Seniorský zpravodaj 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seniorský zpravodaj 17"

Transkript

1 Seniorský zpravodaj 17 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec zpravodaj Zima 2009

2 Seniorský zpravodaj 17 2 Zamyšlení k tématu Vánoce a vánoční svátky Váţení obyvatelé, Seniorský zpravodaj číslo 17 je především věnován nadcházejícím vánočním svátkům. Toto období proţívá kaţdý jinak - po svém, ale přesto mají Vánoce něco společného - jako například předvánoční úklid, nakupování dárků, pečení cukroví, ale také Štědrovečerní večeři s nejbliţšími. Rádi bychom, aby jste si udělali alespoň chvilku času a ponořili se do čtení s takovou chutí, s jakou pro Vás tento časopis vytváříme. Věříme, ţe zde najdete články, které Vás zaujmou. Přejeme Vám příjemné čtení Obsah Informace z našeho Domova. str. 2 Co jsme společně prožili. str. 4 V nejbližší době nás čeká..str. 10 Ach, ta paměť?!...str. 11 Naši uživatelé píší str. 13

3 Seniorský zpravodaj 17 2 Informace z našeho Domova Noví pracovníci sociálního útvaru Na sociálním útvaru došlo za poslední období k mnoha změnám. Ke dni ukončila pracovní poměr vedoucí sociálního útvaru - paní Mgr. Anna Hamelová. Rádi bychom jí touto cestou poděkovali za vše, co pro nás udělala. Byla pro nás velkou oporou a vţdy se nám snaţila pomoct či poradit. Za to vše si zaslouţí obrovský dík - nejen od uţivatelů, ale také od zaměstnanců. Přejeme ji tedy v nové práci mnoho štěstí a spokojenosti. Nově byla také zřízena sluţba sociálních pracovníků specializovaných na jednání se zájemci o sluţbu, která spočívá také v odborném poradenství, evidování ţádostí apod. Zde působí slečna Pavlína Staňková, DiS, která pracovala jako sociální pracovnice na úseku DII. a nová pracovnice slečna Bc. Veronika Delongová. Jejich kanceláře jsou společně s paní Věrou Novákovou, DiS. situovány v přízemí - bývalé pracoviště finančních referentů. Další změna se týká finančních referentů (označení FR se zcela zrušilo). Na této pozici jiţ nepůsobí paní Miluška Blaţková a paní Ing. Ivana Peterková. Správu hmotných a finančních depozit nyní zajišťuje sociální pracovnice - paní Věra Nováková, DiS. Koncem listopadu nastoupila na třetí úsek (DIII.) sociální pracovnice paní Mgr. Yvona Tomšů. Před jejím příchodem zde nebyla téměř dva měsíce stále přítomna pracovnice a tento úsek střídavě zastupovaly SP z ostatních pater.

4 Seniorský zpravodaj 17 3 Také na druhém úseku jsme přivítali nového pracovníka - pana Mgr. Tomáše Zmiju, který převzal pracovní pozici po Pavlíně Staňkové, DiS. Pevně věříme, ţe se zde našim novým pracovníkům bude líbit a pomohou nám tak vytvořit příjemné a klidné prostředí. Zároveň doufáme, ţe také Vy budete spokojeni s poskytovanými sluţbami, které se snaţíme stále zlepšovat tak, aby Vám co nejvíce vyhovovaly. (R. M.) Kuřárna Dále bychom Vás rádi informovali, ţe kuřárna pro obyvatele, která byla umístěna v přízemí, je nyní přesunuta do suterénu. Prostory, které jsou v přízemí se budou rekonstruovat a vzniknou zde nové byty. Narozeniny Další informace se týká Vašich narozenin. Máte moţnost se s ostatími podělit o tento významný den tím, ţe Vám nechá paní Hlubocká zahrát písnčku v rádiovém vysílání. Pokud máte zájem, kontaktujte paní Lidii Hlubockou osobně, popřípadě prostřednictvím pracovníků. Redakční rada Seniorského zpravodaje Váţení obyvatelé, rádi bychom Vás informovali o nově vytvořené redakční radě Seniorského zpravodaje. Protoţe se toto číslo plánovalo jako mimořádné vydání na konci tohoto roku, měli členové rady plné ruce práce. Všichni redaktoři se aktivně podíleli a velmi se snaţili. Věříme tedy, ţe se Vám nový způsob vytváření časopisu zalíbí a budete se chtít rovněţ zapojit prostřednictvím Vašich příspěvků. A nyní bychom Vám rádi představili členy: Šéfredaktorka zastupující seniory: Mgr. Ilona Nemeškalová Šéfredaktorka zastupující pracovníky: Bc. Radka Mikulášková Redaktoři: Eliška Brašová, Ing. Jan Kostruch, Lubomír Hampel, Věra Šípková, Zdeňka Nosálová, Lidia Hlubocká, František Kubina, Bronislava Benischová, Jarmila Červenková, Ema Vavračová, Vlasta Venclová.

