Seniorský zpravodaj 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seniorský zpravodaj 17"

Transkript

1 Seniorský zpravodaj 17 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec zpravodaj Zima 2009

2 Seniorský zpravodaj 17 2 Zamyšlení k tématu Vánoce a vánoční svátky Váţení obyvatelé, Seniorský zpravodaj číslo 17 je především věnován nadcházejícím vánočním svátkům. Toto období proţívá kaţdý jinak - po svém, ale přesto mají Vánoce něco společného - jako například předvánoční úklid, nakupování dárků, pečení cukroví, ale také Štědrovečerní večeři s nejbliţšími. Rádi bychom, aby jste si udělali alespoň chvilku času a ponořili se do čtení s takovou chutí, s jakou pro Vás tento časopis vytváříme. Věříme, ţe zde najdete články, které Vás zaujmou. Přejeme Vám příjemné čtení Obsah Informace z našeho Domova. str. 2 Co jsme společně prožili. str. 4 V nejbližší době nás čeká..str. 10 Ach, ta paměť?!...str. 11 Naši uživatelé píší str. 13

3 Seniorský zpravodaj 17 2 Informace z našeho Domova Noví pracovníci sociálního útvaru Na sociálním útvaru došlo za poslední období k mnoha změnám. Ke dni ukončila pracovní poměr vedoucí sociálního útvaru - paní Mgr. Anna Hamelová. Rádi bychom jí touto cestou poděkovali za vše, co pro nás udělala. Byla pro nás velkou oporou a vţdy se nám snaţila pomoct či poradit. Za to vše si zaslouţí obrovský dík - nejen od uţivatelů, ale také od zaměstnanců. Přejeme ji tedy v nové práci mnoho štěstí a spokojenosti. Nově byla také zřízena sluţba sociálních pracovníků specializovaných na jednání se zájemci o sluţbu, která spočívá také v odborném poradenství, evidování ţádostí apod. Zde působí slečna Pavlína Staňková, DiS, která pracovala jako sociální pracovnice na úseku DII. a nová pracovnice slečna Bc. Veronika Delongová. Jejich kanceláře jsou společně s paní Věrou Novákovou, DiS. situovány v přízemí - bývalé pracoviště finančních referentů. Další změna se týká finančních referentů (označení FR se zcela zrušilo). Na této pozici jiţ nepůsobí paní Miluška Blaţková a paní Ing. Ivana Peterková. Správu hmotných a finančních depozit nyní zajišťuje sociální pracovnice - paní Věra Nováková, DiS. Koncem listopadu nastoupila na třetí úsek (DIII.) sociální pracovnice paní Mgr. Yvona Tomšů. Před jejím příchodem zde nebyla téměř dva měsíce stále přítomna pracovnice a tento úsek střídavě zastupovaly SP z ostatních pater.

4 Seniorský zpravodaj 17 3 Také na druhém úseku jsme přivítali nového pracovníka - pana Mgr. Tomáše Zmiju, který převzal pracovní pozici po Pavlíně Staňkové, DiS. Pevně věříme, ţe se zde našim novým pracovníkům bude líbit a pomohou nám tak vytvořit příjemné a klidné prostředí. Zároveň doufáme, ţe také Vy budete spokojeni s poskytovanými sluţbami, které se snaţíme stále zlepšovat tak, aby Vám co nejvíce vyhovovaly. (R. M.) Kuřárna Dále bychom Vás rádi informovali, ţe kuřárna pro obyvatele, která byla umístěna v přízemí, je nyní přesunuta do suterénu. Prostory, které jsou v přízemí se budou rekonstruovat a vzniknou zde nové byty. Narozeniny Další informace se týká Vašich narozenin. Máte moţnost se s ostatími podělit o tento významný den tím, ţe Vám nechá paní Hlubocká zahrát písnčku v rádiovém vysílání. Pokud máte zájem, kontaktujte paní Lidii Hlubockou osobně, popřípadě prostřednictvím pracovníků. Redakční rada Seniorského zpravodaje Váţení obyvatelé, rádi bychom Vás informovali o nově vytvořené redakční radě Seniorského zpravodaje. Protoţe se toto číslo plánovalo jako mimořádné vydání na konci tohoto roku, měli členové rady plné ruce práce. Všichni redaktoři se aktivně podíleli a velmi se snaţili. Věříme tedy, ţe se Vám nový způsob vytváření časopisu zalíbí a budete se chtít rovněţ zapojit prostřednictvím Vašich příspěvků. A nyní bychom Vám rádi představili členy: Šéfredaktorka zastupující seniory: Mgr. Ilona Nemeškalová Šéfredaktorka zastupující pracovníky: Bc. Radka Mikulášková Redaktoři: Eliška Brašová, Ing. Jan Kostruch, Lubomír Hampel, Věra Šípková, Zdeňka Nosálová, Lidia Hlubocká, František Kubina, Bronislava Benischová, Jarmila Červenková, Ema Vavračová, Vlasta Venclová.

5 Seniorský zpravodaj 17 4 Co jsme společně prožili Vinobraní Dne 18. listopadu proběhlo tradiční Vinobraní, kde nesmělo chybět drobné občerstvení a samozřejmě víno. Pracovnice, které tuto akci pořádaly či pomáhaly s realizací, si vypůjčily tradiční Haťské kroje (které jim mimochodem moc slušely) a podtrhly tak atmosféru této slavnosti. K tanci i poslechu nám zahrál pan Paluzga. Také naše zpěvačky nezůstaly pozadu a připravily si pro Vás krásné hudební vystoupení, kdy zazpívaly lidové písně. Těší nás Ţe vinobraní se nám vydařilo! Zpívali jsme, tančili jsme aţ milo! Pan Paluzga pěkně zpíval, hrál i dobré vtipy přidal. A zvláště, volnočasové pracovnice, zpestřily zábavu velice, měly pěkné kroje, na hlavě květinový věneček nebo šáteček. Při vínečku jsem se veselili a pěkně se pobavili Zlatým hřebem večera však byl, ţe nás náš nový pan ředitel na zábavě navštívil a dokonce se s námi pobavil, i zatančil. Děkujeme všem, leč čeká nás ještě Mikulášská zábava a doufáme, ţe určitě zas na ni bude skvělá nálada. (E. B.)

