BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání."

Transkript

1 BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY 2014 Něco málo oficiálna o fakultě 2 o Historie PřF v bodech 2 o Vedení 2 o Letem světem o naší alma mater 4 o Co všechno najdete na facebooku 5 o PřF katedry a ústavy 6 o Není ústav jako ústav 8 Pár poznámek k tomu, co vás čeká během studia 9 Anatomie fakultních prostor 12 o Futudrama made in JU 15 o Mapky 16 o Psí záležitost (aneb kam s ním) 18 Zpětná vazba (SHP, KPS) 19 Informace 20 Knihovna 21 Počítače a věci okolo 23 Aplikovaná informatika (pro studenty oboru) 25 Letem světem budoucím pedagogům 27 Za hranice (možností) aneb jak vyrazit do světa 29 o International Student Club (ISC) 31 Exkurze (aneb kam se jezdí s fakultou) 32 Bydlení 37 Menza 41 Doprava (někdy i doleva) 44 Obchody 48 Kam za vzpruhou 53 Duševní občerstvovny 59 o Uvědomělé dění na PřF 64 Sportovní vyžití 65 České Budějovice (z příliš nepohnuté historie města) 73 Etnografické poučení 75 Stručný výkladový slovník 76 Prostor pro vaše poznámky 79 Editoři: Dan Leština a Míša Syrová Autoři aktualizací: Alča Bartoňová, Jenda Havlíček, Áňa Máňa Humlová, Dan Leština, Lucka Pleštilová, Pája Staňková, Míša Syrová, Lukáš Valenta, Baru Zdvihalová Ilustrace: Monika Říhová (titulní), Pavel Říha (Erosův realismus, Alkoholik sám sobě přítelem, Budějce, Kanec), Jakub Těšitel (Hromadnost dopravy, Horolezci v Jihočesku), Kohoutí Pařát tak trochu bez svého vědomí (Bílí a zelení) Tisk: Eva Kalmíková srpen 2014 Možná se ptáte, proč právě Binolupa??? Binolupa (stereomikroskop) slouží k prohlížení makroskopických objektů v odraženém světle. Disponuje relativně malým zvětšením (obvykle 10x až 50x), které rozhodně nestačí na prozkoumání všech detailů a mikrostruktur. Omezenost zvětšení je však vyvážena důležitými výhodami. Binolupa totiž umožňuje (obvykle) nedestruktivní pozorování detailů (byť hrubých) v kontextu celku a představuje tak ideální nástroj k prvotnímu podrobnějšímu seznámení se zkoumaným předmětem (ať už je to brouk, kytka nebo třeba shluk krystalů). Tak proto V ruce máte již několikáté vydání Průvodce začínajícího prváka na PřF. Po řadu let vaši starší kolegové tráví několik dní a nocí před koncem prázdnin datlováním do počítače, rozčilováním se nad rozhozeným formátováním a stresováním, aby se to včas stihlo, a oprašují, opravují, aktualizují informace, které kdysi také jako novopečení prváci četli. Berte to, prosím, v potaz, až budete Binolupu číst. Snažíme se vám život zde ulehčit, ale podobně jako zní motto ŠuKaSu (viz dále v textu), ani my nejsme stroje, píšeme lidsky a sekáme chyby. Za ty se případně již předem alibisticky omlouváme, i za to, jestli vám tím zkomplikujeme život. A protože zde v Binolupě píšeme o Zpětné vazbě, i my (a také ti, kteří se pustí do aktualizace pro příští rok) bychom byli za zpětnou vazbu od vás velmi vděční. Neváhejte tedy a obraťte se na nás, pokud v textu bude něco chybět nebo naopak přebývat. Chtěli bychom zde poděkovat těm, kteří do této příručky vložili nemalé úsilí a svůj drahocenný čas. Děkujeme těm, kteří tuto tradici začali, za jejich touhu předávat zkušenosti a ulehčit tak prvákům první krůčky na vysoké škole a děkujem jim za to, že na jejich základech můžeme stavět dále. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání. 1

2 Něco málo oficiálna o fakultě.aneb nikdy nevíte, kdy se to může (za)hodit: Historie PřF v bodech: září 1991 založena Jihočeská univerzita 8. listopadu 1991 Akademickým senátem JU zřízena Biologická fakulta od 1992 akreditace na poskytování všech stupňů vysokoškolského vzdělání (bakalářské, magisterské, doktorské) 1994 zaveden kreditní systém 1995 vznikl ŠuKaS od 1995 právo konat habilitační (jmenování docentů) a profesorské řízení od 2001 nová prostorná budova s moderním vybavením a přednáškovými místnostmi ( Béčko ) nová budova pro katedru Botaniky ( Vila ) 1. srpna 2007 se BF mění na PřF 2013 budova C velká moderní budova s přednáškovými místnostmi v současnosti se na více než 700 kurzech a cvičení podílí kolem 260 vyučujících v roce 1991 zde studovalo 42 studentů, v současnosti je nás přes 1000 PřF nabízí 16 bakalářských studijních oborů, včetně dvou přeshraničních (Biological chemistry a Bioinformatics) Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity je velice mladou institucí. Vznikla transformací Biologické fakulty 1. srpna Její předchůdkyně, Biologická fakulta, byla založena skupinou vědců z ústavů Akademie věd České republiky v roce Všechny tyto instituty se nacházely původně v Praze, začátkem 80. let byly ale tehdejší totalitní vládou přesunuty do Českých Budějovic, ve snaze oddělit vědce od zahraničních vlivů a od přímého kontaktu s univerzitními studenty. To se samozřejmě nikdy úplně nepodařilo a po reformě vzdělávacího systému v roce 1989 se otevřel prostor pro vznik fakulty zaměřené převážně na biologii. Tento dost neobvyklý způsob vzniku BF (tedy vydělení vzdělávací instituce od Akademie věd) má zásadní vliv na současný charakter PřF - tj. že většina přednášejících jsou zároveň i pracovníci AV, čímž může fakulta stále nabízet velké množství (speciálních) kurzů, které vyučují odborníci ve svém oboru. Díky tomu se i vám ohromně rozšiřuje pole působnosti díky možnostem spolupráce s některým z těchto ústavů. VEDENÍ FAKULTY DĚKAN prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. Nejvyšší funkcionář na fakultě, který zodpovídá za její chod. Jeho moc je dokonce taková, že prostřednictvím děkanských výjimek je schopen zvrátit lecjaká rozhodnutí jiných fakultních orgánů, což je velmi užitečné, pokud kupříkladu dojde k nějakému nechtěnému úřednímu omylu. Děkan pochopitelně sídlí na děkanátě, (viz Anatomie fakultních prostor). Je volen fakultním akademickým senátem na dobu 4 let, přičemž může být zvolen nejvýše dvakrát za sebou. Předcházejícími děkany byli od založení fakulty nejprve prof. Pavel Blažka, poté prof. Zdeněk Brandl a po něm prof. Libor Grubhoffer (ten loni na jaře převzal pomyslné rektorské žezlo a korunu a bude nějakou dobu naším rektorem; více viz Něco málo o naší Alma mater). Současný děkan (od dubna 2011) je profesorem biochemie, na PřF (BF) působí již od roku 1997 a v období 2008 až 2011 byl proděkanem pro rozvoj. Je rovněž předsedou Vědecké rady PřF a garantem 2

