asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá"

Transkript

1 Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

2 ÚVODNÍK UFF! Už tu máme nový rok 2010 a snad bude ješt úspšnjší než ten minulý. I nadále bychom vás chtli informovat o událostech a zajímavostech na škole. Minulý rok jsme uzaveli jako každoron Vánoními dílnami. Myslím, že se velice povedly. A co že nás eká v letošním roce? Nedávno to bylo hodn uení, protože se blížil konec prvního pololetí. Ale urit prožíváme i hodn krásných chvil jak ve škole, tak i mimo ni. Hromady snhu lákají ke koulovakám, ale je možné, že zrovna, když tete tenhle úvodník, tak už tu žádný sníh nebude. Ale nebute smutní K vašim píjemným chvílím by chtl pispt i náš asopis! Snažíme se o jeho zmnu, aby vypadal podle vašich pedstav. Chtli bychom najet na modernjší styl, a proto vás žádáme o vaše NÁVRHY a NÁPADY na ovou adresu Peji všem, aby se jim tento rok velice zdail jak v prospchu ve škole, tak i ve vašem volném ase. Jana Kucmochtová HOSTIVASKÁ PEHRADA Hostivaská pehrada je položena v nádherné a klidné lokalit na rozmezí mstských ástí Prahy 10 a Prahy 15 uprosted Hostivaského lesoparku. Pouze pár minut cesty z centra Prahy vznikla nejvtší vodní plocha v Praze o rozloze 43,8 ha, kolem níž se rozprostírá jedna z nejkrásnjších pírodních scenérií v hlavním mst. Pímo uprosted tohoto nádherného místa se nachází koupališt Hostivaská pehrada s celkovou kapacitou až deset tisíc návštvník. Naleznete zde travnaté a písité pláže, nudistickou pláž, dtské hišt a rozmanité druhy oberstvení. Dnes už si ani neumíme pedstavit, že by tato místa vypadala jinak. A pesto žijí mezi námi pamtníci, kteí pamatují romantické údolí mezi Hostivaí a Petrovicemi, kudy protékal Boti, kam se chodili lidé koupat "mezi vrbiky", a proto došlo k nkolika pokusm vytvoit na tomto míst koupališt. Prvn vzniklo v letech zahrazením tzv. páté tn. Stavli ho fotbalisté z SK Hostiva a vydrželo asi rok, než jej smetla povode. Richard Tippl, Martin Uhlí 1

3 POAD O EKOLOGII V pátek dne 20.listopadu se tídy VI.B, VII.B a VIII.A zúastnily v kin Blaník ekologického poadu o Pražské plynárn. Zhlédl se krátký film, po kterém následovaly dotazy, na které odpovídali dva odborníci pes ekologii. Vždy po pár dotazech zahrál na kytaru zpvák Julian Záhorovský. Poad byl sice dobrý, nicmén by byl vhodnjší pro starší žáky. Tomáš Temlík NÁVŠTVA STRAŠNICKÉHO DIVADLA - PÍBH TOMA SAWYERA V pondlí 8. prosince šla naše tída VII. B na pedstavení do Strašnického divadla na Píbh Toma Sawyera. Pedstavení bylo moc pkné a hodn humorné. V píbhu vystupovaly ti postavy- Tom, Sid a Tomova tetika. Nejvíce se nám na tom líbila popelnice, protože byla velmi vybavená. Mla postel, elektinu a malou skíku. Také se nám líbil Sid, který byl tlustý. Mli jsme celkem dobré místo, ze kterého byl pkný výhled na jevišt. Bylo tam celkem dost dtí a ani nevyrušovaly, asi je to také bavilo. Po skonení pedstavení, když jsme dorazili do Hostivae, jsme mli konec školního vyuování.k pedstavení jsme se vrátili potom ješt v rámci mediální výchovy,kdy jsme provádli recenzi uvedené hry. ŠKOLNÍ LIGA Pehled o termínech sportovní ligy: Josef Tobiáš Záí íjen Listopad Prosinec Leden Únor Bezen Duben Kvten erven Vytrvalostní bh lunkový bh Hod plným míem Peskok pes švihadlo Šplh Skok do dálky odrazem z místa Pekážková dráha Pohybové skladby Míová dráha/ vybíjená Atletika - trojboj 2

