Údržba telekomunikačních zařízení vybrané otázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údržba telekomunikačních zařízení vybrané otázky"

Transkript

1 Údržba telekomunikačních zařízení vybrané otázky Pozn.: Otázky vypracovány v ak.roce 2002/03 především z materiálů: - přednášky Ing. Chládka - Lojík: Spojovací systémy II, ČVUT Číslovací plán veřejných tlf. sítí, ČTÚ - firemní materiály firmy Spur - aj. Sestavil Michal Doležel 1. Koncepce JTS tranzit uzel MTS - JTS = Jednotná Telekomunikační Síť, nověji VTS = Veřejná Telekom. Síť - dříve: - MTO místní tlf. obvod, oblast o průměru cca. 10 km - UTO uzlový tlf. obvod, oblast o průměru cca. 30 km, zahrnuje několik MTO - TTO tranzitní tlf. obvod, několik UTO, v místě středového UTO je tranzitní ústředna, možnost příček mezi jednotlivými krajními UTO; cca km - Mezitranzitní síť Polygoniální propojení každá ústředna s každou Hvězdicové existuje hl. úsředna a na tu jsou připojeny vedlejší ústředny pojmy: HOST, RSU 2. Číslovací plány, jeho optimální užití (skrytá a zjevná čísla) Číslovací plán: - vydává ČTÚ k provedení paragrafů zákona o telekomunikacích a zveřejňuje ho v Telekom. věstníku - určuje očíslování tlf.obvodů a služeb, stanovuje přestupné znaky - určuje obecná pravidla tvorby národního (významového) čísla účastníků veřejných telefonních sítí a definuje jeho strukturu - TC národní směrové číslo tlf. obvodu (tento význam má jen do doby zavedení geografické přenositelnosti čísla!!!); TO telefonní obvod (př. kraj Jihomoravský, s TC = 51,53,54) - v ČR počet číslic národního čísla vždy 9; vyjímka: čísla začínající 1 (délka min.3) a některá čísla začínající 9 - čísla přiděluje ČTÚ 1 Kč/číslo/rok skryté číslo - je pevně přiřazeno k úč. číslu a volí se jak při spojení uvnitř jedné ústředny, tak pro spojení účastníků mezi ústřednami - je nedílnou součástí úč. čísla a proto je spolu s ním vždy uvedeno v tlf. seznamu - je vhodné tam, kde není jednoznačně možno určit příslušnost účastníka k úsředně (např. několik ústředen v městské síti) - určuje místní ústřednu uvnitř UTO 1

2 zjevné číslo tvoří samostatnou část celého voleného čísla. Volí se jen tehdy, jde-li o spojení zvenku do oblasti, kterou zjevné číslo určuje. - vždy je odděleno od úč.čísla, v tlf. seznamu je spojeno s ázvem oblasti či ústředny - je vhodné tam, kde lze příslušnost účastníka k určité oblasti lehce rozeznat Př. Chceme volat brněnské číslo Víme, že se nacházíme v Brně, takže 05 což je zjevné číslo netočíme a voláme přímo číslo úč. Protože o brněnské síti něco víme (jako správní studenti telekomunikací ), můžeme konstatovat, že 41 je host Kr. pole. Protože ale naše babička to neví (a v seznamu se to nezveřejňuje), jde v případě 41 o skrytý směrový znak pro ústřednu v Kr.poli. Pozn.: Přečíslování v září 2002 došlo ke změnám. Dá se říci, že všechna čísla jsou skrytá, protože vždy musíme točit 9-místné číslo, ať jsme kdekoliv. Jiný náhled však je, že počáteční 5 pro Brno je nadále zjevné číslo. Problém je v tom, že např. 58 má Olomouc... Současný čísl.plán: 1 služební stupeň předvolba oper. (např. 1002) 54XXXXXXX Brno ČT 53XXXXXXX Brno jiní oeprátoři 8 - barevné linky 971 Internet 974 Ministersto vnitra 72,73,77 + staré mobilní operátoři Charakter služby, směr 10 Evropský harmonizovaný přístupový kód pro směr k poskytovateli přenosové cesty (tzv. provozovateli dálkové sítě). 11 Evropské harmonizované zkrácené kódy a tzv. povinné služby. 12 Celostátní společensky významné operátorské služby: Celostátní služby pro zdravotně postižené a pro služby s cizojazyčnou obsluhou, celostátní sociální a zdravotní služby, celostátní havarijní služby a celostátní informační služby. 13 Přístup na služební zařízení provozovatelů telefonní sítě (rozdělení se nepublikuje), ohlašovny poruch a telekomunikační služby provozovatelů veřejné telefonní sítě. 14 Informace poskytované provozovateli veřejné telefonní sítě. Komerční informační, nabídkové a pohotovostní služby. 15 Národní tísňová volání. 16 Doplňková služba aut. ústředen - zkrácená volba. Výhledově rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření frekvenční volby DTMF). 17 Aktivace doplňkových služeb aut. ústředen dle CEPT. Výhledově rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření frekvenční volby DTMF). 18 Výhledově rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy. 19 Deaktivace doplňkových služeb aut. ústředen dle CEPT. Výhledově rezervováno pro evropské harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření frekvenční volby DTMF). 2

