Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT"

Transkript

1 Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE PROGRAMU POPIS PROGRAMU SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY INSTALACE OBSLUHA PROGRAMU POPIS HLAVNÍHO OKNA APLIKACE DATABÁZE OTÁZEK EDITACE DATABÁZE OTÁZEK Editace předmětů Editace sekcí Editace otázek Import otázek do databáze JAK NA GENEROVÁNÍ A TISK TESTŮ Nastavení generátoru testů Generování a tisk testů ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE Funkce zálohování dat Obnova dat ze zálohy Nastavení zálohování UKLÁDÁNÍ SESTAV TESTŮ NA HDD

3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE PROGRAMU 1.1 POPIS PROGRAMU Program Generátor testů je určen pro generování sestav testů určených pro tisk. Test je generován náhodně z databáze otázek, což zajišťuje originalitu každého generovaného testu. Program je vytvořen pro využití jak pro základní školy, tak pro střední i vysoké školy. 1.2 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Kompatibilita: Windows 9x, Windows ME, Windows 2000/NT, Windows XP Doporučené systémové požadavky: Procesor: Operační paměť: Volné místo: Grafická karta: CD-ROM: Rozlišení: OS: Software: Pentium III/AMD Athlon (1,2 GHz) 128 MB 30 MB (bez BDE jen 5 MB) 64 MB 52x 1024x800/85 Hz Windows NT/2000/Windows XP BDE - Borland Databaze Engine (součást instalace) Minimální systémové požadavky: Procesor Pentium 90 MHz Operační paměť: 32 MB Volné místo: 30 MB (bez BDE jen 5 MB) Grafická karta: 2 MB CD-ROM: 4x Rozlišení: 800x600/65 Hz OS: Windows 95 Software: BDE - Borland Databaze Engine (součást instalace) 1.3 INSTALACE - Ujistěte se, že váš počítač splňuje alespoň minimální systémové požadavky uvedené výše. - Vložte CD s instalací do mechaniky CD-ROM. - Pokud se po několika sekundách automatiky nespustí instalační program postupujte následovně: o otevřete složku Tento počítač; o o poklepejte na mechaniku CD-ROM, do které jste vložili instalační CD; poklepejte na soubor Installation.vX.X.exe, kde místo písmen X budou čísla verze programu. - Na úvodní obrazovce instalačního průvodce jsou uvedeny licenční podmínky produktu. Pokud s nimi souhlasíte označte políčko Souhlasím se všemi výše uvedenými licenčními podmínkami a stiskněte tlačítko Dále

4 - Ve druhém kroku instalace můžete změnit standardní nastavení instalace: o Cílový adresář místo na HDD, kam bude program nainstalován (doporučuje se ponechat stávající z důvodu snadnější aktualizace programu); o Zástupci programu zde můžete nastavit, kde všude chcete/nechcete umístit zástupce pro snadné spuštění programu; o Nainstalovat BDE BDE (Borland Databaze Engine) je databázový systém nutný pro funkčnost programu. Pokud je BDE na vašem počítači již nainstalován, můžete tuto položku odznačit. (Zdali je BDE ve vašem počítači nainstalováno zjistíte ve složce Ovládací panely.); o Ponechat starou databázi z předešlé instalace Generátoru testů tuto položku označte pouze v případě, že chcete předešlou instalaci Generátoru testů přeinstalovat jinou či stejnou verzí a zároveň chcete ponechat starou databázi otázek. - Pokud jste dokončili nastavení instalace, stiskněte tlačítko Dále a dostanete se ke třetímu kroku instalace. Tento krok znázorňuje průběh instalace. Pokud jste si jisti, že je vše nastaveno jak má, stiskněte tlačítko Další a instalační program dokončí instalaci

