Motto měsíce: ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto měsíce: ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI"

Transkript

1 Motto měsíce: MLÁDÍ JE NEJKRÁSNěJŠÍ JŠÍ DOBOU života, ŠKODA že E MUSÍME NEJDřÍVE ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSTŘEDNÍ BEČVA ZE DNE vybráno výběr zájemce o pronájem bytu v MŠ Kněhyně č.p Nájemní smlouva bude sepsána po vyřešení vytápění bytu rozpočet příjmů a výdajů za období 1-12/2009 změny v rozpočtu na rok 2009 použití výtěžku z provozování VHP na veřejnoprospěšné činnosti ekologické ( 3721; 3722), vodní hospodářství ( 2310), školství ( 3111), sportovní ( 3419) za rok 2009 ve výši ,- Kč rozpočet na rok 2010., rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012 zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín souhrnnou zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k čerpání rozpočtu sociálního fondu obce Prostřední Bečva za 01-12/2009 rozpočet sociálního fondu obce Prostřední Bečva na rok 2010 pověření místostarosty ve věci výkupu soukromé komunikace Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í informaci o plánovaných investičních akcích: Revitalizace veřejného prostranství, Víceúčelové hřiště, Kanalizace Obecní zastupitelstvo u k l á d á místostarostovi zajistit zhotovení 2 vývěsních skříněk ve středu obce Obecní zastupitelstvo u k l á d á starostovi a stavební komisi připravit podklady na výběrové řízení na rekonstrukci MŠ PLASTY (žluté pytle) odvoz: 3.2.; 3.3.; 24.3.; 7.4.; 21.4.; 5.5.; 19.5.; 2.6.; 16.6.; PAPÍR (modré pytle) odvoz: 10.2.; 10.3.; 14.4.; 12.5.; 9.6. SKLO (zelené pytle) odvoz: 10.2.; 10.3.; 14.4.; 12.5.; 9.6. Vlastníci čtyřnohých miláčků pozor! Od ledna 2010 se mění psí známky. Žádáme Vás proto, aby jste staré známky (kovové) vrátili do pokladny na obecní úřad Prostřední Bečva. Poplatek za psa je dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 splatný do 15. února daného roku. ČEZ Distribuce a.s. v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce Prostřední Bečva Kněhyně v oblasti rodinných domů číslo popisné 139, 412 a 216. Vypínání el. energie je plánováno dne 16.února 2010 od 8:00 do 15:00 hod. Martin Válek Technik přípravy-operátor oblast Morava tel.: V naší obci probíhala celostátní Tříkrálová sbírka druhý lednový víkend. Byla jubilejní, desátá. Počasí koledníkům nijak nepřálo. Páteční husté sněžení a sobotní mrznoucí déšť však dětí ani dospělé neodradily. Zazpívat krásné koledy a popřát do nového roku zvládaly děti i přes chlad a nepohodu. Občané byli štědří a koledníci vybrali ,- Kč. Celková částka vybraná na Rožnovsku se blížila k miliónu ,- Kč. Děkujeme všem, kteří sbírku organizovali, koledníkům a zvláště štědrým dárcům. 1

2 Pomůžeme Vám růst... PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 9. KOLO INFO o výzvě: Příjem žádostí o dotaci KDO mùže žádat? Mikropodnik z oboru zpracovatelského průmyslu, tzn. strojírenská výroba, kovoobrábění, zpracování dřeva, výroba nábytku, potravinářství, textilní a oděvní výroba, výroba chemikálií, pryže, plastů, výroba elektronických zařízení, elektronických a optických přístrojů, motorových vozidel a dopravních prostředků, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla AKTIVITY jaké budou podpořeny? Založení nebo rozvoj mikropodniku v oboru zpracovatelského průmyslu, řemeslné výroby apod.. KOLIK je možné získat? Dotace je poskytována z rozpočtu ve výši 50 tis. 10 mil. Kč. Výše dotace 56-60% nákladů projektu, podle místa realizace projektu CO jsou uznatelné náklady? - Nová výstavba, rekonstrukce, modernizace provozovny - Úprava povrchů v areálu provozovny - Nákup strojů, technologií a dalších zařízení - Montáž a zkoušky - Nákup vybavení provozovny - Nákup nezbytné výpočetní techniky PODMÍNKY projektu -příjemce dotace musí mít méně než 10 zaměstnanců (mikropodnik) - projekt musí být realizován na území ČR mimo Prahu v obci do obyvatel - projekt musí být zaměřen na podporu zpracovatelského průmyslu - žadatel může v této výzvě předložit pouze 1 projekt NA KOHO se obrátit? DOLOs.r.o.R Dr. Sedláka Klatovy Tel.: Mobil: www: K životnímu jubileu 60. let, které oslavil 30. ledna pan STAVINOHA BEDŘICH přeje hodně zdraví, štěstí, životního optimismu a radost z vnoučat manželka Květa, syn Milan s manželkou, dcera Iveta s rodinou, synovec Tomáš s rodinou. Vnučky Anetka a Amálka posílají dědečkovi velkou pusu. ČAS PLYNE, ALE VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ. Dne 6. března vzpomeneme 24. výročí úmrtí pana JOSEFA KŘENKA, který by se 16. února dožil 80 let. Zároveň vzpomeneme 19. února 20. výročí úmrtí jeho manželky paní BOŽENY KŘENKOVÉ, která by se 25. listopadu taktéž dožila 80 let. S láskou a úctou stále vzpomínají děti Alena, Josef a Anna s rodinami. Nevíte, do kdy platí Váš řidičský průkaz? Ty, které byly vydané od do si musí jejich držitelé vyměnit do posledního prosince letošního roku, tj do PODROBNOSTI SE DOZVÍTE NA: Poděkování za projevenou soustrast na pohřbu paní JIŘINY STAVINOHOVÉ a za velkou účast na pohřbu děkuje syn Bedřich s manželkou a vnuk Tomáš s manželkou. 2

