Únor MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou. Pořádá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2014. MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou. Pořádá"

Transkript

1 Únor 2014 MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD Občasník pro děti a rodiče Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou Pořádá Den otevřených dveří v MŠ Hlinecká 729 v MŠ U Lípy 478 v MŠ Dewetterova 452 v MŠ Komenského 748 dne od 8.00 hod do hod Kamarádi, rodiče i přátelé školy, přijďte se podívat a spolu s námi si pohrát.

2 Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání Ředitelství Mateřské školy Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou oznamuje : přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014 / 2015 proběhne ve dnech pondělí od 8.00 do hodin úterý od 8.00 do hodin

3 Přijímání žádostí bude probíhat v budově školy: MŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 729 pro všechna odloučená pracoviště Rodiče při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ předloží doklad očkovací průkaz mohou předložit potvrzení o trvalém bydlišti /OP/ potvrzení od zaměstnavatele o pracovním poměru nebo od správy sociálního zabezpečení s datem nástupu k Přijímání se týká i mladších dětí narozených do , které fyzicky nastoupí k předškolnímu vzdělávání k Ředitelství Mateřské školy Týn nad Vltavou Poprvé v MŠ Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě v každém případě velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malé dítě vyrovnat. Vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami jinými než jaké zná z domova, mezi cizí děti a dospělé. Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu a požadavkům a naučit se komunikovat s novou autoritou paní učitelkou. Každé dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak. Začne se také pohybovat ve větším kolektivu a musí se mu trochu podřídit. Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině je tedy závislá na spolupráci s vámi rodiči. Proto s námi komunikujte, sdělujte vaše pochybnosti či nejasnosti a důvěřujte zkušenostem pedagogů. Jak dítěti pomoci? - Zůstaňte s dítětem ve třídě pokud o to dítě stojí, ale zbytečně tuto dobu neprodlužujte. - Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ. - Přibalte mu mazlíčka. - Voďte dítě do MŠ vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu.

4 - Rozlučte se krátce. Loučení neprotahujte. - Buďte citlivý a trpěliví. Veďte vaše dítě k větší samostatnosti. - Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. - Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Každý má své povinnosti vy práci a dítě školku. - Buďte důslední a nenechte se obměkčit. - Nestrašte své dítě školkou Počkej, ve školce ti ukážou. - Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete emoce vy, dítě je zvládne také. - Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout. - Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Těšíme se na spolupráci. My věříme Vám, Vy věřte nám. Kolektiv MŠ Týn nad Vltavou Přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok V našem městě je jedna mateřská škola s názvem Mateřská škola Týn nad Vltavou se sídlem Hlinecká 729, kde je i ředitelství školy. Má tři odloučená pracoviště : MŠ Dewetterova 452, MŠ U Lípy 478 a MŠ Komenského 748. Celková kapacita školy je 300 dětí. Mateřská škola je školou a tak začíná, jako každá jiná škola 1.září. Plní funkci nejen sociální, ale hlavně vzdělávací. Každé pracoviště má svůj vzdělávací program a třída svůj třídní vzdělávací program, který je zpracován pro určitý věk dětí. Mateřská škola má tři ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 6 let věku,a děti kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. Do mateřské školy se zpravidla přijímají děti od 3 let. Dítě musí určený věk dosáhnout k 1.9. /pro ZŠ od 6 let/. Protože jde o školu musí být dítě na vzdělávání připravené /musí se umět vzdálit od rodičů, oblékat, chodit po schodech, reagovat na oslovení, jíst lžící, nepomočovat se apd./ a schopné se vzdělávat. Vzdělávání je poskytováno všem dětem bez rozdílu (dle Škol.zákona č.561/2004 Sb. 2), tzn. poskytuje se i dětem jejichž matky /otcové/, jsou nezaměstnané nebo na MD, RD. Při nenaplnění kapacity školy budeme výjimečně přijímat i děti mladší, narozené do Dvouleté děti narozené od jsou děti jeslové, platí pro ně jiná legislativa. Do MŠ se přijímají pouze při volné kapacitě v průběhu školního roku (např. odstěhování dítěte), na tyto děti škola nedostane finanční prostředky a kapacita školy by se musela snížit.mš je školou, a proto musí být naplněna vždy k 1.9.

