Únor MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou. Pořádá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2014. MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou. Pořádá"

Transkript

1 Únor 2014 MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká 729 KAMARÁD Občasník pro děti a rodiče Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou Pořádá Den otevřených dveří v MŠ Hlinecká 729 v MŠ U Lípy 478 v MŠ Dewetterova 452 v MŠ Komenského 748 dne od 8.00 hod do hod Kamarádi, rodiče i přátelé školy, přijďte se podívat a spolu s námi si pohrát.

2 Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání Ředitelství Mateřské školy Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou oznamuje : přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014 / 2015 proběhne ve dnech pondělí od 8.00 do hodin úterý od 8.00 do hodin

3 Přijímání žádostí bude probíhat v budově školy: MŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 729 pro všechna odloučená pracoviště Rodiče při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ předloží doklad očkovací průkaz mohou předložit potvrzení o trvalém bydlišti /OP/ potvrzení od zaměstnavatele o pracovním poměru nebo od správy sociálního zabezpečení s datem nástupu k Přijímání se týká i mladších dětí narozených do , které fyzicky nastoupí k předškolnímu vzdělávání k Ředitelství Mateřské školy Týn nad Vltavou Poprvé v MŠ Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě v každém případě velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malé dítě vyrovnat. Vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami jinými než jaké zná z domova, mezi cizí děti a dospělé. Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu a požadavkům a naučit se komunikovat s novou autoritou paní učitelkou. Každé dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak. Začne se také pohybovat ve větším kolektivu a musí se mu trochu podřídit. Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině je tedy závislá na spolupráci s vámi rodiči. Proto s námi komunikujte, sdělujte vaše pochybnosti či nejasnosti a důvěřujte zkušenostem pedagogů. Jak dítěti pomoci? - Zůstaňte s dítětem ve třídě pokud o to dítě stojí, ale zbytečně tuto dobu neprodlužujte. - Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ. - Přibalte mu mazlíčka. - Voďte dítě do MŠ vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu.

4 - Rozlučte se krátce. Loučení neprotahujte. - Buďte citlivý a trpěliví. Veďte vaše dítě k větší samostatnosti. - Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. - Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Každý má své povinnosti vy práci a dítě školku. - Buďte důslední a nenechte se obměkčit. - Nestrašte své dítě školkou Počkej, ve školce ti ukážou. - Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete emoce vy, dítě je zvládne také. - Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout. - Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Těšíme se na spolupráci. My věříme Vám, Vy věřte nám. Kolektiv MŠ Týn nad Vltavou Přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok V našem městě je jedna mateřská škola s názvem Mateřská škola Týn nad Vltavou se sídlem Hlinecká 729, kde je i ředitelství školy. Má tři odloučená pracoviště : MŠ Dewetterova 452, MŠ U Lípy 478 a MŠ Komenského 748. Celková kapacita školy je 300 dětí. Mateřská škola je školou a tak začíná, jako každá jiná škola 1.září. Plní funkci nejen sociální, ale hlavně vzdělávací. Každé pracoviště má svůj vzdělávací program a třída svůj třídní vzdělávací program, který je zpracován pro určitý věk dětí. Mateřská škola má tři ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 6 let věku,a děti kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. Do mateřské školy se zpravidla přijímají děti od 3 let. Dítě musí určený věk dosáhnout k 1.9. /pro ZŠ od 6 let/. Protože jde o školu musí být dítě na vzdělávání připravené /musí se umět vzdálit od rodičů, oblékat, chodit po schodech, reagovat na oslovení, jíst lžící, nepomočovat se apd./ a schopné se vzdělávat. Vzdělávání je poskytováno všem dětem bez rozdílu (dle Škol.zákona č.561/2004 Sb. 2), tzn. poskytuje se i dětem jejichž matky /otcové/, jsou nezaměstnané nebo na MD, RD. Při nenaplnění kapacity školy budeme výjimečně přijímat i děti mladší, narozené do Dvouleté děti narozené od jsou děti jeslové, platí pro ně jiná legislativa. Do MŠ se přijímají pouze při volné kapacitě v průběhu školního roku (např. odstěhování dítěte), na tyto děti škola nedostane finanční prostředky a kapacita školy by se musela snížit.mš je školou, a proto musí být naplněna vždy k 1.9.

