MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí rezignci pn Vldislv Kryškeho jko zástupce měst n vlné hromdě obchodní společnosti CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244, IČ: (dále jen Společnost ) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst delegovt v souldu s ustnovením 84 odst. 2 písm. f) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pltném znění, pn Ing. Josef Jlůvku strostu měst zástupcem měst n vlnou hromdu Společnosti Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst zvolit v souldu s ustnovením 84 odst. 2 písm. m) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pltném znění, pní Alenu Pištělákovou členkou Finnčního výboru Zstupitelstv měst Kopřivnice Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e Jedncí řád komisí Rdy měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového 2. u k l á d á oddělení soukromoprávnímu zprcovt změny Jedncího řádu komisí Rdy měst Kopřivnice do Přílohy č. 3 Jedncího řádu Rdy měst Kopřivnice 3. o d v o l á v á 3.1 předsedu členy Komise pro místní část Lubin Rdy měst Kopřivnice 3.2 předsedu členy Komise pro místní část Mniší Rdy měst Kopřivnice 3.3 předsedu členy Komise pro místní část Vlčovice Rdy měst Kopřivnice 4. j m e n u j e v souldu s 102 odst. 2 písm. h) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ) 4.1 předsedou Komise pro místní část Lubin Rdy měst Kopřivnice Ondřeje Ršku osttními členy Lukáše Muchu, Mgr. Tomáše Hof, Mgr. Zdeňk Bbince, Petr Filip, Miroslv Sochu, Ing. Vojtěch Honče, Jnu Merendovou Dgmr Křístkovou MĚSTO KOPŘIVNICE

2 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č předsedou Komise pro místní část Mniší Rdy měst Kopřivnice Ing. Jn Jlůvku osttními členy Tomáše Hrnčárk, Michl Jlůvku, Václv Lichnovského, Alenu Pištělákovou, Tťánu Vítovcovou, Frntišk Mertu, Leon Chlebk Miroslv Kolibu 4.3 členy Komise pro místní část Vlčovice Rdy měst Kopřivnice Ing. Rdim Hyvnr, Ing. Rdk Hrbiše, RNDr. Lukáše Filip, Jn Vrubel, Hnu Kutáčovou, Vlstimil Mrkvu, Václv Pršivku, Lubomír Polášk, Stnislv Khánk, Ivetu Boháčovou JUDr. Zdeňk Bbince 4.4 členy Komise sportovní Ing. Jroslv Šulu, Miroslv Brtoně, Ing. Jroslv Hrubého, Bc. René Lkomého, Evžen Milčinského, Jiřího Krejčí, Ing. Luďk Žídk, Jnu Feilhuerovou, Zdeňk Kurečku 4.5 členy Komise školské Mgr. Tomáše Hof, Ing. Pvl Jnk, Mgr. Lumír Pospěch, Mgr. Ivu Rškovou, Mgr. Jrmilu Špnihelovou, Mgr. Sylvu Ježovou, Mgr. Jn Mužík, Zdeňku Kriškovou Mgr. Ivnu Dvidovou. 5. s t n o v u j e podle čl. 2 odst. 2 Jedncího řádu komisí Rdy měst Kopřivnice působnost 5.1 Komise sportovní Rdy měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového 5.2 Komisi školské Rdy měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového Rd měst podle 84 odst. 2 písm. h) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ: (dále jen KTK ) po projednání 1. z r u š u j e Sttut Rdy KTK schválený dne usnesením č. 2695, 2. s c h v l u j e Sttut Rdy KTK ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového (dále jen Sttut ), 3. b e r e n v ě d o m í členy Rdy KTK, kteří byli jmenováni usnesením Rdy měst Kopřivnice č. 328 ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového, 4. o d v o l á v á s účinností od členy Rdy KTK, kteří jsou specifikováni prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového, 5. j m e n u j e s účinností od v souldu s čl. 2 odst. 8 Sttutu Rdy KTK členy Rdy KTK 5.1 pn Oldřich Ryse, jko delegát ODS předsedou Rdy KTK 5.2 osttní členy Rdy KTK, to: pn Jiřího Tichánk, jko delegát ČSSD, pn Vldislv Adámk, jko delegát KDU-ČSL, 2 / 23