3 Ohlédneme se za uplynulým rokem, jak zamíchal čísly v naší evidenci obyvatel. K poslednímu prosinci 2009 bylo v naší obci celkem 1690 občanů. Muži byli zastoupeni počtem 818 a ženy 872. Z toho dětí bez občanského průkazu, to znamená do patnácti let bylo 242. První dítě v roce 2009 se narodilo 4. února a poslední dítě v roce se narodilo 28. října. Pokud se podíváme na pohyb obyvatel, v podstatě nedošlo k žádným závratným změnám proti roku Na Prostřední Bečvu se přihlásilo 40 nových občanů 22 se odstěhovalo jinam. Ženy asi potřebují v životě více změn, protože hlavně ženy měnily bydliště. K nám se přihlásilo 25 žen a 15 mužů a z obce se odstěhovalo 14 žen a 8 mužů. Na to, že bylo uzavřeno celkem 9 sňatků se za celý rok narodilo jen 13 dětí. Bylo to 9 chlapců a 4 děvčata. Během roku došlo k pěti rozvodům. Bohužel úmrtnost se proti roku 2008 zvýšila. Navždy nás opustilo 23 občanů, 18 mužů a 5 žen. Z toho bylo 10 ženatých nebo vdaných, 8 vdovců nebo vdov a 5 svobodných. Ve statistice jmen se také mnoho nezměnilo. Ve jménech vede Marie (60), které jsou těsně v patách Jan (52) a Jana (47). V závěsu jsou Josefové (45) a jen o jednoho za nimi zůstává Jiří (44). Stále má největší zastoupení v obci příjmení Fiurášek. Je jich celkem 55. Toto příjmení nosí 26 mužů a 29 žen. Při představování použije příjmení Křenek 25 mužů a Křenková 23 žen. Také zastoupení Růčků je početné 16 mužů a 24 žen. V obci můžete potkat 44 Kretků. Mužů je celkem 24 a žen 20. Ani další jméno Petřek není zanedbatelné. Tímto příjmení se podepisuje cekem 34 našich občanů, 13 mužů a 21 žen. Věkový průměr našich spoluobčanů je 41 let. Pro větší přehled uveřejňujeme následující tabulku: VĚKOVÉ SKUPINY (64 M + 67 Ž) (85 M + 92 Ž) (116 M Ž) (135 M Ž) (125 M Ž) (130 M Ž) (97 M Ž) (49 M + 70 Ž) (13 M + 45 Ž) (4 M + 5 Ž) Průměrný věk: 41 let; z toho mužů - 40 let; žen 42 let Do Základní školy chodí 53 žáků do pěti ročníků. Vyučující jsou pouze paní učitelky. Mateřskou školu střed navštěvuje 38 dětí a do kněhyňské školky chodí 15 dětí. A teď něco k poplatkům, platbám, a penězům. Majetek a bezpečný spánek hlídá v naší obci asi 225 psů, kteří jsou přihlášeni. Obecní vodu používá celkem 441 objektů. Z toho je 343 rodinných domků na Prostřední Bečvě a 23 na Horní Bečvě. Také chataři a chalupáři využívají možnost napojení na obecní vodovod. V naší obci je to 65 a na Horní Bečva 10 chat a chalup. Dále jsou na obecní vodovod napojené také školy, obecní budovy, provozovny a další v počtu kolem Za spotřebu pitné vody za 1. pololetí zaplatili občané v loňském roce ,- Kč. Obecní úřad platí Lesům České republiky za množství odebrané vody poplatek. Ten v roce 2009 činil ,- Kč. Kromě toho platí obec 6x ročně povinné rozbory vody, úpravu vody, nutnou údržbu jímání vody v Cípkové a další. Obec na likvidaci odpadu vynakládá nemalé částky. Odvoz odpadu stál v loňském roce celkem 1, ,- Kč. V tom je započítán odvoz popelnic, kontejnerů, nebezpečný odpad atd. Likvidace nebezpečného odpadu vyšla na ,- Kč a tříděný odpad stál ,- Kč. Protože je naše obec zapojena do programu na tříděný odpad, dostává za něj vrácenou poměrnou část. V roce 2009 to bylo za tři čtvrtletí ,- Kč. Od občanů a chatařů byl vybrán za loňský rok poplatek za likvidaci odpadu ve výši ,- Kč. Od podnikatelů ,- Kč. z evidence obyvatel a účetnictví sepsala Kantorová R. Místní knihovna je čtenářům dispozici vždy ve čtvrtek. V loňském roce bylo zakoupeno 106 nových knižních titulů za ,- Kč. Naši knihovnu navštěvuje 9 dětí do patnácti let a třicet dospělých registrovaných uživatelů. Ti všichni si v roce 2009 půjčili ke čtení necelých knih při 340 návštěvách knihovny. A měli z čeho vybírat. Vždyť naše knihovna obsahuje skoro čtyři tisíce knih. z ročního výkazu a knihovně vybrala Kantorová R. Žádáme vlastníky psů, aby zabránili jejich volnému pobíhání v honitbě mysliveckého sdružení. Volně pobíhající psi, zejména v okrajových částech obce, štvou srnčí zvěř, která ne vždy je schopna před jejich agresí odběhnout a v případě, že se jí to podaří, může po dlouhém běhu uhynout na zápal plic. Tito vlastníci vystavují i své psy nebezpečí, které jim ze zákona hrozí. Myslivecké sdružení Prostřední Bečva děkuje vlastníkům psů za porozumění a ochotu tento problém řešit. za MS Ing. Juřík František Uplynulo pět měsíců školního roku a musíme se poohlédnou, jak jsme pracovali a jakých výsledků jsme dosáhli za první pololetí školního roku 2009/2010. Žáci první třídy obdrží své první vysvědčení. Určitě se těšili a pochlubí se s vysvědčením celé rodině. Nejlepšího prospěchu a to samé jedničky dosáhlo v naší škole celkem 21 žáků tj. 40,38 %. Průměr školy činí 1,3. Za 1. pololetí zameškali žáci celkem hodin, což je v průměru 34,38 hod. na žáka. A nyní k jednotlivým třídám. V první třídě je 6 žáků, kteří mají na vysvědčení samé jedničky. Jsou to: Veronika Jakšíková, Ondřej Cholevík, Martin Maciga, Barbora Petřeková, Tereza Ondrůšková, Michaela Polášková. S vyznamenáním jsou ještě dva: Karolína Fiurášková, Dominik Mička. Ve druhé třídě se samými jedničkami je pět žáků: Jakub Bil, Hanka Fiurášková, Barbora Cholevíková, Petr Kasala, Lucie Trčková. Vyznamenání

