A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ"

Transkript

1 A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ A Getreide, Backwaren, Nudeln und Reis Praxis für I. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty na další aktivity Texty pro děti Recepty

2 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 1 Síť Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Rozvoj vědomostí, slovní zásoby a vybavovací schopnosti. Zdokonalení postřehu, paměti, využití znalostí a upevňování chování v kolektivu. Žákům I. stupně ZŠ, danou aktivitu lze přizpůsobit zvolením tématu různým věkovým skupinám a individuálním odlišnostem kolektivu. 45 minut (čas lze měnit podle toho, jak bude aktivita dál využita, resp. bude-li mapovací, motivační, nebo určená k opakování učiva). Samostatná práce všech žáků, na niž může navazovat skupinová aktivita. Forma tzv. brainstormingu. klubko barevného provázku nebo vlny (dostatečně velké) archy balicího papíru (nebo flipchartová tabule) fixy Na následující hodinu: psací potřeby papíry formátu A4, bílé i barevné Popis námětu: Připravte si všechny pomůcky a vysvětlete žákům metodu tzv. brainstormingu. Pro tuto aktivitu je dále vhodné připravit třídu tak, aby na sebe všichni žáci viděli (například rozestavět židle do kruhu). Sdělte žákům princip hry. Nechte žáky, aby si mezi sebou házeli namotaný provázek s tím, že se každému dostane do ruky nejméně jednou, a v kolektivu se tak všichni vystřídají. První žák, kterému klubko předáte, má za úkol říci slovo, jež ho napadne bezprostředně s tématem Obilniny. Podrží konec provázku a hodí klubko spolužákovi. Ten vysloví pojem buď související s předchozím, nebo zcela samostatný, ale odvíjející se od hlavního tématu. Podrží v ruce svoji část provázku a hodí klubíčko dalšímu spolužákovi. Takto aktivita pokračuje, dokud se každý nevyjádří. Mezi žáky postupně vzniká síť z provázku, ale i ze slov, která jsou zároveň plynule zapisována na archy balicího papíru. Nakonec, zvednou-li všichni ruce s provázkem nad hlavu, ukáže se celá síť symbolizující vzájemnou souvislost všech pojmů. Výtvor položí žáci na zem, aby bylo možné provázek namotat zpět, ale lze vyzkoušet i zpětné házení klubka, kdy jej navinují sami žáci. Následně aktivitu zhodnoťte, vysvětlete pojmy, které byly dětem nejasné, a sdělte postup práce v následujících hodinách. Žáci popíší své pocity, a zhodnotí aktivitu svými slovy (jak se jim společná práce líbila, jak se cítili, když byli součástí sítě, co pro ně byl problém,... ). A-1

3 Náměty na skupinové úkoly Aktivitu Síť lze využít různými způsoby: 1/ Jako mapující, co žáci o daném tématu již vědí (čistě házení klubíčka mezi jednotlivci v krátkém časovém limitu). Aktivita je informačně přínosná zejména pro pedagoga. Závěrem se pouze slovně zhodnotí práce žáků a je jim sděleno, že následující hodiny se budou aktualizovaným tématem zabývat. Pojmy, kterým žáci nerozuměli a na něž se ptali, mohou být hned vysvětleny. (Tato varianta je vhodná pro nižší ročníky I. stupně.) 2/ Síť může být i motivační prostředek, na který následující hodina naváže tak, že během ní vyberete některá slova, jež souvisejí s tématem (buď podle počtu skupin, nebo jedno slovo pro všechny). Třídu rozdělíte do skupin, z nichž každá má jinou barvu papíru, a tým poté napíše vše, co o daném pojmu ví. Výsledek společné práce po uplynutí časového limitu prezentují zvolení mluvčí. Vzniklé plakátky se vyvěsí například na nástěnku. Závěrem zhodnoťte práci skupin a případně doplňte další informace k tématu. (Tato forma je vhodná pro IV. a V. ročník prvního stupně.) 3/ Síť může také žákům poskytnout příležitost zopakovat si a upevnit vše, co se k danému tématu již naučili. Všichni sedí v kruhu, aby na sebe viděli, a házejí si klubíčko. Každý přidrží kus provázku, řekne slovo a přehraje na spolužáka. Celá aktivita by měla proběhnout rychle, žáci by měli používat především nová slova, tedy ta, jež při síti dříve hrané v rámci motivačního kola nepoužívali. Zvolte tentokrát raději i konkrétnější témata (ne již tak obecná jako Obilniny ), např. Cereální pečivo, Vláknina, Zpracování obilnin, Tmavé pečivo aj. A-2

4 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 2 Pexeso Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Podpora zrakové paměti, rozvoj kreativního myšlení. Osvojení vědomostí formou hry v kolektivu, a tedy posílení týmové spolupráce. Žákům I. stupně (III. V. třída). 2 vyučovací hodiny Žáci pracují ve skupinách. K řešení problémového úkolu jsou dále užívány formy řízeného rozhovoru a diskuze. zobrazení výživové pyramidy tvrdší papír (čtvrtky) nůžky, pravítko výtvarné potřeby a fixy malá obálka pro každou skupinu Popis námětu: 1. hodina Upozorněte předem žáky, aby si přinesli výtvarné potřeby (žáci ve III. V. třídách i nůžky a pravítko). Žáci mají za úkol vytvořit pexeso na téma Obiloviny. Rozdělte je do skupin, ve kterých z přidělených čtvrtek vystřihají kartičky o rozměrech 5 x 5 cm (každý by měl mít 2 nebo 4 kartičky, záleží na celkovém počtu žáků). V I. a ve II. třídě rozdejte raději již kartičky hotové (opět 2 či 4 každému). Nyní proběhne desetiminutová diskuze ve skupinách, během níž žáci vymyslí co nejvíce věcí vztahujících se k tématu Obiloviny (jaké znají druhy, které výrobky ochutnali apod.). Průběžně kontrolujte, zda pochopili zadání, a spějí tedy k nějakým výsledkům. Po ukončení diskuze si žáci ve skupinách ze zmíněných pojmů vyberou ty důležité a rozdělí si náměty, které následně, během deseti minut, nakreslí na své kartičky. Každý obrázek se samozřejmě musí opakovat právě na dvou kartičkách. Nyní veďte se žáky alespoň 20minutový řízený rozhovor o obilovinách. Tato aktivita by měla vést k vzájemné debatě všech žáků o tom, co nakreslili, proč, jaké znají výrobky z obilnin, co je pro dané skupiny charakteristické, jak se zpracovávají v kuchyni atd. Využijte pro ilustraci i výživovou pyramidu, kde názorně umístění obilovin vysvětlíte. Každá skupina dostane malou obálku, již označí vlastním, vymyšleným názvem souvisejícím s obilninami, vloží do ní své pexeso a obálku odevzdá. Závěrem zhodnoťte práci skupin a dejte prostor i žákům, aby reagovali na svoji vzájemnou spolupráci. Motivujte je poté na další hodinu, kdy si konečně zahrají vytvořené pexeso. A-3

