Motto měsíce: ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto měsíce: ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI"

Transkript

1 Motto měsíce: MLÁDÍ JE NEJKRÁSNěJŠÍ JŠÍ DOBOU života, ŠKODA že E MUSÍME NEJDřÍVE ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSTŘEDNÍ BEČVA ZE DNE vybráno výběr zájemce o pronájem bytu v MŠ Kněhyně č.p Nájemní smlouva bude sepsána po vyřešení vytápění bytu rozpočet příjmů a výdajů za období 1-12/2009 změny v rozpočtu na rok 2009 použití výtěžku z provozování VHP na veřejnoprospěšné činnosti ekologické ( 3721; 3722), vodní hospodářství ( 2310), školství ( 3111), sportovní ( 3419) za rok 2009 ve výši ,- Kč rozpočet na rok 2010., rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012 zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín souhrnnou zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k čerpání rozpočtu sociálního fondu obce Prostřední Bečva za 01-12/2009 rozpočet sociálního fondu obce Prostřední Bečva na rok 2010 pověření místostarosty ve věci výkupu soukromé komunikace Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í informaci o plánovaných investičních akcích: Revitalizace veřejného prostranství, Víceúčelové hřiště, Kanalizace Obecní zastupitelstvo u k l á d á místostarostovi zajistit zhotovení 2 vývěsních skříněk ve středu obce Obecní zastupitelstvo u k l á d á starostovi a stavební komisi připravit podklady na výběrové řízení na rekonstrukci MŠ PLASTY (žluté pytle) odvoz: 3.2.; 3.3.; 24.3.; 7.4.; 21.4.; 5.5.; 19.5.; 2.6.; 16.6.; PAPÍR (modré pytle) odvoz: 10.2.; 10.3.; 14.4.; 12.5.; 9.6. SKLO (zelené pytle) odvoz: 10.2.; 10.3.; 14.4.; 12.5.; 9.6. Vlastníci čtyřnohých miláčků pozor! Od ledna 2010 se mění psí známky. Žádáme Vás proto, aby jste staré známky (kovové) vrátili do pokladny na obecní úřad Prostřední Bečva. Poplatek za psa je dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 splatný do 15. února daného roku. ČEZ Distribuce a.s. v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce Prostřední Bečva Kněhyně v oblasti rodinných domů číslo popisné 139, 412 a 216. Vypínání el. energie je plánováno dne 16.února 2010 od 8:00 do 15:00 hod. Martin Válek Technik přípravy-operátor oblast Morava tel.: V naší obci probíhala celostátní Tříkrálová sbírka druhý lednový víkend. Byla jubilejní, desátá. Počasí koledníkům nijak nepřálo. Páteční husté sněžení a sobotní mrznoucí déšť však dětí ani dospělé neodradily. Zazpívat krásné koledy a popřát do nového roku zvládaly děti i přes chlad a nepohodu. Občané byli štědří a koledníci vybrali ,- Kč. Celková částka vybraná na Rožnovsku se blížila k miliónu ,- Kč. Děkujeme všem, kteří sbírku organizovali, koledníkům a zvláště štědrým dárcům. 1

2 Pomůžeme Vám růst... PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 9. KOLO INFO o výzvě: Příjem žádostí o dotaci KDO mùže žádat? Mikropodnik z oboru zpracovatelského průmyslu, tzn. strojírenská výroba, kovoobrábění, zpracování dřeva, výroba nábytku, potravinářství, textilní a oděvní výroba, výroba chemikálií, pryže, plastů, výroba elektronických zařízení, elektronických a optických přístrojů, motorových vozidel a dopravních prostředků, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla AKTIVITY jaké budou podpořeny? Založení nebo rozvoj mikropodniku v oboru zpracovatelského průmyslu, řemeslné výroby apod.. KOLIK je možné získat? Dotace je poskytována z rozpočtu ve výši 50 tis. 10 mil. Kč. Výše dotace 56-60% nákladů projektu, podle místa realizace projektu CO jsou uznatelné náklady? - Nová výstavba, rekonstrukce, modernizace provozovny - Úprava povrchů v areálu provozovny - Nákup strojů, technologií a dalších zařízení - Montáž a zkoušky - Nákup vybavení provozovny - Nákup nezbytné výpočetní techniky PODMÍNKY projektu -příjemce dotace musí mít méně než 10 zaměstnanců (mikropodnik) - projekt musí být realizován na území ČR mimo Prahu v obci do obyvatel - projekt musí být zaměřen na podporu zpracovatelského průmyslu - žadatel může v této výzvě předložit pouze 1 projekt NA KOHO se obrátit? DOLOs.r.o.R Dr. Sedláka Klatovy Tel.: Mobil: www: K životnímu jubileu 60. let, které oslavil 30. ledna pan STAVINOHA BEDŘICH přeje hodně zdraví, štěstí, životního optimismu a radost z vnoučat manželka Květa, syn Milan s manželkou, dcera Iveta s rodinou, synovec Tomáš s rodinou. Vnučky Anetka a Amálka posílají dědečkovi velkou pusu. ČAS PLYNE, ALE VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ. Dne 6. března vzpomeneme 24. výročí úmrtí pana JOSEFA KŘENKA, který by se 16. února dožil 80 let. Zároveň vzpomeneme 19. února 20. výročí úmrtí jeho manželky paní BOŽENY KŘENKOVÉ, která by se 25. listopadu taktéž dožila 80 let. S láskou a úctou stále vzpomínají děti Alena, Josef a Anna s rodinami. Nevíte, do kdy platí Váš řidičský průkaz? Ty, které byly vydané od do si musí jejich držitelé vyměnit do posledního prosince letošního roku, tj do PODROBNOSTI SE DOZVÍTE NA: Poděkování za projevenou soustrast na pohřbu paní JIŘINY STAVINOHOVÉ a za velkou účast na pohřbu děkuje syn Bedřich s manželkou a vnuk Tomáš s manželkou. 2

