PRESS KIT SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY 2013 EXTRALIGA PARKUROVÉHO SKÁKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRESS KIT SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY 2013 EXTRALIGA PARKUROVÉHO SKÁKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY 2013 PRESS KIT EXTRALIGA PARKUROVÉHO SKÁKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Termínová listina jednotlivých kvalifikačních kol a finále strana 2 Skokový pohár České pojišťovny v číslech strana 3 Pravidla Skokového poháru České pojišťovny strana 4 Pravidla Kolowrat Junior Cupu strana 5 Pravidla Equiservis Amateur Tour strana 6 Co se děje na kolbišti aneb pravidla skokových soutěží strany 7 až 10 Dějiště závodů Skokového poháru České pojišťovny strany 11 a 12 O Skokový pohár České pojišťovny je opět velký zájem strana 13 Deset korun z každého startu Skokového poháru ČP pro Nadaci strana 14 Důležité kontaktní údaje pro novináře strana 15 1

2 TERMÍNY SKOKOVÉHO POHÁRU ČESKÉ POJIŠŤOVNY kolo ČP Velká cena Martinic kolo ČP Velká cena Brna kolo ČP Velká cena Ostravy kolo ČP Velká cena Kolína (Ptýrov) kolo ČP Velká cena Litomyšle kolo ČP Velká cena Opavy kolo ČP Velká cena Frenštátu p. R kolo ČP Velká cena Strakonic kolo ČP Velká cena Ptýrova kolo ČP Velká cena Plzně kolo ČP Velká cena Hořovic + FINÁLE

3 SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY V ČÍSLECH jezdeckých areálů závodů i Velkých cen soutěžních dnů skokových soutěží během ročníku rámcové seriály pro juniory a amatérské jezdce jezdců bodujících v žebříčku extraligového seriálu soutěžních dvojic při každém závodu návštěvníků každého kola fanoušků na Facebooku oslovených uživatelů Facebooku týdně během soutěžní sezony návštěv webu Skokového poháru ČP během každého závodního dne fotogalerií na webu v rámci kalendářního roku vydaných tiskových zpráv během jednoho ročníku hodin premiérového televizního vysílání 3

4 SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY PRAVIDLA Skokový pohár České pojišťovny (SPČP) je společným projektem České jezdecké federace (ČJF) a pořadatelů významných parkurových závodů v České republice. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění a zajištění vysoké sportovní úrovně jednotlivých akcí. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF (soutěží započítávaných do SPČP se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, avšak bez možnosti získávat body). V jedné soutěži SPČP může bodovat jezdec jen s jedním koněm, jehož jméno nahlásí určenému členu sboru rozhodčích nejpozději před uzávěrkou startovní listiny (ukončením prezentace do této soutěže). Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci body. Např. za vítězství v parkuru stupně T** (150 cm) nebo T*** (155 cm) obdrží 18 bodů, zatímco v soutěži stupně T* (145 cm) je to jen 15 bodů, přičemž stejný počet bodů si v T**/*** připíše druhý umístěný. V závěrečném kvalifikačním kole bude přičteno každému bodujícímu výsledku 5 bodů. Podrobnou bodovou tabulku najdete na Finálová soutěž proběhne dle systému mistrovství světa pro nejlepší čtyři jezdce se střídáním koní. Do finále postoupí jezdci s nejvyšším počtem získaných bodů ze šesti soutěží SPČP. Jestliže se někdo ze čtveřice finalistů z finálové soutěže omluví, nastupuje další v pořadí jako náhradník. Ve finále může nastoupit pouze kůň, který bodoval v některé z kvalifikačních soutěží. Každý jezdec bude startovat nejprve na svém koni a poté na třech koních ostatních jezdců. Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max. 3 min., ve kterých může absolvovat dva skoky (jeden kolmý skok a jeden oxer). Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem trestných bodů ze všech čtyř kol. Při rovnosti bodů rozhoduje součet časů. 4

5 KOLOWRAT JUNIOR CUP PRAVIDLA Kolowrat Junior Cup je celoročně vyhodnocovaná soutěž zaměřená na podporu juniorských nadějí českého jezdectví. Seriál je přístupný všem jezdcům do 18 let s platnou licencí ČJF v daném roce. V každém ze závodů SPČP určí pořadatel v rozpisu minimálně tři samostatné soutěže, které budou započítávány do seriálu Kolowrat Junior Cup. Po každé ze soutěží bude na základě výsledků vydána tabulka získaných bodů pro jezdce bodující v tomto seriálu. Za vítězství na parkuru stupně S (střední, 130 cm) získá jezdec 15 bodů, zatímco za 1. místo v soutěži stupně L (lehký, 120 cm) obdrží pouze 10 bodů. Podrobnou bodovou tabulku najdete na Kladné body za umístění se jezdcům započítávají pouze u výsledků ze soutěže, které nejsou horší než 12 trestných bodů. V případě, že jezdec startuje v kvalifikační soutěži na více koních, je mu započítáváno pouze nejlepší umístění v této kvalifikační soutěži. Ve finále soutěže Kolowrat Junior Cup má právo startovat 20 jezdců kategorie A (děti a junioři do 15 let věku v daném roce) a 20 jezdců kategorie B (junioři let v daném roce), kteří v kvalifikačních kolech získali nejvíce bodů. Ve finále může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým bodoval alespoň v jedné z kvalifikací. Kategorie A bude soutěžit na parkuru stupně L** (120 cm), kategorie B na parkuru stupně S** (130 cm). V obou případech se jedná o jednokolovou soutěž s finále. 5

6 EQUISERVIS AMATEUR TOUR PRAVIDLA Equiservis Amateur Tour (EAT) je seriálová soutěž vyhlášená v rámci SPČP a je určená pro jezdce amatéry, u kterých není sportovní ježdění zdrojem příjmů. Mohou se jí účastnit jezdci s platnou licencí ČJF, kteří dosáhli věku minimálně 18 let a v posledních dvou letech nestartovali v soutěžích stupně S a vyšších. Soutěže EAT mohou být dle volby pořadatele v rámci závodů SPČP otevřené i uzavřené do stupně L nebo výšky 120 cm. Po každé soutěži bude pořadatelem na základě výsledků vydána tabulka získaných bodů. Do finále každého kola postoupí 20 nejlepších jezdců z kvalifikačních soutěží. Finálová soutěž probíhá na parkuru st. ZL s jedním rozeskakováním. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích získávají jezdci body. V EAT budou jezdci získávat body dle následujícího klíče. V případě 50 startujících v otevřené soutěži dle rozpisu označené jako kvalifikační pro EAT obdrží vítěz 50 bodů a jezdec na 50. místě 1 bod. V případě, že jezdec startuje v kvalifikační soutěži na více koních, je mu započítáváno pouze nejlepší umístění v této kvalifikační soutěži. Ve finále celoroční soutěže EAT má právo startovat 20 jezdců, kteří ve finále kvalifikačních kol získali nejvíce bodů. Nejlepší jezdec kvalifikačního finále např. obdrží 15 bodů, 15. umístěný 1 bod. Podrobné bodové tabulky najdete na Do finále může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým bodoval alespoň v jedné z kvalifikací. Závodí se v soutěži stupně L s jedním rozeskakováním. 6

