BULLETIN ÚZEI. č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN ÚZEI. č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací"

Transkript

1 BULLETIN ÚZEI č. 3/2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2 AKTUÁLNÍ VÝVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU OBSAH Shrnutí výsledků studie Shopping monitor Charakteristika studie a metodické zásady Nákupní podmínky Preferované typy prodejen Výběr konkrétního řetězce jako hlavního nákupního místa Vývoj znalosti jednotlivých řetězců Vztah zákazníků k jednotlivým řetězcům Spotřebitelské hodnocení řetězců Vybrané aspekty nákupního chování... 5 Shrnutí výsledků Ročenky Českého a slovenského obchodu a marketingu TOP 50 českého obchodu Obchodní aliance Budoucnost českého obchodu... 10

3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ STUDIE SHOPPING MONITOR Charakteristika studie a metodické zásady Výzkumný projekt je prováděn v souladu s podmínkami mezinárodního kodexu k praxi marketingového a sociálního výzkumu ESOMAR. Studie Shopping monitor 2009 přináší aktuální informace o názorech českých spotřebitelů na maloobchod a shrnuje výsledky kvantitativního výzkumu realizovaného v listopadu roku Cílem výzkumu bylo sledování nákupních zvyklostí, spokojenosti s nákupními podmínkami, spotřebitelských preferencí českých domácností a míry důležitosti faktorů ovlivňujících rozhodnutí o výběru nákupního místa. Speciální příloha RETAIL IMAGE navíc zprostředkovává i subjektivní vnímání jednotlivých řetězců. Výzkum byl proveden osobním dotazováním prostřednictvím sítě systematicky školených tazatelů na reprezentativním souboru náhodně vybraných domácností v celé ČR. 1 Nákupní podmínky Výběr prodejny, ve které zákazník realizuje největší část svých výdajů za potraviny, je podmíněn řadou faktorů jak subjektivních (sociální a ekonomické postavení apod.), tak objektivních (struktura obchodní sítě). V posledních čtyřech letech jsou preference zákazníků stabilizované a dochází pouze k dílčím změnám v pořadí faktorů. Deklarovaná důležitost sledovaných faktorů se změnila minimálně. To znamená, že váhy jednotlivých faktorů se ještě více přiblížily. Tento fakt je potvrzením vzrůstající komplexnosti rozhodování zákazníka. Jako nejdůležitější faktory byly vnímány čerstvost a kvalita zboží (známka 1,26 2 ), cenová úroveň (1,45), zřetelné označení cen (1,51), orientace v prodejně (1,57) a šíře sortimentu (1,58). Nejnáročnější jsou zákazníci hypermarketů, naopak nejméně nároční byli zákazníci malých samoobsluh. Zákazníci hypermarketů 3 jsou nadprůměrně spokojeni s většinou šetřených faktorů, zejména s šíří sortimentu. Rovněž zákazníci supermarketů 4 deklarují nadprůměrnou spokojenost, především oceňují možnost bezhotovostní platby. Zákazníci Společný projekt firem INCOMA RESEARCH, s. r. o., Praha a GfK, Praha: informace věcně navazuje na obdobné shrnutí provedené za rok Ocenění v bodové stupnici od 1 do 5, kdy 1 je nejvyšší ocenění a 5 nejnižší (systém školních známek). Samoobslužná prodejní jednotka s více než m 2 nepotravinářské sortimenty, s více než 18 pokladnami. prodejní plochy, výrazné zastoupení mají Samoobslužná prodejní jednotka se m 2 prodejní plochy, zcela převažuje rychloobrátkové zboží, se 4-18 pokladnami. 1

