G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, Tábor IČO Výroční zpráva za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, Tábor IČO Výroční zpráva za rok 2013

2 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory odlehčovací služby... 9 Středisko sociálních služeb.. 10 Noclehárna Domov pro seniory provozní úsek Domov pro seniory ekonomický úsek.. 15 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi.. 18 Pečovatelská služba.. 21 Denní stacionář. 23 2

3 Slovo úvodem Vážení přátelé, předkládám Vám Výroční zprávu G - centra Tábor za rok 2013, kde Vás chci informovat o novinkách, které se v tomto roce v našem zařízení udály. Významnou událostí roku 2013 bylo zřízení babyboxu, který je vůbec první babybox v zemi otevřený v domově pro seniory. V září 2013 domov pro seniory G centrum Tábor oslavil své patnácté jubileum. K této příležitosti byla uspořádána oslava, na které se sešli a zavzpomínali klienti a současní i bývalí zaměstnanci. Tak jako každý rok i v tomto roce se vedení G - centra snažilo zlepšit provoz jednotlivých středisek v rámci zkvalitnění služeb. Byl zakoupen nový kotel, konvektomat a zvedací zařízení. G centrum Tábor navštívili tuzemští i zahraniční hosté poskytující sociální služby. Vedoucí pracovníci G centra se zúčastnili zahraniční stáže ve Francii, kde se seznámili s tamním poskytováním sociálních služeb a získali nové informace a podněty pro svou práci. Rok 2013 proběhl bez větších komplikací. Myslím, že jsme se všichni snažili, aby klienti byli spokojeni. Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnancům G centra Tábor za jejich přístup a pracovní nasazení, se kterým tuto práci vykonávají. Dále chci poděkovat i všem dárcům, kteří nám poskytli sponzorské dary. PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka G-centra Tábor 3

4 G - centrum Tábor Domov pro seniory - zdravotní úsek G centrum Tábor, DpS zajišťuje svým uživatelům zdravotní i léčebně preventivní péči v rozsahu zvláštní ambulantní péče (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), ošetřovatelskou péči v rozsahu základní ošetřovatelské péče (vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotních pracovníků a jiných odborných pracovníků) a fyzioterapii v rozsahu podle indikace lékaře. Respektujeme svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře. Zdravotní péče byla poskytovaná praktickým lékařem, který ordinoval v našem zařízení 3 dny v týdnu v určených hodinách a dále dle vzniklé aktuální potřeby. Odborná vyšetření byla našim uživatelům zajištěna zejména na specializovaných pracovištích blízké nemocnice nebo v ordinacích lékařů specialistů v městě Tábor s výjimkou odborného lékaře psychiatra, který ordinoval jeden den v měsíci přímo v našem zařízení. Ošetřovatelská odborná péče byla poskytována dle ordinace ošetřujícího lékaře a individuálních ošetřovatelských plánů všeobecnými sestrami s registrací způsobilosti pro výkon nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu a účtována odborností 913 příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. K poskytovalo nepřetržitě 24 hodin denně ošetřovatelskou péči pod vedením vrchní sestry 16 všeobecných sester a 29 pracovníků přímé obslužné péče, jejichž prostřednictvím byly zajištěny klientům činnosti dle individuálního plánu péče, a jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Neodmyslitelnou součástí ošetřovatelské péče je rehabilitace, která byla prováděna kvalifikovanými pracovníky - fyzioterapeuty na základě doporučení lékaře, 5 dnů v týdnu. I v tomto roce pokračovala spolupráce s odborným učilištěm, praktickou školou obor pečovatel ze Soběslavi, kdy v našem zařízení probíhala odborná praxe těchto žáků pod vedením jejich instruktorky 4 hodiny denně, 3 dny v týdnu. Dále zde probíhaly praxe a stáže studentů Zdravotnické školy Tábor a frekventantů rekvalifikačního kurzu pro pracovníky přímé obslužné péče z ÚP Tábor. Všichni pracovníci zdravotního úseku se účastnili seminářů podle plánu seminárního školení vypracovaného na každý rok. Témata školení byla volena tak, aby směřovala ke zvyšování úrovně znalostí i dovedností pracovníků a tím zkvalitnění poskytovaných služeb Hygienické minimum ve stravovacích službách, udržování principů HACCP Individuální plánování s obtížně spolupracujícím klientem Komunikace s problémovými typy klientů Psychohygiena Dokumentace v sociálních službách, příklady dobré praxe Využití komunikačních technik k motivaci uživatelů služeb Pády seniorů a jejich prevence Relaxační techniky Skryté jedy v potravinách, nápojích a lécích Základy první pomoci 4

