BULLETIN ÚZEI. č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN ÚZEI. č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací"

Transkript

1 BULLETIN ÚZEI č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2 AKTUÁLNÍ VÝVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU OBSAH Shrnutí výsledků studie Shopping monitor Charakteristika studie a metodické zásady Nákupní podmínky Preferované typy prodejen Výběr konkrétního řetězce jako hlavního nákupního místa Vývoj znalosti jednotlivých řetězců Vztah zákazníků k jednotlivým řetězcům Spotřebitelské hodnocení řetězců Vybrané aspekty nákupního chování... 5 Shrnutí výsledků Ročenky Českého a slovenského obchodu a marketingu TOP 50 českého obchodu Obchodní aliance Budoucnost českého obchodu... 10

3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ STUDIE SHOPPING MONITOR Charakteristika studie a metodické zásady Výzkumný projekt je prováděn v souladu s podmínkami mezinárodního kodexu k praxi marketingového a sociálního výzkumu ESOMAR. Studie Shopping monitor 2009 přináší aktuální informace o názorech českých spotřebitelů na maloobchod a shrnuje výsledky kvantitativního výzkumu realizovaného v listopadu roku Cílem výzkumu bylo sledování nákupních zvyklostí, spokojenosti s nákupními podmínkami, spotřebitelských preferencí českých domácností a míry důležitosti faktorů ovlivňujících rozhodnutí o výběru nákupního místa. Speciální příloha RETAIL IMAGE navíc zprostředkovává i subjektivní vnímání jednotlivých řetězců. Výzkum byl proveden osobním dotazováním prostřednictvím sítě systematicky školených tazatelů na reprezentativním souboru náhodně vybraných domácností v celé ČR. 1 Nákupní podmínky Výběr prodejny, ve které zákazník realizuje největší část svých výdajů za potraviny, je podmíněn řadou faktorů jak subjektivních (sociální a ekonomické postavení apod.), tak objektivních (struktura obchodní sítě). V posledních čtyřech letech jsou preference zákazníků stabilizované a dochází pouze k dílčím změnám v pořadí faktorů. Deklarovaná důležitost sledovaných faktorů se změnila minimálně. To znamená, že váhy jednotlivých faktorů se ještě více přiblížily. Tento fakt je potvrzením vzrůstající komplexnosti rozhodování zákazníka. Jako nejdůležitější faktory byly vnímány čerstvost a kvalita zboží (známka 1,26 2 ), cenová úroveň (1,45), zřetelné označení cen (1,51), orientace v prodejně (1,57) a šíře sortimentu (1,58). Nejnáročnější jsou zákazníci hypermarketů, naopak nejméně nároční byli zákazníci malých samoobsluh. Zákazníci hypermarketů 3 jsou nadprůměrně spokojeni s většinou šetřených faktorů, zejména s šíří sortimentu. Rovněž zákazníci supermarketů 4 deklarují nadprůměrnou spokojenost, především oceňují možnost bezhotovostní platby. Zákazníci Společný projekt firem INCOMA RESEARCH, s. r. o., Praha a GfK, Praha: informace věcně navazuje na obdobné shrnutí provedené za rok Ocenění v bodové stupnici od 1 do 5, kdy 1 je nejvyšší ocenění a 5 nejnižší (systém školních známek). Samoobslužná prodejní jednotka s více než m 2 nepotravinářské sortimenty, s více než 18 pokladnami. prodejní plochy, výrazné zastoupení mají Samoobslužná prodejní jednotka se m 2 prodejní plochy, zcela převažuje rychloobrátkové zboží, se 4-18 pokladnami. 1

4 malých samoobsluh jsou spokojeni zejména s rychlostí obsluhy a u diskontů 5 jsou nakupující nadprůměrně spokojeni především s cenovou úrovní. Vývoj spokojenosti českých domácností s nákupními podmínkami Mezi zákazníky i nadále výrazně převažuje spokojenost s hlavním nákupním místem nad nespokojeností. Od konce devadesátých let se růst spokojenosti u většiny faktorů zpomalil, u některých faktorů již bylo dosaženo maxima. Nejvyšší nárůst velmi spokojených zákazníků byl v meziročním srovnání zaznamenán u faktoru čerstvost a kvalita zboží. Mezi faktory, se kterými jsou zákazníci nejvíce spokojeni, patří: prodejní doba, časová dostupnost prodejny, orientace v prodejně, šíře sortimentu, čistota prodejny a čerstvost a kvalita. Relativně nejméně jsou spokojeni s věrnostními programy, rozsahem poskytovaných zákaznických služeb, zastoupením značkových výrobků, cenovou úrovní a rychlostí odbavení. Míra spokojenosti s hlavním nákupním místem je různá u jednotlivých maloobchodních formátů. Nejčastěji jmenovaným faktorem z hlediska volby nákupního místa byla uváděna blízkost prodejny (66 % dotázaných), dále široký výběr zboží (45 %), dobré ceny za dobrou kvalitu (36 %), celkově příznivé ceny (30 %), akční ceny a slevy (26 %) a na šestém místě kvalita a čerstvost zboží (18 %). Zákazníci hypermarketů oceňují zejména široký výběr, u diskontů je to kombinace dobré ceny za dobrou kvalitu. Pro supermarket se zákazníci rozhodují kvůli snadné dostupnosti a u malých prodejen se jedná o snadnou dostupnost, rychlé odbavení a také příjemný a ochotný personál. 2 Preferované typy prodejen Hlavní nákupní místo potravin Výsledky výzkumu potvrzují stabilizaci podílu jednotlivých formátů na trhu (typ prodejny, ve kterém utratí domácnosti největší část výdajů za potraviny). Hypermarket je hlavním nákupním místem již pro 39 % zákazníků, diskontní prodejny preferuje 25 % dotázaných, supermarkety (po poklesu v předchozích letech) zůstávají stabilním nákupním místem a uvádí je 16 % dotázaných. Obliba malých samoobsluh a pultových prodejen poklesla na 12 %. Hypermarkety preferují především mladší respondenti, s vyšším vzděláním, rodiny se třemi a více členy, domácnosti s vyšším příjmem, z měst nad 20 tis. obyvatel; nejsilnější pozici mají hypermarkety v Olomouckém kraji. Supermarket je oblíben především domácnostmi z měst, zejména je oblíben v Jihomoravském kraji. Preference diskontních prodejen je vysoká především u domácností v městech s 5-20 tis. obyvatel, u starších 5 Samoobslužná prodejní jednotka, zcela převažuje rychloobrátkové zboží, prodejní plocha odpovídá supermarketům, je zde výrazně omezen sortiment a snížená cenová úroveň. 2