4 malých samoobsluh jsou spokojeni zejména s rychlostí obsluhy a u diskontů 5 jsou nakupující nadprůměrně spokojeni především s cenovou úrovní. Vývoj spokojenosti českých domácností s nákupními podmínkami Mezi zákazníky i nadále výrazně převažuje spokojenost s hlavním nákupním místem nad nespokojeností. Od konce devadesátých let se růst spokojenosti u většiny faktorů zpomalil, u některých faktorů již bylo dosaženo maxima. Nejvyšší nárůst velmi spokojených zákazníků byl v meziročním srovnání zaznamenán u faktoru čerstvost a kvalita zboží. Mezi faktory, se kterými jsou zákazníci nejvíce spokojeni, patří: prodejní doba, časová dostupnost prodejny, orientace v prodejně, šíře sortimentu, čistota prodejny a čerstvost a kvalita. Relativně nejméně jsou spokojeni s věrnostními programy, rozsahem poskytovaných zákaznických služeb, zastoupením značkových výrobků, cenovou úrovní a rychlostí odbavení. Míra spokojenosti s hlavním nákupním místem je různá u jednotlivých maloobchodních formátů. Nejčastěji jmenovaným faktorem z hlediska volby nákupního místa byla uváděna blízkost prodejny (66 % dotázaných), dále široký výběr zboží (45 %), dobré ceny za dobrou kvalitu (36 %), celkově příznivé ceny (30 %), akční ceny a slevy (26 %) a na šestém místě kvalita a čerstvost zboží (18 %). Zákazníci hypermarketů oceňují zejména široký výběr, u diskontů je to kombinace dobré ceny za dobrou kvalitu. Pro supermarket se zákazníci rozhodují kvůli snadné dostupnosti a u malých prodejen se jedná o snadnou dostupnost, rychlé odbavení a také příjemný a ochotný personál. 2 Preferované typy prodejen Hlavní nákupní místo potravin Výsledky výzkumu potvrzují stabilizaci podílu jednotlivých formátů na trhu (typ prodejny, ve kterém utratí domácnosti největší část výdajů za potraviny). Hypermarket je hlavním nákupním místem již pro 39 % zákazníků, diskontní prodejny preferuje 25 % dotázaných, supermarkety (po poklesu v předchozích letech) zůstávají stabilním nákupním místem a uvádí je 16 % dotázaných. Obliba malých samoobsluh a pultových prodejen poklesla na 12 %. Hypermarkety preferují především mladší respondenti, s vyšším vzděláním, rodiny se třemi a více členy, domácnosti s vyšším příjmem, z měst nad 20 tis. obyvatel; nejsilnější pozici mají hypermarkety v Olomouckém kraji. Supermarket je oblíben především domácnostmi z měst, zejména je oblíben v Jihomoravském kraji. Preference diskontních prodejen je vysoká především u domácností v městech s 5-20 tis. obyvatel, u starších 5 Samoobslužná prodejní jednotka, zcela převažuje rychloobrátkové zboží, prodejní plocha odpovídá supermarketům, je zde výrazně omezen sortiment a snížená cenová úroveň. 2

5 respondentů a v Karlovarském kraji. Malé prodejny jsou oblíbeny u domácností z obcí do 5 tis. obyvatel a u starších respondentů. Nejvyšší oblíbenost tohoto typu prodejen je ve Zlínském kraji. Kritéria pro výběr hlavního nákupního místa Nákupní místo u jednotlivých kategorií sortimentu lze, s určitým zjednodušením, rozdělit do tří základních okruhů: Trvanlivé zboží (konzervované a suché potraviny, mražené potraviny, nápoje, prostředky osobní hygieny, prací a úklidové prostředky; charakterem preferencí sem patří i mléčné výrobky apod.) se nakupují především v hypermarketech (preference %). Čerstvé potraviny (zejména masa a masných výrobků a pečiva) jsou charakteristické vysoké preference menších prodejen (menší samoobsluhy, pultové prodejny a řeznictví), pohybující se okolo %. Specifické zboží, nakupované menšinovými zákazníky (např. cigarety, krmivo pro zvířata), jsou charakterizovány tím, že je nakupuje jen přibližně 40 % dotázaných. 3 Výběr konkrétního řetězce jako hlavního nákupního místa Deset nejnavštěvovanějších obchodních řetězců představuje hlavní nákupní místo pro 79 % dotázaných. Tradičně silný je Kaufland (16 % preferencí), druhé místo si udrželo Tesco (hypermarket+supermarket+obchodní dům), které získalo 11 % preferencí. Penny Market zůstává třetí s 10 % preferencí. Z vývoje preferencí hlavního nákupního místa je zřejmý nejvýraznější nárůst preferenci u řetězců COOP, Billa, Hruška a Albert, největší pokles naopak zaznamenaly Jednota, Plus Diskont a Konzum. Z regionálního rozložení vyplývá, že nejsilnější z hypermarketů Kaufland má rozhodující pozici v Olomouckém a Karlovarském kraji. Nejlepší z diskontů Penny Market je silněji zastoupen spíše v českých krajích než na Moravě a nejpříznivější supermarket Albert má silné postavení na Vysočině. Nejmladší zákazníky mají: hypermarket Interspar a cah&carry Makro, s odstupem následovaný Hypernovou. Nejvíce spotřebitelů s vyšším vzděláním nakupuje v Hypernově a v Tescu. Hypermarkety si zákazníci volí převážně kvůli širokému sortimentu a příznivým cenám. Kaufland si zákazníci jasně volí pro akční ceny. Zákazníci Intersparu oceňují snadnou dostupnost. Zákazníci Globusu a Hypernovy nadprůměrně preferují kvalitní a čerstvé zboží. Zákazníci Makra preferují celkově příznivé ceny. Tesco přitahuje dlouhou prodejní dobou. Mezi diskonty, které zákazníci vyhledávají především pro dobré ceny za dobrou kvalitu a pro celkově nízké ceny, jsou patrné rovněž dílčí rozdíly. U Lidlu si zákazníci cení prodejní dobu a možnost platby kartou, u Plus Diskontu oceňují celkově příznivé ceny, u Penny Marketu příznivě hodnotí zejména dobré ceny za dobrou kvalitu i akční slevy. 3

