PRESS KIT SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY 2013 EXTRALIGA PARKUROVÉHO SKÁKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRESS KIT SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY 2013 EXTRALIGA PARKUROVÉHO SKÁKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY 2013 PRESS KIT EXTRALIGA PARKUROVÉHO SKÁKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Termínová listina jednotlivých kvalifikačních kol a finále strana 2 Skokový pohár České pojišťovny v číslech strana 3 Pravidla Skokového poháru České pojišťovny strana 4 Pravidla Kolowrat Junior Cupu strana 5 Pravidla Equiservis Amateur Tour strana 6 Co se děje na kolbišti aneb pravidla skokových soutěží strany 7 až 10 Dějiště závodů Skokového poháru České pojišťovny strany 11 a 12 O Skokový pohár České pojišťovny je opět velký zájem strana 13 Deset korun z každého startu Skokového poháru ČP pro Nadaci strana 14 Důležité kontaktní údaje pro novináře strana 15 1

2 TERMÍNY SKOKOVÉHO POHÁRU ČESKÉ POJIŠŤOVNY kolo ČP Velká cena Martinic kolo ČP Velká cena Brna kolo ČP Velká cena Ostravy kolo ČP Velká cena Kolína (Ptýrov) kolo ČP Velká cena Litomyšle kolo ČP Velká cena Opavy kolo ČP Velká cena Frenštátu p. R kolo ČP Velká cena Strakonic kolo ČP Velká cena Ptýrova kolo ČP Velká cena Plzně kolo ČP Velká cena Hořovic + FINÁLE

3 SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY V ČÍSLECH jezdeckých areálů závodů i Velkých cen soutěžních dnů skokových soutěží během ročníku rámcové seriály pro juniory a amatérské jezdce jezdců bodujících v žebříčku extraligového seriálu soutěžních dvojic při každém závodu návštěvníků každého kola fanoušků na Facebooku oslovených uživatelů Facebooku týdně během soutěžní sezony návštěv webu Skokového poháru ČP během každého závodního dne fotogalerií na webu v rámci kalendářního roku vydaných tiskových zpráv během jednoho ročníku hodin premiérového televizního vysílání 3

4 SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY PRAVIDLA Skokový pohár České pojišťovny (SPČP) je společným projektem České jezdecké federace (ČJF) a pořadatelů významných parkurových závodů v České republice. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění a zajištění vysoké sportovní úrovně jednotlivých akcí. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF (soutěží započítávaných do SPČP se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci, avšak bez možnosti získávat body). V jedné soutěži SPČP může bodovat jezdec jen s jedním koněm, jehož jméno nahlásí určenému členu sboru rozhodčích nejpozději před uzávěrkou startovní listiny (ukončením prezentace do této soutěže). Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci body. Např. za vítězství v parkuru stupně T** (150 cm) nebo T*** (155 cm) obdrží 18 bodů, zatímco v soutěži stupně T* (145 cm) je to jen 15 bodů, přičemž stejný počet bodů si v T**/*** připíše druhý umístěný. V závěrečném kvalifikačním kole bude přičteno každému bodujícímu výsledku 5 bodů. Podrobnou bodovou tabulku najdete na Finálová soutěž proběhne dle systému mistrovství světa pro nejlepší čtyři jezdce se střídáním koní. Do finále postoupí jezdci s nejvyšším počtem získaných bodů ze šesti soutěží SPČP. Jestliže se někdo ze čtveřice finalistů z finálové soutěže omluví, nastupuje další v pořadí jako náhradník. Ve finále může nastoupit pouze kůň, který bodoval v některé z kvalifikačních soutěží. Každý jezdec bude startovat nejprve na svém koni a poté na třech koních ostatních jezdců. Opracování před druhým, třetím a čtvrtým kolem bude probíhat ve vymezeném prostoru na kolbišti. Jezdec bude mít na přípravu cizího koně max. 3 min., ve kterých může absolvovat dva skoky (jeden kolmý skok a jeden oxer). Vítězem se stane jezdec s nejnižším počtem trestných bodů ze všech čtyř kol. Při rovnosti bodů rozhoduje součet časů. 4

5 KOLOWRAT JUNIOR CUP PRAVIDLA Kolowrat Junior Cup je celoročně vyhodnocovaná soutěž zaměřená na podporu juniorských nadějí českého jezdectví. Seriál je přístupný všem jezdcům do 18 let s platnou licencí ČJF v daném roce. V každém ze závodů SPČP určí pořadatel v rozpisu minimálně tři samostatné soutěže, které budou započítávány do seriálu Kolowrat Junior Cup. Po každé ze soutěží bude na základě výsledků vydána tabulka získaných bodů pro jezdce bodující v tomto seriálu. Za vítězství na parkuru stupně S (střední, 130 cm) získá jezdec 15 bodů, zatímco za 1. místo v soutěži stupně L (lehký, 120 cm) obdrží pouze 10 bodů. Podrobnou bodovou tabulku najdete na Kladné body za umístění se jezdcům započítávají pouze u výsledků ze soutěže, které nejsou horší než 12 trestných bodů. V případě, že jezdec startuje v kvalifikační soutěži na více koních, je mu započítáváno pouze nejlepší umístění v této kvalifikační soutěži. Ve finále soutěže Kolowrat Junior Cup má právo startovat 20 jezdců kategorie A (děti a junioři do 15 let věku v daném roce) a 20 jezdců kategorie B (junioři let v daném roce), kteří v kvalifikačních kolech získali nejvíce bodů. Ve finále může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým bodoval alespoň v jedné z kvalifikací. Kategorie A bude soutěžit na parkuru stupně L** (120 cm), kategorie B na parkuru stupně S** (130 cm). V obou případech se jedná o jednokolovou soutěž s finále. 5

