OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6"

Transkript

1

2

3 OBSAH OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 PŘEDMĚT ČINNOSTI...6 POSLÁNÍ A ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI...6 HLAVNÍ AKTIVITY TECHNOLOGICKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA S.R.O...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI...8 PROJEKTY, JEJICHŽ REALIZACE BYLA ZAHÁJENA V ROCE PROJEKT PODNIKATELSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM ZLÍN...15 SPOLUPRÁCE SPOLEČNOSTI NA PROJEKTECH A AKTIVITÁCH V ROCE SEMINÁŘE A PREZENTACE V ROCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK ČÁST ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA - VÝROK AUDITORA...20 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY...21 KOMENTÁŘ K HOSPODÁŘSKÉMU VÝSLEDKU SPOLEČNOSTI...22

4

5 Vážení přátelé, před sebou máte první výroční zprávu společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. I když byla společnost formálně založena teprve zápisem do obchodního rejstříku a řada našich aktivit měla náběhový charakter, přesto jsme i v této krátké době dosáhli určitých nezanedbatelných výsledků, které je možné bilancovat. Dovolte mi proto na úvod této zprávy několik poznámek, kterými bych chtěla podtrhnout to, co pokládám v uplynulém roce 2005 za nejdůležitější. Začít bych chtěla samotným založením naší společnosti jako společného projektu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Myslím, že se tímto krokem stal Zlínský kraj jedním z dobrých příkladů, jak může fungovat spolupráce regionální samosprávy a univerzity a jak významně může tato spolupráce do budoucna přispívat k rozvoji celého regionu. Důležitým krokem bylo také to, že si společnost od počátku začala budovat svoji pozici mezi regionálními i nadregionálními institucemi podobného typu, navázali jsme spolupráci s celou řadou subjektů na konkrétních projektech. Podařilo se vybudovat základy kvalifikovaného pracovního kolektivu. Jsme tak připraveni na to, abychom v brzké budoucnosti mohli rozšířit nabídku služeb a připravovali další projekty či rozvíjeli další spolupráce na podporu našich aktivit. V loňském roce jsme předložili a obhájili tři projekty do Operačního programu Průmysl a podnikání, a současně jsme zahájili jejich realizaci. Jde o tyto projekty Projekt podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií ve Zlínském kraji a projekt Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru ve Zlínském kraji a projekt Identifikace možnosti vzniku obuvnického klastru ve Zlínském kraji. Zabývali jsme se plánováním a přípravou budoucích činností. Stěžejním projektem roku 2006 by se měl stát projekt Podnikatelského inovačního centra Zlín ve 23. budově Baťova areálu, kterým dojde k vybudování jedinečného centra na podporu inovačního podnikání ve zlínském regionu. V nově rekonstruované budově by měly vzniknout prostory pro realizované aktivity společnosti, které zde budou přesídleny, i pro aktivity budoucí, pro řadu inovačních firem, začínající podnikatelské subjekty nebo pro instituce spjaté s regionálním rozvojem a podporou podnikání a inovací. V roce 2006 chceme pokračovat v klastrových iniciativách pro další průmyslové obory, které mají na Zlínsku tradici a sílu nebo se zde dynamicky rozvíjejí. Chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří se o prosazení a samotné založení společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. jakkoliv zasloužili, mým kolegům, kteří svou poctivou prací připravili a zahájili realizaci náročných projektů, a všem partnerům a spolupracujícím institucím. Mgr. Daniela Sobieská ředitelka společnosti Technologické inovační centrum s.r.o.

