BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání."

Transkript

1 BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY 2014 Něco málo oficiálna o fakultě 2 o Historie PřF v bodech 2 o Vedení 2 o Letem světem o naší alma mater 4 o Co všechno najdete na facebooku 5 o PřF katedry a ústavy 6 o Není ústav jako ústav 8 Pár poznámek k tomu, co vás čeká během studia 9 Anatomie fakultních prostor 12 o Futudrama made in JU 15 o Mapky 16 o Psí záležitost (aneb kam s ním) 18 Zpětná vazba (SHP, KPS) 19 Informace 20 Knihovna 21 Počítače a věci okolo 23 Aplikovaná informatika (pro studenty oboru) 25 Letem světem budoucím pedagogům 27 Za hranice (možností) aneb jak vyrazit do světa 29 o International Student Club (ISC) 31 Exkurze (aneb kam se jezdí s fakultou) 32 Bydlení 37 Menza 41 Doprava (někdy i doleva) 44 Obchody 48 Kam za vzpruhou 53 Duševní občerstvovny 59 o Uvědomělé dění na PřF 64 Sportovní vyžití 65 České Budějovice (z příliš nepohnuté historie města) 73 Etnografické poučení 75 Stručný výkladový slovník 76 Prostor pro vaše poznámky 79 Editoři: Dan Leština a Míša Syrová Autoři aktualizací: Alča Bartoňová, Jenda Havlíček, Áňa Máňa Humlová, Dan Leština, Lucka Pleštilová, Pája Staňková, Míša Syrová, Lukáš Valenta, Baru Zdvihalová Ilustrace: Monika Říhová (titulní), Pavel Říha (Erosův realismus, Alkoholik sám sobě přítelem, Budějce, Kanec), Jakub Těšitel (Hromadnost dopravy, Horolezci v Jihočesku), Kohoutí Pařát tak trochu bez svého vědomí (Bílí a zelení) Tisk: Eva Kalmíková srpen 2014 Možná se ptáte, proč právě Binolupa??? Binolupa (stereomikroskop) slouží k prohlížení makroskopických objektů v odraženém světle. Disponuje relativně malým zvětšením (obvykle 10x až 50x), které rozhodně nestačí na prozkoumání všech detailů a mikrostruktur. Omezenost zvětšení je však vyvážena důležitými výhodami. Binolupa totiž umožňuje (obvykle) nedestruktivní pozorování detailů (byť hrubých) v kontextu celku a představuje tak ideální nástroj k prvotnímu podrobnějšímu seznámení se zkoumaným předmětem (ať už je to brouk, kytka nebo třeba shluk krystalů). Tak proto V ruce máte již několikáté vydání Průvodce začínajícího prváka na PřF. Po řadu let vaši starší kolegové tráví několik dní a nocí před koncem prázdnin datlováním do počítače, rozčilováním se nad rozhozeným formátováním a stresováním, aby se to včas stihlo, a oprašují, opravují, aktualizují informace, které kdysi také jako novopečení prváci četli. Berte to, prosím, v potaz, až budete Binolupu číst. Snažíme se vám život zde ulehčit, ale podobně jako zní motto ŠuKaSu (viz dále v textu), ani my nejsme stroje, píšeme lidsky a sekáme chyby. Za ty se případně již předem alibisticky omlouváme, i za to, jestli vám tím zkomplikujeme život. A protože zde v Binolupě píšeme o Zpětné vazbě, i my (a také ti, kteří se pustí do aktualizace pro příští rok) bychom byli za zpětnou vazbu od vás velmi vděční. Neváhejte tedy a obraťte se na nás, pokud v textu bude něco chybět nebo naopak přebývat. Chtěli bychom zde poděkovat těm, kteří do této příručky vložili nemalé úsilí a svůj drahocenný čas. Děkujeme těm, kteří tuto tradici začali, za jejich touhu předávat zkušenosti a ulehčit tak prvákům první krůčky na vysoké škole a děkujem jim za to, že na jejich základech můžeme stavět dále. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání. 1

2 Něco málo oficiálna o fakultě.aneb nikdy nevíte, kdy se to může (za)hodit: Historie PřF v bodech: září 1991 založena Jihočeská univerzita 8. listopadu 1991 Akademickým senátem JU zřízena Biologická fakulta od 1992 akreditace na poskytování všech stupňů vysokoškolského vzdělání (bakalářské, magisterské, doktorské) 1994 zaveden kreditní systém 1995 vznikl ŠuKaS od 1995 právo konat habilitační (jmenování docentů) a profesorské řízení od 2001 nová prostorná budova s moderním vybavením a přednáškovými místnostmi ( Béčko ) nová budova pro katedru Botaniky ( Vila ) 1. srpna 2007 se BF mění na PřF 2013 budova C velká moderní budova s přednáškovými místnostmi v současnosti se na více než 700 kurzech a cvičení podílí kolem 260 vyučujících v roce 1991 zde studovalo 42 studentů, v současnosti je nás přes 1000 PřF nabízí 16 bakalářských studijních oborů, včetně dvou přeshraničních (Biological chemistry a Bioinformatics) Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity je velice mladou institucí. Vznikla transformací Biologické fakulty 1. srpna Její předchůdkyně, Biologická fakulta, byla založena skupinou vědců z ústavů Akademie věd České republiky v roce Všechny tyto instituty se nacházely původně v Praze, začátkem 80. let byly ale tehdejší totalitní vládou přesunuty do Českých Budějovic, ve snaze oddělit vědce od zahraničních vlivů a od přímého kontaktu s univerzitními studenty. To se samozřejmě nikdy úplně nepodařilo a po reformě vzdělávacího systému v roce 1989 se otevřel prostor pro vznik fakulty zaměřené převážně na biologii. Tento dost neobvyklý způsob vzniku BF (tedy vydělení vzdělávací instituce od Akademie věd) má zásadní vliv na současný charakter PřF - tj. že většina přednášejících jsou zároveň i pracovníci AV, čímž může fakulta stále nabízet velké množství (speciálních) kurzů, které vyučují odborníci ve svém oboru. Díky tomu se i vám ohromně rozšiřuje pole působnosti díky možnostem spolupráce s některým z těchto ústavů. VEDENÍ FAKULTY DĚKAN prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. Nejvyšší funkcionář na fakultě, který zodpovídá za její chod. Jeho moc je dokonce taková, že prostřednictvím děkanských výjimek je schopen zvrátit lecjaká rozhodnutí jiných fakultních orgánů, což je velmi užitečné, pokud kupříkladu dojde k nějakému nechtěnému úřednímu omylu. Děkan pochopitelně sídlí na děkanátě, (viz Anatomie fakultních prostor). Je volen fakultním akademickým senátem na dobu 4 let, přičemž může být zvolen nejvýše dvakrát za sebou. Předcházejícími děkany byli od založení fakulty nejprve prof. Pavel Blažka, poté prof. Zdeněk Brandl a po něm prof. Libor Grubhoffer (ten loni na jaře převzal pomyslné rektorské žezlo a korunu a bude nějakou dobu naším rektorem; více viz Něco málo o naší Alma mater). Současný děkan (od dubna 2011) je profesorem biochemie, na PřF (BF) působí již od roku 1997 a v období 2008 až 2011 byl proděkanem pro rozvoj. Je rovněž předsedou Vědecké rady PřF a garantem 2

