A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ"

Transkript

1 A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ A Getreide, Backwaren, Nudeln und Reis Praxis für I. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty pro děti Recepty

2 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 1 Síť Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Rozvoj vědomostí, slovní zásoby a vybavovací schopnosti. Zdokonalení postřehu, paměti, využití znalostí a upevňování chování v kolektivu. Žákům I. stupně ZŠ, danou aktivitu lze přizpůsobit zvolením tématu různým věkovým skupinám a individuálním odlišnostem kolektivu. 45 minut (čas lze měnit podle toho, jak bude aktivita dál využita, resp. bude-li mapovací, motivační, nebo určená k opakování učiva). Samostatná práce všech žáků, na niž může navazovat skupinová aktivita. Forma tzv. brainstormingu. klubko barevného provázku nebo vlny (dostatečně velké) archy balicího papíru (nebo flipchartová tabule) fixy Na následující hodinu: psací potřeby papíry formátu A4, bílé i barevné Popis námětu: Připravte si všechny pomůcky a vysvětlete žákům metodu tzv. brainstormingu. Pro tuto aktivitu je dále vhodné připravit třídu tak, aby na sebe všichni žáci viděli (například rozestavět židle do kruhu). Sdělte žákům princip hry. Nechte žáky, aby si mezi sebou házeli namotaný provázek s tím, že se každému dostane do ruky nejméně jednou, a v kolektivu se tak všichni vystřídají. První žák, kterému klubko předáte, má za úkol říci slovo, jež ho napadne bezprostředně s tématem Obilniny. Podrží konec provázku a hodí klubko spolužákovi. Ten vysloví pojem buď související s předchozím, nebo zcela samostatný, ale odvíjející se od hlavního tématu. Podrží v ruce svoji část provázku a hodí klubíčko dalšímu spolužákovi. Takto aktivita pokračuje, dokud se každý nevyjádří. Mezi žáky postupně vzniká síť z provázku, ale i ze slov, která jsou zároveň plynule zapisována na archy balicího papíru. Nakonec, zvednou-li všichni ruce s provázkem nad hlavu, ukáže se celá síť symbolizující vzájemnou souvislost všech pojmů. Výtvor položí žáci na zem, aby bylo možné provázek namotat zpět, ale lze vyzkoušet i zpětné házení klubka, kdy jej navinují sami žáci. Následně aktivitu zhodnoťte, vysvětlete pojmy, které byly dětem nejasné, a sdělte postup práce v následujících hodinách. Žáci popíší své pocity, a zhodnotí aktivitu svými slovy (jak se jim společná práce líbila, jak se cítili, když byli součástí sítě, co pro ně byl problém,... ). A-1

3 Náměty na skupinové úkoly Aktivitu Síť lze využít různými způsoby: 1/ Jako mapující, co žáci o daném tématu již vědí (čistě házení klubíčka mezi jednotlivci v krátkém časovém limitu). Aktivita je informačně přínosná zejména pro pedagoga. Závěrem se pouze slovně zhodnotí práce žáků a je jim sděleno, že následující hodiny se budou aktualizovaným tématem zabývat. Pojmy, kterým žáci nerozuměli a na něž se ptali, mohou být hned vysvětleny. (Tato varianta je vhodná pro nižší ročníky I. stupně.) 2/ Síť může být i motivační prostředek, na který následující hodina naváže tak, že během ní vyberete některá slova, jež souvisejí s tématem (buď podle počtu skupin, nebo jedno slovo pro všechny). Třídu rozdělíte do skupin, z nichž každá má jinou barvu papíru, a tým poté napíše vše, co o daném pojmu ví. Výsledek společné práce po uplynutí časového limitu prezentují zvolení mluvčí. Vzniklé plakátky se vyvěsí například na nástěnku. Závěrem zhodnoťte práci skupin a případně doplňte další informace k tématu. (Tato forma je vhodná pro IV. a V. ročník prvního stupně.) 3/ Síť může také žákům poskytnout příležitost zopakovat si a upevnit vše, co se k danému tématu již naučili. Všichni sedí v kruhu, aby na sebe viděli, a házejí si klubíčko. Každý přidrží kus provázku, řekne slovo a přehraje na spolužáka. Celá aktivita by měla proběhnout rychle, žáci by měli používat především nová slova, tedy ta, jež při síti dříve hrané v rámci motivačního kola nepoužívali. Zvolte tentokrát raději i konkrétnější témata (ne již tak obecná jako Obilniny ), např. Cereální pečivo, Vláknina, Zpracování obilnin, Tmavé pečivo aj. A-2