6 Seniorský zpravodaj 17 5 Byli jsme na pěkném plesu v Kulturním domě v Michálkovicích Ples se konal ve čtvrtek Začal ve 4 hodiny odpoledne a končil v 10 hodin večer. Účast byla veliká. Autobus nás díky p. řediteli Chomičovi zavezl i přivezl, neboť jsme se zúčastnili i my, co uţ chodíme o hůlkách. Ale věřte, stálo to za to, tak dobře a vesele se při hudbě a zpěvu pobavit a dokonce si i trochu zatančit, alespoň ten plouţáček nebo tango, pěkně pomalu - zvolna. Zpěvák p. Krásný pěkně zpíval a hrál a zpívala i jeho kolegyně s příjemným sopránem, všechny ty nejhezčí písně. Bylo příjemné, ţe jsme si všichni spontánně hned na začátku zazpívali s chutí píseň, kterou má kaţdý vlastenec rád a sice Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. Byli tam důchodci z Kunčiček, Heřmanic, Muglinova - no prostě byly obsazené všechny stoly a na nich připravené pohoštění. Bylo na nich občerstvení - červené a bílé víno, jednohubky, minerálky, chlebíčky, štrúdl a zákusek a podávala se i káva. Nálada byla výborná, proţili jsme i legraci. Obsluhoval nás tam takový šarmantní pán a doléval víno všem, ale

7 Seniorský zpravodaj 17 6 měl při tom málo místa a musel se ohnout a přitisknout se na naší veselou paní Bardasovou a ona mu řekla: Furt se na mě lepíte a tancovat mě neberete! Tak ji k tanci vzal a ona mu zase řekla: Ale já bych chtěla ještě nějakého mladíka. I to Vám paní splním a přivedl jí mladíka. Ale kdyţ přišla po tanci ke stolu řekla - no děvuchy moc sem se ani nezatancovala bo on neumí po našemu, po staremu, ale on enem poskakoval a poskakoval po modernímu. Tak jsme se tomu moc nasmáli. my o hůlkách. Hůlky odloţili a aspoň pomalé tango nebo plouţáček jsme si tu ¼ hodinu zatancovali, aby bylo nač vzpomínat. Našli jsme tak mnozí i své známé, např. mě obklopili přátelé z Kunčiček. I tombola byla pro nás přívětivá - vyhráli jsme 6 cen. Pak tam byl i kouzelník a předváděcí pár moderních tanců jako dţajf a ča-ča. Bylo to moc krásné. Ale pak přišlo překvapení veliké. A to jsme se nasmáli aţ slzičky padaly. Ach to bylo moc pěkné! Asi 12 chlapů, asi sportovců, tak ti letých i starších s bříškem - měli modré sukénky, bílé podkolenky, bílé košile a bílé čepičky - lodičky na hlavě a tyčinky v ruce a vyrazili do sálu jako maţoretky. No teda to byla pěkná podívaná. Jedna důchodkyně jednoho štípla do stehna a on jí pohrozil (z legrace) a nakonec se poklonili tak, ţe zvedli sukně zepředu i zezadu. Šlo jim to moc pěkně, ţe jsme křičeli - opakovat!!! Takţe, kdo mohl hodně se vytancoval, kdo nemohl, tak si jenom zpíval pěkně s náladou a zkusili jsme to i A všichni dohromady jsme si to pochvalovali. Děkujeme za moc krásný ples a aţ bude příští rok opět, určitě budeme-li jen trochu zdraví, zase se přihlásíme. Moc dobře se nám po takovém plese spalo, stále jsem si třeba já něco notovala. Děkujeme všem! Za spoluúčast p. řediteli Chomičovi, sestře Čihařové a volnočasové pracovnici Dáši Masopustové za pomoc a péči při nastupování do autobusu, do schodů...no prostě bylo to ou-kej! (E. B.)

8 Seniorský zpravodaj 17 7 Vystoupení dětí - Jekhetané Dne 2. prosince nás navštívili malí čertíci - tedy děti z občanského sdruţení Jekhetané, kterým kromě vlásků vyrostly také malé růţky. Pod vedením učitelek z mateřské školy si pro nás děti připravily malé vystoupení - přednesly básničky, zazpívaly písničky a také zatancovaly. Za toto pěkné vystoupení jsme si pro ně připravili mikulášské balíčky, kde nechybělo něco na zub. Učitelky dostaly kromě sladkostí také typickou zimní květinu a to vánoční růţi. Také děti nepřišly s prázdnou a rozdaly Vám drobné - vlastnoručně vyrobené dárekky. Vystoupení bylo velmi milé a všem zúčastněným seniorům se objevil na tváři nejeden úsměv. (R. M.) Římsko - katolická Vánoční mše svatá Ve středu 9. prosince náš Domov navštívil páter Plaček. Od 13 hodin jste měli moţnost osobní návštěvy pana Plačka na pokoji a od 15. hodin jiţ probíhala v prostorách kinosálu samotná Římsko - katolická mše u příleţitosti nadcházejících vánočních svátků. (R. M.)