5 Náměty na skupinové úkoly 2. hodina Úvodem zopakujte téma minulé hodiny. Žáci opět vytvoří stejná družstva a obdrží obálky se svým pexesem. Jako při tradiční hře se kartičky zamíchají, položí rubem vzhůru a hledají se stejné dvojice obrázků. Konec hry oznámí skupina zvednutím ruky. Vzhledem k tomu, že v obálkách není karet mnoho, po směru hodinových ručiček si družstva svá pexesa vymění a hrají nové kolo. Sledujte čas práce, během níž by se měly všechny obálky vystřídat u každého týmu. Časový limit je 30 minut. Závěrem uspořádejte diskuzi (jak se žákům pracovalo, co jim činilo problémy, zda poznávali obrázky na kartičkách a rozuměli jim, co zajímavého tam bylo nakresleno, ). Všechny nejasnosti dětem vysvětlete. Nechte nakonec žáky ještě zvolit skupinu, které se pexeso nejvíce povedlo. (Obálky si ponechte, můžete obrázky použít v dalších hodinách jako pomůcku pro navození daného tématu nebo na opakování látky.) A-4

6 Náměty na skupinové úkoly Didaktický námět č. 3 Tlumočník Cíl Komu je aktivita určena Časová náročnost Forma a metoda Pomůcky Podpora skupinové spolupráce. Rozšíření slovní zásoby a rozvoj kreativity. Žákům I. stupně (IV. a V. třída). 1 vyučovací hodina Žáci řeší ve skupinách problémový úkol. Pro každou skupinu: 1 tvrdší papír (čtvrtka) formátu A3 5 kartiček s nadepsanými pojmy slovník fixy Popis námětu: Před hodinou je nutné provést následující přípravu: Vysvětlete žákům nadcházející aktivitu a rozdělte je do skupin, z nichž každá dostane vlastní čtvrtku, slovník a fixy. Na přední lavici rozložte balíčky o pěti kartách a nechte zástupce vyslané ze všech družstev, aby si jeden z nich vybrali. (Skupiny pracují s odlišnými pojmy.) Každá skupina si zvolí svého zapisovatele, který na čtvrtku opíše slovo z kartičky. Ostatní výraz pomocí slovníku přeloží a nechají jej napsat vedle původního českého. Poté tým vymyslí jednoduchou větu, kde bude možné pojem použít a kterou zapisovatel přidá pod slovo. Všichni ji opět zkusí přeložit do cizí řeči a svůj pokus také připíší. Postup se zopakuje u všech pěti karet, přičemž jsou žáci omezeni časovým limitem dvaceti minut. Kontrolujte průběžně pravopis napsaných i přeložených vět. Následně nechte žáky přečíst slova, která měli přeložit, a věty, které napsali. V závěru hodiny položí všechna družstva na přední lavici kartičky rubem nahoru, promíchají je a zástupci vysílaní jednotlivými skupinami otočí vždy 2 z nich. Skupina se pokusí přeložit odkryté pojmy, a pokud neuspěje, mohou jí pomoci ostatní družstva. Jde o postup, který prověří práci žáků v hodině a přínos celé aktivity. A protože to není klasické zkoušení, neúspěch se nehodnotí negativně, naopak je signálem ke zopakování látky. Družstva mohou následně své plakátky vyvěsit ve třídě. Pojmy na kartičky téma Obiloviny Pečivo, chléb, rohlíky, celozrnná mouka, hladká mouka, knedlíky, koláče, cukrářské výrobky, celozrnné pečivo, tmavé pečivo, vánočka apod. A-5

7 Přehled individuálních úkolů Číslo Název Určeno pro Časová náročnost Poznámka 1 Farmářovy obiloviny I. III. třídu minut Jistě víte, že obiloviny rostou na polích. Dokázali byste farmářovi pomoci je správně rozpoznat? 2 Zdravé a nezdravé pečivo I. IV. třídu minut Pojmenujte různé pekařské výrobky. 3 Od zrna k chlebu II. IV. třídu minut Cesta chlebu na váš stůl není vůbec krátká. Když ji ale správně odhadnete, získáte tajenku. 4 Popletené věty II. III. třídu 10 minut Někdo toho tady hodně popletl. Dokážete přepsat věty tak, aby byly správně? 5 Ach, ta mouka II. III. třídu minut Není mouka jako mouka. Zkuste spolu s Petrem poznat, který sáček skrývá tu správnou mouku. 6 Druhy těstovin II. V. třídu 10 minut Těstoviny k nám sice přišly z Itálie, ale mají už i svá česká jména. Znáte je? 7 Návštěva u pekaře IV. V. třídu 15 minut U pekaře Moučky mají spoustu laskomin. Katka zde má nakoupit pro maminku. Kolik jí to bude stát? 8 Pohádka IV. V. třídu minut V pohádce se potkají vrabčáci a zrnka obilí. Jednotlivé části se ale přeházely. Zkusíte pohádku seřadit od začátku do konce? 9 Těstovinová matematika V. třídu 15 minut S jednoduchými počty vám vyjde i tajenka. 10 Těstoviny naopak II. V. třídu 15 minut Těstoviny mají nejrůznější tvary. Představte si, jak by vypadaly třeba hranaté špagety. 11 Zrno a celozrnná mouka II. V. třídu 15 minut Mouka se vyrábí z obilných zrnek. Víte, jak takové zrno vypadá? A-6

8 Úkol č. 1 Farmářovy obiloviny Byl jednou jeden farmář, který celý život pěstoval na svém hospodářství tři druhy obilovin: kukuřici, pšenici a rýži. Jednoho dne však zjistil, že už je příliš starý na to, aby mohl pracovat sám, a proto u sebe zaměstnal pomocníka. Když se mu však farmář snažil vysvětlit, která obilovina je která, zjistil, že už to sám nedokáže rozeznat. Uměli byste farmářovi s jeho problémem pomoci? Zkuste spojit obrázky se správnými názvy. A-7

