listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Ing. Vladimír Urbánek P. Bartoš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Ing. Vladimír Urbánek P. Bartoš"

Transkript

1 listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Právě v čase, kdy se vám dostává do ruky toto číslo Libčických novin, začíná tak jako každým rokem v tuto dobu práce zastupitelů a pracovníků městského úřadu na přípravě rozpočtu našeho města na příští rok, tedy na rok Na první pohled by se zdálo, že se jedná o typicky úřednickou administrativní práci, která může zaujmout jen málokoho. Osobně si však myslím, že opak je pravdou. Pod na první pohled suchými čísly jednotlivých kapitol městského rozpočtu si občan, byť jen s nepatrnou dávkou fantazie, může představit, co mohou tato čísla představovat v budoucím roce pro město a pro občany samotné. Náš rozpočet na příští rok bude trochu jiný, než byly rozpočty předchozích let. Na rozdíl od let minulých, kdy hlavní prioritou byla výstavba základní infrastruktury města, bude větší důraz položen na podporu vzdělávání, tělovýchovy, kultury a sociálních potřeb. Neznamená to však, že dokončení některých naplánovaných investičních akcí bude odloženo. V investicích do infrastruktury bude město pokračovat, ale v menší míře než dosud. Důvod je jednoduchý - většina dříve naplánovaných úkolů v oblasti infrastruktury je již hotova. Co konkrétně si tedy můžeme představit, že se v rozpočtu města na rok 2014 objeví? Chceme podpořit naši základní školu v oblasti modernizace výuky, poskytnout dotace na interaktivní tabule, tablety a další potřeby pro zlepšení výuky, poskytnout dotace na asistenty pro děti, které to z různých důvodů potřebují, chceme podpořit výuku cizích jazyků na naší škole a také přispět na výdaje spojené s mimoškolní činností, tedy s pořádáním různých zájmových kroužků. Příští rok bychom chtěli zásadním způsobem pokročit v rekonstrukci budovy základní umělecké školy, zejména opravit střechu, podlahy a fasádu budovy. V mateřské škole chceme dokončit některé zbývající práce na rekonstrukci budovy, případně dovybavit školku potřebným zařízením. V oblasti tělovýchovy počítáme se zvýšenými příspěvky na činnost všech našich tělovýchovných organizací. Do rozpočtu na příští rok chceme také zapracovat vyšší příspěvky na činnost zájmových organizací. Jistě se ptáte, kde na to všechno vezmeme peníze? Předpokládáme, že letošní rok ukončíme rozpočtovým přebytkem v rozsahu několika milionů korun, a také počítáme s tím, že naše rozpočtové příjmy, které po změně zákona o rozpočtovém určení daní jsou vyšší než v minulosti, budou stejné, nebo i vyšší než byly v letošním roce. V každém ohledu však občanům můžeme slí- bit, že s našimi společnými prostředky budeme nakládat zodpovědně, tak jak tomu bylo i v minulosti. Návrh rozpočtu, který bude všechny tyto změny obsahovat, bude zastupitelstvo města schvalovat v prosinci. Jsem přesvědčen, že všichni zastupitelé se shodnou na takovém rozpočtu, který bude ku prospěchu celého našeho města. Ing. Vladimír Urbánek radní pro ekonomiku Hašlerova ulice v novém Foto: P. Bartoš Měsíčník Libčické noviny vydává MěÚ, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou, IČ: Šéfredaktorka: Hannah Bartíková Redakční rada: Evelýna Čížková, Bc. Jiří Sochor, Ing. Vladimír Urbánek. Za jazykovou správnost zodpovídá: Mgr. Ludmila Zajícová. Grafické zpracování: Ondřej Pellar - Studio Klika. Tisk: Tiskárna Libertas a. s. Praha. Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, popřípadě krátit. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady a za jejich obsahovou správnost zodpovídají podepsaní autoři. Náklad 1400 ks, zdarma, roznáška prostřednictvím České pošty do všech libčických domácností. Uzávěrka pro příjem příspěvků vždy k 15. dni v měsíci.

2 Jednání rady města se do uzávěrky listopadových novin uskutečnilo dvakrát. Rada města se zabývala bytovou problematikou, administrací výběrových řízení na zakázky města, prací redakční rady Libčických novin a otiskováním článků, problematikou investic, přípravou rekonstrukce provozní budovy koupaliště, personálními záležitostmi v ZUŠ, ZŠ a MŠ, a kulturními akcemi města. Program jednání rady města 18/2013, : 1/18 Vedení kroniky města 2/18 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii Chýnov 3/18 Informace starosty o přidělených zakázkách 4/18 Žádost I. Š. a K. J. o uveřejnění článku v LN 5/18 Žádost J. B. o uveřejnění článku v LN 6/18 Žádost občana o prodloužení nájemní smlouvy 7/18 Žádost občanky o prodloužení nájemní smlouvy 8/18 Žádost občanky o uzavření nájemní smlouvy 9/18 Výběr zhotovitele rekonstrukce budovy koupaliště 10/18 Nouzový přístup do oblasti komunikace Hašlerova 11/18 Platový výměr vedení ZUŠ 12/18 Žádost H. K. o prodloužení nájemní smlouvy 13/18 Nabídka na revitalizaci zeleně ve městě 14/18 Žádost ZŠ o přidělení služebního bytu 15/18 Výběr zhotovitele opravy komunikace Hašlerova 16/18 Výběr zhotovitele opravy komunikace Sahara II 17/18 Romský festival Rada města schválila předložený text zadávacích podmínek správou majetku pro výběr zhotovitele opravy provozní budovy koupaliště včetně seznamu oslovovaných firem. Rada města se seznámila s výběrem zhotovitelů komunikací ulic Hašlerova a Sahara II. V obou případech odsouhlasila předložené pořadí nabídek výběrovou komisí. Zároveň byly projednány kroky nutné k dořešení a zhotovení nouzového přístupu do oblasti ulice Hašlerova v případě krizových situací, např. povodní. Bílek, J.: Bílá místa české historie 3, KK 2012 Brown, D.: Inferno, Argo 2013 Gaiman, N.: Oceán na konci uličky, Polaris 2013 Harris, J.: Broskve pro otce Francise, KK 2013 Klimecká, V.: Druhý život Marýny G., KK 2013 Neomillnerová, P.: Amélie a tma, Albatros 2012 Rej stínů. Povídky k poctě Raye Bradburyho, plus 2013 Torday, P.: Lov lososů v Jemenu, Jota 2007 Young, P.: Křižovatky, KK 2013 Zafón, C. R.: Stín větru, KK 2011 Co pěkného uděláme na zahradě? Malá zahradní jezírka, Rebo 2006 Zahrada po 4 roční období. Láska na celý život, Brána 1010 Co dobrého uděláme pro sebe? Metoda Ludmily Mojžíšové, praktická cvičení, XYZ 2012 Odkyselení těla aneb Dokonalý pramen mládí a štíhlosti, NOXI 1011 Odvahu! Okamžitá pomoc při stresu, úzkosti, panice, Grada 2011 Šárka Sekerová -2 - Program jednání rady města 19/2013, : 1/19 Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 2/19 Žádost pořadatelů o příspěvek na romskou zábavu 3/19 Žádost L. P. o bezúročnou půjčku 4/19 Žádost občanky o snížení nájemného 5/19 Žádost ČSZ Chýnov o příspěvek 6/19 Žádost předsedy FV o revokaci URM-3/ /19 Žádost předsedy FV o stanovisko RM ke zprávě FV Ředitelka MŠ podala informaci o uzavření školy v době vánočních prázdnin. Rada města se seznámila se žádostí občanky o snížení nájemného z využívaných prostor města. V době uzávěrky LN je již dokončena oprava komunikace v ulici Hašlerova, povrch vjezdu a nádvoří před novou hasičárnou a započaly práce na dokončení první etapy opravy chodníků a parkovacích míst na sídlišti Pod Saharou cihlové domy. Druhá etapa (2x chodník a 2x parkovací stání) je plánováno na jaro V současné době se připravujeme na zahájení rekonstrukce budovy koupaliště a tvoříme investiční plán na rok Finanční situace města je skutečně velmi dobrá. Jsme připraveni dokončit v roce veškeré investice, které jsme si předsevzali ve volebním programu SNK Liběhrad. Držte nám palce. Občanům, kteří snášejí nepohodu při rekonstrukci komunikací města, děkujeme za pochopení, trpělivost a toleranci. Dobudování kanalizace, vody, povrchů silnic a chodníků, střech a fasád obecních domů je nutnou podmínkou, abychom v blízké budoucnosti mohli naši energii a peníze více investovat do školství, sociální oblasti, sportu a kultury, na což se už sami velmi těšíme. Rozhlédněte se prosím kolem sebe, všímejte si, co se v našem městě vylepšilo a choďte na zastupitelstvo města, abyste viděli, kdo a jak za vás hlasuje. Jaroslav Čermák místostarosta 28. říjen roku 1918 V letošním roce jsme oslavili 95. výročí vzniku Československé republiky, jehož datum je historicky spjato s koncem 1. světové války a rozpadem Rakouska-Uherska. Představitelé našeho města položili 25. října 2013 věnce k pomníkům v Letkách a v Libčicích jako vzpomínku na libčické občany, kteří padli během 1. světové války. Čest jejich památce Komici F. Holzman a L. Lipský: připraví B. Venclíčková Stolní hry Posezení u kávy a čaje Oslava založení Klubu seniorů Pozor změna: Scházíme se každou středu od 14:00 do16:30

