Konfigurační soubor *** IES.CFG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konfigurační soubor *** IES.CFG"

Transkript

1 Konfigurační soubor *** IES.CFG ÚČETNICTVÍ U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení parametru:

2 Při importu je pak možné zadat koeficient přepočtu importovaných dat. Hodnotové údaje (MD, DAL, základ DPH) budou tím koeficientem pronásobeny. (Např. přepočet zadaným kurzem.) Současně je možné odstranit odkaz na druhy DPH, takže příslušné záznamy v dokladech zůstanou, ale nebudou předmětem evidence daně z přidané hodnoty. U.02 Součty MD a DAL v sestavách na samostatném řádku formát: UCTO_FORMLINE=ANO Výstupy. Základní sestavy. Výpis z účtu, Hlavní kniha Pokud součty MD, DAL dosáhnou miliardy, čísla ztratí oddělovače tisíců a mohou se slévat. Tento parametr zajistí, že součty MD a DAL budou zobrazeny na samostatném řádku, takže budou přehlednější. U.03 Zaokrouhlování hodnot v přiznání k DPH formát: PRIZNANI_DPH_ZAO_MATEMATICKY=ANO Výstupy. Základní sestavy. Daň z přidané hodnoty. Přiznání k DPH Hodnoty v přiznání k DPH jsou implicitně zaokrouhlovány nahoru na celé koruny. Pokud nastavíte tento parametr, hodnoty budou zaokrouhleny matematicky na celé koruny. Neplatí pro Slovensko (národní měnu EUR), hodnoty jsou pak vždy zaokrouhleny dolů dvě desetinná místa. U.04 Vstup dávky ÚD z textu, délka MD, DAL formát: VSTUP_UD_EXT_DELKA_MD_DAL=nn implicitně: 12 Výstupy. Ostatní funkce. Vstup dávky úč.dokladů z externího modulu/textového souboru Hodnotové údaje ve vstupní dávce (MD, DAL, základ DPH) jsou implicitně očekávány v rozsahu 12 znaků. Nastavením tohoto parametru docílíte jejich prodloužení na maximálně 20 znaků. U.05 Účet zrušené podrozvahové evidence úhrad faktur

3 formát: UCTO_ZRUSENA_PODROZVAHA_UCET=SSS AAA (kde SSS je syntetický účet a AAA analytická evidence) implicitně: nekontováno Zrušení úhrad faktur v cizí měně, která je jiná než měna účetního dokladu/banky (popř. pokladního dokladu). U.06 Výpočet DPH při rozúčtování částky včetně DPH na účetním dokladu formát: UD_CTRLD_DPH_SHORA_KOEF4DM=ANO U.07 Přehled Příjatých zdanitelných plnění z EU, výčet řádků přiznání k DPH formát: UCTO_PREHLED_PZP_EU=nnn,nnn implicitně: 044,045 U.08 Souhrnné hlášení o dodávkách do EU, výčet řádků přiznání k DPH formát: UCTO_SOUHRNNE_HLASENI_DPH_EU=nnn,nnn implicitně: 020,029,031

4 U.09 Úhrada faktury v cizí měně: automatické generování kurzových rozdílů formát: UCTO_UHRADA_FA_GENEROVANI_KURZ_ROZDILU=VZDY UCTO_UHRADA_FA_GENEROVANI_KURZ_ROZDILU=KONEC (doporučeno) implicitně: kurzové rozdíly negenerovány U.10 Zákaz vypárování saldokonta faktury neuhrazené v cizí měně formát: UCTO_PAROVANISALDA_FA_CIZI_MENA_UHRAZENA=ANO U.11 Automatické podání číselníku druhů dokladu po uložení ÚD banky formát: UCTO_PO_ULOZENI_UD_BANKA_VYBER_DD=NE implicitně: ANO

5 U.12 Přesnost výpočtu kurzu na daňovém dokladu k platbě zálohy formát: UCTO_PLATBAZALOHY_DANDOKLAD_ZAOKURZU=n implicitně: 6 U.13 Potlačení zadání kreditu/debetu při zaúčtování výpisu z účtu formát: UD_ZADANI_DEBETU_KREDITU=NE implicitně: ANO U.14 Stisk <F3> na ÚD s potvrzením formát: UD_F3_DOTAZ=ANO U.15 Kopie dokladů z minulých let, filtry formát: UCTO_KOPIEUD_ZMINLET_FILTRY=ANO

6 U.16 Kompletní výběr faktur vydaných k úhradě formát: UCTO_VYBER_FV_K_UHRADE_VSECHNY_FA=ANO U.17 Kompletní výběr faktur došlých k úhradě formát: UCTO_VYBER_FD_K_UHRADE_VSECHNY_FA=ANO U.18 Výčet údajů v seznamu účetních dokladů formát: UCTO_ROLOVANI_UD=xx_nn implicitně: Účetní doklad ze dne, Původ, Popis, Poznámka, Variabilní symbol, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu, Má dáti, Dal

7 U.19 PAP, F7 na údaji PARTNER formát: UCTO_UD_F7_PARTNER_ICO=NE implicitně: ANO U.20 Výběr faktur vydaných <F9> a došlých <Alt F9> k zaúčtování úhrady formát: UCTO_UD_F9_ALTF9_FILTRY=ANO

