G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, Tábor IČO Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, Tábor IČO Výroční zpráva za rok 2013

2 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory odlehčovací služby... 9 Středisko sociálních služeb.. 10 Noclehárna Domov pro seniory provozní úsek Domov pro seniory ekonomický úsek.. 15 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi.. 18 Pečovatelská služba.. 21 Denní stacionář. 23 2

3 Slovo úvodem Vážení přátelé, předkládám Vám Výroční zprávu G - centra Tábor za rok 2013, kde Vás chci informovat o novinkách, které se v tomto roce v našem zařízení udály. Významnou událostí roku 2013 bylo zřízení babyboxu, který je vůbec první babybox v zemi otevřený v domově pro seniory. V září 2013 domov pro seniory G centrum Tábor oslavil své patnácté jubileum. K této příležitosti byla uspořádána oslava, na které se sešli a zavzpomínali klienti a současní i bývalí zaměstnanci. Tak jako každý rok i v tomto roce se vedení G - centra snažilo zlepšit provoz jednotlivých středisek v rámci zkvalitnění služeb. Byl zakoupen nový kotel, konvektomat a zvedací zařízení. G centrum Tábor navštívili tuzemští i zahraniční hosté poskytující sociální služby. Vedoucí pracovníci G centra se zúčastnili zahraniční stáže ve Francii, kde se seznámili s tamním poskytováním sociálních služeb a získali nové informace a podněty pro svou práci. Rok 2013 proběhl bez větších komplikací. Myslím, že jsme se všichni snažili, aby klienti byli spokojeni. Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnancům G centra Tábor za jejich přístup a pracovní nasazení, se kterým tuto práci vykonávají. Dále chci poděkovat i všem dárcům, kteří nám poskytli sponzorské dary. PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka G-centra Tábor 3

4 G - centrum Tábor Domov pro seniory - zdravotní úsek G centrum Tábor, DpS zajišťuje svým uživatelům zdravotní i léčebně preventivní péči v rozsahu zvláštní ambulantní péče (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), ošetřovatelskou péči v rozsahu základní ošetřovatelské péče (vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotních pracovníků a jiných odborných pracovníků) a fyzioterapii v rozsahu podle indikace lékaře. Respektujeme svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře. Zdravotní péče byla poskytovaná praktickým lékařem, který ordinoval v našem zařízení 3 dny v týdnu v určených hodinách a dále dle vzniklé aktuální potřeby. Odborná vyšetření byla našim uživatelům zajištěna zejména na specializovaných pracovištích blízké nemocnice nebo v ordinacích lékařů specialistů v městě Tábor s výjimkou odborného lékaře psychiatra, který ordinoval jeden den v měsíci přímo v našem zařízení. Ošetřovatelská odborná péče byla poskytována dle ordinace ošetřujícího lékaře a individuálních ošetřovatelských plánů všeobecnými sestrami s registrací způsobilosti pro výkon nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu a účtována odborností 913 příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. K poskytovalo nepřetržitě 24 hodin denně ošetřovatelskou péči pod vedením vrchní sestry 16 všeobecných sester a 29 pracovníků přímé obslužné péče, jejichž prostřednictvím byly zajištěny klientům činnosti dle individuálního plánu péče, a jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Neodmyslitelnou součástí ošetřovatelské péče je rehabilitace, která byla prováděna kvalifikovanými pracovníky - fyzioterapeuty na základě doporučení lékaře, 5 dnů v týdnu. I v tomto roce pokračovala spolupráce s odborným učilištěm, praktickou školou obor pečovatel ze Soběslavi, kdy v našem zařízení probíhala odborná praxe těchto žáků pod vedením jejich instruktorky 4 hodiny denně, 3 dny v týdnu. Dále zde probíhaly praxe a stáže studentů Zdravotnické školy Tábor a frekventantů rekvalifikačního kurzu pro pracovníky přímé obslužné péče z ÚP Tábor. Všichni pracovníci zdravotního úseku se účastnili seminářů podle plánu seminárního školení vypracovaného na každý rok. Témata školení byla volena tak, aby směřovala ke zvyšování úrovně znalostí i dovedností pracovníků a tím zkvalitnění poskytovaných služeb Hygienické minimum ve stravovacích službách, udržování principů HACCP Individuální plánování s obtížně spolupracujícím klientem Komunikace s problémovými typy klientů Psychohygiena Dokumentace v sociálních službách, příklady dobré praxe Využití komunikačních technik k motivaci uživatelů služeb Pády seniorů a jejich prevence Relaxační techniky Skryté jedy v potravinách, nápojích a lécích Základy první pomoci 4