3 3. Služební stupeň, čísla zvláštního určení, zkrácená čísla, tísňová čísla Služební stupeň - stanice zvláštního určení - dnes už to vlastně není klasický služební stupeň, ale čísla v tomto rozsahu jsou jen přesměrována na nějaká reálná 9ti-místná - Automatické zprávy (služby) 11Xx celostátní, 14XXy lokální 13XXXX čísla pro služební použití, testovací účely atd. (bezplatné volání) poruchovka 150,155,156,158 tísňové linky viz.2 4. Analogová a dig. spoj. síť a jejich specifika v údržbě elektronických ústředen málo EWSD Siemens Alcatel S-12 Sev. Morava mluvit o ústřednách zdroje, staniční baterie 9. Zkoušení jednotlivých spojovacích ústřednových bloků - samotestující programy, provádí se každou noc 4TEL - testování, monitorování a management přístupové sítě metalických vedení - proaktivní management (ještě před vznikem poruchy) - testy všech úč. stanic 4TEL [fórtel] zařízení společnosti Teradyne umí identifikovat typ KZ, parametry přípojného vedení,... - neumí měřit přes PCM, novější verze už ano - angl.model, vyrábí se v záp. Německu - krok je u malých ústředen 1x denně či 1x za dva dny, u velkých v delších intervalech - ráno vyjedou z 4TEL soupisy poruch a závad, na základě těchto soupisů se dá i předcházet poruchám (změna některých parametrů, jde odhalit např. zatékání kabelu) - hlasový konec - VRS 10. Pobočková zařízení, typ a jejich význam manuální poloautomatické (většinou obousměrná vedení) 3

4 automatické (přes provolbu) Kategorie oprávnění pro odchozí provoz 1: pouze vnitřní provoz, nemůže být spojován zen státní sítě, nemůže volat na státní síť 2: polostátní vnitřní provoz + příchozí i odchozí jen přes spojovatelku 3: státně-oprávněná přes nulu ven, ale jen v rámci místního tarifu 4: meziměstské oprávnění Dále variabilně dle typu ústředny, např.: 5: účastník s mezin.možností volby 6: př. provolba ze zahraničí přímo, jinak přes spojovatelku př. možných vstupů do státní sítě: 0,00,9,2 Analogové lze připojovat svazkem vedení či jednotlivým vedením (pouze pro velmi malé PBX) Pojem: Různé typy služeb (např. 16kHz počítadla na přenašeči či jednotlivých pobočkách, předání hovoru,...) Sériové linky x probolba Napojovací tón Pozn.(historie [Lojík]): Jako serie (nelze pro provolení) se vedení zapojují, pokud jejich počet nepřekročí 8, resp. 10. Při větším počtu příp.vedení je výhodnější je zapojovat nikoliv na účastn. stupeň jako serie, ale na skupinářový stupeň jako velkoserie bez provolení/s provolením. Do každéhopříp.vedení velkoserie se na výstup velkoserie zařazuje přenašeč pro velkoserie. Ten zajišťuje přibližně to co účastnický stupeň a jeho obvody. Jednotlivé typy: 11. Provolbové PBX s třídrátovou provolbou, 2MB tokem, provolba s ISDN2 a ISDN30. Jaký typ provolby lze užít u analog. státních ústředen Pojem provolba, ISDN, DDI, DISA Bloky úč. čísel rozsah provolby Standardní číslo pro operátora...1,...11,...111, drát. provolba: - ss signalizace mezi ústřednou a účastníkem - autom.provoz - podtypem analogových PBX a) vysunutým převodníkem až k účastníkovi b) převodník na ústředně 2 <-> 3 Je to pouze jednosměrný svazek! 4