6 Pro návštěvníky supermarketů je prvořadým faktorem blízkost prodejny či její příhodná poloha. Zákazníci Billy více než zákazníci ostatních supermarketů upřednostňují velký výběr a kvalitní a čerstvé zboží. U Alberta si cení snadnou orientaci. 4 Vývoj znalosti jednotlivých řetězců Při hodnocení míry znalosti potravinářských prodejen je hodnocena znalost spontánní (respondent si sám vybavuje názvy prodejen), podpořená (respondent odpovídá, zda dané jméno prodejny zná) a aktivní (respondent má osobní zkušenost s nákupem v prodejně). Ve spontánní znalosti potravinářských řetězců se na prvním místě udržel Kaufland (58 %), na druhé a třetí příčce je Tesco a Lidl (shodně 54 %). V první pětici se dále umístily řetězce Penny Market (42 %) a Hypernova (39 %). Nejvýraznější pokles spontánní znalosti zaznamenal Plus Diskont (-9 %), Globus (-4 %) a Jednota (-3 %). Počet řetězců s podpořenou znalostí (více než 80 %) klesl z dvanácti na jedenáct. Celková úroveň podpořené znalosti se u většiny řetězců mírně snížila. Na prvním místě je dostal Lidl (96 %), na druhém Kaufland (95 %), třetí je Hypernova (94 %), čtvrtým nejznámějším řetězcem byla Billa (92 %) a první pětici uzavírá Penny Market (91 %). 5 Vztah zákazníků k jednotlivým řetězcům Pořadí návštěvnosti se mírně změnilo. Nejnavštěvovanějším řetězcem je stále Kaufland, kde nakupuje více než polovina (56 %) dotázaných spotřebitelů. Druhé místo si udržel Lidl (44 %), na třetí pozici se dostal hypermarket Tesco (38 %). Následuje Hypernova (37 %) a supermarket Albert (33 %). Největší nárůst návštěvnosti zaznamenal Coop Diskont (+7 %) a hypermarket Tesco (+6 %). Pokles návštěvnosti se nejvýrazněji dotkl řetězce Plus Diskont (-7 %), Penny Market (-5 %) a Tesco Supermarket (-4 %). Vliv marketingových aktivit na návštěvnost řetězce lze odvodit ze srovnání návštěvnosti prodejny a znalosti letáků. Z tohoto srovnání vychází nejlépe Globus (vyrovnaný podíl zákazníků i spontánní znalosti letáků). Z tohoto srovnání vychází také dobře Kaufland, Lidl, hypermarket Tesco, Penny Market a Hypernova. 6 Spotřebitelské hodnocení řetězců Zákazníci, kteří deklarovali aktivní znalost prodejny, hodnotili tuto prodejnu z hlediska pěti následujících kritérií: cenové úrovně, šíře sortimentu, celkové atmosféry (prostředí) prodejny, kvality a čerstvosti zboží a z hlediska dostupnosti prodejny a kvality personálu. Hodnocení podle cenové úrovně Hodnocení cenové úrovně se pohybovalo ve značném rozpětí (známky od 1,71 do 3,17). Nejlépe byly vnímány hypermarkety, diskonty a cash&carry. Z jednotlivých obchodních řetězců byly nejlépe hodnoceny Kaufland (1,71), Tesco hypermarket (1,76), Penny Market 4

7 (1,84), těsně následován Tesco supermarketem (1,85) a Lidlem (1,86). Naopak horší známkou byly hodnoceny Billa (2,54), Jednota (2,53), Albert (2,51) a Coop Diskont (2,50). Hodnocení podle šíře sortimentu Při hodnocení šíře sortimentu bylo dosaženo jednak nejlepší známky (1,34), ale také největšího rozpětí známek ze všech hodnocených kritérií (nejlepší známka 1,34, nejhorší 3,17). Nejlépe jsou z hlediska šíře sortimentu hodnoceny hypermarkety a cash&carry, následované supermarkety. Nejlépe hodnoceným řetězcem je Globus (1,34), Tesco hypermarket (1,35) a Tesco OD (1,55). Na čtvrtém místě je Hypernova (1,57) a na pátém Makro (1,63). Nejhůře byly hodnoceny Jednota (2,53), Coop Diskont (2,53) a Flosman/Flop (2,42). Hodnocení podle kvality prostředí a atmosféry prodejny Obdobně jako u šíře sortimentu jsou hypermarkety hodnoceny jako nejlepší i z hlediska kvality prostředí a atmosféry prodejny. První místo patří Tescu hypermarket (1,60), druhá příčka patřila Globusu (1,62). Následují malé samoobsluhy Tuty (1,66) a Tip (1,67) a na pátém místě je Tesco OD a supermarket (shodně 1,74). Naopak nejhorší hodnocení mají: Makro (2,27), Coop Diskont (2,13) a Penny Market (2,12). Hodnocení podle čerstvosti a kvality zboží Rozpětí známek čerstvosti a kvality je ve srovnání s rokem 2007 výraznější a pohybuje se od 1,45 do 2,80. Zákazníci hodnotí řetězce z tohoto hlediska poměrně kladně. Obecně jsou nejlépe hodnoceny hypermarkety následované supermarkety. Nejlepší známku získal opět Globus (1,45), s odstupem následuje Tesco hypermarket (1,56), třetí místo patří Tuty (1,63), čtvrté a páté místo zaujímají Kaufland a Tesco OD (oba shodně 1,67). Hodnocení podle dostupnosti a kvality personálu Dostupnost a kvalita personálu jsou přednostmi menších prodejen, které jsou z těchto hledisek nejlépe hodnoceny. První místo patří prodejnám Tuty (1,49), Hruška (1,73) a Tip (1,76). Z větších řetězců jsou nejlépe hodnoceny Billa (8.-9. místo), Globus a Albert. V roce 2008 zaujal ve dvou z pěti hodnocených kritérií (šíře sortimentu, čerstvost a kvalita zboží) první příčku Globus, nicméně na celkově vedoucí pozici jej vystřídal Tesco hypermarket. 7 Vybrané aspekty nákupního chování Použití automobilu k nákupům Používání automobilu k nákupům se pro české zákazníky stalo běžným dopravním prostředkem již před několika lety. V současné době podíl spotřebitelů používajících automobil velmi často a občas vzrostl na úroveň 65 % z celkového počtu nakupujících. 5