8 BANKA B.01 Selekce faktur při zaúčtování výpisu z banky formát: BANKA_SELEKCE_FAKTUR=ANO

9 POKLADNA P.01 Zaokrouhlování příjmových pokladních dokladů 1. Automatické zaokrouhlení příjmových pokladních dokladů v národní měně formát: POKLADNA_ZAO_PD_KC=NE implicitně: ANO 2. Zdanění automatického zaokrouhlení příjmových pokladních dokladů v národní měně formát: POKLADNA_ZAO_PD_KC_DPH=NE implicitně: ANO 3. Zdanění automatického zaokrouhlení příjmových pokladních dokladů ve valutách formát: POKLADNA_ZAO_PD_DPH=NE implicitně: ANO P.02 Do předkontace DPH (343) jako VS2 plnit text z řádku formát: POKLADNA_343_TEXT_DO_VS2=ANO P.03 Do předkontace DPH (343) jako VS2 plnit text z řádku formát: POKLADNA_211_UCELPLATBY_DO_VS1=ANO

10 P.04 Implicitní text pro TOTOŽNOST na pokladním dokladu Implicitně je na novém pokladním dokladu do údaje totožnost plněn text Osobně znám. Zde si můžete definovat vlastní implicitní text. formát: POKLADNA_TOTOZNOST_PD=Zvolený text implicitně: Osobně znám P.05 Nevyplněné číslo střediska na pokladním případu převzít z číselníku pokladen formát: POKLADNA_STREDISKO_PP_POKL=ANO P.06 Kompletní výběr faktur vydaných k úhradě formát: POKLADNA_VYBER_FV_K_UHRADE_VSECHNY_FA=ANO P.07 Kompletní výběr faktur došlých k úhradě formát: POKLADNA_VYBER_FD_K_UHRADE_VSECHNY_FA=ANO

11 P.08 Výčet údajů v seznamu pokladních dokladů formát: POKLADNA_ROLOVANI_PD=xx_nn implicitně: Pokladna, Identifikace dokladu, Název firmy, Celková částka, Účel platby, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu P.09 Výběr faktur vydaných <F9> a došlých <Alt F9> k zaúčtování úhrady formát: POKLADNA_PD_F9_ALTF9_FILTRY=NE implicitně: ANO

12

13 FAKTURACE F.01 Tisk HS (hospodářská smlouva) z prodejky na faktuře formát: FV_C_OBJ_Z_HLAV_SD=ANO F.02 Tvar (obsah) poznámky/vs2 v předkontaci výnosů faktury vydané formát: VFV_6nn_VS2=T30 (například 30 znaků z textu na věcném řádku) implicitně: VFV_6nn_VS2=F30 (firma odběratele) F.03 Stanovení počtu dní (po vystavení fa vydané) v nichž je povolena její oprava formát: FAKTURACE_OPRAVA_FV_POCET_DNI=n (kde je "n" počet dnů) implicitně: bez omezení

14 F.04 Zaokrouhlování faktur vydaných 1. Automatické zaokrouhlení faktur v národní měně za hotové na 50ti haléře formát: FAKTURACE_ZAO_FV_ZA_HOTOVE_50_HAL=ANO 2. Automatické zaokrouhlení faktur v národní měně za hotové na celé koruny formát: FAKTURACE_ZAO_FV_ZA_HOTOVE_1_KC=ANO 3. Zdanění zaokrouhlení faktur v národní měně za hotové formát: FAKTURACE_ZAO_FV_HOTOVE_KC_DPH=NE implicitně: ANO 4. Zdanění zaokrouhlení faktur v národní měně formát: FAKTURACE_ZAO_FV_NEHOTOVE_KC_DPH=NE implicitně: ANO 5. Zdanění zaokrouhlení faktur v cizí měně za hotové formát: FAKTURACE_ZAO_FV_HOTOVE_DPH=NE implicitně: ANO 6. Zdanění zaokrouhlení faktur v cizí měně formát: FAKTURACE_ZAO_FV_NEHOTOVE_DPH=NE implicitně: ANO F.05 Záhlaví a zápatí prodejek při tisku faktur vydaných ze skladu 1. prodejka - záhlaví formát: FAKTURACE_OPIS_FV_PRODEJ_ZE_SKLADU_PRED=zvolený text

15 implicitně: - Dodávka dle dodacího listu DDDD/CCCCC prodejka - zápatí formát: FAKTURACE_OPIS_FV_PRODEJ_ZE_SKLADU_ZA=zvolený text implicitně: - konec dodacího listu - 3. rezervace - záhlaví formát: FAKTURACE_OPIS_FV_RE_ZE_SKLADU_PRED=zvolený text implicitně: - Dodávka dle dokladu Rrr/CCCCC prodejka - zápatí formát: FAKTURACE_OPIS_FV_RE_ZE_SKLADU_ZA=zvolený text implicitně: - konec dokladu 5. cenová nabídka - záhlaví formát: FAKTURACE_OPIS_FV_CN_ZE_SKLADU_PRED=zvolený text implicitně: - Dodávka dle dokladu Crr/CCCCC cenová nabídka - zápatí formát: FAKTURACE_OPIS_FV_CN_ZE_SKLADU_ZA=zvolený text implicitně: - konec dokladu - F.06 Zápočet zálohy vyšší než je fakturováno (dobropis) formát: VFV_ZAPOCET_ZALOHY_DOBROPIS_VOLBA_FORMY_UHRADY=ANO, čili automaticky dobropis F.07 Opis faktury - souhrnného daňového dokladu formát: VFV_SDD_DATUM_DPH=K datu $DATUM Vám fakturujeme:

16 implicitně: Datum uskutečnění zdanitelného plnění DD.MM.RRRR F.08 Druh zdanitelného plnění na prázdném řádku fa vydané dle číselníku KFV formát: VFV_DRUHDPH_NED_DLE_KFV=ANO F.09 Zákaz upozornění na firmu 4 před tiskem fa vydané formát: VFV_F4_FV_HLASIT_ODBERATELE4=NE implicitně: ANO F.10 Období vykazovací povinnosti bude předplněno měsícem a rokem z data zdanitelného plnění formát: VFV_DATUMDPH_MESICROK_VYKAZOVACIPOVINNOST =ANO

17 F.11 Zneviditelnění tlačítka "Průběžná splatnost" formát: VFV_PRUBEZNASPLATNOST=NE implicitně: ANO F.12 Zápis VS/čísla faktury vydané na prodejku ze skladu formát: VFV_VS_FA_DO_SD=ANO F.13 Datum vystavení nepřednastaví datum splatnosti a datum zd.plnění formát: VFV_DATUM_SPLATNOST=NE implicitně: ANO F.14 Výčet údajů v seznamu vydaných faktur

18 formát: VFV_ROLOVANI_FH=xx_nn implicitně: KFV, Identifikace, Číslo faktury, Odběratel, Částka celkem, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu F.15 Nezadané číslo střediska na fakturační položce převzato z číselníku KFV formát: VFV_STREDISKO_FP_KFV=ANO

19 F.16 Převod nezaplacených faktur z minulého roku, filtry upřesňující výběr formát: VFV_PREVODFA_FILTRY=ANO F.17 Kopie faktur z minulého roku, filtry upřesňující výběr formát: VFV_KOPIEFA_ZMINLET_FILTRY=ANO F.18 Vystavování faktury vydané, předplnění minulým odběratelem formát: VFV_PREDPLNIT_MINULEHO_ODBERATELE=ANO

20 L F D L.01 Předkontace fa došlé, zákaz přepisu VS2/poznámky názvem dodavatele formát: LFD_DODAVATEL_DO_POZNAMKA_UR=NE implicitně: ANO L.02 Předkontace fa došlé, obsah údaje VS2/poznámky na řádcích s účtem dodavatelů formát: LFD_321_314_VS2=Xnn implicitně: F30 L.03 Příznak vyplnění poznámky na externí adrese při vystavování příkazu k úhradě formát: LFD_BPU_ExPoznBlok=ANO

21 L.04 Automatické nastavení oznamovací povinnosti plateb fyzickým osobám při vystavování faktury došlé formát: LFD_KFD_OZNAMOVACI_POVINNOST=00n,00n implicitně: nic L.05 Import externích platebních příkazů do zálohových faktur došlých formát: LFD_VSTUP_TEXT_FD=ANO Ostatní funkce. Import externích platebních příkazů do zálohových faktur L.06 Opis zálohových faktur došlých formát: LFD_OPIS_ZALOH=ANO

22 L.07 Příkazy k úhradě splátek se splatností v pátek formát: LFD_PRIKAZKUHRADE_PATEK_AZ_NEDELE=ANO L.08 Měsíc a rok z data zd.plnění budou předplněny do období vykazovací povinnosti formát: LFD_DATUMDPH_MESICROK_VYKAZOVACIPOVINNOST=ANO L.09 Komentář k předplnění faktury došlé kumulovanou příjemkou ze skladu <Ctrl F7> formát: LFD_TEXT_PRO_KUM_PRIJEMKU=Příjemka ze skladu $DOKLAD implicitně: nic pro položkové předplnění L.10 Výčet údajů v seznamu došlých faktur

23 formát: LFD_ROLOVANI_LH=xx_nn implicitně: KFD, Identifikace, Číslo fa, Dodavatel, Částka, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu L.11 Zneviditelnění tlačítka "Průběžná splatnost" formát: LFD_PRUBEZNASPLATNOST=NE implicitně: ANO L.12 Nezadané číslo střediska na likvidační položce převzato z číselníku KFD formát: LFD_STREDISKO_LP_KFD=ANO

24 L.13 Převod nezaplacených faktur z minulého roku, filtry upřesňující výběr formát: LFD_PREVODFA_FILTRY=ANO L.14 Vystavování faktury došlé, předplnění minulým dodavatelem formát: LFD_PREDPLNIT_MINULEHO_DODAVATELE=ANO L.15 Předplnění VS2/poznámka na nákladových řádcích předkontace dodavatelem formát: LFD_NAKLADY_VS2_DODAVATEL=ANO L.16 Předplnění hodnoty příkazu k úhradě faktury v cizí měně

25 formát: LFD_PU_NEZAPLACENO_CIZI_MENA=ANO

26 S K L A D S.01 Nastavení globální slevy odběratele při prodeji ze skladu formát: GLOBALNI_SLEVA_ODBERATELE=ANO S.02 Prodejka, zobrazení globální slevy po předplnění odběratele z externí adresy formát: GLOBALNI_SLEVA_AUTOMATICKY=ANO S.03 Opis skladových dokladů, přesný výpočet počtu obalů dle počtu vydaných/přijatých MJ Platí pouze pro speciální znakové opisy s údaji o obalech. formát: PREP_OBAL_DELENY=ANO SKUP_OBAL_DELENY=ANO S.04 Výčet údajů v seznamu karet zásob formát: SKLAD_KZ_F7=xx_nn implicitně: Sklad, Číslo karty, šarže, Název karty, Zůstatek MJ, Disponibilní počet MJ, Poznámka, Čárový kód

