Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska"

Transkript

1 Farní zpravodaj leden 2015 Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Uvnitř tohoto vydání: Úvodník Den farností Teplice v roce Milé setkání 3 Blonďák v Teplicích 4 Jak to viděl Vlastimil Brodský 6 Být, či nebýt dítětem? Mikulášské odpoledne 7 Děti a dobré skutky 8 Senioři v Praze na konferenci 9 Obnovená kaple v Úpořinách 10 Kdo je Vijay Chandar 11 Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty 13 Evangelii gaudium (9) 16 Sen Dona Boska v devíti letech 17 Pozvánka ke spolupráci s partnerskou farností Volkach 18 Alianční týden modliteb 19 Nabídka z farní knihovny Akce farnosti 20

2 Rok 2015 jako nový rok Na PF bývá většinou napsané přání šťastný nový rok. Je důležité, abychom ho prožili jako opravdu nový. Díky liturgii doby adventní i Vánoc jsme byli vyzváni, abychom se nově nechali proniknout Bohem, aby se Kristus narodil v našich srdcích. A tak bychom měli vstoupit do roku Být v očekávání, co nám daný čas přinese. S Bohem být otevřeni novému přístupu. Nelze se neustále vracet ke vzpomínkám, jak to bylo, ale žít přítomnost, daný okamžik, výzvu, a následně naši odpověď. Minulost nám k tomu může pomoci, ale nemůžeme ji kopírovat. Neprožijeme rok 2015 jako rok 2014, ani jako rok 2000 Pro náš lidský i duchovní rozvoj ho musíme prožít právě nově. Bůh jako Emanuel (Bůh s námi) chce s námi tuto novou skutečnost prožít. Záleží, zda ho k tomu přizveme, nebo si řekneme: tady Tě nepotřebujeme, tady to už zvládneme sami, protože už to umíme. Tím bychom se ochudili o novou dimenzi růstu. Tak pojďme do dobrodružství, do jisté nejistoty, ale s Bohem nových zítřků. Letos salesiánská rodina oslaví 200. výročí narození Dona Boska. Ve dnech se česká salesiánská rodina sejde na Velehradě. Nejde také jen o vzpomínání, ale o to, nechat se inspirovat pro současnost. JBŽ Den farností Teplice v roce 2015 Možná se někomu bude zdát, že je předčasné o tom hned na začátku roku 2015 psát. Ale co je psáno, to je dáno. Prosíme, zapište si do svých diářů, kalendářů, mobilů, notebooků vážně míněný termín: druhý Den farností Teplice 2015 se bude konat v sobotu v odpoledních hodinách. S radostí konstatujeme, že minulé podzimní setkání přináší mnoho ovoce a také mnoho otázek. Mile jsme byli překvapeni 15% účastí aktivních křesťanů a dynamičností celého jednání. Jste všichni srdečně zváni k řešení otázek života našich farností. Pojďme společně hledat cestu, jak naplnit své křesťanství, a to navenek i uvnitř místní církve. Bůh nám žehná. Za přípravný tým Dne farností Teplice Milan Pekárek 2 Farní zpravodaj Teplice

3 Milé setkání Otce Jana Roba SDB znám již skoro 50 roků. Mám na jeho působení v 70. letech minulého století v Trnovanech velice krásné vzpomínky. Otec Rob zde působil společně se svými spolubratry P. Hladkým a P. Čuříkem. Farní hospodyni jim papírově (měl to napsané v občanském průkaze) tehdy dělal P. Míša SDB, všemi oslovovaný Dominus. Každou sobotu odpoledne v 15 hodin byla pro děti a mládež eucharistická bohoslužba a po ní následovalo námi všemi očekávané promítání diapozitivů v tehdy vybudované zimní kapli v červeném kostele Božského srdce Páně. Promítaly se různé příběhy ze života sv. Don Boska a ostatní tehdy dech beroucí filmy. Otec Jan velice krásně promítání komentoval, nikdy nečetl scénář, bylo to mnohem zajímavější a plná kaple dětí jeho slova hltala. Muselo být ticho, protože otec Jan nikdy nehovoří nahlas. Zde jsem taky poprvé pokoukával po mé milované ženě Marušce, a tehdy bylo zasazeno do našich srdcí povolání být salesiány spolupracovníky. Jako mládežníci ( pravěcí Kukujové) jsme za otcem Janem jezdívali do České Kamenice. Otec Jan nikdy dlouho nehovořil, ale byl a je mužem střelné modlitby a to nám tehdy bylo velmi sympatické vedl nás ve svobodě. Vzpomínám si, jak jsme jednou vztyčili na zřícenině hradu nad Českou Kamenicí několikametrový dřevěný kříž a hřálo nás vědomí, jak jsme to těm rudým bratrům natřeli otec Jan to nijak nekomentoval. Po roce 1989 se salesiáni vracejí do Teplic a s nimi časem i otec Jan. Dostal na starost Modlany. Již jako mladá rodina jsme do Modlan velice rádi jezdili (Modlany, to je pro nás milá obec, kde jsme si s Maruškou v roce 1980 slíbili lásku, úctu a věrnost až na věky). Otec Jan má vždy krátká, ale věcná kázání, a jak říká jeden nejmenovaný salesián, jeho kázání jsou jak minisukně jsou krátká a přiléhavá. Nikdy svými slovy nepřehluší hlas Boží, kterým k nám Bůh hovoří v Písmu svatém. Proč to vše zde píši? Protože toto vše se mi vybavilo při slavení eucharistie, která byla součástí duchovní obnovy farnosti a oslav 100 roků života otce Jana. leden

