Inspire & Get Inspired

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inspire & Get Inspired"

Transkript

1 Inspire & Get Inspired

2 CMO Workshop V pořadí třetí workshop organizovaný platformou VIP Open Forum se zaměřil na marketingové ředitele a ředitelky. Témata vyšla z nejnovějšího výstupu IBM C-suite Study, konkrétně především ze zjištění, vyplývajících z rozhovorů s CMOs z různých firem z celého světa těch se do studie zapojilo 524. Společnost IBM už tradičně provádí globální průzkum C-suite Study, v němž zpovídá vrcholové manažery z různých organizací z celého světa. Novinkou posledního ročníku bylo navíc detailní rozlišení názorů ředitelek a ředitelů napříč jednotlivými rolemi. Právě zajímavá zjištění o současných žhavých tématech i probouzejících se trendech a budoucích perspektivách inspirovala zrod iniciativy VIP Open Forum, která umožňuje diskusi o dění v jednotlivých odděleních i v byznysu obecně. Zkratka VIP v našem případě skrývá slova value-innovation-people, tedy HODNOTU, INOVACE, LIDI. Smyslem naší platformy je kolektivní inspirace chceme vytvářet prostor, kde se mohou ředitelé a ředitelky nechat inspirovat i inspirovat druhé, kde se představitelé různých oborů setkají a budou společně objevovat nové principy podnikání, leadershipu a posilovat vzájemné (nejen obchodní) vztahy. Zúčastněné uvítal Martin Dvořák, ředitel marketingu a komunikace u IBM ČR, který představil hlavní témata workshopu: zapojení zákazníka, využití velkých dat a vytváření komplexní marketingové strategie. Poukázal na zajímavý a poněkud překvapivý výstup ze studie: Ačkoliv se podle šedesáti procent respondentů z řad generálních ředitelů budou už za tři až pět let zákazníci spolupodílet na tvorbě obchodní strategie, jen asi šestnáct procent marketingových ředitelů dokáže říct, že skutečně přistupují k zákazníkům přes všechny kanály. Jak si tedy zachovat firemní identitu a přitom se pevněji propojit se zákazníky? Právě tady mají marketéři fungovat jako pojítko a čtyři spíkři, kteří v přednáškové části dostali slovo, nabídli svá inspirativní zamyšlení, jak na to. Creativity