5 Kolik dětí z MŠ odchází do ZŠ, tolik jich může být přijato. Pro školní rok 2014/2015 je to 76 dětí /MŠ Hlinky 54 míst a MŠ Dewetterova 22 míst/. O OŠD požádalo v letošním školním roce celkem 21 zákonných zástupců. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě předem stanovených kritérií. Přednost v letošním školním roce budou mít děti děti 1 rok před začátkem povinné ŠD dle škol. zákona č.561/2004 Sb. a děti trvalým bydlištěm v Týně nad Vltavou. Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání se bude konat od 8.00 do hodin v budově sídla Mateřské školy Týn nad Vltavou, Hlinecká 729. Zákonný zástupce dítěte si může podat jen jednu žádost o přijetí do MŠ Týn nad Vltavou, kde označí pracoviště. Při naplnění kapacity pracoviště mu může být nabídnuto umístění na jiném pracovišti, kde nebude kapacita naplněna. Ředitelka školy postupuje dle správního řádu. Rodiče o přijetí dětí do MŠ budou informováni na vstupu školy nebo www stránky školy do 30 dnů. Další informace mohou rodiče získat při Dni otevřených dveří Mateřské školy Týn nad Vltavou od hod. Touto cestou mají i možnost si prohlédnout všechna pracoviště. Při přijímání dětí do MŠ musí zákonný zástupce předložit očkovací průkaz dítěte, dále mohou doložit doklad o trvalém pobytu dítěte, zaměstnání rodičů, sociální potřebnost a specifické vzdělávací potřeby dítěte. Termín přijímání žádostí do MŠ a kritéria ředitelky školy pro zařazení dítěte do jednotlivých pracovišť MŠ Týn nad Vltavou budou zveřejněny v tisku, webových stránkách Města Týn nad Vltavou (www.tnv.cz) a stránkách školy /www.ms.tyn/ počátkem měsíce března. Zájem zřizovatele i náš je umístit co největší počet dětí do předškolního zařízení. Pixová Jana ředitelka školy KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do Mateřské školy Týn nad Vltavou pro školní rok 2014/2015 Ředitel/ředitelka Mateřské školy Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou stanovil/a následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Mateřská škola Týn nad Vltavou kapacita 300 dětí Volná kapacita - MŠ Hlinecká míst - MŠ Dewetterova míst Řádný termín nástupu do mateřské školy je k O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ (pracovišť), budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy: I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. /Přijímání se týká i dětí, které dovrší 3 let do /.

6 II. V souladu s ustanovením 34 odst.4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky i bez trvalého bydliště v Týně nad Vltavou.. III. Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do MŠ ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k Kritérium Body Trvalý pobyt dítěte Trvalý pobyt v Týně nad Vltavou nebo ve smluvní obci 10 Trvalý pobyt mimo obec 0 Věk dítěte 2 roky 0 3 roky 5 4 roky 10 Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 10 Dítě se hlásí k celodennímu vzdělávání 10 Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 10 Zaměstnaní rodiče 5 Sociální potřebnost dítěte 5 V případě rovnosti bodů bude mít vždy starší dítě přednost před dítětem mladším. Vysvětlivky : Potvrzení od zaměstnavatele nebo správy soc.zabezpečení mohou žadatelé doložit s podáním žádost o přijímání dítěte do MŠ. Sociální potřebnost dítěte mohou doložit s potvrzením příslušných správních orgánů např. dítě samoživitele/ky, osiřelé dítě, nepříznivá sociální situace. Pro přijímání je 4-letým dítětem považováno to, které dosáhlo k let. Pro přijímání je 3-letým dítětem považováno to, které dosáhlo k let. Přijímání se týká i mladších dětí nar. do , které fyzicky nastoupí k předškolnímu vzdělávání k Odvolání zákonných zástupců musí obsahovat údaje o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou Pixová Jana, ředitelka školy Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou Ředitelka Mateřské školy Týn nad Vltavou oznamuje uzavření Mateřské školy Týn nad Vltavou v době letních prázdnin dle vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání: MŠ Hlinecká od MŠ Dewetterova od MŠ U Lípy od od MŠ Komenského od

