Motto měsíce: ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto měsíce: ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI"

Transkript

1 Motto měsíce: MLÁDÍ JE NEJKRÁSNěJŠÍ JŠÍ DOBOU života, ŠKODA že E MUSÍME NEJDřÍVE ZESTÁRNOUT, ABYCHOM TO POZNALI ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSTŘEDNÍ BEČVA ZE DNE vybráno výběr zájemce o pronájem bytu v MŠ Kněhyně č.p Nájemní smlouva bude sepsána po vyřešení vytápění bytu rozpočet příjmů a výdajů za období 1-12/2009 změny v rozpočtu na rok 2009 použití výtěžku z provozování VHP na veřejnoprospěšné činnosti ekologické ( 3721; 3722), vodní hospodářství ( 2310), školství ( 3111), sportovní ( 3419) za rok 2009 ve výši ,- Kč rozpočet na rok 2010., rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012 zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín souhrnnou zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k čerpání rozpočtu sociálního fondu obce Prostřední Bečva za 01-12/2009 rozpočet sociálního fondu obce Prostřední Bečva na rok 2010 pověření místostarosty ve věci výkupu soukromé komunikace Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í informaci o plánovaných investičních akcích: Revitalizace veřejného prostranství, Víceúčelové hřiště, Kanalizace Obecní zastupitelstvo u k l á d á místostarostovi zajistit zhotovení 2 vývěsních skříněk ve středu obce Obecní zastupitelstvo u k l á d á starostovi a stavební komisi připravit podklady na výběrové řízení na rekonstrukci MŠ PLASTY (žluté pytle) odvoz: 3.2.; 3.3.; 24.3.; 7.4.; 21.4.; 5.5.; 19.5.; 2.6.; 16.6.; PAPÍR (modré pytle) odvoz: 10.2.; 10.3.; 14.4.; 12.5.; 9.6. SKLO (zelené pytle) odvoz: 10.2.; 10.3.; 14.4.; 12.5.; 9.6. Vlastníci čtyřnohých miláčků pozor! Od ledna 2010 se mění psí známky. Žádáme Vás proto, aby jste staré známky (kovové) vrátili do pokladny na obecní úřad Prostřední Bečva. Poplatek za psa je dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 splatný do 15. února daného roku. ČEZ Distribuce a.s. v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce Prostřední Bečva Kněhyně v oblasti rodinných domů číslo popisné 139, 412 a 216. Vypínání el. energie je plánováno dne 16.února 2010 od 8:00 do 15:00 hod. Martin Válek Technik přípravy-operátor oblast Morava tel.: V naší obci probíhala celostátní Tříkrálová sbírka druhý lednový víkend. Byla jubilejní, desátá. Počasí koledníkům nijak nepřálo. Páteční husté sněžení a sobotní mrznoucí déšť však dětí ani dospělé neodradily. Zazpívat krásné koledy a popřát do nového roku zvládaly děti i přes chlad a nepohodu. Občané byli štědří a koledníci vybrali ,- Kč. Celková částka vybraná na Rožnovsku se blížila k miliónu ,- Kč. Děkujeme všem, kteří sbírku organizovali, koledníkům a zvláště štědrým dárcům. 1

2 Pomůžeme Vám růst... PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 9. KOLO INFO o výzvě: Příjem žádostí o dotaci KDO mùže žádat? Mikropodnik z oboru zpracovatelského průmyslu, tzn. strojírenská výroba, kovoobrábění, zpracování dřeva, výroba nábytku, potravinářství, textilní a oděvní výroba, výroba chemikálií, pryže, plastů, výroba elektronických zařízení, elektronických a optických přístrojů, motorových vozidel a dopravních prostředků, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla AKTIVITY jaké budou podpořeny? Založení nebo rozvoj mikropodniku v oboru zpracovatelského průmyslu, řemeslné výroby apod.. KOLIK je možné získat? Dotace je poskytována z rozpočtu ve výši 50 tis. 10 mil. Kč. Výše dotace 56-60% nákladů projektu, podle místa realizace projektu CO jsou uznatelné náklady? - Nová výstavba, rekonstrukce, modernizace provozovny - Úprava povrchů v areálu provozovny - Nákup strojů, technologií a dalších zařízení - Montáž a zkoušky - Nákup vybavení provozovny - Nákup nezbytné výpočetní techniky PODMÍNKY projektu -příjemce dotace musí mít méně než 10 zaměstnanců (mikropodnik) - projekt musí být realizován na území ČR mimo Prahu v obci do obyvatel - projekt musí být zaměřen na podporu zpracovatelského průmyslu - žadatel může v této výzvě předložit pouze 1 projekt NA KOHO se obrátit? DOLOs.r.o.R Dr. Sedláka Klatovy Tel.: Mobil: www: K životnímu jubileu 60. let, které oslavil 30. ledna pan STAVINOHA BEDŘICH přeje hodně zdraví, štěstí, životního optimismu a radost z vnoučat manželka Květa, syn Milan s manželkou, dcera Iveta s rodinou, synovec Tomáš s rodinou. Vnučky Anetka a Amálka posílají dědečkovi velkou pusu. ČAS PLYNE, ALE VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ. Dne 6. března vzpomeneme 24. výročí úmrtí pana JOSEFA KŘENKA, který by se 16. února dožil 80 let. Zároveň vzpomeneme 19. února 20. výročí úmrtí jeho manželky paní BOŽENY KŘENKOVÉ, která by se 25. listopadu taktéž dožila 80 let. S láskou a úctou stále vzpomínají děti Alena, Josef a Anna s rodinami. Nevíte, do kdy platí Váš řidičský průkaz? Ty, které byly vydané od do si musí jejich držitelé vyměnit do posledního prosince letošního roku, tj do PODROBNOSTI SE DOZVÍTE NA: Poděkování za projevenou soustrast na pohřbu paní JIŘINY STAVINOHOVÉ a za velkou účast na pohřbu děkuje syn Bedřich s manželkou a vnuk Tomáš s manželkou. 2