8 Nákupy autem uskutečňují vzdělanější zákazníci, zákazníci mladší a středního věku, větší domácnosti s dětmi a spotřebitelé s vyššími příjmy. Vztah spotřebitelů k letákovým kampaním maloobchodních řetězců Zhruba pět let probíhá velmi úspěšná distribuce letáků spotřebitelům, která pokrývá přibližně 90 % dotazovaných. Nejvyšší úroveň znalosti letáků vykazují zákazníci Kauflandu (52 %), Lidlu (49 %) a Tesco hypermarketu (44 %). Vztah spotřebitelů k privátním značkám Privátní značky občas nakupuje 65 % domácností jednotlivých řetězců. Jen 12 % domácností se s privátními značkami ještě nesetkalo. Tyto značky nakupují zejména domácnosti s dětmi. Nejvíce nakupují privátní značky zákazníci prodejen cash&carry (téměř 80 %). Vztah spotřebitelů k biopotravinám Biopotraviny nakupuje jen necelá třetina domácností. Pravidelně je nakupuje pouhých 5 % respondentů. Přitom biopotraviny zná téměř 90 % domácností. Biopotraviny nakupují zejména respondenti s VŠ vzděláním, s vyššími příjmy a v Praze. Častěji je také nakupují domácnosti s dětmi. Téměř jedna čtvrtina respondentů starší věkové kategorie (60-69 let) a domácností s velmi nízkými příjmy se s biopotravinami ještě nesetkala. 6

9 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROČENKY ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO OBCHODU A MARKETINGU TOP 50 českého obchodu V roce 2007 pokračovala konsolidace českého obchodního trhu, což je patrné již z přehledu TOP 50 obchodních společností. Největších 10 firem se svou velikostí výrazně odděluje od zbytku trhu a uvnitř této skupiny se jasně diferencuje skupina pěti největších společností. Zejména po očekávaném začlenění sítě Plus do skupiny Rewe se špička žebříčku jasně oddělí od ostatních. Rewe má potenciál přesáhnout tržbami 50 mld. Kč a dotáhnout se téměř na úroveň skupiny Schwarz, který je největším uskupením na trhu. Top 10 obchodních skupin nejvíce přispěla k růstu úhrnných tržeb TOP 50. Úhrnné tržby TOP 10 vzrostly meziročně o 30 mld. Kč, což představuje 14% růst. Celkově tržby TOP 50 vzrostly o 47,3 mld. Kč, což je 12 %. Růst tržeb TOP 10 se v posledních letech zrychlil, dynamika růstu zbytku žebříčku stagnuje, nebo zvolna klesá. Rozevírání nůžek mezi oběma skupinami má tedy zrychlující se tendenci. Tab. 1 - TOP 10 obchodních společností podle maloobchodního obratu v mil. Kč Pořadí Firma Obrat AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s TESCO STORES ČR, a.s Makro Cash&Carry ČR, s.r.o Kaufland ČR, v.o.s GLOBUS ČR, k.s Penny Market, s.r.o GECO TABAK, a.s Lidl ČR, v.o.s Plus Discount, spol. s r.o Billa, spol. s r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Ani v rámci TOP 10 však není růstová rychlost všech společností stejná. Největšího růstu tržeb dosáhla společnost Tesco Stores ČR, následovaná firmami Billa, Kaufland, Ahold ČR a Geco Tabak. Hranici růstu o 2,5 mld. Kč překročila i společnost Globus ČR, což je vzhledem k jejímu konzervativnějšímu působení zcela mimořádný výkon. Konsolidaci českého maloobchodu (zejména v rychloobrátkovém zboží) potvrzuje dynamika vstupu mezinárodních řetězců na trh. Po strmém nárůstu řetězců v 90. letech se situace stabilizovala. Od roku 2006 opustilo náš trh již pět významných řetězců a tento proces ještě není u konce. 6 Partnerský projekt společnosti Incoma Research, časopisu Moderní obchod a slovenské agentury Terno Bratislava. 7

