Konfigurační soubor *** IES.CFG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konfigurační soubor *** IES.CFG"

Transkript

1 Konfigurační soubor *** IES.CFG ÚČETNICTVÍ U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení parametru:

2 Při importu je pak možné zadat koeficient přepočtu importovaných dat. Hodnotové údaje (MD, DAL, základ DPH) budou tím koeficientem pronásobeny. (Např. přepočet zadaným kurzem.) Současně je možné odstranit odkaz na druhy DPH, takže příslušné záznamy v dokladech zůstanou, ale nebudou předmětem evidence daně z přidané hodnoty. U.02 Součty MD a DAL v sestavách na samostatném řádku formát: UCTO_FORMLINE=ANO Výstupy. Základní sestavy. Výpis z účtu, Hlavní kniha Pokud součty MD, DAL dosáhnou miliardy, čísla ztratí oddělovače tisíců a mohou se slévat. Tento parametr zajistí, že součty MD a DAL budou zobrazeny na samostatném řádku, takže budou přehlednější. U.03 Zaokrouhlování hodnot v přiznání k DPH formát: PRIZNANI_DPH_ZAO_MATEMATICKY=ANO Výstupy. Základní sestavy. Daň z přidané hodnoty. Přiznání k DPH Hodnoty v přiznání k DPH jsou implicitně zaokrouhlovány nahoru na celé koruny. Pokud nastavíte tento parametr, hodnoty budou zaokrouhleny matematicky na celé koruny. Neplatí pro Slovensko (národní měnu EUR), hodnoty jsou pak vždy zaokrouhleny dolů dvě desetinná místa. U.04 Vstup dávky ÚD z textu, délka MD, DAL formát: VSTUP_UD_EXT_DELKA_MD_DAL=nn implicitně: 12 Výstupy. Ostatní funkce. Vstup dávky úč.dokladů z externího modulu/textového souboru Hodnotové údaje ve vstupní dávce (MD, DAL, základ DPH) jsou implicitně očekávány v rozsahu 12 znaků. Nastavením tohoto parametru docílíte jejich prodloužení na maximálně 20 znaků. U.05 Účet zrušené podrozvahové evidence úhrad faktur

3 formát: UCTO_ZRUSENA_PODROZVAHA_UCET=SSS AAA (kde SSS je syntetický účet a AAA analytická evidence) implicitně: nekontováno Zrušení úhrad faktur v cizí měně, která je jiná než měna účetního dokladu/banky (popř. pokladního dokladu). U.06 Výpočet DPH při rozúčtování částky včetně DPH na účetním dokladu formát: UD_CTRLD_DPH_SHORA_KOEF4DM=ANO U.07 Přehled Příjatých zdanitelných plnění z EU, výčet řádků přiznání k DPH formát: UCTO_PREHLED_PZP_EU=nnn,nnn implicitně: 044,045 U.08 Souhrnné hlášení o dodávkách do EU, výčet řádků přiznání k DPH formát: UCTO_SOUHRNNE_HLASENI_DPH_EU=nnn,nnn implicitně: 020,029,031

4 U.09 Úhrada faktury v cizí měně: automatické generování kurzových rozdílů formát: UCTO_UHRADA_FA_GENEROVANI_KURZ_ROZDILU=VZDY UCTO_UHRADA_FA_GENEROVANI_KURZ_ROZDILU=KONEC (doporučeno) implicitně: kurzové rozdíly negenerovány U.10 Zákaz vypárování saldokonta faktury neuhrazené v cizí měně formát: UCTO_PAROVANISALDA_FA_CIZI_MENA_UHRAZENA=ANO U.11 Automatické podání číselníku druhů dokladu po uložení ÚD banky formát: UCTO_PO_ULOZENI_UD_BANKA_VYBER_DD=NE implicitně: ANO

5 U.12 Přesnost výpočtu kurzu na daňovém dokladu k platbě zálohy formát: UCTO_PLATBAZALOHY_DANDOKLAD_ZAOKURZU=n implicitně: 6 U.13 Potlačení zadání kreditu/debetu při zaúčtování výpisu z účtu formát: UD_ZADANI_DEBETU_KREDITU=NE implicitně: ANO U.14 Stisk <F3> na ÚD s potvrzením formát: UD_F3_DOTAZ=ANO U.15 Kopie dokladů z minulých let, filtry formát: UCTO_KOPIEUD_ZMINLET_FILTRY=ANO