9 Seniorský zpravodaj 17 8 Mikulášská zábava Tak jako kaţdý rok, také letos nesměla chybět Mikulášská zábava. Akce proběhla dne 10. prosince od 14 hodin. Opět přišlo několik čertíků a také dva andílci společně s Mikulášem. Také pracovnice volnočasových aktivit se během chvíle proměnily v čertice, které však nikomu neškodily, naopak pomáhaly při roznášení dárečků losovaných v tombole. Aby to někomu nebylo líto, dostal nakonec dáreček úplně kaţdý. A kdyţ všichni - tak všichni, proto byli obdarováni i uţivatelé, kteří na Mikulášské zábavě nebyli - předal jim je osobně Mikuláš se svými čertími a andělskými pomocníky přímo na jejich pokoji. Pro děti pak byly v knihovně přichystány soutěţe - jako např. házení krouţků, shazování plechovek, malování, kriket apod. Také za úspěchy v těchto hrách mohli získat drobné dárečky ve formě sladkostí. Všechny děti se se zájmem zapojily. Také paní Hlubocká si připravila vánoční píseň a báseň, ve které popřála všem jen to nejlepší. Později (od 16 hodin) vystoupila cimbálová skupina Lipka, která zahrála překrásné skladby k tanci i k poslechu. A jak popsala tuto akci paní Brašová prostřednictvím básně? To můţete zjistit v následujících řádcích. (R. M.) Jak dopadla Mikulášská zábava V měsíci prosinci v Domově seniorů vţdy navštěvuje nás anděl, čerti a prý aţ z Grónska pan Mikuláš. A hned je lepší nálada, kdyţ koná se při muzice Mikulášská zábava. Koledy nám hráli a pak jsme losovali, kdo vyhrál? Jak víme, vyhráli všichni, byla to nadílka. Mikuláš kaţdého z nás chválil, ţe jsme hodní, proto pan Mikuláš je štědrý a moudrý. Bylo to pěkné velice, slušelo to sestřičkám, které byly s růţky za čertice.

10 Seniorský zpravodaj 17 9 Později přišlo po loterii překvapení, přišli nám hrát mistři: na housle a na cimbál! Byla to muzika veselá, ţivá, při které se pěkně od plic fortelně zpívá. Vţdyť všechny je známe, ty naše folklórní písničky. Zpívali je všichni, kaţdý je má rád, i náš pan ředitel s námi je hezky zpíval, bylo nám všem veselo a milo. Takţe - tralala, tralala, moc se povedla ta naše Mikulášská zábava (E. B.)

11 Seniorský zpravodaj Mužský pěvecký sbor V úterý 15. prosince jsme u nás přivítali Vítkovický muţský pěvecký sbor. Celá akce proběhla od 16 hodin ve velké jídelně v přízemí. Zhruba hodinové vystoupení nás přímo pohltilo krásnými písněmi - nejen vánočními - pod vedením pana dirigenta. Jiţ teď se těšíme na příští setkání. (R. M.) Uvítali jsme s radostí! Kvalitní mužský sbor učitelů z Vítkovic Byli u nás vícekrát, vţdy se na ně opravdu moc těšíme. Zpívají velmi krásně, je to poţitek a pohlazení po duši. Zpívali písně od A. Dvořáka, od L. Janáčka. Mezi nimi i sólové písně Já jsem bača hodně starý a známou píseň Paní mámo hezkou dceru máte a mistrem Dobroslavem nově upravenou píseň Holka modrooká. Intonačně velmi pěkně provedenou jinak neţ jsme zvyklí, ale bylo to pěkné. Nakonec jsme si mohli s nimi na vyzvání p. dirigenta společně zazpívat dvě vánoční koledy a sice Nesem vám noviny a Narodil se Kristus pán. Popřáli jsme si navzájem pěkné svátky a ještě dodali - ţijte si tu radostně a šťastně. Pan ředitel jim pěkně poděkoval a pozval je opět mezi nás. My se budeme na ně opět velmi těšit, neboť tak profesionálně zpívané písně jsou velmi kvalitní a krásné a pro nás i vzácné. Děkujeme! (E. B.) V nejbližší době nás čeká Vážení uživatelé, rodinní příslušníci či přátelé, v prvním čtvrtletí příštího roku nás čekají tři větší akce, kterých se můţete rovněţ zúčastnit. Podrobné informace budou aktuálně vyvěšeny na nástěnkách a také Vás budou průběţně informovat pracovníci. Na měsíc leden je plánovaná akce - vystoupení skupiny Duo Michna, v únoru pak návštěva solné jeskyně v Ostravě - Fifejdách, a v měsíci březnu návštěva lázeňského areálu a bazénu v Klímkovicích. Věříme, ţe zájem bude veliký a všichni účastníci budou nadmíru spokojeni. Budeme rádi, kdyţ se také zapojíte do navrhování a plánování dalších zájmových akcí. (R. M.)

