Údržba telekomunikačních zařízení vybrané otázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údržba telekomunikačních zařízení vybrané otázky"

Transkript

1 Údržba telekomunikačních zařízení vybrané otázky Pozn.: Otázky vypracovány v ak.roce 2002/03 především z materiálů: - přednášky Ing. Chládka - Lojík: Spojovací systémy II, ČVUT Číslovací plán veřejných tlf. sítí, ČTÚ - firemní materiály firmy Spur - aj. Sestavil Michal Doležel 1. Koncepce JTS tranzit uzel MTS - JTS = Jednotná Telekomunikační Síť, nověji VTS = Veřejná Telekom. Síť - dříve: - MTO místní tlf. obvod, oblast o průměru cca. 10 km - UTO uzlový tlf. obvod, oblast o průměru cca. 30 km, zahrnuje několik MTO - TTO tranzitní tlf. obvod, několik UTO, v místě středového UTO je tranzitní ústředna, možnost příček mezi jednotlivými krajními UTO; cca km - Mezitranzitní síť Polygoniální propojení každá ústředna s každou Hvězdicové existuje hl. úsředna a na tu jsou připojeny vedlejší ústředny pojmy: HOST, RSU 2. Číslovací plány, jeho optimální užití (skrytá a zjevná čísla) Číslovací plán: - vydává ČTÚ k provedení paragrafů zákona o telekomunikacích a zveřejňuje ho v Telekom. věstníku - určuje očíslování tlf.obvodů a služeb, stanovuje přestupné znaky - určuje obecná pravidla tvorby národního (významového) čísla účastníků veřejných telefonních sítí a definuje jeho strukturu - TC národní směrové číslo tlf. obvodu (tento význam má jen do doby zavedení geografické přenositelnosti čísla!!!); TO telefonní obvod (př. kraj Jihomoravský, s TC = 51,53,54) - v ČR počet číslic národního čísla vždy 9; vyjímka: čísla začínající 1 (délka min.3) a některá čísla začínající 9 - čísla přiděluje ČTÚ 1 Kč/číslo/rok skryté číslo - je pevně přiřazeno k úč. číslu a volí se jak při spojení uvnitř jedné ústředny, tak pro spojení účastníků mezi ústřednami - je nedílnou součástí úč. čísla a proto je spolu s ním vždy uvedeno v tlf. seznamu - je vhodné tam, kde není jednoznačně možno určit příslušnost účastníka k úsředně (např. několik ústředen v městské síti) - určuje místní ústřednu uvnitř UTO 1

2 zjevné číslo tvoří samostatnou část celého voleného čísla. Volí se jen tehdy, jde-li o spojení zvenku do oblasti, kterou zjevné číslo určuje. - vždy je odděleno od úč.čísla, v tlf. seznamu je spojeno s ázvem oblasti či ústředny - je vhodné tam, kde lze příslušnost účastníka k určité oblasti lehce rozeznat Př. Chceme volat brněnské číslo Víme, že se nacházíme v Brně, takže 05 což je zjevné číslo netočíme a voláme přímo číslo úč. Protože o brněnské síti něco víme (jako správní studenti telekomunikací ), můžeme konstatovat, že 41 je host Kr. pole. Protože ale naše babička to neví (a v seznamu se to nezveřejňuje), jde v případě 41 o skrytý směrový znak pro ústřednu v Kr.poli. Pozn.: Přečíslování v září 2002 došlo ke změnám. Dá se říci, že všechna čísla jsou skrytá, protože vždy musíme točit 9-místné číslo, ať jsme kdekoliv. Jiný náhled však je, že počáteční 5 pro Brno je nadále zjevné číslo. Problém je v tom, že např. 58 má Olomouc... Současný čísl.plán: 1 služební stupeň předvolba oper. (např. 1002) 54XXXXXXX Brno ČT 53XXXXXXX Brno jiní oeprátoři 8 - barevné linky 971 Internet 974 Ministersto vnitra 72,73,77 + staré mobilní operátoři Charakter služby, směr 10 Evropský harmonizovaný přístupový kód pro směr k poskytovateli přenosové cesty (tzv. provozovateli dálkové sítě). 11 Evropské harmonizované zkrácené kódy a tzv. povinné služby. 12 Celostátní společensky významné operátorské služby: Celostátní služby pro zdravotně postižené a pro služby s cizojazyčnou obsluhou, celostátní sociální a zdravotní služby, celostátní havarijní služby a celostátní informační služby. 13 Přístup na služební zařízení provozovatelů telefonní sítě (rozdělení se nepublikuje), ohlašovny poruch a telekomunikační služby provozovatelů veřejné telefonní sítě. 14 Informace poskytované provozovateli veřejné telefonní sítě. Komerční informační, nabídkové a pohotovostní služby. 15 Národní tísňová volání. 16 Doplňková služba aut. ústředen - zkrácená volba. Výhledově rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření frekvenční volby DTMF). 17 Aktivace doplňkových služeb aut. ústředen dle CEPT. Výhledově rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření frekvenční volby DTMF). 18 Výhledově rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy. 19 Deaktivace doplňkových služeb aut. ústředen dle CEPT. Výhledově rezervováno pro evropské harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření frekvenční volby DTMF). 2