5 Seniorský zpravodaj 17 4 Co jsme společně prožili Vinobraní Dne 18. listopadu proběhlo tradiční Vinobraní, kde nesmělo chybět drobné občerstvení a samozřejmě víno. Pracovnice, které tuto akci pořádaly či pomáhaly s realizací, si vypůjčily tradiční Haťské kroje (které jim mimochodem moc slušely) a podtrhly tak atmosféru této slavnosti. K tanci i poslechu nám zahrál pan Paluzga. Také naše zpěvačky nezůstaly pozadu a připravily si pro Vás krásné hudební vystoupení, kdy zazpívaly lidové písně. Těší nás Ţe vinobraní se nám vydařilo! Zpívali jsme, tančili jsme aţ milo! Pan Paluzga pěkně zpíval, hrál i dobré vtipy přidal. A zvláště, volnočasové pracovnice, zpestřily zábavu velice, měly pěkné kroje, na hlavě květinový věneček nebo šáteček. Při vínečku jsem se veselili a pěkně se pobavili Zlatým hřebem večera však byl, ţe nás náš nový pan ředitel na zábavě navštívil a dokonce se s námi pobavil, i zatančil. Děkujeme všem, leč čeká nás ještě Mikulášská zábava a doufáme, ţe určitě zas na ni bude skvělá nálada. (E. B.)

6 Seniorský zpravodaj 17 5 Byli jsme na pěkném plesu v Kulturním domě v Michálkovicích Ples se konal ve čtvrtek Začal ve 4 hodiny odpoledne a končil v 10 hodin večer. Účast byla veliká. Autobus nás díky p. řediteli Chomičovi zavezl i přivezl, neboť jsme se zúčastnili i my, co uţ chodíme o hůlkách. Ale věřte, stálo to za to, tak dobře a vesele se při hudbě a zpěvu pobavit a dokonce si i trochu zatančit, alespoň ten plouţáček nebo tango, pěkně pomalu - zvolna. Zpěvák p. Krásný pěkně zpíval a hrál a zpívala i jeho kolegyně s příjemným sopránem, všechny ty nejhezčí písně. Bylo příjemné, ţe jsme si všichni spontánně hned na začátku zazpívali s chutí píseň, kterou má kaţdý vlastenec rád a sice Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. Byli tam důchodci z Kunčiček, Heřmanic, Muglinova - no prostě byly obsazené všechny stoly a na nich připravené pohoštění. Bylo na nich občerstvení - červené a bílé víno, jednohubky, minerálky, chlebíčky, štrúdl a zákusek a podávala se i káva. Nálada byla výborná, proţili jsme i legraci. Obsluhoval nás tam takový šarmantní pán a doléval víno všem, ale

7 Seniorský zpravodaj 17 6 měl při tom málo místa a musel se ohnout a přitisknout se na naší veselou paní Bardasovou a ona mu řekla: Furt se na mě lepíte a tancovat mě neberete! Tak ji k tanci vzal a ona mu zase řekla: Ale já bych chtěla ještě nějakého mladíka. I to Vám paní splním a přivedl jí mladíka. Ale kdyţ přišla po tanci ke stolu řekla - no děvuchy moc sem se ani nezatancovala bo on neumí po našemu, po staremu, ale on enem poskakoval a poskakoval po modernímu. Tak jsme se tomu moc nasmáli. my o hůlkách. Hůlky odloţili a aspoň pomalé tango nebo plouţáček jsme si tu ¼ hodinu zatancovali, aby bylo nač vzpomínat. Našli jsme tak mnozí i své známé, např. mě obklopili přátelé z Kunčiček. I tombola byla pro nás přívětivá - vyhráli jsme 6 cen. Pak tam byl i kouzelník a předváděcí pár moderních tanců jako dţajf a ča-ča. Bylo to moc krásné. Ale pak přišlo překvapení veliké. A to jsme se nasmáli aţ slzičky padaly. Ach to bylo moc pěkné! Asi 12 chlapů, asi sportovců, tak ti letých i starších s bříškem - měli modré sukénky, bílé podkolenky, bílé košile a bílé čepičky - lodičky na hlavě a tyčinky v ruce a vyrazili do sálu jako maţoretky. No teda to byla pěkná podívaná. Jedna důchodkyně jednoho štípla do stehna a on jí pohrozil (z legrace) a nakonec se poklonili tak, ţe zvedli sukně zepředu i zezadu. Šlo jim to moc pěkně, ţe jsme křičeli - opakovat!!! Takţe, kdo mohl hodně se vytancoval, kdo nemohl, tak si jenom zpíval pěkně s náladou a zkusili jsme to i A všichni dohromady jsme si to pochvalovali. Děkujeme za moc krásný ples a aţ bude příští rok opět, určitě budeme-li jen trochu zdraví, zase se přihlásíme. Moc dobře se nám po takovém plese spalo, stále jsem si třeba já něco notovala. Děkujeme všem! Za spoluúčast p. řediteli Chomičovi, sestře Čihařové a volnočasové pracovnici Dáši Masopustové za pomoc a péči při nastupování do autobusu, do schodů...no prostě bylo to ou-kej! (E. B.)