6 Základní údaje o společnosti Název: Technologické inovační centrum s.r.o. Sídlo společnosti: Růmy 4046, Zlín, PSČ: Právní forma: společnost s ručením omezeným Datum vzniku společnosti: IČ: Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka Společnost sídlí v budově Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na základě smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne , která nabyla účinnosti od Společníci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČ: , Mostní 5139, PSČ Zlín Zlínský kraj IČ: , Tř. T.Bati 21, PSČ Zlín Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti je ,- Kč. společník vklad obchodní podíl Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ,- Kč 50% Zlínský kraj ,- Kč 50% Předmět činnosti Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Zprostředkování obchodu a služeb Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Reklamní činnost a marketing Činnost informačních a zpravodajských kanceláří Zpracování dat, služby databank, správa sítí Realitní činnost Poslání a zaměření společnosti Cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro rozvoj inovačního podnikání v regionu, pro využívání výsledků výzkumu v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech technologie a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Vytvořit nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

7 Posláním společnosti je vytvořit zázemí a prostor pro: rozvoj a podporu inovačního podnikání v regionu, možnosti vzniku klastrových iniciativ, komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, využívání výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi, rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Hlavní aktivity Technologického inovačního centra s.r.o. Provozování podnikatelského inkubátoru a technologického parku Zajištění činností centra pro transfer technologií Vytváření podmínek pro klastrové iniciativy Spolupráce na inovačních projektech s partnery Podpora tvůrčích a inovačních aktivit v regionu Projektová činnost spojená s Regionální inovační strategií Zlínského kraje a plnění aktivit vyplývajících ze strategie Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: Valná hromada Dozorčí rada Jednatel Řádné jednání valné hromady se konalo Na jednání byly schváleny Stanovy společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. notářský zápis N 546/2005 ze dne Řádné jednání dozorčí rady se konalo Složení orgánů společnosti k bylo následující: Statutární orgán: Jednatel Mgr. Daniela Sobieská Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Drozd Zlínský kraj Člen dozorčí rady Vojtěch Jurčík Zlínský kraj Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Končický Zlínský kraj Člen dozorčí rady Ing. Jitka Chudarová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Člen dozorčí rady doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Dozorčí rada je pětičlenná. Jednání dozorčí rady upravuje v souladu se společenskou smlouvou společnosti ze dne Jednací řád dozorčí rady společnosti Technologické inovační centrum s.r.o.

8 Organizační struktura společnosti K měla společnost 5 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Organizační struktura je upravena Organizačním řádem Technologického inovačního centra s.r.o. ze dne Organizační schéma společnosti

9 Projekty, jejichž realizace byla zahájena v roce 2005 V roce 2005 zahájila společnost realizaci tří projektů. Všechny projekty byly podány do Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen OPPP ). UVEDENÉ PROJEKTY JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR UVEDENÉ PROJEKTY JSOU KOFINANCOVÁNY ZLÍNSKÝM KRAJEM Projekt: Podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií ve Zlínském kraji Operační program Průmysl a podnikání, program PROSPERITA Hlavní cíl projektu Vytvoření infrastruktury pro podporu vzniku a činností nových inovačních firem. Specifické cíle projektu podpora technologického rozvoje a inovací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB ) a jejich snazší uvedení do komerční sféry při respektování duševního vlastnictví, posílení spolupráce na vědě a výzkumu ze strany komerčních firem, jak prostřednictvím pořádání společných akcí, tak využitím prostředků informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT ) při sběru dat o těchto subjektech, mapování jejich požadavků a šíření informací mezi ně, vytvoření podmínek pro možnosti uplatnění absolventů a studentů inovačními firmami, stimulace rozvoje inovací ve Zlínském kraji, umožnění přenést výsledky výzkumu do komerční praxe ať už experty na univerzitě, tak i studenty a absolventy, prostřednictvím pomoci při založení jejich firem, vytvoření nových pracovních míst v regionu, podpora rozvoje informační gramotnosti u vymezených cílových skupin.