5 2 OBSLUHA PROGRAMU 2.1 POPIS HLAVNÍHO OKNA APLIKACE Obr. 1: Hlavní okno aplikace Generátor testů Popis okna: 1. Hlavní nabídka programu obsahuje všechny funkce programu. 2. Tlačítková lišta obsahuje tlačítka pro usnadnění práce s programem. 3. Tlačítko Otevřít prohlížeč testů slouží pro otevírání souborů s uloženými sestavami testů (viz. kapitola 2.6 Ukládání sestav testů na HDD). 4. Tlačítko Importovat otázky z Wordu/Excelu toto tlačítko otevře dialogové okno umožňující import otázek z aplikací MS World nebo MS Excel (viz. kapitola Import dat). 5. Tlačítko Nový předmět slouží pro vytvoření nového předmětu (viz. kapitola Editace předmětů)

6 6. Tlačítko Nová sekce vytvoří novou sekci daného předmětu (viz. kapitola Editace sekcí). 7. Tlačítko Nová otázka slouží k přidání nové otázky do databáze (viz. kapitola Editace otázek). 8. Tlačítko Generovat test spustí dialogové okno, ve kterém můžete zadat počet verzí testu. Po stisknutí tlačítka OK v tomto dialogu aplikace vygeneruje zadaný počet testů (viz. kapitola Generování a tisk testů). 9. Tlačítko Nastavení testu spustí dialogové okno, ve kterém lze nastavit parametry testu (viz. kapitola Nastavení generátoru testů). 10. Tlačítko Zálohovat data po stisknutí tohoto tlačítka proběhne zálohování dat do předem nastaveného adresáře (viz. kapitola 2.5 Zálohování databáze). 11. Tato oblast zobrazuje informace o vybrané otázce. Oblast slouží také pro editaci vybrané otázky. 12. Pole zobrazuje předmět, do kterého otázka patří. 13. Pole zobrazuje sekci předmětu, do kterého otázka patří. 14. Pole zobrazuje znění vybrané otázky. 15. Pole zobrazuje jednotlivé odpovědi vybrané otázky. 16. Toto je rozbalovací menu obsahující jednotlivé předměty. Slouží pro změnu předmětu, jehož sekce/otázky jsou zobrazovány v polích 17 a Toto pole zobrazuje sekce vybraného předmětu. 18. Toto pole zobrazuje otázky patřící do vybrané sekce předmětu. 19. Tato tlačítka slouží pro editaci vybrané otázky. 20. Tato zaškrkávací políčka slouží k zobrazení/nastavení pravdivosti odpovědi vybrané otázky. 2.2 DATABÁZE OTÁZEK Databáze otázek je rozdělena do tří částí (tabulek). První tabulka obsahuje seznam předmětů, kterých se jednotlivé otázky týkají. Každý předmět je rozdělen do libovolného počtu sekcí (tematických okruhů otázek). Druhá část databáze obsahuje seznam sekcí. Každá sekce může obsahovat libovolný počet otázek. Třetí část databáze obsahuje jednotlivé otázky. Po nainstalování Generátoru testů je databáze otázek prázdná. Neobsahuje žádné předměty, sekce ani otázky. Strukturu databáze zobrazuje tabulka 1: Tabulka Předměty Tabulka Sekce Tabulka Otázky Předmět 1 Sekce 1 Otázka 1 Otázka 2 Sekce 2 Otázka 3 Otázka 1 Otázka 2 Předmět 2 Sekce 1 Otázka 3 Otázka 1 Otázka 2 Sekce 2 Otázka 3 Otázka 1 Otázka 2 Otázka 3. Tab. 1: Struktura databáze otázek - 6 -