7 V době uzavření kmenových škol mohou rodiče, kteří jsou v této době v zaměstnání, umístit své děti v jiné mateřské škole v této době otevřené: MŠ Hlinecká MŠ Dewetterova MŠ U Lípy V době od do není v provozu žádná MŠ. Od jsou v provozu všechny MŠ. Písemnou žádost o umístění dětí v jiných MŠ rodiče doručí ředitelce školy nejdéle do Uvedou jméno dítěte, datum narození, dobu, MŠ a platné telefonní číslo zákonného zástupce. Rodiče mohou žádost poslat i elektronickou poštou Pozdějším žádostem rodičů o přeřazení nebude možno vyhovět. Všem podaným žádostem do je vyhověno. Pixová Jana ředitelka školy Zpěv koled u stromečku Mladší děti z Opiček a Delfínů z Mateřské školy Týn nad Vltavou Hlinecká se sešly v pátek na zahradě školy, aby potěšily své rodiče a kamarády zpěvem koled a přednesem básniček. O tomto datu se traduje, že není moc šťastné, ale děti se nezalekly a s chutí zpívaly, oči jim zářily ve světýlkách prskavek a rodiče je odměnily velikánským potleskem. Starší děti z Veverek, Kočiček a Sluníček se chtěly také pochlubit svým vánočním pásmem, které pilně a s chutí připravily. Jejich velký den byl ve středu u velkého vánočního stromu na náměstí. Tam hrály, zpívaly a přednášely pro radost svým rodičům, kamarádům a přátelům školy. Veliký potlesk byl odměnou všem dětem, které se snažily a vykouzlily šťastné úsměvy na tvářích všech přítomných. Rádi bychom poděkovali p. Boháčovi za spolupráci, ochotu a ozvučení tohoto vystoupení. Vám všem přejeme šťastný nový rok plný radosti a splněných přání. Kolektiv MŠ Týn nad Vltavou Hlinecká

8 A zase po roce byly tu Vánoce Rok se s rokem sešel a máme tu zase zimu. Ve školce trávíme již čtvrtý měsíc a tak už dobře známe pravidla třídy, základy slušného chování a zůstat bez maminek zvládáme také bravurně. ŠKOLKA JE NÁŠ KAMARÁD. Přesto, že právě probíhají zimní měsíce, zima nám moc nepřeje, ale i tak jsme si první sněhovou nadílku a hrátky se sněhem už užily, i když to nebylo příliš dlouho. Také nás v tomto období navštívil Mikuláš, který nám donesl čokoládu a dokonce k nám přiletěl i Ježíšek a přinesl nám nové hračky. Príma na nových hračkách bylo to, že si s námi přišli pohrát i naši rodiče a sourozenci. Jelikož jsme ještě malí a vánoční zpívání u stromečku bychom ještě nezvládly, tak jsme se alespoň byly podívat na naše kamarády z ostatních tříd. Hezké bylo jak vystoupení na zahradě MŠ, tak na náměstí. Z vystoupení na náměstí pro nás ale byla největším zážitkem ta dlouhá cesta. Byla to naše první dlouhá vycházka, na které jsme si vyzkoušely chůzi s vestičkami a používání terčíků při přecházení silnice. Sice nás bylo neustále všude plno, jelikož ještě pořádně neumíme chodit v řadě za sebou, ale i tak jsme to zvládly dobře. Došly jsme tam i zpět a nožičky nás vůbec nebolely. Těšíme se, že v novém roce, který nastal bude takových vycházek více a též doufáme, že se zima ještě umoudří a nadělí nám nějaké ty vločky na hraní. Perličky z Opiček S přáním všeho nejlepšího v novém roce Vaše Kuřátka P. učit.: Eliško, co dělá tvoje maminka? Eliška: Moje maminka ještě chodí do školy, takže je dítě a musí se naučit abecedu a čísla. Sněhuláci v Opičkách V prosinci proběhla v naší třídě krásná výstava sněhuláčků, které vyrobili rodiče se svými dětmi - od malých papírových, až po velikánské sněhuláky ze sádry, z polystyrénových koulí, balónků s opravdickými šálami a kastrůlky na hlavě.