6 EQUISERVIS AMATEUR TOUR PRAVIDLA Equiservis Amateur Tour (EAT) je seriálová soutěž vyhlášená v rámci SPČP a je určená pro jezdce amatéry, u kterých není sportovní ježdění zdrojem příjmů. Mohou se jí účastnit jezdci s platnou licencí ČJF, kteří dosáhli věku minimálně 18 let a v posledních dvou letech nestartovali v soutěžích stupně S a vyšších. Soutěže EAT mohou být dle volby pořadatele v rámci závodů SPČP otevřené i uzavřené do stupně L nebo výšky 120 cm. Po každé soutěži bude pořadatelem na základě výsledků vydána tabulka získaných bodů. Do finále každého kola postoupí 20 nejlepších jezdců z kvalifikačních soutěží. Finálová soutěž probíhá na parkuru st. ZL s jedním rozeskakováním. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních soutěžích získávají jezdci body. V EAT budou jezdci získávat body dle následujícího klíče. V případě 50 startujících v otevřené soutěži dle rozpisu označené jako kvalifikační pro EAT obdrží vítěz 50 bodů a jezdec na 50. místě 1 bod. V případě, že jezdec startuje v kvalifikační soutěži na více koních, je mu započítáváno pouze nejlepší umístění v této kvalifikační soutěži. Ve finále celoroční soutěže EAT má právo startovat 20 jezdců, kteří ve finále kvalifikačních kol získali nejvíce bodů. Nejlepší jezdec kvalifikačního finále např. obdrží 15 bodů, 15. umístěný 1 bod. Podrobné bodové tabulky najdete na Do finále může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým bodoval alespoň v jedné z kvalifikací. Závodí se v soutěži stupně L s jedním rozeskakováním. 6

7 CO SE DĚJE NA KOLBIŠTI ANEB PRAVIDLA SKOKOVÝCH SOUTĚŽÍ Skokové soutěže, které se také často nazývají jako parkurové skákání, jsou nejrozšířenější ze všech sedmi jezdeckých disciplín a společně s drezurou a všestranností patří mezi olympijské sporty. Dalšími jezdeckými disciplínami jsou spřežení, voltiž, vytrvalost a reining. Za samostatnou disciplínu je považováno ještě parajezdectví. Handicapovaní jezdci soutěží v drezuře, voltiži a v zahraničí též ve spřežení. Podrobná pravidla všech disciplín najdete na stránkách České jezdecké federace ( Na následujících stránkách se vám budeme snažit přiblížit alespoň nejzákladnější pravidla skokového ježdění. Prohlídka parkuru Před každou soutěží probíhá tzv. prohlídka parkuru, kdy si účastníci soutěže projdou pěšmo celou trasu, na které jsou rozmístěny překážky. Začátek a konec prohlídky určuje sbor rozhodčích a jezdcům dává znamení zvoncem. Navíc, nejméně půl hodiny před zahájením každé soutěže musí být co nejblíže vstupu na kolbiště umístěn plánek parkuru s přesným vyznačením všech podrobností, aby měli jezdci možnost se s nimi seznámit. Průběh soutěže V průběhu soutěže bývá zpravidla na kolbišti pouze jeden závodník (tzn. jezdec a kůň). Při početném startovním poli se může současně připravovat v aréně následující dvojice, avšak tak, aby se nepřipletla do dráhy předešlému koni. Po pozdravu dá sbor rozhodčích pokyn zvoncem, že jezdec může odstartovat. Následně musí se svým koněm překonat všechny překážky ve stanoveném pořadí, s co nejmenším počtem chyb a mnohdy také v co nejkratším čase. Za chyby, resp. překročení stanoveného časového limitu je soutěžící penalizován. Překážky Překážky samotné i jejich jednotlivé prvky musí být sestaveny tak, aby je bylo možno pobořit. Na druhé straně nesmí být natolik lehce shoditelné, aby spadly při sebemenším dotyku a nebo natolik těžké, aby zavinily pád nebo zranění koně. Rozlišujeme tři základní druhy překážek svislé (tzv. kolmé skoky), šířkové (oxer, triplebar apod.) a vodní příkop. Jestliže jsou všechny prvky, ze kterých se skok skládá, umístěny ve stejné svislé rovině, jedná se o svislou překážku. Šířkovou překážkou je taková, která je postavena způsobem vyžadujícím výkon jak ve skoku do výšky, tak i do dálky. Praporky 7