7 CO SE DĚJE NA KOLBIŠTI ANEB PRAVIDLA SKOKOVÝCH SOUTĚŽÍ Skokové soutěže, které se také často nazývají jako parkurové skákání, jsou nejrozšířenější ze všech sedmi jezdeckých disciplín a společně s drezurou a všestranností patří mezi olympijské sporty. Dalšími jezdeckými disciplínami jsou spřežení, voltiž, vytrvalost a reining. Za samostatnou disciplínu je považováno ještě parajezdectví. Handicapovaní jezdci soutěží v drezuře, voltiži a v zahraničí též ve spřežení. Podrobná pravidla všech disciplín najdete na stránkách České jezdecké federace (www.cjf.cz). Na následujících stránkách se vám budeme snažit přiblížit alespoň nejzákladnější pravidla skokového ježdění. Prohlídka parkuru Před každou soutěží probíhá tzv. prohlídka parkuru, kdy si účastníci soutěže projdou pěšmo celou trasu, na které jsou rozmístěny překážky. Začátek a konec prohlídky určuje sbor rozhodčích a jezdcům dává znamení zvoncem. Navíc, nejméně půl hodiny před zahájením každé soutěže musí být co nejblíže vstupu na kolbiště umístěn plánek parkuru s přesným vyznačením všech podrobností, aby měli jezdci možnost se s nimi seznámit. Průběh soutěže V průběhu soutěže bývá zpravidla na kolbišti pouze jeden závodník (tzn. jezdec a kůň). Při početném startovním poli se může současně připravovat v aréně následující dvojice, avšak tak, aby se nepřipletla do dráhy předešlému koni. Po pozdravu dá sbor rozhodčích pokyn zvoncem, že jezdec může odstartovat. Následně musí se svým koněm překonat všechny překážky ve stanoveném pořadí, s co nejmenším počtem chyb a mnohdy také v co nejkratším čase. Za chyby, resp. překročení stanoveného časového limitu je soutěžící penalizován. Překážky Překážky samotné i jejich jednotlivé prvky musí být sestaveny tak, aby je bylo možno pobořit. Na druhé straně nesmí být natolik lehce shoditelné, aby spadly při sebemenším dotyku a nebo natolik těžké, aby zavinily pád nebo zranění koně. Rozlišujeme tři základní druhy překážek svislé (tzv. kolmé skoky), šířkové (oxer, triplebar apod.) a vodní příkop. Jestliže jsou všechny prvky, ze kterých se skok skládá, umístěny ve stejné svislé rovině, jedná se o svislou překážku. Šířkovou překážkou je taková, která je postavena způsobem vyžadujícím výkon jak ve skoku do výšky, tak i do dálky. Praporky 7

8 Na parkuru nelze přehlédnout červené a bílé praporky. Ty jsou zpravidla umístěny u startovní a cílové linie, resp. na každé z překážek, kde označují její hranice. Navíc určují směr překonávání bílý označuje levou stranu a červený pravou. Pokud by soutěžící překážku překonal v opačném směru, bude vyloučen. Kombinace překážek Nejčastějšími kombinacemi překážek jsou tzv. dvojskok a trojskok, tedy skupina dvou, nebo tří překážek, které jsou mezi sebou vzdáleny od 7 do 11 metrů to znamená, že kůň mezi nimi udělá pouze jeden až dva cvalové skoky. V kombinacích musí být každý prvek přeskočen odděleně a bezprostředně za sebou, bez kruhu kolem kteréhokoliv prvku. Soutěžící v případě zastavení před překážkou, resp. vybočení musí znovu skočit všechny prvky kombinace. Poboření překážky Za poboření překážky se považuje situace, kdy je porušena její výška, nebo šířka. V takové situaci je dvojice penalizována 4 trestnými body. V případě, že kůň překážku poboří, ale nepřekoná ji (např. při odmítnutí poslušnosti), dvojici je zastaven čas a po jejím opravení se ji musí pokusit překonat ještě jednou. Za poboření překážky se nepovažuje dotknutí se nebo posunutí kterékoliv části překážky či jejích praporků v libovolném směru. V případě vodního příkopu se penalizuje 4 trestnými body dotknutí se vodní hladiny nebo lišty ohraničující vodní příkop. Neposlušnost koně Za neposlušnost koně je považováno zastavení před překážkou, vybočení, odepření pohybu, či více nebo méně pravidelný kruh či skupina kruhů provedené na kterémkoliv místě parkuru a z jakýchkoliv důvodů. Chyba je také kruh okolo poslední překonané překážky, jestliže to dráha parkuru nevyžaduje. Za první (u národních pravidel i za druhou) neposlušnost inkasuje dvojice 4 trestné body, přičemž je velmi pravděpodobné, že získá další penalizaci za překročení časového limitu. Po třetí (na mezinárodních závodech již po druhé) neposlušnosti je ze soutěže vyloučena. Překročení času Pokud soutěžící na parkuru překročí stanovený čas, bude penalizován za každé započaté čtyři sekundy nad tento limit jedním trestným bodem. V rozeskakování na čas je penalizace jedním trestným bodem za každou započatou sekundu. Vedle stanoveného času je ještě určen tzv. přípustný čas, který se rovná dvojnásobku stanoveného času. Při jeho překročení je dvojice vyloučena z dalšího pokračování. Nedodržení dráhy parkuru Za nedodržení předepsané dráhy parkuru se považuje, pokud soutěžící neprojede startovní nebo cílovou čáru mezi praporky ve správném směru, neskočí překážky v předepsaném pořadí nebo směru označeném na plánku pakruru (resp. praporky), příp. absolvuje překážku, která není součástí daného parkuru. V takových případech následuje vyloučení. 8