9 Rodiče nám tak ukázali svou úžasnou tvořivost, nápaditost, šikovnost a umění hrát si, za což jim patří náš obrovský dík a zasloužená radost dětí, když si všechny sněhuláky prohlížely v šatně, hledaly toho svého a zároveň obdivovaly sněhuláčka kamaráda. Všichni také od nás dostali malou odměnu a těšíme se společně s vámi, milý rodiče, na další opičí soutěž. Děkujeme Opičky a Kočičky v kostele u jesliček V úterý 7. ledna, přijaly děti z Opiček a Kočiček pozvání pana faráře Marka Donnerstaga, aby se přišly podívat do kostela na jesličky. S radostí jsme se tedy vypravily na dalekou cestu a jako Tři králové jsme putovaly za Ježíškem. Před kostelem už nás čekal pan farář a vedl nás do kostela. Tam jsme se posadily do lavic, pan farář si s námi chvíli povídal, vyprávěl nám tříkrálový příběh a společně jsme si zazpívali několik koled za doprovodu Anežky Hladečkové na varhany. Pak už jsme si šly prohlédnout jesličky, kde na nás čekal andělíček s pokladničkou a každému, kdo mu hodil korunku, poděkoval kývnutím hlavičky. Rozloučily jsme se s panem farářem a s přáním šťastného roku 2014 jsme se s dětmi vydaly na zpáteční cestu do školky. Takže i vám všem - ať je ten nový rok dobrý a radostný! Ve školce se stále něco děje a tak je to i u Delfínků. Začátkem listopadu paní učitelky vymyslely, že pozveme rodiče, aby si s námi přišli pohrát a vyrobit si něco hezkého. Ten den nadešel 14. listopadu, už od rána jsme všichni měli plné ruce práce. Pekli jsme štrúdl, abychom hostům měli co nabídnout. Po svačině už začali chodit rodiče, sourozenci i babičky a každý si mohl vybrat, co chce zkusit - tiskat bramborovým tiskátkem na papír nebo látku, nalepovat vylisované listy, tvořit s vlnkovačkou nebo si jen pohrát. Také rodiče připravili malé pohoštění a moc jsme si to užili. A další úkol jsme vyhlásili, ještě než jsme se rozešli. Děti společně s rodiči nebo sourozenci vytvoří, podle výběru, někoho z trojice Mikuláš, čert nebo anděl. A netrvalo dlouho a první postavy se začaly objevovat v šatně. Někdo si vybral jen jednu a někdo vytvořil všechny tři postavy. Než chodil Mikuláš nadělovat, bylo v šatně na co koukat. Zatím děti ve školce připravovaly další překvapení pro rodiče - vánoční zpívání u stromku. Nejdříve pilně nacvičovaly ve třídě a 13. prosince se sešly děti z Delfínků a Opiček u vánočního stromku na zahradě naší MŠ, aby sobě, rodičům a kolemjdoucím přiblížily vánoční atmosféru. Za doprovodu varhan děti zpívaly vánoční písně, koledy a přednášely básně. Rodiče tleskali, fotili a spolu s námi si zazpívali koledu Štědrej večer

