dotace opravdu až poté, co ukončí realizaci projektu, nebo jeho etapy. V rámci realizace projektu i po jeho ukončení prochází projekt několika zevrubnými kontrolami, teprve po splnění všech požadavků je dotace vyplacena příjemci. Na proplacení dotací z ROP Jihozápad v současné době čeká ještě asi 180 projektů. Tato otázka je však nyní trochu předčasná, protože ještě nejsme úplně u konce. Žadatelé, kteří uspějí v letošních výzvách a uzavřou smlouvu o poskytnutí dotace, mohou realizovat své projekty až do konce roku Poslední žádosti o platbu dotace musí být předloženy do února Takže projekty budou propláceny až do roku 2017, kdy se ROP Jihozápad finálně uzavře. Mluvíte o nově vyhlašovaných výzvách. Přiblížila byste nám je? Průběžně se snažíme monitorovat a analyzovat čerpání dotací z ROP Jihozápad. Na základě těchto analýz by měly být v první polovině letošního roku vyhlášeny čtyři výzvy. Pokud bude potřeba, další výzvy budeme vyhlašovat operativně. Je pro nás důležité, aby všechny smlouvy byly podepsány do konce letošního roku. Po letošku bude sice ještě dobíhat realizace projektů, nebude však možné vyhlašovat další výzvy. Peníze, které nebudou do konce roku rozděleny (zasmluvněny), budou muset být vráceny do rozpočtu Evropské unie. Máme však dobře nakročeno k tomu, abychom vše zvládli a vyčerpali alokaci do poslední koruny. Jaké projekty budou mít tedy ještě šanci ucházet se o dotaci? Nejdůležitějším tématem je doprava. Dvě výzvy podpoří rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. třídy. Další výzva bude zaměřena na podporu rozvoje místních komunikací. Poslední zatím plánovaná výzva bude cílena na rozvoj cestovního ruchu. Podpořena bude pravděpodobně revitalizace památek. Zájemci najdou aktuální harmonogram výzev na webových stránkách ROP Jihozápad Ještě bych ráda zmínila systém takzvaných náhradníků, který se nám v poslední době daří úspěšně využívat. Díky němu se na některé žadatele, kteří skončili, laicky řečeno, těsně pod čarou a na dotaci nedosáhli, může ještě usmát štěstí, i když s určitým zpožděním. Tento institut je současně pro ROP Jihozápad nástrojem pro snižování rizik spojených právě s ukončováním programu a nedočerpáním alokace. Můžete už nyní zhodnotit, do jakých oblastí šlo nejvíce financí z ROP Jihozápad? Odpověď na tuto otázku byla již zčásti jasná na začátku programovacího období. ROP Jihozápad má totiž tři zásadní témata a mezi ně je rozdělena celková alokace z Evropské unie. Celková alokace je v současné době zhruba 16 miliard korun. Výše alokace je částečně pohyblivá. Vzhledem k tomu, že dotace získáváme z EU v eurech, ale příjemcům se vyplácí v korunách, její přesná výše závisí na aktuálním kurzu koruny vůči euru. Nejvíce financí 7,3 miliardy korun jde na zlepšení dopravy, 5,3 miliardy mohla využít města a obce na svůj rozvoj. Nejméně tedy 3,2 miliardy, šly na podporu rozvoje cestovního ruchu. Paradoxně právě cestovní ruch zaznamenal největší počet žádostí o podporu. Další oblastí, kde bylo hodně žádostí i hodně podpořených projektů, je rozvoj místních komunikací. Jsou nějaké projekty, které Vám osobně udělaly radost? Takových projektů je mnoho a já bych zde nechtěla jmenovat. Ostatně v loňském roce jsme uspořádali soutěž o nejlepší projekt ROP Jihozápad. Veřejnost vybrala projekt s názvem Záchrana gotického hradu v Soběslavi. Hlasující zaujal zejména svojí originalitou a estetickým pojetím. Gotický hrad, který je jednou z nejvýznamnějších památek Soběslavi i regionu, slouží od roku 2010 také jako městská knihovna. Myslím, že stojí za to si o něm přečíst, třeba právě na webových stránkách ROP Jihozápad. Potěšilo mne však i to, že naše projekty dosáhly mnoha ocenění v nejrůznějších soutěžích pořádaných mimo ROP Jihozápad, zaměřených především na zkvalitňování veřejného prostoru, cestovního ruchu atd. Mgr. Ivana Makovičková, pověřená vedením Úřadu Regionální rady Jihozápad: Do roku 2015 budeme v rámci ROP Jihozápad program uzavírat, to znamená, že se budou ukončovat projekty, bude probíhat jejich kontrola, proplácení a s tím spojená celková administrativa včetně rozsáhlých konzultací i servisu pro příjemce dotací. Dále se hodláme v tomto čase podílet na přípravě budoucího programovacího období a vnášet zkušenosti, které jsme získali při implementaci současného ROPu. 3