5 Kolik dětí z MŠ odchází do ZŠ, tolik jich může být přijato. Pro školní rok 2014/2015 je to 76 dětí /MŠ Hlinky 54 míst a MŠ Dewetterova 22 míst/. O OŠD požádalo v letošním školním roce celkem 21 zákonných zástupců. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě předem stanovených kritérií. Přednost v letošním školním roce budou mít děti děti 1 rok před začátkem povinné ŠD dle škol. zákona č.561/2004 Sb. a děti trvalým bydlištěm v Týně nad Vltavou. Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání se bude konat od 8.00 do hodin v budově sídla Mateřské školy Týn nad Vltavou, Hlinecká 729. Zákonný zástupce dítěte si může podat jen jednu žádost o přijetí do MŠ Týn nad Vltavou, kde označí pracoviště. Při naplnění kapacity pracoviště mu může být nabídnuto umístění na jiném pracovišti, kde nebude kapacita naplněna. Ředitelka školy postupuje dle správního řádu. Rodiče o přijetí dětí do MŠ budou informováni na vstupu školy nebo www stránky školy do 30 dnů. Další informace mohou rodiče získat při Dni otevřených dveří Mateřské školy Týn nad Vltavou od hod. Touto cestou mají i možnost si prohlédnout všechna pracoviště. Při přijímání dětí do MŠ musí zákonný zástupce předložit očkovací průkaz dítěte, dále mohou doložit doklad o trvalém pobytu dítěte, zaměstnání rodičů, sociální potřebnost a specifické vzdělávací potřeby dítěte. Termín přijímání žádostí do MŠ a kritéria ředitelky školy pro zařazení dítěte do jednotlivých pracovišť MŠ Týn nad Vltavou budou zveřejněny v tisku, webových stránkách Města Týn nad Vltavou (www.tnv.cz) a stránkách školy /www.ms.tyn/ počátkem měsíce března. Zájem zřizovatele i náš je umístit co největší počet dětí do předškolního zařízení. Pixová Jana ředitelka školy KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do Mateřské školy Týn nad Vltavou pro školní rok 2014/2015 Ředitel/ředitelka Mateřské školy Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou stanovil/a následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Mateřská škola Týn nad Vltavou kapacita 300 dětí Volná kapacita - MŠ Hlinecká míst - MŠ Dewetterova míst Řádný termín nástupu do mateřské školy je k O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ (pracovišť), budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy: I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. /Přijímání se týká i dětí, které dovrší 3 let do /.

6 II. V souladu s ustanovením 34 odst.4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky i bez trvalého bydliště v Týně nad Vltavou.. III. Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do MŠ ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k Kritérium Body Trvalý pobyt dítěte Trvalý pobyt v Týně nad Vltavou nebo ve smluvní obci 10 Trvalý pobyt mimo obec 0 Věk dítěte 2 roky 0 3 roky 5 4 roky 10 Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 10 Dítě se hlásí k celodennímu vzdělávání 10 Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 10 Zaměstnaní rodiče 5 Sociální potřebnost dítěte 5 V případě rovnosti bodů bude mít vždy starší dítě přednost před dítětem mladším. Vysvětlivky : Potvrzení od zaměstnavatele nebo správy soc.zabezpečení mohou žadatelé doložit s podáním žádost o přijímání dítěte do MŠ. Sociální potřebnost dítěte mohou doložit s potvrzením příslušných správních orgánů např. dítě samoživitele/ky, osiřelé dítě, nepříznivá sociální situace. Pro přijímání je 4-letým dítětem považováno to, které dosáhlo k let. Pro přijímání je 3-letým dítětem považováno to, které dosáhlo k let. Přijímání se týká i mladších dětí nar. do , které fyzicky nastoupí k předškolnímu vzdělávání k Odvolání zákonných zástupců musí obsahovat údaje o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou Pixová Jana, ředitelka školy Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou Ředitelka Mateřské školy Týn nad Vltavou oznamuje uzavření Mateřské školy Týn nad Vltavou v době letních prázdnin dle vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání: MŠ Hlinecká od MŠ Dewetterova od MŠ U Lípy od od MŠ Komenského od