5 G - centrum Tábor Domov pro seniory sociální úsek Personální záležitosti Sociální činnost v G - centru zajišťovali Administrativní činnost (agenda klientů, depozitní agenda...) - 1 sociální pracovník - 3 pracovníci v sociálních službách - 1 sociální pracovnice Adaptační proces - adaptačním procesem prošlo 33 klientů. Projekt Senioři na cestách - úspěšně pokračoval projekt Senioři na cestách. Do projektu bylo zapojeno 11 seniorů. Senioři ujeli během roku cca 617 km. Od zahájení projektu senioři ujeli 6410 km dojezd do Marseille Pravidelné akce individuální péče o klienty skupinová aktivizace hobby dílna poslech vážné a dechové hudby společné zpívání čtení knih ve společenské místnosti čtení denního tisku čtení na pokojích stolní hry videoprojekce (promítání uskutečněných akcí, dechovky, filmy pro pamětníky,...) oslavy narozenin klientů hraní ruských kuželek návštěvy Divadla Oskara Nedbala Tábor vycházky bohoslužby (bohoslužby římskokatolické církve 1 x týdně, bohoslužby církve československé husitské 1x měsíčně, Hovory nad Biblí 1 x měsíčně) Aktivity jsou pro klienty připravovány denně podle plánovaných programových záměrů. Péče o zdraví - pravidelné poradny pro sluchově postižené - přednáška Ing. Kašpara kompenzační pomůcky - přednáška o vadách sluchu Akce v roce Pečení velikonočních perníčků - Přednáška o Jeruzalému - Zdobení perníčků - Svatá zpověď - Josefovská veselice - Velikonoční zdobení s dětmi z MŠ - Velikonoční bohoslužba v atriu - Přednáška ZOO Větrovy - Přednáška Mgr. Jiří Kohout: Staré táborské restaurace 5

6 - Pálení čarodějnic - Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek - Hudební vystoupení souboru Jitra - Hraní petanque - Návštěva divadla Sejdeme se při dechovce - Vystoupení žáků pod vedením paní Pětivlasové - Hudební vystoupení s havajskou kytarou - Vystoupení žáků ZUŠ Sezimovo Ústí - IX. turnaj jihočeských domovů pro seniory v kuželkách a petanque - Hudební vystoupení paní Kordič - Vystoupení dětí z centra RADOST - Svatá zpověď výročí otevření G - centra Tábor - Hudební vystoupení Valdauf - Návštěva knihovny - Návštěva divadla - Barevný čtvrtek - Podzimní čarování s dětmi z MŠ - Výroba dušičkových věnců - Prodej dušičkového zboží - Bohoslužba v atriu - Uctění památky zesnulých - návštěva hřbitovů - Klokoty, Nový hřbitov - Martinské posvícení - Návštěva divadla - Pečení perníčků - Výroba adventního věnce - Pečení cukroví - Hašlerovy písničky v atriu - Návštěva divadla Keramička - Návštěva Milénia koncert Ondřeje Rumla - Vánoční trh - Mikulášská nadílka - Malá muzika p. Molíka v atriu - Zdobení perníčků - Zdobení vánočního cukroví - Vystoupení žáků ZUŠ Sezimovo Ústí - Vystoupení dětí církevní MŠ - Vystoupení žáků ZŠ Zborovská - Slavnostní zdobení vánočního stromku - Vystoupení MŠ Sokolovská - Vystoupení mažoretek Malšice - Svatá zpověď - Vánoční bohoslužba - Vánoční posezení, slavnostní oběd - Oslava Silvestra, slavnostní oběd V roce 2013 bylo pro klienty připraveno 425 pravidelných akcí, 53 mimořádných programů, 3 přednášky se zaměřením na péči o zdraví a probíhaly pravidelné poradny pro sluchově postižené. Výlety - výlet do Radenína - návštěva Táborských setkání 6