9 Pád jezdce nebo koně Za pád jezdce z koně se považuje situace, kdy se jezdec dobrovolně či nedobrovolně odpoutal od svého koně a dotkl se země, příp. potřebuje nějakou podporu nebo cizí pomoc, aby se dostal zpět do sedla. Za pád koně se považuje, jestliže se jeho plec a kyčle dotkly země nebo překážky a země. V obou případech to znamená vyloučení ze soutěže. Pokud však dojde k pádu až po projetí cílovou čarou, nejedná se o důvod k eliminaci. Stupně obtížnosti Skokové soutěže se dělí do několika stupňů obtížnosti. Kromě výšky překážek se liší např. počtem skoků či jejich kombinacemi (dvojskok, trojskok). Soutěže stupně ZZ, ZM a Z (základní) jsou výškách 80, 90 a 100 centimetrů. Stupeň ZL má překážky do 110 cm. Na úrovni stupně L* (lehké) je parkur vysoký 115 cm s nejméně jednou a maximálně dvěma kombinacemi. U L** jsou překážky vysoké již 120 cm. Středním stupněm je S, kdy výška je 125 (*) či 130 (**) centimetrů. Soutěže stupně ST (středně těžký) mají překážky vysoké 135 (*) nebo 140 (**) centimetrů. Na nejvyšší úrovni stupně T (těžký) mohou mít skoky 145 (*), 150 (**), příp. i 155 (***) centimetrů. Klasické soutěžě Jednotlivé soutěže dělíme na tzv. klasické a neklasické, přičemž klasické se jezdí buďto na čas, nebo ne na čas. Vůbec nejčastějším modelem jsou soutěže na čas. Soutěžící se stejným počtem trestných bodů na kterémkoliv místě se buďto umístí podle dosaženého času, nebo v případě stejného počtu trestných bodů na prvém místě proběhne jedno rozeskakování na čas (lze zařadit i tzv. následné rozeskakování ihned po projetí cílem základní části). Ostatní soutěžící se pak umístí podle trestných bodů a času v základním parkuru. Pokud je vypsána soutěž s rozeskakováním a dva nebo více jezdců absolvuje parkur bez penalizace, rozeskakují se na překážkách zvýšených o 10 centimetrů. Může však nastat i situace, kdy žádný soutěžící nepřekoná základní část čistě. Pak při stejném počtu trestných bodů na prvním místě proběhne rozeskakování na nezvýšených překážkách. Soutěž s finále Velké ceny při Skokovém poháru České pojišťovny se z důvodu vyšší divácké atraktivity jezdí neklasicky jako jednokolové soutěže s finále. V takovém případě se soutěžící zúčastní základního kola a do finále postupuje předem stanovený počet jezdců (zpravidla min. 25 %, v každém případě všichni bez trestných bodů). Ve finále pak startují v obráceném pořadí výsledků z prvního kola. Soutěž tak graduje, jelikož nejlepší jezdec z úvodní části startuje jako poslední. Konečný výsledek je pro účastníky finálové části součet trestných bodů z obou parkurů a v případě rovnosti bodů rozhoduje čas finále. 9

10 Ostatní neklasické soutěže Velmi oblíbenou neklasickou soutěží je tzv. dvoufázové skákání. Soutěžící, kteří dokončili první fázi bez penalizace, pokračují plynule do fáze druhé, která má většinou překážky vyšší o 10 centimetrů. Soutěž se stupňovanou obtížností, kdy se obtížnost překážek postupně zvyšuje až do stanovené výšky. První a zároveň nejlehčí překážka má hodnotu 1 bodu, druhá překážka 2 body atd. Velmi často má poslední překážka alternativní skok (tzv. žolíka), který musí být těžší, než jeho první varianta. Za překonání žolíka získá soutěžící dvojnásobný počet bodů. Je-li žolík pobořen, je soutěžícímu tento dvojnásobný počet bodů odečten od celkového počtu bodů. Soutěž do prvé chyby se koná na čas, přičemž parkur je ukončen jakoukoliv první chybou. Poté ještě musí závodník absolvovat poslední skok, po jehož překonání se mu zastavuje čas. Za každou bezchybně překonanou překážku dostává 2 body, za pobořenou překážku 1 bod. Minutové skákání se na rozdíl od soutěže do prvé chyby koná s pevně stanoveným časem (zpravidla 1 minuta). Jakmile čas uplyne, opět dvojice musí absolvovat ještě jednu překážku a poté se jí zastaví čas. U tzv. volby překážek mají soutěžící pevně stanovený čas, během něhož mohou skákat libovolné překážky na parkuru. Ty mají dle obtížnosti určenou hodnotu od 10 do 120 bodů, které soutěžící získá za její bezchybné překonání. Po uplynutí času musí co nejrychleji do cíle, po jehož projetí se mu zastavuje časomíra. V soutěži volba dráhy může dvojice překonat každou překážku pouze jednou, přičemž pořadí skoků si jezdec volí sám. Samozřejmě jde o to, aby celý parkur projel bez chyby a v co nejkratším čase. Štafetové skákání je určeno pro dvoučlenná nebo tříčlenná družstva. Čas parkuru se měří od chvíle, kdy první soutěžící projede startovní čarou až do okamžiku, kdy poslední člen družstva projede cílovou čarou. Soutěž s postupným vylučováním se nazývá také jako paralelní, resp. zrcadlové skákání. Probíhá mezi dvojicemi soutěžících. Oba soupeří současně na dvou proti sobě identických parkurech bez kombinací. Vítěz každého kola se kvalifikuje do následného vylučovacího kola. Takto soutěž probíhá stejným způsobem až do finále, v němž se rozhodne o vítězi soutěže. Tzv. Derby se koná na dráze dlouhé nejméně 1000 m a nejvíce 1300 m, přičemž parkur obsahuje nejméně polovinu přírodních překážek. Soutěž přes kombinace musí obsahovat celkem šest překážek. První překážka je jednoduchá, zbývajících pět jsou však již kombinace. Minimálně jedna z kombinací pak musí být trojskok. V národních soutěžích známe ještě např. soutěže hodnocené na styl, na limitovaný čas, tzv. jezdecký poker, nebo Mini-maxi. 10

11 DĚJIŠTĚ ZÁVODŮ SKOKOVÉHO POHÁRU ČESKÉ POJIŠŤOVNY 2013 Česká pojišťovna Velká cena Martinic III. ročník, Equitana Hotel Resort, Martinice 1, Březnice Kontaktní osoba: Martin Pecka Internet: Česká pojišťovna Velká cena Brna XII. ročník, TJ Moravan Brno, Veveří 109, Brno Kontaktní osoba: Robert Smékal Internet: Česká pojišťovna Velká cena Ostravy XLIX. ročník, JK Baník Ostrava, K průplavu 729, Ostrava Stará Bělá Kontaktní osoba: Pavel Hudeček Internet: Česká pojišťovna Velká cena Kolína XXXIII. ročník, Stáj Václav Kolín (areál Farmy PCT Ptýrov), Ptýrov 25, Mnichovo Hradiště Kontaktní osoba: Václav Drbal Internet: Česká pojišťovna Velká cena Litomyšle XV. ročník, Stáj Manon Hřebčín Suchá, Suchá 1, Suchá Kontaktní osoba: Jiří Skřivan Internet: 11

12 Česká pojišťovna Velká cena Opavy XXV. ročník, Jezdecký klub Opava Kateřinky, Rolnická 120, Opava Kontaktní osoba: Vladimír Hruška Internet: Česká pojišťovna Velká cena Frenštátu pod Radhoštěm XII. ročník, TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm, Na Nivách, Frenštát pod Radhoštěm Kontaktní osoba: JUDr. Čeněk Šrubař Internet: Česká pojišťovna Velká cena Strakonic XII. ročník, Stáj Polák, Pod Hradem 199, Strakonice Kontaktní osoba: Stanislav Polák Česká pojišťovna Velká cena Ptýrova VII. ročník, Farma PCT Ptýrov, Ptýrov 25, Mnichovo Hradiště Kontaktní osoba: Pavlína Bůžková Internet: Česká pojišťovna Velká cena Plzně XX. ročník, SK Slavia VŠ Plzeň, České údolí 53, Plzeň Kontaktní osoba: Jan Stroner Internet: Česká pojišťovna Velká cena Hořovic II. ročník (dříve VC Jemčiny), Jezdecká stáj Opatrný Hořovice, Cihlářská 1384/9, Hořovice Kontaktní osoba: Jitka Opatrná Internet: 12