5 respondentů a v Karlovarském kraji. Malé prodejny jsou oblíbeny u domácností z obcí do 5 tis. obyvatel a u starších respondentů. Nejvyšší oblíbenost tohoto typu prodejen je ve Zlínském kraji. Kritéria pro výběr hlavního nákupního místa Nákupní místo u jednotlivých kategorií sortimentu lze, s určitým zjednodušením, rozdělit do tří základních okruhů: Trvanlivé zboží (konzervované a suché potraviny, mražené potraviny, nápoje, prostředky osobní hygieny, prací a úklidové prostředky; charakterem preferencí sem patří i mléčné výrobky apod.) se nakupují především v hypermarketech (preference %). Čerstvé potraviny (zejména masa a masných výrobků a pečiva) jsou charakteristické vysoké preference menších prodejen (menší samoobsluhy, pultové prodejny a řeznictví), pohybující se okolo %. Specifické zboží, nakupované menšinovými zákazníky (např. cigarety, krmivo pro zvířata), jsou charakterizovány tím, že je nakupuje jen přibližně 40 % dotázaných. 3 Výběr konkrétního řetězce jako hlavního nákupního místa Deset nejnavštěvovanějších obchodních řetězců představuje hlavní nákupní místo pro 79 % dotázaných. Tradičně silný je Kaufland (16 % preferencí), druhé místo si udrželo Tesco (hypermarket+supermarket+obchodní dům), které získalo 11 % preferencí. Penny Market zůstává třetí s 10 % preferencí. Z vývoje preferencí hlavního nákupního místa je zřejmý nejvýraznější nárůst preferenci u řetězců COOP, Billa, Hruška a Albert, největší pokles naopak zaznamenaly Jednota, Plus Diskont a Konzum. Z regionálního rozložení vyplývá, že nejsilnější z hypermarketů Kaufland má rozhodující pozici v Olomouckém a Karlovarském kraji. Nejlepší z diskontů Penny Market je silněji zastoupen spíše v českých krajích než na Moravě a nejpříznivější supermarket Albert má silné postavení na Vysočině. Nejmladší zákazníky mají: hypermarket Interspar a cah&carry Makro, s odstupem následovaný Hypernovou. Nejvíce spotřebitelů s vyšším vzděláním nakupuje v Hypernově a v Tescu. Hypermarkety si zákazníci volí převážně kvůli širokému sortimentu a příznivým cenám. Kaufland si zákazníci jasně volí pro akční ceny. Zákazníci Intersparu oceňují snadnou dostupnost. Zákazníci Globusu a Hypernovy nadprůměrně preferují kvalitní a čerstvé zboží. Zákazníci Makra preferují celkově příznivé ceny. Tesco přitahuje dlouhou prodejní dobou. Mezi diskonty, které zákazníci vyhledávají především pro dobré ceny za dobrou kvalitu a pro celkově nízké ceny, jsou patrné rovněž dílčí rozdíly. U Lidlu si zákazníci cení prodejní dobu a možnost platby kartou, u Plus Diskontu oceňují celkově příznivé ceny, u Penny Marketu příznivě hodnotí zejména dobré ceny za dobrou kvalitu i akční slevy. 3