8 Na parkuru nelze přehlédnout červené a bílé praporky. Ty jsou zpravidla umístěny u startovní a cílové linie, resp. na každé z překážek, kde označují její hranice. Navíc určují směr překonávání bílý označuje levou stranu a červený pravou. Pokud by soutěžící překážku překonal v opačném směru, bude vyloučen. Kombinace překážek Nejčastějšími kombinacemi překážek jsou tzv. dvojskok a trojskok, tedy skupina dvou, nebo tří překážek, které jsou mezi sebou vzdáleny od 7 do 11 metrů to znamená, že kůň mezi nimi udělá pouze jeden až dva cvalové skoky. V kombinacích musí být každý prvek přeskočen odděleně a bezprostředně za sebou, bez kruhu kolem kteréhokoliv prvku. Soutěžící v případě zastavení před překážkou, resp. vybočení musí znovu skočit všechny prvky kombinace. Poboření překážky Za poboření překážky se považuje situace, kdy je porušena její výška, nebo šířka. V takové situaci je dvojice penalizována 4 trestnými body. V případě, že kůň překážku poboří, ale nepřekoná ji (např. při odmítnutí poslušnosti), dvojici je zastaven čas a po jejím opravení se ji musí pokusit překonat ještě jednou. Za poboření překážky se nepovažuje dotknutí se nebo posunutí kterékoliv části překážky či jejích praporků v libovolném směru. V případě vodního příkopu se penalizuje 4 trestnými body dotknutí se vodní hladiny nebo lišty ohraničující vodní příkop. Neposlušnost koně Za neposlušnost koně je považováno zastavení před překážkou, vybočení, odepření pohybu, či více nebo méně pravidelný kruh či skupina kruhů provedené na kterémkoliv místě parkuru a z jakýchkoliv důvodů. Chyba je také kruh okolo poslední překonané překážky, jestliže to dráha parkuru nevyžaduje. Za první (u národních pravidel i za druhou) neposlušnost inkasuje dvojice 4 trestné body, přičemž je velmi pravděpodobné, že získá další penalizaci za překročení časového limitu. Po třetí (na mezinárodních závodech již po druhé) neposlušnosti je ze soutěže vyloučena. Překročení času Pokud soutěžící na parkuru překročí stanovený čas, bude penalizován za každé započaté čtyři sekundy nad tento limit jedním trestným bodem. V rozeskakování na čas je penalizace jedním trestným bodem za každou započatou sekundu. Vedle stanoveného času je ještě určen tzv. přípustný čas, který se rovná dvojnásobku stanoveného času. Při jeho překročení je dvojice vyloučena z dalšího pokračování. Nedodržení dráhy parkuru Za nedodržení předepsané dráhy parkuru se považuje, pokud soutěžící neprojede startovní nebo cílovou čáru mezi praporky ve správném směru, neskočí překážky v předepsaném pořadí nebo směru označeném na plánku pakruru (resp. praporky), příp. absolvuje překážku, která není součástí daného parkuru. V takových případech následuje vyloučení. 8

9 Pád jezdce nebo koně Za pád jezdce z koně se považuje situace, kdy se jezdec dobrovolně či nedobrovolně odpoutal od svého koně a dotkl se země, příp. potřebuje nějakou podporu nebo cizí pomoc, aby se dostal zpět do sedla. Za pád koně se považuje, jestliže se jeho plec a kyčle dotkly země nebo překážky a země. V obou případech to znamená vyloučení ze soutěže. Pokud však dojde k pádu až po projetí cílovou čarou, nejedná se o důvod k eliminaci. Stupně obtížnosti Skokové soutěže se dělí do několika stupňů obtížnosti. Kromě výšky překážek se liší např. počtem skoků či jejich kombinacemi (dvojskok, trojskok). Soutěže stupně ZZ, ZM a Z (základní) jsou výškách 80, 90 a 100 centimetrů. Stupeň ZL má překážky do 110 cm. Na úrovni stupně L* (lehké) je parkur vysoký 115 cm s nejméně jednou a maximálně dvěma kombinacemi. U L** jsou překážky vysoké již 120 cm. Středním stupněm je S, kdy výška je 125 (*) či 130 (**) centimetrů. Soutěže stupně ST (středně těžký) mají překážky vysoké 135 (*) nebo 140 (**) centimetrů. Na nejvyšší úrovni stupně T (těžký) mohou mít skoky 145 (*), 150 (**), příp. i 155 (***) centimetrů. Klasické soutěžě Jednotlivé soutěže dělíme na tzv. klasické a neklasické, přičemž klasické se jezdí buďto na čas, nebo ne na čas. Vůbec nejčastějším modelem jsou soutěže na čas. Soutěžící se stejným počtem trestných bodů na kterémkoliv místě se buďto umístí podle dosaženého času, nebo v případě stejného počtu trestných bodů na prvém místě proběhne jedno rozeskakování na čas (lze zařadit i tzv. následné rozeskakování ihned po projetí cílem základní části). Ostatní soutěžící se pak umístí podle trestných bodů a času v základním parkuru. Pokud je vypsána soutěž s rozeskakováním a dva nebo více jezdců absolvuje parkur bez penalizace, rozeskakují se na překážkách zvýšených o 10 centimetrů. Může však nastat i situace, kdy žádný soutěžící nepřekoná základní část čistě. Pak při stejném počtu trestných bodů na prvním místě proběhne rozeskakování na nezvýšených překážkách. Soutěž s finále Velké ceny při Skokovém poháru České pojišťovny se z důvodu vyšší divácké atraktivity jezdí neklasicky jako jednokolové soutěže s finále. V takovém případě se soutěžící zúčastní základního kola a do finále postupuje předem stanovený počet jezdců (zpravidla min. 25 %, v každém případě všichni bez trestných bodů). Ve finále pak startují v obráceném pořadí výsledků z prvního kola. Soutěž tak graduje, jelikož nejlepší jezdec z úvodní části startuje jako poslední. Konečný výsledek je pro účastníky finálové části součet trestných bodů z obou parkurů a v případě rovnosti bodů rozhoduje čas finále. 9

