hlava a PátEŘ ŘÍZENÍ OBCHODU A ZNAČKY V B2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hlava a PátEŘ ŘÍZENÍ OBCHODU A ZNAČKY V B2B"

Transkript

1 myšlenk a ZacíLEní na trh hlava a PátEŘ ŘÍZENÍ OBCHODU A ZNAČKY V B2B VZtahy SE ZáK azníkem OBchODní t Ým SPráVnÉ DrŽEní těl a produkt PROPAGACE

2

3 V katalogu naleznete nabídku služeb divize Market Focus společnosti CREDOS & PARTNERS z oblasti řízení obchodu a značky v sektoru B2B. Na řízení obchodu a značky v oblasti B2B se CREDOS & PARTNERS specializuje již od roku Od té doby jsme se zajímavými výsledky realizovali projekty společností Saint-Gobain, Wavin Osma, Wavin Ekoplastic, AFE plasturgie-demoautoplast a další. Motiv anatomie člověka v názvu nabídky Hlava a páteř přinesla naše zkušenost z dosud realizovaných projektů. Ačkoliv byl každý projekt jedinečný, bylo možno rozpoznat opakující se strukturu: Segmentace a stanovení cílové skupiny (krční páteř, která umožňuje zacílit naši pozornost na zvolený subjekt) Stanovení strategie na cílovém trhu (hlava coby sídlo mozku generujícího myšlenky) Postupy a systémy (páteř, která umožňuje realizovat a podporovat potřebné aktivity = držení těla ) Tato struktura se našim klientům jevila srozumitelná, a proto jsme na jejím základě postavili celou nabídku a tento katalog. Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za zájem, který jste projevili otevřením našeho katalogu služeb Hlava a páteř řízení obchodu a značky v B2B. Jedná se o brandovanou nabídku marketingově a obchodně zaměřené divize Market Focus společnosti CREDOS & PARTNERS. Věříme, že nabídka a případové studie našich realizovaných projektů Vás zaujmou a možná v nich naleznete i inspiraci. Těšíme se, že se u řešení podobných situací brzy setkáme. Za CREDOS tým Mgr. Josef Toman, MBT managing partner úvod 3

4 Dohodli jsme se, že provedeme: Návrh, vymezení kvantifikace segmentu. Jmenovitou identifikaci přímé konkurence na daném segmentu a její monitoring. Identifikaci silných a slabých stránek společnosti, stejně tak i hrozeb a příležitostí pro společnost. Vizualizaci konkurenčního profilu vlastního produktu a konkurenčních produktů na českém trhu. Identifikaci konkurenčních výhod, na jejichž základě byl postaven nový positioning produktu, který byl základem pro:» návrh alternativního obchodního modelu přes třetí strany,» identifikaci hlavních směrů strategického rozvoje,» komunikaci s klienty. Sestavení plánu marketingových a obchodních aktivit na jednotlivé měsíce roku. Nezbytené zaškolení produktového manažera. VÝSLEDEK: Firma dosáhla 205% nárůstu obratu u tohoto výrobku oproti původně očekávanému 5% poklesu, a to díky realizaci marketingových a obchodních aktivit naplánovaných naší společností. Při setkání s generálním ředitelem společnosti jsme se dozvěděli, že i v nadcházejícím roce se díky připravenému plánu a postupům očekává růst obratu produktu o dalších cca 100 %. Případová studie WAVIN EKOPLASTIC s.r.o. Jedná se o výrobní firmu, vyrábějící celoplastové systémy pro stavebnictví. Firma byla v době našeho působení vlastněna polskou společností a celkový obrat společnosti se pohyboval mírně nad 2 mld. Kč. Firma je na trhu více jak 10 let a patří mezi lídry trhu. Na základě auditu obchodních a marketingových aktivit u klienta otevřel generální ředitel společnosti téma: zda a případně jak by bylo možné do tradiční výrobní firmy zavést principy obchodního myšlení, a to i s tím vědomím, že v současné době se ve firmě chybí smysluplná segmentace trhu, produktový management se omezuje na technické aspekty produktu a neřeší plánování a realizaci plánů aktivit na podporu prodeje produktů informace o zákazníkovi, řízení vztahů se zákazníkem a akvizice nových zákazníků je v plenkách a koordinace aktivit obchodního týmu má významné rezervy v efektivitě.