8 Seniorský zpravodaj 17 7 Vystoupení dětí - Jekhetané Dne 2. prosince nás navštívili malí čertíci - tedy děti z občanského sdruţení Jekhetané, kterým kromě vlásků vyrostly také malé růţky. Pod vedením učitelek z mateřské školy si pro nás děti připravily malé vystoupení - přednesly básničky, zazpívaly písničky a také zatancovaly. Za toto pěkné vystoupení jsme si pro ně připravili mikulášské balíčky, kde nechybělo něco na zub. Učitelky dostaly kromě sladkostí také typickou zimní květinu a to vánoční růţi. Také děti nepřišly s prázdnou a rozdaly Vám drobné - vlastnoručně vyrobené dárekky. Vystoupení bylo velmi milé a všem zúčastněným seniorům se objevil na tváři nejeden úsměv. (R. M.) Římsko - katolická Vánoční mše svatá Ve středu 9. prosince náš Domov navštívil páter Plaček. Od 13 hodin jste měli moţnost osobní návštěvy pana Plačka na pokoji a od 15. hodin jiţ probíhala v prostorách kinosálu samotná Římsko - katolická mše u příleţitosti nadcházejících vánočních svátků. (R. M.)

9 Seniorský zpravodaj 17 8 Mikulášská zábava Tak jako kaţdý rok, také letos nesměla chybět Mikulášská zábava. Akce proběhla dne 10. prosince od 14 hodin. Opět přišlo několik čertíků a také dva andílci společně s Mikulášem. Také pracovnice volnočasových aktivit se během chvíle proměnily v čertice, které však nikomu neškodily, naopak pomáhaly při roznášení dárečků losovaných v tombole. Aby to někomu nebylo líto, dostal nakonec dáreček úplně kaţdý. A kdyţ všichni - tak všichni, proto byli obdarováni i uţivatelé, kteří na Mikulášské zábavě nebyli - předal jim je osobně Mikuláš se svými čertími a andělskými pomocníky přímo na jejich pokoji. Pro děti pak byly v knihovně přichystány soutěţe - jako např. házení krouţků, shazování plechovek, malování, kriket apod. Také za úspěchy v těchto hrách mohli získat drobné dárečky ve formě sladkostí. Všechny děti se se zájmem zapojily. Také paní Hlubocká si připravila vánoční píseň a báseň, ve které popřála všem jen to nejlepší. Později (od 16 hodin) vystoupila cimbálová skupina Lipka, která zahrála překrásné skladby k tanci i k poslechu. A jak popsala tuto akci paní Brašová prostřednictvím básně? To můţete zjistit v následujících řádcích. (R. M.) Jak dopadla Mikulášská zábava V měsíci prosinci v Domově seniorů vţdy navštěvuje nás anděl, čerti a prý aţ z Grónska pan Mikuláš. A hned je lepší nálada, kdyţ koná se při muzice Mikulášská zábava. Koledy nám hráli a pak jsme losovali, kdo vyhrál? Jak víme, vyhráli všichni, byla to nadílka. Mikuláš kaţdého z nás chválil, ţe jsme hodní, proto pan Mikuláš je štědrý a moudrý. Bylo to pěkné velice, slušelo to sestřičkám, které byly s růţky za čertice.

10 Seniorský zpravodaj 17 9 Později přišlo po loterii překvapení, přišli nám hrát mistři: na housle a na cimbál! Byla to muzika veselá, ţivá, při které se pěkně od plic fortelně zpívá. Vţdyť všechny je známe, ty naše folklórní písničky. Zpívali je všichni, kaţdý je má rád, i náš pan ředitel s námi je hezky zpíval, bylo nám všem veselo a milo. Takţe - tralala, tralala, moc se povedla ta naše Mikulášská zábava (E. B.)

11 Seniorský zpravodaj Mužský pěvecký sbor V úterý 15. prosince jsme u nás přivítali Vítkovický muţský pěvecký sbor. Celá akce proběhla od 16 hodin ve velké jídelně v přízemí. Zhruba hodinové vystoupení nás přímo pohltilo krásnými písněmi - nejen vánočními - pod vedením pana dirigenta. Jiţ teď se těšíme na příští setkání. (R. M.) Uvítali jsme s radostí! Kvalitní mužský sbor učitelů z Vítkovic Byli u nás vícekrát, vţdy se na ně opravdu moc těšíme. Zpívají velmi krásně, je to poţitek a pohlazení po duši. Zpívali písně od A. Dvořáka, od L. Janáčka. Mezi nimi i sólové písně Já jsem bača hodně starý a známou píseň Paní mámo hezkou dceru máte a mistrem Dobroslavem nově upravenou píseň Holka modrooká. Intonačně velmi pěkně provedenou jinak neţ jsme zvyklí, ale bylo to pěkné. Nakonec jsme si mohli s nimi na vyzvání p. dirigenta společně zazpívat dvě vánoční koledy a sice Nesem vám noviny a Narodil se Kristus pán. Popřáli jsme si navzájem pěkné svátky a ještě dodali - ţijte si tu radostně a šťastně. Pan ředitel jim pěkně poděkoval a pozval je opět mezi nás. My se budeme na ně opět velmi těšit, neboť tak profesionálně zpívané písně jsou velmi kvalitní a krásné a pro nás i vzácné. Děkujeme! (E. B.) V nejbližší době nás čeká Vážení uživatelé, rodinní příslušníci či přátelé, v prvním čtvrtletí příštího roku nás čekají tři větší akce, kterých se můţete rovněţ zúčastnit. Podrobné informace budou aktuálně vyvěšeny na nástěnkách a také Vás budou průběţně informovat pracovníci. Na měsíc leden je plánovaná akce - vystoupení skupiny Duo Michna, v únoru pak návštěva solné jeskyně v Ostravě - Fifejdách, a v měsíci březnu návštěva lázeňského areálu a bazénu v Klímkovicích. Věříme, ţe zájem bude veliký a všichni účastníci budou nadmíru spokojeni. Budeme rádi, kdyţ se také zapojíte do navrhování a plánování dalších zájmových akcí. (R. M.)