10 nastal. Na závěr jsme si rozsvítili svíčky, zapálili prskavky a společně si popřáli - krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce A pak už se děti těšily na vánoční nadílku a jestli jim také ve školce Ježíšek něco nadělí. A dočkaly se, letos přišel do naší třídy opravdu brzo a nadělil nám nové stavebnice, puzzle, krásné lego, zvířátka, různé skládačky apod. Odpoledne jsme opět pozvali rodiče a sourozence, aby si také pohráli. Maminky nám připravily cukroví a tak jsme si zbývající dny do vánočních prázdnin opravdu užili. Zpívali jsme a poslouchali koledy, lepili řetězy, tvořili svícny, vyráběli a pouštěli ořechové lodičky, povídali si o Ježíškovi a četli jsme si vánoční příběhy a pohádky. A k tomu všemu jsme jedli to vánoční cukroví od maminek. Teď se ze všeho nejvíce těšíme na sníh, učíme se sněhové básničky a písničky, tak snad tu sněhovou nadílku přivoláme. Delfínci Poděkování rodičům a dětem, kteří myslí na ptáčky v zimě a přináší pro ně semínka. Na jaře si můžete poslechnout na zahradě ptačí koncert. Jak se Kočičky těšily na Vánoce Když nastal měsíc prosinec, začali jsme se všichni moc těšit na Vánoce. Postupně jsme si vyzdobovali třídu, v šatně nechyběly dopisy s obrázky pro Ježíška, andílci, kapříci, ani voňavé pomerančové svícínky. Při poslechu vánočních koled si děti nazdobily stromeček a už se moc těšily, jestli se pod stromečkem objeví i nějaký ten dáreček. Jaké bylo jejich překvapení, když se jednoho dne objevila pod stromečkem spousta krásných hraček. Děti je obhlížely ze všech stran a už se moc těšily, jak o nových hračkách řeknou kamarádům, kteří přicházeli do školky. Ale nejvíc byly natěšené na své rodiče. Mohly si totiž tento den užít spolu s nimi a pohrát si s novými stavebnicemi, hrami a hračkami, které nám tu Ježíšek nechal. Děti si také přinesly cukrovíčko a maminka Aničky Mravcové donesla spoustu mandarinek. Stolečky nám zdobily svícínky od Honzíka Švejdů a jeho maminky. A tak jsme si všichni užili krásnou vánoční atmosféru. Adventní čas u Sluníček Jako každý rok se připravuje třída Sluníček na ADVENT.

11 V tomto kouzelném čase čekáme příchod Mikuláše s andělem a čerty, nacvičujeme vánoční pásmo koled, písní a tanečků, které jsme předvedli společně se třídou Veverek a Kočiček na náměstí u vánočního stromečku. Navštívili jsme také jako každoročně spolek Baráčníků, kterým děkujeme za krásnou výstavu, která nás vždy nadchne a každý rok je něčím výjimečná. Tentokrát jsme shlédli různě ztvárněné a vyrobené betlémy. Pro děti byla moc zajímavá ukázka hry na DUDY a FANFRNOCH, který si mohly i vyrobit. Abychom si ukrátili čas do blížících se Vánoc, vyzdobili jsme si s dětmi třídu, stromeček, povídali o tradicích a zvycích. Vyráběli jsme přáníčka a zdobili květníčky. Do všech činností nám během vklouzly VÁNOCE. Těšili jsme se moc a konečně se dočkali. Ráno po příchodu do školky a následně do třídy našly děti pod stromečkem dárky, které společně s rodiči rozbalili a pohráli si s nimi. Nechyběla ani ochutnávka vánočního cukroví a popíjení čaje. Vánoční atmosféru podpořily zvuky vánočních koled a náš zpěv. Do nového roku přejeme všem hodně moc zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Vaše SLUNÍČKA Už polovina za námi Tak už je to pět měsíců od našeho prvního setkání. Pět měsíců od prvních seznamovacích her a navazování nových přátelství. Za tu dobu už se všichni moc dobře známe a taky jsme toho spoustu zažili. V čerstvé paměti máme nedávné těšení se na slavnostní Štědrý večer. Toto čekání jsme si ukrátili různým vyráběním dárečků pro naše blízké, návštěvou Rychty, přípravou dramatického představení, shlédnutím vánočních pohádek a i příjemným posezením u stromečku u nás ve třídě. Teď už je ale nový rok a my se pomalu začínáme připravovat na to, že bezstarostná doba hraní nám v srpnu skončí a my vykročíme do nového života, který je plný úkolů a povinností. Abychom se toho nebáli, šli jsme navštívit naše kamarády prvňáčky. Ti nám nejlépe řeknou a ukáží, co nás čeká. Ve škole nám děti ukázaly jak se učily s paní učitelkou číst, jaké počítají příklady, ale i to že si umějí s učením i hrát. Vyzkoušeli jsme si hravou formou výuku jak na koberci tak i v lavicích. Potěšilo nás a uklidnilo, že spoustu věcí už umíme a řekli jsme si, že už se do školy můžeme těšit. Teď nás čeká zápis a pak hurá si užít ještě druhou polovinu roku s našimi p. uč. z Veverek. Jak se žije u Skřítků