3 3. Služební stupeň, čísla zvláštního určení, zkrácená čísla, tísňová čísla Služební stupeň - stanice zvláštního určení - dnes už to vlastně není klasický služební stupeň, ale čísla v tomto rozsahu jsou jen přesměrována na nějaká reálná 9ti-místná - Automatické zprávy (služby) 11Xx celostátní, 14XXy lokální 13XXXX čísla pro služební použití, testovací účely atd. (bezplatné volání) poruchovka 150,155,156,158 tísňové linky viz.2 4. Analogová a dig. spoj. síť a jejich specifika v údržbě elektronických ústředen málo EWSD Siemens Alcatel S-12 Sev. Morava mluvit o ústřednách zdroje, staniční baterie 9. Zkoušení jednotlivých spojovacích ústřednových bloků - samotestující programy, provádí se každou noc 4TEL - testování, monitorování a management přístupové sítě metalických vedení - proaktivní management (ještě před vznikem poruchy) - testy všech úč. stanic 4TEL [fórtel] zařízení společnosti Teradyne umí identifikovat typ KZ, parametry přípojného vedení,... - neumí měřit přes PCM, novější verze už ano - angl.model, vyrábí se v záp. Německu - krok je u malých ústředen 1x denně či 1x za dva dny, u velkých v delších intervalech - ráno vyjedou z 4TEL soupisy poruch a závad, na základě těchto soupisů se dá i předcházet poruchám (změna některých parametrů, jde odhalit např. zatékání kabelu) - hlasový konec - VRS 10. Pobočková zařízení, typ a jejich význam manuální poloautomatické (většinou obousměrná vedení) 3

4 automatické (přes provolbu) Kategorie oprávnění pro odchozí provoz 1: pouze vnitřní provoz, nemůže být spojován zen státní sítě, nemůže volat na státní síť 2: polostátní vnitřní provoz + příchozí i odchozí jen přes spojovatelku 3: státně-oprávněná přes nulu ven, ale jen v rámci místního tarifu 4: meziměstské oprávnění Dále variabilně dle typu ústředny, např.: 5: účastník s mezin.možností volby 6: př. provolba ze zahraničí přímo, jinak přes spojovatelku př. možných vstupů do státní sítě: 0,00,9,2 Analogové lze připojovat svazkem vedení či jednotlivým vedením (pouze pro velmi malé PBX) Pojem: Různé typy služeb (např. 16kHz počítadla na přenašeči či jednotlivých pobočkách, předání hovoru,...) Sériové linky x probolba Napojovací tón Pozn.(historie [Lojík]): Jako serie (nelze pro provolení) se vedení zapojují, pokud jejich počet nepřekročí 8, resp. 10. Při větším počtu příp.vedení je výhodnější je zapojovat nikoliv na účastn. stupeň jako serie, ale na skupinářový stupeň jako velkoserie bez provolení/s provolením. Do každéhopříp.vedení velkoserie se na výstup velkoserie zařazuje přenašeč pro velkoserie. Ten zajišťuje přibližně to co účastnický stupeň a jeho obvody. Jednotlivé typy: 11. Provolbové PBX s třídrátovou provolbou, 2MB tokem, provolba s ISDN2 a ISDN30. Jaký typ provolby lze užít u analog. státních ústředen Pojem provolba, ISDN, DDI, DISA Bloky úč. čísel rozsah provolby Standardní číslo pro operátora...1,...11,...111, drát. provolba: - ss signalizace mezi ústřednou a účastníkem - autom.provoz - podtypem analogových PBX a) vysunutým převodníkem až k účastníkovi b) převodník na ústředně 2 <-> 3 Je to pouze jednosměrný svazek! 4