12 Ach ta paměť?! 15. lekce - Vánoční svátky Seniorský zpravodaj S příchodem vánočních svátků se mnohé mění - jsou to změny viditelné, jako například vánoční výzdoba, sníh či četnost vysílaných pohádek ale také změny, které vidět nejsou a to v naší mysli - ta pravá vánoční nálada, kdyţ se rodina opět sejde, koledy, které si broukáme či vůně čerstvě napečeného cukroví nebo smaţeného kapra (nejlépe obojí). K Vánocům zkrátka tohle všechno patří. Pojďme si nyní pohrát i s jinou částí mysli a to s pamětí. Trénování paměti probíhá v našem Domově individuální i skupinovou formou - a to kaţdý týden - v určené dny dle pater, obvykle od hodin. (Správné odpovědi naleznete na str. 15) Jak dobře znáte krále komiků? Kaţdý rok je v tomto období televizní program hodně podobný. Vysílají se především pohádky, ale i staré české a zahraniční komedie. Kdyţ se řekne král - kaţdý ihned pomyslí na otce princezny či prince, ale co takový král komiků? Ano, mluvíme o Vlastovi 1. Ve filmu U pokladny stál hrál: a) pokladníka b) nemocničního zřízence c) předsedu vlády 2. Ve filmu Tři vejce do skla hrál: a) normální roli b) dvojroli c) trojroli 3. Ve filmu Anton Špelec ostrostřelec byl: a) kriminálníkem b) opravářem hudebních nástrojů c) vojákem 4. Ve filmu Byl jednou jeden král hrál rádce jménem: a) Kudykam b) Dobřevámtak c) Atakdále Burianovi, který je všeobecně uznávaný komik v historii českého filmu. Dnes jej můţeme sledovat v televizi zejména v pořadech pro pamětníky a právě i ve svátečním období. A jak dobře jej znáte Vy? Zkuste odpovědět na následující otázky. 5. Ve filmu Když Burian Prášil si zahrál: a) barona z Prášilů b) hospodského c) lesníka 6. Ve filmu Zlaté dno hrál: a) majitele papírnictví b) řemeslníka c) rentiéra 7. Ve filmu Lelíček ve službách Sherlocka Holmese ztvárnil: a) Sherlocka Holmese b) Lelíčka c) Královského kadeřníka 8. Ve filmu Katakomby ztvárnil: a) úředníka b) revizora c) dozorce

13 Seniorský zpravodaj Ve filmu Přednosta stanice ztvárnil: a) statkáře b) výhybkáře c) tuláka 10. V civilu byl sportovec. Byl fotbalový brankář za: a) Slávii b) Spartu c) Bohemku Štědrodenní obyčeje Doplňte do textu vynechaná místa. Ke Štědrému dni, patří neodmyslitelně vánoční.. - ten u nás nemá dlouhé tradice, protoţe se v měšťanských rodinách začal prosazovat aţ ve 40. letech 19. století. Zdobil se cukrovím, pečivem,. či dřevěnými výrobky. Štědrovečerní večeře u nás tradičně začíná polévkou, jako hlavní jídlo se podává nejčastěji... K rybě se jako příloha podává.., který ovšem také nemá v české kuchyni dlouhé tradice. Rodinné recepty na salát jsou velmi rozmanité; základ vţdy tvoří.., petrţel, celer,.., hrášek,.., kyselé okurky spojené.., ale mohou se do něj přidávat také např., salám, šunka či sýr. recept na bramborový salát v předválečných kuchařkách nenalezneme, odborníci se domnívají, ţe se v české kuchyni objevuje aţ někdy během 2. světové války a ţe jeho původ tkví zřejmě v.. kuchyni. Po večeři bylo zvykem zpívat.. a případně rozdávat... Nadělování dárků bylo původně spjato s.. prosincem, památkou sv... postupně se tento zvyk přesunul právě na Vánoce. Tradičně je ten, kdo naděluje dárky, nazýván.. K večeru se pojí také řada tradičních zvyků, pomocí nichţ se naši předkové snaţili odhadnout průběh. roku. Mezi tyto zvyklosti patří schování.. pod talíř, rozkrajování., házení., pouštění., klepání. na kurník, lití apod. Cukroví Zkuste si vzpomenout na co nejvíce druhů cukroví. Fotohádanka Poznáte co je na obrázcích?