3 Jak ušetřit na plynu a elektřině Už máme taky Arriva vlaky V pondělí 23. září 2013 jsme se konečně dočkali zahájení provozu dalšího dopravce Arriva vlaky na trati Praha Kralupy nad Vltavou. Proti původně avizovanému termínu leden a později červenec letošního roku výrazný posun. Je to další vítaná konkurence v osobní dopravě na českých kolejích. Pro občany dojíždějící do zaměstnání nebo jinak využívající spojení železnicí, jistě vítané zrychlení cest do Kralup nad Vltavou nebo Prahy. Oslovil jsem zástupce provozovatele a požádal o sdělení různých informací, o které se chci podělit. Dopravce Arriva vlaky se po zkoumání možností rozhodl zahájit pilotní provoz právě na trati Praha Kralupy nad Vltavou, kde je denně velká poptávka a pohyb přepravovaných cestujících oběma směry. Vzhledem k rozsáhlosti zastávkových osobních vlaků provozovaných denně dopravcem České dráhy zvolili strategii zrychlených osobních vlaků. Vlaky zastavují jen ve vybraných stanicích, a tím je docíleno zkrácení celkové doby přepravy. Zastávek je jen pět : Praha Masarykovo nádraží, Praha Bubeneč, Řež, Libčice nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou. Každý pracovní den jede osm párů vlaků tam a zpět. Celková jízdní doba mezi Libčicemi a Prahou se zkrátila na 22 minut. Jezdí se motorovými vlaky s vyšším komfortem cestování a výbavou, v jiných státech standardní, ale bohužel u nás v běžné osobní dopravě zatím téměř nadstandardní, jako je WIFI a podávané občerstvení. Můžeme namítat, proč zrovna motorové vlaky na elektrifikované trati? Volba typu vlaku odpovídá dalším záměrům dopravce v budoucnosti. Jednou z představ je zajíždět s vlaky z Kralup nad Vltavou dále až do Slaného, anebo Velvar, kde již elekrická trakce není. Podobné projekty firma připravuje i v jiných krajích ČR Firma ecentre a.s. organizuje aukce odběratelů plynu a elektřiny s cílem dosáhnout pro odběratele snížení ceny. Tuto službu nabídla městu Libčice nad Vltavou, a také jeho občanům. V čem je princip takové aukce a jak se tím dosáhne snížení výsledné ceny plynu nebo elektřiny? Pracovníci ecentre shromáždí co největší množství zájemců o výhodnější ceny energií a tento balík zájemců nabídne v elektronické aukci všem dodavatelům. Všichni víme, jak se v posledních letech rozšířil okruh firem, které v současné době prodávají plyn a elektřinu. Konkurence v tomto oboru je velmi tvrdá, a proto je pro tyto dodavatele velmi lákavé získat najednou tak velké množství odběratelů. Proto jsou také ochotni značně snížit své ceny, aby v aukci uspěli a nové zákazníky získali. To je důvod, proč bychom se měli o tyto aukce zajímat. První aukci pro občany uspořádala firma ecentre v Říčanech u Prahy, kde je starostou pan Vladimír Kořen, mimo jiné známý televizní moderátor z pořadu Zázraky přírody. Aukce v Říčanech byla velmi úspěšná, zúčastnilo se jí kolem 500 domácností a výsledkem bylo, že ceny plynu a elektřiny se podařilo snížit o cca 20 %. Další aukce na sebe nenechaly dlouho čekat a v současnosti firma provádí aukce pro cca domácností měsíčně a v 94% případů dosahuje podobných úspor. Abychom mohli doporučit našim občanům zúčastnit se podobné aukce, bylo rozhodnuto, že se město příští aukce zúčastní, a to jako odběratel plynu a elektřiny v základní škole, mateřské škole, budově městského úřadu a základní umělecké škole. Výsledky této aukce budou známy počátkem měsíce listopadu, takže předpokládáme, že o nich budeme informovat v prosincovém čísle Libčických novin. Jak se přihlásit do aukce? 1. Musíte najít poslední platnou smlouvu s event. dodatky o dodávkách elektřiny a plynu. 2. Budou vyhlášeny dny, kdy bude pracovník firmy ecen- TRE přijímat přihlášky domácností do aukce. Pravděpodobně to bude na městském úřadu. Smlouvy o dodávkách energií musíte vzít s sebou. V Libčicích bude sběr přihlášek do aukce zahájen zřejmě v průběhu ledna Pracovník posoudí smlouvy o dodávkách energií a sdělí vám, zda vaše účast v aukci je reálná. 4. Po ukončení sběru zájemců se aukce uskuteční a každý její účastník bude o jejím výsledku informován prostřednictvím u nebo dopisem. 5. Do 14 dnů po aukci budou rozesílány nové smlouvy na odběr plynu a elektřiny. Teprve v tomto okamžiku se můžete rozhodnout, zda novou smlouvu podepíšete nebo ne. 6. Nová smlouva platí 2 roky a po jejím skončení se může aukce opakovat. 7. Za tyto služby (aukci) občan-odběratel nic neplatí, pokud je vysoutěžená cena vyšší než nabídka od stávajícího dodavatele, žádný závazek samozřejmě nevzniká. Myslím, že účast v takové aukci stojí za úvahu, vždyť každý rozumný člověk raději zaplatí za plyn a elektřinu méně, než platil dosud. Ing. Vladimír Urbánek Další otázkou je, za kolik peněz pojedu novými vlaky a jaké mohu získat slevy? Základní jízdné mezi Kralupy a Prahou stojí Kč 34, ve spojení s opencard Kč 25. Dopravce má celou řadu dalších slev jako např.: dětské, žákovské, seniorské, studentské, pro občany s průkazem ZTP. Nepodařilo se zatím vyjednat vzájemné akceptování dokladů mezi dopravci a ani zapojení do systému PID. To byl jeden z důvodů velkého zpoždění v zahájení provozu nových vlaků. Co plánuje dopravce pro příští rok 2014? V novém jízdním řádu zatím nejsou vlaky společnosti Arriva uvedeny. Jedním z hlavních problémů je avizované zahájení rozsáhlé výlukové činnosti ve stanici Praha Bubeneč. Tím dojde k omezení kapacity na kolejích (dopravní cestě) ze strany Správy železniční dopravní cesty. První budou omezeny spoje dopravců, které nejsou v závazku veřejné služby Středočeského kraje. Dle sdělení dopravce jednání s krajem stále probíhají. Přejme si, aby byla úspěšná. Jaroslav Čermák místostarosta