3 bakalářských oborů Chemie a Chemie pro vzdělávání a magisterského oboru Učitelství chemie pro střední školy. Děkana obklopuje houf (= 5 PRODĚKANŮ majících na starost vždy určitou oblast fakultního života: STUDIJNÍ PRODĚKAN doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Na tu se, prostřednictvím studijního oddělení, obracejte ve vašich studijních záležitostech. Sídlí na Céčku v prvním patře na Ústavu chemie a biochemie. Přednáší několik kurzů chemie, kterým se nevyhne ani čistokrevný biolog, učitel biologie či péčista: Chemická laboratorní technika (1. semestr), Fyzikální chemie (2. semestr), Hydrochemie a další (zapíšete-li si k Fyzikální chemii i seminář, jistě neuděláte špatně). Je rovněž vedoucí Ústavu chemie a biochemie (UCH) a garantkou magisterského oboru Chemie životního prostředí. PRODĚKAN PRO VĚDU doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. Proděkanem pro vědu je doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D., vedoucí Ústavu fyziky a biofyziky. K jeho povinnostem patří např. akreditace habilitačních a profesorských řízení, zajišťuje chod oddělení vědy a agendu vědecké rady, spolupracuje s rektorátem a mnoho dalšího. Krom toho koordinuje SGA a individuální projekty GA JU, zpracovává různé výroční zprávy, přehledy projektů a publikačních výstupů a je garantem bakalářského oboru Měřící a výpočetní technika. PRODĚKAN PRO DOKTORSKÉ STUDIUM doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. Doktorské studium je sice pro vás zatím v nedohlednu, ale kdo ví jednou možná! Současnou proděkankou pro doktorské studium je doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (Majka). Studenti biologických oborů s ní hned v prvním semestru absolvují kurz Biologická laboratorní technika, dále vede zajímavý kurz Metody studia kořenových systémů. Majka sídlí na Botanické vile (č. 217) a zabývá se především kořeny rostlin a mykorhizními houbami. Jakožto proděkanka především dohlíží na doktorandy, píše žádosti o akreditaci a reakreditaci doktorských programů, atd. Je jakýmsi mezičlánkem mezi vědeckou radou a oborovými radami. PRODĚKAN PRO VNĚJŠÍ VZTAHY prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (Vacátko) Například propaguje fakultu navenek, a to nejen na půdě akademické. Profesně se zabývá molekulární fylogenetikou a sídlí na Céčku ve druhém patře, č. dveří PRODĚKAN PRO UČITELSKÉ OBORY doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. (Hanys) V loňském roce vznikla na naší fakultě nová funkce proděkan pro učitelské obory. Hanys má na starost studenty učitelských kombinací a jeho největším posláním je odstraňovat problémy vznikající studiem na dvou fakultách. Setkat se s ním můžete na kurzech fykologie (ať už základních nebo poté různě specializovaných). Tajemnice fakulty Ing. Alena Kamišová Jedna z klíčových osob při sestavování fakultního rozpočtu, která zároveň odpovídá za nakládání s přidělenými finančními prostředky. AKADEMICKÝ SENÁT PŘF Akademický senát je poměrně důležitý a vlivný orgán akademické samosprávy, který o mnohém rozhoduje, nebo se k tomu aspoň vyjadřuje. Je volen na dva roky, příští volby budou probíhat na jaře Každý člen akademické obce (tj. učitel i student) má právo volit i kandidovat do senátu. A co senát dělá? Kupříkladu schvaluje rozpočet fakulty, volí děkana, rozhoduje o změnách studijního řádu, podmínkách přijímání studentů na PřF a v neposlední řadě řeší 3

4 studentské záležitosti a stížnosti. Pokud vás tedy na fakultě něco bude štvát nebo byste chtěli něco změnit, můžete se obracet na své (studentské) senátory, nebo napsat na (chcete-li oslovit celé senátní těleso). Kontakty na jednotlivé senátory najdete na fakultních stránkách (odkaz Struktura PřF). AS PřF má jedenáct členů, z toho je šest pedagogů: Tomáš Hauer, Jan Lepš (Šuspa), Oldřich Říčan, Hana Šantrůčková, Petr Šmilauer, Milan Štech a pět studentů: Pavel Duda, Anna Humlová, Míša Syrová, Vojta Študent, Lukáš Valenta. Současnému senátu velí předseda Milan Štech, místopředsedou z řad studentů je Vojta Študent. Krom senátu fakultního, o němž už byla řeč, existuje i Akademický senát univerzitní (AS JU), také řečený Velký (protože větší už je jenom ten opravdický, ten, jak se v něm spí). Každá fakulta je zastoupena pěti senátory (3 akademičtí pracovníci, 2 studenti), celkem tedy AS JU čítá čtyřicet hlav pomazaných. Naši fakultu zastupují tito: Iva Dostálková, Tomáš Hauer, Petr Šmilauer za akademické pracovníky a Míša Syrová spolu s Honzou Havlíčkem za studenty. Velký senát řeší zejména záležitosti vysoké univerzitní politiky (volba rektora a podobně), ale jelikož my se výšek bojíme, pojednání na tomto místě radši utneme a raději si povíme jen něco o Jihočeské univerzitě. Letem světem o naší ALMA MATER Milí prváci, není žádným tajemstvím, že se nestáváte pouze studenty Přírodovědecké fakulty, ale zároveň studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A není se ani zač stydět Pro ty, kteří nevládnou latinou, sousloví v nadpise se překládá jako matka živitelka. Tak bývá označována právě naše (obecně jakákoliv, ale pro nás ta naše) univerzita. Však nás také prostřednictvím přednášejících živí informacemi, které nás snad jednou v budoucnu budou živit doopravdy. Jihočeská univerzita patří mezi mladice na poli českého vysokoškolského vzdělávání. Její vznik se datuje k roku 1991 (tedy stejný rok zrodu tehdejší Biologické fakulty). V současné době má univerzita 8 fakult, na kterých studuje přes 13 tisíc studentů. K JU dříve náležel také Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech, ale ten byl k zrušen. FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY Ekonomická fakulta (EF) Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV) Filozofická fakulta (FF) Pedagogická fakulta (PF) Přírodovědecká fakulta (PřF) Teologická fakulta (TF) Zdravotně sociální fakulta (ZSF) Zemědělská fakulta (ZF) Podobně jako fakulta, i univerzita má svou vnitřní hierarchii a vedení. Ekvivalentem děkana na univerzitní úrovni je REKTOR, kterému po boku stojí jeho 4 pravé ruce PROREKTOŘI. Současným rektorem je bývalý děkan BF/PřF prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., se kterým se někteří z vás setkají ve 3. semestru na přednáškách z Biochemie. Před ním spravovali nejvyšší univerzitní úřad doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc. ( ), prof. Ing. František Střeleček, CSc. ( ), prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. ( ) a prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc. (2012). UNIVERZITNÍ HEADQUARTERS Rektor: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Prorektoři: - pro studium: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - pro vědu a výzkum: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. - pro zahraniční styky: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová - pro akademické záležitost: prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. 4