12 Ach ta paměť?! 15. lekce - Vánoční svátky Seniorský zpravodaj S příchodem vánočních svátků se mnohé mění - jsou to změny viditelné, jako například vánoční výzdoba, sníh či četnost vysílaných pohádek ale také změny, které vidět nejsou a to v naší mysli - ta pravá vánoční nálada, kdyţ se rodina opět sejde, koledy, které si broukáme či vůně čerstvě napečeného cukroví nebo smaţeného kapra (nejlépe obojí). K Vánocům zkrátka tohle všechno patří. Pojďme si nyní pohrát i s jinou částí mysli a to s pamětí. Trénování paměti probíhá v našem Domově individuální i skupinovou formou - a to kaţdý týden - v určené dny dle pater, obvykle od hodin. (Správné odpovědi naleznete na str. 15) Jak dobře znáte krále komiků? Kaţdý rok je v tomto období televizní program hodně podobný. Vysílají se především pohádky, ale i staré české a zahraniční komedie. Kdyţ se řekne král - kaţdý ihned pomyslí na otce princezny či prince, ale co takový král komiků? Ano, mluvíme o Vlastovi 1. Ve filmu U pokladny stál hrál: a) pokladníka b) nemocničního zřízence c) předsedu vlády 2. Ve filmu Tři vejce do skla hrál: a) normální roli b) dvojroli c) trojroli 3. Ve filmu Anton Špelec ostrostřelec byl: a) kriminálníkem b) opravářem hudebních nástrojů c) vojákem 4. Ve filmu Byl jednou jeden král hrál rádce jménem: a) Kudykam b) Dobřevámtak c) Atakdále Burianovi, který je všeobecně uznávaný komik v historii českého filmu. Dnes jej můţeme sledovat v televizi zejména v pořadech pro pamětníky a právě i ve svátečním období. A jak dobře jej znáte Vy? Zkuste odpovědět na následující otázky. 5. Ve filmu Když Burian Prášil si zahrál: a) barona z Prášilů b) hospodského c) lesníka 6. Ve filmu Zlaté dno hrál: a) majitele papírnictví b) řemeslníka c) rentiéra 7. Ve filmu Lelíček ve službách Sherlocka Holmese ztvárnil: a) Sherlocka Holmese b) Lelíčka c) Královského kadeřníka 8. Ve filmu Katakomby ztvárnil: a) úředníka b) revizora c) dozorce

13 Seniorský zpravodaj Ve filmu Přednosta stanice ztvárnil: a) statkáře b) výhybkáře c) tuláka 10. V civilu byl sportovec. Byl fotbalový brankář za: a) Slávii b) Spartu c) Bohemku Štědrodenní obyčeje Doplňte do textu vynechaná místa. Ke Štědrému dni, patří neodmyslitelně vánoční.. - ten u nás nemá dlouhé tradice, protoţe se v měšťanských rodinách začal prosazovat aţ ve 40. letech 19. století. Zdobil se cukrovím, pečivem,. či dřevěnými výrobky. Štědrovečerní večeře u nás tradičně začíná polévkou, jako hlavní jídlo se podává nejčastěji... K rybě se jako příloha podává.., který ovšem také nemá v české kuchyni dlouhé tradice. Rodinné recepty na salát jsou velmi rozmanité; základ vţdy tvoří.., petrţel, celer,.., hrášek,.., kyselé okurky spojené.., ale mohou se do něj přidávat také např., salám, šunka či sýr. recept na bramborový salát v předválečných kuchařkách nenalezneme, odborníci se domnívají, ţe se v české kuchyni objevuje aţ někdy během 2. světové války a ţe jeho původ tkví zřejmě v.. kuchyni. Po večeři bylo zvykem zpívat.. a případně rozdávat... Nadělování dárků bylo původně spjato s.. prosincem, památkou sv... postupně se tento zvyk přesunul právě na Vánoce. Tradičně je ten, kdo naděluje dárky, nazýván.. K večeru se pojí také řada tradičních zvyků, pomocí nichţ se naši předkové snaţili odhadnout průběh. roku. Mezi tyto zvyklosti patří schování.. pod talíř, rozkrajování., házení., pouštění., klepání. na kurník, lití apod. Cukroví Zkuste si vzpomenout na co nejvíce druhů cukroví. Fotohádanka Poznáte co je na obrázcích?

14 Naši uživatelé píší Střípky z historie a přírody Pohled z okna Seniorský zpravodaj Kolikrát denně zabloudí náš zrak z okna ven. Tentokrát mám na mysli tu stranu našeho Domova, která se dívá na svahy Hladnovského kopce, jehoţ úpatí lemuje Bohumínská silnice. Na ní samotné v tomto úseku není nic tak zajímavého, nepočítáme-li tisíce osobních aut a kamionů. Při pozornějším sledování stráně Hladnova přímo před vchodem do našeho Domova však spatříme ţeleznou mříţ, uzavírající betonový vchod do nitra kopce. Obecně se tomu místu říká Mundloch Co tam bylo? Musíme se vrátit do historie ne tak dávné - do druhé půle třicátých let. My jako Republika Československá jsme si ţili docela poklidným ţivotem, ale u našich sousedů v Německu začínalo být pořádně dusno. K moci se dostal říšský kancléř Adolf Hitler, jehoţ snahou bylo znovunabytí předválečné síly a věhlasu, kolonií, čili všeho toho, čeho Německo první světovou válkou pozbylo, nastolit světovou vůdčí roli indogermánské rasy a vyhubit Ţidy jako rasově méněcenné občany. My, jako Republika nemohli jsme zůstat nečinní a snaţili jsme se vybudovat na hranicích s Německem opevnění se vším příslušenstvím. A právě nitro Hladnova bylo určeno k tomu, aby v něm byla vybudována nemocnice s ubikacemi i operačními sály. Dnes slouţí jako vinné sklepy s vinárnou, aniţ by byla ke svému prvnímu účelu vyuţita. Jak to vlastně s Německem dopadlo, víme všichni. Z uvaţované tisícileté říše zbyla po 12 letech jen hromádka kamení, zachovány zůstaly jen některé objekty opevnění na Opavsku a Hlučínsku, ale i vojenská nemocnice v nitru Hladnova. Kéţ by se naplnily biblické verše: I skuji meče v motyky a oštěpy své v srpy, nepozdvihne národ proti národu meče, nebudou se více učiti boji. A to jsou verše staré více neţ 2500 let a doposud zůstávají nenaplněny. Naplní se jako Vánoční zvěst do budoucnosti? Tyto myšlenky mi probíhaly hlavou, kdyţ jsem se koukal z okna. (J. K.)