3 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č pn Miln Kpicu, jko delegát KSČM, pní Bc. Zuznu Jlůvkovou, jko delegátku Sdružení nezávislých Kopřivnice, pn Jroslv Ostrák, jko delegát NEZÁVISLÝCH, pn Tomáše Srténu, jko delegát TOP 09, pn Mojmír Čermák, jko delegát ŠANCE 2010, pn Ing.Jn Bittner, jedntele Společnosti, kteří jsou specifikování prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí rezignci Ing. Zdeňk Polášk n mndát člen Zstupitelstv měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového 2. v y d á v á ve smyslu ustnovení 56 odst. 2 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zstupitelstev obcí o změně některých zákonů, v pltném znění, pnu Ing. Luďku Poláškovi osvědčení o tom, že se stl ke dni členem Zstupitelstv měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového Rd měst po projednání b e r e n vědomí rezignci Mgr. Zdeňk Krjčír n funkci ředitele Zákldní školy Kopřivnice - Mniší ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového Rd měst po projednání b e r e n vědomí výroční zprávu o činnosti v oblsti poskytování informcí dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informcím, v pltném znění, z rok 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového Rd měst po projednání s c h v l u j e zpojení měst do kce Vljk pro Tibet formou vyvěšení vljky n budově Městského úřdu Kopřivnice dne 10. březn Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí vyhodnocení plnění Akčního plánu rozvoje měst Kopřivnice pro období ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit Akční plán rozvoje měst Kopřivnice pro období ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e postup řešení škodních událostí dle návrhu projednávného Komisí pro projednávání škodních událostí dne u k l á d á funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového. 3 / 23

4 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit výzvu k podání nbídek k ndlimitní veřejné zkázce Poskytnutí finnčních služeb k zjištění finncování projektu Odknlizování vybrných měst obcí regionu Novojičínsko ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2011 v celkovém objemu ,2 tis.kč (po konsolidci) n strně zdrojů (úhrn všech rozpočtových příjmů vč. přecházejících zdrojů z minulého období) součsně ve stejném objemu n strně plteb (úhrn všech rozpočtových výdjů vč. rezerv splátek cizích zdrojů) - podle rozpočtové skldby (po konsolidci) : - úhrn rozpočtových příjmů ve výši ,4 tis.kč - úhrn rozpočtových výdjů ve výši ,8 tis.kč - úhrn finncování ve výši ,4 tis.kč to ve struktuře ukztelů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 (str. 1-14) přílohy č.2 podkldového 1.2. plán hospodářské (ekonomické) činnosti měst pro rok 2011 ve výši tis.kč n strně výnosů ,6 tis.kč n strně nákldů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 (str ) podkldového Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu o výsledku přezkumu Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice Nejvyšším správním soudem ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 návrh n pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podný pní Mrtinou Bďurovou ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového 1.2 stnovisko pořizovtele, tj. odboru stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst neschválit zřzení poždvku pní Mrtiny Bďurové do nejbližší pořizovné změny Územního plánu Kopřivnice Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 informci o pořízení Územní studie Lubin pod křižovtkou ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 1.2 schválení možnosti využití Územní studie Lubin pod křižovtkou ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového. 4 / 23