5 CO VŠECHNO NAJDETE NA FACEBOOKU Jelikož nemálo z vás se lapilo do sítí sociální sítě Facebook, není od věci toho využít ve váš prospěch. Na Facebooku totiž najdete i naší fakultu, univerzitu, menzu... a často se díky tomu velmi rychle dozvíte o nejrůznějších akcích či dostanete radu, jak nějaký problém vyřešit. Skupiny, do kterých se můžete přidat: Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Mraveniště PřF JU (Primárně vznikla na pomoc prvákům, takže tohle neprošvihněte. Je to uzavřená skupina a správce se snaží, aby tomu tak i zůstalo, takže pokud si zažádáte o přijetí do skupiny, pošlete mu zprávu se jménem a oborem, který studujete vše se urychlí:)) Péčistí (skupina především pro studenty PŽP a Aplikované ekologie) International Student Club, University of South Bohemia Stránky, které se vám mohou líbit: Akademická knihovna Jihočeské univerzity Menza Jihočeské univerzity Jiho%C4%8Desk%C3%A9-univerzity/ Letní tábor s Přírodovědou (stránky námi pořádaného letního tábora, který se letos v srpnu konal již podruhé) https://www.facebook.com/prirodovedny.tabor?hc_location=stream Akce Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity https://www.facebook.com/akce.prf.ju a jistě mnoho dalších - LAPE, CPE, katedra botaniky, Plus jedna užitečná skupina o bydlení v Budějcích s podtitulem studenti studentům: https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts 5

6 PřF KATEDRY a ÚSTAVY V současnosti má naše fakulta devět kateder, čtyři ústavy (které více méně fungují jako katedry) a jedno oddělení. V níže uvedeném seznamu naleznete kromě jejich názvu i zkratku katedry ve STAGu (co je to STAG viz Všeobecné IT), její webovou adresu, jméno jejího současného vedoucího a také krátký (a velmi orientační) popis, co se na dané katedře především dělá. Jednotlivé katedry se vám i se svými projekty a tématy na bakalářku či magisterku představí na Vstupním semináři, který většinu z vás (biology) čeká v prvním semestru (viz Pár poznámek, co vás čeká během studia). Katedra botaniky (KBO) doc. RNDr. Jan Kaštovský, PhD. Velká část KBO sídlí na Botanické vile. Studuje se tu ekologie (např. invazní druhy, výzkum druhové bohatosti luk, mykorhizní vztahy), systematika, floristika i evoluce vyšších rostlin, ale také biologie mechorostů i hub. Zvláště početná je i skupina algologů (např. ekologie tropických i arktických řas, fylogenetika sinic). Dobrá spolupráce je rozvíjena především s odděleními Botanického ústavu AV ČR sídlícími v nedaleké Třeboni (zejména ekologie vyšších rostlin a algologie). KBO zajišťuje magisterský obor Botanika se všemi jeho specializacemi (více informací najdete v Růžence). Katedra biologie ekosystémů (KBE) doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. Tato katedra poskytuje široké možnosti především v oblastech půdní biologie, hydrobiologie (od chemických procesů ve vodě přes řasy,vodní bezobratlé až po ryby), ale i aplikované ekologie (zajišťuje bakalářský obor Péče o životní prostředí). Na katedře se také v současné době úspěšně rozvijí geografické informační systémy (GIS) a dálkový průzkum země (DPZ). Spolupracuje zejména s ústavem Půdní biologie a Hydrobiologickým. Katedra experimentální biologie rostlin (KEBR) doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. Katedra se skládá z několika laboratoří zabývajících se studiem fyziologie a anatomie rostlin (např. oběh izotopů některých prvků, vodní režim rostlin, stresová fyziologie, procesy na biomembránách, biochemie fotosyntézy, atd.). Katedra garantuje magisterský obor Experimentální biologie (spec. fyziologie rostlin) Katedra fyziologie živočichů (KFZ) prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Zde se zabývají studiem fyziologických procesů jak u obratlovců (např. ryb), tak (ve spolupráci s ENTÚ) fyziologií vybraných skupin bezobratlých (např. hormonální regulace u hmyzu). Katedra genetiky (KGN) doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Tato katedra spolupracuje nejvíce s ústavem Molekulární biologie rostlin (ÚMBR) a Entomologickým ústavem (ENTÚ) - výzkum je proto soustředěn hlavně na genetiku (nejen) užitkových rostlin (třeba tabáku) a jejich parazitů a dále na genetické studium hmyzu (např. evoluce hmyzích chromosomů). 6

7 Katedra molekulární biologie (KBM) prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D. Tato katedra spolupracuje s ENTÚ a PAÚ a nabízí široké možnosti molekulárněbiologických studií řady modelových organismů (octomilka, bourec, hlístice) či původců závažných onemocnění (Trypanosoma). Biochemická část této katedry například odhaluje struktury některých biologických makromolekul. Katedra medicínské biologie (KME) prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. Zde zajišťují vzdělávání pro práci v biologických a lékařských laboratořích a garantují aplikovaný bakalářský obor Biomedicínská laboratorní technika. Katedra parazitologie (KPA) prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. V rozsáhlé spolupráci s Parazitologickým ústavem se zde zkoumá celé spektrum parazitických organismů (prvoci, hlístice, roztoči). Využíváno je přitom mnoho přístupů na různých úrovních - od molekulární (např. způsoby komunikace parazita a hostitele), přes úroveň organismů (např. studium životních cyklů) až po ekologické studie (např. klíšťata). Katedra zoologie (KZO) RNDr. Roman Fuchs, CSc. KZO zaštiťuje práce konané na obratlovcích i bezobratlých, ty druhé v úzké spolupráci s ENTÚ. Co do způsobu "provádění vědy" je zde možnost stát se laboratorním experimentátorem (za všechny lze uvést např. studie hlodavčích etologií), terénním člověkem (entomologem, ornitologem aj.) i badatelem na převážně teoretické bázi (viz např. některé práce postavené na fylogenetice). Ústav chemie a biochemie (UCH) doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. UCH zaštiťuje Linecké - nikoli cukroví, ale studenty, kteří pod hlavičkou přeshraničního oboru Biological Chemistry (bakalářský i navazující magisterský obor) studují obrok v rakouském Linzi a u nás. Nejstarší studenti v tomto oboru již úspěšně ukončili magisterské studium. Krom toho ústav garantuje i ostatní chemické obory včetně učitelského oboru. Ústav fyziky a biofyziky (UFY) doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. Ústav se stará nejen o obor Biofyzika, který má na fakultě mnohaletou tradici, ale garantuje i další (Fyzika, Měřící a výpočetní technika, atd.). Výzkum je zaměřen především na biofyziku fotosyntézy, spektroskopii, vlastnosti fázových rozhraní kapalin, experimentální studium fyziky plazmatu, počítačové simulace a další. Ústav matematiky a biomatematiky (UMB) prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. Ústav garantuje bakalářské obory Aplikovaná matematika a Matematika pro vzdělávání a magisterský obor Učitelství matematiky pro střední školy. Základem ústavu jsou pracovníci ústavů Biologického centra AVČR zabývající se aplikací matematiky v biologii a ekologii (např. teorie her v evoluční biologii). Ústav aplikované informatiky (UAI) prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. Tento ústav garantuje bakalářské obory Aplikovaná informatika, Bioinformatika a dvouoborové studium Informatika pro vzdělávání (lze mimo jiné kombinovat i s Archivnictvím na FF). Nově byl 7