3 bakalářských oborů Chemie a Chemie pro vzdělávání a magisterského oboru Učitelství chemie pro střední školy. Děkana obklopuje houf (= 5 PRODĚKANŮ majících na starost vždy určitou oblast fakultního života: STUDIJNÍ PRODĚKAN doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Na tu se, prostřednictvím studijního oddělení, obracejte ve vašich studijních záležitostech. Sídlí na Céčku v prvním patře na Ústavu chemie a biochemie. Přednáší několik kurzů chemie, kterým se nevyhne ani čistokrevný biolog, učitel biologie či péčista: Chemická laboratorní technika (1. semestr), Fyzikální chemie (2. semestr), Hydrochemie a další (zapíšete-li si k Fyzikální chemii i seminář, jistě neuděláte špatně). Je rovněž vedoucí Ústavu chemie a biochemie (UCH) a garantkou magisterského oboru Chemie životního prostředí. PRODĚKAN PRO VĚDU doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. Proděkanem pro vědu je doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D., vedoucí Ústavu fyziky a biofyziky. K jeho povinnostem patří např. akreditace habilitačních a profesorských řízení, zajišťuje chod oddělení vědy a agendu vědecké rady, spolupracuje s rektorátem a mnoho dalšího. Krom toho koordinuje SGA a individuální projekty GA JU, zpracovává různé výroční zprávy, přehledy projektů a publikačních výstupů a je garantem bakalářského oboru Měřící a výpočetní technika. PRODĚKAN PRO DOKTORSKÉ STUDIUM doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. Doktorské studium je sice pro vás zatím v nedohlednu, ale kdo ví jednou možná! Současnou proděkankou pro doktorské studium je doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (Majka). Studenti biologických oborů s ní hned v prvním semestru absolvují kurz Biologická laboratorní technika, dále vede zajímavý kurz Metody studia kořenových systémů. Majka sídlí na Botanické vile (č. 217) a zabývá se především kořeny rostlin a mykorhizními houbami. Jakožto proděkanka především dohlíží na doktorandy, píše žádosti o akreditaci a reakreditaci doktorských programů, atd. Je jakýmsi mezičlánkem mezi vědeckou radou a oborovými radami. PRODĚKAN PRO VNĚJŠÍ VZTAHY prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (Vacátko) Například propaguje fakultu navenek, a to nejen na půdě akademické. Profesně se zabývá molekulární fylogenetikou a sídlí na Céčku ve druhém patře, č. dveří PRODĚKAN PRO UČITELSKÉ OBORY doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. (Hanys) V loňském roce vznikla na naší fakultě nová funkce proděkan pro učitelské obory. Hanys má na starost studenty učitelských kombinací a jeho největším posláním je odstraňovat problémy vznikající studiem na dvou fakultách. Setkat se s ním můžete na kurzech fykologie (ať už základních nebo poté různě specializovaných). Tajemnice fakulty Ing. Alena Kamišová Jedna z klíčových osob při sestavování fakultního rozpočtu, která zároveň odpovídá za nakládání s přidělenými finančními prostředky. AKADEMICKÝ SENÁT PŘF Akademický senát je poměrně důležitý a vlivný orgán akademické samosprávy, který o mnohém rozhoduje, nebo se k tomu aspoň vyjadřuje. Je volen na dva roky, příští volby budou probíhat na jaře Každý člen akademické obce (tj. učitel i student) má právo volit i kandidovat do senátu. A co senát dělá? Kupříkladu schvaluje rozpočet fakulty, volí děkana, rozhoduje o změnách studijního řádu, podmínkách přijímání studentů na PřF a v neposlední řadě řeší 3

4 studentské záležitosti a stížnosti. Pokud vás tedy na fakultě něco bude štvát nebo byste chtěli něco změnit, můžete se obracet na své (studentské) senátory, nebo napsat na (chcete-li oslovit celé senátní těleso). Kontakty na jednotlivé senátory najdete na fakultních stránkách (odkaz Struktura PřF). AS PřF má jedenáct členů, z toho je šest pedagogů: Tomáš Hauer, Jan Lepš (Šuspa), Oldřich Říčan, Hana Šantrůčková, Petr Šmilauer, Milan Štech a pět studentů: Pavel Duda, Anna Humlová, Míša Syrová, Vojta Študent, Lukáš Valenta. Současnému senátu velí předseda Milan Štech, místopředsedou z řad studentů je Vojta Študent. Krom senátu fakultního, o němž už byla řeč, existuje i Akademický senát univerzitní (AS JU), také řečený Velký (protože větší už je jenom ten opravdický, ten, jak se v něm spí). Každá fakulta je zastoupena pěti senátory (3 akademičtí pracovníci, 2 studenti), celkem tedy AS JU čítá čtyřicet hlav pomazaných. Naši fakultu zastupují tito: Iva Dostálková, Tomáš Hauer, Petr Šmilauer za akademické pracovníky a Míša Syrová spolu s Honzou Havlíčkem za studenty. Velký senát řeší zejména záležitosti vysoké univerzitní politiky (volba rektora a podobně), ale jelikož my se výšek bojíme, pojednání na tomto místě radši utneme a raději si povíme jen něco o Jihočeské univerzitě. Letem světem o naší ALMA MATER Milí prváci, není žádným tajemstvím, že se nestáváte pouze studenty Přírodovědecké fakulty, ale zároveň studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A není se ani zač stydět Pro ty, kteří nevládnou latinou, sousloví v nadpise se překládá jako matka živitelka. Tak bývá označována právě naše (obecně jakákoliv, ale pro nás ta naše) univerzita. Však nás také prostřednictvím přednášejících živí informacemi, které nás snad jednou v budoucnu budou živit doopravdy. Jihočeská univerzita patří mezi mladice na poli českého vysokoškolského vzdělávání. Její vznik se datuje k roku 1991 (tedy stejný rok zrodu tehdejší Biologické fakulty). V současné době má univerzita 8 fakult, na kterých studuje přes 13 tisíc studentů. K JU dříve náležel také Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech, ale ten byl k zrušen. FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY Ekonomická fakulta (EF) Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) Filozofická fakulta (FF) Pedagogická fakulta (PF) Přírodovědecká fakulta (PřF) Teologická fakulta (TF) Zdravotně sociální fakulta (ZSF) Zemědělská fakulta (ZF) Podobně jako fakulta, i univerzita má svou vnitřní hierarchii a vedení. Ekvivalentem děkana na univerzitní úrovni je REKTOR, kterému po boku stojí jeho 4 pravé ruce PROREKTOŘI. Současným rektorem je bývalý děkan BF/PřF prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., se kterým se někteří z vás setkají ve 3. semestru na přednáškách z Biochemie. Před ním spravovali nejvyšší univerzitní úřad doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc. ( ), prof. Ing. František Střeleček, CSc. ( ), prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. ( ) a prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc. (2012). UNIVERZITNÍ HEADQUARTERS Rektor: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Prorektoři: - pro studium: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - pro vědu a výzkum: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. - pro zahraniční styky: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová - pro akademické záležitost: prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. 4

5 CO VŠECHNO NAJDETE NA FACEBOOKU Jelikož nemálo z vás se lapilo do sítí sociální sítě Facebook, není od věci toho využít ve váš prospěch. Na Facebooku totiž najdete i naší fakultu, univerzitu, menzu... a často se díky tomu velmi rychle dozvíte o nejrůznějších akcích či dostanete radu, jak nějaký problém vyřešit. Skupiny, do kterých se můžete přidat: Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Mraveniště PřF JU (Primárně vznikla na pomoc prvákům, takže tohle neprošvihněte. Je to uzavřená skupina a správce se snaží, aby tomu tak i zůstalo, takže pokud si zažádáte o přijetí do skupiny, pošlete mu zprávu se jménem a oborem, který studujete vše se urychlí:)) Péčistí (skupina především pro studenty PŽP a Aplikované ekologie) International Student Club, University of South Bohemia Stránky, které se vám mohou líbit: Akademická knihovna Jihočeské univerzity Menza Jihočeské univerzity Jiho%C4%8Desk%C3%A9-univerzity/ Letní tábor s Přírodovědou (stránky námi pořádaného letního tábora, který se letos v srpnu konal již podruhé) https://www.facebook.com/prirodovedny.tabor?hc_location=stream Akce Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity https://www.facebook.com/akce.prf.ju a jistě mnoho dalších - LAPE, CPE, katedra botaniky, Plus jedna užitečná skupina o bydlení v Budějcích s podtitulem studenti studentům: https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts 5

