Zadávací dokumentace (také ZD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace (také ZD)"

Transkript

1 Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb. Při zadání této veřejné zakázky není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo také ZVZ), ale pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit. Strana 1 / 43

2 - Obsah Vyhlášení zadávacího řízení 1.2. Informace o zadavateli 1.3. Předmět zakázky 1.4. Místo a termín plnění 1.5. Rozdělení zakázky na části Předpokládaná cena zakázky bez DPH 1.6 Požadavky na prokázání kvalifikace Prokázání základních kvalifikačních kritérií dle 53 ZVZ Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Prokázání technických kvalifikačních předpokladů 1.7. Zadávací dokumentace a informace k zakázce 1.8. Nabídka Lhůta a místo pro podávání nabídky Požadovaná úprava a obsah nabídky Vázanost nabídkou 1.9. Kritéria a hodnocení nabídek Otevírání obálek Obchodní podmínky Obsah smlouvy Fakturační a platební podmínky Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Způsob zpracování nabídkové ceny Varianty nabídky Další podmínky zadavatele Přílohy: č. 1 Krycí list nabídky č. 2 Obchodní podmínky - návrh smlouvy Strana 2 / 43

3 1.1. Vyhlášení zadávacího řízení Jedná se o zadávací řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci: - Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Číslo globálního grantu: CZ.1.04/ Název globálního grantu: Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích - Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Adaptabilita - Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků - Číslo výzvy: 52 - Název výzvy: Výzva pro předkládání GP Adaptabilita zaměstnanců sdružení - Název projektu: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Předmětné zadávací řízení je vyhlášeno na stránkách Informace o zadavateli Zadavatelem zakázky je: se sídlem: zastoupena: Okresní hospodářská komora Hodonín Svatoborská 591/87, Kyjov p. Michalem Švagerkou, ředitelem IČ: Tel/Fax.: Předmět zakázky Předmětem zakázky je: Realizace níže uvedených vzdělávacích aktivit kurzů - pro zadavatele v místě plnění v této Zadávací dokumentaci specifikovaném a za podmínek v této zadávací dokumentaci uvedených. Dodávka mobilní učebny dle specifikace v této zadávací dokumentaci uvedené. Zakázka musí být realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, metodik a pravidel OP LZZ Popis současného stavu a popis předmětu zakázky: V projektu je v současné době zapojeno 21 firem ze zpracovatelského průmyslu, které zaměstnávají téměř 3600 zaměstnanců a jsou významnými zaměstnavateli v Jihomoravském regionu a ČR. Firmy budou čerpat prostředky dotace formou dodaných školení a kurzů v jednotlivých níže popsaných oblastech. Projekt je směřován na aplikaci Strana 3 / 43

4 různých typů vzdělávání zaměstnanců a posílení systému řízení lidských zdrojů ve firmách. Dále také představuje významný nástroj posílení dovedností pracovníků na všech pozicích. Dělnických profesích, THP, nižšího, středního i vrcholového managementu. Zároveň tvorbu personálních systémů řízení lidských zdrojů a vybudování efektivních systémů vzdělávání. To vše v zájmu prohloubení odborných dovedností zaměstnanců, které výrazně zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Předpokládaný rozsah projektu zahrnuje 722 kurzů (také K) v 57 různých tematických okruzích odborné přípravy. Všechny kurzy jsou v kategorii obecného vzdělávání. Např. kurzy IT, řídící dovednosti, firemní ekonomika, odborná způsobilost a mnohé další. Předpokládá se zapojení 2107 zaměstnanců. Vyškoleno má být 6185 účastníků, jelikož někteří zaměstnanci se během 3 let zúčastní více vzdělávacích aktivit. Vzhledem k tomu, že situace na trhu se dynamicky mění, lze předpokládat, že i požadavky podnikatelských subjektů se mohou měnit a proto je výběrové řízení připraveno tak aby bylo možné na tyto změny operativně zareagovat po celou dobu realizace projektu Specifikace jednotlivých kurzů Název: K01,K02 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: TEXTOVÝ A TABULKOVÝ EDITOR Seznámení účastníků kurzů se základními a rozsáhlejšími technikami textového editoru MS Word, MS Excel. Management, THP Úroveň 1.) začátečník Úroveň 2.) pokročilý 20 hodin / kurz = 16 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace - obsluha pracovního prostředí programu - formátování dokumentů - základy programovacích technik - vytváření dokumentů, šablon - vzorce, grafika - získání dat z externích databází - kontingenční tabulky Excelu - přehledy a slučování dat - scénáře na listu - propojování dokumentů obou programů Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení (např. Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions nebo obdobné). Minimálně 5 osob, maximálně 12 osob Zajistí dodavatel: manuály/učebnice. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Požadovaný minimální Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 120 obsah a rozsah učebnic: stran. - Orientace v inovovaném prostředí - Využití tabulátorů, tvorba víceúrovňových seznamů - Odstavcové styly, sloupce, dělení slov a motivy dokumentu - Překlad textu, nastavení jazyka a kontrola gramatiky - Vložení obsahu, bibliografie, snímku obrazovky či titulní str. - Tvorba štítků, obálek, tabulek a diagramů - Porovnání dvou verzí dokumentu, zamknutí proti změnám - Přehled novinek a nejdůležitějších klávesových zkratek Strana 4 / 43