4 Pojďme se podívat na akce školy v uplynulém měsíci. Dne 18. září se uskutečnil již tradiční program Tonda Obal na cestách - povídání o recyklaci a třídění odpadů. Zúčastnili se všichni žáci školy. V pátek 20. září vyrazil druhý stupeň na výstavu Tutanchamon jeho hrob a poklady do Holešovic. O tom víte z minulého přehledu. Doplníme tedy jen, že žáci si výstavu užili. Měla úspěch, nejen díky zajímavým exponátům, ale i díky technickému zázemí. Každý návštěvník měl totiž k dispozici audio průvodce a výstavu si tak mohl vychutnávat zcela individuálně. Dne 26. září navštívili žáci prvního stupně (první a třetí třídy + druhá třída) kino v Kralupech nad Vltavou. Na programu byl animovaný snímek Království lesních strážců. Příběh boje zla a dobra o přírodu se dětem velmi líbil. Od října začaly dětem ve škole kroužky, do kterých se mohly během září hlásit. Nabídka zájmových aktivit byla pestrá, ale ne o všechny kroužky byl zájem, proto se otevřely jen některé z nabízených. Druhý říjnový týden ( ) strávili žáci prvního stupně (kromě prvňáčků a dětí, které nemohly či nechtěly jet) na škole v přírodě. Ta se tentokrát konala ve Šlovicích u Rakovníka. Zázemí střediska si pochvalovali žáci i učitelé a obě skupiny hodnotí týden jako velmi vydařený. Největší atrakcí pro děti byl venkovní vyhřívaný bazén. Během druhé půlky října navštívili postupně žáci druhého stupně výstavu komiksů italského autora Marca Turiniho v Cukrárně Pohádka. Výstava byla doplněna autorovou přednáškou, takže se žáci mohli důkladněji seznámit s tímto uměleckým žánrem. Na konci měsíce naši žáci jistě nepohrdli prvními prázdninami tohoto školního roku, a sice tzv. podzimními a 30. října. Čas ale běží, za chvíli je tu čtvrtletí a první bilance toho, jak se komu ve škole vedlo. Pedagogická rada proběhne 4. listopadu a ve stejný den se budou konat i třídní schůzky. Na závěr bychom chtěli poděkovat městu našemu zřizovateli za finanční pomoc, díky které jsme mohli zkulturnit a zkrášlit prostředí kolem školy. Na podobě pozemku se podíleli i žáci školy. Mgr. Drahomíra Raveane ředitelka ZŠ Že ne? Zamyslíte-li se, budete muset uznat, že na tom něco je. Vždyť kdo je v životě chorobný lakomec? Ten, kdo žil v hojnosti a přepychu, či ten, kdo měl všeho málo? A kdo si v životě ničeho neváží? Ten, kdo odmala žil ve skromných poměrech, anebo člověk, který získal bez práce všechno, co mu přišlo pod nos? Chceme-li dobře vychovat své děti do světa, který je založen na financích více, než je zdrávo, musíme je naučit s nimi dobře hospodařit. Jistě pravidelně otvíráte domácí pokladničky a vyměřujete svému dítěti kapesné. Kolik a na co? Není to vždy jednoduché, jak by se mohlo zdát, a já bych vám dnes ráda trochu poradila, jak na to. Nedávejte kapesné dětem dříve, než jim bude alespoň šest let. Popovídejte si s nimi o hodnotě peněz. Domluvte si základní pravidla. Smyslem je, aby vaše dítě znalo hodnotu peněz a učilo se s nimi hospodařit. Mělo by vědět, že když si koupí drahou hračku, nebude už mít na kino. Výši kapesného nepřehánějte. Dítě není předmětem nějaké soutěže. I kdybyste měli na střeše domu vrtulník a v bazénu ponorku, zlatá kreditní karta není pro vaše dítě ten nejlepší výchovný prostředek. Mladšímu dítěti stačí na hospodaření desetikoruny na pamlsky, pití, nebo drobné hračky. Starší děti mohou hospodařit s pětistovkou, na střední škole přidejte pár stovek navíc. Dobrá výchovná vychytávka je, že do kapesného zahrnete třeba účet za mobil. Ať vaše ratolest pozná, jaké to je platit složenku každý měsíc. Teprve pak se naučí kamarádovi posílat raději textovou zprávu místo dlouhého volání. Bankrot, konkurs, dluhy, to všechno může s utraceným -4 - Člověka kazí hmotný statek i nedostatek kapesným potkat i vaše dítě. Pak buďte neoblomní. Neplaťte navíc ani korunu za zbytečnosti. Naopak, jakmile zjistíte, že vysněná kytara, lyže, míč, malířská souprava či taneční šaty mohou mít na rozkvět vašeho dítka hezký vliv, dohodněte se, že doplatíte třeba polovinu z toho, co si našetří ze svého kapesného. A nelitujte. Vězte, že od patnácti let si může dítě přivydělávat třeba brigádami. Z pohledu dětí jsou nejhorší rodiče - kontroloři, kteří se snaží zjišťovat, za co dítě své kapesné utrácí. Přeci se pranic nevyznáte v nabídce počítačových her, parfémů, stavebnic, cédéček a zcela určitě nemáte přehled o drahých nákupech vrstevníků své ratolesti. Ale vězte, že když oblečení vaší patnáctileté holčičky či chlapečka páchne nikotinem, pak je důsledná kontrola na místě. Čím mladší je vaše dítě, tím kratší by měl být interval vyplácení kapesného. Na prvním stupni základní školy dávejte dětem kapesné jednou týdně v určený den. Od druhého stupně přejděte na delší období. Na střední škole už stačí vyplácet kapesné jednou za měsíc. V tomto věku také už můžete svému potomkovi zařídit konto v bance i s platební kartou. Potkala jsem rodiče dobrodruhy, kteří umožňují ratolesti kontokorent čili čerpání z konta do minusu. Doufám, že normální rodiče tak nečiní. Na závěr dvě nezbytná upozornění. Uvědomte si, že dluhy za mobil nebo jízdu na černo v tramvaji nebo metru budete za nezletilé dítě nakonec platit vy. No, a vyplácet kapesné za venčení domácího mazlíčka či napsání písemky na jedničku je fakt hustej přežitek Vaše sova Merci