6 PřF KATEDRY a ÚSTAVY V současnosti má naše fakulta devět kateder, čtyři ústavy (které více méně fungují jako katedry) a jedno oddělení. V níže uvedeném seznamu naleznete kromě jejich názvu i zkratku katedry ve STAGu (co je to STAG viz Všeobecné IT), její webovou adresu, jméno jejího současného vedoucího a také krátký (a velmi orientační) popis, co se na dané katedře především dělá. Jednotlivé katedry se vám i se svými projekty a tématy na bakalářku či magisterku představí na Vstupním semináři, který většinu z vás (biology) čeká v prvním semestru (viz Pár poznámek, co vás čeká během studia). Katedra botaniky (KBO) doc. RNDr. Jan Kaštovský, PhD. Velká část KBO sídlí na Botanické vile. Studuje se tu ekologie (např. invazní druhy, výzkum druhové bohatosti luk, mykorhizní vztahy), systematika, floristika i evoluce vyšších rostlin, ale také biologie mechorostů i hub. Zvláště početná je i skupina algologů (např. ekologie tropických i arktických řas, fylogenetika sinic). Dobrá spolupráce je rozvíjena především s odděleními Botanického ústavu AV ČR sídlícími v nedaleké Třeboni (zejména ekologie vyšších rostlin a algologie). KBO zajišťuje magisterský obor Botanika se všemi jeho specializacemi (více informací najdete v Růžence). Katedra biologie ekosystémů (KBE) doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. Tato katedra poskytuje široké možnosti především v oblastech půdní biologie, hydrobiologie (od chemických procesů ve vodě přes řasy,vodní bezobratlé až po ryby), ale i aplikované ekologie (zajišťuje bakalářský obor Péče o životní prostředí). Na katedře se také v současné době úspěšně rozvijí geografické informační systémy (GIS) a dálkový průzkum země (DPZ). Spolupracuje zejména s ústavem Půdní biologie a Hydrobiologickým. Katedra experimentální biologie rostlin (KEBR) doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. Katedra se skládá z několika laboratoří zabývajících se studiem fyziologie a anatomie rostlin (např. oběh izotopů některých prvků, vodní režim rostlin, stresová fyziologie, procesy na biomembránách, biochemie fotosyntézy, atd.). Katedra garantuje magisterský obor Experimentální biologie (spec. fyziologie rostlin) Katedra fyziologie živočichů (KFZ) prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Zde se zabývají studiem fyziologických procesů jak u obratlovců (např. ryb), tak (ve spolupráci s ENTÚ) fyziologií vybraných skupin bezobratlých (např. hormonální regulace u hmyzu). Katedra genetiky (KGN) doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Tato katedra spolupracuje nejvíce s ústavem Molekulární biologie rostlin (ÚMBR) a Entomologickým ústavem (ENTÚ) - výzkum je proto soustředěn hlavně na genetiku (nejen) užitkových rostlin (třeba tabáku) a jejich parazitů a dále na genetické studium hmyzu (např. evoluce hmyzích chromosomů). 6

7 Katedra molekulární biologie (KBM) prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D. Tato katedra spolupracuje s ENTÚ a PAÚ a nabízí široké možnosti molekulárněbiologických studií řady modelových organismů (octomilka, bourec, hlístice) či původců závažných onemocnění (Trypanosoma). Biochemická část této katedry například odhaluje struktury některých biologických makromolekul. Katedra medicínské biologie (KME) prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. Zde zajišťují vzdělávání pro práci v biologických a lékařských laboratořích a garantují aplikovaný bakalářský obor Biomedicínská laboratorní technika. Katedra parazitologie (KPA) prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. V rozsáhlé spolupráci s Parazitologickým ústavem se zde zkoumá celé spektrum parazitických organismů (prvoci, hlístice, roztoči). Využíváno je přitom mnoho přístupů na různých úrovních - od molekulární (např. způsoby komunikace parazita a hostitele), přes úroveň organismů (např. studium životních cyklů) až po ekologické studie (např. klíšťata). Katedra zoologie (KZO) RNDr. Roman Fuchs, CSc. KZO zaštiťuje práce konané na obratlovcích i bezobratlých, ty druhé v úzké spolupráci s ENTÚ. Co do způsobu "provádění vědy" je zde možnost stát se laboratorním experimentátorem (za všechny lze uvést např. studie hlodavčích etologií), terénním člověkem (entomologem, ornitologem aj.) i badatelem na převážně teoretické bázi (viz např. některé práce postavené na fylogenetice). Ústav chemie a biochemie (UCH) doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. UCH zaštiťuje Linecké - nikoli cukroví, ale studenty, kteří pod hlavičkou přeshraničního oboru Biological Chemistry (bakalářský i navazující magisterský obor) studují obrok v rakouském Linzi a u nás. Nejstarší studenti v tomto oboru již úspěšně ukončili magisterské studium. Krom toho ústav garantuje i ostatní chemické obory včetně učitelského oboru. Ústav fyziky a biofyziky (UFY) doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. Ústav se stará nejen o obor Biofyzika, který má na fakultě mnohaletou tradici, ale garantuje i další (Fyzika, Měřící a výpočetní technika, atd.). Výzkum je zaměřen především na biofyziku fotosyntézy, spektroskopii, vlastnosti fázových rozhraní kapalin, experimentální studium fyziky plazmatu, počítačové simulace a další. Ústav matematiky a biomatematiky (UMB) prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. Ústav garantuje bakalářské obory Aplikovaná matematika a Matematika pro vzdělávání a magisterský obor Učitelství matematiky pro střední školy. Základem ústavu jsou pracovníci ústavů Biologického centra AVČR zabývající se aplikací matematiky v biologii a ekologii (např. teorie her v evoluční biologii). Ústav aplikované informatiky (UAI) prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. Tento ústav garantuje bakalářské obory Aplikovaná informatika, Bioinformatika a dvouoborové studium Informatika pro vzdělávání (lze mimo jiné kombinovat i s Archivnictvím na FF). Nově byl 7

8 akreditován přeshraniční obor Bioinformatics, kde výuka probíhá (podobně jako u Biological Chemistry) částečně zde na jihu a částečně ještě jižněji, v rakouském městě Linz. Oddělení jazyků (OJZ) Mgr. Petr Kos, Ph.D. Oddělení jazyků nemá vlastní vědecký program, ovšem kurzům, které zajišťuje, se rozhodně nevyhnete (minimálně Postupové a Bakalářské zkoušce z angličtiny ty jsou totiž povinné a pokud je nesplníte, tak nemůžete ke státnicím). Oddělení nabízí kurzy angličtiny na 3 (respektive 4) úrovních (počítáme-li Bakalářskou angličtinu úroveň 0 pro úplné začátečníky). Dále jsou zde kurzy s rodilými mluvčími (zkratka NS native speaker), kde se klade důraz především na konverzaci, schopnost psaní a prezentace v angličtině a probírají se učební texty, které se později objeví v Bakalářské zkoušce. Pro jazykové fajnšmekry nabízí oddělení ještě kurzy Bak 4, které jsou zábavné (knížky, filmy, ), ale k vlastní zkoušce vám nepomohou. Každopádně platí pokud s angličtinou začínáte (ale vlastně i ti z vás, co anglicky spíkují už nějaký ten pátek), nepodceňte to a věnujte studiu dostatek času, ať vás to pak nepříjemně nepřekvapí. Mimo angličtinu garantuje OJZ i kurzy němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny. Není ústav jako ústav aneb něco málo o Biologickém centru Akademie věd ČR Biologické centrum Akademie věd České republiky (BC) je veřejnou výzkumnou institucí (v.v.i.) nacházející se v Českých Budějovicích ve společném areálu s JU a okolí. Zahrnuje Entomologický ústav (ENTÚ), Ústav molekulární biologie rostlin (ÚMBR) a Parazitologický ústav (PAÚ), které sídlí v samostatných budovách hlavního kampusu, a Hydrobiologický ústav (HBÚ) a Ústav půdní biologie (ÚPB), které jsou umístěny v budově Na Sádkách. Biologické centrum vzniklo v roce 2006 sloučením těchto ústavů v jednu veřejnou výzkumnou instituci. Podrobnější informace o historii jednotlivých ústavů, zejména odpovědi na otázky života, vesmíru a vůbec kde se to tu všechno vzalo, naleznete na adrese: BC je největším mimopražským ústavem AV a jednou z hlavních institucí s daným výzkumným profilem v Evropě. Ve spolupráci s JU (ale i dalšími univerzitami v zemi) vedou vědci BC práce doktorandů v 11 akreditovaných oborech: biofyzice, ekologii, entomologii, genetice, hydrobiologii, molekulární a buněčné biologii, organické chemii, parazitologii, fyziologii a vývojové biologii a zoologii. V laboratořích BC pracuje na dvě stě studentů bakalářských a magisterských programů a téměř stovka doktorandů. Značná část přednášek a cvičení na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity je vyučována pracovníky BC a v jeho prostorách. Mezi charakteristické rysy BC patří spolupráce napříč obory, užití různých metodologických přístupů (molekulární biologie, genetiky, taxonomie, ekologie, matematického modelování) a kombinování analytických a holistických přístupů při řešení problémů. Výsledky dosažené v BC jsou každoročně publikovány ve stovkách autorských článků a shrnuty v několika knihách. BC má přísná pravidla pro přijímání a pravidelné hodnocení zaměstnanců. Většina vědců BC (ale i mnoho studentů) disponuje zkušenostmi z dlouhodobých pracovních pobytů v jiných zemích a pokračuje v intenzivní mezinárodní spolupráci. To se odráží v účasti na společných výzkumných projektech a ve společných publikacích se zahraničními vědci. Součinnost BC s mezinárodním vědeckým společenstvím zahrnuje vydávání periodik European Journal of Entomology a Folia Parasitologica, členství mnoha zaměstnanců ve vědeckých společnostech a práci v redakcích mnoha časopisů. BC pořádá každý rok 2-4 mezinárodní setkání. Mezinárodní renomé BC a výsledky několika externích hodnocení prokázaly, že výkony BC odpovídají mezinárodním standardům. 8