13 O SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY JE OPĚT VELKÝ ZÁJEM Již brzy zahájí Skokový pohár České pojišťovny svůj 12. ročník Velkou cenou Martinic Úvodní závody proběhnou v termínu dubna a o první body do žebříčku jezdců se utkají nejen závodníci v extraligové soutěži, ale také ve dvou rámcových sériích Kolowrat Junior Cup a Equiservis Amateur Tour. O účast na Skokovém poháru České pojišťovny je ze strany jezdců opět enormní zájem, a tak pořadatelé z Jezdecké společnosti Equitana v Martinicích na Příbramsku museli přikročit dva týdny před akcí k dosud neobvyklému kroku. V neděli 7. dubna byla vyhlášena pozastávka příjmu přihlášek. Důvodem je velký počet objednaných turnajových boxů a tedy i značný počet koní. Cílem těchto opatření je stanovit rozumný počet startů tak, abychom byli schopni důstojně realizovat celé závody, uvedl Martin Pecka z JS Equitana Martinice. Omezení počtu startů se netýká samotné ČP Velké ceny Martinic. Pořadatelé totiž nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat ve Skokovém poháru ČP, avšak mohou v případě předpokládaného velkého množství soutěžících vypsat kvalifikaci na tuto soutěž. Koncepce nedělního programu každopádně byla uzpůsobena pro celý seriál tak, aby byl dostatek prostoru na veškeré doprovodné aktivity, které jsou vázány na výrazný příliv diváků z řad široké veřejnosti. Návštěvníci se tak mohou těšit opravdu na zajímavý program pro celou rodinu. Pro příchozí jsme připravili mj. více jak 80stránkový katalog seriálu, kde jsou uvedeny veškeré důležité informace k průběhu závodů. Diváci, kteří se v jezdeckém sportu příliš nepohybují, se v něm dozví v jednoduché a přehledné formě vše o tom, co se na kolbišti při jednotlivých soutěžích děje, jak se počítá bodování do žebříčků a stejně jako v loňském roce v něm najdou např. i dvojstranu s TOP 10 jezdci předešlé sezony s místem pro jejich podpisy. To je ovšem jen částečný výčet z obsahu tohoto katalogu, jenž bude v areálech k dispozici zcela zdarma, uvedla Pavla Kudláčková ze společnosti Via Solaris a.s., jež je reklamním a marketingovým partnerem Skokového poháru České pojišťovny. Během každého pohárového závodu chystáme také bohatý doprovodný program zejména pro rodiny s dětmi. Jejich návštěva tak rozhodně nemusí být jen o sledování sportovního dění na kolbišti, ale o strávení příjemného dne ve společnosti koní, dodala. Velkou novinkou letošního Skokového poháru je mj. skutečnost, že se Velké ceny České pojišťovny pojedou výhradně na stupních T, kdy jedna hvězda má pevně stanovenou výšku skoků 145, dvě hvězdy 150 a tři hvězdy 155 centimetrů. S tím souvisí i zvýšení minimálních dotací velkých cen. Ty byly stanoveny následovně: T* ,- Kč, T** ,- Kč a T*** ,- Kč. Mnozí pořadatelé, včetně těch z Martinic, se však minimální hranice nedrží a dotace ještě více navyšují. Skokový pohár České pojišťovny je tak zárukou toho, že se při něm sejdou opravdu ti nejlepší jezdci a koně v České republice. Podrobné informace najdete na 13

14 DESET KORUN Z KAŽDÉHO STARTU SKOKOVÉHO POHÁRU PRO NADACI Skokový pohár České pojišťovny již druhou sezonu pokračuje ve spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně, ovšem od zahájení letošního 12. ročníku tohoto extraligového seriálu získává zcela nový a zásadní rozměr. Nadace pro transplantace kostní dřeně je organizace s celostátní působností, jejímž cílem je napomáhat veškerým aktivitám ke zlepšení osudu nemocných s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory. Český národní registr dárců kostní dřeně je součástí celosvětové sítě dobrovolných dárců krvetvorných buněk a je akreditován Světovou asociací dárců dřeně. Oficiální spolupráce se Skokovým pohárem České pojišťovny byla započata v druhé polovině roku 2012 a reálný základ získala při finálovém závodu v Hořovicích, kde se bezmála tři desítky jezdců i návštěvníků v čele s olympijským vítězem z Londýna v moderním pětiboji Davidem Svobodou nechalo zaregistrovat mezi potenciální dárce. Celá spolupráce byla zpočátku plánována ve dvou rovinách. Tou první je realizace odběrových míst v rámci vybraných kol Skokového poháru České pojišťovny, kde budou stejně jako vloni v Hořovicích k dispozici zdravotníci pro odběr vzorků krve od zájemců o vstup do Registru. Druhou rovinou je medializace činnosti Nadace a Registru prostřednictvím mediálních partnerů Skokového poháru, uvedla Pavla Kudláčková ředitelka společnosti Via Solaris, která je reklamním a marketingovým partnerem parkurového seriálu. Rozhodli jsme se však realizovat i třetí rovinu spolupráce, po vzoru Jezdecké společnosti Equitana Martinice, a to formou finančního příspěvku Nadaci. V rámci seriálu Skokového poháru České pojišťovny bude odváděno 10 korun z každého zaplaceného startovného v jednotlivých soutěžích Skokového poháru ČP. Odvod příslušné částky bude uskutečněn formou darovací smlouvy mezi Nadací a konkrétními organizátory jedenácti kvalifikačních kol, doplnila Pavla Kudláčková. Připomeňme, že počty startů během každého z celkem 37 připravovaných soutěžních dnů dosahují i několika stovek, a tak organizátoři očekávají, že půjde přinejmenším o desítky tisíc korun, jež by se mohly touto cestou získat. Podrobnosti najdete na 14

15 DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO NOVINÁŘE Pavla Kudláčková ředitelka a členka představenstva Via Solaris a.s. tel.: Boris Kudláček předseda představenstva Via Solaris a.s. tel.: Petra Kuřátková vedoucí kanceláře Via Solaris a.s. tel.: Josef Malinovský PR manager, tiskové středisko tel.: Aleš Suchánek komentátor, tiskový mluvčí tel.: Dalibor Prokop výpočetní středisko, web tel.:

Česká Pojišťovna Velká cena Frenštátu p.r. 2011 ČP Český skokový pohár 2011 X. Ročník Memoriál Zdeňka Fialky & XLI. ročník Ceny Radegasta CSN Pořadatel: Hlavní partner: Partneři: 909H1 ROZPIS Jezdecký

Více

SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ. VELKÁ CENA PTÝROVA 2013 XVII. ročník VI. / IX. KOLO

SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ. VELKÁ CENA PTÝROVA 2013 XVII. ročník VI. / IX. KOLO SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ VELKÁ CENA PTÝROVA 2013 XVII. ročník VI. / IX. KOLO Jezdecké závody 815 B1 CSN MB0260 a MB0288 PCT s.r.o. a JK Ptýrov o. s. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Pořadatel

Více

Velká cena Olomouce 2015 Český skokový pohár 2015 Finále Českého skokového poháru Rozpis jezdeckých závodů 923H1- MH0340, závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel ESC Olomouc o.p.s. 1.2. Datum

