LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT"

Transkript

1

2 PRODEJ A PRONÁJEM LEASE AND SALES WE THINK, CREATE, COMMIT AND WE SELL Exkluzivní, stylové, výjimečné nemovitosti Profesionální tým makléřů s dlouholetými zkušenostmi Realitní poradenství na vysoké úrovni Kvalitní, individuální servis a spolehlivost Vlastní Research oddělení Silný marketingový partner Profesionální prezentace nemovitostí Jsme Lexxus Norton a specializujeme se pouze na luxusní nemovitosti a luxusní byty k prodeji i k pronájmu v nejžádanějších lokalitách Prahy a blízkého okolí. Řídíme se heslem: Přemýšlíme (nastavujeme projekt), tvoříme (strategie prodeje a marketingu), zavazujeme se a prodáváme. Vážíme si našich klientů, a proto klademe maximální důraz na nejlepší servis jak pro klienta, tak konečného uživatele. Naše služby jsou postavené na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi vždy s přihlédnutím k jeho požadavkům. Dále při realizaci nabízíme nejvyšší podporu a zkušenosti čerpající z historie mateřské realitní společnosti LEXXUS a.s., která působí na pražském realitním trhu již od 90. let. We are Lexxus Norton and we specialise exclusively in luxury properties and luxury apartments for sale and rent in the most sought-after locations in Prague and the surrounding area. Our motto is: We think (when setting up a project), we create (sales and marketing strategy), we commit and we sell. We value our clients and that is why we place maximum emphasis on the best service for both the client and end user. Our services are based on an individual approach to each customer, taking their specific requirements into account at all times. Throughout the process, we also offer maximum support and experience, drawing on the history of our parent real estate company, LEXXUS a.s., which has been active on the Prague real estate market since the 1990 s. Exclusive, stylish, exceptional properties Professional, experienced team of agents High-quality real estate advice Quality, individual service and reliability Own Research Department Strong marketing partner Professional presentations of properties

3 WE THINK Nejdůležitější pro úspěch každého projektu je správné nastavení ve fázi konceptu. Díky mnohaletým zkušenostem našeho týmu jsme schopni developerům pomoci ve všech důležitých aspektech přípravy a fázích developerských projektů. Na projekt se dokážeme dívat nejen očima konečného zákazníka, ale především z pohledu developera. Volbou Lexxus Norton získáte nejen tým profesionálních agentů, ale především spolehlivého partnera v oblasti prodeje a pronájmu exkluzivních rezidenčních nemovitostí. Díky agentům Lexxus Norton, kteří se specializují pouze na tento úzký segment trhu, jsme zárukou kompletního a individuálního servisu při uskutečňování Vašich realitních záměrů ať je Vaším přáním pronajmout nemovitost či prodat developerský projekt na exkluzivní adrese. V rámci přípravné fáze developerských projektů nabízíme služby odborníků vlastního oddělení Research, kteří dlouhodobě sledují dění na pražském realitním trhu. Naše hloubkové analýzy všech pražských projektů, ať už konkurenčních v luxusním segmentu, případně velkých či individuálních menších developerských projektů a nemovitostí, nám umožňují fundovaně nastavovat cenovou a celkovou strategii Vašich realitních záměrů. One of the most important elements contributing to a successful project is an innovative and diligent set up at the planning phase. Thanks to many years of experience in the luxury sector, we are able to help developers with all important aspects of preparation and analysis of development projects. We can look at a project not only from the final customer s viewpoint but primarily through the developer s eyes. By choosing Lexxus Norton you engage not only a team of professional agents, but also a proven reliable partner for sales and rental of exclusive residential properties. Thanks to Lexxus Norton agents who specialise only in a narrow market segment, we can guarantee comprehensive and individual service for the implementation of your real estate plans whether you want to rent a property or develop a residential project at an exclusive address. In the preparatory stage for projects we offer the services of our expert research department which has been monitoring the Prague real estate market for a long time. Our in-depth analysis of all Prague projects enables us to properly set the pricing and overall strategy for your real estate plans.