5 G - centrum Tábor Domov pro seniory sociální úsek Personální záležitosti Sociální činnost v G - centru zajišťovali Administrativní činnost (agenda klientů, depozitní agenda...) - 1 sociální pracovník - 3 pracovníci v sociálních službách - 1 sociální pracovnice Adaptační proces - adaptačním procesem prošlo 33 klientů. Projekt Senioři na cestách - úspěšně pokračoval projekt Senioři na cestách. Do projektu bylo zapojeno 11 seniorů. Senioři ujeli během roku cca 617 km. Od zahájení projektu senioři ujeli 6410 km dojezd do Marseille Pravidelné akce individuální péče o klienty skupinová aktivizace hobby dílna poslech vážné a dechové hudby společné zpívání čtení knih ve společenské místnosti čtení denního tisku čtení na pokojích stolní hry videoprojekce (promítání uskutečněných akcí, dechovky, filmy pro pamětníky,...) oslavy narozenin klientů hraní ruských kuželek návštěvy Divadla Oskara Nedbala Tábor vycházky bohoslužby (bohoslužby římskokatolické církve 1 x týdně, bohoslužby církve československé husitské 1x měsíčně, Hovory nad Biblí 1 x měsíčně) Aktivity jsou pro klienty připravovány denně podle plánovaných programových záměrů. Péče o zdraví - pravidelné poradny pro sluchově postižené - přednáška Ing. Kašpara kompenzační pomůcky - přednáška o vadách sluchu Akce v roce Pečení velikonočních perníčků - Přednáška o Jeruzalému - Zdobení perníčků - Svatá zpověď - Josefovská veselice - Velikonoční zdobení s dětmi z MŠ - Velikonoční bohoslužba v atriu - Přednáška ZOO Větrovy - Přednáška Mgr. Jiří Kohout: Staré táborské restaurace 5

6 - Pálení čarodějnic - Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek - Hudební vystoupení souboru Jitra - Hraní petanque - Návštěva divadla Sejdeme se při dechovce - Vystoupení žáků pod vedením paní Pětivlasové - Hudební vystoupení s havajskou kytarou - Vystoupení žáků ZUŠ Sezimovo Ústí - IX. turnaj jihočeských domovů pro seniory v kuželkách a petanque - Hudební vystoupení paní Kordič - Vystoupení dětí z centra RADOST - Svatá zpověď výročí otevření G - centra Tábor - Hudební vystoupení Valdauf - Návštěva knihovny - Návštěva divadla - Barevný čtvrtek - Podzimní čarování s dětmi z MŠ - Výroba dušičkových věnců - Prodej dušičkového zboží - Bohoslužba v atriu - Uctění památky zesnulých - návštěva hřbitovů - Klokoty, Nový hřbitov - Martinské posvícení - Návštěva divadla - Pečení perníčků - Výroba adventního věnce - Pečení cukroví - Hašlerovy písničky v atriu - Návštěva divadla Keramička - Návštěva Milénia koncert Ondřeje Rumla - Vánoční trh - Mikulášská nadílka - Malá muzika p. Molíka v atriu - Zdobení perníčků - Zdobení vánočního cukroví - Vystoupení žáků ZUŠ Sezimovo Ústí - Vystoupení dětí církevní MŠ - Vystoupení žáků ZŠ Zborovská - Slavnostní zdobení vánočního stromku - Vystoupení MŠ Sokolovská - Vystoupení mažoretek Malšice - Svatá zpověď - Vánoční bohoslužba - Vánoční posezení, slavnostní oběd - Oslava Silvestra, slavnostní oběd V roce 2013 bylo pro klienty připraveno 425 pravidelných akcí, 53 mimořádných programů, 3 přednášky se zaměřením na péči o zdraví a probíhaly pravidelné poradny pro sluchově postižené. Výlety - výlet do Radenína - návštěva Táborských setkání 6

