Inspire & Get Inspired

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inspire & Get Inspired"

Transkript

1 Inspire & Get Inspired

2 CMO Workshop V pořadí třetí workshop organizovaný platformou VIP Open Forum se zaměřil na marketingové ředitele a ředitelky. Témata vyšla z nejnovějšího výstupu IBM C-suite Study, konkrétně především ze zjištění, vyplývajících z rozhovorů s CMOs z různých firem z celého světa těch se do studie zapojilo 524. Společnost IBM už tradičně provádí globální průzkum C-suite Study, v němž zpovídá vrcholové manažery z různých organizací z celého světa. Novinkou posledního ročníku bylo navíc detailní rozlišení názorů ředitelek a ředitelů napříč jednotlivými rolemi. Právě zajímavá zjištění o současných žhavých tématech i probouzejících se trendech a budoucích perspektivách inspirovala zrod iniciativy VIP Open Forum, která umožňuje diskusi o dění v jednotlivých odděleních i v byznysu obecně. Zkratka VIP v našem případě skrývá slova value-innovation-people, tedy HODNOTU, INOVACE, LIDI. Smyslem naší platformy je kolektivní inspirace chceme vytvářet prostor, kde se mohou ředitelé a ředitelky nechat inspirovat i inspirovat druhé, kde se představitelé různých oborů setkají a budou společně objevovat nové principy podnikání, leadershipu a posilovat vzájemné (nejen obchodní) vztahy. Zúčastněné uvítal Martin Dvořák, ředitel marketingu a komunikace u IBM ČR, který představil hlavní témata workshopu: zapojení zákazníka, využití velkých dat a vytváření komplexní marketingové strategie. Poukázal na zajímavý a poněkud překvapivý výstup ze studie: Ačkoliv se podle šedesáti procent respondentů z řad generálních ředitelů budou už za tři až pět let zákazníci spolupodílet na tvorbě obchodní strategie, jen asi šestnáct procent marketingových ředitelů dokáže říct, že skutečně přistupují k zákazníkům přes všechny kanály. Jak si tedy zachovat firemní identitu a přitom se pevněji propojit se zákazníky? Právě tady mají marketéři fungovat jako pojítko a čtyři spíkři, kteří v přednáškové části dostali slovo, nabídli svá inspirativní zamyšlení, jak na to. Creativity

