Usnesení. nám. 125, Pardubice, IČO o poskytnutí neinvestiční. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822 o poskytnutí neinvestiční. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 43. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města schvaluje: 1188/R/ /R/ Předložený program schůze rady města. Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na přípravu a konání 17. ročníku festivalu Dny slovenské kultury v Moravské Třebové ve výši Kč. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 1190/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČO o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na přípravu a konání festivalů Městské slavnosti a Moravskotřebovské kejkle a kratochvíle ve výši Kč. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 1191/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČO o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na přípravu a konání 1. ročníku hudebního festivalu Hřebečský slunovrat ve výši Kč. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 1192/R/ Čerpání částky Kč z rezervního fondu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. Účelem čerpání je zakoupení počítačů pro částečnou modernizaci počítačové učebny ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel školy 1193/R/ Záměr odprodeje stavebních pozemků v dražbě dle zákona č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů: 1. Pozemek parc. č. 1944/1 o výměře 735 m 2, kultura zahrada,

2 Město Moravská Třebová 2 pozemek parc. č. 1975/2 o výměře 22 m 2, kultura zahrada a pozemek parc. č. 2040/13 o výměře 15 m 2, kultura ostatní plocha (tyto tvoří jeden stavební pozemek) vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na Písku Výchozí cena pozemku pro dražbu: Kč 2. Pozemek parc. č. 2055/93 o výměře m 2, kultura orná půda v Výchozí cena pozemku pro dražbu: Kč Na části pozemku o výměře 39 m 2 je ochranné pásmo vysokého napětí. Vlastník je povinen řídit se zákonem č. 458/2000 Sb., (energetický zákon). 3. Pozemek parc. č. 2055/94 o výměře m 2, kultura orná půda v Výchozí cena pozemku pro dražbu: Kč Na části pozemku o výměře 721 m 2 je ochranné pásmo vysokého napětí. Vlastník je povinen řídit se zákonem č. 458/2000 Sb., (energetický zákon). 4. Pozemek parc. č. 2055/97 o výměře m 2, kultura orná půda v Výchozí cena pozemku pro dražbu: Kč 5. Pozemek parc. č. 2055/98 o výměře 999 m 2, kultura orná půda v Výchozí cena pozemku pro dražbu: Kč Na části pozemku o výměře 205 m 2 je ochranné pásmo vysokého napětí. Vlastník je povinen řídit se zákonem č. 458/2000 Sb., (energetický zákon). 6. Pozemek parc. č. 2055/99 o výměře 975 m 2, kultura orná půda v Výchozí cena pozemku pro dražbu: Kč Na části pozemku o výměře 246 m 2 je ochranné pásmo vysokého napětí. Vlastník je povinen řídit se zákonem č. 458/2000 Sb., (energetický zákon). 7. Pozemek parc. č. 2055/100 o výměře 797 m 2, kultura orná půda v Výchozí cena pozemku pro dražbu: Kč Na části pozemku o výměře 233 m 2 je ochranné pásmo vysokého napětí. Vlastník je povinen řídit se zákonem č. 458/2000 Sb., (energetický zákon). 8. Pozemek parc. č. 2055/101 o výměře 980 m 2, kultura orná půda v Výchozí cena pozemku pro dražbu: Kč

3 Město Moravská Třebová 3 9. Pozemek parc. č. 2055/102 o výměře 910 m 2, kultura orná půda v Výchozí cena pozemku pro dražbu: Kč Do 5 let od ukončení výstavby technické infrastruktury bude ukončena následná výstavba bytových jednotek. Ukončení výstavby znamená v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, že je stavba schopna samostatného užívání na základě kolaudačního souhlasu u staveb, na které bylo vydáno stavební povolení na základě oznámení stavebního úřadu u ohlášených staveb. Římsa stavby rodinného domku bude ve výši maximálně 7 m a vzdálenost uliční čáry od hranice pozemku bude 6 m. 1194/R/ Záměr prodeje pozemku parc. č. 2088/45 o výměře 53 m 2, kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nerudova. 1195/R/ Záměr prodeje pozemku parc. č. 1009/2 o výměře 28 m 2, kultura zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 1010/2 o výměře 38 m 2, kultura zahrada vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Tyršova. 1196/R/ Záměr převodu pozemku parc. č. 2293/8 o výměře 2 m 2, kultura ostatní plocha, pozemku parc. č. 2294/6 o výměře 2 m 2 a pozemku parc. č. 2294/7 o výměře 2 m 2 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Anenské údolí. 1197/R/ Záměr prodeje id.1/2 bytového domu č. p. 148, č. o. 30 na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové na pozemku parc. č. 121/4 včetně id.1/2 pozemku parc. č. 121/4 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město. 1198/R/ Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 53 m 2, kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú Moravská Třebová.