5 Nové hřiště a zahrada školy byla slavnostně přestřižena páska a ještě nedávno neutěšeně vyhlížející okolí základní školy bylo včetně rekonstruovaného hřiště slavnostně předáno dětem k užívání. Úprava okolí školy spočívala především ve velkém úklidu a zkrášlení pozemku pod vzrostlými stromy. Kvetou tam zatím jen listopadky, ale je nanejvýš pravděpodobné, že na jaře zahrada rozkvete květinami, které si samy děti budou pěstovat a udržovat. Několik pevných laviček bude skýtat příjemný odpočinek rodičům při čekání na děti a dětem o přestávkách a volných hodinách. A ti, kteří nebudou chtít odpočívat, si vezmou balón a zahrají si košíkovou na novém hřišti, které bude jistě plně využíváno i v hodinách tělocviku. Rada města oceňuje aktivní přístup vedení školy a děkuje ředitelce Mgr. D. Raveane za organizaci práce, která byla zvládnuta v krátkém čase a za rozumnou cenu. Rada města Foto H. Bartíková -5 - Lexíček Od 19. září se koná v libčické mateřské škole pravidelně každý čtvrtek Lexíček neboli Superkroužek. Jedná se o aktivitu Lexiku - moderního vzdělávacího a poradenského centra v Roztokách v rámci projektu Prevence specifických poruch učení pro dobrý start do školy. Cílem Lexíčku je pomoci dětem předškolního a mladšího školního věku, které jsou ohrožené různými typy potíží, jež se souhrnně označují jako specifické poruchy učení (SPU). Věnuji se dětem v pohybově zaměřené části, kde s dětmi cvičím fyzioterapeutickou sestavu, která kopíruje fyziologický vývoj jedince od narození do jednoho roku podle metodiky paní Jílkové. Děti se učí dýchat do bříška, správné držení těla v různých pozicích, a to od lehu, přes polohu v leže na boku, na bříšku, v kočce, v kleku a stoji. V těchto pozicích děti cvičí. Jsou velmi šikovné, hodně se snaží. Dětem při cvičení pomáhají ještě dvě paní učitelky a speciální pedagožka. Děti dělají pokroky a oceňují náš zájem a osobní přístup, protože v Lexíčku je v plném stavu pouze 12 dětí. Bez pohybu není život Pohybem udržujeme a zlepšujeme zdraví člověka. Pohyb je základní potřebou dítěte. Dítě, které má dostatek pohybu, nejen, že zlobí méně, ale hlavně pohybem zlepšuje svou tělesnou i psychickou zdatnost, zvyšuje sebevědomí a odolnost. Pohyb pomáhá od psychické únavy, napětí a stresu. Při pohybu a hrách se dobře navazuje kamarádství, učí se vyrovnat s neúspěchem a prohrou a je ideální prevencí nadváhy. Děti i dospělí v současné době mají velký nedostatek přirozeného pohybu. Mnoho času prosedíme u počítače, televize a v autě. Jsme zahlceni informacemi, často spěcháme, žijeme v napětí a stresu. Stres zajídáme dobrotami a dostáváme se do začarovaného kruhu nezdravého způsobu života. Děti rychle přejímají pohodlný způsob života dospělých. Přitom potřeba pohybu u dětí je přirozeně vysoká, asi 4 6 hodin denně. Je na každém z nás rodičů, abychom se zamysleli a dopřáli našim dětem pohybu v rámci možností co nejvíce. Určitě víte, že děti, které často běhají venku, jsou zdravější. Pokud si děti na pohyb zvyknou, a vnímají, že je příjemný, je velká šance, že budou pohyb vyhledávat i v dospělosti. Ráda bych touto cestou oslovila rodiče, kteří mají zájem o konzultaci ohledně pohybového vývoje svého dítěte. Ráda poradím, jak naučit dítě správnému dýchání a další pohybové dovednosti, které jsou základní pro jeho zdravý vývoj, ale i pro zdraví dospělého jedince. Můžete mě kontaktovat na tel.: nebo napsat na Ráda se vám budu věnovat. Martina Dvořáková

6 Romská zábava se v místním kulturním domě konala romská zábava, tentokrát na počest Josefa Cvoreně st., který nás navždy opustil. Syn se rozhodl pokračovat v práci svého otce, který již v 90. roce založil občanské sdružení Manuša (Lidé), které ve spolupráci s městem zorganizovalo letos v pořadí již pátou zábavu. Vzpomínání na pana Cvoreně včetně videoprojekce jeho nejzajímavějších chvil života doprovázela dobrá nálada, rytmická hudba, zpěv a samozřejmě tanec. Ozdobou programu byly bezesporu krásné tanečnice a jeden neuvěřitelně šikovný malý tanečník ze souboru Lačho Amicus (Dobrý přítel), kteří k nám přijeli z Lovosic. Atraktivní kostýmy a rytmus romského folklóru zajímavě kontrastoval s předtančením místní Fitformy, která svým country tancem přenesla diváky rovnou do Colorada. Hudební skupina Gipsy Strings z Teplic pod vedením kapelníka Ondry Gizmana se u mikrofonů střídala s Duem Daniovci, což jsou otec se synem z Velkých Přílep. Svým strhujícím rytmem nejen romských melodií vylákali na taneční parket snad všechny zúčastněné. Zábava, jak má být. Josef Cvoreň st. by z ní měl radost a Josef Cvoreň ml. děkuje organizátorům a všem umělcům za podporu. Hannah Bartíková Kulturák Dlouho jsem se rozhodovala, zda napsat tento článek a chci zdůraznit, že jej píšu jako občan Libčic, a ne jako člen dvou sdružení, ve kterých pracuji ve svém volném čase. Je to pouze můj názor. V Libčicích bydlím již devátým rokem, nejsem tedy pamětníkem dřívějšího dění ve městě. Pocházím z města, které má zhruba třikrát více obyvatel, ale nepamatuji si, že by se tam konalo o mnoho více akcí než zde v Libčicích. Proto mě udivily hlasy o tom, jak málo akcí se pořádá v kulturním domě a že ho vlastně ani nepotřebujeme. Z tohoto důvodu chci připomenout jasná fakta. V kulturním domě se koná každoročně hned několik plesů, kromě městského, hasičské obou místních sborů a tradiční sportovní karneval, po němž hned druhý den následuje dětský karneval, který má zde již svou dlouholetou tradici. MC Malina organizuje v kulturním domě dvakrát ročně Bazárky oblečení. Mimochodem velmi úspěšné, s kterými bychom se do menšího prostoru určitě nevešli. Dále zde probíhají romské zábavy, hojně navštěvované taneční večery s TYPÁKY, vzpomínám si na pěkné Setkání s Hašlerem, Radiodárek nebo na koncert oblíbeného Wabiho Daňka. Neměla bych zapomenout na základní školu, která se v kulturním domě vždy na konci školního roku slavnostně loučí s deváťáky. A letos v kulturním domě obnovuje MC Malina ve spolupráci s městem tradici konání mikulášské zábavy. Myslím si, že kdo mě zná, dobře ví, že se podílím na organizaci řady kulturních i zábavných akcí ve městě, ať jsou konané kdekoli. Proto mě mrzí, že se o nevyužití kulturního domu a nedostatečném množství akcí ve městě zmiňují lidé, které jsem na žádných akcích nikdy neviděla. Jistě by se dalo vymyslet a uspořádat více kultury, ale kladu si otázku, jestli by tam přišlo dost lidí, když slyším a vidím okolo sebe jen samé negace a žádnou aktivitu. Jana Kejmarová Termíny svozu BIO popelnic v roce 2013 Poslední svoz týden FotoTon TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ do konce roku 2013 NEDĚLE prosinec prosinec Kontejnery budou umístěny v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. - křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní Libčice n/vlt. - Kralupská Letky - Letecké nám. Chýnov - ul. Ke Studánkám Chýnov - Sídliště Pod Saharou k čp. 705 (vedle dětského hřiště)