5 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledky kontrolní činnosti oddělení kontroly z 2. pololetí 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 1. 1 v z í t n vědomí zprávu o zhodnocení činnosti nízkoprhového denního centr pro osoby bez přístřeší Rcek z rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového 1.2 s c h v á l i t uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce občnským sdružením Máš čs? se sídlem I. Šustly 1080, Kopřivnice, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n mzdové nákldy vč. odvodů n zdrvotní sociální pojištění provozní neinvestiční výdje v rámci projektu Denní centrum pro osoby bez přístřeší Rcek ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Sjednocenou orgnizcí nevidomých slbozrkých ČR, občnské sdružení, se sídlem Prh 1, Krkovská 1695, č.o. 21, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši 5.000,- Kč n provozní neinvestiční nákldy knceláře energie, nájemné, služby vzdělávání v rámci projektu Podpor činnosti Sjednocené orgnizce nevidomých slbozrkých ČR, oblstní pobočky Nový Jičín v oblsti sociálních dlších služeb poskytovných občnům s těžkým zrkovým postižením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového 1.2. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Tyfloservisem, o.p.s., se sídlem Prh 1, Krkovská 21, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši 5.000,- Kč n provozní neinvestiční nákldy energie, cestovné osttní služby v rámci projektu Sociální rehbilitce osob s těžkým zrkovým postižením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového 1.3. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice 5 / 23

6 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce orgnizcí ADRA, občnským sdružením se sídlem Prh 5 Jinonice, Kliktá 1238/90c, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n mzdové nákldy vč. odvodů n zdrvotní sociální pojištění provozní neinvestiční nákldy v rámci projektu Dobrovolnické progrmy o.s. ADRA v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového 1.4. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce občnským sdružením Podné ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Zborovská 465, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n mzdové nákldy vč. odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Poskytování služeb osobní sistence ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového 1.5. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Občnským sdružením při Dětském centru Kopřivnice, se sídlem Kopřivnice, Smetnov 1122, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n nákldy spojené s doprvou dětí osobní nákldy, PHM, mteriál n údržbu náhrdní díly v rámci projektu Podpor specilizovné doprvy. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce obecně prospěšnou společností Renrkon se sídlem Ostrv, Mriánskohorská 1328/29,, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n zdrvotní mteriál mzdové nákldy vč. odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Terénní progrm n Novojičínsku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového 2.2. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Chritou Kopřivnice, účelovým zřízením římskoktolické církve, se sídlem Kopřivnice, Štefánikov 1163, IČ: , jko příjemcem dotce, 6 / 23

7 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n mzdové nákldy včetně odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Chritní pečovtelská služb Kopřivnice ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č.9 podkldového 2.3. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce občnským sdružením Centrum pro zdrvotně postižené Morvskoslezského krje o.s., se sídlem Ostrv, Bieblov 3, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n úhrdu provozních neinvestičních nákldů energie, mteriálové mzdové nákldy včetně odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Občnská pordn Nový Jičín, kontktní místo Kopřivnice, ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č.10 podkldového 2.4. uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce obecně prospěšnou společností SALUS se sídlem Kopřivnice, Tyršov 1015, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- n úhrdu neinvestičních provozních nákldů mzdových nákldů vč. odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Domov Slus ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. nájemce bytu v domě zvl. určení <nonymizováno>, pn Miln Vrbu, <nonymizováno>, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu v domě zvl. určení <nonymizováno>, pní Květoslvu Klosovou, <nonymizováno>, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m Rd měst po projednání 1. o d v o l á v á z funkce člen Komise prevence kriminlity protidrogové prevence 1.1 Mgr. Krl Rdiměřského 1.2 Jiřinu Mikulenkovou 2. j m e n u j e v souldu s 102 odst. 2 písm. h) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ) dlšími členy Komise prevence kriminlity protidrogové prevence, to: 2.1 Mgr. Sylvu Ježovou 2.2 Hnu Kubesovou 2.3 Michl Indruch 2.4 Ing. Jnu Klímovou 7 / 23

8 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145 jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemků prc. č. 1377/ /15 v k.ú. Kopřivnice, v rozshu jk je vyznčeno v geometrickém plánu /2010 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového Rd měst schvluje s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145 jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č v k.ú. Větřkovice u Lubiny, v rozshu jk je vyznčeno v geometrickém plánu /2010 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou oprávněnou z věcného břemene pní Hnou Dobečkovou, RČ <nonymizováno>, bytem v Lichnově 90, Lichnov u Nového Jičín, jko strnou povinnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemků prc. č. 611/3 611/4 v k.ú. Mniší, v rozshu jk je vyznčeno v geometrickém plánu /2010 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení částí pozemků prc. č. 841, 611/9 v k.ú. Mniší, 8 / 23