4 WE CREATE In addition to the sales strategy, we offer developers overall marketing support, arrange the turnkey start of sales of a project and ensure comprehensive marketing services for a project throughout the sale period. This can cover the marketing concept, logo, sales slogan, visualisations, all sales materials, results analysis, etc. Developer can rely on our maximum support to create the image and marketing definition of a project. Kromě prodejní strategie nabízíme developerům i návrh celkové strategie marketingové podpory, zajistíme start prodeje projektu na klíč a postaráme se o kompletní marketing projektu po celou dobu prodeje. Ať už se jedná například o loga, prodejní slogan, vizualizace, veškeré prodejní materiály atd., může developer počítat s naší maximální podporou při vytváření image a marketingové definice projektu.

5 Zároveň se postaráme o maximalizaci komunikace projektu směrem k zákazníkům a veřejnosti díky vlastním znalostem a zkušenostem v online, offline a PR komunikaci. V online oblasti zajišťujeme interně či externě dle přání klienta veškeré reklamní kampaně včetně propagace na sociálních sítích, realitních portálech i napříč celým online prostředím. Dále zajišťujeme offline propagaci projektu ve více než 10 periodikách ať už individuálně, či jako součást celkové marketingové strategie Lexxus Norton. Nechybí ani služby interního PR oddělení, které zajišťuje standardní komunikaci o projektu a developerovi v průběhu trvání prodeje projektu od výstavby až po kolaudaci a finální prodej. In addtion to that we ensure effective communication of the property to customers and the public thanks to our knowledge and experience in online, offline and PR communications. In the online world we arrange all advertising campaigns, internally and externally in accordance with the client s wishes, including promotion on social networks, at real estate portals and across the online environment. We also arrange offline promotion for a project in many periodicals, whether individually or as part of Lexxus Norton s overall marketing strategy. There are also services from our internal PR department, which arranges communication about the project and the developer during the sale of a project from construction to occupation approval and final sale.

6 WE COMMIT SLUŽBY PRO DEVELOPERY SERVICES FOR DEVELOPERS Team Lexxus Norton se zásadní mírou podílel na přípravě a zejména na prodeji významných luxusních rezidenčních projektů, jako např. Trinity Gardens, Malá Šárka, Villa Bianca, Villa Oktáva, rekonstruovaných činžovních domů v centru Prahy, či např. River Diamond v Karlíně a Rezidence Riegrovy Sady na Vinohradech. Z aktuální nabídky můžeme zmínit Rezidenci Nautica, palác Janáčkovo nábřeží 39, nebo Rezidenci Salomonka, kterou jsme úspěšně vyprodali. Jsme bezkonkurenčním zdrojem informací o rezidenčním trhu a jeho vývoji. Reality v Praze máme dokonale zmapované naše odborné studie a analýzy developerských projektů slouží jak developerům pro optimalizaci jejich projektů, tak i financujícím bankám pro posouzení bezpečnosti investice. Díky naší hluboké znalosti poptávky po luxusních bytech a domech jsme schopni maximalizovat efektivitu Vašeho projektu - a to v oblasti skladby bytů, jejich standardního vybavení, optimálního stanovení prodejní ceny dle kvality jednotlivých bytů a být nápomocni v mnohých dalších aspektech. Významnou hodnotou spolupráce se značkou Lexxus Norton je nejen naše schopnost prodejní optimalizace projektu již ve fázi jeho stavební přípravy a tedy minimalizace nákladů, ale také kumulace poptávky a to i té neuspokojené z našich dalších projektů. Za dobu svého trvání se naše společnost stala synonymem důvěry, serióznosti a široké kvalitní nabídky exkluzivních bytů a domů. The Lexxus Norton team has made a fundamental contribution to the preparation and sale of Prague s landmark newly built luxury residential projects, such as Trinity Gardens, Mala Sarka, Villa Bianca, Villa Oktava. Our team has also assisted in the sales process of many renovated town apartment houses in Prague centre, or f.e. River Diamond in Karlin and Rezidence Riegrovy Sady in Vinohrady. From the current offer we can mention Rezidence Nautica, Palace Janackovo nabrezi 39, or Rezidence Salomonka, which we have successfully sold out. We are an unrivalled source of information about the luxury residential market and its specific trends. We have perfectly mapped out the property market in Prague our expert studies and analysis of development projects serve both developers wanting to optimise their projects as well as financing banks for assessing the security of their investment. Thanks to our deep knowledge of demand for luxury flats and houses, we are able to maximise the effectiveness of the project - in terms of the composition of flats, their standard fittings and fixtures, optimal determination of the sale price in accordance with the quality of individual flats and being helpful in many other ways. Lexxus Norton is able to optimise the project in sales terms at the stage of your construction preparations and therefore to minimise costs as well as to release your project to our extensive database of clients built from our decades of professionalism. Lexxus Norton has become a synonym for trust, seriousness and a high quality service in the Prague Luxury Residential market.

