DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Zámecký zpravodaj. Časopis Domova pro seniory Sokolnice"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY Zámecká 57, Sokolnice Zámecký zpravodaj Časopis Domova pro seniory Sokolnice II.ročník 12.číslo prosinec

2 Informace z domova Vážení, dovolte mi, abych Vám všem, jak uživatelům, zaměstnancům, rodinám a příbuzným, přátelům, obchodním partnerům, tak i všem lidem v úvodu posledního letošního Zámeckého zpravodaje, popřál klidné v míru prožité svátky vánoční, pokoj a hlavně pevné zdraví v novém roce Přeji všem nám, ať se s úsměvem a klidem v duši i nadále potkáváme a užíváme si spokojeného života nejen v našem domově, ale i mimo něj. MVDr. Petr Nováček ředitel domova Vážení přátelé, rok se sešel s rokem a je potřeba opět bilancovat, co se nám podařilo v tom letošním roce 2012 vybudovat, zlepšit, zkvalitnit, ale také si říci, co je potřeba ještě dotáhnout do konce a co nás tedy čeká v příštím roce I. v oblasti barierovosti: se podařilo zajistit finanční prostředky ve výši cca 2 milióny korun na opravu starého výtahu v zámecké budově s vybudováním výstupu mezipatra přímo na zámecké nádvoří. Tato výtahová zastávka velmi usnadní cestu všem uživatelům I. a II. oddělení, ale i personálu při práci; v součinnosti s chystanou opravou výtahu se provedly také opravy dveří a schodiště z této zastávky směrem na nádvoří 2

3 II. III. v hodnotě cca 130 tisíc korun s tím, že je již také upraven prostor k dobudování schodišťové plošiny pro vozíčkáře; cesty: byla provedena oprava cesty u domů č. 146 a 147, tedy Bílého domu a Hájenky, kdy se souběžně provedly opravy nefunkční kanalizace (cca 84 tisíc Kč); dále došlo k provedení oprav na nádvoří, a to předláždění všech vstupů do zámecké budovy, vydláždění ploch u kašny a části okapových chodníků (52 tisíc Kč); za finančního přispění OÚ Sokolnice 10 tisíci korun došlo k vybudování parkovacích ploch u zámecké kaple včetně chybějícího stání pro postižené v hodnotě asi 43 tisíc Kč; vybudování parkovací plochy před zámeckou budovou cca 40 tisíc Kč, opravy sklepení: při hledání chybějících volných prostor v domově, pro možné zkvalitnění poskytovaných služeb a také pro zkvalitnění péče o personál, došlo ke zjištění havarijního stavu stropní konstrukce uhelného sklepa pod zámeckým nádvořím a přistoupilo se k vypracování statických posudků a projektové dokumentace a následně byly zajištěny finanční prostředky ve výši cca 490 tisíc Kč a provedena celková oprava stropu sklepa; byla vyhotovena projektová dokumentace na přebudování tohoto uhelného sklepa na moderní šatny zaměstnanců (elektroinstalace, odpady, a další inženýrské sítě) a zažádáno o účelovou dotaci na tuto akci odvětvový odbor JMK, tyto posudky a projektová dokumentace byly v hodnotě cca 70 tisíc Kč; souběžně došlo k celkové prohlídce a vyčištění krechtového sklepa pod III. oddělením 3

4 IV. (cca 30 tisíc Kč) a následně bylo provedeno zaměření prostor a podána žádost o finanční prostředky na jeho přebudování z Regionálního operačního programu, tato žádost byla sice přijata, ale s výhradou, což nám dává pouze malou šanci na obdržení finančních prostředků z tohoto ROP; zámecký park: byla provedena úprava cest a ploch před novým zahradním altánem tak, aby bylo možno v tomto objektu pohodlně pořádat kulturní akce (cca 15 tisíc Kč); byl vypracován a předložen projekt na revitalizaci stromové zeleně na MŽP, tento projekt byl odsouhlasen a schválen a v následném VŘ byl vysoutěžen v celkové výši cca 890 tis. Kč. Na základě znaleckého posudku ing. Žižlavské bude provedeno vykácení rizikových stromů, odborný prořez a následná dosadba, tyto práce budou dokončeny do ; za Hájenkou bylo provedeno celkové vyčištění lesoparku směrem k ovocnému sadu a oboře v hodnotě cca 30 tisíc Kč; V. zámek: z investičních akcí musíme jmenovat hlavně celkovou opravu vstupních zámeckých vrat v hodnotě 470 tisíc korun; vybudování elektronizace všech vstupů do zámecké budovy a na nádvoří v hodnotě 810 tis. Kč. Toto optické uzavření všech prostor zámku umožní pohyb všech klientů v daných prostorách. V příštím roce připojíme ještě prostory Růžové zahrady; byla provedena také celá řada drobnějších oprav, jako např. o elektroinstalace a topení v prádelně včetně zvětšení prostor v hodnotě cca 47 tisíc Kč a byl zpracován projekt na celkovou 4