9 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č v rozshu jk je vyznčeno v geometrickém plánu /2010 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 záměr nbytí spoluvlstnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku prc. č v k.ú. Kopřivnice od České republiky Pozemkového fondu se sídlem v Prze 3, Husinecká 1024/11, IČ , PSČ reálné rozdělení pozemku prc. č. 2574/10 v k.ú. Kopřivnice, který je v podílovém spoluvlstnictví měst Kopřivnice České republiky Pozemkového fondu se sídlem v Prze 3, Husinecká 1024/11, IČ , PSČ s rovnými spoluvlstnickými podíly Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt pozemek v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou p.č. 166/12, orná půd o výměře 4124 m² ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko strnou prodávjící Ing. Krlem Liškou, <nonymizováno> jko strnou kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku v ktstrálním území Mniší p.č.st. 368 zstvěná ploch nádvoří o výměře 1 m² pozemku p.č. 806/18 o výměře 78 m² odděleného n zákldě geometrického plánu číslo /2010 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového 1.2 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko strnou prodávjící Ivetou Ivánkovou, <nonymizováno>jko strnou kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku v ktstrálním území Mniší p.č. 806/19 o výměře 33 m² odděleného n zákldě geometrického plánu číslo /2010 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene MIRAMO spol. s r.o., se sídlem v Albrechtičkách 69, PSČ 74255, IČ jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení částí pozemků p.č. 563/27, 563/25, 508/1, 513/1, 513/8, 234/6, 40/1, 28/1, 28/2, 12/11, 12/9, 68/3, 87/3 v ktstrálním území Kopřivnice to uložením telekomunikčního optického kbelu v rámci stvby Liniová stvb telekomunikční Oprv modernizce rozvodu KT v Kopřivnici Optický kbel ul. 9 / 23

10 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Česká - Sdová ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového. 1.2 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene MIRAMO spol. s r.o., se sídlem v Albrechtičkách 69, PSČ 74255, IČ jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení částí pozemků p.č. 1085/19, 1085/2, 1085/16, 1705/310, 1705/313, 1655/2, 1657/2, 1657/5, 1628/2, 1628/1, 1630/4, 1630/1, 1301/19, 1301/1, 765/1, 1906/1, 1906/4 v ktstrálním území Kopřivnice částí pozemků p.č. 661/24, 661/100, 627/8, 661/108, 1005/1, 661/48, 661/49, 661/50, 661/142, 661/38, 661/22, 661/43, 661/116, 661/117, 661/107, 1005/9, 661/155, 661/157, 661/158, 661/156, 661/132, 661/160, 661/153, 661/82, 661/98, 661/102, 1005/10, 661/124 v ktstrálním území Vlčovice to uložením telekomunikčního optického kbelu v rámci stvby Liniová stvb telekomunikční optický kbel společnosti MIRAMO; KOPŘIVNICE město - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Kopřivnice SO 01 úsek město SLUMEKO - ul. Dělnická; SO 03 - úsek průmyslová zón ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dohody o relizci přeložky plynovodní přípojky části odběrného plynového zřízení městem Kopřivnice jko vlstníkem nemovitosti SMP Net, s.r.o., se sídlem V Ostrvě, Morvská Ostrv, Plynární 420/3, IČ zstoupen n zákldě plné moci ze dne RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1 IČ jko vlstníkem plynárenského zřízení, jejímž předmětem je vymístění hlvního uzávěru plynu z objektu č.p. 410 n pozemku p.č v ktstrálním území Kopřivnice jeho umístění do nové skříně n fsádě objektu č.p. 410 n pozemku p.č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového. 1.2 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene souhlsu se zřízením stvby městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene SMP Net, s.r.o., se sídlem v Ostrvě, Morvská Ostrv, Plynární 420/3, IČ zstoupen n zákldě plné moci ze dne RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1 IČ jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemků p.č.1996/1, 1998/1, 2000/3, 2000/2, 2000/1, 2000/4 1085/1 v ktstrálním území Kopřivnice to plynárenským zřízením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst 10 / 23