5 Protože po přípojných vedeních zapojených z účastnického stupně nelze vysílat žádnou přídavnou číselnou informaci, je nutno pro provolby využívat přípojná vedení zapojená do skupinářového stupně. Volící stupně PBX pak tvoří pokračování spojovacích cest z veřejné ústředny. Signalizace buď ss ac kód nebo mfc vázaný kód (nepoužívala se?), musí být kompatibilita signalizace mezi PBX a státní. Specialita: Převodník - digitál. 4-drát na Xkrát 3-drát, napájení z ústředny účastníka, zajišťoval on. 2MB tok: Využívá se 30(+2) kanálů (jednosměrných), nastaveny natvrdo např. 15 příchozích +15 odchozích, nebo atd. Digitální připojení. ISDN provolby Digitální připojení s komfortem ISDN. Jedná se o obousměrné kanály, malé provolby (ústředny) na ISDN2, velké ústředny na ISDN30. Dnes nejužívanější typ připojení, lze uspokojit a připojit i velmi malé ústředny (např. 20 účastníků samozřejmě pokud to PBX podporují) Typ ISDN přípojky D pro ISDN2, typ E pro ISDN30 U analog.st.ústředen jen třídrát. provolba, nic jiného. Lze ji užít i u digit. st. ústř. s patřičným rozhraním. U PK202 KMFC volba. 12. Tarifikace volání na státních ústřednách (digitální, PK, P51). Jednorázová tarifikace. počitadla nenulovatelná, čtyřmístné, později pětimístné, z výroby již nějaký stav tarifikace nejprve jednorázová, později pásmová dnes: den/noc ČTZK doplňková zařízení k PK202, aby umožnily místní tarifikaci; přes PC, každou hodinu se odesílala data do centrály 13. Zkušební zařízení Teradyne 4-TEL, k čemu se využívá viz. 9 5

6 14. Sdružovací zařízení použité v přístupových sítích. Vyjmenuje některé druhy a popište princip V rámci úspory nákladů pro málohovořící bytové (hlavně dřívě). Připojení několika stanic pomocí jednoho či několika sdružovacích vedení. a) podvojné přípojky Telecom Party Line terminologie EWSD; 6 portů na kartě - účastnici si nemohou volat navzájem - nemusí být bezprostředně u sebe (stačí např. na jedné ulici) - nižší měsíční udržovací sazba - pomocí ústřednové sady šlo druhého účastníka deaktivovat (když zapomněl položit a zablokoval oba) Diodové BEZ ZEMĚ rozlišení účastníků polaritou Reléové SE ZEMÍ (podtyp tranzistorové nahrazovaly relé) (při odpojení země relé šije ). Řídící signály pro každého účastníka po jednom drátě sdružovacího vedení, zpětným vodičem je zem. Venkovní sada musí být uzemněna! Vstup do spojení spojovatelkou bez ohledu na to, který účastník právě hovoří. b) Skupinové přípojky další číslo v úč. čísle navíc (až 10 stanic) superdávné doby, už tehdy neperspektivní c) koncentrátory - je to sdružovací zařízení, které pracuje se svazkem sdružovacích vedení - možnost vzájemného provozu mezi účastníky Koncentrátor 1/4/20 20 účastníků připojených 4 sdruž.vedeními, jedno řídící vdedení mezi venkovní sadou a přenašečem (ústřednová jednota) Koncentrátor 2/8/40 40 účastníků připojených 8 sdruž.vedeními, dvě řídící vdedení mezi venkovní sadou a přenašečem Účastnická sada se připojuje na přenašeč koncentrátoru třídrátovým vedením. Sdružovací vedení jsou dvoudrátová. 15. Zařízení PCM2, PCM4, PCM10, PCM11, PCM30. Druhy, použití a význam nasazení - důvody použití viz. výše - použivá se digit.modulací současný provoz více účastníků (rozdíl oproti sdružovacím zařízením) - problém s datovými přenosy (vzorkovací frekvence), žádost o vypojení z PCM - možný problém se spektrální kompatibilitou s novými technologiemi (ADSL, HDSL, ISDN) 16. Koncentrátory užívané v JTS, jejich význam. Jaký charakter mají přípojné úč. stanice? Pozn.: Zde chybí aktuálně používané typy - popsáno z dostupných starých materiálů viz. 14 6