5 Název: K03 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Název: K04 Charakteristika/cíl kurzu: - Vytváření, formátování, ukládání a tisk tabulek - Automatické vyplňování, řazení a filtrování záznamů - Výběry, hledání, přesouvání a kopírování údajů v buňkách - Odkazování na jiné buňky, výpočty ve stavovém řádku - Automatické souhrny, využití jedné i více funkcí ve vzorci - Tvorba a úprava plnohodnotných grafů i minigrafů - Vkládání obrázků, klipartů a dalších objektů do sešitu - Klávesové zkratky, přizpůsobení Excelu a spolupráce na webu Závěrečný test, samostatný úkol TVORBA PREZENTACÍ A GRAFIKY Účastníci kurzu získají základní a hlubší znalosti a zkušenosti s programy a jejich nadstavbovými prvky. Kurz je určen pro uživatele se základní znalostí programů. Úroveň 1.) začátečník Úroveň 2.) pokročilý 24 hodin / kurz = 16 vyuč.hodin + 4 hodiny samostatný úkol + 4 hodiny osobní konzultace Naučit se sestavovat prezentace, od základního rozložení snímků a použití základních prvků až k použití složitějších prvků, přechodů snímků, efektů a animací. Orientace a použití kreslícího programu CorelDRAW vytvářet dokumenty a grafické návrhy firemní loga, vizitky, inzeráty, letáky, plakáty, apod. Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení (např. Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions nebo obdobné). Minimálně 5 osob, maximálně 12 osob Zajistí dodavatel: manuály/učebnice. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 120 stran - Tvorba vlastních šablon a motivů prezentace - Manipulace se snímky, úprava jejich předloh, záhlaví a zápatí - Animace textu, objektů i diagramů a její časování - Přizpůsobení textového pole, práce s dynamickým textem - Vkládání rovnic, grafů, diagramů, klipartů a tabulek - Vytvoření fotoalba, komprese obrázků a grafické efekty - Záznam mluveného komentáře, vložení hudby či videoklipu - Animování nejrůznějších objektů, dráhy pohybu a časování - Nastavení projekce, využití dvou monitorů, tisk podkladů Závěrečný test, samostatný úkol KONSTRUKČNÍ SYSTÉM Práce s CAD aplikací a s programem AutoCAD, tvorba, úprava konstrukčních návrhů. Kurzy budou zaměřeny na strojírenství, Strana 5 / 43

6 Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: technologie projektování a výroby ekologických energeticky úsporných dřevostaveb a případně interiérové výroby (zejm. truhlářské a stolařské) Konstruktéři(THP) používající grafické nástroje pro tvorbu výkresové dokumentace a) Stavebnictví úroveň 1.) začátečník, úroveň 2.) pokročilý b) strojírenství úroveň 1.) začátečník, úroveň 2.) pokročilý 40 vyučovacích hodin / kurz - orientace v prostoru - techniky 2D/3D kreslení - příkazy a systémové proměnné - editace 2D/3D objektů - využití hladin a práce s nimi - práce s objekty konstrukce Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení (např. Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions nebo obdobné). Minimálně 7 osob, maximálně 12 osob Zajistí dodavatel. manuály/učebnice/projektor. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata - ccá. 120 stran - Ovládat prostředí AutoCADu pro 3D - Správně nastavit souřadnicový systém otočný i dynamický - Modelovat kvádr, válec, klín, šroubovici či anuloid - Upravovat, ořezávat a oddělovat tělesa a pracovat s plochou - Skládat složitější tělesa a modelovat pomocí sítí - Provádět 3D operace posun, otočení, zrcadlení a další - Natáčet souřadný systém v 3D - Nastavovat perspektivu, kamery či měnit stanoviště a cíl pohledu - Vytvářet vizualizace pomocí renderování použití materiálů, osvětlení a stínů, pozadí, popřípadě stafáží (postavy, stromy, auta a další) - Připravit výkres a vizualizaci pro tisk a tvořit čárové kresby Závěrečný test, samostatný úkol Název: K05 Ekonomika pro manažery Charakteristika/cíl kurzu: Seznámit manažery s podnikovým účetnictvím, s možnostmi využití účetních dat při řízení podniku. Naučit management číst ve finančních výkazech a měřit ekonomickou výkonnost firmy. Manažeři na všech úrovních Rozsah: 16 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 8 hodin osobní konzultace + exkurze Strana 6 / 43