14 Naši uživatelé píší Střípky z historie a přírody Pohled z okna Seniorský zpravodaj Kolikrát denně zabloudí náš zrak z okna ven. Tentokrát mám na mysli tu stranu našeho Domova, která se dívá na svahy Hladnovského kopce, jehoţ úpatí lemuje Bohumínská silnice. Na ní samotné v tomto úseku není nic tak zajímavého, nepočítáme-li tisíce osobních aut a kamionů. Při pozornějším sledování stráně Hladnova přímo před vchodem do našeho Domova však spatříme ţeleznou mříţ, uzavírající betonový vchod do nitra kopce. Obecně se tomu místu říká Mundloch Co tam bylo? Musíme se vrátit do historie ne tak dávné - do druhé půle třicátých let. My jako Republika Československá jsme si ţili docela poklidným ţivotem, ale u našich sousedů v Německu začínalo být pořádně dusno. K moci se dostal říšský kancléř Adolf Hitler, jehoţ snahou bylo znovunabytí předválečné síly a věhlasu, kolonií, čili všeho toho, čeho Německo první světovou válkou pozbylo, nastolit světovou vůdčí roli indogermánské rasy a vyhubit Ţidy jako rasově méněcenné občany. My, jako Republika nemohli jsme zůstat nečinní a snaţili jsme se vybudovat na hranicích s Německem opevnění se vším příslušenstvím. A právě nitro Hladnova bylo určeno k tomu, aby v něm byla vybudována nemocnice s ubikacemi i operačními sály. Dnes slouţí jako vinné sklepy s vinárnou, aniţ by byla ke svému prvnímu účelu vyuţita. Jak to vlastně s Německem dopadlo, víme všichni. Z uvaţované tisícileté říše zbyla po 12 letech jen hromádka kamení, zachovány zůstaly jen některé objekty opevnění na Opavsku a Hlučínsku, ale i vojenská nemocnice v nitru Hladnova. Kéţ by se naplnily biblické verše: I skuji meče v motyky a oštěpy své v srpy, nepozdvihne národ proti národu meče, nebudou se více učiti boji. A to jsou verše staré více neţ 2500 let a doposud zůstávají nenaplněny. Naplní se jako Vánoční zvěst do budoucnosti? Tyto myšlenky mi probíhaly hlavou, kdyţ jsem se koukal z okna. (J. K.)

15 Seniorský zpravodaj Nežijeme ve vzduchoprázdnu Člověk je tvor společenský. Znamená to, ţe od pravěku ţije ve skupinách. Zprvu to byly jen rody, ty se pak sdruţovaly v kmeny a klany, kdyţ lidstva na zeměkouli přibývalo, vznikaly národy a dnes jiţ je to společenství národů a zatím největším útvarem jsou unie. Nezůstávalo jen u lidí, ale pro potěšení se ochočovala i divoká zvířata, např. psi a pro obţivu a později jako pomocníci při práci, lovu a boji zejména koně, osli, ovce a hovězí dobytek. S lidským společenstvím se druţila i ta zvířata, která v blízkosti člověka hledala snadnější způsob obţivy i jakousi ochranu před svými nepřáteli, např. myši, krysy, ale i vlaštovky, rehci ( kominíček ) a jiní drobní ţivočichové. Máme je okolo sebe i dnes. Díky poloze našeho Domova v blízkosti Ostravice a parku za ní i sadové úpravy zahrádky jsme v celoročním kontaktu s přírodou a z té zejména s drobnými ptáčky. Stálou přítomností nás obveselují sýkorky, zvláště koňadry s černou čepičkou, bílými líčky a ţlutozeleným bříškem, modřinky s modrým vrškem hlavy, který v rozčílení mohou i najeţit a odstrašit tak moţného nepřítele. Stálá přítomnost těchto sýkorek je umocněna tím, ţe někteří obyvatelé mající pokoje směrem k Ostravici a parku, jim celoročně přichystávají bohatě prostřený stůl s nabídkou ptačího zobu, loje či jiných lahůdek. Velice člověka potěší jejich stálý přílet a odlet, zvláště letos, kdy se jim povedlo vyvést z hnízda asi 5 mláďat. Není to sice ten nejlepší způsob obţivy, neboť sýkorky zapomínají na své hlavní poslání sbírat se stromů hmyz. Ale pozorování jejich počínání u krmítka nám působí opravdu radost. Hned zjara, obvykle jiţ koncem února, nás potěší melodická večerka kosa, majícího oblečený svatební frak a do daleka ţlutě zářící zobák. Kos byl kdysi obyvatelem hlubokých lesů a v Německu byl dokonce lovnou zvěří. Dnes běţně zahnízdí i na parapetu bytu. Počátkem dubna přilétají ze severní Afriky holubi hřivnáči, aby nám ráno před okny jako budíček zapěli svým chrčivým hlasem svou svatební píseň. Poznají se snadno podle bílého límečku u kořene svých křídel. Podobným hlasem trochu jemnějším, se ozývá po celý den sameček hrdličky zahradní, která se tu objevila aţ po druhé světové válce s Balkánu a proto se jí původně říkalo balkánská nebo bronzová. Dnešní jméno zahradní získala aţ později. Spolu s holubem hřivnáčem milují jako místo své hudební produkce vrcholy sloupů elektrického osvětlení či televizní antény na střechách domů, odkud zvěstují světu jako středověcí rytíři své dále od hradu dále. Nemůţeme opomenout ani krásné černobílé straky, jejichţ pár zahnízdil na stříbrném smrku u altánku, jeţ usedají často na zábradlí balkonů a zvědavě nakukují do pokojů, co se tam děje. Mají velkou zálibu v blýskavých věcech, nedokáţí však rozlišit střípek skla od drahého prstenu, zkrátka, berou vše, aneb kradou jak straky.