7 Sportovní hry Pacovské hry Zpravodaj G - centra Tábor V roce 2013 vyšlo 11 čísel Zpravodaje G centra (z toho bylo jedno dvojčíslo červenec - srpen). Jedno číslo vychází v počtu cca 200 ks. Statistické údaje Klienti na trvalém pobytu za rok 2013: Celkový počet klientů: 143 Průměrný počet klientů: 141,5 Celkem nástupů: 37 Celkem výstupů: 37 Průměrný věk klientů: 85,7 Z toho: 27 až 65 let: 3 66 až 85 let: 58 nad 85 let: 81 Žádosti o udělení výjimky: Žádosti o výjimky celkem: 96 Zamítnuté žádosti: 15 Udělené výjimky: 81 Odložené výjimky: 0 Počet umístěných klientů z výjimek: 37 (může se jednat o výjimky z předchozího roku) Počet klientů výjimek převedených do roku následujícího: 44 Příspěvek na péči Počet klientů, kteří v roce 2013 v domově pro seniory pobírali příspěvek na péči: I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň bez PnP celkem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

8 Dobrovolnická činnost v G-centru Tábor probíhá ve spolupráci s Farní charitou Tábor v rámci programu Senior. Dobrovolnická činnost v G - centru Tábor Počet dobrovolníků k Počet dobrovolníků k Vzdělávání Individuální plánování s obtížně spolupracujícím klientem - účast 4 pracovníci Smyslová aktivizace podle Lore Werner - účast 1 pracovník Komunikace s problémovými typy klientů - účast 4 pracovníci Psychohygiena a relaxační techniky - účast 3 pracovníci Dokumentace v sociálních službách - účast 2 pracovníci Reminiscence - vzpomínkové aktivity - účast 1 pracovník 10 a V. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb - 3 pracovníci Pády seniorů a jejich prevence účast 1 pracovník Relaxační techniky - účast 2 pracovníci Individuální plánování sociálních služeb - účast 1 pracovník školení PO - účast 5 pracovníků BOZP - účast 1 pracovník 8

9 G - centrum Tábor Odlehčovací služby Posláním Odlehčovacích služeb je dočasně zastoupit pečující osobu rodinu v péči o seniora se sníženou soběstačností nebo o osobu se zdravotním postižením starší 55 let a tím vytvořit čas a prostor pečujícímu pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si svých osobních záležitostí. Služba je určena zájemcům přicházejícím z jejich přirozeného sociálního prostředí nebo pro ty, kteří ukončí pobyt ve zdravotnickém zařízení a dočasně se nemohou vrátit do svého domácího prostředí. Péče je zajišťována 24 hodin denně kvalifikovaným zdravotnickým a sociálním personálem na přechodnou dobu maximálně 3 měsíce. Služba podporuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli, rozšiřuje sociální kontakty a je prevencí dlouhodobých pobytových služeb. Celková kapacita k : - 5 lůžek v G - centru Tábor (2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj) - 5 lůžek v DPS Čekanice (5 jednolůžkových pokojů) Statistické údaje OS Čekanice OS Čekanice Počet žádostí 45 Počet uživatelů 39 Obsazenost 78% Počet odmítnutých zájemců 8 OS G centrum Tábor OS G - centrum Tábor Počet žádostí 59 Počet uživatelů 49 Obsazenost 83% Počet odmítnutých zájemců 16 Vzdělávání: Komunikace s problémovými typy klientů - účast 1 pracovník Psychohygiena a relaxační techniky - účast 1 pracovník Dokumentace v sociálních službách - účast 1 pracovník Komunikace a její využití k motivaci uživatelů - účast 1 pracovník 10 a V. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb - účast 1 pracovník Relaxační techniky - účast 1 pracovník Základy první pomoci - účast 1 pracovník 9

10 G - centrum Tábor Středisko sociálních služeb Středisko sociálních služeb poskytuje rady, informace, pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a které nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Snahou je neřešit problémy za uživatele, ale pomoci mu, aby byl schopen vlastními silami vyřešit svoji tíživou životní situaci. Středisko sociálních služeb také realizuje aktivizační, vzdělávací, společenské a kulturní akce určené všem seniorům města Tábor. Nabídkou aktivizačních programů chce zapojit seniory do běžného života společnosti, eliminovat jejich osamělost, vytvářet podmínky pro setkávání seniorů, přispět k jejich aktivizaci a posílení soběstačnosti. Personalistika - činnost Střediska sociálních služeb zajišťují: 3 sociální pracovníci (1,8 úvazku) Vzdělávací a aktivizační činnosti Pro seniory města Tábor byly realizovány: Pravidelné programy Mezi pravidelné programy patří Akademie III. věku, Diskusní pořady, Literárně - hudební podvečery. Akce jsou zahajovány se začátkem školního roku. Akademie III. věku je vzdělávací přednáškový cyklus, který se koná vždy poslední čtvrtek v měsíci v prostorách táborské matriky. Akademie III. věku por. Mgr. Miroslav Doubek Bezpečnost seniorů Mgr. Vladimír Novotný Historie táborských lékáren Dr. Jan Kolář Rada seniorů České republiky Ing. Libuše Oulehlová Ochrana spotřebitele a jeho práva Ing. Jiří Fišer Na kole za krásami Kanady Slavnostní zakončení Akademie III. Předání osvědčení věku Zahájení 18. ročníku Akademie III. věku Mgr. Jiří Kohout Nejstarší táborské spolky Bc. Alena Daňková O historii a současnosti Okresního archivu v Táboře Vánoční setkání s představiteli města Diskusní pořad Diskusní pořady probíhají každé druhé úterý v měsíci od hodin. V rámci Diskusních pořadů se setkáváme se zajímavými osobnostmi, navštěvujeme různá místa např. botanickou zahradu, ranč, 10