15 Seniorský zpravodaj Nežijeme ve vzduchoprázdnu Člověk je tvor společenský. Znamená to, ţe od pravěku ţije ve skupinách. Zprvu to byly jen rody, ty se pak sdruţovaly v kmeny a klany, kdyţ lidstva na zeměkouli přibývalo, vznikaly národy a dnes jiţ je to společenství národů a zatím největším útvarem jsou unie. Nezůstávalo jen u lidí, ale pro potěšení se ochočovala i divoká zvířata, např. psi a pro obţivu a později jako pomocníci při práci, lovu a boji zejména koně, osli, ovce a hovězí dobytek. S lidským společenstvím se druţila i ta zvířata, která v blízkosti člověka hledala snadnější způsob obţivy i jakousi ochranu před svými nepřáteli, např. myši, krysy, ale i vlaštovky, rehci ( kominíček ) a jiní drobní ţivočichové. Máme je okolo sebe i dnes. Díky poloze našeho Domova v blízkosti Ostravice a parku za ní i sadové úpravy zahrádky jsme v celoročním kontaktu s přírodou a z té zejména s drobnými ptáčky. Stálou přítomností nás obveselují sýkorky, zvláště koňadry s černou čepičkou, bílými líčky a ţlutozeleným bříškem, modřinky s modrým vrškem hlavy, který v rozčílení mohou i najeţit a odstrašit tak moţného nepřítele. Stálá přítomnost těchto sýkorek je umocněna tím, ţe někteří obyvatelé mající pokoje směrem k Ostravici a parku, jim celoročně přichystávají bohatě prostřený stůl s nabídkou ptačího zobu, loje či jiných lahůdek. Velice člověka potěší jejich stálý přílet a odlet, zvláště letos, kdy se jim povedlo vyvést z hnízda asi 5 mláďat. Není to sice ten nejlepší způsob obţivy, neboť sýkorky zapomínají na své hlavní poslání sbírat se stromů hmyz. Ale pozorování jejich počínání u krmítka nám působí opravdu radost. Hned zjara, obvykle jiţ koncem února, nás potěší melodická večerka kosa, majícího oblečený svatební frak a do daleka ţlutě zářící zobák. Kos byl kdysi obyvatelem hlubokých lesů a v Německu byl dokonce lovnou zvěří. Dnes běţně zahnízdí i na parapetu bytu. Počátkem dubna přilétají ze severní Afriky holubi hřivnáči, aby nám ráno před okny jako budíček zapěli svým chrčivým hlasem svou svatební píseň. Poznají se snadno podle bílého límečku u kořene svých křídel. Podobným hlasem trochu jemnějším, se ozývá po celý den sameček hrdličky zahradní, která se tu objevila aţ po druhé světové válce s Balkánu a proto se jí původně říkalo balkánská nebo bronzová. Dnešní jméno zahradní získala aţ později. Spolu s holubem hřivnáčem milují jako místo své hudební produkce vrcholy sloupů elektrického osvětlení či televizní antény na střechách domů, odkud zvěstují světu jako středověcí rytíři své dále od hradu dále. Nemůţeme opomenout ani krásné černobílé straky, jejichţ pár zahnízdil na stříbrném smrku u altánku, jeţ usedají často na zábradlí balkonů a zvědavě nakukují do pokojů, co se tam děje. Mají velkou zálibu v blýskavých věcech, nedokáţí však rozlišit střípek skla od drahého prstenu, zkrátka, berou vše, aneb kradou jak straky.

16 Seniorský zpravodaj občas kachnám pohodí na hladinu nějaký ten pamlsek, obvykle kousek rohlíka. Někdy nás tu překvapí zvláštní hvízdavý zvuk. Po chvíli lze spatřit původce. Působí jej labuť vznášející se majestátně nad tokem Ostravice máváním svých mohutných křídel. Zdaleka to není výčet všech těch našich drobných přátel, náleţí k nim i kovově lesklí havrani, kteří k nám přiletěli před zimou z Polska či Ukrajiny, naši domácí si na zimu udělali zase výlet do Francie - docela jsme jim za socialismu záviděli. Přesně kolem čtvrté hodiny odpoledne jich přímo nad námi létají tisíce spolu s kavkami z místa skládky domovních odpadů ve Vrbici kde se ţiví, na místa svých noclehů v Bělském lese a okolních menších remízcích. Za letu jsou svým křikem slyšet jiţ zdaleka. Ráno zase letí společně zpět k prostřenému stolu. Na hladinu Ostravice usedají při jarním a podzimním tahu kachny březňačky, aby na svých hnízdištích daly ţivot novému potomstvu a tady trochu odpočívají. Přitom se docela přátelí s lidmi, kteří kolem břehu procházejí a Občas protne oblohu i dravý pták, obvykle káně nebo poštolka, aniţ by však zaútočili na nějakou kořist. Letní pohodu zvýší i letící hejno rorejsů, ozývající se zvukem znějícím jako CÍ ZÍ. Kdysi zde létala aţ tři dvacetičlenná hejna, letos lze spatřiti pouze jediné hejno o počtu asi sedmi jedinců. Ostravské prostředí s likvidací starých domů, kde hnízdili, jim uţ nevyhovuje. Ale i tak je toho dost na pozorování. Stačí jen se dívat kolem sebe otevřenýma očima a případný pocit vzduchoprázdna nás přejde. (J. K.) Správné řešení Jak dobře znáte krále komiků? 1. b) nemocničního zřízence 2. c) trojroli 3. b) opravářem hudebních nástrojů 4. c) Atakdále 5. a) barona z Prášilů 6. a) majitele papírnictví 7. b) Lelíčka 8. a) úředníka 9. c) tuláka 10. b) Spartu Cukroví - např. vanilkové rohlíčky, linecké pečivo, rumové kuličky, vosí hnízda, kakaové rohlíčky, ořechové košíčky, ţabí huby, pracny (medvědí tlapky), perníčky, kokosky, marokánky, pusinky, kakaové trubičky, išlské dortíčky, zázvorky, vanilkovo-kakaové tyčinky, skořicové hvězdičky, marcipánky, mandlové hříbečky, kávová zrna apod. Fotohádanka Štědrodenní obyčeje Stromeček, perníkem, rybí, kapr, bramborový salát, brambory, mrkev, cibule, majonézou, vejce, ruské, koledy, dárky, 6., Mikuláše, Jeţíšek, nového, kapří šupiny, jablka, pantoflem, lodiček, střevícem, olova.

