Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT"

Transkript

1 Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE PROGRAMU POPIS PROGRAMU SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY INSTALACE OBSLUHA PROGRAMU POPIS HLAVNÍHO OKNA APLIKACE DATABÁZE OTÁZEK EDITACE DATABÁZE OTÁZEK Editace předmětů Editace sekcí Editace otázek Import otázek do databáze JAK NA GENEROVÁNÍ A TISK TESTŮ Nastavení generátoru testů Generování a tisk testů ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE Funkce zálohování dat Obnova dat ze zálohy Nastavení zálohování UKLÁDÁNÍ SESTAV TESTŮ NA HDD

3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE PROGRAMU 1.1 POPIS PROGRAMU Program Generátor testů je určen pro generování sestav testů určených pro tisk. Test je generován náhodně z databáze otázek, což zajišťuje originalitu každého generovaného testu. Program je vytvořen pro využití jak pro základní školy, tak pro střední i vysoké školy. 1.2 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Kompatibilita: Windows 9x, Windows ME, Windows 2000/NT, Windows XP Doporučené systémové požadavky: Procesor: Operační paměť: Volné místo: Grafická karta: CD-ROM: Rozlišení: OS: Software: Pentium III/AMD Athlon (1,2 GHz) 128 MB 30 MB (bez BDE jen 5 MB) 64 MB 52x 1024x800/85 Hz Windows NT/2000/Windows XP BDE - Borland Databaze Engine (součást instalace) Minimální systémové požadavky: Procesor Pentium 90 MHz Operační paměť: 32 MB Volné místo: 30 MB (bez BDE jen 5 MB) Grafická karta: 2 MB CD-ROM: 4x Rozlišení: 800x600/65 Hz OS: Windows 95 Software: BDE - Borland Databaze Engine (součást instalace) 1.3 INSTALACE - Ujistěte se, že váš počítač splňuje alespoň minimální systémové požadavky uvedené výše. - Vložte CD s instalací do mechaniky CD-ROM. - Pokud se po několika sekundách automatiky nespustí instalační program postupujte následovně: o otevřete složku Tento počítač; o o poklepejte na mechaniku CD-ROM, do které jste vložili instalační CD; poklepejte na soubor Installation.vX.X.exe, kde místo písmen X budou čísla verze programu. - Na úvodní obrazovce instalačního průvodce jsou uvedeny licenční podmínky produktu. Pokud s nimi souhlasíte označte políčko Souhlasím se všemi výše uvedenými licenčními podmínkami a stiskněte tlačítko Dále

4 - Ve druhém kroku instalace můžete změnit standardní nastavení instalace: o Cílový adresář místo na HDD, kam bude program nainstalován (doporučuje se ponechat stávající z důvodu snadnější aktualizace programu); o Zástupci programu zde můžete nastavit, kde všude chcete/nechcete umístit zástupce pro snadné spuštění programu; o Nainstalovat BDE BDE (Borland Databaze Engine) je databázový systém nutný pro funkčnost programu. Pokud je BDE na vašem počítači již nainstalován, můžete tuto položku odznačit. (Zdali je BDE ve vašem počítači nainstalováno zjistíte ve složce Ovládací panely.); o Ponechat starou databázi z předešlé instalace Generátoru testů tuto položku označte pouze v případě, že chcete předešlou instalaci Generátoru testů přeinstalovat jinou či stejnou verzí a zároveň chcete ponechat starou databázi otázek. - Pokud jste dokončili nastavení instalace, stiskněte tlačítko Dále a dostanete se ke třetímu kroku instalace. Tento krok znázorňuje průběh instalace. Pokud jste si jisti, že je vše nastaveno jak má, stiskněte tlačítko Další a instalační program dokončí instalaci