7 SLUŽBY PRO MAJITELE SERVICES FOR OWNERS Prodej Sales Základ naší úspěšné práce při prodeji exkluzivních nemovitostí je postaven zejména na osobních, dlouhodobě budovaných kontaktech našich agentů a dokonalé prezentaci nabízených nemovitostí s podporou tištěných a online médií. Potenciální klientela je registrována v rozsáhlé interní databázi kontaktů. V této databázi registrujeme a rozlišujeme zájemce o nemovitosti jak na investici, tak zájemce aktivně hledající vlastní bydlení dle individuálních potřeb. Naše stálé kontakty prioritně a kontinuálně informujeme o nových nemovitostech v nabídce, aktualitách i o obecných trendech a prognózách vývoje rezidenčního trhu. Tato databáze nám zároveň poskytuje možnost oslovit přímo jen určitý okruh našich klientů ve věci lokality, charakteru nemovitosti a také finančního rozpočtu. Aktivní využívání širokého potenciálu databáze nám umožňuje i zprostředkování obchodních případů bez nutnosti využití plošných médií (webová prezentace, realitní portály, tištěná inzerce, outdoor), při zachování maximální diskrétnosti. Our successful work when selling exclusive properties is based in no small part on our agents personal contacts, built up over time, and exceptional presentation of the properties offered, with support in printed and online media. Potential clients are registered in a wide-ranging internal database of contacts. In this database we register and differentiate between parties interested in properties for investment, and interested parties looking for their own housing in accordance with individual needs. We inform our permanent contacts with priority and continually about new properties on offer, news and current trends and forecasts for the residential market. The database also provides us with the chance of directly addressing only a certain group of our clients concerning location, property character and financial budget. The active use of the database s wide potential enables us to facilitate transactions without the necessity of using large scale media (Internet presentations, real estate portals, printed advertisements, outdoor), thus maintaining maximum discretion.

8 SLUŽBY PRO MAJITELE SERVICES FOR OWNERS Pronájem Rent Vlastníte dům či byty k pronájmu a chcete toho efektivně využít? Naši zkušení agenti zajistí vše od prezentace nemovitosti, pořízení profesionálních fotografií, zajišťění prohlídek s potenciálními zájemci, přes podpis nájemní smlouvy až po předání klíčů nájemníkům. Poskytnou Vám komplexní a individuální poradenský servis po celou dobu pronájmu. Díky osobnímu přístupu ke každému klientovi dokážeme nejen nalézt ideální bydlení, ale také majitelům rezidenčních nemovitostí pomoci s vyhledáním zájemce v relativně krátkém čase, přičemž oběma stranám garantujeme poskytnutí odpovídajících profesionálních služeb. Naše služby zahrnují konzultace, posouzení nemovitosti a návrh ceny pronájmu, prohlídky nemovitosti a lokality, zajištění kompletní inzerce nemovitosti, právních služeb při sjednávání nájemní smlouvy i předání nemovitosti. Výhodou oddělení Lexxus Norton leasing je práce s firemní klientelou zajišťující majitelům nemovitostí pronájem prověřenými nájemci i z řad zaměstnanců zahraničních společností působících na území České republiky. Do you own a house or apartment which you would like to rent in an optimal manner? Our experienced team of agents and support staff will arrange everything from the presentation of the property, photography, viewings and the signature of the rental contracts to handover of the keys to your new tenants. Moreover they will provide you with a comprehensive and individual advisory service throughout the rental term. Thanks to our personal approach to each client we can find not only ideal housing, but also help owners of residential properties find interested parties in a relatively short time, where we guarantee both parties the provision of appropriate professional services. Our services include consultations, appraisals of property coupled with proposal of the rental price, viewings of property and location, arranging comprehensive advertising for a property, legal services when concluding a rental contract and handover of property. A key feature of Lexxus Norton leasing department is that we have close long term cooperation with an exclusive corporate clientele ensuring that our property owners rent to high quality tenants who are employees of the top foreign companies working in the Czech Republic.

