Inspire & Get Inspired

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inspire & Get Inspired"

Transkript

1 Inspire & Get Inspired

2 CMO Workshop V pořadí třetí workshop organizovaný platformou VIP Open Forum se zaměřil na marketingové ředitele a ředitelky. Témata vyšla z nejnovějšího výstupu IBM C-suite Study, konkrétně především ze zjištění, vyplývajících z rozhovorů s CMOs z různých firem z celého světa těch se do studie zapojilo 524. Společnost IBM už tradičně provádí globální průzkum C-suite Study, v němž zpovídá vrcholové manažery z různých organizací z celého světa. Novinkou posledního ročníku bylo navíc detailní rozlišení názorů ředitelek a ředitelů napříč jednotlivými rolemi. Právě zajímavá zjištění o současných žhavých tématech i probouzejících se trendech a budoucích perspektivách inspirovala zrod iniciativy VIP Open Forum, která umožňuje diskusi o dění v jednotlivých odděleních i v byznysu obecně. Zkratka VIP v našem případě skrývá slova value-innovation-people, tedy HODNOTU, INOVACE, LIDI. Smyslem naší platformy je kolektivní inspirace chceme vytvářet prostor, kde se mohou ředitelé a ředitelky nechat inspirovat i inspirovat druhé, kde se představitelé různých oborů setkají a budou společně objevovat nové principy podnikání, leadershipu a posilovat vzájemné (nejen obchodní) vztahy. Zúčastněné uvítal Martin Dvořák, ředitel marketingu a komunikace u IBM ČR, který představil hlavní témata workshopu: zapojení zákazníka, využití velkých dat a vytváření komplexní marketingové strategie. Poukázal na zajímavý a poněkud překvapivý výstup ze studie: Ačkoliv se podle šedesáti procent respondentů z řad generálních ředitelů budou už za tři až pět let zákazníci spolupodílet na tvorbě obchodní strategie, jen asi šestnáct procent marketingových ředitelů dokáže říct, že skutečně přistupují k zákazníkům přes všechny kanály. Jak si tedy zachovat firemní identitu a přitom se pevněji propojit se zákazníky? Právě tady mají marketéři fungovat jako pojítko a čtyři spíkři, kteří v přednáškové části dostali slovo, nabídli svá inspirativní zamyšlení, jak na to. Creativity