9 Pár poznámek k tomu, CO VÁS ČEKÁ BĚHEM STUDIA Na následujících stránkách se vás pokusíme seznámit s tím, jak budou probíhat vaše první dny, týdny a měsíce na PřF. Můžete si pogratulovat, neb jste dorazili na fakultu v době, kdy už se jede i u nás podle univerzitního systému. Budete ochuzeni o složité pohádky o výstrahách a výjimkách, pokud by vás to však přesto zajímalo, obraťte se na starší spolužáky, jistě rádi zavzpomínají na staré časy ZÁPIS: Úplně první věc, která se vám na fakultě přihodí, je zápis. Dostanete index (přesně Výkaz o studiu na vysoké škole, = malý zelený sešitek, doklad vašeho studia), do něhož vám bude nalepena fotka, následně oražená razítkem fakulty a celé to bude podepsané panem děkanem. Do indexu si zapíšete kurzy, které budete v prvním semestru absolvovat. První zápis probíhá hromadně s instruktáží paní studijní proděkanky. Další zápisy (a předzápisy) už zvládne každý z vás sám. Jen si nezapomeňte hlídat jejich termíny. Všechna důležitá data najdete v Kalendáři akademického roku (na webových stránkách PřF ho najdete v záložce Informace pro studenty )!! Zápis ( ) Kolotoč (září, než začne semestr) o Úvod do studia a života na VŠ o Informační zdroje v přírodních vědách o Počítačová technika o Terénní praxe I. (biologové, vč. učitelů, péčisti) Výuka ZS ( a ) o Imatrikulace ( ) o Předzápis do LS (STAG)( ) Zápočtový týden ( ) Zkouškové období (do ) Zápis do LS ( , dle rozpisu uvedeném na webu) Kontrola indexu za ZS ( ) Výuka v LS ( ) KOLOTOČ: Předtím, než však zimní semestr vůbec začne (což bude ), musíte absolvovat sérii úvodních kurzů, kterým se souhrnně říká kolotoč. Jde především o to, abyste se seznámili s tím, jak to na fakultě chodí, naučili se používat fakultní počítače a zorientovali se v knihovně a některých důležitých internetových zdrojích. Významnou a velmi populární součástí kolotoče pro obory Biologie a Péče o životní prostředí je Terénní praxe I. (pro první semestr) řečená Vomáčka (podle statku u Vomáčků u Zlivi, kam se dlouhá léta jezdilo. Dnes se sem nejezdí, Vomáčky se konají na Lužnici a ty další většinou na Dálavě, název se však vžil). Zde do vás budou nalévány vědomosti z botaniky, zoologie či ekologie a možná i něco málo z roztoků, obsahujících -OH skupinu (náplň exkurze i zápočtu se odvíjí především od toho, jakého vedoucího dostanete). Již v průběhu kolotoče vás čekají první zápočty, na první kredity si však musíte počkat až do zkouškového, úvodní kurzy kreditované nejsou, ale zápočet splnit musíte. VÝUKA v ZS: Kolotoč je za vámi a teď hurá do školních lavic To, kam a kdy máte jít na přednášku či cvičení, se dozvíte z rozvrhu. Ten visívá na nástěnce v Béčku, před studijním oddělením ale hlavně na fakultním webu v sekci Informace pro studenty. K orientaci vám poslouží mapky areálu PřF, kde jsou vyznačené pro vás nejdůležitější místnosti (počítačovny, laborky, B2, atd.; viz kapitola Anatomie fakultních prostor). Alespoň zpočátku semestru je dobré vyvěšený rozvrh průběžně kontrolovat, obvykle se totiž ještě aktualizuje. Docházka na všechny přednášky je nepovinná (i když pedagogická fakulta si často myslí, že je tomu jinak), s cvičeními to bývá naopak. Obvykle jsou povoleny 2 3 absence za semestr, ale jsou i výjimky. První semestr je zároveň i posledním semestrem, kdy budete mít v rámci oborů všichni plus mínus stejný rozvrh, a absolvování kurzů v něm předepsaných je pro všechny povinné. Od dalšího semestru si již budete zapisovat většinu kurzů dle 9

10 Starší spolužáci doporučují: - neprošvihněte úvodní přednášky, cvičení či semináře a zjistěte si požadavky pro jejich úspěšné zakončení. - Hlídejte si termíny zápisů, předzápisů, - Hlídejte si povinné předměty, a kdy běží vlastní chuti a vkusu, doporučujeme však brát ohled na výstupní minimum vašeho bakalářského oboru (a případně na vstupní minimum navazujícího magisterského oboru, kterým budete chtít pokračovat ve studiu. Vstupní minimum daného magisterského oboru se kontroluje spolu s výstupním na konci magistra, nemusíte mít tedy vše splněné hned před vstupem do magistra). V průběhu bakalářského studia musíte získat 180 kreditů, tj. v průměru 30 za semestr. Každý rok musíte mít zapsáno a přiznáno minimálně 40 kreditů. Pokud budete chtít např. přerušit uprostřed roku, stačí vám 20 kreditů za semestr. Existuje i omezení kreditů shora za akademický rok smíte mít max. 90 kr. Při předzápisu do letního semestru bude STAG (viz níže) možná křičet, ale nebojte, na studijním oddělení vám dokáží pomoci ). Studenti Biologie, pokud ještě nejste rozhodnuti, co chcete dělat, nezoufejte! Během 1. semestru se v rámci Vstupního semináře seznámíte s jednotlivými katedrami a tím, co se na nich páchá. V tom případě je zapotřebí tuto situaci urychleně řešit na studijním oddělení - do 5 dnů se omluvit a zažádat o náhradní termín. Podobně se postupuje při zaspání zápisu (tj. oficiální zapsání kurzů do indexu na studijním oddělení). Za pozdní předem neomluvený zápis (resp. za žádost o umožnění zápisu či předzápisu po termínu) se platí poplatek do fakultní pokladnice - pro školní rok 2014/2015 je 200 Kč. Pozor! Aby vám bylo umožněno provést zápis, je potřeba nejprve vyplnit Studentské hodnocení přednášek (SHP, viz dále). No a pak už se chodí na přednášky. Do konce 6. týdne výukového období semestru lze relativně bezbolestně zapsané kurzy škrtat anebo nové dozapisovat, pouze je třeba zaplatit mírný poplatek (80 korun za jednu návštěvu studijního, počet změn v indexu je libovolný) a mít podepsaný souhlas přednášejícího (ale to jen pro dozapisování předmětů s omezenou kapacitou). Po šesti týdnech je nutné již podat oficiální žádost o změnu zápisu studijní proděkance a za to se platí 150 Kč. V případě, že jde o změny nikoliv z vlastní vůle (tj. překryv rozvrhů řádně předzapsaných kurzů, kurz neběží např. pro malý zájem studentstva, není místo v autobuse, takže nemůžete jet na exkurzi), se nic neplatí. DALŠÍ SEMESTRY: Běžný semestr (tj. pro vás druhý a další) vypadá takto: Nejprve je třeba provést předzápis, tzn. zadat do STAGu (počítačový program provádějící studijní agendu, viz Počítače a věci okolo) kurzy, které si hodláte zapsat. Před předzápisem budete mít k dispozici první verzi rozvrhu, abyste tak dopředu věděli o možných překryvech kurzů (v případě více paralelek si tak můžete vybrat tu vám více vyhovující a zapsat se na ni). Pokud při předzápisu zapomenete na nějaký kurz, nevěšte hlavu, můžete to napravit při zápise, jen si musíte zjistit, zda je volná kapacita a požádat přednášejícího o souhlas. Horší bude, pokud zapomenete předzápis provést. Na jeho provedení je vyčleněno poměrně dlouhé časové období! - pro letní semestr pro akademický rok 2014/2015 to je od do Ach město s Černou věží, uvěřit mohu jen stěží, že pár chybějících bodů ze státnic znamená, že společné nemáme už nic. Tři léta zde, dvě další měla býti, však předčasně se máme rozloučiti, neb průměr špatný, bodů málo to dvě léta studentská mě stálo. Život můj studentský do několika rukou vložen, špatně byl opatrován, přešpatně střežen. K čemu je titul, všechna ta dřina, když vrátka do magistra uzavřena? Copak se mohu vůbec radovat, když oči chce se mi žalem vyplakat? Bývalý student, Kniha přání a stížností 10

