Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ Sokolov, Fibichova 852, PSČ Výroční zpráva 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01. Výroční zpráva 2012"

Transkript

1 Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ Sokolov, Fibichova 852, PSČ Výroční zpráva 2012

2 Obsah strana Důvod vzniku výroční zprávy 3 Zakladatelé 3 Správní a dozorčí rada 3 Druhy obecně prospěšných služeb 3 Naše poslání a cíle 4 Vybrané události roku 2012 z pohledu jednotlivých služeb 5 Azylový dům 5 Domy na půl cesty 6 Intervenční centra 7 Nízkoprahová denní centra 7 Pečovatelská služba 8 Odborné sociální poradenství 9 Zásadní momenty ovlivňující naši činnost v roce Poděkování všem, kteří naši činnost podpořili 10 MPSV dotace ze státního rozpočtu ČR 10 Individuální projekt Karlovarského kraje pro služby soc.prevence 11 Karlovarský kraj fond pro nestátní neziskové organizace 11 Sokolov 12 seznam dalších dárců a přispěvatelů 12 Naše ekonomika v roce Výhled na rok Výrok auditora 15 Tabulky Tabulka 1_ Členění služeb Pomoci v nouzi, o. p. s., dle zákona o sociálních službách 3 Tabulka 2_Výtah z výkazu zisku a ztráty a meziroční porovnání vybraných údajů 14 Strana 2 (celkem 15)

3 Důvod vzniku výroční zprávy Výroční zpráva je zpracována v souladu se zněním 19 a následujících zákona 245/1998 Sb., o obecně prospěšných společnostech, dále též Zákon, a v souladu se zněním 21 zákona 563/19911 Sb., o účetnictví. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky ( 21, odst. 1 zákona o účetnictví). Výroční zprávu přezkoumala dozorčí rada a schválila správní rada (( 16, odst. 1. a) a 13, odst. 2. b) Zákona)). Zakladateli Pomoci v nouzi, o. p. s., dále též PvN, jsou Soňa Pisárová a Eva Pisárová. Společnost byla založena a do rejstříku obecně prospěšných společností byla zapsána Ve správní a dozorčí radě PvN jsou zkušení lidé, jejichž znalosti a zkušenosti pomáhají při řešení nestandardních záležitostí a jejichž morální kredit nejen symbolicky podporuje význam našeho působení. Správní radu tvoří předsedkyně Mgr. Dagmar Herianová, Jana Pavlovicová, Ing. Teodor Rajdl a dozorčí radu Lenka Klimešová, Vladimíra Weinlichová a Ing. Josef Štýbr. Nejdůležitější informace o administrativních záležitostech a ekonomice obsahují dokumenty uložené ve sbírce listin zveřejněné v rejstříku obecně prospěšných společností. Druhy obecně prospěšných služeb Jsme poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou vyjmenovány v příslušném rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí, a registrovány v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Členění námi poskytovaných služeb z hlediska znění zákona o sociálních službách ukazuje tabulka 1. Tabulka 1_Členění služeb Pomoci v nouzi, o. p. s., dle zákona o sociálních službách Druh sociálních Forma Zařízení_ 34 Umístění zařízení Poskytujeme služeb_ 32 poskytování_ 33 od roku Služby sociální Terénní Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří 2010 péče Služby sociální Pobytová Domy na půl cesty Nebanice 2009 prevence Kynšperk nad Ohří Sokolov Cheb Služby sociální Ambulantní Nízkoprahová denní centra Sokolov 2009 prevence Služby sociální Pobytová Azylové domy Sokolov 2008 prevence Kynšperk nad Ohří Sociální Ambulantní Intervenční centra Sokolov 2009 poradenství Mariánské Lázně Sociální poradenství Karlovy vary Ambulantní Odborné sociální poradenství Sokolov 2011 Strana 3 (celkem 15)