5 myšlenka Marketingová strategie ŘÍKÁ, JAK A JAKÝMI aktivitami při daných omezeních dosáhnout stanovených obchodních cílů, tj. obvykle růstu prodejů. Jedná-li se o dobrou strategii, pak lze definici rozšířit následujícím způsobem: Strategie ŘÍKÁ, JAK A JAKÝMI aktivitami při daných omezeních dosáhnout stanovených cílů navzdory aktivitám konkurence. Market Focus pro vás: Provede audit obchodních a marketingových aktivit firmy operující v B2B prostředí. Identifikuje možnosti, jak překročit stín vlastních zdrojů. Připraví design podmínek pro spolutvorbu v B2B. Identifikuje oblasti, kde lze dosáhnout nejvyššího účinku strategie (tzv. Resonating focus). Vytvoří marketingovou strategii v B2B. Konkretizuje marketingové strategie do úrovně obchodního modelu. Myšlenka = Marketingová Strategie 5

6 Konkrétní kroky, postupy, nástroje použité na vybudování silné loajality farmaceutických laborantek k produktu: (kombinovaný vzdělávací a zážitkový program doplněný motivačními prvky) Exkluzivita programu a regionální pokrytí každý obchodní zástupce mohl pozvat omezený počet farmaceutických laborantek na akce, které se konaly ve vybraných regionech napříč celou republikou. V rámci aktivit se účastníci zábavnou formou seznámili také s klíčovými vlastnostmi produktů = vytvoření silného emočního zážitku. VÝSLEDEK: Jednoznačný nárůst prodejů u většiny produktů hlavní produkt se stal nejprodávanějším produktem na velmi konkurenčním českém trhu navýšil obraty společnosti o více než 100 milionů korun. Zlepšení vztahů farmaceutických laborantek s obchodními zástupci. Zlepšení vztahů na pracovišti bonus pro majitele lékárny. Naším klientem byla společnost zabývající se výrobou a prodejem potravinových doplňků a léků. V době naší spolupráce měla firma jeden vlajkový produkt a několik dalších produktových řad. Celkový obrat firmy v době našeho působení byl přes 200 mil. Kč. Firma je dodnes na trhu mezi lídry v daném segmentu. Konkurenční situace na tomto trhu byla extrémní. S klientem jsme hledali řešení na úrovni obchodního modelu. Speciálně jsme se zaměřovali na ty, kdo v té době rozhodovali (decision makers) nebo ovlivňovali rozhodnutí o tom, co se ve farmacii a doplňcích stravy bude prodávat na lékaře a majitele lékáren. Tyto produkty se prodávaly na základě masivní (a drahé) TV reklamy, která přiváděla pacienty do lékáren s požadavkem, který jim pomohla farmaceutická laborantka vyřešit ku prospěchu výrobce. Zacílení na novu cílovou skupinu decesion makerů farmaceutické laborantky, která v té době nebyla obvyklá, přineslo neuvěřitelné výsledky za velmi přijatelné náklady. Od tohoto okamžiku zjištění byly veškeré aktivity firmy přesměrovány od lékařů a majitelů lékáren na farmaceutické laborantky, pozměnily se postupy, projekty, podpůrné a rozvojové aktivity, bonusová a provizní schémata a komunikace, tj. změnil se celý obchodní model. Extrémní pozornost vedle televizní propagace byla věnována právě koncovému článku, tj. farmaceutickým laborantkám, u kterých šlo o to, vytvořit silný vztah k produktům výrobce tak, aby byla vytvořena silná emoční stopa, která napomáhala při rozhodování o produktu, který nakonec farmaceutická laborantka podá pacientovi. Případová studie

7 Zacílení na trh Zacílení neboli targeting je strategická disciplína úspěšné firmy, která vybírá oněch 20 % trhu, které generují 80 % příjmů firmy. Podařilo se firmě dobře zacílit? Pak má velkou šanci stát se na vybraném trhu lídrem a dosahovat nadstandardních příjmů s minimálním úsilím. Špatná zpráva pro optimisty: Opravdu nelze prodávat efektivně všem. Dobrá zpráva pro pesimisty: Zacílení na B2B je obvykle jednodušší. Market Focus pro vás: Připraví a zadá segmentaci zákazníků/trhu. Pomůže s kreativním výběrem cílové skupiny, která rozhoduje, případně ovlivňuje nákup. Připraví zadání specifického průzkumu a zajistí jeho supervizi. Navrhne potřebné změny v obchodním modelu firmy a pomůže je realizovat tak, abyste mohli maximalizovat výnosy při zachování optimální ceny. Zacílení = Targeting 7