7 Sportovní hry Pacovské hry Zpravodaj G - centra Tábor V roce 2013 vyšlo 11 čísel Zpravodaje G centra (z toho bylo jedno dvojčíslo červenec - srpen). Jedno číslo vychází v počtu cca 200 ks. Statistické údaje Klienti na trvalém pobytu za rok 2013: Celkový počet klientů: 143 Průměrný počet klientů: 141,5 Celkem nástupů: 37 Celkem výstupů: 37 Průměrný věk klientů: 85,7 Z toho: 27 až 65 let: 3 66 až 85 let: 58 nad 85 let: 81 Žádosti o udělení výjimky: Žádosti o výjimky celkem: 96 Zamítnuté žádosti: 15 Udělené výjimky: 81 Odložené výjimky: 0 Počet umístěných klientů z výjimek: 37 (může se jednat o výjimky z předchozího roku) Počet klientů výjimek převedených do roku následujícího: 44 Příspěvek na péči Počet klientů, kteří v roce 2013 v domově pro seniory pobírali příspěvek na péči: I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň bez PnP celkem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

8 Dobrovolnická činnost v G-centru Tábor probíhá ve spolupráci s Farní charitou Tábor v rámci programu Senior. Dobrovolnická činnost v G - centru Tábor Počet dobrovolníků k Počet dobrovolníků k Vzdělávání Individuální plánování s obtížně spolupracujícím klientem - účast 4 pracovníci Smyslová aktivizace podle Lore Werner - účast 1 pracovník Komunikace s problémovými typy klientů - účast 4 pracovníci Psychohygiena a relaxační techniky - účast 3 pracovníci Dokumentace v sociálních službách - účast 2 pracovníci Reminiscence - vzpomínkové aktivity - účast 1 pracovník 10 a V. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb - 3 pracovníci Pády seniorů a jejich prevence účast 1 pracovník Relaxační techniky - účast 2 pracovníci Individuální plánování sociálních služeb - účast 1 pracovník školení PO - účast 5 pracovníků BOZP - účast 1 pracovník 8

9 G - centrum Tábor Odlehčovací služby Posláním Odlehčovacích služeb je dočasně zastoupit pečující osobu rodinu v péči o seniora se sníženou soběstačností nebo o osobu se zdravotním postižením starší 55 let a tím vytvořit čas a prostor pečujícímu pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si svých osobních záležitostí. Služba je určena zájemcům přicházejícím z jejich přirozeného sociálního prostředí nebo pro ty, kteří ukončí pobyt ve zdravotnickém zařízení a dočasně se nemohou vrátit do svého domácího prostředí. Péče je zajišťována 24 hodin denně kvalifikovaným zdravotnickým a sociálním personálem na přechodnou dobu maximálně 3 měsíce. Služba podporuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli, rozšiřuje sociální kontakty a je prevencí dlouhodobých pobytových služeb. Celková kapacita k : - 5 lůžek v G - centru Tábor (2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj) - 5 lůžek v DPS Čekanice (5 jednolůžkových pokojů) Statistické údaje OS Čekanice OS Čekanice Počet žádostí 45 Počet uživatelů 39 Obsazenost 78% Počet odmítnutých zájemců 8 OS G centrum Tábor OS G - centrum Tábor Počet žádostí 59 Počet uživatelů 49 Obsazenost 83% Počet odmítnutých zájemců 16 Vzdělávání: Komunikace s problémovými typy klientů - účast 1 pracovník Psychohygiena a relaxační techniky - účast 1 pracovník Dokumentace v sociálních službách - účast 1 pracovník Komunikace a její využití k motivaci uživatelů - účast 1 pracovník 10 a V. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb - účast 1 pracovník Relaxační techniky - účast 1 pracovník Základy první pomoci - účast 1 pracovník 9

10 G - centrum Tábor Středisko sociálních služeb Středisko sociálních služeb poskytuje rady, informace, pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a které nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Snahou je neřešit problémy za uživatele, ale pomoci mu, aby byl schopen vlastními silami vyřešit svoji tíživou životní situaci. Středisko sociálních služeb také realizuje aktivizační, vzdělávací, společenské a kulturní akce určené všem seniorům města Tábor. Nabídkou aktivizačních programů chce zapojit seniory do běžného života společnosti, eliminovat jejich osamělost, vytvářet podmínky pro setkávání seniorů, přispět k jejich aktivizaci a posílení soběstačnosti. Personalistika - činnost Střediska sociálních služeb zajišťují: 3 sociální pracovníci (1,8 úvazku) Vzdělávací a aktivizační činnosti Pro seniory města Tábor byly realizovány: Pravidelné programy Mezi pravidelné programy patří Akademie III. věku, Diskusní pořady, Literárně - hudební podvečery. Akce jsou zahajovány se začátkem školního roku. Akademie III. věku je vzdělávací přednáškový cyklus, který se koná vždy poslední čtvrtek v měsíci v prostorách táborské matriky. Akademie III. věku por. Mgr. Miroslav Doubek Bezpečnost seniorů Mgr. Vladimír Novotný Historie táborských lékáren Dr. Jan Kolář Rada seniorů České republiky Ing. Libuše Oulehlová Ochrana spotřebitele a jeho práva Ing. Jiří Fišer Na kole za krásami Kanady Slavnostní zakončení Akademie III. Předání osvědčení věku Zahájení 18. ročníku Akademie III. věku Mgr. Jiří Kohout Nejstarší táborské spolky Bc. Alena Daňková O historii a současnosti Okresního archivu v Táboře Vánoční setkání s představiteli města Diskusní pořad Diskusní pořady probíhají každé druhé úterý v měsíci od hodin. V rámci Diskusních pořadů se setkáváme se zajímavými osobnostmi, navštěvujeme různá místa např. botanickou zahradu, ranč, 10

