Zadávací dokumentace (také ZD)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace (také ZD)"

Transkript

1 Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb. Při zadání této veřejné zakázky není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo také ZVZ), ale pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit. Strana 1 / 43

2 - Obsah Vyhlášení zadávacího řízení 1.2. Informace o zadavateli 1.3. Předmět zakázky 1.4. Místo a termín plnění 1.5. Rozdělení zakázky na části Předpokládaná cena zakázky bez DPH 1.6 Požadavky na prokázání kvalifikace Prokázání základních kvalifikačních kritérií dle 53 ZVZ Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Prokázání technických kvalifikačních předpokladů 1.7. Zadávací dokumentace a informace k zakázce 1.8. Nabídka Lhůta a místo pro podávání nabídky Požadovaná úprava a obsah nabídky Vázanost nabídkou 1.9. Kritéria a hodnocení nabídek Otevírání obálek Obchodní podmínky Obsah smlouvy Fakturační a platební podmínky Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Způsob zpracování nabídkové ceny Varianty nabídky Další podmínky zadavatele Přílohy: č. 1 Krycí list nabídky č. 2 Obchodní podmínky - návrh smlouvy Strana 2 / 43

3 1.1. Vyhlášení zadávacího řízení Jedná se o zadávací řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci: - Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Číslo globálního grantu: CZ.1.04/ Název globálního grantu: Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích - Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Adaptabilita - Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků - Číslo výzvy: 52 - Název výzvy: Výzva pro předkládání GP Adaptabilita zaměstnanců sdružení - Název projektu: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Předmětné zadávací řízení je vyhlášeno na stránkách Informace o zadavateli Zadavatelem zakázky je: se sídlem: zastoupena: Okresní hospodářská komora Hodonín Svatoborská 591/87, Kyjov p. Michalem Švagerkou, ředitelem IČ: Tel/Fax.: Předmět zakázky Předmětem zakázky je: Realizace níže uvedených vzdělávacích aktivit kurzů - pro zadavatele v místě plnění v této Zadávací dokumentaci specifikovaném a za podmínek v této zadávací dokumentaci uvedených. Dodávka mobilní učebny dle specifikace v této zadávací dokumentaci uvedené. Zakázka musí být realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, metodik a pravidel OP LZZ Popis současného stavu a popis předmětu zakázky: V projektu je v současné době zapojeno 21 firem ze zpracovatelského průmyslu, které zaměstnávají téměř 3600 zaměstnanců a jsou významnými zaměstnavateli v Jihomoravském regionu a ČR. Firmy budou čerpat prostředky dotace formou dodaných školení a kurzů v jednotlivých níže popsaných oblastech. Projekt je směřován na aplikaci Strana 3 / 43

4 různých typů vzdělávání zaměstnanců a posílení systému řízení lidských zdrojů ve firmách. Dále také představuje významný nástroj posílení dovedností pracovníků na všech pozicích. Dělnických profesích, THP, nižšího, středního i vrcholového managementu. Zároveň tvorbu personálních systémů řízení lidských zdrojů a vybudování efektivních systémů vzdělávání. To vše v zájmu prohloubení odborných dovedností zaměstnanců, které výrazně zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Předpokládaný rozsah projektu zahrnuje 722 kurzů (také K) v 57 různých tematických okruzích odborné přípravy. Všechny kurzy jsou v kategorii obecného vzdělávání. Např. kurzy IT, řídící dovednosti, firemní ekonomika, odborná způsobilost a mnohé další. Předpokládá se zapojení 2107 zaměstnanců. Vyškoleno má být 6185 účastníků, jelikož někteří zaměstnanci se během 3 let zúčastní více vzdělávacích aktivit. Vzhledem k tomu, že situace na trhu se dynamicky mění, lze předpokládat, že i požadavky podnikatelských subjektů se mohou měnit a proto je výběrové řízení připraveno tak aby bylo možné na tyto změny operativně zareagovat po celou dobu realizace projektu Specifikace jednotlivých kurzů Název: K01,K02 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: TEXTOVÝ A TABULKOVÝ EDITOR Seznámení účastníků kurzů se základními a rozsáhlejšími technikami textového editoru MS Word, MS Excel. Management, THP Úroveň 1.) začátečník Úroveň 2.) pokročilý 20 hodin / kurz = 16 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace - obsluha pracovního prostředí programu - formátování dokumentů - základy programovacích technik - vytváření dokumentů, šablon - vzorce, grafika - získání dat z externích databází - kontingenční tabulky Excelu - přehledy a slučování dat - scénáře na listu - propojování dokumentů obou programů Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení (např. Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions nebo obdobné). Minimálně 5 osob, maximálně 12 osob Zajistí dodavatel: manuály/učebnice. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Požadovaný minimální Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 120 obsah a rozsah učebnic: stran. - Orientace v inovovaném prostředí - Využití tabulátorů, tvorba víceúrovňových seznamů - Odstavcové styly, sloupce, dělení slov a motivy dokumentu - Překlad textu, nastavení jazyka a kontrola gramatiky - Vložení obsahu, bibliografie, snímku obrazovky či titulní str. - Tvorba štítků, obálek, tabulek a diagramů - Porovnání dvou verzí dokumentu, zamknutí proti změnám - Přehled novinek a nejdůležitějších klávesových zkratek Strana 4 / 43