3 Ohlédneme se za uplynulým rokem, jak zamíchal čísly v naší evidenci obyvatel. K poslednímu prosinci 2009 bylo v naší obci celkem 1690 občanů. Muži byli zastoupeni počtem 818 a ženy 872. Z toho dětí bez občanského průkazu, to znamená do patnácti let bylo 242. První dítě v roce 2009 se narodilo 4. února a poslední dítě v roce se narodilo 28. října. Pokud se podíváme na pohyb obyvatel, v podstatě nedošlo k žádným závratným změnám proti roku Na Prostřední Bečvu se přihlásilo 40 nových občanů 22 se odstěhovalo jinam. Ženy asi potřebují v životě více změn, protože hlavně ženy měnily bydliště. K nám se přihlásilo 25 žen a 15 mužů a z obce se odstěhovalo 14 žen a 8 mužů. Na to, že bylo uzavřeno celkem 9 sňatků se za celý rok narodilo jen 13 dětí. Bylo to 9 chlapců a 4 děvčata. Během roku došlo k pěti rozvodům. Bohužel úmrtnost se proti roku 2008 zvýšila. Navždy nás opustilo 23 občanů, 18 mužů a 5 žen. Z toho bylo 10 ženatých nebo vdaných, 8 vdovců nebo vdov a 5 svobodných. Ve statistice jmen se také mnoho nezměnilo. Ve jménech vede Marie (60), které jsou těsně v patách Jan (52) a Jana (47). V závěsu jsou Josefové (45) a jen o jednoho za nimi zůstává Jiří (44). Stále má největší zastoupení v obci příjmení Fiurášek. Je jich celkem 55. Toto příjmení nosí 26 mužů a 29 žen. Při představování použije příjmení Křenek 25 mužů a Křenková 23 žen. Také zastoupení Růčků je početné 16 mužů a 24 žen. V obci můžete potkat 44 Kretků. Mužů je celkem 24 a žen 20. Ani další jméno Petřek není zanedbatelné. Tímto příjmení se podepisuje cekem 34 našich občanů, 13 mužů a 21 žen. Věkový průměr našich spoluobčanů je 41 let. Pro větší přehled uveřejňujeme následující tabulku: VĚKOVÉ SKUPINY (64 M + 67 Ž) (85 M + 92 Ž) (116 M Ž) (135 M Ž) (125 M Ž) (130 M Ž) (97 M Ž) (49 M + 70 Ž) (13 M + 45 Ž) (4 M + 5 Ž) Průměrný věk: 41 let; z toho mužů - 40 let; žen 42 let Do Základní školy chodí 53 žáků do pěti ročníků. Vyučující jsou pouze paní učitelky. Mateřskou školu střed navštěvuje 38 dětí a do kněhyňské školky chodí 15 dětí. A teď něco k poplatkům, platbám, a penězům. Majetek a bezpečný spánek hlídá v naší obci asi 225 psů, kteří jsou přihlášeni. Obecní vodu používá celkem 441 objektů. Z toho je 343 rodinných domků na Prostřední Bečvě a 23 na Horní Bečvě. Také chataři a chalupáři využívají možnost napojení na obecní vodovod. V naší obci je to 65 a na Horní Bečva 10 chat a chalup. Dále jsou na obecní vodovod napojené také školy, obecní budovy, provozovny a další v počtu kolem Za spotřebu pitné vody za 1. pololetí zaplatili občané v loňském roce ,- Kč. Obecní úřad platí Lesům České republiky za množství odebrané vody poplatek. Ten v roce 2009 činil ,- Kč. Kromě toho platí obec 6x ročně povinné rozbory vody, úpravu vody, nutnou údržbu jímání vody v Cípkové a další. Obec na likvidaci odpadu vynakládá nemalé částky. Odvoz odpadu stál v loňském roce celkem 1, ,- Kč. V tom je započítán odvoz popelnic, kontejnerů, nebezpečný odpad atd. Likvidace nebezpečného odpadu vyšla na ,- Kč a tříděný odpad stál ,- Kč. Protože je naše obec zapojena do programu na tříděný odpad, dostává za něj vrácenou poměrnou část. V roce 2009 to bylo za tři čtvrtletí ,- Kč. Od občanů a chatařů byl vybrán za loňský rok poplatek za likvidaci odpadu ve výši ,- Kč. Od podnikatelů ,- Kč. z evidence obyvatel a účetnictví sepsala Kantorová R. Místní knihovna je čtenářům dispozici vždy ve čtvrtek. V loňském roce bylo zakoupeno 106 nových knižních titulů za ,- Kč. Naši knihovnu navštěvuje 9 dětí do patnácti let a třicet dospělých registrovaných uživatelů. Ti všichni si v roce 2009 půjčili ke čtení necelých knih při 340 návštěvách knihovny. A měli z čeho vybírat. Vždyť naše knihovna obsahuje skoro čtyři tisíce knih. z ročního výkazu a knihovně vybrala Kantorová R. Žádáme vlastníky psů, aby zabránili jejich volnému pobíhání v honitbě mysliveckého sdružení. Volně pobíhající psi, zejména v okrajových částech obce, štvou srnčí zvěř, která ne vždy je schopna před jejich agresí odběhnout a v případě, že se jí to podaří, může po dlouhém běhu uhynout na zápal plic. Tito vlastníci vystavují i své psy nebezpečí, které jim ze zákona hrozí. Myslivecké sdružení Prostřední Bečva děkuje vlastníkům psů za porozumění a ochotu tento problém řešit. za MS Ing. Juřík František Uplynulo pět měsíců školního roku a musíme se poohlédnou, jak jsme pracovali a jakých výsledků jsme dosáhli za první pololetí školního roku 2009/2010. Žáci první třídy obdrží své první vysvědčení. Určitě se těšili a pochlubí se s vysvědčením celé rodině. Nejlepšího prospěchu a to samé jedničky dosáhlo v naší škole celkem 21 žáků tj. 40,38 %. Průměr školy činí 1,3. Za 1. pololetí zameškali žáci celkem hodin, což je v průměru 34,38 hod. na žáka. A nyní k jednotlivým třídám. V první třídě je 6 žáků, kteří mají na vysvědčení samé jedničky. Jsou to: Veronika Jakšíková, Ondřej Cholevík, Martin Maciga, Barbora Petřeková, Tereza Ondrůšková, Michaela Polášková. S vyznamenáním jsou ještě dva: Karolína Fiurášková, Dominik Mička. Ve druhé třídě se samými jedničkami je pět žáků: Jakub Bil, Hanka Fiurášková, Barbora Cholevíková, Petr Kasala, Lucie Trčková. Vyznamenání