4 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 2 Pexeso Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Podpora zrakové paměti, rozvoj kreativního myšlení. Osvojení vědomostí formou hry v kolektivu, a tedy posílení týmové spolupráce. Žákům I. stupně (III. V. třída). 2 vyučovací hodiny Žáci pracují ve skupinách. K řešení problémového úkolu jsou dále užívány formy řízeného rozhovoru a diskuze. zobrazení výživové pyramidy tvrdší papír (čtvrtky) nůžky, pravítko výtvarné potřeby a fixy malá obálka pro každou skupinu Popis námětu: 1. hodina Upozorněte předem žáky, aby si přinesli výtvarné potřeby (žáci ve III. V. třídách i nůžky a pravítko). Žáci mají za úkol vytvořit pexeso na téma Obiloviny. Rozdělte je do skupin, ve kterých z přidělených čtvrtek vystřihají kartičky o rozměrech 5 x 5 cm (každý by měl mít 2 nebo 4 kartičky, záleží na celkovém počtu žáků). V I. a ve II. třídě rozdejte raději již kartičky hotové (opět 2 či 4 každému). Nyní proběhne desetiminutová diskuze ve skupinách, během níž žáci vymyslí co nejvíce věcí vztahujících se k tématu Obiloviny (jaké znají druhy, které výrobky ochutnali apod.). Průběžně kontrolujte, zda pochopili zadání, a spějí tedy k nějakým výsledkům. Po ukončení diskuze si žáci ve skupinách ze zmíněných pojmů vyberou ty důležité a rozdělí si náměty, které následně, během deseti minut, nakreslí na své kartičky. Každý obrázek se samozřejmě musí opakovat právě na dvou kartičkách. Nyní veďte se žáky alespoň 20minutový řízený rozhovor o obilovinách. Tato aktivita by měla vést k vzájemné debatě všech žáků o tom, co nakreslili, proč, jaké znají výrobky z obilnin, co je pro dané skupiny charakteristické, jak se zpracovávají v kuchyni atd. Využijte pro ilustraci i výživovou pyramidu, kde názorně umístění obilovin vysvětlíte. Každá skupina dostane malou obálku, již označí vlastním, vymyšleným názvem souvisejícím s obilninami, vloží do ní své pexeso a obálku odevzdá. Závěrem zhodnoťte práci skupin a dejte prostor i žákům, aby reagovali na svoji vzájemnou spolupráci. Motivujte je poté na další hodinu, kdy si konečně zahrají vytvořené pexeso. A-3

5 Náměty na skupinové úkoly 2. hodina Úvodem zopakujte téma minulé hodiny. Žáci opět vytvoří stejná družstva a obdrží obálky se svým pexesem. Jako při tradiční hře se kartičky zamíchají, položí rubem vzhůru a hledají se stejné dvojice obrázků. Konec hry oznámí skupina zvednutím ruky. Vzhledem k tomu, že v obálkách není karet mnoho, po směru hodinových ručiček si družstva svá pexesa vymění a hrají nové kolo. Sledujte čas práce, během níž by se měly všechny obálky vystřídat u každého týmu. Časový limit je 30 minut. Závěrem uspořádejte diskuzi (jak se žákům pracovalo, co jim činilo problémy, zda poznávali obrázky na kartičkách a rozuměli jim, co zajímavého tam bylo nakresleno, ). Všechny nejasnosti dětem vysvětlete. Nechte nakonec žáky ještě zvolit skupinu, které se pexeso nejvíce povedlo. (Obálky si ponechte, můžete obrázky použít v dalších hodinách jako pomůcku pro navození daného tématu nebo na opakování látky.) A-4

6 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 3 Tlumočník Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Podpora skupinové spolupráce. Rozšíření slovní zásoby a rozvoj kreativity. Žákům I. stupně (IV. a V. třída). 1 vyučovací hodina Žáci řeší ve skupinách problémový úkol. Pro každou skupinu: 1 tvrdší papír (čtvrtka) formátu A3 5 kartiček s nadepsanými pojmy slovník fixy Popis námětu: Před hodinou je nutné provést následující přípravu: Vysvětlete žákům nadcházející aktivitu a rozdělte je do skupin, z nichž každá dostane vlastní čtvrtku, slovník a fixy. Na přední lavici rozložte balíčky o pěti kartách a nechte zástupce vyslané ze všech družstev, aby si jeden z nich vybrali. (Skupiny pracují s odlišnými pojmy.) Každá skupina si zvolí svého zapisovatele, který na čtvrtku opíše slovo z kartičky. Ostatní výraz pomocí slovníku přeloží a nechají jej napsat vedle původního českého. Poté tým vymyslí jednoduchou větu, kde bude možné pojem použít a kterou zapisovatel přidá pod slovo. Všichni ji opět zkusí přeložit do cizí řeči a svůj pokus také připíší. Postup se zopakuje u všech pěti karet, přičemž jsou žáci omezeni časovým limitem dvaceti minut. Kontrolujte průběžně pravopis napsaných i přeložených vět. Následně nechte žáky přečíst slova, která měli přeložit, a věty, které napsali. V závěru hodiny položí všechna družstva na přední lavici kartičky rubem nahoru, promíchají je a zástupci vysílaní jednotlivými skupinami otočí vždy 2 z nich. Skupina se pokusí přeložit odkryté pojmy, a pokud neuspěje, mohou jí pomoci ostatní družstva. Jde o postup, který prověří práci žáků v hodině a přínos celé aktivity. A protože to není klasické zkoušení, neúspěch se nehodnotí negativně, naopak je signálem ke zopakování látky. Družstva mohou následně své plakátky vyvěsit ve třídě. Pojmy na kartičky téma Obiloviny Pečivo, chléb, rohlíky, celozrnná mouka, hladká mouka, knedlíky, koláče, cukrářské výrobky, celozrnné pečivo, tmavé pečivo, vánočka apod. A-5