4 Jak pomáhají dotace z ROP Jihozápad v oblasti dopravy Silnice II/145 u Kratochvíle Doprava, respektive zlepšení stavu silnic, je často diskutované téma. Jistě se všichni shodneme na tom, že na českých silnicích je stále co dohánět. Evropská unie do této oblasti alokovala největší balík peněz, a pokud byly nějaké dodatečné finanční prostředky, ROP Jihozápad je směřoval převážně právě sem. Nejvíce podpořených projektů (101) bylo zaměřeno na rekonstrukci místních komunikací. Sem spadá i rekonstrukce a modernizace mostů, křižovatek nebo přejezdů. V tomto případě bych rád pochválil aktivitu měst a obcí coby žadatelů o dotace. Nejvíce peněz 4,5 miliardy korun, získaly kraje na rekonstrukci silnic II. a III. třídy. Za zmínku stojí například silnice Husinec Běleč, silnice u Kratochvíle, nebo Rekonstrukce Lanovy třídy České Budějovice silnice Železná ruda Špičák. Ve vyčíslení 324 km rekonstruovaných silnic. Toto číslo se bude ještě zvyšovat vzhledem k tomu, že některé projekty se dokončují a ROP Jihozápad ještě chystá vyhlásit další výzvy zaměřené na dopravu. Kromě silnic se hledělo také na modernizaci vozového parku pro veřejnou dopravu, výstavbu či rekonstrukci železničních a autobusových zastávek, parkovišť a terminálů. Budějovicemi tak brázdí 14 nových trolejbusů a 5 nízkopodlažních plynových minibusů jezdí centrem Tábora. Nové trolejbusy a tramvaje přibyly i v Plzni. Významné projekty, které budou mít dopad na celý Plzeňský kraj, se týkají nákupu 7 železničních kolejových vozidel. V současné době již v Plzeňském kraji jezdí 3 nové soupravy RegioShark, zatím pouze ve zkušebním provozu. V tomto roce by měly naskočit do ostrého provozu a na tratích se objeví i zbývajících 5 vlaků financovaných z projektů ROP Jihozápad. Podobná situace je i v Jihočeském kraji. Zde zatím jezdí pouze jedna vlaková souprava RegioPanter, v roce 2013 by však měly být nasazeny zbývající 3 soupravy. Abychom byli kompletní, musím ještě zmínit projekty zaměřené na zavádění inteligentních informačních systémů ve veřejné dopravě. Ty byly pořízeny jak do Plzně, tak do Českých Budějovic, představil podporu v oblasti dopravy Jaromír Slíva, místopředseda Regionální rady ROP Jihozápad.. Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov východ Co nabídl ROP Jihozápad městům a obcím Jihočeského a Plzeňského kraje Podpora směřovala jak na projekty v malých obcích, kde se jednalo zejména o úpravu veřejných prostranství, tak na finančně nákladné programy obou krajských měst. Takzvané IPRM zahrnují různé investice realizované dílčími projekty společně zacílené k vyřešení specifických problémů předem vymezené části města či tématu ve městě. V rámci IPRM Levý břeh Vltavy byla v Českých Budějovicích financována rekonstrukce letní plovárny, Palackého náměstí, nebo níže zmíněného sídliště Máj. IPRM v Plzni zahrnovalo významný projekt revitalizace Štruncových sadů v centru města. Tento park se díky zásadní investici proměnil v moderní zónu trávení volného času pro všechny generace, uvedla Iveta Hametová a Jan Boško, vedoucí územních odborů implementace programu, Úřad Regionální rady Jihozápad. Sušice nabízí svým obyvatelům vyžití i v zimních měsících Na podzim