7 Podle první zmínky o Libčicích v zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 993 by naše město mohlo letos slavit své výročí. Musíme však být v prosazování tohoto údaje poněkud zdrženliví, neboť historikové a moderní analýzy zpochybňují pravost této listiny. Údajně ji vydal Boleslav II. Pobožný ( ) spolu s pražským biskupem sv. Vojtěchem. Je však považována za padělek. Kristián V listině lze najít latinskou formuli, kde se píše, že byla sepsána jistým Kristiánem (bratrem knížete Boleslava II), ovšem podle odborníků je to prokazatelné falzum z 13. století. Píše se sice, že v r. 993 žil jistý Kristián Strachkvas, mnich břevnovského kláštera, který po pražském biskupovi Vojtěchovi převzal biskupský úřad a zemřel roku 995 při svěcení v Mohuči. Je ale možné, že celá tato historie je smyšlená jenom proto, aby podpořila falzum o založení břevnovského kláštera a vyvolala dojem, že zakládací listinu sepsal Kristián Strachkvas. Je také možné, že Kristiánové byli dva. Jeden v 10. století a druhý ve 13. století. Kdo ví? Boleslav II Pobožný Nesporným faktem ale zůstává, že v 10. století založené Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, neboli Břevnovský klášter je nejstarším mužským klášterem v Čechách, v kterém benediktini žili ve smyslu svého typického hesla Modli se a pracuj. Podle legendy byl klášter založen u pramene potoka Brusnice, kde se kníže Boleslav II. setkal s biskupem sv. Vojtěchem na lovu, kde se prý zrodil název kláštera podle břevna, které bylo nalezeno v tamní studánce. Děti ZŠ při setkání s M. Turini První zmínka o Libčicích Diskuse o pravosti zakládací listiny raději nechme historikům, ale mějme na paměti, že Libčice jsou město s významnou archeologickou lokalitou, kde byly objeveny nálezy od paleolitu až po dobu laténsko halštatskou. Je jistě potěšující vědět, že místo, kde žijeme, má jistou historickou příslušnost k jednomu z nejvýznamnějších center vzdělanosti raného středověku Břevnovskému klášteru. Ing. Pavel Bartoš Zdroje: Komiks frčí nejen v Libčicích Během měsíce října byla v Cukrárně Pohádka k vidění výstava komiksů Marca Turiniho. Mohli jste se od něj dozvědět, jak komiks vzniká a prohlédnout si jednotlivé fáze procesu výroby od psaného scénáře až po barvení. Pro děti byly připraveny plakáty známých hrdinů - Spidermana, Supermana a Ironmana v podání Marca Turiniho. Znalci kresebných technik si zase mohli prohlédnout Marcovy originály stránek vytvořených pro americké nakladatelství Top Cow nebo pro jeho autorský komiks E.V.A. - Kroniky z podzemí, který vychází v češtině v nakladatelství RandO (www.randocomics.com, https://www.facebook.com/randocomics). Už v prvních dnech měla výstava pozitivní ohlasy, ale co potěšilo nejvíce, byl zájem základní školy v Libčicích o setkání s autorem. Setkání zorganizovala paní ředitelka a zároveň učitelka výtvarné výchovy, paní Mgr. Raveane. Marco připravil tři páteční setkání pro různé věkové kategorie - pro žáky šesté třídy, kteří mají komiks dokonce v osnovách vyučování české literatury, pro sedmáky a pro nejstarší děti - osmáky a deváťáky dohromady. Povídalo se o všem možném, ale hlavně o kresebných technikách vyprávění, které jsou pro tvorbu komiksu asi tím nejdůležitějším. I když Marco neumí česky a překládala ho z italštiny libčická rodačka Veronika Svobodová, i ty nejmladší děti udržely svou pozornost po celou hodinu. Jménem Marca děkuji za spolupráci Janě i ostatním z Cukrárny Pohádka, městu Libčice za spolupráci a mediální podporu v Libčických novinách, Veronice Svobodové za čas věnovaný překladu při setkání s dětmi. Doufám, že všichni, co se přišli podívat, pro sebe objevili něco nového a zajímavého. A třeba i pozměnili názor na komiks, který byl v minulosti neoprávněně odsuzován jako brak a šmahem označován za pokleslé umění. Ty, které výstava v Cukrárně Pohádka zaujala, nebo naopak ty, kteří ji propásli, ale komiks je zajímá, zvu na největší komiksový festival v Česku - na Komiksfest 2013 (http://www.komiksfest. cz). V letošním roce se bude konat ve dnech v Meetfactory, multifunkčním centru věnujícím se současnému umění na Praze 5. Nejzajímavějším dnem festivalu je obvykle sobota, po celý den se totiž v obou sálech Meetfactory konají přednášky českých i zahraničních kreslířů, scénáristů a nakladatelství o komiksu. V loňském roce byly sály i přilehlé prostory Meetfactory se stánky a workshopy pořádně nabité, což svědčí o tom, že v Česku je komiks na vzestupu. Kromě zájmu o festivaly je to ale také vidět na množství komiksových knih, které v současnosti vycházejí, nebo dokonce i v reklamách. Všimli jste si, že jedna nejmenovaná banka využila komiksový příběh jako analogii k výhodám svých klientů? Nebo toho, že jedna nejmenovaná politická strana používá ve své kampani komiksové bubliny? Příkladů je víc, stačí mít oči otevřené Komiks totiž v Česku frčí! Hana Turini

8 Komiks v Pohádce nebo pohádka v komiksu? Marco Turini, Maestro dell arte Narodil se před čtyřiceti lety v Toskánsku poblíž slavné Pisy, kde absolvoval uměleckou školu. Již v dětství mu učaroval komiks, a proto si jej vybral jako svou hlavní profesi. Samostudiem a praxí povýšil dětský zájem na profesionální úroveň. Od fanzinů, časopisů a výstav lokálního významu se postupně propracoval ke spolupráci s nejvýznamnějšími americkými vydavatelstvími jako je Marvel (Squadron Supreme), Top Cow (Artifacts, Cyber Force) a DC (Legends of the Dark Knight). Od roku 2011 žije v Libčicích, je ženatý a otcem dvouleté holčičky. Pokud vím, tak ani vaše žena nepochází z Libčic. Jak se přihodilo, že jste se sem nastěhovali? Se svou manželkou Hanou, která je Češka, jsme se rozhodli žít v nějakém multikulturním městě v Čechách, a to perfektně splňuje Praha. Když jsme pak hledali, kde zakotvit, vybrali jsme si Libčice, které leží blízko Prahy a ze všech navštívených míst se nám líbily nejvíce. V říjnu proběhla vaše výstava v Cukrárně Pohádka. Jste spokojený s jejím průběhem? Ano, jsem velmi spokojený. Rád vystavuji své práce na místech, které s komiksem nemají co do činění, a uznejte, cukrárna skutečně vytváří zajímavý kontrast. Výstavu postupně navštěvovaly děti z druhého stupně základní školy. Jak reagovaly a na co se nejčastěji ptaly? Vím, že v Česku komiks ještě není tak rozšířený jako třeba v Itálii, proto jsem byl překvapen, že se děti o něj hodně zajímaly a kladly mi spoustu otázek, které se týkaly především technických detailů a vlastní tvorby. Vzpomenete si na první komiks, který jste v dětství četl, nebo který jste nakreslil? Celou knihu jsem nakreslil až v roce 1994, to mi bylo 21 let. Byl to italský detektivní komiks ze série Noci s Desdemonou (v italském originále Insonne). A první, který jsem v dětství četl, se jmenuje Tex, což je v Itálii velice populární old style westernový komiks, který u nás zná snad každé dítě. Na našich uměleckých školách je komiks víceméně okrajovým tématem v rámci studia kresby nebo animace. Jak probíhalo vaše studium? V Itálii existuje velké množství škol, které se specializují na kresbu komiksu, ale já je nikdy jako student nenavštěvoval. Na komiksu je hezké to, že jej mohou dělat, a také často dělají, umělci, kteří k němu mají vztah a jsou zdatnými kreslíři. Základním předpokladem úspěchu je tedy zájem a kvalitní práce, ne počet vystudovaných škol. Já osobně jsem absolvoval uměleckou školu, kde jsem získal titul Maestro dell arte, ale kresba komiksu se na této škole nevyučovala. Myslíte si, že je dětem komiks bližší než psaný příběh? Určitě ano. Protože když vyprávíte pomocí obrázků, příběh podněcuje dětskou fantazii, je výmluvnější a děti mu rychleji porozumí. Specializujete se především na žánr science fiction? Ve své kariéře jsem kreslil všechno možné, ale skutečně mám nejraději science fiction, protože je to žánr, který nejlépe umožňuje pracovat s fantazií. Co je na prvním místě? Příběh, nebo identifikace s hrdinou? Příběh je velmi důležitý a dobrý příběh je ten, který vás přiměje nad věcmi přemýšlet. S tím velmi úzce souvisí postava hrdiny, který by měl být takový, aby se s ním jak tvůrce, tak i čtenáři -8 - mohli identifikovat. To pomůže příběh správně pochopit a prožít. Takže to jsou pro mě dvě strany téže mince. Jste tedy pokaždé autorem příběhu, nebo občas s někým spolupracujete? V USA momentálně spolupracuji s Markem Silvestrim, který je legendou amerického komiksu. Je tvůrcem mnoha známých postav a kreslířem tak slavných komiksů jako je Batman, X-men a další. V naší spolupráci je však on scénáristou a já kreslířem. Ale když mám čas, velmi rád tvořím vlastní komiksy. Dala jsem si práci a spočítala jsem, kolik obrázků obsahuje váš komiks E.V.A., a napočítala jsem jich přesně 300, což je opravdu hodně. Jak dlouho jste na tom pracoval? Většinou potřebuji asi den až dva, abych nakreslil jednu stránku komiksu v černobílé verzi a půl dne pro barvení. Kdybychom tedy počítali jenom se dvěma dny na stránku, vychází mi E.V.A. na 160 dní pilné práce. Používáte ke své tvorbě počítačové grafické programy? Snažím se využít všech možností a znalostí, které mám, tedy i technologických. Ale nejdůležitější částí stále zůstává práce s inkoustem a papírem.