5 Protože po přípojných vedeních zapojených z účastnického stupně nelze vysílat žádnou přídavnou číselnou informaci, je nutno pro provolby využívat přípojná vedení zapojená do skupinářového stupně. Volící stupně PBX pak tvoří pokračování spojovacích cest z veřejné ústředny. Signalizace buď ss ac kód nebo mfc vázaný kód (nepoužívala se?), musí být kompatibilita signalizace mezi PBX a státní. Specialita: Převodník - digitál. 4-drát na Xkrát 3-drát, napájení z ústředny účastníka, zajišťoval on. 2MB tok: Využívá se 30(+2) kanálů (jednosměrných), nastaveny natvrdo např. 15 příchozích +15 odchozích, nebo atd. Digitální připojení. ISDN provolby Digitální připojení s komfortem ISDN. Jedná se o obousměrné kanály, malé provolby (ústředny) na ISDN2, velké ústředny na ISDN30. Dnes nejužívanější typ připojení, lze uspokojit a připojit i velmi malé ústředny (např. 20 účastníků samozřejmě pokud to PBX podporují) Typ ISDN přípojky D pro ISDN2, typ E pro ISDN30 U analog.st.ústředen jen třídrát. provolba, nic jiného. Lze ji užít i u digit. st. ústř. s patřičným rozhraním. U PK202 KMFC volba. 12. Tarifikace volání na státních ústřednách (digitální, PK, P51). Jednorázová tarifikace. počitadla nenulovatelná, čtyřmístné, později pětimístné, z výroby již nějaký stav tarifikace nejprve jednorázová, později pásmová dnes: den/noc ČTZK doplňková zařízení k PK202, aby umožnily místní tarifikaci; přes PC, každou hodinu se odesílala data do centrály 13. Zkušební zařízení Teradyne 4-TEL, k čemu se využívá viz. 9 5

6 14. Sdružovací zařízení použité v přístupových sítích. Vyjmenuje některé druhy a popište princip V rámci úspory nákladů pro málohovořící bytové (hlavně dřívě). Připojení několika stanic pomocí jednoho či několika sdružovacích vedení. a) podvojné přípojky Telecom Party Line terminologie EWSD; 6 portů na kartě - účastnici si nemohou volat navzájem - nemusí být bezprostředně u sebe (stačí např. na jedné ulici) - nižší měsíční udržovací sazba - pomocí ústřednové sady šlo druhého účastníka deaktivovat (když zapomněl položit a zablokoval oba) Diodové BEZ ZEMĚ rozlišení účastníků polaritou Reléové SE ZEMÍ (podtyp tranzistorové nahrazovaly relé) (při odpojení země relé šije ). Řídící signály pro každého účastníka po jednom drátě sdružovacího vedení, zpětným vodičem je zem. Venkovní sada musí být uzemněna! Vstup do spojení spojovatelkou bez ohledu na to, který účastník právě hovoří. b) Skupinové přípojky další číslo v úč. čísle navíc (až 10 stanic) superdávné doby, už tehdy neperspektivní c) koncentrátory - je to sdružovací zařízení, které pracuje se svazkem sdružovacích vedení - možnost vzájemného provozu mezi účastníky Koncentrátor 1/4/20 20 účastníků připojených 4 sdruž.vedeními, jedno řídící vdedení mezi venkovní sadou a přenašečem (ústřednová jednota) Koncentrátor 2/8/40 40 účastníků připojených 8 sdruž.vedeními, dvě řídící vdedení mezi venkovní sadou a přenašečem Účastnická sada se připojuje na přenašeč koncentrátoru třídrátovým vedením. Sdružovací vedení jsou dvoudrátová. 15. Zařízení PCM2, PCM4, PCM10, PCM11, PCM30. Druhy, použití a význam nasazení - důvody použití viz. výše - použivá se digit.modulací současný provoz více účastníků (rozdíl oproti sdružovacím zařízením) - problém s datovými přenosy (vzorkovací frekvence), žádost o vypojení z PCM - možný problém se spektrální kompatibilitou s novými technologiemi (ADSL, HDSL, ISDN) 16. Koncentrátory užívané v JTS, jejich význam. Jaký charakter mají přípojné úč. stanice? Pozn.: Zde chybí aktuálně používané typy - popsáno z dostupných starých materiálů viz. 14 6