4 Naše poslání a cíle Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory, např. azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, domy na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší apod. Naše úsilí směřuje k tomu, aby se u nás potkávali lidé, kteří pomoc a podporu potřebují a hledají, s lidmi, kteří ji nabízejí a umí poskytnout. My, lidé pracující pro Pomoc v nouzi, o.p.s., vnímáme jako nezbytné stále ověřovat, zda jsou naše nabídky pomoci a podpory pro klienty tím nejlepším řešením. Bráníme se zažitým stereotypům a hledáme nové cesty. Cílem a smyslem našeho snažení je, aby ti, co se na nás obracejí, nacházeli sebe a své místo mezi ostatními lidmi a dál žili plnohodnotný život i bez naší pomoci. Řada lidí nevnímá preventivní sociální služby jako nezbytné, má za to, že z naší strany jde o naši seberealizaci, případně o naplňování našich osobních potřeb. Já s tím nesouhlasím a jsem přesvědčen o tom, že prevence (včetně sociální) je nutná a levnější, než rezignace na ovlivňování budoucnosti. Náš názor na tezi o zbytnosti/nezbytnosti služeb sociální prevence bych představil na srovnání zbytnosti/nezbytnosti práce zubního lékaře: můžeme, ve spolupráci s jeho péčí, vzniku kazů předcházet, můžeme malé kazy léčit, plombovat, anebo můžeme nedělat nic, zkažené a bolavé zuby trhat a tím se dopracovat k hendikepovanému životu bez nich. V případě společnosti je to obdobné: buď budeme těm, kdo to potřebují podávat pomocnou ruku, část z nich získávat s jejich aktivním přispěním zpět, nebo rezignujeme, a budeme o část populace přicházet. Nejen ekonomicky, tj. tak, že tito lidé nebudou přispívat do společné pokladny a budou z ní jen čerpat, ale v řadě našich případů jde o odchod definitivní, neboť život spousty sociálně vyloučených lidí je kratší, než život těch, kdo měli větší štěstí. Je chybou naší a našeho PR, že neumíme opodstatnění našich služeb lépe a více vysvětlovat veřejnosti a politikům. Na profesionální PR, tedy její maximálně efektivní formu se nám nedostává peněz a tak nezbývá, než zlepšovat naše vlastní dovednosti. R.Pisár Strana 4 (celkem 15)

5 Vybrané události roku 2012 z pohledu jednotlivých služeb Azylové domy K základním činnostem daným zákonem patří: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy b) poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí O vybraných aktivitách v zařízení stručně referuje vedoucí Jaromíra Fajtová, DiS.: Slečna Hana Suchá, studentka psychologie, pro nás zorganizovala benefiční rockový koncert, jehož výtěžek jsme použili na naši činnost. Uspořádali jsme šachový turnaj, ve kterém startovali naši klienti. Michaela Klimešová z Policie ČR přednášela klientkám o domácím násilí a stalkingu. Při jarních pracích na Kozí zahrádce nás zlobilo počasí. Přesto jsme postavili ubytování pro králíky a morčata, o které se starají výhradně děti. Naši pracovníci pouze dohlížejí, aby o zvířata bylo dobře postaráno. Díky ochotě žáků a pedagogů Základní umělecké školy Sokolov, pod vedením pana Romana Švancara jsme uspořádali pro matky s dětmi koncert v tělocvičně Střední živnostenské školy Sokolov. S našimi klientkami jsme vyráběli velikonoční vajíčka a zdobili jsme přání. Děti se učily plést pomlázky. Zahájili jsme pravidelná páteční setkání matek se socioterapeutkou z naší služby Intervenční centrum. Kolegové ze společnosti Člověk v tísni pravidelně doučují děti našich klientů a organizují pro ně volnočasové aktivity pro děti jako lampionový průvod, malování a další. Děti klientek azylového domu se aktivně účastní akcí občanského sdružení Pohlazení, které v Sokolově organizují členové CASD pod vedením PhDr. Jiřího Bauera. Děti našich klientů se zúčastnily soutěže Oloví má talent a vyhrály všechny ceny. V prosinci jsme s klienty pekli vánoční cukroví a měli jsme několik neformálních posezení s kolegy z organizace. Jeden náš klient se stal zaměstnancem dceřiné o.p.s. Srdce a čin, prvního sociálního podniku v Karlovarském kraji. Provozujeme šatník pro všechny klienty sociálních služeb atd. Domy na půl cesty K základním činnostem ze zákona patří: a) poskytnutí ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, Strana 5 (celkem 15)