7 2.3 EDITACE DATABÁZE OTÁZEK Editace předmětů VYTVOŘENÍ NOVÉHO PŘEDMĚTU Nový předmět vytvoříte pomocí tlačítka (5) z tlačítkové lišty nebo příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Předmět Nový předmět. Po té, co kliknete na toto tlačítko nebo provedete tento příkaz, zobrazí se dialog, ve kterém jste vyzváni k zadání jména nového předmětu. Jakmile stisknete OK, předmět se zapíše do databáze a zobrazí se v rozbalovacím menu v levém horním rohu hlavního okna aplikace (16). PŘEJMENOVÁNÍ PŘEDMĚTU Předmět lze přejmenovat příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Předmět Přejmenovat předmět Po zadání tohoto příkazu se zobrazí dialog, ve kterém zadáte nový název předmětu a potvrdíte tlačítkem OK. ODSTRANĚNÍ PŘEDMĚTU Předmět lez odstranit z databáze příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Předmět Smazat předmět. Pokud předmět obsahuje nějaké sekce, není možné jej odstranit. Nejdříve musíte smazat všechny jeho sekce Editace sekcí VYTVOŘENÍ NOVÉ SEKCE Novou sekci vytvoříte opět buďto pomocí tlačítka (6) z tlačítkové lišty nebo příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Sekce Nová sekce. Po té, co kliknete na toto tlačítko nebo provedete tento příkaz, zobrazí se dialog, ve kterém jste vyzváni k zadání jména nové sekce. Jakmile stisknete OK, sekce se zapíše do databáze a zobrazí se v poli sekcí vybraného předmětu v na levé straně hlavního okna aplikace (17). PŘEJMENOVÁNÍ SEKCE Sekci lze přejmenovat příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Sekce Přejmenovat sekci Po zadání tohoto příkazu se zobrazí dialog, ve kterém zadáte nový název sekce a potvrdíte tlačítkem OK. ODSTRANĚNÍ SEKCE Sekci lez odstranit z databáze příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Sekce Smazat Sekci. POZOR! Pokud sekce obsahuje nějaké otázky, je možné odstranit sekci i se všemi otázkami. V případě, že sekce není prázdná, vás program upozorní Editace otázek VYTVOŘENÍ NOVÉ OTÁZKY Novou otázku můžete vytvořit buďto pomocí tlačítka (7) z tlačítkové lišty nebo příkazem z hlavní nabídky programu Úpravy Nová otázka nebo pomocí tlačítka Nová otázka (19) umístěného v pravém dolním rohu hlavního okna aplikace. Při provedení tohoto příkazu se do seznamu otázek vybrané sekce (18) přidá nakonec nová prázdná otázka a v pravé části hlavního okna aplikace se zesvětlí a zpřístupní pro editaci některá pole zobrazující informace o otázce (oblast 11 pole 14, 15 a 20). V tuto chvíli můžete vypsat číslo otázky (je generováno samo, není nutno jej měnit), znění otázky, jednotlivé odpovědi a označit jejich pravdivost. Pokud jste s editací hotovi, zbývá jen uložit otázku do databáze tlačítkem Uložit, které najdete pod editační oblastí. Příkazu pro vytvoření nové otázky odpovídá také klávesová zkratka CTRL+N