3 Crowdsourcing: S vyšším počtem lidí roste šance, že najdu správný mozek, správné srdce, správné řešení. Jaroslav Cír: Jak najít v davu správný mozek a srdce Crowdsourcing a spolutvorba strategie tedy neznamenají totéž. Pokud jde o crowdsourcing, k tomu můžeme přizvat kohokoliv ze zákazníků. Do tvorby obchodní strategie bychom ale měli zapojit takové zákazníky, kteří mají jednak značku rádi a navíc jsou dost kreativní a chytří na to, aby nám pomohli náš produkt posunout dál. Mnozí z nás mají zkušenost s tím, že po několika letech se v rámci firmy svým způsobem zacyklí i když se objevují nové nápady, do větší či menší míry nám připomenou něco, s čím už jsme se setkali. A právě tady může účast zákazníků přinést nedo- I když je angažování zákazníků spíše otázkou přístupu než přesného postupu, na několik zásadních věcí je třeba dávat pozor. Nezbytným základem je kvalitní, srozumitelný brief: Zadání musí být opravdu jasné, protože na rozdíl od agentury nemáte své zákazníky fyzicky po ruce jako pracovníky agentury. Potom musíte správně určit, koho chcete oslovit u crowdsourcingu ovšem platí, že se nemusíme limitovat na úzký výběr: Čím víc lidí prostřednictvím crowdsourcingu oslovím, tím větší je šance, že najdu správný mozek, správné srdce, správné řešení. Jako první se slova ujal průkopník tuzemského online vý- cenitelnou hodnotu tím, že nám pomohou vykolejit ze zaběhnu- zkumu a crowdsourcingu, Jaroslav Cír z agentury Perfect té cesty. Na rozdíl od skupinových interních diskusí vám navíc Bodem k zamyšlení je odměna a motivace pro zákazníky Crowd, který se zamyslel nad tím, jak zákazníka skutečně řeknou víc než jen to, co se jim líbí či nelíbí, případně co by se tradičně je cílem spíše hledání nepeněžních forem vtáhnout do hry. Připomněl, že před lety měli marketéři mělo vyměnit můžou vám vnuknout úplně nový smysluplný odměny, ale objevují se i případy, kdy je na místě odmě- k dispozici zejména výzkum trhu, který se soustředil pri- nápad. na srovnatelná s tou, jakou by si vysloužil profesionál. márně na demografické údaje a základní poznatky, zatímco Také co se týče vytipování potenciálních zákazníků, dnes se zdroje neustále rozšiřují: Dostali jsme se postupně A jak vypadá takové vtažení zákazníků v praxi? Nemáme jasně spolutvůrců, se nabízejí různé metody. Lze postupovat ke zkoumání toho, co zákazníci chtějí a jak vnímají značky. definované konkrétní postupy, protože to není ani tak metodolo- víceméně intuitivně, ale jindy můžete aplikovat sofistiko- K aktuálně vůbec nejvýznamnějším oblastem patří sociál- gie, jako spíš filozofie, vysvětlil Jaroslav. Cílem je vytvořit vztah vané postupy jako social network analysis, což je ná- ní vazby a sítě. Kdo je s kým propojený, kdo má jaký vliv a s kým můžu spolupracovat v tom vidím největší revoluci v našem byznysu, prohlásil. Ke spoluvytváření strategie je totiž třeba pozvat takového zákazníka, který má co říct. a zapálit zákazníky pro věc. Jak ukazují výzkumy týkající se FMCG značek, účast navíc motivuje dané zákazníky k vyšší spotřebě, a proto tento způsob současně umožní nejen získat nové nápady, ale také podpoří loajalitu zákazníků. stroj k hledání spolutvůrců postavený na matematických základech. Dalším účinným postupem je hledání názorových vůdců, které můžeme využít nejen vně organizace, ale i uvnitř ní ve prospěch zaměstnanců. Jaroslav Cír Perfect Crowd, s. r. o.

4 Z nejrozšířenějších mýtů zmínil následující: Zapojování zákazníků má i odvrácenou stranu. Projevuje se tehdy, když se marketéři zbavují odpovědnosti a delegují ji na zákazníka, který si údajně svou spoluúčastí nebo na základě principů neuromarketingu sám určuje, co chce. Tomáš Hrivnák: Marketéři, zbořte mýty o značkách! Ač Tomáš Hrivnák, poradce v oblasti řízení značek, úvodem označil svou prezentaci jako generalistickou výplň v odborném sendviči, připravil si velice podnětý a místy i lehce kontroverzní projev. #1 Značky jsou konverzace tedy že značky a jejich obsah vytvářejí zákazníci. #2 Značka může být kamarád. #3 Data jsou moudrost. Vzápětí poradil, jak proti těmto mýtům bojovat a nahradit je fakty: #1 Značky jsou metafora konverzace často obsahují i množství balastu, a proto nemohou být jediným a autoritativním zdrojem toho, co má značka obsahovat. Hlavním tvůrcem je marketér, a musí proto vycházet ze sebe. Jedině potom může očekávat reakci venku. Nehovořil o sociálních médiích, ani o tom, jak vytěžit data, nýbrž o značkách, což je mnohem měkčí koncept, jak sám podotkl. A od začátku se do toho pustil vcelku zostra, když se nebál kriticky obrátit do vlastních řad a nadhodit otázku, proč značky (a podle některých i marketing v obecnějším smyslu) procházejí určitou krizí. Náš marketérský hřích spočívá v tom, že se náš svět plní bezobsažnými hesly. Občas zapomínáme, jak se vytváří skutečný význam, a pak se může stát, že ho zaměníme za floskule. Potom je na místě důležitá otázka: proč? Zapojování zákazníků, byť může být velmi slibné, má stejně jako cokoliv jiného i odvrácenou stranu. Ta se projevuje tehdy, když se marketéři zbavují odpovědnosti a delegují ji na zákazníka, který si údajně svou spoluúčastí a datovou stopou nebo na základě principů neuromarketingu sám určuje, co chce spotřebovávat. Jak tedy vybřednout z téhle značkové kaše ven? Podle Tomáše Hrivnáka a jeho zkušeností vede cesta skrze odhalování mýtů o značkách a kritické reflexe vlastní práce. #2 Značka není kamarád, ale můžete ji mít rádi. V tomto směru bychom neměli podceňovat mediální výchovu, protože je třeba už děti učit, jak marketingová sdělení kriticky analyzovat a chápat, nikoliv je automaticky vstřebávat jako nezpochybnitelnou pravdu. #3 Podmínkou moudrosti je branding. Data sama o sobě nejsou moudrostí, ta totiž přichází až s interpretací v podobě smysluplného filtru a tím jsme my, lidé, kteří za značkami stojíme. Tomáš Hrivnák zakladatel Hrivnak, s. r. o.

