BULLETIN ÚZEI. č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN ÚZEI. č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací"

Transkript

1 BULLETIN ÚZEI č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2 AKTUÁLNÍ VÝVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU OBSAH Shrnutí výsledků studie Shopping monitor Charakteristika studie a metodické zásady Nákupní podmínky Preferované typy prodejen Výběr konkrétního řetězce jako hlavního nákupního místa Vývoj znalosti jednotlivých řetězců Vztah zákazníků k jednotlivým řetězcům Spotřebitelské hodnocení řetězců Vybrané aspekty nákupního chování... 5 Shrnutí výsledků Ročenky Českého a slovenského obchodu a marketingu TOP 50 českého obchodu Obchodní aliance Budoucnost českého obchodu... 10

3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ STUDIE SHOPPING MONITOR Charakteristika studie a metodické zásady Výzkumný projekt je prováděn v souladu s podmínkami mezinárodního kodexu k praxi marketingového a sociálního výzkumu ESOMAR. Studie Shopping monitor 2009 přináší aktuální informace o názorech českých spotřebitelů na maloobchod a shrnuje výsledky kvantitativního výzkumu realizovaného v listopadu roku Cílem výzkumu bylo sledování nákupních zvyklostí, spokojenosti s nákupními podmínkami, spotřebitelských preferencí českých domácností a míry důležitosti faktorů ovlivňujících rozhodnutí o výběru nákupního místa. Speciální příloha RETAIL IMAGE navíc zprostředkovává i subjektivní vnímání jednotlivých řetězců. Výzkum byl proveden osobním dotazováním prostřednictvím sítě systematicky školených tazatelů na reprezentativním souboru náhodně vybraných domácností v celé ČR. 1 Nákupní podmínky Výběr prodejny, ve které zákazník realizuje největší část svých výdajů za potraviny, je podmíněn řadou faktorů jak subjektivních (sociální a ekonomické postavení apod.), tak objektivních (struktura obchodní sítě). V posledních čtyřech letech jsou preference zákazníků stabilizované a dochází pouze k dílčím změnám v pořadí faktorů. Deklarovaná důležitost sledovaných faktorů se změnila minimálně. To znamená, že váhy jednotlivých faktorů se ještě více přiblížily. Tento fakt je potvrzením vzrůstající komplexnosti rozhodování zákazníka. Jako nejdůležitější faktory byly vnímány čerstvost a kvalita zboží (známka 1,26 2 ), cenová úroveň (1,45), zřetelné označení cen (1,51), orientace v prodejně (1,57) a šíře sortimentu (1,58). Nejnáročnější jsou zákazníci hypermarketů, naopak nejméně nároční byli zákazníci malých samoobsluh. Zákazníci hypermarketů 3 jsou nadprůměrně spokojeni s většinou šetřených faktorů, zejména s šíří sortimentu. Rovněž zákazníci supermarketů 4 deklarují nadprůměrnou spokojenost, především oceňují možnost bezhotovostní platby. Zákazníci Společný projekt firem INCOMA RESEARCH, s. r. o., Praha a GfK, Praha: informace věcně navazuje na obdobné shrnutí provedené za rok Ocenění v bodové stupnici od 1 do 5, kdy 1 je nejvyšší ocenění a 5 nejnižší (systém školních známek). Samoobslužná prodejní jednotka s více než m 2 nepotravinářské sortimenty, s více než 18 pokladnami. prodejní plochy, výrazné zastoupení mají Samoobslužná prodejní jednotka se m 2 prodejní plochy, zcela převažuje rychloobrátkové zboží, se 4-18 pokladnami. 1