3 Ohlédneme se za uplynulým rokem, jak zamíchal čísly v naší evidenci obyvatel. K poslednímu prosinci 2009 bylo v naší obci celkem 1690 občanů. Muži byli zastoupeni počtem 818 a ženy 872. Z toho dětí bez občanského průkazu, to znamená do patnácti let bylo 242. První dítě v roce 2009 se narodilo 4. února a poslední dítě v roce se narodilo 28. října. Pokud se podíváme na pohyb obyvatel, v podstatě nedošlo k žádným závratným změnám proti roku Na Prostřední Bečvu se přihlásilo 40 nových občanů 22 se odstěhovalo jinam. Ženy asi potřebují v životě více změn, protože hlavně ženy měnily bydliště. K nám se přihlásilo 25 žen a 15 mužů a z obce se odstěhovalo 14 žen a 8 mužů. Na to, že bylo uzavřeno celkem 9 sňatků se za celý rok narodilo jen 13 dětí. Bylo to 9 chlapců a 4 děvčata. Během roku došlo k pěti rozvodům. Bohužel úmrtnost se proti roku 2008 zvýšila. Navždy nás opustilo 23 občanů, 18 mužů a 5 žen. Z toho bylo 10 ženatých nebo vdaných, 8 vdovců nebo vdov a 5 svobodných. Ve statistice jmen se také mnoho nezměnilo. Ve jménech vede Marie (60), které jsou těsně v patách Jan (52) a Jana (47). V závěsu jsou Josefové (45) a jen o jednoho za nimi zůstává Jiří (44). Stále má největší zastoupení v obci příjmení Fiurášek. Je jich celkem 55. Toto příjmení nosí 26 mužů a 29 žen. Při představování použije příjmení Křenek 25 mužů a Křenková 23 žen. Také zastoupení Růčků je početné 16 mužů a 24 žen. V obci můžete potkat 44 Kretků. Mužů je celkem 24 a žen 20. Ani další jméno Petřek není zanedbatelné. Tímto příjmení se podepisuje cekem 34 našich občanů, 13 mužů a 21 žen. Věkový průměr našich spoluobčanů je 41 let. Pro větší přehled uveřejňujeme následující tabulku: VĚKOVÉ SKUPINY (64 M + 67 Ž) (85 M + 92 Ž) (116 M Ž) (135 M Ž) (125 M Ž) (130 M Ž) (97 M Ž) (49 M + 70 Ž) (13 M + 45 Ž) (4 M + 5 Ž) Průměrný věk: 41 let; z toho mužů - 40 let; žen 42 let Do Základní školy chodí 53 žáků do pěti ročníků. Vyučující jsou pouze paní učitelky. Mateřskou školu střed navštěvuje 38 dětí a do kněhyňské školky chodí 15 dětí. A teď něco k poplatkům, platbám, a penězům. Majetek a bezpečný spánek hlídá v naší obci asi 225 psů, kteří jsou přihlášeni. Obecní vodu používá celkem 441 objektů. Z toho je 343 rodinných domků na Prostřední Bečvě a 23 na Horní Bečvě. Také chataři a chalupáři využívají možnost napojení na obecní vodovod. V naší obci je to 65 a na Horní Bečva 10 chat a chalup. Dále jsou na obecní vodovod napojené také školy, obecní budovy, provozovny a další v počtu kolem Za spotřebu pitné vody za 1. pololetí zaplatili občané v loňském roce ,- Kč. Obecní úřad platí Lesům České republiky za množství odebrané vody poplatek. Ten v roce 2009 činil ,- Kč. Kromě toho platí obec 6x ročně povinné rozbory vody, úpravu vody, nutnou údržbu jímání vody v Cípkové a další. Obec na likvidaci odpadu vynakládá nemalé částky. Odvoz odpadu stál v loňském roce celkem 1, ,- Kč. V tom je započítán odvoz popelnic, kontejnerů, nebezpečný odpad atd. Likvidace nebezpečného odpadu vyšla na ,- Kč a tříděný odpad stál ,- Kč. Protože je naše obec zapojena do programu na tříděný odpad, dostává za něj vrácenou poměrnou část. V roce 2009 to bylo za tři čtvrtletí ,- Kč. Od občanů a chatařů byl vybrán za loňský rok poplatek za likvidaci odpadu ve výši ,- Kč. Od podnikatelů ,- Kč. z evidence obyvatel a účetnictví sepsala Kantorová R. Místní knihovna je čtenářům dispozici vždy ve čtvrtek. V loňském roce bylo zakoupeno 106 nových knižních titulů za ,- Kč. Naši knihovnu navštěvuje 9 dětí do patnácti let a třicet dospělých registrovaných uživatelů. Ti všichni si v roce 2009 půjčili ke čtení necelých knih při 340 návštěvách knihovny. A měli z čeho vybírat. Vždyť naše knihovna obsahuje skoro čtyři tisíce knih. z ročního výkazu a knihovně vybrala Kantorová R. Žádáme vlastníky psů, aby zabránili jejich volnému pobíhání v honitbě mysliveckého sdružení. Volně pobíhající psi, zejména v okrajových částech obce, štvou srnčí zvěř, která ne vždy je schopna před jejich agresí odběhnout a v případě, že se jí to podaří, může po dlouhém běhu uhynout na zápal plic. Tito vlastníci vystavují i své psy nebezpečí, které jim ze zákona hrozí. Myslivecké sdružení Prostřední Bečva děkuje vlastníkům psů za porozumění a ochotu tento problém řešit. za MS Ing. Juřík František Uplynulo pět měsíců školního roku a musíme se poohlédnou, jak jsme pracovali a jakých výsledků jsme dosáhli za první pololetí školního roku 2009/2010. Žáci první třídy obdrží své první vysvědčení. Určitě se těšili a pochlubí se s vysvědčením celé rodině. Nejlepšího prospěchu a to samé jedničky dosáhlo v naší škole celkem 21 žáků tj. 40,38 %. Průměr školy činí 1,3. Za 1. pololetí zameškali žáci celkem hodin, což je v průměru 34,38 hod. na žáka. A nyní k jednotlivým třídám. V první třídě je 6 žáků, kteří mají na vysvědčení samé jedničky. Jsou to: Veronika Jakšíková, Ondřej Cholevík, Martin Maciga, Barbora Petřeková, Tereza Ondrůšková, Michaela Polášková. S vyznamenáním jsou ještě dva: Karolína Fiurášková, Dominik Mička. Ve druhé třídě se samými jedničkami je pět žáků: Jakub Bil, Hanka Fiurášková, Barbora Cholevíková, Petr Kasala, Lucie Trčková. Vyznamenání