6 U.16 Kompletní výběr faktur vydaných k úhradě formát: UCTO_VYBER_FV_K_UHRADE_VSECHNY_FA=ANO U.17 Kompletní výběr faktur došlých k úhradě formát: UCTO_VYBER_FD_K_UHRADE_VSECHNY_FA=ANO U.18 Výčet údajů v seznamu účetních dokladů formát: UCTO_ROLOVANI_UD=xx_nn implicitně: Účetní doklad ze dne, Původ, Popis, Poznámka, Variabilní symbol, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu, Má dáti, Dal

7 U.19 PAP, F7 na údaji PARTNER formát: UCTO_UD_F7_PARTNER_ICO=NE implicitně: ANO U.20 Výběr faktur vydaných <F9> a došlých <Alt F9> k zaúčtování úhrady formát: UCTO_UD_F9_ALTF9_FILTRY=ANO

8 BANKA B.01 Selekce faktur při zaúčtování výpisu z banky formát: BANKA_SELEKCE_FAKTUR=ANO

9 POKLADNA P.01 Zaokrouhlování příjmových pokladních dokladů 1. Automatické zaokrouhlení příjmových pokladních dokladů v národní měně formát: POKLADNA_ZAO_PD_KC=NE implicitně: ANO 2. Zdanění automatického zaokrouhlení příjmových pokladních dokladů v národní měně formát: POKLADNA_ZAO_PD_KC_DPH=NE implicitně: ANO 3. Zdanění automatického zaokrouhlení příjmových pokladních dokladů ve valutách formát: POKLADNA_ZAO_PD_DPH=NE implicitně: ANO P.02 Do předkontace DPH (343) jako VS2 plnit text z řádku formát: POKLADNA_343_TEXT_DO_VS2=ANO P.03 Do předkontace DPH (343) jako VS2 plnit text z řádku formát: POKLADNA_211_UCELPLATBY_DO_VS1=ANO

10 P.04 Implicitní text pro TOTOŽNOST na pokladním dokladu Implicitně je na novém pokladním dokladu do údaje totožnost plněn text Osobně znám. Zde si můžete definovat vlastní implicitní text. formát: POKLADNA_TOTOZNOST_PD=Zvolený text implicitně: Osobně znám P.05 Nevyplněné číslo střediska na pokladním případu převzít z číselníku pokladen formát: POKLADNA_STREDISKO_PP_POKL=ANO P.06 Kompletní výběr faktur vydaných k úhradě formát: POKLADNA_VYBER_FV_K_UHRADE_VSECHNY_FA=ANO P.07 Kompletní výběr faktur došlých k úhradě formát: POKLADNA_VYBER_FD_K_UHRADE_VSECHNY_FA=ANO

11 P.08 Výčet údajů v seznamu pokladních dokladů formát: POKLADNA_ROLOVANI_PD=xx_nn implicitně: Pokladna, Identifikace dokladu, Název firmy, Celková částka, Účel platby, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu P.09 Výběr faktur vydaných <F9> a došlých <Alt F9> k zaúčtování úhrady formát: POKLADNA_PD_F9_ALTF9_FILTRY=NE implicitně: ANO

12

13 FAKTURACE F.01 Tisk HS (hospodářská smlouva) z prodejky na faktuře formát: FV_C_OBJ_Z_HLAV_SD=ANO F.02 Tvar (obsah) poznámky/vs2 v předkontaci výnosů faktury vydané formát: VFV_6nn_VS2=T30 (například 30 znaků z textu na věcném řádku) implicitně: VFV_6nn_VS2=F30 (firma odběratele) F.03 Stanovení počtu dní (po vystavení fa vydané) v nichž je povolena její oprava formát: FAKTURACE_OPRAVA_FV_POCET_DNI=n (kde je "n" počet dnů) implicitně: bez omezení

14 F.04 Zaokrouhlování faktur vydaných 1. Automatické zaokrouhlení faktur v národní měně za hotové na 50ti haléře formát: FAKTURACE_ZAO_FV_ZA_HOTOVE_50_HAL=ANO 2. Automatické zaokrouhlení faktur v národní měně za hotové na celé koruny formát: FAKTURACE_ZAO_FV_ZA_HOTOVE_1_KC=ANO 3. Zdanění zaokrouhlení faktur v národní měně za hotové formát: FAKTURACE_ZAO_FV_HOTOVE_KC_DPH=NE implicitně: ANO 4. Zdanění zaokrouhlení faktur v národní měně formát: FAKTURACE_ZAO_FV_NEHOTOVE_KC_DPH=NE implicitně: ANO 5. Zdanění zaokrouhlení faktur v cizí měně za hotové formát: FAKTURACE_ZAO_FV_HOTOVE_DPH=NE implicitně: ANO 6. Zdanění zaokrouhlení faktur v cizí měně formát: FAKTURACE_ZAO_FV_NEHOTOVE_DPH=NE implicitně: ANO F.05 Záhlaví a zápatí prodejek při tisku faktur vydaných ze skladu 1. prodejka - záhlaví formát: FAKTURACE_OPIS_FV_PRODEJ_ZE_SKLADU_PRED=zvolený text