4 Hodnocení sportovní ligy: Z každé tídy soutží 3 chlapci a 3 dívky Hodnocení : 1. místo 3 body 2. místo 2 body 3. místo 1 bod Za každého úastníka se piítá 1 bod. Tomáš Bui, Jaroslav Cerha VÁNONÍ TŠENÍ Dne 10.prosince v 16:30 hodin zaalo vánoní vystoupení pro rodie dtí. s dtmi Vystoupení se konalo ve školní jídeln. Pan editel Jií Doutná oekával rodie v jídeln. Když všichni pišli, tak to zaalo. Na uvítanou nám dti pednesly básniky a zazpívaly koledy. Jako další malé kouzelnice ukázaly své triky. Po malé pestávce baletky vystoupily a pedvedly zajímavý tanec. Další dti z družiny ukázaly moderní tancování. Další íslo pišla zacviit dvata s velkými ržovými gymnastickými balony. Paní družináka hrála na flétny vánoní koledy, kde je doprovázela. Nakonec se mohli rodie pidat ke zpvu vánoních koled. Po ukonení vystoupení se rodie rozmístili do družin svých dtí, kde byly besídky. Saša Hoková a Aneta Dubnová VÁNONÍ DÍLNY Dne 18. prosince 2009 probhly na naší škole Vánoní dílny, kde si mohli žáci vybrat dv z následujících inností: Dílny pro 1. stupe: Zdobení svíek Zpíváme o Vánocích (soutže a hádanky) Výroba betlému a písniky,íkanky Výroba betlému,,jak to všechno bylo? (dramatizace) Výroba zimních dekorací (obrázek na sklo),,jak asi vypadali? (vytvoení obrazu Betlému) Výroba vánoních dekorací (svíky z vosku) Malování svíek a výroba svícn (aranžování) Vánoní dekorace,vánoní pání Dramatizace básniek a písniek o zim Zdobení perník Výroba zimních hvzdiek POLAZ - tradiní lidová výzdoba Výroba etzu z burák Vánoní strom v lese Dílny pro 2. stupe Vánoní peení Turnaj dvojic ve stolním fotbale 3

5 Soutž SUDOKU Vyšívání hvzdiek na vánoní pání Kížovky a hlavolamy a anglitin Vánoní zpívání (poslech a zpv vánoních koled) Kdo dál,víš,rychleji-netradiní sporty Vánoce nás nezaskoí My jsme si vybraly Vánoní peení a hlavolamy v anglitin. Na vánoním peení jsme si upekly linecké cukroví rzných tvar, které jsme si slepily džemem a odnesly dom. Hlavolamy v anglitin probíhaly o poznání klidnji. V první ásti hodiny jsme hlavolamy ešily, v druhé jsme tvoily hlavolamy pro mladší tídy. Nám se tento den moc líbil a nebyly jsme urit samy, že? VTIPY Krakonoš Pijde Krakonoš do pekárny a íká: "Já si vezmu plku Šumavy!" Jak Pepíek ušetil 10 K Pepíek: "Tatínku, dnes jsem ušetil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Bžel jsem celou cestu do školy za autobusem." "Tak zítra bž za taxíkem, ušetíš dv st!" Kristýna Peená a Anna Mošniková Malý dinosaurus Malý dinosaurus se ptá matky: "Maminko, dostanu se po smrti také do nebe?" "Ne, synku, dostaneš se do muzea." Zabouchnutý klí Vystoupí dv blondýnky z auta a zabouchnou si vevnit klí. Jedna se zkouší dostat dovnit pilníkem a druhá rukama. Vtom zane hmít a jedna íká: "Ježiši, Jano, zaíná pršet a my jsme nezatáhly stechu!" Specialita Naší specialitou jsou šneci, íká hlavní vrchní hostovi. Vím, jeden m minule obsluhoval! Papoušek s provázky Pán si jde koupit njaké zvíe do zverimexu a ptá se prodavae: "Pro má ten papoušek uvázané na nohou provázky?" Prodava ochotn vysvtluje: "Když zatáhnete za pravý provázek, papoušek Vám ekne "dobrý den", a když zatáhnete za levý provázek, papoušek vám ekne "dobrou noc"." "A co se stane, když zatáhnu souasn za oba provázky?" "Spadnu na zem, idiote," povídá papoušek. Vrchol rasismu Víte co je nejvtším vrcholem rasismu? Vystrašit pštrosa na betonu. Nikola Betkowská, Markéta Blahníková 4