17 Zájmy a koníčky Kroužek ručních prací Seniorský zpravodaj Krouţek byl zaloţen a veden okolo roku 1985 paní Irenkou Šlachtovou. Později byl veden paní Venclovou a od roku 2003 paní Kubečkovou. Za jejího vedení se členky v počtu třinácti šikovných ţen rozhodly uspořádat výstavu svých výrobků. Konala se listopadu v nynějším kinosále pod záštitou paní Mgr. Pavelkové. Osobně jsme předaly pozvánku pracovnicím soc. odboru Městského obvodu ve Slezské Ostravě. Ochotně ji přijaly, výstavu navštívily a přinesly i malý dáreček. Vystavované práce a výrobky se líbily a shlédlo je 150 obyvatel penzionu a hostů. Své podpisy na prezenční listině doplňovali hosté obdivem a pochvalou. Naše výrobky jsme také zasílaly do různých seniorských soutěţí. Téměř 25 let trvání krouţku a stárnutí členek se začalo projevovat sniţováním počtu. Úmrtnost, nemoc, stěhování a zůstaly jsme jen 4 členky. Práce se nám daří a tak stále udrţujeme výstavku ve skřínce u recepce, kterou kaţdý měsíc obnovujeme. Velmi rády bychom přivítaly nové členky. Scházíme se v kuchyňce v 1. patře kaţdou středu ve 14 hodin. Budete vítání! (Z. N.) Výtvarná dílna Váţení spolubydlící, moţná ani nevíte jakou pěknou a bohatě vybavenou (i vypalovací pecí) máme výtvarnou dílnu. Zvu vás proto k její návštěvě. Vyjděte ze svého pokojíku a zanechte samoty. Pracovnice volnočasových aktivit vás kdo nechodíte, zavezou na vozíčku. Můţete si zde zahrát různé hry nebo vyrobit nějakou ozdobu pro sebe. Jsou tu vyškolené pracovnice, které vám poradí a pomohou vybrat činnost, která odpovídá vašim moţnostem. Příkladem můţe být i paní L. Hlubocká, která téměř nevidomá dokáţe zhotovit pěkné výrobky. Jiţ 3 roky, kdy mi odešel manţel jsem tu téměř kaţdý den dopoledne i odpoledne. Při práci tak zapomínám na smutek a samotu. Naučila jsem se mnoha technikám - zdobení vajíček voskem, mozaiku, malování na sklo, hedvábí a jiné. Podlehla jsem i naší Janičce (pí Adamové-Vasilové), která mi navrhovala věnovat se keramice. Upatlané ruce, hlínu všude, málem i za ušima, ale nevzdala jsem to. Výsledkem jsou adventní věnečky, které zdobí naše stoly v jídelně.

18 Seniorský zpravodaj Snad jsem jimi udělala alespoň někomu radost. Splnila jsem si svůj sen - zhotovení Betlému. Pracuji podle svých nápadů, jsem však začátečnice a tak občas potřebuji i radu zkušených pracovnic volnočasových aktivit. Chodím sem ráda a ještě jednou Vás zvu - přijďte mezi nás. Závěrem bych ráda poděkovala všem pracovníkům našeho zařízení za vlídné chování a velmi dobrou péči, kterou nám poskytují. Přeji všem spokojené a radostné proţití Vánoc, v Novém roce hlavně pevné zdraví, méně starostí, spokojené rodiny a na pracovišti dobré vzájemné vztahy a úspěchy v práci. (V. V.) Trénování paměti Jedním z úkolů skupinového trénování paměti bylo vymyslet příběh na obrázek vpravo. Paní Nosálová napsala následující příhodu: Ve stejné situaci jsem se ocitla, kdyţ mi byly 4 roky. Maminka onemocněla a já s ní byla sama doma. Koho poslat pro lékaře? Maminka mne vyzvala, abych se o to pokusila. Bylo to asi 150 m po chodníku a cestu jsem dobře znala. V pohodě jsem došla, ale ouvej. V domě byla těţká, dubová vrata a zavřená. Na klepadlo jsem nedosáhla, co teď? Měla jsem štěstí, okolo šla pošťačka. Zaklepala klepadlem a problém byl vyřešen. Objevil se pan doktor, usmál se a vyslechl co jsme mu vylíčila. Vzal svou brašnu, pohladil po tváři, vzal za ruku a pochválil. Šli jsme tedy za maminkou. Proto radím, neţ dorosteš, musíš se spolehnout na dobré lidi. Ti vţdy jsou ochotni s tím na co ještě nestačíš pomoci. (Z. N.) Vymyslete příběh Také Vy se můţete zapojit a do příštího čísla Seniorského Zpravodaje (vydané v březnu r. 2010) zkusíte vymyslet příběh na tento obrázek muţe nesoucí hromadu dárků. Všechny příběhy uveřejníme, tak vzhůru do toho! Fantazii a kreativitě se meze nekladou