6 c) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, a aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Vedoucí zařízení pan Ondřej Žák píše o vybraných aktivitách DNPC Výrazným úspěchem, na který jsme hrdí, jsou studijní úspěchy našich klientů. Ve studiu byli úspěšní uživatelé služby (2 z nich získali maturitu, 3 výuční listy, 1 klient byl přijat ke studiu na vysoké škole, 1 ke studiu na vyšší odborné škole, 1 přijat na maturitní nástavbové studium po získání výučního listu). Studiu se věnují ve svém volném čase i zaměstnanci služby, všichni jsou motivováni snahou svou práci dělat co nejlépe. Někteří uživatelé naší služby se díky finanční podpoře Nadace dětem Terezy Maxové vzdělávali v německém jazyce. Starali jsme se o zahrady u našich domů a začali jsme chovat slepice. Tuto činnost jsme zařadili do specifických sociálně-terapeutických činností. Náš přítel ze SRN pan Josef Hofbauer, který nám již léta nejen materiálně pomáhá, vyjednal pro Domy na půl cesty finanční podporu z Hermann Gutmann Stiftung, kterou jsme využili na rozvíjení sociálně terapeutických činností v Kocábce. Uspořádali jsme další ročník Dne otevřených dveří, na kterém nás návštěvou poctilo více než 300 hostů a podpořili nás příznivci z řad Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Městské policie v Sokolově, ZUŠ v Sokolov a její soubory: KOLBAND Jiřího Koláře, BUTTERFLY Olgy Bernátové, GOOD TIME, STO, Mariánsko lázeňská pětka a Blahobeat a dlouhá řada dalších, o nichž se lze dočíst na našich webových stránkách. V rámci dne otevřených dveří se uskutečnilo i setkání členů lokálního partnerství. Řada členů LP se účastnila i fotbalového turnaje. Do lítých bojů se zapojily i známé osobnosti na fotografii. Dva naši klienti dostali příležitost v našem sociálním podniku Srdce a čin, o.p.s., který úspěšně vede Ing. Petr Beránek. V průběhu celého roku jsme aktivně rozvíjeli Kocábku, která měla největší úspěchy s veřejně předváděnými ukázkami výroby skleněných perel a účastnila se řady prodejních akcí od Aše až po Prahu. Strana 6 (celkem 15)

7 Intervenční centra Základní činnosti IC jsou ze zákona: a) sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: c) poskytnutí ubytování a stravy jde-li o pobytovou formu služby, tu neposkytujeme Vedoucí IC Mgr. Eva Chalupníková Doležalová o aktivitách své služby nad rámec základních činností uvedla: V prostorách Klubíčku dříve narozených vedeného v rámci naší pečovatelské služby v Kynšperk nad Ohří jsme zajistili setkání s odborníky na domácí násilí a stalking. Pro zlepšení dostupnosti našich služeb jsme v létě přesunuli pracoviště z Mariánských Lázní do Chebu na adresu Palackého 8. V téže budově je také Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a Pedagogicko-psychologická poradna. Na podzim jsme uspořádali informační kampaň o naší službě. Letáky a další informační materiály jsme umístili do autobusů městské hromadné dopravy v Sokolově, Chebu, Aši a v Mariánských Lázních, téměř do všech čekáren ordinací praktických lékařů a pediatrů, do městských a obecních knihoven, infocenter apod. V listopadu jsme se v naší chebské pobočce sešli s představiteli Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Hosté si prohlédli prostory kanceláře a konzultační místnost. Hovořili jsme o spolupráci, která přináší jedny z nejlepších výsledků služby intervenční centra v celé ČR a o některých nových úkolech v nadcházejícím roce. V rámci Dohody o vzájemné spolupráci a součinnosti v oblasti řešení problematiky domácího násilí, kterou v květnu letošního roku uzavřela Asociace pracovníků intervenčních center s Probační a mediační službou ČR, nás v listopadu navštívili zaměstnanci sokolovské pobočky probační a mediační služby. Naším společným zájmem je propojení informovanosti uživatelů našich služeb, zajištění informovanosti odborné veřejnosti, výměna zkušeností na úrovni případových studií domácího násilí, eliminace důsledků domácího násilí atd. Na sklonku roku jsme byli pozváni plk. Mgr. Jiřím Matoušem, vedoucím odboru služby pořádkové policie, na setkání s vedoucími pracovníky Policie ČR v rámci územních odborů Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Na vánoce jsme připravili několik akcí pro klienty a jejich děti v naší službě azylové domy. Věnovali jsme se společnému pečení, zpívání i tvoření. Zavoněl vánoční františek, šikovné ruce dětí a některých maminek vykrajovaly linecké cukroví, tvarovaly z lahodného těsta nepečené kuličky. Nechyběla malá řemeslná dílna. Povedly se svícny ze skořápek oříšků. Radost přinesly také vlastnoručně vyrobené ozdoby na vánoční stromeček. Nízkoprahová denní centra Základní činnosti ze zákona jsou: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Strana 7 (celkem 15)