4 mají: Vojtěch Juřík, Pavel Juroška, Daniel Fiurášek, Samantha Malinová. Třetí třída má pět žáků s výborným prospěchem: Daniel Ivánek, Adam Vašut, Pavel Růčka, Karolína Kubáňová, Adéla Kubáňová S vyznamenáním jsou: Lukáš Danišek, Jana Juříková, Matěj Ostřanský, Jan Kubáň. Ve čtvrté třídě se pochlubí se samými jedničkami tři žáci: Sára Erbenová, Veronika Pařenicová, Tomáš Růčka Vyznamenání mají: Jan Heryán, Matěj Hrstka, Tomáš Kretek. V páté třídě mají samé jedničky dvě žákyně a jsou to: Kristýna Blažková a Ivana Růčková. Vyznamenání má: Markéta Kubáňová, Kateřina Macigová a Michal Lejska Pochvalu na vysvědčení získává : Ze třetí třídy má pochvalu pět žáků: Adam Vašut, Daniel Ivánek, Pavel Růčka, Karolína Kubáňová, Adéla Kubáňová - za aktivní práci ve vyučování. Ve čtvrté třídě jsou dvě pochvaly: Radek Ondrůšek za reprezentaci školy na kulturních akcích, Veronika Pařenicová za péči o květiny. Celkem pochvalu získalo 7 žáků tj. 13,46%. Vysvědčení za 1. pololetí dostali žáci 28. ledna. V pátek 29.ledna mají pololetní prázdniny. Od pondělí 1.února následují jarní prázdniny. Všem přeji zasloužený odpočinek, pěkné počasí a načerpání nových sil do druhého pololetí školního roku. Mgr. Juříčková Zdenka ředitelka ZŠ V letošním roce opět paní ředitelka školy organizuje zájezd do Myronova divadla v Ostravě. Operetka Ztřeštěné námluvy začíná v hod. v pátek 26. února Cena zájezdu 200,- Kč (95,- Kč vstupné, 105,- Kč autobus) Vstupenky jsou v přízemí v 14. a 16. řadě. Odjezd v pátek v od SDH střed. Závazné přihlášky po zaplacení částky na obecním úřadě v kanceláři podatelny. Vstupenky obdržíte v autobuse před odjezdem. Mgr. Juříčková Zdenka ředitelka ZŠ Sportovní sezona 2009 JK Valašsko Rok 2009 byl druhou sportovní sezonou Jezdeckého klubu Valašsko na Prostřední Bečvě. Klub se věnuje hlavně parkurovému ježdění dětí a mládeže, ale své místo zde mají i rekreační jezdci a děti, které chtějí svůj volný čas a lásku věnovat koním a poníkům. Začátek roku patří vždy zimní přípravě, která vrcholí skokovými soustředěními pod vedením trenéra MVDr. Víta Holého a reprezentanta ČR Zdenka Žíly. Své dovednosti a znalosti mohou členové zúročit na jezdeckých závodech, kterých je i JK Valašsko 4 pořadatelem.v jezdeckém areálu se v roce 2009 konaly troje parkurové a drezurní závody, kterých se zúčastnilo vždy kolem 60 jezdců se svými koňmi či poníky. Jezdecké závody jsou organizačně velmi náročné a jejich pořádání by nebylo možné bez dobré spolupráce všech členů klubu, rodičů, sponzorů a obce Prostřední Bečva. Našich 16 mladých reprezentantek ( opravdu se jedná zatím o samé slečny ) se účastnilo závodů po celé Moravě. V roce 2009 startovaly v oficiálních závodech pořádaných Českou jezdeckou federací celkem 260 x a z toho se 129x umístily do desátého místa a 76x do pátého místa. Že se našim amazonkám daří dokazuje zisk 1.místa pro Simonu Dulavovou na Oblastním mistrovství dětí a juniorů s klisnou Fire Val. Dále se na Oblastním mistrovství v kategorii pony dařilo Anně Křištofové s Lukasem a Barboře Podešvové s Guliverem, kde obsadily 3. a 4. místo. Nelze opomenout, že dvě naše závodnice splnily kvalifikaci na Mistrovství ČR a to Simona Dulavová s Fire Val a Eva Metnarová s Amateurem. Na samotné mistrovství na konec odjela se svým koněm pouze Eva Metnarová a umístila se na výborném 12 místě. Úspěchy těchto našich dvou jezdkyň jim přinesly nominaci do Sportovního centra mládeže ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde jezdí se svými koňmi trénovat pod vedením trenérů ing. Zdenka Goščíka a Davida Fialky. JK Valašsko však neměl v roce 2009 úspěchy jen na poli sportovním. V mezinárodní chovatelské soutěži se se svou prací a vědomostmi na první místo probojovala naše členka Michaela Porubová. Na závěr malého ohlédnutí za letopočtem 2009 přeji všem sportovcům a členům JK Valašsko do nastupujícího roku 2010 ještě více úspěchů v sedle jejich koní a klubu samotnému přeji stále stejně dobrou spolupráci s majiteli a trenéry koní, s obcí Prostřední Bečva, se SVČ Rožnov pod Radhoštěm, s hasiči Prostřední Bečva a všemi ostatními, kteří klub podporují a to nejen finančně. Irena Dulavová Pokusíme se v každém čísle Zpravodaje uveřejnit vzpomínky našich občanů. Alespoň maličko si přiblížíme život a dobu minulého století. Jako prvního jsme požádali o několik příhod pana Langra Leopolda, který v letošním roce oslaví 92 let. KOMINÁŘ Já jsem vyučený mlynář. Byl jsem učeň. Učeň byl prášek, tovaryš byl mládek a mistr byl stárek. Jako učeň prášek jsem se učil v Ratiboři u Vsetína na mlynáře. Už tehdy jsem byl takový výmasta. Přišel kominář vymetat komíny. Každý mlýn měl tenkrát alespoň 2 patra. Vyžadovaly to okolnosti výroby. My jsme měli byt ve mlýně nahoře. Byly tam dlouhé schody z prvního patra do přízemí. Já jsem byl darebák už tehdy. Co mě napadlo. Skočil jsem do manipulačního prostoru. Nabral jsem režné (žitné) mouky a udělal z ní kulu jako ze sněhu. Kominář vymetl komín. Já jsem se schoval, a jak odcházel a byl v půli těch dlouhých schodů, tak jsem tu múčnú kulu po něm hodil. Trefil jsme ho na záda. A to měl jak malé slunko od múky. Víte co to byla za haňba! Kominář a od múky.