6 NÁVRHY NOVÉ ÚVODNÍ STRÁNKY ŠKOLNÍHO ASOPISU, které v anket chlapc a dvat (navštvující pedmty zamené na informaní a komunikaní technologie) získaly nejvíce hlas Úvodník 2. Rozhovor s editelem školy Jiím Doutnáem 3. Kultura a sport 4. Ze svta 5. Konen Vánoce 6. Turnaj ve stolním fotbálku 7. Vánoní dílny 8. 35let od otevení školy 9. Rozhovor s paní uitelkou Zuzanou Kozlovou 5

7 6

8 7

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Úvodník Plán akcí na rok 2011/2012 Školní sportovní liga Rozhovor s Miroslavou Tesařovou Halloween Biojarmark na Toulcově dvoře Den bezpečnosti

Úvodník Plán akcí na rok 2011/2012 Školní sportovní liga Rozhovor s Miroslavou Tesařovou Halloween Biojarmark na Toulcově dvoře Den bezpečnosti Úvodník Plán akcí na rok 2011/2012 Školní sportovní liga Rozhovor s Miroslavou Tesařovou Halloween Biojarmark na Toulcově dvoře Den bezpečnosti Časopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

BOBR NO. 4. !íjen 2010 OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR INFORMUJE

BOBR NO. 4. !íjen 2010 OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR INFORMUJE !íjen 2010 BOBR INFORMUJE OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR NO. 4 Milí rodi"e, milí oddíloví kamarádi, prázdniny jsou za námi, léto už asi taky. Oddílové léto ale bylo velmi pestré, plné nových zážitků.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Rybí zpravodaj č. 12 2014

Rybí zpravodaj č. 12 2014 OBSAH: Rybí zpravodaj č. 12 2014 ŽIVOT VE ŠKOLE V PROSINCI, LEDNU A ÚNORU 2 MIMOŠKOLNÍ AKCE.. 4 STRÁNKA PRO EKOŠKOLU. 6 CO NÁS BAVÍ, CO NÁS ZAJÍMÁ - REPORTÁŽE.. 8 LITERÁRNÍ PŘÍLOHA...... 13 ZÁBAVA 17 ŽIVOT

Více

I pes veškerou moji snahu strom nepežil...

I pes veškerou moji snahu strom nepežil... ! " # $ % &' ( " ) * +% ", -,.). /) ( 0) 1, % 2 % % % 3! '% %4 "% +, % % " ) 5 " +, 6 % 7% 8 % 9 5 % "+ '. '% 0)! % % : % 5 " % &' I pes veškerou moji snahu strom nepežil... - 2 - ;% % + % % + + < 0=&

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ. Prosinec 2014 PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. PLÁN NA PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY

ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ. Prosinec 2014 PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. PLÁN NA PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ PLÁN NA PROSINEC 3 MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ 5 ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY 7 ROZHOVOR - ADÉLKA, DOMINIK 8 EKOLOGICKÉ OKÉNKO 9 RECENZE -

Více

Úvodník Informujeme - akce školy 19.4. 2005 20.4. 2005 obhajoby certifikátu Autodesk Academia 21.4. 2005 60. výro í holocaustu 22.4. 2005 22.4.

Úvodník Informujeme - akce školy 19.4. 2005 20.4. 2005 obhajoby certifikátu Autodesk Academia 21.4. 2005 60. výro í holocaustu 22.4. 2005 22.4. .4 2004/2005 Úvodník Zdravíme všechny, kteí už mají školy, stresu a zkouškového období dost Všimli jste si, že je ve škole více místa? Asi byly úspšné maturity. V posledním ísle tohoto školního roku jsme

Více

Mgr. Barbora Horáková. Mgr. Jarmila Chmelíková Mgr. Jana Hornychová Veronika Barvová

Mgr. Barbora Horáková. Mgr. Jarmila Chmelíková Mgr. Jana Hornychová Veronika Barvová máme nos na informace Občasník žáků ZŠ Kosmonosy 1. ročník 2. vydání únor 2015 1 Redakce Redakční rada Vedoucí redakce: Šéfredaktorka: Mgr. Barbora Horáková Mgr. Jarmila Chmelíková Mgr. Jana Hornychová

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více