19 Vánoční příběhy Cukroví Seniorský zpravodaj Moje maminka nepekla vánoční cukroví z důvodu, ţe pocházela z rodiny zemědělské a hornické. Tatínek byl horník a její mamka pracovala na hospodářství vlastním. Měli 2 krávy, hospodářská zvířata, pole. Pocházela ze 7 dětí a její mamka neměla čas péci cukroví, pekla jen koláče na velké svátky. Já jako dítě jsem měla ráda moučné jídlo, sladkosti, cukroví. Proto, kdyţ jsem měla 12 let poţádala jsem maminku, zda mohu upéci vánoční cukroví podle kuchařské knihy, kterou jsme měli. Maminka mi nachystala potřebné věci - potraviny a váhu. Já jsem udělala těsto a dělala jsem vanilkové rohlíčky. Pak jsem je pekla v troubě a mamce cukroví vonělo a dostala chuť na pečení. Také jsem dělala linecká kolečka a upečená slepovala dţemem, mám je nejraději. Od té doby jsem pekla cukroví, protoţe mně to bavilo, chutnalo mi. Nyní v Domově v kuchyňce nemohu péci cukroví, protoţe nejsem zdravá. Cukroví si ani nekupuji, protoţe bych je denně jedla, coţ v našem věku není zdravé. (V. Š.) Kapří příběh Vdávala jsem se poměrně pozdě. Starost o domácnost a vaření nebyla na repertoáru mých koníčků. Blíţily se Vánoce a já se chtěla blýsknout jako dobrá hospodyňka. Vůně mýdla a čisticích prostředků vystřídala vůně vanilky, badyánu a citronové kůry. Plechovky se plnily vánočním cukrovím. Jiţ den před Štědrým večerem jsem vše chystala. Bílý, ručně vyšívaný ubrus, sváteční servis, stříbro, vyleštěné sklenky v řadě jako vojáci na slavnostním defilé. Nechyběla peněţenka, voda, chléb, sůl, chyběly jen rybí šupiny, které měly přibýt v následujících chvílích. Došlo na kapříka, který nic netuše se ještě proháněl ve vaně. A je tu první manţelská rozepře. Kdo pošle kapra do rybího ráje? Nechce ani jeden z nás. Dohadování končí. Jdeme do zahrady. Sněhu víc neţ dost. Vyhrabeme tady ve sněhu jamku, vylovíme kapra a s citem ho vloţíme do připravené jamky. Třeskne rána a manţel, vášnivý nimrod, dobře mířenou střelou pošle kapra na onen svět, šupiny doplní místo kam patří a své místo zaujmou druhý den i zlatavě vysmaţené rybí řízky. Na Vánoce na tuto příhodu vzpomínám a jsem přesvědčena, ţe toto byl jediný kapr, který neskončil potupnou ranou paličkou na maso, ale zastřelením. (V. V.)

20 Seniorský zpravodaj Perličky vánočních vzpomínek v rozhovoru Štěpánka prohlásila - velmi dobře si pamatuji, jak jsem v desíti letech pod stromečkem našla kníţku. Byly to Staré pověsti české v plátěné modré vazbě se zlatým titulkem. Celá léta zabírala v mé knihovně čestné místo. Často jsem dětem z ní předčítala. Pak jsem ji darovala vnukovi, měl ji rád. Andulka zase vzpomíná jak pod stromečkem našla brusle. Byly na kličku, kterou se připevňovaly na jakoukoliv obuv. Byly však o tři čísla větší. Boty se nosily celý rok a brusle se pouţily příští zimu na větší boty. Velmi čas- to je pouţívali ostatní sourozenci. Zdena si pamatovala na tajemnou velikou krabici určenou i pro sestřičku. Byl to vánoční dárek vlastně pro celou rodinu. Loutkové divadélko, které tajně vyřezával její tatínek a několik sádrových loutek. Kašpárek, pantáta Škrhola, princ s princeznou, král a královna. Loutky byly drahé, tak se postupně pořizovaly další. Maminka sezvala děti v domě a kaţdou sobotu se konalo představení. Napekla buchty a s čajem pohostila děti za to, jak pozorně a tiše poslouchaly. (Z. N.) Jak prožíváme Vánoce u nás v Domově Obracím list v kalendáři a můj pohled padne na obrázek mistra J. Lady. Zamýšlím se. Takovou krajinu ponořenou do závějí bělostného sněhu snad uţ nikdy neuvidím. U nás v Domově začínají předvánoční přípravy. Na všech patrech tradičně zdobíme stromeček společně a přitom si zpíváme koledy. Zdobí se okna a všechny prostory v Domově. Ozdoby se připravují ve výtvarných krouţcích. Těšíme se na Mikulášské posezení ve velké jídelně. Dny rychle ubíhají a uţ jsou tu svátky, které vrcholí bohatou štědrovečerní večeři. Odpoledne 24. prosince se pomalu scházíme u slavnostní tabule. Příjemně naladěni přáním svátků se vítáme s přáteli. Velká jídelna je krásně vyzdobena. Na stolech září bělostné ubrusy s bohatou výzdobou. Sestřičky, jak je neznáme, v civilním oblečení nás vítají a mile se usmívají. Zaţehnou svíčky na stolech a přicházejí zástupci vedení, aby nám popřáli a krátce s přípitkem pohovořili. Mnohé oko se zaleskne slzičkou dojetí. Začne večeře u bohatě prostřeného stolu. Menu je připraveno na vlastní přání a výborné. Kdyţ jsem to zaţívala poprvé dívala jsem se jako Alenka v říši divů. Dnes po letech pozoruji, jak a v čem se něco změnilo. Nikdy nechybí ani ovoce a vánoční pečivo. Všem pracovníkům za přípravu děkujeme, ceníme si toho. Přejeme jim krásné, pohodové Vánoční svátky a dobrý start do roku (Z. N.)