10 Druhou stranou konsolidace trhu je jeho diferenciace do specializovaných segmentů. V 90. letech přinesl růst širokosortimentních prodejen (především hypermarketů) jejich dominanci ve většině kategorií zboží (od potravin až po spotřební elektroniku). Tato situace je již minulostí, zhruba od roku 2003 lze sledovat opačný proces. Přes pokračující expanzi hypermarketů nastal jejich ústup ve specializovaných sortimentech. Týká se to především nepotravin, ale i některých kategorií čerstvých potravin. Koncentrace na nejvyšších příčkách TOP 50 otevírá prostor ke vstupu menších českých společností (specializovaných obchodních firem). Výsledkem je mírně rostoucí podíl českých firem na celkovém obratu TOP 50. Žebříček jednotlivých maloobchodních řetězců podle výše obratu dokládá význam, který mají moderní formy maloobchodu. Současně však ukazuje, že do TOP 50 vstupuje stále více specialistů a tento trend bude nadále sílit. Tab. 2 - TOP 10 obchodních společností podle obratu v sortimentu potravin v mil. Kč Pořadí Firma Obrat AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s MAKRO Cash&Carry ČR, s.r.o Kaufland ČR, v.o.s TESCO STORES ČR, a.s Penny Market, s.r.o Lidl ČR, v.o.s GECO TABAK, a.s GLOBUS ČR, k.s Plus Discount, spol. s r.o Billa, spol. s r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Mezi maloobchodními prodejci a v rychloobrátkovém zboží stále vedou standardní řetězce velkoplošných prodejen (hypermarkety, supermarkety a diskonty). Mezi velkoobchody tradičně vede řetězec Makro C&C. Tab. 3 - TOP 5 hypermarketových řetězců podle objemu obratu v mil. Kč Pořadí Řetězec Firma Obrat 2007 Počet jednotek 1. TESCO HYPERMARKET Tesco Stores ČR, a.s KAUFLAND Kaufland, v.o.s HYPERNOVA Ahold Czech Republic, a.s GLOBUS Globus ČR, k.s INTERSPAR Spar Česká obchodní, s.r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha 8

11 Tab. 4 - TOP 5 supermarketových řetězců podle objemu obratu v mil. Kč Pořadí Řetězec Firma Obrat 2007 Počet jednotek 1. ALBERT Ahold Czech Republic, a.s BILLA Billa, spol. s r.o TESCO SUPERMARKET Tesco Stores ČR, a.s TIP Coop Centrum SPAR Spar Česká obchodní, s.r.o Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Tab. 5 - TOP 5 diskontních řetězců podle obratu v mil. Kč Pořadí Řetězec Firma Obrat 2007 Počet jednotek 1. PENNY MARKET Penny Market, s.r.o LIDL Lidl ČR, v.o.s PLUS Plus Discount, s.r.o NORMA Norma, k.s COOP DISKONT Konzum, OD Ústí nad Orlicí Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha Obrat prodejců širokosortimentního zboží se na celkovém objemu tržeb 409 mld. Kč podílí 79 %. Z celkového rychloobrátkového obchodu připadá zhruba tři čtvrtiny na maloobchod (74 %) a zbytek na velkoobchodní činnost. Mezi maloobchodními formáty si drží dominantní pozici hypermarkety (54 %), následované diskonty (21 %) a supermarkety (15 %). V rámci současných tržních trendů mají menší prodejny rychloobrátkového zboží poměrně značný potenciál. Mezi významné tržní trendy patří diferenciace nákupního chování zákazníků, včetně rostoucího důrazu na úsporu času, preference čerstvých potravin, rostoucí zájem o příjemné nákupní prostředí. To jsou možnosti, ve kterých se mohou prosadit právě malé prodejny. Tyto příležitosti si velmi dobře uvědomují i velké obchodní společnosti, jak potvrzuje řada nově navržených konceptů (např. Tesco expres apod.). Je to však velmi obtížný terén, který vyžaduje vynikající znalost místních podmínek, osobní přístup k zákazníkům apod. 2 Obchodní aliance Rostoucí konkurence, koncentrace obchodních i dodavatelských firem a územní expanze maloobchodních řetězců zhoršuje pozici menších společností vůči zákazníkům i dodavatelům. Relativně rychlejší růst silných obchodních společností přitom vytlačuje nejen menší maloobchodní firmy, ale koncentrací distribuce od nákupu přes velkoobchod až po maloobchodní prodej konkuruje i menším velkoobchodním firmám. Proto se řada menších obchodních firem spojuje do kooperačních obchodních struktur. To je jeden z mála způsobů, který může být alespoň teoreticky úspěšný. Kooperace se soustřeďuje na tyto hlavní konkurenční faktory, které jsou příčinou převahy velkých obchodních společností: 9