8 akreditován přeshraniční obor Bioinformatics, kde výuka probíhá (podobně jako u Biological Chemistry) částečně zde na jihu a částečně ještě jižněji, v rakouském městě Linz. Oddělení jazyků (OJZ) Mgr. Petr Kos, Ph.D. Oddělení jazyků nemá vlastní vědecký program, ovšem kurzům, které zajišťuje, se rozhodně nevyhnete (minimálně Postupové a Bakalářské zkoušce z angličtiny ty jsou totiž povinné a pokud je nesplníte, tak nemůžete ke státnicím). Oddělení nabízí kurzy angličtiny na 3 (respektive 4) úrovních (počítáme-li Bakalářskou angličtinu úroveň 0 pro úplné začátečníky). Dále jsou zde kurzy s rodilými mluvčími (zkratka NS native speaker), kde se klade důraz především na konverzaci, schopnost psaní a prezentace v angličtině a probírají se učební texty, které se později objeví v Bakalářské zkoušce. Pro jazykové fajnšmekry nabízí oddělení ještě kurzy Bak 4, které jsou zábavné (knížky, filmy, ), ale k vlastní zkoušce vám nepomohou. Každopádně platí pokud s angličtinou začínáte (ale vlastně i ti z vás, co anglicky spíkují už nějaký ten pátek), nepodceňte to a věnujte studiu dostatek času, ať vás to pak nepříjemně nepřekvapí. Mimo angličtinu garantuje OJZ i kurzy němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny. Není ústav jako ústav aneb něco málo o Biologickém centru Akademie věd ČR Biologické centrum Akademie věd České republiky (BC) je veřejnou výzkumnou institucí (v.v.i.) nacházející se v Českých Budějovicích ve společném areálu s JU a okolí. Zahrnuje Entomologický ústav (ENTÚ), Ústav molekulární biologie rostlin (ÚMBR) a Parazitologický ústav (PAÚ), které sídlí v samostatných budovách hlavního kampusu, a Hydrobiologický ústav (HBÚ) a Ústav půdní biologie (ÚPB), které jsou umístěny v budově Na Sádkách. Biologické centrum vzniklo v roce 2006 sloučením těchto ústavů v jednu veřejnou výzkumnou instituci. Podrobnější informace o historii jednotlivých ústavů, zejména odpovědi na otázky života, vesmíru a vůbec kde se to tu všechno vzalo, naleznete na adrese: BC je největším mimopražským ústavem AV a jednou z hlavních institucí s daným výzkumným profilem v Evropě. Ve spolupráci s JU (ale i dalšími univerzitami v zemi) vedou vědci BC práce doktorandů v 11 akreditovaných oborech: biofyzice, ekologii, entomologii, genetice, hydrobiologii, molekulární a buněčné biologii, organické chemii, parazitologii, fyziologii a vývojové biologii a zoologii. V laboratořích BC pracuje na dvě stě studentů bakalářských a magisterských programů a téměř stovka doktorandů. Značná část přednášek a cvičení na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity je vyučována pracovníky BC a v jeho prostorách. Mezi charakteristické rysy BC patří spolupráce napříč obory, užití různých metodologických přístupů (molekulární biologie, genetiky, taxonomie, ekologie, matematického modelování) a kombinování analytických a holistických přístupů při řešení problémů. Výsledky dosažené v BC jsou každoročně publikovány ve stovkách autorských článků a shrnuty v několika knihách. BC má přísná pravidla pro přijímání a pravidelné hodnocení zaměstnanců. Většina vědců BC (ale i mnoho studentů) disponuje zkušenostmi z dlouhodobých pracovních pobytů v jiných zemích a pokračuje v intenzivní mezinárodní spolupráci. To se odráží v účasti na společných výzkumných projektech a ve společných publikacích se zahraničními vědci. Součinnost BC s mezinárodním vědeckým společenstvím zahrnuje vydávání periodik European Journal of Entomology a Folia Parasitologica, členství mnoha zaměstnanců ve vědeckých společnostech a práci v redakcích mnoha časopisů. BC pořádá každý rok 2-4 mezinárodní setkání. Mezinárodní renomé BC a výsledky několika externích hodnocení prokázaly, že výkony BC odpovídají mezinárodním standardům. 8

9 Pár poznámek k tomu, CO VÁS ČEKÁ BĚHEM STUDIA Na následujících stránkách se vás pokusíme seznámit s tím, jak budou probíhat vaše první dny, týdny a měsíce na PřF. Můžete si pogratulovat, neb jste dorazili na fakultu v době, kdy už se jede i u nás podle univerzitního systému. Budete ochuzeni o složité pohádky o výstrahách a výjimkách, pokud by vás to však přesto zajímalo, obraťte se na starší spolužáky, jistě rádi zavzpomínají na staré časy ZÁPIS: Úplně první věc, která se vám na fakultě přihodí, je zápis. Dostanete index (přesně Výkaz o studiu na vysoké škole, = malý zelený sešitek, doklad vašeho studia), do něhož vám bude nalepena fotka, následně oražená razítkem fakulty a celé to bude podepsané panem děkanem. Do indexu si zapíšete kurzy, které budete v prvním semestru absolvovat. První zápis probíhá hromadně s instruktáží paní studijní proděkanky. Další zápisy (a předzápisy) už zvládne každý z vás sám. Jen si nezapomeňte hlídat jejich termíny. Všechna důležitá data najdete v Kalendáři akademického roku (na webových stránkách PřF ho najdete v záložce Informace pro studenty )!! Zápis ( ) Kolotoč (září, než začne semestr) o Úvod do studia a života na VŠ o Informační zdroje v přírodních vědách o Počítačová technika o Terénní praxe I. (biologové, vč. učitelů, péčisti) Výuka ZS ( a ) o Imatrikulace ( ) o Předzápis do LS (STAG)( ) Zápočtový týden ( ) Zkouškové období (do ) Zápis do LS ( , dle rozpisu uvedeném na webu) Kontrola indexu za ZS ( ) Výuka v LS ( ) KOLOTOČ: Předtím, než však zimní semestr vůbec začne (což bude ), musíte absolvovat sérii úvodních kurzů, kterým se souhrnně říká kolotoč. Jde především o to, abyste se seznámili s tím, jak to na fakultě chodí, naučili se používat fakultní počítače a zorientovali se v knihovně a některých důležitých internetových zdrojích. Významnou a velmi populární součástí kolotoče pro obory Biologie a Péče o životní prostředí je Terénní praxe I. (pro první semestr) řečená Vomáčka (podle statku u Vomáčků u Zlivi, kam se dlouhá léta jezdilo. Dnes se sem nejezdí, Vomáčky se konají na Lužnici a ty další většinou na Dálavě, název se však vžil). Zde do vás budou nalévány vědomosti z botaniky, zoologie či ekologie a možná i něco málo z roztoků, obsahujících -OH skupinu (náplň exkurze i zápočtu se odvíjí především od toho, jakého vedoucího dostanete). Již v průběhu kolotoče vás čekají první zápočty, na první kredity si však musíte počkat až do zkouškového, úvodní kurzy kreditované nejsou, ale zápočet splnit musíte. VÝUKA v ZS: Kolotoč je za vámi a teď hurá do školních lavic To, kam a kdy máte jít na přednášku či cvičení, se dozvíte z rozvrhu. Ten visívá na nástěnce v Béčku, před studijním oddělením ale hlavně na fakultním webu v sekci Informace pro studenty. K orientaci vám poslouží mapky areálu PřF, kde jsou vyznačené pro vás nejdůležitější místnosti (počítačovny, laborky, B2, atd.; viz kapitola Anatomie fakultních prostor). Alespoň zpočátku semestru je dobré vyvěšený rozvrh průběžně kontrolovat, obvykle se totiž ještě aktualizuje. Docházka na všechny přednášky je nepovinná (i když pedagogická fakulta si často myslí, že je tomu jinak), s cvičeními to bývá naopak. Obvykle jsou povoleny 2 3 absence za semestr, ale jsou i výjimky. První semestr je zároveň i posledním semestrem, kdy budete mít v rámci oborů všichni plus mínus stejný rozvrh, a absolvování kurzů v něm předepsaných je pro všechny povinné. Od dalšího semestru si již budete zapisovat většinu kurzů dle 9