3 Crowdsourcing: S vyšším počtem lidí roste šance, že najdu správný mozek, správné srdce, správné řešení. Jaroslav Cír: Jak najít v davu správný mozek a srdce Crowdsourcing a spolutvorba strategie tedy neznamenají totéž. Pokud jde o crowdsourcing, k tomu můžeme přizvat kohokoliv ze zákazníků. Do tvorby obchodní strategie bychom ale měli zapojit takové zákazníky, kteří mají jednak značku rádi a navíc jsou dost kreativní a chytří na to, aby nám pomohli náš produkt posunout dál. Mnozí z nás mají zkušenost s tím, že po několika letech se v rámci firmy svým způsobem zacyklí i když se objevují nové nápady, do větší či menší míry nám připomenou něco, s čím už jsme se setkali. A právě tady může účast zákazníků přinést nedo- I když je angažování zákazníků spíše otázkou přístupu než přesného postupu, na několik zásadních věcí je třeba dávat pozor. Nezbytným základem je kvalitní, srozumitelný brief: Zadání musí být opravdu jasné, protože na rozdíl od agentury nemáte své zákazníky fyzicky po ruce jako pracovníky agentury. Potom musíte správně určit, koho chcete oslovit u crowdsourcingu ovšem platí, že se nemusíme limitovat na úzký výběr: Čím víc lidí prostřednictvím crowdsourcingu oslovím, tím větší je šance, že najdu správný mozek, správné srdce, správné řešení. Jako první se slova ujal průkopník tuzemského online vý- cenitelnou hodnotu tím, že nám pomohou vykolejit ze zaběhnu- zkumu a crowdsourcingu, Jaroslav Cír z agentury Perfect té cesty. Na rozdíl od skupinových interních diskusí vám navíc Bodem k zamyšlení je odměna a motivace pro zákazníky Crowd, který se zamyslel nad tím, jak zákazníka skutečně řeknou víc než jen to, co se jim líbí či nelíbí, případně co by se tradičně je cílem spíše hledání nepeněžních forem vtáhnout do hry. Připomněl, že před lety měli marketéři mělo vyměnit můžou vám vnuknout úplně nový smysluplný odměny, ale objevují se i případy, kdy je na místě odmě- k dispozici zejména výzkum trhu, který se soustředil pri- nápad. na srovnatelná s tou, jakou by si vysloužil profesionál. márně na demografické údaje a základní poznatky, zatímco Také co se týče vytipování potenciálních zákazníků, dnes se zdroje neustále rozšiřují: Dostali jsme se postupně A jak vypadá takové vtažení zákazníků v praxi? Nemáme jasně spolutvůrců, se nabízejí různé metody. Lze postupovat ke zkoumání toho, co zákazníci chtějí a jak vnímají značky. definované konkrétní postupy, protože to není ani tak metodolo- víceméně intuitivně, ale jindy můžete aplikovat sofistiko- K aktuálně vůbec nejvýznamnějším oblastem patří sociál- gie, jako spíš filozofie, vysvětlil Jaroslav. Cílem je vytvořit vztah vané postupy jako social network analysis, což je ná- ní vazby a sítě. Kdo je s kým propojený, kdo má jaký vliv a s kým můžu spolupracovat v tom vidím největší revoluci v našem byznysu, prohlásil. Ke spoluvytváření strategie je totiž třeba pozvat takového zákazníka, který má co říct. a zapálit zákazníky pro věc. Jak ukazují výzkumy týkající se FMCG značek, účast navíc motivuje dané zákazníky k vyšší spotřebě, a proto tento způsob současně umožní nejen získat nové nápady, ale také podpoří loajalitu zákazníků. stroj k hledání spolutvůrců postavený na matematických základech. Dalším účinným postupem je hledání názorových vůdců, které můžeme využít nejen vně organizace, ale i uvnitř ní ve prospěch zaměstnanců. Jaroslav Cír Perfect Crowd, s. r. o.

4 Z nejrozšířenějších mýtů zmínil následující: Zapojování zákazníků má i odvrácenou stranu. Projevuje se tehdy, když se marketéři zbavují odpovědnosti a delegují ji na zákazníka, který si údajně svou spoluúčastí nebo na základě principů neuromarketingu sám určuje, co chce. Tomáš Hrivnák: Marketéři, zbořte mýty o značkách! Ač Tomáš Hrivnák, poradce v oblasti řízení značek, úvodem označil svou prezentaci jako generalistickou výplň v odborném sendviči, připravil si velice podnětý a místy i lehce kontroverzní projev. #1 Značky jsou konverzace tedy že značky a jejich obsah vytvářejí zákazníci. #2 Značka může být kamarád. #3 Data jsou moudrost. Vzápětí poradil, jak proti těmto mýtům bojovat a nahradit je fakty: #1 Značky jsou metafora konverzace často obsahují i množství balastu, a proto nemohou být jediným a autoritativním zdrojem toho, co má značka obsahovat. Hlavním tvůrcem je marketér, a musí proto vycházet ze sebe. Jedině potom může očekávat reakci venku. Nehovořil o sociálních médiích, ani o tom, jak vytěžit data, nýbrž o značkách, což je mnohem měkčí koncept, jak sám podotkl. A od začátku se do toho pustil vcelku zostra, když se nebál kriticky obrátit do vlastních řad a nadhodit otázku, proč značky (a podle některých i marketing v obecnějším smyslu) procházejí určitou krizí. Náš marketérský hřích spočívá v tom, že se náš svět plní bezobsažnými hesly. Občas zapomínáme, jak se vytváří skutečný význam, a pak se může stát, že ho zaměníme za floskule. Potom je na místě důležitá otázka: proč? Zapojování zákazníků, byť může být velmi slibné, má stejně jako cokoliv jiného i odvrácenou stranu. Ta se projevuje tehdy, když se marketéři zbavují odpovědnosti a delegují ji na zákazníka, který si údajně svou spoluúčastí a datovou stopou nebo na základě principů neuromarketingu sám určuje, co chce spotřebovávat. Jak tedy vybřednout z téhle značkové kaše ven? Podle Tomáše Hrivnáka a jeho zkušeností vede cesta skrze odhalování mýtů o značkách a kritické reflexe vlastní práce. #2 Značka není kamarád, ale můžete ji mít rádi. V tomto směru bychom neměli podceňovat mediální výchovu, protože je třeba už děti učit, jak marketingová sdělení kriticky analyzovat a chápat, nikoliv je automaticky vstřebávat jako nezpochybnitelnou pravdu. #3 Podmínkou moudrosti je branding. Data sama o sobě nejsou moudrostí, ta totiž přichází až s interpretací v podobě smysluplného filtru a tím jsme my, lidé, kteří za značkami stojíme. Tomáš Hrivnák zakladatel Hrivnak, s. r. o.