12 Objem zboží nakupovaného od dodavatelů podle převažujícího sortimentu. Kooperace pracuje pro své členy jako fakturační centrála (přefakturovává objednané zboží mezi členy a dodavateli). Společná distribuce zboží. K zajištění společného odběru slouží aliancím jeden či několik velkoobchodů, které fungují pro maloobchodní členy aliance jako distribuční centra. Budování vlastní maloobchodní sítě, tj. typově jednotné sítě, umožňující provozovat centrální marketing, společnou cenovou politiku, sladit sortiment apod. Tab. 6 - Největší české nákupní aliance podle centrálně fakturovaného obratu v mil. Kč Pořadí Název aliance Centrální fakturace Rychloobrátkové zboží 1. COOP CENTRUM, družstvo MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o COOP MORAVA, s.r.o FLOP JIH, s.r.o ČEPOS / MO Bala VONET CR, s.r.o ENAPO, s.r.o SPAR ŠUMAVA, s.r.o Nepotravinářské zboží 7. Expert, s.r.o Euronics ČR, a.s EC-GROUP HELE Home Credit Finance, a.s Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2008, projekt INCOMA Research, Praha 3 Budoucnost českého obchodu Obchodní síť v ČR čekají pozvolné změny týkající se jak dynamiky růstu, tak i struktury (v počtu prodejen, prodejních ploch i tržních podílů). Celkový počet potravinářských prodejen do roku 2010 mírně vzroste, největší expanze se očekává u diskontů. Dobrou perspektivu mají také specializované prodejny potravin, případně některé koncepty konvenience 7. Expanze hypermarketů bude stále pokračovat, i když pomalejším tempem. Vývoj obchodu na jedné straně a změny ekonomického a sociálního prostředí na straně druhé s sebou také přinášejí změnu nákupního chování. Nákupní chování se bude měnit také vlivem růstu zájmu o zdravý životní styl ve všech jeho formách (při růstu výdajového 7 Výhodné, vhodné prodejny, ve kterých si může zákazník v dané chvíli pohodlně nakoupit vše, co právě potřebuje, jsou pro zákazníky časově dostupné v kteroukoliv dobu, jsou tedy výhodné jak nabízeným sortimentem, tak i prodejní dobou. 10

13 potenciálu části populace). Velký vliv bude mít také vývoj venkova. Obecně lze konstatovat, že vstup českých rodin do kvalitnějšího života bude jednou z nejvýznamnějších změn, se kterými se setkáme v následujících letech na celém trhu. Největší vliv na volbu nákupního místa potravin budou mít: kvalitní nabídka čerstvého zboží, dobrá dostupnost, nabídka kvalitního sortimentu (značky) a co nejnižší cena nejvíce nakupovaných položek. Lze sice budoucnosti očekávat pokles významu cen, to ale v žádném případě neznamená, že by se cena stala nedůležitou. Naopak s jistou nadsázkou se dá říci, že k ekonomickému přežití na trhu budou muset mít obchodníci dobré ceny za dobrou kvalitu. Cena však postupně přestane hrát roli hlavního diferenciačního faktoru. Obchodní společnosti budou na měnící se situace reagovat úpravami strategie ve všech oblastech. Rozhodující strategickou prioritou se stane diferenciace (marketingových strategií, cílových skupin zákazníků). Hlavní nástroje strategické diferenciace souvisejí s rostoucí tendencí zákazníků investovat do sebe (do kvality života, času, zdraví apod.). Z hlediska sortimentu to bude kvalita a nezávadnost čerstvých potravin, orientace na biopotraviny a nabídka regionálních specialit. V oblasti značkové strategie poroste orientace na vlastní značky podle pravidla kvalita za rozumnou cenu. Rovněž bude snaha o to, aby čas strávený nakupováním byl vnímán jako rozumně vynaložený. V komunikaci se zákazníky nebude rozhodovat intenzita či objem informací, ale jejich srozumitelnost, jednoduchost a důvěryhodnost. Zpracovala: Ing. Olga Štiková 11

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 4/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 4/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 4/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací AKTUÁLNÍ VÝVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU OBSAH Shrnutí výsledků studie Shopping monitor 2011... 1 Shrnutí výsledků Ročenky Českého a slovenského obchodu

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Aktuální vývoj vnitřního obchodu

Aktuální vývoj vnitřního obchodu BULLETIN ÚZEI Aktuální vývoj vnitřního obchodu Shrnutí výsledků ze studie Shopping monitor 2013 č. 1/2013 AKTUÁLNÍ VÝVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2013 Obsah Úvod...

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Maloobchod ČR a jednotný trh EU

Maloobchod ČR a jednotný trh EU Maloobchod ČR a jednotný trh EU Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ČR Maloobchod v ČR Obchod jedním z hlavních zdrojů hrubé přidané hodnoty V ČR tvoří 11,8 % HPH Podíly odvětví obchodu a ubytování

Více

VÝVOJ ČESKÉHO VNITŘNÍHO OBCHODU A JEHO IMAGE

VÝVOJ ČESKÉHO VNITŘNÍHO OBCHODU A JEHO IMAGE VÝVOJ ČESKÉHO VNITŘNÍHO OBCHODU A JEHO IMAGE Zdeněk Skála, ředitel výzkumu obchodu, INCOMA GfK 2010 Vydáno u příležitosti 20. výročí založení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 10. 5. 2010 [všechny tabulky

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

Trendy obchodu s oděvy v ČR

Trendy obchodu s oděvy v ČR Trendy obchodu s oděvy v ČR ČR je globálním trhem PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Základní