6 Pro návštěvníky supermarketů je prvořadým faktorem blízkost prodejny či její příhodná poloha. Zákazníci Billy více než zákazníci ostatních supermarketů upřednostňují velký výběr a kvalitní a čerstvé zboží. U Alberta si cení snadnou orientaci. 4 Vývoj znalosti jednotlivých řetězců Při hodnocení míry znalosti potravinářských prodejen je hodnocena znalost spontánní (respondent si sám vybavuje názvy prodejen), podpořená (respondent odpovídá, zda dané jméno prodejny zná) a aktivní (respondent má osobní zkušenost s nákupem v prodejně). Ve spontánní znalosti potravinářských řetězců se na prvním místě udržel Kaufland (58 %), na druhé a třetí příčce je Tesco a Lidl (shodně 54 %). V první pětici se dále umístily řetězce Penny Market (42 %) a Hypernova (39 %). Nejvýraznější pokles spontánní znalosti zaznamenal Plus Diskont (-9 %), Globus (-4 %) a Jednota (-3 %). Počet řetězců s podpořenou znalostí (více než 80 %) klesl z dvanácti na jedenáct. Celková úroveň podpořené znalosti se u většiny řetězců mírně snížila. Na prvním místě je dostal Lidl (96 %), na druhém Kaufland (95 %), třetí je Hypernova (94 %), čtvrtým nejznámějším řetězcem byla Billa (92 %) a první pětici uzavírá Penny Market (91 %). 5 Vztah zákazníků k jednotlivým řetězcům Pořadí návštěvnosti se mírně změnilo. Nejnavštěvovanějším řetězcem je stále Kaufland, kde nakupuje více než polovina (56 %) dotázaných spotřebitelů. Druhé místo si udržel Lidl (44 %), na třetí pozici se dostal hypermarket Tesco (38 %). Následuje Hypernova (37 %) a supermarket Albert (33 %). Největší nárůst návštěvnosti zaznamenal Coop Diskont (+7 %) a hypermarket Tesco (+6 %). Pokles návštěvnosti se nejvýrazněji dotkl řetězce Plus Diskont (-7 %), Penny Market (-5 %) a Tesco Supermarket (-4 %). Vliv marketingových aktivit na návštěvnost řetězce lze odvodit ze srovnání návštěvnosti prodejny a znalosti letáků. Z tohoto srovnání vychází nejlépe Globus (vyrovnaný podíl zákazníků i spontánní znalosti letáků). Z tohoto srovnání vychází také dobře Kaufland, Lidl, hypermarket Tesco, Penny Market a Hypernova. 6 Spotřebitelské hodnocení řetězců Zákazníci, kteří deklarovali aktivní znalost prodejny, hodnotili tuto prodejnu z hlediska pěti následujících kritérií: cenové úrovně, šíře sortimentu, celkové atmosféry (prostředí) prodejny, kvality a čerstvosti zboží a z hlediska dostupnosti prodejny a kvality personálu. Hodnocení podle cenové úrovně Hodnocení cenové úrovně se pohybovalo ve značném rozpětí (známky od 1,71 do 3,17). Nejlépe byly vnímány hypermarkety, diskonty a cash&carry. Z jednotlivých obchodních řetězců byly nejlépe hodnoceny Kaufland (1,71), Tesco hypermarket (1,76), Penny Market 4

7 (1,84), těsně následován Tesco supermarketem (1,85) a Lidlem (1,86). Naopak horší známkou byly hodnoceny Billa (2,54), Jednota (2,53), Albert (2,51) a Coop Diskont (2,50). Hodnocení podle šíře sortimentu Při hodnocení šíře sortimentu bylo dosaženo jednak nejlepší známky (1,34), ale také největšího rozpětí známek ze všech hodnocených kritérií (nejlepší známka 1,34, nejhorší 3,17). Nejlépe jsou z hlediska šíře sortimentu hodnoceny hypermarkety a cash&carry, následované supermarkety. Nejlépe hodnoceným řetězcem je Globus (1,34), Tesco hypermarket (1,35) a Tesco OD (1,55). Na čtvrtém místě je Hypernova (1,57) a na pátém Makro (1,63). Nejhůře byly hodnoceny Jednota (2,53), Coop Diskont (2,53) a Flosman/Flop (2,42). Hodnocení podle kvality prostředí a atmosféry prodejny Obdobně jako u šíře sortimentu jsou hypermarkety hodnoceny jako nejlepší i z hlediska kvality prostředí a atmosféry prodejny. První místo patří Tescu hypermarket (1,60), druhá příčka patřila Globusu (1,62). Následují malé samoobsluhy Tuty (1,66) a Tip (1,67) a na pátém místě je Tesco OD a supermarket (shodně 1,74). Naopak nejhorší hodnocení mají: Makro (2,27), Coop Diskont (2,13) a Penny Market (2,12). Hodnocení podle čerstvosti a kvality zboží Rozpětí známek čerstvosti a kvality je ve srovnání s rokem 2007 výraznější a pohybuje se od 1,45 do 2,80. Zákazníci hodnotí řetězce z tohoto hlediska poměrně kladně. Obecně jsou nejlépe hodnoceny hypermarkety následované supermarkety. Nejlepší známku získal opět Globus (1,45), s odstupem následuje Tesco hypermarket (1,56), třetí místo patří Tuty (1,63), čtvrté a páté místo zaujímají Kaufland a Tesco OD (oba shodně 1,67). Hodnocení podle dostupnosti a kvality personálu Dostupnost a kvalita personálu jsou přednostmi menších prodejen, které jsou z těchto hledisek nejlépe hodnoceny. První místo patří prodejnám Tuty (1,49), Hruška (1,73) a Tip (1,76). Z větších řetězců jsou nejlépe hodnoceny Billa (8.-9. místo), Globus a Albert. V roce 2008 zaujal ve dvou z pěti hodnocených kritérií (šíře sortimentu, čerstvost a kvalita zboží) první příčku Globus, nicméně na celkově vedoucí pozici jej vystřídal Tesco hypermarket. 7 Vybrané aspekty nákupního chování Použití automobilu k nákupům Používání automobilu k nákupům se pro české zákazníky stalo běžným dopravním prostředkem již před několika lety. V současné době podíl spotřebitelů používajících automobil velmi často a občas vzrostl na úroveň 65 % z celkového počtu nakupujících. 5