7 Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Podnikové účetnictví struktura, funkce, obsah Hlavní účetní pojmy, metody a postupy Typy a obsah finančních výkazů Finanční analýza Finanční politiky a finanční řízení Komplexní charakteristiky finančního zdraví Ekonomická a tržní přidaná hodnota Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice ekonomiky a účetnictví, pracovní sešity, diaprojektor. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - podnikové účetnictví - struktura, funkce, obsah - hlavní účetní pojmy, metody a postupy - typy a obsah finančních výkazů - finanční analýza a finanční řízení - ekonomická a tržní přidaná hodnota Sestavení akčního plánu, samostatný úkol Název: K06 Charakteristika/cíl kurzu: Time management a Stress management Cílem kurzu je stimulovat účastníky k zamyšlení a analýze vlastního stylu práce, hospodaření s časem a zvládání pracovní i osobní zátěže. Kurz je dále zaměřen na pomoc účastníkům zmapovat zdroje stresu ve vlastním životě. management, obchodní management, obchodníci, účetní, ostatní stresové pozice Rozsah: 16 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 8 hodin osobní konzultace + exkurze Obsah: Školení Time management je sadou postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času za účelem zvýšení efektivnosti využití pracovního i osobního času. Správně aplikovaný Time management může být velmi vhodným pomocníkem ke zpříjemnění života. Pomůže odstranit zbytečné časožrouty a odbourat mnoho nadbytečného stresu ke stanovení priorit k dosažení cíle. Školení Stress management je zaměřeno na pomoc účastníkům zmapovat zdroje stresu ve vlastním životě, styl osobního reagování na zátěž a nalezení dovedností jak stres zvládat. Vliv stresu na organizmus Projevy stresu Jak reagujeme a komunikujeme ve stresu Rady a dovednosti, které nám pomáhají eliminovat stres Uvědomění si stresu ve vlastním životě Jak rozpoznat signály, které nám naznačují, že jsme stresováni Strana 7 / 43

8 Jak pomáhá cvičení odbourávat stres Relaxace v kanceláři Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice, manuály studijní texty, pracovní sešity Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - Pozdní příchody, přesouvání pracovních schůzek - odkládání či dokonce neplnění pracovních úkolů - vyrušování sebe i druhých, zbytečné stresy a konflikty - efektivní hospodaření s časem (jak stanovit priority a šetřit čas při obchodních jednáních, týmové komunikaci či při studiu) - efektivní plánování - dostatečná relaxace a plánované využívání volného času - jak dobře a úspěšně pracovat a přitom žít Závěrečná zpráva od lektora Název: K07 Školení interních auditorů systémů řízení jakosti Charakteristika/cíl kurzu: Účastníci získají strukturovaný přehled o požadavcích norem ISO, podrobné informace o plánování a realizaci auditu, o technice auditu, atd. Interní auditoři jakosti Rozsah: 16 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 8 hodin osobní konzultace + exkurze Obsah: Kurz obsahuje podrobný výklad kriteriální normy ISO 9001:2009 a ISO 19011:2003. Provádění řady praktických cvičení nad zadanými tématy (identifikace neshody, schopnost určit kořenovou příčinu, audit v týmu, ). Lektorské zabezpečení: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Normy ISO, pracovní sešity, studijní texty Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - charakteristika moderního podnikového účetního systému, jeho hlavní prvky a vztahy mezi nimi - obsah účetních procesů a hlavní nástroje jejich řízení - příklady vysvětlující problematiku konstrukce účtového rozvrhu, řízení oběhu účetních záznamů a procesu sestavení účetní závěrky - objasnění obsahu a metodiky tvorby účetní dokumentace a organizační vztahy mezi účetními a neúčetními útvary Strana 8 / 43

9 - přehled možností prezentace účetních informací (reportingu) a výklad praktických postupů při sestavování různých typů ekonomických zpráv Závěrečný test, samostatný úkol Název:K08 Charakteristika/cíl kurzu: Pokročilé manažerské dovednosti Rozvoj a upevnění veškerých manažerských kompetencí v moderním pojetí. Manažeři Rozsah: 16 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 8 hodin osobní konzultace + exkurze Obsah: Znalost lidí, Empatie, Týmová práce, Schopnost motivovat a vést, Schopnost delegovat, Schopnost řešit konflikty, Koučování jako způsob vedení lidí, Zavádění pružných forem organizace práce, Řídící a komunikační dovednosti, Efektivní řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců, Metoda koučování je velmi flexibilní. Je to metoda, jejímž smyslem je uvolnit a plně rozvinout potenciál koučovaného. Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice managementu, manuály studijní texty, pracovní sešity Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - znalost lidí Empatie - týmová práce - schopnost motivovat a vést, schopnost delegovat - schopnost řešit konflikty - typologie a dynamika konfliktů v manažerské práci - jejich příčiny, vznik a jednotlivá stadia - rozpoznání jednotlivých fází - jak se na konflikty připravit, zvládat je a jak je řídit Závěrečná zpráva od lektora Název: K09 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Tvorba marketingové vize a její poslání Získání praktických dovedností v oblasti marketingu a obchodu Manažeři, pracovníci obchodních oddělení 16 hodin / kurz = 12 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + samostatný úkol - praktické pojetí marketingu - marketingové nástroje v praxi - systémové řešení marketingových metod - obchodní dovednosti - komunikační techniky Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Strana 9 / 43