5 Název: K03 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Název: K04 Charakteristika/cíl kurzu: - Vytváření, formátování, ukládání a tisk tabulek - Automatické vyplňování, řazení a filtrování záznamů - Výběry, hledání, přesouvání a kopírování údajů v buňkách - Odkazování na jiné buňky, výpočty ve stavovém řádku - Automatické souhrny, využití jedné i více funkcí ve vzorci - Tvorba a úprava plnohodnotných grafů i minigrafů - Vkládání obrázků, klipartů a dalších objektů do sešitu - Klávesové zkratky, přizpůsobení Excelu a spolupráce na webu Závěrečný test, samostatný úkol TVORBA PREZENTACÍ A GRAFIKY Účastníci kurzu získají základní a hlubší znalosti a zkušenosti s programy a jejich nadstavbovými prvky. Kurz je určen pro uživatele se základní znalostí programů. Úroveň 1.) začátečník Úroveň 2.) pokročilý 24 hodin / kurz = 16 vyuč.hodin + 4 hodiny samostatný úkol + 4 hodiny osobní konzultace Naučit se sestavovat prezentace, od základního rozložení snímků a použití základních prvků až k použití složitějších prvků, přechodů snímků, efektů a animací. Orientace a použití kreslícího programu CorelDRAW vytvářet dokumenty a grafické návrhy firemní loga, vizitky, inzeráty, letáky, plakáty, apod. Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení (např. Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions nebo obdobné). Minimálně 5 osob, maximálně 12 osob Zajistí dodavatel: manuály/učebnice. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 120 stran - Tvorba vlastních šablon a motivů prezentace - Manipulace se snímky, úprava jejich předloh, záhlaví a zápatí - Animace textu, objektů i diagramů a její časování - Přizpůsobení textového pole, práce s dynamickým textem - Vkládání rovnic, grafů, diagramů, klipartů a tabulek - Vytvoření fotoalba, komprese obrázků a grafické efekty - Záznam mluveného komentáře, vložení hudby či videoklipu - Animování nejrůznějších objektů, dráhy pohybu a časování - Nastavení projekce, využití dvou monitorů, tisk podkladů Závěrečný test, samostatný úkol KONSTRUKČNÍ SYSTÉM Práce s CAD aplikací a s programem AutoCAD, tvorba, úprava konstrukčních návrhů. Kurzy budou zaměřeny na strojírenství, Strana 5 / 43

6 Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: technologie projektování a výroby ekologických energeticky úsporných dřevostaveb a případně interiérové výroby (zejm. truhlářské a stolařské) Konstruktéři(THP) používající grafické nástroje pro tvorbu výkresové dokumentace a) Stavebnictví úroveň 1.) začátečník, úroveň 2.) pokročilý b) strojírenství úroveň 1.) začátečník, úroveň 2.) pokročilý 40 vyučovacích hodin / kurz - orientace v prostoru - techniky 2D/3D kreslení - příkazy a systémové proměnné - editace 2D/3D objektů - využití hladin a práce s nimi - práce s objekty konstrukce Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení (např. Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions nebo obdobné). Minimálně 7 osob, maximálně 12 osob Zajistí dodavatel. manuály/učebnice/projektor. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata - ccá. 120 stran - Ovládat prostředí AutoCADu pro 3D - Správně nastavit souřadnicový systém otočný i dynamický - Modelovat kvádr, válec, klín, šroubovici či anuloid - Upravovat, ořezávat a oddělovat tělesa a pracovat s plochou - Skládat složitější tělesa a modelovat pomocí sítí - Provádět 3D operace posun, otočení, zrcadlení a další - Natáčet souřadný systém v 3D - Nastavovat perspektivu, kamery či měnit stanoviště a cíl pohledu - Vytvářet vizualizace pomocí renderování použití materiálů, osvětlení a stínů, pozadí, popřípadě stafáží (postavy, stromy, auta a další) - Připravit výkres a vizualizaci pro tisk a tvořit čárové kresby Závěrečný test, samostatný úkol Název: K05 Ekonomika pro manažery Charakteristika/cíl kurzu: Seznámit manažery s podnikovým účetnictvím, s možnostmi využití účetních dat při řízení podniku. Naučit management číst ve finančních výkazech a měřit ekonomickou výkonnost firmy. Manažeři na všech úrovních Rozsah: 16 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 8 hodin osobní konzultace + exkurze Strana 6 / 43