8 EDITACE OTÁZKY Editovat vybranou otázku můžete pomocí tlačítka Editovat otázku (19) umístěného v pravém dolním rohu hlavního okna aplikace nebo příkazem z hlavní nabídky Úpravy Editovat otázku. Při provedení tohoto příkazu se v pravé části hlavního okna aplikace zesvětlí a zpřístupní pro editaci některá pole zobrazující informace o otázce (oblast 11 pole 14, 15 a 20). V tuto chvíli můžete změnit číslo otázky, znění otázky, jednotlivé odpovědi a jejich pravdivost. Pokud jste s editací hotovi, zbývá jen uložit otázku do databáze tlačítkem Uložit, které najdete pod editační oblastí. Příkazu pro editaci otázky odpovídá také klávesová zkratka CTRL+E. SMAZÁNÍ OTÁZKY Z DATABÁZE Pro odstranění otázky z databáze je určeno tlačítko Vymazat otázku (19) umístěné v pravém dolním rohu hlavního okna aplikace nebo lze použít příkaz hlavní nabídky Úpravy Smazat otázku. Po provedení tohoto příkazu jste vyzváni k potvrzení rozhodnutí, že chcete z databáze odstranit vybranou otázku. Příkazu pro odstranění otázky odpovídá také klávesová zkratka CTRL+DEL. V případě, že budete chtít odstranit z databáze všechny otázky z vybrané sekce, lze použít příkaz hlavní nabídky Smazat všechny otázky v sekci Import otázek do databáze Import otázek do databáze je možný ze souborů aplikací MS Word a MS Excel. Mohou to být soubory typu *.doc, *.rtf a *.xls. Soubory s otázkami musí být vytvořeny ve stanoveném formátu (viz. níže). Aby bylo možné importovat otázky z těchto souborů, je nezbytné, aby byly aplikace MS Word a MS Excel nainstalovány ve vašem počítači. Import otázek se provádí pomocí dialogového okna Import otázek. Toto okno otevřete buďto stisknutím tlačítka (4) z tlačítkové lišty nebo příkazem z hlavní nabídky programu Systém Impor t. Obr. 2: Dialogové okno Import otázek IMPORT OTÁZEK Z APLIKACE MS WORD Postup je následující: otevřete okno Import otázek (viz. výše), v horní části okna naleznete rozbalovací menu s popisem Importovat pomocí aplikace:, ve kterém zvolíte aplikaci Microsoft Word. Poté vepíšete cestu k souboru s otázkami (*.doc, *.rtf; musí být napsán ve stanoveném formátu!) do editačního pole s názvem Soubor s daty, nebo jej vyhledáte na pevném disku po stisknutí tlačítka Otevřít Dále je třeba v poli Importovat do vybrat předmět a sekci, do které budou otázky ze souboru importovány. Pokud máte vše správně nastaveno, stiskněte tlačítko Import

9 FORMÁT DOKUMENTU PRO IMPORT U APLIKACE MICROSOFT WORD: 1. Dokument musí mít příponu doc nebo rtf. 2. Na prvním řádku se nachází název dokumentu (např. název sekce). 3. Následuje jeden prázdný řádek. 4. Na dalším (třetím) řádku začínají otázky a odpovědi. 5. Otázky jsou číslovány řeckými číslicemi (1,2, x). 6. Odpovědi jsou označovány písmeny a), b), c), d). 7. Otázka či odpověď může zabírat více než jeden řádek, MUSÍ být ovšem ukončena klávesou Enter. 8. Po otázce a výčtu odpovědí následuje jeden prázdný řádek. 9. Počet otázek není omezen, každá otázka musí mít 4 odpovědi. 10. Správné odpovědi jsou vyznačeny tlustým fontem (tlustě vyznačený musí být celý řádek odpovědi i s počátečním označením a) b) c) d), jinak import neproběhne úspěšně). 11. Na jménu fontu, velikosti či barvě písma nezáleží. Ukázkový dokument si můžete prohlédnout na obrázku 3: Příklad správného formátování dokumentu aplikace MS Word. Obr. 3: Příklad správného formátování dokument aplikace MS Word - 9 -