5 2 OBSLUHA PROGRAMU 2.1 POPIS HLAVNÍHO OKNA APLIKACE Obr. 1: Hlavní okno aplikace Generátor testů Popis okna: 1. Hlavní nabídka programu obsahuje všechny funkce programu. 2. Tlačítková lišta obsahuje tlačítka pro usnadnění práce s programem. 3. Tlačítko Otevřít prohlížeč testů slouží pro otevírání souborů s uloženými sestavami testů (viz. kapitola 2.6 Ukládání sestav testů na HDD). 4. Tlačítko Importovat otázky z Wordu/Excelu toto tlačítko otevře dialogové okno umožňující import otázek z aplikací MS World nebo MS Excel (viz. kapitola Import dat). 5. Tlačítko Nový předmět slouží pro vytvoření nového předmětu (viz. kapitola Editace předmětů)

6 6. Tlačítko Nová sekce vytvoří novou sekci daného předmětu (viz. kapitola Editace sekcí). 7. Tlačítko Nová otázka slouží k přidání nové otázky do databáze (viz. kapitola Editace otázek). 8. Tlačítko Generovat test spustí dialogové okno, ve kterém můžete zadat počet verzí testu. Po stisknutí tlačítka OK v tomto dialogu aplikace vygeneruje zadaný počet testů (viz. kapitola Generování a tisk testů). 9. Tlačítko Nastavení testu spustí dialogové okno, ve kterém lze nastavit parametry testu (viz. kapitola Nastavení generátoru testů). 10. Tlačítko Zálohovat data po stisknutí tohoto tlačítka proběhne zálohování dat do předem nastaveného adresáře (viz. kapitola 2.5 Zálohování databáze). 11. Tato oblast zobrazuje informace o vybrané otázce. Oblast slouží také pro editaci vybrané otázky. 12. Pole zobrazuje předmět, do kterého otázka patří. 13. Pole zobrazuje sekci předmětu, do kterého otázka patří. 14. Pole zobrazuje znění vybrané otázky. 15. Pole zobrazuje jednotlivé odpovědi vybrané otázky. 16. Toto je rozbalovací menu obsahující jednotlivé předměty. Slouží pro změnu předmětu, jehož sekce/otázky jsou zobrazovány v polích 17 a Toto pole zobrazuje sekce vybraného předmětu. 18. Toto pole zobrazuje otázky patřící do vybrané sekce předmětu. 19. Tato tlačítka slouží pro editaci vybrané otázky. 20. Tato zaškrkávací políčka slouží k zobrazení/nastavení pravdivosti odpovědi vybrané otázky. 2.2 DATABÁZE OTÁZEK Databáze otázek je rozdělena do tří částí (tabulek). První tabulka obsahuje seznam předmětů, kterých se jednotlivé otázky týkají. Každý předmět je rozdělen do libovolného počtu sekcí (tematických okruhů otázek). Druhá část databáze obsahuje seznam sekcí. Každá sekce může obsahovat libovolný počet otázek. Třetí část databáze obsahuje jednotlivé otázky. Po nainstalování Generátoru testů je databáze otázek prázdná. Neobsahuje žádné předměty, sekce ani otázky. Strukturu databáze zobrazuje tabulka 1: Tabulka Předměty Tabulka Sekce Tabulka Otázky Předmět 1 Sekce 1 Otázka 1 Otázka 2 Sekce 2 Otázka 3 Otázka 1 Otázka 2 Předmět 2 Sekce 1 Otázka 3 Otázka 1 Otázka 2 Sekce 2 Otázka 3 Otázka 1 Otázka 2 Otázka 3. Tab. 1: Struktura databáze otázek - 6 -