4 mají: Vojtěch Juřík, Pavel Juroška, Daniel Fiurášek, Samantha Malinová. Třetí třída má pět žáků s výborným prospěchem: Daniel Ivánek, Adam Vašut, Pavel Růčka, Karolína Kubáňová, Adéla Kubáňová S vyznamenáním jsou: Lukáš Danišek, Jana Juříková, Matěj Ostřanský, Jan Kubáň. Ve čtvrté třídě se pochlubí se samými jedničkami tři žáci: Sára Erbenová, Veronika Pařenicová, Tomáš Růčka Vyznamenání mají: Jan Heryán, Matěj Hrstka, Tomáš Kretek. V páté třídě mají samé jedničky dvě žákyně a jsou to: Kristýna Blažková a Ivana Růčková. Vyznamenání má: Markéta Kubáňová, Kateřina Macigová a Michal Lejska Pochvalu na vysvědčení získává : Ze třetí třídy má pochvalu pět žáků: Adam Vašut, Daniel Ivánek, Pavel Růčka, Karolína Kubáňová, Adéla Kubáňová - za aktivní práci ve vyučování. Ve čtvrté třídě jsou dvě pochvaly: Radek Ondrůšek za reprezentaci školy na kulturních akcích, Veronika Pařenicová za péči o květiny. Celkem pochvalu získalo 7 žáků tj. 13,46%. Vysvědčení za 1. pololetí dostali žáci 28. ledna. V pátek 29.ledna mají pololetní prázdniny. Od pondělí 1.února následují jarní prázdniny. Všem přeji zasloužený odpočinek, pěkné počasí a načerpání nových sil do druhého pololetí školního roku. Mgr. Juříčková Zdenka ředitelka ZŠ V letošním roce opět paní ředitelka školy organizuje zájezd do Myronova divadla v Ostravě. Operetka Ztřeštěné námluvy začíná v hod. v pátek 26. února Cena zájezdu 200,- Kč (95,- Kč vstupné, 105,- Kč autobus) Vstupenky jsou v přízemí v 14. a 16. řadě. Odjezd v pátek v od SDH střed. Závazné přihlášky po zaplacení částky na obecním úřadě v kanceláři podatelny. Vstupenky obdržíte v autobuse před odjezdem. Mgr. Juříčková Zdenka ředitelka ZŠ Sportovní sezona 2009 JK Valašsko Rok 2009 byl druhou sportovní sezonou Jezdeckého klubu Valašsko na Prostřední Bečvě. Klub se věnuje hlavně parkurovému ježdění dětí a mládeže, ale své místo zde mají i rekreační jezdci a děti, které chtějí svůj volný čas a lásku věnovat koním a poníkům. Začátek roku patří vždy zimní přípravě, která vrcholí skokovými soustředěními pod vedením trenéra MVDr. Víta Holého a reprezentanta ČR Zdenka Žíly. Své dovednosti a znalosti mohou členové zúročit na jezdeckých závodech, kterých je i JK Valašsko 4 pořadatelem.v jezdeckém areálu se v roce 2009 konaly troje parkurové a drezurní závody, kterých se zúčastnilo vždy kolem 60 jezdců se svými koňmi či poníky. Jezdecké závody jsou organizačně velmi náročné a jejich pořádání by nebylo možné bez dobré spolupráce všech členů klubu, rodičů, sponzorů a obce Prostřední Bečva. Našich 16 mladých reprezentantek ( opravdu se jedná zatím o samé slečny ) se účastnilo závodů po celé Moravě. V roce 2009 startovaly v oficiálních závodech pořádaných Českou jezdeckou federací celkem 260 x a z toho se 129x umístily do desátého místa a 76x do pátého místa. Že se našim amazonkám daří dokazuje zisk 1.místa pro Simonu Dulavovou na Oblastním mistrovství dětí a juniorů s klisnou Fire Val. Dále se na Oblastním mistrovství v kategorii pony dařilo Anně Křištofové s Lukasem a Barboře Podešvové s Guliverem, kde obsadily 3. a 4. místo. Nelze opomenout, že dvě naše závodnice splnily kvalifikaci na Mistrovství ČR a to Simona Dulavová s Fire Val a Eva Metnarová s Amateurem. Na samotné mistrovství na konec odjela se svým koněm pouze Eva Metnarová a umístila se na výborném 12 místě. Úspěchy těchto našich dvou jezdkyň jim přinesly nominaci do Sportovního centra mládeže ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde jezdí se svými koňmi trénovat pod vedením trenérů ing. Zdenka Goščíka a Davida Fialky. JK Valašsko však neměl v roce 2009 úspěchy jen na poli sportovním. V mezinárodní chovatelské soutěži se se svou prací a vědomostmi na první místo probojovala naše členka Michaela Porubová. Na závěr malého ohlédnutí za letopočtem 2009 přeji všem sportovcům a členům JK Valašsko do nastupujícího roku 2010 ještě více úspěchů v sedle jejich koní a klubu samotnému přeji stále stejně dobrou spolupráci s majiteli a trenéry koní, s obcí Prostřední Bečva, se SVČ Rožnov pod Radhoštěm, s hasiči Prostřední Bečva a všemi ostatními, kteří klub podporují a to nejen finančně. Irena Dulavová Pokusíme se v každém čísle Zpravodaje uveřejnit vzpomínky našich občanů. Alespoň maličko si přiblížíme život a dobu minulého století. Jako prvního jsme požádali o několik příhod pana Langra Leopolda, který v letošním roce oslaví 92 let. KOMINÁŘ Já jsem vyučený mlynář. Byl jsem učeň. Učeň byl prášek, tovaryš byl mládek a mistr byl stárek. Jako učeň prášek jsem se učil v Ratiboři u Vsetína na mlynáře. Už tehdy jsem byl takový výmasta. Přišel kominář vymetat komíny. Každý mlýn měl tenkrát alespoň 2 patra. Vyžadovaly to okolnosti výroby. My jsme měli byt ve mlýně nahoře. Byly tam dlouhé schody z prvního patra do přízemí. Já jsem byl darebák už tehdy. Co mě napadlo. Skočil jsem do manipulačního prostoru. Nabral jsem režné (žitné) mouky a udělal z ní kulu jako ze sněhu. Kominář vymetl komín. Já jsem se schoval, a jak odcházel a byl v půli těch dlouhých schodů, tak jsem tu múčnú kulu po něm hodil. Trefil jsme ho na záda. A to měl jak malé slunko od múky. Víte co to byla za haňba! Kominář a od múky.