10 Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Název: K10 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Název:K11 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Zajistí dodavatel. Manuál, učebnice marketingu a prodeje, pracovní sešity, dataprojektor, PC. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - marketing a jeho nástroje v praxi - systémové řešení marketingových metod - obchodní dovednosti, komunikační technika - programy manažerských a sociálních dovedností - technika zaměřená na učení, sebepoznávání a poznávání druhých - dovednosti nezbytné pro vedení lidí či techniky zaměřené na zlepšování týmové spolupráce a tvořivosti Sestavení akčního plánu, závěrečná zpráva od lektora Principy a postupy marketingového plánování Zdokonalení marketingových technik pro systémové uplatnění v podmínkách průmyslových firem Manažeři, pracovníci obchodních oddělení 16 hodin / kurz = 12 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + samostatný úkol Rozbor postupů marketingového plánování a jejich význam, Situační analýza, Analýza SWOT, Cíle, Strategie, Taktické kroky s ohledem na 4P, Rozpočet, Kontrola. Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice marketingu, pracovní sešity, dataprojektor, PC Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - marketingové plánování a jeho význam - situační analýza - cíle, strategie, taktické kroky - rozpočet, výstupy, kontrola - možnosti a formy sebeřízení - zdravý životní styl a optimální uplatnění Sestavení akčního plánu, závěrečná zpráva od lektora Marketingová strategie a její nástroje Posílit znalosti o tvorbě marketingových strategií, seznámit účastníky s možnostmi a nástroji marketingové strategie. Manažeři, pracovníci obchodních oddělení 16 hodin / kurz = 12 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + samostatný úkol Strana 10 / 43

11 Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Název: K12 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Marketingová strategie vaší firmy je jako tmel, jehož účelem je vytvářet a dodávat konzistentní a specifickou hodnotu pro váš cílový trh. Máte-li strategii odlišnou, jedinečnou či obtížně napodobitelnou pak máte strategii silnou a trvalou. Naučte se využívat správných nástrojů k její tvorbě. Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice marketingu, pracovní sešity, manuály Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - tvorba marketingové strategie - možnosti a nástroje marketingové strategie - vytváření specifické hodnoty pro cílový trh - typy strategií - využívání správných nástrojů k tvorbě strategií Sestavení akčního plánu, závěrečná zpráva od lektora Prezentační, obchodní a komunikační dovednosti Cílem školení je upevnit si vědomosti o pravidlech komunikace a zejména získat praktické dovednosti, jak efektivně komunikovat, prezentovat, jak zvládat kritické situace na pracovišti a jak jim předcházet. Manažeři, vedoucí pracovníci na všech úrovních 16 hodin / kurz = 12 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + samostatný úkol Jde o vzájemně 3 na sebe navazující kurzy, které je možno absolvovat i samostatně(prezenční a komunikační dovednosti, Obchodní dovednosti, Tréninkové školení obchodních zástupců a servisních pracovníků. Mezilidská komunikace hraje stěžejní roli a je alfou a omegou profesionálního a vysokého výkonu. Komunikační a prezentační schopnosti velkou měrou ovlivňují pracovní i osobní úspěch. - Základy efektivní komunikace - Jak jednat s různými typy lidí - Řeč těla nonverbální komunikace - Techniky vedení rozhovoru - Jak správně prezentovat - Sebeprezentace Kurz obchodní dovednosti je určen pro prodejce, obchodní zástupce a vedoucí obchodních oddělení. Umožňuje získat a zdokonalit znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému prodeji, položit základy k vytvoření profesionálních návyků pro úspěšnou práci obchodníka či naučit se prodávat užitek. Novinkou bude také školení v oblasti mystery shopping, který má za cíl: získat pravdivý obraz o komunikaci pracovníka se zákazníky Strana 11 / 43

12 získat podklady pro rozvojové programy a strategické rozhodování nacházet inspiraci pro zlepšování služeb a produktů. Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Manuál, učebnice marketingu a prodeje, pracovní sešity, dataprojektor, PC Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata min. 150 stran - jungovské typologie osobnosti - jak pomocí osobnostních typů porozumět sami sobě, jak poznat svůj manažerský a pracovní styl, abychom mohli řešit problémové situace a jednat proaktivně - rozhodování a komunikace - prožívání a řešení pracovních záležitostí a konfliktů - řízení času - týmová práce či přijímání změn Praktický nácvik modelových situací, závěr. zpráva od lektora Název: K13 Personální administrativa (mzdová a personální legislativa) Charakteristika/cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit účastníky s neustále se měnící a širokou legislativou ovlivňující práci mzdových účetních a personalistů. Mzdové účetní, hlavní účetní, personalisti, manažeři Rozsah: 12 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + exkurze ( dotazy, y, česté dotazy a odpovědi, telefonáty ) lektor bude vždy k dispozici minimálně 1 měsíc po skončení kurzu Obsah: - Zákoník práce - Zákon o zaměstnanosti - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - Občanský zákoník - Zákon o daních z příjmů - Zákon o nemocenském pojištění - Zákon o ochraně osobních údajů - Osobní a mzdová agenda - Pracovněprávní a mzdové minimum - Průměrný výdělek - Srážky ze mzdy. Účtování mezd - Povinnosti zaměstnavatelů vůči Úřadu práce - Zdravotní pojištění - Pojistné na sociální zabezpečení - Dávky nemocenského pojištění - Důchodové pojištění - Náhrada škody a bezdůvodné obohacení - Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - Plány stavu zaměstnanců - Získávání zaměstnanců Strana 12 / 43

