DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY Zámecká 57, Sokolnice Zámecký zpravodaj Časopis Domova pro seniory Sokolnice II.ročník 12.číslo prosinec

2 Informace z domova Vážení, dovolte mi, abych Vám všem, jak uživatelům, zaměstnancům, rodinám a příbuzným, přátelům, obchodním partnerům, tak i všem lidem v úvodu posledního letošního Zámeckého zpravodaje, popřál klidné v míru prožité svátky vánoční, pokoj a hlavně pevné zdraví v novém roce Přeji všem nám, ať se s úsměvem a klidem v duši i nadále potkáváme a užíváme si spokojeného života nejen v našem domově, ale i mimo něj. MVDr. Petr Nováček ředitel domova Vážení přátelé, rok se sešel s rokem a je potřeba opět bilancovat, co se nám podařilo v tom letošním roce 2012 vybudovat, zlepšit, zkvalitnit, ale také si říci, co je potřeba ještě dotáhnout do konce a co nás tedy čeká v příštím roce I. v oblasti barierovosti: se podařilo zajistit finanční prostředky ve výši cca 2 milióny korun na opravu starého výtahu v zámecké budově s vybudováním výstupu mezipatra přímo na zámecké nádvoří. Tato výtahová zastávka velmi usnadní cestu všem uživatelům I. a II. oddělení, ale i personálu při práci; v součinnosti s chystanou opravou výtahu se provedly také opravy dveří a schodiště z této zastávky směrem na nádvoří 2

3 II. III. v hodnotě cca 130 tisíc korun s tím, že je již také upraven prostor k dobudování schodišťové plošiny pro vozíčkáře; cesty: byla provedena oprava cesty u domů č. 146 a 147, tedy Bílého domu a Hájenky, kdy se souběžně provedly opravy nefunkční kanalizace (cca 84 tisíc Kč); dále došlo k provedení oprav na nádvoří, a to předláždění všech vstupů do zámecké budovy, vydláždění ploch u kašny a části okapových chodníků (52 tisíc Kč); za finančního přispění OÚ Sokolnice 10 tisíci korun došlo k vybudování parkovacích ploch u zámecké kaple včetně chybějícího stání pro postižené v hodnotě asi 43 tisíc Kč; vybudování parkovací plochy před zámeckou budovou cca 40 tisíc Kč, opravy sklepení: při hledání chybějících volných prostor v domově, pro možné zkvalitnění poskytovaných služeb a také pro zkvalitnění péče o personál, došlo ke zjištění havarijního stavu stropní konstrukce uhelného sklepa pod zámeckým nádvořím a přistoupilo se k vypracování statických posudků a projektové dokumentace a následně byly zajištěny finanční prostředky ve výši cca 490 tisíc Kč a provedena celková oprava stropu sklepa; byla vyhotovena projektová dokumentace na přebudování tohoto uhelného sklepa na moderní šatny zaměstnanců (elektroinstalace, odpady, a další inženýrské sítě) a zažádáno o účelovou dotaci na tuto akci odvětvový odbor JMK, tyto posudky a projektová dokumentace byly v hodnotě cca 70 tisíc Kč; souběžně došlo k celkové prohlídce a vyčištění krechtového sklepa pod III. oddělením 3

4 IV. (cca 30 tisíc Kč) a následně bylo provedeno zaměření prostor a podána žádost o finanční prostředky na jeho přebudování z Regionálního operačního programu, tato žádost byla sice přijata, ale s výhradou, což nám dává pouze malou šanci na obdržení finančních prostředků z tohoto ROP; zámecký park: byla provedena úprava cest a ploch před novým zahradním altánem tak, aby bylo možno v tomto objektu pohodlně pořádat kulturní akce (cca 15 tisíc Kč); byl vypracován a předložen projekt na revitalizaci stromové zeleně na MŽP, tento projekt byl odsouhlasen a schválen a v následném VŘ byl vysoutěžen v celkové výši cca 890 tis. Kč. Na základě znaleckého posudku ing. Žižlavské bude provedeno vykácení rizikových stromů, odborný prořez a následná dosadba, tyto práce budou dokončeny do ; za Hájenkou bylo provedeno celkové vyčištění lesoparku směrem k ovocnému sadu a oboře v hodnotě cca 30 tisíc Kč; V. zámek: z investičních akcí musíme jmenovat hlavně celkovou opravu vstupních zámeckých vrat v hodnotě 470 tisíc korun; vybudování elektronizace všech vstupů do zámecké budovy a na nádvoří v hodnotě 810 tis. Kč. Toto optické uzavření všech prostor zámku umožní pohyb všech klientů v daných prostorách. V příštím roce připojíme ještě prostory Růžové zahrady; byla provedena také celá řada drobnějších oprav, jako např. o elektroinstalace a topení v prádelně včetně zvětšení prostor v hodnotě cca 47 tisíc Kč a byl zpracován projekt na celkovou 4