9 Vaše manželka založila v tomto roce vydavatelství RandO. Specializuje se pouze na vaše díla nebo vydává i jiné autory? Jako první ve vydavatelství vyšel můj již zmíněný autorský sci-fi komiks E.V.A. - Kroniky z podzemí. Tento měsíc vychází komiks Noci s Desdemonou, který je ze série záhadných detektivních případů ze současné Florencie. Jeho autorem je Di Bernardi a kreslířem Checchetto. Já dělal pouze obálku. V zásadě se nakladatelství RandO specializuje na vydávání italských autorů a do budoucna by také rádo vydalo nějaké americké komiksy. Kdybyste měl sám svou tvorbu charakterizovat, v čem tkví vaše originalita? Moje práce jsou typické kvalitně provedenou anatomií postav a experimentováním s tuší. Scény jsou nejdříve kresleny tužkou a až pak dotvářeny tuší. Hodně lidí si myslí, že s tuší už je to jen banalita. Já se ale domnívám, že tato část je naopak velmi důležitá, a to hlavně při práci se stíny, které dávají komiksu atmosféru. Dovedl byste si představit, že by byl některý váš komiksový příběh zfilmován? Ano. Pokaždé, když kreslím, promítám si jednotlivé scény v hlavě, jako bych viděl film. Moc komiksů jsem nečetla, ale pokud ano, měla jsem občas problém s tím, v jakém pořadí mám ty bubliny číst, když na jednom obrázku mluví více lidí. Komiksy by měly být čteny zleva doprava a shora dolů, což by mělo být také způsobem instinktivním. Podle tohoto pravidla se odvíjí příběh v rámci panelu i na celé stránce. Co je to panel? Komiks se skládá ze stránek a ty zase z panelů nebo také polí. Zjednodušeně se dá říct, že panely či pole jsou ekvivalentní jednomu záběru a stránka jedné scéně ve filmu. Pojďme se podívat do historie a zkusme najít stopy prvních komiksů. Dal by se předchůdce komiksu hledat třeba v umění starověkého Egypta, kde byly nalezeny nástěnné malby sestavené z obrázků a doprovázené textem? Než se člověk naučil psát, tak kreslil. Tento typ komunikace existuje od nejstarších dob. Je tedy obtížné stanovit, kde je prvopočátek komiksu, ale oficiálně se vznik prvního moderního komiksu datuje rokem Jeho autorem je Američan Richard Outcault, který publikoval v časopise New York World své stripy Yellow Kid (Žluté dítě). Byly to příběhy dítěte oblečeného do žluté košilky, na které byl napsán text. Tenkrát totiž ještě neexistovaly bubliny. Stripy? V překladu pásky jsou krátké kreslené příběhy, většinou jen o 3-5 panelech, které vycházely a ještě občas i dnes se objevují v novinách a časopisech. Původně se jim říkalo comic strips a zkrácením těchto slov vznikl dnes už všeobecně známý název comics. Znáte nějaký slavný český komiks? Třeba Rychlé šípy, Čtyřlístek nebo Zeleného Raula? Díky dceři jsem si přečetl Barbánka a Čtyřlístek. Z českých autorů pak znám kresby Jiřího Gruse a Káji Saudka. Máte nějaký velký tvůrčí sen nebo cíl? Ve skutečnosti ne. Protože už samotné kreslení komiksů je pro mě ta nejkrásnější práce, jakou jsem si pro sebe mohl vybrat. Takže mým snem je vlastně pokračovat v tom, co už dělám. Tomu říkám ideální výběr povolání. Děkuji za zajímavý rozhovor a děkuji za váš autorský komiks E.V.A., který jsem si s uznáním k vaší kreslířské dovednosti prohlédla a s obdivem k vaší fantazii přečetla. Dvakrát, protože jsem poprvé ve světě čtyř podzemních vrstev, do kterých se v r nastěhovala lidská civilizace kvůli klimatickým změnám, trochu zabloudila. Ovšem na rozdíl od sličné dívky E.V.A., jež se rozhodla přejít z nejhlubší čtvrté vrstvy na povrch zemský a spatřit slunce. Na své dobrodružné cestě potkává podivné existence a zažije mnohá nečekaná překvapení. Moc velká fantazie? Možná, ale kdo ví, jak bude náš svět vypadat, až nastane rok 2468 Hannah Bartíková Autor při práci

10 Pro příznivce házené Poslední víkend v srpnu začal pro libčické házenkáře nový soutěžní ročník. Stejně jako v předcházejících letech začal pohárem Českého svazu házené. V 1. kole se naše družstvo mužů utkalo s Lokomotivou Vršovice. Výsledek 31:25 pro Libčice, poločas 13:14. Branky Libčic Gebauer 8, Krempa 7, Česák 5, Volf 4, Breyl, Hora a Doubek po 2, Hykeš 1. Ve 2. kole naši hostili prvoligový TJ Chodov. Výsledek 24:15, poločas 11:5 pro Libčice. Branky Libčic Weigner 5, Gebauer a Tichý 4, Hykeš 3, Hora a Krempa 2, Martínek, Novotný, Doubek a Breyl po 1. Ve 3. kole jsme hostili extraligové družstvo Talentu Plzeň. Po vyrovnaném 1. poločasu jsme vedli 13:11. Potom ovšem Plzeňáci předvedli ligový výkon, utkání otočili a nakonec jsme prohráli 22:32. Branky Libčic vstřelili Weigner 8, Tichý, Krempa a Jerman po 3, Gebauer 2, Česák, Hora a Hykeš po 1. Mezitím začal nový soutěžní ročník 2. ligy. Máme za sebou 4 kola a družstvo Sokola Libčice je zatím bez ztráty bodu v čele tabulky. A nyní stručně jednotlivé výsledky: 1. kolo: Handball Liberec Libčice 27:31, poločas 13:14. Střelci branek: Česák 7, Weigner a Krempa 6, Breyl 5, Gebauer, Hykeš a Volf po 2, Jerman kolo: Libčice Praha 4 29:21, poločas 16:16. Střelci branek: Weigner 11, Tichý 6, Česák 5, Podroužek a Breyl po 2, Doubek, Hykeš a Krempa po kolo: Šroubárna Žatec Libčice 20:28, poločas 7:16. Střelci branek: Weigner 6, Tichý a Volf po 5, Česák, Doubek, Hora a Jerman po 2, Breyl, Hykeš, Martínek a Novotný po kolo: Libčice Slavia Praha 24:20, poločas 15:11. Střelci branek: Podroužek, Tichý a Weigner po 6, Jerman a Česák po 2, Hora a Hykeš po 1. Přijďte se někdy podívat. Na domácí utkání, která hrajeme ve Břvích, vypravujeme z Libčic pro příznivce autobus. Podrobné informace o odjezdu najdete vždy na plakátech. Josef Nováček FotoTon Kubbáci na Sahaře Foto: Marek Coufal Chceš-li zahnat nudu, přijď na turnaj v KUBBu! První říjnovou neděli se na sídlišti Nová Sahara uskutečnil oficiálně první ročník libčického turnaje ve hře Kubb společně s odloženým dětským dnem. Během odpoledne se postupně na dětském hřišti sešlo asi šedesát zájemců od nejmenších až po ty největší, od dětí v kočárcích a klokaních nosítkách až po prarodiče. Děti se těšily hlavně z atrakcí odloženého dětského dne a ze závěrečného přetahování lanem. I pískoviště či dlouhá skluzavka na travnatém hřišti byly chvílemi doslova obsypány skotačícími dětmi. Co je hra Kubb? Historie vzniku této tradiční švédské hry se datuje až do dob statečných Vikingů, kdy výborný nápad a pár dřevěných polínek daly vzniknout této fyzicky nenáročné hře, která je opravdu pro každého. Tedy pro každého, kdo dovede hodit dřevěný kolík a dobře mířit, protože o to ve hře Kubb jde. Dva týmy se spolu utkají na hřišti 8 x 5 metrů. Na kratších stranách hřiště stojí vždy 5 kubbů (dřevěných hranolů) a mezi nimi uprostřed největší hranol král, který čeká, jak boj dopadne. Závěrečné shození krále určí vítěze. Po vyměření čtyř hřišť, vysvětlení pravidel a počátečním váhání nad mnohým neznámou hrou, se do hry nakonec zapojilo 8 týmů: NoName, Bohyně, Piráti, My, Rodina, Tahouni, Kymka a Střelci. Za chvíli už létaly vzduchem dřevěné kolíky snažící se kubby shodit. V nádherném říjnovém slunci, vůni opékaných buřtů a veselém pokřikování dětí a štěkotu domácích mazlíčků se celé hřiště zaplnilo opravdu rodinnou atmosférou. Ačkoliv konec akce byl ohlášen na šestnáctou hodinu, ještě v osmnáct hodin se nám nechtělo rozcházet a popravdě řečeno, lítý boj týmů o první čtyři místa právě vrcholil. Vítězi byli všichni, nicméně se sluší poznamenat, že v prvním ročníku ve hře Kubb zvítězil tým Tahounů z Libčic (Jana a Pavel Tahalovi), na druhém místě tým My (Lenka Coufalová a Jan Valter) a na třetím tým Kymka (Jan a Blanka Vrzáčkovi a Petr Pavlík). Symbolické ceny v podobě originálních diplomů, drobných dárků, sladkostí a zejména radost ze hry a setkání s přáteli byly příjemnou odměnou všem zúčastněným. Mnohokrát děkujeme Janu Vrzáčkovi ze sdružení YMCA Kralupy nad Vltavou a Kubb klubu ČR za zapůjčení hracích sad Kubb, bez kterých by se turnaj nemohl uskutečnit, a samozřejmě za drobné dary. Těšíme se na příště! Jana a Pavel Tahalovi a Evžen Novák P.S. Prosíme pejskaře, aby na hřišti uklízeli psí dárečky po svých miláčcích, neb nám dalo dost práce celou plochu vyčistit.