7 2.3 EDITACE DATABÁZE OTÁZEK Editace předmětů VYTVOŘENÍ NOVÉHO PŘEDMĚTU Nový předmět vytvoříte pomocí tlačítka (5) z tlačítkové lišty nebo příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Předmět Nový předmět. Po té, co kliknete na toto tlačítko nebo provedete tento příkaz, zobrazí se dialog, ve kterém jste vyzváni k zadání jména nového předmětu. Jakmile stisknete OK, předmět se zapíše do databáze a zobrazí se v rozbalovacím menu v levém horním rohu hlavního okna aplikace (16). PŘEJMENOVÁNÍ PŘEDMĚTU Předmět lze přejmenovat příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Předmět Přejmenovat předmět Po zadání tohoto příkazu se zobrazí dialog, ve kterém zadáte nový název předmětu a potvrdíte tlačítkem OK. ODSTRANĚNÍ PŘEDMĚTU Předmět lez odstranit z databáze příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Předmět Smazat předmět. Pokud předmět obsahuje nějaké sekce, není možné jej odstranit. Nejdříve musíte smazat všechny jeho sekce Editace sekcí VYTVOŘENÍ NOVÉ SEKCE Novou sekci vytvoříte opět buďto pomocí tlačítka (6) z tlačítkové lišty nebo příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Sekce Nová sekce. Po té, co kliknete na toto tlačítko nebo provedete tento příkaz, zobrazí se dialog, ve kterém jste vyzváni k zadání jména nové sekce. Jakmile stisknete OK, sekce se zapíše do databáze a zobrazí se v poli sekcí vybraného předmětu v na levé straně hlavního okna aplikace (17). PŘEJMENOVÁNÍ SEKCE Sekci lze přejmenovat příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Sekce Přejmenovat sekci Po zadání tohoto příkazu se zobrazí dialog, ve kterém zadáte nový název sekce a potvrdíte tlačítkem OK. ODSTRANĚNÍ SEKCE Sekci lez odstranit z databáze příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Sekce Smazat Sekci. POZOR! Pokud sekce obsahuje nějaké otázky, je možné odstranit sekci i se všemi otázkami. V případě, že sekce není prázdná, vás program upozorní Editace otázek VYTVOŘENÍ NOVÉ OTÁZKY Novou otázku můžete vytvořit buďto pomocí tlačítka (7) z tlačítkové lišty nebo příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Nová otázka nebo pomocí tlačítka Nová otázka (19) umístěného v pravém dolním rohu hlavního okna aplikace. Při provedení tohoto příkazu se do seznamu otázek vybrané sekce (18) přidá nakonec nová prázdná otázka a v pravé části hlavního okna aplikace se zesvětlí a zpřístupní pro editaci některá pole zobrazující informace o otázce (oblast 11 pole 14, 15 a 20). V tuto chvíli můžete vypsat číslo otázky (je generováno samo, není nutno jej měnit), znění otázky, jednotlivé odpovědi a označit jejich pravdivost. Pokud jste s editací hotovi, zbývá jen uložit otázku do databáze tlačítkem Uložit, které najdete pod editační oblastí. Příkazu pro vytvoření nové otázky odpovídá také klávesová zkratka CTRL+N