4 mají: Vojtěch Juřík, Pavel Juroška, Daniel Fiurášek, Samantha Malinová. Třetí třída má pět žáků s výborným prospěchem: Daniel Ivánek, Adam Vašut, Pavel Růčka, Karolína Kubáňová, Adéla Kubáňová S vyznamenáním jsou: Lukáš Danišek, Jana Juříková, Matěj Ostřanský, Jan Kubáň. Ve čtvrté třídě se pochlubí se samými jedničkami tři žáci: Sára Erbenová, Veronika Pařenicová, Tomáš Růčka Vyznamenání mají: Jan Heryán, Matěj Hrstka, Tomáš Kretek. V páté třídě mají samé jedničky dvě žákyně a jsou to: Kristýna Blažková a Ivana Růčková. Vyznamenání má: Markéta Kubáňová, Kateřina Macigová a Michal Lejska Pochvalu na vysvědčení získává : Ze třetí třídy má pochvalu pět žáků: Adam Vašut, Daniel Ivánek, Pavel Růčka, Karolína Kubáňová, Adéla Kubáňová - za aktivní práci ve vyučování. Ve čtvrté třídě jsou dvě pochvaly: Radek Ondrůšek za reprezentaci školy na kulturních akcích, Veronika Pařenicová za péči o květiny. Celkem pochvalu získalo 7 žáků tj. 13,46%. Vysvědčení za 1. pololetí dostali žáci 28. ledna. V pátek 29.ledna mají pololetní prázdniny. Od pondělí 1.února následují jarní prázdniny. Všem přeji zasloužený odpočinek, pěkné počasí a načerpání nových sil do druhého pololetí školního roku. Mgr. Juříčková Zdenka ředitelka ZŠ V letošním roce opět paní ředitelka školy organizuje zájezd do Myronova divadla v Ostravě. Operetka Ztřeštěné námluvy začíná v hod. v pátek 26. února Cena zájezdu 200,- Kč (95,- Kč vstupné, 105,- Kč autobus) Vstupenky jsou v přízemí v 14. a 16. řadě. Odjezd v pátek v od SDH střed. Závazné přihlášky po zaplacení částky na obecním úřadě v kanceláři podatelny. Vstupenky obdržíte v autobuse před odjezdem. Mgr. Juříčková Zdenka ředitelka ZŠ Sportovní sezona 2009 JK Valašsko Rok 2009 byl druhou sportovní sezonou Jezdeckého klubu Valašsko na Prostřední Bečvě. Klub se věnuje hlavně parkurovému ježdění dětí a mládeže, ale své místo zde mají i rekreační jezdci a děti, které chtějí svůj volný čas a lásku věnovat koním a poníkům. Začátek roku patří vždy zimní přípravě, která vrcholí skokovými soustředěními pod vedením trenéra MVDr. Víta Holého a reprezentanta ČR Zdenka Žíly. Své dovednosti a znalosti mohou členové zúročit na jezdeckých závodech, kterých je i JK Valašsko 4 pořadatelem.v jezdeckém areálu se v roce 2009 konaly troje parkurové a drezurní závody, kterých se zúčastnilo vždy kolem 60 jezdců se svými koňmi či poníky. Jezdecké závody jsou organizačně velmi náročné a jejich pořádání by nebylo možné bez dobré spolupráce všech členů klubu, rodičů, sponzorů a obce Prostřední Bečva. Našich 16 mladých reprezentantek ( opravdu se jedná zatím o samé slečny ) se účastnilo závodů po celé Moravě. V roce 2009 startovaly v oficiálních závodech pořádaných Českou jezdeckou federací celkem 260 x a z toho se 129x umístily do desátého místa a 76x do pátého místa. Že se našim amazonkám daří dokazuje zisk 1.místa pro Simonu Dulavovou na Oblastním mistrovství dětí a juniorů s klisnou Fire Val. Dále se na Oblastním mistrovství v kategorii pony dařilo Anně Křištofové s Lukasem a Barboře Podešvové s Guliverem, kde obsadily 3. a 4. místo. Nelze opomenout, že dvě naše závodnice splnily kvalifikaci na Mistrovství ČR a to Simona Dulavová s Fire Val a Eva Metnarová s Amateurem. Na samotné mistrovství na konec odjela se svým koněm pouze Eva Metnarová a umístila se na výborném 12 místě. Úspěchy těchto našich dvou jezdkyň jim přinesly nominaci do Sportovního centra mládeže ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde jezdí se svými koňmi trénovat pod vedením trenérů ing. Zdenka Goščíka a Davida Fialky. JK Valašsko však neměl v roce 2009 úspěchy jen na poli sportovním. V mezinárodní chovatelské soutěži se se svou prací a vědomostmi na první místo probojovala naše členka Michaela Porubová. Na závěr malého ohlédnutí za letopočtem 2009 přeji všem sportovcům a členům JK Valašsko do nastupujícího roku 2010 ještě více úspěchů v sedle jejich koní a klubu samotnému přeji stále stejně dobrou spolupráci s majiteli a trenéry koní, s obcí Prostřední Bečva, se SVČ Rožnov pod Radhoštěm, s hasiči Prostřední Bečva a všemi ostatními, kteří klub podporují a to nejen finančně. Irena Dulavová Pokusíme se v každém čísle Zpravodaje uveřejnit vzpomínky našich občanů. Alespoň maličko si přiblížíme život a dobu minulého století. Jako prvního jsme požádali o několik příhod pana Langra Leopolda, který v letošním roce oslaví 92 let. KOMINÁŘ Já jsem vyučený mlynář. Byl jsem učeň. Učeň byl prášek, tovaryš byl mládek a mistr byl stárek. Jako učeň prášek jsem se učil v Ratiboři u Vsetína na mlynáře. Už tehdy jsem byl takový výmasta. Přišel kominář vymetat komíny. Každý mlýn měl tenkrát alespoň 2 patra. Vyžadovaly to okolnosti výroby. My jsme měli byt ve mlýně nahoře. Byly tam dlouhé schody z prvního patra do přízemí. Já jsem byl darebák už tehdy. Co mě napadlo. Skočil jsem do manipulačního prostoru. Nabral jsem režné (žitné) mouky a udělal z ní kulu jako ze sněhu. Kominář vymetl komín. Já jsem se schoval, a jak odcházel a byl v půli těch dlouhých schodů, tak jsem tu múčnú kulu po něm hodil. Trefil jsme ho na záda. A to měl jak malé slunko od múky. Víte co to byla za haňba! Kominář a od múky.

