BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří."

Transkript

1 BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, s. Diplomová BENÁČEK, Jiří. Systém managementu kvality v podniku. Brno, s. Diplomová BENÁČKOVÁ, Ivana. Management systému informační bezpečnosti (ISMS). Brno, s. BRADÁČOVÁ, Kateřina. Návrh business strategie obchodní pobočky nadnárodní společnosti. Brno, s. BRYCHTOVÁ, Markéta. Návrh podnikatelského záměru výrobní firmy Thermona spol. s r.o. Brno, s. BŘEZINA, František. Analýza dopadů insolvenčního zákona u subjektů malého a středního podnikání v České republice. Brno, s. BUZRLOVÁ, Leona. Srovnávací analýza odměňování insolvenčního správce v ČR a vybraných státech. Brno, s. ČAKARSKÁ, Radka. Management systému kvality v podniku. Brno, s. Diplomová ČAPKOVÁ, Zdenka. Analýza organizace a návrh marketingové funkční strategie. Brno, s. ČÁSTKA, Jan. Revitalizace společnosti HITEX, s.r.o. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova ČECHMÁNKOVÁ, Martina. Ekonomicko-právní analýza zajištěného věřitele. Brno, s. ČERNOHORSKÁ, Vladimíra. Analýza organizace a návrh její personální funkční strategie jako podmínky jejího úspěšného vývoje. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. ČÍHALOVÁ, Dagmar. Problematika veřejné podpory v systému financování z fondů Evropské unie. Brno, s. DOHNALOVÁ, Petra. Způsoby řešení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Brno, s. Diplomová práce. Rašínova DRYBČÁKOVÁ, Michaela. Elektronizace agendy justice. Brno, s. Diplomová DVOŘÁKOVÁ, Aneta. Business plán pro nově založenou agenturu Prima pobyty. Brno, s. DYMÁČEK, Martin. Likvidace obchodní společnosti v právním řádu České republiky. Úloha likvidátora. Brno, s. FIALA, Jakub. Elektronické obchodování. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova FÜRLE, Roman. Hospodaření příspěvkové organizace a její kontrolní systém. Brno, s. HAVRÁNKOVÁ, Michaela. Návrh možností využití brownfieldů. Brno, s.

2 HAVRANOVÁ, Jana. Strategický plán rozvoje města Nový Jičín. Brno, s. HEINZ, Petr. Návrh řešení insolvenčního řízení reorganizací s využitím strategického managementu. Brno, s. HEL, Milan. Soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova HELÁNOVÁ, Jana. Oddlužení jako možný způsob řešení zadlužených domácností. Brno, s. HROMADA, Roman. Analýza společnosti Agrospol Lužná, s.r.o. a návrh nové business strategie. Brno, s. HROMJAK, Ondřej. Strategický plán rozvoje města regionu. Brno, s. Diplomová CHVÍLÍČEK, Kamil. Analýza podniku a návrh marketingové funkční strategie. Brno, s. JAKEŠOVÁ, Ivana. Rozhodčí řízení jako specifická forma řešení obchodních sporů. Brno, s. JANATOVÁ, Jana. Návrh řešení insolvenčního řízení reorganizací s využitím strategického managementu. Brno, s. JANKŮ, Ivana. Analýza organizace a návrh marketingové funkční strategie. Brno, s. JANKŮ, Milan. Nástroje managementu kvality. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova JEŘÁBKOVÁ, Helena. Zvyšování výkonnosti společnosti certifikované podle ISO Brno, s. JIRUCHOVÁ, Jana. Analýza pořádání kulturní akce a návrh marketingové strategie. Brno, s. KALINA, Michal. Strategický plán rozvoja mesta Rimavská Sobota. Brno, s. KAŠPAŘÍKOVÁ, Jana. Analýza organizace a návrh její personální funkční analýzy. Brno, s. KESTL, Marek. Analýza rizik vybraného podnikatelského subjektu z oboru stavebnictví. Brno, s. KINCOVÁ, Michaela. Exekuční řízení ve světle novely 286/2009 Sb. Brno, s. KOLEŠ, Petr. Postavení a úloha věřitele v insolvenčním řízení podle zákona číslo 182/2006 Sb. Insolvenční zákon, v porovnání s řešením úpadku podle zákona číslo 328/1991 Sb. Zákona o konkurzu a vyrovnání. Brno, s. KOPPOVÁ, Ingrid. Strategický plán rozvoje města regionu. Brno, s. Diplomová KÖRNEROVÁ, Edita. Strategický plán rozvoje města Kroměříž. Brno, s.