8 EDITACE OTÁZKY Editovat vybranou otázku můžete pomocí tlačítka Editovat otázku (19) umístěného v pravém dolním rohu hlavního okna aplikace nebo příkazem z hlavní nabídky Úpravy Editovat otázku. Při provedení tohoto příkazu se v pravé části hlavního okna aplikace zesvětlí a zpřístupní pro editaci některá pole zobrazující informace o otázce (oblast 11 pole 14, 15 a 20). V tuto chvíli můžete změnit číslo otázky, znění otázky, jednotlivé odpovědi a jejich pravdivost. Pokud jste s editací hotovi, zbývá jen uložit otázku do databáze tlačítkem Uložit, které najdete pod editační oblastí. Příkazu pro editaci otázky odpovídá také klávesová zkratka CTRL+E. SMAZÁNÍ OTÁZKY Z DATABÁZE Pro odstranění otázky z databáze je určeno tlačítko Vymazat otázku (19) umístěné v pravém dolním rohu hlavního okna aplikace nebo lze použít příkaz hlavní nabídky Úpravy Smazat otázku. Po provedení tohoto příkazu jste vyzváni k potvrzení rozhodnutí, že chcete z databáze odstranit vybranou otázku. Příkazu pro odstranění otázky odpovídá také klávesová zkratka CTRL+DEL. V případě, že budete chtít odstranit z databáze všechny otázky z vybrané sekce, lze použít příkaz hlavní nabídky Smazat všechny otázky v sekci Import otázek do databáze Import otázek do databáze je možný ze souborů aplikací MS Word a MS Excel. Mohou to být soubory typu *.doc, *.rtf a *.xls. Soubory s otázkami musí být vytvořeny ve stanoveném formátu (viz. níže). Aby bylo možné importovat otázky z těchto souborů, je nezbytné, aby byly aplikace MS Word a MS Excel nainstalovány ve vašem počítači. Import otázek se provádí pomocí dialogového okna Import otázek. Toto okno otevřete buďto stisknutím tlačítka (4) z tlačítkové lišty nebo příkazem z hlavní nabídky programu Systém Impor t. Obr. 2: Dialogové okno Import otázek IMPORT OTÁZEK Z APLIKACE MS WORD Postup je následující: otevřete okno Import otázek (viz. výše), v horní části okna naleznete rozbalovací menu s popisem Importovat pomocí aplikace:, ve kterém zvolíte aplikaci Microsoft Word. Poté vepíšete cestu k souboru s otázkami (*.doc, *.rtf; musí být napsán ve stanoveném formátu!) do editačního pole s názvem Soubor s daty, nebo jej vyhledáte na pevném disku po stisknutí tlačítka Otevřít Dále je třeba v poli Importovat do vybrat předmět a sekci, do které budou otázky ze souboru importovány. Pokud máte vše správně nastaveno, stiskněte tlačítko Import

9 FORMÁT DOKUMENTU PRO IMPORT U APLIKACE MICROSOFT WORD: 1. Dokument musí mít příponu doc nebo rtf. 2. Na prvním řádku se nachází název dokumentu (např. název sekce). 3. Následuje jeden prázdný řádek. 4. Na dalším (třetím) řádku začínají otázky a odpovědi. 5. Otázky jsou číslovány řeckými číslicemi (1,2, x). 6. Odpovědi jsou označovány písmeny a), b), c), d). 7. Otázka či odpověď může zabírat více než jeden řádek, MUSÍ být ovšem ukončena klávesou Enter. 8. Po otázce a výčtu odpovědí následuje jeden prázdný řádek. 9. Počet otázek není omezen, každá otázka musí mít 4 odpovědi. 10. Správné odpovědi jsou vyznačeny tlustým fontem (tlustě vyznačený musí být celý řádek odpovědi i s počátečním označením a) b) c) d), jinak import neproběhne úspěšně). 11. Na jménu fontu, velikosti či barvě písma nezáleží. Ukázkový dokument si můžete prohlédnout na obrázku 3: Příklad správného formátování dokumentu aplikace MS Word. Obr. 3: Příklad správného formátování dokument aplikace MS Word - 9 -