13 - Výběr zaměstnanců výběrová řízení - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - Ukončení pracovního poměru - Systém hodnocení zaměstnanců - Systém odměňování zaměstnanců Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Legislativní učebnice, pracovní sešity Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata min. 150 stran - Zákoník práce - Občanský zákoník - Zákon o daních z příjmů - Osobní a mzdová agenda - Zdravotní pojištění - Pojistné na sociální zabezpečení - Dávky nemocenského pojištění - Důchodové pojištění - Získávání zaměstnanců - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Závěrečný test, samostatný úkol Název: K14 Firemní ekonomika (Manažerské účetnictví a ekonomická analýza firem + Výkazy a jejich analýza) Charakteristika/cíl kurzu: Klíčovou součástí přidané hodnoty kurzu je jeho dovednostní zaměření, kde vedle teoretického základu je nabytá znalost uplatněna při řešení praktických úkolů. Seminář je nadstavbou pro základní ekonomické znalosti manažerů či majitelů firem, kteří se řízení ekonomiky a financím věnují nejen z operativního hlediska, ale v souladu s vlastní strategií Majitele, manažery, vedoucí pracovníky, podnikatele, ale také pro účetní a pracovníky ekonomických oddělení Rozsah: 12 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + exkurze Strana 13 / 43

14 Obsah: Zdroje financování Náklady kapitálu Cíle a zásady finančního managementu Cash flow Efektivnost investice krátkodobé a střednědobé plánování peněžních toků plánování hospodářského výsledku a rozvahy implementace systému plánování do podnikových procesů tvorba investičních a provozních rozpočtů objektivní zhodnocení finanční situace analýza rentability a likvidity analýza majetkové a finanční struktury porovnání s konkurencí identifikace silných a slabých stránek nastavení systému sledování klíčových ukazatelů návrhy na zvýšení efektivity společnosti implementace navržených řešení do procesů společnosti Lektorské zabezpečení: didaktická technika, MTZ: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Název: K15 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Praktické zaměření kurzu, prezentace na modelových řešeních s výpočty praktických příkladů vše v elektronické podobě, SW MS Excel, účastníci budou muset mít k dispozici kalkulačky. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - řízení ekonomiky a financí - vlastní strategie - zdroje financování - cash flow - krátkodobé a střednědobé plánování peněžních toků - plánování hospodářského výsledku a rozvahy - tvorba investičních a provozních rozpočtů - analýza majetkové a finanční struktury - návrhy na zvýšení efektivity společnosti Zpracování modelového příkladu Zdokonalovací kurz SAP ALV (ABAP List Wiewer) Cílem kurzů je proškolení pracovníků, kteří při své práci používají systém SAP, ve znalosti práce s interaktivními výstupy, které jsou generovány pomocí programovacího nástroje ALV (ABAP LIST VIEWER). SAP ALV sjednocuje a zjednodušuje používání seznamů v SAP. Management, THP 8 vyučovacích hodin / kurz Strana 14 / 43

15 Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Zobrazení výstupů v tabulce nebo mřížce, rozdíly mezi nimi. Popis možností okamžitého přizpůsobení seznamu požadavkům uživatele a popis funkcí ikon v nástrojové liště. Převod dat do MS office, zasílání dat. Lektoři držitelé oprávnění pro tento typ školení a pro tento systém - SAP. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Praktické zaměření kurzu, prezentace na modelových řešeních s výpočty praktických příkladů vše v elektronické podobě. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 50 stran - používání interního systému - práce s interaktivními výstupy - vygenerování dat - sjednocování a zjednodušování seznamů v systému - zobrazení výstupů v tabulce nebo mřížce - podrobný popis možností používání - popis funkcí ikon v nástrojové liště Praktické ověření, samostatný úkol Název: K16 Kurzy svařování Charakteristika/cíl kurzu: Získávání teoretických a praktických znalostí a dovedností v oboru, s důrazem na BOZP svářeči Rozsah: 1.) základní : a) plamenné svařování a řezání kyslíkem nebo pájení plamenem / 175 vyuč. hodin b) ruční obloukové svařování obalenou elektrodou / 168 vyuč. hodin c) svařování v ochranné atmosféře / 130 vyuč. hodin d) polyfúzní svařování plastů / 40 vyuč. hodin 2.) zdokonalovací + novinky / 8 vyuč. hodin a) obnovovací 1 metoda b) obnovovací 2 a více metod 3.) zdokonalovací dle ČSN EN 287-1, + novinky BOZP / 18 vyuč. hodin a) úroveň 1 b) úroveň 2 Obsah: - související legislativa - teorie sváření - materiály - technologie a zařízení pro sváření - praktický výcvik ve sváření, začišťování svárů Lektorské zabezpečení: Akreditace dodavatele umožňující provádět rekvalifikační kurzy svařování vydaná autoritou MŠMT nebo jiné rovnocenné osvědčení pro tento typ školení. 1.) a) minimálně 1 osoba, maximálně 9 osob b) minimálně 1 osoba, maximálně 12 osob Strana 15 / 43