8 Provedli jsme: Průzkum zastoupení zboží na regálech u distributora. Rozbor stávajících společenských aktivit. Přípravu společensko-pracovní aktivity v nové podobě. Identifikaci zajímavých témat pro rozvoj. Základní rozpracování témat. Implementaci vybraných témat (produktů). VÝSLEDEK: Z přednesených návrhů jsme klientovi pomohli vytipovat 7 nejatraktivnějších a nejméně rizikových projektů k realizaci. Jednalo se např. o společnou prezentaci na mezinárodních veletrzích nebo roadshow po regionu distributora, na kterou navazovala další podpora prodeje. V jednom případě byla posílena pozice výrobce ročním působením brand managera v regionu distributora. Všech 7 realizovaných projektů znamenalo nárůst v obratu, přičemž nejvýznamnější navýšení u jednoho z distributorů bylo o 300 %. Z analýzy obchodních a marketingových aktivit, kterou jsme provedli u společnosti se zahraniční účastí a obratem cca 0,6 mld. Kč, mimo jiné vyplynulo, že produkty společnosti jsou považovány za kvalitní, nicméně v obratu distributorů představují málokdy větší hodnotu než 1,5 % celkového obratu distributora. Výrobce s distributory pravidelně pořádal společenské akce, které byly většinou zaměřeny na formální prezentaci na společenských večírcích. V tento okamžik jsme byli přizváni ke spolupráci na řešení problému, jak kvalitní, nicméně osobní přátelské vztahy pozvednout na úroveň profesionálního obchodního vztahu, ze kterého profitují oba zúčastnění. Připravili jsme program společného setkání s více jak 20 distributory z různých zemí, na němž jsme vytvořili prostor i pro aktivní spolupráci zúčastněných distributorů (majitelé, případně vrcholový management daných společností). Všichni dostali prostor pro prezentaci společných rozvojových aktivit v jejich regionu včetně vznesení návrhu na modifikace výrobků pro tyto příležitosti. Případová studie

9 Vztahy se zákazníkem Zvláště v sektoru B2B je třeba vnímat business klienta či distributora jako partnera, který nám pomůže realizovat náš výrobek na trhu. V případě, že se jedná o přímý prodej, tj. bez distributora, je tento vztah navazován přímo s tímto klientem. V obou případech je potřeba vztah nejprve založit a následně rozvíjet. Market Focus pro vás: Připraví detailní přehled o potřebách partnera. Pomůže vyjasnit si s partnerem jeho priority a zájmy. Pomůže oboustranně formulovat důvody, proč má společný business smysl. Připraví plán společných aktivit. Identifikuje možná rizika budoucího vztahu a navrhne jejich řešení. Navrhne zásady vzájemné komunikace. Pro vytvořený vztah vám Market Focus: Vytvoří podmínky vzájemné důvěry. Nastaví společné vyhodnocování dosažených výsledků. Zavede efektivní a pro obě strany transparentní rozhodování. Zavede efektivní řízení rizik plynoucích z vytvořeného vztahu. Pomůže nastavit podmínky budování vztahu na všech úrovních řízení firmy. Vztahy se zákazníkem 9