11 Večer s Andreou a Hankou v Pohádce Vypuklo to 19. v 19 a byla to pohádka výborná muzika, skvělý zpěv, něco na zub, tanec, lahodné víno a dobrá nálada. To vše ve zcela nově otevřeném Malém sále, který ještě před nedávnem sloužil jako úložiště věcí a dávno před nedávnem jako samoobsluha. Stačilo několik párů ochotných a šikovných rukou, které z nevyužívaného prostoru vykouzlily útulné sváteční prostředí s lampiony a voňavými svíčkami na stolech nebo ve vydlabaných halloweenských dýních, které hravě nahradily zatím ještě chybějící elektřinu. O zpestření programu se postarala taneční skupina Fitforma, která nejenže předvedla, jak se u nás tančí Colorado, ale též naučila všechny přítomné tanec s příznačným názvem Libčikégo. Nutno podotknout, že zejména dámy projevily velké nadání a za pár minut si choreografii osvojily. Ano, už je to tak. Naše město má svůj tanec! Nechyběla bohatá tombola ani závěrečná diskotéka, při které si mohly zatančit i zpěvačky, které do té doby neúnavně řadu hodin bavily přítomné svým zpěvem. Z bezprostředních ohlasů lze usoudit, že se první hudební večer Andrey Formánkové a Hanky Vidimové v Malém sále Cukrárny Pohádka Jany Rackové opravdu vydařil. Mnohé hlasy volají po brzkém opakování, a já už vím, že si máme počkat na Mikuláše. Hannah Bartíková Více fotografií Luboše Tona najdete ve fotogalerii na nebo na Malá rodinná cukrárna kavárenského typu v Libčicích nad Vltavou přijímá objednávky na vánoční cukroví Hřbitovní 735 Libčice nad Vltavou PEČENÉ JAKO OD BABIČKY z pravého másla, čokolády, ořechů, domácích vajec Směs 10 druhů vanilkové rohlíčky pracny ořechy linecké slepované kokosové brabantské dortíčky punčové košíčky vosí hnízda medovníková srdíčka vanilkové banánky VŠE VYRÁBĚNÉ RUČNĚ PODLE RODINNÝCH RECEPTUR Objednávky v cukrárně do ! ,

12 Může být pes na invalidním vozíku? Možná jste o tom slyšeli nebo i sami zažili, že zvíře ochrnulo a nemohlo se postavit na nohy. Bohužel ne vždy je včasný lékařský zákrok úspěšný a postižené zvíře se již nerozpohybuje. V takových situacích ale není vždy nutné okamžitě uvažovat o smutném konci pomocí eutanázie. Ač se to jeví jako neuvěřitelné, stejně jako lidé mohou se i psi a kočky naučit pohybovat pomocí invalidního vozíku a dostat se opět do relativně normálního života. Je pravda, že to v mnohých lidech vyvolává rozporuplné reakce, ale je třeba pochopit majitele, kteří se svým mazlíčkem prožili řadu let a nechtějí o něj přijít. Zvířata vnímají svět jinak než my. Oni se netrápí posměšky nebo lítostí kolemjdoucích a jsouli jinak zdraví, velmi rychle si na vozík zvyknou. Je úžasné sledovat, jak se znovu dokáží radovat z pohybu a užívat si života. Samozřejmě je to hendikep a majitel se musí svému zvířeti na vozíku věnovat mnohem více než předtím. Nemůže jej nechat s vozíkem běhat po ulici nebo po zahradě bez dozoru, protože nejen venku, ale i doma může vozíkem o něco zachytit a převrátit se, nebo si jinak ublížit. Je jasné, že s ochrnutým zvířetem je více práce i při udržování hygieny, neboť ochrnutí jim často znemožňuje ovládat přirozené vyprazdňování. Vše záleží jen na majiteli a žebříčku hodnot, který si stanoví a shodne se na něm i s ostatními členy rodiny. Je třeba se nad tím vážně zamyslet a zodpovědně rozhodnout, zda si jeho miláček zaslouží dostat další šanci. Příčin ochrnutí pánevních končetin je hned několik. Nejčastěji jsou to dysplazie a artrózy kyčlí a páteře vysokého stádia, výhřez meziobratlové ploténky, kdy ploténka zatlačí na míchu a způsobí její nevratné poškození. Těmito potížemi nejčastěji trpí plemena s dlouhou páteří, jako je baset a jezevčík. Dalším důvodem ochrnutí může být infarkt míchy, kdy dojde ke krvácení a krevní sraženina dlouhodobě tlačí na míchu a poškodí ji. Další častou příčinou je uvolnění spoje mezi bederní páteří a křížovou kostí. A posledními nezanedbatelnými důvody jsou poúrazová traumata po střetu s autem, se psem nebo po velkém úderu. Pokud žádná léčba nebyla úspěšná a zvíře zůstává částečně ochrnuté, tak je asi ideálním řešením invalidní vozík. Když se majitel rozhodne pro takové řešení, určitě najde např. na Internetu spoustu adres, kde se dají takové vozíky koupit. Musí ale počítat s tím, že bude nutné do toho investovat nejenom peníze, ale i čas a trpělivost. Vozíky se cenově pohybují v závislosti na velikosti zvířete od tří a půl až do deseti tisíc korun. Cena logicky souvisí s kvalitou materiálu a provedením, ale najdou se i návody, podle kterých dokáže zručný kutil vyrobit vozík sám. Stačí chtít a hledat důvody, proč do toho jít, a ne naopak. Vždy smekám před lidmi, kteří v sobě najdou to odhodlání a udělají pro svého zvířecího společníka maximum. Chtěl bych jim vyjádřit svůj obdiv a velkou úctu za to, že dokáží pro své miláčky obětovat kousek svého pohodlí, usnadnit jim život a udělat radost sobě i jim, protože ti je za to určitě odmění svou bezpodmínečnou láskou a oddaností. MVDr. Július Punka 13letá fenka Dina z Letek, kterou před dvěma lety těžce poranila fena ze sousedství. Foto: H. Bartíková občanský zákoník II Dědictví ze zákona Pokud nesepíšete závěť, dědí se takzvaně ze zákona, což určitě nebude pro mnohé z vás žádná novinka. Dnes jsou dědicové rozděleni do čtyř dědických skupin, a pokud se v nich žádný dědic nenajde, dědictví propadne jako tzv. odúmrť státu. Nový občanský zákoník okruh těchto osob, které mohou dědit ze zákona, rozšiřuje na šest skupin. Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni praprarodiče nebo sestřenice a bratranci. Jak tedy nově vypadají dědické skupiny: 1. skupina: Dědí děti, manžel (nebo registrovaný partner). Každý dědí rovným dílem. Když nedědí některé dítě, dědictví přechází na jeho děti a další potomky. 2. skupina: Když nedědí potomci, dědí manžel nebo partner, rodiče nebo osoby žijící se zemřelým nejméně po dobu jednoho roku před smrtí ve společné domácnosti. Manžel nebo partner dědí nejméně polovinu dědictví, jinak se dědí rovným dílem skupina: Sourozenci a ti, kteří se zemřelým žili před jeho úmrtím déle než jeden rok. Když nedědí sourozenci, rovným dílem dědí jejich děti. 4. skupina: Prarodiče a jejich potomci (tedy strýcové a tety), rovným dílem. Dvě nové skupiny od roku 2014: 5. skupina : Prarodiče rodičů zůstavitele (čili praprarodiče zemřelého). 6. skupina: Potomci zůstavitelových prarodičů, čili strýcové a tety zůstavitele a jejich potomci, čili sestřenice a bratranci. A na závěr šance pro partnery, se kterými nejste zákonně spjati. Podle novely v roce 2014 druh, družka, partner či partnerka a ostatní budou mít od tohoto roku větší šanci něco podědit. Neboť dnes platí, že potomci zemřelého jsou tzv. neopomenutelnými dědici čili s výjimkou vydědění, které však má velice přísná pravidla, potomky nemáte šanci z dědictví prostřednictvím závěti vyškrtnout. Nový občanský zákoník zůstaviteli docela rozvazuje ruce tím, že se snižuje rozsah práva neopomenutelných dědiců na jejich zákonný dědický podíl. V případě nezletilého potomka, který doposud musel dostat celý svůj zákonný podíl, jsou to tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka pak čtvrtina jeho zákonného dědického podílu oproti současné polovině. JUDr. Petr Miňovský