11 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č z r u š i t usnesení č. 627 přijté n 27. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne u z v ř í t drovcí smlouvu městem Kopřivnice jko obdrovným ČR Ministerstvem školství, mládeže tělovýchovy, se sídlem v Prze 1, PSČ , Krmelitská 529/7, IČ jko dárcem, jejímž předmětem je drování pozemků v ktstrálním území Kopřivnice: p.č.155/2 77 m² zstvěná ploch nádvoří p.č.156/2 98 m² zstvěná ploch nádvoří p.č m² zstvěná ploch nádvoří p.č.156/ m² osttní ploch - sportoviště rekreční ploch p.č.156/4 740 m² osttní ploch - sportoviště rekreční ploch p.č.160/1 384 m² osttní ploch - zeleň p.č.161/ m² osttní ploch - zeleň p.č.161/5 36 m² osttní ploch - zeleň ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru směnit pozemek, prcel číslo: 832/3-191 m2 - osttní ploch v ktstrálním území Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Ludmilou Khánkovou, <nonymizováno> <nonymizováno>jko prodávjící,<nonymizováno>jejímž předmětem je výkup pozemků v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny:<nonymizováno>p.č. 11/14 dle geometrického plánu č /2010, dílu c z p.č. PK 852 sloučený do p.č. 11/15 dílu b z p.č. PK 850 sloučený do p.č. 11/15 dle geometrického plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového 1.2. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Věrou Mtulovou, <nonymizováno> <nonymizováno>jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemků v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny : dílu z p.č. PK 819 sloučený do p.č. 11/15 dle geometrického plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dohody o ručení převodech mjetku městem Kopřivnice jko ručitelem Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kplnov 1931/1, Prh 11, IČ , 11 / 23

12 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového, z podmínky předchozího uzvření smlouvy Státním fondem životního prostředí ČR Svzkem obcí regionu Novojičínsk o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operčního progrmu Životní prostředí k finncování projektu Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk Rd měst po projednání 1. o d v o l á v á z funkce člen Komise Projektu Zdrvé město místní Agendy Robert Ksík 1.2 MVDr. Hnu Chocholtou 1.3 Annu Burgetovou 2. j m e n u j e členy komise Projektu Zdrvé město místní Agend Ing. Bronislvu Lipovou 2.2 Ing. Petru Plevovou 2.3 Bc. Kryštof Hyvnr 2.4 Romn Beneše ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1. vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Projektu Zdrvé město místní Agend 21 v Kopřivnici z rok 2010, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového, 1.2. Metodiku hodnocení ktegorie A místní Agendy 21, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového 2. s c h v l u j e Akční plán zlepšování Projektu Zdrvé město místní Agend 21 v Kopřivnici pro rok 2011, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit dodtek č. 1 k dohodě o zbezpečení relizce Integrovného plánu rozvoje měst ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí přehled výjimek udělených z rok 2010 n zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory sestávjící se ze 6 místností o celkové výměře 150,70 m 2 umístěných ve III. ndzemním podlží vprvo od schodiště objektu č.p.393, k.ú. Kopřivnice, p.č.1261 n ulici Sokolovská v Kopřivnici, stvebně určeny jko čjovn ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového. 12 / 23