roku 2012 bylo slavnostně otevřeno nové komunitní centrum v Sušici. Tento jedinečný ucelený areál vznikl na místě starého brownfieldu po vojenské divizi, který hyzdil hranice památkové zóny v centru města Sušice. V rámci projektu, podpořeného z prostředků ROP Jihozápad, se sem přestěhovala městská knihovna, vznikl zde krásný sál pro pořádání kulturních akcí a také několik kluboven. V klubovnách sídlí například mateřské centrum, nebo sdružení zdravotně postižených. Sušičtí mají i krásné moderní kino, které bylo po více než roční přestávce slavnostně znovu otevřeno v září Objekt kina s okolním prostranstvím byl v letech kompletně rekonstruován, a to především díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Koncept a vnitřní uspořádání vychází z jednoho multifunkčního sálu, který disponuje, kromě moderního vybavení pro promítání filmů i technikou vhodnou pro širší využití - divadelní a taneční představení, besedy, přednášky, konference, hry a další. V prvním patře se nachází Galerie výtvarného umění a celé příjemné prostředí dotváří kavárna s celodenním provozem a možností rychlého občerstvení. Komunitní centrum Sušice 4

5 Regenerace části panelového sídliště Máj Sídliště Máj je jednou z největších obytných lokalit v Českých Budějovicích. Sídliště je díky svému stáří a chybějícím investicím zchátralé a části veřejných prostranství jsou dožitá. Největším problémem jsou dlouhodobě chybějící parkovací místa, nedostatek hřišť a zeleně. Toto vše by měl postupně vyřešit rozsáhlý program regenerace sídliště rozdělený do šesti částí. Počítá se s opravou povrchů silnic a chodníků, výstavbou několika dětských hřišť a rekonstrukcí těch stávajících. Mládež jistě uvítá nový skatepark či upravený pahorek pro sáňkování. Myslelo se i na seniory, kteří budou moci využívat speciálně upravený a oplocený park za domovem důchodců. Přibude několik zelených ploch, hromadné garáže a hlídané parkoviště. Na financování regenerace sídliště Máj se výraznou měrou podílí finance z Evropské unie. Hřiště v Dubenské ulici Evropská unie podpořila rekonstrukci škol v Jihočeském a Plzeňském kraji Také rozvoj školství patří mezi oblasti, kde jsme téměř při každé výzvě registrovali vysoký zájem o dotace. Když se tedy naskytla možnost získat dodatečné prostředky pro ROP Jihozápad, neváhali jsme a část z nich jsme přidali právě do oblasti rozvoje školství. Finance na rekonstrukce škol, nebo nákup zařízení a vybavení pro zkvalitnění výuky získalo celkem 64 škol jak ve velkých městech, tak v obcích. ROP Jihozápad podporoval projekty základních, středních a vyšších odborných škol. Vedle nich prošla rekonstrukcí i celá řada mateřských škol, kde se v mnoha případech navýšila často nedostatečná kapacita, uvedl Karel Tomšovský, vedoucí odboru řízení programu Úřadu Regionální rady Jihozápad. Žáci ZŠ Plešivec mají největší radost z nových počítačů a interaktivních tabulí Základní škola Plešivec je druhou největší školou v Českém Krumlově. Díky projektu podpořenému z ROP Jihozápad je škola vybavena novými pomůckami. Nejvíce si děti pochvalují interaktivní tabule a nové počítače. Vybaveny byly také učebny přírodopisu, tělocvična a kuchyňka sloužící pro praktickou výchovu. Druhou částí projektu byla rekonstrukce víceúčelového hřiště. Nově je tak pro potřeby školy i pro veřejnost rozšířena nabídka školních a volnočasových aktivit o volejbal, nohejbal, házenou, tenis, malou kopanou, basketbal a rekreační běh. Kapacita školky v obci Líně navýšena o 20 dětí Posledních zhruba pět let se mateřská škola v obci Líně na Plzeňsku potýkala s nedostačující kapacitou. Tento problém řešila školka se základní školou různými provizorii. Část dětí například docházela pouze na půl dne. Problém byl vyřešen dokončením