16 c) minimálně 1 osoba, maximálně 12 osob d) minimálně 1 osoba, maximálně 15 osob 2.) minimálně 5 osob, maximálně 30 osob 3.) minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice / manuály, studijní texty, technologii Minimálně 1 svařovna s min. kapacitou 5 míst plamen a 5 míst oblouk svařování. Závěrečná zkouška: písemný test + praktická zkouška Název: K17 Charakteristika/cíl kurzu: Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíků Kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz řidiče manipulačního vozíku: - obsluha nízkozdvižných vozíků - ručně vedených, nebo s pákovým řízením či volantovým řízením - obsluha vysokozdvižných vozíků - ručně vedených, nebo s volantovým řízením - osoba starší 18ti let - zdravotní způsobilost potvrzená v přihlášce lékařem - techničtí a dělničtí pracovníci - ŘP sk. B není podmínkou Rozsah: a) základy obsluhy / 16 vyuč. hodin + 12 hodin praxe + 4 hodiny samostudium b) obnovovací / 8 vyuč. hodin + 4 hodiny samostudium c) zdokonalovací + novinky / 8 vyuč. hodin + 4 hodiny samostudium Obsah: Lektorské zabezpečení: - obsluha VZV: související legislativa, BOZP a zdravotní příprava, nauka o konstrukci - manipulace s vozíkem ve skladu: provoz jízda vozíkem, manipulace, denní kontrola a údržba Lektor držitel dokladu vystaveného akreditační autoritou na školení obsluhy vysokozdvižných vozíků. Minimálně 1 osoba, maximálně 20 osob Zajistí dodavatel. Potřebné ČSN normy a tištěné studijní materiály / manuály. Závěrečná zkouška: písemný test + praktická zkouška Název: K18 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Zdokonalovací kurz pro CNC seznámení s teoretickými znalostmi základů programování a obsluhy NC a CNC strojů, seznámení s výpočetní technikou a získání praktických dovedností z tohoto oboru absolvent oborů kovo - kód (JPKOV) 23-XX-XX a absolvování vstupního testu, zájemci o změnu nebo prohloubení kvalifikace - techničtí a dělničtí pracovníci a) základní úroveň 1.) konstrukční / 12 vyuč. hodin úroveň 2.) obráběcí / 20 vyuč. hodin b) osobní konzultace + samostudium / 8 vyuč. hodin Strana 16 / 43

17 Obsah: Lektorské zabezpečení: Název: K19 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: teorie obrábění - číslicové obráběcí stroje, přímé a nepřímé odměřování dráhy, nulové body od výkresu přes program k součásti CNC programování - algoritmy, konstanty, proměnné, identifikátory, standardní datové typy, výrazy, příkazy, funkce, operátory, matematické operace, 2D a 2,5D programování - frézování programování obráběcího centra - režimy činnosti, nástroje a zápis programu programování jednoduchých částí, simulace programů, praktická práce s CNC strojem inventor základy 3D modelování Akreditace dodavatele na rekvalifikační kurzy CNC vydanou MŠMT nebo jiné rovnocenné osvědčení pro tento typ školení. Minimálně 6 osob, maximálně 10 osob Zajistí dodavatel: Tištěné studijní materiály, PC, programovací SW, praktické úkoly. CNC stroje smluvní vztah k min. 2 CNC strojům, z toho 1 CNC frézka a 1 CNC soustruh. Pronájem učebny o kapacitě min.10 osob, vč. plného vybavení potřebnou výpočetní technikou + softwarem. Závěrečný písemný test + praktická zkouška Obsluha jeřábů, sériových a dílenských zdvihadel - vázací prostředky Zaměstnancům obsluhujícím zdvihací zařízení - jeřábník dle jednotlivých tříd, dále vazačům břemen - vazač typů A i B. Vyhl. č. 19/1979 v platném znění, NV 378/2001Sb., včetně příloh ČSN ISO , ČSN ISO 8792, ČSN ISO výcvik jeřábníků. Školení se týká i práce s regálovými zakladači. Tento kurz je určen jak pro základní získání kvalifikace, tak i pro jejich udržení platnosti. Zaměstnanci, dělníci obsluhující zdvihací zařízení. 1.) Jeřáby, sériové a dílenské zdvihadla a) třída O ( do 5 tun s možností provádět i vazačské práce ) rozsah 8 vyuč. hodin b) třída A ( mostové nad 5 tun, nebo s ovládáním z kabiny ) rozsah 16 vyuč. hodin c) třída D ( autojeřáb, hydraulická ruka, řetězový nakladač ), třída B ( stavební jeřáby ) rozsah 16 vyuč. hodin d) obnovovací + novinky / rozsah 4 vyuč. hodiny Obsah: 2.) Vazači typu A, B a) základy obsluhy / rozsah 8 vyuč. hodin b) obnovovací + novinky / rozsah 4 vyuč. hodiny 1. Získání přehled o zásadách BOZP. 2. Seznámení se s manipulačním procesem - bezpečné zdvihání břemen a jejich prostorové dopravy u všech hlavních druhů jeřábů 3. Seznámení se se způsoby vázání všech druhů břemen 4. Seznámení se s vedením provozní dokumentace 5. Seznámení se s důkladným prováděním kontrol vázacích prostředků Strana 17 / 43