16 Seniorský zpravodaj občas kachnám pohodí na hladinu nějaký ten pamlsek, obvykle kousek rohlíka. Někdy nás tu překvapí zvláštní hvízdavý zvuk. Po chvíli lze spatřit původce. Působí jej labuť vznášející se majestátně nad tokem Ostravice máváním svých mohutných křídel. Zdaleka to není výčet všech těch našich drobných přátel, náleţí k nim i kovově lesklí havrani, kteří k nám přiletěli před zimou z Polska či Ukrajiny, naši domácí si na zimu udělali zase výlet do Francie - docela jsme jim za socialismu záviděli. Přesně kolem čtvrté hodiny odpoledne jich přímo nad námi létají tisíce spolu s kavkami z místa skládky domovních odpadů ve Vrbici kde se ţiví, na místa svých noclehů v Bělském lese a okolních menších remízcích. Za letu jsou svým křikem slyšet jiţ zdaleka. Ráno zase letí společně zpět k prostřenému stolu. Na hladinu Ostravice usedají při jarním a podzimním tahu kachny březňačky, aby na svých hnízdištích daly ţivot novému potomstvu a tady trochu odpočívají. Přitom se docela přátelí s lidmi, kteří kolem břehu procházejí a Občas protne oblohu i dravý pták, obvykle káně nebo poštolka, aniţ by však zaútočili na nějakou kořist. Letní pohodu zvýší i letící hejno rorejsů, ozývající se zvukem znějícím jako CÍ ZÍ. Kdysi zde létala aţ tři dvacetičlenná hejna, letos lze spatřiti pouze jediné hejno o počtu asi sedmi jedinců. Ostravské prostředí s likvidací starých domů, kde hnízdili, jim uţ nevyhovuje. Ale i tak je toho dost na pozorování. Stačí jen se dívat kolem sebe otevřenýma očima a případný pocit vzduchoprázdna nás přejde. (J. K.) Správné řešení Jak dobře znáte krále komiků? 1. b) nemocničního zřízence 2. c) trojroli 3. b) opravářem hudebních nástrojů 4. c) Atakdále 5. a) barona z Prášilů 6. a) majitele papírnictví 7. b) Lelíčka 8. a) úředníka 9. c) tuláka 10. b) Spartu Cukroví - např. vanilkové rohlíčky, linecké pečivo, rumové kuličky, vosí hnízda, kakaové rohlíčky, ořechové košíčky, ţabí huby, pracny (medvědí tlapky), perníčky, kokosky, marokánky, pusinky, kakaové trubičky, išlské dortíčky, zázvorky, vanilkovo-kakaové tyčinky, skořicové hvězdičky, marcipánky, mandlové hříbečky, kávová zrna apod. Fotohádanka Štědrodenní obyčeje Stromeček, perníkem, rybí, kapr, bramborový salát, brambory, mrkev, cibule, majonézou, vejce, ruské, koledy, dárky, 6., Mikuláše, Jeţíšek, nového, kapří šupiny, jablka, pantoflem, lodiček, střevícem, olova.

17 Zájmy a koníčky Kroužek ručních prací Seniorský zpravodaj Krouţek byl zaloţen a veden okolo roku 1985 paní Irenkou Šlachtovou. Později byl veden paní Venclovou a od roku 2003 paní Kubečkovou. Za jejího vedení se členky v počtu třinácti šikovných ţen rozhodly uspořádat výstavu svých výrobků. Konala se listopadu v nynějším kinosále pod záštitou paní Mgr. Pavelkové. Osobně jsme předaly pozvánku pracovnicím soc. odboru Městského obvodu ve Slezské Ostravě. Ochotně ji přijaly, výstavu navštívily a přinesly i malý dáreček. Vystavované práce a výrobky se líbily a shlédlo je 150 obyvatel penzionu a hostů. Své podpisy na prezenční listině doplňovali hosté obdivem a pochvalou. Naše výrobky jsme také zasílaly do různých seniorských soutěţí. Téměř 25 let trvání krouţku a stárnutí členek se začalo projevovat sniţováním počtu. Úmrtnost, nemoc, stěhování a zůstaly jsme jen 4 členky. Práce se nám daří a tak stále udrţujeme výstavku ve skřínce u recepce, kterou kaţdý měsíc obnovujeme. Velmi rády bychom přivítaly nové členky. Scházíme se v kuchyňce v 1. patře kaţdou středu ve 14 hodin. Budete vítání! (Z. N.) Výtvarná dílna Váţení spolubydlící, moţná ani nevíte jakou pěknou a bohatě vybavenou (i vypalovací pecí) máme výtvarnou dílnu. Zvu vás proto k její návštěvě. Vyjděte ze svého pokojíku a zanechte samoty. Pracovnice volnočasových aktivit vás kdo nechodíte, zavezou na vozíčku. Můţete si zde zahrát různé hry nebo vyrobit nějakou ozdobu pro sebe. Jsou tu vyškolené pracovnice, které vám poradí a pomohou vybrat činnost, která odpovídá vašim moţnostem. Příkladem můţe být i paní L. Hlubocká, která téměř nevidomá dokáţe zhotovit pěkné výrobky. Jiţ 3 roky, kdy mi odešel manţel jsem tu téměř kaţdý den dopoledne i odpoledne. Při práci tak zapomínám na smutek a samotu. Naučila jsem se mnoha technikám - zdobení vajíček voskem, mozaiku, malování na sklo, hedvábí a jiné. Podlehla jsem i naší Janičce (pí Adamové-Vasilové), která mi navrhovala věnovat se keramice. Upatlané ruce, hlínu všude, málem i za ušima, ale nevzdala jsem to. Výsledkem jsou adventní věnečky, které zdobí naše stoly v jídelně.