9 Úkol č. 2 Zdravé a nezdravé pečivo Maminka poslala Terezku do pekárny nakoupit zdravé pečivo. A protože už je Terezka docela velká slečna, styděla se maminky zeptat, které pečivo zdravé je a které není. Když potom přišla do pekárny, viděla těchto dvanáct druhů pečiva a začala přemýšlet, co by měla koupit. Uměli byste jí poradit? Zamyslete se nad tím, které pečivo je pro nás zdravé a které naopak našemu zdraví škodí. U zdravých výrobků nakreslete symbol a u těch méně zdravých tento symbol. Pomůcka pro nejmenší: V obrázku jsou schovány tyto druhy pečiva: buchty, rohlík, celozrnný rohlík, dort, koláč, cereální bageta, celozrnný chléb, houska, kukuřičný chlebíček a kobliha, slunečnicový chléb, laskonky. Otázky nakonec: a) Z kolika druhů zdravého pečiva si mohla Terezka vybírat? Z kusů. b) Kolik druhů nezdravého pečiva prodávali v pekařství? kusů. c) Jaký je tvůj nejoblíbenější pekařský výrobek? d) Které další zdravé či méně zdravé pekařské výrobky znáš? Zdravé: Méně zdravé: A-8

10 Úkol č. 3 Od zrna ke chlebu Než se chléb dostane až na náš stůl, musí se vykonat spousta práce. Víte, co všechno je nutné udělat, než si pochutnáte na čerstvém, křupavém krajíci? Ke každému pytli napište číslici od 1 do 10 podle toho, jak by měly jít úkoly při výrobě chleba správně za sebou. Poté napište podle čísel, která jste pytlům přiřadili, písmenka postupně na dolní řádek a přečtěte si tajenku. A-9

11 Úkol č. 4 Popletené věty Přečtěte si pozorně tyto věty. Brzy zjistíte, že tady zřejmě řádil nějaký šotek a nadělal ve větách spousty chyb. Zkuste je najít a opravit. A-10

12 Úkol č. 5 Ach, ta mouka Petr pozval své kamarády na odpolední piknik. Rozhodl se, že je překvapí a něco dobrého jim upeče. V kuchyni pečlivě připravil vše, co je na kuchtění potřeba, ale když začal hledat mouku, zjistil, že maminka ji má nasypanou v sáčcích, které nejsou označeny. Mezi základní druhy mouky patří mouka hrubá, polohrubá, hladká a také se stále častěji setkáváme s moukou celozrnnou. Zkuste Petrovi pomoci zjistit, který sáček obsahuje jaký druh mouky a správný název mouky na něj doplňte. Tato mouka se nejvíce hodí pro vaření. Je jemná a hebká. Používá se například na palačinky, na vánoční cukroví nebo na obalování řízků. Tento druh mouky je jemnější. Vypadá, jako by vznikla smícháním hrubé a hladké mouky. Je vhodná na koláče, pečivo a dorty. Tato mouka vzniká semletím celého obilného zrna. Je zabarvená dohněda, ale používá se stejně jako mouka bílá. Poslední mouka není vůbec jemná a jsou v ní drobounká zrníčka. Používá se například na knedlíky A-11

13 Úkol č. 6 Druhy těstovin Těstoviny jsou oblíbené po celém světě. Mají množství nejpestřejších velikostí a tvarů. Těsto se při jejich přípravě formuje do různých podob, z nichž některé mají své původní italské názvy, ale jiné druhy už u nás zcela zdomácněly. Poznáte podle obrázku, jak se v Česku říká některým druhům těstovin? Doplňte české názvy do tabulky vedle italských, které zde jsou pro zajímavost také napsány. Dokázali byste původní italské názvy vyslovit? A-12

14 Úkol č. 7 Návštěva u pekaře Katka ráda navštěvuje malé pekařství v centru svého města. Z krámku vždy vychází krásná vůně, které nemůže odolat. A tak je šťastná, že ji maminka dnes poslala na velký nákup, protože čekají na zítřek doma velkou návštěvu. Katka má pro všechny koupit dostatek pečiva. Ve výloze pekařství si všimla ceníku jednotlivých výrobků, které pan pekař Moučka prodává. Jelikož Katka dostala od maminky seznam všech věcí, které zde má nakoupit, můžete jí pomoci spočítat, kolik v pekařství za nákup nakonec zaplatí. A-13

15 Úkol č. 8 Pohádka o dvou vrabcích a zrnech obilí Máte rádi pohádky? Teď vám jednu hezkou přinášíme. Má však malou chybu, jednotlivé její části jsou totiž přeházené. Zkuste odstavce s textem pohádky správně seřadit a do kroužků vlevo napište čísla, která jim přiřadíte. O to se postaráme my, řekla samička. Kromě toho slyší lidé skoro denně, jak zdravé a dobré obilniny jsou. Toho sis ještě nevšiml? Ne, je mi líto! Ale máte pravdu. Promluvím si s pekaři, kteří ode mě berou mouku. Řeknu jim, že ode dneška melu pouze celá zrna. Mouka bude pak mimořádně dobrá, a hlavně zdravá. Vrabčáci milí, já vám děkuji. Mlynář vstává, otvírá okno a nechává oba vyletět ven. Vrabci se smutně dívají na zrnka obilí, která se chvěji zimou, a přemýšlejí, jak by jim mohli pomoci. Najednou se rozzářil obličej vrabčí samičky. Čimčarára čim, volá. Už vím. Poletíme k mlynářovi do mlýna a povíme mu o jejich starostech. Oba vrabci rychle vzlétnou a letí ke mlýnu. Vletí do něj malým oknem a vidí, jak mlynář sedí na pytli zrní a odpočívá po práci. Milý mlynáři, začne samička, musíme s tebou mluvit o zrnkách obilí. Když mlynář uslyšel neznámý, cizí hlas, leknutím spadnul z pytle. Milý mlynáři, musíme s tebou mluvit o zrnkách obilí, volá znovu samička. Oba vrabci třepetají křídly před mlynářovým obličejem a najednou mohou mluvit jako lidé. Mlynář se diví, jak je to možné. Vrabčáci ale mlynářovi vysvětlují, že mohou mluvit vždy, když jsou lidé, zvířata, rostliny, voda nebo vzduch v nouzi. To aby mohli rychle pomoci. Mlynář není schopen slova. Pomalu a rozvážně vstane a posadí se zpátky na pytel obilí. Pak se obrátí k vrabcům: Teď mi řekněte, co máte na srdci. Vrabci horlivě vyprávějí o smutných a zmrzlých zrnkách bez kabátků. Co mám dělat? Jak vám můžu pomoci? ptá se mlynář plný soucitu. Poslouchej, odpoví sameček vrabce. Víš přece, že zrní s kabátkem je mnohem šťastnější než to roztrhané. Mimoto jsou zrna se slupkou pro dospělé a pro děti mnohem zdravější. My vrabci si také nejvíce pochutnáme na celých zrnech. Mlynář se zamyslí a povídá: Vlastně máte pravdu! Určitě by je měli jíst i lidé. Už nebudu dělat jen bílou mouku z očištěných zrn bez slupky. Od teď budu vyrábět mouku ze zrn celých. Doufám, že si na ni lidé zvyknou a budou ji kupovat. Bude vypadat jinak než naše bílá mouka. Bude tmavší, nahnědlá, protože se mele z jader i ze slupek. Pro naše zdraví bude ale daleko prospěšnější. Párek vrabců rychle zalétl zpátky k velkému kameni, kde už zrnka netrpělivě čekala. Vrabci vyprávěli, jak se dohodli s mlynářem. To jsou dobré zprávy, to musíme oslavit! volala zrnka plná radosti. Když se zrnka konečně uklidnila, samička promluvila důležitým hlasem: Zrnka, chcete vidět, co z vás lidé všechno dělají? Existují lidé, kteří připravují ty nejchutnější věci k jídlu z obilovin. Například ráno si skoro každé dítě sype do hlubokých talířů nebo misek slisovaná celá zrníčka. Víte, co to je? To jsou přece naši příbuzní, to jsou ovesné vločky! volala zrnka nadšeně. Ale co s nimi děti dělají? ptala se dál zrna nechápavě. Děti si připravují müsli, řekla samička. Na ovesné vločky si nalijí mléko a vše zamíchají s čerstvým, jemně nasekaným ovocem. A některé maminky pečou dokonce z tmavé mouky chutné hnědé bochánky. Tomu lidé říkají celozrnný chléb. Ten je přece upečený z nás! volala zrnka pyšně a měla radost. Zrnka si uvědomila, jak jsou lidem prospěšná. Rychle se chtěla vrátit k mlynáři, kterého se již nemusela bát. Mlynář slíbil, že už bude mlít mouku jen z celých zrn, aby lidem dobře prospěla. Děkujeme vám za pomoc, milí vrabci, řekla zrna přešťastně a už už pospíchala zpátky do mlýna. A-14