5 Josef Šlerka: Data nejsou tím, čím se zdají být Josef Šlerka nás přenesl do vzpomínek na legendární Městečko Twin Peaks a poukázal na zajímavý fakt, a to, že data jsou jako sovy. Stejně jako ony totiž data nikdy nejsou tím, čím se zdají být. Tento surrealisticky znějící poznatek demonstroval na příkladech toho, k jak zavádějícím výsledkům lze dospět, pokud data interpretujeme nevhodným způsobem. Znamená to, že jsou data k ničemu? To by byl předčasný a nepřesný závěr. Josef se spíše snažil doložit, že surová data rozhodně nejsou samospásná. V tomto ohledu vlastně navázal na předchozího spíkra Tomáše Hrivnáka, s nímž se shodl v tom, že data nemají vypovídací hodnotu sama o sobě a vždy je zapotřebí aktivního článku, který s nimi dokáže adekvátně pracovat. Zajímá vás, kdo by mohl posloužil jako vzor v práci s daty? I tady Josef sáhl po inspiraci ze světa umělecké fikce a za průkopníka data miningu označil Sherlocka Holmese. Co Sherlocka kromě důvtipu a logického uvažování odlišilo od ostatních? Svět je plný samozřejmostí, kterých si jakživ nikdo nevšimne. Poměrně často přitom chybujeme právě tím, že přehlížíme věci, které se zdánlivě tváří jako banality, ale mohly by se nám náramně hodit. Nepochybně to, že neztrácel čas a nezatěžoval si hlavu zbytečnostmi a hledal jen to, co je v dané situaci relevantní. Místo aby se pracně (a nesmyslně) probíral všemi detaily, držel se své osvědčené metody: Pokud vyloučíte všechno, co je nemožné, potom to, co zbývá, je nepochybně pravda, byť se zdá jakkoliv nepravděpodobná. Přitom se ale držel i další zajímavé zásady: Svět je plný samozřejmostí, kterých si jakživ nikdo nevšimne. Poměrně často přitom chybujeme právě tím, že přehlížíme věci, které se zdánlivě tváří jako banality, ale mohly by se nám náramně hodit. A jak tedy s tím vším naložit? Základem je klást si dobré otázky, když pracujete s daty. Ujasnit byste si měli následující: Proč? Jak to uděláme? Naše řešení? Co jsme nasbírali? Co sledovat? Co to znamená a jaký to má význam? Co čekáme? Zdá se vám, že jsou to banality? Možná to tak vypadá, když je formulujeme takhle zjednodušeně. Zamysleme se ale nad nimi trochu důkladněji a dostaneme se k plnohodnotnému vědeckému postupu: Vědecká otázka (proč?) Návrh teorie (naše řešení?) Identifikace proměnných (co sledovat?) Určení hypotéz (co čekáme?) Plán výzkumu (jak to uděláme?) Sběr dat (co jsme nasbírali?) Vyhodnocení (co to znamená a jaký to má význam?) Zamyšlení o datech Josef shrnul vysvětlením toho, jakou mají roli v teorii DIKW, přesněji v její rozšířené verzi. Dole se nacházejí surová data, která jsou sama o sobě němá ta můžeme zpracovat tak, abychom získali informace. Ty můžeme následně interpretovat pomocí znalostí, a to explicitních (v podstatě teoretických) či tacitních (získaných dlouholetou zkušeností). Teprve s jejich pomocí se můžeme propracovat k pochopení podstaty a následně snad až k moudrosti. Josef Šlerka vedoucí oboru Studia nových médií na FF UK a šéf výzkumu ve společnosti Socialbakers