4 Město Moravská Třebová /R/ Pronájem části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 108 m 2, kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú Moravská Třebová, na dobu neurčitou. Výše pronájmu bude stanovena dle usnesení rady města č. 1337/050405, bod /R/ Ukončení nájemní smlouvy č. 2/2005 ze dne 2. února 2005 uzavřené mezi městem Moravská Třebová, jako pronajímatelem a Speciální základní školou, mateřskou školou a praktickou školou Moravská Třebová, se sídlem Moravská Třebová, část obce Předměstí č. p. 287, ul. Komenského č. o. 26, jako nájemcem, a to dohodou ke dni 31. prosince /R/ Záměr pronájmu nebytového prostoru, vedeného pod číslem P6, v přízemí domu č. p. 1479, část obce Předměstí, ul. Svitavská č. o. 24 v Moravské Třebové o celkové výměře 36,01 m 2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/ /R/ Záměr výpůjčky nemovitosti č. p. 655 na ul. Svitavské č. o. 44 v Moravské Třebové. 2003/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 1 o velikosti na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové. 2004/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti v části obce Boršov č. p. 73 v Moravské Třebové. 2005/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na 1. byt č. 5 o velikosti na ul. Nádražní č. o. 19 v Moravské Třebové s platností od byt č. 9 o velikosti na ul. Školní č. o. 4 v Moravské Třebové s platností od byt č. 10 o velikosti na ul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové

5 Město Moravská Třebová 5 s platností od byt č. 1 o velikosti na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od byt č. 5 o velikosti na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové s platností od byt č. 1 o velikosti na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od /R/ Ve věci odvolání proti usnesení rady města č. 1161/R/ následující usnesení: 1. potvrzuje své usnesení č. 1161/R/300112, kterým stanovila po dobu rekonstrukce nájemné v bytě č. 1 v domě na ul. Bránské č. o. 16 ve výši 24,58 Kč/m 2 s tím, že toto nájemné platí od data usnesení, 2. schvaluje náhradní ubytování v bytě č. 11 na ul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové od do z důvodu provádění oprav ve stávajícím bytě, 3. doporučuje Zastupitelstvu města potvrdit usnesení Rady města č. 1161/R/ s tím, že nájemné je stanoveno od data usnesení. 2007/R/ Uzavření dodatku č. 4 smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji v souladu s předloženým návrhem. Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 2008/R/ Uzavření smlouvy s firmou TOP AUDITING, s.r.o. se sídlem Kotlářská 931/53, Brno, IČ: na vypracování auditu projektu Vzdělávání v egon centru Moravská Třebová, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/ v souladu s předloženým návrhem. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 2009/R/ Uzavření Smlouvy o spolupráci na projektu Bonus pas Českomoravského pomezí s dobrovolným svazkem obcí Českomoravské pomezí, Bří Šťastných 1000, Litomyšl, IČ: , v souladu s předloženým návrhem. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 2010/R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Papera s.r.o., Hálkova 2217/13, Svitavy, IČ: na dodávku

6 Město Moravská Třebová 6 drogistického zboží pro potřeby provozu Sociálních služeb města Moravská Třebová. Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 2011/R/ Povolení trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová v oblasti zakázek na dodávku upgradu softwaru, který organizace využívá při své činnosti. Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 2012/R/ Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení Oprava střechy a komínů bytového domu na nám. T. G. Masaryka č. p. 30, č. o. 33 v Moravské Třebové Josefem Šťastným, Brněnská č. p. 50, č. o. 45, , Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem. Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb 2013/R/ Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení Oprava střechy a komínů bytového domu na nám. T. G. Masaryka č. p. 29, č. o. 35 v Moravské Třebové Josefem Šťastným, Brněnská č. p. 50, č. o. 45, , Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem. Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb 2014/R/ Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení Rekonstrukce bytu č. 3 zřízení 2 bytových jednotek na ulici Bránská č. o. 8 v Moravské Třebové Miroslavem Lopourem, Piaristická č. p. 136, č. o. 3, , Moravská Třebová. Z: Bc. Gabriela Horčíková, ředitelka Technických služeb 2015/R/ Změnu svého unesení č. 917/R/ takto: Původní znění: Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. ORM 41/2011 na veřejnou zakázku Cesta od renesance k baroku stavební část projektu", s firmou CGM Czech, a.s., Táborská 1148, Říčany v souladu s předloženým návrhem. Nové znění: Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. ORM