16 Úkol č. 8 Pohádka o dvou vrabcích a zrnech obilí pokračování Je podzim. Ulicemi malého města fouká vítr a sráží listí ze stromů. Na jedné větvi se houpou dva vrabci. Najednou se ozve praskot. Větev, na které vrabci seděli, se ulomila a padá k zemi. Vrabci se leknou a letí daleko pryč. Doletí až na kraj města a teprve tam si dopřejí přestávku na odpočinek. Dosednou na starý kmen stromu a v tom se ozve: Pomoc, pomoc, pomoc! Vrabci se rozhlížejí, kdopak to tady křičí, a zvědavě doskáčou k velkému kameni, odkud se volání ozývá. Za kamenem vidí několik obilných zrnek, která vypadají docela potrhaně a třesou se zimou. Prosím, nezobejte nás! volají vyděšeně zrnka. Máme veliké starosti, musíte nám pomoc. Támhle naproti, jak teče ten velký potok, stojí starý mlýn. V tom mlýně bydlí mlynář. Podívejte se, co s námi udělal. Náš pěkný hřejivý kabát naše slupka je roztrhaný a plný děr. Mlynář nás chtěl vlastně rozdrtit celá, ale k tomu naštěstí nedošlo. V poslední minutě jsme se zachránila dírou v mlýnském kameni. A proto vypadáme tak strašně a bídně a nakonec tady zmrzneme. Klíč: O tom, jestli jsou jednotlivé části pohádky seřazeny správně, se můžete přesvědčit pomocí dalšího úkolu. Najděte podle následujících popisů a instrukcí v jednotlivých částech pohádky 5 slov, ze kterých vytvoříte větu. Nejdůležitější část obilí pro naši konzumaci dvě slova (podstatné a přídavné jméno), najdete je v 7. řádku první části. Místo, kde pracuje mlynář slovo se nachází ve druhé části pohádky. Proces, kterým se mění obilí na jemný prášek sloveso se nachází na 18. řádku třetí části pohádky. Jemný bílý prášek, ze kterého se dělá chleba slovo se nachází ve čtvrté části pohádky. Která slova jste našli? Pokuste se z nich sestavit větu, která dává smysl.... Pramen: AID: Moderne Ernährungsmärchen, sešit 1204, 1992, volný překlad, zkráceno a upraveno. A-15

17 Úkol č. 9 Těstovinová matematika Víte, odkud k nám přišly těstoviny? Odpověď najdete v tomto úkolu. Na obrázku jsou písmenka vytvořená z různých druhů a z různého počtu těstovin. Vaším úkolem je nejprve vyřešit všechny matematické příklady v tabulce a potom spočítat, z kolika kousků těstovin je složeno každé písmenko. Nakonec jednotlivá písmenka seřaďte tak, aby počet těstovin byl shodný s výsledkem příkladu. Pokud budete postupovat zcela správně, získáte slovo, jež vám prozradí odpověď na úvodní otázku. A-16

18 Úkol č. 10 Těstoviny naopak Těstoviny mají různé tvary, velikosti, barvy i další vlastnosti. Je jich skutečně velké množství. Zkuste nyní k jednotlivým vlastnostem, které těstoviny mohou mít, vymyslet vlastnosti opačného významu. Do třetího sloupečku pak napište těstovinu, jež má jednu z uvedených vlastností. A-17

19 Úkol č. 11 Zrno a celozrnná mouka Zrno obilí se skládá ze tří základních částí. Z obalu, jádra a klíčku. Pokuste se doplnit k popisům jednotlivých částí zrna správná čísla. Víte, proč je zrno se slupkou zdravější než to oloupané? Zkuste doplnit toto tvrzení: Obilí se slupkou je pro naše tělo hodnotnější, protože obsahuje zdravé látky. Jsou to: m _ í l, v y a _ l _ a. Věděli byste, jaký je rozdíl mezi bílou a celozrnnou moukou? Poznáte, jaká z nich je pro nás zdravější? Přečtěte si oba pytle a vybarvěte ten, ve kterém je správné tvrzení. A: Bílá mouka je hodnotnější než celozrnná! Bílá mouka je hebká a jemná a má hezkou bílou barvu. Celozrnná je nezdravá, protože obsahuje nečistoty a slupky ze zrn. B: Celozrnná mouka je hodnotnější než bílá! Celozrnná mouka se mele z celých zrn, která obsahují mnoho látek prospívajících našemu zdraví (jsou to vitaminy, minerální látky a hrubá vláknina). A-18