9 VARŠAVSKÁ REZIDENCE NAUTICA TRINITY GARDENS VALENTINSKÁ WE SELL... VINOHRADSKÁ HANZELKOVA AMERICKÁ PARK VLAŠIMSKÁ VILA MRÁZOVKA REZIDENCE NÁBŘEŽÍ REZIDENCE GOLF HOSTIVAŘ LÁZEŇSKÁ REZIDENCE RIEGROVY SADY JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ VILLA BIANCA PRAGUE MARINA NA DLOUHÉ MEZI RIVER DIAMOND POD KOZINCEM NA VÝŠI BÍLKOVA NA MALÉ ŠÁRCE CUKROVARNICKÁ REZIDENCE SALOMONKA MAISELOVA

10 PRODEJNÍ CENTRUM SALES CENTRE Pro lepší a dostupnější prezentaci projektu klientům nabízíme naše prodejní centrum umístěné v samém centru Prahy v blízkosti náměstí Republiky, na adrese V Celnici 1040/5. V jednoduše přístupném a příjemném prostředí se klienti dozvědí veškeré potřebné informace a obdrží veškeré podklady k projektu. Dále zde podepíší všechny smluvní dokumenty a v případě potřeby jim zajistíme i uzavření hypotečního úvěru. To vše na jednom místě bez nutnosti opakovaných návštěv. Developerské projekty v našem prodejním centru mohou být prezentovány formou 3D modelů, interaktivních prezentací či jakoukoliv technologií, pro kterou se developer projektu rozhodne. Vážíme si každého klienta, a proto je náš přístup individuální, profesionální a vstřícný, tak aby klient odcházel plně spokojen a získal všechny dostupné informace k projektu a svému novému bydlení. For better and more accessible presentation of a project, we can offer our sales centre in the very centre of Prague - near Namesti Republiky, at the address V Celnici 1040/5. In this easily accessible and pleasant downtown environment clients learn all the necessary information and receive all the necessary documents for their decision making process. Our sales team can sign all contractual documents directly and, if needed, we can arrange a mortgage for them. This is an all in one convenient place, reducing the need for repeated visits. In our sales centre, development projects can be presented in the form of 3D models, interactive presentations or by using any technology on which the developer decides for a project. We value each client and therefore our approach is individual, professional and friendly, so that the client leaves fully satisfied and confident that he/she has received all the available information to make this important life decision of acquiring a new home. LEXXUS V Celnici 1040/5, Praha

11

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Mládek. Election 2016. Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml

Mládek. Election 2016. Ing. Jan. Sanctions against Russia are great hypocrisy. Ministr průmyslu a obchodu. The Countdown Begins: Vladimír Dryml 9/ 2014 Zá ř í 2 0 14 The Countdown Begins: Election 2016 Vladimír Dryml Sanctions against Russia are great hypocrisy Ing. Jan Mládek Ministr průmyslu a obchodu REZIDENCE JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ JANACKOVO NABREZI

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007 Obsah Hospodářství 2 Developerský trh 3 Rezidenční trh 4 Kancelářský trh 5 Investiční trh 7 Contents The Economy 10 Development

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey trend 2014 report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey Generální partner ARTN AREMD General Partner Partneři ARTN AREMD Partners Obsah publikace Trend Report 2014 je založen

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

quality architecture gives life another dimension, a prospect that changes common activities into an extraordinary experience...

quality architecture gives life another dimension, a prospect that changes common activities into an extraordinary experience... kvalitní architektura dává životu další rozměr, perspektivu, která povznáší běžné aktivity na nevšední prožitky... quality architecture gives life another dimension, a prospect that changes common activities

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Prague City Report 3 3 Q3

Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains strong over the short term. Survey data points to

Více