5 Josef Šlerka: Data nejsou tím, čím se zdají být Josef Šlerka nás přenesl do vzpomínek na legendární Městečko Twin Peaks a poukázal na zajímavý fakt, a to, že data jsou jako sovy. Stejně jako ony totiž data nikdy nejsou tím, čím se zdají být. Tento surrealisticky znějící poznatek demonstroval na příkladech toho, k jak zavádějícím výsledkům lze dospět, pokud data interpretujeme nevhodným způsobem. Znamená to, že jsou data k ničemu? To by byl předčasný a nepřesný závěr. Josef se spíše snažil doložit, že surová data rozhodně nejsou samospásná. V tomto ohledu vlastně navázal na předchozího spíkra Tomáše Hrivnáka, s nímž se shodl v tom, že data nemají vypovídací hodnotu sama o sobě a vždy je zapotřebí aktivního článku, který s nimi dokáže adekvátně pracovat. Zajímá vás, kdo by mohl posloužil jako vzor v práci s daty? I tady Josef sáhl po inspiraci ze světa umělecké fikce a za průkopníka data miningu označil Sherlocka Holmese. Co Sherlocka kromě důvtipu a logického uvažování odlišilo od ostatních? Svět je plný samozřejmostí, kterých si jakživ nikdo nevšimne. Poměrně často přitom chybujeme právě tím, že přehlížíme věci, které se zdánlivě tváří jako banality, ale mohly by se nám náramně hodit. Nepochybně to, že neztrácel čas a nezatěžoval si hlavu zbytečnostmi a hledal jen to, co je v dané situaci relevantní. Místo aby se pracně (a nesmyslně) probíral všemi detaily, držel se své osvědčené metody: Pokud vyloučíte všechno, co je nemožné, potom to, co zbývá, je nepochybně pravda, byť se zdá jakkoliv nepravděpodobná. Přitom se ale držel i další zajímavé zásady: Svět je plný samozřejmostí, kterých si jakživ nikdo nevšimne. Poměrně často přitom chybujeme právě tím, že přehlížíme věci, které se zdánlivě tváří jako banality, ale mohly by se nám náramně hodit. A jak tedy s tím vším naložit? Základem je klást si dobré otázky, když pracujete s daty. Ujasnit byste si měli následující: Proč? Jak to uděláme? Naše řešení? Co jsme nasbírali? Co sledovat? Co to znamená a jaký to má význam? Co čekáme? Zdá se vám, že jsou to banality? Možná to tak vypadá, když je formulujeme takhle zjednodušeně. Zamysleme se ale nad nimi trochu důkladněji a dostaneme se k plnohodnotnému vědeckému postupu: Vědecká otázka (proč?) Návrh teorie (naše řešení?) Identifikace proměnných (co sledovat?) Určení hypotéz (co čekáme?) Plán výzkumu (jak to uděláme?) Sběr dat (co jsme nasbírali?) Vyhodnocení (co to znamená a jaký to má význam?) Zamyšlení o datech Josef shrnul vysvětlením toho, jakou mají roli v teorii DIKW, přesněji v její rozšířené verzi. Dole se nacházejí surová data, která jsou sama o sobě němá ta můžeme zpracovat tak, abychom získali informace. Ty můžeme následně interpretovat pomocí znalostí, a to explicitních (v podstatě teoretických) či tacitních (získaných dlouholetou zkušeností). Teprve s jejich pomocí se můžeme propracovat k pochopení podstaty a následně snad až k moudrosti. Josef Šlerka vedoucí oboru Studia nových médií na FF UK a šéf výzkumu ve společnosti Socialbakers