5 rekonstrukci prádelny, která bude realizována v r případně 2014, o zvětšení vstupních otvorů do koupelen, zhotoveny nové a vyměněny zasouvací posuvné dveře, tato akce činila ve finančním vyjádření cca 65 tisíc Kč; o oprava rozlučkové místnosti (cca 15 tisíc Kč), o malování v kancelářích, na chodbách, ale i pokojích klientů (cca 30 tisíc Kč); o pořízení nových koberců do kanceláří (cca 20 tisíc Kč). VI. Z pořízení majetku je nutné jmenovat: o došlo k poměrně velké modernizaci PC sítě nákupem tří nových počítačů a dvou tiskáren, nového úložiště fotografií a antivirových programů (cca 80 tisíc Kč); o ze zdravotních pomůcek jsou to především 7 ks nových elektronických lůžek (140 tisíc Kč), matrací s pulsátorem i běžných matrací, kyslíkový koncentrátor (cca 35 tisíc Kč), pedálový trenažér; o pro možnost zabezpečení osobních cenností byly nainstalovány na všech odděleních trezorky všem klientům v hodnotě 15 tisíc Kč; o nový kontejner na odpad (8 tisíc Kč), prezentační tabule, kuchyňka pro klienty a pro personál na II. oddělení (cca 28 tisíc Kč) a další. Závěrem je také potřeba říci, že byla vypovězena nevýhodná smlouva s firmou Mile spol. s.r.o., čímž vznikla domovu úspora cca 145 tisíc Kč ročně. Také byla provedena energetická analýza v zámku i domcích zámeckého parku, na jejímž základě byla snížena rezervovaná kapacita s předpokládanou každoroční úsporou cca 25 tisíc korun. Dále, v návaznosti na zjištění, budou provedeny opravy v roce 2013 jako okapové chodníky, také topení a komíny v Bílém domě a 5

6 Hájovně, jejichž součástí bude i měření a regulace spotřeby plynu, kdy se také předpokládá úspora ve spotřebě plynu. Z investic se budeme snažit o dokončení již zmiňovaných šaten, dobudování zdviže k výtahu z nádvoří do zámku, schodišťové plošiny k jídelně, nebo zakoupení traktoru - pomocníka pro údržbu vše v hodnotě cca 4 mil. Kč. Nevzdáváme se ani přípravy pro vybudování pavilonu nebo domků jako IV. oddělení na louce u Bílého domu. Budeme pokračovat na snižování počtů vícelůžkových pokojů, hlavně 7 či 6 lůžkových a snahou o zřízení společenské místnosti v zámecké budově pro I. a II. oddělení. Nesmíme ale jen vypočítávat technické, materiální nebo finanční realizace. Musíme všem připomenout velkou a obětavou míru práce veškerého personálu, péči, kterou věnují všem klientům a uživatelům našeho domova, což není vždy snadné. Všichni usilujeme o to, aby se v našem domově všem žilo co nejlépe, a já věřím, že se budeme minimálně tak snažit i v novém roce. MVDr. Petr Nováček a Ing. Naděžda Ustohalová Personální oblast V roce 2012 se neudály v personální oblasti příliš velké změny. Během měsíce dubna odešel do starobního důchodu pracovník vrátnice pan Zdeněk Tichý. V tomto měsíci nastoupila na toto uvolněné místo paní Ludmila Skopalová. Od května byl přeřazen na úsek úklidu pracovník vrátnice pan František Sekanina, který zde na poloviční úvazek zabezpečuje hlavně úklid venkovních prostor domova. Na vrátnici byl v květnu přijat pan Zdeněk Harvánek. Od měsíce srpna byl zřizovatelem schválen nástup provozního technika pana RNDr. Petra Hájka, v jehož kompetenci je zajišťování všech 6

7 provozních činností, dohlížení nad stavebními pracemi apod. Od začátku roku bude obsazena volná pracovní pozice na aktivizačním úseku. Ke konci roku 2012 je podle schváleného limitu zřizovatele JMK v domově následující stav zaměstnanců, který naplňujeme. Všeobecná sestra 13 Pracovnice v sociálních službách 28 Fyzioterapeut 2 Úklid 7 Kuchyně 6 Údržba 2 Vrátnice 5 Prádelna 2 Švadlena 1 Skladnice 1 Sociální pracovnice 2 Aktivizace 1 THP 6 Jiřina Rábová Ohlédnutí za listopadem Co se událo v měsíci listopadu na I. oddělení? Měsíc listopad už tradičně bývá ve znamení sychravého a nevlídného počasí, i ten letošní nás ničím výjimečným nepřekvapil. A tak jsme, společně s našimi klienty, byli vděčni za teplo našeho domova a společně jsme trávili chvíle u našich aktivit. 7