5 ZÁVOD MÍRU Já už jsme takřka za první republiky jezdil závod míru. Je to s nadsazením. Dělal jsem ještě za svobodna, v obci Salaš u Velehradu. Tam byl takový malý mlýnek, jako dříve na Bečvě u Fojtů, Mikulenků. Hajným tam v obci byl nějaký Hanák. Měl dvě šikovné dcérky a já jsem k nim chodíval. I v zimě, když se škubalo peří. Jako kluk byl člověk pořád plný romantiky. Ten Hajný si u mě objednal vysoké papuče. Tehdy je šil na Bečvách švec Josef Vachun. My jsme na valše dělali přízi a taky huně na papuče. Byla to tlustá látka. Všechno bylo na lístky a já jsme tatínka uprosil, aby mě dal huně na ty papuče. Tatínek mě jí dal a Vachun mi papuče ušil. Vesnice Salaš je 5 nebo 6 kilometrů za Velehradem. Já jsem ze Salaše vyjel večer v devět hodin. Musel jsem si půjčit kolo. Ani zvonek na něm nebyl, špice mu chyběly, světlo jsem neměl, musel jsem si půjčit dynamo a reflektor. Ve Zlíně jsem byl kolem půlnoci a v jakémsi obchodě jsem si koupil 12 rohlíků. Tehdy stál rohlík 20 haléřů. Jel jsem domů takovýma nejkratšíma cestama. Ze Zlína na Loukov, do Bystřice na Troják, Držkovou, na Hošťálkovou, a domů. Tak jsem dojel domů. Vyzvedl jsem papuče a hned jel zpátky. Dojel jsme do Salaša za sedm až osm hodin. A už tehdy jsem měl na kole tachometr. Ten měl ručičku do 70 a pak byl kolík. Už si nepamatuji kde, ale jel jsem z takového dlouhého kopce. Jel jsem a na tachometru bylo 50, 60, 70, už byla ručička až na kolíku a určitě by ukazovala více. Ale to už se řídítka tak třásla. Ujel jsem bez odpočinku za ty dvě cesty tam a zpět 230 kilometrů. Tak to pravím, že jsem už tehdy jel závod míru. LÉKAŘSKÁ PÉČE Jak jsem byl na tom Salaši u Velehradu, tam jsem si pořezal palec. Řezali jsme dřevo, palivové. Sedláci jezdili do Buchlovských hor na dřevo, zpátky ho vozili na žebřiňáku a my jsme jim ho řezali na krátko na topení. Tenkrát jak jsem se pořezal, měl jsem palec a kus ukazováčku od pily pořezaný. Byl jsem celý od řezin, i tu ruku. Tak mi to očistili a zavázali do hadru, aby to neteklo. Já jsem sedl na kolo a jel jsem do Velehradu k doktorovi. To bylo asi 5-6kilometrů. Ruka zavázaná, ale potom to prosáklo a krev mi z toho kapala. A ještě to moje neštěstí, na dovrcholení všeho jsem někde píchl duši. Jel kolem forman s konima, tak jsem ho poprosil, naložil mi kolo a dojeli jsme na Velehrad. Tam mi to provizorně ošetřili a poslali do Hradišťa do nemocnice. A já tenkrát hloupý kluk, místo abych hledal nemocnicu, hledal jsem pojišťovnu. Tam mi říkali, co tady chcu? Potom jsem přišel do nemocnice. Musel jsem chvíli čekat, tak mi donesli misku, aby tam ta krev z ruky kapala. Potom mě ošetřili. Ruku zašili. Skoro 3 týdny jsem byl v Hradišti v nemocnici. Mamince jsem domů ani nepsal. Potom jsem přijel, ruka v sádře. Ta byla uhrůzená: Bože kluku, co jsi zase dělal. Tak jsem jí to všechno řekl, ale to už bylo všechno za mnou. Děkujeme panu Langrovi za pěkné vzpomínky a přejeme mu hodně zdraví a stále tolik optimismu a zájmu o veškeré dění v obci i ve světě. VZPOMÍNKY NA VÁNOCE Adam Vašut Den před Vánocemi jsme dělali bramborový salát, uklízeli, dívali se na televizi. Na Štědrý den jsme zdobili vánoční stromeček. Když jsme ho dozdobili, přišli děda a babička popřát mě a Evičce k svátku. Potom jsme společně povečeřeli a šli ke stromečku rozbalit dárky a s nimi jsme si hráli. Usnuli jsme pozdě večer. VÁNOČNÍ SVÁTKY Dan Ivánek Na letošní vánoce jsem se moc těšil. Pekli jsme cukroví a já jsem vykrajoval linecké kolečka a jiné různé tvary. Linecké cukroví mám rád. Vyráběl jsem s mamkou adventní věnec, ještě před tím jsme byli v lese pro jehličí a jeli jsme do obchodu pro ozdoby a svíčky. Den před Vánocemi jsme zdobili vánoční stromeček. Zdobíme ho červenými baňkami a řetězy. Na Štědrý den jsem vstal a šel se podívat na pohádky, potom jsme obědvali. Také tento rok jsme šli do krmelce. Donesli jsme zvířátkům kaštany a jablka. Při zpáteční cestě jsme se koulovali. Byl večer a mamka chystala večeři, měli jsme čočkovou polévku a brambory s rybou, dojedli jsem a zasmáli se u vánočních zvyků, například krájení jablka, házení bačkorou a sfoukávání svíčky. Potom jsme šli ke stromečku rozbalovat dárky. Po Štědrém dnu přijela teta a bratranec z Prahy. Zůstali u nás týden. S bratrancem jsme hráli ping-pong a chodili lyžovat. Vánoce se mi líbily a těším se na další. O PEJSKOVI Jana Juříková 3 tř. Byl jednou jeden pejsek a ten měl dva páníčky a deset kamarádek a kamarádů. Měl jeden rok a jeho maminka mu řekla: Ty, Punťo, neměl bys jít do školy? Ale maminko, já tak rád, ale mně včera začala bolet noha, víš tak já půjdu až pozítří, jo? Ale, ale, vždyť tě včera žádná noha nebolela, tak se přestaň vymlouvat. Hezky zítra půjdeš do školy a hotovo! Tak jo. Ale já jsem ještě nikdy nebyl ve škole. Jo, já vím, ale to neznamená, že tam nepůjdeš! Neboj maminko. Bylo ráno a Punťa šel do školy. Maminka si mezi tím zpívala: La la la já jsem velká. A jak Punťa přišel ze školy, tak přinesl sebou deset pětek. A maminka se zlobila a říkala: Už nikdy nepůjdeš do školy, vás tam týrají? Punťa nechtěl chodit do školy a řekl: Ano. Punťa už od té doby nikdy nechodil do školy. Naše soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ FOTO stále pokračuje. Nyní máte jedinečnou příležitost zvěčnit naši vesnici pod bílou pokrývkou. Zima v Beskydech je krásná, ale tvrdá. Na fotografiích vypadá velmi romanticky, proto neváhejte a foťte. Počet snímků není omezen. Pro připomenutí své fotografie zasílejte na nebo přineste osobně do podatelny obecního úřadu Prostřední Bečva. Fotografie Vám budou vráceny. Vítězové budou odměněni krásnými věcnými dary. Z fotografií plánujeme uspořádat malou výstavku. První příspěvky už máme!!! Přidejte se i Vy. 5