7 Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Podnikové účetnictví struktura, funkce, obsah Hlavní účetní pojmy, metody a postupy Typy a obsah finančních výkazů Finanční analýza Finanční politiky a finanční řízení Komplexní charakteristiky finančního zdraví Ekonomická a tržní přidaná hodnota Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice ekonomiky a účetnictví, pracovní sešity, diaprojektor. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - podnikové účetnictví - struktura, funkce, obsah - hlavní účetní pojmy, metody a postupy - typy a obsah finančních výkazů - finanční analýza a finanční řízení - ekonomická a tržní přidaná hodnota Sestavení akčního plánu, samostatný úkol Název: K06 Charakteristika/cíl kurzu: Time management a Stress management Cílem kurzu je stimulovat účastníky k zamyšlení a analýze vlastního stylu práce, hospodaření s časem a zvládání pracovní i osobní zátěže. Kurz je dále zaměřen na pomoc účastníkům zmapovat zdroje stresu ve vlastním životě. management, obchodní management, obchodníci, účetní, ostatní stresové pozice Rozsah: 16 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 8 hodin osobní konzultace + exkurze Obsah: Školení Time management je sadou postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času za účelem zvýšení efektivnosti využití pracovního i osobního času. Správně aplikovaný Time management může být velmi vhodným pomocníkem ke zpříjemnění života. Pomůže odstranit zbytečné časožrouty a odbourat mnoho nadbytečného stresu ke stanovení priorit k dosažení cíle. Školení Stress management je zaměřeno na pomoc účastníkům zmapovat zdroje stresu ve vlastním životě, styl osobního reagování na zátěž a nalezení dovedností jak stres zvládat. Vliv stresu na organizmus Projevy stresu Jak reagujeme a komunikujeme ve stresu Rady a dovednosti, které nám pomáhají eliminovat stres Uvědomění si stresu ve vlastním životě Jak rozpoznat signály, které nám naznačují, že jsme stresováni Strana 7 / 43

8 Jak pomáhá cvičení odbourávat stres Relaxace v kanceláři Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice, manuály studijní texty, pracovní sešity Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - Pozdní příchody, přesouvání pracovních schůzek - odkládání či dokonce neplnění pracovních úkolů - vyrušování sebe i druhých, zbytečné stresy a konflikty - efektivní hospodaření s časem (jak stanovit priority a šetřit čas při obchodních jednáních, týmové komunikaci či při studiu) - efektivní plánování - dostatečná relaxace a plánované využívání volného času - jak dobře a úspěšně pracovat a přitom žít Závěrečná zpráva od lektora Název: K07 Školení interních auditorů systémů řízení jakosti Charakteristika/cíl kurzu: Účastníci získají strukturovaný přehled o požadavcích norem ISO, podrobné informace o plánování a realizaci auditu, o technice auditu, atd. Interní auditoři jakosti Rozsah: 16 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 8 hodin osobní konzultace + exkurze Obsah: Kurz obsahuje podrobný výklad kriteriální normy ISO 9001:2009 a ISO 19011:2003. Provádění řady praktických cvičení nad zadanými tématy (identifikace neshody, schopnost určit kořenovou příčinu, audit v týmu, ). Lektorské zabezpečení: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Normy ISO, pracovní sešity, studijní texty Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - charakteristika moderního podnikového účetního systému, jeho hlavní prvky a vztahy mezi nimi - obsah účetních procesů a hlavní nástroje jejich řízení - příklady vysvětlující problematiku konstrukce účtového rozvrhu, řízení oběhu účetních záznamů a procesu sestavení účetní závěrky - objasnění obsahu a metodiky tvorby účetní dokumentace a organizační vztahy mezi účetními a neúčetními útvary Strana 8 / 43

9 - přehled možností prezentace účetních informací (reportingu) a výklad praktických postupů při sestavování různých typů ekonomických zpráv Závěrečný test, samostatný úkol Název:K08 Charakteristika/cíl kurzu: Pokročilé manažerské dovednosti Rozvoj a upevnění veškerých manažerských kompetencí v moderním pojetí. Manažeři Rozsah: 16 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 8 hodin osobní konzultace + exkurze Obsah: Znalost lidí, Empatie, Týmová práce, Schopnost motivovat a vést, Schopnost delegovat, Schopnost řešit konflikty, Koučování jako způsob vedení lidí, Zavádění pružných forem organizace práce, Řídící a komunikační dovednosti, Efektivní řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců, Metoda koučování je velmi flexibilní. Je to metoda, jejímž smyslem je uvolnit a plně rozvinout potenciál koučovaného. Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice managementu, manuály studijní texty, pracovní sešity Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - znalost lidí Empatie - týmová práce - schopnost motivovat a vést, schopnost delegovat - schopnost řešit konflikty - typologie a dynamika konfliktů v manažerské práci - jejich příčiny, vznik a jednotlivá stadia - rozpoznání jednotlivých fází - jak se na konflikty připravit, zvládat je a jak je řídit Závěrečná zpráva od lektora Název: K09 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Tvorba marketingové vize a její poslání Získání praktických dovedností v oblasti marketingu a obchodu Manažeři, pracovníci obchodních oddělení 16 hodin / kurz = 12 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + samostatný úkol - praktické pojetí marketingu - marketingové nástroje v praxi - systémové řešení marketingových metod - obchodní dovednosti - komunikační techniky Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Strana 9 / 43