8 Vedoucí služby Bc.Iveta Leischová o své službě uvedla: Povaha této služby a specifičnost klientů omezují inovativní aktivity bez nároku na finance na minimum. Přesto (anebo právě proto) se klientům věnujeme co nejvstřícněji, např. společně s Městskou policií Sokolov v podobě tzv. zimního stanu pro bezdomovce. S cílem zlepšit prostředí, ve kterém službu poskytujeme, jsme zajistili izolaci budovy proti zemní vlhkosti a celý interiér jsme nově vyštukovali a vymalovali. V zimně se nám podařilo, s pomocí Farní charity v Sokolově, Střípků, o.s. a jednotlivých soukromých dárců zajistit pro klienty teplou polévku, deky a teplé oblečení. Klienti se stejně jako každý rok zúčastnili úklidů v okolí areálu Bohemia, kde Nízkoprahové denní centrum sídlí. Ve spolupráci s městskou policií probíhá pravidelné mapování bezdomovectví v Sokolově a okolí, které nám pomáhá osobám bez přístřeší poskytnout informace o službě i v lokalitách mimo centrum města. Pečovatelská služba ze zákona zajišťuje tyto činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Vedoucí pečovatelské služby Dana Pavelková DiS., o své službě uvádí: V roce 2012 jsme přijali 15 nových klientů a velká část stávajících klientů rozšířila užívání našich služeb. V průměru jsme naše služby poskytovali 25 klientům denně. V naší službě nejde jen o zajištění stravy, pomoc při přijímání stravy a chodu domácnosti apod. Nenahraditelný je faktor pravidelného kontaktu zaměstnanců a klientů. Taková setkávání jsou silným článkem v psychické podpoře klientů a vedou především k tomu, že klienti co nejdéle zůstávají ve svém přirozeném prostředí. Osobní jednání hraje důležitou roli v prevenci sociálně patologických jevů, kterými jsou naši klienti ohroženi. Klientům poskytujeme zdravotní osvětu v oblastech prevence sociálního vyloučení a domácího násilí, předcházení chudobě apod. V rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím provozujeme bezplatný Klubíček dříve narozených. Zde mimo aktivity podporující soběstačnost a celkovou pohodu klientů, pořádáme mnoho besed. Volíme témata, která mají vést k větší bezpečnosti a ostražitosti nejen našich klientů, ale i občanů. Velmi kladný ohlas jsme zaznamenali na besedy s tématy Deprese a její prevence, Sebevraždy a sebevražedná jednání, Domácí násilí a nebezpečné pronásledování. Díky těmto aktivitám s radostí vidíme i první úspěchy v reálném životě účastníků těchto besed. Klienti se nebojí požádat o pomoc, svěří se i s problémy, jako je domácí násilí, a dokážou na základě vybudované důvěry hovořit o věcech, které byly ještě nedávno tabu. Strana 8 (celkem 15)