6 Další ze zaslaných receptů do naší soutěže: 5) Závin z bramborového těsta 250g hladké mouky, 1 ks prášku do pečiva, 150g nastrouhaných vařených brambor, 100g moučkového cukru, rozpuštěný tuk, 2 lžíce mléka a 1-2 vejce. Vše zpracujeme v těsto a rozválíme. Na těsto klademe pokrájená jablka, posypeme cukrem, skořicí a těsto přeložíme. Potřeme vejcem a pečeme ve vyhřáté troubě. 6) Kokosové pusinky 200g moučkového cukru, 100g kokosu, 3 ks bílků, 2 polévkové lžíce hrubé mouky. Cukr, kokos a 2 bílky mícháme v kastrolu na plotně ve vodní lázni. Necháme vychladnout a přidáme 1 bílek a 2 lžíce hrubé mouky. Vše zpracujeme na těsto. Na plech dáme pečící papír a pomocí lžíce děláme pusinky. Pečeme (sušíme) v mírně vyhřáté troubě. Místo kokosu můžou být ořechy. 7) Tvarohové šišky (knedlíky) 500g tvarohu, 120 g hrubé mouky, 2 celá vejce a špetka soli. Z výše uvedených surovin zpracujeme těsto. Můžeme plnit ovocem. Vaříme v osolené vodě až vyplavou. Můžeme posypat mákem, tvarohem a podobně. 8) Škvarkové pagáčky 600g hladké mouky, 300g mletých škvarků, 2 žloutky, 30g sádla, 3 lžíce bílého vína, 30g droždí, 250ml mléka, 1 lžička moučkového cukru, 1 lžička soli. V trošce vlažného mléka rozetřeme droždí s cukrem a lžičkou mouky a necháme vzejít kvásek. Půlku mouky osolíme a zaděláme kváskem spolu se žloutky, rozpuštěným sádlem a vínem. Vypracujeme těsto a necháme ho vykynout. Druhou polovinu mouky zpracujeme se škvarky na tuhý bochánek Kynuté těsto rozválíme, doprostřed dáme škvarkový bochánek, rozválíme a složíme těsto na třetiny. Necháme chvíli odpočinout. Pak ho zase rozválíme a necháme odpočinout. Nakonec těsto rozválíme na placku silnou 2cm. Tvořítkem vykrájíme kolečka, na povrchu nožem naznačíme mřížku a v dobře vyhřáté troubě pečeme dozlatova. Dobrou chuť. sv. Zdislavy - ÚNOR 2010 středa za zemřelého Jana Děckého, bratra Karla, rodiče a živou rodinu neděle za živé a zemřelé farníky středa za zemřelé rodiče Urbana a Hedviku, za živou a zemřelou rodinu Kopeckou s prosbou o Boží požehnání do dalších let neděle za živou a zemřelou rodinu Fárkovu a Frňkovu středa na vlastní úmysl 6 neděle za farníky středa za živou a zemřelou rodinu Křenkovu a Bartoňovu neděle za zemřelého Stanislava Holčáka a zemřelé rodiče - za zemřelou Aloisii Polákovu a zemřelé rodiče - za rodiče Josefa a Julii Valovy, 4 bratry, sestru a zemřelou a živou rodinu farnost Hutisko-Solanec V tomto roce Vám nabídneme informace o naučné stezce Radegast na Pustevnách. Jednotlivé texty jsou uváděny na informačních tabulích umístěných po trase stezky. ZASTAVENÍ PRVNÍ: PÚSTEVNĚ A PÚSTEVNÍCI Jméno tohoto místa je dnes jedinou památkou na jeho dávné obyvatele, poustevníky. Dříve se jim tu ale říkalo pústevníci proto ve starých turistických průvodcích najdete název Pústevně nebo Pustevně. Úplně prvním poustevníkem byl podle pověsti francouzský princ, který byl ve své vlasti odsouzen ke smrti, ale podařilo se mu utéct a usadil se zde. Jiná pověst vypráví o synovi tkalce z nedalekého Frenštátu. Ten se stal poustevníkem, aby vysvobodil svého otce ze zakletí. Poustevnictví bývalo v Čechách a na Moravě běžné až do roku Tehdy jej císař Josef II. zakázal, když se i mnoha dalšími nařízeními snažil omezit moc církve. Přes tento zákaz prý tady poslední poustevník Felix žil ještě další 2 roky. Nebylo by divu, Valašsko byl odlehlý kraj a úroveň úřední správy tady nebyla vysoká. V obydlí posledního poustevníka prý zůstal na skle malovaný obrázek Panny Marie. Byl potom zavěšený na velikém buku a lidé z okolí se k němu přicházeli pomodlit. A ještě před 100 lety se turisté chodili dívat na zbytky dvou kamenných pousteven a na alej starých stromů, vysázených poustevníkem Felixem. Budovy útulny Šumná byla na konci války sídlem štábu 2. slovenské partyzánské brigády M.R. Štefánka. Přešla ze Slovenska do Beskyd pod Čertův mlýn a 27. dubna 1945 svedla boj o Pustevny s maďarskými vojáky, kteří zde byli ubytováni. Druhý den se Maďaři pokusili Pustevny dobýt zpět, to se jim však už nepodařilo a brzy se přidali k německým vojákům prchajícím před frontou. Naučná stezka Radegast je dlouhá 5 km, na její trase je umístěno 9 panelů, která informují o všech zajímavostech na Pustevnách a Radhošti. Další naučná stezka: Naučná stezka Čertův mlýn vede z Pusteven po úbočí Čertova mlýna k horskému hotelu na Mariňáku, je dlouhá 8 km a její trasa není náročná. Na 9 zastaveních se dozvíte, co zajímavého tu žije a roste, čím jsou vzácné lesy a okolí, jak se mění krajina, kde se ukrývali partyzáni nebo kde a proč stavěl čert. převzato z informačních tabulí Naučné stezky Radegast