13 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory sestávjící se ze 7 místností o celkové výměře 88,30 m 2 umístěných ve II. ndzemním podlží objektu č.p.97, k.ú. Drnholec nd Lubinou, p.č. st. 124, obci Kopřivnice skldu bez čísl popisného/evidenčního o výměře 23,80 m 2 umístěného n pozemku p.č. st.124, k.ú.drnholec nd Lubinou, obci Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne žádost o změnu v osobě nájemce kncelář č.1043 v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice místnost č.1043 o výměře 16,92 m 2 umístěná v 10. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1 v objektu č.p.1163, k.ú. Kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, stvebně určen jko kncelář ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne žádost o udělení souhlsu se zpsáním sídl společnosti TRADE ALPART.s. n drese Kopřivnice, Štefánikov 1163/12, PSČ ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového 2. s o u h l s í se zpsáním sídl společnosti TRADE ALPART.s., IČ n drese Kopřivnice, Štefánikov 1163/12, PSČ Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne žádost o skončení nájmu dohodou kncelář č.903 v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového 2. s c h v l u j e 2.1. uzvření dohody o skončení nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem RENOMIX s.r.o., se sídlem Zlín, Louky, U Dřevnice 436, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor místnost č.0903 umístěná v 9. ndzemním podlží objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici to dohodou k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového 2.2. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice místnost č.0903 o výměře 16,92 m 2 umístěná v 9. ndzemním 13 / 23

14 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č podlží nebytové jednotky č.1163/1 v objektu č.p.1163, k.ú. Kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, stvebně určen jko kncelář ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne žádost o pronájem části střechy objektu Rdnice - č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout část střechy objektu stvby pro dministrtivu č.p.1163, k.ú. Kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici z účelem umístění rdiového spoje pro připojení k síti Internet ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu o posouzení hodnocení nbídek n kci Revitlizce bytových domů v Kopřivnici- zteplení obvodových plášťů snce blkónů n ul. Štrmberská č.p n ul. Alšov č.p (dále jen veřejná zkázk ) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového 2. v y l učuje nbídku firmy STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK, s.r.o., n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č. 1 podkldového, v souldu s 76 zákon č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 3. r o z h o d u j e 3.1. n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č. 1 podkldového, v souldu s 81 zákon, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci veřejné zkázky, kterou je nbídk uchzeče REVITA G.s., z cenu plnění ve výši ,00 Kč včetně 10 % DPH 3.2. n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č. 1 podkldového v souldu s 81 zákon, o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky dle přílohy č. 1 podkldového 4. s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo městem Kopřivnice jko objedntel REVITA G.s., Krlovo nám. 671/24, Prh 1, n kci Revitlizci bytových domů v Kopřivnici- zteplení obvodových plášťů snce blkónů n ul. Štrmberská č.p n ul. Alšov č.p ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového Rd měst po projednání 1. souhlsí 1.1 s podáním návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán pní Renátě Kublikové pní Adéle Goršnovové 1.2 s podáním návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n soudní výkon 14 / 23

15 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č rozhodnutí příslušného soudu vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Renátě Kublikové v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí příslušného soudu podle bodu proti Adéle Goršnovové v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí příslušného soudu podle bodu Rd měst po projednání s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek, odst. 1, ve znění Dodtku č. 1 Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinného od , této ždtelce: Bc. Mrii Jlůvkové o velikosti 1+1, to z podmínky uzvření dohody o přistoupení k závzku ve výši Kč ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového Rd měst po projednání b e r e n vědomí zprávu o nejzávžnějších technických stvech mjetku měst Kopřivnice předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu <nonymizováno> pní Zdenku Rozsypálkovou, <nonymizováno>, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého npětí (NN) pro společné prostory bytových domů 2. s c h v l u j e uzvření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého npětí (NN) pro společné prostory bytových domů Městem Kopřivnice jko zákzníkem ČEZ Prodej s.r.o., Prh 4 Duhová 1/425, PSČ jko obchodníkem ve znění předloženém prostřednictvím P1 podkldového Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtel Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ , zstoupeným n zákldě plné moci ze dne Ing. Lumírem Kválkem, ředitelem společnosti jko příjemce, jejímž předmětem je zbezpečení provozu činnosti muzejních expozic měst Kopřivnice v roce 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového. 15 / 23