10 Partneři projektu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlínský kraj Délka trvání projektu Rozpočet projektu Rozpočet projektu a finanční zdroje (v tis. Kč) Zdroj financování I.etapa II. etapa III. etapa IV. etapa V.etapa Celkem % Vlastní zdroje žadatele Dotace z OPPP Zdroje partnerů Jiné zdroje Celkem Částky včetně DPH Výstupy projektu Velikost celkové plochy pro účely inkubátoru 543 m 2 Velikost celkové plochy pro účely VTP 230 m 2 Velikost celkové plochy pro účely centra pro transfer technologií 13 m 2 Počet podpořených subjektů v jednotlivých letech Nastavení provozu PI, VTP a CTT (systém poskytování služeb) Uskutečněné aktivity v roce 2005 stručný popis příprava a možnost realizace nabízených technických služeb: o dotovaný pronájem, o společné služby sekretariátu, o pomoc při organizování akcí, o zapůjčení kancelářské techniky, nábytku, mobilní prezentační techniky, o zvýhodněný pronájem zasedací místnosti, o přístup ke skeneru, tiskárně, kopírce, příprava a možnost realizace interních poradenských služeb: o poradenství při tvorbě podnikatelských záměrů, o poradenství při zahájení podnikání, poradenství při zakládání právnických osob, o poradenství při vyhledávání finančních zdrojů, návrhu strategie, o právní poradenství, o poradenství v používání ICT, o projektové poradenství a administrace projektů, o poradenství a pomoc v oblasti vyhledávání lidských zdrojů,

11 příprava a možnost realizace nástrojů na podporu podnikání: o LOGO manuál návrh základního corporate designu (návrh a zpracování loga, vizitek, propagačních letáků, hlavičkových papírů, propagačních předmětů a materiálů), TIC poskytuje 50 % dotaci, max. do výše ,- Kč, o Marketing zmapování marketingové situace firmy a následná definice marketingové strategie, TIC poskytuje 50 % dotace, max. do výše ,- Kč. Zasídleni byli první čtyři začínající podnikatelé, se kterými byly uzavřeny podnájemní smlouvy. Jde o následující podnikatelské subjekty: Ing. Jan Stuchlík reklamní a propagační činnost Ing. Boris Popesko, Ph.D. Ing. Marek Mikšaník (OPTIMICON) - sdružení podnikatelů pro ekonomické a podnikové poradenství Daniel Vals vývoj a správa internetových aplikací Prostory inkubátoru Zasedací místnost Projekt: Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru ve Zlínském kraji Operační program Průmysl a podnikání, program KLASTRY Hlavní cíl projektu Hlavním cílem projektu je ověřit, zda odvětví plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji odpovídá charakteristice tzv. klastru a zda by toto odvětví bylo potenciálně konkurenceschopnější založením klastrové iniciativy.

12 Specifické cíle projektu Zlepšit úroveň spolupráce mezi společnostmi klastru Propagovat silné stránky klastru a jeho jedinečnost v národním a mezinárodním měřítku prostřednictvím implementace marketingového plánu klastru Podnítit spolupráci mezi plastikářským klastrem a UTB ve Zlíně Zvýšit výkonnost, dovednosti a konkurenceschopnost plastikářských firem a využít synergické efekty ze spolupráce Partneři projektu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlínský kraj Mintzberger s.r.o. Délka trvání projektu Rozpočet projektu Výstupy projektu Rozpočet projektu a finanční zdroje (v tis. Kč) Zdroj financování I.etapa II. etapa Celkem % Vlastní zdroje žadatele ,13 Dotace z OPPP ,87 Zdroje partnerů Jiné zdroje Celkem Částky včetně DPH Identifikované firmy, potenciálně vhodné pro účast v klastru Zjištěný zájem jednotlivých firem o vstup do klastru Identifikovaná struktura klastru, identifikované jádro klastru Zjištění vztahů mezi firmami mapa potenciálního klastru včetně hodnotového řetězce Podpora vzniku osobních vztahů mezi reprezentanty firem Identifikované potřeby jednotlivých firem a možné oblasti spolupráce Vytvořená analýza podle Porterova diagramu Tříletá strategie klastru Vypracovaná studie proveditelnosti pro fázi 2 Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru

13 Uskutečněné aktivity v roce 2005 Počet oslovených a zapojených firem: 56 Počet individuálních schůzek a pohovorů: 49 Počet workshopů a seminářů: 3 Projekt: Identifikace možnosti vzniku obuvnického klastru ve Zlínském kraji Operační program Průmysl a podnikání, program KLASTRY Hlavní cíl projektu Cílem projektu je ověřit, zda odvětví obuvnického průmyslu ve Zlínském kraji odpovídá charakteristice tzv. klastru, a zda by toto odvětví bylo potenciálně konkurenceschopnější založením klastrové iniciativy. Specifické cíle projektu Zlepšit úroveň spolupráce mezi společnostmi klastru Propagovat silné stránky klastru a jeho jedinečnost v národním a mezinárodním měřítku prostřednictvím implementace marketingového plánu klastru Podnítit spolupráci mezi obuvnickým klastrem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zvýšit výkonnost, dovednosti a konkurenceschopnost obuvnických podniků Partneři projektu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlínský kraj Česká obuvnická a kožedělná asociace (dále jen ČOKA ) Délka trvání projektu

14 Rozpočet projektu Rozpočet projektu a finanční zdroje (v tis. Kč) Zdroj financování Částky včetně DPH I.etapa 10/05-02/06 II. etapa 03/06-05/06 Celkem % Vlastní zdroje žadatele Dotace z OPPP Zdroje partnerů Jiné zdroje Celkem Výstupy projektu Identifikované firmy, potenciálně vhodné pro účast v klastru Zjištěný zájem jednotlivých firem o vstup do klastru Identifikovaná struktura klastru, identifikované jádro klastru Zjištění vztahů mezi firmami mapa potenciálního klastru včetně hodnotového řetězce Podpora vzniku osobních vztahů mezi reprezentanty firem Identifikované potřeby jednotlivých firem a možné oblasti spolupráce Vytvořená analýza podle Porterova diagramu Tříletá strategie klastru Vypracovaná studie proveditelnosti pro fázi 2 Identifikace možnosti vzniku obuvnického klastru Uskutečněné aktivity v roce 2005 Počet oslovených a zapojených firem: 17 Počet individuálních schůzek a pohovorů: 12 Počet workshopů a seminářů: 2

15 Projekt Podnikatelské inovační centrum Zlín Statutární město Zlín zahájilo na podzim roku 2005 realizaci projektu Podnikatelské inovační centrum Zlín z fondu PHARE. Jedná se o kompletní rekonstrukci 23. budovy v Baťově areálu, která by po dokončení (říjen 2006) měla sloužit jako centrum podpory inovačního podnikání nejen pro město Zlín, ale pro celý Zlínský kraj. Ze strany Statutárního města Zlína byla předložena nabídka, aby realizační část projektu Podnikatelské inovační centrum Zlín převzalo Technologické inovační centrum s.r.o. a došlo tak ke spojení obou projektů. Valná hromada na svém řádném zasedání dne vzala na vědomí nabídku Statutárního města Zlína na realizaci provozní části projektu Podnikatelské inovační centrum Zlín ve 23. budově Baťova areálu a návrh projektového záměru včetně návrhu Smlouvy o výpůjčce na předmětnou nemovitost. Projekt na provozní část byl zpracován a předložen valné hromadě ke schválení dne Spolupráce společnosti na projektech a aktivitách v roce 2005 Spolupráce na projektu Podnikatelský inkubátor Vsetín, Maštaliska Spolupráce na základě rámcové smlouvy ze dne na projektu Podnikatelský inkubátor, Maštaliska, jehož realizátorem je obecně prospěšná společnost Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, založená městem Vsetín. Účast v Řídícím výboru projektu Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji Účast v Řídícím výboru projektu Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Zlínském kraji opatření 3.3 SROP Účast v pracovní skupině Zlínského kraje Informační a technologické komunikace pro zpracování návrhů priorit, rozvojových směrů a cílů Zlínského kraje a pro přípravu Nové strategie Zlínského kraje na rok Účast v pracovní skupině Zlínského kraje Průmysl, věda, výzkum a inovace pro zpracování návrhů priorit, rozvojových směrů a cílů Zlínského kraje a pro přípravu Nové strategie Zlínského kraje na rok Spolupráce se společností JVM-RPIC spol. s r.o. na podpoře podnikání ve Zlínském kraji s akcentem na začínající firmy a podnikatele s inovačním potenciálem rámcová smlouva o spolupráci ze dne