4 Oslava 100 let života v očekávání setkání s Pánem. Oslava 100 let žádná pompa, žádné kadidlo radost a skromnost této oslavy, oslavy především Boha, naplnily všechny přítomné. 100letý sedící a sloužící otec Jan 100letý sedící a plně eucharistií prodchnutý otec Jan, z očí otce Jana prýští samo Nebe Po slavení eucharistie následovalo osobní blahopřání otci Janovi. Když jsem přiklekl k sedícímu otci Janovi a vložil své ruce do jeho otevřených dlaní, následoval krátký osobní rozhovor. Pak jsem si dovolil něco, co si dovolím jedině v rodině. Požádal jsem otce Jana, až přijde čas, ať pozdravuje Pannu Marii. S láskou a v tichosti mě pohladil a udělal mi křížek na čelo, a já věřím, že můj pozdrav vyřídí. Připadal jsem si, jako když klečím před všemi papeži, které jsem doposud ve svém životě zažil. Sv. Jan Bosco vždy vybízel k oddanosti papeži Svatému otci. A tak jsem klečel a měl své ruce v dlaních Svatého otce, s velkým S, a cítil jsem Boží přítomnost, klid a pohodu. Děkuji všem za společenství. Přeji vám klid, pohodu a radost z narození Vykupitele. Milan Pekárek Blonďák v Teplicích Ano, je to tak. Právě před rokem mohli pozorní čtenáři Farního zpravodaje zaregistrovat v tiráži tohoto měsíčníku malou nenápadnou změnu ve složení redakční rady vedle jména Ing. Michal Kocourek se objevilo jméno Ing. Miroslav Palíšek, který má od té doby na starosti technickou stránku naší redakční práce. Není to žádný nováček, již drahně let má na starosti stejnou práci v hlavním salesiánském měsíčníku. Při minulé salesiánské personální reorganizaci byl převelen 4 Farní zpravodaj Teplice

5 z Prahy do Teplic, kde působí především v salesiánském středisku Štěpána Trochty. Nenápadný a pracovitý mladý inženýr, který svůj život zasvětil salesiánské práci. Jak se mu vede po prvním roce jeho působení v Teplicích? 1. Jak se cítíš v Teplicích po prvním roce svého působení? Teplice i jeho obyvatelé mě proti mým počátečním obavám mile překvapili. Musím se přiznat, že jsem čekal špinavé rozbité město obývané povětšinou různými existencemi. Většinou tomu tak není. Jak ve farnosti, tak ve středisku, i mimo ně se setkávám s příjemnými a komunikativními lidmi, se kterými jsem moc rád. Samozřejmě nikde není nic ideální, ale snažím se vidět na všem spíš to pozitivní. Takže cítím se tu díky vám všem dobře. 2. Máš v Teplicích dost práce? Děkuju za optání, na nedostatek práce si nemůžu stěžovat. Jak práce ve středisku a ve farnosti, tak funkce hospodáře salesiánské komunity mně docela dost vytížila a tak na nějakou nudu není čas. 3. Co by bylo možné podle Tvého názoru dělat v Teplicích lépe? Vždycky je nějaká možnost, jak to či ono dělat lépe. Ale narážíme na svá omezení i na omezení těch druhých nikdo nejsme dokonalý. Občas vidím, co se nedaří z nejrůznějších důvodů chybí větší ochota, schopnost komunikovat a spolupracovat, snaha prosazovat sebe na úkor druhých. Ale pak si uvědomím, že všechno závisí na lidech, tedy i na mně a vždycky bych měl začít u sebe. 4. Jak se Ti líbí Farní zpravodaj Teplice? Co bys podle Tvého názoru na FZT jako člen redakční rady nejraději zlepšil? Je dobré mít možnost navzájem se ve farnosti informovat, to naši farnost úžasně spojuje. Od článků duchovního rázu, přes příspěvky z historie církve i farností, až po aktuální témata a třeba i nějakou tu anekdotu. Po obsahové stránce bych rád uvítal, kdyby se našli další lidé, kteří by byli schopni a ochotni přispět nějakou svojí troškou v jakémkoli žánru. Jako sazeči Farního zpravodaje mi leží na srdci hlavně ta vizuální stránka časopisu. Chtěl bych jeho vzhled postupně upravit, aby byl pestřejší i po této stránce. Děkuji za rozhovor. Máme se všichni na co těšit. Farní zpravodaj bude pestřejší a to je moc dobře. Jen těch přispěvatelů aby bylo více. Minulé prosincové číslo FZ vyšlo poprvé jako dvacetistránkové a většinou s příznivými ohlasy. Nastavili jsme si pomyslnou laťku opět výš a tak musíme také více pracovat. Ve spolupráci s takovými pracovníky, jako je Ing. Mirek Palíšek SDB, familiárně zvaný Blonďák, se nám to jistě podaří. Mirku, ať se Ti v Teplicích mezi námi všemi líbí stále víc. jš leden