7 V době uzavření kmenových škol mohou rodiče, kteří jsou v této době v zaměstnání, umístit své děti v jiné mateřské škole v této době otevřené: MŠ Hlinecká MŠ Dewetterova MŠ U Lípy V době od do není v provozu žádná MŠ. Od jsou v provozu všechny MŠ. Písemnou žádost o umístění dětí v jiných MŠ rodiče doručí ředitelce školy nejdéle do Uvedou jméno dítěte, datum narození, dobu, MŠ a platné telefonní číslo zákonného zástupce. Rodiče mohou žádost poslat i elektronickou poštou Pozdějším žádostem rodičů o přeřazení nebude možno vyhovět. Všem podaným žádostem do je vyhověno. Pixová Jana ředitelka školy Zpěv koled u stromečku Mladší děti z Opiček a Delfínů z Mateřské školy Týn nad Vltavou Hlinecká se sešly v pátek na zahradě školy, aby potěšily své rodiče a kamarády zpěvem koled a přednesem básniček. O tomto datu se traduje, že není moc šťastné, ale děti se nezalekly a s chutí zpívaly, oči jim zářily ve světýlkách prskavek a rodiče je odměnily velikánským potleskem. Starší děti z Veverek, Kočiček a Sluníček se chtěly také pochlubit svým vánočním pásmem, které pilně a s chutí připravily. Jejich velký den byl ve středu u velkého vánočního stromu na náměstí. Tam hrály, zpívaly a přednášely pro radost svým rodičům, kamarádům a přátelům školy. Veliký potlesk byl odměnou všem dětem, které se snažily a vykouzlily šťastné úsměvy na tvářích všech přítomných. Rádi bychom poděkovali p. Boháčovi za spolupráci, ochotu a ozvučení tohoto vystoupení. Vám všem přejeme šťastný nový rok plný radosti a splněných přání. Kolektiv MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká

8 A zase po roce byly tu Vánoce Rok se s rokem sešel a máme tu zase zimu. Ve školce trávíme již čtvrtý měsíc a tak už dobře známe pravidla třídy, základy slušného chování a zůstat bez maminek zvládáme také bravurně. ŠKOLKA JE NÁŠ KAMARÁD. Přesto, že právě probíhají zimní měsíce, zima nám moc nepřeje, ale i tak jsme si první sněhovou nadílku a hrátky se sněhem už užily, i když to nebylo příliš dlouho. Také nás v tomto období navštívil Mikuláš, který nám donesl čokoládu a dokonce k nám přiletěl i Ježíšek a přinesl nám nové hračky. Príma na nových hračkách bylo to, že si s námi přišli pohrát i naši rodiče a sourozenci. Jelikož jsme ještě malí a vánoční zpívání u stromečku bychom ještě nezvládly, tak jsme se alespoň byly podívat na naše kamarády z ostatních tříd. Hezké bylo jak vystoupení na zahradě MŠ, tak na náměstí. Z vystoupení na náměstí pro nás ale byla největším zážitkem ta dlouhá cesta. Byla to naše první dlouhá vycházka, na které jsme si vyzkoušely chůzi s vestičkami a používání terčíků při přecházení silnice. Sice nás bylo neustále všude plno, jelikož ještě pořádně neumíme chodit v řadě za sebou, ale i tak jsme to zvládly dobře. Došly jsme tam i zpět a nožičky nás vůbec nebolely. Těšíme se, že v novém roce, který nastal bude takových vycházek více a též doufáme, že se zima ještě umoudří a nadělí nám nějaké ty vločky na hraní. Perličky z Opiček S přáním všeho nejlepšího v novém roce Vaše Kuřátka P. učit.: Eliško, co dělá tvoje maminka? Eliška: Moje maminka ještě chodí do školy, takže je dítě a musí se naučit abecedu a čísla. Sněhuláci v Opičkách V prosinci proběhla v naší třídě krásná výstava sněhuláčků, které vyrobili rodiče se svými dětmi - od malých papírových, až po velikánské sněhuláky ze sádry, z polystyrénových koulí, balónků s opravdickými šálami a kastrůlky na hlavě.