27 S.05 Výkaz o obalech, definice skladů s obaly (Slovensko) formát: SKLAD_OBALY_SR_BS_VSTUP=000n SKLAD_OBALY_SR_BS_VYSTUP=000n SKLAD_OBALY_SR_CS_VSTUP=000n SKLAD_OBALY_SR_CS_VYSTUP=000n SKLAD_OBALY_SR_PS_VSTUP=000n SKLAD_OBALY_SR_PS_VYSTUP=000n S.06 Rolování skladových dokladů, zobrazení poznámky ze záhlaví formát: SD_SHPOZNAMKA_ZOBRAZ=n

28 implicitně: nic S.07 Prodejní cena nastavena přednostně dle cenové nabídky formát: SKLAD_PRODEJ_CENA_DLE_CN=ANO S.08 Prodej ze skladu, stanovení minimální obchodní přirážky formát: SKLAD_PRODEJ_CENA_MIN_%OP:VAROVANI=20.00 SKLAD_PRODEJ_CENA_MIN_%OP:ZAKAZ=10.00 implicitně: nic S.09 Zákaz následné korekce prodejní ceny formát: SKLAD_PRODEJ_CENA_ZAKAZ_EDITACE=ANO

29 S.10 Nastavení maximální a minimální nákupní ceny při příjmu na sklad formát: SKLAD_PRIJEM_CENA_%SC_MIN:VAROVANI=90.00 SKLAD_PRIJEM_CENA_%SC_MAX:VAROVANI= SKLAD_PRIJEM_CENA_%SC_MIN:ZAKAZ=75.00 SKLAD_PRIJEM_CENA_%SC_MAX:ZAKAZ= implicitně: nic S.11 Parametry zaokrouhlování skladových dokladů formát: SKLAD_ZAO_SD_KC=ANO SKLAD_ZAO_SD_KC_DPH=ANO

30 SKLAD_ZAO_SD=ANO SKLAD_ZAO_SD_DPH=ANO S.12 Varování při rezervaci zboží bez zásoby na skladě formát: SKLAD_REZERVACE_BEZ_ZASOBY_VAROVANI=ANO S.13 Prodejka: skrytí slev při tisku formát: SKLAD_PRODEJKA_TISKNOUT_SLEVY=NE implicitně: ANO S.14 Prodejka: prodejní ceny dle cenové nabídky, ignorování typu ceny formát: SKLAD_CENA_DLE_CN_IGNOROVAT_TYPCENY=ANO

31 S.15 INTRASTAT, zákaz vstupu ostatní fakturace formát: SKLAD_INTRASTAT_FAKTURACE=NE implicitně: ANO S.16 Prodejka: prodejní ceny dle cenové nabídky, zohlední globální slevy formát: SKLAD_PC_CN_GLOBALNISLEVY=ANO S.17 Výběr karty pomocí čárových kódů formát: SKLAD_SD_VSD_CAROVYKOD=ANO S.18 Výpočet pevných prodejních cen na skladové kartě formát: SKLAD_PREPOCET_PPC_SK_VZDY=ANO

32 S.19 Ignorování odběratelských slev na externí adrese formát: IGNORUJ_SLEVY_SK_V_EA=ANO S.20 Upozornění na změnu data či účetního období při ukládání skladového dokladu formát: SKLAD_UPOZORNINAZMENU_DATA_UCOBDOBI=ANO S.21 Prodej dle cenové nabídky s ignorováním konečných znaků v čísle karty formát: SKLAD_PC_CN_CK_POCETZNAKU=n (kde n smí být v intervalu 1 až 14) implicitně: 14 S.22 Kopie příjemek a výdejek i z jiných skladů formát: SKLAD_KOPIE_PRIJEM_VYDEJ_MEZI_SKLADY=ANO

33 S.23 Kopie cenových nabídek do prodejky i z jiných skladů formát: SKLAD_PRODEJ_CN_RUZNE_SKLADY=ANO S.24 Ceny z odběratelského ceníku, převzít poznámky na cenové nabídce formát: SKLAD_PRODEJ_ODBCENIK_POZNAMKY=ANO S.25 Číslo karty do VS1 položkové předkontace formát: SKLAD_PREDKONTACE_SD_CK_DO_VS1=ANO S.26 Okno prodejních cen vždy zobrazí i skladovou cenu formát: SKLAD_F8_SKLCENA=ANO

34 S.27 Název karty do VS2 položkové předkontace formát: SKLAD_PREDKONTACE_SD_CK_DO_VS1=ANO S.28 Kontrola vyskladnění, zadání počtu MJ formát: SKLAD_KONTROLA_SD_CARKOD_ZADAT_MJ=ANO S.29 Kontrola vyskladnění, cílový adresář prodejek ke kontrole formát: SKLAD_KONTROLA_SD_CARKOD_ADRESAR_KAM=C:\KAM S.30 Kontrola vyskladnění, adresář prodejek z terminálu ke kontrole formát: SKLAD_KONTROLA_SD_CARKOD_ADRESAR_ODKUD=C:\ODKUD

35 S.31 Kontrola vyskladnění, adresář prodejek z terminálu, kopie po kontrole formát: SKLAD_KONTROLA_SD_CARKOD_ADRESAR_KOPIE=C:\KOPIE S.32 Manuální číslování rezervací a cenových nabídek formát: SKLAD_RE_CN_MANUALNI_CISLOVANI=ANO S.33 Výčet údajů v seznamu skladových dokladů formát: SKLAD_ROLOVANI_SD=xx_nn implicitně: Sklad, Identifikace, Název firmy, Typ pohybu, Intrastat-povaha transakce, Měna, Druh dokladu, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu, Skladová cena, Prodejní cena bez DPH, C e l k e m, popř. zakázka