7 Na koncentrátor lze zapojovat libovolné účastníky bez ústředny bez úprav účastnických sad. Koncentrátor 1/4/20 má křížová spojovací pole reléová v obou částech Koncentrátor 2/8/40 má spojovací pole z jednoho křížového spínače jak ve venkovní, tak v ústřednové části Sestavení spojení ve spojovacím poli účastnické i ústřednové jednotky je ovládáno řídícími sasami, které si vyměňují informace po řídícím vedení. V účastnické jednotce jsou účastnické přístroje připojeny dvoudrátovým vedením na horizontály (výstupy z vertikálních jednotek). Z vertikál odcházejí dvoudrátová sdružovací vedení, která končí na vertikálách křížového spínače ústřednové jednotky. Na horizontály jsou dvoudrátově zapojena vedení k úč. sadám. Koncentrátory poskytují všechny možnosti jako při přímém zapojení stanic na ústřednu 17. Účelová vedení (datové a hlasové okruhy). Po jakých vedeních se realizují a jejich vztah k místní ústředně. Semipermanentní okruh. okruhy zesilované/nezesilované nejsou přivedeny do spojovací techniky, ale používají stejné kabely... Semipermanentní okruh - pro malé přenosové rychlosti - umožňuje propojeni v digit. přenosové optické síti - podobný princip jako deklasované ISDN2 pro Inet do škol - ústředna volí číslo, které účastník nezná a tak se sestaví spojení Optické kabely, způsob zafukování, konstrukce trubky HDPE [zdroj: Aplikace: Chráničky z vysokohustotního polyetylenu (PE-HD) jsou vhodné pro mechanickou ochranu optických i metalických kabelů. Používají se při výstavbě místních a dálkových telefonních sítí, sítí kabelové televize, informačních přenosových sítí. Funkce: slouží k vytváření kabelových cest pro následné zavedení (zatažení či zafouknutí) kabelů poskytují ochranu instalovaných kabelů umožňují snadnou výměnu kabelů bez dodatečných zemních prací 7