7 V sobotu 6. února 2010 se uskuteční v Hotelu Bečva TURNAJ v MARIÁŠI Prezentace od 8.00 hodin Začátek v 9.00 hodin Startovné je 200,- Kč (oběd, svačina, karty) Zvou všichni příznivci mariáše. V sobotu 6. února 2010 od 9.00 do hod. Dřevěné městečko ve Valašském muzeu Rožnov pod Radhoštěm ožije lidovými obyčeji. Bude zahájen 13. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásu a 3. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku a mnoho další atrakcí. 7 Program kina Panorama v Rožnově pod Radh. Program kina: Od pondělí 1.2. do 3.v hod (Kč;75,- Kč 97min) SAMEC komedie USA. S titulky, do 12 nevhodný Od pondělí 1.2. do 3. ve (60,- Kč;150 min) PROROK kriminální drama Francie, Itálie. S titulky, do 15 nevhodný. Od čtvrtku 4.2. do 10. v a ve (70,- Kč, 128 min) SHERLOCK HOLMES akční dobrodružné, mysteriózní drama VB, USA, Austrálie. S titulky, do 12 nevhodný. FILMOVÝ KLUB Ve čtvrtek v (50,-Kč, FK 40,- Kč 105 min) UKRUTNĚ ŠŤASTNI dánské drama. S titulky, do 12 nevhodný. Od pátku do 14. v (75,-Kč; 93 min) ARTUR A MALTAZARDOVA POMSTA animovaný film Francie. Česky, přístupný. Od pátku do 14. ve (70,-Kč; 113 min) TRABLE V RÁJI komedie USA. S titulky, do 12 nevhodný V neděli v (20,- Kč, 74min) KRAKONOŠOVY POHÁDKY II. pásmo pohádek pro nejmenší. Od pondělí do 17. v (75,-Kč; 104 min) GALIMATYÁŠ krimi komedie Francie. S titulky, do 15 nevhodný. Od pondělí do 17. ve (70,-Kč;96 min) SIN NOMBRE kriminální drama Mexiko, USA. S titulky, do 12 nevhodný. FILMOVÝ KLUB Ve čtvrtek v (FK 70,-; 80,-Kč; 104min) ANTIKRIST hororové drama Dánsko, Německo, Francie, Švédsko, Polsko, Itálie. S titulky, do 15 nevhodný. Od pátku 19.2.do 21.v hod (65,-Kč;107min) FAME CESTA ZA SLÁVOU drama, rodinná, hudební, romantická komedie USA. S titulky, přístupný. Od pátku do 21. ve (70,-Kč,86 min) PARANORMAL AKTIVITY mysteriózní horor USA. S titulky, do 15 nevhodný. Od pondělí do 24. v hod (70,-Kč;91 min) MIKULÁŠOVY PATÁLIE rodinná komedie Francie. Česky, přístupný. Od pondělí do 24. ve hod. (70,-Kč; 90min) NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ komediální drama Izrael, Francie, Německo. S titulky, přístupný. Od čtvrtku do 28. v hod (75,- Kč, 99min) KAWASAKIHO RŮŽE drama ČR. Přístupný. Od čtvrtku do 28. ve (75,-; 98min) ČTVRTÝ KRUH mysteriózní sci-fi horor. S titulky, do 12 nevhodný.