10 Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Název: K10 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Název:K11 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Zajistí dodavatel. Manuál, učebnice marketingu a prodeje, pracovní sešity, dataprojektor, PC. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - marketing a jeho nástroje v praxi - systémové řešení marketingových metod - obchodní dovednosti, komunikační technika - programy manažerských a sociálních dovedností - technika zaměřená na učení, sebepoznávání a poznávání druhých - dovednosti nezbytné pro vedení lidí či techniky zaměřené na zlepšování týmové spolupráce a tvořivosti Sestavení akčního plánu, závěrečná zpráva od lektora Principy a postupy marketingového plánování Zdokonalení marketingových technik pro systémové uplatnění v podmínkách průmyslových firem Manažeři, pracovníci obchodních oddělení 16 hodin / kurz = 12 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + samostatný úkol Rozbor postupů marketingového plánování a jejich význam, Situační analýza, Analýza SWOT, Cíle, Strategie, Taktické kroky s ohledem na 4P, Rozpočet, Kontrola. Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice marketingu, pracovní sešity, dataprojektor, PC Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - marketingové plánování a jeho význam - situační analýza - cíle, strategie, taktické kroky - rozpočet, výstupy, kontrola - možnosti a formy sebeřízení - zdravý životní styl a optimální uplatnění Sestavení akčního plánu, závěrečná zpráva od lektora Marketingová strategie a její nástroje Posílit znalosti o tvorbě marketingových strategií, seznámit účastníky s možnostmi a nástroji marketingové strategie. Manažeři, pracovníci obchodních oddělení 16 hodin / kurz = 12 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + samostatný úkol Strana 10 / 43

11 Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Název: K12 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Marketingová strategie vaší firmy je jako tmel, jehož účelem je vytvářet a dodávat konzistentní a specifickou hodnotu pro váš cílový trh. Máte-li strategii odlišnou, jedinečnou či obtížně napodobitelnou pak máte strategii silnou a trvalou. Naučte se využívat správných nástrojů k její tvorbě. Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice marketingu, pracovní sešity, manuály Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - tvorba marketingové strategie - možnosti a nástroje marketingové strategie - vytváření specifické hodnoty pro cílový trh - typy strategií - využívání správných nástrojů k tvorbě strategií Sestavení akčního plánu, závěrečná zpráva od lektora Prezentační, obchodní a komunikační dovednosti Cílem školení je upevnit si vědomosti o pravidlech komunikace a zejména získat praktické dovednosti, jak efektivně komunikovat, prezentovat, jak zvládat kritické situace na pracovišti a jak jim předcházet. Manažeři, vedoucí pracovníci na všech úrovních 16 hodin / kurz = 12 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + samostatný úkol Jde o vzájemně 3 na sebe navazující kurzy, které je možno absolvovat i samostatně(prezenční a komunikační dovednosti, Obchodní dovednosti, Tréninkové školení obchodních zástupců a servisních pracovníků. Mezilidská komunikace hraje stěžejní roli a je alfou a omegou profesionálního a vysokého výkonu. Komunikační a prezentační schopnosti velkou měrou ovlivňují pracovní i osobní úspěch. - Základy efektivní komunikace - Jak jednat s různými typy lidí - Řeč těla nonverbální komunikace - Techniky vedení rozhovoru - Jak správně prezentovat - Sebeprezentace Kurz obchodní dovednosti je určen pro prodejce, obchodní zástupce a vedoucí obchodních oddělení. Umožňuje získat a zdokonalit znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému prodeji, položit základy k vytvoření profesionálních návyků pro úspěšnou práci obchodníka či naučit se prodávat užitek. Novinkou bude také školení v oblasti mystery shopping, který má za cíl: získat pravdivý obraz o komunikaci pracovníka se zákazníky Strana 11 / 43