8 Výhody: - zefektivnění výstavby sítí - snadné spojování trubek pomocí spojek - potisk obsahující metráž zlepšuje přehled při pokládce - barevné variace trubek umožňují rozlišení při pokládání více trubek v jedné trase - tlaková odolnost - tepelná odolnost (dostatečné mechanické vlastnosti od -20 do 55 C) - dlouhá životnost - odolnost proti vlhkosti, oleji, benzínu, hlodavcům a jiným nepříznivým faktorům pod povrchem Vnitřní stěna trubky: Vnitřní povrch trubky je standardně podélně drážkovaný, což výrazně snižuje koefcient tření mezi drážkovanou vnitřní stěnou trubky SPUR a vnějším povrchem kabelu a tím zvyšuje vzdálenosti při zafukování kabelů. Novinkou ve výrobním programu je vnitřní povrch trubky hladký s trvalou polymerní lubrikací - TPL. Tato úprava vnitřní stěny ještě více zlepšuje kluzné vlastnosti trubky při zafukování kabelu. Materiál na TPL je vyráběn dle vlastní utajované receptury, přímo ve společnosti SPUR a.s. Trvale kluzného účinku je dosaženo speciální koumpandací silikonových olejů do polyethylenového nosiče. Tento materiál je při vlastním vytlačování trubky rovnoměrně nanášen na vnitřní stěnu trubky přímo ve vytlačovací hlavě technologií koextruze. Použití tohoto materiálu nijak neovlivňuje dobu životnosti trubky ani její mechanicko-fyzikální vlastnosti. Po dohodě se zákazníkem je možno vyrobit trubku i s hladkým vnitřním povrchem. Při pokládce je nutno dbát zvýšené opatrnosti proti vniknutí nečistot (hlína, písek, vlhkost) dovnitř trubky, jinak dochází k zvýšenému tření mezi vnitřní stěnou trubky a kabelem, a tím i zkrácení instalačních délek při zafukování kabelů. 8

9 Potisk: Libovolný popis trubek dle specifikace zákazníka je prováděn na speciálních ink-jetových zařízeních francouzské firmy IMAJE, díky kterým je dosahována neobvyklá přilnavost popisu k vnější stěně trubky.výška písma je minimálně 4 mm v barvě žluté nebo černé, tak aby byl potisk na trubce dostatečně kontrastní. Potisk je opakován po jednom metru, přičemž tolerance vzdálenosti potisku je mm mm (3 %). Na přání zákazníka je možno trubku navíc opatřit potiskem i z druhé strany. Tím, že bude trubka oboustranně potisknutá, je větší bezpečnost při pozdější identifikaci trubek ve výkopu. Standardní značení obsahuje název výrobce (SPUR a.s.), typ a rozměry trubky v mm (HDPE 40x3,5), vzdálenost od počátku ( 0001 m), název odběratele, datum a čas výroby (4/3/ :20). SPOJKY: Plastové spojky a koncovky SPUR slouží ke spojování, propojování a ukončování HDPE kabelových chrániček, určených k ochraně optických a metalických kabelů. Vysoké technické poľadavky kladené na spojku zajišťují trvalou vodotěsnost a odolnost jak vnitřnímu, tak i vnějšímu přetlaku Výhody spojek, koncovek a redukcí: zefektivnění a zrychlení výstavby sítí odolnost proti vlhkosti, hlodavcům aj. vlivům pod povrchem snadná manipulace při spojování trubek dlouhá životnost velká tlaková odolnost výborné těsnící vlastnosti tepelná odolnost použitelnost pro různé druhy trubek (z hlediska materiálů) MARKERY Elektronický značkovací systém je určený k snadnému vyhledávání v zemi uložených zařízení např. kabelových tras, optických tras, křížení kabelových tratí, podzemních spojů, spojek apod. Základním prvkem tohoto systému je trvanlivá pasivní značka (marker), která je ukládána do země nad zařízení během jeho výstavby. Umístění značky lze určit s centimetrovou přesností i po několika letech od uložení značky pomocí kompaktního elektronického detektoru. Pro jednotlivá zařízení jsou markery naladěny na stanovený kmitočet a rozlišeny barevně. Pro telekomunikace jsou zbarveny oranžově (dle normy APWA). 9

10 26. Způsoby spojování optických vláken KONEKTORY Optické konektory ST, SC Př. (z lab. předmětu TOS) ;-) Použili jsme svařečku SIECOR x odstraníme primární ochranu na obou vláknech (vzdálenost cca. 5 cm od konce) - očistíme konce vláken roztokem lihu - zalomíme svařované konce vláken pomocí zalamovačky optických vláken (vlákno jsme předtím umístili do držáku) - vlákna vložíme do svařečky - zkontrolujeme vzájemnou polohu - provedeme svár - vyjmeme ze svařečky - na konce vláken nasadíme rychlokonektory - změříme útllum našeho vlákna - změříme útlum referenčního vlákna - jejich rozdíl je útlum sváru (v našem případě 0,058 dbm) 27. Měření na optických kabelech charakteristické parametry Optický reflektometr (OTDR Optical Time Domain Reflectometer) je vůbec nejdůležitějším a nejuniverzálnějším měřícím přístrojem používaným při montáži a údržbě optických kabelů. Lze ním měřit útlum vlákna, svárů, konektorů, délku trasy a vzdálenost poruch. Útlum se vyhodnocuje z měření zpětného rozptylu. Metoda zpětného rozptylu vyhodnocuje závislost zpětně rozptýleného optického výkonu při šíření úzkého optického impulsu měřeným vláknem. Využívá se Rayleiho rozptylu. Při lokalizaci chyb je využito principu Fresnelova odrazu. Ten nastává při dopadu optického záření na rozhraní dvou prostředí s různým indexem lomu 10