7 Na koncentrátor lze zapojovat libovolné účastníky bez ústředny bez úprav účastnických sad. Koncentrátor 1/4/20 má křížová spojovací pole reléová v obou částech Koncentrátor 2/8/40 má spojovací pole z jednoho křížového spínače jak ve venkovní, tak v ústřednové části Sestavení spojení ve spojovacím poli účastnické i ústřednové jednotky je ovládáno řídícími sasami, které si vyměňují informace po řídícím vedení. V účastnické jednotce jsou účastnické přístroje připojeny dvoudrátovým vedením na horizontály (výstupy z vertikálních jednotek). Z vertikál odcházejí dvoudrátová sdružovací vedení, která končí na vertikálách křížového spínače ústřednové jednotky. Na horizontály jsou dvoudrátově zapojena vedení k úč. sadám. Koncentrátory poskytují všechny možnosti jako při přímém zapojení stanic na ústřednu 17. Účelová vedení (datové a hlasové okruhy). Po jakých vedeních se realizují a jejich vztah k místní ústředně. Semipermanentní okruh. okruhy zesilované/nezesilované nejsou přivedeny do spojovací techniky, ale používají stejné kabely... Semipermanentní okruh - pro malé přenosové rychlosti - umožňuje propojeni v digit. přenosové optické síti - podobný princip jako deklasované ISDN2 pro Inet do škol - ústředna volí číslo, které účastník nezná a tak se sestaví spojení Optické kabely, způsob zafukování, konstrukce trubky HDPE [zdroj: Aplikace: Chráničky z vysokohustotního polyetylenu (PE-HD) jsou vhodné pro mechanickou ochranu optických i metalických kabelů. Používají se při výstavbě místních a dálkových telefonních sítí, sítí kabelové televize, informačních přenosových sítí. Funkce: slouží k vytváření kabelových cest pro následné zavedení (zatažení či zafouknutí) kabelů poskytují ochranu instalovaných kabelů umožňují snadnou výměnu kabelů bez dodatečných zemních prací 7

8 Výhody: - zefektivnění výstavby sítí - snadné spojování trubek pomocí spojek - potisk obsahující metráž zlepšuje přehled při pokládce - barevné variace trubek umožňují rozlišení při pokládání více trubek v jedné trase - tlaková odolnost - tepelná odolnost (dostatečné mechanické vlastnosti od -20 do 55 C) - dlouhá životnost - odolnost proti vlhkosti, oleji, benzínu, hlodavcům a jiným nepříznivým faktorům pod povrchem Vnitřní stěna trubky: Vnitřní povrch trubky je standardně podélně drážkovaný, což výrazně snižuje koefcient tření mezi drážkovanou vnitřní stěnou trubky SPUR a vnějším povrchem kabelu a tím zvyšuje vzdálenosti při zafukování kabelů. Novinkou ve výrobním programu je vnitřní povrch trubky hladký s trvalou polymerní lubrikací - TPL. Tato úprava vnitřní stěny ještě více zlepšuje kluzné vlastnosti trubky při zafukování kabelu. Materiál na TPL je vyráběn dle vlastní utajované receptury, přímo ve společnosti SPUR a.s. Trvale kluzného účinku je dosaženo speciální koumpandací silikonových olejů do polyethylenového nosiče. Tento materiál je při vlastním vytlačování trubky rovnoměrně nanášen na vnitřní stěnu trubky přímo ve vytlačovací hlavě technologií koextruze. Použití tohoto materiálu nijak neovlivňuje dobu životnosti trubky ani její mechanicko-fyzikální vlastnosti. Po dohodě se zákazníkem je možno vyrobit trubku i s hladkým vnitřním povrchem. Při pokládce je nutno dbát zvýšené opatrnosti proti vniknutí nečistot (hlína, písek, vlhkost) dovnitř trubky, jinak dochází k zvýšenému tření mezi vnitřní stěnou trubky a kabelem, a tím i zkrácení instalačních délek při zafukování kabelů. 8

9 Potisk: Libovolný popis trubek dle specifikace zákazníka je prováděn na speciálních ink-jetových zařízeních francouzské firmy IMAJE, díky kterým je dosahována neobvyklá přilnavost popisu k vnější stěně trubky.výška písma je minimálně 4 mm v barvě žluté nebo černé, tak aby byl potisk na trubce dostatečně kontrastní. Potisk je opakován po jednom metru, přičemž tolerance vzdálenosti potisku je mm mm (3 %). Na přání zákazníka je možno trubku navíc opatřit potiskem i z druhé strany. Tím, že bude trubka oboustranně potisknutá, je větší bezpečnost při pozdější identifikaci trubek ve výkopu. Standardní značení obsahuje název výrobce (SPUR a.s.), typ a rozměry trubky v mm (HDPE 40x3,5), vzdálenost od počátku ( 0001 m), název odběratele, datum a čas výroby (4/3/ :20). SPOJKY: Plastové spojky a koncovky SPUR slouží ke spojování, propojování a ukončování HDPE kabelových chrániček, určených k ochraně optických a metalických kabelů. Vysoké technické poľadavky kladené na spojku zajišťují trvalou vodotěsnost a odolnost jak vnitřnímu, tak i vnějšímu přetlaku Výhody spojek, koncovek a redukcí: zefektivnění a zrychlení výstavby sítí odolnost proti vlhkosti, hlodavcům aj. vlivům pod povrchem snadná manipulace při spojování trubek dlouhá životnost velká tlaková odolnost výborné těsnící vlastnosti tepelná odolnost použitelnost pro různé druhy trubek (z hlediska materiálů) MARKERY Elektronický značkovací systém je určený k snadnému vyhledávání v zemi uložených zařízení např. kabelových tras, optických tras, křížení kabelových tratí, podzemních spojů, spojek apod. Základním prvkem tohoto systému je trvanlivá pasivní značka (marker), která je ukládána do země nad zařízení během jeho výstavby. Umístění značky lze určit s centimetrovou přesností i po několika letech od uložení značky pomocí kompaktního elektronického detektoru. Pro jednotlivá zařízení jsou markery naladěny na stanovený kmitočet a rozlišeny barevně. Pro telekomunikace jsou zbarveny oranžově (dle normy APWA). 9