9 Rodiče nám tak ukázali svou úžasnou tvořivost, nápaditost, šikovnost a umění hrát si, za což jim patří náš obrovský dík a zasloužená radost dětí, když si všechny sněhuláky prohlížely v šatně, hledaly toho svého a zároveň obdivovaly sněhuláčka kamaráda. Všichni také od nás dostali malou odměnu a těšíme se společně s vámi, milý rodiče, na další opičí soutěž. Děkujeme Opičky a Kočičky v kostele u jesliček V úterý 7. ledna, přijaly děti z Opiček a Kočiček pozvání pana faráře Marka Donnerstaga, aby se přišly podívat do kostela na jesličky. S radostí jsme se tedy vypravily na dalekou cestu a jako Tři králové jsme putovaly za Ježíškem. Před kostelem už nás čekal pan farář a vedl nás do kostela. Tam jsme se posadily do lavic, pan farář si s námi chvíli povídal, vyprávěl nám tříkrálový příběh a společně jsme si zazpívali několik koled za doprovodu Anežky Hladečkové na varhany. Pak už jsme si šly prohlédnout jesličky, kde na nás čekal andělíček s pokladničkou a každému, kdo mu hodil korunku, poděkoval kývnutím hlavičky. Rozloučily jsme se s panem farářem a s přáním šťastného roku 2014 jsme se s dětmi vydaly na zpáteční cestu do školky. Takže i vám všem - ať je ten nový rok dobrý a radostný! Ve školce se stále něco děje a tak je to i u Delfínků. Začátkem listopadu paní učitelky vymyslely, že pozveme rodiče, aby si s námi přišli pohrát a vyrobit si něco hezkého. Ten den nadešel 14. listopadu, už od rána jsme všichni měli plné ruce práce. Pekli jsme štrúdl, abychom hostům měli co nabídnout. Po svačině už začali chodit rodiče, sourozenci i babičky a každý si mohl vybrat, co chce zkusit - tiskat bramborovým tiskátkem na papír nebo látku, nalepovat vylisované listy, tvořit s vlnkovačkou nebo si jen pohrát. Také rodiče připravili malé pohoštění a moc jsme si to užili. A další úkol jsme vyhlásili, ještě než jsme se rozešli. Děti společně s rodiči nebo sourozenci vytvoří, podle výběru, někoho z trojice Mikuláš, čert nebo anděl. A netrvalo dlouho a první postavy se začaly objevovat v šatně. Někdo si vybral jen jednu a někdo vytvořil všechny tři postavy. Než chodil Mikuláš nadělovat, bylo v šatně na co koukat. Zatím děti ve školce připravovaly další překvapení pro rodiče - vánoční zpívání u stromku. Nejdříve pilně nacvičovaly ve třídě a 13. prosince se sešly děti z Delfínků a Opiček u vánočního stromku na zahradě naší MŠ, aby sobě, rodičům a kolemjdoucím přiblížily vánoční atmosféru. Za doprovodu varhan děti zpívaly vánoční písně, koledy a přednášely básně. Rodiče tleskali, fotili a spolu s námi si zazpívali koledu Štědrej večer

10 nastal. Na závěr jsme si rozsvítili svíčky, zapálili prskavky a společně si popřáli - krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce A pak už se děti těšily na vánoční nadílku a jestli jim také ve školce Ježíšek něco nadělí. A dočkaly se, letos přišel do naší třídy opravdu brzo a nadělil nám nové stavebnice, puzzle, krásné lego, zvířátka, různé skládačky apod. Odpoledne jsme opět pozvali rodiče a sourozence, aby si také pohráli. Maminky nám připravily cukroví a tak jsme si zbývající dny do vánočních prázdnin opravdu užili. Zpívali jsme a poslouchali koledy, lepili řetězy, tvořili svícny, vyráběli a pouštěli ořechové lodičky, povídali si o Ježíškovi a četli jsme si vánoční příběhy a pohádky. A k tomu všemu jsme jedli to vánoční cukroví od maminek. Teď se ze všeho nejvíce těšíme na sníh, učíme se sněhové básničky a písničky, tak snad tu sněhovou nadílku přivoláme. Delfínci Poděkování rodičům a dětem, kteří myslí na ptáčky v zimě a přináší pro ně semínka. Na jaře si můžete poslechnout na zahradě ptačí koncert. Jak se Kočičky těšily na Vánoce Když nastal měsíc prosinec, začali jsme se všichni moc těšit na Vánoce. Postupně jsme si vyzdobovali třídu, v šatně nechyběly dopisy s obrázky pro Ježíška, andílci, kapříci, ani voňavé pomerančové svícínky. Při poslechu vánočních koled si děti nazdobily stromeček a už se moc těšily, jestli se pod stromečkem objeví i nějaký ten dáreček. Jaké bylo jejich překvapení, když se jednoho dne objevila pod stromečkem spousta krásných hraček. Děti je obhlížely ze všech stran a už se moc těšily, jak o nových hračkách řeknou kamarádům, kteří přicházeli do školky. Ale nejvíc byly natěšené na své rodiče. Mohly si totiž tento den užít spolu s nimi a pohrát si s novými stavebnicemi, hrami a hračkami, které nám tu Ježíšek nechal. Děti si také přinesly cukrovíčko a maminka Aničky Mravcové donesla spoustu mandarinek. Stolečky nám zdobily svícínky od Honzíka Švejdů a jeho maminky. A tak jsme si všichni užili krásnou vánoční atmosféru. Adventní čas u Sluníček Jako každý rok se připravuje třída Sluníček na ADVENT.