10 IMPORT OTÁZEK Z APLIKACE MS EXCEL Postup je obdobný jako u aplikace MS Word: otevřete okno Import otázek (viz. výše), v horní části okna naleznete rozbalovací menu s popisem Importovat pomocí aplikace:, ve kterém zvolíte aplikaci Microsoft Excel. Poté vepíšete cestu k souboru s otázkami (*.xls; musí být napsán ve stanoveném formátu!) do editačního pole s názvem Soubor s daty, nebo jej vyhledáte na pevném disku po stisknutí tlačítka Otevřít Pod tímto editačním polem se nalézá obrázek, který znázorňuje, jakým způsobem budou data z Excelu extrahována. V případě importu otázek z MS Excelu mohou totiž být data ve dvou formátech: 1. verze: sloupec A obsahuje data pro import (otázky a odpovědi) obsahuje číslován i text otázek a odpovědí. 2. verze: sloupec A obsahuje pouze číslování otázek a odpovědí a sloupec B obsahuje text otázek a odpovědí. Pokud je soubor s otázkami napsán ve verzi 1, označte možnost Načíst data ze sloupce A, kterou najdete vedle obrázku. V druhem případě, tedy pokud je soubor s otázkami napsán ve verzi 2, označte možnost Načíst data ze sloupce B. Dále je třeba v poli Importovat do vybrat předmět a sekci, do které budou otázky ze souboru importovány. Pokud máte vše správně nastaveno, stiskněte tlačítko Import. V případě importu otázek z MS Excelu mohou být data ve dvou formátech: V první verzi obsahuje data pro import (otázky a odpovědi) sloupec A obsahuje číslován i text otázek a odpovědí. V druhé verzi obsahuje sloupec A pouze číslování otázek a odpovědí a sloupec B obsahuje text otázek a odpovědí. FORMÁT SEŠITU PRO IMPORT U APLIKACE MICROSOFT EXCEL (verze 1): 1. Dokument musí mít příponu xls. 2. Data se musí nacházet na prvním listu sešitu, na jméně listu nezáleží. 3. Sloupec A obsahuje i číslování otázek a odpovědí i samotné otázky a odpovědi. 4. Na prvním řádku listu (buňka A1) musí být uveden název (např. sekce nebo předmětu). 5. Následuje jeden prázdný řádek. 6. Na třetím řádku začíná první otázka. 7. Otázky jsou číslovány řeckými číslicemi (1,2, x). 8. Odpovědi jsou označovány písmeny a), b), c), d). 9. Každá otázka či odpověď začíná na novém řádku (nesmí být rozdělena do více řádků). 10. Po otázce a výčtu odpovědí následuje jeden prázdný řádek. 11. Počet otázek není omezen, každá otázka musí mít 4 odpovědi. 12. Správné odpovědi jsou vyznačeny tlustým fontem (tlustě vyznačený musí být celý text v buňce i s počátečním označením a) b) c) d), jinak import neproběhne úspěšně). 13. Na jménu fontu, velikosti či barvě písma nezáleží. Ukázkový sešit v první verzi si můžete prohlédnout na obrázku 4: Příklad správného formátování sešitu aplikace MS Excel verze

11 Obr. 4: Příklad správného formátu sešitu aplikace MS Excel verze 1 FORMÁT SEŠITU PRO IMPORT U APLIKACE MICROSOFT EXCEL (verze 1): 1. Dokument musí mít příponu xls. 2. Data se musí nacházet na prvním listu sešitu, na jméně listu nezáleží. 3. Sloupec A obsahuje pouze číslování a sloupec B obsahuje otázky a odpovědi. 4. Na prvním řádku listu (buňka A1) musí být uveden název (např. sekce nebo předmětu). 5. Následuje jeden prázdný řádek. 6. Buňka A3 obsahuje číslo první otázky (1.), buňka B3 obsahuje znění otázky. 7. Otázky jsou číslovány řeckými číslicemi (1,2, x). 8. Odpovědi jsou označovány písmeny a), b), c), d). 9. Každá otázka či odpověď začíná na novém řádku (nesmí být rozdělena do více řádků). 10. Po otázce a výčtu odpovědí následuje jeden prázdný řádek. 11. Počet otázek není omezen, každá otázka musí mít 4 odpovědi. 12. Správné odpovědi jsou vyznačeny tlustým fontem 13. Na jménu fontu, velikosti či barvě písma nezáleží. Ukázkový sešit v první verzi si můžete prohlédnout na obrázku 5: Příklad správného formátování sešitu aplikace MS Excel verze