10 26. Způsoby spojování optických vláken KONEKTORY Optické konektory ST, SC Př. (z lab. předmětu TOS) ;-) Použili jsme svařečku SIECOR x odstraníme primární ochranu na obou vláknech (vzdálenost cca. 5 cm od konce) - očistíme konce vláken roztokem lihu - zalomíme svařované konce vláken pomocí zalamovačky optických vláken (vlákno jsme předtím umístili do držáku) - vlákna vložíme do svařečky - zkontrolujeme vzájemnou polohu - provedeme svár - vyjmeme ze svařečky - na konce vláken nasadíme rychlokonektory - změříme útllum našeho vlákna - změříme útlum referenčního vlákna - jejich rozdíl je útlum sváru (v našem případě 0,058 dbm) 27. Měření na optických kabelech charakteristické parametry Optický reflektometr (OTDR Optical Time Domain Reflectometer) je vůbec nejdůležitějším a nejuniverzálnějším měřícím přístrojem používaným při montáži a údržbě optických kabelů. Lze ním měřit útlum vlákna, svárů, konektorů, délku trasy a vzdálenost poruch. Útlum se vyhodnocuje z měření zpětného rozptylu. Metoda zpětného rozptylu vyhodnocuje závislost zpětně rozptýleného optického výkonu při šíření úzkého optického impulsu měřeným vláknem. Využívá se Rayleiho rozptylu. Při lokalizaci chyb je využito principu Fresnelova odrazu. Ten nastává při dopadu optického záření na rozhraní dvou prostředí s různým indexem lomu 10

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Telefonní sítě

Více

Číslování a číslovací plány v telefonní síti

Číslování a číslovací plány v telefonní síti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Číslování a číslovací plány v telefonní síti PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12 Spojovací soustavy přednáška č.12. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši. Tento ceník je určen pro služby GTS telefonní připojení, GTS komplet, GTS komplet office, GTS telefonní volba, GTS IP komplet, GTS komplet pro a GTS duo expres. Tyto služby jsou zpoplatněny: a) ceníkem

Více

VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO

VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO MATEICIUC a.s., Ke Koupališti 370/15, 74 35 Odry, Czech Republic telefon: +40 556 31 411, telefon/fax: +40 556 730 417 ČSN EN ISO 9001:009 01 Dvoustěnné

Více

3. Ústředny 2. generace

3. Ústředny 2. generace Spojovací soustavy přednáška č.3. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o provozu v sítích elektronických komunikací TP (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Provoz veřejné pevné telefonní sítě Ve sloupcích 1 a 2 se uvede celkový objem provozu v tisících

Více

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Analýza optické trasy optickým reflektometrem Analýza optické trasy optickým reflektometrem Zadání: Pomocí optického reflektometru, zkrácené označení OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer), proměřte trasu, která je složena z několika optických vláken.

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

2. Spojovací systémy 1. generace

2. Spojovací systémy 1. generace Spojovací soustavy přednáška č.2. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od )

CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od ) CENÍK SLUŽBY ONE Trio (platný od 1. 1. 2016) 1. CENA SLUŽBY Cena služby ONE Trio se skládá z následujících součástí: Instalace služby ONE Trio Služba ONE Trio 1.1 1.1.1 Objekty s hromadnou přípojkou FTTB

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 30.9.2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 27087/2003-610 Změna č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí Český telekomunikační úřad vydává Změnu č. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí (dále jen Změna č.2 ČP ), jejíž návrh byl zveřejněn k diskusi

Více

PŘÍLOHA 1A. (Ceny) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

PŘÍLOHA 1A. (Ceny) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. PŘÍLOHA 1A (Ceny) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. s VEŘEJNOU PEVNOU / MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTÍ SPOLEČNOSTI OLO SMLOUVA O PROPOJENÍ

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610

Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad V Praze dne 3. října 2001 Sokolovská 219, Praha 9 Č.j. 26485/2001-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 6 písm. b) a k provedení 42 a 68 zákona

Více

evropský sociální fond v ČR

evropský sociální fond v ČR evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy podzim 2007 Vážený pane řediteli, dovolujeme si pozvat vyučující Vaší školy na sérii vzdělávacích kurzů, kterou jsme připravili

Více

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy Dovolujeme si pozvat vyučující Vaší školy na sérii vzdělávacích kurzů, kterou jsme připravili za podpory Evropského sociálního

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

PCM30U Kompoziční pravidla

PCM30U Kompoziční pravidla PCM30U Kompoziční pravidla TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz Dok.