6 Petr potvrdil, jak důležité je zaměřit se na zákazníky a na to, znát ona zmiňovaná makra a vědět, jak pochopit zákaz- co o nich můžeme zjistit. Současně ale varoval, aby marketéři níky, ovšem zásadní kvalitou dobrého marketingového nezapomínali sami na sebe a na svou funkci, aby své rozhodová- ředitele jsou podle Petra Dvořáka zejména měkké doved- ní nedelegovali zcela ven. Také bychom neměli podceňovat roli nosti a především pak to, že věří produktům své firmy, kontinuity. To v zásadě znamená následující: Pátrejte po tom, má je rád a dokáže se s nimi identifikovat. Co dělá Co dělá marketéra dobrým marketérem? Srdce, umění odhadu, schopnost interpretovat výsledky a porozumět, tedy umět se do určité míry ztotožnit se zákazníkem. čím novým byste mohli zákazníky potěšit, ale mějte na paměti, že někdy prostě očekávají to, na co jsou zvyklí třeba jen s drobnými obměnami. Ve firmách častěji sice v jiných odděleních, v marketingu marketéra dobrým marketérem? Je to právě jeho srdce, jeho umění odhadu, schopnost interpretovat výsledky a porozumět, což znamená ztotožnit se do určité míry se zákazníkem. naštěstí o něco vzácněji se občas setkáme s lidmi přesvědče- Že takové ztotožnění není jen prázdnou formulí, Petr do- Petr Dvořák: Jak nezapomenout sami na sebe Přednáškový blok završil Petr Dvořák, viceprezident pro nefiremní zákazníky ve společnosti Vodafone, který se obrátil konkrétně na marketéry. Budu mluvit o nás, o tom, co si ze všech těchto informací můžeme vzít. nými o tom, že se byznys dá udělat na makro. Vypadá to asi takto: Uděláte všechny možné analýzy, naplníte tabulky daty a potom provedete interpretaci pomocí nějakého jednoduššího či složitějšího makra. Z toho se může zrodit představa, že pokud projdeme všemi takovými procedurami s pomocí sofistikovaných nástrojů, na konci nám vypadne odpověď nebo univerzální poučka, co tedy máme dělat. Vtáhnout do rozhodování zákazníky Nesmíme být slepí a hluší k tomu, co se děje okolo nás je velice důležité a užitečné, ale nezapomínejme, že finální rozhodnutí nakonec bývá právě na marketérech. Velice často ve výsledku dokonce na jednom člověku, jímž je právě šéf marketingu. Má samozřejmě význam ložil na řadě příkladů z praxe. Historky z marketérského světa v první řadě pobavily, ale zároveň posluchače přivedly k vážnější reflexi. Je vůbec možné, aby přesvědčený fanoušek Sparty pracoval pro Slávii? Může nekuřák zajistit účinný marketing tabákové firmě? A dá se propagovat třeba jídlo, které nám vyloženě nechutná? Mohlo by se zdát, že profík se dokáže překonat a odvede, byť se sebezapřením, kvalitní práci. Jenže taková profesionalita možná funguje v jiných oborech, zatímco v marketingu není alespoň z dlouhodobého hlediska udržitelná. Tohle řemeslo se zkrátka bez srdce a osobního zápalu nedá dělat dobře, vzkázal nakonec Petr svým kolegům. Petr Dvořák viceprezident pro nefiremní zákazníky ve společnosti Vodafone ČR

7 Nesmíme být slepí a hluší k tomu, co se děje okolo nás. Vtáhnout do rozhodování zákazníky je důležité, ale finální rozhodnutí je stále na nás. Šířit myšlenku inovace nám pomůžou názoroví vůdci, a to nejen vně, ale i uvnitř organizace.