6 Petr potvrdil, jak důležité je zaměřit se na zákazníky a na to, znát ona zmiňovaná makra a vědět, jak pochopit zákaz- co o nich můžeme zjistit. Současně ale varoval, aby marketéři níky, ovšem zásadní kvalitou dobrého marketingového nezapomínali sami na sebe a na svou funkci, aby své rozhodová- ředitele jsou podle Petra Dvořáka zejména měkké doved- ní nedelegovali zcela ven. Také bychom neměli podceňovat roli nosti a především pak to, že věří produktům své firmy, kontinuity. To v zásadě znamená následující: Pátrejte po tom, má je rád a dokáže se s nimi identifikovat. Co dělá Co dělá marketéra dobrým marketérem? Srdce, umění odhadu, schopnost interpretovat výsledky a porozumět, tedy umět se do určité míry ztotožnit se zákazníkem. čím novým byste mohli zákazníky potěšit, ale mějte na paměti, že někdy prostě očekávají to, na co jsou zvyklí třeba jen s drobnými obměnami. Ve firmách častěji sice v jiných odděleních, v marketingu marketéra dobrým marketérem? Je to právě jeho srdce, jeho umění odhadu, schopnost interpretovat výsledky a porozumět, což znamená ztotožnit se do určité míry se zákazníkem. naštěstí o něco vzácněji se občas setkáme s lidmi přesvědče- Že takové ztotožnění není jen prázdnou formulí, Petr do- Petr Dvořák: Jak nezapomenout sami na sebe Přednáškový blok završil Petr Dvořák, viceprezident pro nefiremní zákazníky ve společnosti Vodafone, který se obrátil konkrétně na marketéry. Budu mluvit o nás, o tom, co si ze všech těchto informací můžeme vzít. nými o tom, že se byznys dá udělat na makro. Vypadá to asi takto: Uděláte všechny možné analýzy, naplníte tabulky daty a potom provedete interpretaci pomocí nějakého jednoduššího či složitějšího makra. Z toho se může zrodit představa, že pokud projdeme všemi takovými procedurami s pomocí sofistikovaných nástrojů, na konci nám vypadne odpověď nebo univerzální poučka, co tedy máme dělat. Vtáhnout do rozhodování zákazníky Nesmíme být slepí a hluší k tomu, co se děje okolo nás je velice důležité a užitečné, ale nezapomínejme, že finální rozhodnutí nakonec bývá právě na marketérech. Velice často ve výsledku dokonce na jednom člověku, jímž je právě šéf marketingu. Má samozřejmě význam ložil na řadě příkladů z praxe. Historky z marketérského světa v první řadě pobavily, ale zároveň posluchače přivedly k vážnější reflexi. Je vůbec možné, aby přesvědčený fanoušek Sparty pracoval pro Slávii? Může nekuřák zajistit účinný marketing tabákové firmě? A dá se propagovat třeba jídlo, které nám vyloženě nechutná? Mohlo by se zdát, že profík se dokáže překonat a odvede, byť se sebezapřením, kvalitní práci. Jenže taková profesionalita možná funguje v jiných oborech, zatímco v marketingu není alespoň z dlouhodobého hlediska udržitelná. Tohle řemeslo se zkrátka bez srdce a osobního zápalu nedá dělat dobře, vzkázal nakonec Petr svým kolegům. Petr Dvořák viceprezident pro nefiremní zákazníky ve společnosti Vodafone ČR

7 Nesmíme být slepí a hluší k tomu, co se děje okolo nás. Vtáhnout do rozhodování zákazníky je důležité, ale finální rozhodnutí je stále na nás. Šířit myšlenku inovace nám pomůžou názoroví vůdci, a to nejen vně, ale i uvnitř organizace.