6 Jak to viděl Vlastimil Brodský Poctivě jsem se pokoušel zasnoubit se s tím křesťanským Pánem Bohem. Už v mládí a v hereckém dětství se mi zdálo, že jsem s ním na tom dost důvěrně. Podívej se, Pane Bože, povídám, když už jdu k tomu divadlu, dej, ať se mi daří. Kdybys dohlídl na to, abych mezi čtyřicítkou a padesátkou, kdy je herec na vrcholu svých sil, neskončil někde v Zapadákově, tak ti slibuju, že nebudu remcat, když si mě v těch padesáti k sobě povoláš. No vida. Skončil jsem ve Vinohradském, to není žádný Zapadákov, mám už více než dvacet let po padesátce a nic. Pán Bůh je zřejmě velice tolerantní. Jenže: Když mi někdy bylo nejhůř, a mně bylo dost často nejhůř, i když nejhůř by mi vlastně mělo být jen jednou, obracel jsem se k němu o pomoc. Ve svých šedesáti letech jsem ji taky velice potřeboval: zvrtnout nějak prekérní situaci, nebo aspoň malý náznak účasti. Točil jsem tehdy jakýsi německý film v Krakově a skoro každou volnou chvilku jsem se v dómu hradu Wawel dožadoval pomoci. A nic. Ani Ň. Že by mi nerozuměl, když to bylo v Polsku a já škemral česky? To by pro Pána Boha neměla být překážka. Od té doby navštěvuji kostely jako kulturní památky, aniž bych v nich předkládal žádost o ulehčení života. Ostatně i tenkrát se mi trápení změnilo v blahodárnou skutečnost po zákonu života, přírody i Boha, i když se prekérní situace nijak nezvrtla. Nedovedu říct, jak vypadá a dlouhé dny si na něj ani nevzpomenu, ale když je mi hodně ouzko, obracím se k němu o pomoc. Dlouho ho zanedbávám a pak je mi najednou dobrej. Možná, že je to nefér, možná dokonce sposťárna, ale myslím, že přirozená. Lidé už asi jsou tak egocentričtí (Čistému vše čisté. Mea culpa.), že nepotřebují Pána Boha, když jim nic nechybí. Ale on nás takovými udělal. Mohl bych chodit do kostela jaksi preventivně, pro případ, že bych se ocitl v rejži a potřeboval ho. Ale to už se mi zdá spekulativní a vypočítavé. Jestli je, tak přece nemůže být trouba, musí být něco víc, než jsme my. Jestli je, tak není ješitný a nepotřebuje, abychom dolejzali. Vlastimil Brodský: Drobečky z půjčovny duší, Nakladatelství HAK, Praha 1996, s Farní zpravodaj Teplice

7 Tuto otázku jsme si kladli během víkendovky pro biřmovance v Jeníkově. Začali jsme exkurzí do dětství akční hrou i dramatickým ztvárněním Devatera pohádek. Páteční večer pokračoval u tepla farního krbu vzpomínkami na naše dětství, na to, co nás obohatilo a co bychom si z něj měli uchovat, i přemýšlením o tom, v čem bychom se měli stát naopak více dospělými, zralými lidmi i křesťany. Být, či nebýt dítětem? V sobotu ráno jsme si nejprve vyzkoušeli naši vzájemnou důvěru. Nebylo to vždy lehké např. aktivita hlavou proti zdi, kdy jsme se poslepu museli spolehnout na ochranný val tvořený parťáky, se stoprocentně nevydařila nikomu, jinými slovy brzdili jsme všichni. Následovalo hutné rozjímavé a diskuzní téma TOP 10 o našich prostředcích duchovního života; kde bychom v budoucnu měli přidat na důležitosti? Odpoledne se biřmovanci snažili získat několik kapiček křižma (z potřebných čtyřiceti) za vyhledané i zodpovězené otázky, týkající se vědomostí dospělého křesťana. No a pak už začalo velké chystání na farní ples. Návrh připravit si nějaké malé zpestření pro účastníky plesu se ujal, a protože biřmovanci se neradi ukazují na světle čili v záři reflektorů, vytáhli z rukávu cimrmanovské eso scénku Tma jako v pytli. Mohli tak zůstat skryti pěkně za oponou a jen salvy smíchu z druhé strany opony dosvědčovaly, že šlo o dobrou volbu. Hodně po půlnoci jsme se uložili ke spánku a téměř svěží jsme se vzbudili do poklidného nedělního dne. Kapacita sil nám vystačila na přípravu pěkné bohoslužby, dotazy k testu, výborný oběd i vzorný úklid fary. Kéž nás milé vzpomínky i podnětné myšlenky dovedou k zodpovědnému přijetí svátosti křesťanské dospělosti. Věrka Gajdůšková Mikulášské odpoledne Z podnětu farního sněmu a sekce pastorace organizovat více akcí pro rodiny s dětmi vzešel návrh a inspirace ústeckou farností na mikulášské odpoledne pro tuto skupinu malých i velkých farníků. Do přípravy se zapojilo vícero ochotných rukou i hlav, a tak jsme mohli připravit program pro dvě skupiny dětí uzpůsobený jejich věku. Předškolní děti si pod krásným tvůrčím vedením maminky Markéty Pospíšilové ztvárňovaly příběh o záchraně leden

8 města, které podle legendy Mikuláš zachránil od velkého hladu. Děti převážně mladšího školního věku tentýž příběh prožily i s návštěvou nebe a pekla, připraveného Kukuji, kde získávaly potravinové lístky na dobré či zkažené potraviny. Sortiment potravin, který měly pomoci dopravit Mikulášovi do města, rozšiřovaly přes pekelné nástrahy a za pomoci andělů v příběhu i nadále, takže po faře čas od času lítali děti, andělé i čerti Protože má dobro v Boží prozřetelnosti vždy navrch, vše dobře dopadlo a děti se nakonec setkaly se samotným Mikulášem, který je po zásluze odměnil. Věrka Gajdůšková Děti a dobré skutky Adventní čas je příležitostí k horlivějším pokusům o konání dobra. Děti během dětské bohoslužby dostávají za dobrý skutek vykonaný během uplynulého týdne hrstku slámy, kterou zateplují stáj pro Ježíška, prvokomunikanti též modrý puntík na nástěnku v kostele. Mnoho dětí pomáhalo jednu celou sobotu s pečením a zdobením perníčků, jejichž prodejem podpoříme i nadále salesiány a jejich dílo v Indii. Jinou velkou příležitostí bylo malování vánočních přáníček pro pacienty teplické nemocnice. Zde zpívaly a velkou radost mnohým přinesly děti z farního klubu. Přáníčko a písničky se nacvičovaly také pro otce Jana; návštěvy nejmenších, menších i větších návštěvníků odměnil úsměvem i potleskem. Věrka Gajdůšková 8 Farní zpravodaj Teplice