Více

Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba

Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba Co je výhodnější pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? David Vejtruba Agenda Pevná franšíza nebo volná obchodní aliance? pk Solvent historie franšízy v ČR MO strategie pk Solvent Teta Drogerie pevná

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Nákupní chování zákazníků v obci Blížejov. Consumer behavior in the village Blížejov

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Nákupní chování zákazníků v obci Blížejov. Consumer behavior in the village Blížejov ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákupní chování zákazníků v obci Blížejov Consumer behavior in the village Blížejov Barbora Weberová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny Consumer Reporter Číslo 02 2014 Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny V specializovaných obchodech, jakými jsou například řeznictví, pekárny, prodejny ovoce a zeleniny, nechávají

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Maloobchod a obchodní triky

Maloobchod a obchodní triky VY_32_INOVACE_MAR_98 Maloobchod a obchodní triky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ duben 2013 zdeněk skála research director retail & shopper incoma gfk GfK 2013 Retail Summit 2013, Prague 1 Situace v českém obchodě Jak se mění nákupní chování? Kam to směřuje?

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

KLASA PRODÁVÁ! Zhodnocení nové komunikační strategie Klasa 2009-10 MCCANN WORLDGROUP 24.1. 2011

KLASA PRODÁVÁ! Zhodnocení nové komunikační strategie Klasa 2009-10 MCCANN WORLDGROUP 24.1. 2011 KLASA PRODÁVÁ! Zhodnocení nové komunikační strategie Klasa 2009-10 MCCANN WORLDGROUP 24.1. 2011 Stručné zhodnocení komunikační strategie v letech 2009-2010 Zhodnocení komunikační strategie 2009-10 Nová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákupní chování zákazníků českého venkova Shopping behaviour of Czech countryside customers Sabina Šimková Plzeň, 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu

Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Důvěryhodnost uzenin na českém trhu volně prodejná studie 25. 3. 2013 ppm factum research Důvěryhodnost uzenin na českém trhu Které značky uzenin se těší v České republice největší důvěře? Kteří maloobchodní

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek

Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH. Praha 24.9.2008. Petr Mašek Retail In Detail CONVENIENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH Praha 24.9.2008 Petr Mašek Období 1992-1993 Nerozvinutý trh v České republice Vznik mnoha malých prodejen Otevírání prvních nových stanic Přebírání zahraničních

Více

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE Ing. Jan Gušl předseda družstva CHARAKTERISTIKA REGIONU PŮSOBNOSTI DRUŽSTVA jihozápad České republiky,

Více

L. Kubíčková, R. Presová

L. Kubíčková, R. Presová ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 14 Číslo 3, 2006 Vývoj malého a středního podnikání v obchodě

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy maloobchodních

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor GASTRONOMIE (CATERINGU)

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor GASTRONOMIE (CATERINGU) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu. Internetové dotazování / CAWI (Computer Aided Web Interviewing)

Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu. Internetové dotazování / CAWI (Computer Aided Web Interviewing) 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu Sběr dat Září / říjen 2014 Cílová osoba Sledované kategorie Nakupoval/a v posledních 6 měsících na internetu

Více

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích Sběr dat Listopad 2014 Cílová osoba Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009. Czech Republic Nestlé CARO komunikace

SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009. Czech Republic Nestlé CARO komunikace SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009 Czech Republic Nestlé CARO komunikace For Nestlé Czech Republic elaborated by INCOMA GfK SHOPPER RESEARCH FOR NESTLÉ 2009 KOMBINACE METOD Chování zákazníka na prodejně

Více

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský GfK Growth from Knowledge The knowledge you need to make successful business decisions Internetová

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna Výhled na 3Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 27 20,4 24,6 Q4/2013: -11,5 22,8 17,7 23,1 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 Q1/2014:

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Budoucnost družstevn. stevního obchodu, leadera nezávisl. vislého obchodu v ČR. Miroslav Kajňák, SČMSD Martin Dokoupil, INCOMA Consult

Budoucnost družstevn. stevního obchodu, leadera nezávisl. vislého obchodu v ČR. Miroslav Kajňák, SČMSD Martin Dokoupil, INCOMA Consult Budoucnost družstevn, leadera nezávisl vislého obchodu v ČR Miroslav Kajňák, SČMSD Martin Dokoupil, INCOMA Consult Praha 6. 2. 2007 Agenda Realita a sen Síla spotřebních družstev Projekt Vize Retail Summit

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA Praha 3. února 2015 Absolutním vítězem a držitelem titulu MasterCard Obchodník roku 2014 se stejně jako loni stala IKEA Česká republika.