10 Ostatní neklasické soutěže Velmi oblíbenou neklasickou soutěží je tzv. dvoufázové skákání. Soutěžící, kteří dokončili první fázi bez penalizace, pokračují plynule do fáze druhé, která má většinou překážky vyšší o 10 centimetrů. Soutěž se stupňovanou obtížností, kdy se obtížnost překážek postupně zvyšuje až do stanovené výšky. První a zároveň nejlehčí překážka má hodnotu 1 bodu, druhá překážka 2 body atd. Velmi často má poslední překážka alternativní skok (tzv. žolíka), který musí být těžší, než jeho první varianta. Za překonání žolíka získá soutěžící dvojnásobný počet bodů. Je-li žolík pobořen, je soutěžícímu tento dvojnásobný počet bodů odečten od celkového počtu bodů. Soutěž do prvé chyby se koná na čas, přičemž parkur je ukončen jakoukoliv první chybou. Poté ještě musí závodník absolvovat poslední skok, po jehož překonání se mu zastavuje čas. Za každou bezchybně překonanou překážku dostává 2 body, za pobořenou překážku 1 bod. Minutové skákání se na rozdíl od soutěže do prvé chyby koná s pevně stanoveným časem (zpravidla 1 minuta). Jakmile čas uplyne, opět dvojice musí absolvovat ještě jednu překážku a poté se jí zastaví čas. U tzv. volby překážek mají soutěžící pevně stanovený čas, během něhož mohou skákat libovolné překážky na parkuru. Ty mají dle obtížnosti určenou hodnotu od 10 do 120 bodů, které soutěžící získá za její bezchybné překonání. Po uplynutí času musí co nejrychleji do cíle, po jehož projetí se mu zastavuje časomíra. V soutěži volba dráhy může dvojice překonat každou překážku pouze jednou, přičemž pořadí skoků si jezdec volí sám. Samozřejmě jde o to, aby celý parkur projel bez chyby a v co nejkratším čase. Štafetové skákání je určeno pro dvoučlenná nebo tříčlenná družstva. Čas parkuru se měří od chvíle, kdy první soutěžící projede startovní čarou až do okamžiku, kdy poslední člen družstva projede cílovou čarou. Soutěž s postupným vylučováním se nazývá také jako paralelní, resp. zrcadlové skákání. Probíhá mezi dvojicemi soutěžících. Oba soupeří současně na dvou proti sobě identických parkurech bez kombinací. Vítěz každého kola se kvalifikuje do následného vylučovacího kola. Takto soutěž probíhá stejným způsobem až do finále, v němž se rozhodne o vítězi soutěže. Tzv. Derby se koná na dráze dlouhé nejméně 1000 m a nejvíce 1300 m, přičemž parkur obsahuje nejméně polovinu přírodních překážek. Soutěž přes kombinace musí obsahovat celkem šest překážek. První překážka je jednoduchá, zbývajících pět jsou však již kombinace. Minimálně jedna z kombinací pak musí být trojskok. V národních soutěžích známe ještě např. soutěže hodnocené na styl, na limitovaný čas, tzv. jezdecký poker, nebo Mini-maxi. 10

11 DĚJIŠTĚ ZÁVODŮ SKOKOVÉHO POHÁRU ČESKÉ POJIŠŤOVNY 2013 Česká pojišťovna Velká cena Martinic III. ročník, Equitana Hotel Resort, Martinice 1, Březnice Kontaktní osoba: Martin Pecka Internet: Česká pojišťovna Velká cena Brna XII. ročník, TJ Moravan Brno, Veveří 109, Brno Kontaktní osoba: Robert Smékal Internet: Česká pojišťovna Velká cena Ostravy XLIX. ročník, JK Baník Ostrava, K průplavu 729, Ostrava Stará Bělá Kontaktní osoba: Pavel Hudeček Internet: Česká pojišťovna Velká cena Kolína XXXIII. ročník, Stáj Václav Kolín (areál Farmy PCT Ptýrov), Ptýrov 25, Mnichovo Hradiště Kontaktní osoba: Václav Drbal Internet: Česká pojišťovna Velká cena Litomyšle XV. ročník, Stáj Manon Hřebčín Suchá, Suchá 1, Suchá Kontaktní osoba: Jiří Skřivan Internet: 11

12 Česká pojišťovna Velká cena Opavy XXV. ročník, Jezdecký klub Opava Kateřinky, Rolnická 120, Opava Kontaktní osoba: Vladimír Hruška Internet: Česká pojišťovna Velká cena Frenštátu pod Radhoštěm XII. ročník, TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm, Na Nivách, Frenštát pod Radhoštěm Kontaktní osoba: JUDr. Čeněk Šrubař Internet: Česká pojišťovna Velká cena Strakonic XII. ročník, Stáj Polák, Pod Hradem 199, Strakonice Kontaktní osoba: Stanislav Polák Česká pojišťovna Velká cena Ptýrova VII. ročník, Farma PCT Ptýrov, Ptýrov 25, Mnichovo Hradiště Kontaktní osoba: Pavlína Bůžková Internet: Česká pojišťovna Velká cena Plzně XX. ročník, SK Slavia VŠ Plzeň, České údolí 53, Plzeň Kontaktní osoba: Jan Stroner Internet: Česká pojišťovna Velká cena Hořovic II. ročník (dříve VC Jemčiny), Jezdecká stáj Opatrný Hořovice, Cihlářská 1384/9, Hořovice Kontaktní osoba: Jitka Opatrná Internet: 12