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Vánoční vydání. zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov

Vánoční vydání. zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov Vánoční vydání zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov prosinec 2014 Pár slov od paní ředitelky Domova Milí uživatelé, rok se s rokem sešel a jsou tu opět Vánoce. Máme možnost se ohlédnout

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE. Čas Vánoc, čas pečení

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE. Čas Vánoc, čas pečení TĚŠÍME SE NA VÁNOCE Čas Vánoc, čas pečení Jako každý rok se všichni těšíme na Vánoce. Úžasná atmosféra, všude sníh, vánoční výzdoba a také pečení cukroví. Už odmala pomáhám mamce v kuchyni s vykrajováním

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný Číslo: 7 Únor Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslil Vojta Dubný Váţení rodiče, drţíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis bude

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE ŘEPINY 5 aneb páťáci v akci ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo našeho školního časopisu, který pro vás připravuje novinářský kroužek při Základní škole a Mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Kulík aneb kulturní listy knihovny Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Na vydání čísla se podíleli: Andrejka Náhlíková, Monika Školařová, Liduška Hanáková, Terezka Hanzelková, Marie

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Mateřská škola Rosice

Mateřská škola Rosice Mateřská škola Rosice Ve školce se nenudíme, aneb co už máme v letošním školním roce za sebou Den otevřených dveří v ZD Rosice Ještě jsme se skoro nestačili ve školičce rozkoukat a uţ na nás čekalo trénování

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

KOMETA. Nejen vánoční časopis V TOMTO ČÍSLE: Krouţek vyšívání, Report z Indie, Hrádováčci, Mikuláš, zvyky a tradice

KOMETA. Nejen vánoční časopis V TOMTO ČÍSLE: Krouţek vyšívání, Report z Indie, Hrádováčci, Mikuláš, zvyky a tradice KOMETA Nejen vánoční časopis V TOMTO ČÍSLE: Krouţek vyšívání, Report z Indie, Hrádováčci, Mikuláš, zvyky a tradice Netradiční vyšívání V říjnu se děti z krouţku vyšívání účastnily přespávání ve škole.

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice Katalog výrobků Doplňková výroba Rybí výrobky - uzenky Rauty Cukrářské výrobky Aspikové výrobky Chlebíčky - lahůdky Saláty - pomazánky VÝROBNA LAHŮDEK HLADKÉ ŽIVOTICE Nacházíme

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Náš zpravodaj Prosinec 2014

Náš zpravodaj Prosinec 2014 Úvodní vydání Jak Náš zpravodaj vznikal? Náš zpravodaj začal vznikat v rámci kroužku Náš zpravodaj. Tento kroužek je v DDM od listopadu 2014 nový, stejně tak jak jeho vedoucí. Kroužek momentálně navštěvují

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Prosinec. Stávka zaměstnanců ZŠ Táborská. Děkujeme za pochopení. Kolektiv zaměstnanců FZŠ Táborská. Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy.

Prosinec. Stávka zaměstnanců ZŠ Táborská. Děkujeme za pochopení. Kolektiv zaměstnanců FZŠ Táborská. Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy. Prosinec Stávka zaměstnanců ZŠ Táborská Dne 4. 12. 2007 se uskutečnila jednodenní stávka zaměstnanců ve školství, ke které jsme se připojili i my - učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci ZŠ Táborská.

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Úvod. Vážení uživatelé, Vánoce už jsou za námi. Doufám, že jste svátky prožili v klidu, míru a pohodě a že Vám nový rok 2015 přinesl hlavně zdraví.

Úvod. Vážení uživatelé, Vánoce už jsou za námi. Doufám, že jste svátky prožili v klidu, míru a pohodě a že Vám nový rok 2015 přinesl hlavně zdraví. Obsah Úvod.... 1 Domov se zvláštním režimem....2-3 Jak pečovat o nemocného v pokročilém stádiu Alzheimerovy nemoci. 4 Technické změny na 2. Patře.. 5 Střípky z aktivit.. 6 Na co se můžeme těšit... 7 Představení

Více

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou.

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Zuzana Doubravová Prosinec 1t - Co děláme celý den - Cesta Najdi

Více

Zpravodaj 4. Vánoce 2011

Zpravodaj 4. Vánoce 2011 Zpravodaj 4 Vánoce 2011 Milí přátelé, pozdravujeme vás v adventním čase a přejeme vám radostné Vánoce a rodinnou pohodu. Dětem navíc přejeme, aby pod stromečkem našly to, co si nejvíc přejí. Aby měly nejen

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Prosinec 2013 Motto: Učíme se pro život Obsah : Mikulášská nadílka......1 Pečeme Mince pies......2 Anglické vánoce.......3 Vánoční

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Chytrá sovička P O S I N E C

Chytrá sovička P O S I N E C Chytrá sovička školkovský časopísek P O S I N E C Za prosincem končí rok, do nového už jen krok. V prosinci jsou Vánoce, přesně jednou po roce. pro dospěláky Vážení rodiče, Největší akcí prosince byla

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Zpravodaj. Zde se maminky dozvěděly informace o diagnostice problémů, Recepty měly velký úspěch a všichni si následně pochutnali.

Zpravodaj. Zde se maminky dozvěděly informace o diagnostice problémů, Recepty měly velký úspěch a všichni si následně pochutnali. Zpravodaj Milí přátelé, Co je u nás nového a co chystáme děti se tento měsíc naučily při hraní písničku s pohybem, která zní: Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Zlatý lístek z javora, zima už

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více