20 Řešení: Úkol č. 1 Talíře: rýže kukuřice pšenice Rostliny: pšenice rýže kukuřice Úkol č. 2 a) Z 5 kusů. b) 7 kusů. d) Zdravé pečivo: např. kornšpic nebo sójový rohlík. Nezdravé: zákusky, linecké koláčky, perník. Úkol č. 3 Dobrou chuť! Úkol č. 4 A. V zemi klíčí obilí/osivo. B. Kombajn seče obilí. C. Mlynář dělá ze zrna mouku./pekař dělá z mouky těsto. D. Mouka se sype do pytlů./mlynář sype mouku do pytlů. E. Pekař dělá z mouky chleba/pečivo. F. Obilí se sklízí v létě. G. Chléb se peče z mouky, vody, droždí a soli. Úkol č hladká, 2. polohrubá, 3. celozrnná, 4. hrubá Úkol č vřetena, vrtulky, spirálky, 2. motýlci, mašličky, 3. mušličky, 4. špagety, 5. kolínka Úkol č. 7 a) 10,- Kč, b) 20,- Kč, c) 22,- Kč, d) 36,- Kč, e) 32,- Kč, f) 22,50 Kč, g) 142,50 Kč Úkol č. 8 Správné pořadí je: obilná zrnka, mlýn, mlít, mouka Ve mlýně se z obilných zrnek mele mouka. Úkol č. 9 Itálie 4, 6, 9, 8, 5, 10 Úkol č krátké, 2. úzké, 3. bezvaječné, 4. rovné, 5. hrubé, 6. malé, 7. prázdné Úkol č klíček, 2. jádro, 3. obal Obilí se slupkou je pro naše tělo hodnotnější, protože obsahuje zdravé látky. Jsou to minerální látky, vitaminy a vláknina. B. Celozrnná mouka je hodnotnější než bílá! A-19

21 Náměty na další aktivity Námět pro cizí jazyk Žáci si připraví ve dvojicích vyprávění (prezentaci) na zadané téma: Výrobky z obilnin, Pěstování obilnin, Zdravý jídelníček Lze volit i jiná témata a spojit danou problematiku s výchovou ke zdraví. Čas na přípravu prezentace musí být dostatečný, nejméně týden. Dvojice by měly připravit poutavou prezentaci, obohacenou o ukázky obrázků, publikací apod. A-20

22 Texty pro děti Chléb a hry Chléb a hry byl základní postulát, dnes bychom asi řekli politický předvolební slogan, římských císařů, který měl zajistit spokojenost občanů a tím i bezproblémové vládnutí. Jinými slovy, dejte lidem jídlo a zábavu a budou spokojeni. Chléb byl symbolem veškerého jídla. To se ovšem opakovalo stále znovu a znovu. Heslem mnoha protestů proti špatné vládě s nepříjemnou vidinou chudnutí bylo Dejte nám chleba. S určitou nadsázkou by se dalo říci, že základna potravinové pyramidy mnohdy rozhodovala o bytí a nebytí vládců a určovala běh dějin. Obilniny a luštěniny jsou ale známy mnohem déle. Objevily se v mladší době kamenné, která je kolébkou zemědělství. Lidé se množili a sběr semen a lov divokých zvířat již na jejich obživu nestačil. Začali proto traviny kultivovat a brzy vypěstovali obilí. Ke chlebu ovšem vedla ještě dlouhá cesta. Obilí a luštěniny ale tvořily hlavní součást stravy celá tisíciletí, aniž by strávníci četli naše výživová doporučení a studovali potravinovou pyramidu. Že by nakonec tu pyramidu odborníci na výživu nevymysleli, ale jen ji prostě opsali od předků? Chléb se ovšem ještě dlouho nepekl, protože jeho příprava byla poměrně náročná. Obiloviny a luštěniny se většinou připravovaly jako různé kaše. Z hlediska chuťového to asi nebylo nic moc, ale výživově to splňovalo jakési potravní minimum. Hrách a kroupy, to je hloupý V lidové písni, která vznikla někdy začátkem 19. století, se zpívá: Hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý den, ale vdolky z bílé mouky jenom jednou za týden. Tato písnička popisuje lidovou stravu běžného člověka té doby. Ale ne úplně. V té době se totiž již pekl jako důležitá součást výživy tmavý chléb. Pekl se většinou doma a postupně si na něm dávaly hospodyně víc a víc záležet a stával se jejich vizitkou. A pekařství se jako vážené řemeslo dostávalo na čestné místo řemeslnických cechů. Ovšem na venkově se chléb pekl doma ještě dlouho poté. A někde se peče dodnes. Mlynářství ovšem kvetlo a mlynáři bývali nejbohatšími lidmi z celé vsi. Mleli již i bílou mouku, jak je vidno z písničky, na pečení vdolků a koláčů. Ty ale byly pokrmem výjimečným, svátečním. Bílkoviny získávali předkové většinou z mléka, které bylo důležitou potravinou. Maso jedli jen bohatí, prostí lidé si ho dopřáli jen výjimečně. A-21

23 Texty pro děti A co člověk hypermarketový? Náš život se mění. Příprava pokrmů se postupně stěhuje z kuchyní do továren. To, co se dříve doma vařilo a peklo, nabízejí hypermarkety již připravené. A nutno říci, že v dobré kvalitě a chutném provedení. Platí to i o potravinách ze základny naší pyramidy. Je sice pravda, že kdybychom si zkusili postavit pyramidu z hypermarketového sortimentu, asi by nám často moc nestála, ale brzy by se převrátila díky přeplněným horním patrům uzenin a tučných a sladkých pochoutek. Ale patro nejnižší máme také čím naplnit! Zkusme si někdy s papírem a tužkou projít oddělení pečiva a zapsat všechny druhy, které tam uvidíme. Zjistíme tak, že je možno běžně nakoupit několik desítek druhů tmavého chleba i s přísadami různých semen či vitaminů. Nalezneme také běžný chléb, a ne jeden. Dokonce z různých míst republiky. Velkopekárny se předbíhají a jejich kamiony předjíždějí a ucpávají dálnice ve snaze získat a uspokojit náročného zákazníka, člověka hypermarketového. Běžně si ale také kupujeme chléb arabský či řecký. A co bílého pečiva se nabízí. Jeho obliba je stále vysoká. Český rohlík zatím zřejmě vítězí nad bagetami a ciabattami a vším ostatním. Rohlík a jeho cena jsou dokonce mnohdy reklamními pozvánkami do hypermarketu. Máme také možnost vybrat si z desítek druhů rýže. Když si to tak sečteme, možná že přece jenom zjistíme, že se nám ta naše potravinová pyramida nepřevrhne a že si obiloviny uhájí své čestné místo v její základně. A na nás je, aby tomu bylo tak i v našem jídelníčku. A-22