12 získat podklady pro rozvojové programy a strategické rozhodování nacházet inspiraci pro zlepšování služeb a produktů. Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Manuál, učebnice marketingu a prodeje, pracovní sešity, dataprojektor, PC Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata min. 150 stran - jungovské typologie osobnosti - jak pomocí osobnostních typů porozumět sami sobě, jak poznat svůj manažerský a pracovní styl, abychom mohli řešit problémové situace a jednat proaktivně - rozhodování a komunikace - prožívání a řešení pracovních záležitostí a konfliktů - řízení času - týmová práce či přijímání změn Praktický nácvik modelových situací, závěr. zpráva od lektora Název: K13 Personální administrativa (mzdová a personální legislativa) Charakteristika/cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit účastníky s neustále se měnící a širokou legislativou ovlivňující práci mzdových účetních a personalistů. Mzdové účetní, hlavní účetní, personalisti, manažeři Rozsah: 12 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + exkurze ( dotazy, y, česté dotazy a odpovědi, telefonáty ) lektor bude vždy k dispozici minimálně 1 měsíc po skončení kurzu Obsah: - Zákoník práce - Zákon o zaměstnanosti - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - Občanský zákoník - Zákon o daních z příjmů - Zákon o nemocenském pojištění - Zákon o ochraně osobních údajů - Osobní a mzdová agenda - Pracovněprávní a mzdové minimum - Průměrný výdělek - Srážky ze mzdy. Účtování mezd - Povinnosti zaměstnavatelů vůči Úřadu práce - Zdravotní pojištění - Pojistné na sociální zabezpečení - Dávky nemocenského pojištění - Důchodové pojištění - Náhrada škody a bezdůvodné obohacení - Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - Plány stavu zaměstnanců - Získávání zaměstnanců Strana 12 / 43

13 - Výběr zaměstnanců výběrová řízení - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - Ukončení pracovního poměru - Systém hodnocení zaměstnanců - Systém odměňování zaměstnanců Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Legislativní učebnice, pracovní sešity Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata min. 150 stran - Zákoník práce - Občanský zákoník - Zákon o daních z příjmů - Osobní a mzdová agenda - Zdravotní pojištění - Pojistné na sociální zabezpečení - Dávky nemocenského pojištění - Důchodové pojištění - Získávání zaměstnanců - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Závěrečný test, samostatný úkol Název: K14 Firemní ekonomika (Manažerské účetnictví a ekonomická analýza firem + Výkazy a jejich analýza) Charakteristika/cíl kurzu: Klíčovou součástí přidané hodnoty kurzu je jeho dovednostní zaměření, kde vedle teoretického základu je nabytá znalost uplatněna při řešení praktických úkolů. Seminář je nadstavbou pro základní ekonomické znalosti manažerů či majitelů firem, kteří se řízení ekonomiky a financím věnují nejen z operativního hlediska, ale v souladu s vlastní strategií Majitele, manažery, vedoucí pracovníky, podnikatele, ale také pro účetní a pracovníky ekonomických oddělení Rozsah: 12 hodin / kurz = 8 vyuč. hodin + 4 hodiny osobní konzultace + exkurze Strana 13 / 43

14 Obsah: Zdroje financování Náklady kapitálu Cíle a zásady finančního managementu Cash flow Efektivnost investice krátkodobé a střednědobé plánování peněžních toků plánování hospodářského výsledku a rozvahy implementace systému plánování do podnikových procesů tvorba investičních a provozních rozpočtů objektivní zhodnocení finanční situace analýza rentability a likvidity analýza majetkové a finanční struktury porovnání s konkurencí identifikace silných a slabých stránek nastavení systému sledování klíčových ukazatelů návrhy na zvýšení efektivity společnosti implementace navržených řešení do procesů společnosti Lektorské zabezpečení: didaktická technika, MTZ: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Název: K15 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Akreditovaní lektoři a držitelé certifikátů či oprávnění pro tento typ školení vydaný autoritou MŠMT. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Praktické zaměření kurzu, prezentace na modelových řešeních s výpočty praktických příkladů vše v elektronické podobě, SW MS Excel, účastníci budou muset mít k dispozici kalkulačky. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 150 stran - řízení ekonomiky a financí - vlastní strategie - zdroje financování - cash flow - krátkodobé a střednědobé plánování peněžních toků - plánování hospodářského výsledku a rozvahy - tvorba investičních a provozních rozpočtů - analýza majetkové a finanční struktury - návrhy na zvýšení efektivity společnosti Zpracování modelového příkladu Zdokonalovací kurz SAP ALV (ABAP List Wiewer) Cílem kurzů je proškolení pracovníků, kteří při své práci používají systém SAP, ve znalosti práce s interaktivními výstupy, které jsou generovány pomocí programovacího nástroje ALV (ABAP LIST VIEWER). SAP ALV sjednocuje a zjednodušuje používání seznamů v SAP. Management, THP 8 vyučovacích hodin / kurz Strana 14 / 43