18 Lektorské zabezpečení: Název: K20 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Lektor držitel dokladu vystaveného akreditační autoritou na školení obsluhy jeřábů, sériových a dílenských zdvihadel vázací prostředky. Minimálně 1 osoba, maximálně 20 osob Dodavatel zajistí učebnice k problematice NTV, studijní materiály / manuály, diaprojektor. Závěrečný písemný test + praktická zkouška Slévárenské kurzy Cílem kurzů je proškolení pracovníků, kteří v rámci svých kompetencí a odborných profesí realizují faktory ovlivňující kvalitu formovacích a jádrových směsí, povrchovou ochranu forem a jader, jakost výrobních procesů, technickou přípravu výroby SL a intenzifikují tavení slévárenských slitin, vedoucí ke zlepšení technologie výrobků, tak, aby byl výrobek kvalitnější a tím i konkurenceschopnější. Management, THP, DV v rámci slévárny 1.) taviči 2.) slévači a) povrchová ochrana jader a forem / 16 vyuč. hodin b) prevence vzniku slévárenských vad v odlitcích / 16 vyuč. hodin c) příprava a jakost formovacích směsí / 16 vyuč. hodin d) řízení a intenzifikace slévárenských slitin / 16 vyuč. hodin e) technická příprava výroby SL / 16 vyuč. hodin f) novinky v oblasti slévárenství / 8 vyuč. hodin + ekonomika Obsahově budou jednotlivá školení zaměřena na profesní potřeby firmy v oblasti technologické přípravy výroby a vlastní výroby. Lektoři s praxí ve vzdělávání v tomto oboru minimálně 5 roků Minimálně 7 osob, maximálně 15 osob Dodavatel zajistí učebnice, studijní manuály, dataprojektor. Prostory učebny a praktických cvičení zajistí zadavatel Závěrečný test, praktická zkouška Název: K21 Kurz obsluhy tlakových nádob Charakteristika/cíl kurzu: Kurz je určen všem obsluhovačům těchto zařízení. Vyhl.18/1979 v platném znění, NV 285/2000 Sb.,NV 20/2003 Sb.,NV 26/2003 Sb. ČSN ,ČSN , ČSN , ČSN EN Tento kurz je určen jak pro základní získání kvalifikace, tak i pro jejich udržení platnosti. Zaměstnanci, dělníci obsluhující tlakové nádoby ve výrobních provozech. Rozsah: a) základy obsluhy / 8 vyuč. hodin b) obnovovací + novinky / 4 vyuč. hodiny Strana 18 / 43

19 Obsah: Lektorské zabezpečení: Název: K22 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Způsob ukončení 1.) Přehled o zásadách BOZP. 2.) Seznámení se s obsluhou průmyslových technologií (nejčastěji při přípravě ztlačeného vzduchu nebo jiných plynů). 3.) Seznámení se s obsluhou vytápění budov a s ohřevem užitkové teplé vody. 4.) Seznámení se s jednoduchou údržbou zařízení. 5.) Seznámení se průvodní dokumentací výrobce zařízení a s vedením provozní dokumentace. 6.) Získání osvědčení způsobilosti k této činnosti. Lektoři držitelé oprávnění pro tento typ školení. Minimálně 1 osoba, maximálně 20 osob Zajistí dodavatel. Skripta k problematice NTV, studijní manuály, dataprojektor Závěrečná zkouška: písemný test, praktická zkouška Školení dozorců, řidičů výtahů Získání odborné způsobilosti k výkonu profese dozorce, řidič výtahu Zaměstnanci, dělníci obsluhující výtahy a) základy obsluhy / 4 vyučovací hodiny b) obnovovací + novinky Normy, vyhlášky a související předpisy, bezpečnost při obsluze výtahů Základní druhy výtahů, charakteristika jejich pohonů Povinnosti dozorce, řidiče výtahu, termíny prohlídek a zkoušek, odstraňování závad,praktické zaučení na výtahu Lektor držitel dokladu vystaveného akreditační autoritou na tento typ školení. Minimálně 1 osoba, maximálně 20 osob Zajistí dodavatel. Skripta k problematice NTV, studijní manuály, dataprojektor Závěrečný písemný test, praktická zkouška Název: K23 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Pravidelná školení profesionálních řidičů Určeno pro řidiče vlastnící profesní průkaz způsobilosti. Každý řidič je povinen absolvovat zdokonalovací školení v pravidelných ročních kurzech. Školení je cíleně zaměřeno na potřeby firmy, případně konkrétních řidičů. Cílem není jen opakování dopravních předpisů - řidiči vlastnící průkaz profesní způsobilosti - osoba starší 18 let Pravidelná školení profesionálních řidičů - 8 vyuč. hodin / kurz + 2 hodiny teorie, novinky v BOZP V rámci pravidelných školení budou nabízena tato témata: 1. Hospodárná a ekologická jízda - zásady hospodárné jízdy, faktory ovlivňující spotřebu paliva, přizpůsobení hnacího řetězce profilu trasy a zatížení vozidla, odborná obsluha a údržba vozidla. 2. Bezpečná a defenzívní a jízda Strana 19 / 43