18 Seniorský zpravodaj Snad jsem jimi udělala alespoň někomu radost. Splnila jsem si svůj sen - zhotovení Betlému. Pracuji podle svých nápadů, jsem však začátečnice a tak občas potřebuji i radu zkušených pracovnic volnočasových aktivit. Chodím sem ráda a ještě jednou Vás zvu - přijďte mezi nás. Závěrem bych ráda poděkovala všem pracovníkům našeho zařízení za vlídné chování a velmi dobrou péči, kterou nám poskytují. Přeji všem spokojené a radostné proţití Vánoc, v Novém roce hlavně pevné zdraví, méně starostí, spokojené rodiny a na pracovišti dobré vzájemné vztahy a úspěchy v práci. (V. V.) Trénování paměti Jedním z úkolů skupinového trénování paměti bylo vymyslet příběh na obrázek vpravo. Paní Nosálová napsala následující příhodu: Ve stejné situaci jsem se ocitla, kdyţ mi byly 4 roky. Maminka onemocněla a já s ní byla sama doma. Koho poslat pro lékaře? Maminka mne vyzvala, abych se o to pokusila. Bylo to asi 150 m po chodníku a cestu jsem dobře znala. V pohodě jsem došla, ale ouvej. V domě byla těţká, dubová vrata a zavřená. Na klepadlo jsem nedosáhla, co teď? Měla jsem štěstí, okolo šla pošťačka. Zaklepala klepadlem a problém byl vyřešen. Objevil se pan doktor, usmál se a vyslechl co jsme mu vylíčila. Vzal svou brašnu, pohladil po tváři, vzal za ruku a pochválil. Šli jsme tedy za maminkou. Proto radím, neţ dorosteš, musíš se spolehnout na dobré lidi. Ti vţdy jsou ochotni s tím na co ještě nestačíš pomoci. (Z. N.) Vymyslete příběh Také Vy se můţete zapojit a do příštího čísla Seniorského Zpravodaje (vydané v březnu r. 2010) zkusíte vymyslet příběh na tento obrázek muţe nesoucí hromadu dárků. Všechny příběhy uveřejníme, tak vzhůru do toho! Fantazii a kreativitě se meze nekladou

19 Vánoční příběhy Cukroví Seniorský zpravodaj Moje maminka nepekla vánoční cukroví z důvodu, ţe pocházela z rodiny zemědělské a hornické. Tatínek byl horník a její mamka pracovala na hospodářství vlastním. Měli 2 krávy, hospodářská zvířata, pole. Pocházela ze 7 dětí a její mamka neměla čas péci cukroví, pekla jen koláče na velké svátky. Já jako dítě jsem měla ráda moučné jídlo, sladkosti, cukroví. Proto, kdyţ jsem měla 12 let poţádala jsem maminku, zda mohu upéci vánoční cukroví podle kuchařské knihy, kterou jsme měli. Maminka mi nachystala potřebné věci - potraviny a váhu. Já jsem udělala těsto a dělala jsem vanilkové rohlíčky. Pak jsem je pekla v troubě a mamce cukroví vonělo a dostala chuť na pečení. Také jsem dělala linecká kolečka a upečená slepovala dţemem, mám je nejraději. Od té doby jsem pekla cukroví, protoţe mně to bavilo, chutnalo mi. Nyní v Domově v kuchyňce nemohu péci cukroví, protoţe nejsem zdravá. Cukroví si ani nekupuji, protoţe bych je denně jedla, coţ v našem věku není zdravé. (V. Š.) Kapří příběh Vdávala jsem se poměrně pozdě. Starost o domácnost a vaření nebyla na repertoáru mých koníčků. Blíţily se Vánoce a já se chtěla blýsknout jako dobrá hospodyňka. Vůně mýdla a čisticích prostředků vystřídala vůně vanilky, badyánu a citronové kůry. Plechovky se plnily vánočním cukrovím. Jiţ den před Štědrým večerem jsem vše chystala. Bílý, ručně vyšívaný ubrus, sváteční servis, stříbro, vyleštěné sklenky v řadě jako vojáci na slavnostním defilé. Nechyběla peněţenka, voda, chléb, sůl, chyběly jen rybí šupiny, které měly přibýt v následujících chvílích. Došlo na kapříka, který nic netuše se ještě proháněl ve vaně. A je tu první manţelská rozepře. Kdo pošle kapra do rybího ráje? Nechce ani jeden z nás. Dohadování končí. Jdeme do zahrady. Sněhu víc neţ dost. Vyhrabeme tady ve sněhu jamku, vylovíme kapra a s citem ho vloţíme do připravené jamky. Třeskne rána a manţel, vášnivý nimrod, dobře mířenou střelou pošle kapra na onen svět, šupiny doplní místo kam patří a své místo zaujmou druhý den i zlatavě vysmaţené rybí řízky. Na Vánoce na tuto příhodu vzpomínám a jsem přesvědčena, ţe toto byl jediný kapr, který neskončil potupnou ranou paličkou na maso, ale zastřelením. (V. V.)