5 rekonstrukci prádelny, která bude realizována v r případně 2014, o zvětšení vstupních otvorů do koupelen, zhotoveny nové a vyměněny zasouvací posuvné dveře, tato akce činila ve finančním vyjádření cca 65 tisíc Kč; o oprava rozlučkové místnosti (cca 15 tisíc Kč), o malování v kancelářích, na chodbách, ale i pokojích klientů (cca 30 tisíc Kč); o pořízení nových koberců do kanceláří (cca 20 tisíc Kč). VI. Z pořízení majetku je nutné jmenovat: o došlo k poměrně velké modernizaci PC sítě nákupem tří nových počítačů a dvou tiskáren, nového úložiště fotografií a antivirových programů (cca 80 tisíc Kč); o ze zdravotních pomůcek jsou to především 7 ks nových elektronických lůžek (140 tisíc Kč), matrací s pulsátorem i běžných matrací, kyslíkový koncentrátor (cca 35 tisíc Kč), pedálový trenažér; o pro možnost zabezpečení osobních cenností byly nainstalovány na všech odděleních trezorky všem klientům v hodnotě 15 tisíc Kč; o nový kontejner na odpad (8 tisíc Kč), prezentační tabule, kuchyňka pro klienty a pro personál na II. oddělení (cca 28 tisíc Kč) a další. Závěrem je také potřeba říci, že byla vypovězena nevýhodná smlouva s firmou Mile spol. s.r.o., čímž vznikla domovu úspora cca 145 tisíc Kč ročně. Také byla provedena energetická analýza v zámku i domcích zámeckého parku, na jejímž základě byla snížena rezervovaná kapacita s předpokládanou každoroční úsporou cca 25 tisíc korun. Dále, v návaznosti na zjištění, budou provedeny opravy v roce 2013 jako okapové chodníky, také topení a komíny v Bílém domě a 5

6 Hájovně, jejichž součástí bude i měření a regulace spotřeby plynu, kdy se také předpokládá úspora ve spotřebě plynu. Z investic se budeme snažit o dokončení již zmiňovaných šaten, dobudování zdviže k výtahu z nádvoří do zámku, schodišťové plošiny k jídelně, nebo zakoupení traktoru - pomocníka pro údržbu vše v hodnotě cca 4 mil. Kč. Nevzdáváme se ani přípravy pro vybudování pavilonu nebo domků jako IV. oddělení na louce u Bílého domu. Budeme pokračovat na snižování počtů vícelůžkových pokojů, hlavně 7 či 6 lůžkových a snahou o zřízení společenské místnosti v zámecké budově pro I. a II. oddělení. Nesmíme ale jen vypočítávat technické, materiální nebo finanční realizace. Musíme všem připomenout velkou a obětavou míru práce veškerého personálu, péči, kterou věnují všem klientům a uživatelům našeho domova, což není vždy snadné. Všichni usilujeme o to, aby se v našem domově všem žilo co nejlépe, a já věřím, že se budeme minimálně tak snažit i v novém roce. MVDr. Petr Nováček a Ing. Naděžda Ustohalová Personální oblast V roce 2012 se neudály v personální oblasti příliš velké změny. Během měsíce dubna odešel do starobního důchodu pracovník vrátnice pan Zdeněk Tichý. V tomto měsíci nastoupila na toto uvolněné místo paní Ludmila Skopalová. Od května byl přeřazen na úsek úklidu pracovník vrátnice pan František Sekanina, který zde na poloviční úvazek zabezpečuje hlavně úklid venkovních prostor domova. Na vrátnici byl v květnu přijat pan Zdeněk Harvánek. Od měsíce srpna byl zřizovatelem schválen nástup provozního technika pana RNDr. Petra Hájka, v jehož kompetenci je zajišťování všech 6

7 provozních činností, dohlížení nad stavebními pracemi apod. Od začátku roku bude obsazena volná pracovní pozice na aktivizačním úseku. Ke konci roku 2012 je podle schváleného limitu zřizovatele JMK v domově následující stav zaměstnanců, který naplňujeme. Všeobecná sestra 13 Pracovnice v sociálních službách 28 Fyzioterapeut 2 Úklid 7 Kuchyně 6 Údržba 2 Vrátnice 5 Prádelna 2 Švadlena 1 Skladnice 1 Sociální pracovnice 2 Aktivizace 1 THP 6 Jiřina Rábová Ohlédnutí za listopadem Co se událo v měsíci listopadu na I. oddělení? Měsíc listopad už tradičně bývá ve znamení sychravého a nevlídného počasí, i ten letošní nás ničím výjimečným nepřekvapil. A tak jsme, společně s našimi klienty, byli vděčni za teplo našeho domova a společně jsme trávili chvíle u našich aktivit. 7