8 První středu v měsíci jsme se opět rádi dozvěděli, co že se to děje nového doma i ve světě. Aktuálním tématem byla blížící se volba prezidenta a tak jsme tuto otázku probírali ze všech stran. Zavzpomínalo se na ty dobré i na ty špatné, a na jejich zásluhy. Středa s datem 14. listopadu již byla věnována pomalu se blížícím Vánocům. Společně s našimi klienty jsme z nastřádaného ovoce krájely křížaly, abychom je mohly nasušit a vyrábět z nich řetězy na vánoční výzdobu. Práce nám při uvařené čerstvé kávě šla od ruky jedna radost. O týden později jsme se měli věnovat výrobkům z keramiky, ale pro nedostatek materiálu byla tato aktivita odložena a věnovali jsme se poslechu dechové hudby, u kterého si celé osazenstvo pobrukovalo a prozpěvovalo. Tentokrát přišel k chuti ovocný čaj. Středu, 28. listopadu, jsme strávili pečením, tentokrát slaného pečiva. Zvolili jsme, již tolikrát osvědčené listové těsto, tentokrát na slaný způsob. Hotové výrobky byly křupavoučké a velice chutné. Už se všichni těšíme na blížící se měsíc prosinec, který se určitě odrazí i na chystaných aktivitách. Budou plné vánočních řetězů, pečení a povídání o nejkrásnějších svátcích v roce. Kolektiv I. oddělení 8

9 Co se událo v měsíci listopadu na II. oddělení? Měsíc listopad začal celozámeckou akcí S písničkou je každý mlád a na světě rád. Pan Mikulčák se svojí partnerkou přišli klientům našeho zámku zazpívat známé šlágry. Klienti se velmi dobře bavili a byli rádi, že si mohly zazpívat a pobavit se. Dalším světlým bodem byla paní Eva se svými pejsky. Klientky vždy velmi rády a s láskou uvítají tyto čtyřnohé miláčky. Že jsme trávily čas hraním binga a kostek, to už tady snad ani nemusím zmiňovat. Tyto velmi oblíbené hry hrajeme každý měsíc. Úžasnou aktivitu vymyslela klientkám sestřička Dadka, když přinesla sušičku na ovoce a pár krásných jablíček. Klientky si udělaly spoustu dobrých křížal. Konec měsíce jsme si zpestřily výrobou keramiky. Pod rukama našich klientek se takřka během okamžiku rodily myšičky, ježci, korálky a různé jiné roztodivné a taky roztomilé věci. Listopad jsme zakončily pečením slaných šneků a slaných štrůdlů. Za tuhle akci bych chtěla poděkovat jmenovitě paní Holasové, paní Forejníkové, paní Tomanové a sestřičce Nikolce. Děkuji mockrát. To je z listopadu vše a už se můžeme těšit na prosinec, kdy nás čeká Mikuláš a různé jiné příjemné věci spojené s Vánocemi. Kolektiv II. oddělení 9

10 Co se událo v měsíci listopadu na III. oddělení? Sychravý listopad definitivně ukončil naši každodenní pohodovou siestu na nádvoří, osiřel i park s holými stromy. Již jen pár otužilců sportovního ducha podniká pravidelné procházky přírodou třeba pan Pánek, bývalý voják z povolání, ve společnosti přítelkyně svého syna a přítulného zlatého retrívra Sonyho. Tento veselý a přátelský krasavec se zlatým srdcem silně konkuruje všemi oblíbenému bělostnému Dexovi sestřičky Jany a plnými tlapkami rozdává spoustu radosti nejen svému páníčkovi, ale všem kdo zatouží pohladit si jeho hedvábný kožíšek a zahledět se do jeho nádherných dobráckých očí. Zkrátka nepřijdou ani ti, kdo jsou upoutáni na lůžko těm zase přinášejí pohodu a pocit sounáležitosti s živým tvorem spolu se spoustou lásky dvě kamarádské terapeutky z rodu Lassie v menším vydání. Ležící klienti nejsou ošizeni ani o žádnou, nebo téměř žádnou z mnoha dalších aktivit, které podnikáme na oddělení, ať už je to reminiscenční terapie, poslech hudby na přání S tím malým rozdílem, že zatímco ostatní podnikají tyto aktivity společně, jim se věnuje aktivizační pracovnice Liduška (anebo někdo další z našeho kolektivu) individuálně a to rozhodně není žádná ztráta, spíš malé privilegium. A co všechno jsme podnikali v listopadu na našem oddělení? Kromě obvyklých činností, jakými jsou čtení na pokračování, procvičování paměti či pravidelná společná návštěva oblíbených zpívánek, jsme si vyrobili třeba vkusnou krabičku na ubrousky k programu Bon apetit Dobrou chuť, který má zpříjemnit naše každodenní stolování, anebo první hezké ozdoby k adventní výzdobě oddělení. Nejenže je teď prostředí, ve kterém žijeme, zase o něco hezčí, a to díky nám, ale ještě jsme si pěkně procvičili hbitost našich prstů i představivost. A samozřejmě jsme společně se sestřičkami celé naše oddělení k nadcházejícímu adventu vkusně vyzdobili. Teď už jen čekáme, až přijde Mikuláš a po něm Ježíšek. (Ale nezahálíme a ani zahálet 10

11 nebudeme každý den určitě naplníme nějakou hezkou a zábavnou činností.) Za kolektiv III. oddělení Jarka Buchalová Nabídka aktivizací aktivizací činností v prosinci I. oddělení Každé pondělí: Paměťové hry Každé úterý: Hudební návraty-poslech hudby na přání Každý čtvrtek: Filmové návraty Každý pátek: Reminiscenční dopoledne-vzpomínání při kávě Středa ,,Mikuláš -posezení, nadílka, poslech koled, 11