3 Crowdsourcing: S vyšším počtem lidí roste šance, že najdu správný mozek, správné srdce, správné řešení. Jaroslav Cír: Jak najít v davu správný mozek a srdce Crowdsourcing a spolutvorba strategie tedy neznamenají totéž. Pokud jde o crowdsourcing, k tomu můžeme přizvat kohokoliv ze zákazníků. Do tvorby obchodní strategie bychom ale měli zapojit takové zákazníky, kteří mají jednak značku rádi a navíc jsou dost kreativní a chytří na to, aby nám pomohli náš produkt posunout dál. Mnozí z nás mají zkušenost s tím, že po několika letech se v rámci firmy svým způsobem zacyklí i když se objevují nové nápady, do větší či menší míry nám připomenou něco, s čím už jsme se setkali. A právě tady může účast zákazníků přinést nedo- I když je angažování zákazníků spíše otázkou přístupu než přesného postupu, na několik zásadních věcí je třeba dávat pozor. Nezbytným základem je kvalitní, srozumitelný brief: Zadání musí být opravdu jasné, protože na rozdíl od agentury nemáte své zákazníky fyzicky po ruce jako pracovníky agentury. Potom musíte správně určit, koho chcete oslovit u crowdsourcingu ovšem platí, že se nemusíme limitovat na úzký výběr: Čím víc lidí prostřednictvím crowdsourcingu oslovím, tím větší je šance, že najdu správný mozek, správné srdce, správné řešení. Jako první se slova ujal průkopník tuzemského online vý- cenitelnou hodnotu tím, že nám pomohou vykolejit ze zaběhnu- zkumu a crowdsourcingu, Jaroslav Cír z agentury Perfect té cesty. Na rozdíl od skupinových interních diskusí vám navíc Bodem k zamyšlení je odměna a motivace pro zákazníky Crowd, který se zamyslel nad tím, jak zákazníka skutečně řeknou víc než jen to, co se jim líbí či nelíbí, případně co by se tradičně je cílem spíše hledání nepeněžních forem vtáhnout do hry. Připomněl, že před lety měli marketéři mělo vyměnit můžou vám vnuknout úplně nový smysluplný odměny, ale objevují se i případy, kdy je na místě odmě- k dispozici zejména výzkum trhu, který se soustředil pri- nápad. na srovnatelná s tou, jakou by si vysloužil profesionál. márně na demografické údaje a základní poznatky, zatímco Také co se týče vytipování potenciálních zákazníků, dnes se zdroje neustále rozšiřují: Dostali jsme se postupně A jak vypadá takové vtažení zákazníků v praxi? Nemáme jasně spolutvůrců, se nabízejí různé metody. Lze postupovat ke zkoumání toho, co zákazníci chtějí a jak vnímají značky. definované konkrétní postupy, protože to není ani tak metodolo- víceméně intuitivně, ale jindy můžete aplikovat sofistiko- K aktuálně vůbec nejvýznamnějším oblastem patří sociál- gie, jako spíš filozofie, vysvětlil Jaroslav. Cílem je vytvořit vztah vané postupy jako social network analysis, což je ná- ní vazby a sítě. Kdo je s kým propojený, kdo má jaký vliv a s kým můžu spolupracovat v tom vidím největší revoluci v našem byznysu, prohlásil. Ke spoluvytváření strategie je totiž třeba pozvat takového zákazníka, který má co říct. a zapálit zákazníky pro věc. Jak ukazují výzkumy týkající se FMCG značek, účast navíc motivuje dané zákazníky k vyšší spotřebě, a proto tento způsob současně umožní nejen získat nové nápady, ale také podpoří loajalitu zákazníků. stroj k hledání spolutvůrců postavený na matematických základech. Dalším účinným postupem je hledání názorových vůdců, které můžeme využít nejen vně organizace, ale i uvnitř ní ve prospěch zaměstnanců. Jaroslav Cír Perfect Crowd, s. r. o.

4 Z nejrozšířenějších mýtů zmínil následující: Zapojování zákazníků má i odvrácenou stranu. Projevuje se tehdy, když se marketéři zbavují odpovědnosti a delegují ji na zákazníka, který si údajně svou spoluúčastí nebo na základě principů neuromarketingu sám určuje, co chce. Tomáš Hrivnák: Marketéři, zbořte mýty o značkách! Ač Tomáš Hrivnák, poradce v oblasti řízení značek, úvodem označil svou prezentaci jako generalistickou výplň v odborném sendviči, připravil si velice podnětý a místy i lehce kontroverzní projev. #1 Značky jsou konverzace tedy že značky a jejich obsah vytvářejí zákazníci. #2 Značka může být kamarád. #3 Data jsou moudrost. Vzápětí poradil, jak proti těmto mýtům bojovat a nahradit je fakty: #1 Značky jsou metafora konverzace často obsahují i množství balastu, a proto nemohou být jediným a autoritativním zdrojem toho, co má značka obsahovat. Hlavním tvůrcem je marketér, a musí proto vycházet ze sebe. Jedině potom může očekávat reakci venku. Nehovořil o sociálních médiích, ani o tom, jak vytěžit data, nýbrž o značkách, což je mnohem měkčí koncept, jak sám podotkl. A od začátku se do toho pustil vcelku zostra, když se nebál kriticky obrátit do vlastních řad a nadhodit otázku, proč značky (a podle některých i marketing v obecnějším smyslu) procházejí určitou krizí. Náš marketérský hřích spočívá v tom, že se náš svět plní bezobsažnými hesly. Občas zapomínáme, jak se vytváří skutečný význam, a pak se může stát, že ho zaměníme za floskule. Potom je na místě důležitá otázka: proč? Zapojování zákazníků, byť může být velmi slibné, má stejně jako cokoliv jiného i odvrácenou stranu. Ta se projevuje tehdy, když se marketéři zbavují odpovědnosti a delegují ji na zákazníka, který si údajně svou spoluúčastí a datovou stopou nebo na základě principů neuromarketingu sám určuje, co chce spotřebovávat. Jak tedy vybřednout z téhle značkové kaše ven? Podle Tomáše Hrivnáka a jeho zkušeností vede cesta skrze odhalování mýtů o značkách a kritické reflexe vlastní práce. #2 Značka není kamarád, ale můžete ji mít rádi. V tomto směru bychom neměli podceňovat mediální výchovu, protože je třeba už děti učit, jak marketingová sdělení kriticky analyzovat a chápat, nikoliv je automaticky vstřebávat jako nezpochybnitelnou pravdu. #3 Podmínkou moudrosti je branding. Data sama o sobě nejsou moudrostí, ta totiž přichází až s interpretací v podobě smysluplného filtru a tím jsme my, lidé, kteří za značkami stojíme. Tomáš Hrivnák zakladatel Hrivnak, s. r. o.