Více

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL je rychlé a permanentní širokopásmové připojení k internetu s efektivním využitím stávající telefonní sítě. Jak DSL pracuje? K Internetu

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Náplň akce Technická specifikace "Hradec Králové - telefonní ústředna" Příloha č. 3 k č.j.: VS-23031/ČJ-2016-802050 Předmětem akce je demontáž stávající pobočkové telefonní ústředny umístěné v technické

Více

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie.

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Obsah prezentace. Historie systému Gradient. Popis funkcí systému Gradient. Závěr kontaktní informace.

Více

DODATEK č. 9. ze dne kterým se mění a doplňuje. Ceník služeb elektronických komunikací Hlasové služby

DODATEK č. 9. ze dne kterým se mění a doplňuje. Ceník služeb elektronických komunikací Hlasové služby DODATEK č. 9 ze dne 29. 6. 2007 kterým se mění a doplňuje Ceník služeb elektronických komunikací Hlasové služby Účinnost: 1. 7. 2007 čj.: 359613/2007-SPDU-F Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014 FTTX - Měření v optických sítích František Tejkl 17.9.2014 Náplň prezentace Co lze měřit v optických sítích Vizuální kontrola povrchu ferule konektoru Vizuální hledání chyb Optický rozpočet Přímá metoda

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť:

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť: Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť, Telekomunikační sítě analogová, IDN, ISDN. Techniky v telekomunikačních sítích. (CREATED BY SUNSHINE, ICQ: 280766356) Pojem telekomunikační síť: Pro

Více

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Optical Fibre Apparatus Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Pojmy, dojmy a realita. Co je to penetrace? Co

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610. Čl. 1 Úvodní ustanovení Český telekomunikační úřad Praha dne 27. 9. 2002 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6968/2002-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Optické komunikace II Optické útlumové články

Optické komunikace II Optické útlumové články Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické útlumové články Datum: 13.4.2014 Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět: Optoelektronika

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Markery 3M. Produktový. katalog komponenty optických sítí. Markery 3M. pasivní sítě. Měřící přístroje. lokátory. aktivní prvky. Strana 1.

Markery 3M. Produktový. katalog komponenty optických sítí. Markery 3M. pasivní sítě. Měřící přístroje. lokátory. aktivní prvky. Strana 1. služby Produktový Strana 1 Produktový služby Lokátory a identifikační y 3M Dynatel představují špičku v oboru lokalizace a mapování podzemních inženýrských sítí. V celosvětovém měřítku představuje 3M Dynatel

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Splašková kanalizace Pravice 4 SO 04 Přípojka NN 4.1 TEXTOVÁ ČÁST 4.1.2 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 4.1.2.1 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM Číslo normy ČSN 33 0050-26 50(101) 50(111) 50(131)+A1 50(131A)

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Definice a seznam zkratkových slov OBSAH 1 DEFINICE... 3 2 ZKRATKOVÁ SLOVA... 4 2 1 Definice Následující tabulka obsahuje seznam termínů, objevujících

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

Základní nastavení brány 2N VoiceBlue MAX

Základní nastavení brány 2N VoiceBlue MAX Základní nastavení brány 2NVoiceBlue MAX 2N VoiceBlue MAX je zařízení umožňující přímé propojení VoIP sítě a podporující signalizační protokol SIP se sítěmi GSM. Lze jej použít i při přímém spojení se

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o.

(PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. PŘÍLOHA I (PROPOJOVACÍ BOD A TECHNICKÉ PARAMETRY) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a Strana 1 (celkem 9) Úvod Příloha I Smlouvy definuje

Více

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY Část A Služby poskytované společností OLO Podmínky uvedené v obecné části platí pro všechny služby poskytované společností OLO,

Více

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Kalibrační laboratoř MIKROKOM provádí kalibrace: měřidel optického výkonu zdrojů optického záření měřidel útlumu optických reflektometrů

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

11. Řízení spojovacích systémů a čislicových spojovacích polí

11. Řízení spojovacích systémů a čislicových spojovacích polí Spojovací soustavy přednáška č.8. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

Digitáln. Robert Bešťák

Digitáln. Robert Bešťák Digitáln lní spojovací systémy Robert Bešťák Spojovací systémy Spojovací systémy (=ústředny) slouží k propojení Účastnických přípojek při vnitřním spojení účastníků téže ústředny Úč. přípojek s ochozím

Více

DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA BREAK-TDW

DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA BREAK-TDW Optické převodníky sběrnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA BREAK-TDW a * + DIN35-LOCK* Digitální modulace 1x MM/SM univerzální optický port s WDM 2x data BUS (0-10V) 1x relé LOCK NO/NC Přepěťová

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII OBSAH Seznam použitých zkratek...................................................... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali........................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..................................