15 implicitně: - Dodávka dle dodacího listu DDDD/CCCCC prodejka - zápatí formát: FAKTURACE_OPIS_FV_PRODEJ_ZE_SKLADU_ZA=zvolený text implicitně: - konec dodacího listu - 3. rezervace - záhlaví formát: FAKTURACE_OPIS_FV_RE_ZE_SKLADU_PRED=zvolený text implicitně: - Dodávka dle dokladu Rrr/CCCCC prodejka - zápatí formát: FAKTURACE_OPIS_FV_RE_ZE_SKLADU_ZA=zvolený text implicitně: - konec dokladu 5. cenová nabídka - záhlaví formát: FAKTURACE_OPIS_FV_CN_ZE_SKLADU_PRED=zvolený text implicitně: - Dodávka dle dokladu Crr/CCCCC cenová nabídka - zápatí formát: FAKTURACE_OPIS_FV_CN_ZE_SKLADU_ZA=zvolený text implicitně: - konec dokladu - F.06 Zápočet zálohy vyšší než je fakturováno (dobropis) formát: VFV_ZAPOCET_ZALOHY_DOBROPIS_VOLBA_FORMY_UHRADY=ANO, čili automaticky dobropis F.07 Opis faktury - souhrnného daňového dokladu formát: VFV_SDD_DATUM_DPH=K datu $DATUM Vám fakturujeme:

16 implicitně: Datum uskutečnění zdanitelného plnění DD.MM.RRRR F.08 Druh zdanitelného plnění na prázdném řádku fa vydané dle číselníku KFV formát: VFV_DRUHDPH_NED_DLE_KFV=ANO F.09 Zákaz upozornění na firmu 4 před tiskem fa vydané formát: VFV_F4_FV_HLASIT_ODBERATELE4=NE implicitně: ANO F.10 Období vykazovací povinnosti bude předplněno měsícem a rokem z data zdanitelného plnění formát: VFV_DATUMDPH_MESICROK_VYKAZOVACIPOVINNOST =ANO

17 F.11 Zneviditelnění tlačítka "Průběžná splatnost" formát: VFV_PRUBEZNASPLATNOST=NE implicitně: ANO F.12 Zápis VS/čísla faktury vydané na prodejku ze skladu formát: VFV_VS_FA_DO_SD=ANO F.13 Datum vystavení nepřednastaví datum splatnosti a datum zd.plnění formát: VFV_DATUM_SPLATNOST=NE implicitně: ANO F.14 Výčet údajů v seznamu vydaných faktur

18 formát: VFV_ROLOVANI_FH=xx_nn implicitně: KFV, Identifikace, Číslo faktury, Odběratel, Částka celkem, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu F.15 Nezadané číslo střediska na fakturační položce převzato z číselníku KFV formát: VFV_STREDISKO_FP_KFV=ANO

19 F.16 Převod nezaplacených faktur z minulého roku, filtry upřesňující výběr formát: VFV_PREVODFA_FILTRY=ANO F.17 Kopie faktur z minulého roku, filtry upřesňující výběr formát: VFV_KOPIEFA_ZMINLET_FILTRY=ANO F.18 Vystavování faktury vydané, předplnění minulým odběratelem formát: VFV_PREDPLNIT_MINULEHO_ODBERATELE=ANO

20 L F D L.01 Předkontace fa došlé, zákaz přepisu VS2/poznámky názvem dodavatele formát: LFD_DODAVATEL_DO_POZNAMKA_UR=NE implicitně: ANO L.02 Předkontace fa došlé, obsah údaje VS2/poznámky na řádcích s účtem dodavatelů formát: LFD_321_314_VS2=Xnn implicitně: F30 L.03 Příznak vyplnění poznámky na externí adrese při vystavování příkazu k úhradě formát: LFD_BPU_ExPoznBlok=ANO