7 Město Moravská Třebová 7 41/2011 na veřejnou zakázku Cesta od renesance k baroku stavební část projektu", s firmou CGM Czech, a.s., Táborská 1148, Říčany, jehož předmětem je změna termínu dokončení zakázky do v souladu s předloženým návrhem. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM Rada města neschvaluje: 2016/R/ Žádost obce Staré Město o bezplatné napojení technické ostrahy objektů obecního úřadu na Pult centrální ochrany města. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 2017/R/ Schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny (aktualizace k ) příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, podle předloženého návrhu. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 2018/R/ Schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny (aktualizace k ) příspěvkové městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, podle předloženého návrhu. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 2019/R/ Vzít na vědomí zprávu o přestupcích projednaných Městským úřadem Moravská Třebová, odborem kancelář starosty a tajemníka za rok Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 2020/R/ Schválit prodej 1. Pozemku parc. č. 389/16 o výměře 776 m 2, kultura ostatní plocha za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí takto: - 50 % před podpisem kupní smlouvy - 50 % do 30 dnů ode dne vkladu vlastnických práv. 2. Ideální 2/3 pozemku parc. č. 389/17 o výměře 648 m 2, kultura ostatní plocha za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí takto: - 50 % před podpisem kupní smlouvy

8 Město Moravská Třebová 8-50 % do 30 dnů ode dne vkladu vlastnických práv. 3. Ideální 1/3 pozemku parc. č. 389/17 o výměře 648 m 2, kultura ostatní plocha za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí takto: - 50 % před podpisem kupní smlouvy - 50 % do 30 dnů ode dne vkladu vlastnických práv. vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Dukelská. Část pozemku parc. č. 389/16 a část pozemku parc. č. 389/17 bude zatížena věcným břemenem práva vstupu na tyto pozemky za účelem údržby a opravy plynovodního vedení ve prospěch vlastníka plynovodního vedení. 2021/R/ Schválit prodej bytové jednotky č. 104/5 v domě na ul. Ztracené č. p. 104, č. o. 8 na pozemku parc. č. 158, sestávající se z kuchyně, jednoho pokoje, koupeny a WC o celkové výměře 29,55 m 2 včetně spoluvlastnického podílu o vel. 863/10000 na společných částech domu na výše uvedeném pozemku, na venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. Rada města vyhlašuje: 2022/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Aktualizace územně analytických podkladů ORP Moravská Třebová Úplná aktualizace 2012 a průběžná aktualizace 2013 a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno Zábrdovice, IČO REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hořická 50/20, Hradec Králové, IČO Ekotoxa s.r.o., Fišova 403/7, Brno Černá Pole, IČO GEOS LASER STAR, spol. s r.o., Jižní 870/2, Hradec Králové, IČO Atelier T plan, s.r.o., Na šachtě 497/9, Praha Holešovice, IČO Institut regionálních informací, s.r.o., Beethovenova 25/4, Brno, IČO AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno Slatina, IČO

9 Město Moravská Třebová 9 - T MAPY spol.s.r.o., Špitálská 150/10, Hradec Králové, IČO PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, IČO Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Václav Mačát, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník - Ing. Josef Jílek, člen, RNDr. Josef Ošťádal, náhradník - Ing. Dušan Sejbal, člen, Jiří Sova, náhradník - Ing. Soňa Elfmarková, člen, Ing. Miroslav Netolický, náhradník - Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - Nabídková cena - 100% Z: Ing. Dušan Sejbal, vedoucí OVUP 2023/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Obnova oken a restaurování stávajících oken Radnice čelní strana a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou pro obnovu oken: - Vítězslav Zilvar, Vitraj glass, Nádražní 159, Opočno, IČ: Vitrail Servis, 28. října 881/16, Zábřeh, IČ: Vít Fogl Dis., Makov 64, Litomyšl, IČ: Jiří Věneček, Jiráskova 10, Litomyšl IČ: Ladislav Kropáček, Gruna 58, Moravská Třebová, IČ: Seznam firem, které budou obeslány nabídkou pro restaurování oken: - Vítězslav Zilvar, Vitraj glass, Nádražní 159, Opočno, IČ: Vitrail Servis, 28. října 881/16, Zábřeh, IČ: Vít Fogl Dis., Makov 64, Litomyšl, IČ: Jiří Věneček, Jiráskova 10, Litomyšl IČ: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník - RNDr. Josef Ošťádal člen, Ing. Miloš Mička - náhradník - Eva Štěpařová člen, Karel Musil - náhradník 4. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena včetně DPH - 100% - termín realizace v období reference obdobných zakázek v min. počtu 3