11 Diskusní pořad Mgr. Eva Měřínská Nové trendy v informačních technologiích Petra Edererová, Petra Jandáková Rehabilitační cviky pro seniory PhDr. Jan Veselý Jak zacházet s duševním a tělesným zdravím Jana Čamrová Jóga Petra Edererová Cvičení pro seniory Fokus Prohlídka spojená s ukázkami činnosti Daniel Šefčík Sebeobrana seniorů Mgr. Alena Kubíková Cvičení paměti Libuše Dědičová Co víme a nevíme o Vánocích Literárně hudební podvečery Literárně hudební podvečery jsou pravidelným posezením nad zajímavými knihami, zveme spisovatele, hudebníky apod. Literárně hudební podvečery se konají v prostorách Městské knihovny v Táboře. Literárně - hudební podvečery ZŠ Bernarda Bolzana Setkání s tanečním kroužkem dětí Jana Pětivlasová Povídání o historii vzniku lidové a tzv. Pop hudby Libuše Dědičová Setkání s Wolfgangem Amadeem Mozartem, život a dílo Ludmila Peřinová Literárně hudební komponovaný podvečer Azylový dům Tábor Zpívání a tance G - centrum Tábor Společné zpívání Jazykové kurzy anglického a německého jazyka Jazykové kurzy 30 vyučovacích hodin anglického jazyka pro začátečníky 30 vyučovacích hodin anglického jazyka pro pokročilé 30 vyučovacích hodin německého jazyka pro začátečníky 30 vyučovacích hodin německého jazyka pro pokročilé Osobní kontakty s klienty Počet kontaktů Počet kontaktů celkem

12 Realizace akcí Název akce Počet konání Účast Akademie III. věku Diskusní pořad Literárně hudební podvečer 6 89 Kurzy anglického jazyka Kurzy německého jazyka Zájezd do Divadla na Vinohradech Hašler 1 38 Zájezd na zámek Mníšek pod Brdy, Březnice 1 32 Vítání jara v restauraci U dvou koček 1 42 Předmikulášské posezení v restauraci U dvou koček 1 45 Setkání 80ti letých Vánoční setkání osamělých seniorů 1 33 Vánoční návštěva táborských seniorů v domovech důchodců: G - centrum DpS Bechyně, DpS Budislav, DpS Tučapy, DpS Chýnov, DpS Veselí nad Lužnicí, DpS Soběslav 1 49 CELKEM: Kluby důchodců Klub důchodců Lidická klub je využíván 3x týdně zájmovými skupinami seniorů (seniorky, Občanské sdružení zdravotně postižených, Konfederace politických vězňů, Svaz postižených civilizačními chorobami). V každé skupině je cca 14 členů. Klub důchodců Helsinská klub je využíván denně zájmovými skupinami seniorů. V každé skupině je cca 16 seniorů. Občasník Stálé okénko seniorům V roce 2013 vyšla 4 čísla Občasníku Stálé okénko seniorům. Jedno číslo vychází v počtu cca 100 ks. Občasník je určen seniorům města Tábor, je distribuován zdarma na akcích, které pořádá Středisko sociálních služeb. Vzdělávání Dokumentace v sociálních službách účast 1 pracovník 10 a V. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb účast 1 pracovník Základy první pomoci - účast 1 pracovník Rarosp 1 pracovník je členem Rady pro rozvoj sociální práce. V roce 2013 proběhla 4 setkání. 12