projektu, který získal finance z ROP Jihozápad. Děti, které na několik měsíců nalezly azyl v místní základní škole, se v prosinci 2012 přestěhovaly do nových prostor. Ve zrekonstruovaném podkroví mateřské školy mají počítačovou učebnu, velkou víceúčelovou třídu, ložnici a krásnou hernu. Součástí projektu bylo také nové sociální zařízení a zázemí pro učitelky. V přízemí objektu pak obec upravila původní dvě třídy, opravila sítě, podlahy a prostory vymalovala. Zároveň se rekonstrukcí výdejny jídel uvolnila místnost pro školní družinu. Efektivnější fungování zdravotnické péče jako hlavní téma evropských projektů Oblast zdravotnictví zahrnuje 39 podpořených, poměrně nákladných, projektů. Většina z nich má zásadní význam na kvalitu zdravotnické péče v daných oblastech. Mezi ty nejzásadnější investice v Plzeňském kraji patří dostavba klatovské nemocnice. V rámci tohoto projektu byl v objektu stávající nemocnice vybudován nový vyšetřovací a léčebný komplex a objekt lůžkové části. Zásadním počinem v Jihočeském kraji je projekt přístavby a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, uvedla Iveta Hametová a Jan Boško, vedoucí územních odborů implementace programu, Úřad Regionální rady Jihozápad. 5

6 Klatovská nemocnice investovala miliony do své dostavby Několik let probíhající stavba byla v loňském roce úspěšně dokončena a v říjnu byl slavnostně otevřen nový nemocniční monoblok v areálu stávající nemocnice. Hlavním cílem bylo vybudovat moderní nemocnici odpovídající pozici druhého nejvýznamnějšího regionálního zařízení na území Plzeňského kraje, poskytujícího zdravotní služby ve vysokém standardu odbornosti, kvality prostředí a kapacitě umožňující trvale rentabilní provoz. Tato dostavba byla zčásti financována prostřednictvím projektu ROP Jihozápad. Předmětem projektu byl především vyšetřovací a léčebný komplement a objekt lůžkové části, zajištění diagnostického zdravotnického vybavení a služeb bezprostředně souvisejících s pořízením investice. Nově zřízený monoblok nemocnice nahradil nevyhovující staré pavilony roztroušené po nemocničním areálu. Na počátku října loňského roku se zprovoznily ambulance, lůžková část a sály začaly fungovat v průběhu měsíce října I v menších městech může fungovat kvalitní zdravotnická péče Díky úspěšnému projektu v rámci ROP jihozápad mohou občané Dačic a okolí využívat kvalitní péče oční ambulance. Zdravotnické zařízení oční ambulance v regionu Dačicko zlepšilo své vybavení právě díky tomuto projektu. Řešeno bylo nedostatečné vybavení oční ambulance, kdy v rámci realizace projektu bylo nakoupeno několik moderních lékařských diagnostických přístrojů. Realizátor projektu chtěl nabídnout pacientům co nejkomplexnější lékařské služby v oblasti diagnostické i léčebné péče. Uskutečněním tohoto projektu byla podpořena zdravotní prevence, a to především v oblasti léčení glaukomu. Vyšetřovaní pacienti byli na některá vyšetření odesíláni do jiných ordinací, nyní však, díky zakoupeným přístrojům, budou moci všechna vyšetření podstoupit pouze v jednom zařízení. V ambulanci jsou v současné době k dispozici čtyři typy lékařských přístrojů. Pro správné využití některých funkcí zakoupených přístrojů bylo nutné také pořízení speciálního notebooku, který tato data zpracovává. Kromě vybavení oční ambulance byl projekt zaměřen taktéž na zvýšení komfortu ambulance, jak pro klienty, tak pro personál ordinace. Dotace pomáhají i v oblasti integrace sociálně znevýhodněných Projekty podpořené v oblasti sociální integrace mne těší zejména proto, že jsou cílené na vybrané skupiny osob, které pomoc opravdu potřebují. Nedotýkají se široké veřejnosti, zato však můžeme vidět konkrétní tváře, které mají z projektu užitek. Jsem ráda, že se nám podařilo financovat