Více

JK Opava Kateřinky, Rolnická 120,747 05 OPAVA TEL. 602 580 499

JK Opava Kateřinky, Rolnická 120,747 05 OPAVA TEL. 602 580 499 R O Z P I S Č E S K Á P O J I Š Ť O V N A V E L K Á C E N A O P A V Y A SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY 624H1 24.-26.6.2011 VI. kolo Základní údaje: 1.1. Pořadatel: MH 0042 Jezdecký klub Opava Kateřinky

Více

VELKÁ CENA OSTRAVY 49.ROČNÍK III. KOLO

VELKÁ CENA OSTRAVY 49.ROČNÍK III. KOLO SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ VELKÁ CENA OSTRAVY 49.ROČNÍK III. KOLO ZÁVODY JSOU POŘÁDÁNY ZA FINANČNÍ PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Jezdecké závody 517H1 CSN MH0035 JK Baník

Více

www.ceskyskokovypohar.cz

www.ceskyskokovypohar.cz 50. ročník Velká cena Ostravy CSN Memoriál plk. Jana Havla Český skokový pohár 2014 516H1 Závody jsou pořádány za finanční podpory statutárního města Ostravy Ostrava Stará Bělá 22. 24.8.2014 1) Základní

Více

SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ ČESKÁ POJIŠŤOVNA VELKÁ CENA OPAVY VI. KOLO

SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ ČESKÁ POJIŠŤOVNA VELKÁ CENA OPAVY VI. KOLO SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ ČESKÁ POJIŠŤOVNA VELKÁ CENA OPAVY VI. KOLO 621H2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Pořadatel Jezdecký klub Opava-Kateřinky Datum 21. 23. 6. 2013 Místo konání Areál

Více

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st.

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2006 SKOKY - Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických soutěžích. - Kvalifikace se plní od MČR 2005 do uzávěrky přihlášek na MČR

Více

ČERVNOVÁ CENA MISTROVSTVÍ STŘEDOČESKÉ OBLASTI OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ PRAHY 612B1

ČERVNOVÁ CENA MISTROVSTVÍ STŘEDOČESKÉ OBLASTI OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ PRAHY 612B1 JK Ptýrov MB 0288 Rozpis jezdeckých závodů dne 12.-14.6.2015 ČERVNOVÁ CENA MISTROVSTVÍ STŘEDOČESKÉ OBLASTI OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ PRAHY 612B1 Základní údaje Pořadatel: JK Ptýrov, o.s. Datum konání : 12.-14.června

Více

Velká cena Ostravy Český skokový pohár 2015 Memoriál plk. Jana Havla Rozpis jezdeckých závodů 515H1 CSN MH035, závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel MH 035 Jezdecký klub Baník Ostrava 1.2.

Více

3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP. 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské

3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP. 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské 3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum konání : Místo konání: Kolbiště: Opracoviště:

Více

CREDITAS Velká cena OPAVY v OLOMOUCI 2014 Český skokový pohár 2014-10. kolo 912H2, závody kategorie A

CREDITAS Velká cena OPAVY v OLOMOUCI 2014 Český skokový pohár 2014-10. kolo 912H2, závody kategorie A CREDITAS Velká cena OPAVY v OLOMOUCI 2014 Český skokový pohár 2014-10. kolo 912H2, závody kategorie A 1. Základní údaje 1.1. Pořadatel Jezdecký klub Opava-Kateřinky 1.2. Datum konání 12.- 14.9.2014 1.3.

Více

Mistrovství České republiky S - děti, junioři 2015 Rozpis jezdeckých závodů 716 D1 CSN MD 188 - JS EQUITANA, o.s. závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká společnost Equitana z pověření

Více

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ MD034 TJ JK Klatovy- Luby Luby 36, 339 01 Klatovy 620 D1 56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých

Více

MERCEDES-BENZ SPRING CUP 2015 Rozpis jezdeckých závodů 723D1 CSN, MD 188 JS Equitana, o.s., závody kategorie B 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká společnost Equitana, Martinice 1.2. Datum konání

Více

54. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců

54. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ MD034 TJ JK Klatovy- Luby Luby 36, 339 01 Klatovy 622 D1 54. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých

Více

4. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN PRAHA TOP 10 CUP. 14. listopadu 2010, Hradištko u Sadské

4. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN PRAHA TOP 10 CUP. 14. listopadu 2010, Hradištko u Sadské 4. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN PRAHA TOP 10 CUP 14. listopadu 2010, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum konání: Místo konání: Kolbiště: Opracoviště:

Více

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 Přihlášky a kvalifikace pro MČR všech disciplín a kategorií kontroluje a potvrzuje předseda nebo oblastní sekretář vysílající oblasti ČJF!!! Na MČR (v mistrovských

Více

52. ROČNÍK CENY CHODSKA MEMORIÁL MVDR. JIŘÍHO ROJTA A CENA AUTOCENTRA ŠMUCLER HOR.TÝN Kvalifikační kolo Západočeské Jump Tour

52. ROČNÍK CENY CHODSKA MEMORIÁL MVDR. JIŘÍHO ROJTA A CENA AUTOCENTRA ŠMUCLER HOR.TÝN Kvalifikační kolo Západočeské Jump Tour Česká jezdecká federace Západočeská oblast Plzeňský kraj 52. ROČNÍK CENY CHODSKA MEMORIÁL MVDR. JIŘÍHO ROJTA A CENA AUTOCENTRA ŠMUCLER HOR.TÝN Kvalifikační kolo Západočeské Jump Tour OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ

Více

Rozpis jezdeckých závodů č.: 515A2 Prima Cup 2010 Praha Císařský ostrov Oblastní mistrovství Prahy

Rozpis jezdeckých závodů č.: 515A2 Prima Cup 2010 Praha Císařský ostrov Oblastní mistrovství Prahy Strana 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PRIMA CUP 2010 Vydáno 1.3.2010 verze 1, ruší platnost předešlých 1. Zápisné musí být vždy uhrazeno před začátkem soutěže, bez jeho úhrady nebude dotčené dvojici povolen start.

Více

Skokové závody Champions Tour 2015. CENA John Deere Cup. 4. - 5. červenec 2015 Hradištko. Kategorie: B

Skokové závody Champions Tour 2015. CENA John Deere Cup. 4. - 5. červenec 2015 Hradištko. Kategorie: B Skokové závody Champions Tour 2015 CENA John Deere Cup 4. - 5. červenec 2015 Hradištko Kategorie: B ROZPIS JEZDECKÝCH SKOKOVÝCH ZÁVODŮ: č. 704 F2 Základní údaje Pořadatel: TJ Equus Kinsky Datum konání

Více

Bentley Service Parkur Cup. 13. a 14. října 2007 ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ. Číslo závodů:

Bentley Service Parkur Cup. 13. a 14. října 2007 ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ. Číslo závodů: Bentley Service Parkur Cup 13. a 14. října 2007 ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Číslo závodů: Základní údaje Pořadatel: TJ Equus Kinsky a JS Equinenter Datum konání : 13. a 14. říjen 2007 Místo konání: Areál

Více

4. ročník série parkurových závodů

4. ročník série parkurových závodů 4. ročník série parkurových závodů LAMBORGHINI PRAHA PARKUR CUP 27. března 2011, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum konání : Místo konání: Kolbiště: Opracoviště:

Více

6.ročník FORD CUP 2015 8.-9.8.2015 801H1

6.ročník FORD CUP 2015 8.-9.8.2015 801H1 6.ročník FORD CUP 2015 8.-9.8.2015 801H1 ROZPIS 6.ročník Ford Cup 2015 Stáj SKL Trojanovice Základní údaje: Pořadatel Stáj SKL Trojanovice MH0244 Datum konání 8.-9.8.2015 Místo konání jezdecký areál Trojanovice

Více

Český pohár a mistrovství ČR v TRIALU 2011

Český pohár a mistrovství ČR v TRIALU 2011 Český pohár a mistrovství ČR v TRIALU 2011 Propozice: I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár v Trialu 2011 (ČP-Trial), druhý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat názvy

Více

Rozpis jezdeckých závodů Skokový pohár České pojišťovny Velká Cena Strakonic 7. kolo, XII. ročník CSN-A PŘIJEĎTE K NÁM NA KROCANA!!