5 ZÁVOD MÍRU Já už jsme takřka za první republiky jezdil závod míru. Je to s nadsazením. Dělal jsem ještě za svobodna, v obci Salaš u Velehradu. Tam byl takový malý mlýnek, jako dříve na Bečvě u Fojtů, Mikulenků. Hajným tam v obci byl nějaký Hanák. Měl dvě šikovné dcérky a já jsem k nim chodíval. I v zimě, když se škubalo peří. Jako kluk byl člověk pořád plný romantiky. Ten Hajný si u mě objednal vysoké papuče. Tehdy je šil na Bečvách švec Josef Vachun. My jsme na valše dělali přízi a taky huně na papuče. Byla to tlustá látka. Všechno bylo na lístky a já jsme tatínka uprosil, aby mě dal huně na ty papuče. Tatínek mě jí dal a Vachun mi papuče ušil. Vesnice Salaš je 5 nebo 6 kilometrů za Velehradem. Já jsem ze Salaše vyjel večer v devět hodin. Musel jsem si půjčit kolo. Ani zvonek na něm nebyl, špice mu chyběly, světlo jsem neměl, musel jsem si půjčit dynamo a reflektor. Ve Zlíně jsem byl kolem půlnoci a v jakémsi obchodě jsem si koupil 12 rohlíků. Tehdy stál rohlík 20 haléřů. Jel jsem domů takovýma nejkratšíma cestama. Ze Zlína na Loukov, do Bystřice na Troják, Držkovou, na Hošťálkovou, a domů. Tak jsem dojel domů. Vyzvedl jsem papuče a hned jel zpátky. Dojel jsme do Salaša za sedm až osm hodin. A už tehdy jsem měl na kole tachometr. Ten měl ručičku do 70 a pak byl kolík. Už si nepamatuji kde, ale jel jsem z takového dlouhého kopce. Jel jsem a na tachometru bylo 50, 60, 70, už byla ručička až na kolíku a určitě by ukazovala více. Ale to už se řídítka tak třásla. Ujel jsem bez odpočinku za ty dvě cesty tam a zpět 230 kilometrů. Tak to pravím, že jsem už tehdy jel závod míru. LÉKAŘSKÁ PÉČE Jak jsem byl na tom Salaši u Velehradu, tam jsem si pořezal palec. Řezali jsme dřevo, palivové. Sedláci jezdili do Buchlovských hor na dřevo, zpátky ho vozili na žebřiňáku a my jsme jim ho řezali na krátko na topení. Tenkrát jak jsem se pořezal, měl jsem palec a kus ukazováčku od pily pořezaný. Byl jsem celý od řezin, i tu ruku. Tak mi to očistili a zavázali do hadru, aby to neteklo. Já jsem sedl na kolo a jel jsem do Velehradu k doktorovi. To bylo asi 5-6kilometrů. Ruka zavázaná, ale potom to prosáklo a krev mi z toho kapala. A ještě to moje neštěstí, na dovrcholení všeho jsem někde píchl duši. Jel kolem forman s konima, tak jsem ho poprosil, naložil mi kolo a dojeli jsme na Velehrad. Tam mi to provizorně ošetřili a poslali do Hradišťa do nemocnice. A já tenkrát hloupý kluk, místo abych hledal nemocnicu, hledal jsem pojišťovnu. Tam mi říkali, co tady chcu? Potom jsem přišel do nemocnice. Musel jsem chvíli čekat, tak mi donesli misku, aby tam ta krev z ruky kapala. Potom mě ošetřili. Ruku zašili. Skoro 3 týdny jsem byl v Hradišti v nemocnici. Mamince jsem domů ani nepsal. Potom jsem přijel, ruka v sádře. Ta byla uhrůzená: Bože kluku, co jsi zase dělal. Tak jsem jí to všechno řekl, ale to už bylo všechno za mnou. Děkujeme panu Langrovi za pěkné vzpomínky a přejeme mu hodně zdraví a stále tolik optimismu a zájmu o veškeré dění v obci i ve světě. VZPOMÍNKY NA VÁNOCE Adam Vašut Den před Vánocemi jsme dělali bramborový salát, uklízeli, dívali se na televizi. Na Štědrý den jsme zdobili vánoční stromeček. Když jsme ho dozdobili, přišli děda a babička popřát mě a Evičce k svátku. Potom jsme společně povečeřeli a šli ke stromečku rozbalit dárky a s nimi jsme si hráli. Usnuli jsme pozdě večer. VÁNOČNÍ SVÁTKY Dan Ivánek Na letošní vánoce jsem se moc těšil. Pekli jsme cukroví a já jsem vykrajoval linecké kolečka a jiné různé tvary. Linecké cukroví mám rád. Vyráběl jsem s mamkou adventní věnec, ještě před tím jsme byli v lese pro jehličí a jeli jsme do obchodu pro ozdoby a svíčky. Den před Vánocemi jsme zdobili vánoční stromeček. Zdobíme ho červenými baňkami a řetězy. Na Štědrý den jsem vstal a šel se podívat na pohádky, potom jsme obědvali. Také tento rok jsme šli do krmelce. Donesli jsme zvířátkům kaštany a jablka. Při zpáteční cestě jsme se koulovali. Byl večer a mamka chystala večeři, měli jsme čočkovou polévku a brambory s rybou, dojedli jsem a zasmáli se u vánočních zvyků, například krájení jablka, házení bačkorou a sfoukávání svíčky. Potom jsme šli ke stromečku rozbalovat dárky. Po Štědrém dnu přijela teta a bratranec z Prahy. Zůstali u nás týden. S bratrancem jsme hráli ping-pong a chodili lyžovat. Vánoce se mi líbily a těším se na další. O PEJSKOVI Jana Juříková 3 tř. Byl jednou jeden pejsek a ten měl dva páníčky a deset kamarádek a kamarádů. Měl jeden rok a jeho maminka mu řekla: Ty, Punťo, neměl bys jít do školy? Ale maminko, já tak rád, ale mně včera začala bolet noha, víš tak já půjdu až pozítří, jo? Ale, ale, vždyť tě včera žádná noha nebolela, tak se přestaň vymlouvat. Hezky zítra půjdeš do školy a hotovo! Tak jo. Ale já jsem ještě nikdy nebyl ve škole. Jo, já vím, ale to neznamená, že tam nepůjdeš! Neboj maminko. Bylo ráno a Punťa šel do školy. Maminka si mezi tím zpívala: La la la já jsem velká. A jak Punťa přišel ze školy, tak přinesl sebou deset pětek. A maminka se zlobila a říkala: Už nikdy nepůjdeš do školy, vás tam týrají? Punťa nechtěl chodit do školy a řekl: Ano. Punťa už od té doby nikdy nechodil do školy. Naše soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ FOTO stále pokračuje. Nyní máte jedinečnou příležitost zvěčnit naši vesnici pod bílou pokrývkou. Zima v Beskydech je krásná, ale tvrdá. Na fotografiích vypadá velmi romanticky, proto neváhejte a foťte. Počet snímků není omezen. Pro připomenutí své fotografie zasílejte na nebo přineste osobně do podatelny obecního úřadu Prostřední Bečva. Fotografie Vám budou vráceny. Vítězové budou odměněni krásnými věcnými dary. Z fotografií plánujeme uspořádat malou výstavku. První příspěvky už máme!!! Přidejte se i Vy. 5