24 Recepty Ptačí hnízda Počet porcí Přísady Pomůcky 3 1/2 balíčku špaget, sůl, sýr, 3 velká rajčata, olivy hrnec, struhadlo, nůž, prkénko, plech na pečení, talíř Postup přípravy: Nejprve uvařte podle návodu na obalu špagety. Na plech položte nakrájené tenké plátky velkých rajčat a následně na ně pečlivě stočte uvařené těstoviny tak, aby vypadaly jako ptačí hnízda. Tvrdý sýr nastrouhejte na struhadle a hnízda jím posypte. Sýr představuje maltu, která celé hnízdo zpevní. Pak nechte hnízda v troubě na minut zapéct. Na závěr je přendejte na talíř a umístěte do nich ptačí vajíčka z oliv. Barevná stonožka Počet porcí Přísady Pomůcky 4 celozrnná bageta, tavený sýr, tvrdý sýr, šunka, ředkvička, vajíčko, malá cherry rajčata, kapie (různé barvy), kuličky hrášku nebo kukuřice nůž, prkénko, podlouhlý talíř nebo mísa, párátka Postup přípravy: Nejprve nakrájejte celozrnnou bagetu na tenké plátky. Každý plátek natřete taveným sýrem. Pak tato kolečka pěkně poskládejte na podlouhlý talíř tak, aby vypadala jako tělo stonožky. To největší kolečko si nechte jako hlavu. Na hlavu ale můžete použít i jiné ingredience, například rajče či kedlubnu. Dále si nakrájejte na tenké plátky ředkvičku, natvrdo uvařené vejce, okurku nebo sýr a šunku. Dekorace jednotlivých částí těla stonožky z plátků bagety je na vás. Udělejte ji hlavně veselou a barevnou. Na oči můžete použít kuličky hrášku nebo kukuřice a jako tykadla vám postačí párátka. Nakonec nezapomeňte na nohy! Ty jsou pro stonožku nejdůležitější. Uděláte je z plátků různobarevných kapií, které musíte nakrájet na krátké a úzké plátky. Párátka tykadel teď můžete využít pro napichování stonožkových jednohubek. A-23

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2. Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta TÉMA: PYRAMIDA ZDRAVÉ VÝŽIVY

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2. Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta TÉMA: PYRAMIDA ZDRAVÉ VÝŽIVY Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2 TÉMA: PYRAMIDA ZDRAVÉ VÝŽIVY Vypracovala : Sylva Ježová UČO 174127 ZS1MK_RZT2 Akadem. rok 2009/10

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

2

2 1 2 3 4 5 6 7 - sušenek existuje řada odlišných typů: sušenky vypichované = z rozváleného plátu těsta se vykrajují odpovídající tvary obsah tuku v rozmezí 0 až 20 % (na hmotnost mouky) na chuť jsou vždy

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_09 Název materiálu: Mlýnské výrobky Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mlýnské výrobky.

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Přesnídávka Chléb se žervé, okurka, mléko (A: 01,07) Polévka Slepičí s nudlemi (A: 01a,03,09) Oběd Zapečené těstoviny s vepřovým masem, červená řepa, čaj (A: 01a,03,07) Svačina Rohlík

Více

ZDRAVÁ VÝŢIVA pracovní list

ZDRAVÁ VÝŢIVA pracovní list ZDRAVÁ VÝŢIVA pracovní list Anotace Tento pracovní list s názvem Zdravá výţiva obsahuje několik cvičení, která zábavnou formou upozorňují ţáky na rozlišování zdravých a nezdravých potravin. Ţáci doplňují

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis)

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) 2 Příloha č. 1: Seznam všech respondentů a jejich základních charakteristik (tabulka) Jméno

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..26 do..26 Středa 1.6.26 Čtvrtek 2.6.26 Pátek 3.6.26 Kaiserka, Máslo, Džem, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,,,,) drůbková jemná s nudlemi (A:,,,)

Více

VY_32_INOVACE_PRV4_16_07. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NA LOUCE - TRÁVY

VY_32_INOVACE_PRV4_16_07. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NA LOUCE - TRÁVY VY_32_INOVACE_PRV4_16_07 Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NA LOUCE - TRÁVY VY_32_INOVACE_PRV3_16_07 Anotace: materiál obsahuje 2 listy anotace, 2 listy prezentace, 1 list

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

Kolik denně sníte syrové stravy( ovoce, zelenina, semena, ořechy..)? Nic Méně než 1/3 1/3

Kolik denně sníte syrové stravy( ovoce, zelenina, semena, ořechy..)? Nic Méně než 1/3 1/3 PŘÍLOHA 1 Anketa pro užší výběr probandek Myslíte si, že se stravujete racionálně? Jíte každý den ovoce a zeleninu? Kolik denně sníte syrové stravy( ovoce, zelenina, semena, ořechy..)? Nic Méně než 1/3

Více

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky DIAMANT žáci, učitelé 15 30 min. 8 a více barevné lepící papírky, propisky, nebo připravené karty s výroky, flipchart/tabule Seřazení témat, kterými se parlament může zabývat podle priorit, jaké jim žáci

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV Na konci listopadu 2014 byl mezi strávníky ZŠ Kovářov distribuován dotazník, jehož cílem bylo zjistit jejich názory na kvalitu současného stravování

Více

Proč jíst celozrnné obiloviny?

Proč jíst celozrnné obiloviny? Proč jíst obiloviny? Proč č jíst celozrnné Proč jíst celozrnné obiloviny? 1 Proč jíst celozrnné obiloviny? Celé zno obilí Klíček Endosperm Slupka 2 Proč jíst celozrnné obiloviny? Proč jíst celozrnné obiloviny?

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli.

3. Přečtěte si události na stránce za vaší kapitolou s názvem CO PES ASI NEVĚDĚL, popovídejte si o tom, zda vy jste to všechno věděli. Centrum čtení Tentokrát si v centru čtení přečtete knihu od psa. Ne že by ji napsal přímo pes. Podívejte se, která paní spisovatelka ji napsala a zapamatujte si její jméno. Ale kniha vypráví o tom, co

Více

zš mohylová, praha 5 - březen 2015

zš mohylová, praha 5 - březen 2015 zš mohylová, praha 5 - březen 2015 21. 5. 2015 Nevýběrový Profil jídelny Pondělí 2. 3. 2015 Dršťková Palačinky s marmeládou Úterý 3. 3. 2015 Hrachová Treska zapečená se sýrem a brokolicí, brambory, zeleninový

Více

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky 7 Domácí chleba Doma peče chléb stále více lidí, buď

Více

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07)