7 Přehled individuálních úkolů Číslo Název Určeno pro Časová náročnost Poznámka 1 Farmářovy obiloviny I. III. třídu minut Jistě víte, že obiloviny rostou na polích. Dokázali byste farmářovi pomoci je správně rozpoznat? 2 Zdravé a nezdravé pečivo I. IV. třídu minut Pojmenujte různé pekařské výrobky. 3 Od zrna k chlebu II. IV. třídu minut Cesta chlebu na váš stůl není vůbec krátká. Když ji ale správně odhadnete, získáte tajenku. 4 Popletené věty II. III. třídu 10 minut Někdo toho tady hodně popletl. Dokážete přepsat věty tak, aby byly správně? 5 Ach, ta mouka II. III. třídu minut Není mouka jako mouka. Zkuste spolu s Petrem poznat, který sáček skrývá tu správnou mouku. 6 Druhy těstovin II. V. třídu 10 minut Těstoviny k nám sice přišly z Itálie, ale mají už i svá česká jména. Znáte je? 7 Návštěva u pekaře IV. V. třídu 15 minut U pekaře Moučky mají spoustu laskomin. Katka zde má nakoupit pro maminku. Kolik jí to bude stát? 8 Pohádka IV. V. třídu minut V pohádce se potkají vrabčáci a zrnka obilí. Jednotlivé části se ale přeházely. Zkusíte pohádku seřadit od začátku do konce? 9 Těstovinová matematika V. třídu 15 minut S jednoduchými počty vám vyjde i tajenka. 10 Těstoviny naopak II. V. třídu 15 minut Těstoviny mají nejrůznější tvary. Představte si, jak by vypadaly třeba hranaté špagety. 11 Zrno a celozrnná mouka II. V. třídu 15 minut Mouka se vyrábí z obilných zrnek. Víte, jak takové zrno vypadá? A-6

8 Úkol č. 1 Farmářovy obiloviny Byl jednou jeden farmář, který celý život pěstoval na svém hospodářství tři druhy obilovin: kukuřici, pšenici a rýži. Jednoho dne však zjistil, že už je příliš starý na to, aby mohl pracovat sám, a proto u sebe zaměstnal pomocníka. Když se mu však farmář snažil vysvětlit, která obilovina je která, zjistil, že už to sám nedokáže rozeznat. Uměli byste farmářovi s jeho problémem pomoci? Zkuste spojit obrázky se správnými názvy. A-7

9 Úkol č. 2 Zdravé a nezdravé pečivo Maminka poslala Terezku do pekárny nakoupit zdravé pečivo. A protože už je Terezka docela velká slečna, styděla se maminky zeptat, které pečivo zdravé je a které není. Když potom přišla do pekárny, viděla těchto dvanáct druhů pečiva a začala přemýšlet, co by měla koupit. Uměli byste jí poradit? Zamyslete se nad tím, které pečivo je pro nás zdravé a které naopak našemu zdraví škodí. U zdravých výrobků nakreslete symbol a u těch méně zdravých tento symbol. Pomůcka pro nejmenší: V obrázku jsou schovány tyto druhy pečiva: buchty, rohlík, celozrnný rohlík, dort, koláč, cereální bageta, celozrnný chléb, houska, kukuřičný chlebíček a kobliha, slunečnicový chléb, laskonky. Otázky nakonec: a) Z kolika druhů zdravého pečiva si mohla Terezka vybírat? Z kusů. b) Kolik druhů nezdravého pečiva prodávali v pekařství? kusů. c) Jaký je tvůj nejoblíbenější pekařský výrobek? d) Které další zdravé či méně zdravé pekařské výrobky znáš? Zdravé: Méně zdravé: A-8

10 Úkol č. 3 Od zrna ke chlebu Než se chléb dostane až na náš stůl, musí se vykonat spousta práce. Víte, co všechno je nutné udělat, než si pochutnáte na čerstvém, křupavém krajíci? Ke každému pytli napište číslici od 1 do 10 podle toho, jak by měly jít úkoly při výrobě chleba správně za sebou. Poté napište podle čísel, která jste pytlům přiřadili, písmenka postupně na dolní řádek a přečtěte si tajenku. A-9

11 Úkol č. 4 Popletené věty Přečtěte si pozorně tyto věty. Brzy zjistíte, že tady zřejmě řádil nějaký šotek a nadělal ve větách spousty chyb. Zkuste je najít a opravit. A-10