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Založeno 1990 Modem MRS32 Uživatelská dokumentace Tel.: 541 248 813-812 IČ: 00567809 DIČ: CZ00567809 Fax: 541 248 814 Zápis v OR vedeným Krajským soudem v Brně, Certifikace E-mail: ais@ais-brno.cz oddíl

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

OTDR Optical time domain reflection

OTDR Optical time domain reflection OTDR Optical time domain reflection Úvod Co je OTDR Jak měří trasu OTDR Události na trase Nastavení parametrů OTDR Jak vybrat OTDR Co je OTDR? Netopýr vysílá krátké akustické signály a na základě jejich

Více

Informace o přístroji UH28C VN zdroj

Informace o přístroji UH28C VN zdroj Informace o přístroji UH28C VN zdroj EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 E-Mail: sales@encentrum.cz Lidická 66 Praha 5 15000 Telefax: +420 251 560 202 Internet: www.encentrum.cz Shrnutí Nejnovější

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

1 Obsah služby. Popis služby GTS telefonní volba. Platnost od 1.10. 2010.

1 Obsah služby. Popis služby GTS telefonní volba. Platnost od 1.10. 2010. 1 Obsah služby je veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím služby Výběr provozovatele krátkou individuální

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144 Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč HC 144 představuje univerzální řešení optického rozváděče pro široké

Více

Informace uveřejňované v souladu s OOP/7/

Informace uveřejňované v souladu s OOP/7/ Informace uveřejňované v souladu s OOP/7/07.2005 12 Na základě uložených povinností z analýzy relevantního trhu, zveřejňuje společnost Telco Pro Services, a. s., informace týkající se propojení sítí elektronických

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Různé země, různé požadavky, různé přístupy Mikrotrubičkové systémy v evropských zemích. Digitání výzvy 2013. Jiří Vysloužil 6. 12.

Různé země, různé požadavky, různé přístupy Mikrotrubičkové systémy v evropských zemích. Digitání výzvy 2013. Jiří Vysloužil 6. 12. Různé země, různé požadavky, různé přístupy Mikrotrubičkové systémy v evropských zemích Digitání výzvy 2013 Jiří Vysloužil 6. 12. 2013 DURA-LINE EVROPA DURA-LINE CT, s.r.o. se nachází v Tlumačově a vyrábí

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

PŘIPOJENÍ K SÍTI V KONCOVÉM BODĚ PŘÍLOHA 1.1

PŘIPOJENÍ K SÍTI V KONCOVÉM BODĚ PŘÍLOHA 1.1 PŘIPOJENÍ K SÍTI V KONCOVÉM BODĚ PŘÍLOHA 1.1 Obsah 1 Podmínky Velkoobchodní služby... 3 2 Zvláštní individuální technické šetření... 4 3 Přístup k objednávkovým a podpůrným systémům (OSS)... 4 4 Objednávka

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu. http://www.ttc.cz

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu. http://www.ttc.cz Jednotky rozhraní PCM30U Popis produktu TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fa: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz

Více

Systémové telefony optiset E

Systémové telefony optiset E Systémové telefony optiset E pro Hicom 300 E / Hicom 300 H Koncepce digitálních telefonních přístrojů řady optiset E umožňuje rychlý a snadný přístup k telefonním funkcím systému Hicom 300 E / 300 H. Princip

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Čtečka EDK2-KPA. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-KPA-NEW.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-KPA. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-KPA-NEW.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-KPA Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-KPA-NEW.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-KPA slouží pro čtení bezkontaktních karet a přívěsků. Používá se

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

Optické převodníky sběrnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA. BREAK-TDW a RDW-PDS. Připojení ke sběrnici KEYBUS systému DSC POWER.

Optické převodníky sběrnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA. BREAK-TDW a RDW-PDS. Připojení ke sběrnici KEYBUS systému DSC POWER. Optické převodníky sběrnic DSC POWER, PARADOX EVO, SATEL INTEGRA BREAK-TDW a Montáž na rovný podklad I Digitální = automatické nastavení I Univerzální pro MM i SM vlákna I Integrované přepěťové ochrany

Více

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Převodníky tlaku Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Pro aplikace, kde je lepší použít převodník v provedení pro měření tlaku se separovaným měřeným médiem. Toto platí obzvlášť u vyšších

Více

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VISIC100SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VISIC100SF Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Síťový plán signalizace Příloha 4. Technická specifikace ISUP Dodatek 1