21 L.04 Automatické nastavení oznamovací povinnosti plateb fyzickým osobám při vystavování faktury došlé formát: LFD_KFD_OZNAMOVACI_POVINNOST=00n,00n implicitně: nic L.05 Import externích platebních příkazů do zálohových faktur došlých formát: LFD_VSTUP_TEXT_FD=ANO Ostatní funkce. Import externích platebních příkazů do zálohových faktur L.06 Opis zálohových faktur došlých formát: LFD_OPIS_ZALOH=ANO

22 L.07 Příkazy k úhradě splátek se splatností v pátek formát: LFD_PRIKAZKUHRADE_PATEK_AZ_NEDELE=ANO L.08 Měsíc a rok z data zd.plnění budou předplněny do období vykazovací povinnosti formát: LFD_DATUMDPH_MESICROK_VYKAZOVACIPOVINNOST=ANO L.09 Komentář k předplnění faktury došlé kumulovanou příjemkou ze skladu <Ctrl F7> formát: LFD_TEXT_PRO_KUM_PRIJEMKU=Příjemka ze skladu $DOKLAD implicitně: nic pro položkové předplnění L.10 Výčet údajů v seznamu došlých faktur

23 formát: LFD_ROLOVANI_LH=xx_nn implicitně: KFD, Identifikace, Číslo fa, Dodavatel, Částka, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu L.11 Zneviditelnění tlačítka "Průběžná splatnost" formát: LFD_PRUBEZNASPLATNOST=NE implicitně: ANO L.12 Nezadané číslo střediska na likvidační položce převzato z číselníku KFD formát: LFD_STREDISKO_LP_KFD=ANO

24 L.13 Převod nezaplacených faktur z minulého roku, filtry upřesňující výběr formát: LFD_PREVODFA_FILTRY=ANO L.14 Vystavování faktury došlé, předplnění minulým dodavatelem formát: LFD_PREDPLNIT_MINULEHO_DODAVATELE=ANO L.15 Předplnění VS2/poznámka na nákladových řádcích předkontace dodavatelem formát: LFD_NAKLADY_VS2_DODAVATEL=ANO L.16 Předplnění hodnoty příkazu k úhradě faktury v cizí měně

25 formát: LFD_PU_NEZAPLACENO_CIZI_MENA=ANO

26 S K L A D S.01 Nastavení globální slevy odběratele při prodeji ze skladu formát: GLOBALNI_SLEVA_ODBERATELE=ANO S.02 Prodejka, zobrazení globální slevy po předplnění odběratele z externí adresy formát: GLOBALNI_SLEVA_AUTOMATICKY=ANO S.03 Opis skladových dokladů, přesný výpočet počtu obalů dle počtu vydaných/přijatých MJ Platí pouze pro speciální znakové opisy s údaji o obalech. formát: PREP_OBAL_DELENY=ANO SKUP_OBAL_DELENY=ANO S.04 Výčet údajů v seznamu karet zásob formát: SKLAD_KZ_F7=xx_nn implicitně: Sklad, Číslo karty, šarže, Název karty, Zůstatek MJ, Disponibilní počet MJ, Poznámka, Čárový kód

27 S.05 Výkaz o obalech, definice skladů s obaly (Slovensko) formát: SKLAD_OBALY_SR_BS_VSTUP=000n SKLAD_OBALY_SR_BS_VYSTUP=000n SKLAD_OBALY_SR_CS_VSTUP=000n SKLAD_OBALY_SR_CS_VYSTUP=000n SKLAD_OBALY_SR_PS_VSTUP=000n SKLAD_OBALY_SR_PS_VYSTUP=000n S.06 Rolování skladových dokladů, zobrazení poznámky ze záhlaví formát: SD_SHPOZNAMKA_ZOBRAZ=n

28 implicitně: nic S.07 Prodejní cena nastavena přednostně dle cenové nabídky formát: SKLAD_PRODEJ_CENA_DLE_CN=ANO S.08 Prodej ze skladu, stanovení minimální obchodní přirážky formát: SKLAD_PRODEJ_CENA_MIN_%OP:VAROVANI=20.00 SKLAD_PRODEJ_CENA_MIN_%OP:ZAKAZ=10.00 implicitně: nic S.09 Zákaz následné korekce prodejní ceny formát: SKLAD_PRODEJ_CENA_ZAKAZ_EDITACE=ANO