15 Obsah: Lektorské zabezpečení: Požadovaný minimální obsah a rozsah učebnic: Zobrazení výstupů v tabulce nebo mřížce, rozdíly mezi nimi. Popis možností okamžitého přizpůsobení seznamu požadavkům uživatele a popis funkcí ikon v nástrojové liště. Převod dat do MS office, zasílání dat. Lektoři držitelé oprávnění pro tento typ školení a pro tento systém - SAP. Minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Praktické zaměření kurzu, prezentace na modelových řešeních s výpočty praktických příkladů vše v elektronické podobě. Mobilní PC učebna bude zabezpečena v rámci samostatné dodávky zabezpečované zadavatelem. Učebnice musí podrobně řešit níže uvedená témata ccá. 50 stran - používání interního systému - práce s interaktivními výstupy - vygenerování dat - sjednocování a zjednodušování seznamů v systému - zobrazení výstupů v tabulce nebo mřížce - podrobný popis možností používání - popis funkcí ikon v nástrojové liště Praktické ověření, samostatný úkol Název: K16 Kurzy svařování Charakteristika/cíl kurzu: Získávání teoretických a praktických znalostí a dovedností v oboru, s důrazem na BOZP svářeči Rozsah: 1.) základní : a) plamenné svařování a řezání kyslíkem nebo pájení plamenem / 175 vyuč. hodin b) ruční obloukové svařování obalenou elektrodou / 168 vyuč. hodin c) svařování v ochranné atmosféře / 130 vyuč. hodin d) polyfúzní svařování plastů / 40 vyuč. hodin 2.) zdokonalovací + novinky / 8 vyuč. hodin a) obnovovací 1 metoda b) obnovovací 2 a více metod 3.) zdokonalovací dle ČSN EN 287-1, + novinky BOZP / 18 vyuč. hodin a) úroveň 1 b) úroveň 2 Obsah: - související legislativa - teorie sváření - materiály - technologie a zařízení pro sváření - praktický výcvik ve sváření, začišťování svárů Lektorské zabezpečení: Akreditace dodavatele umožňující provádět rekvalifikační kurzy svařování vydaná autoritou MŠMT nebo jiné rovnocenné osvědčení pro tento typ školení. 1.) a) minimálně 1 osoba, maximálně 9 osob b) minimálně 1 osoba, maximálně 12 osob Strana 15 / 43

16 c) minimálně 1 osoba, maximálně 12 osob d) minimálně 1 osoba, maximálně 15 osob 2.) minimálně 5 osob, maximálně 30 osob 3.) minimálně 5 osob, maximálně 15 osob Zajistí dodavatel. Učebnice / manuály, studijní texty, technologii Minimálně 1 svařovna s min. kapacitou 5 míst plamen a 5 míst oblouk svařování. Závěrečná zkouška: písemný test + praktická zkouška Název: K17 Charakteristika/cíl kurzu: Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíků Kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz řidiče manipulačního vozíku: - obsluha nízkozdvižných vozíků - ručně vedených, nebo s pákovým řízením či volantovým řízením - obsluha vysokozdvižných vozíků - ručně vedených, nebo s volantovým řízením - osoba starší 18ti let - zdravotní způsobilost potvrzená v přihlášce lékařem - techničtí a dělničtí pracovníci - ŘP sk. B není podmínkou Rozsah: a) základy obsluhy / 16 vyuč. hodin + 12 hodin praxe + 4 hodiny samostudium b) obnovovací / 8 vyuč. hodin + 4 hodiny samostudium c) zdokonalovací + novinky / 8 vyuč. hodin + 4 hodiny samostudium Obsah: Lektorské zabezpečení: - obsluha VZV: související legislativa, BOZP a zdravotní příprava, nauka o konstrukci - manipulace s vozíkem ve skladu: provoz jízda vozíkem, manipulace, denní kontrola a údržba Lektor držitel dokladu vystaveného akreditační autoritou na školení obsluhy vysokozdvižných vozíků. Minimálně 1 osoba, maximálně 20 osob Zajistí dodavatel. Potřebné ČSN normy a tištěné studijní materiály / manuály. Závěrečná zkouška: písemný test + praktická zkouška Název: K18 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Zdokonalovací kurz pro CNC seznámení s teoretickými znalostmi základů programování a obsluhy NC a CNC strojů, seznámení s výpočetní technikou a získání praktických dovedností z tohoto oboru absolvent oborů kovo - kód (JPKOV) 23-XX-XX a absolvování vstupního testu, zájemci o změnu nebo prohloubení kvalifikace - techničtí a dělničtí pracovníci a) základní úroveň 1.) konstrukční / 12 vyuč. hodin úroveň 2.) obráběcí / 20 vyuč. hodin b) osobní konzultace + samostudium / 8 vyuč. hodin Strana 16 / 43