36

37 M A J E T E K M.01 Poznámka 6 na kartě majetku je použita pro jméno pracovníka formát: MAJETEK_POZN6_JE_JMENO_PRAC=ANO M.02 Definice názvů údajů Doplňkový údaj X.: ve fitrech sestav Na kartě majetku je šest doplňků, údajů, jejich použití je plně na libovůli uživatele. Zde můžete definovat jejich obsah, který se bude objevovat ve filtrech výstupních sestav. formát: MAJETEK_DOPLNEK1_JMENO=jedna MAJETEK_DOPLNEK2_JMENO=dva MAJETEK_DOPLNEK3_JMENO=tři MAJETEK_DOPLNEK4_JMENO=čtyři MAJETEK_DOPLNEK5_JMENO=pět MAJETEK_DOPLNEK6_JMENO=šest M.03 Definice textů patičky součtů sestavy "Přehled majetku dle funkčních celků" Zde můžete definovat texty, které budou zobrazeny pod součty. Pokud chcete zobrazit prázdný řádek, místo textu nepište tři tečky. Nevyplněné texty budou vynechány. formát: MAJETEK_PREHLED_RAD1=první MAJETEK_PREHLED_RAD2=druhý MAJETEK_PREHLED_RAD3=třetí MAJETEK_PREHLED_RAD4=čtvrtý MAJETEK_PREHLED_RAD5=pátý MAJETEK_PREHLED_RAD6=šestý MAJETEK_PREHLED_RAD7=sedmý MAJETEK_PREHLED_RAD8=osmý

38 M.04 Přednastavení druhu odpisů při pořízení karty majetku formát: MAJETEK_DRUO_22=Mesicni MAJETEK_DRDO_22=Rovnomerny M.05 Zaokrouhlování účetních odpisů formát: MAJETEK_ZAO_UO=Matematicky M.06 Změna odpisové skupiny dle CZ_CPA (pro příspěvkové organizace) formát: MAJETEK_ODPIS_SKUP_DLE_CZ_CPA=ANO

39 M.07 Zadání procenta pořizovací ceny, pod které se nebude účetně odepisovat formát: MAJETEK_DRPR_22=5

40 Z A K Á Z K O V Ý L I S T Z.01 Implicitní kniha běžných faktur vydaných formát: ZL_KFV=0001 Z.02 Denní plán zakázek, "resty" formát: ZL_DENNIPLAN_RESTY=7 ZL.03 Doplňkové údaje zakázkového listu/příjemce do faktury vydané formát: ZL_DOPLNUDAJE_PRIJEMCE=příjemce1;příjemce2;příjemce3;příjemce4;příjemce5;pří jemce6;

41 S P R Á V C E S O U B O R Ů SS.01 Zálohování 1:1 do zadaného adresáře formát: SOUBORY_OBNOVA_DAT_DO_ADRESARE_UCTA=ANO SS.02 Obnova dat na cestu dat účetnictví formát: SOUBORY_ZALOHA_DAT_1KU1_DO_ZADANEHO_ADRESARE=ANO

42 I E S IES.01 Kolik vrátit 1. Pokladna - příjmový pokladní doklad 2. Fakturace - faktura za hotové 3. Sklad prodejka formát: POKLADNA_0001_KOLIK_VRATIT_PPD FAKTURACE_0001_KOLIK_VRATIT_FVH SKLAD_0001_KOLIK_VRATIT_PRODEJKA_41 IES.02 Přidělování čísla dokladu v identifikaci formát: IES_IDENTIFIKACE=ANO IES.03 Definice adresáře pracovních souborů formát: IES_TEMP=C:\Temp\

43 IES.04 Aktualizace okamžiku vyhotovení dokladu formát: OKAMZIK_DOKLADU_AKTUALIZOVAT_KONTACI_F=ANO OKAMZIK_DOKLADU_AKTUALIZOVAT_KONTACI_L=ANO OKAMZIK_DOKLADU_AKTUALIZOVAT_KONTACI_P=ANO OKAMZIK_DOKLADU_AKTUALIZOVAT_KONTACI_S=ANO OKAMZIK_DOKLADU_AKTUALIZOVAT_KONTACI_M=ANO IES.05 Kde stojím po vstupu do dokladu formát: PRVNI_POZICE_EDITACE_F=MATCH_CODE_EA PRVNI_POZICE_EDITACE_L=MATCH_CODE_EA PRVNI_POZICE_EDITACE_P= UCOBDOBI PRVNI_POZICE_EDITACE_S= UCOBDOBI implicitně: viz. výš

44 IES.06 Výčet údajů v seznamu externích adres formát: EXTADRESY_F7=x_nn implicitně: Firma, Zatřídění, IČO, Bankovní spojení, Město, DIČ, Bankovní ústav

45 IES.07 Zákaz zvětšování dokladů dle rozlišení monitoru formát: IES_ZAKAZ_RESIZE_DOKLADU=ANO IES.08 Ignorování diakritiky při vyhodnocení filtrů formát: IES_FILTRY_IGNORUJ_DIAKRITIKU=ANO IES.09 Výpočet DPH při platbě zálohy