16 Semináře a prezentace v roce 2005 Pracovní seminář k podpoře programu nové ekonomické éry, Diskusní seminář k nástrojům regionálního rozvoje pod záštitou Ing. Jaroslava Drozda, náměstka hejtmana Zlínského kraje. Seminář Výkonnost podniků plastikářského průmyslu a klastrové iniciativy v regionu, Celodenní seminář připravený ve spolupráci s UTB ve Zlíně, Fakultou managementu a ekonomiky a Univerzitním institutem. Obsahem semináře, který byl rozdělen na dvě části, bylo seznámit odbornou i laickou veřejnost a představitele plastikářských firem s projekty v oblasti plastikářského průmyslu. Prezentován byl projekt Faktory ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu (EVA) v plastikářském a gumárenském průmyslu (projekt Grantové agentury ČR) a projekt Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru ve Zlínském kraji. Účastníci byli seznámeni s možnostmi měření a řízení výkonnosti podniků se zaměřením na koncept ekonomické přidané hodnoty a s průběhem mapování plastikářského průmyslu v regionu a zájmu plastikářských firem o založení klastru. Prezentace k zahájení a představení činnosti společnosti, Celodenní prezentace společnosti s cílem představit její aktivity široké veřejnosti. Prezentační akce se zúčastnili zástupci obou zakladatelů pan Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje a doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, prorektorka pro tvůrčí činnosti UTB ve Zlíně, dále jako hosté Ing. Jaroslav Jasanský z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, pan Petr Kužel, viceprezident Hospodářské komory ČR, Ing. Jiří Hudeček, ředitel Jihomoravského inovačního centra z.s.p.o. a Ing. Jaromír Dudek, výkonný ředitel Vědecko-technologického parku Ostrava, a.s. Krátce se prezentace zúčastnil i generální ředitel agentury CzechInvest Mgr. Tomáš Hruda.

17 Účetní závěrka za rok 2005 R O Z V A H A ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

18 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

19

20 Část zprávy nezávislého auditora - výrok auditora

21 Zpráva dozorčí rady

22 Komentář k hospodářskému výsledku společnosti Společnost ve zdaňovacím období 2005 vytvořila ztrátu v celkové výši ,21 Kč. Většina nákladů vznikla v období při založení společnosti (zřizovací náklady) a po jejím vzniku, kdy společnost neměla kromě základního kapitálu žádné jiné finanční prostředky, a proto tímto kapitálem kryla tyto vzniklé náklady. Dále se jedná o čistě provozní náklady společnosti TIC, které nemohou být zahrnuty do uznatelných ani neuznatelných nákladů realizovaných projektů a nemohou být kryty z dotace Zlínského kraje poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje (evidenční č. smlouvy SML/2005/01/013) ze dne ani z dotací OPPP. Náklady související s realizací jednotlivých projektů byly částečně uhrazeny výnosy z vlastní činnosti v rámci realizace projektů a částečně byly profinancovány dotací Zlínského kraje dle smlouvy evidenční č. SML/2005/01/013 ze dne Na část těchto nákladů byly podány žádosti o platbu do OPPP. Ztráta vzniklá ve zdaňovacím období 2005 bude postupně uhrazena ziskem vytvořeným vlastní činností společnosti v budoucím období.

23

24

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007)

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007) > Třetí klastr v regionu založen > 7RP: konzultace s firmou PERA > Mezinárodní transfer technologií > Seminář OPTIMICONu > Další nájemníci PIC > Nástroje podpory pro začínající MSP > Úvěrové a záruční

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky 27 firem a 5 pracovišť UP v pronájmu na 95 % dostupné plochy 395 konzultačních hodin klientům 42 poptávek po měření a výzkumu 17 zpracovaných žádostí o dotaci pro klienty 8 zaměstnanců 47 dnů na školení

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více