11 ZÁPOČŤÁK a ZKOUŠKOVÉ Po výuce následují na konci semestru zápočtový týden a zkouškové období. Specifikem naší fakulty je to, že na zkoušky není zvykem chodit ve společenském obleku (není to ale ani zakázáno - jen na vás možná někteří lidé budou koukat trochu divně). Ke státnicím a obhajobám svých prací si ale oblek/šaty vezměte. Je to přeci jen významnější událost (ti na druhé straně stolu už to mají také nařízeno, teda doporučeno ). Vyučující mají povinnost vyhlásit nejméně dva řádné a dva opravné zkouškové termíny. O tom, co je třeba k úspěšnému absolvování předmětu, jaký typ zkoušky vás čeká atd., se nejvíce dozvíte na první přednášce. KONTROLA INDEXŮ: Na závěr následuje kontrola indexů na studijním oddělení. Kontroluje se ZS i LS zároveň (na konci akademického roku, v září viz Kalendář akademického roku), výjimkou jsou prváci všech stupňů studia, kteří musí ke kontrole indexu navíc i po prvním semestru. Abyste úspěšně absolvovali daný semestr a získali tak do něj na studijním oddělení razítko, měli byste ideálně všechny zapsané předměty splnit. Pokud v prvním semestru nesplníte 2 a více předmětů, či nezískáte 20 kreditů, budete se muset bohužel s PřF rozloučit. V dalších semestrech (či akademických letech) platí to samé, pokud neabsolvujete 4 a více předmětů za rok. Zdroj:http://bloomingsakuras.blogspot.cz/2010/12/student-life.html 11

12 NATOMIE AKULTNÍCH PROSTOR Fyzicky se PřF skládá z několika hlavních objektů a několika dalších, do kterých budete občas nuceni zavítat. Jsou to budova A (tady najdete studijní oddělení, počítačovnu, oddělení jazyků s jejich učebnou, laboratoře, aj.), budova B (Béčko nebo také Blažkův pavilon, kde se nalézá většina učeben využívaných pro přednášky a sídlí zde také studijní proděkanka doc. Šárka Klementová), Botanická vila (v rozvrhu jako ZS - podle ulice Na Zlaté stoce, s přednáškovou místností a jinak sídlo botaniků), Sádka (v rozvrhu jako SÁD podle ulice Na Sádkách), CPE a od loňského roku i nová budova C. K těm dalším objektům patří Bobík (zde se nachází prostory Auly a další počítačovna), budova rektorátu a Filosofické fakulty a naproti ní Akademická knihovna. A pro učitele samozřejmě posluchárny PF ve městě Všechny budovy se nacházejí víceméně v prostoru kampusu JU (viz mapka), takže je to z jedné budovy do druhé příjemně blízko. Minimální je i vzdálenost od kolejí a menzy. Pokud se dopravujete po městě na kole, vězte, že kolostavy jsou téměř na každém rohu, ale parkovat zde kolo dlouhodoběji nedoporučujeme (snad s výjimkou areálu mezi vrátnicí a béčkem). VRÁTNICE BIOLOGICKÉHO CENTRA Společná zrekonstruovaná vrátnice je pro objekty PřF, ZF a Biologického centra AV ČR. Do těchto společných prostor se dostanete v jakoukoli denní i noční hodinu, pokud máte přístupový čip. Pokud ne, dostanete se sem taky, ale o víkendu a přes noc (cca po 20:00) budete muset vzburcovat vrátné, kteří vám pomohou, nicméně se nebudou tvářit příliš nadšeně. Napravo (stojíte-li zády ke kolejím) za prosklenými dveřmi je schodiště vedoucí k bývalé knihovně PřF, kde se nachází učebna P5. Napravo pod schodištěm jsou dveře vedoucí ke Kongresové hale Akademie věd, největší přednáškové místnosti PřF. Nalevo se nachází učebny P1 P3. Když se vydáte okolo P3 nahoru po schodech, najdete ve druhém patře počítačovou učebnu Pč1. Na rozdíl od učebny na Bobíku je výrazně méně zatížená (tedy mimo výuku) a navíc je přístupná skoro pořád (pokud vrátní dovolí). Na tomto patře dále sídlí paní docentka Dostálková a správce našich počítačových sítí a odstraňovač problémů s hard- i softwarem pan Čečák. Dále tam jsou i pracovny Ústavu matematiky a biomatematiky. Když se od vrátnice vydáte nalevo, narazíte na bufík s vyhlášenými křesílky. Vzadu vlevo se nachází akademická jídelna pro zaměstnance. Také tu sídlí krajinářská sekce katedry Biologie ekosystémů, jsou tu pracovny studentů PŽP ( Na Hnízdě ) a teoretické ekologie. Vydáte-li se chodbou dále kolem křesílek, pak doprava, dostanete se do prostoru U Tří housliček, který se využívá k rozličným výstavám (např. každoročně výstava studentských fotografií pod záštitou docenta Weydy). Odtud se dá projít k pracovištím AVČR (Biologické centrum) k Parazitologickému ústavu (PARÚ), Entomologickému ústavu (ENTÚ) a ústavu Molekulární biologie rostlin (UMBR). Tam se v temném přízemí nachází počítačová místnost Pč4. Kromě zasedacích místností je dobré vědět, že v přízemí PARÚ se nachází také přednášková místnost P6 (tady probíhá hlavně výuka jazyků)., BUDOVA A, (ÁČKO) Po průchodu vrátnicí se dáte rovně, po cca 80 m uvidíte šikmo vlevo dveře vedoucí na 12

13 Áčko. Většina administrativních pracovníků se odsud již odstěhovala, ale stále zde zůstalo pro vás jedno z nejdůležitějších míst -studijní oddělení (úřední hodiny Po-Pá: 7:00-11:00, v Po ještě 13:00-14:30 a ve St 13:00-17:00; během července a srpna jsou hodiny upraveny). Na studijním oddělení (2. patro) se vyřizují všechny možné úřední úkony spojené se studiem: zápis, kontrola indexů po zkouškovém období, odevzdávají se zde bakalářské a diplomové práce, dostanete zde potvrzení o studiu (formuláře leží na stolku přede dveřmi), potvrdí vám taky průkazky na vlak/bus apod. Studijní též funguje jako zdroj nejrůznějších organizačních informací, které jsou během studia zapotřebí. Před dveřmi po obou stranách jsou umístěné nástěnky, kde se mimo jiné objevují rozvrhy, informace o nově otevíraných oborech, rozpisy státnic aj. Můžete se též zeptat přímo studijních referentek (paní Firerová společně s paní Hlavičkovou mají na starost studenty bakalářského a magisterského stupně studia, paní Voldřichová má na starost studenty doktorského studia a čtvrtou referentkou je paní Kaftanová, která má na starost především zahraniční studenty). Na studijní oddělení se obracejte se všemi vašimi studijními problémy (např. ztratil jsem index a zítra je kontrola indexů, co mám dělat?) na studijní oddělení je Zpravidla se dočkáte zaručených informací. Pokud vás potkají opravdu závažné studijní problémy, budete možná odkázáni přímo na studijní proděkanku - docentku Klementovou (přízemí na Bečku). Ve stejném patře na konci levé chodby se nachází počítačovna Pč3. Hned v přízemí po levé straně se nachází laboratoř molekulární biologie rostlin (botanická laborka). V prvním i druhém patře se pak nacházejí laboratoře , kde budete trávit čas vašich cvičení z nejrůznější chemie, zoologie a botaniky. Když v budově A vylezete nejvýše, tedy do 3. patra, najdete tam Oddělení jazyků s jejich vlastní učebnou označovanou OJ. V pravém křídle budovy má své prostory Zemědělská fakulta. Ještě více napravo, se nachází budova B (Béčko). BÉČKO Pozná se podle toho, že je na pohled nejhezčí, pravidelně před ním někdo vysedává na lavičkách nebo před ní postávají kuřáci, nebo tam někdo pase hada, či jiné mazlíčky všeho druhu. Béčko je béčkem také proto, že jde o iniciálu někdejšího děkana, fyziologa a velkého skauta, profesora Blažky, který ho postavil. Tedy ne osobně. I když, kdo ví. Budově se říkalo také Blažkův domeček (Blažkárna) a v současné době nese oficiální označení Blažkův pavilon. Přízemí budovy krom botanické sbírky Staníka Mihulky a stálé výstavky kostí Radima Šumbery, skýtá několik přednáškových místností označených B1 až B7. Posluchárna B3 je pojmenována po prof. Zdeňku Veselovském, proslulém etologovi, který zasvětil poslední část svého života přednášení studentstvu někdejší BF a svou životní pouť zakončil v listopadu U zdi je pak pianino a občas se v prostorách mezi učebnami koná koncert ŠUKASu, případně promenádní ŠUKAS před budovou. Jsou zde i důležité katedrové a studijní nástěnky (viz Informační zdroje). Ještě podstatnější je, že tu, napravo od výtahu, automatu na kafe a kopírky za rohem, sídlí i Šárka Klementová, docentka Fyzikální chemie a studijní proděkanka. V přízemí Béčka dále nalezneme laborku genetiků, vývojových genetiků a chovatelé roztomilých chlupatých čumáčků (Šumberovi lidi). Když jsme u toho, nesmíme opomenout zmínit rypoše. Hrabou se v rypošáriu ve sklepě a leckde nám je závidějí, zažili jsme dokonce, že nám je jeden pražský zoolog odmítl uvěřit. Krom rypošů skrývá sklep ještě terarijní chovy. Pokud je tam ještě něco, budete si to muset prohledat sami V patře Béčka sídlí zoologové (mají tu katedru) a živočišní fyziologové (nápodobně). Hned naproti schodům má pracovnu Štetke (Roman Fuchs) a jeho ornitologické děti a vňoučata. Nedaleko sedí Olda Nedvěd. Vedle Oldy po obědě pracuje evoluční biolog a ouředník (to slovo má rád) Jan Zrzavý. Dále se zde nalézá laboratoř fyziologická, molekulární laboratoř ekologů (ať si to zní divně, jak chce) a laboratoř zoologická, z půlky pro molekulární studia a z půlky pro špinavou 13