8 Závěr: Dejte do toho srdce a nakloňte si ostatní Na přednáškový blok navázala stručná panelová diskuse o nejrůznějších tématech, která se během přednášek probírala nebo nakousla o značkách, relevantním obsahu, sociálních médiích a jejich analýzách, přáních a zapojení zákazníků nebo změnách core byznysu. Následně se účastníci v praktické části rozdělili do tří skupinek, z nichž se každá věnovala specifickému tématu, na nějž během odpoledne přišla řeč: zapojení zákazníka, datům nebo značkám. První skupinka vedená Jaroslavem Círem si posvítila na loajalitu v rámci firmy. Jak můžeme motivovat kolegy k tomu, aby nám pomohli dotáhnout byznys tam, kam potřebujeme? Právě lidé uvnitř organizace jsou našimi ambasadory, to oni šíří značku, a proto je potřeba jim naslouchat a dát jim prostor a nabídnout otevřenost což by mělo být nedílnou součástí firemní kultury. Vždycky je navíc nutné zapojit vedení a získat si jeho podporu. S mírnou nadsázkou můžeme říct, že čím víc lidí si nakoupíme, tím víc lidí u nás nakoupí tedy čím víc lidi zapojíme, navážeme s nimi dialog a nakloníme si je, tím lepších výsledků náš byznys dosáhne. Ve druhé skupince debatu vedl Josef Šlerka a hlavní oblastí zájmu se staly rozdíly mezi onlinem a offlinem. Dospěli k půvabně filozofickému závěru, že všechno je nakonec otázka přiměřenosti. Online a offline nestojí proti sobě, jen mají svá specifika a vždycky ostatně jde o tytéž produkty a tutéž značku, proto nemá smysl dívat se na ně jako na soupeřící možnosti. Jakkoliv je racionálno a obstarávání informací důležité, diskutující se shodli, že emocionální stránka a schopnost komunikovat se zákazníkem bývá přece jen dominantní. Technologie a kanály se v průběhu času proměňují, ale jedno je jisté zákazníka budeme řešit i za několik let. Praktický workshop Tomáše Hrivnáka přilákal nejhravější účastníky: vyzkoušeli si totiž vyjadřování myšlenek pomocí lega a skládali z něj modely toho, jak je v různých firmách propojená značka s firemní kulturou. Modely se od sebe samozřejmě lišily, ale některé koncepty figurovaly napříč všemi týmy: přístup od srdce, sounáležitost, komunikace, silné propojení mezi produktem, personálem a značkou. Celé setkání uzavřel Martin Dvořák svým zamyšlením, zda se marketingoví ředitelé dovedou potkávat a spolupracovat s kolegy z dalších oborů a skutečně otevřeně si s nimi promluvit a naladit se na podobnou vlnu, a pozval účastníky, aby se do takové debaty aktivně zapojili.

9 Global C-suite Study: Jak to vidí marketingoví ředitelé? Nápad založit VIP Open Forum podnítila C-suite Study, kterou zaštiťuje IBM Institute for Business Value. Tato studie proběhla už posedmnácté, ale nově se zaměřila na celý top management napříč různými odděleními. V rámci výzkumu Global C-suite Study zástupci IBM osobně a IT manažeři spolupracují, je o 76 procent větší pravděpodob- Studie identifikovala tři různé profily marketingových hovořili se 4183 top manažery z celého světa a zjišťovali, jakým nost, že bude firma dosahovat podstatně větších tržeb i profita- ředitelů podle toho, v jaké fázi digitálního rozvoje se způsobem si získávají loajalitu zákazníků a občanů znalých digi- bility. nacházejí: můžeme tak rozlišit tradicionalisty, stratégy tálních technologií. Část výstupů se konkrétně zaměřuje na to, sociálních sítí a digitální lídry. A co je na tom skutečně jakým způsobem 524 oslovených marketingových ředitelů pomá- Podle 60 % generálních ředitelů se budou zákazníci za tři zajímavé? Potvrdilo se, že úroveň digitálního důvtipu há svým společnostem k tomu, aby se staly zákazníky aktivova- až pět let spolupodílet na tvorbě obchodní strategie. CMO má úzkou souvislost s finačními výsledky nými podniky. Na druhé straně se jen pětině šéfů marketingu daří spojovat se firmy. Z nejzajímavějších závěrů pro vás vybíráme následující: se zákazníky na sociálních sítích. Pouze každý šestý marketér pak potvrzuje, že se mu skutečně daří oslovovat zákazníky přes všechny kanály. Jak tedy uspět v digitálním světě? Marketingoví ředitelé říkají, že existují celkem tři podmínky: využití analytických nástrojů k získávání hlubšího porozumění Dobrou zprávou je jistě to, že marketingoví ředitelé se těší většímu Velkou výzvu představuje pro marketingové ředitele dato- zákazníkům (ať už jako celku či každého z nich zvlášť), vlivu v rámci vedení a po generálním a finančním řediteli mají ve vá exploze: 82 % z nich si uvědomuje, že na ni nejsou připravení. příprava produktů naplňujících potřeby zákazníků a vy- firmě třetí největší slovo. Další potěšující zjištění zní, že stále větší Patrně i proto ale stále větší počet marketingových ředitelů úzce užití nových technologií k jejich chytrému a efektivnímu počet marketingových ředitelů je také v úzkém kontaktu s IT manažery, což přináší znatelný pozitivní dopad na hospodářské výsledky společností. Tam, kde například marketingoví spolupracuje s IT manažery. Velký potenciál vidí také ve využití analytických nástrojů. Zatím je využívá pouhých 13 %, ale v horizontu tří až pěti let plánuje jejich zavedení 94 % z nich. prodeji. Innovate