10 IMPORT OTÁZEK Z APLIKACE MS EXCEL Postup je obdobný jako u aplikace MS Word: otevřete okno Import otázek (viz. výše), v horní části okna naleznete rozbalovací menu s popisem Importovat pomocí aplikace:, ve kterém zvolíte aplikaci Microsoft Excel. Poté vepíšete cestu k souboru s otázkami (*.xls; musí být napsán ve stanoveném formátu!) do editačního pole s názvem Soubor s daty, nebo jej vyhledáte na pevném disku po stisknutí tlačítka Otevřít Pod tímto editačním polem se nalézá obrázek, který znázorňuje, jakým způsobem budou data z Excelu extrahována. V případě importu otázek z MS Excelu mohou totiž být data ve dvou formátech: 1. verze: sloupec A obsahuje data pro import (otázky a odpovědi) obsahuje číslován i text otázek a odpovědí. 2. verze: sloupec A obsahuje pouze číslování otázek a odpovědí a sloupec B obsahuje text otázek a odpovědí. Pokud je soubor s otázkami napsán ve verzi 1, označte možnost Načíst data ze sloupce A, kterou najdete vedle obrázku. V druhem případě, tedy pokud je soubor s otázkami napsán ve verzi 2, označte možnost Načíst data ze sloupce B. Dále je třeba v poli Importovat do vybrat předmět a sekci, do které budou otázky ze souboru importovány. Pokud máte vše správně nastaveno, stiskněte tlačítko Import. V případě importu otázek z MS Excelu mohou být data ve dvou formátech: V první verzi obsahuje data pro import (otázky a odpovědi) sloupec A obsahuje číslován i text otázek a odpovědí. V druhé verzi obsahuje sloupec A pouze číslování otázek a odpovědí a sloupec B obsahuje text otázek a odpovědí. FORMÁT SEŠITU PRO IMPORT U APLIKACE MICROSOFT EXCEL (verze 1): 1. Dokument musí mít příponu xls. 2. Data se musí nacházet na prvním listu sešitu, na jméně listu nezáleží. 3. Sloupec A obsahuje i číslování otázek a odpovědí i samotné otázky a odpovědi. 4. Na prvním řádku listu (buňka A1) musí být uveden název (např. sekce nebo předmětu). 5. Následuje jeden prázdný řádek. 6. Na třetím řádku začíná první otázka. 7. Otázky jsou číslovány řeckými číslicemi (1,2, x). 8. Odpovědi jsou označovány písmeny a), b), c), d). 9. Každá otázka či odpověď začíná na novém řádku (nesmí být rozdělena do více řádků). 10. Po otázce a výčtu odpovědí následuje jeden prázdný řádek. 11. Počet otázek není omezen, každá otázka musí mít 4 odpovědi. 12. Správné odpovědi jsou vyznačeny tlustým fontem (tlustě vyznačený musí být celý text v buňce i s počátečním označením a) b) c) d), jinak import neproběhne úspěšně). 13. Na jménu fontu, velikosti či barvě písma nezáleží. Ukázkový sešit v první verzi si můžete prohlédnout na obrázku 4: Příklad správného formátování sešitu aplikace MS Excel verze

11 Obr. 4: Příklad správného formátu sešitu aplikace MS Excel verze 1 FORMÁT SEŠITU PRO IMPORT U APLIKACE MICROSOFT EXCEL (verze 1): 1. Dokument musí mít příponu xls. 2. Data se musí nacházet na prvním listu sešitu, na jméně listu nezáleží. 3. Sloupec A obsahuje pouze číslování a sloupec B obsahuje otázky a odpovědi. 4. Na prvním řádku listu (buňka A1) musí být uveden název (např. sekce nebo předmětu). 5. Následuje jeden prázdný řádek. 6. Buňka A3 obsahuje číslo první otázky (1.), buňka B3 obsahuje znění otázky. 7. Otázky jsou číslovány řeckými číslicemi (1,2, x). 8. Odpovědi jsou označovány písmeny a), b), c), d). 9. Každá otázka či odpověď začíná na novém řádku (nesmí být rozdělena do více řádků). 10. Po otázce a výčtu odpovědí následuje jeden prázdný řádek. 11. Počet otázek není omezen, každá otázka musí mít 4 odpovědi. 12. Správné odpovědi jsou vyznačeny tlustým fontem 13. Na jménu fontu, velikosti či barvě písma nezáleží. Ukázkový sešit v první verzi si můžete prohlédnout na obrázku 5: Příklad správného formátování sešitu aplikace MS Excel verze

12 Obr. 4: Příklad správného formátu sešitu aplikace MS Excel verze JAK NA GENEROVÁNÍ A TISK TESTŮ Generování testů probíhá následovně: program náhodně vybírá z každé sekce daného předmětu uživatelem volitelný počet otázek, přičemž lez nastavit, ze kterých předmětů bude test generován. Program je schopen generovat po sobě několik různých verzí testů (počet verzí záleží na uživateli), přičemž od každé verze je možné vytisknout libovolný počet kopií Nastavení generátoru testů Nastavení generátoru testů se nastavuje pomocí dialogového okna Nastavení generátoru. Toto dialogové okno lze otevřít stisknutím tlačítka (9) z tlačítkové lišty nebo příkazem hlavní nabídky programu Generátor Nastavení testu nebo také stisknutím klávesy F