10 Z následné marketingové analýzy nám vyšlo, že společnost by měla být schopná realizovat obrat mil. Kč. Připravili jsme workshop se všemi zaměstnanci společnosti na stanovení vize, která byla následně dekomponována do finančních a nefinančních cílů. Obchodní zástupci jednotlivých regionů vyjádřili jasné přesvědčení o tom, že společnost je schopná dosáhnout obratu přes 300 mil. Kč, bude-li efektivně marketingově podporován a řízen obchod. Manažerské řízení převzal zástupce HR4BUSINESS, který provedl profesně- -personální audit obchodního týmu, zavedl řídicí postupy a ve spolupráci s námi změnil obchodní model. Obchodní tým hr4business Česká distribuční společnost, která na trhu působila již více než 10 let, řešila problém managementu a systému řízení obchodního týmu. Obrat cca 100 mil. Kč ročně, počet zaměstnanců cca 50. Na straně obchodního týmu byla rozpoznána apatie a neefektivní systém řízení prodejů v kamenných pobočkách. Po úvodních analýzách a diskuzích s majitelem jsme zjistili, že majitel by považoval za úspěch, když by se obrat v nejbližších 3 letech přiblížil ke 200 mil. Kč. KOMPETENČNÍ MODELY KOMPETENČNÍ MODELY PRO OBCHODNÍ TÝMY VÝSLEDEK: První výsledky se dostavily v průběhu 2 měsíců, kdy manažer zodpovědný za střední Čechy realizoval jednorázový obchod přesahující částku 5 mil. Kč, což v té době byl 125násobek průměrné zakázky. Případová studie CÍL: Umožňují nastavit přímou vazbu mezi požadavky businessu, schopnostmi (a postoji) zaměstnance a systémem odměňování zaměstnance Umožňují nastavit přímou vazbu mezi požadavky businessu, schopnostmi (a postoji) zaměstnance a systémem odměňování zaměstnance CÍL: Kompetenční modely nachází uplatnění zejména v následujících oblastech, které vzájemně provazují: 1. SYSTÉM NÁBORU A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Kompetenční modely nachází uplatnění zejména v následujících oblastech, které Na základě vzájemně nastaveného provazují: kompetečního profilu pracovního místa zvyšují efektivitu náborových aktivit (znatelně vyšší přesnost zadání a zefektivnění komunikace mezi manažerem a HR specialistou) Umožňují významné zkrácení adaptační doby Na základě nastaveného kompetečního profilu pracovního místa zvyšují efektivitu náborových aktivit (znatelně vyšší přesnost zadání a zefektivnění komunikace mezi manažerem a HR specialistou) Umožňují významné zkrácení adaptační doby Umožňují vytvořit strukturu zadávání úkolů, monitoringu jejich plnění a hodnotících pohovorů tak, aby odrážela, co daný zaměstnanec pro business společnosti přináší a co by za to měl dostat 1. SYSTÉM NÁBORU A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ 2. ŘÍZENÍ VÝKONU A ODMĚŇOVÁNÍ 2. ŘÍZENÍ VÝKONU A ODMĚŇOVÁNÍ 3. ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Umožňují vytvořit strukturu zadávání úkolů, monitoringu jejich plnění a hodnotících pohovorů tak, aby odrážela, co daný zaměstnanec pro business společnosti přináší a co by za to měl dostat Umožní efektivně identifikovat rozvojové potřeby a přesně zacílit rozvojový program při současném minimalizování potřebného času a nákladů na rozvoj zaměstnance s přímou kvantifikovatelnou vazbou na požadovaný výkon. 3. ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Dále Umožní umožňují efektivně řešit identifikovat i strategické úlohy, rozvojové jako potřeby např. a přesně zacílit rozvojový program při současném minimalizování potřebného času a nákladů na rozvoj zaměstnance s přímou kvantifikovatelnou vazbou na požadovaný výkon. FORMOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY Dále Kompetenční umožňují řešit modely i strategické umožňují úlohy, popsat jako přímou např. vazbu mezi odpovědnostmi manažera a firemní kulturou. FORMOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY OBVYKLÉ KROKY PŘI REALIZACI: Č l e n C R E D O S G r o u p Kompetenční modely umožňují popsat přímou vazbu mezi odpovědnostmi manažera a firemní kulturou. 1. Mapování firmy a porozumění profesně personální situaci, jejímž výstupem je struktura kompetenčních map pro vybrané profese. 2. Strategické propojení požadavků businessu s jednotlivými pozicemi, tj. stanovení nároků odpovědností, 1. Mapování firmy a porozumění profesně personální situaci, jejímž výstupem je struktura kompetenčních map pro vybrané profese. 2. Strategické propojení požadavků businessu s jednotlivými pozicemi, tj. stanovení nároků odpovědností, 3. Vytvoření individuálních kompetenčních profilů pro konkrétní zaměstnance na vybraných OBVYKLÉ KROKY PŘI REALIZACI: manažerských úloh a kompetencí ze strany firmy na jednotlivé pozice. Výstupem je vytvoření sady potřebných ne/manažerských úloh a jím přiřazených kompetencí pro jednotlivé pozice. manažerských úloh a kompetencí ze strany firmy na jednotlivé pozice. Výstupem je vytvoření sady potřebných pozicích zachycujících rozdíl mezi požadovanou a skutečnou úrovní kompetence. ne/manažerských úloh a jím přiřazených kompetencí pro jednotlivé pozice. 4. Zpracování katalogu kompetencí a manuálů na práci 3. Vytvoření individuálních kompetenčních profilů pro konkrétní s kompetenčními modely. zaměstnance na vybraných pozicích zachycujících rozdíl mezi požadovanou a skutečnou úrovní kompetence. tencí a