10 Starší spolužáci doporučují: - neprošvihněte úvodní přednášky, cvičení či semináře a zjistěte si požadavky pro jejich úspěšné zakončení. - Hlídejte si termíny zápisů, předzápisů, - Hlídejte si povinné předměty, a kdy běží vlastní chuti a vkusu, doporučujeme však brát ohled na výstupní minimum vašeho bakalářského oboru (a případně na vstupní minimum navazujícího magisterského oboru, kterým budete chtít pokračovat ve studiu. Vstupní minimum daného magisterského oboru se kontroluje spolu s výstupním na konci magistra, nemusíte mít tedy vše splněné hned před vstupem do magistra). V průběhu bakalářského studia musíte získat 180 kreditů, tj. v průměru 30 za semestr. Každý rok musíte mít zapsáno a přiznáno minimálně 40 kreditů. Pokud budete chtít např. přerušit uprostřed roku, stačí vám 20 kreditů za semestr. Existuje i omezení kreditů shora za akademický rok smíte mít max. 90 kr. Při předzápisu do letního semestru bude STAG (viz níže) možná křičet, ale nebojte, na studijním oddělení vám dokáží pomoci ). Studenti Biologie, pokud ještě nejste rozhodnuti, co chcete dělat, nezoufejte! Během 1. semestru se v rámci Vstupního semináře seznámíte s jednotlivými katedrami a tím, co se na nich páchá. V tom případě je zapotřebí tuto situaci urychleně řešit na studijním oddělení - do 5 dnů se omluvit a zažádat o náhradní termín. Podobně se postupuje při zaspání zápisu (tj. oficiální zapsání kurzů do indexu na studijním oddělení). Za pozdní předem neomluvený zápis (resp. za žádost o umožnění zápisu či předzápisu po termínu) se platí poplatek do fakultní pokladnice - pro školní rok 2014/2015 je 200 Kč. Pozor! Aby vám bylo umožněno provést zápis, je potřeba nejprve vyplnit Studentské hodnocení přednášek (SHP, viz dále). No a pak už se chodí na přednášky. Do konce 6. týdne výukového období semestru lze relativně bezbolestně zapsané kurzy škrtat anebo nové dozapisovat, pouze je třeba zaplatit mírný poplatek (80 korun za jednu návštěvu studijního, počet změn v indexu je libovolný) a mít podepsaný souhlas přednášejícího (ale to jen pro dozapisování předmětů s omezenou kapacitou). Po šesti týdnech je nutné již podat oficiální žádost o změnu zápisu studijní proděkance a za to se platí 150 Kč. V případě, že jde o změny nikoliv z vlastní vůle (tj. překryv rozvrhů řádně předzapsaných kurzů, kurz neběží např. pro malý zájem studentstva, není místo v autobuse, takže nemůžete jet na exkurzi), se nic neplatí. DALŠÍ SEMESTRY: Běžný semestr (tj. pro vás druhý a další) vypadá takto: Nejprve je třeba provést předzápis, tzn. zadat do STAGu (počítačový program provádějící studijní agendu, viz Počítače a věci okolo) kurzy, které si hodláte zapsat. Před předzápisem budete mít k dispozici první verzi rozvrhu, abyste tak dopředu věděli o možných překryvech kurzů (v případě více paralelek si tak můžete vybrat tu vám více vyhovující a zapsat se na ni). Pokud při předzápisu zapomenete na nějaký kurz, nevěšte hlavu, můžete to napravit při zápise, jen si musíte zjistit, zda je volná kapacita a požádat přednášejícího o souhlas. Horší bude, pokud zapomenete předzápis provést. Na jeho provedení je vyčleněno poměrně dlouhé časové období! - pro letní semestr pro akademický rok 2014/2015 to je od do Ach město s Černou věží, uvěřit mohu jen stěží, že pár chybějících bodů ze státnic znamená, že společné nemáme už nic. Tři léta zde, dvě další měla býti, však předčasně se máme rozloučiti, neb průměr špatný, bodů málo to dvě léta studentská mě stálo. Život můj studentský do několika rukou vložen, špatně byl opatrován, přešpatně střežen. K čemu je titul, všechna ta dřina, když vrátka do magistra uzavřena? Copak se mohu vůbec radovat, když oči chce se mi žalem vyplakat? Bývalý student, Kniha přání a stížností 10

11 ZÁPOČŤÁK a ZKOUŠKOVÉ Po výuce následují na konci semestru zápočtový týden a zkouškové období. Specifikem naší fakulty je to, že na zkoušky není zvykem chodit ve společenském obleku (není to ale ani zakázáno - jen na vás možná někteří lidé budou koukat trochu divně). Ke státnicím a obhajobám svých prací si ale oblek/šaty vezměte. Je to přeci jen významnější událost (ti na druhé straně stolu už to mají také nařízeno, teda doporučeno ). Vyučující mají povinnost vyhlásit nejméně dva řádné a dva opravné zkouškové termíny. O tom, co je třeba k úspěšnému absolvování předmětu, jaký typ zkoušky vás čeká atd., se nejvíce dozvíte na první přednášce. KONTROLA INDEXŮ: Na závěr následuje kontrola indexů na studijním oddělení. Kontroluje se ZS i LS zároveň (na konci akademického roku, v září viz Kalendář akademického roku), výjimkou jsou prváci všech stupňů studia, kteří musí ke kontrole indexu navíc i po prvním semestru. Abyste úspěšně absolvovali daný semestr a získali tak do něj na studijním oddělení razítko, měli byste ideálně všechny zapsané předměty splnit. Pokud v prvním semestru nesplníte 2 a více předmětů, či nezískáte 20 kreditů, budete se muset bohužel s PřF rozloučit. V dalších semestrech (či akademických letech) platí to samé, pokud neabsolvujete 4 a více předmětů za rok. Zdroj:http://bloomingsakuras.blogspot.cz/2010/12/student-life.html 11