29 S.10 Nastavení maximální a minimální nákupní ceny při příjmu na sklad formát: SKLAD_PRIJEM_CENA_%SC_MIN:VAROVANI=90.00 SKLAD_PRIJEM_CENA_%SC_MAX:VAROVANI= SKLAD_PRIJEM_CENA_%SC_MIN:ZAKAZ=75.00 SKLAD_PRIJEM_CENA_%SC_MAX:ZAKAZ= implicitně: nic S.11 Parametry zaokrouhlování skladových dokladů formát: SKLAD_ZAO_SD_KC=ANO SKLAD_ZAO_SD_KC_DPH=ANO

30 SKLAD_ZAO_SD=ANO SKLAD_ZAO_SD_DPH=ANO S.12 Varování při rezervaci zboží bez zásoby na skladě formát: SKLAD_REZERVACE_BEZ_ZASOBY_VAROVANI=ANO S.13 Prodejka: skrytí slev při tisku formát: SKLAD_PRODEJKA_TISKNOUT_SLEVY=NE implicitně: ANO S.14 Prodejka: prodejní ceny dle cenové nabídky, ignorování typu ceny formát: SKLAD_CENA_DLE_CN_IGNOROVAT_TYPCENY=ANO

31 S.15 INTRASTAT, zákaz vstupu ostatní fakturace formát: SKLAD_INTRASTAT_FAKTURACE=NE implicitně: ANO S.16 Prodejka: prodejní ceny dle cenové nabídky, zohlední globální slevy formát: SKLAD_PC_CN_GLOBALNISLEVY=ANO S.17 Výběr karty pomocí čárových kódů formát: SKLAD_SD_VSD_CAROVYKOD=ANO S.18 Výpočet pevných prodejních cen na skladové kartě formát: SKLAD_PREPOCET_PPC_SK_VZDY=ANO

32 S.19 Ignorování odběratelských slev na externí adrese formát: IGNORUJ_SLEVY_SK_V_EA=ANO S.20 Upozornění na změnu data či účetního období při ukládání skladového dokladu formát: SKLAD_UPOZORNINAZMENU_DATA_UCOBDOBI=ANO S.21 Prodej dle cenové nabídky s ignorováním konečných znaků v čísle karty formát: SKLAD_PC_CN_CK_POCETZNAKU=n (kde n smí být v intervalu 1 až 14) implicitně: 14 S.22 Kopie příjemek a výdejek i z jiných skladů formát: SKLAD_KOPIE_PRIJEM_VYDEJ_MEZI_SKLADY=ANO

33 S.23 Kopie cenových nabídek do prodejky i z jiných skladů formát: SKLAD_PRODEJ_CN_RUZNE_SKLADY=ANO S.24 Ceny z odběratelského ceníku, převzít poznámky na cenové nabídce formát: SKLAD_PRODEJ_ODBCENIK_POZNAMKY=ANO S.25 Číslo karty do VS1 položkové předkontace formát: SKLAD_PREDKONTACE_SD_CK_DO_VS1=ANO S.26 Okno prodejních cen vždy zobrazí i skladovou cenu formát: SKLAD_F8_SKLCENA=ANO

34 S.27 Název karty do VS2 položkové předkontace formát: SKLAD_PREDKONTACE_SD_CK_DO_VS1=ANO S.28 Kontrola vyskladnění, zadání počtu MJ formát: SKLAD_KONTROLA_SD_CARKOD_ZADAT_MJ=ANO S.29 Kontrola vyskladnění, cílový adresář prodejek ke kontrole formát: SKLAD_KONTROLA_SD_CARKOD_ADRESAR_KAM=C:\KAM S.30 Kontrola vyskladnění, adresář prodejek z terminálu ke kontrole formát: SKLAD_KONTROLA_SD_CARKOD_ADRESAR_ODKUD=C:\ODKUD

35 S.31 Kontrola vyskladnění, adresář prodejek z terminálu, kopie po kontrole formát: SKLAD_KONTROLA_SD_CARKOD_ADRESAR_KOPIE=C:\KOPIE S.32 Manuální číslování rezervací a cenových nabídek formát: SKLAD_RE_CN_MANUALNI_CISLOVANI=ANO S.33 Výčet údajů v seznamu skladových dokladů formát: SKLAD_ROLOVANI_SD=xx_nn implicitně: Sklad, Identifikace, Název firmy, Typ pohybu, Intrastat-povaha transakce, Měna, Druh dokladu, Vystavil, Okamžik vyhotovení dokladu, Skladová cena, Prodejní cena bez DPH, C e l k e m, popř. zakázka