11 OBchODní tým Obchodní tým = nejčastěji využívaná akční složka obchodních, ale i marketingových kapacit firmy. Obraz, který si klient vytvoří na základě návštěvy obchodníka a představených marketingových aktivit, ovlivní vnímání firemní značky, což zásadním způsobem ovlivňuje budoucí ekonomické výsledky. Obchodní tým je běžně vnímán jako prodejní nástroj, méně často však jako součást marketingových aktivit firmy. Začlenění obchodního týmu do marketingových aktivit firmy klade vyšší nároky na správný výběr, řízení, komunikaci i motivaci. ALE je takto možné dosáhnout výrazně lepších obchodních výsledků, a to i v případě personálních změn v obchodním týmu. Market Focus pro vás: Přenese vizi a marketingovou strategii vaší firmy až na konkrétního obchodníka v nezkreslené a motivující podobě. Nastaví postupy:» řízení akvizice nových klientů (pipeline management),» řízení obchodních teritorií,» řízení obchodních týmů,» sběru informací obchodníkem přímo od klienta,» řízení obchodních jednání. Pomůže vyhodnotit informace získané obchodníkem od klienta. Pomůže s přípravou obchodního plánu a identifikací obchodních priorit. Provede profesně-personální audit obchodního týmu. Pomůže s nastavením strategie odměňování obchodníků včetně bonusových schémat. Obchodní tým 11

12 Na základě provedeného technického šetření bylo možné: Připravit finální specifikaci technických parametrů produktu. Vybrat cílové trhy. Připravit aspirativní pozici produktu na vybraných trzích. Formulovat hodnotovou nabídku pro klienty (firma tento druh produktu zatím nenabízela). Připravit produktový plán obsahoval vedle plánu nezbytných aktivit k dosažení prodejních cílů a vyhodnocení ziskovosti produktu specifickou kapitolu zaměřenou na fázi uvedení produktu na vybrané trhy, kde byl kladen důraz na efektivní komunikaci s trhem a technickou podporu zakázek. VÝSLEDEK: Vedení společnosti mělo k dispozici veškeré informace, na jejichž základě mohlo zahájit vývoj produktu. Zapojením distributorů do vývoje a úpravou produktu pro jednotlivé trhy byl produkt zařazen do nabídky a následně úspěšně propagován a prodáván i distributory, kteří tento typ produktu dosud neprodávali nebo nabízeli podobný konkurenční produkt. Klientem byla česká výrobní firma dodávající do stavebnictví. Obrat firmy přesahuje 300 mil. Kč za rok při cca 80 zaměstnancích. Prodej je realizován přes národní distributory (velkoobchody, obchodní firmy spolupracující s projektanty) na cca 30 evropských a asijských trhů. Na zahraničním oborovém veletrhu byla vedením společnosti identifikována nová obchodní příležitost, pro kterou bylo nutné ověřit, zda a za jakých podmínek by se vývoj nového produktu zaplatil a stal se tak zajímavou business příležitostí. V tento okamžik byla naše společnost přizvána ke spolupráci. Zaměstnanci společnosti bylo provedeno podrobné technické šetření, které jsme rozšířili analýzou potřeb koncového klienta a preferencí distributorů. Vše bylo vztaženo ke třem hlavním konkurentům. Na každém trhu jsme sestavili stávající a potenciální konkurenční profil. Následovalo podrobné dotazníkové šetření u regionálních distributorů. Na základě získaných informací byl zahájen vývoj a vyrobeny první prototypy. Následovala organizace setkání distributorů, kteří se podíleli na přípravě produktu svými názory a informacemi z trhu. Byl připraven interaktivní program, při kterém byly prototypy představeny. Toto setkání se také využilo pro výběr 5 zákazníků (distributorů), pro které byl produkt upraven zapracováním regionálních specifik a kteří daný produkt spustili jako pilotní projekt, na němž bylo možné po 3 měsících provozu doladit technické detaily. Případová studie