13 Obr. 5: Dialogové okno Nastavení generátoru Dialogové okno Nastavení generátoru obsahuje tabulku, která má dva sloupce. Sloupec Předmět obsahuje seznam všech předmětů v databázi. Sloupec Hodnota určuje, zda se bude test generovat z daného předmětu. Sloupec nabývá hodnot ANO/NE. Při poklepání myší na předmět se hodnota změní na opačnou. Pod tabulkou s předměty se nachází editační políčko, do kterého můžete zadat počet otázek, jež se náhodně vyberou z každé sekce předmětů, označených pro generování Generování a tisk testů Pokud chcete vygenerovat a vytisknout jeden nebo více testů, stačí stisknout tlačítko (8) nebo použít příkaz z hlavní nabídky Generátor Generovat test. Můžete také použít klávesovou zkratku CTRL+G. Po zadání tohoto příkazu se zobrazí dialog, ve kterém budete vyzváni, abyste zadali počet verzí testu. Jakmile potvrdíte počet verzí testu tlačítkem OK, program vygeneruje první verzi testu a zobrazí její náhled v Prohlížeči testů (viz obr. 6: Příklad vygenerovaného testu). Každá verze testu bude obsahovat jiné složení otázek a bude očíslována (v hlavičce testu bude uvedeno např. TEST 1). Každý vygenerovaný test má také svůj originální kód v levém dolním rohu sestavy (viz obr. 6: Příklad vygenerovaného testu), aby bylo znemožněno zaměnění či pomíchání jedné verze testu s druhou

14 Otevřít předem uložený test ze souboru Uložit test do souboru Verze testu Vytisknout test Název testu Pohyb mezi stránkami Aktuální stránka Zvětšení, zmenšení náhledu Roztáhnout na celou šířku Zobrazit celou stránku Kód testu Obr. 6: Příklad vygenerovaného testu Poslední stránka vygenerovaného testu obsahuje klíč testu. Pokud jste zadali, aby program vygeneroval více než jednu verzi testu, tak po uzavření okna Prohlížeč testů začne program generovat další verzi testu a okno Prohlížeč testů opět otevře s náhledem další verze testu. Tato operace se bude opakovat tak dlouho, dokud nebudou vygenerovány všechny, vámi zadané, verze testu. TISK TESTU Pokud chcete vygenerovaný test vytisknout, stačí stisknout tlačítko (print) z tlačítkové lišty Prohlížeče testů nebo použít příkaz z hlavní nabídky Prohlížeče testů File Print. Můžete také použít klávesovou zkratku CTRL+P. Po zadání příkazu se objeví dialogové okno Output Options. V tomto dialogu je možné změnit výchozí tiskárnu, popřípadě nastavit vlastnosti tiskárny, stisknutím tlačítka Setup, dále zde lze nastavit, které stránky testu chcete vytisknout a také počet kopií vygenerované verze testu. Stisknutím tlačítka OK odešlete test na tiskárnu

15 2.5 ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE Pro zabezpečení databáze před poškozením je program vybaven funkcí Zálohování dat Funkce zálohování dat Zálohování dat můžete provést kdykoliv během práce v programu stisknutím tlačítka (10) z tlačítkové lišty hlavního okna aplikace nebo použitím příkazu hlavní nabídky programu Systém Zálohovat data. Tento příkaz zkopíruje databázi otázek do předem stanoveného adresáře (viz Nastavení zálohování). Je dobré provádět zálohu dat pravidelně a nejlépe na jiný pevný disk, aby byla databáze zabezpečena před vnějším poškozením např. vlivem počítačových virů nebo útoků ze sítě Obnova dat ze zálohy Došlo-li k poškození databáze otázek, můžete jednoduše, pokud jste data před tím pravidelně zálohovali, obnovit databázi ze zálohy. Pro obnovu dat slouží příkaz hlavní nabídky programu Systém Obnovit data ze zálohy. Po provedení tohoto příkazu se data zkopírují z předem nastaveného zálohovacího adresáře (viz Nastavení zálohování) zpět do poškozené databáze programu. Pokud máte zálohovaná data uložena na jiném místě než je nastaveno jako zálohovací adresář (např. na disketě), můžete pro obnovu dat použít příkaz hlavní nabídky Systém Obnovit data z adresáře Tímto příkazem otevřete okno, ve kterém můžete zvolit adresář, který obsahuje zálohovaná data. Po stisku tlačítka OK budou data obnovena Nastavení zálohování Dialogové okno Nastavení zálohování zobrazíte příkazem z hlavní nabídky programu Systém Nastavení zálohování Dialog si můžete prohlédnout na obrázku 7: Dialogové okno Nastavení zálohování. Obr. 7: Dialogové okno Nastavení zálohování Pomocí tohoto dialogu můžete nastavit adresář, do kterého budou data zálohována a také zde můžete aktivovat/deaktivovat funkci automatického zálohování označením/odznačením zaškrkávacího