9 Senioři v Praze na konferenci Ve dnech se v hotelu Krystal v Praze-Veleslavíně konala konference Sdružení křesťanských seniorů České republiky a Evropské unie, které se účastnili také delegáti z Teplic. Byli mezi nimi také manželé Kolaciovi, které jsme požádali o sdělení jejich zážitků z této akce. První den se konference účastnil také kardinál Dominik Duka, který ve svém projevu mluvil o mezigeneračním soužití, spolupráci v rodinách a o nutnosti věnovat v tomto smyslu více času naší mladé generaci. Dalším řečníkem byl Dr. Rudolf Berend, který upozornil, že senioři jsou nejpočetnější skupinou v současné populaci u nás i v celé Evropě. Nejhorším problémem pro staré lidi je osamělost, která s sebou nese také nárůst nemocnosti starých osob. Naopak ve vícegeneračním soužití mohou senioři pracovat podle svých možností doma nebo na zahradě, starat se o vnoučata, pečovat o domácí zvířata, apod. Pro seniory je také velkým problémem oddělování sociální a zdravotní péče ve společnosti. Z pohledu starých lidí je lépe, když jsou tyto dva druhy péče propojeny. Průměrný věk u nás i ve většině států Evropy stoupá, prodlužuje se i doba dožití. Jde především o to, aby tato doba byla prožívána více ve zdraví jako například ve Švédsku, a ne v nemoci, jako u nás a v některých dalších zemích. Spokojené stáří je darem od Boha, musíme však dbát o zajištění možností jeho důstojného prožívání. V dalším programu vystoupila doc. Lubica Černá ze Slovenska, kde kromě Slováků využívají sociálních služeb v hojné míře senioři-cizinci, především Němci, Češi, Poláci a Maďaři. Zmínila také možnosti dalšího vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku, na Slovensku především na katolické univerzitě v Ružomberoku. Kladně také hodnotila přístup církve k otázkám rodiny. V sobotu měli senioři možnost účastnit se bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou ke cti sv. Cecilie společně sloužili pražský kardinál Dominik Duka a Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem. Byl při tom také posvěcen kámen z pražských Emauz určený pro mírové centrum v Osvětimi. Na závěr pražské mezinárodní konference promluvila Dr. Němcová s tím, že každý senior musí mít nárok na svůj domov se zajištěním všech základních služeb. Podmínkou je stálá vzájemná úcta rodičů a dětí. Zatím však se v ČR stále setkáváme s diskriminací starších osob, které často jen velmi obtížně nachází odpovídající uplatnění. Podle záznamu účastníka konference pana Ing. Martina Kolacia upravil jš leden

10 Obnovená kaple v Úpořinách Obec Úpořiny (Auperschin), patřící do farnosti Bořislav (Boreslau) v teplickém vikariátu, má kapli s delší zajímavou historií. Kaple původně Sedmibolestné Matky Boží, zbořená a nově postavená a zasvěcená sv. Floriánovi, stojí v horní části obce nad silnicí. První zmínka o ní pochází z roku 1774 a uvádí se v ní, že obec vystavěla kapli ve tvaru půloválu pokrytou cihlami a opatřenou zvonicí. Nad vchodem byl německý nápis Maria hilf uns allen (Maria pomoz nám všem). V roce 1905 byla kaple renovována a vysvěcena na svátek Jména Panny Marie. Přitom se účastnil Dr. Anton Weber, tehdy katecheta v Bystřanech a budoucí litoměřický biskup. V roce 1929 byla dokončena nová kaple, zasvěcená Bolestné Matce Boží. Ze staré menší kaple byla ponechána apsida a do ní postaven oltář s obrazem Bolestné Matky Boží. K vysvěcení došlo 15. září 1929 a náklady nesla obec za pomoci výboru z několika místních farníků. Dříve se zde konaly ke dni 15. září poutní mše. Kaple byla po druhé světové válce zbořena. Teprve v posledních letech se ujal projekt na stavbu nové kaple. Stavbu, která stála půl milionu Kč, financovala obec Bystřany u příležitosti 770. výročí jejího založení. K jejímu slavnostnímu vysvěcení došlo 6. září 2008 a provedl je P. Benno Beneš z Teplic za přítomnosti starosty, místostarosty, sboru místních dobrovolných hasičů i hojného obyvatelstva. Na čelním štítě kaple je nový reliéf sv. Floriána, patrona hasičů, kvůli němuž bylo změněno zasvěcení kaple. Jde o výstavnou stavbu, která zkrášlila obec a svědčí o kulturnosti obyvatel. nk Zaniklá kaple v Úpořinách Nová kaple v Úpořinách se sv. Floriánem v průčelí P. Benno Beneš z Teplic světí 6. září 2008 novou kapli 10 Farní zpravodaj Teplice