13 O SKOKOVÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY JE OPĚT VELKÝ ZÁJEM Již brzy zahájí Skokový pohár České pojišťovny svůj 12. ročník Velkou cenou Martinic Úvodní závody proběhnou v termínu dubna a o první body do žebříčku jezdců se utkají nejen závodníci v extraligové soutěži, ale také ve dvou rámcových sériích Kolowrat Junior Cup a Equiservis Amateur Tour. O účast na Skokovém poháru České pojišťovny je ze strany jezdců opět enormní zájem, a tak pořadatelé z Jezdecké společnosti Equitana v Martinicích na Příbramsku museli přikročit dva týdny před akcí k dosud neobvyklému kroku. V neděli 7. dubna byla vyhlášena pozastávka příjmu přihlášek. Důvodem je velký počet objednaných turnajových boxů a tedy i značný počet koní. Cílem těchto opatření je stanovit rozumný počet startů tak, abychom byli schopni důstojně realizovat celé závody, uvedl Martin Pecka z JS Equitana Martinice. Omezení počtu startů se netýká samotné ČP Velké ceny Martinic. Pořadatelé totiž nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat ve Skokovém poháru ČP, avšak mohou v případě předpokládaného velkého množství soutěžících vypsat kvalifikaci na tuto soutěž. Koncepce nedělního programu každopádně byla uzpůsobena pro celý seriál tak, aby byl dostatek prostoru na veškeré doprovodné aktivity, které jsou vázány na výrazný příliv diváků z řad široké veřejnosti. Návštěvníci se tak mohou těšit opravdu na zajímavý program pro celou rodinu. Pro příchozí jsme připravili mj. více jak 80stránkový katalog seriálu, kde jsou uvedeny veškeré důležité informace k průběhu závodů. Diváci, kteří se v jezdeckém sportu příliš nepohybují, se v něm dozví v jednoduché a přehledné formě vše o tom, co se na kolbišti při jednotlivých soutěžích děje, jak se počítá bodování do žebříčků a stejně jako v loňském roce v něm najdou např. i dvojstranu s TOP 10 jezdci předešlé sezony s místem pro jejich podpisy. To je ovšem jen částečný výčet z obsahu tohoto katalogu, jenž bude v areálech k dispozici zcela zdarma, uvedla Pavla Kudláčková ze společnosti Via Solaris a.s., jež je reklamním a marketingovým partnerem Skokového poháru České pojišťovny. Během každého pohárového závodu chystáme také bohatý doprovodný program zejména pro rodiny s dětmi. Jejich návštěva tak rozhodně nemusí být jen o sledování sportovního dění na kolbišti, ale o strávení příjemného dne ve společnosti koní, dodala. Velkou novinkou letošního Skokového poháru je mj. skutečnost, že se Velké ceny České pojišťovny pojedou výhradně na stupních T, kdy jedna hvězda má pevně stanovenou výšku skoků 145, dvě hvězdy 150 a tři hvězdy 155 centimetrů. S tím souvisí i zvýšení minimálních dotací velkých cen. Ty byly stanoveny následovně: T* ,- Kč, T** ,- Kč a T*** ,- Kč. Mnozí pořadatelé, včetně těch z Martinic, se však minimální hranice nedrží a dotace ještě více navyšují. Skokový pohár České pojišťovny je tak zárukou toho, že se při něm sejdou opravdu ti nejlepší jezdci a koně v České republice. Podrobné informace najdete na 13

14 DESET KORUN Z KAŽDÉHO STARTU SKOKOVÉHO POHÁRU PRO NADACI Skokový pohár České pojišťovny již druhou sezonu pokračuje ve spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně, ovšem od zahájení letošního 12. ročníku tohoto extraligového seriálu získává zcela nový a zásadní rozměr. Nadace pro transplantace kostní dřeně je organizace s celostátní působností, jejímž cílem je napomáhat veškerým aktivitám ke zlepšení osudu nemocných s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory. Český národní registr dárců kostní dřeně je součástí celosvětové sítě dobrovolných dárců krvetvorných buněk a je akreditován Světovou asociací dárců dřeně. Oficiální spolupráce se Skokovým pohárem České pojišťovny byla započata v druhé polovině roku 2012 a reálný základ získala při finálovém závodu v Hořovicích, kde se bezmála tři desítky jezdců i návštěvníků v čele s olympijským vítězem z Londýna v moderním pětiboji Davidem Svobodou nechalo zaregistrovat mezi potenciální dárce. Celá spolupráce byla zpočátku plánována ve dvou rovinách. Tou první je realizace odběrových míst v rámci vybraných kol Skokového poháru České pojišťovny, kde budou stejně jako vloni v Hořovicích k dispozici zdravotníci pro odběr vzorků krve od zájemců o vstup do Registru. Druhou rovinou je medializace činnosti Nadace a Registru prostřednictvím mediálních partnerů Skokového poháru, uvedla Pavla Kudláčková ředitelka společnosti Via Solaris, která je reklamním a marketingovým partnerem parkurového seriálu. Rozhodli jsme se však realizovat i třetí rovinu spolupráce, po vzoru Jezdecké společnosti Equitana Martinice, a to formou finančního příspěvku Nadaci. V rámci seriálu Skokového poháru České pojišťovny bude odváděno 10 korun z každého zaplaceného startovného v jednotlivých soutěžích Skokového poháru ČP. Odvod příslušné částky bude uskutečněn formou darovací smlouvy mezi Nadací a konkrétními organizátory jedenácti kvalifikačních kol, doplnila Pavla Kudláčková. Připomeňme, že počty startů během každého z celkem 37 připravovaných soutěžních dnů dosahují i několika stovek, a tak organizátoři očekávají, že půjde přinejmenším o desítky tisíc korun, jež by se mohly touto cestou získat. Podrobnosti najdete na 14

15 DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO NOVINÁŘE Pavla Kudláčková ředitelka a členka představenstva Via Solaris a.s. tel.: Boris Kudláček předseda představenstva Via Solaris a.s. tel.: Petra Kuřátková vedoucí kanceláře Via Solaris a.s. tel.: Josef Malinovský PR manager, tiskové středisko tel.: Aleš Suchánek komentátor, tiskový mluvčí tel.: Dalibor Prokop výpočetní středisko, web tel.:

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st.