12 Obr. 4: Příklad správného formátu sešitu aplikace MS Excel verze JAK NA GENEROVÁNÍ A TISK TESTŮ Generování testů probíhá následovně: program náhodně vybírá z každé sekce daného předmětu uživatelem volitelný počet otázek, přičemž lez nastavit, ze kterých předmětů bude test generován. Program je schopen generovat po sobě několik různých verzí testů (počet verzí záleží na uživateli), přičemž od každé verze je možné vytisknout libovolný počet kopií Nastavení generátoru testů Nastavení generátoru testů se nastavuje pomocí dialogového okna Nastavení generátoru. Toto dialogové okno lze otevřít stisknutím tlačítka (9) z tlačítkové lišty nebo příkazem hlavní nabídky programu Generátor Nastavení testu nebo také stisknutím klávesy F

13 Obr. 5: Dialogové okno Nastavení generátoru Dialogové okno Nastavení generátoru obsahuje tabulku, která má dva sloupce. Sloupec Předmět obsahuje seznam všech předmětů v databázi. Sloupec Hodnota určuje, zda se bude test generovat z daného předmětu. Sloupec nabývá hodnot ANO/NE. Při poklepání myší na předmět se hodnota změní na opačnou. Pod tabulkou s předměty se nachází editační políčko, do kterého můžete zadat počet otázek, jež se náhodně vyberou z každé sekce předmětů, označených pro generování Generování a tisk testů Pokud chcete vygenerovat a vytisknout jeden nebo více testů, stačí stisknout tlačítko (8) nebo použít příkaz z hlavní nabídky Generátor Generovat test. Můžete také použít klávesovou zkratku CTRL+G. Po zadání tohoto příkazu se zobrazí dialog, ve kterém budete vyzváni, abyste zadali počet verzí testu. Jakmile potvrdíte počet verzí testu tlačítkem OK, program vygeneruje první verzi testu a zobrazí její náhled v Prohlížeči testů (viz obr. 6: Příklad vygenerovaného testu). Každá verze testu bude obsahovat jiné složení otázek a bude očíslována (v hlavičce testu bude uvedeno např. TEST 1). Každý vygenerovaný test má také svůj originální kód v levém dolním rohu sestavy (viz obr. 6: Příklad vygenerovaného testu), aby bylo znemožněno zaměnění či pomíchání jedné verze testu s druhou

14 Otevřít předem uložený test ze souboru Uložit test do souboru Verze testu Vytisknout test Název testu Pohyb mezi stránkami Aktuální stránka Zvětšení, zmenšení náhledu Roztáhnout na celou šířku Zobrazit celou stránku Kód testu Obr. 6: Příklad vygenerovaného testu Poslední stránka vygenerovaného testu obsahuje klíč testu. Pokud jste zadali, aby program vygeneroval více než jednu verzi testu, tak po uzavření okna Prohlížeč testů začne program generovat další verzi testu a okno Prohlížeč testů opět otevře s náhledem další verze testu. Tato operace se bude opakovat tak dlouho, dokud nebudou vygenerovány všechny, vámi zadané, verze testu. TISK TESTU Pokud chcete vygenerovaný test vytisknout, stačí stisknout tlačítko (print) z tlačítkové lišty Prohlížeče testů nebo použít příkaz z hlavní nabídky Prohlížeče testů File Print. Můžete také použít klávesovou zkratku CTRL+P. Po zadání příkazu se objeví dialogové okno Output Options. V tomto dialogu je možné změnit výchozí tiskárnu, popřípadě nastavit vlastnosti tiskárny, stisknutím tlačítka Setup, dále zde lze nastavit, které stránky testu chcete vytisknout a také počet kopií vygenerované verze testu. Stisknutím tlačítka OK odešlete test na tiskárnu