5 ZÁVOD MÍRU Já už jsme takřka za první republiky jezdil závod míru. Je to s nadsazením. Dělal jsem ještě za svobodna, v obci Salaš u Velehradu. Tam byl takový malý mlýnek, jako dříve na Bečvě u Fojtů, Mikulenků. Hajným tam v obci byl nějaký Hanák. Měl dvě šikovné dcérky a já jsem k nim chodíval. I v zimě, když se škubalo peří. Jako kluk byl člověk pořád plný romantiky. Ten Hajný si u mě objednal vysoké papuče. Tehdy je šil na Bečvách švec Josef Vachun. My jsme na valše dělali přízi a taky huně na papuče. Byla to tlustá látka. Všechno bylo na lístky a já jsme tatínka uprosil, aby mě dal huně na ty papuče. Tatínek mě jí dal a Vachun mi papuče ušil. Vesnice Salaš je 5 nebo 6 kilometrů za Velehradem. Já jsem ze Salaše vyjel večer v devět hodin. Musel jsem si půjčit kolo. Ani zvonek na něm nebyl, špice mu chyběly, světlo jsem neměl, musel jsem si půjčit dynamo a reflektor. Ve Zlíně jsem byl kolem půlnoci a v jakémsi obchodě jsem si koupil 12 rohlíků. Tehdy stál rohlík 20 haléřů. Jel jsem domů takovýma nejkratšíma cestama. Ze Zlína na Loukov, do Bystřice na Troják, Držkovou, na Hošťálkovou, a domů. Tak jsem dojel domů. Vyzvedl jsem papuče a hned jel zpátky. Dojel jsme do Salaša za sedm až osm hodin. A už tehdy jsem měl na kole tachometr. Ten měl ručičku do 70 a pak byl kolík. Už si nepamatuji kde, ale jel jsem z takového dlouhého kopce. Jel jsem a na tachometru bylo 50, 60, 70, už byla ručička až na kolíku a určitě by ukazovala více. Ale to už se řídítka tak třásla. Ujel jsem bez odpočinku za ty dvě cesty tam a zpět 230 kilometrů. Tak to pravím, že jsem už tehdy jel závod míru. LÉKAŘSKÁ PÉČE Jak jsem byl na tom Salaši u Velehradu, tam jsem si pořezal palec. Řezali jsme dřevo, palivové. Sedláci jezdili do Buchlovských hor na dřevo, zpátky ho vozili na žebřiňáku a my jsme jim ho řezali na krátko na topení. Tenkrát jak jsem se pořezal, měl jsem palec a kus ukazováčku od pily pořezaný. Byl jsem celý od řezin, i tu ruku. Tak mi to očistili a zavázali do hadru, aby to neteklo. Já jsem sedl na kolo a jel jsem do Velehradu k doktorovi. To bylo asi 5-6kilometrů. Ruka zavázaná, ale potom to prosáklo a krev mi z toho kapala. A ještě to moje neštěstí, na dovrcholení všeho jsem někde píchl duši. Jel kolem forman s konima, tak jsem ho poprosil, naložil mi kolo a dojeli jsme na Velehrad. Tam mi to provizorně ošetřili a poslali do Hradišťa do nemocnice. A já tenkrát hloupý kluk, místo abych hledal nemocnicu, hledal jsem pojišťovnu. Tam mi říkali, co tady chcu? Potom jsem přišel do nemocnice. Musel jsem chvíli čekat, tak mi donesli misku, aby tam ta krev z ruky kapala. Potom mě ošetřili. Ruku zašili. Skoro 3 týdny jsem byl v Hradišti v nemocnici. Mamince jsem domů ani nepsal. Potom jsem přijel, ruka v sádře. Ta byla uhrůzená: Bože kluku, co jsi zase dělal. Tak jsem jí to všechno řekl, ale to už bylo všechno za mnou. Děkujeme panu Langrovi za pěkné vzpomínky a přejeme mu hodně zdraví a stále tolik optimismu a zájmu o veškeré dění v obci i ve světě. VZPOMÍNKY NA VÁNOCE Adam Vašut Den před Vánocemi jsme dělali bramborový salát, uklízeli, dívali se na televizi. Na Štědrý den jsme zdobili vánoční stromeček. Když jsme ho dozdobili, přišli děda a babička popřát mě a Evičce k svátku. Potom jsme společně povečeřeli a šli ke stromečku rozbalit dárky a s nimi jsme si hráli. Usnuli jsme pozdě večer. VÁNOČNÍ SVÁTKY Dan Ivánek Na letošní vánoce jsem se moc těšil. Pekli jsme cukroví a já jsem vykrajoval linecké kolečka a jiné různé tvary. Linecké cukroví mám rád. Vyráběl jsem s mamkou adventní věnec, ještě před tím jsme byli v lese pro jehličí a jeli jsme do obchodu pro ozdoby a svíčky. Den před Vánocemi jsme zdobili vánoční stromeček. Zdobíme ho červenými baňkami a řetězy. Na Štědrý den jsem vstal a šel se podívat na pohádky, potom jsme obědvali. Také tento rok jsme šli do krmelce. Donesli jsme zvířátkům kaštany a jablka. Při zpáteční cestě jsme se koulovali. Byl večer a mamka chystala večeři, měli jsme čočkovou polévku a brambory s rybou, dojedli jsem a zasmáli se u vánočních zvyků, například krájení jablka, házení bačkorou a sfoukávání svíčky. Potom jsme šli ke stromečku rozbalovat dárky. Po Štědrém dnu přijela teta a bratranec z Prahy. Zůstali u nás týden. S bratrancem jsme hráli ping-pong a chodili lyžovat. Vánoce se mi líbily a těším se na další. O PEJSKOVI Jana Juříková 3 tř. Byl jednou jeden pejsek a ten měl dva páníčky a deset kamarádek a kamarádů. Měl jeden rok a jeho maminka mu řekla: Ty, Punťo, neměl bys jít do školy? Ale maminko, já tak rád, ale mně včera začala bolet noha, víš tak já půjdu až pozítří, jo? Ale, ale, vždyť tě včera žádná noha nebolela, tak se přestaň vymlouvat. Hezky zítra půjdeš do školy a hotovo! Tak jo. Ale já jsem ještě nikdy nebyl ve škole. Jo, já vím, ale to neznamená, že tam nepůjdeš! Neboj maminko. Bylo ráno a Punťa šel do školy. Maminka si mezi tím zpívala: La la la já jsem velká. A jak Punťa přišel ze školy, tak přinesl sebou deset pětek. A maminka se zlobila a říkala: Už nikdy nepůjdeš do školy, vás tam týrají? Punťa nechtěl chodit do školy a řekl: Ano. Punťa už od té doby nikdy nechodil do školy. Naše soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ FOTO stále pokračuje. Nyní máte jedinečnou příležitost zvěčnit naši vesnici pod bílou pokrývkou. Zima v Beskydech je krásná, ale tvrdá. Na fotografiích vypadá velmi romanticky, proto neváhejte a foťte. Počet snímků není omezen. Pro připomenutí své fotografie zasílejte na nebo přineste osobně do podatelny obecního úřadu Prostřední Bečva. Fotografie Vám budou vráceny. Vítězové budou odměněni krásnými věcnými dary. Z fotografií plánujeme uspořádat malou výstavku. První příspěvky už máme!!! Přidejte se i Vy. 5