12 Středa ,,Keramika - výrobky s vánoční tématikou Pečeme linecké cukroví Středa ,,Aromaterapie kouzlo vánoc, poslech vánočních koled, ochutnávka cukroví Zveme Vás také na zdobení vánočních stromečků datum bude upřesněno dodatečně Srdečně všechny zve kolektiv 1. oddělení II. oddělení každé pondělí - Bingo, deskové a karetní hry, domino atd. dle výběru klientek od 10:00 hod. každé úterý - výroba dekoračních předmětů nebo vaření (dle výběru klientek) od 10:00 hod. každou středu - Zuzka skupina od 10:00 hod. - Dáša aktivizace imobilních klientek od 10:00 hod. každý čtvrtek - Bingo, deskové a karetní hry, domino atd. dle výběru klientek od 10:00 hod ,00 - Mikulášská besídka ,00 - vaření vánočního punče Silvestrovské rejdění Na všechny akce klientky srdečně zveme! 12

13 III. oddělení Pondělí - aktivizace imobilních klientů Úterý - výroba dekoračních předmětů, výzdoba oddělení Středa - taneční terapie Čtvrtek - stolní hry Pátek - poslech hudby na přání, zpívání Po-Pá ve 13.00hod. individuální nebo skupinové čtení. Na vaši účast se těší kolektiv III. oddělení. Nabídka celodomovních aktivit v Pátek Mikulášská besídka s nadílkou na odděleních od 10:00 hodin na I. oddělení Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení Pondělí BIBLICKÉ PŘÍBĚHY od 10:00 hodin na I. oddělení Čtvrtek VÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCU od 15:00 hodin v jídelně Pátek Návštěva dětského divadelního představení ELCE PELCE DO PEKELCE sraz u vrátnice v 8:00 hodin 13

14 Úterý Vánoční přání žáků ZŠ Dambořice od 10:00 hodin na jednotlivých oddělelních Čtvrtek Vánoční posezení s hudbou pro klienty od 13:30 hodin v jídelně Pátek ZPÍVÁNKY od 10:00 hodin na I. oddělení V měsíci prosinci slaví své narozeniny Dušková Irena Fejtová Marie Horák františek Klementová Eva Tyl Josef Baričáková Zuzana Černá Alena Konečná Irena Kořínková Jitka Kotoučková Ivana Rusiňáková Jaroslava Sedláková Vladimíra Blahopřejeme! 14

15 Vaculová Věra Kučerová Božena Nové tváře Vítejte mezi námi! Sněhová královna 15 III. oddělení II. oddělení Pomerančová stránka Jistě si všichni vzpomínáte, jak jste svým dětem vypravovali pohádky. Mezi těmi pohádkami byla jedna obzvlášť krásná, přímo stvořená pro tento vánoční čas. Byla to pohádka o sněhové královně od dánského pohádkáře Andersena. Někteří z vás se možná rozpomenou i na půvabný sovětský kreslený film o malém Kájovi a statečné malé Gerdě. Ten příběh si nyní budeme vyprávět, protože to není jen pohádka pro děti. Je to překrásné podobenství o boji dobra a zla. Za dávných časů vytvořil jeden čaroděj kouzelné zrcadlo. A protože to byl čaroděj moc zlý, bylo i zrcadlo plné zla. Všechno dobré a krásné se v něm zmenšilo a zošklivělo. A všechno zlé a ošklivé se v tom zrcadle zdůraznilo. Čarodějovi učedníci chtěli zrcadlo plné zloby dopravit i do nebe, aby se vysmívali andělům. Zrcadlo jim ale vyklouzlo z rukou a z té obrovské výšky spadlo na zem. Roztříštilo se na milióny miliónů střepů, střípků a střepinek maličkých jako zrnko prachu. Komu taková střepinka padla do oka, ten na světě viděl jen to ošklivé. Některým lidem se střepinka dostala až do srdce a to se pak proměnilo v kus ledu

16 V jednom velkém městě žily dvě chudé děti, které se měly rády jako bratr se sestrou. Jmenovaly se Káj a Gerda. Bydlely v malých komůrkách v podkroví. Zjara a v létě sedávaly ve stínu růžových keřů. V zimě přikládaly na zamrzlá okna nahřátý penízek a tímto kukátkem pozorovaly svět venku. Babička jim vyprávěla pohádky třeba o mocné Sněhové královně Jednoho večera uviděl Káj kukátkem v ledu velikánskou vločku. Rostla a rostla, až z ní byla vysoká žena zahalená milióny třpytivých ledových krystalků. Kývala na něho jako by ho zvala ven do mrazu. Ulekaně uskočil od okna a schoval se v postýlce. Brzy poté nastala obleva a přišlo kouzelné jaro. Děti opět sedaly pod růžovými keři a prohlížely si obrázkovou knížku. Najednou Kájovi cosi padlo do oka a silně ho píchlo u srdce Pamatujete si ještě na to zrcadlo plné zloby? To střepinka z toho zrcadla padla Kájovi do oka a zapíchla se mu až do srdce. Pokřivila mu pohled na svět a jeho srdce změnila na kus ledu. Začal být zlý na Gerdu, otrhal růžové keře, za zády se poškleboval hodné staré babičce i lidem z celé ulice. Když přišla další zima, nechtěl Káj sáňkovat s Gerdou. Vydal se na velké náměstí. Nejodvážnější chlapci tam přivazovali své sáňky k selským saním taženým koňmi. Tu přijely velké bílé sáně tažené bělouši. Káj přivázal k saním své malé sáňky a veliké sáně vyrazily. Proletěly městem a zamířily do polí. S větrem o závod letěly 16