12 Úkol č. 5 Ach, ta mouka Petr pozval své kamarády na odpolední piknik. Rozhodl se, že je překvapí a něco dobrého jim upeče. V kuchyni pečlivě připravil vše, co je na kuchtění potřeba, ale když začal hledat mouku, zjistil, že maminka ji má nasypanou v sáčcích, které nejsou označeny. Mezi základní druhy mouky patří mouka hrubá, polohrubá, hladká a také se stále častěji setkáváme s moukou celozrnnou. Zkuste Petrovi pomoci zjistit, který sáček obsahuje jaký druh mouky a správný název mouky na něj doplňte. Tato mouka se nejvíce hodí pro vaření. Je jemná a hebká. Používá se například na palačinky, na vánoční cukroví nebo na obalování řízků. Tento druh mouky je jemnější. Vypadá, jako by vznikla smícháním hrubé a hladké mouky. Je vhodná na koláče, pečivo a dorty. Tato mouka vzniká semletím celého obilného zrna. Je zabarvená dohněda, ale používá se stejně jako mouka bílá. Poslední mouka není vůbec jemná a jsou v ní drobounká zrníčka. Používá se například na knedlíky A-11

13 Úkol č. 6 Druhy těstovin Těstoviny jsou oblíbené po celém světě. Mají množství nejpestřejších velikostí a tvarů. Těsto se při jejich přípravě formuje do různých podob, z nichž některé mají své původní italské názvy, ale jiné druhy už u nás zcela zdomácněly. Poznáte podle obrázku, jak se v Česku říká některým druhům těstovin? Doplňte české názvy do tabulky vedle italských, které zde jsou pro zajímavost také napsány. Dokázali byste původní italské názvy vyslovit? A-12

14 Úkol č. 7 Návštěva u pekaře Katka ráda navštěvuje malé pekařství v centru svého města. Z krámku vždy vychází krásná vůně, které nemůže odolat. A tak je šťastná, že ji maminka dnes poslala na velký nákup, protože čekají na zítřek doma velkou návštěvu. Katka má pro všechny koupit dostatek pečiva. Ve výloze pekařství si všimla ceníku jednotlivých výrobků, které pan pekař Moučka prodává. Jelikož Katka dostala od maminky seznam všech věcí, které zde má nakoupit, můžete jí pomoci spočítat, kolik v pekařství za nákup nakonec zaplatí. A-13

15 Úkol č. 8 Pohádka o dvou vrabcích a zrnech obilí Máte rádi pohádky? Teď vám jednu hezkou přinášíme. Má však malou chybu, jednotlivé její části jsou totiž přeházené. Zkuste odstavce s textem pohádky správně seřadit a do kroužků vlevo napište čísla, která jim přiřadíte. O to se postaráme my, řekla samička. Kromě toho slyší lidé skoro denně, jak zdravé a dobré obilniny jsou. Toho sis ještě nevšiml? Ne, je mi líto! Ale máte pravdu. Promluvím si s pekaři, kteří ode mě berou mouku. Řeknu jim, že ode dneška melu pouze celá zrna. Mouka bude pak mimořádně dobrá, a hlavně zdravá. Vrabčáci milí, já vám děkuji. Mlynář vstává, otvírá okno a nechává oba vyletět ven. Vrabci se smutně dívají na zrnka obilí, která se chvěji zimou, a přemýšlejí, jak by jim mohli pomoci. Najednou se rozzářil obličej vrabčí samičky. Čimčarára čim, volá. Už vím. Poletíme k mlynářovi do mlýna a povíme mu o jejich starostech. Oba vrabci rychle vzlétnou a letí ke mlýnu. Vletí do něj malým oknem a vidí, jak mlynář sedí na pytli zrní a odpočívá po práci. Milý mlynáři, začne samička, musíme s tebou mluvit o zrnkách obilí. Když mlynář uslyšel neznámý, cizí hlas, leknutím spadnul z pytle. Milý mlynáři, musíme s tebou mluvit o zrnkách obilí, volá znovu samička. Oba vrabci třepetají křídly před mlynářovým obličejem a najednou mohou mluvit jako lidé. Mlynář se diví, jak je to možné. Vrabčáci ale mlynářovi vysvětlují, že mohou mluvit vždy, když jsou lidé, zvířata, rostliny, voda nebo vzduch v nouzi. To aby mohli rychle pomoci. Mlynář není schopen slova. Pomalu a rozvážně vstane a posadí se zpátky na pytel obilí. Pak se obrátí k vrabcům: Teď mi řekněte, co máte na srdci. Vrabci horlivě vyprávějí o smutných a zmrzlých zrnkách bez kabátků. Co mám dělat? Jak vám můžu pomoci? ptá se mlynář plný soucitu. Poslouchej, odpoví sameček vrabce. Víš přece, že zrní s kabátkem je mnohem šťastnější než to roztrhané. Mimoto jsou zrna se slupkou pro dospělé a pro děti mnohem zdravější. My vrabci si také nejvíce pochutnáme na celých zrnech. Mlynář se zamyslí a povídá: Vlastně máte pravdu! Určitě by je měli jíst i lidé. Už nebudu dělat jen bílou mouku z očištěných zrn bez slupky. Od teď budu vyrábět mouku ze zrn celých. Doufám, že si na ni lidé zvyknou a budou ji kupovat. Bude vypadat jinak než naše bílá mouka. Bude tmavší, nahnědlá, protože se mele z jader i ze slupek. Pro naše zdraví bude ale daleko prospěšnější. Párek vrabců rychle zalétl zpátky k velkému kameni, kde už zrnka netrpělivě čekala. Vrabci vyprávěli, jak se dohodli s mlynářem. To jsou dobré zprávy, to musíme oslavit! volala zrnka plná radosti. Když se zrnka konečně uklidnila, samička promluvila důležitým hlasem: Zrnka, chcete vidět, co z vás lidé všechno dělají? Existují lidé, kteří připravují ty nejchutnější věci k jídlu z obilovin. Například ráno si skoro každé dítě sype do hlubokých talířů nebo misek slisovaná celá zrníčka. Víte, co to je? To jsou přece naši příbuzní, to jsou ovesné vločky! volala zrnka nadšeně. Ale co s nimi děti dělají? ptala se dál zrna nechápavě. Děti si připravují müsli, řekla samička. Na ovesné vločky si nalijí mléko a vše zamíchají s čerstvým, jemně nasekaným ovocem. A některé maminky pečou dokonce z tmavé mouky chutné hnědé bochánky. Tomu lidé říkají celozrnný chléb. Ten je přece upečený z nás! volala zrnka pyšně a měla radost. Zrnka si uvědomila, jak jsou lidem prospěšná. Rychle se chtěla vrátit k mlynáři, kterého se již nemusela bát. Mlynář slíbil, že už bude mlít mouku jen z celých zrn, aby lidem dobře prospěla. Děkujeme vám za pomoc, milí vrabci, řekla zrna přešťastně a už už pospíchala zpátky do mlýna. A-14