6 Další ze zaslaných receptů do naší soutěže: 5) Závin z bramborového těsta 250g hladké mouky, 1 ks prášku do pečiva, 150g nastrouhaných vařených brambor, 100g moučkového cukru, rozpuštěný tuk, 2 lžíce mléka a 1-2 vejce. Vše zpracujeme v těsto a rozválíme. Na těsto klademe pokrájená jablka, posypeme cukrem, skořicí a těsto přeložíme. Potřeme vejcem a pečeme ve vyhřáté troubě. 6) Kokosové pusinky 200g moučkového cukru, 100g kokosu, 3 ks bílků, 2 polévkové lžíce hrubé mouky. Cukr, kokos a 2 bílky mícháme v kastrolu na plotně ve vodní lázni. Necháme vychladnout a přidáme 1 bílek a 2 lžíce hrubé mouky. Vše zpracujeme na těsto. Na plech dáme pečící papír a pomocí lžíce děláme pusinky. Pečeme (sušíme) v mírně vyhřáté troubě. Místo kokosu můžou být ořechy. 7) Tvarohové šišky (knedlíky) 500g tvarohu, 120 g hrubé mouky, 2 celá vejce a špetka soli. Z výše uvedených surovin zpracujeme těsto. Můžeme plnit ovocem. Vaříme v osolené vodě až vyplavou. Můžeme posypat mákem, tvarohem a podobně. 8) Škvarkové pagáčky 600g hladké mouky, 300g mletých škvarků, 2 žloutky, 30g sádla, 3 lžíce bílého vína, 30g droždí, 250ml mléka, 1 lžička moučkového cukru, 1 lžička soli. V trošce vlažného mléka rozetřeme droždí s cukrem a lžičkou mouky a necháme vzejít kvásek. Půlku mouky osolíme a zaděláme kváskem spolu se žloutky, rozpuštěným sádlem a vínem. Vypracujeme těsto a necháme ho vykynout. Druhou polovinu mouky zpracujeme se škvarky na tuhý bochánek Kynuté těsto rozválíme, doprostřed dáme škvarkový bochánek, rozválíme a složíme těsto na třetiny. Necháme chvíli odpočinout. Pak ho zase rozválíme a necháme odpočinout. Nakonec těsto rozválíme na placku silnou 2cm. Tvořítkem vykrájíme kolečka, na povrchu nožem naznačíme mřížku a v dobře vyhřáté troubě pečeme dozlatova. Dobrou chuť. sv. Zdislavy - ÚNOR 2010 středa za zemřelého Jana Děckého, bratra Karla, rodiče a živou rodinu neděle za živé a zemřelé farníky středa za zemřelé rodiče Urbana a Hedviku, za živou a zemřelou rodinu Kopeckou s prosbou o Boží požehnání do dalších let neděle za živou a zemřelou rodinu Fárkovu a Frňkovu středa na vlastní úmysl 6 neděle za farníky středa za živou a zemřelou rodinu Křenkovu a Bartoňovu neděle za zemřelého Stanislava Holčáka a zemřelé rodiče - za zemřelou Aloisii Polákovu a zemřelé rodiče - za rodiče Josefa a Julii Valovy, 4 bratry, sestru a zemřelou a živou rodinu farnost Hutisko-Solanec V tomto roce Vám nabídneme informace o naučné stezce Radegast na Pustevnách. Jednotlivé texty jsou uváděny na informačních tabulích umístěných po trase stezky. ZASTAVENÍ PRVNÍ: PÚSTEVNĚ A PÚSTEVNÍCI Jméno tohoto místa je dnes jedinou památkou na jeho dávné obyvatele, poustevníky. Dříve se jim tu ale říkalo pústevníci proto ve starých turistických průvodcích najdete název Pústevně nebo Pustevně. Úplně prvním poustevníkem byl podle pověsti francouzský princ, který byl ve své vlasti odsouzen ke smrti, ale podařilo se mu utéct a usadil se zde. Jiná pověst vypráví o synovi tkalce z nedalekého Frenštátu. Ten se stal poustevníkem, aby vysvobodil svého otce ze zakletí. Poustevnictví bývalo v Čechách a na Moravě běžné až do roku Tehdy jej císař Josef II. zakázal, když se i mnoha dalšími nařízeními snažil omezit moc církve. Přes tento zákaz prý tady poslední poustevník Felix žil ještě další 2 roky. Nebylo by divu, Valašsko byl odlehlý kraj a úroveň úřední správy tady nebyla vysoká. V obydlí posledního poustevníka prý zůstal na skle malovaný obrázek Panny Marie. Byl potom zavěšený na velikém buku a lidé z okolí se k němu přicházeli pomodlit. A ještě před 100 lety se turisté chodili dívat na zbytky dvou kamenných pousteven a na alej starých stromů, vysázených poustevníkem Felixem. Budovy útulny Šumná byla na konci války sídlem štábu 2. slovenské partyzánské brigády M.R. Štefánka. Přešla ze Slovenska do Beskyd pod Čertův mlýn a 27. dubna 1945 svedla boj o Pustevny s maďarskými vojáky, kteří zde byli ubytováni. Druhý den se Maďaři pokusili Pustevny dobýt zpět, to se jim však už nepodařilo a brzy se přidali k německým vojákům prchajícím před frontou. Naučná stezka Radegast je dlouhá 5 km, na její trase je umístěno 9 panelů, která informují o všech zajímavostech na Pustevnách a Radhošti. Další naučná stezka: Naučná stezka Čertův mlýn vede z Pusteven po úbočí Čertova mlýna k horskému hotelu na Mariňáku, je dlouhá 8 km a její trasa není náročná. Na 9 zastaveních se dozvíte, co zajímavého tu žije a roste, čím jsou vzácné lesy a okolí, jak se mění krajina, kde se ukrývali partyzáni nebo kde a proč stavěl čert. převzato z informačních tabulí Naučné stezky Radegast