20 - příčiny a důsledky nehodovosti, preventivní a represivní opatření, technický vývoj vozidel a jejich bezpečnostních systémů, - stav pozemních komunikací, rozvoj schopností a dovedností řidiče pro zvýšení bezpečnosti. 3. Pracovní režimy řidičů - limity doby řízení a odpočinku, - funkce používání tachografu, náhradní záznamy činnosti řidiče, - zvláštní případy (např. osádka dvou řidičů, odpočinek na trajektu, režim výjimek, způsob kontroly. 4. Digitální tachografy - konstrukce digitálního tachografu, manuální zadávání činností, zobrazení dat na displeji a výtisky, - povinnosti držitele karty řidiče, - export dat, ovládání přístroje v konkrétních situacích. 5. Uložení a upevnění nákladu - požadavky předpisů a odpovědností řidiče za uložení a zabezpečení nákladu, - síly působící na náklad, principy zajištění nákladu, jednoduché výpočty počtu úvazů, - upínací a zajišťovací prostředky, příklady upevnění různých druhů nákladů. 6. Dopraví předpisy aktuálně - pravidla provozu na pozemních komunikacích v ČR, - aktuální změny a novinky zákona a jiných předpisů, - výklad znění předpisů s ohledem na profesionálního řidiče, - chování řidiče v konkrétních situacích. 7. Mezinárodní dopravní předpisy - pravidla provozu na pozemních komunikacích v mezinárodním měřítku, - doklady způsobilosti řidiče, - odlišnosti v jednotlivých zemích, dohled a kontroly řidiče vozidla, - technická způsobilost vozidel. 8. Dopravní nehody - situace z pohledu zákona, povinnosti účastníků dopravní nehody, - označení místa a dokumentace nehody, - postup při řešení následků nehody, - poskytnutí první pomoci, prevence. 9. Doklady řidiče, vozidla, nákladu - doklady, které musí mít u sebe řidič vozidla, - doklady k nákladu, zahraniční povolení resp. Europovolení, - doklady k vozidlu, zvláštní doklady. 10. Únava, stres a životospráva - význam dobré zdravotní kondice řidiče, - projevy a důsledky únavy, stres a z něho plynoucí rizika, - negativní vliv návykových látek, - návrh životosprávy řidiče, vzor vhodného jídelníčku. 11. Silniční kontroly - kontrolní orgány a jejich pravomoci, - předmět silniční kontroly a zákonné požadavky na řidiče, Strana 20 / 43

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 zadávací dokumentace k č.j.: SOAA-6122/30-2015 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč v souladu

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že:

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že: Příloha č. 3 ZD ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ E o splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek dle vybraných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Já (my), níže podepsaný

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

MĚSTO LETOHRAD. Vážená paní / Vážený pane,

MĚSTO LETOHRAD. Vážená paní / Vážený pane, MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5072/2011/2060/86 Franc 31.8.2011 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (zakázka na stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH) 1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Košetice, zastoupena starostkou obce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Krycí list nabídky.

Krycí list nabídky. Příloha č. 2 Krycí list nabídky Název zakázky: Energetické úspory ZŠ Slatina nad Zdobnicí Základní identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Obec Slatina nad Zdobnicí IČ/DIČ 00275395/ CZ00275395 Se sídlem:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) na zadání

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Výchovný ústav a školní jídelna Pšov Sídlo/místo podnikání: Pšov 1, Podbořany -Pšov 44101, CZ IČ: 49123734 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRAZE Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 IČ: 00022179 Zastoupený: RNDr. Miroslav Procházka, CSc. Pověřená osoba pro organizační zajištění

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon): Digitalizace provozů v rozsahu stavby Nemocnice Znojmo rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. Server a diskové pole

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. Server a diskové pole VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) na zadání

Více

Minimální parametry PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Specifikační tabulka. Dotykové zařízení - TABLET

Minimální parametry PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Specifikační tabulka. Dotykové zařízení - TABLET PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Specifikační tabulka Dotykové zařízení - TABLET Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Název projektu: Mentoring a individuální

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

"Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany"

Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 18.3.2013 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více