4 malých samoobsluh jsou spokojeni zejména s rychlostí obsluhy a u diskontů 5 jsou nakupující nadprůměrně spokojeni především s cenovou úrovní. Vývoj spokojenosti českých domácností s nákupními podmínkami Mezi zákazníky i nadále výrazně převažuje spokojenost s hlavním nákupním místem nad nespokojeností. Od konce devadesátých let se růst spokojenosti u většiny faktorů zpomalil, u některých faktorů již bylo dosaženo maxima. Nejvyšší nárůst velmi spokojených zákazníků byl v meziročním srovnání zaznamenán u faktoru čerstvost a kvalita zboží. Mezi faktory, se kterými jsou zákazníci nejvíce spokojeni, patří: prodejní doba, časová dostupnost prodejny, orientace v prodejně, šíře sortimentu, čistota prodejny a čerstvost a kvalita. Relativně nejméně jsou spokojeni s věrnostními programy, rozsahem poskytovaných zákaznických služeb, zastoupením značkových výrobků, cenovou úrovní a rychlostí odbavení. Míra spokojenosti s hlavním nákupním místem je různá u jednotlivých maloobchodních formátů. Nejčastěji jmenovaným faktorem z hlediska volby nákupního místa byla uváděna blízkost prodejny (66 % dotázaných), dále široký výběr zboží (45 %), dobré ceny za dobrou kvalitu (36 %), celkově příznivé ceny (30 %), akční ceny a slevy (26 %) a na šestém místě kvalita a čerstvost zboží (18 %). Zákazníci hypermarketů oceňují zejména široký výběr, u diskontů je to kombinace dobré ceny za dobrou kvalitu. Pro supermarket se zákazníci rozhodují kvůli snadné dostupnosti a u malých prodejen se jedná o snadnou dostupnost, rychlé odbavení a také příjemný a ochotný personál. 2 Preferované typy prodejen Hlavní nákupní místo potravin Výsledky výzkumu potvrzují stabilizaci podílu jednotlivých formátů na trhu (typ prodejny, ve kterém utratí domácnosti největší část výdajů za potraviny). Hypermarket je hlavním nákupním místem již pro 39 % zákazníků, diskontní prodejny preferuje 25 % dotázaných, supermarkety (po poklesu v předchozích letech) zůstávají stabilním nákupním místem a uvádí je 16 % dotázaných. Obliba malých samoobsluh a pultových prodejen poklesla na 12 %. Hypermarkety preferují především mladší respondenti, s vyšším vzděláním, rodiny se třemi a více členy, domácnosti s vyšším příjmem, z měst nad 20 tis. obyvatel; nejsilnější pozici mají hypermarkety v Olomouckém kraji. Supermarket je oblíben především domácnostmi z měst, zejména je oblíben v Jihomoravském kraji. Preference diskontních prodejen je vysoká především u domácností v městech s 5-20 tis. obyvatel, u starších 5 Samoobslužná prodejní jednotka, zcela převažuje rychloobrátkové zboží, prodejní plocha odpovídá supermarketům, je zde výrazně omezen sortiment a snížená cenová úroveň. 2

5 respondentů a v Karlovarském kraji. Malé prodejny jsou oblíbeny u domácností z obcí do 5 tis. obyvatel a u starších respondentů. Nejvyšší oblíbenost tohoto typu prodejen je ve Zlínském kraji. Kritéria pro výběr hlavního nákupního místa Nákupní místo u jednotlivých kategorií sortimentu lze, s určitým zjednodušením, rozdělit do tří základních okruhů: Trvanlivé zboží (konzervované a suché potraviny, mražené potraviny, nápoje, prostředky osobní hygieny, prací a úklidové prostředky; charakterem preferencí sem patří i mléčné výrobky apod.) se nakupují především v hypermarketech (preference %). Čerstvé potraviny (zejména masa a masných výrobků a pečiva) jsou charakteristické vysoké preference menších prodejen (menší samoobsluhy, pultové prodejny a řeznictví), pohybující se okolo %. Specifické zboží, nakupované menšinovými zákazníky (např. cigarety, krmivo pro zvířata), jsou charakterizovány tím, že je nakupuje jen přibližně 40 % dotázaných. 3 Výběr konkrétního řetězce jako hlavního nákupního místa Deset nejnavštěvovanějších obchodních řetězců představuje hlavní nákupní místo pro 79 % dotázaných. Tradičně silný je Kaufland (16 % preferencí), druhé místo si udrželo Tesco (hypermarket+supermarket+obchodní dům), které získalo 11 % preferencí. Penny Market zůstává třetí s 10 % preferencí. Z vývoje preferencí hlavního nákupního místa je zřejmý nejvýraznější nárůst preferenci u řetězců COOP, Billa, Hruška a Albert, největší pokles naopak zaznamenaly Jednota, Plus Diskont a Konzum. Z regionálního rozložení vyplývá, že nejsilnější z hypermarketů Kaufland má rozhodující pozici v Olomouckém a Karlovarském kraji. Nejlepší z diskontů Penny Market je silněji zastoupen spíše v českých krajích než na Moravě a nejpříznivější supermarket Albert má silné postavení na Vysočině. Nejmladší zákazníky mají: hypermarket Interspar a cah&carry Makro, s odstupem následovaný Hypernovou. Nejvíce spotřebitelů s vyšším vzděláním nakupuje v Hypernově a v Tescu. Hypermarkety si zákazníci volí převážně kvůli širokému sortimentu a příznivým cenám. Kaufland si zákazníci jasně volí pro akční ceny. Zákazníci Intersparu oceňují snadnou dostupnost. Zákazníci Globusu a Hypernovy nadprůměrně preferují kvalitní a čerstvé zboží. Zákazníci Makra preferují celkově příznivé ceny. Tesco přitahuje dlouhou prodejní dobou. Mezi diskonty, které zákazníci vyhledávají především pro dobré ceny za dobrou kvalitu a pro celkově nízké ceny, jsou patrné rovněž dílčí rozdíly. U Lidlu si zákazníci cení prodejní dobu a možnost platby kartou, u Plus Diskontu oceňují celkově příznivé ceny, u Penny Marketu příznivě hodnotí zejména dobré ceny za dobrou kvalitu i akční slevy. 3