46 formát: IES_PLATBA_ZALOH_DPH_PRESNE=ANO IES.10 Faktura vydaná, prodejka ze skladu: položkové DPH formát: IES_FV_PRODEJKA_POLOZKOVE_DPH=ANO IES.11 Text zaokrouhlení dokladu formát: TEXT_ZAOKROUHLENI_F=Zaokrouhlení faktury TEXT_ZAOKROUHLENI_L=Rozdíl ze zaokrouhlení TEXT_ZAOKROUHLENI_P=Rozdíl ze zaokrouhlení TEXT_ZAOKROUHLENI_S=ZAOKROUHLENI Rozdíly ze zaokrouhlení implicitně: viz. výš

47 IES.12 Okamžik vyhotovení dokladu formát: IES_OKAMZIK_DATUM_PRO_PROGRAM=ANO IES.13 Výpočet DPH ve faktuře se zápočtem platby předem (základ DPH) nyní viz. číselníky KFV, KFD formát: FAKTURA_ZAPOCET_PLATBY_ZAKLADEM_CASTKA_BEZ_DPH=NE implicitně: ANO TOTO NASTAVENÍ BYLO POČÍNAJE VERZÍ 2009W01 PŘESUNUTO DO ČÍSELNÍKŮ KNIH FAKTUR VYDANÝCH A DOŠLÝCH! IES.14 Změna údaje typu datum formát: IES_DATUM_VSTUP_OPRAVA_DNE=ANO IES.15 Na pevné sestavy zapsat systémové datum a čas formát: IES_SESTAVY_SYSTEMOVE_DATUM_CAS=ANO

48 IES.16 Kurz duální měny na Slovensku pro 2.pololetí 2008 formát: IES_KURZ_SK_EUR=30,126 IES.17 Zadání globální zakázky na dokladu s rekapitulací formát: IES_GLOBZAKAZKA_REKAPITULACE=PPD,VPD,FD,FV TOTO NASTAVENÍ JE FUNKČNÍ POUZE, POKUD JE ZAKÁZKOVÝ LIST SOUČÁSTÍ KONFIGURACE! IES.18 Evidence obalů, posouzení zda obal opustil území republiky formát: OBALY_DLE_PASMA_DPH=ANO

49 IES.19 Výstup SINEA - modální, řešení problému s AVG 8.0 formát: IES_MODALNI_TISK=ANO IES.20 Práci s číselníky filtrovat na zadané základní heslo formát: IES_CISELNIKY_DLE_HESLA=ANO IES.21 Věcné doklady vystavovat jen pokud není uzavřené účetní období formát: IES_NEVYSTAVOVATVECNEDOKLADY_PRIUZAVRENEMUCETNIMOBDOBI=ANO IES.22 FV, prodejka - automaticky zobrazit dluhy a neproúčtované prodeje formát: IES_FV_PRODEJKA_ZOBRAZIT_DLUHY=ANO

50 IES.23 Vícenásobný tisk formát: FAKTURACE_VICENASOBNY_TISK=2 POKLADNA_VICENASOBNY_TISK_PPD=2 POKLADNA_VICENASOBNY_TISK_VPD=2 SKLAD_VICENASOBNY_TISK_PRODEJKA=2 SKLAD_VICENASOBNY_TISK_PRIJEMKA=2 SKLAD_VICENASOBNY_TISK_VYDEJKA=2 implicitně: pouze jedenkrát ÚKOLNÍČEK T.01 Filtrovat řešitele dle zadaného základního hesla formát: TASK_RESITEL_FILTR=ANO

51

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG Ú Č E T N I C T V Í U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

Allegro release 2.59 ( )

Allegro release 2.59 ( ) Allegro release 2.59 (28. 3. 2019 18. 4. 2019) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví - Výpočet DPH z částky včetně daně probíhá nově dle změny v zákoně o DPH (tzn. ne dle zaokrouhlovaného koeficientu

Více

1. NOVELA ZÁKONA O DPH A JEJÍ VLIV NA IESWIN...3 1.1. ZMĚNA SAZEB DPH...3 1.2. PŘEPOČÍTÁNÍ CEN SKLADOVÝCH KARET PO ZMĚNĚ SAZEB DPH...3 1.3.

1. NOVELA ZÁKONA O DPH A JEJÍ VLIV NA IESWIN...3 1.1. ZMĚNA SAZEB DPH...3 1.2. PŘEPOČÍTÁNÍ CEN SKLADOVÝCH KARET PO ZMĚNĚ SAZEB DPH...3 1.3. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH A JEJÍ VLIV NA IESWIN...3 1.1. ZMĚNA SAZEB DPH...3 1.2. PŘEPOČÍTÁNÍ CEN SKLADOVÝCH KARET PO ZMĚNĚ SAZEB DPH...3 1.3. PŘEPOČET CEN NA FAKTURAČNÍCH POLOŽKÁCH PŘI ZMĚNĚ SAZBY DPH...4

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ) Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) 1 Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,

Více

Novinky systému Signys - verze 5.0

Novinky systému Signys - verze 5.0 Všeobecné Nastavení vzhledu dialogů pro vyhledávání a vzhledu formulářů [1312] Je možné nastavit jiný styl zobrazení všech dialogů a formulářů aplikace (podobně jako už to je možné u dialogů pro vyhledávání).

Více

Allegro release 2.16 ( )

Allegro release 2.16 ( ) Allegro release 2.16 (18.5.2017 11.6.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Obraty na účtech Do tiskové sestavy byla doplněna možnost exportu obratů na účtech po jednotlivých měsících do excelu.