7 V sobotu 6. února 2010 se uskuteční v Hotelu Bečva TURNAJ v MARIÁŠI Prezentace od 8.00 hodin Začátek v 9.00 hodin Startovné je 200,- Kč (oběd, svačina, karty) Zvou všichni příznivci mariáše. V sobotu 6. února 2010 od 9.00 do hod. Dřevěné městečko ve Valašském muzeu Rožnov pod Radhoštěm ožije lidovými obyčeji. Bude zahájen 13. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásu a 3. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku a mnoho další atrakcí. 7 Program kina Panorama v Rožnově pod Radh. Program kina: Od pondělí 1.2. do 3.v hod (Kč;75,- Kč 97min) SAMEC komedie USA. S titulky, do 12 nevhodný Od pondělí 1.2. do 3. ve (60,- Kč;150 min) PROROK kriminální drama Francie, Itálie. S titulky, do 15 nevhodný. Od čtvrtku 4.2. do 10. v a ve (70,- Kč, 128 min) SHERLOCK HOLMES akční dobrodružné, mysteriózní drama VB, USA, Austrálie. S titulky, do 12 nevhodný. FILMOVÝ KLUB Ve čtvrtek v (50,-Kč, FK 40,- Kč 105 min) UKRUTNĚ ŠŤASTNI dánské drama. S titulky, do 12 nevhodný. Od pátku do 14. v (75,-Kč; 93 min) ARTUR A MALTAZARDOVA POMSTA animovaný film Francie. Česky, přístupný. Od pátku do 14. ve (70,-Kč; 113 min) TRABLE V RÁJI komedie USA. S titulky, do 12 nevhodný V neděli v (20,- Kč, 74min) KRAKONOŠOVY POHÁDKY II. pásmo pohádek pro nejmenší. Od pondělí do 17. v (75,-Kč; 104 min) GALIMATYÁŠ krimi komedie Francie. S titulky, do 15 nevhodný. Od pondělí do 17. ve (70,-Kč;96 min) SIN NOMBRE kriminální drama Mexiko, USA. S titulky, do 12 nevhodný. FILMOVÝ KLUB Ve čtvrtek v (FK 70,-; 80,-Kč; 104min) ANTIKRIST hororové drama Dánsko, Německo, Francie, Švédsko, Polsko, Itálie. S titulky, do 15 nevhodný. Od pátku 19.2.do 21.v hod (65,-Kč;107min) FAME CESTA ZA SLÁVOU drama, rodinná, hudební, romantická komedie USA. S titulky, přístupný. Od pátku do 21. ve (70,-Kč,86 min) PARANORMAL AKTIVITY mysteriózní horor USA. S titulky, do 15 nevhodný. Od pondělí do 24. v hod (70,-Kč;91 min) MIKULÁŠOVY PATÁLIE rodinná komedie Francie. Česky, přístupný. Od pondělí do 24. ve hod. (70,-Kč; 90min) NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ komediální drama Izrael, Francie, Německo. S titulky, přístupný. Od čtvrtku do 28. v hod (75,- Kč, 99min) KAWASAKIHO RŮŽE drama ČR. Přístupný. Od čtvrtku do 28. ve (75,-; 98min) ČTVRTÝ KRUH mysteriózní sci-fi horor. S titulky, do 12 nevhodný.