8 První středu v měsíci jsme se opět rádi dozvěděli, co že se to děje nového doma i ve světě. Aktuálním tématem byla blížící se volba prezidenta a tak jsme tuto otázku probírali ze všech stran. Zavzpomínalo se na ty dobré i na ty špatné, a na jejich zásluhy. Středa s datem 14. listopadu již byla věnována pomalu se blížícím Vánocům. Společně s našimi klienty jsme z nastřádaného ovoce krájely křížaly, abychom je mohly nasušit a vyrábět z nich řetězy na vánoční výzdobu. Práce nám při uvařené čerstvé kávě šla od ruky jedna radost. O týden později jsme se měli věnovat výrobkům z keramiky, ale pro nedostatek materiálu byla tato aktivita odložena a věnovali jsme se poslechu dechové hudby, u kterého si celé osazenstvo pobrukovalo a prozpěvovalo. Tentokrát přišel k chuti ovocný čaj. Středu, 28. listopadu, jsme strávili pečením, tentokrát slaného pečiva. Zvolili jsme, již tolikrát osvědčené listové těsto, tentokrát na slaný způsob. Hotové výrobky byly křupavoučké a velice chutné. Už se všichni těšíme na blížící se měsíc prosinec, který se určitě odrazí i na chystaných aktivitách. Budou plné vánočních řetězů, pečení a povídání o nejkrásnějších svátcích v roce. Kolektiv I. oddělení 8

9 Co se událo v měsíci listopadu na II. oddělení? Měsíc listopad začal celozámeckou akcí S písničkou je každý mlád a na světě rád. Pan Mikulčák se svojí partnerkou přišli klientům našeho zámku zazpívat známé šlágry. Klienti se velmi dobře bavili a byli rádi, že si mohly zazpívat a pobavit se. Dalším světlým bodem byla paní Eva se svými pejsky. Klientky vždy velmi rády a s láskou uvítají tyto čtyřnohé miláčky. Že jsme trávily čas hraním binga a kostek, to už tady snad ani nemusím zmiňovat. Tyto velmi oblíbené hry hrajeme každý měsíc. Úžasnou aktivitu vymyslela klientkám sestřička Dadka, když přinesla sušičku na ovoce a pár krásných jablíček. Klientky si udělaly spoustu dobrých křížal. Konec měsíce jsme si zpestřily výrobou keramiky. Pod rukama našich klientek se takřka během okamžiku rodily myšičky, ježci, korálky a různé jiné roztodivné a taky roztomilé věci. Listopad jsme zakončily pečením slaných šneků a slaných štrůdlů. Za tuhle akci bych chtěla poděkovat jmenovitě paní Holasové, paní Forejníkové, paní Tomanové a sestřičce Nikolce. Děkuji mockrát. To je z listopadu vše a už se můžeme těšit na prosinec, kdy nás čeká Mikuláš a různé jiné příjemné věci spojené s Vánocemi. Kolektiv II. oddělení 9

10 Co se událo v měsíci listopadu na III. oddělení? Sychravý listopad definitivně ukončil naši každodenní pohodovou siestu na nádvoří, osiřel i park s holými stromy. Již jen pár otužilců sportovního ducha podniká pravidelné procházky přírodou třeba pan Pánek, bývalý voják z povolání, ve společnosti přítelkyně svého syna a přítulného zlatého retrívra Sonyho. Tento veselý a přátelský krasavec se zlatým srdcem silně konkuruje všemi oblíbenému bělostnému Dexovi sestřičky Jany a plnými tlapkami rozdává spoustu radosti nejen svému páníčkovi, ale všem kdo zatouží pohladit si jeho hedvábný kožíšek a zahledět se do jeho nádherných dobráckých očí. Zkrátka nepřijdou ani ti, kdo jsou upoutáni na lůžko těm zase přinášejí pohodu a pocit sounáležitosti s živým tvorem spolu se spoustou lásky dvě kamarádské terapeutky z rodu Lassie v menším vydání. Ležící klienti nejsou ošizeni ani o žádnou, nebo téměř žádnou z mnoha dalších aktivit, které podnikáme na oddělení, ať už je to reminiscenční terapie, poslech hudby na přání S tím malým rozdílem, že zatímco ostatní podnikají tyto aktivity společně, jim se věnuje aktivizační pracovnice Liduška (anebo někdo další z našeho kolektivu) individuálně a to rozhodně není žádná ztráta, spíš malé privilegium. A co všechno jsme podnikali v listopadu na našem oddělení? Kromě obvyklých činností, jakými jsou čtení na pokračování, procvičování paměti či pravidelná společná návštěva oblíbených zpívánek, jsme si vyrobili třeba vkusnou krabičku na ubrousky k programu Bon apetit Dobrou chuť, který má zpříjemnit naše každodenní stolování, anebo první hezké ozdoby k adventní výzdobě oddělení. Nejenže je teď prostředí, ve kterém žijeme, zase o něco hezčí, a to díky nám, ale ještě jsme si pěkně procvičili hbitost našich prstů i představivost. A samozřejmě jsme společně se sestřičkami celé naše oddělení k nadcházejícímu adventu vkusně vyzdobili. Teď už jen čekáme, až přijde Mikuláš a po něm Ježíšek. (Ale nezahálíme a ani zahálet 10