12 Podzimní a adventní doba byla u Skřítků bohatá na různorodé činnosti: Měsíc listopad jsme strávili ve společnosti skřítků Mecháčka, Spadlístka, Malovánka a Vitamínka, kteří nás zavedli do kouzelného lesa za zvířátky, malovali s námi obrázky do soutěže, poučili nás o tom, jak správnými stravovacími návyky chránit své zdraví a společně s námi vyhlíželi příchod sv. Martina, ohlašujícího zimní čas. Svého skřítka Podzimníčka z větviček, plodů a dalších přírodnin si také vyrobily děti společně se svými rodiči při Podzimním tvoření. Děti poznávaly nejen zvířátka žijící u nás v našich lesích, ale také se seznámily s neobvyklými obyvateli exotických krajin. Přivezli nám je ukázat jejich ošetřovatelé ze ZOO Dvorce u Borovan. Děti tak mohly vidět živou dravou želvu a teprve nedávno objevenou malou šelmičku, která děti pobavila svými rejdy v kleci. Také v tomto měsíci jsme se vydali do knihovny, kde jsme se naladili do zimní nálady prostřednictvím knížek se zimní tematikou. Vyslechli jsme nádhernou pohádku o ledních medvídcích doprovázenou krásnými ilustracemi z knížky. Ve výtvarné soutěži na vánoční téma uspěla se svým vánočním andílkem Rozárka Sýkorová a za své výtvarné dílo získala odměnu v podobě kreslicích potřeb. Začátek prosince znamenal také začátek adventu. Společně s dětmi jsme vyrobili adventní věnec, vyzdobili třídu, šatnu i chodbu a vytvořili adventní kalendář plný adventních úkolů. A tak jsme se malými krůčky přibližovali k nejkrásnějším svátkům v roce. Hned na začátku měsíce jsme se setkali s Mikulášem, kterého doprovázel anděl a párek hrozivých pekelníků. Protože jsme se poctivě připravovali, nadělil všem Mikuláš sladkou odměnu, ale před tím museli malí hříšníci slíbit, že se opravdu v příštím roce polepší Do vánoční atmosféry nás naladila také dvě divadelní představení - Vánoční pohádka a Začarované koledy v MŠ Hlinecká, kam na divadelní akce docházíme. Vánoční přípravy pokračovaly pečením a zdobením lineckého cukroví, kterým jsme pohostili všechny, kdo se přišli podívat na naši vánoční besídku. Po tom co děti předvedly své umění jsme ještě společně vyrobili jednoduché papírové dekorace při našem společném vánočním tvoření a každý kdo měl zájem se mohl vyfotit se svými blízkými u našeho vánočního stromku. Na předvánoční návštěvě v knihovně čekaly děti neobvyklé adventní postavy, které jim ve svém vyprávění s obrázkovým doprovodem představila paní knihovnice. Dozvěděly se mnoho zajímavého o vánočních zvycích našich předků a některé si také mohly samy vyzkoušet (krájení jablíčka, louskání ořechů, házení pantoflem). Netrpělivě jsme čekali, kdy už zazvoní zvoneček a pod rozsvíceným stromkem se objeví nadílka. Nakonec se děti dočkaly, společně jsme poseděli u vánočního stromku ve třídě, ochutnávali cukroví, které děti připravily se svými maminkami, u skleničky vánočního punče zazpívali koledy a pak se dali do rozbalování dárků. Za svou snahu a poctivou práci při výzdobě třídy, plnění adventních úkolů z kalendáře a nácviku vánočního pásma byly děti po zásluze odměněny krásnými dárky, které našly pod stromkem ve třídě a ze kterých se stále společně radujeme. V novém roce jsme se sešli plni zážitků a energie, kterou budou děti v nadcházejícím období opravdu potřebovat. Čeká na ně zápis do základní školy, na který se nyní připravují

13 návštěvou 1. třídy společně s ostatními dětmi a někteří i se svými maminkami při vyučování nanečisto. Všem dětem přejeme, aby u zápisu uspěly a aby jejich první setkání se školou bylo příjemné a radostné.