16 Úkol č. 8 Pohádka o dvou vrabcích a zrnech obilí pokračování Je podzim. Ulicemi malého města fouká vítr a sráží listí ze stromů. Na jedné větvi se houpou dva vrabci. Najednou se ozve praskot. Větev, na které vrabci seděli, se ulomila a padá k zemi. Vrabci se leknou a letí daleko pryč. Doletí až na kraj města a teprve tam si dopřejí přestávku na odpočinek. Dosednou na starý kmen stromu a v tom se ozve: Pomoc, pomoc, pomoc! Vrabci se rozhlížejí, kdopak to tady křičí, a zvědavě doskáčou k velkému kameni, odkud se volání ozývá. Za kamenem vidí několik obilných zrnek, která vypadají docela potrhaně a třesou se zimou. Prosím, nezobejte nás! volají vyděšeně zrnka. Máme veliké starosti, musíte nám pomoc. Támhle naproti, jak teče ten velký potok, stojí starý mlýn. V tom mlýně bydlí mlynář. Podívejte se, co s námi udělal. Náš pěkný hřejivý kabát naše slupka je roztrhaný a plný děr. Mlynář nás chtěl vlastně rozdrtit celá, ale k tomu naštěstí nedošlo. V poslední minutě jsme se zachránila dírou v mlýnském kameni. A proto vypadáme tak strašně a bídně a nakonec tady zmrzneme. Klíč: O tom, jestli jsou jednotlivé části pohádky seřazeny správně, se můžete přesvědčit pomocí dalšího úkolu. Najděte podle následujících popisů a instrukcí v jednotlivých částech pohádky 5 slov, ze kterých vytvoříte větu. Nejdůležitější část obilí pro naši konzumaci dvě slova (podstatné a přídavné jméno), najdete je v 7. řádku první části. Místo, kde pracuje mlynář slovo se nachází ve druhé části pohádky. Proces, kterým se mění obilí na jemný prášek sloveso se nachází na 18. řádku třetí části pohádky. Jemný bílý prášek, ze kterého se dělá chleba slovo se nachází ve čtvrté části pohádky. Která slova jste našli? Pokuste se z nich sestavit větu, která dává smysl.... Pramen: AID: Moderne Ernährungsmärchen, sešit 1204, 1992, volný překlad, zkráceno a upraveno. A-15

17 Úkol č. 9 Těstovinová matematika Víte, odkud k nám přišly těstoviny? Odpověď najdete v tomto úkolu. Na obrázku jsou písmenka vytvořená z různých druhů a z různého počtu těstovin. Vaším úkolem je nejprve vyřešit všechny matematické příklady v tabulce a potom spočítat, z kolika kousků těstovin je složeno každé písmenko. Nakonec jednotlivá písmenka seřaďte tak, aby počet těstovin byl shodný s výsledkem příkladu. Pokud budete postupovat zcela správně, získáte slovo, jež vám prozradí odpověď na úvodní otázku. A-16