5 Josef Šlerka: Data nejsou tím, čím se zdají být Josef Šlerka nás přenesl do vzpomínek na legendární Městečko Twin Peaks a poukázal na zajímavý fakt, a to, že data jsou jako sovy. Stejně jako ony totiž data nikdy nejsou tím, čím se zdají být. Tento surrealisticky znějící poznatek demonstroval na příkladech toho, k jak zavádějícím výsledkům lze dospět, pokud data interpretujeme nevhodným způsobem. Znamená to, že jsou data k ničemu? To by byl předčasný a nepřesný závěr. Josef se spíše snažil doložit, že surová data rozhodně nejsou samospásná. V tomto ohledu vlastně navázal na předchozího spíkra Tomáše Hrivnáka, s nímž se shodl v tom, že data nemají vypovídací hodnotu sama o sobě a vždy je zapotřebí aktivního článku, který s nimi dokáže adekvátně pracovat. Zajímá vás, kdo by mohl posloužil jako vzor v práci s daty? I tady Josef sáhl po inspiraci ze světa umělecké fikce a za průkopníka data miningu označil Sherlocka Holmese. Co Sherlocka kromě důvtipu a logického uvažování odlišilo od ostatních? Svět je plný samozřejmostí, kterých si jakživ nikdo nevšimne. Poměrně často přitom chybujeme právě tím, že přehlížíme věci, které se zdánlivě tváří jako banality, ale mohly by se nám náramně hodit. Nepochybně to, že neztrácel čas a nezatěžoval si hlavu zbytečnostmi a hledal jen to, co je v dané situaci relevantní. Místo aby se pracně (a nesmyslně) probíral všemi detaily, držel se své osvědčené metody: Pokud vyloučíte všechno, co je nemožné, potom to, co zbývá, je nepochybně pravda, byť se zdá jakkoliv nepravděpodobná. Přitom se ale držel i další zajímavé zásady: Svět je plný samozřejmostí, kterých si jakživ nikdo nevšimne. Poměrně často přitom chybujeme právě tím, že přehlížíme věci, které se zdánlivě tváří jako banality, ale mohly by se nám náramně hodit. A jak tedy s tím vším naložit? Základem je klást si dobré otázky, když pracujete s daty. Ujasnit byste si měli následující: Proč? Jak to uděláme? Naše řešení? Co jsme nasbírali? Co sledovat? Co to znamená a jaký to má význam? Co čekáme? Zdá se vám, že jsou to banality? Možná to tak vypadá, když je formulujeme takhle zjednodušeně. Zamysleme se ale nad nimi trochu důkladněji a dostaneme se k plnohodnotnému vědeckému postupu: Vědecká otázka (proč?) Návrh teorie (naše řešení?) Identifikace proměnných (co sledovat?) Určení hypotéz (co čekáme?) Plán výzkumu (jak to uděláme?) Sběr dat (co jsme nasbírali?) Vyhodnocení (co to znamená a jaký to má význam?) Zamyšlení o datech Josef shrnul vysvětlením toho, jakou mají roli v teorii DIKW, přesněji v její rozšířené verzi. Dole se nacházejí surová data, která jsou sama o sobě němá ta můžeme zpracovat tak, abychom získali informace. Ty můžeme následně interpretovat pomocí znalostí, a to explicitních (v podstatě teoretických) či tacitních (získaných dlouholetou zkušeností). Teprve s jejich pomocí se můžeme propracovat k pochopení podstaty a následně snad až k moudrosti. Josef Šlerka vedoucí oboru Studia nových médií na FF UK a šéf výzkumu ve společnosti Socialbakers