12 NATOMIE AKULTNÍCH PROSTOR Fyzicky se PřF skládá z několika hlavních objektů a několika dalších, do kterých budete občas nuceni zavítat. Jsou to budova A (tady najdete studijní oddělení, počítačovnu, oddělení jazyků s jejich učebnou, laboratoře, aj.), budova B (Béčko nebo také Blažkův pavilon, kde se nalézá většina učeben využívaných pro přednášky a sídlí zde také studijní proděkanka doc. Šárka Klementová), Botanická vila (v rozvrhu jako ZS - podle ulice Na Zlaté stoce, s přednáškovou místností a jinak sídlo botaniků), Sádka (v rozvrhu jako SÁD podle ulice Na Sádkách), CPE a od loňského roku i nová budova C. K těm dalším objektům patří Bobík (zde se nachází prostory Auly a další počítačovna), budova rektorátu a Filosofické fakulty a naproti ní Akademická knihovna. A pro učitele samozřejmě posluchárny PF ve městě Všechny budovy se nacházejí víceméně v prostoru kampusu JU (viz mapka), takže je to z jedné budovy do druhé příjemně blízko. Minimální je i vzdálenost od kolejí a menzy. Pokud se dopravujete po městě na kole, vězte, že kolostavy jsou téměř na každém rohu, ale parkovat zde kolo dlouhodoběji nedoporučujeme (snad s výjimkou areálu mezi vrátnicí a béčkem). VRÁTNICE BIOLOGICKÉHO CENTRA Společná zrekonstruovaná vrátnice je pro objekty PřF, ZF a Biologického centra AV ČR. Do těchto společných prostor se dostanete v jakoukoli denní i noční hodinu, pokud máte přístupový čip. Pokud ne, dostanete se sem taky, ale o víkendu a přes noc (cca po 20:00) budete muset vzburcovat vrátné, kteří vám pomohou, nicméně se nebudou tvářit příliš nadšeně. Napravo (stojíte-li zády ke kolejím) za prosklenými dveřmi je schodiště vedoucí k bývalé knihovně PřF, kde se nachází učebna P5. Napravo pod schodištěm jsou dveře vedoucí ke Kongresové hale Akademie věd, největší přednáškové místnosti PřF. Nalevo se nachází učebny P1 P3. Když se vydáte okolo P3 nahoru po schodech, najdete ve druhém patře počítačovou učebnu Pč1. Na rozdíl od učebny na Bobíku je výrazně méně zatížená (tedy mimo výuku) a navíc je přístupná skoro pořád (pokud vrátní dovolí). Na tomto patře dále sídlí paní docentka Dostálková a správce našich počítačových sítí a odstraňovač problémů s hard- i softwarem pan Čečák. Dále tam jsou i pracovny Ústavu matematiky a biomatematiky. Když se od vrátnice vydáte nalevo, narazíte na bufík s vyhlášenými křesílky. Vzadu vlevo se nachází akademická jídelna pro zaměstnance. Také tu sídlí krajinářská sekce katedry Biologie ekosystémů, jsou tu pracovny studentů PŽP ( Na Hnízdě ) a teoretické ekologie. Vydáte-li se chodbou dále kolem křesílek, pak doprava, dostanete se do prostoru U Tří housliček, který se využívá k rozličným výstavám (např. každoročně výstava studentských fotografií pod záštitou docenta Weydy). Odtud se dá projít k pracovištím AVČR (Biologické centrum) k Parazitologickému ústavu (PARÚ), Entomologickému ústavu (ENTÚ) a ústavu Molekulární biologie rostlin (UMBR). Tam se v temném přízemí nachází počítačová místnost Pč4. Kromě zasedacích místností je dobré vědět, že v přízemí PARÚ se nachází také přednášková místnost P6 (tady probíhá hlavně výuka jazyků)., BUDOVA A, (ÁČKO) Po průchodu vrátnicí se dáte rovně, po cca 80 m uvidíte šikmo vlevo dveře vedoucí na 12

13 Áčko. Většina administrativních pracovníků se odsud již odstěhovala, ale stále zde zůstalo pro vás jedno z nejdůležitějších míst -studijní oddělení (úřední hodiny Po-Pá: 7:00-11:00, v Po ještě 13:00-14:30 a ve St 13:00-17:00; během července a srpna jsou hodiny upraveny). Na studijním oddělení (2. patro) se vyřizují všechny možné úřední úkony spojené se studiem: zápis, kontrola indexů po zkouškovém období, odevzdávají se zde bakalářské a diplomové práce, dostanete zde potvrzení o studiu (formuláře leží na stolku přede dveřmi), potvrdí vám taky průkazky na vlak/bus apod. Studijní též funguje jako zdroj nejrůznějších organizačních informací, které jsou během studia zapotřebí. Před dveřmi po obou stranách jsou umístěné nástěnky, kde se mimo jiné objevují rozvrhy, informace o nově otevíraných oborech, rozpisy státnic aj. Můžete se též zeptat přímo studijních referentek (paní Firerová společně s paní Hlavičkovou mají na starost studenty bakalářského a magisterského stupně studia, paní Voldřichová má na starost studenty doktorského studia a čtvrtou referentkou je paní Kaftanová, která má na starost především zahraniční studenty). Na studijní oddělení se obracejte se všemi vašimi studijními problémy (např. ztratil jsem index a zítra je kontrola indexů, co mám dělat?) na studijní oddělení je Zpravidla se dočkáte zaručených informací. Pokud vás potkají opravdu závažné studijní problémy, budete možná odkázáni přímo na studijní proděkanku - docentku Klementovou (přízemí na Bečku). Ve stejném patře na konci levé chodby se nachází počítačovna Pč3. Hned v přízemí po levé straně se nachází laboratoř molekulární biologie rostlin (botanická laborka). V prvním i druhém patře se pak nacházejí laboratoře , kde budete trávit čas vašich cvičení z nejrůznější chemie, zoologie a botaniky. Když v budově A vylezete nejvýše, tedy do 3. patra, najdete tam Oddělení jazyků s jejich vlastní učebnou označovanou OJ. V pravém křídle budovy má své prostory Zemědělská fakulta. Ještě více napravo, se nachází budova B (Béčko). BÉČKO Pozná se podle toho, že je na pohled nejhezčí, pravidelně před ním někdo vysedává na lavičkách nebo před ní postávají kuřáci, nebo tam někdo pase hada, či jiné mazlíčky všeho druhu. Béčko je béčkem také proto, že jde o iniciálu někdejšího děkana, fyziologa a velkého skauta, profesora Blažky, který ho postavil. Tedy ne osobně. I když, kdo ví. Budově se říkalo také Blažkův domeček (Blažkárna) a v současné době nese oficiální označení Blažkův pavilon. Přízemí budovy krom botanické sbírky Staníka Mihulky a stálé výstavky kostí Radima Šumbery, skýtá několik přednáškových místností označených B1 až B7. Posluchárna B3 je pojmenována po prof. Zdeňku Veselovském, proslulém etologovi, který zasvětil poslední část svého života přednášení studentstvu někdejší BF a svou životní pouť zakončil v listopadu U zdi je pak pianino a občas se v prostorách mezi učebnami koná koncert ŠUKASu, případně promenádní ŠUKAS před budovou. Jsou zde i důležité katedrové a studijní nástěnky (viz Informační zdroje). Ještě podstatnější je, že tu, napravo od výtahu, automatu na kafe a kopírky za rohem, sídlí i Šárka Klementová, docentka Fyzikální chemie a studijní proděkanka. V přízemí Béčka dále nalezneme laborku genetiků, vývojových genetiků a chovatelé roztomilých chlupatých čumáčků (Šumberovi lidi). Když jsme u toho, nesmíme opomenout zmínit rypoše. Hrabou se v rypošáriu ve sklepě a leckde nám je závidějí, zažili jsme dokonce, že nám je jeden pražský zoolog odmítl uvěřit. Krom rypošů skrývá sklep ještě terarijní chovy. Pokud je tam ještě něco, budete si to muset prohledat sami V patře Béčka sídlí zoologové (mají tu katedru) a živočišní fyziologové (nápodobně). Hned naproti schodům má pracovnu Štetke (Roman Fuchs) a jeho ornitologické děti a vňoučata. Nedaleko sedí Olda Nedvěd. Vedle Oldy po obědě pracuje evoluční biolog a ouředník (to slovo má rád) Jan Zrzavý. Dále se zde nalézá laboratoř fyziologická, molekulární laboratoř ekologů (ať si to zní divně, jak chce) a laboratoř zoologická, z půlky pro molekulární studia a z půlky pro špinavou 13