9 Odborné sociální poradenství Ze zákona: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,zpro středkování navazujících služeb, b) sociálně terapeutické činnosti, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Naše odborné sociální poradenství se orientuje na pomoc s finančními problémy klientů. Největší podíl na činnosti dluhové poradny v roce 2012 nesl Ing. Petr Beránek a ten o službě napsal: Poptávka po této službě označované veřejností jako dluhová poradna je v souladu s naším očekáváním. V průběhu roku se na nás obrátily stovky lidí, z nichž někteří se stali našimi dlouhodobými klienty. Potřebnost této služby a její časová náročnost jsou značné a my bychom rádi posílili naši personální kapacitu. Na to ale nemáme dostatek peněz. Potvrzuje se, že na mnoha jednáních by byla přínosem účast psychologů a právníků. Největší potíž spatřujeme v tom, že lidé řeší potíže se svojí dluhovou službou pozdě, často ve fázích typu soudní řízení a exekuce. Trápí nás také, že šanci na řešení úpadku oddlužením, tzv. osobní bankrot, má asi jen desetina lidí, kteří by toto řešení potřebovali. Důvody jsou dva: 1. obrovské předlužení, k němuž by při žádoucí a možné regulaci trhu půjčkami (např. prostřednictvím jednotného registru, jak je tomu v případě nemovitostí, vozidel apod.) nemuselo docházet, a 2. nezaměstnanost, resp. žádné příjmy. Pro zaměstnance naší společnosti jsme uspořádali kurz finanční gramotnosti. S využitím znalostí odborníků v oblastech finančnictví a právo jsme zahájili terminologií v oblasti finančnictví a končili jsme semináři o soudním vymáhání závazků a problematikou insolvenčních řízení fyzických osob občanů se zaměřením na tzv. osobní bankrot. Zásadní momenty ovlivňující naši činnost v roce ) Ukončení financování z IP KK v květnu 2012 spolu s nedostatečným zafinancováním z dotací MPSV nás přivedlo do úsporného/nouzového režimu, ve kterém pracujeme doposud. Chybějící finanční prostředky nás vedou k redukci nákladů až na hranici udržitelnosti služeb. V roce 2012 jsme žádnou službu nezrušili, ale byli jsme nuceni rozloučit se s několika kolegy a jejich úkoly rozdělit mezi zbývající zaměstnance, což se současným snížením mezd nebylo právě motivační opatření. Služby jsme díky pochopení zaměstnanců a jejich profesionalitě udrželi a za to všem kolegům patří naše poděkování! 2) Pokud jsme nad rámec základních činností v roce 2012 realizovali drobné projekty pro klienty, pak jen díky obětavosti našich zaměstnanců a s pomocí dárců, jejichž přízně si vážíme stále více. Strana 9 (celkem 15)

10 3) Společnou slabinou sociálních služeb s malým počtem zaměstnanců je nízká personální zastupitelnost. Na tento problém jsme opět narazili v roce 2012, když onemocněla vedoucí naší pečovatelské služby. Při řešení tohoto problému nám velice pomohla kolegyně Miriam Žáková DiS.(foto napravo), které tímto děkuji. Nesla velký podíl na tom, že se podařilo službu udržet. 4) Nikdo z nás nečekal, že budeme nuceni řešit výměnu vedoucí služby v Intervenčním centru. Naše bývalá kolegyně se vůči nám dopustila nepřátelského jednání, které vážně narušilo naše vztahy s vedením Karlovarského krajského úřadu, mezilidské vztahy s našimi kolegy a mohlo způsobit i vážné ekonomické problémy celé organizaci. Naštěstí pro nás všechny, po zralém rozhodnutí členů správní rady Mgr. Dagmar Herianové, Jany Pavlovicové a Ing. Teodora Rajdla, její angažmá u nás skončilo ukončením pracovního poměru ( 55 ZP). Říká se, že vše zlé bývá pro něco dobré, asi to tak bude Od léta 2012 máme novou vedoucí intervenčního centra paní Mgr. Evu Chalupníkovou Doležalovou, služba pracuje na plné obrátky a naše vztahy s náměstkem hejtmana Bc.Miloslavem Čermákem už jsou opět na otevřené a přátelské úrovni. 3) Pokračovali jsme v naší práci v Interdisciplinárním týmu při Městském úřadu Sokolov. Tento tým se snaží přispět k řešení kvality života občanů města Sokolov. Nadále spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování a s dalšími organizacemi, které se na činnosti Agentury v Sokolově podílejí. Připravujeme a realizujeme společné projekty s partnery ve městě Sokolov a v jiných lokalitách, např. se Střední školou živnostenskou Sokolov, o.s. Hartenberg, obcí Nebanice, Místní akční skupinou Sokolovsko a s mnoha dalšími subjekty. 4) Zvláštní pozornost věnujeme dceřiné o.p.s. Srdce a čin, protože doufáme, že se jí bude dařit zaměstnávat naše klienty a další lidi, kteří jsou na okraji společnosti, ale chtějí pracovat. Poděkování všem, kteří naši činnost podpořili Za naši společnost a za klienty velmi děkujeme všem, kteří nás podpořili jakoukoli peněžní částkou nebo jinou formou. Podpory si vážíme a informujeme o ní v souladu s příslušným ujednáním, vždy minimálně na našich internetových stránkách. Děkujeme i těm, kteří se našimi žádostmi o podporu zabývali, a sdělili nám negativní stanovisko. Věříme, že u nich uspějeme v budoucnosti s některou z dalších žádostí. MPSV Ze strany MPSV bohužel vnímáme největší propad ve financování našich služeb na rok Již počátkem roku 2011 bylo zřejmé, že ve výzvě, ze které byly financovány individuální projekty krajů, chybí peníze a pokud bude vyhlášena nová výzva, bude moci pokrýt jen malou část ze služeb financovaných v 1. kole individuálních projektů. Přesto se nad tímto zásadním ohrožením na MPSV nikdo nepozastavil, nepřipravil dofinancování služeb a peníze v rozpočtu MPSV na rok 2012 tak nestačily pro všechny potřebné služby. Strana 10 (celkem 15)