16 políčka Zapnout automatické zálohování při ukončení programu. Tato funkce automaticky zálohuje data do zálohovacího adresáře při každém vypnutí programu. 2.6 UKLÁDÁNÍ SESTAV TESTŮ NA HDD Po vygenerování testu je možné v okně Prohlížeč testů (viz. obr. 6) tento test uložit do souboru na pevný disk. Toto lze provést pomocí tlačítka, nebo příkazem z hlavní nabídky Prohlížeče testů File Save As. Můžete také použít klávesovou zkratku CTRL+S. Po provedení tohoto příkazu se objeví okno pro ukládání souborů, ve kterém stačí pouze zadat jméno souboru a po té stisknout tlačítko Uložit. Takto uložené sestavy testů můžete opět otevřít z hlavního okna aplikace pomocí tlačítka (3) nebo pomocí příkazu Systém Prohlížeč testů (CTRL+P). Pomocí tohoto příkazu otevřete okno Prohlížeč testů, ve kterém už jen stačí stisknout tlačítko nebo použít příkaz hlavní nabídky okna Prohlížeč testů File Open (CTRL+O). V okně pro otevírání souborů zvolíte soubor, který chcete otevřít a stisknete tlačítko Otevřít. Soubor s testem se zobrazí v náhledu testu

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou :

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou : Audiotéka 2002 - manuál Úvod AUDIOTÉKA Popis obecných funkcí VYTVOŘENÍ NOVÉ DATABÁZE OTEVŘENÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE UZAVŘENÍ DATABÁZE ULOŽENÍ NOVÉ DATABÁZE ODSTRANĚNÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.02 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium, Polička,

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití Plugin TIS pro SketchUp Návod k použití Pavel Tobiáš ČVUT v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie 27. listopadu 2013 Obsah 1 Popis programu 2 2 Systémové požadavky 2 3 Instalace programu 2

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

PDF Creator. Instalace tiskárny pro převod dokumentů do PDF

PDF Creator. Instalace tiskárny pro převod dokumentů do PDF PDF Creator Instalace tiskárny pro převod dokumentů do PDF Obsah Co je PDF... 1 Instalace:... 1 Vytváření PDF... 2 Vybrané volitelné možnosti při generování PDF... 3 Uložení v obrazovém formátu... 3 Zašifrování

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Software602 Form Designer. Verze 4. Průvodce instalací. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: Software602, a.s.

Software602 Form Designer. Verze 4. Průvodce instalací. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: Software602, a.s. Form Filler Software602 Form Designer Verze 4 Průvodce instalací Vytvořeno dne: 18.5.2011 Aktualizováno: 18.5.2011 Verze: 4 2011 Software602, a.s. Obsah 1 Úvod...2 2 Příprava před instalací...2 2.1 Licenční

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org)

Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org) MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Návod k použití OOCorr (rošíření OpenOffice.org) aktuální verze OOCorru: 2.0.0 RC Jaroslav Moravec 207912@mail.muni.cz Brno, 27. 10. 2009 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalace...4

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více