několik domovů důchodců, kterých mají oba kraje stále nedostatek. Mezi naše projekty patří dále sociálně terapeutické dílny, stacionáře nebo chráněná bydlení. Celkem v této oblasti přispěl ROP Jihozápad na 39 projektů, uvádí Ivana Makovičková, pověřená vedením Úřadu Regionální rady Jihozápad. Centrum sociální rehabilitace v Meclově otevírá dveře lidem s handicapem V Plzeňském kraji vznikla nová příležitost pro handicapované. Muži i ženy s duševním handicapem mohou najít zázemí v nově zrekonstruovaném objektu bývalé fary v Meclově, v níž vzniklo Centrum sociální rehabilitace Sv. Vavřince. Rekonstrukce centra byla provedena v rámci projektu ROP Jihozápad a podpořena dotací z Evropské unie. Projekt předchází sociálnímu vyloučení uživatelů a posiluje možnost jejich integrace do společnosti. Uživatelé zde mohou najít zázemí a bydlení, stejně jako možnost práce v Dílnách, které byly nově vystavěny vedle zrekonstruovaného objektu. Jedná se o tkalcovskou a polytechnickou dílnu. V Centru může své zázemí najít 15 uživatelů služby, dílny poskytují službu 20 uživatelům. Realizace projektu vycházela z několikaletých zkušeností terénních pracovníků, kteří často naráželi na nemožnost řešit situaci klientů trpících psychickým handicapem a zároveň postrádajících fungující rodinné a sociální vazby. Po návratu z léčení se tito klienti opět ocitají v pasti sociálních problémů, jako jsou např. sociální izolace od okolí, špatná finanční situace, různé druhy závislostí, neschopnost samostatně pracovat apod. Tento projekt je v Plzeňském kraji jediný svého druhu, který nabízí komplexní pomoc, tj. pobytovou formu sociální rehabilitace spojenou se sociálně terapeutickými dílnami pro specifickou skupinu obyvatel. Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích pomáhá lidem postiženým Alzheimerovou chorobou Na podzim roku 2012 se otevřely dveře nového domova lidem trpícím Alzeheimerovou chorobou či jinými typy demencí v pokročilých stadiích a vyžadujícím zvláštní režim. Projekt vytvoření specializovaného zařízení, jakým je Domov Matky Vojtěchy, realizoval Hospic sv. Jana N. Neumanna, mimo jiné i díky evropským dotacím v rámci projektu ROP Jihozápad. Alzeheimerovou nemocí v určitém stadiu dnes trpí každý 20. člověk starší 65 let a zřízení centra se specializovanou péčí o tyto osoby je tedy v každém regionu, dá se říci, nutností. Domov Matky Vojtěchy je vybaven zařízením, které zabraňuje úrazům klientů zde žijících, působí uklidňujícím dojmem a přináší všem klientům stimuly potřebné pro další důstojný život a příznivý průběh jejich nemoci. Ten lze totiž pozitivně ovlivnit právě zajištěním odborného lékařského dohledu spolu s lidským přístupem ošetřujících a vhodně vybaveným prostorem. Kromě péče praktického lékaře mají klienti k dispozici péči psychiatra a ergoterapeuta, který klienta stimuluje podle jeho aktuálních potřeb. Za zmínku stojí také speciálně sestavený jídelníček či stálá péče ošetřovatelek. V regionu jižních Čech se vybudováním tohoto zařízení částečně vyřešila nedostatečná kapacita míst pro umístění osob s postižením. 6

7 Stacionář Radost v Soběkurech nabízí zázemí lidem trpícím autistickými poruchami Relaxační místnost pro klienty Zkvalitnění služeb denního stacionáře Radost v Soběkurech u Přeštic, tak zněl hlavní cíl projektu Diakonie CEE střediska Západní Čechy v projektu ROP Jihozápad. Stacionář poskytuje služby lidem ve věku od 16 do 64 let s autistickými poruchami. V rámci projektu byl prostor stacionáře, který sídlí v budově bývalé školy, zrekonstruován a vybaven speciálním zařízením. V první etapě proběhla rekonstrukce budovy spočívající v kompletní výměně nevyhovujících oken a změně topného systému, což přispělo ke zvýšení tepelné pohody objektu. V rámci