8 Nákupy autem uskutečňují vzdělanější zákazníci, zákazníci mladší a středního věku, větší domácnosti s dětmi a spotřebitelé s vyššími příjmy. Vztah spotřebitelů k letákovým kampaním maloobchodních řetězců Zhruba pět let probíhá velmi úspěšná distribuce letáků spotřebitelům, která pokrývá přibližně 90 % dotazovaných. Nejvyšší úroveň znalosti letáků vykazují zákazníci Kauflandu (52 %), Lidlu (49 %) a Tesco hypermarketu (44 %). Vztah spotřebitelů k privátním značkám Privátní značky občas nakupuje 65 % domácností jednotlivých řetězců. Jen 12 % domácností se s privátními značkami ještě nesetkalo. Tyto značky nakupují zejména domácnosti s dětmi. Nejvíce nakupují privátní značky zákazníci prodejen cash&carry (téměř 80 %). Vztah spotřebitelů k biopotravinám Biopotraviny nakupuje jen necelá třetina domácností. Pravidelně je nakupuje pouhých 5 % respondentů. Přitom biopotraviny zná téměř 90 % domácností. Biopotraviny nakupují zejména respondenti s VŠ vzděláním, s vyššími příjmy a v Praze. Častěji je také nakupují domácnosti s dětmi. Téměř jedna čtvrtina respondentů starší věkové kategorie (60-69 let) a domácností s velmi nízkými příjmy se s biopotravinami ještě nesetkala. 6

9 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROČENKY ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO OBCHODU A MARKETINGU TOP 50 českého obchodu V roce 2007 pokračovala konsolidace českého obchodního trhu, což je patrné již z přehledu TOP 50 obchodních společností. Největších 10 firem se svou velikostí výrazně odděluje od zbytku trhu a uvnitř této skupiny se jasně diferencuje skupina pěti největších společností. Zejména po očekávaném začlenění sítě Plus do skupiny Rewe se špička žebříčku jasně oddělí od ostatních. Rewe má potenciál přesáhnout tržbami 50 mld. Kč a dotáhnout se téměř na úroveň skupiny Schwarz, který je největším uskupením na trhu. Top 10 obchodních skupin nejvíce přispěla k růstu úhrnných tržeb TOP 50. Úhrnné tržby TOP 10 vzrostly meziročně o 30 mld. Kč, což představuje 14% růst. Celkově tržby TOP 50 vzrostly o 47,3 mld. Kč, což je 12 %. Růst tržeb TOP 10 se v posledních letech zrychlil, dynamika růstu zbytku žebříčku stagnuje, nebo zvolna klesá. Rozevírání nůžek mezi oběma skupinami má tedy zrychlující se tendenci. Tab. 1 - TOP 10 obchodních společností podle maloobchodního obratu v mil. Kč Pořadí Firma Obrat AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s TESCO STORES ČR, a.s Makro Cash&Carry ČR, s.r.o Kaufland ČR, v.o.s GLOBUS ČR, k.s Penny Market, s.r.o GECO TABAK, a.s Lidl ČR, v.o.s Plus Discount, spol. s r.o Billa, spol. s r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Ani v rámci TOP 10 však není růstová rychlost všech společností stejná. Největšího růstu tržeb dosáhla společnost Tesco Stores ČR, následovaná firmami Billa, Kaufland, Ahold ČR a Geco Tabak. Hranici růstu o 2,5 mld. Kč překročila i společnost Globus ČR, což je vzhledem k jejímu konzervativnějšímu působení zcela mimořádný výkon. Konsolidaci českého maloobchodu (zejména v rychloobrátkovém zboží) potvrzuje dynamika vstupu mezinárodních řetězců na trh. Po strmém nárůstu řetězců v 90. letech se situace stabilizovala. Od roku 2006 opustilo náš trh již pět významných řetězců a tento proces ještě není u konce. 6 Partnerský projekt společnosti Incoma Research, časopisu Moderní obchod a slovenské agentury Terno Bratislava. 7

10 Druhou stranou konsolidace trhu je jeho diferenciace do specializovaných segmentů. V 90. letech přinesl růst širokosortimentních prodejen (především hypermarketů) jejich dominanci ve většině kategorií zboží (od potravin až po spotřební elektroniku). Tato situace je již minulostí, zhruba od roku 2003 lze sledovat opačný proces. Přes pokračující expanzi hypermarketů nastal jejich ústup ve specializovaných sortimentech. Týká se to především nepotravin, ale i některých kategorií čerstvých potravin. Koncentrace na nejvyšších příčkách TOP 50 otevírá prostor ke vstupu menších českých společností (specializovaných obchodních firem). Výsledkem je mírně rostoucí podíl českých firem na celkovém obratu TOP 50. Žebříček jednotlivých maloobchodních řetězců podle výše obratu dokládá význam, který mají moderní formy maloobchodu. Současně však ukazuje, že do TOP 50 vstupuje stále více specialistů a tento trend bude nadále sílit. Tab. 2 - TOP 10 obchodních společností podle obratu v sortimentu potravin v mil. Kč Pořadí Firma Obrat AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s MAKRO Cash&Carry ČR, s.r.o Kaufland ČR, v.o.s TESCO STORES ČR, a.s Penny Market, s.r.o Lidl ČR, v.o.s GECO TABAK, a.s GLOBUS ČR, k.s Plus Discount, spol. s r.o Billa, spol. s r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Mezi maloobchodními prodejci a v rychloobrátkovém zboží stále vedou standardní řetězce velkoplošných prodejen (hypermarkety, supermarkety a diskonty). Mezi velkoobchody tradičně vede řetězec Makro C&C. Tab. 3 - TOP 5 hypermarketových řetězců podle objemu obratu v mil. Kč Pořadí Řetězec Firma Obrat 2007 Počet jednotek 1. TESCO HYPERMARKET Tesco Stores ČR, a.s KAUFLAND Kaufland, v.o.s HYPERNOVA Ahold Czech Republic, a.s GLOBUS Globus ČR, k.s INTERSPAR Spar Česká obchodní, s.r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha 8