6 Další ze zaslaných receptů do naší soutěže: 5) Závin z bramborového těsta 250g hladké mouky, 1 ks prášku do pečiva, 150g nastrouhaných vařených brambor, 100g moučkového cukru, rozpuštěný tuk, 2 lžíce mléka a 1-2 vejce. Vše zpracujeme v těsto a rozválíme. Na těsto klademe pokrájená jablka, posypeme cukrem, skořicí a těsto přeložíme. Potřeme vejcem a pečeme ve vyhřáté troubě. 6) Kokosové pusinky 200g moučkového cukru, 100g kokosu, 3 ks bílků, 2 polévkové lžíce hrubé mouky. Cukr, kokos a 2 bílky mícháme v kastrolu na plotně ve vodní lázni. Necháme vychladnout a přidáme 1 bílek a 2 lžíce hrubé mouky. Vše zpracujeme na těsto. Na plech dáme pečící papír a pomocí lžíce děláme pusinky. Pečeme (sušíme) v mírně vyhřáté troubě. Místo kokosu můžou být ořechy. 7) Tvarohové šišky (knedlíky) 500g tvarohu, 120 g hrubé mouky, 2 celá vejce a špetka soli. Z výše uvedených surovin zpracujeme těsto. Můžeme plnit ovocem. Vaříme v osolené vodě až vyplavou. Můžeme posypat mákem, tvarohem a podobně. 8) Škvarkové pagáčky 600g hladké mouky, 300g mletých škvarků, 2 žloutky, 30g sádla, 3 lžíce bílého vína, 30g droždí, 250ml mléka, 1 lžička moučkového cukru, 1 lžička soli. V trošce vlažného mléka rozetřeme droždí s cukrem a lžičkou mouky a necháme vzejít kvásek. Půlku mouky osolíme a zaděláme kváskem spolu se žloutky, rozpuštěným sádlem a vínem. Vypracujeme těsto a necháme ho vykynout. Druhou polovinu mouky zpracujeme se škvarky na tuhý bochánek Kynuté těsto rozválíme, doprostřed dáme škvarkový bochánek, rozválíme a složíme těsto na třetiny. Necháme chvíli odpočinout. Pak ho zase rozválíme a necháme odpočinout. Nakonec těsto rozválíme na placku silnou 2cm. Tvořítkem vykrájíme kolečka, na povrchu nožem naznačíme mřížku a v dobře vyhřáté troubě pečeme dozlatova. Dobrou chuť. sv. Zdislavy - ÚNOR 2010 středa za zemřelého Jana Děckého, bratra Karla, rodiče a živou rodinu neděle za živé a zemřelé farníky středa za zemřelé rodiče Urbana a Hedviku, za živou a zemřelou rodinu Kopeckou s prosbou o Boží požehnání do dalších let neděle za živou a zemřelou rodinu Fárkovu a Frňkovu středa na vlastní úmysl 6 neděle za farníky středa za živou a zemřelou rodinu Křenkovu a Bartoňovu neděle za zemřelého Stanislava Holčáka a zemřelé rodiče - za zemřelou Aloisii Polákovu a zemřelé rodiče - za rodiče Josefa a Julii Valovy, 4 bratry, sestru a zemřelou a živou rodinu farnost Hutisko-Solanec V tomto roce Vám nabídneme informace o naučné stezce Radegast na Pustevnách. Jednotlivé texty jsou uváděny na informačních tabulích umístěných po trase stezky. ZASTAVENÍ PRVNÍ: PÚSTEVNĚ A PÚSTEVNÍCI Jméno tohoto místa je dnes jedinou památkou na jeho dávné obyvatele, poustevníky. Dříve se jim tu ale říkalo pústevníci proto ve starých turistických průvodcích najdete název Pústevně nebo Pustevně. Úplně prvním poustevníkem byl podle pověsti francouzský princ, který byl ve své vlasti odsouzen ke smrti, ale podařilo se mu utéct a usadil se zde. Jiná pověst vypráví o synovi tkalce z nedalekého Frenštátu. Ten se stal poustevníkem, aby vysvobodil svého otce ze zakletí. Poustevnictví bývalo v Čechách a na Moravě běžné až do roku Tehdy jej císař Josef II. zakázal, když se i mnoha dalšími nařízeními snažil omezit moc církve. Přes tento zákaz prý tady poslední poustevník Felix žil ještě další 2 roky. Nebylo by divu, Valašsko byl odlehlý kraj a úroveň úřední správy tady nebyla vysoká. V obydlí posledního poustevníka prý zůstal na skle malovaný obrázek Panny Marie. Byl potom zavěšený na velikém buku a lidé z okolí se k němu přicházeli pomodlit. A ještě před 100 lety se turisté chodili dívat na zbytky dvou kamenných pousteven a na alej starých stromů, vysázených poustevníkem Felixem. Budovy útulny Šumná byla na konci války sídlem štábu 2. slovenské partyzánské brigády M.R. Štefánka. Přešla ze Slovenska do Beskyd pod Čertův mlýn a 27. dubna 1945 svedla boj o Pustevny s maďarskými vojáky, kteří zde byli ubytováni. Druhý den se Maďaři pokusili Pustevny dobýt zpět, to se jim však už nepodařilo a brzy se přidali k německým vojákům prchajícím před frontou. Naučná stezka Radegast je dlouhá 5 km, na její trase je umístěno 9 panelů, která informují o všech zajímavostech na Pustevnách a Radhošti. Další naučná stezka: Naučná stezka Čertův mlýn vede z Pusteven po úbočí Čertova mlýna k horskému hotelu na Mariňáku, je dlouhá 8 km a její trasa není náročná. Na 9 zastaveních se dozvíte, co zajímavého tu žije a roste, čím jsou vzácné lesy a okolí, jak se mění krajina, kde se ukrývali partyzáni nebo kde a proč stavěl čert. převzato z informačních tabulí Naučné stezky Radegast