13 SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA MARKETINGOVÝCH AKTIVIT GARANTUJEME VÁM UDRŽENÍ MYŠLENKY MARKETINGOVÉ STRATEGIE VE VŠECH PLÁNOVACÍCH A REALIZAČNÍCH AKTI- VITÁCH. POMŮŽEME VAŠI MYŠLENKU PŘETVOŘIT NA PENÍZE. Správné držení těla ve smyslu marketingových aktivit je o zvládnutí interních postupů, procesů a metodik, které umožní realizovat marketingovou strategii. Jde zpravidla o následující základní prvky: 1. Produkt a jeho řízení s produktovým plánem a jeho realizací jsou dnes spojeny rostoucí nároky na prosazení a udržení původních myšlenek a záměrů (často i v aktivitách a výstupech externích dodavatelů). 2. Propagace značky produkt je vyráběn, značka je to, co klient kupuje. U značky jde o to, jaký soubor hodnot pro klienta představuje a co je ochoten za značku zaplatit. Degraduje-li značka vlivem nedostatku pozornosti na komoditu, pak rozhodnutí zákazníka, zda koupí nebo nekoupí, se odehraje jen na základě ceny nebo dostupnosti, nikoliv na základě síly značky. Market Focus pro vás připraví realizační plán vaší strategie (brand/marketingový plán): Rozpracujeme marketingových strategií do produktových plánů. Provedeme audit značky nebo připravíme zadání pro audit značky externí agenturou. Pomůžeme prosadit produktové plány v rámci ostatních oddělení (vývoj, výroba, controlling, logistika). Zpracujeme strategii rozvoje značky. Připravíme harmonogram marketingových aktivit a zajistíme jejich řízení. Pomůžeme při zadávání kampaní externistům, a hlavně zajistíme supervizi převzetí výstupů od externistů. Zajistíme přípravu nebo supervizi marketingových aktivit (výstavy, veletrhy, zákaznické dny, klientské akce). Správné držení těla MARKETINGOVÝCH AKTIVIT 13

14 NAŠE REFERENCE Přidejte se do společnosti firem, které nám důvěřují.

15 KONTAKTUJTE NÁS Chcete vědět víc? Obraťte se na nás, je to jednoduché. WEB: V uvedeném QR najdete odkaz na webové stránky s kontaktním formulářem. Můžete nás kontaktovat přímo na některé z těchto ových adres: TELEFON: Dáváte-li přednost telefonnímu rozhovoru, jsme vám k dispozici na těchto číslech: Josef Toman (managing partner) M: Adéla Hladíková (konzultant) M: reference + Kontakty 15

16 W W W. m a r K E t F O c U S. c Z C R E D O S & PA R T N E R S s. r. o., O L Š A N S K Á 5 5 / 5, P R A H A 3 E - m a i l : C R E D O C R E D O S. C Z

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline Trade Marketing Management Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline 2 Obsah vystoupení Základní pojmy Kompetence pozice Trade Marketing Manager a činnost celého oddělení Zařazení

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu 9.6.2011, Krajská knihovna Karlovy Vary Název projektu: reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 Cíl projektu Implementace IS pro řízení lidských zdrojů Vzdělávání

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Případová studie ZyXEL Bestseller

Případová studie ZyXEL Bestseller ZyXEL Náš klient ZyXEL, světový výrobce širokopásmových síťových technologií, nás seznámil se svým záměrem co nejvíce obsadit tržní segment low endových produktů, kde již působila konkurence. Jednalo se

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

pokud zvolená kritéria ve vyhledávací masce odpovídají vašim uloženým údajům

pokud zvolená kritéria ve vyhledávací masce odpovídají vašim uloženým údajům Pro přijetí do Online Databanky ConDataPool vyplňte prosím údaje ve vašem profilu přímo do políček formuláře v oblasti sběru dat. Poté dokument uložte a vytiskněte. Formulář můžete také vytisknout prázdný

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

HR Business Partner Konference New Vision in HR

HR Business Partner Konference New Vision in HR HR Business Partner Konference New Vision in HR Bratislava Připravila: Markéta Šimáková, DMC management consulting s.r.o. 18.9.2013 Představení HR BUSINESS PARTNER Model fungování HR Business Partner je

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Česká asociace pro arbitráž

Česká asociace pro arbitráž PŘÍPADOVÁ STUDIE Česká asociace pro arbitráž (CAA) Profil klienta a zadání Česká asociace pro arbitráž zajišťuje vedení rozhodčích řízení pro obchodní i soukromé spory majetkového charakteru. CAA sdružuje

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Neuralmarketing Inteligentní newsletter

Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb 2 Obsah 1 Příprava rozesílky... 3 2 Rozesílka... 4 3 Zpracování

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE NA DÁLKU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ 10. Národní konference kvality ve veřejné správě Hradec Králové, 18.-19. února 2014 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

E.M.E. FACTORY. Představení společnosti a portfolio

E.M.E. FACTORY. Představení společnosti a portfolio E.M.E. FACTORY Představení společnosti a portfolio Agenda Kdo jsme Proč s námi spolupracovat Základní charakteristika Naše služby Realizované projekty Reference Kontakty Kdo jsme E.M.E. Factory je agentura

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více