18 Úkol č. 10 Těstoviny naopak Těstoviny mají různé tvary, velikosti, barvy i další vlastnosti. Je jich skutečně velké množství. Zkuste nyní k jednotlivým vlastnostem, které těstoviny mohou mít, vymyslet vlastnosti opačného významu. Do třetího sloupečku pak napište těstovinu, jež má jednu z uvedených vlastností. A-17

19 Úkol č. 11 Zrno a celozrnná mouka Zrno obilí se skládá ze tří základních částí. Z obalu, jádra a klíčku. Pokuste se doplnit k popisům jednotlivých částí zrna správná čísla. Víte, proč je zrno se slupkou zdravější než to oloupané? Zkuste doplnit toto tvrzení: Obilí se slupkou je pro naše tělo hodnotnější, protože obsahuje zdravé látky. Jsou to: m _ í l, v y a _ l _ a. Věděli byste, jaký je rozdíl mezi bílou a celozrnnou moukou? Poznáte, jaká z nich je pro nás zdravější? Přečtěte si oba pytle a vybarvěte ten, ve kterém je správné tvrzení. A: Bílá mouka je hodnotnější než celozrnná! Bílá mouka je hebká a jemná a má hezkou bílou barvu. Celozrnná je nezdravá, protože obsahuje nečistoty a slupky ze zrn. B: Celozrnná mouka je hodnotnější než bílá! Celozrnná mouka se mele z celých zrn, která obsahují mnoho látek prospívajících našemu zdraví (jsou to vitaminy, minerální látky a hrubá vláknina). A-18

20 Řešení: Úkol č. 1 Talíře: rýže kukuřice pšenice Rostliny: pšenice rýže kukuřice Úkol č. 2 a) Z 5 kusů. b) 7 kusů. d) Zdravé pečivo: např. kornšpic nebo sójový rohlík. Nezdravé: zákusky, linecké koláčky, perník. Úkol č. 3 Dobrou chuť! Úkol č. 4 A. V zemi klíčí obilí/osivo. B. Kombajn seče obilí. C. Mlynář dělá ze zrna mouku./pekař dělá z mouky těsto. D. Mouka se sype do pytlů./mlynář sype mouku do pytlů. E. Pekař dělá z mouky chleba/pečivo. F. Obilí se sklízí v létě. G. Chléb se peče z mouky, vody, droždí a soli. Úkol č hladká, 2. polohrubá, 3. celozrnná, 4. hrubá Úkol č vřetena, vrtulky, spirálky, 2. motýlci, mašličky, 3. mušličky, 4. špagety, 5. kolínka Úkol č. 7 a) 10,- Kč, b) 20,- Kč, c) 22,- Kč, d) 36,- Kč, e) 32,- Kč, f) 22,50 Kč, g) 142,50 Kč Úkol č. 8 Správné pořadí je: obilná zrnka, mlýn, mlít, mouka Ve mlýně se z obilných zrnek mele mouka. Úkol č. 9 Itálie 4, 6, 9, 8, 5, 10 Úkol č krátké, 2. úzké, 3. bezvaječné, 4. rovné, 5. hrubé, 6. malé, 7. prázdné Úkol č klíček, 2. jádro, 3. obal Obilí se slupkou je pro naše tělo hodnotnější, protože obsahuje zdravé látky. Jsou to minerální látky, vitaminy a vláknina. B. Celozrnná mouka je hodnotnější než bílá! A-19

21 Náměty na další aktivity Námět pro cizí jazyk Žáci si připraví ve dvojicích vyprávění (prezentaci) na zadané téma: Výrobky z obilnin, Pěstování obilnin, Zdravý jídelníček Lze volit i jiná témata a spojit danou problematiku s výchovou ke zdraví. Čas na přípravu prezentace musí být dostatečný, nejméně týden. Dvojice by měly připravit poutavou prezentaci, obohacenou o ukázky obrázků, publikací apod. A-20