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07) Pondělí 29.2.2016 Pudink s ovocem, čaj (A: 07) drožďová s ovesnými vločkami a zeleninou (A: 01,03,09) Směs ze sojového masa, dušená rýže, čaj (A: 01,03,06,07,09) Chléb s pomazánkovým máslem, ředkvičky,

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko s drožďovými knedlíčky,09 Vepřové po cikánsku, rýže, citrónový čaj Houska s máslem, banán, voda Celozrnné

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ V OBCHODĚ

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ V OBCHODĚ ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ V OBCHODĚ Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a

Více

Tabulka přípravy učební jednotky (lekce)

Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) Tabulka přípravy učební (lekce) Název učební (téma) Stručná anotace učební Cukr Žáci se ve stručnosti seznámí s rozdíly mezi cukrovou řepou a cukrovou třtinou. Prostřednictvím aktivit se dále zamýšlejí

Více

1.9.-5.9.2014. Musli tyčinka, mléko Krupicová s mrkví a vejci Kuřecí směs se zeleninou, rýže Chléb s máslem a kuřecí šunkou,rajče

1.9.-5.9.2014. Musli tyčinka, mléko Krupicová s mrkví a vejci Kuřecí směs se zeleninou, rýže Chléb s máslem a kuřecí šunkou,rajče 1.9.-5.9.2014 Musli tyčinka, mléko Krupicová s mrkví a vejci Kuřecí směs se zeleninou, rýže Chléb s máslem a kuřecí šunkou,rajče Chléb s budapešťskou pomazánkou, paprika Bramboračka Zapečené palačinky

Více

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva 1. 5. 9. 2014 Chléb s pomazánkou z nivy, mléko Polévka bramborová Rizoto z kuřecího masa s kuskusem, červená řepa, jahodový nápoj Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá

Více

Projekt Menu pro změnu

Projekt Menu pro změnu Projekt Menu pro změnu 1. Ekotým Cíl: Sestavit schopný a motivační tým žáků, učitelů a případných dalších členů, který se bude v tomto roce zabývat tématem Zodpovědné spotřeby potravin na naší škole. Motivační

Více

NÁVOD JAK NA TO TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA POMŮCKA PRO VÁS

NÁVOD JAK NA TO TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA POMŮCKA PRO VÁS TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA NÁVOD JAK NA TO POMŮCKA PRO VÁS Tento letáček slouží jako pomůcka k vylepšení stravovacích a pohybových zvyklostí. Pro dobrý základ může posloužit pravidlo

Více

-1- 1. NÁVRH PROJEKTU. Třída: 3. (4.) ročník. Název: Máme rádi. Typ projektu: uměle připravený. vícepředmětový školní. kombinace vázaného a volného

-1- 1. NÁVRH PROJEKTU. Třída: 3. (4.) ročník. Název: Máme rádi. Typ projektu: uměle připravený. vícepředmětový školní. kombinace vázaného a volného -1-1. NÁVRH PROJEKTU Název: Máme rádi Třída: 3. (4.) ročník Typ projektu: uměle připravený vícepředmětový školní kombinace vázaného a volného krátkodobý (2 dny) Smysl projektu: Děti se učí tímto způsobem

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN TÝ 4 určování důležitých informací Když čtenáři určují důležité informace, rozpoznávají, jaký druh textu čtou, a soustředí se na nalezení podstatných myšlenek, událostí nebo detailů v textu. V naučných

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

HOSTA VÍTÁME CHLEBEM Mgr. Simona Špačková, ZŠ Dolní Rožínka

HOSTA VÍTÁME CHLEBEM Mgr. Simona Špačková, ZŠ Dolní Rožínka HOSTA VÍTÁME CHLEBEM Mgr. Simona Špačková, ZŠ Dolní Rožínka Dvoudenní projekt pro žáky 2. třídy ZŠ Dolní Rožínka. 1. den HOST a CHLÉB Úvodní motivace HOST - brainwritting na téma Kdo přijede? seznámení

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Cereální výrobky podle Zákona o potravinách 110/1997 Vyhláška MZe ČR 333/97 Sb. Obsah Rozdělení cereálních výrobků Mlýnské

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 2.3.PO*Květáková polévka se zeleným hráškem/1,3,7 1. Smetanové fusilli s kuřecím na rozmarýnu a jarní zeleninou/brokolice, sladký hrášek a kukuřice/1,3,7 5. / GF, V/ Květáková polévka

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Vanilkové mléko, Chléb, Pomazánka šunková, čerstvá zelenina,09,10 Polévka vločková, Kuře pečené, Dušená rýže, okurka, šťáva,09 Rohlík sojový Čtvrtek 2.2.2017 Čaj, Chléb, Pomazánka z olejovek,

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.2.2016 Úterý 2.2.2016 Středa 3.2.2016 Čtvrtek 4.2.2016 Pátek 5.2.2016 Chléb s budapešťským krémem,hrozny, mléko Zeleninová polévka s jáhly, segedinský guláš, houskový knedlík, mírně slazený čaj,

Více

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů:

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů: 31.10.26 do 02..26 Pondělí 31.10.26 Úterý 1..26 Středa 2..26 Čtvrtek 3..26 Pátek 4..26 rohlík se smetanovým sýrem, rajče, malcao (A:,,,,, Pol. hrstková, králičí perkelet, hrášková rýže, paprika, sirup

Více

Ing. Jana Lukešová BAZALKA Hradec Králové www.bazalkahk.cz

Ing. Jana Lukešová BAZALKA Hradec Králové www.bazalkahk.cz JAK VAŘIT Z BIOPOTRAVIN A MÉNĚ ZNÁMÝCH POTRAVIN Ing. Jana Lukešová BAZALKA Hradec Králové www.bazalkahk.cz Jak začít vařit z biopotravin 1. Hlavní rozhodnutí : Chci vařit z bio surovin. 2. Najít možné

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

Složení výrobků. Telefon: 327594193. Email: karelzx9r@seznam.cz info@pekarstvi-novotny.cz http://pekarstvi-novotny.cz

Složení výrobků. Telefon: 327594193. Email: karelzx9r@seznam.cz info@pekarstvi-novotny.cz http://pekarstvi-novotny.cz Složení výrobků Telefon: 327594193 Email: karelzx9r@seznam.cz info@pekarstvi-novotny.cz http://pekarstvi-novotny.cz IČO: 44704151 DIČ: CZ7112080855 Pečivo světlé Gramáž: Houska Rohlík Žemle Žemle hamburger

Více

FOOD PYRAMID. Mezipředmětové vztahy: Aj, Prvouka, TV. Časová dotace: 45 minut. Ročník: 4. Cíle: Cílová slovní zásoba a fráze: Pomůcky a materiály:

FOOD PYRAMID. Mezipředmětové vztahy: Aj, Prvouka, TV. Časová dotace: 45 minut. Ročník: 4. Cíle: Cílová slovní zásoba a fráze: Pomůcky a materiály: Autor: Mgr. Kateřina Roučková Škola: Základní škola a mateřská škola Vacov FOOD PYRAMID Mezipředmětové vztahy: Aj, Prvouka, TV Časová dotace: 45 minut Ročník: 4. Cíle: Přírodopis : žák se dokáže se orientovat

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 2 Středa 4.1.2017 2 Čtvrtek 5.1.2017 2 Pátek 6.1.2017 2 Vánoční prázdniny Vánoční prázdniny Med, máslo, chléb, rohlík, kakao / čaj (A: 01,03,07,12) Kmínová s kapáním (A:

Více

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7) 2. - 6. 5. 2016 Pondělí Chléb s pomazánkou z nivy, mléko (1,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy.