11 Od poloviny roku 2012 funguje naše organizace v nouzovém/úsporném režimu. Naše žádost o dofinancování z MPSV, podaná v termínu ministerského pokynu, byla zamítnuta pro vyčerpání rozpočtu, byť následně, po našem zamítnutí, ještě byla z MPSV dofinancována řada služeb. Rozdělování dotací z MPSV v roce 2012 nelze nazvat jinak než velký chaos. Navíc se ukázalo, že ministerstvo vedené duem Drábek/Šiška vystupovalo z pozice síly a tudíž šanci na dofinancování měli v roce 2012 spíše silní hráči, jako jsou Charita, Armáda spásy apod. Netransparentnost a nedodržování vlastních pravidel jsou bohužel i ke dni sepsání této zprávy nejviditelnější projevy této nejvlivnější instituce. tabulka s uvedením jednotlivých dotací z MPSV pro naše služby Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Karlovarského kraje Azylový dům pro jednotlivce a matky s dětmi v Sokolově Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Sokolově Pečovatelská služba se sídlem v Kynšperku nad Ohří Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb Dotace se státního rozpočtu prostřednictvím MPSV celkem Kč Individuální projekt Do konce května roku 2012 byla většina našich služeb zafinancována z Individuálního projektu Karlovarského kraje na podporu služeb socální prevence. Tento projekt byl financován z ESF OP LZZ, státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Karlovarského kraje. Dnes už můžeme hodnotit, že ukončením tohoto projektu skončilo období hojnosti a nastalo období hledání úspor a hledání dalších zdrojů pro spolufinancování našich služeb. Tento projekt připravila Agentura projekčního a dotačního managementu p.o. Karlovarského kraje ve spolupráci se sociálním odborem KÚ KK. tabulka ukazuje, kolik financí plynulo v roce 2012 z IP KK do jednotlivých služeb Azylový domy pro jednotlivce a matky s dětmi v pro okres Sokolov Intervenční centrum pro oběti domácího násilí pro Karlovarský kraj Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší pro okres Sokolov IP KK pro služby sociální prevence celkem Kč Karlovarský kraj Karlovarský kraj přispívá na naši činnost nezanedbatelnou částkou. Fond, který zastupitelstvo kraje na základě žádostí jednotlivých poskytovatelů a jejich posouzení odborem sociálních věcí pod vedením Ing. Stanislavy Správkové, rozděluje, každoročně roste. Naším přáním by samozřejmě bylo, aby fond byl co největší a Karlovarský kraj větší měrou kompenzoval snižování dotací ze státního rozpočtu ČR. Vnímáme, že je politická vůle ve všech stranách k jeho navýšení. To co se bohužel nejeví příliš optimisticky, jsou finanční možnosti našeho kraje, zejména v souvislosti s problémy, které má ROP Severozápad. tabulka ukazuje, kolik financí plynulo v roce 2012 z FNNO KK do jednotlivých služeb Azylový dům pro jednotlivce a matky s dětmi v Sokolově Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Karlovarského kraje Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb Pečovatelská služba se sídlem v Kynšperku nad Ohří Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Sokolově Fond pro nestátní neziskové organizace Karlovarského kraje celkem Kč Strana 11 (celkem 15)