17 zasněženou krajinou. Káj měl strach, ale nedokázal se od bílých saní odpoutat. Chtěl se modlit o pomoc, ale vzpomněl si jen na velkou násobilku. To způsobila střepina v srdci. Potom sáně zastavily a vystoupila z nich bělostná paní oděná v zasněženém medvědím kožichu. Byla to sněhová královna Vyzvala Káje, aby si sedl vedle ní a políbila ho na čelo. Káj rázem zapomněl na kamarádku Gerdu a všechny doma. Už se Sněhové královny nebál. Zdála se mu nejkrásnější a nejlepší bytostí na světě. A sáně letěly nad krajinou nekonečnou polární nocí. Dole pod nimi vyli vlci a nad nimi zářil obrovský měsíc. Když se Káj nevrátil domů, myslili si všichni, že zahynul, že se utopil v řece. Jeho kamarádka Gerda tomu však nechtěla uvěřit. Zjara se ho v lodičce vydala hledat. Brzy připlula ke krásné květinové zahradě. V barevném domečku tam žila příjemná stará paní. Hezká a milá Gerda se jí tak zalíbila, že ji očarovala, aby s ní navždy zůstala. Gerda zapomněla na Káje i na to, že ho hledá. Jakmile však uviděla růže, na vše se rozpomněla a z kouzelné zahrady uprchla. Moudrá vrána jí pak ukázala cestu do zámku - s princeznou tam prý žije chlapec, který se podobá Kájovi. Ani v zámku však Gerda svého kamaráda nenalezla. Princezna jí ale darovala zlatý kočár s koňmi, aby se Gerdě snáze putovalo. Avšak zář zlatého kočáru přilákala loupežníky. Ubohou Gerdu odvlekli do zříceniny hradu, ve které se skrývali. Měla si zde hrát s dceruškou vousaté loupežnice. Milá a líbezná Gerda si ale brzy získala srdce loupežnického děvčátka. Malá loupežnice byla upřímně dojatá Gerdiným putováním za ztraceným kamarádem. Darovala jí svého krotkého soba a pomohla jí uprchnout. Sob statečně nesl Gerdu mrazem a sněhovou vánicí do Laponska a potom do Finska., až na samé hranice ledové země Sněhové královny. Dál už musela sama. Byla bez střevíčků a proti ní se řítily obrovské sněhové vločky veliké jako oškliví dikobrazi. Byli to strážci sněhové královny. Zoufalá Gerda se začala modlit. A mrznoucí pára jejího 17

18 dechu začala na sebe brát podobu malých andělíčků a ti zahnali strašlivé vločky na útěk. Malý Káj seděl u zamrzlého jezera v ledovém zámku osvětleném severní září. Z kousků ledu sestavoval různé obrazce a rozličná slova. Jedno slovo však nikdy sestavit nedokázal, slovo věčnost. Kdyby se mu toto slovo povedlo sestavit, sněhová královna by mu vrátila svobodu. Gerda vešla do ledového zámku bránou z ledového vichru. Objala Káje promodralého zimou, ale on dál seděl chladný jako kus ledu. Gerda se nešťastně rozplakala. Jakmile dopadly její horké slzy na Kájovu hruď, rozpustily led jeho srdce. Káj se rozplakal a slzy vyplavily začarovanou střepinku z jeho oka. Poznal kamarádku Gerdu a radostně ji objal. A Gerda Káje líbala a líbala Bylo to tak krásné, že i kousky ledu radostí tančily. A když se unavily, samy vytvořily to slovo, na kterém závisela Kájova svoboda. Káj a Gerda vyšli z ledového zámku a vraceli se domů. A v jejich městě bylo kouzelné jaro a kvetly tam růže. A co říci na závěr? Snad jen slova staré moudré Finky, že nikdo nemůže dát Gerdě větší moc, než tu, kterou už má, moc, která tkví v jejím srdci. Takové srdce plné obětavé lásky vždy zvítězí nad sebevětší mocí zlá. Jaroslava Buchalová Je Betlémská hvězda hvězdou? Zřejmě každý zná legendu o Betlémské hvězdě, která podle Bible dovedla tři mudrce z Východu do Betléma, kde se narodil Ježíš. Přinesli mu dary a hvězda je pak odvedla zpět. Bylo to opravdu tak? To se dnes asi už nedozvíme, ale existuje mnoho teorií o této události. O co se vlastně jednalo. Betlémská hvězda bývá zobrazována jako kometa svítící v Betlémě nad chlévem s Ježíšovou rodinou. Nikdo 18