3 KOVÁLOVÁ, Michaela. Dopady ekonomické krize na marketingové řízení příspěvkové organizace. Brno, s. KRÁĽ, Marko. Riadenie ľudských zdrojov so zamerením na vedenie ľudí vo vybranej spoločnosti. Brno, s. KRATOCHVÍLOVÁ, Dana. Dluhové financování obecního rozpočtu. Brno, s. KREJČÍK, Martin. Patologické jevy v jednacích řádech v rozhodčím řízení. Brno, s. KŘÍŽ, Martin. Hodnota nehmotného majetku v krizi. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova KUBA, Lukáš. Návrh řešení environmentální bezpečnosti stavební firmy. Brno, s. LIZNA, Martin. Krizové řízení a ekonomický rozvoj města Blanska. Brno, s. MAINUŠ, Pavel. Revitalizace podnikatelských subjektů - návrh opatření pro konkrétní organizaci. Brno, s. MALIŠOVÁ, Karin. Správní soudnictví zaměřené na řízení o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy. Brno, s. MARSCHAL, Roland. Záložné právo. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. MIKELOVÁ, Ivana. Cesty zvyšování efektivity podniku. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova MIKŠOVSKÝ, Jakub. Postavení a pravomoci exekutora v ČR a EU. Brno, s. MÍLEK, Michal. Výkon rozhodnutí v občanském soudním řádu - prodej movitých věcí a nemovitostí. Brno, s. MLÁDKOVÁ, Hana. Analýza organizace a návrh její business strategie. Brno, s. NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Kriminalita a prevence kriminality dětí a mladistvých v Hradec Králové. Brno, s. NOS, Petr. Návrh podnikatelského záměru vybraného podniku. Brno, s. Diplomová NOSÁLKOVÁ, Libuše. Finanční úřad věřitelem v insolvenčním řízení. Brno, s. NOVÁ, Eliška. Revitalizace ekonomických subjektů. Porovnání klasického ekonomického přístupu a přístupu spirálového managementu. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova NOVÁČKOVÁ, Martina. Aplikace metod ekonomické analýzy na vybraném podniku. Brno, s. OBST, Bruno. Řešení vzniklých sporů ve smlouvách o sdružených službách dodávek elektřiny pro domácnosti a podnikatele vzájemným jednáním, mediací, rozhodčí doložkou a obecným soudem. Brno, s.