14 práci (rozuměj nehygienickou, nikoli nečestnou). Nejvyšší patro patří ekologům (tedy vlastně ekosystémovým biologům) a rostlinným fyziologům (moderněji experimentálním biologům rostlin). Mají nepřeberné množství laboratoří (nejméně tři!), z nichž nejsofistikovanější se zve Izotopová. Na patře sídlí Hanka Šantrůčková a s ní i znalost půdy. Jiří Šantrůček pak s kolegy zastupují rostlinnou fyziologii, vědí třeba takové věci, jako proč jsou kytky zelené, tuší jak zachránit svět před hladomorem a dokonce tam mají jakýsi stroj, co nutí kytky svítit (taky tomu moc nerozumíme, ale dobrý, ne?). Jo a tím že sídlí v nejvyšším patře, tak jako jediní mají terasu. Takže pořádají super večírky (v létě). Zamlčeli jsme vám, co se provozuje ve sklenících; víme jen, že cosi s tabákem, takže nejspíš to samé, jako před vchodem. Díky iniciativě Majky Šmilauerové (mimo jiné proděkanky pro doktorské studium) se povedlo zvelebit prostor za béčkem. Původně místo s betonovými lavičkami na sezení, které zeli prázdnotou, později prostor zarostlý třtinou a nakonec rozblácené staveniště se během letošního jara změnilo k nepoznání. Povedlo se upravit terén, zasít trávník a luční květenu, vytvořilo se jezírko, zasadilo se několik stromů a navezla se hlavní dominanta písečná duna. Práce je zde ještě hodně, ale cílem je vytvořit nejen místo, kam si studenti budou moci jít posedět za teplých dní, ale i místo, které pomůže přednášejícím třeba při cvikách z ekologie (bude zde květnatá louka, takže se vyřádí botanici, i prostor pro chytání ptáků, takže i ornitologové si přijdou na své). DĚKANÁT, BUDOVA C Děkanát se v létě konečně přestěhoval do přízemí budovy C, která vyrostla mezi budovou A a Béčkem. Na děkanátě sídlí pan děkan, paní tajemnice, sekretariát a další úřednictvo fakulty. Mimo to zde najdete i paní Bílkovou (pokladna), kde budete občas nuceni zaplatit nějaký ten poplatek spojený se studiem. Najdete tu také poštovní přihrádky pro případ, že byste si někdy nechali poslat nějaké to psaní či balíček na své jméno na fakultu. Pokud budete chtít vyrazit na Erasmus, budete 14 potřebovat paní Drábovou, která stáže na fakultě koordinuje. Na děkanátě ještě najdete paní Kopáčkovou z personálního či paní Sýkorovou, která vám zajistí kopírovací karty. V přízemí ještě najdete posluchárny C1-C3. Do patra se nastěhovaly všechny možné laborky jako část parazitologů, biomedicíny nebo Ústav fyziky a biofyziky (2. p.). BUDOVY FF, REKTORÁTU JU A KNIHOVNY Nově se dominantou kampusu podél Branišovské ulice staly Budovy FF s rektorátem a Akademická knihovna (viz Knihovna). BOTANICKÁ VILA Botanická vila leží poněkud stranou, v ulici Na Zlaté stoce na okraji parku Stromovka vedle školního statku Zemědělské fakulty. Sídlo botaniků je opravdu věrné svému názvu, neboť se jedná o krásnou secesní vilu z počátku 20. století, kterou univerzita koupila a zrestaurovala. Na vilové zahradě najdete kromě trávníku a okrasných ploch také plochy pokusné. Stejně jako jinde se i zde nachází kolostav. Hlavně ale kolo nezapomeňte zamknout - ne, že by snad botanici kradli, ale za nevyjasněných okolností zde již zmizelo kol povícero (ačkoliv v současnosti je kolostav pod dohledem kamer a kola se už snad tolik neztrácejí). V přízemí vily se nacházejí pracovny studentů, botanický sekretariát, a zasedačka (přednášková místnost ZS, druhé dveře po levé ruce), v té probíhají povětšinou botanické přednášky a semináře. První patro obsadili zaměstnanci a doktorandi, nahoře v podkroví sídlí Šuspa, další doktorandi a herbáře. Zajímavou a trochu tajemnou součástí vily je sklep s nejrůznějšími technickými zařízeními. Škodolibí lidé s radostí dávají k dobru, že tam prý trochu straší. Pravdou je, že se tam různě rozsvěcí a zhasínají světla v zamčených místnostech, spouští alarm a tak podobně, tím to ale (zatím)končí.

15 SÁDKA Další budovou, kde se koncentrují hned tři ústavy najednou, jsou tzv. Sádka (pojmenované podle ulice Na Sádkách). Pokud půjdete od kolejí přes louku směrem ke Kauflandu, už z dálky uvidíte proti sobě na rohu velkou šedou budovu v zahradě. Sídlí zde Hydrobiologický ústav (HBÚ), Ústav půdní biologie (ÚPB) a Centrum výzkumu globální změny (alias CzechGlobe). CPE, LAPE Centrum polární ekologie (CPE) a laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE)mají společný dům v těsné blízkosti Budějckého útulku (občas si dokonce stěžují, že si je lidé s útulkem pletou). Nachází se zde především laboratoře a kanceláře zaměstnanců, ale najdete zde i přednáškovou místnost, kde se čas od času konají zajímavé přednášky. Futudrama made in JU Ještě by se slušelo napsat pár slov na vysvětlenou bujarých přestaveb a výstaveb, které vám budou po dobu studia kořenit život v univerzitním kampusu. Budovy Akademické knihovny a rektorátu JU sdílené s Filozofickou fakultou tu již nějaký ten pátek stojí. Výstavba auly (která by měla stát v prostoru mezi těmito budovami) se odsouvá kvůli nedostatku finančních prostředků na neurčito. Od loňského roku stojí přímo v areálu naší fakulty nová budova, tzv. Céčko. Jak řekl pan děkan na jednom zasedání akademické obce: Nová budova se jmenuje Cé, je ve tvaru há a protože cé a há je chá, bude tam sídlit CHemie. Nakonec tu své útočiště nachází nejen řada špičkových laboratoří, ústav fyziky a část parazitologů, ale přesídlil sem i děkanát. Letos byl slavnostně otevřen parčík v prostoru mezi kolejemi a vrátnicí Biologického centra, rektorátem JU a knihovnou. V červnu zde byla odhalena lavička Václava Havla a České Budějovice se tak staly teprve pátým městem na světě, které se do projektu laviček zapojilo. Do úprav zeleně se pustilo rovněž Biologické centrum Akademie věd, jehož zaměstnanci přišli s realizací mozaikovité seče trávníků a vybudováním několika jezírek. Dále se počítá s vybudováním univerzitní školky. V minulém roce začala pod křídly BC AV ČR (za podpory PřF) fungovat dětská skupina, ale to se vás ještě (pravděpodobně) několik let týkat nebude. Na louce za kolejema by měl do konce příštího roku vyrůst univerzitní studentský klub. Ten by měl sloužit jako centrum pro volnočasové aktivity, ale zároveň jako zázemí pro studentské organizace. Pokud chcete vědět, co se na fakultě aktuálně děje a co se plánuje, choďte na setkání akademické obce (obvykle jednou za rok na podzim) anebo aspoň do hospody, tam se toho dozvíte obvykle taky dost. Rozhovor dvou intelektuálů na lavičce V. Havla: "Pozoruji signifikantní úbytek fotonů." "Prosim tebe, nemohla bys to říct, jako to říkají normální lidi?!" "Tak teda - už se sakra stmívá." 15