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016 Albrechtícek Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Prosinec 2016 Aktuální dění v MŠ Albrechtická Máme za sebou jedno z nejkrásnějších ročních období vánoční svátky. V našem vánočněnovoročním vydání Albrechtíčku

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT)

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT) Motýlci Čekání na Ježíška je pro děti vždy nekonečně dlouhé. Neváháme je tedy zabavit kdejakou tradicí. Ano, opět k nám v prosinci přišel Mikuláš s čertem. Děti jsme na jejich příchod pečlivě připravovali

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace Čj.: ŘMŠ/54/2015 Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Vydává: Schválila: Mateřská škola Ostrava,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Září Hola, hola školka volá! Začal nový školní rok a dveře naší mateřské školy se opět otevřely. S dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly jsme

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

V příštím týdnu zahájíme nové téma Cesta kolem světa s cestovatelkou Vilemínou.

V příštím týdnu zahájíme nové téma Cesta kolem světa s cestovatelkou Vilemínou. Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli, někdo již se nemohl dočkat, u jiných při loučení s maminkami ukápla nějaká ta slzička. Dokončili jsme téma Vánoc a hlavně si užili tu trochu sněhu sněhu, která

Více

ŠkolÁČEK ČASOPIS O ZŠ A MŠ MĚLNICKÉ VTELNO. Ročník XII.

ŠkolÁČEK ČASOPIS O ZŠ A MŠ MĚLNICKÉ VTELNO. Ročník XII. ŠkolÁČEK ČASOPIS O ZŠ A MŠ MĚLNICKÉ VTELNO Ročník XII. Listopad 2016 Prosinec 2016 Vánoční jarmark Letošní Vánoce se nám přiblížily již v listopadu. neboť první adventní neděle připadla již na 27.listopadu.

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 ZÁŘÍ Září klepe na vrátka! Konečně se otevřely dveře školky. Děti se nemohly dočkat a do školky se moc těšily. Pomáhaly s adaptací nově příchozích dětí,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Listopad Aktuální dění v MŠ Albrechtická

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Listopad Aktuální dění v MŠ Albrechtická Albrechtícek Listopad 2016 Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Aktuální dění v MŠ Albrechtická Máme za námi měsíc listopad a s ním nový soupis zajímavostí a novinek, které se v naší mateřské škole udály.

Více

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Střelná, okres Vsetín Č.j.: 67/15 Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Obsah: Kritéria pro přijímání dětí Vydal: Schválila: Mateřská škola Střelná, okres

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Časopis MŠ. Leden 2016

Časopis MŠ. Leden 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Leden 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol Ředitelé mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem, Městskou částí Praha 7, v souladu s 34 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

MŠ Rychvald, Mírová 1744, Rychvald, okr. Karviná, přísp. org. Jdu do školky za novými kamarády

MŠ Rychvald, Mírová 1744, Rychvald, okr. Karviná, přísp. org. Jdu do školky za novými kamarády MŠ Rychvald, Mírová 1744, Rychvald, okr. Karviná, přísp. org. Jdu do školky za novými kamarády Adaptační program Cílem je zmírnění potíží dětí při zvykání na novou situaci. Vstup do MŠ je významná událost

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále www.jakdoskolky.cz nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Pondělí Čekání na Ježíška

Pondělí Čekání na Ježíška Pondělí 19.12. Čekání na Ježíška Rozcvička s Mamutem Ladova zimní krajina Vánoční ovocné kouzlení Krásná zimní koláž s nádechem Vánoc Přemístíme se do dob našich babiček a zkusíme vyčarovat pytlíčky plné

Více

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením 34 odst. zákona č. 56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do Mateřské školy

Více

Chytrá sovička P O S I N E C

Chytrá sovička P O S I N E C Chytrá sovička školkovský časopísek P O S I N E C Za prosincem končí rok, do nového už jen krok. V prosinci jsou Vánoce, přesně jednou po roce. pro dospěláky Vážení rodiče, Největší akcí prosince byla

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014)

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014) Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 (od 1. 9. 2014) Upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Podle 34

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Adaptační program,,poprvé V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Adaptační program,,poprvé V MATEŘSKÉ ŠKOLE Adaptační program,,poprvé V MATEŘSKÉ ŠKOLE Vážení rodiče, prostřednictvím adaptačního programu Vám nabízíme možnost, jak zvládnout bezproblémový vstup do nového prostředí. Adaptační program v MŠ proběhne

Více