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy. ZDRAVÉ DÍTĚ z pohledu výživy www.kpclinic.cz VÍM, CO JÍM A JÍM ZDRAVĚ Miminku stačí mateřské mléko, aby rostlo Čím jsme starší zvyšují se nároky organismu na energii ABYSTE SPRÁVNĚ ROSTLY, POTŘEBUJETE

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.3.2016 Středa 2.3.2016 Čtvrtek 3.3.2016 Pátek 4.3.2016 Pohanková kaše, ovoce, čaj Květáková polévka s pohankou, čočka na kyselo, vejce, chléb, voda, mírně slazený čaj,03 Celozrnná bulka se sýrovou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

II. Hlavní část projektu

II. Hlavní část projektu II. Hlavní část projektu Hlavní část projektu je zaměřena na seznámení žáků s některými slovenskými reáliemi (např. slovenská měna, bankovky, typické jídlo apod.) a slovenským jazykem (např. porovnání

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj OD 4.3. DO 8.3.2012 Svačina: Rohlík, máslo, šunka, čaj Polévka: Zelná s párkem Hlavní jídlo: Krupicová kaše, ovoce, čaj Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Svačina: Rohlík, celerová pomazánka,

Více

101 her na dětské oslavy

101 her na dětské oslavy 101 her na dětské oslavy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Anna Bernhard a Silvia Schmitz 101 her na dětské oslavy e-kniha Copyright Albatros Media a.s.,

Více

Složení výrobků. Karel Novotný Pekařství IČO: 44704151 DIČ: CZ7112080855. O nás

Složení výrobků. Karel Novotný Pekařství IČO: 44704151 DIČ: CZ7112080855. O nás Složení výrobků Telefon: 327594193 Mobil : 776016909 po 14.00h sms kdykoli Email: karelzx9r@seznam.cz info@pekarstvi-novotny.cz http://pekarstvi-novotny.cz O nás Firma pekařství Karel Novotný Začínali

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů:

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníčku. Seznam alergenů: 31..26 do 30..26 Středa 31.8.26 Čtvrtek 1.9.26 Pátek 2.9.26 sedlácký rohlík s rybičkovou pomazánkou, malcao (A:,,,,, ) Pol. z červené čočky, špenát, brambory, vejce, mléko (A:,,, ) zeleninový salát, pečivo,

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

Jedna dvě, kytka jde. Cílová skupina: 6. - 7.ročník. Potřebný čas: 90 minut (2 vyučovací hodiny s týdenním rozestupem) Trvalé porozumění:

Jedna dvě, kytka jde. Cílová skupina: 6. - 7.ročník. Potřebný čas: 90 minut (2 vyučovací hodiny s týdenním rozestupem) Trvalé porozumění: Jedna dvě, kytka jde Cílová skupina: 6. - 7.ročník Potřebný čas: 90 minut (2 vyučovací hodiny s týdenním rozestupem) Trvalé porozumění: Žák pochopí, že podle stavby semene se dělí krytosemenné na dvě skupiny.

Více

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao Období:28. 2. 2011 4. 3. 2011 Loupáček, jablko, kakao (čaj) Polévka drštková ala kuře Zapečená brokolice, brambory, broskvový kompot, šťáva Chléb, máslo, šunka, mléko (čaj) Chléb, sýrová pomazánka, mrkev,

Více

1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Vzor dotazníku Příloha č. 2 Doporučená pestrost stravy

1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Vzor dotazníku Příloha č. 2 Doporučená pestrost stravy 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Příloha č. 2 Vzor dotazníku Doporučená pestrost stravy 8 Využití informačních technologií ve školním stravování Příloha č. 1 - Vzor dotazníku Vážení respondenti, tímto se Vám

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

veselý sladké zabalená malý

veselý sladké zabalená malý Anotace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva přídavná jména. Autor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat přídavná jména. výstup Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Více

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ Ahoj, jsem studentkou navazujícího magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ráda bych tě poprosila

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Zeleninová s pohankou 1,9 Hlavní jídlo: Kuřecí maso na smetaně, těstoviny, ovoce 1,7

JÍDELNÍČEK. Polévka: Zeleninová s pohankou 1,9 Hlavní jídlo: Kuřecí maso na smetaně, těstoviny, ovoce 1,7 OD 1.3. DO 3.3.2017 Svačina: Chléb, máslo, dţem granko 1/1,7 Polévka: Zeleninová s pohankou 1,9 Hlavní jídlo: Kuřecí maso na smetaně, těstoviny, ovoce 1,7 Svačina: Rohlík, sýrová pomazánka se šunkou, zelenina

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Chléb s rybí pomazánkou, mléko, paprika,04,07 Bramboračka, kuřecí nudličky na pórku, dušená rýže, zeleninová obloha, mírně slazený čaj, voda,09 Rohlík s máslem a plátkovým

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

Hodnocení potravin.

Hodnocení potravin. Hodnocení potravin Co bychom měli sledovat na výrobcích? složení surovin - sledovat makroživiny přidatných látek soli různé formy sodíku chlorid sodný (kuchyňská sůl), benzoát sodný, glutamát sodný, pozor

Více

Září týden 1.9. až 4.9.

Září týden 1.9. až 4.9. týden 1.9. až 4.9. čtvrtek 1.9.2016 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, bílá káva1, 7 polévka čočková 1 Hlavní jídlo: vepřová pečeně, bramborová kaše, salát, čaj 7 Svačina: puding s piškoty,

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

S JÍDLEM SI ne HRAJEM

S JÍDLEM SI ne HRAJEM Kulinářská soutěž žáků prvního a druhého stupně ZŠ Litoměřice S JÍDLEM SI ne HRAJEM 21. října 2014 Téma soutěže: Zelenina na talíři Soutěž připravilo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s lektorkou Radkou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25 Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje tvořivě s literárním

Více