10 Město Moravská Třebová 10 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 2024/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejné zakázky: - Obnova fasády domu nám. TGM 37/19, Moravská Třebová - Obnova střechy a komínů domu nám. TGM 34/25, Moravská Třebová - Obnova střechy Latinské školy Kostelní nám. 1, Moravská Třebová a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - Miroslav Lopour stavební firma, Piaristická 3, Moravská Třebová, IČ: Mati Moravia s.r.o., Koclířov 204, Koclířov u Svitav, IČ: Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, Moravská Třebová, IČ: Josef Šťastný zednické práce komplet, Brněnská 50/45, Moravská Třebová, IČ: JS Moravská Třebová s.r.o., Sušice 105, Moravská Třebová, IČ: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník - RNDr. Josef Ošťádal člen, Ing. Miloš Mička - náhradník - Eva Štěpařová člen, Karel Musil - náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena včetně DPH - 100% - termín realizace v období Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 2025/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku na výběr projektanta akce Vyprojektování mostů a lávek vč. svodnic pro úpravu Stříbrného potoka v Boršově a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - Ing. Pavel Starý, Kraskov 118, Seč, IČ: MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto, IČ: PRIST Brno s.r.o., Tř. kpt. Jaroše 1844/28, Brno, IČ: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, IČ: Ing. Jaromír Rušar, Ibsenova 124/11, Brno, IČ:

11 Město Moravská Třebová Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Václav Mačát - člen, Ing. Pavel Brettschneider -náhradník, - Ing. Miroslav Netolický - člen, Eva Štěpařová -náhradník, - Karel Musil - člen, Ludmila Lišková - náhradník - Václav Žáček - člen, Ing. Miloš Mička - náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena vč. DPH - 100% Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 2026/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Přeložení dešťové kanalizace Moravská Třebová Sušice a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - MATOUŠEK CZ a.s., Čechyňská 419/14a, Brno, IČ: ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, Mor. Třebová, IČ: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ: Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, Moravská Třebová, IČ: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ: (provoz Polička) - HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, PSČ , IČ: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník, - Ing. Miroslav Netolický člen, Eva Štěpařová -náhradník, - Karel Musil - člen, Ludmila Lišková - náhradník - Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Josef Jílek - náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena bez DPH - 100% Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM Rada města jmenuje: 2027/R/ Mgr. Dagmar Zouharovou šéfredaktorkou redakční rady Moravskotřebovského zpravodaje.

12 Město Moravská Třebová 12 Rada města potvrzuje: 2028/R/ Následující složení redakční rady Moravskotřebovského zpravodaje: - Mgr. Dagmar Zouharová, šéfredaktorka - PhDr. Jana Martínková, Martina Řezníčková, JUDr. Miloš Izák, PhDr. František Matoušek, Mgr. Peter Kopunecz, Ivana Müllerová, členové. Rada města bere na vědomí: 2029/R/ /R/ /R/ /R/ /R/ Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. Předložený zápis z jednání komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti konané dne Předloženou informaci o možnostech regulace hazardu v Moravské Třebové. Předložený zápis samosprávné komise Udánky z jednání dne , včetně návrhu stanoviska k požadavkům komise v zápise obsaženým. Předložený zápis z jednání samosprávné komise Sušice ze dne a zápis z mimořádného jednání samosprávné komise Sušice ze dne , včetně návrhu stanoviska k požadavkům komise v zápise obsaženým. 2034/R/ Předložený zápis z jednání samosprávné komise Boršov ze dne včetně návrhu stanoviska k požadavkům komise v zápise obsaženým. Rada města ukládá: 2035/R/ Vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka předložit do jednání rady města návrh obecně závazné vyhlášky města k regulaci hazardu v intencích zadání rady města (viz zápis z jednání rady města). Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST T: /R/ Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat ve věci prodeje pozemků parc. č. 1009/2 a 1010/2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Tyršova o ceně ve výši 40 Kč/m 2.

13 Město Moravská Třebová 13 T: Rada města: 2037/R/ Uděluje plnou moc Mgr. Aleně Podhorné, advokátce se sídlem Komenského 20, Moravská Třebová, PSČ , zapsané v ČAK pod ev.č. 9198, k zastupování ve věci soudního řízení o odstranění závad v bytě č. 2 v domě č. p. 66 na ul. Zámecké č. o. 13 v Moravské Třebové, vedeného u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 6C 19/2012. V Moravské Třebové Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek JUDr. Miloš Izák starosta města Ing. Pavel Brettschneider místostarosta města

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 114. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.07.2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 4

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 4. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 15.12.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Zadavatel. Veřejná zakázka na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam posuzovaných nabídek, identifikační údaje uchazečů:

Zadavatel. Veřejná zakázka na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam posuzovaných nabídek, identifikační údaje uchazečů: Zadavatel Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz 2012 Veřejné zakázky kategorie B Veřejná zakázka

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 72. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zadavatel. Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová

Zadavatel. Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zadavatel Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz 2013 Veřejné zakázky kategorie B Veřejná zakázka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více