17 Obsah: Lektorské zabezpečení: Název: K19 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: teorie obrábění - číslicové obráběcí stroje, přímé a nepřímé odměřování dráhy, nulové body od výkresu přes program k součásti CNC programování - algoritmy, konstanty, proměnné, identifikátory, standardní datové typy, výrazy, příkazy, funkce, operátory, matematické operace, 2D a 2,5D programování - frézování programování obráběcího centra - režimy činnosti, nástroje a zápis programu programování jednoduchých částí, simulace programů, praktická práce s CNC strojem inventor základy 3D modelování Akreditace dodavatele na rekvalifikační kurzy CNC vydanou MŠMT nebo jiné rovnocenné osvědčení pro tento typ školení. Minimálně 6 osob, maximálně 10 osob Zajistí dodavatel: Tištěné studijní materiály, PC, programovací SW, praktické úkoly. CNC stroje smluvní vztah k min. 2 CNC strojům, z toho 1 CNC frézka a 1 CNC soustruh. Pronájem učebny o kapacitě min.10 osob, vč. plného vybavení potřebnou výpočetní technikou + softwarem. Závěrečný písemný test + praktická zkouška Obsluha jeřábů, sériových a dílenských zdvihadel - vázací prostředky Zaměstnancům obsluhujícím zdvihací zařízení - jeřábník dle jednotlivých tříd, dále vazačům břemen - vazač typů A i B. Vyhl. č. 19/1979 v platném znění, NV 378/2001Sb., včetně příloh ČSN ISO , ČSN ISO 8792, ČSN ISO výcvik jeřábníků. Školení se týká i práce s regálovými zakladači. Tento kurz je určen jak pro základní získání kvalifikace, tak i pro jejich udržení platnosti. Zaměstnanci, dělníci obsluhující zdvihací zařízení. 1.) Jeřáby, sériové a dílenské zdvihadla a) třída O ( do 5 tun s možností provádět i vazačské práce ) rozsah 8 vyuč. hodin b) třída A ( mostové nad 5 tun, nebo s ovládáním z kabiny ) rozsah 16 vyuč. hodin c) třída D ( autojeřáb, hydraulická ruka, řetězový nakladač ), třída B ( stavební jeřáby ) rozsah 16 vyuč. hodin d) obnovovací + novinky / rozsah 4 vyuč. hodiny Obsah: 2.) Vazači typu A, B a) základy obsluhy / rozsah 8 vyuč. hodin b) obnovovací + novinky / rozsah 4 vyuč. hodiny 1. Získání přehled o zásadách BOZP. 2. Seznámení se s manipulačním procesem - bezpečné zdvihání břemen a jejich prostorové dopravy u všech hlavních druhů jeřábů 3. Seznámení se se způsoby vázání všech druhů břemen 4. Seznámení se s vedením provozní dokumentace 5. Seznámení se s důkladným prováděním kontrol vázacích prostředků Strana 17 / 43

18 Lektorské zabezpečení: Název: K20 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Lektor držitel dokladu vystaveného akreditační autoritou na školení obsluhy jeřábů, sériových a dílenských zdvihadel vázací prostředky. Minimálně 1 osoba, maximálně 20 osob Dodavatel zajistí učebnice k problematice NTV, studijní materiály / manuály, diaprojektor. Závěrečný písemný test + praktická zkouška Slévárenské kurzy Cílem kurzů je proškolení pracovníků, kteří v rámci svých kompetencí a odborných profesí realizují faktory ovlivňující kvalitu formovacích a jádrových směsí, povrchovou ochranu forem a jader, jakost výrobních procesů, technickou přípravu výroby SL a intenzifikují tavení slévárenských slitin, vedoucí ke zlepšení technologie výrobků, tak, aby byl výrobek kvalitnější a tím i konkurenceschopnější. Management, THP, DV v rámci slévárny 1.) taviči 2.) slévači a) povrchová ochrana jader a forem / 16 vyuč. hodin b) prevence vzniku slévárenských vad v odlitcích / 16 vyuč. hodin c) příprava a jakost formovacích směsí / 16 vyuč. hodin d) řízení a intenzifikace slévárenských slitin / 16 vyuč. hodin e) technická příprava výroby SL / 16 vyuč. hodin f) novinky v oblasti slévárenství / 8 vyuč. hodin + ekonomika Obsahově budou jednotlivá školení zaměřena na profesní potřeby firmy v oblasti technologické přípravy výroby a vlastní výroby. Lektoři s praxí ve vzdělávání v tomto oboru minimálně 5 roků Minimálně 7 osob, maximálně 15 osob Dodavatel zajistí učebnice, studijní manuály, dataprojektor. Prostory učebny a praktických cvičení zajistí zadavatel Závěrečný test, praktická zkouška Název: K21 Kurz obsluhy tlakových nádob Charakteristika/cíl kurzu: Kurz je určen všem obsluhovačům těchto zařízení. Vyhl.18/1979 v platném znění, NV 285/2000 Sb.,NV 20/2003 Sb.,NV 26/2003 Sb. ČSN ,ČSN , ČSN , ČSN EN Tento kurz je určen jak pro základní získání kvalifikace, tak i pro jejich udržení platnosti. Zaměstnanci, dělníci obsluhující tlakové nádoby ve výrobních provozech. Rozsah: a) základy obsluhy / 8 vyuč. hodin b) obnovovací + novinky / 4 vyuč. hodiny Strana 18 / 43