11 Diskusní pořad Mgr. Eva Měřínská Nové trendy v informačních technologiích Petra Edererová, Petra Jandáková Rehabilitační cviky pro seniory PhDr. Jan Veselý Jak zacházet s duševním a tělesným zdravím Jana Čamrová Jóga Petra Edererová Cvičení pro seniory Fokus Prohlídka spojená s ukázkami činnosti Daniel Šefčík Sebeobrana seniorů Mgr. Alena Kubíková Cvičení paměti Libuše Dědičová Co víme a nevíme o Vánocích Literárně hudební podvečery Literárně hudební podvečery jsou pravidelným posezením nad zajímavými knihami, zveme spisovatele, hudebníky apod. Literárně hudební podvečery se konají v prostorách Městské knihovny v Táboře. Literárně - hudební podvečery ZŠ Bernarda Bolzana Setkání s tanečním kroužkem dětí Jana Pětivlasová Povídání o historii vzniku lidové a tzv. Pop hudby Libuše Dědičová Setkání s Wolfgangem Amadeem Mozartem, život a dílo Ludmila Peřinová Literárně hudební komponovaný podvečer Azylový dům Tábor Zpívání a tance G - centrum Tábor Společné zpívání Jazykové kurzy anglického a německého jazyka Jazykové kurzy 30 vyučovacích hodin anglického jazyka pro začátečníky 30 vyučovacích hodin anglického jazyka pro pokročilé 30 vyučovacích hodin německého jazyka pro začátečníky 30 vyučovacích hodin německého jazyka pro pokročilé Osobní kontakty s klienty Počet kontaktů Počet kontaktů celkem

12 Realizace akcí Název akce Počet konání Účast Akademie III. věku Diskusní pořad Literárně hudební podvečer 6 89 Kurzy anglického jazyka Kurzy německého jazyka Zájezd do Divadla na Vinohradech Hašler 1 38 Zájezd na zámek Mníšek pod Brdy, Březnice 1 32 Vítání jara v restauraci U dvou koček 1 42 Předmikulášské posezení v restauraci U dvou koček 1 45 Setkání 80ti letých Vánoční setkání osamělých seniorů 1 33 Vánoční návštěva táborských seniorů v domovech důchodců: G - centrum DpS Bechyně, DpS Budislav, DpS Tučapy, DpS Chýnov, DpS Veselí nad Lužnicí, DpS Soběslav 1 49 CELKEM: Kluby důchodců Klub důchodců Lidická klub je využíván 3x týdně zájmovými skupinami seniorů (seniorky, Občanské sdružení zdravotně postižených, Konfederace politických vězňů, Svaz postižených civilizačními chorobami). V každé skupině je cca 14 členů. Klub důchodců Helsinská klub je využíván denně zájmovými skupinami seniorů. V každé skupině je cca 16 seniorů. Občasník Stálé okénko seniorům V roce 2013 vyšla 4 čísla Občasníku Stálé okénko seniorům. Jedno číslo vychází v počtu cca 100 ks. Občasník je určen seniorům města Tábor, je distribuován zdarma na akcích, které pořádá Středisko sociálních služeb. Vzdělávání Dokumentace v sociálních službách účast 1 pracovník 10 a V. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb účast 1 pracovník Základy první pomoci - účast 1 pracovník Rarosp 1 pracovník je členem Rady pro rozvoj sociální práce. V roce 2013 proběhla 4 setkání. 12