druhé etapy projektu vznikla v budově relaxační místnost vybavená speciálními prvky přispívajícími ke zklidnění klientů a zpříjemnění jejich pobytu ve stacionáři. Do denního stacionáře docházejí klienti sami nebo s doprovodem a v průběhu dne se pod vedením věnují nejrůznějším aktivitám, jako jsou pracovní činnosti, činnosti zaměřené na rozvoj komunikace či sociálních dovedností. Zařízení v Soběkurech na Plzeňsku je svým zaměřením a působením na osoby s autismem unikátní nejen v rámci svého regionu, ale dokonce celé České republiky, poskytuje totiž komplexní ambulantní denní péči. Velký zájem o dotace z Evropské unie na podporu cestovního ruchu Přestože na rozvoj cestovního ruchu byla alokována nejmenší finanční částka v rámci ROP Jihozápad, zájem o dotace byl enormní. Obdrželi jsme asi 900 projektových záměrů. Vzhledem k omezené alokaci mohlo být podpořeno asi 200 projektů. Toto číslo nemusí být ještě konečné. ROP Jihozápad totiž zvažuje v roce 2013 vyhlášení ještě jedné poslední výzvy v této oblasti podpory. Díky dotacím máme napříč Jihočeským a Plzeňským krajem nové nebo rekonstruované cyklostezky, ubytovací kapacity, nebo sportoviště. Mně osobně nejvíce přirostl k srdci projekt, který řešil konzervaci hradu Pořešín nedaleko Českého Krumlova. Parta nadšených lidí zde udělala obrovský kus práce. Díky projektu se podařilo, do té doby nepříliš známou, památku představit širší veřejnosti. V Plzeňském kraji se chystám navštívit proslulé klatovské katakomby a terasové zahrady ve Zbiroze. Tipů na výlet s ROP Jihozápad je mnoho. Ostatně navštivte naše webové stránky a přesvědčte se sami. Na léto pro Vás připravujeme další cyklus cestovatelské série Tipy na výlet, tak si jej jistě nenechte ujít, představila podporu cestovního ruchu Michaela Biňovcová, tisková mluvčí Úřadu Regionální rady Jihozápad. Libínské sedlo nabízí příjemné lyžování pro celou rodinu Lyžařský areál Libínské sedlo je zatím jediné zařízení tohoto druhu na Prachaticku. Sjezdovky jsou vhodné jak pro začínající, tak pro zkušenější lyžaře, kteří nechtějí jezdit za lyžováním daleko. Sjezdovky jsou sice kratší než u našich zahraničních sousedů, zato jsou povětšinou bez dlouhých front na vlek. Ideální podmínky zde naleznou rodiny s malými dětmi, pro které je k dispozici lyžařská školička vedená zkušenými instruktory. Díky dotacím z Evropské unie je v areálu nový systém zasněžování, který prodlužuje zimní sezonu a vypomáhá ve dnech, kdy nejsou dostatečné přirozené sněhové podmínky. Přepravní kapacitu a bezpečnost lyžařů také zvyšuje nový vlek. Provozní doba areálu je během týdne omezená na večerní lyžování od 17 do 20 hodin, v sobotu se jezdí bez přestávky od 9 do 20 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin. V pondělí se nelyžuje. Během ledna a února zde proběhlo několik zajímavých akcí, jako například maškarní rej na sněhu, nebo sportovní den, kdy děti soutěžily v krasojízdě a ve zručnosti na lyžích i snowboardech. Poslední akcí sezony bylo sportovní klání v jízdě na historických lyžích a v krasojízdě ve stylu telemark. Video-záznam z této akce naleznete na Rokycanské muzeum otevřelo novou expozici Historické kořeny muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech sahají až do roku 1905, kdy bylo otevřeno. Nová expozice s názvem Příroda pro budoucnost byla dokončena v závěru roku Představuje návštěvníkům zejména chráněná přírodní území na Rokycansku přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní parky. V expozici jsou použity i interaktivní prvky, které určitě zaujmou zejména dětské návštěvníky. Součástí jsou i krátké filmy v jazykových mutacích, které byly natočeny ve spolupráci s odborným pracovníkem muzea přímo v terénu. Expozice je bezbariérová, takže je přístupná