19 dodnes nedokáže přesně určit, o jaký nebeský úkaz tehdy šlo. Některé teorie tvrdí, že šlo o roj meteoritů, jiné hovoří o konjunkci planet (těsné přiblížení planet na obloze). Také to mohla být skutečně kometa, nová hvězda, nebo dokonce supernova. Nejnovější teorie se vracejí k myšlence, že to byla právě supernova, která náhle zvýší svou jasnost až stomilionkrát. V naší Galaxii vzplane supernova přibližně jednou za několik století. V tomto tisíciletí podle záznamů to bylo v letech 1006, 1054, 1572 a Domněnka, že v případě Betlémské hvězdy šlo o supernovu vznikla již dříve. Slavný spisovatel sci-fi románů sir Artur C. Clarke uveřejnil v padesátých letech minulého století článek, v němž dokazoval, že supernova, která vybuchla před třemi tisíci lety byla jasnější než Polárka. V roce 1977 byla zveřejněna studie, která v souvislosti s Betlémskou hvězdou prezentovala čínská pozorování v období kolem předpokládaného narození Krista. Je zaznamenáno, že mezi 19. březnem a 7. dubnem roku pět př.n.l. zaregistrovali čínští astronomové jasnou záři nedaleko souhvězdí Kozoroha. Na obloze byla viditelná sedmdesát dní, což by odpovídalo i biblickému podání o tom, že hvězda přivedla mudrce do Betléma, pak jim ukázala cestu zpět na Východ a trvalo to právě 70 dní. Všeobecně se usuzuje, že Kristus se narodil několik let před začátkem našeho letopočtu, takže by uvedené roky i měsíce souhlasily. Pokud by mělo jít o supernovu, tak by tak dlouho zářit nevydržela, navíc dnešní výzkumy popírají, že by v období na přelomu letopočtu došlo ke vzplanutí supernovy. Připouští se tedy, že možná šlo o pouhou novu, tedy hvězdu, která zvýší svoji jasnost během několika dní pouze desettisíckrát. Stejně pravděpodobné jsou i další, snad s výjimkou komety, o níž se obvykle v souvislosti s Betlémskou hvězdou hovoří nejčastěji, ale kterou by tehdejší hvězdáři zcela jistě zaregistrovali a dochovaly by se o ní záznamy nebo nějaká svědectví. Je pravdou, že poprvé Betlémskou hvězdu 19

20 spodobnil do podoby komety italský malíř Giotto di Bondone ( ), a to v roce 1304 na fresce Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Dílo bylo pravděpodobně inspirováno úkazem Halleyovy komety z roku Tedy s Betlémskou hvězdou to nemá nic společného, ale později se nad Betlémy zobrazovala hvězda s ohonem. Je otázkou, zda se tuto záhadu, co byla Betlémská hvězda, která ožívá vždy s příchodem vánočních svátků, podaří vůbec někdy s naprostou jistotou zodpovědět. Pokud si pověsíme nad jesličky hvězdu, bude to zřejmě ona klasická ladovská kometa s dlouhým ohonem. Není důležité, že o kometu s největší pravděpodobností skutečně nešlo, je hezká a k Vánocům patří. Nám, nám, narodil se! 20 RNDr. Petr Hájek Dlouholetý redaktor Svobodné Evropy Michal Želiar jednou vyprávěl o dvojích krásných Vánocích ve svém životě. První se odehrály v jeho dětství. Měl pět let a byly to na první pohled velmi smutné Vánoce poprvé chyběla mamička, kterou nedávno odvezl černý vůz. Jakožto malé dítě samozřejmě plakal. Tu za ním přišla jeho devítiletá sestřička Marianka a ptala se ho: Proč pláčeš? Není tady mamička, posteskl si. Marianka mu odpověděla: Podívej se, Miško, ven, kolik je tam hvězdiček a uvidíš tam také naši mamičku. Miško vyšel ven, podíval se na hvězdnou oblohu a tu se stal zázrak, mezi hvězdami svou mamičku skutečně uviděl Radostně si s Mariankou zazpívali Narodil se Kristus Pán. Uplynula léta. Miško dospěl, zúčastnil se Slovenského národního povstání A opět přišly na první pohled velmi smutné Vánoce. Psal se rok 1951, bylo krátce po procesech s vlastizrádci, Milada Horáková stejně jako generál Heliodor Píka byli již popraveni. Ani