11 Kdo je Vijay Chandar O svátku Krista Krále na nedělní mši v Trnovanech nešel přehlédnout. Indický misionář za teplický oltář totiž často nezamíří. Jeho návštěvu jsme využili ke krátkému rozhovoru. 1. Představ se prosím a prozraď, jak ses dostal až k nám do Teplic. Jmenuju se Vijay Chandar (pozn.: čte se vídžej ) a pocházím z Indie. Patřím do kongregace PIME, momentálně jsem na v Římě na kursu italštiny. Asi před 9 lety mě představení poslali v Indii na roční praxi k salesiánům. V tu dobu tam jako dobrovolnice působila Jana Švecová. Pozvala mě do ČR, tak jsem přijel na návštěvu. 2. Jaké poslání má tvoje kongregace? PIME je zkratka Pontifikálního institutu pro zahraniční misie. Jsme asi ve 30 zemích světa. Jde nám hlavně o evangelizaci. Na pozvání diecéze přicházíme do cizího místa, kde zakládáme nové dílo. Po 10 letech dílo odevzdáme diecézi a odcházíme na další místo. Založili jsme již několik škol, teď například v Japonsku provozujeme dokonce i mateřskou školku. 3. Přijít do Evropy musí být docela šok. Vnímáš hodně rozdílů? Je skvělé poznávat nové země. Ale v Itálii je to pro mě docela těžké. Na začátku ti každý věnuje pozornost, protože jsi cizinec. Po pár dnech už zájem mizí, člověk se musí o vše starat sám, přestože neví, co má vlastně dělat, co je v této kultuře správné, špatné apod. V Indii to prožíváme jinak. Když přijde někdo cizí, věnujeme se mu mnohem více. Jsem trochu zklamaný i z Říma. V Indii existuje spousta významných poutních míst. Lidé tam jezdí hlavně z náboženských důvodů poděkovat, poprosit. Řím se stal ale turistickým centrem. Člověk tu dostane spoustu informací kdy bylo co postaveno, co je uvnitř apod. Ale nikdo už neřeší, jestli to má nějaký dopad na tvůj vnitřní život, na tvoji víru. 4. Jak vnímáš víru v Evropě? Zvykli jsme si na to, že bílý člověk je ten, který odchází do jiného světa šířit evangelium. Ale již Jan Pavel II. prohlásil, že je nutné re-evangelizovat Evropu. Lidé tu o Ježíši vůbec nemluví. V něco věří, ale nechtějí přiznat, že by to mohl být Ježíš. leden

12 Chtějí žít svůj vlastní způsob života, nechtějí věřit v něco, co jim řekne někdo druhý. Jsou daleko od Boha, mají všechno, tak proč by ho potřebovali? Ale často se pak v jejich životě něco stane, dostanou se do fáze, kdy jim zbude jenom ten Bůh a vracejí se k němu. 5. Odnášíš si nějaký hezký zážitek z Teplic? Jeden den jsem strávil s dětmi ve středisku mládeže na Luně. Ukazoval jsem jim fotky, mluvil jsem o své rodině. Snažil jsem se jim i na svém příkladu ukázat, že když budou cílevědomí a budou tvrdě pracovat, mají šanci. Oni jsou nadějí společnosti. Když jsem zjistil, z jakých rodin pocházejí, divil jsem se. Vždycky jsem si myslel, že problém dětí na ulici je jenom v rozvojových zemích. Že to se v Evropě nestává. Práce salesiánů tady v Teplicích se mi líbí. Učí děti, jak být dobrým člověkem. Děti tam mají možnost se učit nové věci vařit, pracovat na počítači, hrát na něco, apod. Asi to všem nepomůže, ale alespoň někoho to třeba popostrčí dál. Byl jsem taky překvapený, že se mnou ti starší mládežníci mluvili anglicky, snažili se hezky. Měli na mě provokativní otázky, ale to je jejich věk. Moc mi pomohla moje roční praxe u dětí z ulice v Indii. Naučil jsem se využít i tyhle momenty k tomu, abych je obrátil v dobrý rozhovor. 6. Kde jsi vzal sílu a inspiraci k tomu stát se misionářem? U nás ve farnosti jsem byl aktivní v mládežnické skupině, ministroval jsem. Naši kněží pocházeli z jiného indického státu a nemluvili naším jazykem telugu, tak jsem jim pomáhal. Můj vlastní otec byl vychován knězem a často o něm vyprávěl. Věděl jsem, že by byl šťastný, kdyby se jeden z jeho synů stal knězem. Po střední jsem přemýšlel, co dál. Do farnosti přijel na návštěvu zrovna jeden kněz z kongregace PIME. Nahlásil jsem se mu jako zájemce a v létě jsem s nimi absolvoval pobyt na rozpoznávání povolání. Pak mi přišel domů dopis, že mě neberou. Byl jsem zklamaný, ale za dva roky jsem to zkusil znova. Vyšlo to. Moji přátelé mi to hrozně rozmlouvali. Dokonce mi při mém odjezdu schovali kufr s věcmi. Při nástupu do autobusu cestou do semináře jsem plakal, ale formace mi pomohla více promyslet svoji motivaci. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium mě hodně zasáhlo. A tak jdu do světa jako misionář, abych svědčil a sdílel své povolání s druhými. 7. Máš nějaké vzory? Největším příkladem je mi můj táta. Těžce pracoval, abychom se měli jako rodina dobře. Je to silná osobnost. Zvlášť teď je to pro něj těžké. Můj druhý bratr totiž před pár lety zemřel a moje sestra nemůže mít děti. V Indii se o stárnoucí rodiče musí 12 Farní zpravodaj Teplice