13 G - centrum Tábor Noclehárna Středisko Noclehárna poskytuje přechodné ubytování a zajištění podmínek pro osobní hygienu mužům starším 18-ti let. Posláním střediska Noclehárna je poskytnout pomoc mužům bez přístřeší, pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace. Provozní záležitosti: V rámci poskytování služby probíhá celoročně úzká spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ Tábor, Městskou policií Tábor, BYTESem Tábor s. r. o., Nemocnicí Tábor a dalšími institucemi a organizacemi poskytujícími odbornou pomoc. Personalistika: činnost střediska Noclehárna zajišťuje: 1 sociální pracovník 1 pracovník pro příjem klientů (0,5 úvazku) Statistické údaje Celková kapacita 8 Počet vydaných smluv včetně dodatků ke smlouvě 96 Počet klientů 27 Počet odmítnutých žadatelů (hrubé porušení Ubytovacího řádu: alkohol, 9 agrese) Využití kapacity 64,30% Příjmy za ubytování ,- Evidované pohledávky (pouze rok 2013) 0,- ková kapacita Vzdělávání Úvod do krizové pomoci - účast 1 pracovník Komunikace s obětí domácího násilí - účast 1 pracovník Zdravotní problematika domácího násilí Individuální plánování - účast 1 pracovník Rodina a domácí násilí - účast 1 pracovník Legislativa ve vztahu k domácímu násilí - účast 1 pracovník Požární ochrana účast 1 pracovník BOZP účast 1 pracovník 13

14 G - centrum Tábor Domov pro seniory provozní úsek Recepce Provoz recepce byl zajišťován dvěma pracovnicemi a pracovníky na dohodu o pracovní činnosti. Kuchyně V provozu kuchyně bylo zaměstnáno 9 pracovníků včetně vedoucí kuchyně a nutriční terapeutka, která dohlížela na výživové potřeby klientů, na kvalitu stravy a hygienické normy (HACCAP apod.). Likvidace veškerých odpadů a zbytků z kuchyně byla zajištěna odbornou firmou. V září opět nastoupili žáci SOU řemesel na praxi. Úklid Úklid byl zajišťován 6-ti pracovnicemi. Prádelna Práce v prádelně byla zajištěna 3 pradlenami. Distribuce prádla, značení prádla a provádění drobných oprav prádla zajišťovala 1 pracovnice na 0,5 úvazku. Opravy - oprava malby na pokojích klientů - výměna toaletních mís - oprava pračky - oprava okapů BOZP a PO Periodické školení BOZP všech zaměstnanců proběhlo v listopadu. V prosinci proběhlo školení řidičů referentských vozidel a školení požární ochrany. Revize V tomto roce byly provedeny následující revize: - postelí od firmy LINET - hasicích přístrojů a hydrantů - antidekubitních matrací a polohovacích postelí - výrobků Arjo, zvedací zařízení, vany na koupelnách - elektronického protipožárního systému - elektronického zabezpečovacího systému - požárních hlásičů - protipožárních nátěr - výtahu - elektrorevize a revize v prádelně - stavební revize celého komplexu Jako každý rok byla i v tomto roce provedena deratizace (mravenci) v kuchyni a v pokojích se vstupem do zahrady. Dále bylo provedeno vyčištění a desinfekce odpadních řádů v budově za pomoci bioenzymatických koncentrátů. Dále byl proveden výchovný řez rostlin v atriu včetně postřiku proti škůdcům s následným přihnojením rostlin. 14