Rozpis jezdeckých závodů Skokový pohár České pojišťovny Velká Cena Strakonic 7. kolo, XII. ročník CSN-A PŘIJEĎTE K NÁM NA KROCANA!! Rozpis jezdeckých závodů Skokový pohár České pojišťovny Velká Cena Strakonic 7. kolo, XII. ročník CSN-A PŘIJEĎTE K NÁM NA KROCANA!! 1.1 Pořadatel: Stáj Polák Strakonice 1.2 Datum konání: 02.08.- 04. 08.2013

Více

ROZPIS soutěží IX. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží IX. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží IX. GRAND PRIX Hradec Králové 1. Základní údaje 1.1. Pořadatel : Hradecký jezdecký klub, Hradečnice 995 500 09 Hradec Králové tel.: 603481109, 602655291 1.2. Číslo závodů : 829F1 1.3. Datum

Více

PRESS KIT 2015. informace pro novináře a širokou veřejnost

PRESS KIT 2015. informace pro novináře a širokou veřejnost PRESS KIT 2015 České jezdecké federace informace pro novináře a širokou veřejnost Jezdecká sezona 2015 v disciplínách sdružených pod hlavičku České jezdecké federace zahrnuje celou řadu zajímavých akcí

Více

O POHÁR JSB MATCH DIABOLO CHOTĚBUZ 2013

O POHÁR JSB MATCH DIABOLO CHOTĚBUZ 2013 R O Z P I S OBLASTNÍHO MISTROVSTVÍ SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA DĚTÍ NA PONY, DĚTÍ, JUNIORŮ, MLADÝCH JEZDCŮ A DOSPĚLÝCH 627H1 O POHÁR JSB MATCH DIABOLO CHOTĚBUZ 2013 1. Základní údaje 1.1. Pořadatel: MH 0279

Více

Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2014 (dále jen ČDP)

Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2014 (dále jen ČDP) Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2014 (dále jen ČDP) pořadatel : JK Panská lícha o.s. Obřanská 180a Brno, 614 00 Email: info@panskalicha.cz finále : termín konání : 19. - 21. září 2014 místo konání

Více

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ MD 188-JS EQUITANA 804 D1 CSN

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ MD 188-JS EQUITANA 804 D1 CSN ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ MD 188-JS EQUITANA 804 D1 CSN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká

Více

Pravidla ČJF o.s. 2011

Pravidla ČJF o.s. 2011 Česká jezdecká federace o.s. SKOKOVÁ PRAVIDLA Pravidla ČJF o.s. 2011 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace o.s. od 1. dubna 2011. Nepřeložené kapitoly,

Více

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár ve fourcrossu 2009 (ČP-4X), osmý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat

Více

ROZPIS soutěží VI. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží VI. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží VI. GRAND PRIX Hradec Králové 1. Základní údaje 1.1. Pořadatel : Hradecký jezdecký klub, Hradečnice 995 500 09 Hradec Králové tel.: 603481109, 602655291 1.2. Číslo závodů : 824F1 1.3. Datum

Více

Pravidla ČSP pro rok 2013

Pravidla ČSP pro rok 2013 Pravidla ČSP pro rok 2013 Je společným projektem ČJF a pořadatelů významných parkurových závodů v České republice. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového

Více

Zahájení sezóny ve Zduchovicích nejen s FITMIN Junior Channel Star 2010

Zahájení sezóny ve Zduchovicích nejen s FITMIN Junior Channel Star 2010 Zahájení sezóny ve Zduchovicích nejen s FITMIN Junior Channel Star 2010 Praha-Zduchovice, 12.3.2010 Barbora Lišková Jezdecký areál Zduchovice zahájí o pátečním prázdninovém dnu - 2. 4. 2010 - seriál pro

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 OBSAH Česká jezdecká federace SKOKOVÁ PRAVIDLA 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2005. Jsou obsahovým

Více

ROZPIS CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ HOBBY ZÁVODY IV.ROČNÍK DVŮR NOVÉ ZÁMKY

ROZPIS CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ HOBBY ZÁVODY IV.ROČNÍK DVŮR NOVÉ ZÁMKY ROZPIS CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ HOBBY ZÁVODY IV.ROČNÍK DVŮR NOVÉ ZÁMKY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 1.1. Pořadatel : JK Moneriko o.s. ML 0120 1.2. Datum konání: 23.8.2014 1.3. Místo konání: Dvůr Nové Zámky 1.4. Kolbiště:

Více

Jezdecký festival 2015 18. 22. 3. 2015 Výstaviště Lysá nad Labem

Jezdecký festival 2015 18. 22. 3. 2015 Výstaviště Lysá nad Labem Jezdecký festival 2015 18. 22. 3. 2015 Výstaviště Lysá nad Labem Rozpis jezdeckých závodů ve skocích, v drezuře, ve spřežení a ve voltiži. Akce se koná pod záštitou České jezdecké federace. 1. ZÁKLADNÍ

Více

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: HOBBY MIKULOV 2013 Mikulov areál JK Datum: 14. -15. 6. 2013 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033 ve spolupráci s Stáj

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ STŘEDISKO PITBIKEMORAVIA. Oficiální propozice

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ STŘEDISKO PITBIKEMORAVIA. Oficiální propozice OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ STŘEDISKO PITBIKEMORAVIA Oficiální propozice Platné pro motokrosové závody v roce 2015 Technické, právní, organizační i sportovní pravidla platná pro veškeré motokrosové závody

Více

TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 025. 1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m

TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 025. 1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m Klub: TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 025 Název závodů: Cena českých chovatelů Číslo: 612 C1 1) Základní údaje: 1.1. Pořadatel: TJ Sokol hřebčinec Písek 1.2. Datum konání: 12.-13.6. 2010 1.3.

Více

MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ 2014 703 D1 CSN, MD 188-JS EQUITANA,

MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ 2014 703 D1 CSN, MD 188-JS EQUITANA, MARTINICKÝ ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ Tour Magdalény Hrabánkové 2014 Rozpis jezdeckých závodů 703 D1 CSN, MD 188-JS EQUITANA, závody kategorie B 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká společnost Equitana

Více

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 49. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC.