13 postarat jejich děti. Ale já budu pryč a rodina to musí zvládnout beze mě. Dalším vzorem je hinduistický guru Vevekananda a Arabindova filozofie. Jsem sice křesťan, ale zároveň cítím, že kořenem mé spirituality jsou naše indické védy. Ale posledním a hlavním guru je samozřejmě Ježíš. 8. Poselství pro nás v Teplicích? Pokračujte v pomoci druhým lidem. Podporuje vzdělání, protože to je zbraň, jak zlepšit život. Buďte a žijte spolu, tak jako Bůh žije s námi. Jsme jeho obrazem. A je jedno, jestli jsme bílí, nebo tmaví. Rozhovor vedla Jana Švecová Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty Středisko Prosetice V pátek jsme s dětmi pekli linecké cukroví, které bylo určeno k prodeji na naší následné akci vernisáži výtvarné soutěže Namaluj svého anděla. Cukroví jsme proto tematicky vykrajovali andělskými tvary. Dětem se akce moc líbila. Asi nejoblíbenější činností, hned po vykrajování, bylo oddělování žloutků od bílků z vajíček. To si děti náramně užily. Hned následující den probíhala ve středisku přespávací akce pro starší kluky, kteří pod vedením Pavla navštěvují naši střediskovou posilovnu. Kluci navštívili plaveckou a její posilovnu a poté spolu přenocovali přímo v našem středisku. Při příležitosti vzpomínky na jsme s dětmi nacvičili pásmo písniček, které jsme potom na Benešově náměstí zazpívali před kašnou. Také jsme se zúčastnili lampionového průvodu městem, který si děti moc užily. Písničky si můžete poslechnout na našem youtubovém kanálu Salesiáni Teplice. leden

14 V pátek jsme s dětmi nahráli vánoční koledu V půlnoční hodinu v našem nahrávacím studiu ve středisku. Děti měly trému, ale celá akce se jim moc líbila. Žádné z nich předtím nevyzkoušelo cokoli nahrávat, takže to pro ně byl zážitek. Výsledná písnička je k poslechu na našich facebookových stránkách (Salesiánské středisko Štěpána Trochty, pobočka Prosetice), také na internetových stránkách sdb.cz a také na již zmíněném youtube kanálu. V sobotu se konal farní ples, na kterém vystupovala naše děvčata s taneční sestavou. Tohoto plesu jsme se zúčastnili již poněkolikáté. Stáňa, která naši taneční skupinu Sun vede, holky nalíčila, učesala a zkompletovala jim stejné oblečení, což se jim moc líbilo se u nás konaly hned dvě akce. První akcí byla odměnová pizza pro nejlepší sběrače za poslední období. S dětmi jsme společně pizzu vybrali, po telefonu objednali a pak také vyzvedli. Druhou akcí byla již zmíněná vernisáž obrázků ve Fokus Kafé. Na této akci probíhalo promítání obrázků zaslaných do minulého ročníku soutěže. Dále tam také vystupovaly naše děti opět taneční skupina Sun a také několik pěveckých vystoupení našeho hudebního kroužku a rapera Fedyho s Denisem. Více informací o právě probíhajícím ročníku soutěže je na našich internetových stránkách. Jako již každý rok, i letos jsme pořádali Mikulášskou besídku anděla a čerta jsme vybrali z řad starších dětí, které se tak výborně zapojily do programu. Probíhalo několik soutěží, bylo plno tance a samozřejmě přišel i samotný Mikuláš, který dětem rozdal sladkosti. Středisko Luna Lucie Rupprichová V úterý jsme odměnili pilné sběrače bodů. Spolu jsme navštívili bowling. Klienti si odměnovku moc užili a i když vždycky nevyhráli, alespoň se dobře pobavili. Této akce se zúčastnilo 7 účastníků u nás proběhlo tradiční plavání, které se tentokrát uskutečnilo v našem domovském bazénu v Teplicích. Akce měla za cíl nejen osvěžit tělo, ale i rozvíjet sociální dovednosti. Na reálných příkladech jsme si ukazovali správná i nesprávná řešení mezilidských vztahů a konfliktů. Jedna z našich holek si zkusila, že naboso se v listopadu 14 Farní zpravodaj Teplice

15 chodí špatně. Boty se nakonec našly za mocné pomoci ostatních, a tak byli všichni spokojení. O státním svátku jsme spolu se střediskem v Proseticích navštívili Benešovo náměstí, abychom si připomněli výročí V pátek do našeho střediska dorazila návštěva z daleké Indie. Známý naší kolegyně Jany nám poutavě přiblížil nejen život v Indii, ale za pomoci powerpointové prezentace ukázal jednotlivé části této veliké země, a dále nás naučil i tance z jeho rodné oblasti. Naši mladší návštěvníci si mohli vyzkoušet nefalšovanou meditaci a zahrát si i indickou deskovou hra s názvem Carrom Board. Tato hra je něco mezi kulečníkem a šprtcem. Po odchodu našich mladších klientů se setkali s Vijayem naši starší klienti, kteří mohli zúročit své znalosti angličtiny ve zvídavých otázkách. Také sehráli mnoho partií ve výše uvedené hře. Tuto povedenou akci navštívilo 50 účastníků. Ve dnech 27. a v našich prostorách probíhala výroba adventních věnců. Pod vedením Marušky Staré vznikly věnce do všech našich kostelů. Pod pečlivým dohledem vedoucí se klienti procvičili v preciznosti a pečlivosti. Výsledek můžete posoudit sami při pohledu na adventní věnce. Ve čtvrtek nás navštívil svatý Mikuláš se svou družinou. Děti se připravovaly na jejich příchod hrou, kde se snažily rozpoznat, které jídlo je zdravé a nezdravé. I když se jim čert snažil špatně radit, nakonec se všem povedlo vytřídit zdravé od nezdravého, a tak jsme mohli radostně přivítat Mikuláše. Všichni byli po celý rok hodní a tak se dočkali sladké nadílky od anděla. Akce se zúčastnilo 40 spokojených návštěvníků. V pátek několik holek upeklo perníčky, abychom měli co křoupat při vánoční besídce. Středisko bylo příjemně provoněné a už se těšíme, až ochutnáme. V sobotu naši sportumilovní návštěvníci navštívili hokejové utkání v Mostě. Hned na začátku jsme se rozdělili na fanoušky domácích a hostů z Havířova. Domácí prohráli, ale přeběhlíky jsme nakonec do naše vozu též pustili, a tak se všichni vrátili v pořádku domů. leden