6 Petr potvrdil, jak důležité je zaměřit se na zákazníky a na to, znát ona zmiňovaná makra a vědět, jak pochopit zákaz- co o nich můžeme zjistit. Současně ale varoval, aby marketéři níky, ovšem zásadní kvalitou dobrého marketingového nezapomínali sami na sebe a na svou funkci, aby své rozhodová- ředitele jsou podle Petra Dvořáka zejména měkké doved- ní nedelegovali zcela ven. Také bychom neměli podceňovat roli nosti a především pak to, že věří produktům své firmy, kontinuity. To v zásadě znamená následující: Pátrejte po tom, má je rád a dokáže se s nimi identifikovat. Co dělá Co dělá marketéra dobrým marketérem? Srdce, umění odhadu, schopnost interpretovat výsledky a porozumět, tedy umět se do určité míry ztotožnit se zákazníkem. čím novým byste mohli zákazníky potěšit, ale mějte na paměti, že někdy prostě očekávají to, na co jsou zvyklí třeba jen s drobnými obměnami. Ve firmách častěji sice v jiných odděleních, v marketingu marketéra dobrým marketérem? Je to právě jeho srdce, jeho umění odhadu, schopnost interpretovat výsledky a porozumět, což znamená ztotožnit se do určité míry se zákazníkem. naštěstí o něco vzácněji se občas setkáme s lidmi přesvědče- Že takové ztotožnění není jen prázdnou formulí, Petr do- Petr Dvořák: Jak nezapomenout sami na sebe Přednáškový blok završil Petr Dvořák, viceprezident pro nefiremní zákazníky ve společnosti Vodafone, který se obrátil konkrétně na marketéry. Budu mluvit o nás, o tom, co si ze všech těchto informací můžeme vzít. nými o tom, že se byznys dá udělat na makro. Vypadá to asi takto: Uděláte všechny možné analýzy, naplníte tabulky daty a potom provedete interpretaci pomocí nějakého jednoduššího či složitějšího makra. Z toho se může zrodit představa, že pokud projdeme všemi takovými procedurami s pomocí sofistikovaných nástrojů, na konci nám vypadne odpověď nebo univerzální poučka, co tedy máme dělat. Vtáhnout do rozhodování zákazníky Nesmíme být slepí a hluší k tomu, co se děje okolo nás je velice důležité a užitečné, ale nezapomínejme, že finální rozhodnutí nakonec bývá právě na marketérech. Velice často ve výsledku dokonce na jednom člověku, jímž je právě šéf marketingu. Má samozřejmě význam ložil na řadě příkladů z praxe. Historky z marketérského světa v první řadě pobavily, ale zároveň posluchače přivedly k vážnější reflexi. Je vůbec možné, aby přesvědčený fanoušek Sparty pracoval pro Slávii? Může nekuřák zajistit účinný marketing tabákové firmě? A dá se propagovat třeba jídlo, které nám vyloženě nechutná? Mohlo by se zdát, že profík se dokáže překonat a odvede, byť se sebezapřením, kvalitní práci. Jenže taková profesionalita možná funguje v jiných oborech, zatímco v marketingu není alespoň z dlouhodobého hlediska udržitelná. Tohle řemeslo se zkrátka bez srdce a osobního zápalu nedá dělat dobře, vzkázal nakonec Petr svým kolegům. Petr Dvořák viceprezident pro nefiremní zákazníky ve společnosti Vodafone ČR

7 Nesmíme být slepí a hluší k tomu, co se děje okolo nás. Vtáhnout do rozhodování zákazníky je důležité, ale finální rozhodnutí je stále na nás. Šířit myšlenku inovace nám pomůžou názoroví vůdci, a to nejen vně, ale i uvnitř organizace.