10 Marketérský hřích spočívá v tom, že se náš svět plní bezobsažnými hesly. Nezapomínejme, jak se vytváří skutečný význam. Zásadní kvalitou dobrého marketingového ředitele jsou měkké dovednosti a to, že věří produktům své firmy, má je rád a dokáže se s nimi identifikovat.

11 IBM Česká republika V Parku 2294/ Praha 4 Chodov IBM, logo IBM a ibm.com jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti International Business Machines Corporation registrované ve Spojených státech a řadě dalších zemí. Pokud jsou tyto a další ochranné známky IBM označeny při svém prvním výskytu symbolem ochranné známky ( nebo ), označují tyto ochranné známky registraci ve Spojených státech nebo běžné ochranné známky vlastněné společností IBM v době, kdy byla informace publikována. Takové ochranné známky mohou být registrovány nebo být běžnými ochrannými známkami i v jiných zemích. Aktuální seznam ochranných známek společnosti IBM je k dispozici na ibm.com/legal/copytrade.shtml v dokumentu Copyright and trademark information. Ostatní názvy společnosti, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami třetích stran. Odkazy v této publikaci na IBM produkty a služby nezakládají nárok na jejich dostupnost ve všech zemích, ve kterých IBM působí. Všechna práva vyhrazena. Copyright IBM Corporation 2014

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Martin Dobeš, Jana Brabcová, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Lidé, informace, technologie

Lidé, informace, technologie Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Vydalo nakladatelství

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková Event marketing jako efektivní způsob komunikace Bc. Marcela Malenková Diplomová práce 2011 - 2 - - 3 - ABSTRAKT Event marketing zaujímá v současné době stále silnější pozici v rámci komunikačního mixu

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ METODIKA programu ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ František Klepaè M E T O D I K A p r o g r a m u R O Z V O J D O B R O V O L N I C T V Í M g r. F r a n t i š e k K l e p a č 2 0 0 6 Realizační tým procesu analýzy

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

inspirace Marketingové VELETRH řešení 12. května 2015: Brno, hotel Santon Best of I. VII. krátké prezentace, workshopy, individuální konzultace

inspirace Marketingové VELETRH řešení 12. května 2015: Brno, hotel Santon Best of I. VII. krátké prezentace, workshopy, individuální konzultace Marketingové inspirace číslo 1 / 2015 časopis pro úspěšné podnikání 12. května 2015: Brno, hotel Santon VELETRH řešení Best of I. VII. krátké prezentace, workshopy, individuální konzultace 2 4 5 6 7 9

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

O autorovi. dvanáctileté praxe, pojmenoval Webová režie. Poznámka: Aktuální vydání této knihy naleznete na http://webovarezie.cz/kniha.

O autorovi. dvanáctileté praxe, pojmenoval Webová režie. Poznámka: Aktuální vydání této knihy naleznete na http://webovarezie.cz/kniha. O autorovi Ing. Michal Hudeček se dlouhodobě zabývá studiem chování lidí na internetu. Jeho firma Maintop Businesses pomohla rozjet již několik úspěšných internetových startupů (např. Rozečti.se - Nápad

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání Klíčové kompetence v základním vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007 Klíčové kompetence v základním vzdělávání zpracovali: Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy Lucie

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více