8 Závěr: Dejte do toho srdce a nakloňte si ostatní Na přednáškový blok navázala stručná panelová diskuse o nejrůznějších tématech, která se během přednášek probírala nebo nakousla o značkách, relevantním obsahu, sociálních médiích a jejich analýzách, přáních a zapojení zákazníků nebo změnách core byznysu. Následně se účastníci v praktické části rozdělili do tří skupinek, z nichž se každá věnovala specifickému tématu, na nějž během odpoledne přišla řeč: zapojení zákazníka, datům nebo značkám. První skupinka vedená Jaroslavem Círem si posvítila na loajalitu v rámci firmy. Jak můžeme motivovat kolegy k tomu, aby nám pomohli dotáhnout byznys tam, kam potřebujeme? Právě lidé uvnitř organizace jsou našimi ambasadory, to oni šíří značku, a proto je potřeba jim naslouchat a dát jim prostor a nabídnout otevřenost což by mělo být nedílnou součástí firemní kultury. Vždycky je navíc nutné zapojit vedení a získat si jeho podporu. S mírnou nadsázkou můžeme říct, že čím víc lidí si nakoupíme, tím víc lidí u nás nakoupí tedy čím víc lidi zapojíme, navážeme s nimi dialog a nakloníme si je, tím lepších výsledků náš byznys dosáhne. Ve druhé skupince debatu vedl Josef Šlerka a hlavní oblastí zájmu se staly rozdíly mezi onlinem a offlinem. Dospěli k půvabně filozofickému závěru, že všechno je nakonec otázka přiměřenosti. Online a offline nestojí proti sobě, jen mají svá specifika a vždycky ostatně jde o tytéž produkty a tutéž značku, proto nemá smysl dívat se na ně jako na soupeřící možnosti. Jakkoliv je racionálno a obstarávání informací důležité, diskutující se shodli, že emocionální stránka a schopnost komunikovat se zákazníkem bývá přece jen dominantní. Technologie a kanály se v průběhu času proměňují, ale jedno je jisté zákazníka budeme řešit i za několik let. Praktický workshop Tomáše Hrivnáka přilákal nejhravější účastníky: vyzkoušeli si totiž vyjadřování myšlenek pomocí lega a skládali z něj modely toho, jak je v různých firmách propojená značka s firemní kulturou. Modely se od sebe samozřejmě lišily, ale některé koncepty figurovaly napříč všemi týmy: přístup od srdce, sounáležitost, komunikace, silné propojení mezi produktem, personálem a značkou. Celé setkání uzavřel Martin Dvořák svým zamyšlením, zda se marketingoví ředitelé dovedou potkávat a spolupracovat s kolegy z dalších oborů a skutečně otevřeně si s nimi promluvit a naladit se na podobnou vlnu, a pozval účastníky, aby se do takové debaty aktivně zapojili.

9 Global C-suite Study: Jak to vidí marketingoví ředitelé? Nápad založit VIP Open Forum podnítila C-suite Study, kterou zaštiťuje IBM Institute for Business Value. Tato studie proběhla už posedmnácté, ale nově se zaměřila na celý top management napříč různými odděleními. V rámci výzkumu Global C-suite Study zástupci IBM osobně a IT manažeři spolupracují, je o 76 procent větší pravděpodob- Studie identifikovala tři různé profily marketingových hovořili se 4183 top manažery z celého světa a zjišťovali, jakým nost, že bude firma dosahovat podstatně větších tržeb i profita- ředitelů podle toho, v jaké fázi digitálního rozvoje se způsobem si získávají loajalitu zákazníků a občanů znalých digi- bility. nacházejí: můžeme tak rozlišit tradicionalisty, stratégy tálních technologií. Část výstupů se konkrétně zaměřuje na to, sociálních sítí a digitální lídry. A co je na tom skutečně jakým způsobem 524 oslovených marketingových ředitelů pomá- Podle 60 % generálních ředitelů se budou zákazníci za tři zajímavé? Potvrdilo se, že úroveň digitálního důvtipu há svým společnostem k tomu, aby se staly zákazníky aktivova- až pět let spolupodílet na tvorbě obchodní strategie. CMO má úzkou souvislost s finačními výsledky nými podniky. Na druhé straně se jen pětině šéfů marketingu daří spojovat se firmy. Z nejzajímavějších závěrů pro vás vybíráme následující: se zákazníky na sociálních sítích. Pouze každý šestý marketér pak potvrzuje, že se mu skutečně daří oslovovat zákazníky přes všechny kanály. Jak tedy uspět v digitálním světě? Marketingoví ředitelé říkají, že existují celkem tři podmínky: využití analytických nástrojů k získávání hlubšího porozumění Dobrou zprávou je jistě to, že marketingoví ředitelé se těší většímu Velkou výzvu představuje pro marketingové ředitele dato- zákazníkům (ať už jako celku či každého z nich zvlášť), vlivu v rámci vedení a po generálním a finančním řediteli mají ve vá exploze: 82 % z nich si uvědomuje, že na ni nejsou připravení. příprava produktů naplňujících potřeby zákazníků a vy- firmě třetí největší slovo. Další potěšující zjištění zní, že stále větší Patrně i proto ale stále větší počet marketingových ředitelů úzce užití nových technologií k jejich chytrému a efektivnímu počet marketingových ředitelů je také v úzkém kontaktu s IT manažery, což přináší znatelný pozitivní dopad na hospodářské výsledky společností. Tam, kde například marketingoví spolupracuje s IT manažery. Velký potenciál vidí také ve využití analytických nástrojů. Zatím je využívá pouhých 13 %, ale v horizontu tří až pěti let plánuje jejich zavedení 94 % z nich. prodeji. Innovate