16 Evangelii gaudium (9) Dnes se dostáváme již po deváté ke studiu myšlenek papeže Františka, a z toho podruhé k otázkám krize společenské angažovanosti. Poprvé jsme zmiňovali problematiku tzv. sociálního vylučování jednotlivců i celých skupin lidí papežem nazvanou ekonomika exkluze. Jde o skutečné vylučování sociálně slabých v důsledku nevhodně nastavených ekonomických pravidel, pravidel, která berou v potaz především ekonomický růst a zcela nedostatečně zohledňují podmínky života nejchudších. Papež František dokonce píše: Člověk sice ve společnosti žije, ne na jejím dně ani na okraji, zbaven jakékoliv moci, nýbrž zcela je z ní vyloučen. Ti, kteří jsou vylučováni, nejsou již ani vykořisťováni, jsou prostě odpad. Až takto vidí současný stav společenského vylučování František! Jako jednu z příčin této situace vidí papež František náš vztah k penězům, protože pokojně přijímáme jejich nadvládu nad sebou a nad společenskými vztahy. Kvůli finanční krizi, kterou jsme procházeli, zapomínáme, že u jejího původu je hluboká antropologická krize: popření primátu lidské bytosti! Stvořili jsme nové modly. Klanění se starozákonnímu zlatému teleti dostalo novou a nelítostnou podobu v kultu peněz a v diktátu ekonomie bez tváře a bez opravdového lidského zaměření. Lidská bytost se redukuje pouze na jedinou z jejích potřeb na konzum. Papež František také uvádí: K tomu všemu se přidružuje všestranná korupce a sobecké daňové úniky, které nabyly globálních rozměrů. Touha po moci a majetku nezná mezí. V tomto systému, který má sklon pohlcovat všechno za účelem navýšení zisků, je cosi křehkého jako například životní prostředí bezbranné vůči zájmům zbožštělého trhu, které se staly absolutním zákonem. Po tomto kritickém hodnocení současné společnosti papež František vyslovuje své další NE : Ne penězům, které vládnou místo toho, aby sloužily! A hned na to připomíná a shrnuje svá další poznání: Za tímto postojem se skrývá odmítnutí etiky a odmítnutí Boha. Etika umožňuje vytvářet rovnováhu a lidštější sociální řád. V tomto smyslu papež František vybízí finanční odborníky a vlády různých zemí, aby vzali v úvahu slova starověkého mudrce: Nedělit se s chudými o vlastní majetek znamená okrádat je a brát jim život. Majetek, který vlastníme, není náš, patří jim. V tomto smyslu je nutná reforma ekonomiky tak, aby nepřehlížela etiku. Peníze mají sloužit a ne vládnout konstatuje papež František a dodává, že bohatí mají pomáhat chudým, respektovat je a podporovat. Hospodářství a finančnictví se mají vrátit k etice, která sleduje zájmy lidské bytosti. Bez tohoto křesťanského vidění společnosti a její ekonomiky můžeme jen velmi těžko dosáhnout dalšího rozvoje naší společnosti. Františkovo Evangelii gaudium nám k tomu může být velmi dobrým vodítkem. jš 16 Farní zpravodaj Teplice

17 Sen Dona Boska v devíti letech Jedné noci, možná právě po výměně bílého chleba za černý, měl Jeník sen. Po několika letech jej sám vyprávěl: V devíti letech se mi zdál sen, který mi zůstal po celý život hluboce vrytý do paměti. Ve snu se mi zdálo, že jsem blízko domu, na dosti prostorném dvoře, kde si hrálo velké množství chlapců. Někteří se smáli, ale mnoho jich také klelo. Když jsem to klení slyšel, hned jsem se mezi ně vrhnul a pěstmi i slovy jsem se je snažil umlčet. V tu chvíli se objevil úctyhodný a vznešeně oblečený muž. Jeho tvář tak zářila, že jsem na ni nemohl ani pohledět. Oslovil mne jménem a řekl mi:,ne pěstmi, ale mírností a láskou si musíš získat tyto své přátele. Začni s nimi hned mluvit o tom, jak je hřích zlý a jak je ctnost cenná. Zmateně a vyděšeně jsem odpověděl, že jsem chudý a nevědomý chlapec. V tu chvíli se kluci přestali smát a lomozit a shromáždili se všichni kolem muže, který hovořil. Téměř mimoděk jsem se ho zeptal:,kdo jste, že po mně žádáte nemožné?,jsem syn té, kterou tě tvoje matka učila třikrát denně zdravit. Zeptej se na moje jméno mé matky. V tu chvíli jsem vedle něj spatřil vznešeně vyhlížející ženu, oděnou do pláště, zářícího jako slunce. Když viděla, jak jsem zmatený, pokynula mi, abych se přiblížil, a vzala mě dobrotivě za ruku:,podívej! řekla mi. Když jsem se rozhlédl, viděl jsem, že všichni chlapci zmizeli. Na jejich místě bylo množství kozlů, psů, koček, medvědů a mnoho dalších zvířat.,tohle je tvoje místo, tady musíš pracovat. Buď pokorný, silný a pevný a to, co teď uvidíš, že se děje s těmito zvířaty, učiníš i s mými syny. Podíval jsem se tedy a hle, namísto divokých zvířat se objevili mírní beránci, kteří poskakovali, běhali a bečeli okolo toho muže a té paní jako na oslavě. V tu chvíli, stále ještě ve snu, jsem se dal do pláče a prosil jsem tu ženu, aby mluvila jasně, protože nechápu, co to má znamenat. Ona mi položila ruku na hlavu a řekla:,až přijde čas, všechno pochopíš. leden