36

37 M A J E T E K M.01 Poznámka 6 na kartě majetku je použita pro jméno pracovníka formát: MAJETEK_POZN6_JE_JMENO_PRAC=ANO M.02 Definice názvů údajů Doplňkový údaj X.: ve fitrech sestav Na kartě majetku je šest doplňků, údajů, jejich použití je plně na libovůli uživatele. Zde můžete definovat jejich obsah, který se bude objevovat ve filtrech výstupních sestav. formát: MAJETEK_DOPLNEK1_JMENO=jedna MAJETEK_DOPLNEK2_JMENO=dva MAJETEK_DOPLNEK3_JMENO=tři MAJETEK_DOPLNEK4_JMENO=čtyři MAJETEK_DOPLNEK5_JMENO=pět MAJETEK_DOPLNEK6_JMENO=šest M.03 Definice textů patičky součtů sestavy "Přehled majetku dle funkčních celků" Zde můžete definovat texty, které budou zobrazeny pod součty. Pokud chcete zobrazit prázdný řádek, místo textu nepište tři tečky. Nevyplněné texty budou vynechány. formát: MAJETEK_PREHLED_RAD1=první MAJETEK_PREHLED_RAD2=druhý MAJETEK_PREHLED_RAD3=třetí MAJETEK_PREHLED_RAD4=čtvrtý MAJETEK_PREHLED_RAD5=pátý MAJETEK_PREHLED_RAD6=šestý MAJETEK_PREHLED_RAD7=sedmý MAJETEK_PREHLED_RAD8=osmý

38 M.04 Přednastavení druhu odpisů při pořízení karty majetku formát: MAJETEK_DRUO_22=Mesicni MAJETEK_DRDO_22=Rovnomerny M.05 Zaokrouhlování účetních odpisů formát: MAJETEK_ZAO_UO=Matematicky M.06 Změna odpisové skupiny dle CZ_CPA (pro příspěvkové organizace) formát: MAJETEK_ODPIS_SKUP_DLE_CZ_CPA=ANO

39 M.07 Zadání procenta pořizovací ceny, pod které se nebude účetně odepisovat formát: MAJETEK_DRPR_22=5

40 Z A K Á Z K O V Ý L I S T Z.01 Implicitní kniha běžných faktur vydaných formát: ZL_KFV=0001 Z.02 Denní plán zakázek, "resty" formát: ZL_DENNIPLAN_RESTY=7 ZL.03 Doplňkové údaje zakázkového listu/příjemce do faktury vydané formát: ZL_DOPLNUDAJE_PRIJEMCE=příjemce1;příjemce2;příjemce3;příjemce4;příjemce5;pří jemce6;

41 S P R Á V C E S O U B O R Ů SS.01 Zálohování 1:1 do zadaného adresáře formát: SOUBORY_OBNOVA_DAT_DO_ADRESARE_UCTA=ANO SS.02 Obnova dat na cestu dat účetnictví formát: SOUBORY_ZALOHA_DAT_1KU1_DO_ZADANEHO_ADRESARE=ANO

42 I E S IES.01 Kolik vrátit 1. Pokladna - příjmový pokladní doklad 2. Fakturace - faktura za hotové 3. Sklad prodejka formát: POKLADNA_0001_KOLIK_VRATIT_PPD FAKTURACE_0001_KOLIK_VRATIT_FVH SKLAD_0001_KOLIK_VRATIT_PRODEJKA_41 IES.02 Přidělování čísla dokladu v identifikaci formát: IES_IDENTIFIKACE=ANO IES.03 Definice adresáře pracovních souborů formát: IES_TEMP=C:\Temp\

43 IES.04 Aktualizace okamžiku vyhotovení dokladu formát: OKAMZIK_DOKLADU_AKTUALIZOVAT_KONTACI_F=ANO OKAMZIK_DOKLADU_AKTUALIZOVAT_KONTACI_L=ANO OKAMZIK_DOKLADU_AKTUALIZOVAT_KONTACI_P=ANO OKAMZIK_DOKLADU_AKTUALIZOVAT_KONTACI_S=ANO OKAMZIK_DOKLADU_AKTUALIZOVAT_KONTACI_M=ANO IES.05 Kde stojím po vstupu do dokladu formát: PRVNI_POZICE_EDITACE_F=MATCH_CODE_EA PRVNI_POZICE_EDITACE_L=MATCH_CODE_EA PRVNI_POZICE_EDITACE_P= UCOBDOBI PRVNI_POZICE_EDITACE_S= UCOBDOBI implicitně: viz. výš