7 V sobotu 6. února 2010 se uskuteční v Hotelu Bečva TURNAJ v MARIÁŠI Prezentace od 8.00 hodin Začátek v 9.00 hodin Startovné je 200,- Kč (oběd, svačina, karty) Zvou všichni příznivci mariáše. V sobotu 6. února 2010 od 9.00 do hod. Dřevěné městečko ve Valašském muzeu Rožnov pod Radhoštěm ožije lidovými obyčeji. Bude zahájen 13. ročník soutěže O nejlepší valašskou klobásu a 3. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku a mnoho další atrakcí. 7 Program kina Panorama v Rožnově pod Radh. Program kina: Od pondělí 1.2. do 3.v hod (Kč;75,- Kč 97min) SAMEC komedie USA. S titulky, do 12 nevhodný Od pondělí 1.2. do 3. ve (60,- Kč;150 min) PROROK kriminální drama Francie, Itálie. S titulky, do 15 nevhodný. Od čtvrtku 4.2. do 10. v a ve (70,- Kč, 128 min) SHERLOCK HOLMES akční dobrodružné, mysteriózní drama VB, USA, Austrálie. S titulky, do 12 nevhodný. FILMOVÝ KLUB Ve čtvrtek v (50,-Kč, FK 40,- Kč 105 min) UKRUTNĚ ŠŤASTNI dánské drama. S titulky, do 12 nevhodný. Od pátku do 14. v (75,-Kč; 93 min) ARTUR A MALTAZARDOVA POMSTA animovaný film Francie. Česky, přístupný. Od pátku do 14. ve (70,-Kč; 113 min) TRABLE V RÁJI komedie USA. S titulky, do 12 nevhodný V neděli v (20,- Kč, 74min) KRAKONOŠOVY POHÁDKY II. pásmo pohádek pro nejmenší. Od pondělí do 17. v (75,-Kč; 104 min) GALIMATYÁŠ krimi komedie Francie. S titulky, do 15 nevhodný. Od pondělí do 17. ve (70,-Kč;96 min) SIN NOMBRE kriminální drama Mexiko, USA. S titulky, do 12 nevhodný. FILMOVÝ KLUB Ve čtvrtek v (FK 70,-; 80,-Kč; 104min) ANTIKRIST hororové drama Dánsko, Německo, Francie, Švédsko, Polsko, Itálie. S titulky, do 15 nevhodný. Od pátku 19.2.do 21.v hod (65,-Kč;107min) FAME CESTA ZA SLÁVOU drama, rodinná, hudební, romantická komedie USA. S titulky, přístupný. Od pátku do 21. ve (70,-Kč,86 min) PARANORMAL AKTIVITY mysteriózní horor USA. S titulky, do 15 nevhodný. Od pondělí do 24. v hod (70,-Kč;91 min) MIKULÁŠOVY PATÁLIE rodinná komedie Francie. Česky, přístupný. Od pondělí do 24. ve hod. (70,-Kč; 90min) NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ komediální drama Izrael, Francie, Německo. S titulky, přístupný. Od čtvrtku do 28. v hod (75,- Kč, 99min) KAWASAKIHO RŮŽE drama ČR. Přístupný. Od čtvrtku do 28. ve (75,-; 98min) ČTVRTÝ KRUH mysteriózní sci-fi horor. S titulky, do 12 nevhodný.