i hendikepovaným návštěvníkům, vozíčkářům. K expozici byl vydán propagační leták, který si můžete po návštěvě odnést. Jako průvodce lze využít i publikaci o chráněných územích Rokycanska. Vznik expozice byl podpořen dotací z ROP Jihozápad. Muzeum je otevřeno celoročně od 8 do 16 hodin s výjimkou pondělků. Navštivte muzeum církevního umění v Plzni Předmětem projektu, který byl podpořen dotací z Evropské unie, je záchrana významné gotické památky bývalého Františkánského kláštera v Plzni, která je hodnocena jako prioritní z hlediska památkové koncepce Plzeňského kraje. Pod odborným vedením Západočeského muzea v Plzni, vzniklo v prostorách kláštera také nové Muzeum církevního umění plzeňské diecéze. Muzeum je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. K tomuto cíli používá výtvarných děl historických epoch, bohoslužebných náčiní, rouch a textů, které uvádějí tyto předměty do souvislostí s křesťanským životem a vysvětlují jejich významy. Navazuje ve své činnosti na bývalé Diecézní muzeum v Plzni a zaměřením je inspirováno současnými moderními evropskými expozicemi. Prezentovaná díla a předměty patří k tomu nejlepšímu, co se v západních Čechách zachovalo. Muzeum bylo slavnostně otevřeno v polovině roku 2012 a těší se velkému zájmu ze strany veřejnosti. 7

8 Jak fungují evropské dotace? Prostředky z evropských fondů, evropské peníze, evropské dotace, to platila Evropa a další a další výrazy a věty slyšíme z médií a z úst politiků často. Pro politiky a úředníky všech formátů od těch centrálních přes regionální a místní, pro manažery, vědecké instituce a investory všech typů jsou denním chlebem, bez kterého to dneska nejde. A kdo je nezvládne, nemá šanci. A zbytek národa pouze mlhavě tuší, či spíše tuší že netuší, o čem je vlastně řeč. Zkusme si proto tento proces alespoň v základních obrysech přiblížit. Dotace jsou když Řečí slovníkovou můžeme uvést, že evropské dotace jsou specifickým druhem subvencí, které ze svých prostředků poskytuje Evropská unie. Jenom pro připomenutí příští rok 1. května budeme jejími členy už rovných deset let. Už bychom tedy mohli jako občané nejen České republiky, ale i EU, leccos umět, leccos zvládat a leccos pochopit! Žádost o vstup podala vláda ČR v čele s tehdejším premiérem Václavem Klausem v roce 1996 v Římě a přístupová jednání byla zahájena v roce Smlouvu o přistoupení pak podepisoval v Aténách v dubnu 2003 opět Václav Klaus, tentokrát jako prezident... Fondy jsou pilířem sjednocování To jen na oživení střednědobé paměti národa a hupky zpátky k penězům. Zkrátka, Evropská unie má k dispozici dva základní zdroje. Je to Fond soudržnosti a druhou skupinu tvoří tzv. strukturální fondy - Evropský fond pro regionální rozvoj, který budeme dále v příloze označovat zkratkou ERDF, a Evropský sociální fond ESF. Dá se říci, že tyto evropských fondy jsou základním pilířem evropské sjednocovací a kohezní ideje, respektive politiky hospodářského sjednocení. Zkrze ně a jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky plynoucí do jednotlivých členských států, regionů a konkrétních projektů formou eurodotací. Tyto evropské dotace se potom v praxi využívají pro postupné vyrovnávání hospodářských a dalších rozdílů mezi různě rozvinutými státy a regiony na území Evropské unie. Jsou určeny pro chudší a jinak znevý- hodněné regiony, například venkovské regiony, problémové městské oblasti, upadající průmyslové lokality, oblasti s přírodním znevýhodněním nebo pohraniční regiony. Peníze ze SF jsou čerpány v rámci cyklů - programových období (u nás nejprve na roky , nyní na roky ) a na základě definování jasných cílů a priorit. Čili více prostředků nyní směřuje spíše do východních a nově přistoupivších zemí unie na úkor zemí rozvinutých. A