11 nebudeme každý den určitě naplníme nějakou hezkou a zábavnou činností.) Za kolektiv III. oddělení Jarka Buchalová Nabídka aktivizací aktivizací činností v prosinci I. oddělení Každé pondělí: Paměťové hry Každé úterý: Hudební návraty-poslech hudby na přání Každý čtvrtek: Filmové návraty Každý pátek: Reminiscenční dopoledne-vzpomínání při kávě Středa ,,Mikuláš -posezení, nadílka, poslech koled, 11

12 Středa ,,Keramika - výrobky s vánoční tématikou Pečeme linecké cukroví Středa ,,Aromaterapie kouzlo vánoc, poslech vánočních koled, ochutnávka cukroví Zveme Vás také na zdobení vánočních stromečků datum bude upřesněno dodatečně Srdečně všechny zve kolektiv 1. oddělení II. oddělení každé pondělí - Bingo, deskové a karetní hry, domino atd. dle výběru klientek od 10:00 hod. každé úterý - výroba dekoračních předmětů nebo vaření (dle výběru klientek) od 10:00 hod. každou středu - Zuzka skupina od 10:00 hod. - Dáša aktivizace imobilních klientek od 10:00 hod. každý čtvrtek - Bingo, deskové a karetní hry, domino atd. dle výběru klientek od 10:00 hod ,00 - Mikulášská besídka ,00 - vaření vánočního punče Silvestrovské rejdění Na všechny akce klientky srdečně zveme! 12

13 III. oddělení Pondělí - aktivizace imobilních klientů Úterý - výroba dekoračních předmětů, výzdoba oddělení Středa - taneční terapie Čtvrtek - stolní hry Pátek - poslech hudby na přání, zpívání Po-Pá ve 13.00hod. individuální nebo skupinové čtení. Na vaši účast se těší kolektiv III. oddělení. Nabídka celodomovních aktivit v Pátek Mikulášská besídka s nadílkou na odděleních od 10:00 hodin na I. oddělení Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Pondělí BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na I. oddělení Čtvrtek VÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCU od 15:00 hodin v jídelně Pátek Návštěva dětského divadelního představení ELCE PELCE DO PEKELCE sraz u vrátnice v 8:00 hodin 13

14 Úterý Vánoční přání žáků ZŠ Dambořice od 10:00 hodin na jednotlivých oddělelních Čtvrtek Vánoční posezení s hudbou pro klienty od 13:30 hodin v jídelně Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení V měsíci prosinci slaví své narozeniny Dušková Irena Fejtová Marie Horák františek Klementová Eva Tyl Josef Baričáková Zuzana Černá Alena Konečná Irena Kořínková Jitka Kotoučková Ivana Rusiňáková Jaroslava Sedláková Vladimíra Blahopřejeme! 14

15 Vaculová Věra Kučerová Božena Nové tváře Vítejte mezi námi! Sněhová královna 15 III. oddělení II. oddělení Pomerančová stránka Jistě si všichni vzpomínáte, jak jste svým dětem vypravovali pohádky. Mezi těmi pohádkami byla jedna obzvlášť krásná, přímo stvořená pro tento vánoční čas. Byla to pohádka o sněhové královně od dánského pohádkáře Andersena. Někteří z vás se možná rozpomenou i na půvabný sovětský kreslený film o malém Kájovi a statečné malé Gerdě. Ten příběh si nyní budeme vyprávět, protože to není jen pohádka pro děti. Je to překrásné podobenství o boji dobra a zla. Za dávných časů vytvořil jeden čaroděj kouzelné zrcadlo. A protože to byl čaroděj moc zlý, bylo i zrcadlo plné zla. Všechno dobré a krásné se v něm zmenšilo a zošklivělo. A všechno zlé a ošklivé se v tom zrcadle zdůraznilo. Čarodějovi učedníci chtěli zrcadlo plné zloby dopravit i do nebe, aby se vysmívali andělům. Zrcadlo jim ale vyklouzlo z rukou a z té obrovské výšky spadlo na zem. Roztříštilo se na milióny miliónů střepů, střípků a střepinek maličkých jako zrnko prachu. Komu taková střepinka padla do oka, ten na světě viděl jen to ošklivé. Některým lidem se střepinka dostala až do srdce a to se pak proměnilo v kus ledu