20 Seniorský zpravodaj Perličky vánočních vzpomínek v rozhovoru Štěpánka prohlásila - velmi dobře si pamatuji, jak jsem v desíti letech pod stromečkem našla kníţku. Byly to Staré pověsti české v plátěné modré vazbě se zlatým titulkem. Celá léta zabírala v mé knihovně čestné místo. Často jsem dětem z ní předčítala. Pak jsem ji darovala vnukovi, měl ji rád. Andulka zase vzpomíná jak pod stromečkem našla brusle. Byly na kličku, kterou se připevňovaly na jakoukoliv obuv. Byly však o tři čísla větší. Boty se nosily celý rok a brusle se pouţily příští zimu na větší boty. Velmi čas- to je pouţívali ostatní sourozenci. Zdena si pamatovala na tajemnou velikou krabici určenou i pro sestřičku. Byl to vánoční dárek vlastně pro celou rodinu. Loutkové divadélko, které tajně vyřezával její tatínek a několik sádrových loutek. Kašpárek, pantáta Škrhola, princ s princeznou, král a královna. Loutky byly drahé, tak se postupně pořizovaly další. Maminka sezvala děti v domě a kaţdou sobotu se konalo představení. Napekla buchty a s čajem pohostila děti za to, jak pozorně a tiše poslouchaly. (Z. N.) Jak prožíváme Vánoce u nás v Domově Obracím list v kalendáři a můj pohled padne na obrázek mistra J. Lady. Zamýšlím se. Takovou krajinu ponořenou do závějí bělostného sněhu snad uţ nikdy neuvidím. U nás v Domově začínají předvánoční přípravy. Na všech patrech tradičně zdobíme stromeček společně a přitom si zpíváme koledy. Zdobí se okna a všechny prostory v Domově. Ozdoby se připravují ve výtvarných krouţcích. Těšíme se na Mikulášské posezení ve velké jídelně. Dny rychle ubíhají a uţ jsou tu svátky, které vrcholí bohatou štědrovečerní večeři. Odpoledne 24. prosince se pomalu scházíme u slavnostní tabule. Příjemně naladěni přáním svátků se vítáme s přáteli. Velká jídelna je krásně vyzdobena. Na stolech září bělostné ubrusy s bohatou výzdobou. Sestřičky, jak je neznáme, v civilním oblečení nás vítají a mile se usmívají. Zaţehnou svíčky na stolech a přicházejí zástupci vedení, aby nám popřáli a krátce s přípitkem pohovořili. Mnohé oko se zaleskne slzičkou dojetí. Začne večeře u bohatě prostřeného stolu. Menu je připraveno na vlastní přání a výborné. Kdyţ jsem to zaţívala poprvé dívala jsem se jako Alenka v říši divů. Dnes po letech pozoruji, jak a v čem se něco změnilo. Nikdy nechybí ani ovoce a vánoční pečivo. Všem pracovníkům za přípravu děkujeme, ceníme si toho. Přejeme jim krásné, pohodové Vánoční svátky a dobrý start do roku (Z. N.)

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Hrady i zámky se obvykle v zimním čase

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Karviná Fryštát, Vydmuchov 1835 2011 Mik, Mik, Mikuláš Básnička, která nám neomylně naznačuje, že do školy přišel mezi děti

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Neděle 27. 11. 2016 Galerie bude otevřena od 14.00 do 17.30 hodin. Od 14.30 h jsme připravili Tvůrčí dílnu pro malé i velké:

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ZVONEČEK VÁNOCE 2017

ZVONEČEK VÁNOCE 2017 ZVONEČEK VÁNOCE 2017 1 2 Jiný kraj, jiné Vánoce Každé malé dítě u nás ví, co jsou Vánoce: zpívání koled, stavění betlému, rozkrajování jablíček, pouštění ořechových skořápek se svíčkou po vodě, ke štědrovečerní

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6 1 Obsah Vánoce v plném proudu v Domově pro seniory, ul. Barvířská a v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka strana č. 3 4 Pozdrav a

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Kalendář. Markéta Dolečková: Maškarní karneval

Kalendář. Markéta Dolečková: Maškarní karneval Kalendář 18. 3. integrační aktivita MŠ a ZŠ 22. 3. projektový den: Světový den vody 23. 3. velikonoční nadílka 24. 28. 3. velikonoční prázdniny 1. 4. projektový den: Světový den autismu 4. 1. zahájení

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich společnosti, si s nimi tentokrát zahráli venkovní hru Člověče,

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

Časopis MŠ. Únor 2016

Časopis MŠ. Únor 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Únor 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Časopis MŠ. Březen 2016

Časopis MŠ. Březen 2016 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2016 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha leden 2013 10. ročník, č. 1 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha Vážení a milí čtenáři, lednové

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více