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 49. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074 SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. STATUT 49. ROČNÍKU. STATUT 49. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA BYL

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2014

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2014 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2014 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2014. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

Pokyny a informace k seriálu

Pokyny a informace k seriálu Přehled závodů ČP 2010: ČESKÝ POHÁR BMX A MTB 2010 Pokyny a informace k seriálu 11.04. neděle Pardubice 17.04. sobota Klatovy 28.04. neděle Klatovy 08.05. sobota Řepy 29.05. sobota Bohnice - Mistrovství

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE. 31. června 2. srpna 2015

CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE. 31. června 2. srpna 2015 CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE 31. června 2. srpna 2015 Podmínkou účasti v soutěžích CEJC (viz kategorie CEJC) je absolvování minimálně 2 kvalifikačních soutěží dané kategorie v rámci kvalifikačních

Více

Jezdecký festival 2014 19. 23. 3. 2014 Výstaviště Lysá nad Labem

Jezdecký festival 2014 19. 23. 3. 2014 Výstaviště Lysá nad Labem Jezdecký festival 2014 19. 23. 3. 2014 Výstaviště Lysá nad Labem Rozpis jezdeckých závodů ve skocích, v drezuře, ve spřežení a ve voltiži. Akce se koná pod záštitou České jezdecké federace. 1. ZÁKLADNÍ

Více

1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m. 1.6. Opracoviště: povrch písčitý cca 50 x 30 m

1.4. Skokové kolbiště: Povrch travnatý, nepravidelný tvar cca 45 x 130 m. 1.6. Opracoviště: povrch písčitý cca 50 x 30 m Klub: TJ Sokol Zemský hřebčinec Písek Licence: MC 0025 Název závodů: V. Cena českých chovatelů Číslo: 618C1 1) Základní údaje: 1.1. Pořadatel: TJ Sokol hřebčinec Písek 1.2. Datum konání: 18.-19.6. 2011

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

STRABAG MTB CUP 2013 Český pohár a mistrovství ČR MTB 2013 cross-country

STRABAG MTB CUP 2013 Český pohár a mistrovství ČR MTB 2013 cross-country STRABAG MTB CUP 2013 Český pohár a mistrovství ČR MTB 2013 cross-country Český svaz cyklistiky vypisuje národní pohár horských kol v olympijské disciplíně cross-country. Pohár se uskuteční v termínu od

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: MČR ENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Místo: Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ

Více

ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ 516B1. Český drezurní pohár (ČDP) 2014-2.kolo

ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ 516B1. Český drezurní pohár (ČDP) 2014-2.kolo ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ 516B1 Český drezurní pohár (ČDP) 2014-2.kolo 1. Základní údaje: Pořadatel: JK Ptýrov MB0288 Datum konání: 16.5. 18.5.2014 Místo konání: Kolbiště: Opracoviště: Jezdecký areál Farma

Více

MEMORIÁL JANA PAPOUŠKA Rozpis jezdeckých závodů 623 D1 CSN MD 188 JS Equitana, závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - Jezdecká společnost Equitana, Martinice 1.2. Datum konání - 24. 28.

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

PRORODEO PROPOZICE kategorie JUNIOR

PRORODEO PROPOZICE kategorie JUNIOR PRORODEO PROPOZICE kategorie JUNIOR Pro sezonu 2014 byla firmou STRABAG věnována dotace určená na podporu juniorů. Tato dotace bude čerpána formou úhrady startovného. Junioři budou mít na vybraných kolech

Více

Jezdecký klub Mikulov MG0170 Rozpis jezdeckých závodů Skoky 18. 19. 7. 2015

Jezdecký klub Mikulov MG0170 Rozpis jezdeckých závodů Skoky 18. 19. 7. 2015 Jezdecký klub Mikulov MG0170 Rozpis jezdeckých závodů Skoky 18. 19. 7. 2015 1 Základní údaje: 1.1 Pořadatel: Jezdecký klub Mikulov MG0170 1.2 Datum konání: 18. 19. 7. 2015 1.3 Místo konání: Jezdecký klub

Více

Kontaktní osoba: Martin Pecka e-mail: reditel@equitana.cz Tel: +420 318 695 318 www.ceskydrezurnipohar.cz

Kontaktní osoba: Martin Pecka e-mail: reditel@equitana.cz Tel: +420 318 695 318 www.ceskydrezurnipohar.cz Č E S K Ý D R E Z U R N Í P O H Á R 2015 (dále jen ČDP) pořadatel : MD 188, JS Equitana, o.s. Martinice Equitana Hotel Resort Martinice 1, 262 72 Březnice Email: reditel@equitana.cz finále - termín konání

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis 2012 Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 Rozpis Číslo závodu: 928H7 I. Základní údaje Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 1.1. Pořadatelé: Z pověření ČJF, TJ Slovan Frenštát p/radhoštěm

Více

Sportovní řády seriálu WBC 2009

Sportovní řády seriálu WBC 2009 Sportovní řády seriálu WBC 2009 Čl. 1 Obecně 1) Disciplína: Bikerally (sjezd horských kol ve stylu rally) 2) Název seriálu: WBC - Specialized Bikerally Championship 2009 Mistrovství ČR v bikerally 3) Promotér

Více

INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci

INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ 822B1 INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci KMK drezura - kvalifikační kolo 1. Základní údaje: Pořadatel: JK Ptýrov MB0288 Datum konání: 22.-24.8.2014 Místo

Více

Memorial Bohumila Ječmínka

Memorial Bohumila Ječmínka 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Memorial Bohumila Ječmínka Název: Národní enduranční závod Místo: Slavošov Ústí nad Labem Datum: 9.-10.5.2014 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: JK Natural ME0088 Adresa:

Více

MVDr. Marcela Burešová Irena Hůlková Martina Jánošíková Ing. Jan Metelka Jana Nosková Václav Drbal

MVDr. Marcela Burešová Irena Hůlková Martina Jánošíková Ing. Jan Metelka Jana Nosková Václav Drbal JK Ptýrov MB 0288 Rozpis jezdeckých závodů dne 8.8.-10.8.2014 MČR S d,j 2014 814B1 Základní údaje Pořadatel: JK Ptýrov o.s. z pověření ČJF Datum konání : 8.-10. srpna 2014 Místo konání: Jezdecký areál

Více

S P O R T O V N Í. Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů. S E K C E : M

S P O R T O V N Í. Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů. S E K C E : M S P O R T O V N Í Ř Á D Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů. S E K C E : M Tento sportovní řád vychází ze Sportovního řádu používaného v letech 2000 2013 a je určen jako všeobecná část

Více

Hobby závody v rámci IV. Ročníku PO FORMANSKÝCH CESTÁCH HŘÍBĚCÍMI HORAMI

Hobby závody v rámci IV. Ročníku PO FORMANSKÝCH CESTÁCH HŘÍBĚCÍMI HORAMI Hobby závody v rámci IV. Ročníku PO FORMANSKÝCH CESTÁCH HŘÍBĚCÍMI HORAMI 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: IV. ROČNÍK PO FORMANSKÝCH CESTÁCH HŘÍBĚCÍMI HORAMI Místo: Těšánky u Zdounek Datum:

Více

ROZPIS ZÁVODŮ. Hradec nad Moravicí 2015. 18.-19. července Cena Hradce nad Moravicí a hobby soutěže 718H1