6 Pro návštěvníky supermarketů je prvořadým faktorem blízkost prodejny či její příhodná poloha. Zákazníci Billy více než zákazníci ostatních supermarketů upřednostňují velký výběr a kvalitní a čerstvé zboží. U Alberta si cení snadnou orientaci. 4 Vývoj znalosti jednotlivých řetězců Při hodnocení míry znalosti potravinářských prodejen je hodnocena znalost spontánní (respondent si sám vybavuje názvy prodejen), podpořená (respondent odpovídá, zda dané jméno prodejny zná) a aktivní (respondent má osobní zkušenost s nákupem v prodejně). Ve spontánní znalosti potravinářských řetězců se na prvním místě udržel Kaufland (58 %), na druhé a třetí příčce je Tesco a Lidl (shodně 54 %). V první pětici se dále umístily řetězce Penny Market (42 %) a Hypernova (39 %). Nejvýraznější pokles spontánní znalosti zaznamenal Plus Diskont (-9 %), Globus (-4 %) a Jednota (-3 %). Počet řetězců s podpořenou znalostí (více než 80 %) klesl z dvanácti na jedenáct. Celková úroveň podpořené znalosti se u většiny řetězců mírně snížila. Na prvním místě je dostal Lidl (96 %), na druhém Kaufland (95 %), třetí je Hypernova (94 %), čtvrtým nejznámějším řetězcem byla Billa (92 %) a první pětici uzavírá Penny Market (91 %). 5 Vztah zákazníků k jednotlivým řetězcům Pořadí návštěvnosti se mírně změnilo. Nejnavštěvovanějším řetězcem je stále Kaufland, kde nakupuje více než polovina (56 %) dotázaných spotřebitelů. Druhé místo si udržel Lidl (44 %), na třetí pozici se dostal hypermarket Tesco (38 %). Následuje Hypernova (37 %) a supermarket Albert (33 %). Největší nárůst návštěvnosti zaznamenal Coop Diskont (+7 %) a hypermarket Tesco (+6 %). Pokles návštěvnosti se nejvýrazněji dotkl řetězce Plus Diskont (-7 %), Penny Market (-5 %) a Tesco Supermarket (-4 %). Vliv marketingových aktivit na návštěvnost řetězce lze odvodit ze srovnání návštěvnosti prodejny a znalosti letáků. Z tohoto srovnání vychází nejlépe Globus (vyrovnaný podíl zákazníků i spontánní znalosti letáků). Z tohoto srovnání vychází také dobře Kaufland, Lidl, hypermarket Tesco, Penny Market a Hypernova. 6 Spotřebitelské hodnocení řetězců Zákazníci, kteří deklarovali aktivní znalost prodejny, hodnotili tuto prodejnu z hlediska pěti následujících kritérií: cenové úrovně, šíře sortimentu, celkové atmosféry (prostředí) prodejny, kvality a čerstvosti zboží a z hlediska dostupnosti prodejny a kvality personálu. Hodnocení podle cenové úrovně Hodnocení cenové úrovně se pohybovalo ve značném rozpětí (známky od 1,71 do 3,17). Nejlépe byly vnímány hypermarkety, diskonty a cash&carry. Z jednotlivých obchodních řetězců byly nejlépe hodnoceny Kaufland (1,71), Tesco hypermarket (1,76), Penny Market 4