11 V tomto kouzelném čase čekáme příchod Mikuláše s andělem a čerty, nacvičujeme vánoční pásmo koled, písní a tanečků, které jsme předvedli společně se třídou Veverek a Kočiček na náměstí u vánočního stromečku. Navštívili jsme také jako každoročně spolek Baráčníků, kterým děkujeme za krásnou výstavu, která nás vždy nadchne a každý rok je něčím výjimečná. Tentokrát jsme shlédli různě ztvárněné a vyrobené betlémy. Pro děti byla moc zajímavá ukázka hry na DUDY a FANFRNOCH, který si mohly i vyrobit. Abychom si ukrátili čas do blížících se Vánoc, vyzdobili jsme si s dětmi třídu, stromeček, povídali o tradicích a zvycích. Vyráběli jsme přáníčka a zdobili květníčky. Do všech činností nám během vklouzly VÁNOCE. Těšili jsme se moc a konečně se dočkali. Ráno po příchodu do školky a následně do třídy našly děti pod stromečkem dárky, které společně s rodiči rozbalili a pohráli si s nimi. Nechyběla ani ochutnávka vánočního cukroví a popíjení čaje. Vánoční atmosféru podpořily zvuky vánočních koled a náš zpěv. Do nového roku přejeme všem hodně moc zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Vaše SLUNÍČKA Už polovina za námi Tak už je to pět měsíců od našeho prvního setkání. Pět měsíců od prvních seznamovacích her a navazování nových přátelství. Za tu dobu už se všichni moc dobře známe a taky jsme toho spoustu zažili. V čerstvé paměti máme nedávné těšení se na slavnostní Štědrý večer. Toto čekání jsme si ukrátili různým vyráběním dárečků pro naše blízké, návštěvou Rychty, přípravou dramatického představení, shlédnutím vánočních pohádek a i příjemným posezením u stromečku u nás ve třídě. Teď už je ale nový rok a my se pomalu začínáme připravovat na to, že bezstarostná doba hraní nám v srpnu skončí a my vykročíme do nového života, který je plný úkolů a povinností. Abychom se toho nebáli, šli jsme navštívit naše kamarády prvňáčky. Ti nám nejlépe řeknou a ukáží, co nás čeká. Ve škole nám děti ukázaly jak se učily s paní učitelkou číst, jaké počítají příklady, ale i to že si umějí s učením i hrát. Vyzkoušeli jsme si hravou formou výuku jak na koberci tak i v lavicích. Potěšilo nás a uklidnilo, že spoustu věcí už umíme a řekli jsme si, že už se do školy můžeme těšit. Teď nás čeká zápis a pak hurá si užít ještě druhou polovinu roku s našimi p. uč. z Veverek. Jak se žije u Skřítků