21 Michal Želiar nemohl na Slovensku dále zůstat a s pomocí českých vlastenců překročil hranice. Vánoce trávil v utečeneckém táboře v Rakousku. Seděli u chudého vánočního stolu a vraceli se ve vzpomínkách domů. Kdosi vytáhl kytaru a začali zpívat české a slovenské koledy Narodil se Kristus Pán, Tichá noc a samozřejmě i překrásnou národní píseň Slovenské mamičky pekných synov mate, vychovaly ste jich, na vojnu je dáte. A opět byl smutek pryč. Ty chudé Vánoce byly opravdu krásné a veselé. A tak tomu je i v našich vzpomínkách, milí čtenáři. I naše Vánoce mohou být někdy smutné, a přesto do nich zaznívá ta krásná vánoční píseň nám, nám narodil se! Dejme proto výhost smutným Vánocům a uvědomme si, že adventní neděle nejsou pouze ty bronzové, stříbrné a zlaté, které by se klidně mohly nazývat i nerozumné. Nejde přece o to, kolik máme dárků, ale o dar radosti, o to, zda se nad těmi dárky rozzáří oči, především malých dětí. Vzpomínám na jedny chudé vánoce v padesátých letech. Babička dala sestřičce Helence pod stromeček kočárek s panenkou a oči čtyřletého děvčátka zářily stejně jak oči šedesátileté babičky. Po letech jsem pochopil pravdivost Kristových slov lepší je dávat, než brát. Vždyť i pro nás platí nám, nám narodil se! Mgr. Josef Bobrovský, farář CČH v.v. 21

22 Před námi je krásný vánoční čas, v neděli bude poslední adventní neděle a tak se společně pojďme podívat, co znamenal advent v dávných dobách. PŘÁSTKY Vánoční tradice Po svátku svatého Martina začínaly přástky a trvaly až do čtvrté adventní neděle. Každý večer se scházela děvčata s kolovratem a s košíčkem lnu v některém stavení, kde měli velkou světnici. Zde si rozestavily své kolovraty do kruhu a předly len. Po Vánocích se předlo zpravidla celou zimu až do masopustu. V době masopustu se slavívala tzv. dlouhá noc, při které přadlena, která napřela nejvíce, byla zvolena za královnu dlouhé noci. Každá královna si musela zvolit svého krále, který ji musel vyhotovit vrkoč, který se podobal homoli cukru. Na kulatém, barevným papírem obloženém prkénku byl položen upečený věnec, v něm byly zastrčeny hůlky, na 22

23 kterých byl naražen další o něco menší věnec. Vrkoč míval i šest věncových pater. Na samotném vršku bývala rozmarýna a strakaté fábory. Z části peněz, které přadleny utržily za přízi, si vystrojily hostinu, na kterou si každá přadlena mohla pozvat svého vyvoleného. Všem ostatním byl vstup na hostinu zakázán. NÁVŠTĚVY BARBOREK Večer před svátkem svaté Barbory chodívaly do vsi Barborky. Oděny byly bíle a přes obličej mívaly bílý závoj. Bílá barva symbolizovala čistotu a nevinnost. Většinou chodívaly ve dvojicích, z nichž jedna měla v ruce košík s jablky, ořechy a cukrovím, kterým podarovávala malé děti. TRADICE KVETOUCÍCH BARBOREK Velmi známým zvykem bývalo řezání třešňové větvičky barborky a to nejen na ozdobu světnice, ale také pro údajnou čarovnou moc. Uříznutá barborka se vložila do nádoby s vodou a čekalo se až vykvete. Kolikátý den od uříznutí větvičky vykvetla, tolikátý měsíc v následujícím roce bude pro majitele větvičky tím šťastným. Kvítek z barborky ukrytý za šněrovačkou prý měl tu moc přivábit chlapce, na kterého děvče myslelo. Věra Marková Štědrovečerní zvyky Máme je spojeny se Štědrým dnem stejně jako smaženého kapra, koledy a vánoční pohádku v televizi. Některé z nich patří ke klasice, která se dodržuje téměř v každé domácnosti, jiné jsou poněkud opomíjené nebo polozapomenuté. Pojďme si trochu osvěžit paměť štědrovečerní zvyky dodají svátečnímu večeru magickou atmosféru a potěší nejenom děti. 23

24 Zvyky přinášející štěstí U stolu by měl sedět sudý počet lidí. Lichý počet přináší smůlu. Než usedneme k večeři, připravíme vše potřebné, abychom nemuseli vstávat od stolu. Lidé věřili, že by se rodina o dalších Vánocích sešla celá. Jmelí nosí štěstí tomu, kdo pod ním projde a tomu, kdo je jím obdarován. Kdo si jej koupí sám pro sebe, tomu štěstí nepřinese. Na Štědrý den nic nekupujeme, nepůjčujeme ani neprodáváme. Přineslo by nám to neštěstí. Aby byly doma peníze a blahobyt Do peněženky schováme šupinu ze štědrovečerního kapra, aby byla stále plná peněz. Čočka rozsypaná na svátečním stole přinese do domu peníze. Na stole je při štědrovečerní večeři tolik jídla, že se každý nají dosyta a ještě zbude. To je záruka rodinného blahobytu a hojnosti v příštím roce. Zvyky zaručující zdraví Na Štědrý den jíme houby, abychom měli štěstí v rodině, zelí, aby nás chránilo před zimnicí, knedlíky, aby byla rodina stále sytá, řepu, aby nás chránila před úplavicí a bobule jalovce, aby nás chránily před morem. Rybí polévku jíme pomalu, jedině tak budeme dlouho živi a zdrávi. Vykoupeme-li se tento den v mlýnském náhonu, celý příští rok budeme zdraví. Když si před zasednutím ke stolu stoupneme bosou nohou na sekeru ležící na zemi, nebudou nás v příštím roce bolet nohy. Věštění budoucnosti Chceme-li vědět, co nás čeká v příštím roce, vyzkoušíme lití olova do studené vody. Podle vzniklých tvarů hádáme, co nás čeká a nemine. Když rozkrojíme jablko napříč, hvězdička znamená štěstí, křížek neštěstí. Svobodné a nezadané dívky se mohou dovědět, zda se příští rok vdají: postaví se zády ke dveřím a do pravé ruky vezmou pantofel nebo střevíc, který hodí za sebe. Míří-li střevíc špičkou ke dveřím, může dívka očekávat svatbu a odchod z domu. 24