22 Texty pro děti Chléb a hry Chléb a hry byl základní postulát, dnes bychom asi řekli politický předvolební slogan, římských císařů, který měl zajistit spokojenost občanů a tím i bezproblémové vládnutí. Jinými slovy, dejte lidem jídlo a zábavu a budou spokojeni. Chléb byl symbolem veškerého jídla. To se ovšem opakovalo stále znovu a znovu. Heslem mnoha protestů proti špatné vládě s nepříjemnou vidinou chudnutí bylo Dejte nám chleba. S určitou nadsázkou by se dalo říci, že základna potravinové pyramidy mnohdy rozhodovala o bytí a nebytí vládců a určovala běh dějin. Obilniny a luštěniny jsou ale známy mnohem déle. Objevily se v mladší době kamenné, která je kolébkou zemědělství. Lidé se množili a sběr semen a lov divokých zvířat již na jejich obživu nestačil. Začali proto traviny kultivovat a brzy vypěstovali obilí. Ke chlebu ovšem vedla ještě dlouhá cesta. Obilí a luštěniny ale tvořily hlavní součást stravy celá tisíciletí, aniž by strávníci četli naše výživová doporučení a studovali potravinovou pyramidu. Že by nakonec tu pyramidu odborníci na výživu nevymysleli, ale jen ji prostě opsali od předků? Chléb se ovšem ještě dlouho nepekl, protože jeho příprava byla poměrně náročná. Obiloviny a luštěniny se většinou připravovaly jako různé kaše. Z hlediska chuťového to asi nebylo nic moc, ale výživově to splňovalo jakési potravní minimum. Hrách a kroupy, to je hloupý V lidové písni, která vznikla někdy začátkem 19. století, se zpívá: Hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý den, ale vdolky z bílé mouky jenom jednou za týden. Tato písnička popisuje lidovou stravu běžného člověka té doby. Ale ne úplně. V té době se totiž již pekl jako důležitá součást výživy tmavý chléb. Pekl se většinou doma a postupně si na něm dávaly hospodyně víc a víc záležet a stával se jejich vizitkou. A pekařství se jako vážené řemeslo dostávalo na čestné místo řemeslnických cechů. Ovšem na venkově se chléb pekl doma ještě dlouho poté. A někde se peče dodnes. Mlynářství ovšem kvetlo a mlynáři bývali nejbohatšími lidmi z celé vsi. Mleli již i bílou mouku, jak je vidno z písničky, na pečení vdolků a koláčů. Ty ale byly pokrmem výjimečným, svátečním. Bílkoviny získávali předkové většinou z mléka, které bylo důležitou potravinou. Maso jedli jen bohatí, prostí lidé si ho dopřáli jen výjimečně. A-21

23 Texty pro děti A co člověk hypermarketový? Náš život se mění. Příprava pokrmů se postupně stěhuje z kuchyní do továren. To, co se dříve doma vařilo a peklo, nabízejí hypermarkety již připravené. A nutno říci, že v dobré kvalitě a chutném provedení. Platí to i o potravinách ze základny naší pyramidy. Je sice pravda, že kdybychom si zkusili postavit pyramidu z hypermarketového sortimentu, asi by nám často moc nestála, ale brzy by se převrátila díky přeplněným horním patrům uzenin a tučných a sladkých pochoutek. Ale patro nejnižší máme také čím naplnit! Zkusme si někdy s papírem a tužkou projít oddělení pečiva a zapsat všechny druhy, které tam uvidíme. Zjistíme tak, že je možno běžně nakoupit několik desítek druhů tmavého chleba i s přísadami různých semen či vitaminů. Nalezneme také běžný chléb, a ne jeden. Dokonce z různých míst republiky. Velkopekárny se předbíhají a jejich kamiony předjíždějí a ucpávají dálnice ve snaze získat a uspokojit náročného zákazníka, člověka hypermarketového. Běžně si ale také kupujeme chléb arabský či řecký. A co bílého pečiva se nabízí. Jeho obliba je stále vysoká. Český rohlík zatím zřejmě vítězí nad bagetami a ciabattami a vším ostatním. Rohlík a jeho cena jsou dokonce mnohdy reklamními pozvánkami do hypermarketu. Máme také možnost vybrat si z desítek druhů rýže. Když si to tak sečteme, možná že přece jenom zjistíme, že se nám ta naše potravinová pyramida nepřevrhne a že si obiloviny uhájí své čestné místo v její základně. A na nás je, aby tomu bylo tak i v našem jídelníčku. A-22

24 Recepty Ptačí hnízda Počet porcí Přísady Pomůcky 3 1/2 balíčku špaget, sůl, sýr, 3 velká rajčata, olivy hrnec, struhadlo, nůž, prkénko, plech na pečení, talíř Postup přípravy: Nejprve uvařte podle návodu na obalu špagety. Na plech položte nakrájené tenké plátky velkých rajčat a následně na ně pečlivě stočte uvařené těstoviny tak, aby vypadaly jako ptačí hnízda. Tvrdý sýr nastrouhejte na struhadle a hnízda jím posypte. Sýr představuje maltu, která celé hnízdo zpevní. Pak nechte hnízda v troubě na minut zapéct. Na závěr je přendejte na talíř a umístěte do nich ptačí vajíčka z oliv. Barevná stonožka Počet porcí Přísady Pomůcky 4 celozrnná bageta, tavený sýr, tvrdý sýr, šunka, ředkvička, vajíčko, malá cherry rajčata, kapie (různé barvy), kuličky hrášku nebo kukuřice nůž, prkénko, podlouhlý talíř nebo mísa, párátka Postup přípravy: Nejprve nakrájejte celozrnnou bagetu na tenké plátky. Každý plátek natřete taveným sýrem. Pak tato kolečka pěkně poskládejte na podlouhlý talíř tak, aby vypadala jako tělo stonožky. To největší kolečko si nechte jako hlavu. Na hlavu ale můžete použít i jiné ingredience, například rajče či kedlubnu. Dále si nakrájejte na tenké plátky ředkvičku, natvrdo uvařené vejce, okurku nebo sýr a šunku. Dekorace jednotlivých částí těla stonožky z plátků bagety je na vás. Udělejte ji hlavně veselou a barevnou. Na oči můžete použít kuličky hrášku nebo kukuřice a jako tykadla vám postačí párátka. Nakonec nezapomeňte na nohy! Ty jsou pro stonožku nejdůležitější. Uděláte je z plátků různobarevných kapií, které musíte nakrájet na krátké a úzké plátky. Párátka tykadel teď můžete využít pro napichování stonožkových jednohubek. A-23

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_09 Název materiálu: Mlýnské výrobky Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mlýnské výrobky.