12 Podzimní a adventní doba byla u Skřítků bohatá na různorodé činnosti: Měsíc listopad jsme strávili ve společnosti skřítků Mecháčka, Spadlístka, Malovánka a Vitamínka, kteří nás zavedli do kouzelného lesa za zvířátky, malovali s námi obrázky do soutěže, poučili nás o tom, jak správnými stravovacími návyky chránit své zdraví a společně s námi vyhlíželi příchod sv. Martina, ohlašujícího zimní čas. Svého skřítka Podzimníčka z větviček, plodů a dalších přírodnin si také vyrobily děti společně se svými rodiči při Podzimním tvoření. Děti poznávaly nejen zvířátka žijící u nás v našich lesích, ale také se seznámily s neobvyklými obyvateli exotických krajin. Přivezli nám je ukázat jejich ošetřovatelé ze ZOO Dvorce u Borovan. Děti tak mohly vidět živou dravou želvu a teprve nedávno objevenou malou šelmičku, která děti pobavila svými rejdy v kleci. Také v tomto měsíci jsme se vydali do knihovny, kde jsme se naladili do zimní nálady prostřednictvím knížek se zimní tematikou. Vyslechli jsme nádhernou pohádku o ledních medvídcích doprovázenou krásnými ilustracemi z knížky. Ve výtvarné soutěži na vánoční téma uspěla se svým vánočním andílkem Rozárka Sýkorová a za své výtvarné dílo získala odměnu v podobě kreslicích potřeb. Začátek prosince znamenal také začátek adventu. Společně s dětmi jsme vyrobili adventní věnec, vyzdobili třídu, šatnu i chodbu a vytvořili adventní kalendář plný adventních úkolů. A tak jsme se malými krůčky přibližovali k nejkrásnějším svátkům v roce. Hned na začátku měsíce jsme se setkali s Mikulášem, kterého doprovázel anděl a párek hrozivých pekelníků. Protože jsme se poctivě připravovali, nadělil všem Mikuláš sladkou odměnu, ale před tím museli malí hříšníci slíbit, že se opravdu v příštím roce polepší Do vánoční atmosféry nás naladila také dvě divadelní představení - Vánoční pohádka a Začarované koledy v MŠ Hlinecká, kam na divadelní akce docházíme. Vánoční přípravy pokračovaly pečením a zdobením lineckého cukroví, kterým jsme pohostili všechny, kdo se přišli podívat na naši vánoční besídku. Po tom co děti předvedly své umění jsme ještě společně vyrobili jednoduché papírové dekorace při našem společném vánočním tvoření a každý kdo měl zájem se mohl vyfotit se svými blízkými u našeho vánočního stromku. Na předvánoční návštěvě v knihovně čekaly děti neobvyklé adventní postavy, které jim ve svém vyprávění s obrázkovým doprovodem představila paní knihovnice. Dozvěděly se mnoho zajímavého o vánočních zvycích našich předků a některé si také mohly samy vyzkoušet (krájení jablíčka, louskání ořechů, házení pantoflem). Netrpělivě jsme čekali, kdy už zazvoní zvoneček a pod rozsvíceným stromkem se objeví nadílka. Nakonec se děti dočkaly, společně jsme poseděli u vánočního stromku ve třídě, ochutnávali cukroví, které děti připravily se svými maminkami, u skleničky vánočního punče zazpívali koledy a pak se dali do rozbalování dárků. Za svou snahu a poctivou práci při výzdobě třídy, plnění adventních úkolů z kalendáře a nácviku vánočního pásma byly děti po zásluze odměněny krásnými dárky, které našly pod stromkem ve třídě a ze kterých se stále společně radujeme. V novém roce jsme se sešli plni zážitků a energie, kterou budou děti v nadcházejícím období opravdu potřebovat. Čeká na ně zápis do základní školy, na který se nyní připravují

13 návštěvou 1. třídy společně s ostatními dětmi a někteří i se svými maminkami při vyučování nanečisto. Všem dětem přejeme, aby u zápisu uspěly a aby jejich první setkání se školou bylo příjemné a radostné.

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic NÁŠ DOMOV č. 29 leden, únor, březen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic Představení western

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce 1 Vážení spoluobčané, do svých schránek jste obdrželi další číslo Kvasinského zpravodaje. Skončila zima, jaro je v plném proudu a nastal čas pro realizaci plánovaných akcí. Probíhá dokončení výměny autobusových

Více

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Prosinec 2013 číslo 6 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte, abych v tomto posledním čísle provedl malou rekapitulaci roku 2013 a nahlédl do

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více