16 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o výběru oceněných n kci Sportovec roku 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. o d v o l á v á předsedkyni členy Komise pro národní vzthy 2. j m e n u j e v souldu s 102 odst. 2 písm. h) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ) 2.1 předsedkyni Komise pro národní vzthy Rdy měst Kopřivnice Mgr. Jrmilu Filipovou, 2.2. osttní členy: Mgr. Ludmilu Březinovou, Mgr. Petru Juchelkovou, Věru Khánkovou, Dnielu Knpkovou, Mgr. Krl Kočiše, Mgr. Ivnku Kysovou, Václv Piger, Ing. Hynk Rulíšk, Ing. Josef Skřivánk, Mgr. Alenu Vvrečkovou, Ing. Ldislv Stehlík, Ing. Lubomír Škpu, Jkub Kováře, Ing. Dniel Kopřivu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 5 ke smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne <nonymizováno> městem Kopřivnice jko pronjímtelem Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s.r.o. se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemcem jehož předmětem je pronájem movitého mjetku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce ze dne <nonymizováno> městem Kopřivnice jko půjčitel pnem Vítězslvem Váňou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 368/1, IČ jko vypůjčitel, jehož předmětem je výpůjčk movitého mjetku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového. 16 / 23

17 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí žádost pn Lubomír Szovského o projednání možnosti pronájmu části ploch v objektu bývlé ZŠ Náměstí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového Rd měst po projednání j m e n u j e strostu měst Ing. Josef Jlůvku, jko odborník s hlsem pordním, zástupcem měst Kopřivnice do konkurzní komise konkurzního řízení n vedoucí prcovní místo ředitele Vyšší odborné školy, Střední odborné školy Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové orgnizce Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dohody o zrušení Smlouvy o půjčce ze dne městem Kopřivnice jko věřitelem CENTREM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. se sídlem Štefánikov 244, IČ , Kopřivnice jko dlužníkem, jejímž předmětem bylo poskytnutí půjčky do výše 950 tis. Kč výhrdně z účelem finncování pořízení polytechnických pomůcek pro vybudování polytechnické učebny n Zákldní škole dr. Mildy Horákové v Kopřivnici v rámci relizce projektu TECHNO 2012 strt technické kriéry, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem 1.1.Asocicí zdrvotně postižených, smíšená orgnizce Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1074, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n sportovní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového 1.2. AVZO TSČ ČR Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Česká 868, IČ , zstoupená Ldislvem Kopelcem, jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost sportovní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového 1.3. FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKOU UNII AIKIDO se sídlem v Libhošti 184, Nový Jičín, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené n činnost v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového 17 / 23

18 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Junákem svzem skutů skutek ČR, středisko Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Komenského 1520, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost n kulturní sportovní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového 1.5. Junákem - svzem skutů skutek ČR, středisko Příbor se sídlem v Příboře, Lidická 51, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájem služby s nájmem spojené, n činnost n sportovní kulturní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového 1.6. Klubem mlé kopné o.s. Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, Kopřivnice, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost n sportovní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového 1.7. Lšským běžeckým klubem, se sídlem v Kopřivnici, ul. Kpt. Nálepky 1073, IČO , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost n sportovní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového 1.8. Mrton klubem se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Nálepky 1073, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n sportovní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového 1.9. Sborem dobrovolných hsičů Lubin II. se sídlem v Kopřivnici, Lubin č.p. 230, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájem služby s nájmem spojené, n činnost sportovní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového Sborem dobrovolných hsičů Kopřivnice část Mniší, se sídlem v Kopřivnici část Mniší, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového 1.11.Tenisovým klubem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Tenisový reál, 18 / 23

19 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Dolní ul., IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost sportovní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového Tělovýchovnou jednotou Sokol Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, nám. T. G. Msryk 540, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 podkldového TJ START Kopřivnice, o.s. se sídlem v Kopřivnici, Alšov 1144/11, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost sportovní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 13 podkldového Zákldní školou Kopřivnice - Lubin okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Lubině č.p. 60, Kopřivnice, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n sportovní kulturní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 14 podkldového Českým svzem žen ZO Českého svzu žen v Lubině, se sídlem v Prze, Pnská 7, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kulturní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.15 podkldového Českým zhrádkářským svzem ZO Lubin, se sídlem v Lubině č.p. 97, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kulturní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 16 podkldového MVDr. Hnou Chocholtou, <nonymizováno>, jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájem, n sportovní kulturní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.17 podkldového Komorním orchestrem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 369, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kulturní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.18 podkldového Okáčkem, o.s. se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , 19 / 23