8 3. února 1468 umírá otec knihtisku, brusič drahokamů a zlatník Johann Gensfleische Gutenberg. Inspirací pro odlévání písmen z kovu pro něj byly puncovní razidla. 4. února 1820 ve Vídni se narodila Barbora Panklová, česká spisovatelka Božena Němcová. 9. února 1895 William G. Morgan v Massachusetts představuje poprvé světu novou hru. Jmenuje se volleyball (volley přímé odehrání míče, aniž by se dotkl země, ball míč). Cílem bylo vymyslet bezkontaktní halový sport u kterého by nehrozilo zranění. 12. února 1961 sovětská sonda Veněra 1 startuje pomocí nosné rakety Zond k Venuši. Situace se komplikuje, už týden po vypuštění došlo ke ztrátě spojení. Podle výpočtů prolétla kolem Venuše ve vzdálenosti km. 14. února 1945 kvůli chybě v navigaci zaměnilo americké letectvo Drážďany za Prahu. Šedesát letounů B-17 svrhlo 150 tun bomb na obydlené části Prahy (Radlice, Vyšehrad, Zlíchov, Karlovo náměstí, Nusle, Vinohrady, Vršovice a Pankrác). Zabito bylo 701 lidí, zraněno února 1857 narodil se lord Robert Baden-Powell. Profesí voják, žádá roku 1907 o uvolnění ze služby a organizuje tábor na ostrově Brownsea, na kterém si spolu hraje 20 londýnských chlapců z různých společenských vrstev. Poté vydává časopis The Scout a knihu Scouting for Boys, která se stává bestsellerem. 25. února Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem mu podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. Současně jsem navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna. Pan prezident všechny mé návrhy přijal. Začíná éra vlády komunistické strany. 26. února v německo-židovské rodině v Bavorsku se narodil Iob Strauss, známý pod jménem Levi V osmnácti se vydává za štěstím do Ameriky. Tam zakládá firmu na výrobu džín. Jako první si jej oblékli roku 1870 američtí zlatokopové (na posílení kapes se dokonce používaly měděné nýty.) 27. února 1790 Václav Matěj Kramerius zřizuje první vydavatelství české literatury a knihkupectví v Praze. Po jeho smrti podnik řídil literát Jan Rulík a později Krameriův syn Rodomil. Okruh zákazníků je omezený a vše končí úpadkem. z internetu vybrala Kantorová R. V místní prodejně Jednoty střed bude od probíhat likvidace prodejny textilu. Mimořádná příležitost nákupu kvalitního textilu pro celou rodinu s 30% slevou na celý sortiment, mikiny, trika, pyžama, prádlo, ponožky, prostěradla, povlečení a jiné. Otevřeno:Pondělí až pátek hod. Miroslav Vašek Koupím nemovitost určenou k demolici nebo k celkové rekonstrukci v KÚ Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva. Kontakt: Crha tel. 724/ Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení Min. kultury ČR, evidenční číslo MK ČR E Uzávěrka listu na BŘEZEN Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Radomila Kantorová: Zpravodaj lze najít také na: Reklamní inzerce je placená (5cm výška/1x zveřejnění/100,-kč bez DPH) - zasílejte ve formátu PDF a WORD. 8