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

S JÍDLEM SI ne HRAJEM

S JÍDLEM SI ne HRAJEM Kulinářská soutěž žáků prvního a druhého stupně ZŠ Litoměřice S JÍDLEM SI ne HRAJEM 21. října 2014 Téma soutěže: Zelenina na talíři Soutěž připravilo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s lektorkou Radkou

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_ Y_52_INOVACE_ 2_INOVACE_ZBP1_3764VAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Soutěžící budou zhotovovat své výrobky v časovém limitu celkem 9 hodin, z toho 5 hodin na výrobu jemného

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Od zrníčka ke chlebu. Bc.Eliška Filipová Mateřská škola Chvaletice, okres Pardubice

Od zrníčka ke chlebu. Bc.Eliška Filipová Mateřská škola Chvaletice, okres Pardubice JMÉNO, PŘÍJMENÍ MŠ TÉMA CÍL VÝUKY METODY ČASOVÝ HARMONOGRAM POMŮCKY Bc.Eliška Filipová Mateřská škola Chvaletice, okres Pardubice Od zrníčka ke chlebu - Dítě pochopí a pomocí obrázků popíše a sestaví postup

Více

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25 Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje tvořivě s literárním

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Pomazánka s vejci a olivami

Pomazánka s vejci a olivami Pomazánka s Tofu Uzené tofu Sýr měkký Olivový olej extra virgine Trochu soli Případně jarní cibulku Postup Uzené tofu rozmixujte do hladka s olivovým olejem, až vznikne hladká krémová hmota. Tu smíchejte

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha Diabetická dieta Diabetická dieta je základem léčby diabetu. Stravou lze významně ovlivnit celkový zdravotní stav, zejména glykémii, hmotnost a krevní tuky. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět.

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Trampoty s hláskami u, ú, ů Cíl Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Pomůcky Před hodinou si připravím kartičky se slovy a větami,

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Jak správně jíst v době kojení

Jak správně jíst v době kojení Jak správně jíst v době kojení 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os.

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. mix pečiva typu koláčky, koblihy, croissant Sýrový talíř Šunkový talíř Máslo/džem Bílé, tmavé, cereální pečivo Jogurt Müsli Ovocný salát Káva/čaj Rozlévané Džusy Cenové hladiny

Více

Objednávky Po - Pá nejpozději do 14,00 hod. So do 9,00 hod. Objednávejte na tel.: +420 312 283 235

Objednávky Po - Pá nejpozději do 14,00 hod. So do 9,00 hod. Objednávejte na tel.: +420 312 283 235 91 chléb cvrčovický kulatý 820 Po - So 859 52218 0091 8 min.5 3 92 chléb cvrčovický kulatý 600 Po - So 859 52218 0092 5 min.5 3 101 chléb cvrčovický šiška 820 Po - So 859 52218 0101 4 min.5 3 102 chléb

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

www.zdrava5.cz Tento sešit patří:

www.zdrava5.cz Tento sešit patří: www.zdrava5.cz Kancelář Světové zdravotnické organizace v České a Slovenské republice podporuje projekt Zdravá 5, který je v souladu s Globální strategií pro zdraví, výživu a pohyb. Tento sešit patří:

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538

RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538 RECEPTY K DOMÁCÍ PEKÁRNĚ PCB 538 OBSAH Bílý chléb...3 Chléb s ořechy a rozinkami...3 Chléb s mákem...3 Hrubý bílý chléb...4 Francouzský bílý chléb...4 Italský bílý chléb...4 Ovesný chléb...5 Chléb z podmáslí...5

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Ukázka vypravování. O jakou ukázku se jedná? Kdo je autorem této pohádky?

Ukázka vypravování. O jakou ukázku se jedná? Kdo je autorem této pohádky? Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_09 Název materiálu: Vypravování Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace seznamuje žáky se slohovým útvarem vypravování, popisuje

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Přílohy pro učitele. Matematika 1. stupeň - přílohy

Přílohy pro učitele. Matematika 1. stupeň - přílohy ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Zdravý životní styl Termín konání: 18. 6. 19. 6. 2009 Časová dotace: projekt dvoudenní Počet zapojených žáků: celoškolní projekt Zapojení učitelé: celý učitelský sbor Faktografie:Na

Více