20 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy činnost v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.19 podkldového Občnským sdružením BESKYD MODEL KIT SHOW, se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1191, IČ , jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kulturní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 20 podkldového Mrií Brtoňovou (Step Klub Hppy Girls), <nonymizováno>, jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost, nájmy služby s nájmem spojené vzniklé při prvidelné činnosti Step Klubu Hppy Girls, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 21 podkldového Ludmilou Tndlerovou, <nonymizováno>, jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kulturní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 22 podkldového Miroslvou Břuskovou, <nonymizováno>, jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost, nájmy služby s nájmem spojené vzniklé při prvidelné činnosti tnečního sdružení RELAX n kulturní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 23 podkldového Zákldní školou mteřskou školou Motýlek, Kopřivnice, Smetnov 1122, příspěvková orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, Smetnov 1122, IČ , jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kulturní trdiční kci 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 24 podkldového Odborem Klubu českých turistů Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Polní 1288/1, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n sportovní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 25 podkldového 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schvá l i t uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem 2.1. ASK Ttr Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost sportovní trdiční kce v roce 20 / 23

21 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 26 podkldového 2.2. BK Kopřivnice, o.s. se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost sportovní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 27 podkldového 2.3. FBC Vikings Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 1096, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené činnost v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 28 podkldového 2.4. FC Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Komenského 830, IČO , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené n činnost v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 29 podkldového 2.5. FC Vlčovice Mniší, o.s. se sídlem v Kopřivnici Vlčovice, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené n činnost v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 30 podkldového 2.6. Figure Skting Clubem Kopřivnice, o.s. se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 540, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost n sportovní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 31 podkldového 2.7. Hockey clubem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 540, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost n sportovní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 32 podkldového 2.8. Klubem házené Kopřivnice,o.s. se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, sportovní trdiční kce extrligu v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 33 podkldového 21 / 23

22 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Klubem volejblu Ttr Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Nám. T. G. Msryk 540, IČ , z jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost sportovní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 34 podkldového Ski - Klubem TATRA Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Lyžřský reál Červený kámen, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost sportovní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 35 podkldového Sportovním klubem Kopřivnice, o.s. se sídlem v Kopřivnici, Husov 1340/9, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost sportovní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 36 podkldového TJ Sprtk Lubin se sídlem v Kopřivnici, Lubin 182, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost sportovní trdiční kce v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 37 podkldového Zákldní školou dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 369, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené n sportovní trdiční kci v roce 2011, ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 38 podkldového Zákldní školou svté Zdislvy Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 117, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n sportovní trdiční kci n provozní nákldy v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 39 podkldového Sdružením přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kulturní dům, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost n kulturní trdiční kci v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 40 podkldového 22 / 23

23 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Pedgogicko-psychologickou pordnou, Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Novém Jičíně, Žižkov 3, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je úhrd nákldů n využití nebytových prostor pobočky n ul. Husov 1302 v Kopřivnici v roce 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 41 podkldového. Alois Jnek místostrost Ing. Miroslv Kopečný místostrost 23 / 23

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 86543/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 11-42 Usnesení 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Usnesení. konaného dne

Usnesení. konaného dne , 50 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn Miln Kpicy Mgr. Zdeňk Krjčír o ověření zápisu z 2. zsedání zstupitelstv měst ze dne 07. 12. 2006 2. schvluje ověřovtelé

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne 5. schůze rdy městského obvodu konné dne 21.01.2019 čís. 0063/RMOb-Pro/1822/5-0076/RMOb-Pro/1822/5 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/10 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů Sttutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zsedání zstupitelstv měst, které se konlo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více