11 Tab. 4 - TOP 5 supermarketových řetězců podle objemu obratu v mil. Kč Pořadí Řetězec Firma Obrat 2007 Počet jednotek 1. ALBERT Ahold Czech Republic, a.s BILLA Billa, spol. s r.o TESCO SUPERMARKET Tesco Stores ČR, a.s TIP Coop Centrum SPAR Spar Česká obchodní, s.r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Tab. 5 - TOP 5 diskontních řetězců podle obratu v mil. Kč Pořadí Řetězec Firma Obrat 2007 Počet jednotek 1. PENNY MARKET Penny Market, s.r.o LIDL Lidl ČR, v.o.s PLUS Plus Discount, s.r.o NORMA Norma, k.s COOP DISKONT Konzum, OD Ústí nad Orlicí Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Obrat prodejců širokosortimentního zboží se na celkovém objemu tržeb 409 mld. Kč podílí 79 %. Z celkového rychloobrátkového obchodu připadá zhruba tři čtvrtiny na maloobchod (74 %) a zbytek na velkoobchodní činnost. Mezi maloobchodními formáty si drží dominantní pozici hypermarkety (54 %), následované diskonty (21 %) a supermarkety (15 %). V rámci současných tržních trendů mají menší prodejny rychloobrátkového zboží poměrně značný potenciál. Mezi významné tržní trendy patří diferenciace nákupního chování zákazníků, včetně rostoucího důrazu na úsporu času, preference čerstvých potravin, rostoucí zájem o příjemné nákupní prostředí. To jsou možnosti, ve kterých se mohou prosadit právě malé prodejny. Tyto příležitosti si velmi dobře uvědomují i velké obchodní společnosti, jak potvrzuje řada nově navržených konceptů (např. Tesco expres apod.). Je to však velmi obtížný terén, který vyžaduje vynikající znalost místních podmínek, osobní přístup k zákazníkům apod. 2 Obchodní aliance Rostoucí konkurence, koncentrace obchodních i dodavatelských firem a územní expanze maloobchodních řetězců zhoršuje pozici menších společností vůči zákazníkům i dodavatelům. Relativně rychlejší růst silných obchodních společností přitom vytlačuje nejen menší maloobchodní firmy, ale koncentrací distribuce od nákupu přes velkoobchod až po maloobchodní prodej konkuruje i menším velkoobchodním firmám. Proto se řada menších obchodních firem spojuje do kooperačních obchodních struktur. To je jeden z mála způsobů, který může být alespoň teoreticky úspěšný. Kooperace se soustřeďuje na tyto hlavní konkurenční faktory, které jsou příčinou převahy velkých obchodních společností: 9

12 Objem zboží nakupovaného od dodavatelů podle převažujícího sortimentu. Kooperace pracuje pro své členy jako fakturační centrála (přefakturovává objednané zboží mezi členy a dodavateli). Společná distribuce zboží. K zajištění společného odběru slouží aliancím jeden či několik velkoobchodů, které fungují pro maloobchodní členy aliance jako distribuční centra. Budování vlastní maloobchodní sítě, tj. typově jednotné sítě, umožňující provozovat centrální marketing, společnou cenovou politiku, sladit sortiment apod. Tab. 6 - Největší české nákupní aliance podle centrálně fakturovaného obratu v mil. Kč Pořadí Název aliance Centrální fakturace Rychloobrátkové zboží 1. COOP CENTRUM, družstvo MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o COOP MORAVA, s.r.o FLOP JIH, s.r.o ČEPOS / MO Bala VONET CR, s.r.o ENAPO, s.r.o SPAR ŠUMAVA, s.r.o Nepotravinářské zboží 7. Expert, s.r.o Euronics ČR, a.s EC-GROUP HELE Home Credit Finance, a.s Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha 3 Budoucnost českého obchodu Obchodní síť v ČR čekají pozvolné změny týkající se jak dynamiky růstu, tak i struktury (v počtu prodejen, prodejních ploch i tržních podílů). Celkový počet potravinářských prodejen do roku 2010 mírně vzroste, největší expanze se očekává u diskontů. Dobrou perspektivu mají také specializované prodejny potravin, případně některé koncepty konvenience 7. Expanze hypermarketů bude stále pokračovat, i když pomalejším tempem. Vývoj obchodu na jedné straně a změny ekonomického a sociálního prostředí na straně druhé s sebou také přinášejí změnu nákupního chování. Nákupní chování se bude měnit také vlivem růstu zájmu o zdravý životní styl ve všech jeho formách (při růstu výdajového 7 Výhodné, vhodné prodejny, ve kterých si může zákazník v dané chvíli pohodlně nakoupit vše, co právě potřebuje, jsou pro zákazníky časově dostupné v kteroukoliv dobu, jsou tedy výhodné jak nabízeným sortimentem, tak i prodejní dobou. 10