16 V jednom velkém městě žily dvě chudé děti, které se měly rády jako bratr se sestrou. Jmenovaly se Káj a Gerda. Bydlely v malých komůrkách v podkroví. Zjara a v létě sedávaly ve stínu růžových keřů. V zimě přikládaly na zamrzlá okna nahřátý penízek a tímto kukátkem pozorovaly svět venku. Babička jim vyprávěla pohádky třeba o mocné Sněhové královně Jednoho večera uviděl Káj kukátkem v ledu velikánskou vločku. Rostla a rostla, až z ní byla vysoká žena zahalená milióny třpytivých ledových krystalků. Kývala na něho jako by ho zvala ven do mrazu. Ulekaně uskočil od okna a schoval se v postýlce. Brzy poté nastala obleva a přišlo kouzelné jaro. Děti opět sedaly pod růžovými keři a prohlížely si obrázkovou knížku. Najednou Kájovi cosi padlo do oka a silně ho píchlo u srdce Pamatujete si ještě na to zrcadlo plné zloby? To střepinka z toho zrcadla padla Kájovi do oka a zapíchla se mu až do srdce. Pokřivila mu pohled na svět a jeho srdce změnila na kus ledu. Začal být zlý na Gerdu, otrhal růžové keře, za zády se poškleboval hodné staré babičce i lidem z celé ulice. Když přišla další zima, nechtěl Káj sáňkovat s Gerdou. Vydal se na velké náměstí. Nejodvážnější chlapci tam přivazovali své sáňky k selským saním taženým koňmi. Tu přijely velké bílé sáně tažené bělouši. Káj přivázal k saním své malé sáňky a veliké sáně vyrazily. Proletěly městem a zamířily do polí. S větrem o závod letěly 16

17 zasněženou krajinou. Káj měl strach, ale nedokázal se od bílých saní odpoutat. Chtěl se modlit o pomoc, ale vzpomněl si jen na velkou násobilku. To způsobila střepina v srdci. Potom sáně zastavily a vystoupila z nich bělostná paní oděná v zasněženém medvědím kožichu. Byla to sněhová královna Vyzvala Káje, aby si sedl vedle ní a políbila ho na čelo. Káj rázem zapomněl na kamarádku Gerdu a všechny doma. Už se Sněhové královny nebál. Zdála se mu nejkrásnější a nejlepší bytostí na světě. A sáně letěly nad krajinou nekonečnou polární nocí. Dole pod nimi vyli vlci a nad nimi zářil obrovský měsíc. Když se Káj nevrátil domů, myslili si všichni, že zahynul, že se utopil v řece. Jeho kamarádka Gerda tomu však nechtěla uvěřit. Zjara se ho v lodičce vydala hledat. Brzy připlula ke krásné květinové zahradě. V barevném domečku tam žila příjemná stará paní. Hezká a milá Gerda se jí tak zalíbila, že ji očarovala, aby s ní navždy zůstala. Gerda zapomněla na Káje i na to, že ho hledá. Jakmile však uviděla růže, na vše se rozpomněla a z kouzelné zahrady uprchla. Moudrá vrána jí pak ukázala cestu do zámku - s princeznou tam prý žije chlapec, který se podobá Kájovi. Ani v zámku však Gerda svého kamaráda nenalezla. Princezna jí ale darovala zlatý kočár s koňmi, aby se Gerdě snáze putovalo. Avšak zář zlatého kočáru přilákala loupežníky. Ubohou Gerdu odvlekli do zříceniny hradu, ve které se skrývali. Měla si zde hrát s dceruškou vousaté loupežnice. Milá a líbezná Gerda si ale brzy získala srdce loupežnického děvčátka. Malá loupežnice byla upřímně dojatá Gerdiným putováním za ztraceným kamarádem. Darovala jí svého krotkého soba a pomohla jí uprchnout. Sob statečně nesl Gerdu mrazem a sněhovou vánicí do Laponska a potom do Finska., až na samé hranice ledové země Sněhové královny. Dál už musela sama. Byla bez střevíčků a proti ní se řítily obrovské sněhové vločky veliké jako oškliví dikobrazi. Byli to strážci sněhové královny. Zoufalá Gerda se začala modlit. A mrznoucí pára jejího 17