7 (1,84), těsně následován Tesco supermarketem (1,85) a Lidlem (1,86). Naopak horší známkou byly hodnoceny Billa (2,54), Jednota (2,53), Albert (2,51) a Coop Diskont (2,50). Hodnocení podle šíře sortimentu Při hodnocení šíře sortimentu bylo dosaženo jednak nejlepší známky (1,34), ale také největšího rozpětí známek ze všech hodnocených kritérií (nejlepší známka 1,34, nejhorší 3,17). Nejlépe jsou z hlediska šíře sortimentu hodnoceny hypermarkety a cash&carry, následované supermarkety. Nejlépe hodnoceným řetězcem je Globus (1,34), Tesco hypermarket (1,35) a Tesco OD (1,55). Na čtvrtém místě je Hypernova (1,57) a na pátém Makro (1,63). Nejhůře byly hodnoceny Jednota (2,53), Coop Diskont (2,53) a Flosman/Flop (2,42). Hodnocení podle kvality prostředí a atmosféry prodejny Obdobně jako u šíře sortimentu jsou hypermarkety hodnoceny jako nejlepší i z hlediska kvality prostředí a atmosféry prodejny. První místo patří Tescu hypermarket (1,60), druhá příčka patřila Globusu (1,62). Následují malé samoobsluhy Tuty (1,66) a Tip (1,67) a na pátém místě je Tesco OD a supermarket (shodně 1,74). Naopak nejhorší hodnocení mají: Makro (2,27), Coop Diskont (2,13) a Penny Market (2,12). Hodnocení podle čerstvosti a kvality zboží Rozpětí známek čerstvosti a kvality je ve srovnání s rokem 2007 výraznější a pohybuje se od 1,45 do 2,80. Zákazníci hodnotí řetězce z tohoto hlediska poměrně kladně. Obecně jsou nejlépe hodnoceny hypermarkety následované supermarkety. Nejlepší známku získal opět Globus (1,45), s odstupem následuje Tesco hypermarket (1,56), třetí místo patří Tuty (1,63), čtvrté a páté místo zaujímají Kaufland a Tesco OD (oba shodně 1,67). Hodnocení podle dostupnosti a kvality personálu Dostupnost a kvalita personálu jsou přednostmi menších prodejen, které jsou z těchto hledisek nejlépe hodnoceny. První místo patří prodejnám Tuty (1,49), Hruška (1,73) a Tip (1,76). Z větších řetězců jsou nejlépe hodnoceny Billa (8.-9. místo), Globus a Albert. V roce 2008 zaujal ve dvou z pěti hodnocených kritérií (šíře sortimentu, čerstvost a kvalita zboží) první příčku Globus, nicméně na celkově vedoucí pozici jej vystřídal Tesco hypermarket. 7 Vybrané aspekty nákupního chování Použití automobilu k nákupům Používání automobilu k nákupům se pro české zákazníky stalo běžným dopravním prostředkem již před několika lety. V současné době podíl spotřebitelů používajících automobil velmi často a občas vzrostl na úroveň 65 % z celkového počtu nakupujících. 5

8 Nákupy autem uskutečňují vzdělanější zákazníci, zákazníci mladší a středního věku, větší domácnosti s dětmi a spotřebitelé s vyššími příjmy. Vztah spotřebitelů k letákovým kampaním maloobchodních řetězců Zhruba pět let probíhá velmi úspěšná distribuce letáků spotřebitelům, která pokrývá přibližně 90 % dotazovaných. Nejvyšší úroveň znalosti letáků vykazují zákazníci Kauflandu (52 %), Lidlu (49 %) a Tesco hypermarketu (44 %). Vztah spotřebitelů k privátním značkám Privátní značky občas nakupuje 65 % domácností jednotlivých řetězců. Jen 12 % domácností se s privátními značkami ještě nesetkalo. Tyto značky nakupují zejména domácnosti s dětmi. Nejvíce nakupují privátní značky zákazníci prodejen cash&carry (téměř 80 %). Vztah spotřebitelů k biopotravinám Biopotraviny nakupuje jen necelá třetina domácností. Pravidelně je nakupuje pouhých 5 % respondentů. Přitom biopotraviny zná téměř 90 % domácností. Biopotraviny nakupují zejména respondenti s VŠ vzděláním, s vyššími příjmy a v Praze. Častěji je také nakupují domácnosti s dětmi. Téměř jedna čtvrtina respondentů starší věkové kategorie (60-69 let) a domácností s velmi nízkými příjmy se s biopotravinami ještě nesetkala. 6