13 potenciálu části populace). Velký vliv bude mít také vývoj venkova. Obecně lze konstatovat, že vstup českých rodin do kvalitnějšího života bude jednou z nejvýznamnějších změn, se kterými se setkáme v následujících letech na celém trhu. Největší vliv na volbu nákupního místa potravin budou mít: kvalitní nabídka čerstvého zboží, dobrá dostupnost, nabídka kvalitního sortimentu (značky) a co nejnižší cena nejvíce nakupovaných položek. Lze sice budoucnosti očekávat pokles významu cen, to ale v žádném případě neznamená, že by se cena stala nedůležitou. Naopak s jistou nadsázkou se dá říci, že k ekonomickému přežití na trhu budou muset mít obchodníci dobré ceny za dobrou kvalitu. Cena však postupně přestane hrát roli hlavního diferenciačního faktoru. Obchodní společnosti budou na měnící se situace reagovat úpravami strategie ve všech oblastech. Rozhodující strategickou prioritou se stane diferenciace (marketingových strategií, cílových skupin zákazníků). Hlavní nástroje strategické diferenciace souvisejí s rostoucí tendencí zákazníků investovat do sebe (do kvality života, času, zdraví apod.). Z hlediska sortimentu to bude kvalita a nezávadnost čerstvých potravin, orientace na biopotraviny a nabídka regionálních specialit. V oblasti značkové strategie poroste orientace na vlastní značky podle pravidla kvalita za rozumnou cenu. Rovněž bude snaha o to, aby čas strávený nakupováním byl vnímán jako rozumně vynaložený. V komunikaci se zákazníky nebude rozhodovat intenzita či objem informací, ale jejich srozumitelnost, jednoduchost a důvěryhodnost. Zpracovala: Ing. Olga Štiková 11

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 4/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 4/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 4/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací AKTUÁLNÍ VÝVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU OBSAH Shrnutí výsledků studie Shopping monitor 2011... 1 Shrnutí výsledků Ročenky Českého a slovenského obchodu

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Aktuální vývoj vnitřního obchodu

Aktuální vývoj vnitřního obchodu BULLETIN ÚZEI Aktuální vývoj vnitřního obchodu Shrnutí výsledků ze studie Shopping monitor 2013 č. 1/2013 AKTUÁLNÍ VÝVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2013 Obsah Úvod...

Více

DŮLEŽITOST NÁKUPNÍCH MÍST A RYCHLOOBRÁTKOVÝCH KATEGORIÍ V KOŠÍKU ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ.

DŮLEŽITOST NÁKUPNÍCH MÍST A RYCHLOOBRÁTKOVÝCH KATEGORIÍ V KOŠÍKU ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ. DŮLEŽITOST NÁKUPNÍCH MÍST A RYCHLOOBRÁTKOVÝCH KATEGORIÍ V KOŠÍKU ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ. GfK Spotřebitelský Panel Retail Summit, Diskusní sekce F2 Ing. Vladimíra Šebková GfK 5.2.2014 1 Spořebitelský panel

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Maloobchod ČR a jednotný trh EU

Maloobchod ČR a jednotný trh EU Maloobchod ČR a jednotný trh EU Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ČR Maloobchod v ČR Obchod jedním z hlavních zdrojů hrubé přidané hodnoty V ČR tvoří 11,8 % HPH Podíly odvětví obchodu a ubytování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákupní chování venkovského obyvatelstva (obec Osvračín) Purchasing behaviour of rural population (locality Osvračín) Pavla Konopíková

Více

T I S K O V Á K O N F E R E N C E. SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU a GfK

T I S K O V Á K O N F E R E N C E. SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU a GfK T I S K O V Á K O N F E R E N C E SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU a GfK 28. března 2017 GfK, březen 28, 2017 Trendy v nákupním chování českých domácností Spotřebitelský Panel GfK Tisková konference SOCR,

Více

VÝVOJ ČESKÉHO VNITŘNÍHO OBCHODU A JEHO IMAGE

VÝVOJ ČESKÉHO VNITŘNÍHO OBCHODU A JEHO IMAGE VÝVOJ ČESKÉHO VNITŘNÍHO OBCHODU A JEHO IMAGE Zdeněk Skála, ředitel výzkumu obchodu, INCOMA GfK 2010 Vydáno u příležitosti 20. výročí založení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 10. 5. 2010 [všechny tabulky

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

Instore propagace v drogeriích TETA

Instore propagace v drogeriích TETA Instore propagace v drogeriích TETA Charakteristika naší agentury Visual Impact (VI) je specializovanou agenturou, která se zaměřuje na reklamní média v místě prodeje. Orientujeme se na pronájem a produkci

Více

Trendy obchodu s oděvy v ČR

Trendy obchodu s oděvy v ČR Trendy obchodu s oděvy v ČR ČR je globálním trhem PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Základní

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

r o z h o d n u t í : p o v o l u j e.

r o z h o d n u t í : p o v o l u j e. S 30/05-5046/05-OOHS V Brně dne 2. září 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 30/05, zahájeném dne 4. srpna 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

2 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ A CONVENIENCE KDE JSOU PŘÍLEŽITOSTI?