13 G - centrum Tábor Noclehárna Středisko Noclehárna poskytuje přechodné ubytování a zajištění podmínek pro osobní hygienu mužům starším 18-ti let. Posláním střediska Noclehárna je poskytnout pomoc mužům bez přístřeší, pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace. Provozní záležitosti: V rámci poskytování služby probíhá celoročně úzká spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ Tábor, Městskou policií Tábor, BYTESem Tábor s. r. o., Nemocnicí Tábor a dalšími institucemi a organizacemi poskytujícími odbornou pomoc. Personalistika: činnost střediska Noclehárna zajišťuje: 1 sociální pracovník 1 pracovník pro příjem klientů (0,5 úvazku) Statistické údaje Celková kapacita 8 Počet vydaných smluv včetně dodatků ke smlouvě 96 Počet klientů 27 Počet odmítnutých žadatelů (hrubé porušení Ubytovacího řádu: alkohol, 9 agrese) Využití kapacity 64,30% Příjmy za ubytování ,- Evidované pohledávky (pouze rok 2013) 0,- ková kapacita Vzdělávání Úvod do krizové pomoci - účast 1 pracovník Komunikace s obětí domácího násilí - účast 1 pracovník Zdravotní problematika domácího násilí Individuální plánování - účast 1 pracovník Rodina a domácí násilí - účast 1 pracovník Legislativa ve vztahu k domácímu násilí - účast 1 pracovník Požární ochrana účast 1 pracovník BOZP účast 1 pracovník 13

14 G - centrum Tábor Domov pro seniory provozní úsek Recepce Provoz recepce byl zajišťován dvěma pracovnicemi a pracovníky na dohodu o pracovní činnosti. Kuchyně V provozu kuchyně bylo zaměstnáno 9 pracovníků včetně vedoucí kuchyně a nutriční terapeutka, která dohlížela na výživové potřeby klientů, na kvalitu stravy a hygienické normy (HACCAP apod.). Likvidace veškerých odpadů a zbytků z kuchyně byla zajištěna odbornou firmou. V září opět nastoupili žáci SOU řemesel na praxi. Úklid Úklid byl zajišťován 6-ti pracovnicemi. Prádelna Práce v prádelně byla zajištěna 3 pradlenami. Distribuce prádla, značení prádla a provádění drobných oprav prádla zajišťovala 1 pracovnice na 0,5 úvazku. Opravy - oprava malby na pokojích klientů - výměna toaletních mís - oprava pračky - oprava okapů BOZP a PO Periodické školení BOZP všech zaměstnanců proběhlo v listopadu. V prosinci proběhlo školení řidičů referentských vozidel a školení požární ochrany. Revize V tomto roce byly provedeny následující revize: - postelí od firmy LINET - hasicích přístrojů a hydrantů - antidekubitních matrací a polohovacích postelí - výrobků Arjo, zvedací zařízení, vany na koupelnách - elektronického protipožárního systému - elektronického zabezpečovacího systému - požárních hlásičů - protipožárních nátěr - výtahu - elektrorevize a revize v prádelně - stavební revize celého komplexu Jako každý rok byla i v tomto roce provedena deratizace (mravenci) v kuchyni a v pokojích se vstupem do zahrady. Dále bylo provedeno vyčištění a desinfekce odpadních řádů v budově za pomoci bioenzymatických koncentrátů. Dále byl proveden výchovný řez rostlin v atriu včetně postřiku proti škůdcům s následným přihnojením rostlin. 14