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec Lidové zvyky a obyčeje - prosinec určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. úvod: Život lidí v minulosti měl pevněji daný řád než dnes. Tento

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/ Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6 1 Obsah Vánoce v plném proudu v Domově pro seniory, ul. Barvířská a v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka strana č. 3 4 Pozdrav a

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz 2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz Vánoce je označení pro zimní období, v němž je podle křesťanské tradice slaveno narození Ježíše Krista. S Vánocemi souvisí doba adventní, která Vánocům

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Neděle 27. 11. 2016 Galerie bude otevřena od 14.00 do 17.30 hodin. Od 14.30 h jsme připravili Tvůrčí dílnu pro malé i velké:

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně CPress Brno 2015 S láskou Igorovi Výtvarné Vánoce Alena Isabella Grimmichová Fotografie: Alena Isabella Grimmichová

Více

Mikuláš. Mikuláš v kostele: Mikuláš ve škole:

Mikuláš. Mikuláš v kostele: Mikuláš ve škole: Mikuláš V předvečer sv. Mikuláše, 5. prosince, chodí Mikuláš, andělé a čerti, aby pochválili hodné žáky a postrašili neposlušné děti. Hodným dětem jsou rozdávány dárky, nejčastěji sladkosti a ovoce, neposlušným

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek Vážení čtenáři! Dnešním dnem k Vám přichází poslední číslo našeho školního časopisu v roce 2006. Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám všem, našim příznivcům, popřáli šťastné a veselé prožití

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Hrady i zámky se obvykle v zimním čase

Více

Pondělí Čekání na Ježíška

Pondělí Čekání na Ježíška Pondělí 19.12. Čekání na Ježíška Rozcvička s Mamutem Ladova zimní krajina Vánoční ovocné kouzlení Krásná zimní koláž s nádechem Vánoc Přemístíme se do dob našich babiček a zkusíme vyčarovat pytlíčky plné

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený.

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený. JITŘENKA Leden 2017 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Leden studený, duben zelený. Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. Lednový

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem února!!!

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem února!!! Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem února!!! Vydal: DDM DOMINO Domažlice ve spolupráci se studenty VOŠ Číslo:leden 2011 Odpovědná osoba: Lenka Zimmerová Náklad: 100 Ks DDM

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Jak si užít tradiční Vánoce:

Jak si užít tradiční Vánoce: Jak si užít tradiční Vánoce: Perfektní klidnou a pohodovou atmosféru vytvoří spousta vánočních obyčejů, tradic, dobrot, písniček, dekorací...každý má na to svůj recept. Co nejvíce vánočních motivů jsem

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PAMÁTNÉ STROMY STARÁ LÍPA VYPRAVUJE projektový tým: Kristýna Muchová, Jana Macková, Štěpán Morong, Zdeněk Macek, Petr Pacek, Vojtěch Ruszó, Petr Čuma

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 484 Vánoční zvyky Autor: Irena Paulová,Mgr Použití: 2.ročník Datum vypracování: 9. 12. 2012 Datum pilotáže: 11. 12. 2012 Metodika: Pomocí obrázků a s využitím zkušeností dětí z rodiny

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha únor 2012 9. ročník, č. 2 Vážení a milí čtenáři, lidové rčení: Únor bílý, pole sílí jistě každý z nás zná.

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Pod křídly andělů. pondělí Výroba obláčků a hvězdiček 12:30 14:00 Promítání pohádky 14:00 15:00 Ztracení andělé 15:00 16:00 Betlémské světlo

Pod křídly andělů. pondělí Výroba obláčků a hvězdiček 12:30 14:00 Promítání pohádky 14:00 15:00 Ztracení andělé 15:00 16:00 Betlémské světlo ...animacní programy Pod křídly andělů pondělí 25. 12. 10:00 10:45 Rozcvička s Mamutem Zahřátí celého těla s naším maskotem Hvězdná obloha Výroba obláčků a hvězdiček 14:00 15:00 Ztracení andělé Malování

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

REKLAMY. Od 2. listopadu 2016

REKLAMY.  Od 2. listopadu 2016 www.kik.cz Od 2. listopadu 2016 1 2 Skřítci 1 Výška: cca 65 cm, každý kus jen 279,- 2 Výška: cca 36 cm, každý kus jen 139,- 3 Výška: cca 40 cm, každý kus jen 279,- 4 Houpací, výška: cca 64 cm, každý kus

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha leden 2013 10. ročník, č. 1 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha Vážení a milí čtenáři, lednové

Více