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2006 SKOKY - Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických soutěžích. - Kvalifikace se plní od MČR 2005 do uzávěrky přihlášek na MČR

Více

3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP. 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské

3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP. 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské 3. ročník série parkurových závodů ASTON MARTIN TOP 10 CUP 15. listopadu 2009, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum konání : Místo konání: Kolbiště: Opracoviště:

Více

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015

SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ČJF - 2015 Přihlášky a kvalifikace pro MČR všech disciplín a kategorií kontroluje a potvrzuje předseda nebo oblastní sekretář vysílající oblasti ČJF!!! Na MČR (v mistrovských

Více

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců

56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých jezdců ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ MD034 TJ JK Klatovy- Luby Luby 36, 339 01 Klatovy 620 D1 56. ROČNÍK CENY KLATOV Memoriál Tomislava Vodičky a Miroslava Urbana 2. kolo Klatovského poháru dětí, juniorů a mladých

Více

Skokové závody Champions Tour 2015. CENA John Deere Cup. 4. - 5. červenec 2015 Hradištko. Kategorie: B

Skokové závody Champions Tour 2015. CENA John Deere Cup. 4. - 5. červenec 2015 Hradištko. Kategorie: B Skokové závody Champions Tour 2015 CENA John Deere Cup 4. - 5. červenec 2015 Hradištko Kategorie: B ROZPIS JEZDECKÝCH SKOKOVÝCH ZÁVODŮ: č. 704 F2 Základní údaje Pořadatel: TJ Equus Kinsky Datum konání

Více

4. ročník série parkurových závodů

4. ročník série parkurových závodů 4. ročník série parkurových závodů LAMBORGHINI PRAHA PARKUR CUP 27. března 2011, Hradištko u Sadské ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ Základní údaje Pořadatel: Datum konání : Místo konání: Kolbiště: Opracoviště:

Více

ROZPIS soutěží IX. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží IX. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží IX. GRAND PRIX Hradec Králové 1. Základní údaje 1.1. Pořadatel : Hradecký jezdecký klub, Hradečnice 995 500 09 Hradec Králové tel.: 603481109, 602655291 1.2. Číslo závodů : 829F1 1.3. Datum

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005

SKOKOVÁ PRAVIDLA. Česká jezdecká federace OBSAH. 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 OBSAH Česká jezdecká federace SKOKOVÁ PRAVIDLA 21.vydání FEI / 2003 pravidla ČJF 2005 Toto vydání pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. dubna 2005. Jsou obsahovým

Více

ROZPIS soutěží VI. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží VI. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží VI. GRAND PRIX Hradec Králové 1. Základní údaje 1.1. Pořadatel : Hradecký jezdecký klub, Hradečnice 995 500 09 Hradec Králové tel.: 603481109, 602655291 1.2. Číslo závodů : 824F1 1.3. Datum

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: HOBBY MIKULOV 2013 Mikulov areál JK Datum: 14. -15. 6. 2013 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033 ve spolupráci s Stáj

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2014

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2014 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2014 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2014. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015

SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 SKOKOVÁ PRAVIDLA 2015 Toto vydání Skokových pravidel je platné jako pravidla jezdeckého sportu České jezdecké federace od 1. 4. 2015. Všechna dřívější pravidla, směrnice či jiné texty, týkající se shodných

Více

INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci

INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci ROZPIS DREZURNÍCH ZÁVODŮ 822B1 INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014 senioři a mladí jezdci KMK drezura - kvalifikační kolo 1. Základní údaje: Pořadatel: JK Ptýrov MB0288 Datum konání: 22.-24.8.2014 Místo

Více

CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE. 31. června 2. srpna 2015

CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE. 31. června 2. srpna 2015 CENTRAL EUROPE JUMPING CUP 2015 FINÁLE 31. června 2. srpna 2015 Podmínkou účasti v soutěžích CEJC (viz kategorie CEJC) je absolvování minimálně 2 kvalifikačních soutěží dané kategorie v rámci kvalifikačních

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: MČR ENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Místo: Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

- 1 - R O Z P I S Mezinárodní jezdecké závody v Hradci Králové Mezinárodní jezdecká federace a Česká jezdecká federace

- 1 - R O Z P I S Mezinárodní jezdecké závody v Hradci Králové Mezinárodní jezdecká federace a Česká jezdecká federace - 1 - R O Z P I S Mezinárodní jezdecké závody v Hradci Králové Mezinárodní jezdecká federace a Česká jezdecká federace CSI kat.b J/Y, CSI* Hradec Králové 2007 Velká cena města Hradce Králové 1.6.-3.6.2007

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE PŘEROV CZ 12. 14.8.2011 Tento dokument vychází z platných propozic Přílohy Mezinárodních sportovních předpisů a z nejnovější verze Standardních

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Rozpis jezdeckých hobby závodů 5. 5. 2012

Rozpis jezdeckých hobby závodů 5. 5. 2012 Jezdecká stáj Rohan Zdice, o. s. http://rohan.blazek.info Rozpis jezdeckých hobby závodů 5. 5. 2012 I. Základní ustanovení 1. Základní informace Pořadatel: Jezdecká stáj Rohan Zdice, o.s. (MB0376) Datum:

Více

Hubertovská jízda Čertovým břemenem

Hubertovská jízda Čertovým břemenem Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE vytrvalostního závodu Název: IV.ročník Národního endurance závodu BOROTÍN Hubertovská jízda Čertovým břemenem Místo: Borotín u Tábora Datum: 1. 2. listopadu

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012

Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012 Zásady pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2012 I. OBECNÉ ZÁSADY Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypisováno Svazem chovatelů Českého teplokrevníka (dále jen SCHČT) v souladu se Zásadami,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. Rozpis MISTROVSTVÍ ČR SKOKY + DREZURA PONY 2013 816F1 FINÁLE STYL ŠAMPIONÁTU PONY 2013 ŠAMPIONÁT NADĚJÍ 2013

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. Rozpis MISTROVSTVÍ ČR SKOKY + DREZURA PONY 2013 816F1 FINÁLE STYL ŠAMPIONÁTU PONY 2013 ŠAMPIONÁT NADĚJÍ 2013 ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE Rozpis MISTROVSTVÍ ČR SKOKY + DREZURA PONY 2013 816F1 FINÁLE STYL ŠAMPIONÁTU PONY 2013 ŠAMPIONÁT NADĚJÍ 2013 Hradištko u Sadské 15. - 18. srpna 2013 1. Základní údaje Pořadatel

Více

pořádají v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech osob se vztahem k zemědělství a venkovu: XXIII.

pořádají v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech osob se vztahem k zemědělství a venkovu: XXIII. Pořadatelé: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Svaz chovatelů Českomoravského belgického koně oblast Morava I, Třebíč Okresní agrární komora Třebíč TTS energo

Více

MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE PÍSEK, 2014 INFORMACE PRO ÚČASTNICE ZÁVODU

MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE PÍSEK, 2014 INFORMACE PRO ÚČASTNICE ZÁVODU MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE PÍSEK, 2014 INFORMACE PRO ÚČASTNICE ZÁVODU (Prosíme, ověřte si případné změny ještě před odjezdem na závod na www.damyvsedle.cz. Děkujeme.) Úvodem: Každým rokem se

Více

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013

36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 36. ročník ZP - Loštice č.záv.621h1 CNC** KMK/C 2013 1.Základní údaje: 1.1. Pořadatel: ČJF, Soutěže podkovy o.p.s., JK Loštice, Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1.2. Technické zajištění:

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice AUTOSLALOM ZLÍN www.autoslalom.cz Mistrovství České republiky Česká Trofej Junior Zóna střední Evropy Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice Zvláštní ustanovení ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

P R O P O Z I C E. otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 16. března 2011

P R O P O Z I C E. otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 16. března 2011 P R O P O Z I C E otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ chlapci Mladá Boleslav 16. března 2011 1 A.Všeobecná ustanovení 1.Pořadatel: SPŠ Mladá Boleslav, OR AŠSK Mladá Boleslav

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 15.listopadu 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

S o u t ě ž n í. ř á d

S o u t ě ž n í. ř á d Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS S o u t ě ž n í ř á d soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2015 A. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské

Více

ROTAX MAX Challenge Česká republika. Sportovní předpisy 2015

ROTAX MAX Challenge Česká republika. Sportovní předpisy 2015 ROTAX MAX Challenge Česká republika Sportovní předpisy 2015 1. Všeobecná ustanovení: 1.1 Rotax Max Challenge (dále jen RMC ČR) vypisuje národní ASN, ve spolupráci s promotérem těchto kategorií, výhradním

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 1 III. Všeobecná ustanovení

Více

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ.

ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE ROZPIS SPŘEŽENÍ. FINÁLE 50. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2015. 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 821V2 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV

Více

Informace a fotografie jsou ke stažení na adrese www.grilmanie.cz v sekci PRESS

Informace a fotografie jsou ke stažení na adrese www.grilmanie.cz v sekci PRESS Informace a fotografie jsou ke stažení na adrese www.grilmanie.cz v sekci PRESS GLOBUS GRILMÁNIE 2009 ZAHAJUJE GRILOVACÍ SEZÓNU! - Hudebním hostem bude Michal David - Mezinárodního finále v Praze se zúčastní

Více

NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2011. http://www.kasbej.websnadno.cz/

NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2011. http://www.kasbej.websnadno.cz/ Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKADNÍ ÚDAJE Název: NARODNÍ ENDURANCE ZÁVOD HOŠTKA 2011 Místo: Hoštka okr. itoměřice Datum: 2324. 03 2012 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Britano ME 0196 Adresa: Touchořiny

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku DOPLŇKY A ÚPRAVY PRAVIDEL ISU platné pro ČKS Platnost od 1. 9. 2015 1 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Vrcholným

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

Veřejné jezdecké závody - CSN ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ BOHEME FACILITY CUP 621B2

Veřejné jezdecké závody - CSN ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ BOHEME FACILITY CUP 621B2 Veřejné jezdecké závody - CSN ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ BOHEME FACILITY CUP ČÍSLO ZÁVODŮ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 621B2 1. Pořadatel JO La-Bohéme Zduchovice 2. Datum konání 21. - 22. 6. 2014 3. Místo konání

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ jezdeckaakademie@email.cz TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Škola Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o IČO: 264 066 24 IZO: 151 011

Více

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT KARTING CUP 2013 PROPOZICE 1. Všeobecná ustanovení Pohár KARTING CUP 2013 vypisuje Autoklub Moravská Třebová registrovaný v AČR (AKMT). AKMT vytváří zjednodušené řády pro motokárový pohár KARTING CUP a