8 3. února 1468 umírá otec knihtisku, brusič drahokamů a zlatník Johann Gensfleische Gutenberg. Inspirací pro odlévání písmen z kovu pro něj byly puncovní razidla. 4. února 1820 ve Vídni se narodila Barbora Panklová, česká spisovatelka Božena Němcová. 9. února 1895 William G. Morgan v Massachusetts představuje poprvé světu novou hru. Jmenuje se volleyball (volley přímé odehrání míče, aniž by se dotkl země, ball míč). Cílem bylo vymyslet bezkontaktní halový sport u kterého by nehrozilo zranění. 12. února 1961 sovětská sonda Veněra 1 startuje pomocí nosné rakety Zond k Venuši. Situace se komplikuje, už týden po vypuštění došlo ke ztrátě spojení. Podle výpočtů prolétla kolem Venuše ve vzdálenosti km. 14. února 1945 kvůli chybě v navigaci zaměnilo americké letectvo Drážďany za Prahu. Šedesát letounů B-17 svrhlo 150 tun bomb na obydlené části Prahy (Radlice, Vyšehrad, Zlíchov, Karlovo náměstí, Nusle, Vinohrady, Vršovice a Pankrác). Zabito bylo 701 lidí, zraněno února 1857 narodil se lord Robert Baden-Powell. Profesí voják, žádá roku 1907 o uvolnění ze služby a organizuje tábor na ostrově Brownsea, na kterém si spolu hraje 20 londýnských chlapců z různých společenských vrstev. Poté vydává časopis The Scout a knihu Scouting for Boys, která se stává bestsellerem. 25. února Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem mu podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. Současně jsem navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna. Pan prezident všechny mé návrhy přijal. Začíná éra vlády komunistické strany. 26. února v německo-židovské rodině v Bavorsku se narodil Iob Strauss, známý pod jménem Levi V osmnácti se vydává za štěstím do Ameriky. Tam zakládá firmu na výrobu džín. Jako první si jej oblékli roku 1870 američtí zlatokopové (na posílení kapes se dokonce používaly měděné nýty.) 27. února 1790 Václav Matěj Kramerius zřizuje první vydavatelství české literatury a knihkupectví v Praze. Po jeho smrti podnik řídil literát Jan Rulík a později Krameriův syn Rodomil. Okruh zákazníků je omezený a vše končí úpadkem. z internetu vybrala Kantorová R. V místní prodejně Jednoty střed bude od probíhat likvidace prodejny textilu. Mimořádná příležitost nákupu kvalitního textilu pro celou rodinu s 30% slevou na celý sortiment, mikiny, trika, pyžama, prádlo, ponožky, prostěradla, povlečení a jiné. Otevřeno:Pondělí až pátek hod. Miroslav Vašek Koupím nemovitost určenou k demolici nebo k celkové rekonstrukci v KÚ Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva. Kontakt: Crha tel. 724/ Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení Min. kultury ČR, evidenční číslo MK ČR E Uzávěrka listu na BŘEZEN Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Radomila Kantorová: Zpravodaj lze najít také na: Reklamní inzerce je placená (5cm výška/1x zveřejnění/100,-kč bez DPH) - zasílejte ve formátu PDF a WORD. 8