15 G - centrum Tábor Domov pro seniory ekonomický úsek Počet pracovníků: G centrum vykazuje za rok 2013 průměrný přepočtený stav 127,9 zaměstnanců, k poslednímu dni období 135 pracovníků. Zaměstnávali jsme 5 osob se změněnou pracovní schopností přepočtený stav 3,63. V tomto období činila absence z důvodu pracovní neschopnosti kalendářních dnů, z toho ženy V roce 2013 byly v G - centru zaznamenány 2 pracovní úrazy, jeden bez pracovní neschopnosti a jeden s dvouměsíční pracovní neschopností poranění prstu. Kapacita klientů na jednotlivých úsecích: Domov seniorů: Odlehčovací služby: Pečovatelská služba: Denní stacionář: Azylový dům pro ženy: Noclehárna: 143 lůžek 10 lůžek 450 klientů 25 osob 23 pokojů (59 lůžek) 4 pokoje (8 lůžek) Rozpočtové výdaje byly splněny na 100,62 %. Rozpočet výdajů a příjmů pro rok 2013 byl podle vývoje upravován, a to naposledy na základě Usnesení zastupitelstva konaného dne V II. čtvrtletí 2013 byla uzavřena s Jihočeským krajem smlouva o zajištění sociální služby Azylové domy. Smlouva o financování této služby byla uzavřena na období od do (21 měsíců), na celé období realizace projektu je smluvně připravena částka tis. Kč. Částka za poměrné náklady k byla vyčerpána a řádně v termínu vyúčtována. Státní dotace na sociální službu Azylový dům pro ženy a matky s dětmi byla čerpána pouze v I. čtvrtletí. Zůstatek státní dotace byl vyúčtován a vrácen. Nejvyšší výdaje tvoří mzdy pracovníků a s tím spojené sociální a zdravotní pojištění. Tyto náklady tvoří 62 % veškerých nákladů. Průměrná hrubá mzda se pohybuje okolo hranice 18 tis. Kč na jednoho pracovníka. Limit mezd nebyl překročen. Dalšími podstatnými výdaji byly účetní odpisy, náklady na teplo, vodu, elektrickou energii. Došlo ke zlepšení vybavení domova seniorů nákup závěsů ke zvedacímu zařízení, nákup chodítek, nákup čteček pro zkvalitnění evidence úkonů, částečná obnova počítačové techniky. Z fondu reprodukce majetku byl dle plánu nakoupen tento majetek varný kotel do kuchyně domova seniorů, konvektomat pro vývařovnu, zvedací zařízení osob pro klienty DPS Čekanice. Opravy a údržba: Byly prováděny pravidelné prohlídky zabezpečovacích systémů, prohlídky elektropřístrojů. V budově domova seniorů byly prováděny běžné opravy, oprava výtahů. Další opravy byly drobnějšího rázu oprava zařízení, průběžné malování v objektech G - centra. V Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi byly provedeny běžné opravy, malování chodeb a části společných prostor. Náklady týkající se tohoto střediska byly vždy po ukončení čtvrtletí dle smlouvy fakturovány Jihočeskému kraji. 15

16 Rozpočtové příjmy byly splněny na 100,63% rozpočtu Nejvyšších příjmů bylo dosaženo platbami od klientů jednotlivých středisek, příjmy od zdravotních pojišťoven, příspěvkem zřizovatele na provoz a na odpisy svěřeného majetku, státní dotací, příjmy na základě uzavřené smlouvy o Individuálním projektu na financování azylového domu od Jihočeského kraje dle smlouvy z roku 201 o zajištění této služby do Služby pro klienty - obyvatele Sezimova Ústí byly částečně hrazeny od klientů a částečně z dotace od Města Sezimovo Ústí v částce 65 tis. Kč. Příjmy od zdravotních pojišťoven patří mezi ty velmi podstatné. Za zdravotní úkony klientů DS jsme od zdravotních pojišťoven obdrželi v roce 2013 celkem tis. Kč. Což bylo o 988 tis. Kč méně než v předcházejícím roce. Systém úhrady za zdravotní úkony se stále upravuje a v současné době nám nevyhovuje. Hlavním důvodem je sporné vykazování podávání léků klientům. Dotace na provoz ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána a použita pro jednotlivá střediska organizace, tak jak bylo požadováno v žádosti. Na středisko Azylový dům vzhledem ke změně financování pro roky 2013 až 2014 byla státní dotace čerpána pouze pro období Vyúčtování státní dotace bylo odesláno v termínu na krajský úřad. Příspěvek od Města Tábor na provoz a na odpisy svěřeného majetku od zřizovatele byl vyúčtován ve finančním vypořádání. Vratka dotace ve výši 600 tis. Kč byla vrácena během měsíce ledna Předepsaný odvod z odpisů svěřeného majetku byl v plné výši ve dvou splátkách odveden na účet zřizovatele. Rozhodnutím Zastupitelstva Města Tábora z dubna 2009 bylo rozhodnuto o přímé platbě nájemného za nebytové prostory v budovách svěřených zřizovatelem na účet Města. Příjmem z vedlejší hospodářské činnosti byl nájem za byt správce, nájem za výměník a úklid v DPS Čekanice. Výsledek hospodaření za rok 2013 činí v Kč : v hlavní činnosti ve vedlejší činnosti - zisk hospodářský výsledek celkem 0,00 Kč 9 964,00 Kč 9 964,00 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013: příděl do rezervního fondu 9 964,00 Kč 16

17 Hospodářské výsledky jednotlivých středisek G - centra Tábor Název Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč Hospodářský výsledek s dotací Domov seniorů , ,97 3,16 Odlehčovací služby 1 865, ,08 0 Pečovatelská služba a vývařovna , ,87 6,8 Denní stacionář 1 075, ,80 0 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 3 545, ,73 0 Středisko sociálních služeb 1 334, ,44 0 Noclehárna 368,2 368,2 0 Celkem , ,09 9,96 Hodnota majetku G - centra Tábor k Hodnota majetku G - centra k Dlouhodobý hmotný majetek Kč 021 budovy , stroje, přístroje, inventář ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 software ,75 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 DDHM ,57 Pozemky 031 pozemky ,90 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace G centrum Tábor k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrku ověřujeme s výrokem bez výhrad. 17