Více

Pozvánka na veřejný závod horských kol

Pozvánka na veřejný závod horských kol Pozvánka na veřejný závod horských kol Jménem SK Handicapovaných cyklistů Praha, ve spolupráci s Bikros klubem Řepy a Městskou částí Praha 17 si dovolujeme pozvat Vás na veřejný závod horských kol, O pohár

Více

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012

ROZPIS. FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 ROZPIS. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE : FINÁLE 47. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, FINÁLE KMK/C 2012 1.2. ČÍSLO ZÁVODU : 824V1 1.3. POŘADATEL ZÁVODU : SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S. HUMPOLEC, MV 074 1.4. DATUM ZÁVODU

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

CSI*, CSIYH*, CSI J/Y kat.b Hradec Králové 2011 Velká cena města Hradce Králové

CSI*, CSIYH*, CSI J/Y kat.b Hradec Králové 2011 Velká cena města Hradce Králové - 1 - R O Z P I S Mezinárodní jezdecké závody v Hradci Králové Mezinárodní jezdecká federace a Česká jezdecká federace CSI*, CSIYH*, CSI J/Y kat.b Hradec Králové 2011 Velká cena města Hradce Králové 3.6.

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna st ední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna st ední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna střední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství ČR, Česká trofej, Mistrovství Slovenska a Mistrovství Maďarska v autocrossu PŘEROV 3.- 4.5.2008 Kapitoly:

Více

MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ

MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ Rozpis drezurních závodů Těšánky 718L1 MISTROVSTVÍ ZLÍNSKÉ OBLASTI V DREZUŘE 18. 19.7. 2015 MEMORIÁL ING. VĚRY VOJÁČKOVÉ 1. Základní údaje: 1.1. Pořadatel: JS Galatík Těšánky, Centrum vzdělávání a chovu

Více

Mistrovství České republiky

Mistrovství České republiky Tělovýchovná jednota SPASTIC SPORT PRAHA o. s. ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá Mistrovství České republiky V LUKOSTŘELBĚ v areálu SK START PRAHA

Více

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014 Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů

Více

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 28. 29. 4. 2012 Curlingová hala

Více

FINÁLE CHANNEL STAR 2015

FINÁLE CHANNEL STAR 2015 FINÁLE CHANNEL STAR 2015 Veřejné jezdecké závody - CSN ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ ČÍSLO ZÁVODŮ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 807B1 1. Pořadatel JO La-Bohéme Zduchovice 2. Datum konání 7. - 9. 8. 2015 3. Místo konání

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení květen 2010

Více

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava Zvláštní ustanovení I. PROGRAM A. Časový harmonogram Datum Čas Činnost 20.07.2013 zahájení distribuce Zvláštních ustanovení a přihlášek 23.08.2013 10:00 uzávěrka přihlášek základní vklad 09:00 10:00 prezentace,

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Pohárové soutěže juniorů, juniorek, žen, kadetů, kadetek, žáků a žákyň na dráze 2012/13

Pohárové soutěže juniorů, juniorek, žen, kadetů, kadetek, žáků a žákyň na dráze 2012/13 Pohárové soutěže juniorů, juniorek, žen, kadetů, kadetek, žáků a žákyň na dráze 2012/13 1. Místa konání a termíny soutěží I. M - ČR dráha Poř. Číslo Název 1 omnium 2 I. část 3 II. část madison II.Český

Více

4. ročník závodu na horských kolech. 28. dubna, Plzeň POŘADATEL: IČ:26 34 46 70. Organizační výbor: Předseda výboru: Velitel tratě: Tisková mluvčí:

4. ročník závodu na horských kolech. 28. dubna, Plzeň POŘADATEL: IČ:26 34 46 70. Organizační výbor: Předseda výboru: Velitel tratě: Tisková mluvčí: P R O P O Z I C E změna k 15.4. 4. ročník závodu na horských kolech ŠKODABIKE marathon 28. dubna, Plzeň P R O Š I R O K O U V E Ř E J N O S T POŘADATEL: SUMMIT DRIVE, s.r.o. IČ:26 34 46 70 gsm: 737 825

Více

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup 1) Vyhlašovatelem soutěže E.ON City Cup (dále jen Soutěž ) jsou společně: - společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Body 30 25 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Body 30 25 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rozpis mezinárodního etapového cyklistického závodu mužů U23 Závod míru U23 / Course de la Paix U23 2015 UCI Under 23 Nations' Cup Pořadatel: TTV Sport Group s.r.o., Heinemannova 2695/6, Praha 6 e-mail:

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE 29. 30.září 2012 PROPOZICE POŘADATEL : SK Handicapovaných cyklistů Praha Česká asociace

Více

Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně. a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH

Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně. a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Sobota 10. května 2014 Nově zrekonstruovaný špičkový

Více

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky Coca-Cola Cup 2015/2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Cup Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services, n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

Více

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky Plachetní směrnice pro závod Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky CTL 151407 14. 6. 2015 19. 6. 2015 Plzeňský kraj, Bolevecký

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Chance 3x3 Tour 2014

Chance 3x3 Tour 2014 PROGRAM Uvnitř programu Kalendář Chance 3x3 Tour Co je basketbal 3x3 a proč ne streetball? Časový harmonogram Praha Pravidla Výsledky Fotogalerie SÁZEJTE ONLINE! TŘEBA NA BASKET www.chance.cz/registrace

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek,

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Volný závod Motocyklů a čtyřkolek Zvláštní ustanovení Název podniku: ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Místo podniku: motokrosový areál Jínín, okres Strakonice Datum pořádání: 17.-18.3.2012

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více