19 Obsah: Lektorské zabezpečení: Název: K22 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Lektorské zabezpečení: Způsob ukončení 1.) Přehled o zásadách BOZP. 2.) Seznámení se s obsluhou průmyslových technologií (nejčastěji při přípravě ztlačeného vzduchu nebo jiných plynů). 3.) Seznámení se s obsluhou vytápění budov a s ohřevem užitkové teplé vody. 4.) Seznámení se s jednoduchou údržbou zařízení. 5.) Seznámení se průvodní dokumentací výrobce zařízení a s vedením provozní dokumentace. 6.) Získání osvědčení způsobilosti k této činnosti. Lektoři držitelé oprávnění pro tento typ školení. Minimálně 1 osoba, maximálně 20 osob Zajistí dodavatel. Skripta k problematice NTV, studijní manuály, dataprojektor Závěrečná zkouška: písemný test, praktická zkouška Školení dozorců, řidičů výtahů Získání odborné způsobilosti k výkonu profese dozorce, řidič výtahu Zaměstnanci, dělníci obsluhující výtahy a) základy obsluhy / 4 vyučovací hodiny b) obnovovací + novinky Normy, vyhlášky a související předpisy, bezpečnost při obsluze výtahů Základní druhy výtahů, charakteristika jejich pohonů Povinnosti dozorce, řidiče výtahu, termíny prohlídek a zkoušek, odstraňování závad,praktické zaučení na výtahu Lektor držitel dokladu vystaveného akreditační autoritou na tento typ školení. Minimálně 1 osoba, maximálně 20 osob Zajistí dodavatel. Skripta k problematice NTV, studijní manuály, dataprojektor Závěrečný písemný test, praktická zkouška Název: K23 Charakteristika/cíl kurzu: Rozsah: Obsah: Pravidelná školení profesionálních řidičů Určeno pro řidiče vlastnící profesní průkaz způsobilosti. Každý řidič je povinen absolvovat zdokonalovací školení v pravidelných ročních kurzech. Školení je cíleně zaměřeno na potřeby firmy, případně konkrétních řidičů. Cílem není jen opakování dopravních předpisů - řidiči vlastnící průkaz profesní způsobilosti - osoba starší 18 let Pravidelná školení profesionálních řidičů - 8 vyuč. hodin / kurz + 2 hodiny teorie, novinky v BOZP V rámci pravidelných školení budou nabízena tato témata: 1. Hospodárná a ekologická jízda - zásady hospodárné jízdy, faktory ovlivňující spotřebu paliva, přizpůsobení hnacího řetězce profilu trasy a zatížení vozidla, odborná obsluha a údržba vozidla. 2. Bezpečná a defenzívní a jízda Strana 19 / 43

20 - příčiny a důsledky nehodovosti, preventivní a represivní opatření, technický vývoj vozidel a jejich bezpečnostních systémů, - stav pozemních komunikací, rozvoj schopností a dovedností řidiče pro zvýšení bezpečnosti. 3. Pracovní režimy řidičů - limity doby řízení a odpočinku, - funkce používání tachografu, náhradní záznamy činnosti řidiče, - zvláštní případy (např. osádka dvou řidičů, odpočinek na trajektu, režim výjimek, způsob kontroly. 4. Digitální tachografy - konstrukce digitálního tachografu, manuální zadávání činností, zobrazení dat na displeji a výtisky, - povinnosti držitele karty řidiče, - export dat, ovládání přístroje v konkrétních situacích. 5. Uložení a upevnění nákladu - požadavky předpisů a odpovědností řidiče za uložení a zabezpečení nákladu, - síly působící na náklad, principy zajištění nákladu, jednoduché výpočty počtu úvazů, - upínací a zajišťovací prostředky, příklady upevnění různých druhů nákladů. 6. Dopraví předpisy aktuálně - pravidla provozu na pozemních komunikacích v ČR, - aktuální změny a novinky zákona a jiných předpisů, - výklad znění předpisů s ohledem na profesionálního řidiče, - chování řidiče v konkrétních situacích. 7. Mezinárodní dopravní předpisy - pravidla provozu na pozemních komunikacích v mezinárodním měřítku, - doklady způsobilosti řidiče, - odlišnosti v jednotlivých zemích, dohled a kontroly řidiče vozidla, - technická způsobilost vozidel. 8. Dopravní nehody - situace z pohledu zákona, povinnosti účastníků dopravní nehody, - označení místa a dokumentace nehody, - postup při řešení následků nehody, - poskytnutí první pomoci, prevence. 9. Doklady řidiče, vozidla, nákladu - doklady, které musí mít u sebe řidič vozidla, - doklady k nákladu, zahraniční povolení resp. Europovolení, - doklady k vozidlu, zvláštní doklady. 10. Únava, stres a životospráva - význam dobré zdravotní kondice řidiče, - projevy a důsledky únavy, stres a z něho plynoucí rizika, - negativní vliv návykových látek, - návrh životosprávy řidiče, vzor vhodného jídelníčku. 11. Silniční kontroly - kontrolní orgány a jejich pravomoci, - předmět silniční kontroly a zákonné požadavky na řidiče, Strana 20 / 43

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více