12 Město Sokolov Pokud bude někdy vyhlašován titul Odpovědná obec, myslíme si, že Město Sokolov patří mezi jasné favority. Každoročně rozděluje ze svého sociálního fondu na podporu poskytovatelů sociálních služeb z řad NNO přibližně 8 milionů korun. Vážíme si spolupráce se Sokolovem a bude-li to v našich silách, rádi se zapojíme a podpoříme další jeho aktivity. Spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví pod vedením Mgr. Soni Zaschkeové a s vedením města zastoupenými Ing. Zdeňkem Berkou, Ing. Karlem Jakobcem, PhDr. Pavlem Čáslavou a dnes místostarostou pro soc. věci Mgr. Ladislavem Sedláčkem je příkladná. Vítáme zejména systém Prostupného bydlení, připravovaný s Agenturou pro sociální začleňování. Tento projekt by mohl mít pozitivní dopad na život řady občanů Sokolova a do budoucna se podílet na tom, že bude klesat počet neplatičů a dlužníků, zvyšovat počet spokojených nájemníků obecních bytů a dopad by měl být z dlouhodobého hlediska i finanční, protože vyšší výběr nájemného by měl umožnit údržbu více bytů ve vlastnictví města. Lokálnímu koordinátorovi Agentury panu Milanovi Greinederovi přejeme vytrvalost, optimismus a pevné nervy. tabulka rozdělení podpory ze sociálního fondu města Sokolov Azylový dům pro jednotlivce a matky s dětmi v Sokolově Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Karlovarského kraje Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb Odborné sociální poradenství - dluhová poradna Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Sokolově Sociální fond Města Sokolov přispěl celkem Kč Město Kynšperk nad Ohří Již několik let v řadě plní město svůj přílib podílet se na spolufinancování provozu naší pečovatelské služby Kč je nemalá částka a nebýt ji, řada uživatelů by pečovatelskou službu v Kynšperku nad Ohří a okolí již nemohla využívat. Nadační fond GSK Pokračování čerpání grantu Kč na projekt Kozí zahrádka. Zaměstnanci GSK Pokračování čerpání grantu Kč na rozvoj naší společnosti, které jsme využili na projekt Finanční gramotnost. Hermann Gutmann Stiftung, SRN, Norimberk 6800 EUR na výrobu a prodej dárkového zboží, prací klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří. TechSoup Česká republika Prostřednictvím softwarového dárcovského programu TechSoup Česká republika jsme získali od společnosti Microsoft software v celkové tržní hodnotě USD. Nadace OKD Kč na rekonstrukce koupelen v domě na půl cesty v Nebanicích. Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Kč na opravu druhé poloviny střechy domu na půl cesty v Nebanicích. Sdružení nájemníků Karlovy Vary Kč na podporu sociálních služeb Strana 12 (celkem 15)

13 Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o Kč získaných prodejem nápoje Cappy Hot a dárkových předmětů v rámci reklamní akce Vánoční kamion Nadace Terezy Maxové dětem Kč na pokračovací kurz německého jazyka pro 5 klientů domu na půl cesty. Nadace Vinci Kč na podporu sociálně terapeutických činností v domech na půl cesty. Bedřich Štolka Kč finanční dar na podporu sociálních služeb Potravinová banka Praha Potraviny v hodnotě Kč Jaroslav Jurík Věcný dar v hodnotě Kč dětské oblečení pro děti matek v domu na půl cesty. SLOT Game a.s Kč na zajištění činnosti a úhradu běžných nákladů. VOSS s.r.o Kč na krytí reklamních nákladů. Zoubek Ratmír Kč na sociální služby Obec Libavské Údolí Kč na provoz pečovatelské služby. Obec Kolová Kč na sociální služby. Lékárna Primula spol, s.r.o Kč dar na podporu činností domu na půl cesty Lékárna Primula spol, s.r.o Kč účelově vázaný dar pro klienty domu na půl cesty na řidičský průkaz Doris Rabus 8906 Kč výtěžek benefice Terese Fredenwall v Chebu Hana Studená 7700 Kč výtěžek z benefičního koncertu pro Azylový dům pro matky s dětmi Farní Charita Sokolov Kč na podporu sociálních služeb Ing. Zdeněk Berka senátor parlamentu ČR a starosta Sokolova Kč dar na podporu sociálních služeb Bengt Fiske, Švédsko Strana 13 (celkem 15)