15 2.5 ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE Pro zabezpečení databáze před poškozením je program vybaven funkcí Zálohování dat Funkce zálohování dat Zálohování dat můžete provést kdykoliv během práce v programu stisknutím tlačítka (10) z tlačítkové lišty hlavního okna aplikace nebo použitím příkazu hlavní nabídky programu Systém Zálohovat data. Tento příkaz zkopíruje databázi otázek do předem stanoveného adresáře (viz Nastavení zálohování). Je dobré provádět zálohu dat pravidelně a nejlépe na jiný pevný disk, aby byla databáze zabezpečena před vnějším poškozením např. vlivem počítačových virů nebo útoků ze sítě Obnova dat ze zálohy Došlo-li k poškození databáze otázek, můžete jednoduše, pokud jste data před tím pravidelně zálohovali, obnovit databázi ze zálohy. Pro obnovu dat slouží příkaz hlavní nabídky programu Systém Obnovit data ze zálohy. Po provedení tohoto příkazu se data zkopírují z předem nastaveného zálohovacího adresáře (viz Nastavení zálohování) zpět do poškozené databáze programu. Pokud máte zálohovaná data uložena na jiném místě než je nastaveno jako zálohovací adresář (např. na disketě), můžete pro obnovu dat použít příkaz hlavní nabídky Systém Obnovit data z adresáře Tímto příkazem otevřete okno, ve kterém můžete zvolit adresář, který obsahuje zálohovaná data. Po stisku tlačítka OK budou data obnovena Nastavení zálohování Dialogové okno Nastavení zálohování zobrazíte příkazem z hlavní nabídky programu Systém Nastavení zálohování Dialog si můžete prohlédnout na obrázku 7: Dialogové okno Nastavení zálohování. Obr. 7: Dialogové okno Nastavení zálohování Pomocí tohoto dialogu můžete nastavit adresář, do kterého budou data zálohována a také zde můžete aktivovat/deaktivovat funkci automatického zálohování označením/odznačením zaškrkávacího

16 políčka Zapnout automatické zálohování při ukončení programu. Tato funkce automaticky zálohuje data do zálohovacího adresáře při každém vypnutí programu. 2.6 UKLÁDÁNÍ SESTAV TESTŮ NA HDD Po vygenerování testu je možné v okně Prohlížeč testů (viz. obr. 6) tento test uložit do souboru na pevný disk. Toto lze provést pomocí tlačítka, nebo příkazem z hlavní nabídky Prohlížeče testů File Save As. Můžete také použít klávesovou zkratku CTRL+S. Po provedení tohoto příkazu se objeví okno pro ukládání souborů, ve kterém stačí pouze zadat jméno souboru a po té stisknout tlačítko Uložit. Takto uložené sestavy testů můžete opět otevřít z hlavního okna aplikace pomocí tlačítka (3) nebo pomocí příkazu Systém Prohlížeč testů (CTRL+P). Pomocí tohoto příkazu otevřete okno Prohlížeč testů, ve kterém už jen stačí stisknout tlačítko nebo použít příkaz hlavní nabídky okna Prohlížeč testů File Open (CTRL+O). V okně pro otevírání souborů zvolíte soubor, který chcete otevřít a stisknete tlačítko Otevřít. Soubor s testem se zobrazí v náhledu testu

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.02 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium, Polička,

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

testo SW TPG 704 01 program pro tvorbu protokolů Návod k obsluze

testo SW TPG 704 01 program pro tvorbu protokolů Návod k obsluze testo SW TPG 704 01 program pro tvorbu protokolů Návod k obsluze 2 Pos: 1 /TD /Überschriften/2. Sicherheit und U mwelt @ 0\mod_1173774719351_6.doc @ 290 @ 1 Pos: 2 /TD /Überschriften/2.1 Zu di esem Dokument

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Specializovaná mapa Návod k používání programu Projekt

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 2002-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Obaly (SQL) pro Windows ve verzi 6.0 Příručka popisuje funkčnost

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Kubatury komunikace 4

Kubatury komunikace 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 Kubatury komunikace 4 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 První

Více