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Allegro release 2.15 ( )

Allegro release 2.15 ( ) Allegro release 2.15 (25.4.2017 18.5.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Účtování faktur, finančních a interních dokladů Seznamy zaúčtovaných dokladů byly rozšířeny o možnost zobrazit i doklady

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Účetní předkontace pokladního dokladu...17

Účetní předkontace pokladního dokladu...17 Ú v o d... 3 Schéma modulu... 4 Základní pojmy... 6 Pokladní doklad...6 Identifikace pokladního dokladu...6 Daňový doklad...6 Účetní předkontace pokladního dokladu...6 Pokladní deník...7 Integrace dat

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.08 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví EET Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je popsán

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Allegro release 2.42 ( )

Allegro release 2.42 ( ) Allegro release 2.42 (28. 6. 2018 23. 7. 2018) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Test posloupnosti finančních dokladů Nová aplikace pro kontrolu návaznosti počátečních a koncových stavů dokladů

Více

Allegro release 2.51 ( )

Allegro release 2.51 ( ) Allegro release 2.51 (16. 11. 2018 6. 12. 2018) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Dopis nesplacené faktury zákazník i dodavatel Nová sestava tisk dopisu se seznamem nesplacených faktur pro společnosti,

Více

Setkání uživatelů IES BRNO 2011

Setkání uživatelů IES BRNO 2011 1 Setkání uživatelů IES 1. NOVELA ZÁKONA O DPH A JEJÍ VLIV NA IESWIN... 3 1.1. ZMĚNA SAZEB DPH... 3 1.2. PŘEPOČÍTÁNÍ CEN SKLADOVÝCH KARET PO ZMĚNĚ SAZEB DPH... 3 1.3. KOPIE FAKTURY DO FAKTURY PO ZMĚNĚ

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.02 + 2.03 (7.10.2016 do 12.11.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Finance / interní doklady Zadání řádků různé s DPH pokud nezadáte celkovou částku, ale jen základ, dopočte

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU...11 Kniha faktur došlých (KFD)...11 Typ faktury...11 Doklad faktura přijatá...11 Zálohová faktura...12 Zpracování platby zálohové faktury došlé...12

Více

Allegro release 2.18 ( )

Allegro release 2.18 ( ) Allegro release 2.18 (30.6.2017 1.8.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Import bankovních výpisů Importy byly rozšířeny o další formáty souborů (nejen bank): - Zásilkovna csv soubor. Vyčíslené

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Evidenční karty skladu...17 Skladová karta...17 Popis skladové karty...17 Aktualizace skladových karet...20

Evidenční karty skladu...17 Skladová karta...17 Popis skladové karty...17 Aktualizace skladových karet...20 Úvod...5 Struktura menu a funkcí modulu...6 Základní pojmy modulu...10 Sklad...10 Číselník skladů...10 Druh skladového dokladu...10 Typy pohybů...10 Pohyby na skladě...10 Měrné jednotky...10 Skladový doklad...10

Více

MANUÁL SQL Ekonom 2017 verze

MANUÁL SQL Ekonom 2017 verze MANUÁL SQL Ekonom 2017 verze 17.3.1.1. Vážení uživatelé ekonomických a informačních systémů od naší společnosti. Přinášíme Vám novou aktualizaci informačního systému SQL Ekonom ve verzi 17.3.1.1. Obsahem

Více

Allegro release 2.01 ( do )

Allegro release 2.01 ( do ) Allegro release 2.01 (16.9.2016 do 7.10.2016) Účetnictví Účtování faktur Byly prohozeny vstupy datum zaúčtování a datum fakturace. Nyní se nejdříve zadává datum zaúčtování, podle kterého se přednastaví

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Obsah o Důvody pro změnu o Procesní schéma o Deníky dokladů o Účetní knihy o Saldo o Převod dat Finančního účetnictví do Orsoft Open Důvody pro změnu o Potřeby

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Ověření spolehlivosti plátce DPH - online kontrola spolehlivosti plátce DPH dle DIČ

Ověření spolehlivosti plátce DPH - online kontrola spolehlivosti plátce DPH dle DIČ DPH 2016 Nastavení KDF pro evidenci a účtování o DPH Možnost účtování o DPH v modulu KDF vyžaduje: nastavení příznaku plátce DPH v parametrech úlohy KDF nastavení parametrů UST, UDP, DUD, DZP v KDF.CFG

Více

Všechny funkce 9999 Ne :15: Czech. Brno-město Jihomoravský bikenet.qi.cz 0.1. Matematicky 0.1. Matematicky 1,00 CZK CZK.

Všechny funkce 9999 Ne :15: Czech. Brno-město Jihomoravský bikenet.qi.cz 0.1. Matematicky 0.1. Matematicky 1,00 CZK CZK. 10.12.2012 12:38:56 Globální konfigurace Název hlavní nabídky Číslo licence Přístupová práva Offline Interval výmazu protokolů Datum poslední reinstalace Identifikátor verze Legislativní oblast spuštění

Více

Allegro release ( )

Allegro release ( ) Allegro release 2.24 2.25 (23. 11. 2017 14. 12. 2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Oprávnění uživatelů na deníky Nový program pro nastavení omezení přístupu uživatelů do konkrétních deníků.