14 Kč na podporu sociálních služeb Ing. Vladimír Šafařík 1500 dar na podporu sociálních služeb Za pomoc děkujeme také všem dobrovolníkům. Práce dobrovolníků je důkazem jejich životního postoje a ochoty naplnit ho konkrétními skutky. Naše ekonomika v roce 2012 Přiznání k dani z příjmů za rok 2012, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha poskytují kompletní číselné informace o našem hospodaření v roce Ve výroční zprávě zmiňujeme vybrané ukazatele. Oproti celkovým nákladům v r ve výši tis. Kč jsme v r museli vystačit se tis. Kč, což je pokles na 88 %. Největší pokles zaznamenaly osobní náklady, a sice z tis. Kč v r na tis. Kč, tedy na 85 %. Nakupované služby doznaly snížení z tis. Kč v r na tis. Kč, tj. na 87 %. Výnosy z poskytování ubytování pro uživatele našich služeb a z prodeje našich výrobků (Kocábka) jsme zvýšili z tis. Kč v r na tis. Kč, tedy o 10 %. Hospodářským výsledkem roku 2012 je ztráta 132 tis. Kč, kterou jsme pokryli z nerozděleného zisku minulých let. Připojená tabulka 2 obsahuje meziroční porovnání některých údajů z výkazů zisku a ztráty. Tabulka 2_Výtah z výkazu zisku a ztráty a meziroční porovnání vybraných údajů Položka Stav k [tis. Kč] Změna proti stavu k [tis. Kč] Náklady celkem z toho některé položky osobní náklady materiál nakupované služby Výnosy celkem z toho některé položky úhrady za pobyt provozní dotace přijaté příspěvky (dary) Zisk (ztráta) Výhled na rok 2013 Text VZ za rok 2012 vznikl v červnu 2013 a napjatá situace s financováním našich služeb stále trvá. Doposud nemáme sestavený rozpočet na rok 2013 a nedočkavě očekáváme výsledky II. kola dofinancování sociálních služeb vyhlášeného MPSV. Stejně jako v loňské zprávě na tomto místě potvrzujeme, že se budeme snažit překlenout finanční potíže a vytrvat v poskytování našich služeb lidem, kteří jsou sociálně vyloučení a kterým toto vyloučení hrozí. V Sokolově dne Robert Pisár Dagmar Herianová Lenka Klimešová ředitel předsedkyně správní rady předsedkyně dozorčí rady Strana 14 (celkem 15)

15 Strana 15 (celkem 15)

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pomoc v nouzi, o.p.s. IČ Sokolov, Fibichova 852, PSČ Výroční zpráva 2015

Pomoc v nouzi, o.p.s. IČ Sokolov, Fibichova 852, PSČ Výroční zpráva 2015 Pomoc v nouzi, o.p.s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 Výroční zpráva 2015 Obsah strana Důvod vzniku výroční zprávy 3 Zakladatelé 3 Správní a dozorčí rada 3 Druhy obecně prospěšných služeb

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s.

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s. Výroční zpráva 2008 Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah Úvod a základní údaje o společnosti str.3 Azylový dům popis a rozvoj poskytované služby v roce 2008..str.4 Personální obsazení.str.5 Využití kapacity str.5

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva 2009. Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah. Z historie...str. 3. Základní údaje...str. 4. Více o činnosti společnosti v roce 2009...str.

Výroční zpráva 2009. Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah. Z historie...str. 3. Základní údaje...str. 4. Více o činnosti společnosti v roce 2009...str. Výroční zpráva 2009 Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah Z historie...str. 3 Základní údaje...str. 4 Více o činnosti společnosti v roce 2009...str. 5 Další akce...str. 8 Ekonomika společnosti v roce 2009...str.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby 1. Dům na půl cesty Popis sociální služby Základním principem Domu na půl cesty je : - ubytování v prostředí podobném bydlení v domácnosti - zajištění úklidu,praní a žehlení,výměna ložního prádla - pomoc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Pomoc v nouzi, o.p.s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01. Výroční zpráva 2014

Pomoc v nouzi, o.p.s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01. Výroční zpráva 2014 Pomoc v nouzi, o.p.s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 Výroční zpráva 2014 Obsah strana Důvod vzniku výroční zprávy 3 Zakladatelé 3 Správní a dozorčí rada 3 Druhy obecně prospěšných služeb

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Změna zřizovací listiny

Změna zřizovací listiny Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4.5. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovala: Šárka Řehořová, vedoucí odboru Předkládá: Mgr. David Šimek Změna zřizovací listiny Město Svitavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA. člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA. člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství.. 4 3. Historie Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015

Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2015 Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2015 Statistika ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: Počet zájemců o sluţbu: 994 Uzavřených smluv: 559 (161 v rámci výkonu SPO) Celkem

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Farní charita Beroun Azylové domy

Farní charita Beroun Azylové domy Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby) V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 Vyškov, březen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více