ROZPIS ZÁVODŮ. Hradec nad Moravicí 2015. 18.-19. července Cena Hradce nad Moravicí a hobby soutěže 718H1 ROZPIS ZÁVODŮ Hradec nad Moravicí 2015 18.-19. července Cena Hradce nad Moravicí a hobby soutěže 718H1 1 Rozpis Skokové závody a hobby soutěže Hradec nad Moravicí 718H1 1. Základní údaje 1.1 Pořadatel:

Více

FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU

FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. ROZPIS VŠESTRANNOST. FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 821V1 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC,

Více

Článek 1. OBECNÉ INFORMACE

Článek 1. OBECNÉ INFORMACE Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD TŘEBUŠÍN 2014 Místo: Třebušín u Litoměřic Datum: 31.kvěna 2014 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Ranč 3V Třebušín ME0159 Adresa:

Více

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK SLAVIA PRAHA pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Pátek 3. července 2015 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Technický ředitel Vedoucí závodní

Více

TJ Sokol hřebčinec Písek Licence: MC 0025

TJ Sokol hřebčinec Písek Licence: MC 0025 Klub: TJ Sokol hřebčinec Písek Licence: MC 0025 Název závodů: IX. CENA ČESKÝCH CHOVATELŮ Číslo: 606C1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Pořadatel: TJ Sokol hřebčinec Písek, U Hřebčince 479, 397 01 Písek 1.2. Datum konání:

Více

DRAGON BOAT GRAND PRIX ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

DRAGON BOAT GRAND PRIX ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. Dragon Boat Grand Prix (DBGP) je celosezónní seriál závodů dračích lodí pro amatérské a firemní posádky, jejichž závodníci nejsou držiteli mezinárodní sportovní licence tzv. DRAGON RACE pro závody dračích

Více

Propozice ETL Evropská tunelová liga FS4/VFS4 2 ročník 11/2012-4/2013

Propozice ETL Evropská tunelová liga FS4/VFS4 2 ročník 11/2012-4/2013 Propozice ETL Evropská tunelová liga FS4/VFS4 2 ročník 11/2012-4/2013 Propozice závodů V souladu se sportovním řádem FAI a na základě vypsaných pravidel Evropské tunelové ligy v disciplíně Skupinová akrobacie

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ KRASOJÍZDA Platnost od 1.1.2007 1 SÁLOVÁ CYKLISTIKA V sálové cyklistice jsou tyto mistrovské a pohárové disciplíny: 1) Kolová

Více

- JANKOWSKI Zbigniew Lukasz (POL10050877)

- JANKOWSKI Zbigniew Lukasz (POL10050877) Noční VELKÁ CENA eled.cz - PTÝROV Český skokový pohár Rozpis jezdeckých závodů 812B1 CSN, závody kategorie A 1) Základní údaje 1.1. Pořadatel - MB0288 JK Ptýrov 1.2. Datum konání - 12.-16. srpna 2015 1.3.

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 25. února 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 25. února 2015 4 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 25. února 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v jízdě na koni s mezinárodní účastí Podle přílohy č.

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 821V2 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV

Více

PROPOZICE TURNAJE Ještědská série

PROPOZICE TURNAJE Ještědská série PROPOZICE TURNAJE Ještědská série 1. Platnost předpisů a řádů Ještědská serie se řídí: a) propozicemi turnaje b) základní pravidla hry vydané Českomoravskou bowlingovou asociací c) turnaj je zařazen do

Více

Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2013.

Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2013. Česká jezdecká federace SKOKOVÁ PRAVIDLA Pravidla ČJF 2013 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2013. Nepřeložené kapitoly, články, odstavce

Více

Rozpis jezdeckých závodů dne 10.7.-12.7.2015 MČR S Y,Sen. závod kategorie A 710B1

Rozpis jezdeckých závodů dne 10.7.-12.7.2015 MČR S Y,Sen. závod kategorie A 710B1 JK Ptýrov MB 0288 Rozpis jezdeckých závodů dne 10.7.-12.7.2015 MČR S Y,Sen. závod kategorie A 710B1 Základní údaje Pořadatel: JK Ptýrov o.s. z pověření ČJF Datum konání : 10.-12. července 2015 Místo konání:

Více

PROPOZICE POHÁR PIRELLI 2012

PROPOZICE POHÁR PIRELLI 2012 PROPOZICE POHÁR PIRELLI 2012 1. Subjekty - Promotérem Poháru Pirelli 2012 je firma Motorsport, spol.s r.o. odpovědná za dodávky pneumatik pro účastníky Poháru Pirelli 2012 a vyplácení cen pro vítěze, -

Více

III. ZPŮSOB FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

III. ZPŮSOB FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2014 I. OBECNÉ ZÁSADY Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypisováno Svazem chovatelů Českého teplokrevníka (dále jen SCHČT) v souladu se Zásadami,

Více

NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD BOHUMILICE 2014

NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD BOHUMILICE 2014 Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD BOHUMILICE 2014 Místo: Bohumilice, okr. Prachatice Datum: 17.5.2014 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: JK Equis MC 0270 Adresa: Kubova

Více

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE O POHÁR HEJTMANA 2. KOLO NEDĚLE 13. 12. 2015 Dětská liga kumite je série samostatných turnajů, určených pro děti, které nemají zatím větší závodní zkušenost, či např. potřebují

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

S l e z s k ý a e r o k l u b Z á b ř e h

S l e z s k ý a e r o k l u b Z á b ř e h SLEZSKÉ KOPAČKY 2015 33.ročník mezinárodní parašutistické soutěže v seskoku padákem na přesnost přistání 5.6. 7.6.2015 Cíl soutěže: S l e z s k ý a e r o k l u b Z á b ř e h určit vítěze 33. ročníku soutěže

Více

Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C

Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 1. Úvodní ustanovení : Seznam závodů vypsaných KOSÚ AD KSL Zlínského kraje a závodů FIS + ktg. A pořádaných na území

Více

Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy a rozdělování peněžních prostředků na výjezdy pro rok 2015

Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy a rozdělování peněžních prostředků na výjezdy pro rok 2015 Zásady nominace jezdců na zahraniční výjezdy a rozdělování peněžních prostředků na výjezdy pro rok 2015 Drezurní komise ČJF připravila a zpracovala dále uvedené zásady pro nominaci drezurních jezdců na

Více

Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu

Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu Soutěžní řád (dále jen SŘ ) je spolu s (i) Pravidly orientačního běhu, (ii) Pravidly

Více

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOB oblast Vysočina. platí od 1.3.2009

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOB oblast Vysočina. platí od 1.3.2009 Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOB oblast Vysočina platí od 1.3.2009 1. Základní ustanovení 1. Soutěžní řád platí pro soutěže oblasti Vysočina ČSOB v orientačním běhu. 2. Rozdělení soutěží mistrovské

Více

Dotazník vyplnilo 148 respondentů, průzkum probíhal v listopadu a prosinci 2012.

Dotazník vyplnilo 148 respondentů, průzkum probíhal v listopadu a prosinci 2012. Vyhodnocení dotazníku k soutěžím Východočeské oblasti OB Východočeská oblast sekce OB Dotazník vyplnilo 148 respondentů, průzkum probíhal v listopadu a prosinci 2012. Věkové zastoupení respondentů: veteráni

Více