Číslování a číslovací plány v telefonní síti

Číslování a číslovací plány v telefonní síti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Číslování a číslovací plány v telefonní síti PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši. Tento ceník je určen pro služby GTS telefonní připojení, GTS komplet, GTS komplet office, GTS telefonní volba, GTS IP komplet, GTS komplet pro a GTS duo expres. Tyto služby jsou zpoplatněny: a) ceníkem

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY Část A Služby poskytované společností OLO Podmínky uvedené v obecné části platí pro všechny služby poskytované společností OLO,

Více

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Optical Fibre Apparatus Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Pojmy, dojmy a realita. Co je to penetrace? Co

Více

Příloha 1 Technická specifikace

Příloha 1 Technická specifikace Příloha 1 Technická specifikace 1. Propojení sítí 1.1. Propojovací bod 1.1.1 Propojovací bod (dále také POI ) představuje fyzické rozhraní mezi sítěmi elektronických komunikací RIO Media a. POI je E1 port

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

Příslušenství na trubičky

Příslušenství na trubičky služby Produktový na trubičky na trubičky - precizní řada precizní řada Sezemická 287210, Strana 1 Produktový služby na trubičky - precizní řada Řada mechanických spojek na trubičky gabocom představuje

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB. společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení

PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB. společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení PROVOZNÍ PODMÍNKY HLASOVÝCH SLUŽEB společnosti IPVOX s.r.o., tř. Budovatelů 2531, Most ( poskytovatel ) Článek 1 - Definice a úvodní ustanovení 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Obsah: Provozní podmínky pro poskytování

Více

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144 Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč HC 144 představuje univerzální řešení optického rozváděče pro široké

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Proces přenositelnosti čísel v pevných sítích v ČR. Stanislav Kovář 23.10.2009

Proces přenositelnosti čísel v pevných sítích v ČR. Stanislav Kovář 23.10.2009 Proces přenositelnosti čísel v pevných sítích v ČR Stanislav Kovář 23.10.2009 Obsah Jak šel čas s NP Co to je RNPDB a CNPAC Přehled aktivních OPID v RNPDB Typy NP Možnosti řešení NP pro malé operátory

Více

Administrační systém pro telekomunikace

Administrační systém pro telekomunikace Administrační systém pro telekomunikace Základní charakteristiky systému efektivní systém pro správu a administraci telekomunikačního zázemí společnosti (ústředny, pobočky, mobilní telefony, účastníci,

Více

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010 Kód zboží Název zboží Měna s DPH Komunikátory programovatelné GB 060 300 GSM KOMUNIKÁTOR CZK 6 770,00 8 124,00 GB 060 300A GSM KOMUNIKÁTOR (set A) CZK 7 410,00 8 892,00 GB 060 301 GSM KOMUNIKÁTOR (záložní

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Lokátory a markery 3M

Lokátory a markery 3M služby Produktový Lokátory a markery 3M Strana 1 Produktový služby Lokátory a identifikační markery 3M Dynatel představují špičku v oboru lokalizace a mapování podzemních inženýrských sítí. V celosvětovém

Více

PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY)

PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY) PŘÍLOHA IV (SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VÝKONY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO Strana 1 (celkem 13) Úvod Smluvní strany

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. Provozní podmínky pro poskytování O2 Hlasové služby

SMLUVNÍ PODMÍNKY. Provozní podmínky pro poskytování O2 Hlasové služby SMLUVNÍ PODMÍNKY Provozní podmínky pro poskytování O2 Hlasové služby Účinnost od 1. 7. 2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení... str. 2 II. Výklad použitých pojmů... str. 2 III. Charakteristika Služby... str.