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC

ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Kde ťa neprosíja, nech ťa čerti nenosíja! Podklad pro vyúčtování pitné vody V měsíci červenci obdržíte podklady

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

ZPRAVODAJ obce Rusava

ZPRAVODAJ obce Rusava ročník: XVII. září 3/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LII. cena: 10 Kč Daň z nemovitosti Slovo má starosta... Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 6. 2008 vyhlášku obce, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti.

Více

www.hornibecva.cz Hnutí DUHA a Obec Horní Bečva vás srdečně zvou na promítání filmu

www.hornibecva.cz Hnutí DUHA a Obec Horní Bečva vás srdečně zvou na promítání filmu Zpravodaj obce Horní Bečva duben 2010 cena: 3,- Kč www.hornibecva.cz Numerologie Ve středu 14. dubna 2010 v 17.00 hodin v Místní knihovně, těšíme se na Vaši návštěvu. Pozvánka na Skřivana Srdečně zveme

Více

ZŠ HORNÍ ČERMNÁ. V dnešním čísle najdete:

ZŠ HORNÍ ČERMNÁ. V dnešním čísle najdete: V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé ZŠ HORNÍ ČERMNÁ Měsíc září se pozvolna chýlí ke konci, školní rok se rozběhl. Do Základní školy v Horní

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVI, PROSINEC 2007 / ČÍSLO 12. Mám za to, že se děti snáze dobrotou

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 1 2014 51. ročník Váže Vá žení ní a mili í sp poluo uobčan ané, é, na pra rah hu prá rávě vě začčín ínaj ajíc aj ícíh íc ího íh o roku ro ku 2014 014 přřej ejii Vám Vám vš všem em

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne 11. 9. 2006. číslo 4 zdarma prosinec 2006.

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne 11. 9. 2006. číslo 4 zdarma prosinec 2006. Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči www.obec-staric.cz e-mail: obec.staric@iol.cz číslo 4 zdarma prosinec 2006 Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne 11. 9. 2006 Schvalilo: pronajmout sál rybářům

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE ČT VRTLETNÍK p r o Ž e h u š i c e a B o j m a n y Ročník: 4 Číslo: 13 Březen 2014 ZDARMA Slovo starostky Vážení spoluobčané, v době, kdy píši tyto řádky do našeho Čtvrtletní ku, je ještě únor, ale venku

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

STA SKO. Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

STA SKO. Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VY DUBEN 2014 STA SKO ZPRÁVY Z RADNICE Vážení občané, rádi bychom

Více

hlučínskénoviny ročník 13 číslo 12 prosinec 2008 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.

hlučínskénoviny ročník 13 číslo 12 prosinec 2008 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin. hlučínskénoviny Vánoční píseň Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si: Kdo to přijel asi? Dlouho už neviděl jsem sáně, a proto toužím dychtivě podívat se zas jednou na ně, pohladit koně

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba

Letošní Vítání jara vypadalo při vstupu. Občané, spolky i firmy pomáhají tam, kde je potřeba BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE březen duben 2015 Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, májové dny bývají předzvěstí rozkvetlého jara, bohatého života v přírodě a sluníčka. Právě sluneční

Více