8 3. února 1468 umírá otec knihtisku, brusič drahokamů a zlatník Johann Gensfleische Gutenberg. Inspirací pro odlévání písmen z kovu pro něj byly puncovní razidla. 4. února 1820 ve Vídni se narodila Barbora Panklová, česká spisovatelka Božena Němcová. 9. února 1895 William G. Morgan v Massachusetts představuje poprvé světu novou hru. Jmenuje se volleyball (volley přímé odehrání míče, aniž by se dotkl země, ball míč). Cílem bylo vymyslet bezkontaktní halový sport u kterého by nehrozilo zranění. 12. února 1961 sovětská sonda Veněra 1 startuje pomocí nosné rakety Zond k Venuši. Situace se komplikuje, už týden po vypuštění došlo ke ztrátě spojení. Podle výpočtů prolétla kolem Venuše ve vzdálenosti km. 14. února 1945 kvůli chybě v navigaci zaměnilo americké letectvo Drážďany za Prahu. Šedesát letounů B-17 svrhlo 150 tun bomb na obydlené části Prahy (Radlice, Vyšehrad, Zlíchov, Karlovo náměstí, Nusle, Vinohrady, Vršovice a Pankrác). Zabito bylo 701 lidí, zraněno února 1857 narodil se lord Robert Baden-Powell. Profesí voják, žádá roku 1907 o uvolnění ze služby a organizuje tábor na ostrově Brownsea, na kterém si spolu hraje 20 londýnských chlapců z různých společenských vrstev. Poté vydává časopis The Scout a knihu Scouting for Boys, která se stává bestsellerem. 25. února Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem mu podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. Současně jsem navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna. Pan prezident všechny mé návrhy přijal. Začíná éra vlády komunistické strany. 26. února v německo-židovské rodině v Bavorsku se narodil Iob Strauss, známý pod jménem Levi V osmnácti se vydává za štěstím do Ameriky. Tam zakládá firmu na výrobu džín. Jako první si jej oblékli roku 1870 američtí zlatokopové (na posílení kapes se dokonce používaly měděné nýty.) 27. února 1790 Václav Matěj Kramerius zřizuje první vydavatelství české literatury a knihkupectví v Praze. Po jeho smrti podnik řídil literát Jan Rulík a později Krameriův syn Rodomil. Okruh zákazníků je omezený a vše končí úpadkem. z internetu vybrala Kantorová R. V místní prodejně Jednoty střed bude od probíhat likvidace prodejny textilu. Mimořádná příležitost nákupu kvalitního textilu pro celou rodinu s 30% slevou na celý sortiment, mikiny, trika, pyžama, prádlo, ponožky, prostěradla, povlečení a jiné. Otevřeno:Pondělí až pátek hod. Miroslav Vašek Koupím nemovitost určenou k demolici nebo k celkové rekonstrukci v KÚ Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva. Kontakt: Crha tel. 724/ Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení Min. kultury ČR, evidenční číslo MK ČR E Uzávěrka listu na BŘEZEN Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Radomila Kantorová: Zpravodaj lze najít také na: Reklamní inzerce je placená (5cm výška/1x zveřejnění/100,-kč bez DPH) - zasílejte ve formátu PDF a WORD. 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Meruňkové tvarohové knedlíky