14 práci (rozuměj nehygienickou, nikoli nečestnou). Nejvyšší patro patří ekologům (tedy vlastně ekosystémovým biologům) a rostlinným fyziologům (moderněji experimentálním biologům rostlin). Mají nepřeberné množství laboratoří (nejméně tři!), z nichž nejsofistikovanější se zve Izotopová. Na patře sídlí Hanka Šantrůčková a s ní i znalost půdy. Jiří Šantrůček pak s kolegy zastupují rostlinnou fyziologii, vědí třeba takové věci, jako proč jsou kytky zelené, tuší jak zachránit svět před hladomorem a dokonce tam mají jakýsi stroj, co nutí kytky svítit (taky tomu moc nerozumíme, ale dobrý, ne?). Jo a tím že sídlí v nejvyšším patře, tak jako jediní mají terasu. Takže pořádají super večírky (v létě). Zamlčeli jsme vám, co se provozuje ve sklenících; víme jen, že cosi s tabákem, takže nejspíš to samé, jako před vchodem. Díky iniciativě Majky Šmilauerové (mimo jiné proděkanky pro doktorské studium) se povedlo zvelebit prostor za béčkem. Původně místo s betonovými lavičkami na sezení, které zeli prázdnotou, později prostor zarostlý třtinou a nakonec rozblácené staveniště se během letošního jara změnilo k nepoznání. Povedlo se upravit terén, zasít trávník a luční květenu, vytvořilo se jezírko, zasadilo se několik stromů a navezla se hlavní dominanta písečná duna. Práce je zde ještě hodně, ale cílem je vytvořit nejen místo, kam si studenti budou moci jít posedět za teplých dní, ale i místo, které pomůže přednášejícím třeba při cvikách z ekologie (bude zde květnatá louka, takže se vyřádí botanici, i prostor pro chytání ptáků, takže i ornitologové si přijdou na své). DĚKANÁT, BUDOVA C Děkanát se v létě konečně přestěhoval do přízemí budovy C, která vyrostla mezi budovou A a Béčkem. Na děkanátě sídlí pan děkan, paní tajemnice, sekretariát a další úřednictvo fakulty. Mimo to zde najdete i paní Bílkovou (pokladna), kde budete občas nuceni zaplatit nějaký ten poplatek spojený se studiem. Najdete tu také poštovní přihrádky pro případ, že byste si někdy nechali poslat nějaké to psaní či balíček na své jméno na fakultu. Pokud budete chtít vyrazit na Erasmus, budete 14 potřebovat paní Drábovou, která stáže na fakultě koordinuje. Na děkanátě ještě najdete paní Kopáčkovou z personálního či paní Sýkorovou, která vám zajistí kopírovací karty. V přízemí ještě najdete posluchárny C1-C3. Do patra se nastěhovaly všechny možné laborky jako část parazitologů, biomedicíny nebo Ústav fyziky a biofyziky (2. p.). BUDOVY FF, REKTORÁTU JU A KNIHOVNY Nově se dominantou kampusu podél Branišovské ulice staly Budovy FF s rektorátem a Akademická knihovna (viz Knihovna). BOTANICKÁ VILA Botanická vila leží poněkud stranou, v ulici Na Zlaté stoce na okraji parku Stromovka vedle školního statku Zemědělské fakulty. Sídlo botaniků je opravdu věrné svému názvu, neboť se jedná o krásnou secesní vilu z počátku 20. století, kterou univerzita koupila a zrestaurovala. Na vilové zahradě najdete kromě trávníku a okrasných ploch také plochy pokusné. Stejně jako jinde se i zde nachází kolostav. Hlavně ale kolo nezapomeňte zamknout - ne, že by snad botanici kradli, ale za nevyjasněných okolností zde již zmizelo kol povícero (ačkoliv v současnosti je kolostav pod dohledem kamer a kola se už snad tolik neztrácejí). V přízemí vily se nacházejí pracovny studentů, botanický sekretariát, a zasedačka (přednášková místnost ZS, druhé dveře po levé ruce), v té probíhají povětšinou botanické přednášky a semináře. První patro obsadili zaměstnanci a doktorandi, nahoře v podkroví sídlí Šuspa, další doktorandi a herbáře. Zajímavou a trochu tajemnou součástí vily je sklep s nejrůznějšími technickými zařízeními. Škodolibí lidé s radostí dávají k dobru, že tam prý trochu straší. Pravdou je, že se tam různě rozsvěcí a zhasínají světla v zamčených místnostech, spouští alarm a tak podobně, tím to ale (zatím)končí.

15 SÁDKA Další budovou, kde se koncentrují hned tři ústavy najednou, jsou tzv. Sádka (pojmenované podle ulice Na Sádkách). Pokud půjdete od kolejí přes louku směrem ke Kauflandu, už z dálky uvidíte proti sobě na rohu velkou šedou budovu v zahradě. Sídlí zde Hydrobiologický ústav (HBÚ), Ústav půdní biologie (ÚPB) a Centrum výzkumu globální změny (alias CzechGlobe). CPE, LAPE Centrum polární ekologie (CPE) a laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE)mají společný dům v těsné blízkosti Budějckého útulku (občas si dokonce stěžují, že si je lidé s útulkem pletou). Nachází se zde především laboratoře a kanceláře zaměstnanců, ale najdete zde i přednáškovou místnost, kde se čas od času konají zajímavé přednášky. Futudrama made in JU Ještě by se slušelo napsat pár slov na vysvětlenou bujarých přestaveb a výstaveb, které vám budou po dobu studia kořenit život v univerzitním kampusu. Budovy Akademické knihovny a rektorátu JU sdílené s Filozofickou fakultou tu již nějaký ten pátek stojí. Výstavba auly (která by měla stát v prostoru mezi těmito budovami) se odsouvá kvůli nedostatku finančních prostředků na neurčito. Od loňského roku stojí přímo v areálu naší fakulty nová budova, tzv. Céčko. Jak řekl pan děkan na jednom zasedání akademické obce: Nová budova se jmenuje Cé, je ve tvaru há a protože cé a há je chá, bude tam sídlit CHemie. Nakonec tu své útočiště nachází nejen řada špičkových laboratoří, ústav fyziky a část parazitologů, ale přesídlil sem i děkanát. Letos byl slavnostně otevřen parčík v prostoru mezi kolejemi a vrátnicí Biologického centra, rektorátem JU a knihovnou. V červnu zde byla odhalena lavička Václava Havla a České Budějovice se tak staly teprve pátým městem na světě, které se do projektu laviček zapojilo. Do úprav zeleně se pustilo rovněž Biologické centrum Akademie věd, jehož zaměstnanci přišli s realizací mozaikovité seče trávníků a vybudováním několika jezírek. Dále se počítá s vybudováním univerzitní školky. V minulém roce začala pod křídly BC AV ČR (za podpory PřF) fungovat dětská skupina, ale to se vás ještě (pravděpodobně) několik let týkat nebude. Na louce za kolejema by měl do konce příštího roku vyrůst univerzitní studentský klub. Ten by měl sloužit jako centrum pro volnočasové aktivity, ale zároveň jako zázemí pro studentské organizace. Pokud chcete vědět, co se na fakultě aktuálně děje a co se plánuje, choďte na setkání akademické obce (obvykle jednou za rok na podzim) anebo aspoň do hospody, tam se toho dozvíte obvykle taky dost. Rozhovor dvou intelektuálů na lavičce V. Havla: "Pozoruji signifikantní úbytek fotonů." "Prosim tebe, nemohla bys to říct, jako to říkají normální lidi?!" "Tak teda - už se sakra stmívá." 15