9 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROČENKY ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO OBCHODU A MARKETINGU TOP 50 českého obchodu V roce 2007 pokračovala konsolidace českého obchodního trhu, což je patrné již z přehledu TOP 50 obchodních společností. Největších 10 firem se svou velikostí výrazně odděluje od zbytku trhu a uvnitř této skupiny se jasně diferencuje skupina pěti největších společností. Zejména po očekávaném začlenění sítě Plus do skupiny Rewe se špička žebříčku jasně oddělí od ostatních. Rewe má potenciál přesáhnout tržbami 50 mld. Kč a dotáhnout se téměř na úroveň skupiny Schwarz, který je největším uskupením na trhu. Top 10 obchodních skupin nejvíce přispěla k růstu úhrnných tržeb TOP 50. Úhrnné tržby TOP 10 vzrostly meziročně o 30 mld. Kč, což představuje 14% růst. Celkově tržby TOP 50 vzrostly o 47,3 mld. Kč, což je 12 %. Růst tržeb TOP 10 se v posledních letech zrychlil, dynamika růstu zbytku žebříčku stagnuje, nebo zvolna klesá. Rozevírání nůžek mezi oběma skupinami má tedy zrychlující se tendenci. Tab. 1 - TOP 10 obchodních společností podle maloobchodního obratu v mil. Kč Pořadí Firma Obrat AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s TESCO STORES ČR, a.s Makro Cash&Carry ČR, s.r.o Kaufland ČR, v.o.s GLOBUS ČR, k.s Penny Market, s.r.o GECO TABAK, a.s Lidl ČR, v.o.s Plus Discount, spol. s r.o Billa, spol. s r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Ani v rámci TOP 10 však není růstová rychlost všech společností stejná. Největšího růstu tržeb dosáhla společnost Tesco Stores ČR, následovaná firmami Billa, Kaufland, Ahold ČR a Geco Tabak. Hranici růstu o 2,5 mld. Kč překročila i společnost Globus ČR, což je vzhledem k jejímu konzervativnějšímu působení zcela mimořádný výkon. Konsolidaci českého maloobchodu (zejména v rychloobrátkovém zboží) potvrzuje dynamika vstupu mezinárodních řetězců na trh. Po strmém nárůstu řetězců v 90. letech se situace stabilizovala. Od roku 2006 opustilo náš trh již pět významných řetězců a tento proces ještě není u konce. 6 Partnerský projekt společnosti Incoma Research, časopisu Moderní obchod a slovenské agentury Terno Bratislava. 7

10 Druhou stranou konsolidace trhu je jeho diferenciace do specializovaných segmentů. V 90. letech přinesl růst širokosortimentních prodejen (především hypermarketů) jejich dominanci ve většině kategorií zboží (od potravin až po spotřební elektroniku). Tato situace je již minulostí, zhruba od roku 2003 lze sledovat opačný proces. Přes pokračující expanzi hypermarketů nastal jejich ústup ve specializovaných sortimentech. Týká se to především nepotravin, ale i některých kategorií čerstvých potravin. Koncentrace na nejvyšších příčkách TOP 50 otevírá prostor ke vstupu menších českých společností (specializovaných obchodních firem). Výsledkem je mírně rostoucí podíl českých firem na celkovém obratu TOP 50. Žebříček jednotlivých maloobchodních řetězců podle výše obratu dokládá význam, který mají moderní formy maloobchodu. Současně však ukazuje, že do TOP 50 vstupuje stále více specialistů a tento trend bude nadále sílit. Tab. 2 - TOP 10 obchodních společností podle obratu v sortimentu potravin v mil. Kč Pořadí Firma Obrat AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s MAKRO Cash&Carry ČR, s.r.o Kaufland ČR, v.o.s TESCO STORES ČR, a.s Penny Market, s.r.o Lidl ČR, v.o.s GECO TABAK, a.s GLOBUS ČR, k.s Plus Discount, spol. s r.o Billa, spol. s r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Mezi maloobchodními prodejci a v rychloobrátkovém zboží stále vedou standardní řetězce velkoplošných prodejen (hypermarkety, supermarkety a diskonty). Mezi velkoobchody tradičně vede řetězec Makro C&C. Tab. 3 - TOP 5 hypermarketových řetězců podle objemu obratu v mil. Kč Pořadí Řetězec Firma Obrat 2007 Počet jednotek 1. TESCO HYPERMARKET Tesco Stores ČR, a.s KAUFLAND Kaufland, v.o.s HYPERNOVA Ahold Czech Republic, a.s GLOBUS Globus ČR, k.s INTERSPAR Spar Česká obchodní, s.r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha 8