18 G - centrum Tábor Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Poslání Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Vídeňská 2761 Tábor poskytuje okamžitou pomoc a ubytování na přechodnou dobu ženám, matkám s dětmi, které se dostaly do těžké životní situace, pomoc uživatelkám k brzkému návratu do plnohodnotného, rodinného a sociálního života, k zajištění bydlení, příp. zaměstnání, dále pomoc při utváření podmínek pro kvalitní výchovu dětí a motivovat uživatelky ke spolupráci a k řešení jejich životní situace. Služby jsou poskytovány na základě Individuálních plánů. Snahou Azylového domu pro ženy a matky s dětmi je uživatelkám ve všech směrech pomoci, s cílem dosáhnout jejich resocializace, plnohodnotného a trvalého návratu do společnosti. Poskytované služby Poskytujeme ubytování po dobu nepřevyšující jeden rok (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Poskytujeme sociální poradenství (řešení finanční situace, bytové situace, problému zaměstnanosti), výchovné a vzdělávací činnosti, fakultativní úkony (praní prádla, použití sušičky a pracího prášku, fotokopie a vyklízení pokoje). Všechny poskytované služby včetně placení nájmů jsou v souladu s platností zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. 57 dle daného sazebníku. Kapacita V budově se nachází 22 zařízených ubytovacích jednotek (59 lůžek). Každá ubytovací jednotka disponuje základními ubytovacími předměty (např. válendy, palandy, komody, skříně atd.). Ve společných prostorách je možno využívat prádelnu, kuchyni a klubovnu s televizí. Na recepci je možnost si zapůjčit elektrické spotřebiče (např. fén nebo žehličku na vlasy, mixér ). Provoz Vlastní provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi zajišťují vedoucí, sociální pracovnice, správcová a recepční. Recepční zajišťují nepřetržitý 24 hodinový provoz. Chod azylového domu poskytuje uživatelkám sociální servis, ale především je zaměřen na potřeby a zájmy nezletilých dětí. Zařízení organizuje volnočasové aktivity: - vzdělávací a praktické kurzy (vaření, pečení, šití) - výtvarné a hudební kroužky pro děti (zábavné odpoledne, promítání filmů, dětský karneval, vycházky, výlety) - práce s PC pro děti i uživatelky - doučování dětí - akce kulturního zaměření pro děti (vánoční a velikonoční besídky, výlety, nácvik cikánských tanců) 18

19 Statistické údaje Statistické údaje Počet Nové nástupy (rok 2013) 32 Počet (ženy/děti) 32/49 Ukončení pobytu 23 Průměrný věk uživatelek 23 Praxe studentů 3 Osobní poradenství 418 Telefonické poradenství 112 Počet akcí 6 Údaje z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi: preventivní prohlídky (recepční) školení BOZP (všichni zaměstnanci) školení všech zaměstnanců: Standardy kvality sociálních služeb a první pomoc vedoucí + sociální pracovnice se účastní případové supervize (paní Dana Bedlánová z Intervenčního centra České Budějovice) opravy koupelen + čištění odpadů (kanalizace) řešení dluhové problematiky klientek častější spolupráce s Krizovým intervenčním centrem domácí násilí pomoc s žádostmi o městské byty pomoc při hledání zaměstnání, brigády Akce pro děti (rok 2013) Rok 2013 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Akce pro děti a uživatelky doučování dětí, nacvičování pásma pro seniory doučování dětí, dětský karneval doučování dětí, "jarní úklid" v AD doučování dětí, pečení mazanců a božích milostí, barvení vajec doučování dětí, výlet do přírody, povídání si o jaru doučování dětí, hurá na prázdniny návštěvy koupaliště, pohybové a míčové hry, nácvik tanců návštěvy koupaliště a dětského hřiště, příprava stravy (pizza, langoše), příprava do ZŠ doučování dětí, pomoc uživatelkám s žádostmi o městské byty, nacvičování, pásma pro seniory doučování dětí, nácvik tanců, vystoupení dětí v G - centru Tábor doučování dětí, pečení vánočního cukroví (perníčky, linecké, pracny a sněhové pusinky), příprava na Mikuláše doučování dětí, pečení vánočního cukroví (vanilkové rohlíčky, nepečené cukroví, vánočka), mikulášská a vánoční besídka 19