13 Malinové poděkování Malina má za sebou první měsíc provozu v nových prostorách v KD Libčice a začali jsme úspěšně. Přesto dál usilovně pracujeme na dovybavení Maliny, jejím zútulnění a zajištění chodu nejen kroužků, ale i otevřené herny, která se bude v zimě jistě hodit. V Malině tedy probíhají pravidelné aktivity, chystají se i nepravidelné tematické výtvarné dílny. Pro velký zájem jsou některé aktivity přesunuty do krásného sálu libčické ZUŠ. Jejímu vedení děkujeme za poskytnutý azyl pro nejmenší zpěváčky a pro hodiny jógy pro dospělé. V říjnu proběhla valná hromada občanského sdružení MC Malina. Bohužel až po uzávěrce tohoto čísla Libčických novin, proto nejsou v době vydání novin známé její závěry. Vše, včetně informací o dalších jednorázových akcích, které připravujeme, najdete na našem webu. Vedle již zmíněných výtvarných dílen se určitě vypravíme s dětmi i do Chýnovského lesa nasát tu pravou podzimní atmosféru. Pohrát si v listí, symbolicky se rozloučit s přírodou před přicházející zimou a poděkovat jí za tu nádheru, kterou nás každý podzim obdarovává. A první prosincovou neděli se v KD Libčice můžete těšit na mikulášskou besídku! Možná se to nezdá, ale za fungováním Maliny stojí spousta dobrovolné, ale o to více zapálené práce. Nic z toho by ovšem nebylo možné bez obrovské podpory našich rodin, kterým tímto chceme poděkovat. Za jejich vlastní pomoc a zapojení se do příprav, jejich pochopení pro náš zápal, který leckdy ujídá ze společných rodinných chvil a někdy i rodinného rozpočtu. Pokud by i někdo další chtěl podpořit naši práci pro Libčice, budeme moc rádi. Na našem webu najdete v sekci Podpora pro Malinu informace, jak přispět svou troškou do mlýna. Stále prostory dovybavujeme, sháníme konkrétní věci. Hodí se nám i výtvarný materiál, ceny do soutěží, či vaše šikovné ruce. Oceníme i váš čas a chuť vést nějaký kroužek nebo pomáhat na jednorázové akci. A samozřejmě vedle věcných darů se nám hodí i dary finanční, díky kterým můžeme nabídku aktivit centra vylepšovat, rozšiřovat a vlastně vůbec zajistit chod celé Maliny. Předem děkujeme za jakoukoli formu podpory a přejeme všem krásný podzim. Julie Menšík Čákiová -13 -

14 Fitforma & Mary Kay Předvánoční nabídka Ke koupi členství na půl roku obdrží každá nová členka balíček luxusní kosmetiky Mary Kay v hodnotě Kč Mužům nabízíme 20% slevu na nákup vánočního dárku pro jejich nejdražší. K dobrému životnímu stylu patří nejen zdravá životospráva a sport, ale též kvalitní kosmetická péče a vkusné líčení. S výběrem a použitím přípravků Mary Kay rádi poradíme. Martina Dvořáková RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, PROŘEZY STROMŮ Filip Jarušek, tel.: Realitní kancelář Zajistí odborný prodej a převod vaší nemovitosti. Tržní odhady. Kontakt: mobil Web:

15

16 Pneuservis Přílepská 1233 Roztoky Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a rozměrů. Auto, moto, nákladní, stavební, hobby, speciální. Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na nejmodernějších strojích s nejmodernějšími technologiemi. Odborná konzultace při výběru nabízeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé zastoupení prémiových značek pneumatik a disků. Kontakt: Lumír Novotný, , Petr Houser, , Bohumil Houser, , prodej a servis , Autoservis Přílepská 1707 Roztoky Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ. Opravy vozů všech značek. Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlídky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnostika, výměny čelních i ostatních skel, servis klimatizace a dezinfekce ozonem, montáž příslušenství a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků, opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další. Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včetně kompletního zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmodernějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu. Kontakt: Josef Čížkovský, Miroslav Vejbora, STK EMISE, Autodíly Přílepská 1233 Roztoky Velkoobchod a maloobchod. Prodáváme široký sortiment náhradních dílů na většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé jsou: AUTO KELLY, APM, ACI, AUTO ŠTANGL, ELIT, AUTO CORA, PART- SPOINT, AUTO BENEX, SPEI SERVIS, STU- ALARM a další. Po dohodě zajistíme i originální náhradní díly. Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny. Kontakt: Martin Franc, , Tomáš Kukelka, Jan Kratochvíl,

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2017/2018 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody.

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE. Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody. PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI ZAMYSLETE SE Rychlá jízda = příliš vysoké riziko nehody www.uberplyn.cz Každá minuta je drahá? Někdy až příliš. Pátek večer, krátce po šesté. Libor N. měl opět perný týden, práce nad

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha západ 5. května 68, Libčice nad Vltavou

Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha západ 5. května 68, Libčice nad Vltavou Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha západ 5. května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects KRÁSNÉ VÁNOCE 16 prosinec 2015 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 4 EDITORIAL: KRÁSNÉ VÁNOCE 2015. ODPOJTE SE 5 TÉMA: ROK 2015 V NAŠEM ATELIÉRU 15 BYDLENÍ PODLE AKA 21

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2016/2017 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více