10 Marketérský hřích spočívá v tom, že se náš svět plní bezobsažnými hesly. Nezapomínejme, jak se vytváří skutečný význam. Zásadní kvalitou dobrého marketingového ředitele jsou měkké dovednosti a to, že věří produktům své firmy, má je rád a dokáže se s nimi identifikovat.

11 IBM Česká republika V Parku 2294/ Praha 4 Chodov IBM, logo IBM a ibm.com jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti International Business Machines Corporation registrované ve Spojených státech a řadě dalších zemí. Pokud jsou tyto a další ochranné známky IBM označeny při svém prvním výskytu symbolem ochranné známky ( nebo ), označují tyto ochranné známky registraci ve Spojených státech nebo běžné ochranné známky vlastněné společností IBM v době, kdy byla informace publikována. Takové ochranné známky mohou být registrovány nebo být běžnými ochrannými známkami i v jiných zemích. Aktuální seznam ochranných známek společnosti IBM je k dispozici na ibm.com/legal/copytrade.shtml v dokumentu Copyright and trademark information. Ostatní názvy společnosti, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami třetích stran. Odkazy v této publikaci na IBM produkty a služby nezakládají nárok na jejich dostupnost ve všech zemích, ve kterých IBM působí. Všechna práva vyhrazena. Copyright IBM Corporation 2014

Zákazníky aktivovaná společnost Poznatky z globální C-suite Study

Zákazníky aktivovaná společnost Poznatky z globální C-suite Study Zákazníky aktivovaná společnost Poznatky z globální C-suite Study Výstupy na základě názorů vrcholového vedení v České republice IBM Institute for Business Value 2 IBM Institute for Business Value Jaký

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

MARKETING JAKO FIREMNÍ POPELKA. Marek Novinský 17.12.2014

MARKETING JAKO FIREMNÍ POPELKA. Marek Novinský 17.12.2014 MARKETING JAKO FIREMNÍ POPELKA Marek Novinský 17.12.2014 Více než 20 let v marketingu a pořád mě to baví! Marketing jako Popelka? 1 Marketing jako firemní Popelka 2 Tři oříšky pro marketing 3 Komu padne

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Toto firemní školení vychází ze stejnojmenné publikace a přináší nejnovější poznatky z oblasti prodeje a psychologie zákazníka. Je určeno zejména

Více

Příloha A otázky v dotazníku

Příloha A otázky v dotazníku Příloha A otázky v dotazníku 1. Je ve společnosti, pro kterou pracujete, někdo, koho byste Vy osobně označil/a za dobrého lídra? Jedná se o otázku ověřující, co jaké míry Češi přemýšlejí nad vedením organizací,

Více

Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých. 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9

Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých. 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9 Konference EPALE na téma IT a vzdělávání dospělých 21.5.2015 Hotel DUO, Praha 9 Launch konference EPALE v České republice Ve čtvrtek 21.5. 2015 se v pražském hotelu Duo konala konference ke spuštění nové

Více

TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services

TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services ZMĚNA JE JAKO DRAVÁ ZVĚŘ. JSTE NA TO PŘIPRAVENI? NABÍZÍ: 3 1 2 ZMĚNA JE JAKO DRAVÉ ZVÍŘE. JSTE NA TO PŘIPRAVENI? IBM Global Business Services Vám může pomoci

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Top společnosti kladou větší důraz na rozmanitost a vytvářejí různorodé cesty k Leadershipu

Top společnosti kladou větší důraz na rozmanitost a vytvářejí různorodé cesty k Leadershipu Praha, 19.11.2014 Společnost Hay Group identifikovala Best Companies for Leadership ve své deváté výroční studii Top společnosti kladou větší důraz na rozmanitost a vytvářejí různorodé cesty k Leadershipu

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

VALUE-INNOVATION-PEOPLE

VALUE-INNOVATION-PEOPLE VALUE-INNOVATION-PEOPLE Hodnota, inovace, lidé. Na tato anglická slova (Value, Innovation, People) odkazuje název akce VIP Event, kterou pro bezmála 100 top manažerek a manažerů připravila ve spolupráci

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Pan XY Důvěrné! Pane XY, následující zpráva obsahuje interpretaci výsledků z dotazníku Personline, zaměřeného na zjištění míry -schopnosti Vašeho pracovního potenciálu.

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty komunikační situace a jejich aspekty Vzdělávání pro celou sborovnu nebo část dané střední školy Mgr. Karel Opravil opravil.karel@seznam.cz Financováno z projektu Cesta rozvoje středních škol v JmK č. CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales Zvyšování loajality zaměstnanců jako předpoklad lepšího vztahu se zákazníky Praha 30. 9. 2009 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Marketing Sales 2 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Ženský pohled

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

Marketingový průzkum

Marketingový průzkum Marketingový průzkum Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový průzkum, který vás seznámí se základními aspekty marketingového průzkumu, které budete aplikovat

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

E - COMMERCE. Volně prodejná analýza trhu, potenciálu konkurence a úspěšnosti vašeho podnikání.

E - COMMERCE. Volně prodejná analýza trhu, potenciálu konkurence a úspěšnosti vašeho podnikání. 2011 E - COMMERCE Volně prodejná analýza trhu, potenciálu konkurence a úspěšnosti vašeho podnikání. Jak velký je trh? A jak váš segment? Jaký je vývoj trhu za posledních 10 let? Jaké jsou trendy? Kde je

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

TOMÁŠ ZYKÁN 733.792.846. Workshop je postaven na metodice popsané v knize Business Model Generation autorů Alexander Osterwalder a Yves Pigneur.

TOMÁŠ ZYKÁN 733.792.846. Workshop je postaven na metodice popsané v knize Business Model Generation autorů Alexander Osterwalder a Yves Pigneur. Workshop je určen senior manažerům s cílem získat ucelený pohled na business model organizace, který je dostatečně komplexní a přitom intuitivně jednoduchý. Manažerský tým získá efektivní nástroj jak vést

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

B2B marketing v ČR v roce 2017

B2B marketing v ČR v roce 2017 B2B marketing v ČR v roce 2017 Nástroje, rozpočty, trendy říjen 2017 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

Obchodní snídaně

Obchodní snídaně Obchodní snídaně 5. 4. 2016 ŘEŠENÍ NEMÁ ŽÁDNOU VLASTNÍ HODNOTU ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ HODNOTU, pokud řeší problémy nebo přináší výsledky Jak nabídnout zákazníkovi takové řešení, které ho dovede k úspěchu. Staré

Více

Komunikační strategie NTK 2016 2019

Komunikační strategie NTK 2016 2019 Komunikační strategie NTK 2016 2019 Oddělení komunikace a fundraisingu Milan Šindelář Národní technická knihovna, 20. 11. 2015 Obsah Dvě roviny strategie interní a externí komunikace Interní komunikace:

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více