18 dechu začala na sebe brát podobu malých andělíčků a ti zahnali strašlivé vločky na útěk. Malý Káj seděl u zamrzlého jezera v ledovém zámku osvětleném severní září. Z kousků ledu sestavoval různé obrazce a rozličná slova. Jedno slovo však nikdy sestavit nedokázal, slovo věčnost. Kdyby se mu toto slovo povedlo sestavit, sněhová královna by mu vrátila svobodu. Gerda vešla do ledového zámku bránou z ledového vichru. Objala Káje promodralého zimou, ale on dál seděl chladný jako kus ledu. Gerda se nešťastně rozplakala. Jakmile dopadly její horké slzy na Kájovu hruď, rozpustily led jeho srdce. Káj se rozplakal a slzy vyplavily začarovanou střepinku z jeho oka. Poznal kamarádku Gerdu a radostně ji objal. A Gerda Káje líbala a líbala Bylo to tak krásné, že i kousky ledu radostí tančily. A když se unavily, samy vytvořily to slovo, na kterém závisela Kájova svoboda. Káj a Gerda vyšli z ledového zámku a vraceli se domů. A v jejich městě bylo kouzelné jaro a kvetly tam růže. A co říci na závěr? Snad jen slova staré moudré Finky, že nikdo nemůže dát Gerdě větší moc, než tu, kterou už má, moc, která tkví v jejím srdci. Takové srdce plné obětavé lásky vždy zvítězí nad sebevětší mocí zlá. Jaroslava Buchalová Je Betlémská hvězda hvězdou? Zřejmě každý zná legendu o Betlémské hvězdě, která podle Bible dovedla tři mudrce z Východu do Betléma, kde se narodil Ježíš. Přinesli mu dary a hvězda je pak odvedla zpět. Bylo to opravdu tak? To se dnes asi už nedozvíme, ale existuje mnoho teorií o této události. O co se vlastně jednalo. Betlémská hvězda bývá zobrazována jako kometa svítící v Betlémě nad chlévem s Ježíšovou rodinou. Nikdo 18

19 dodnes nedokáže přesně určit, o jaký nebeský úkaz tehdy šlo. Některé teorie tvrdí, že šlo o roj meteoritů, jiné hovoří o konjunkci planet (těsné přiblížení planet na obloze). Také to mohla být skutečně kometa, nová hvězda, nebo dokonce supernova. Nejnovější teorie se vracejí k myšlence, že to byla právě supernova, která náhle zvýší svou jasnost až stomilionkrát. V naší Galaxii vzplane supernova přibližně jednou za několik století. V tomto tisíciletí podle záznamů to bylo v letech 1006, 1054, 1572 a Domněnka, že v případě Betlémské hvězdy šlo o supernovu vznikla již dříve. Slavný spisovatel sci-fi románů sir Artur C. Clarke uveřejnil v padesátých letech minulého století článek, v němž dokazoval, že supernova, která vybuchla před třemi tisíci lety byla jasnější než Polárka. V roce 1977 byla zveřejněna studie, která v souvislosti s Betlémskou hvězdou prezentovala čínská pozorování v období kolem předpokládaného narození Krista. Je zaznamenáno, že mezi 19. březnem a 7. dubnem roku pět př.n.l. zaregistrovali čínští astronomové jasnou záři nedaleko souhvězdí Kozoroha. Na obloze byla viditelná sedmdesát dní, což by odpovídalo i biblickému podání o tom, že hvězda přivedla mudrce do Betléma, pak jim ukázala cestu zpět na Východ a trvalo to právě 70 dní. Všeobecně se usuzuje, že Kristus se narodil několik let před začátkem našeho letopočtu, takže by uvedené roky i měsíce souhlasily. Pokud by mělo jít o supernovu, tak by tak dlouho zářit nevydržela, navíc dnešní výzkumy popírají, že by v období na přelomu letopočtu došlo ke vzplanutí supernovy. Připouští se tedy, že možná šlo o pouhou novu, tedy hvězdu, která zvýší svoji jasnost během několika dní pouze desettisíckrát. Stejně pravděpodobné jsou i další, snad s výjimkou komety, o níž se obvykle v souvislosti s Betlémskou hvězdou hovoří nejčastěji, ale kterou by tehdejší hvězdáři zcela jistě zaregistrovali a dochovaly by se o ní záznamy nebo nějaká svědectví. Je pravdou, že poprvé Betlémskou hvězdu 19