11 Tab. 4 - TOP 5 supermarketových řetězců podle objemu obratu v mil. Kč Pořadí Řetězec Firma Obrat 2007 Počet jednotek 1. ALBERT Ahold Czech Republic, a.s BILLA Billa, spol. s r.o TESCO SUPERMARKET Tesco Stores ČR, a.s TIP Coop Centrum SPAR Spar Česká obchodní, s.r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Tab. 5 - TOP 5 diskontních řetězců podle obratu v mil. Kč Pořadí Řetězec Firma Obrat 2007 Počet jednotek 1. PENNY MARKET Penny Market, s.r.o LIDL Lidl ČR, v.o.s PLUS Plus Discount, s.r.o NORMA Norma, k.s COOP DISKONT Konzum, OD Ústí nad Orlicí Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Obrat prodejců širokosortimentního zboží se na celkovém objemu tržeb 409 mld. Kč podílí 79 %. Z celkového rychloobrátkového obchodu připadá zhruba tři čtvrtiny na maloobchod (74 %) a zbytek na velkoobchodní činnost. Mezi maloobchodními formáty si drží dominantní pozici hypermarkety (54 %), následované diskonty (21 %) a supermarkety (15 %). V rámci současných tržních trendů mají menší prodejny rychloobrátkového zboží poměrně značný potenciál. Mezi významné tržní trendy patří diferenciace nákupního chování zákazníků, včetně rostoucího důrazu na úsporu času, preference čerstvých potravin, rostoucí zájem o příjemné nákupní prostředí. To jsou možnosti, ve kterých se mohou prosadit právě malé prodejny. Tyto příležitosti si velmi dobře uvědomují i velké obchodní společnosti, jak potvrzuje řada nově navržených konceptů (např. Tesco expres apod.). Je to však velmi obtížný terén, který vyžaduje vynikající znalost místních podmínek, osobní přístup k zákazníkům apod. 2 Obchodní aliance Rostoucí konkurence, koncentrace obchodních i dodavatelských firem a územní expanze maloobchodních řetězců zhoršuje pozici menších společností vůči zákazníkům i dodavatelům. Relativně rychlejší růst silných obchodních společností přitom vytlačuje nejen menší maloobchodní firmy, ale koncentrací distribuce od nákupu přes velkoobchod až po maloobchodní prodej konkuruje i menším velkoobchodním firmám. Proto se řada menších obchodních firem spojuje do kooperačních obchodních struktur. To je jeden z mála způsobů, který může být alespoň teoreticky úspěšný. Kooperace se soustřeďuje na tyto hlavní konkurenční faktory, které jsou příčinou převahy velkých obchodních společností: 9

12 Objem zboží nakupovaného od dodavatelů podle převažujícího sortimentu. Kooperace pracuje pro své členy jako fakturační centrála (přefakturovává objednané zboží mezi členy a dodavateli). Společná distribuce zboží. K zajištění společného odběru slouží aliancím jeden či několik velkoobchodů, které fungují pro maloobchodní členy aliance jako distribuční centra. Budování vlastní maloobchodní sítě, tj. typově jednotné sítě, umožňující provozovat centrální marketing, společnou cenovou politiku, sladit sortiment apod. Tab. 6 - Největší české nákupní aliance podle centrálně fakturovaného obratu v mil. Kč Pořadí Název aliance Centrální fakturace Rychloobrátkové zboží 1. COOP CENTRUM, družstvo MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o COOP MORAVA, s.r.o FLOP JIH, s.r.o ČEPOS / MO Bala VONET CR, s.r.o ENAPO, s.r.o SPAR ŠUMAVA, s.r.o Nepotravinářské zboží 7. Expert, s.r.o Euronics ČR, a.s EC-GROUP HELE Home Credit Finance, a.s Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha 3 Budoucnost českého obchodu Obchodní síť v ČR čekají pozvolné změny týkající se jak dynamiky růstu, tak i struktury (v počtu prodejen, prodejních ploch i tržních podílů). Celkový počet potravinářských prodejen do roku 2010 mírně vzroste, největší expanze se očekává u diskontů. Dobrou perspektivu mají také specializované prodejny potravin, případně některé koncepty konvenience 7. Expanze hypermarketů bude stále pokračovat, i když pomalejším tempem. Vývoj obchodu na jedné straně a změny ekonomického a sociálního prostředí na straně druhé s sebou také přinášejí změnu nákupního chování. Nákupní chování se bude měnit také vlivem růstu zájmu o zdravý životní styl ve všech jeho formách (při růstu výdajového 7 Výhodné, vhodné prodejny, ve kterých si může zákazník v dané chvíli pohodlně nakoupit vše, co právě potřebuje, jsou pro zákazníky časově dostupné v kteroukoliv dobu, jsou tedy výhodné jak nabízeným sortimentem, tak i prodejní dobou. 10