i díky nim už se zemím jako Slovinsko, Malta Kypr nebo Česká republika podařilo v hospodářských aspektech dohnat méně rozvinuté původní země jako například Portugalsko, s nímž už se v některých ekonomických kategoriích můžeme srovnávat. V hrubém domácím produktu na hlavu už jsme vloni předběhli nejen Portugalsko, ale i Řecko, zmítané dluhovou krizí a neschopností své politické reprezentace řešit vnitrostátní problémy a neefektivní stát. Budiž nám vzorem, co se může stát, když budeme zametat průšvihy pod koberec a přivírat oči před zlodějinami na všech úrovních Zatím více dostáváme, ale brzy tomu bude naopak Aby bylo možné evropské peníze přerozdělovat, musíme napřed pomyslný evropský měšec naplnit. To se děje prostřednictvím příspěvků odváděných z jednotlivých národních rozpočtů do unij- Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, zahájila realizaci projektu s názvem Začínáme s praxí již ve škole, registrační číslo CZ.1.07/1.1.14/ Projekt byl zahájen 1. září 2012 a ukončení projektu se předpokládá do 31. srpna Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Projekt Začínáme s praxí již ve škole je zaměřen na prohloubení spolupráce Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, zaměřené na technické a přírodovědné obory a odborné zaměstnavatelské sféry. Tento projekt vznikl na základě zjištění, že žáci ukončující své vzdělání postrádají dostatečnou praxi, která by jim pomohla lépe se uplatnit na trhu práce. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogičtí pracovníci technických a přírodovědných oborů v Jihočeském kraji. V rámci projektu budou probíhat stáže pedagogických pracovníků, které vyústí v tvorbu studijních materiálů, jenž budou aplikovány ve výuce. Součástí projektu je zapůjčení nových moderních strojů, prostřednictvím kterých se prováže teorie s praxí. Hlavní náplní projektu je uskutečnění stáží a rozšíření praxe pro žáky odborných škol u budoucích zaměstnavatelů Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, zahájila realizaci projektu s názvem Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky, registrační číslo CZ.1.07/1.3.40/ Projekt byl zahájen 1. června 2012 a ukončení projektu se předpokládá do 31. března Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem projektu je udržení konkurenceschopnosti pedagogů. Cílová skupina zahrnuje učitele Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, kteří se v rámci projektu naučí aktivně využívat moderní ICT a multimediální techniky. Dále se v rámci projektu učitelé vyškolí ve využívání vhodných psychologických dovedností ve stresových situacích

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Zpracoval Ing. Jana Szczuková KAZUIST, spol. s r.o. Třinec V Třinci dne 18.7.2013 KAZUIST, spol. s r.o.

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ DOPRAVY ČSAD JIHOTRANS je spolufinancovaný Evropskou unií

Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ DOPRAVY ČSAD JIHOTRANS je spolufinancovaný Evropskou unií Tento projekt MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU VEŘEJNÉ DOPRAVY ČSAD JIHOTRANS je spolufinancovaný Evropskou unií Moderní autobusy pro regionální veřejnou dopravu s podporou EU ČSAD JIHOTRANS a.s., významný autobusový

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: Příjem žádostí byl zahájen od 6. 1. 2011 do 31. 3. 2011.

Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: Příjem žádostí byl zahájen od 6. 1. 2011 do 31. 3. 2011. Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: příjem žádostí do ROP SEVEROZÁPAD - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu podporuje zvýšení ubytovacích kapacit v Ústeckém a Karlovarském kraji, zlepšení

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více