15 G - centrum Tábor Domov pro seniory ekonomický úsek Počet pracovníků: G centrum vykazuje za rok 2013 průměrný přepočtený stav 127,9 zaměstnanců, k poslednímu dni období 135 pracovníků. Zaměstnávali jsme 5 osob se změněnou pracovní schopností přepočtený stav 3,63. V tomto období činila absence z důvodu pracovní neschopnosti kalendářních dnů, z toho ženy V roce 2013 byly v G - centru zaznamenány 2 pracovní úrazy, jeden bez pracovní neschopnosti a jeden s dvouměsíční pracovní neschopností poranění prstu. Kapacita klientů na jednotlivých úsecích: Domov seniorů: Odlehčovací služby: Pečovatelská služba: Denní stacionář: Azylový dům pro ženy: Noclehárna: 143 lůžek 10 lůžek 450 klientů 25 osob 23 pokojů (59 lůžek) 4 pokoje (8 lůžek) Rozpočtové výdaje byly splněny na 100,62 %. Rozpočet výdajů a příjmů pro rok 2013 byl podle vývoje upravován, a to naposledy na základě Usnesení zastupitelstva konaného dne V II. čtvrtletí 2013 byla uzavřena s Jihočeským krajem smlouva o zajištění sociální služby Azylové domy. Smlouva o financování této služby byla uzavřena na období od do (21 měsíců), na celé období realizace projektu je smluvně připravena částka tis. Kč. Částka za poměrné náklady k byla vyčerpána a řádně v termínu vyúčtována. Státní dotace na sociální službu Azylový dům pro ženy a matky s dětmi byla čerpána pouze v I. čtvrtletí. Zůstatek státní dotace byl vyúčtován a vrácen. Nejvyšší výdaje tvoří mzdy pracovníků a s tím spojené sociální a zdravotní pojištění. Tyto náklady tvoří 62 % veškerých nákladů. Průměrná hrubá mzda se pohybuje okolo hranice 18 tis. Kč na jednoho pracovníka. Limit mezd nebyl překročen. Dalšími podstatnými výdaji byly účetní odpisy, náklady na teplo, vodu, elektrickou energii. Došlo ke zlepšení vybavení domova seniorů nákup závěsů ke zvedacímu zařízení, nákup chodítek, nákup čteček pro zkvalitnění evidence úkonů, částečná obnova počítačové techniky. Z fondu reprodukce majetku byl dle plánu nakoupen tento majetek varný kotel do kuchyně domova seniorů, konvektomat pro vývařovnu, zvedací zařízení osob pro klienty DPS Čekanice. Opravy a údržba: Byly prováděny pravidelné prohlídky zabezpečovacích systémů, prohlídky elektropřístrojů. V budově domova seniorů byly prováděny běžné opravy, oprava výtahů. Další opravy byly drobnějšího rázu oprava zařízení, průběžné malování v objektech G - centra. V Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi byly provedeny běžné opravy, malování chodeb a části společných prostor. Náklady týkající se tohoto střediska byly vždy po ukončení čtvrtletí dle smlouvy fakturovány Jihočeskému kraji. 15

16 Rozpočtové příjmy byly splněny na 100,63% rozpočtu Nejvyšších příjmů bylo dosaženo platbami od klientů jednotlivých středisek, příjmy od zdravotních pojišťoven, příspěvkem zřizovatele na provoz a na odpisy svěřeného majetku, státní dotací, příjmy na základě uzavřené smlouvy o Individuálním projektu na financování azylového domu od Jihočeského kraje dle smlouvy z roku 201 o zajištění této služby do Služby pro klienty - obyvatele Sezimova Ústí byly částečně hrazeny od klientů a částečně z dotace od Města Sezimovo Ústí v částce 65 tis. Kč. Příjmy od zdravotních pojišťoven patří mezi ty velmi podstatné. Za zdravotní úkony klientů DS jsme od zdravotních pojišťoven obdrželi v roce 2013 celkem tis. Kč. Což bylo o 988 tis. Kč méně než v předcházejícím roce. Systém úhrady za zdravotní úkony se stále upravuje a v současné době nám nevyhovuje. Hlavním důvodem je sporné vykazování podávání léků klientům. Dotace na provoz ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána a použita pro jednotlivá střediska organizace, tak jak bylo požadováno v žádosti. Na středisko Azylový dům vzhledem ke změně financování pro roky 2013 až 2014 byla státní dotace čerpána pouze pro období Vyúčtování státní dotace bylo odesláno v termínu na krajský úřad. Příspěvek od Města Tábor na provoz a na odpisy svěřeného majetku od zřizovatele byl vyúčtován ve finančním vypořádání. Vratka dotace ve výši 600 tis. Kč byla vrácena během měsíce ledna Předepsaný odvod z odpisů svěřeného majetku byl v plné výši ve dvou splátkách odveden na účet zřizovatele. Rozhodnutím Zastupitelstva Města Tábora z dubna 2009 bylo rozhodnuto o přímé platbě nájemného za nebytové prostory v budovách svěřených zřizovatelem na účet Města. Příjmem z vedlejší hospodářské činnosti byl nájem za byt správce, nájem za výměník a úklid v DPS Čekanice. Výsledek hospodaření za rok 2013 činí v Kč : v hlavní činnosti ve vedlejší činnosti - zisk hospodářský výsledek celkem 0,00 Kč 9 964,00 Kč 9 964,00 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013: příděl do rezervního fondu 9 964,00 Kč 16