Více

Novinky v oblasti účetnictví. Ladislav Kukla, 8. listopadu 2016

Novinky v oblasti účetnictví. Ladislav Kukla, 8. listopadu 2016 Novinky v oblasti účetnictví Ladislav Kukla, 8. listopadu 2016 Obsah 1. Pomocná funkce pro přeúčtování položek ÚD 2. Automatické přeúčtování faktur došlých 3. Automatická tvorba splátek faktur vydaných

Více

Allegro release 2.31 ( )

Allegro release 2.31 ( ) Allegro release 2.31 (11. 2. 2018 4. 3. 2018) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Účtování bankovních výpisů Pokud je podkladem pro zaúčtování výpisu soubor v Banklink aplikaci, je možné pomocí nového

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17 I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚČETNÍ METODIKA...II-2 Příjem zboží...ii-2 Výdej zboží...ii-2 Kontroly...II-3 Opravy...II-3 Speciality práce velkoskladu...ii-3 Výdej pod stav...ii-4 Výdej

Více

Zálohové a zúčtovací faktury

Zálohové a zúčtovací faktury Zálohové a zúčtovací faktury E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 10) Faktura zálohová... 3 Úhrada faktury zálohové... 3 Faktura zálohová a doúčtovací

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2008

Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2008 Setkání uživatelů IES 1 1. Novela zákona o DPH a její vliv na IESWIN...3 1.1. Změny v zaokrouhlení při výpočtu DPH...3 1.2. Rozšíření způsobu zápočtu zálohové platby...3 2. Nastavení výpočtu a zaokrouhlení

Více

Všechny funkce 9999 Ne :01: Czech. Bikenet s.r.o CZ B vedená u rejstříkového soudu v Brno

Všechny funkce 9999 Ne :01: Czech. Bikenet s.r.o CZ B vedená u rejstříkového soudu v Brno 16.9.2011 10:22:20 Globální konfigurace Název referenčního modelu Číslo licence Přístupová práva Offline Interval výmazu protokolů Datum poslední reinstalace Identifikátor verze Legislativní oblast spuštění

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správnému zaúčtování

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Allegro release 2.20 ( )

Allegro release 2.20 ( ) Allegro release 2.20 (2.9.2017 8.10.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Soupis DPH Sestava nově obsahuje i sekci kontrolního hlášení, do které doklad bude spadat. Přiznání DPH proúčtování přiznání

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Sklady Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost s ručením

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 6.95

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 6.95 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hodnoty verze 6.95 Asseco Solutions, a.s. 2011 HELIOS Fenix, subsystém ekonomických informací Evidence DPH 2/24 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník

Více

Tel.: Strana 1

Tel.: Strana 1 STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

Allegro release 2.19 ( )

Allegro release 2.19 ( ) Allegro release 2.19 (1.8.2017 2.9.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Parametry účetnictví Do nastavení parametrů exportu příkazu k úhradě bylo přidáno vynucení testu bankovních účtů v registru

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

CLIENT SERVERARCHITEKTURA Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

2.2.5. Přehled pohybů fakturačních položek...7

2.2.5. Přehled pohybů fakturačních položek...7 1. Změny a postupy v souvislosti s "Reforma veřejných financí"...3 1.1. Změna snížené sazby DPH...3 1.2. Informace k platnosti zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách...3 1.3. Zápočet zálohových

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy: Otázka: Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Monie charakteristika pojmu V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída.

Více

Účetní speciál pro uživatele Informačního systému Signys

Účetní speciál pro uživatele Informačního systému Signys Účetní speciál pro uživatele Informačního systému Signys 21.6.2017 Obsah: Účetní výkazy rozšíření funkčnosti Možnost automatické korekce výkazů pro sladění s hospodářským výsledkem po zaokrouhlení na tisíce

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Saldokonto Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Allegro release 2.49 ( )

Allegro release 2.49 ( ) Allegro release 2.49 (16. 10. 2018 2. 11. 2018) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví - Byla opravena chyba při zadání dobropisu do příkazu k úhradě, pokud některý zákazník s nezaplaceným dobropisem

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Setkání uživatelů IES BRNO 2009

Setkání uživatelů IES BRNO 2009 1 Setkání uživatelů IES 1. Novely zákona o DPH a její vliv na IESWIN...4 1.1. Změna sazeb DPH... 4 1.2. Přepočítání cen Skladových karet po změně sazeb DPH... 5 1.4. Kopie faktury do faktury po změně sazby

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2011 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Allegro release 2.38 ( )

Allegro release 2.38 ( ) Allegro release 2.38 (26. 4. 2018 10. 5. 2018) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Účetní výkazy 2018 - Účetní výkazy pro rok 2018 se od 2017 liší nejen v textech na řádcích, ale především v rozvaze

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 (PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2017) Str. 1 Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2016 a přechodem

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Princip párování E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Princip párování E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Princip párování E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 5) Princip... 3 Saldokontní účet... 3 NULL účet... 3 Párovací klíč... 3 Párovací částka...

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Příklady na seminář pro příspěvkové organizace

Příklady na seminář pro příspěvkové organizace Příklady na seminář pro příspěvkové organizace 3.12 2018 1. Příklad - Nezdaňované přijaté zálohy P.O. přijala do pokladny od zaměstnance (studenta) finanční prostředky určené k nabití čipové karty (elektronické

Více

Setkání uživatelů IES BRNO 2010

Setkání uživatelů IES BRNO 2010 1 Setkání uživatelů IES BRNO 2010 1. Novela zákona o DPH a její vliv na IESWIN 3 2. Úkolníček 3 3. Nové funkce a úpravy v jednotlivých modulech IES WIN 4 3.1. Modul Účetnictví 4 3.1.1. Nový výkaz Přiznání

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více