20 spodobnil do podoby komety italský malíř Giotto di Bondone ( ), a to v roce 1304 na fresce Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Dílo bylo pravděpodobně inspirováno úkazem Halleyovy komety z roku Tedy s Betlémskou hvězdou to nemá nic společného, ale později se nad Betlémy zobrazovala hvězda s ohonem. Je otázkou, zda se tuto záhadu, co byla Betlémská hvězda, která ožívá vždy s příchodem vánočních svátků, podaří vůbec někdy s naprostou jistotou zodpovědět. Pokud si pověsíme nad jesličky hvězdu, bude to zřejmě ona klasická ladovská kometa s dlouhým ohonem. Není důležité, že o kometu s největší pravděpodobností skutečně nešlo, je hezká a k Vánocům patří. Nám, nám, narodil se! 20 RNDr. Petr Hájek Dlouholetý redaktor Svobodné Evropy Michal Želiar jednou vyprávěl o dvojích krásných Vánocích ve svém životě. První se odehrály v jeho dětství. Měl pět let a byly to na první pohled velmi smutné Vánoce poprvé chyběla mamička, kterou nedávno odvezl černý vůz. Jakožto malé dítě samozřejmě plakal. Tu za ním přišla jeho devítiletá sestřička Marianka a ptala se ho: Proč pláčeš? Není tady mamička, posteskl si. Marianka mu odpověděla: Podívej se, Miško, ven, kolik je tam hvězdiček a uvidíš tam také naši mamičku. Miško vyšel ven, podíval se na hvězdnou oblohu a tu se stal zázrak, mezi hvězdami svou mamičku skutečně uviděl Radostně si s Mariankou zazpívali Narodil se Kristus Pán. Uplynula léta. Miško dospěl, zúčastnil se Slovenského národního povstání A opět přišly na první pohled velmi smutné Vánoce. Psal se rok 1951, bylo krátce po procesech s vlastizrádci, Milada Horáková stejně jako generál Heliodor Píka byli již popraveni. Ani

21 Michal Želiar nemohl na Slovensku dále zůstat a s pomocí českých vlastenců překročil hranice. Vánoce trávil v utečeneckém táboře v Rakousku. Seděli u chudého vánočního stolu a vraceli se ve vzpomínkách domů. Kdosi vytáhl kytaru a začali zpívat české a slovenské koledy Narodil se Kristus Pán, Tichá noc a samozřejmě i překrásnou národní píseň Slovenské mamičky pekných synov mate, vychovaly ste jich, na vojnu je dáte. A opět byl smutek pryč. Ty chudé Vánoce byly opravdu krásné a veselé. A tak tomu je i v našich vzpomínkách, milí čtenáři. I naše Vánoce mohou být někdy smutné, a přesto do nich zaznívá ta krásná vánoční píseň nám, nám narodil se! Dejme proto výhost smutným Vánocům a uvědomme si, že adventní neděle nejsou pouze ty bronzové, stříbrné a zlaté, které by se klidně mohly nazývat i nerozumné. Nejde přece o to, kolik máme dárků, ale o dar radosti, o to, zda se nad těmi dárky rozzáří oči, především malých dětí. Vzpomínám na jedny chudé vánoce v padesátých letech. Babička dala sestřičce Helence pod stromeček kočárek s panenkou a oči čtyřletého děvčátka zářily stejně jak oči šedesátileté babičky. Po letech jsem pochopil pravdivost Kristových slov lepší je dávat, než brát. Vždyť i pro nás platí nám, nám narodil se! Mgr. Josef Bobrovský, farář CČH v.v. 21

22 Před námi je krásný vánoční čas, v neděli bude poslední adventní neděle a tak se společně pojďme podívat, co znamenal advent v dávných dobách. PŘÁSTKY Vánoční tradice Po svátku svatého Martina začínaly přástky a trvaly až do čtvrté adventní neděle. Každý večer se scházela děvčata s kolovratem a s košíčkem lnu v některém stavení, kde měli velkou světnici. Zde si rozestavily své kolovraty do kruhu a předly len. Po Vánocích se předlo zpravidla celou zimu až do masopustu. V době masopustu se slavívala tzv. dlouhá noc, při které přadlena, která napřela nejvíce, byla zvolena za královnu dlouhé noci. Každá královna si musela zvolit svého krále, který ji musel vyhotovit vrkoč, který se podobal homoli cukru. Na kulatém, barevným papírem obloženém prkénku byl položen upečený věnec, v něm byly zastrčeny hůlky, na 22