Meruňkové tvarohové knedlíky Meruňkové tvarohové knedlíky Sladké ovocné knedlíky jsou spojeny hlavně v létě. Dají se připravit z kynutého těsta, tvarohového anebo také bramborového. Knedlíky plníme různým ovocem. Ingredience 200g

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají takovou výkupní

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Místní poplatky v obci Věcov

Místní poplatky v obci Věcov Rok 2010 Číslo 1 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Místní poplatky v obci Věcov Poplatek za psa Poplatek za psa je třeba uhradit na

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích Toho dne kdy jsme putovali z Tuchlova na Milešovku a zpět, jsme za zvládnutí takové túry dostali odměnu. Mohli jsme místo obvyklého večerního filmu nebo seriálu, naživo

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015 Životický portál Od 5. října do 11. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Pavlovský občasník 2008

Pavlovský občasník 2008 Pavlovský občasník 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, končí rok 2008, který byl rokem velkých změn a to nejen na politické scéně. Krize v USA zasáhla i Evropu, denně slyšíme nebo čteme, kde se propouští.

Více

Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu 2009. pátek 5.6.2009 od 14.00 hod. do 22.00 hod. sobota 6.6.2009 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu 2009. pátek 5.6.2009 od 14.00 hod. do 22.00 hod. sobota 6.6.2009 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu 2009 pátek 5.6.2009 od 14.00 hod. do 22.00 hod. sobota 6.6.2009 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Volební místnost bude umístěna v zasedací místnosti Obecního

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

L. Černá. Takový pokoj by

L. Černá. Takový pokoj by Tajenka K. Gebharta 1 T 1 Poslední prac.den v týdnu? 2 D S 2 Podobné slovo ke slovu věrnost. 3 V 3 Kde žiji to je můj... 4 I 4 Roční období po podzimu? 5 N 5 Mužské jméno na I. 6 L 6 Opak hodně je? T.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích

č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích Autor obrázku: Vladimír Hubálek Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Vánoční 18 ks čokosada s vlastní čokoládkou dle výběru

Vánoční 18 ks čokosada s vlastní čokoládkou dle výběru 2015 Vánoční 18 ks čokosada s vlastní čokoládkou dle výběru Do předem připravených 4 druhů Vánočních čoko sad Vám vložíme jakýkoliv text, který budete požadovat a tím si vytvoříte vlastní unikátní dárek

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč Křížovka 1 2 3 4 5 6 7 1. ročník, 4. číslo 1 zvíře, které umí stát ve vodě jedné noze 2 budova, ve které učíme 3 je to na nebi, svítí to a hřeje 4 zvíře, které dělá iá, iá 5 jak řekne psaní jinak 6 ledový

Více

Zpravodaj. obce Horní Bečva. prosinec 2012. Pozvánky. www.hornibecva.cz. cena: 3,- Kč

Zpravodaj. obce Horní Bečva. prosinec 2012. Pozvánky. www.hornibecva.cz. cena: 3,- Kč Zpravodaj obce Horní Bečva prosinec 2012 cena: 3,- Kč www.hornibecva.cz Pozvánky Ten vánoční čas MEZŘÍČAN A CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIŘÍHO NECHANICKÉHO vás srdečně zvou na vánoční koncert. Pátek 14. prosince

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Září Hola, hola školka volá! Začal nový školní rok a dveře naší mateřské školy se opět otevřely. S dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly jsme

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

5.12.2011 Zastupitelstvo obce

5.12.2011 Zastupitelstvo obce 5.12.2011 Zastupitelstvo obce VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012 Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pevného zdraví a úspěchů v roce 2012. Milan Bezděk místostarosta

Více

Listy naší Školičky 3.vydání Prosinec 2017

Listy naší Školičky 3.vydání Prosinec 2017 Listy naší Školičky 3.vydání Prosinec 2017 Školní Noviny Advent 2.prosince jsme zahájili první adventní neděli. U stromku na návsi ve Šťáhlavech kde se sešlo hodně lidí a zazpívali u něj děti z ZŠ + MŠ

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience 20 / 21 Koláče Náplně do koláčů a buchet Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu 80 g změklého másla 4 žloutky 2 bílky moučkový cukr dle chuti 1 vanilkový cukr několik lžic tuzemáku Tvaroh dejte do mísy

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠINDLOVY DVORY ŘÍJEN 2015. 10. číslo

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠINDLOVY DVORY ŘÍJEN 2015. 10. číslo ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠINDLOVY DVORY ŘÍJEN 2015 10. číslo SLOVO ÚVODEM Milí čtenáři, Vítáme Vás v novém školním roce! Doufáme, že se Vám po našem časopisu o prázdninách stýskalo Nicméně s malou

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás.

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. MOU NÍKY 2012 Jablíčkový dort Simona Urbánková 100g polohrubé mouky, 100g cukru moučka, 100g másla nebo Hery, 1 lžička prášku do pečiva, 2 balíčky skořicového

Více