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

GLOBÁLNÍ RETAILING V EVROPĚ. Ing. Petra Matějovská, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky

GLOBÁLNÍ RETAILING V EVROPĚ. Ing. Petra Matějovská, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky GLOBÁLNÍ RETAILING V EVROPĚ Ing. Petra Matějovská, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Ekonomická situace NĚMECKA Německo je jedním z klíčových aktérů evropské i celosvětové politiky a proto je v mnoha vědeckých

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Role značky vretailu (re brandingdrogerií Schlecker) David Vejtruba Praha 26.9.2012

Role značky vretailu (re brandingdrogerií Schlecker) David Vejtruba Praha 26.9.2012 Role značky vretailu (re brandingdrogerií Schlecker) David Vejtruba Praha 26.9.2012 Agenda Situace na trhu drogerií Rozdělení obratu Prodejny členění Změny v roce 2012 Co je to značka? Propozice < ->Esence

Více

Ing. Gabriela Bendová Karpytová Obchod. I. ročník, učňovský obor kuchař, číšník

Ing. Gabriela Bendová Karpytová Obchod. I. ročník, učňovský obor kuchař, číšník ČÍSLO PROJEKTU ČÍSLO MATERIÁLU NÁZEV ŠKOLY CZ.1.07/1.5.00/34.0423 17 Obchod Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 AUTOR TEMATICKÝ CELEK ROČNÍK

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Vývoj spotřeby českých domácností. Co nás čeká? Vývoj v období 1HY/2011 Ondřej Tomas, GfK Czech

Vývoj spotřeby českých domácností. Co nás čeká? Vývoj v období 1HY/2011 Ondřej Tomas, GfK Czech Vývoj spotřeby českých domácností. Co nás čeká? Vývoj v období 1HY/2011 Ondřej Tomas, GfK Czech 1 Ekonomika Současná situace a makroekonomický vývoj ŽIJEME A NAKUPUJEME, JAKO BYCHOM BYLI VE STAGNACI HDP,

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE duben 2006 Hana Krpálková 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně SYSTÉMY ŘÍZENÍ OBCHODNÍHO PROVOZU

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

SHOPPER INSIGHTS: CESTA K OPTIMALIZACI KATEGORIE MĚŘENÍ NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ POMOCÍ VIDEO POZOROVÁNÍ RETAIL IN DETAIL KONFERENCE PREZENTACE 27. ZÁŘÍ, 2011 Připravily společnosti Úvod, metodologie, teorie

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ 21. ledna 2013 VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ Výsledky jednorázového šetření za rok 2011 Využívání informačních technologií ve společnosti se v posledních letech rozšiřuje do všech oblastí. To se týká

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Management v retailu. Klára Houfová 15. 11. 2011

Management v retailu. Klára Houfová 15. 11. 2011 Management v retailu Klára Houfová 15. 11. 2011 Hezké odpoledne 2 Agenda Představení společnosti Ahold Naše organizace O čem je operační management v retailu Naše strategie Procesy v prodejně Jak řídíme

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PODPORA PRODEJE Přednášející: PhDr. K. Eliáš, CSc. Petr Vojtíšek UČO: 15261 1. ZADÁNÍ 3 2. VÝBĚR SUBJEKTU 4 3. POPIS SPOLEČNOSTI 4 3.1 Základní data

Více

ANALÝZA FAKTORŮ VOLBY OBCHODNÍ JEDNOTKY

ANALÝZA FAKTORŮ VOLBY OBCHODNÍ JEDNOTKY ANALÝZA FAKTORŮ VOLBY OBCHODNÍ JEDNOTKY Petr Mulač ÚVOD Znalost informací o tom kdo, kolik, kdy a jakým způsobem v určité jednotce nakupuje včetně motivů, tedy proč nakupuje zcela konkrétní zboží, je cílem

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna Výhled na 4Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 39,3 20,4 27 24,6 22,8 17,7 23,1 22,5 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 15,5 6,7 13 11,1 9,1 12,6 12,4 13 10 6,8 8,1 1,6 6,3-11,5-1,3

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 1 Kapitola 4 Modul 2 Marketingový plán Cena Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH MODUL 2. MARKETINGOVÝ PLÁN Kapitola 4: Cena Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S269/2012/KS-11097/2012/840/LBř V Brně dne: 14. 6. 2012 ROZHODNUTÍ:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S269/2012/KS-11097/2012/840/LBř V Brně dne: 14. 6. 2012 ROZHODNUTÍ: *UOHSX004BO9Y* UOHSX004BO9Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S269/2012/KS-11097/2012/840/LBř V Brně dne: 14. 6. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.

Více

Jak to vidí malé české pivovary?

Jak to vidí malé české pivovary? Jak to vidí malé české pivovary? Petr Božoň Group Brand Manager Marketing Management - Praha, 11.5.2011 1 Obsah prezentace 1. Představení společnosti 2. Vývoj českého trhu s pivem 3. Jak si udržet své

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Souhrn výsledků analýzy maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové

Souhrn výsledků analýzy maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové Souhrn výsledků analýzy maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové Analýza maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové byla zpracována odbornou firmou na podzim roku 2005. Stav maloobchodní sítě je sledován

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Retail Summit 2007: hypermarkety rostou V Praze byla v únoru projednána strategie konsolidace trhu

Retail Summit 2007: hypermarkety rostou V Praze byla v únoru projednána strategie konsolidace trhu Retail Summit 2007: hypermarkety rostou V Praze byla v únoru projednána strategie konsolidace trhu Marta Prošková a Jaroslav Prošek Retail Summit 2007 se konal ve dnech 6. 7. 2. 2007 v Top Hotelu Praha.

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více