23 kterých byl naražen další o něco menší věnec. Vrkoč míval i šest věncových pater. Na samotném vršku bývala rozmarýna a strakaté fábory. Z části peněz, které přadleny utržily za přízi, si vystrojily hostinu, na kterou si každá přadlena mohla pozvat svého vyvoleného. Všem ostatním byl vstup na hostinu zakázán. NÁVŠTĚVY BARBOREK Večer před svátkem svaté Barbory chodívaly do vsi Barborky. Oděny byly bíle a přes obličej mívaly bílý závoj. Bílá barva symbolizovala čistotu a nevinnost. Většinou chodívaly ve dvojicích, z nichž jedna měla v ruce košík s jablky, ořechy a cukrovím, kterým podarovávala malé děti. TRADICE KVETOUCÍCH BARBOREK Velmi známým zvykem bývalo řezání třešňové větvičky barborky a to nejen na ozdobu světnice, ale také pro údajnou čarovnou moc. Uříznutá barborka se vložila do nádoby s vodou a čekalo se až vykvete. Kolikátý den od uříznutí větvičky vykvetla, tolikátý měsíc v následujícím roce bude pro majitele větvičky tím šťastným. Kvítek z barborky ukrytý za šněrovačkou prý měl tu moc přivábit chlapce, na kterého děvče myslelo. Věra Marková Štědrovečerní zvyky Máme je spojeny se Štědrým dnem stejně jako smaženého kapra, koledy a vánoční pohádku v televizi. Některé z nich patří ke klasice, která se dodržuje téměř v každé domácnosti, jiné jsou poněkud opomíjené nebo polozapomenuté. Pojďme si trochu osvěžit paměť štědrovečerní zvyky dodají svátečnímu večeru magickou atmosféru a potěší nejenom děti. 23

24 Zvyky přinášející štěstí U stolu by měl sedět sudý počet lidí. Lichý počet přináší smůlu. Než usedneme k večeři, připravíme vše potřebné, abychom nemuseli vstávat od stolu. Lidé věřili, že by se rodina o dalších Vánocích sešla celá. Jmelí nosí štěstí tomu, kdo pod ním projde a tomu, kdo je jím obdarován. Kdo si jej koupí sám pro sebe, tomu štěstí nepřinese. Na Štědrý den nic nekupujeme, nepůjčujeme ani neprodáváme. Přineslo by nám to neštěstí. Aby byly doma peníze a blahobyt Do peněženky schováme šupinu ze štědrovečerního kapra, aby byla stále plná peněz. Čočka rozsypaná na svátečním stole přinese do domu peníze. Na stole je při štědrovečerní večeři tolik jídla, že se každý nají dosyta a ještě zbude. To je záruka rodinného blahobytu a hojnosti v příštím roce. Zvyky zaručující zdraví Na Štědrý den jíme houby, abychom měli štěstí v rodině, zelí, aby nás chránilo před zimnicí, knedlíky, aby byla rodina stále sytá, řepu, aby nás chránila před úplavicí a bobule jalovce, aby nás chránily před morem. Rybí polévku jíme pomalu, jedině tak budeme dlouho živi a zdrávi. Vykoupeme-li se tento den v mlýnském náhonu, celý příští rok budeme zdraví. Když si před zasednutím ke stolu stoupneme bosou nohou na sekeru ležící na zemi, nebudou nás v příštím roce bolet nohy. Věštění budoucnosti Chceme-li vědět, co nás čeká v příštím roce, vyzkoušíme lití olova do studené vody. Podle vzniklých tvarů hádáme, co nás čeká a nemine. Když rozkrojíme jablko napříč, hvězdička znamená štěstí, křížek neštěstí. Svobodné a nezadané dívky se mohou dovědět, zda se příští rok vdají: postaví se zády ke dveřím a do pravé ruky vezmou pantofel nebo střevíc, který hodí za sebe. Míří-li střevíc špičkou ke dveřím, může dívka očekávat svatbu a odchod z domu. 24

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám

SUCHDO L SKÉ L ISTY. K říjnovým komunálním volbám SUCHDO L SKÉ 62010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nová Rada městské části str. 4 Úsporná opatření od 1. 1. 2011 str. 7 Kroužek mladých hasičů str. 8 stojí za zapsání

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Prosinec 2013 číslo 6 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte, abych v tomto posledním čísle provedl malou rekapitulaci roku 2013 a nahlédl do

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby?

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 9 2/2012 Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? V pondělí 13. 2. 2012 uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2012 1 PF 2012 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem vedení radnice a samozřejmě i jménem svým popřál všem občanům našeho města vše nejlepší do nového roku, hodně

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert.

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert. PROSINEC 2010 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 2. října 2010 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více

Všem je nám známo, že bez finančních

Všem je nám známo, že bez finančních SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, blíží se konec kalendářního roku a s ním i prostor pro bilancování a malé ohlédnutí za jeho průběhem. Všem je nám známo, že bez finančních prostředků se investiční akce

Více

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka.

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka. NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU,, S PANEM MÍSTOS OSTAR AROS OSTOU OU A SE ZÁSTUPKYNÍ DO MĚSTSKÉHO SKÉHO ZASTUPITELS TUPITELSTVA Na konci rok oku každý člověk tak trochu bilancuje své úspěch

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 1/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 Vážení čtenáři Hulíňanu, mayské výpočty konce světa se naštěstí nepotvrdily, tak mi dovolte prostřednictvím tohoto úvodníku popřát vám všem šťastný nový rok 2013. Určitě

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více