4 OHLÍDALOVÁ, Nikola. Aktuální problémy exekučního řízení. Brno, s. Diplomová PETRÁŠKOVÁ, Ivana. Analýza organizace a návrh personální funkční strategie. Brno, s. POLANSKÁ, Petra. Alternativní řešení sporů. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova POSPÍŠILOVÁ, Radka. Nástroje řízení kvality. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova PRAJKA, Vilém. Právní postavení věřitelů v úpadkovém řízení. Brno, s. Diplomová PŘIKRYL, Jiří. Revitalizace neziskových subjektů - porovnání klasického ekonomického přístupu a přístupu spirálového managementu. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova RŮNOVÁ, Kamila. Aplikace metod ekonomické analýzy na vybraném podniku. Brno, s. SEDLÁČKOVÁ, Lenka. Analýza rizik ve veřejné správě a jejich řízení. Brno, s. SLEZÁK, Miroslav. Motivace zaměstnanců a řízení jejich výkonu prostřednictvím odměňování. Brno, s. SMUTNÁ, Jitka. Analýza organizace a návrh její business strategie. Brno, s. SOUČKOVÁ, Petra. Efektivita řízení lidských zdrojů. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova STAŇKOVÁ, Andrea. Poslání vrcholového managementu vybrané firmy při výstavbě integrovaného systému managementu. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. STREMPEKOVÁ, Lenka. Doručovanie v súdnom konaní. Brno, s. Diplomová SVOBODOVÁ, Blanka. Zlepšení nástrojů řízení kvality při zavádění nového produktu do výroby pro automobilový průmysl ve společnosti AMETYST MORAVIA, s.r.o. Brno, s. ŠKODA, Petr. Návrh podnikatelského záměru. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova ŠPANĚL, Petr. Analýza organizace a návrh její business strategie. Brno, s. ŠŤASTNÝ, David. Modely řízení podnikové informatiky. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova ŠTURSOVÁ, Lenka. Business plán pro nově založenou firmu. Brno, s. Diplomová ŠULCOVÁ, Simona. Ekonomická a právní analýza oddlužení jako sanačního způsobu řešení úpadku. Brno, s.

5 ŠUSTÁČEK, Jan. Analýza organizace a návrh její firemní strategie. Brno, s. VÁLEK, Petr. Elektronizace občanského soudního řízení. Brno, s. Diplomová práce. Rašínova VARHANÍK, Lukáš. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, s. Diplomová VÍTEK, Ondřej. Vypořádání závazků a pohledávek při likvidaci společnosti. Brno, s. VOLENÍK, Martin. Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot v trestním řízení. Brno, s. ZAJDEL, Miroslav. Porovnanie správy a činnosť správcov konkurzných podstát v Slovenskej republike, v Českej republike, v Maďarskej republike a Rakúsku v nádväznosti na legislatívu jednotlivých krajín a ich prínos v praxi pre jednotlivé krajiny do budúcnosti. Brno, s. ZEDNÍKOVÁ, Iveta. Likvidace obchodní společnosti a družstva a úloha likvidátora. Brno, s. ZETOCHOVÁ, Petra. Revitalizace ekonomických subjektů. Návrh opatření pro konkrétní organizaci. Brno, s. ZVĚŘINOVÁ, Monika. Integrovaný systém managementu podniku. Brno, s.

6

7

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

Boleslav ABP/004880 Analýza nového bodového systému platného pro řidiče ABP/000743 Analýza procesu zpracování účetních dokladů

Boleslav ABP/004880 Analýza nového bodového systému platného pro řidiče ABP/000743 Analýza procesu zpracování účetních dokladů ABP/000131 Analýza dodavatelů vybraných druhů materiálu stavení firmy a optimalizace pořizovacích nákladů Šubr, Jiří ABP/004883 Analýza dodávkových cest a jejich optimalizace Havleová, Kateřina ABP/000096

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Tematický blok : Odpovědný přístup k financím

Tematický blok : Odpovědný přístup k financím Tematický blok : Odpovědný přístup k financím První krok k odpovědnému hospodaření - sestavení domácího rozpočtu, příjmy, výdaje /lektor: Bc. Ludmila Žánová/ Proč právě Odpovědný přístup k financím. Přiblížení

Více

Obsah. Na konferenci ISSS 2007 budou opět vyhlášeny nejlepší weby českých knihoven... 29 Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna

Obsah. Na konferenci ISSS 2007 budou opět vyhlášeny nejlepší weby českých knihoven... 29 Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna Obsah Úvodní slovo... 5 Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR Úvodní slovo... 6 MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky ČR Úvodní slovo... 7 Ing. Evžen Tošenovský, předseda Asociace

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem

Více

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více