16 Mapy pupku světa 16

17 Areál PřF z ptačí perspektivy A jedna pro učitele: Posluchárny pajdy ve městě 17

18 PSÍ ZÁLEŽITOST aneb Kam s ním? Delikátní fakultní záležitostí se stala kauza Psi. Výsledkem táhlých bojů za jejich práva na vstup do fakultních prostor je kompromisní stav: Své mazlíčky raději nevoďte do budovy A, laborek na Béčku a na Vilu (aby neeutrofizovali pokusy). Pevné pouto mezi člověkem a psem někdy dokáže být silné. Tak silné, až je myšlenka dlouhodobé samoty pro obě strany neúnosná. Problém kam s ním (na hodinku, na dvě)? řešili paradoxně nejvíce fyziologové rostlin. Před pár lety proto Dan Vrábl obnovil činnost zanedbaného Kynologického klubu původně náležejícího k Zemědělské fakultě, do loňského roku kynologům šéfovala rostlinná fyzioložka Jitka Neuwirthová a nově je má na starost Olga Bazalová. Kynologický klub spravuje také univerzitní kotce, a tím zajišťuje pro psy skromné, ale účelné ubytování. To je vhodné jak pro celodenní umístění psů, tak pro odložení na pár hodin denně během přednášek apod. Jako správní milovníci psů se ale nespokojí pouze s jejich vlastněním. Mají zájem také o jejich spokojenost, a ať si říká, kdo chce, co chce, nejspokojenější psi jsou ti, kteří mají aktivní páníčky. Proto se členi našeho klubu pravidelně schází, cvičí, debatují o problémech se svými psy, nebo si jen dají pivo, aby si kamarádi mohli pohrát. Někteří ze členů se aktivně zabývají výcvikem v různých oblastech kynologie: od poslušnosti, přes obrany, pachové stopy až po obedience. Nově je součástí klubu také flyballový tým. Všichni rádi poradí a určitě Vás rádi i něco přiučí. Kontakty: dost zanedbané webovky: (stále na nich pracujeme) Ne úplně jistý je kontakt přes Jsme velmi moderní, takže využíváme Facebook stránky: skupina pod názvem Kynologický klub při Jihočeské univerzitě (tady najdete informace nejaktuálnější a nejrychleji se dočkáte odpovědi) Some pets beg better than others (http://wordsandtoons.com/tag/funny-dog/) 18

19 ZPĚTNÁ VAZBA Studentské hodnocení přednášek (SHP) Kniha přání a stížností (KPS) Žádný strach - i když je v titulku této sekce slovo "vazba", do vězení se za nespokojené komentáře nedostanete, nikdo vás za váš názor nebude popotahovat, zkrátka a jednoduše, jsme demokratická fakulta poměrně daleko od Osy zla. Abyste rozuměli, dvakráte do roka máte možnost anonymně oznámkovat přednášející za jejich výkony v předešlém semestru, případně je slovně pochválit či pokárat a rozhodně je nemusíte šetřit. Vždy po skončení semestru je již tradičně na několik týdnů otevřeno Studentské hodnocení přednášek. Na webové stránce https://shp2.prf.jcu.cz/ můžete po přihlášení vyplnit dotazník pídící se po celkovém dojmu z přednášky, její srozumitelnosti nebo odborné úrovni přednášejícího. Ve většině případů se známkuje jako ve škole, od skvoucí jedničky po hanebnou pětku. Přidat můžete i slovní vzkaz s konkrétními připomínkami. Ze stejné stránky máte možnost v rámci diskusního fóra komentovat věci fakultní i univerzitní. Vaše vzkazy jsou později zveřejněny na stránkách SHP, v ideálním případě komentované adresátem (doporučujeme navštívit - není to úplně nezajímavé čtení). Od loňského roku je hodnocení povinné Důležitá věc! Hodnocení je anonymní. I když se přihlašujete svým IDM, vámi odeslaný formulář nenese vaše jméno. (tj. bez odeslaného dotazníku vám na studijním budou dělat zle při zápisu; nikdo ale neříká, že odeslaný dotazník musí být vyplněný). Fakulta sice mívá v rámci SHP čtvrtinovou až třetinovou účast studentů, což je, proč bychom se nechválili, celkem slušné číslo a mezi ostatními fakultami na JU zdaleka nejvyšší, přesto je však počet hodnotících malý, což snižuje váhu SHP. Tato anketa si za dobu své existence získala solidní referenční status jak mezi studenty, tak mezi přednášejícími; těm prvním napovídá, co si zapisovat (případně co očekávat, zapsali-li si už), těm druhým radí, kde přidat a kde zvolnit. Krom toho se ze známek za celkový dojem pravidelně dělá žebříček a přednášející na nejvyšších šprušlích jsou finančně odměněni - další důvod, proč neházet výsledky SHP za hlavu. Ve chvíli, kdy bude přednášku hodnotit reprezentativní vzorek studentů, bude možné SHP použít také k postihu těch dlouhodobě nejhorších. Přednášející může být vyměněn, přednáška může být vyškrtnuta z povinných kurzů. I takové případy už tu byly. Hlavní sdělení tohoto odstavce je tedy prosté: aby to fungovalo, musíte hodnotit i vy! Předem díky! Studentské hodnocení běží dvakrát ročně a má přeci jenom nějaká ta pravidla. My vám však nabízíme ještě jednu přidruženou službu, která funguje nepřetržitě a je o poznání anarchističtější: Knihu přání a stížností. Na adrese shp.prf.jcu.cz/gb může každý zanechat své připomínky k jakémukoli fakultnímu tématu; vzhledem k tomu, že sem čas od času zavítá i některá z odpovědných osob, existuje šance, že se s problémem pohne (přinejmenším za Studentskou komoru senátu vám můžeme slíbit, že si tam občas listujeme). Neváhejte, vyzkoušejte, třeba se na něco zeptejte, postěžujte si, něco si přejte. Ovšem všechno bez záruky. K odlehčení Knihy přání a stížností (a fakultnímu spamu) přibyla i Inzertní nástěnka PřF shp.prf.jcu.cz/nastenka/. Poslední příspěvky jsou na ní ale z roku 2010 a tak bohužel i nadále občas někdo spamuje fakultní mejl inzeráty typu: "Nemám kde bydlet" nebo "Tři morčátka hledají bedničku". Drobná ochutnávka ze sekce Slovní vzkazy a odpovědi na ně (kvůli časovému presu bohužel stále jen z let ) Ad Míra Voborník:...žádám přednášejícího ať nepoužívá v prezentacích slidy ve kterých se objevuje více než 20 šipek (i když chápu, že pro ně má slabost). Co se týče redukce šipek: bude to pro mě opravdu velká ztráta, se kterou se budu velmi těžko vyrovnávat, ale dobře :((( šipky omezím....prof. Lepš je skvělý člověk i chápavý zkoušející...."chápavý zkoušející" je nejhezčí eufemismus pro "dá to každýmu", který jsem zatím slyšel. Ad Olda Nedvěd: Přijde mi, ze Olda Nedvěd to trochu flákal. Ano, některé týdny jsem to trochu flákal. Ad Šimek: Předmět, který by mohl být poměrně zajímavý, ale stačily by tak půlhodinový přednášky, protože zbylá hodina je stejně mimo téma - třeba jak správně uvařit svařák:-) No, tak svařáku jsme se věnovali asi deset minut někdy v čase předvánočním, 19 aby bylo jasno i těm, kteří na kurz nechodili (mimochodem, věnovali jsme se mu po právu, protože jej nikdo neuměl správně připravit) Ad Doc. Jan Kaštovský aka Hanys: Kaštovký - tomu se nedá nic vytknout :-) Tak mě se nedá nic vytknout. to je krásné, budu to odteď často používat. Dík :)