8 Závěr: Dejte do toho srdce a nakloňte si ostatní Na přednáškový blok navázala stručná panelová diskuse o nejrůznějších tématech, která se během přednášek probírala nebo nakousla o značkách, relevantním obsahu, sociálních médiích a jejich analýzách, přáních a zapojení zákazníků nebo změnách core byznysu. Následně se účastníci v praktické části rozdělili do tří skupinek, z nichž se každá věnovala specifickému tématu, na nějž během odpoledne přišla řeč: zapojení zákazníka, datům nebo značkám. První skupinka vedená Jaroslavem Círem si posvítila na loajalitu v rámci firmy. Jak můžeme motivovat kolegy k tomu, aby nám pomohli dotáhnout byznys tam, kam potřebujeme? Právě lidé uvnitř organizace jsou našimi ambasadory, to oni šíří značku, a proto je potřeba jim naslouchat a dát jim prostor a nabídnout otevřenost což by mělo být nedílnou součástí firemní kultury. Vždycky je navíc nutné zapojit vedení a získat si jeho podporu. S mírnou nadsázkou můžeme říct, že čím víc lidí si nakoupíme, tím víc lidí u nás nakoupí tedy čím víc lidi zapojíme, navážeme s nimi dialog a nakloníme si je, tím lepších výsledků náš byznys dosáhne. Ve druhé skupince debatu vedl Josef Šlerka a hlavní oblastí zájmu se staly rozdíly mezi onlinem a offlinem. Dospěli k půvabně filozofickému závěru, že všechno je nakonec otázka přiměřenosti. Online a offline nestojí proti sobě, jen mají svá specifika a vždycky ostatně jde o tytéž produkty a tutéž značku, proto nemá smysl dívat se na ně jako na soupeřící možnosti. Jakkoliv je racionálno a obstarávání informací důležité, diskutující se shodli, že emocionální stránka a schopnost komunikovat se zákazníkem bývá přece jen dominantní. Technologie a kanály se v průběhu času proměňují, ale jedno je jisté zákazníka budeme řešit i za několik let. Praktický workshop Tomáše Hrivnáka přilákal nejhravější účastníky: vyzkoušeli si totiž vyjadřování myšlenek pomocí lega a skládali z něj modely toho, jak je v různých firmách propojená značka s firemní kulturou. Modely se od sebe samozřejmě lišily, ale některé koncepty figurovaly napříč všemi týmy: přístup od srdce, sounáležitost, komunikace, silné propojení mezi produktem, personálem a značkou. Celé setkání uzavřel Martin Dvořák svým zamyšlením, zda se marketingoví ředitelé dovedou potkávat a spolupracovat s kolegy z dalších oborů a skutečně otevřeně si s nimi promluvit a naladit se na podobnou vlnu, a pozval účastníky, aby se do takové debaty aktivně zapojili.

9 Global C-suite Study: Jak to vidí marketingoví ředitelé? Nápad založit VIP Open Forum podnítila C-suite Study, kterou zaštiťuje IBM Institute for Business Value. Tato studie proběhla už posedmnácté, ale nově se zaměřila na celý top management napříč různými odděleními. V rámci výzkumu Global C-suite Study zástupci IBM osobně a IT manažeři spolupracují, je o 76 procent větší pravděpodob- Studie identifikovala tři různé profily marketingových hovořili se 4183 top manažery z celého světa a zjišťovali, jakým nost, že bude firma dosahovat podstatně větších tržeb i profita- ředitelů podle toho, v jaké fázi digitálního rozvoje se způsobem si získávají loajalitu zákazníků a občanů znalých digi- bility. nacházejí: můžeme tak rozlišit tradicionalisty, stratégy tálních technologií. Část výstupů se konkrétně zaměřuje na to, sociálních sítí a digitální lídry. A co je na tom skutečně jakým způsobem 524 oslovených marketingových ředitelů pomá- Podle 60 % generálních ředitelů se budou zákazníci za tři zajímavé? Potvrdilo se, že úroveň digitálního důvtipu há svým společnostem k tomu, aby se staly zákazníky aktivova- až pět let spolupodílet na tvorbě obchodní strategie. CMO má úzkou souvislost s finačními výsledky nými podniky. Na druhé straně se jen pětině šéfů marketingu daří spojovat se firmy. Z nejzajímavějších závěrů pro vás vybíráme následující: se zákazníky na sociálních sítích. Pouze každý šestý marketér pak potvrzuje, že se mu skutečně daří oslovovat zákazníky přes všechny kanály. Jak tedy uspět v digitálním světě? Marketingoví ředitelé říkají, že existují celkem tři podmínky: využití analytických nástrojů k získávání hlubšího porozumění Dobrou zprávou je jistě to, že marketingoví ředitelé se těší většímu Velkou výzvu představuje pro marketingové ředitele dato- zákazníkům (ať už jako celku či každého z nich zvlášť), vlivu v rámci vedení a po generálním a finančním řediteli mají ve vá exploze: 82 % z nich si uvědomuje, že na ni nejsou připravení. příprava produktů naplňujících potřeby zákazníků a vy- firmě třetí největší slovo. Další potěšující zjištění zní, že stále větší Patrně i proto ale stále větší počet marketingových ředitelů úzce užití nových technologií k jejich chytrému a efektivnímu počet marketingových ředitelů je také v úzkém kontaktu s IT manažery, což přináší znatelný pozitivní dopad na hospodářské výsledky společností. Tam, kde například marketingoví spolupracuje s IT manažery. Velký potenciál vidí také ve využití analytických nástrojů. Zatím je využívá pouhých 13 %, ale v horizontu tří až pěti let plánuje jejich zavedení 94 % z nich. prodeji. Innovate