13 potenciálu části populace). Velký vliv bude mít také vývoj venkova. Obecně lze konstatovat, že vstup českých rodin do kvalitnějšího života bude jednou z nejvýznamnějších změn, se kterými se setkáme v následujících letech na celém trhu. Největší vliv na volbu nákupního místa potravin budou mít: kvalitní nabídka čerstvého zboží, dobrá dostupnost, nabídka kvalitního sortimentu (značky) a co nejnižší cena nejvíce nakupovaných položek. Lze sice budoucnosti očekávat pokles významu cen, to ale v žádném případě neznamená, že by se cena stala nedůležitou. Naopak s jistou nadsázkou se dá říci, že k ekonomickému přežití na trhu budou muset mít obchodníci dobré ceny za dobrou kvalitu. Cena však postupně přestane hrát roli hlavního diferenciačního faktoru. Obchodní společnosti budou na měnící se situace reagovat úpravami strategie ve všech oblastech. Rozhodující strategickou prioritou se stane diferenciace (marketingových strategií, cílových skupin zákazníků). Hlavní nástroje strategické diferenciace souvisejí s rostoucí tendencí zákazníků investovat do sebe (do kvality života, času, zdraví apod.). Z hlediska sortimentu to bude kvalita a nezávadnost čerstvých potravin, orientace na biopotraviny a nabídka regionálních specialit. V oblasti značkové strategie poroste orientace na vlastní značky podle pravidla kvalita za rozumnou cenu. Rovněž bude snaha o to, aby čas strávený nakupováním byl vnímán jako rozumně vynaložený. V komunikaci se zákazníky nebude rozhodovat intenzita či objem informací, ale jejich srozumitelnost, jednoduchost a důvěryhodnost. Zpracovala: Ing. Olga Štiková 11

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

VÝVOJ ČESKÉHO VNITŘNÍHO OBCHODU A JEHO IMAGE

VÝVOJ ČESKÉHO VNITŘNÍHO OBCHODU A JEHO IMAGE VÝVOJ ČESKÉHO VNITŘNÍHO OBCHODU A JEHO IMAGE Zdeněk Skála, ředitel výzkumu obchodu, INCOMA GfK 2010 Vydáno u příležitosti 20. výročí založení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 10. 5. 2010 [všechny tabulky

Více

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny Consumer Reporter Číslo 02 2014 Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny V specializovaných obchodech, jakými jsou například řeznictví, pekárny, prodejny ovoce a zeleniny, nechávají

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA Praha 3. února 2015 Absolutním vítězem a držitelem titulu MasterCard Obchodník roku 2014 se stejně jako loni stala IKEA Česká republika.

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ duben 2013 zdeněk skála research director retail & shopper incoma gfk GfK 2013 Retail Summit 2013, Prague 1 Situace v českém obchodě Jak se mění nákupní chování? Kam to směřuje?

Více

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH Praha 24.9.2008 Petr Mašek Období 1992-1993 Nerozvinutý trh v České republice Vznik mnoha malých prodejen Otevírání prvních nových stanic Přebírání zahraničních

Více

SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009. Czech Republic Nestlé CARO komunikace

SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009. Czech Republic Nestlé CARO komunikace SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009 Czech Republic Nestlé CARO komunikace For Nestlé Czech Republic elaborated by INCOMA GfK SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009 KOMBINACE METOD Chování zákazníka na prodejně

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Retail Summit 2007: hypermarkety rostou V Praze byla v únoru projednána strategie konsolidace trhu

Retail Summit 2007: hypermarkety rostou V Praze byla v únoru projednána strategie konsolidace trhu Retail Summit 2007: hypermarkety rostou V Praze byla v únoru projednána strategie konsolidace trhu Marta Prošková a Jaroslav Prošek Retail Summit 2007 se konal ve dnech 6. 7. 2. 2007 v Top Hotelu Praha.

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích Sběr dat Listopad 2014 Cílová osoba Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

Služeb prostředníků se využívá z důvodu vyšší efektivnosti. Snižuje se počet obchodních transakcí.

Služeb prostředníků se využívá z důvodu vyšší efektivnosti. Snižuje se počet obchodních transakcí. Distribuční politika Po této přednášce budete schopni: Vysvětlit, proč firmy používají distribuční cesty, a objasnit funkce, které plní Vysvětlit, jak členové distribuční cesty spolupracují při zajišťování

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy maloobchodních

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Maloobchodní prodej ve vztahu k zákazníkovi.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Maloobchodní prodej ve vztahu k zákazníkovi. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Maloobchodní prodej ve vztahu k zákazníkovi Marie Frýdková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

Management v retailu. Klára Houfová 15. 11. 2011

Management v retailu. Klára Houfová 15. 11. 2011 Management v retailu Klára Houfová 15. 11. 2011 Hezké odpoledne 2 Agenda Představení společnosti Ahold Naše organizace O čem je operační management v retailu Naše strategie Procesy v prodejně Jak řídíme

Více

Seminář Personal Shopping

Seminář Personal Shopping Váš IT partner pro retail, logistiku a distribuci Seminář Personal Shopping 20.9.2012, Praha Martin Bartoň Obsah Úvod do Multi Channel Personal Shopping Self Scanning Co to je? Výhody a přínosy Statistiky

Více

MARKETINGOVÝ MIX 1.4.2011. OBSAH KAPITOLY Výklad pojmu marketingový mix Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace NÁSTROJE MARK.