17 Hospodářské výsledky jednotlivých středisek G - centra Tábor Název Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč Hospodářský výsledek s dotací Domov seniorů , ,97 3,16 Odlehčovací služby 1 865, ,08 0 Pečovatelská služba a vývařovna , ,87 6,8 Denní stacionář 1 075, ,80 0 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 3 545, ,73 0 Středisko sociálních služeb 1 334, ,44 0 Noclehárna 368,2 368,2 0 Celkem , ,09 9,96 Hodnota majetku G - centra Tábor k Hodnota majetku G - centra k Dlouhodobý hmotný majetek Kč 021 budovy , stroje, přístroje, inventář ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 software ,75 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 DDHM ,57 Pozemky 031 pozemky ,90 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace G centrum Tábor k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrku ověřujeme s výrokem bez výhrad. 17

18 G - centrum Tábor Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Poslání Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Vídeňská 2761 Tábor poskytuje okamžitou pomoc a ubytování na přechodnou dobu ženám, matkám s dětmi, které se dostaly do těžké životní situace, pomoc uživatelkám k brzkému návratu do plnohodnotného, rodinného a sociálního života, k zajištění bydlení, příp. zaměstnání, dále pomoc při utváření podmínek pro kvalitní výchovu dětí a motivovat uživatelky ke spolupráci a k řešení jejich životní situace. Služby jsou poskytovány na základě Individuálních plánů. Snahou Azylového domu pro ženy a matky s dětmi je uživatelkám ve všech směrech pomoci, s cílem dosáhnout jejich resocializace, plnohodnotného a trvalého návratu do společnosti. Poskytované služby Poskytujeme ubytování po dobu nepřevyšující jeden rok (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Poskytujeme sociální poradenství (řešení finanční situace, bytové situace, problému zaměstnanosti), výchovné a vzdělávací činnosti, fakultativní úkony (praní prádla, použití sušičky a pracího prášku, fotokopie a vyklízení pokoje). Všechny poskytované služby včetně placení nájmů jsou v souladu s platností zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. 57 dle daného sazebníku. Kapacita V budově se nachází 22 zařízených ubytovacích jednotek (59 lůžek). Každá ubytovací jednotka disponuje základními ubytovacími předměty (např. válendy, palandy, komody, skříně atd.). Ve společných prostorách je možno využívat prádelnu, kuchyni a klubovnu s televizí. Na recepci je možnost si zapůjčit elektrické spotřebiče (např. fén nebo žehličku na vlasy, mixér ). Provoz Vlastní provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi zajišťují vedoucí, sociální pracovnice, správcová a recepční. Recepční zajišťují nepřetržitý 24 hodinový provoz. Chod azylového domu poskytuje uživatelkám sociální servis, ale především je zaměřen na potřeby a zájmy nezletilých dětí. Zařízení organizuje volnočasové aktivity: - vzdělávací a praktické kurzy (vaření, pečení, šití) - výtvarné a hudební kroužky pro děti (zábavné odpoledne, promítání filmů, dětský karneval, vycházky, výlety) - práce s PC pro děti i uživatelky - doučování dětí - akce kulturního zaměření pro děti (vánoční a velikonoční besídky, výlety, nácvik cikánských tanců) 18

19 Statistické údaje Statistické údaje Počet Nové nástupy (rok 2013) 32 Počet (ženy/děti) 32/49 Ukončení pobytu 23 Průměrný věk uživatelek 23 Praxe studentů 3 Osobní poradenství 418 Telefonické poradenství 112 Počet akcí 6 Údaje z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi: preventivní prohlídky (recepční) školení BOZP (všichni zaměstnanci) školení všech zaměstnanců: Standardy kvality sociálních služeb a první pomoc vedoucí + sociální pracovnice se účastní případové supervize (paní Dana Bedlánová z Intervenčního centra České Budějovice) opravy koupelen + čištění odpadů (kanalizace) řešení dluhové problematiky klientek častější spolupráce s Krizovým intervenčním centrem domácí násilí pomoc s žádostmi o městské byty pomoc při hledání zaměstnání, brigády Akce pro děti (rok 2013) Rok 2013 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Akce pro děti a uživatelky doučování dětí, nacvičování pásma pro seniory doučování dětí, dětský karneval doučování dětí, "jarní úklid" v AD doučování dětí, pečení mazanců a božích milostí, barvení vajec doučování dětí, výlet do přírody, povídání si o jaru doučování dětí, hurá na prázdniny návštěvy koupaliště, pohybové a míčové hry, nácvik tanců návštěvy koupaliště a dětského hřiště, příprava stravy (pizza, langoše), příprava do ZŠ doučování dětí, pomoc uživatelkám s žádostmi o městské byty, nacvičování, pásma pro seniory doučování dětí, nácvik tanců, vystoupení dětí v G - centru Tábor doučování dětí, pečení vánočního cukroví (perníčky, linecké, pracny a sněhové pusinky), příprava na Mikuláše doučování dětí, pečení vánočního cukroví (vanilkové rohlíčky, nepečené cukroví, vánočka), mikulášská a vánoční besídka 19