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek touto zadávací dokumentací zadavatel vymezil následující pojmy takto: GSM (Global System for Mobile

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2N OMEGA Series. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA Series 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N OMEGA 48 PBX LCR Tarifikační sw. Internet CRM TAPI UMTS Sw. phone GSM VoIP Analog ISDN 2 IVR Digital Mobil VoIP Mobility Extension Analog/fax Assistant SMS Server

Více

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient Nabízí vysoce komfortní a přehledně uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Monitoring fyzické vrstvy PON

Monitoring fyzické vrstvy PON Monitoring fyzické vrstvy PON Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Princip OTDR 2 PON OTDR 3 ConnectorMax a FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Ekonomické aspekty přechodu na. ochrana vašich investic

Ekonomické aspekty přechodu na. ochrana vašich investic Vodafone OneNet Product Management Ekonomické aspekty přechodu na VoIP aneb ochrana vašich investic Ronald Bayer 16th September 2010 1 Trendy a paradoxy v oblasti firemní telefonie Dle aktuálních výzkumů

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

Technické aspekty realizace podvodů v telekomunikačních sítích

Technické aspekty realizace podvodů v telekomunikačních sítích České vysoké učení technické v Praze, katedra telekomunikační techniky GTS Novera, s.r.o Technické aspekty realizace podvodů v telekomunikačních sítích Pavel Troller Motivace podvodů v telekom. sítích

Více

VoIP KOMUNIKACE. z pohledu české legislativy. Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o.

VoIP KOMUNIKACE. z pohledu české legislativy. Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o. VoIP KOMUNIKACE z pohledu české legislativy Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o. Témata 1. Obecný právní rámec a vstup do podnikání 2.VoIP komunikace - kam a

Více

PŘÍLOHA 1. Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity

PŘÍLOHA 1. Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity PŘÍLOHA 1 Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity OBSAH: 1 Propojení sítí a charakteristika propojovacího bodu...2 2 Vytvoření nového propojovacího

Více

micos.cz WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší společnosti.

micos.cz WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší společnosti. micos.cz Bulletin Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom 6/2015 WE HOLD NETWORKS Vážení obchodní partneři a přátelé, zasíláme Vám pravidelné informace a aktuality z naší

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Přenositelnost čísla

Přenositelnost čísla Český telekomunikační úřad Asociace provozovatelů se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 veřejných telekomunikačních sítí poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Jeseniova 30, 130 00 Praha 3 www.ctu.cz www.apvts.cz

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

MEDIXcom drátový systém pacient sestra

MEDIXcom drátový systém pacient sestra MEDIXcom drátový systém pacient sestra Základní popis Komunikační jednotka - (dále jen KJ) oboustranná hovorová jednotka s možností optické signalizace KJ se připojuje k analogové telefonní lince dané

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel 1. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti Roman Růžička, se sídlem Dobešov 73,

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace zadavatelem požadovaného plnění

Příloha č. 1 Technická specifikace zadavatelem požadovaného plnění Příloha č. 1 Technická specifikace zadavatelem požadovaného plnění Popis současného řešení Telefonní spojení ve FN Brno je zajištěno třemi nezávislými telefonními ústřednami, které jsou vzájemně propojené

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Používá internetovou technologii VIBROWEB. Monitorování online chytře & pružně. Ideální pro stroje s proměnnými otáčkami

Používá internetovou technologii VIBROWEB. Monitorování online chytře & pružně. Ideální pro stroje s proměnnými otáčkami Používá internetovou technologii VIBROWEB Monitorování online chytře & pružně Ideální pro stroje s proměnnými otáčkami VIBROWEB Spolehlivé online monitorování klíčových zařízení Architektura přístroje

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více