Síťový plán signalizace Příloha 4. Technická specifikace ISUP Dodatek 1 Síťový plán signalizace Příloha 4 Technická specifikace ISUP Dodatek 1 Doplnění signalizace ISUP pro podporu tísňových volání z mobilních sítí do sítě ČESKÝ TELECOM, a.s. 1 Parametr číslo volaného účastníka

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ MEZI SPOLEČNOSTÍ Telefónica O2 mobilní síť a OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLOUVA O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ MEZI SPOLEČNOSTÍ Telefónica O2 mobilní síť a OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OBSAH PŘÍLOHA 2 SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 1 Obecně...2 2 Služba koncového volání terminace hovorů...3 3 Služba Informační a asistenční služba 1188...4 7 Služba Vyhledání přeneseného čísla (ze sítě

Více

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 NÁVOD k užití napěťového relé NR, NRT RTK 28-710_3 RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 N A P Ě Ť O V É R E L É NR, NRT Obsah: 1. Užití NR.... 3 2. Princip funkce... 3 3. Výstupy... 3 4. Parametry...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477

NÁVOD K OBSLUZE. Hlásič pohybu a hluku SAFE-MAN - Bezpečný člověk Obj. č.: 765 477 NÁVOD K OBSLUZE Hlásič pohybu a hluku "SAFE-MAN" - "Bezpečný člověk" Obj. č.: 765 477 Zařízení umožňuje indikaci pohybu a indikaci hluku v blízkém okolí.. Lze jej používat jako stacionární pro úlohy dozorování

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Čištění a kontrola optických konektorů. Miroslav Švrček

Čištění a kontrola optických konektorů. Miroslav Švrček Čištění a kontrola optických konektorů Miroslav Švrček Optický konektor Pokud jsou splněny podmínky totálního odrazu na rozhraní jádra a pláště optického vlákna, šíří se optické záření jádrem takového

Více

SMD 3528 SMD 2835 SMD 5050 SMD 5730 SMD 335 Monochromatický RGB RGB+W WW+W DIGITAL. Ceny 12/ 2014. cesta k úsporám

SMD 3528 SMD 2835 SMD 5050 SMD 5730 SMD 335 Monochromatický RGB RGB+W WW+W DIGITAL. Ceny 12/ 2014. cesta k úsporám 00 70 Monochromatický RGB RGB+W WW+W DIGITAL Ceny 1/ 01 cesta k úsporám Cesta k úsporám LED pásky LED pásek je tištěný spoj opatřený z jedné strany LEDkami a z druhé strany samolepící fólií M, která umožňuje

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4 BOX* Kruhová topologie LAN-RING 2x MM/SM univerzální optické porty s WDM 2x symetrické audio v MP3 kvalitě 2/8x IN, 2/8x OUT 1x relé LOCK 1x Přepěťová ochrana BOX + DIN35-LOCK* Provozní teplota 25 C do

Více

EMKO F3 - indukční průtokoměr

EMKO F3 - indukční průtokoměr EMKO F3 - indukční průtokoměr Princip činnosti Měřidlo je založeno na principu elektromagnetické indukce. Je určeno k měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Je zvlášť vhodné tam, kde tradiční mechanická

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

2N Omega 48 Víc než ústředna

2N Omega 48 Víc než ústředna 2N Omega 48 Víc než ústředna Až 40 interních telefonních linek Hovory v rámci firmy zdarma Plná funkcionalita i bez připojení do pevné sítě Funkce Mobility Extension mobilní telefon jako standardní pobočka

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324 Instalační manuál rev. 20110324 Tento instalační manuál je určen k instalaci průmyslových switchů průmyslových switchů 200M-2.0.3-... 200M-1.0.3-... 1 Obsah balení 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Switch Napájecí

Více

Ceny 05/ 2015. cesta k úsporám MONOCHROMATICKÝ

Ceny 05/ 2015. cesta k úsporám MONOCHROMATICKÝ Ceny 0/ 01 cesta k úsporám 00 70 MONOCHROMATICKÝ RGB RGB+W WW+W DIGITAL Cesta k úsporám LED pásky LED pásek je tištěný spoj opatřený z jedné strany LEDkami a z druhé strany samolepící fólií M, která umožňuje

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

PŘÍSTUP K VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ TELEFONNÍ SLUŽBĚ PŘÍLOHA 1.2

PŘÍSTUP K VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ TELEFONNÍ SLUŽBĚ PŘÍLOHA 1.2 PŘÍSTUP K VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ TELEFONNÍ SLUŽBĚ PŘÍLOHA 1.2 Obsah 1 Podmínky služby... 3 2 Přístup k veřejně dostupné telefonní službě... 3 3 Doplňkové služby pro jednotlivé Služby Přístupu... 4 4 Volání...

Více