20 Děti se aktivně účastnily akcí pro táborské seniory. Nacvičily pásmo písní, básniček a cikánských tanců. Nyní také uživatelky nacvičují cikánské tance. Platby za nájem v azylovém domě za rok 2013 Měsíc Platba ÚP Platba uživatelky Leden , ,- Únor , ,- Březen , ,- Duben , ,- Květen , ,- Červen , ,- Červenec , ,- Srpen , ,- Září , ,- Říjen , ,- Listopad , ,- Prosinec , ,- Celkem: , ,- Platby za fakultativní služby za rok 2013 Měsíc Fakultativní služby Leden 3.095,- Únor 2.030,- Březen 2.500,- Duben 3.250,- Květen 2.745,- Červen 2.790,- Červenec 2.205,- Srpen 1.830,- Září 2.955,- Říjen 1.835,- Listopad 1.140,- Prosinec 1.520,- Celkem: ,- 20

21 G - centrum Tábor Pečovatelská služba Posláním pečovatelské služby G - centra Tábor je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase v domácnostech klientů nebo na středisku osobní hygieny. V průběhu roku došlo ke stabilizaci klientely, stejně jako v minulém roce využilo průměrně každý měsíc naši službu 323 klientů. Postupně dochází k navyšování počtu klientů, kteří využívají nejen samotný dovoz obědů, ale také ostatní úkony péče o svoji osobu nebo domácnost. Na celkových příjmech za péči se velmi výrazně podílí dům s pečovatelskou službou (DPS) v Čekanicích, kde je poskytována služba v nepřetržitém režimu a na rozdíl od ostatních dvou DPS, kde je využívání služeb minimální, začíná být DPS Čekanice novou progresivní formou poskytování sociálních služeb v domácím prostředí. DPS Příjem Průměrný počet klientů Průměr na klienta Průměr na obyvatele Počet obyvatel Lidická Kč 25, Kč 164 Kč 67 Kvapilova Kč 13, Kč 201 Kč 23 Čekanice Kč 38, Kč 869 Kč 54 Nejvíce využívaným úkonem je dovážka obědů. Strava je připravována ve vlastní vývařovně v budově bývalé 8. základní školy na Sídlišti nad Lužnicí. Pro zlepšení kvality stravování a komfortu přípravy jídla byl zakoupen nový konvektomat. Denně bylo připraveno průměrně 280 porcí, což je téměř 71 tisíc porcí za rok. I přes stále trvající mírný úbytek strávníků jsme zaznamenali návrat některých klientů, kteří odešli ke komerčním službám. Většinou je důvodem odchodu k jinému dodavateli skutečnost, že nenabízíme možnost výběru z více druhů jídel. Vzhledem k výraznému nárůstu cen potravin spojeným zejména se změnou DPH, by to však znamenalo zvýšení částky za porci, což by bylo kontraproduktivní. K výrazné 21

22 změně došlo ve stravování v jídelně pro seniory, které od září využívá cca 20 klientů chráněné dílny Rolničky a průměrně tak tohoto druhu stravování využívá 38 strávníků denně. Ve dnech 9. a 10. září 2013 proběhla na středisku inspekce kvality v sociálních službách zaměřená na 88 a 89 zákona o sociálních službách. Přestože hodnocení práce střediska vyšlo velmi pozitivně, neboť žádné z kritérií nebylo hodnoceno jako nesplněné, cítíme se některými závěry inspekce poškozeni, což potvrdilo i stanovisko Rady pro inspekce při MPSV. Obrátili jsme se s žádostí o přezkoumání na kancelář Veřejného ochránce práv, jejíž stanovisko doposud očekáváme. Příjmy pečovatelské služby v roce

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2014 1 Předkládá:

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Domov u fontány Libušina 1060, 5635 16 Přelouč, tel. 466 959 166-7 info@domovufontanyc.cz www.domovufontany.cz Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Obsah I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Název: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace Sídlo: Králova 1742, Tišnov,666 01 IČO: 28 33 49 49 Telefon: 549 410 301 Fax: 549 410 308 e-mail: info@css.tisnov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více