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Suroviny na 10 porcí Množství Polohrubá mouka 1 000 g Droždí 35 g Cukr krupice 125 g Mléko 400 ml Vejce- žloutky 2 ks Olej 500 ml Sůl 15 g Povidla/marmeláda

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba)

Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba) Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc tel.: 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz, web: www.fnol.cz Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba) část II. kuchařské předpisy Kamenem

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Školní časopis. Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16. Vánoce v Anglii. Koledy. Jak zabalit dárky. Vánoční cukroví. Vánoční rozhovory.

Školní časopis. Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16. Vánoce v Anglii. Koledy. Jak zabalit dárky. Vánoční cukroví. Vánoční rozhovory. Školní časopis Vánoční rozhovory s osobnostmi Mikuláš Adventní věnec Vánoční tradice Pod lavicí Školní rok 2014/2015 Číslo16 Vánoce v Anglii Koledy Jak zabalit dárky Vánoční cukroví Úvodní slovo redakce

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více

Písecký zpravodaj Únor 2010

Písecký zpravodaj Únor 2010 Písecký zpravodaj Únor 2010 Vyšla publikace Židé v Jablunkově Začátkem prosince roku 2009 byla v nakladatelství Beskydy vydána publikace Josefa Byrtuse Židé v Jablunkově, která poprvé systematicky a do

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci

INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ 822B1 INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci KMK drezura - kvalifikační kolo 1. Základní údaje: Pořadatel: JK Ptýrov MB0288 Datum konání: 22.-24.8.2014 Místo

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Vánoční pohoda. strana 1

Vánoční pohoda. strana 1 Vánoční pohoda Jistě víte že se blíží Vánoce. Tento časopis vás seznámí s koledami zabavíte se omisměrkami. zjistíte co dělají děti ve vašem věku o Vánocích a jak se vaří Vánoční pokrmy strana 1 : Uvod

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Záškolák. Vánoční speciál VESELÉ VÁNOCE MERRY CHRISTMAS BUON NATALE FROHE WEIHNACHTEN

Záškolák. Vánoční speciál VESELÉ VÁNOCE MERRY CHRISTMAS BUON NATALE FROHE WEIHNACHTEN Záškolák Vánoční speciál VESELÉ VÁNOCE MERRY CHRISTMAS BUON NATALE FROHE WEIHNACHTEN Vánoce ve světě Americké svátky vánoční- Vánoční sezóna v USA začíná po Dni díkůvzdání, který se slaví vždy čtvrtý listopadový

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Objednávky Po - Pá nejpozději do 14,00 hod. So do 9,00 hod. Objednávejte na tel.: +420 312 283 235

Objednávky Po - Pá nejpozději do 14,00 hod. So do 9,00 hod. Objednávejte na tel.: +420 312 283 235 91 chléb cvrčovický kulatý 820 Po - So 859 52218 0091 8 min.5 3 92 chléb cvrčovický kulatý 600 Po - So 859 52218 0092 5 min.5 3 101 chléb cvrčovický šiška 820 Po - So 859 52218 0101 4 min.5 3 102 chléb

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Kulík aneb kulturní listy knihovny Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Na vydání čísla se podíleli: Andrejka Náhlíková, Monika Školařová, Liduška Hanáková, Terezka Hanzelková, Marie

Více