18 Sotva vyslovila tato slova, probudil mě nějaký kluk a všechno zmizelo. Zůstal jsem jako opařený. Připadalo mi, že mne ruce ještě bolí od ran, které jsem rozdával, že mne ještě pálí tvář od facek, jež jsem schytal od těch darebáků. První paprsky slunce ťukají na okenní sklo a z přízemí se ozývají první zvuky probuzené rodiny. Jeník seskočil z postele, rychle se pomodlil a seběhl do kuchyně, kde už je maminka, babička a dva bratři, Josef a Antonín. Jeník to dlouho nevydrží a zeširoka vypráví svůj sen. Bratři se smějí jako blázni: Bude z tebe ovčák!, dobírá si ho Josef Nebo vůdce lotrovské bandy!, popichuje Antonín, který už je veliký. Maminka Markéta ale zvážní. Dívá se na své chytré a velkorysé dítě a řekne: Kdo ví, jestli by se neměl stát knězem. Ale babička netrpělivě zaklepe holí a zabručí: Sen je sen, snům se nedá věřit. Pojďte se nasnídat. Z knihy Teresio Bosco: Život Dona Boska (Portál 2014) Pozvánka ke spolupráci s partnerskou farností Volkach V termínu (od čtvrtka do neděle) budeme zde v Teplicích hostit zástupce partnerské farnosti Volkach. Vy všichni, milí farníci, jste k tomuto setkání srdečně zváni. Na tyto dny je připraven následující program: čtvrtek společná večeře v restauraci (místo a čas upřesníme), pátek pouť do Filipova se mší svatou, prohlídka Lorety v Rumburku a kostela v Markvarticích, sobota pouť na horu Říp se mší svatou v kapli sv. Jiří, dále prohlídka města Mělník. V případě nepříznivého počasí či jiných okolností vynecháme výstup na Říp a zůstává pouze návštěva Mělníka se mší svatou v tamním kostele sv. Petra a Pavla. neděle společná mše svatá na děkanství v 9 hodin. Prosíme zájemce, aby se ozvali nejpozději do 31. ledna 2015 na níže úvedená telefonní čísla. Těšíme se na každého z vás, kteří se tohoto programu zúčastníte. Iva Růžičková, Michaela Hrebíčková, Farní zpravodaj Teplice

19 Alianční týden modliteb Teplice Téma: Hospodin dá vyrůst spravedlnosti Setkání vždy od hodin Pondělí Sbor Církve československé husitské, Českobratrská 22 farář ČCE Jan Opočenský Bůh spravedlnosti, Nesoudíte pro člověka Úterý Sbor Apoštolské církve Církev bez hranic, Školní 2 (nad prodejnou Levné knihy, 1. patro) kazatel CB Pavel Benák Neber úplatky Středa Sbor Českobratrské církve evangelické, Sládkova 16 farář Pravoslavná církev Miroslav Vachata My a nevyřešená vražda Čtvrtek Církev římskokatolická, sál děkanství fara, Zámecké nám. kazatel CASD Zbyšek Jonczy Neznesvětíš svou dceru Pátek Sbor Církve adventistů sedmého dne, Křičkova 13 Sbor Bratrské jednoty baptistů farářka CČSH Daniela Klimešová Taizé Oběti a pachatelé Sobota Pravoslavná církev, Chrám Povýšení sv. Kříže, Zámecké nám. farář ŘKC Jan Blaha Činit spravedlnost Neděle Sbor Církve bratrské, Poštovní 10 pastor AC Marek Janovský Zjevení spravedlnosti Součástí každého večera je i finanční sbírka na podporu projektu České evangelikální aliance. leden

20 Nabídka z farní knihovny Všichni jsme o něm slyšeli, a přiznejme si: Kolik z nás přečetlo alespoň jednu knihu o životě Dona Boska? V naší knihovně je široká nabídka: 1. Robert Schiélé: Don Bosco 2. Teresio Bosco: Don Bosco 3. Don Bosco: Můj život pro mladé (přeložil L. Heryán) Přijďte si některou z nich vypůjčit. Jsou tu pro vás a je škoda nechat je jen tak ladem! oč Akce farnosti Fatimský apoštolát, kostel sv. Jana Křtitele, mše svatá v Tříkrálový koncert (dětský pěvecký sbor Fontána), kostel sv. Apolináře Modlany Tříkrálová sbírka Alianční týden modliteb Setkání pletařek, děkanství Ekumenické setkání žen, děkanství Zimní víkend Kukujů Mše svatá pro Romy, kostel sv. Jana Křtitele Večeřadlo, děkanský kostel, mše svatá v P. Stříž Setkání seniorů, děkanství Slavnostní mše svatá k Donu Boskovi, kostel sv. Jana Křtitele, zpívá Collegium hortensis Oslava Dona Boska s biskupem litoměřickým, kostel BSP Trnovany redakční rada: P. Jan Blaha SDB, RNDr. Norbert Krutský, MUDr. Jan Ševčík, Ing. Ivo Barabáš st., Olga Červená, Ing. Miroslav Palíšek vychází 1 měsíčně, náklady jsou hrazeny z kostelních sbírek telefon: , číslo účtu: /0300

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více