44 IES.06 Výčet údajů v seznamu externích adres formát: EXTADRESY_F7=x_nn implicitně: Firma, Zatřídění, IČO, Bankovní spojení, Město, DIČ, Bankovní ústav

45 IES.07 Zákaz zvětšování dokladů dle rozlišení monitoru formát: IES_ZAKAZ_RESIZE_DOKLADU=ANO IES.08 Ignorování diakritiky při vyhodnocení filtrů formát: IES_FILTRY_IGNORUJ_DIAKRITIKU=ANO IES.09 Výpočet DPH při platbě zálohy

46 formát: IES_PLATBA_ZALOH_DPH_PRESNE=ANO IES.10 Faktura vydaná, prodejka ze skladu: položkové DPH formát: IES_FV_PRODEJKA_POLOZKOVE_DPH=ANO IES.11 Text zaokrouhlení dokladu formát: TEXT_ZAOKROUHLENI_F=Zaokrouhlení faktury TEXT_ZAOKROUHLENI_L=Rozdíl ze zaokrouhlení TEXT_ZAOKROUHLENI_P=Rozdíl ze zaokrouhlení TEXT_ZAOKROUHLENI_S=ZAOKROUHLENI Rozdíly ze zaokrouhlení implicitně: viz. výš

47 IES.12 Okamžik vyhotovení dokladu formát: IES_OKAMZIK_DATUM_PRO_PROGRAM=ANO IES.13 Výpočet DPH ve faktuře se zápočtem platby předem (základ DPH) nyní viz. číselníky KFV, KFD formát: FAKTURA_ZAPOCET_PLATBY_ZAKLADEM_CASTKA_BEZ_DPH=NE implicitně: ANO TOTO NASTAVENÍ BYLO POČÍNAJE VERZÍ 2009W01 PŘESUNUTO DO ČÍSELNÍKŮ KNIH FAKTUR VYDANÝCH A DOŠLÝCH! IES.14 Změna údaje typu datum formát: IES_DATUM_VSTUP_OPRAVA_DNE=ANO IES.15 Na pevné sestavy zapsat systémové datum a čas formát: IES_SESTAVY_SYSTEMOVE_DATUM_CAS=ANO

48 IES.16 Kurz duální měny na Slovensku pro 2.pololetí 2008 formát: IES_KURZ_SK_EUR=30,126 IES.17 Zadání globální zakázky na dokladu s rekapitulací formát: IES_GLOBZAKAZKA_REKAPITULACE=PPD,VPD,FD,FV TOTO NASTAVENÍ JE FUNKČNÍ POUZE, POKUD JE ZAKÁZKOVÝ LIST SOUČÁSTÍ KONFIGURACE! IES.18 Evidence obalů, posouzení zda obal opustil území republiky formát: OBALY_DLE_PASMA_DPH=ANO

49 IES.19 Výstup SINEA - modální, řešení problému s AVG 8.0 formát: IES_MODALNI_TISK=ANO IES.20 Práci s číselníky filtrovat na zadané základní heslo formát: IES_CISELNIKY_DLE_HESLA=ANO IES.21 Věcné doklady vystavovat jen pokud není uzavřené účetní období formát: IES_NEVYSTAVOVATVECNEDOKLADY_PRIUZAVRENEMUCETNIMOBDOBI=ANO IES.22 FV, prodejka - automaticky zobrazit dluhy a neproúčtované prodeje formát: IES_FV_PRODEJKA_ZOBRAZIT_DLUHY=ANO

50 IES.23 Vícenásobný tisk formát: FAKTURACE_VICENASOBNY_TISK=2 POKLADNA_VICENASOBNY_TISK_PPD=2 POKLADNA_VICENASOBNY_TISK_VPD=2 SKLAD_VICENASOBNY_TISK_PRODEJKA=2 SKLAD_VICENASOBNY_TISK_PRIJEMKA=2 SKLAD_VICENASOBNY_TISK_VYDEJKA=2 implicitně: pouze jedenkrát ÚKOLNÍČEK T.01 Filtrovat řešitele dle zadaného základního hesla formát: TASK_RESITEL_FILTR=ANO

51

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

Účetní předkontace pokladního dokladu...17

Účetní předkontace pokladního dokladu...17 Ú v o d... 3 Schéma modulu... 4 Základní pojmy... 6 Pokladní doklad...6 Identifikace pokladního dokladu...6 Daňový doklad...6 Účetní předkontace pokladního dokladu...6 Pokladní deník...7 Integrace dat