10 Marketérský hřích spočívá v tom, že se náš svět plní bezobsažnými hesly. Nezapomínejme, jak se vytváří skutečný význam. Zásadní kvalitou dobrého marketingového ředitele jsou měkké dovednosti a to, že věří produktům své firmy, má je rád a dokáže se s nimi identifikovat.

11 IBM Česká republika V Parku 2294/ Praha 4 Chodov IBM, logo IBM a ibm.com jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti International Business Machines Corporation registrované ve Spojených státech a řadě dalších zemí. Pokud jsou tyto a další ochranné známky IBM označeny při svém prvním výskytu symbolem ochranné známky ( nebo ), označují tyto ochranné známky registraci ve Spojených státech nebo běžné ochranné známky vlastněné společností IBM v době, kdy byla informace publikována. Takové ochranné známky mohou být registrovány nebo být běžnými ochrannými známkami i v jiných zemích. Aktuální seznam ochranných známek společnosti IBM je k dispozici na ibm.com/legal/copytrade.shtml v dokumentu Copyright and trademark information. Ostatní názvy společnosti, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami třetích stran. Odkazy v této publikaci na IBM produkty a služby nezakládají nárok na jejich dostupnost ve všech zemích, ve kterých IBM působí. Všechna práva vyhrazena. Copyright IBM Corporation

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Podpora podnikavosti Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Začínající podnikatelé Konference projektu CAMPUS 29. září 2014 Klesá

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

MARKETING JAKO FIREMNÍ POPELKA. Marek Novinský 17.12.2014

MARKETING JAKO FIREMNÍ POPELKA. Marek Novinský 17.12.2014 MARKETING JAKO FIREMNÍ POPELKA Marek Novinský 17.12.2014 Více než 20 let v marketingu a pořád mě to baví! Marketing jako Popelka? 1 Marketing jako firemní Popelka 2 Tři oříšky pro marketing 3 Komu padne

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Inspire & Get Inspired

Inspire & Get Inspired Inspire & Get Inspired Platforma VIP Open Forum vznikla, aby poskytovala prostor vrcholovým manažerům a manažerkám z různých organizací, kteří se chtějí napříč svými rolemi setkávat, společně objevovat

Více

Konference, Listopad 2013 Michal Štádler

Konference, Listopad 2013 Michal Štádler Konference, Listopad 2013 Michal Štádler S loajálním zákazníkem na věčné časy a nikdy jinak! V dnešní době už má kartičku v peněžence snad každý z nás. Trošku se však podivují nad tím, proč ji tam má,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

3 R mobilního výzkumu

3 R mobilního výzkumu 3 R mobilního výzkumu Úvod Ze všech významných technologických inovací je to právě mobilní telefon, který v nejkratším čase získal největší vliv. Při předpokládaném prodeji 1,9 miliard mobilních telefonů

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

TOMÁŠ ZYKÁN 733.792.846

TOMÁŠ ZYKÁN 733.792.846 TOMÁŠ ZYKÁN 733.792.846 Koncept tréninku... 3 Formát treninku... 5 Den 1: marketingová strategie... 6 Den 2: značka, kultura a plánování... 7 Doporučená literatura. 8 Profil lektora a reference.... 9 1

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí. Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe

Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí. Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe 2013 IBM Corporation 1 Social Media vs Social Business Veřejné

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

ICT - požehnání nebo prokletí

ICT - požehnání nebo prokletí CACIO fórum 2012 - Využití geodat napříč celou organizací ICT - požehnání nebo prokletí František Fiala ČEZ, a. s. DISTRIBUČNÍ AKTIVA VLASTNĚNÁ SKČ Typ zařízení Jednotky Počet Rozvinutá délka vedení celkem

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

CODEWEEK Jednota školských informatiků. říjen 2014 Petr Naske, předseda sdružení

CODEWEEK Jednota školských informatiků. říjen 2014 Petr Naske, předseda sdružení CODEWEEK Jednota školských informatiků říjen 2014 Petr Naske, předseda sdružení Svět algoritmizace a programování na českých školách jde o tradiční oblast, která je vyučována na středních školách (řešení

Více

Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011

Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011 V Praze 22.4.2014 Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011 Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 32,4 %, zvyšují ji příznivci ANO 2011 a Úsvitu. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Výzvy informační ekonomiky na počátku 21. století

Výzvy informační ekonomiky na počátku 21. století Výzvy informační ekonomiky na počátku 21. století Petr Očko Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta UK v Praze a Telefónica O2 Konference IKI ÚISK FF UK, Praha, 22. ledna 2008 Ekonomika

Více

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Rady, tipy, doporučení Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Začínající podnikatelé Konference EEN, Praha, 4.11.2014 Klesá počet podnikatelů

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz JIŘÍ MAZUR 13 TAJEMSTVÍ CESTY NA PRAVOU STRANU Efektivita úspěchu a skvělého života Efektivní jednání v životě Efektivní jednání v podnikání Získat co nejvíce s co nejmenším úsilím = čas = peníze! Být

Více

Nová a moderní podoba portálu elogistika.info

Nová a moderní podoba portálu elogistika.info Tisková zpráva Teplice, 10. prosince 2014 Nová a moderní podoba portálu elogistika.info Logistický zpravodajský portál elogistika je neustále vylepšován a rozvíjen a tudíž přirozeně roste i zájem a čtenářská

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika ICT zpravodaj Deloitte Česká republika Nové globální predikce pro rok Každý rok v lednu vychází globální predikce společnosti Deloitte TMT Predictions, které jsou svým obsahem technologických, mediálních

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MIROSLAV KRÁL Managing Partner, MarketUP 1996-2010 Řízení prodeje, distribuce a marketingu v nadnárodních technologických společnostech

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

JAK VYCVIČIT CONTENT DREAM TEAM

JAK VYCVIČIT CONTENT DREAM TEAM JAK VYCVIČIT CONTENT DREAM TEAM Jan Ambrož Komentovaná verze slajdů pro online čtenáře :-) 11. 6. 2014 CONTENT FIRST Tvorba obsahu si žádá tým. Obsahový tým. OBSAHOVÝ TÝM DŘÍVE? Zatímco dřív byl obsah

Více

Datamining v praxi. Vratislav Beneš OptiSolutions s.r.o.

Datamining v praxi. Vratislav Beneš OptiSolutions s.r.o. Datamining v praxi Vratislav Beneš OptiSolutions s.r.o. Agenda 1. Naši zákazníci a jejich problémy Kdo jsou naši zákazníci Jaká mají data a proč analyzují data Co jim DM přinese 2. Co předchází analýze

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Co nezměříme, to neuřídíme. Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů.

Co nezměříme, to neuřídíme. Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů. Co nezměříme, to neuřídíme Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů. 2 Pokud se čeští HR manažeři chtějí stát opravdovými

Více

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer 30.09.2013 Radim Koštial Zodpovědná péče o svoji osobní značku, nebo tomu raději říkejme postaru vlastní reputaci a dobrou pověst,

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce V Praze 22.9.2013 Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce Dvě tře:ny občanů si přejí, aby v PSP zasedly i dosud mimoparlamentní strany a hnue. Zdaleka nejblíže k tomu má ANO 2011, které by mohlo

Více

Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího

Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího QED GROUP team.sociomap.com Strana 1 Případová studie: Příprava týmu na odchod jeho vedoucího Úvod Sociomapování týmů je našimi klienty často užíváno

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více