20 Děti se aktivně účastnily akcí pro táborské seniory. Nacvičily pásmo písní, básniček a cikánských tanců. Nyní také uživatelky nacvičují cikánské tance. Platby za nájem v azylovém domě za rok 2013 Měsíc Platba ÚP Platba uživatelky Leden , ,- Únor , ,- Březen , ,- Duben , ,- Květen , ,- Červen , ,- Červenec , ,- Srpen , ,- Září , ,- Říjen , ,- Listopad , ,- Prosinec , ,- Celkem: , ,- Platby za fakultativní služby za rok 2013 Měsíc Fakultativní služby Leden 3.095,- Únor 2.030,- Březen 2.500,- Duben 3.250,- Květen 2.745,- Červen 2.790,- Červenec 2.205,- Srpen 1.830,- Září 2.955,- Říjen 1.835,- Listopad 1.140,- Prosinec 1.520,- Celkem: ,- 20

21 G - centrum Tábor Pečovatelská služba Posláním pečovatelské služby G - centra Tábor je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase v domácnostech klientů nebo na středisku osobní hygieny. V průběhu roku došlo ke stabilizaci klientely, stejně jako v minulém roce využilo průměrně každý měsíc naši službu 323 klientů. Postupně dochází k navyšování počtu klientů, kteří využívají nejen samotný dovoz obědů, ale také ostatní úkony péče o svoji osobu nebo domácnost. Na celkových příjmech za péči se velmi výrazně podílí dům s pečovatelskou službou (DPS) v Čekanicích, kde je poskytována služba v nepřetržitém režimu a na rozdíl od ostatních dvou DPS, kde je využívání služeb minimální, začíná být DPS Čekanice novou progresivní formou poskytování sociálních služeb v domácím prostředí. DPS Příjem Průměrný počet klientů Průměr na klienta Průměr na obyvatele Počet obyvatel Lidická Kč 25, Kč 164 Kč 67 Kvapilova Kč 13, Kč 201 Kč 23 Čekanice Kč 38, Kč 869 Kč 54 Nejvíce využívaným úkonem je dovážka obědů. Strava je připravována ve vlastní vývařovně v budově bývalé 8. základní školy na Sídlišti nad Lužnicí. Pro zlepšení kvality stravování a komfortu přípravy jídla byl zakoupen nový konvektomat. Denně bylo připraveno průměrně 280 porcí, což je téměř 71 tisíc porcí za rok. I přes stále trvající mírný úbytek strávníků jsme zaznamenali návrat některých klientů, kteří odešli ke komerčním službám. Většinou je důvodem odchodu k jinému dodavateli skutečnost, že nenabízíme možnost výběru z více druhů jídel. Vzhledem k výraznému nárůstu cen potravin spojeným zejména se změnou DPH, by to však znamenalo zvýšení částky za porci, což by bylo kontraproduktivní. K výrazné 21

22 změně došlo ve stravování v jídelně pro seniory, které od září využívá cca 20 klientů chráněné dílny Rolničky a průměrně tak tohoto druhu stravování využívá 38 strávníků denně. Ve dnech 9. a 10. září 2013 proběhla na středisku inspekce kvality v sociálních službách zaměřená na 88 a 89 zákona o sociálních službách. Přestože hodnocení práce střediska vyšlo velmi pozitivně, neboť žádné z kritérií nebylo hodnoceno jako nesplněné, cítíme se některými závěry inspekce poškozeni, což potvrdilo i stanovisko Rady pro inspekce při MPSV. Obrátili jsme se s žádostí o přezkoumání na kancelář Veřejného ochránce práv, jejíž stanovisko doposud očekáváme. Příjmy pečovatelské služby v roce

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2012

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2012 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014

G-centrum Tábor. Výroční zpráva za rok 2014 G-centrum Tábor Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Slovo úvodem 3 Zdravotní úsek domov pro seniory... 4 Sociální úsek domov pro seniory... 6 Odlehčovací služby... 10 Středisko sociálních služeb.... 11 Noclehárna.

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2011

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2011 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Slovo úvodem...3 Domov pro seniory zdravotní úsek 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2010

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2010 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 67 893 93 Výroční zpráva za rok 200 Obsah Slovo úvodem...3 Domov pro seniory zdravotní úsek....4 Domov pro seniory sociální úsek 5 Domov pro seniory odlehčovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2014 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2014 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více