Více

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU...11 Kniha faktur došlých (KFD)...11 Typ faktury...11 Doklad faktura přijatá...11 Zálohová faktura...12 Zpracování platby zálohové faktury došlé...12

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Evidenční karty skladu...17 Skladová karta...17 Popis skladové karty...17 Aktualizace skladových karet...20

Evidenční karty skladu...17 Skladová karta...17 Popis skladové karty...17 Aktualizace skladových karet...20 Úvod...5 Struktura menu a funkcí modulu...6 Základní pojmy modulu...10 Sklad...10 Číselník skladů...10 Druh skladového dokladu...10 Typy pohybů...10 Pohyby na skladě...10 Měrné jednotky...10 Skladový doklad...10

Více

Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2008

Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2008 Setkání uživatelů IES 1 1. Novela zákona o DPH a její vliv na IESWIN...3 1.1. Změny v zaokrouhlení při výpočtu DPH...3 1.2. Rozšíření způsobu zápočtu zálohové platby...3 2. Nastavení výpočtu a zaokrouhlení

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

2.2.5. Přehled pohybů fakturačních položek...7

2.2.5. Přehled pohybů fakturačních položek...7 1. Změny a postupy v souvislosti s "Reforma veřejných financí"...3 1.1. Změna snížené sazby DPH...3 1.2. Informace k platnosti zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách...3 1.3. Zápočet zálohových

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Setkání uživatelů IES BRNO 2009

Setkání uživatelů IES BRNO 2009 1 Setkání uživatelů IES 1. Novely zákona o DPH a její vliv na IESWIN...4 1.1. Změna sazeb DPH... 4 1.2. Přepočítání cen Skladových karet po změně sazeb DPH... 5 1.4. Kopie faktury do faktury po změně sazby

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Import do programu WinDUO.

Import do programu WinDUO. Import do programu WinDUO. Import do programu WinDUO je řešen dvěma způsoby jednak za pomocí textového importu implementovaného přímo v programu a nebo za pomocí tzv. Plug-In DLL knihoven, které ale nejsou

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Ceník. Odeslané zásilky. Tisky. Výroba

Ceník. Odeslané zásilky. Tisky. Výroba AVEFLOR a.s. AVEFLOR a.s. Ceník Rozšíření pole Popis alternativního názvu artiklu [1206] Délka pole Popis alternativního názvu artiklu rozšířena z 50 na 150 znaků. Odeslané zásilky Paletové štítky - tvorba

Více

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28 1.0.27 první veřejná verze 1.0.28 ODSTRANĚNÍ KRITICKÝCH CHYB - chyba ("Input string was not in a correct format") v případě nestandartních jazykových nastavení v operačním systému (následek: nemožnost

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU Kasa 1 Obsah Co je potřeba nastavit, než začnete prodávat...2 Seznam nepeněžních platidel...3 Vystavení prodejky...4 Seznam prodejek...6 Zaúčtování prodejek...7 Vklad do provozní pokladny...8 Výběr z provozní

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1 Úvod... 2 Instalace Paradox Engine 5.01 for Windows... 3 Instalace systému IES... 3 A) nová instalace... 4 B) upgrade z nižší verze... 4 C) upgrade současné verze (update) = přepis programových souborů...

Více

WAK INTRA. internetový informační systém. účinný nástroj pro vedení firemních agend. www.waksystem.cz

WAK INTRA. internetový informační systém. účinný nástroj pro vedení firemních agend. www.waksystem.cz WAK INTRA účinný nástroj pro vedení firemních agend internetový informační systém Co je WAK INTRA? obchodně-ekonomický informační systém modulové a oborové komplexní řešení informační on-line portál a

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 19.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Iva Rulcová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11) 6.

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014 strana 1 výběr z novinek verze 7/2014 Novinky společné všem modulům Datové schránky V programu je připravena možnost odesílání datových zpráv přímo z bez použití prostředí datových schránek. Tímto způsobem

Více

Helios Green. Banka. www.helios.eu

Helios Green. Banka. www.helios.eu 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781234568 6254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245896533661123695887878123456

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: 16.07.2004. Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V05.12-31) při předkontaci a účtování: přijatých

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u Kraj.soudu v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 565 536 206, 608 360 101 Fax: 565 536

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013)

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) TRIFID 2014 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) (c) 2014 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz D 1

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více