2 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ A CONVENIENCE KDE JSOU PŘÍLEŽITOSTI? CONVENIENCE A SPOTŘEBITEL ve střední a východní Evropě 1 Zdeněk Skála, INCOMA Research 24. 2 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ A CONVENIENCE KDE JSOU PŘÍLEŽITOSTI? 3 TRŽNÍ TRENDY A CONVENIENCE NAKUPOVÁNÍ

Více

Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování

Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování David Fiedor, Geografický ústav PřF MU Brno Zdeněk Szczyrba, Katedra geografie PřF UP v Olomouci Úvod Současný maloobchod: silně internacionalizované

Více

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny Consumer Reporter Číslo 02 2014 Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny V specializovaných obchodech, jakými jsou například řeznictví, pekárny, prodejny ovoce a zeleniny, nechávají

Více

Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba

Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba Agenda Pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? pk Solvent historie franšízy v ČR MO strategie pk Solvent Teta Drogerie pevná

Více

a p r o c e s n á k u p u Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A,

a p r o c e s n á k u p u Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, L O Y A L T Y M A N A G E M E N T a p r o c e s n á k u p u Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 30. 9. 2 0 0 9 STRUKTURA 1. DEFINICE VĚRNOSTI

Více

S 164/2007/KS-13048/2007/620 V Brně dne 27. července 2007

S 164/2007/KS-13048/2007/620 V Brně dne 27. července 2007 OT S 164/2007/KS-13048/2007/620 V Brně dne 27. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 164/07, zahájeném dne 28. června 2007 podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004

Více

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů

Stav a vývoj prodeje potravin ve vybrané oblasti v závislosti na rozvoji sítě supermarketů Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Specializace: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: kombinované Školní rok: 2002/2003 Teze diplomové práce: Stav a vývoj prodeje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Analýza nákupních podmínek a chování zákazníků ve městě Hlinsko (bakalářská práce) Autor: Lucie Vokáčová Vedoucí práce:

Více

Kamenný obchod versus / a / nebo E-commerce? Marta Nováková prezidentka 9. listopadu 2016

Kamenný obchod versus / a / nebo E-commerce? Marta Nováková prezidentka 9. listopadu 2016 Kamenný obchod versus / a / nebo E-commerce? Marta Nováková prezidentka 9. listopadu 2016 KDO JE SOCR? Druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR (26 let existence) Nezávislé a dobrovolné sdružení asociací,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Nákupní chování zákazníků v obci Blížejov. Consumer behavior in the village Blížejov

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Nákupní chování zákazníků v obci Blížejov. Consumer behavior in the village Blížejov ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákupní chování zákazníků v obci Blížejov Consumer behavior in the village Blížejov Barbora Weberová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ duben 2013 zdeněk skála research director retail & shopper incoma gfk GfK 2013 Retail Summit 2013, Prague 1 Situace v českém obchodě Jak se mění nákupní chování? Kam to směřuje?

Více

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Bio? Teď? Uvádět novou značku biopotravin v době krize? Každou ne, Naše Bio ano S důrazem na potřeby

Více

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY Seminář v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, 19/11/2012 Příspěvky Tomáš Drtina ( jednatel INCOMA GfK a zároveň GfK Regional Lead Retail Research and Shopper Insight

Více

Maloobchod a obchodní triky

Maloobchod a obchodní triky VY_32_INOVACE_MAR_98 Maloobchod a obchodní triky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákupní chování zákazníků českého venkova Shopping behaviour of Czech countryside customers Sabina Šimková Plzeň, 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Internet a zajímaví zákazníci jsou nejen v Praze Miloslav Hlavsa, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, skupina COOP Retail in Detail, Praha

Internet a zajímaví zákazníci jsou nejen v Praze Miloslav Hlavsa, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, skupina COOP Retail in Detail, Praha Internet a zajímaví zákazníci jsou nejen v Praze Miloslav Hlavsa, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, skupina COOP Retail in Detail, Praha 10.6.2015 Naše vize nákupního centra budoucnosti Kdo

Více

KLASA PRODÁVÁ! Zhodnocení nové komunikační strategie Klasa 2009-10 MCCANN WORLDGROUP 24.1. 2011

KLASA PRODÁVÁ! Zhodnocení nové komunikační strategie Klasa 2009-10 MCCANN WORLDGROUP 24.1. 2011 KLASA PRODÁVÁ! Zhodnocení nové komunikační strategie Klasa 2009-10 MCCANN WORLDGROUP 24.1. 2011 Stručné zhodnocení komunikační strategie v letech 2009-2010 Zhodnocení komunikační strategie 2009-10 Nová

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy maloobchodních

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE Ing. Jan Gušl předseda družstva CHARAKTERISTIKA REGIONU PŮSOBNOSTI DRUŽSTVA jihozápad České republiky,

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu. Internetové dotazování / CAWI (Computer Aided Web Interviewing)

Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu. Internetové dotazování / CAWI (Computer Aided Web Interviewing) 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu Sběr dat Září / říjen 2014 Cílová osoba Sledované kategorie Nakupoval/a v posledních 6 měsících na internetu

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH Praha 24.9.2008 Petr Mašek Období 1992-1993 Nerozvinutý trh v České republice Vznik mnoha malých prodejen Otevírání prvních nových stanic Přebírání zahraničních

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích Sběr dat Listopad 2014 Cílová osoba Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

L. Kubíčková, R. Presová

L. Kubíčková, R. Presová ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 14 Číslo 3, 2006 Vývoj malého a středního podnikání v obchodě

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský GfK Growth from Knowledge The knowledge you need to make successful business decisions Internetová

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015

Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí - květen 2015 oe0608 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: nadezada.cadova@soc.cas.cz Chování domácností a hodnocení stavu životního prostředí

Více

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko ev13 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí

Více

Budoucnost družstevn. stevního obchodu, leadera nezávisl. vislého obchodu v ČR. Miroslav Kajňák, SČMSD Martin Dokoupil, INCOMA Consult

Budoucnost družstevn. stevního obchodu, leadera nezávisl. vislého obchodu v ČR. Miroslav Kajňák, SČMSD Martin Dokoupil, INCOMA Consult Budoucnost družstevn, leadera nezávisl vislého obchodu v ČR Miroslav Kajňák, SČMSD Martin Dokoupil, INCOMA Consult Praha 6. 2. 2007 Agenda Realita a sen Síla spotřebních družstev Projekt Vize Retail Summit

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009. Czech Republic Nestlé CARO komunikace

SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009. Czech Republic Nestlé CARO komunikace SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009 Czech Republic Nestlé CARO komunikace For Nestlé Czech Republic elaborated by INCOMA GfK SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009 KOMBINACE METOD Chování zákazníka na prodejně

Více

Role značky vretailu (re brandingdrogerií Schlecker) David Vejtruba Praha 26.9.2012

Role značky vretailu (re brandingdrogerií Schlecker) David Vejtruba Praha 26.9.2012 Role značky vretailu (re brandingdrogerií Schlecker) David Vejtruba Praha 26.9.2012 Agenda Situace na trhu drogerií Rozdělení obratu Prodejny členění Změny v roce 2012 Co je to značka? Propozice < ->Esence

Více

Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV

Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV Český volejbalový svaz V Praze dne 31. srpna 2016 Registračně matriční komise Informace o vývoji členské základny a dospělých mládeže v letech 2000-2015 na základě podkladů statistiky ČUS/ČSTV Obsah: Úvod

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1: Seznam účastníků výzkumu

PŘÍLOHY. Příloha 1: Seznam účastníků výzkumu PŘÍLOHY Příloha 1: Seznam účastníků výzkumu Pěstitelé (uvedené množství hektarů představuje plochu, na které respondenti pěstují jablka): Bobek Karel, Pomona Těšetice a.s., Těšetice, Jihomoravský kraj,

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna Výhled na 3Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 27 20,4 24,6 Q4/2013: -11,5 22,8 17,7 23,1 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 Q1/2014:

Více

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA Praha 3. února 2015 Absolutním vítězem a držitelem titulu MasterCard Obchodník roku 2014 se stejně jako loni stala IKEA Česká republika.

Více

POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO. uzavřená mezi smluvními stranami:

POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO. uzavřená mezi smluvními stranami: LICENČNÍ SMLOUVA 1. Pan/paní POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO (dále jen autor ) uzavřená mezi smluvními stranami: Jméno a příjmení: Chromiaková Barbara Bytem: Heyrovského 3, Brno Narozen/a (datum

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor GASTRONOMIE (CATERINGU)

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor GASTRONOMIE (CATERINGU) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

REFLEXE PRODEJCŮ POTŘEB PRO DŮM A ZAHRADU

REFLEXE PRODEJCŮ POTŘEB PRO DŮM A ZAHRADU Závěrečná zpráva z marketingového výzkumu REFLEXE PRODEJCŮ POTŘEB PRO DŮM A ZAHRADU květen 0 Reflexe prodejců potřeb pro dům a zahradu květen 0 OBSAH CÍLE VÝZKUMU DESIGN VÝZKUMU HLAVNÍ ZÁVĚRY ZNALOST PRODEJCŮ

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Tisková zpráva. Q4 2013: Trh technického spotřebního zboží se vyvíjí pozitivně. Vývoj hodnoty prodeje technického zboží v České republice. mld.

Tisková zpráva. Q4 2013: Trh technického spotřebního zboží se vyvíjí pozitivně. Vývoj hodnoty prodeje technického zboží v České republice. mld. Tisková zpráva Q4 20: Trh technického spotřebního zboží se vyvíjí pozitivně 4. března 2014 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 815 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky

Více

Doplňující informace A.1. Obr. A.1 Tuzexové BONY Zdroj: vlastní materiály A.2

Doplňující informace A.1. Obr. A.1 Tuzexové BONY Zdroj: vlastní materiály A.2 56 Přílohy 57 A Doplňující informace A.1 Obr. A.1 Tuzexové BONY Zdroj: vlastní materiály A.2 Polsko 49 % Rumunsko 83 % Slovensko Maďarsko 28 % 28 % Česko 13 % 0 20 40 60 80 100 (v % ) Obr A.2 Procentuální

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu.

Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu. Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu. Do obchodu zařazujeme všechny činnosti spojené s nabídkou

Více

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti,

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti, III. ROZVODOVOST Ani v roce 08 absolutní počet nově rozvedených manželství nikterak nevybočil z úrovně posledních let. Celkem bylo schváleno 31 300 návrhů na rozvod 3, z nichž 65 % iniciovaly ženy. V relaci

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE duben 2006 Hana Krpálková 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně SYSTÉMY ŘÍZENÍ OBCHODNÍHO PROVOZU

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Ing. Gabriela Bendová Karpytová Obchod. I. ročník, učňovský obor kuchař, číšník

Ing. Gabriela Bendová Karpytová Obchod. I. ročník, učňovský obor kuchař, číšník ČÍSLO PROJEKTU ČÍSLO MATERIÁLU NÁZEV ŠKOLY CZ.1.07/1.5.00/34.0423 17 Obchod Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 AUTOR TEMATICKÝ CELEK ROČNÍK

Více