MARKETINGOVÝ MIX 1.4.2011. OBSAH KAPITOLY Výklad pojmu marketingový mix Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace NÁSTROJE MARK. MARKETINGOVÝ MIX Ing. Lukáš Kučera OBSAH KAPITOLY Výklad pojmu marketingový mix Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace SOŠ Velešín MARKETINGOVÝ MIX soubor vzájemně propojených proměnných, se kterými

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Vývoj obchodního trhu v České republice

Vývoj obchodního trhu v České republice Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně Vývoj obchodního trhu v České republice (Bakalářská práce) Autor: Iveta SEVEROVÁ, DiS. Vedoucí práce: RNDr. Jaroslav Bokůvka,

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 14 Číslo 6, 2004 Chování subjektů nezávislého maloobchodního

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK CENTRUM KRAKOV ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK Centrum Krakov základní údaje Centrum Krakov je projekt novostavby lokálního obchodního centra vznikajícího na místě

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

ANALÝZA DOSTUPNOSTI PROVOZNÍCH JEDNOTEK POTRAVINÁŘSKÝCH OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

ANALÝZA DOSTUPNOSTI PROVOZNÍCH JEDNOTEK POTRAVINÁŘSKÝCH OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY ANALÝZA DOSTUPNOSTI PROVOZNÍCH JEDNOTEK POTRAVINÁŘSKÝCH OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY Mgr. Michal Němec červenec 2012 Analýza dostupnosti provozních jednotek potravinářských obchodních řetězců

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty

Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty Biopotraviny, biokosmetiky, biotextil, fair trade Tom Václavík Agentura Green marketing poskytuje tradiční i guerillové marketingové metody a nástroje

Více

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012

Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká. Hotel Kaskády, 6.11.2012 Lekárenský reťazec cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr.Max a budúce výzvy a súvisiace riziká Hotel Kaskády, 6.11.2012 Dr.Max = 178 lekární na Slovensku Pre test reklamnej kampane september 2012

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu I. Popis retailingové firmy Charakteristika retailingové firmy (RF) Koncentrace, kooperace, internacionalizace Charakteristika

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

ANALÝZA MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V PROSTĚJOVĚ ANALÝZA MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V PROSTĚJOVĚ září 2013 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY POPTÁVKOVÉ STRANY TRHU V PROSTĚJOVĚ A OKOLÍ 2 STRUČNÁ ANALÝZA MALOOBCHODNÍHO TRHU V PROSTĚJOVĚ 3 POROVNÁNÍ MÍRY SATURACE OBCHODNÍHO

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

Tisková konference SOCR ČR

Tisková konference SOCR ČR Tisková konference SOCR ČR 21. 12. 2010 Zdeněk Juračka 2 1 Zdeněk Juračka prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předseda představenstva, SČMSD předseda představenstva, Coop Centrum 3 Hlavní témata

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

Věří Češi reklamě? 23. února 2012

Věří Češi reklamě? 23. února 2012 23. února 2012 Věří Češi reklamě? Reklamě nevěří více než polovina populace, nicméně nákup na základě reklamy přiznává 36 % osob. Nejdůvěryhodněji působí reklama v místě prodeje, největší problém lidé

Více

Nákupní řetězce nové výzvy

Nákupní řetězce nové výzvy Nákupní řetězce nové výzvy Nákupní řetězce nové výzvy geografie územní plánování ekologie lidská práva lokální ekonomika účast veřejnosti samospráva média občanská společnost Nákupní řetězce nové výzvy

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře

Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře Ivan Bohata Prezident AOVV Digitalizace mění náš život Internet mění naše zvyklosti a pomalu nabourává

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR TEZE Obchod v České republice v polovině první dekády 21. století (po vstupu do EU); rozhodující makroekonomické souvislosti

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Závěrečná zpráva z výzkumu Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Těšnov 5 110 00 Praha 1 tel. +420 222 246 404 fax +420 222 241 553 e-mail:

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk Identifikační číslo: 46678387 Ve Vimperku, dne 30. března 2015 Obsah: A. Informace o účetní jednotce B. Informace o činnosti účetní

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Zvykli si Češi platit kartami?

Zvykli si Češi platit kartami? ERSTE GROUP Stanislav Šmolík ředitel odboru akceptace platebních karet České spořitelny Obsah 1. Placení kartami u nás ve srovnání se zahraničím 2. ČS jako poskytovatel akceptace platebních karet srovnání

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více