20 Informace Optimismus je jen nedostatek informací Stokrát omletý, ale pořád dobrý aforismus Teďka vám prozradíme, kam všude se musíte koukat; oni totiž přílišní optimisti nemusí vždycky dlouho vydržet Asi nejvíce využívaným informačním zdrojem na fakultě budou vaši (nejlépe) o něco starší a tedy (alespoň teoreticky) zkušenější spolužáci, občas dokonce i z jiných fakult. Kvalita informací obdržených touto cestou je však poněkud kolísavá. Na druhou stranu se takto lze dozvědět i informace, které by se nikdo neodvážil vyvěsit na nástěnku či na web. V některých případech je proto tento informační tok životně důležitý, neb se stává, že některé informace na webu ani na nástěnkách nejsou, i když, dle logiky věci, by tam být měly. Pokud jde o konvenční informační zdroje, tak primárně jsou to nástěnky. Ty se nacházejí všude možně po fakultních budovách. Největší koncentraci najdete v přízemí Béčka. Vedle posluchárny B2 je hlavní nástěnka, kde by se měly objevovat důležité informace týkající se studia obecně, ale i jednotlivých kurzů (např. rozvrh). Tyto informace se zde opravdu objevují, velmi neochotně však mizí, stanou-li se neaktuálními. To vede k jisté celkové neuspořádanosti, nicméně po chvíli praxe se zde naučíte najít přesně to, co vás zajímá. Veledůležitý je též panel stojící ve volném prostoru vpravo od posluchárny B3, který se vyznačuje nápisem zápočty a zkoušky. Pokud váš zkoušející ještě stále odmítá používat STAG, termíny a výsledky zkoušek se budu objevovat právě tady. Kromě těchto dvou nástěnek najdete v přilehlé chodbě ještě několik dalších. Ty jsou vyhrazeny pro jednotlivé katedry, najdete zde tak nabídky diplomových prací, programy seminářů apod. Je třeba vědět, že některé katedry mají nástěnky i přímo na své vlastní půdě a logicky tak svoji nástěnku na Béčku zanedbávají. To platí hlavně pro botaniky. Drtivou většinu důležitých botanických informací najdete na nástěnce v přízemí botanické vily, i když ty opravdu klíčové obvykle proniknou i do Béčka. Mimoto jsou v Béčku nástěnkami obložené též sloupy v prostoru před posluchárnami. Ostatní nástěnky obsahují všemožné nabídky komerčního charakteru (brigády, kurzy potápění, prodej všeho možného) a taky články a inzeráty ekologických aktivistů. Mimo béčkových nástěnek je zcela zásadní ta, která se nachází na studijním. Tady najdete informace, bez nichž se v průběhu studia neobejdete a které obvykle nenajdete nikde jinde. Kvalita této nástěnky se stále zlepšuje a visí zde často aktuální a důležité informace. Ač má málokdo chuť nástěnku na studijním průběžně sledovat, přeci jen se to občas vyplatí. Velmi užitečným vnitrofakultním komunikačním prostředkem je . Pomocí něho jsou na vaše fakultní ové schránky (viz Počítače a věci okolo) rozesílány nejrůznější informace. Pro snadnou výměnu studijních či jinak fakultních informací mezi studenty navzájem, případně studenty a šéfstvem, byla na webu zřízena Kniha přání a stížností (viz Zpětná vazba). Ta občas vskutku zafunguje, jak má, a zvídavému tazateli se dostane odpovědi od někoho informovaného. Studentská nástěnka byla zřízena proto, aby stránky Knihy stížností nebyly zaplaveny přehršlí osobních výtek, jiných nepěkností a podřadností. Co se týče fakultního webu, i zde se objevují nejrůznější informace. Není jich však mnoho a jsou to v podstatě pouze ty nejdůležitější a taky ty oficiální, které se na web prostě vyvěsit musí. Nová struktura stránek, která funguje od roku 2013, je zaměřena spíše na veřejnost než na snadnou orientaci studentů. S trochou cviku se ale člověk k dané informaci nakonec dostane. Spoustu užitečných informací také najdete na webových stránkách jednotlivých kateder. 20

BINOLUPA 2015 OBSAH BINOLUPY

BINOLUPA 2015 OBSAH BINOLUPY BINOLUPA 2015 OBSAH BINOLUPY Něco málo oficiálna o fakultě 2 o Historie PřF v bodech 2 o Vedení 2 o Letem světem o naší alma mater 4 o Co všechno najdete na facebooku 5 o PřF katedry a ústavy 6 o Není

Více

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. 1. 2017 Oborové přednášky ČAS OBORY PŘEDNÁŠEJÍCÍ MÍSTNOST 9:30 10:00 Biofyzika Fyzika Fyzika pro vzdělávání 10:00 10:30 Biologie Biologie pro vzdělávání Biomedicínská laboratorní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í o podmínkách přijetí ke studiu oborů v navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018.

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Průvodce prváka na FEI

Průvodce prváka na FEI Průvodce prváka na FEI Motto: Když nevíš, zeptej se Vážení mladí přátelé, ve vašem životě dochází k významné změně začínáte studovat na vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017. Čl. 1 Termíny

OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017. Čl. 1 Termíny Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017 Čl. 1 Termíny Zahájení akademického roku: 1. 10. 2016 1 Slavnostní

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH 2011 Ekonomická fakulta / Fakulta rybářství a ochrany vod / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta / Teologická

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány Opatření děkana č. 3/2008 Název: Výuka a tvorba studijních programů V souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen Fakulty) vydávám toto opatření, které nahrazuje stejnojmenný

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Kvalitativní metody ve výzkumu II.

Kvalitativní metody ve výzkumu II. Program a praktické informace Kvalitativní metody ve výzkumu II. 1. prosince 2016 (budova F, učebna F2, kampus Jihočeské univerzity v ČB) Zaměření Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní seminář, který se

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice Libor Grubhoffer České Budějovice, 2. 4. 2014 Technicky zaměřené obory na JU (I) Fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 1. Na základě 48 až

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

BINOLUPA 2016 OBSAH BINOLUPY. 1 srpen 2016

BINOLUPA 2016 OBSAH BINOLUPY. 1 srpen 2016 BINOLUPA 2016 OBSAH BINOLUPY Něco málo oficiálna o fakultě 2 o Historie PřF v bodech 2 o Vedení 2 o Letem světem o naší alma mater 4 o Co všechno najdete na facebooku 5 o PřF katedry a ústavy 6 o Není

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: Datum vydání: Účinnost: Vydává: Zpracoval: Spolupracoval: Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: RD/08/13 Rozhodnutí děkana Zápisy

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta UNIVERSITAS BOHEMIAE MERIDIONALIS Přírodovědecká fakulta Seznam přednášek 2009 2010 České Budějovice 2009 AKADEMICKÝ KALENDÁŘ PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 ZIMNÍ SEMESTR: Předzápis do zimního semestru pro

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

VYHLÁŠKA GARANTA: Přehled závazných termínů ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) bakalářského studia na biologii, akademický rok 2017/18

VYHLÁŠKA GARANTA: Přehled závazných termínů ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) bakalářského studia na biologii, akademický rok 2017/18 VYHLÁŠKA GARANTA: Přehled závazných termínů ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) bakalářského studia na biologii, akademický rok 2017/18 1. KROK (platí pro všechny termíny SZZK) - VŠECHNY OBORY Přihlášení

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) je významnou součástí komplexního hodnocení celé fakulty

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení

Více

1. zasedání ze dne

1. zasedání ze dne 1. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení 01-00 AS ČVUT FD souhlasil s tím, aby legislativní komise byla pro 1. zasedání i komisí volební. Usnesení 01-01 AS ČVUT FD schválil zápis ze 22. zasedání AS ČVUT

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27.10.2011 Přítomni: prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc., prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., prof. RNDr.

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 16. 9. 2016 AB, AT, AM 3. 10. 16. 12. 2016 2. 1. 6. 1. 2017 AB, AT, AM 28. 11. - 2. 12. 2016 Zimní semestr

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy příprava akreditace nových studijních programů bakalářský (zcela nový, nová pravidla NAÚ 16.2., začátek 2017? (2018?)) magisterský (nově pojatý,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://is.czu.cz/prihlaska noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 5.11.2009 Přítomni: prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. (PřF JU), prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZU Plzeň),

Více

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Fakta o dotazníku Anonymní dotazník Vytvořen ve spolupráci se studenty PřF Řešeno prostřednictvím internetového průzkumu přes Google.com Celkem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 14. 3. 2011 Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více