16 Mapy pupku světa 16

17 Areál PřF z ptačí perspektivy A jedna pro učitele: Posluchárny pajdy ve městě 17

18 PSÍ ZÁLEŽITOST aneb Kam s ním? Delikátní fakultní záležitostí se stala kauza Psi. Výsledkem táhlých bojů za jejich práva na vstup do fakultních prostor je kompromisní stav: Své mazlíčky raději nevoďte do budovy A, laborek na Béčku a na Vilu (aby neeutrofizovali pokusy). Pevné pouto mezi člověkem a psem někdy dokáže být silné. Tak silné, až je myšlenka dlouhodobé samoty pro obě strany neúnosná. Problém kam s ním (na hodinku, na dvě)? řešili paradoxně nejvíce fyziologové rostlin. Před pár lety proto Dan Vrábl obnovil činnost zanedbaného Kynologického klubu původně náležejícího k Zemědělské fakultě, do loňského roku kynologům šéfovala rostlinná fyzioložka Jitka Neuwirthová a nově je má na starost Olga Bazalová. Kynologický klub spravuje také univerzitní kotce, a tím zajišťuje pro psy skromné, ale účelné ubytování. To je vhodné jak pro celodenní umístění psů, tak pro odložení na pár hodin denně během přednášek apod. Jako správní milovníci psů se ale nespokojí pouze s jejich vlastněním. Mají zájem také o jejich spokojenost, a ať si říká, kdo chce, co chce, nejspokojenější psi jsou ti, kteří mají aktivní páníčky. Proto se členi našeho klubu pravidelně schází, cvičí, debatují o problémech se svými psy, nebo si jen dají pivo, aby si kamarádi mohli pohrát. Někteří ze členů se aktivně zabývají výcvikem v různých oblastech kynologie: od poslušnosti, přes obrany, pachové stopy až po obedience. Nově je součástí klubu také flyballový tým. Všichni rádi poradí a určitě Vás rádi i něco přiučí. Kontakty: dost zanedbané webovky: (stále na nich pracujeme) Ne úplně jistý je kontakt přes Jsme velmi moderní, takže využíváme Facebook stránky: skupina pod názvem Kynologický klub při Jihočeské univerzitě (tady najdete informace nejaktuálnější a nejrychleji se dočkáte odpovědi) Some pets beg better than others (http://wordsandtoons.com/tag/funny-dog/) 18

19 ZPĚTNÁ VAZBA Studentské hodnocení přednášek (SHP) Kniha přání a stížností (KPS) Žádný strach - i když je v titulku této sekce slovo "vazba", do vězení se za nespokojené komentáře nedostanete, nikdo vás za váš názor nebude popotahovat, zkrátka a jednoduše, jsme demokratická fakulta poměrně daleko od Osy zla. Abyste rozuměli, dvakráte do roka máte možnost anonymně oznámkovat přednášející za jejich výkony v předešlém semestru, případně je slovně pochválit či pokárat a rozhodně je nemusíte šetřit. Vždy po skončení semestru je již tradičně na několik týdnů otevřeno Studentské hodnocení přednášek. Na webové stránce https://shp2.prf.jcu.cz/ můžete po přihlášení vyplnit dotazník pídící se po celkovém dojmu z přednášky, její srozumitelnosti nebo odborné úrovni přednášejícího. Ve většině případů se známkuje jako ve škole, od skvoucí jedničky po hanebnou pětku. Přidat můžete i slovní vzkaz s konkrétními připomínkami. Ze stejné stránky máte možnost v rámci diskusního fóra komentovat věci fakultní i univerzitní. Vaše vzkazy jsou později zveřejněny na stránkách SHP, v ideálním případě komentované adresátem (doporučujeme navštívit - není to úplně nezajímavé čtení). Od loňského roku je hodnocení povinné Důležitá věc! Hodnocení je anonymní. I když se přihlašujete svým IDM, vámi odeslaný formulář nenese vaše jméno. (tj. bez odeslaného dotazníku vám na studijním budou dělat zle při zápisu; nikdo ale neříká, že odeslaný dotazník musí být vyplněný). Fakulta sice mívá v rámci SHP čtvrtinovou až třetinovou účast studentů, což je, proč bychom se nechválili, celkem slušné číslo a mezi ostatními fakultami na JU zdaleka nejvyšší, přesto je však počet hodnotících malý, což snižuje váhu SHP. Tato anketa si za dobu své existence získala solidní referenční status jak mezi studenty, tak mezi přednášejícími; těm prvním napovídá, co si zapisovat (případně co očekávat, zapsali-li si už), těm druhým radí, kde přidat a kde zvolnit. Krom toho se ze známek za celkový dojem pravidelně dělá žebříček a přednášející na nejvyšších šprušlích jsou finančně odměněni - další důvod, proč neházet výsledky SHP za hlavu. Ve chvíli, kdy bude přednášku hodnotit reprezentativní vzorek studentů, bude možné SHP použít také k postihu těch dlouhodobě nejhorších. Přednášející může být vyměněn, přednáška může být vyškrtnuta z povinných kurzů. I takové případy už tu byly. Hlavní sdělení tohoto odstavce je tedy prosté: aby to fungovalo, musíte hodnotit i vy! Předem díky! Studentské hodnocení běží dvakrát ročně a má přeci jenom nějaká ta pravidla. My vám však nabízíme ještě jednu přidruženou službu, která funguje nepřetržitě a je o poznání anarchističtější: Knihu přání a stížností. Na adrese shp.prf.jcu.cz/gb může každý zanechat své připomínky k jakémukoli fakultnímu tématu; vzhledem k tomu, že sem čas od času zavítá i některá z odpovědných osob, existuje šance, že se s problémem pohne (přinejmenším za Studentskou komoru senátu vám můžeme slíbit, že si tam občas listujeme). Neváhejte, vyzkoušejte, třeba se na něco zeptejte, postěžujte si, něco si přejte. Ovšem všechno bez záruky. K odlehčení Knihy přání a stížností (a fakultnímu spamu) přibyla i Inzertní nástěnka PřF shp.prf.jcu.cz/nastenka/. Poslední příspěvky jsou na ní ale z roku 2010 a tak bohužel i nadále občas někdo spamuje fakultní mejl inzeráty typu: "Nemám kde bydlet" nebo "Tři morčátka hledají bedničku". Drobná ochutnávka ze sekce Slovní vzkazy a odpovědi na ně (kvůli časovému presu bohužel stále jen z let ) Ad Míra Voborník:...žádám přednášejícího ať nepoužívá v prezentacích slidy ve kterých se objevuje více než 20 šipek (i když chápu, že pro ně má slabost). Co se týče redukce šipek: bude to pro mě opravdu velká ztráta, se kterou se budu velmi těžko vyrovnávat, ale dobře :((( šipky omezím....prof. Lepš je skvělý člověk i chápavý zkoušející...."chápavý zkoušející" je nejhezčí eufemismus pro "dá to každýmu", který jsem zatím slyšel. Ad Olda Nedvěd: Přijde mi, ze Olda Nedvěd to trochu flákal. Ano, některé týdny jsem to trochu flákal. Ad Šimek: Předmět, který by mohl být poměrně zajímavý, ale stačily by tak půlhodinový přednášky, protože zbylá hodina je stejně mimo téma - třeba jak správně uvařit svařák:-) No, tak svařáku jsme se věnovali asi deset minut někdy v čase předvánočním, 19 aby bylo jasno i těm, kteří na kurz nechodili (mimochodem, věnovali jsme se mu po právu, protože jej nikdo neuměl správně připravit) Ad Doc. Jan Kaštovský aka Hanys: Kaštovký - tomu se nedá nic vytknout :-) Tak mě se nedá nic vytknout. to je krásné, budu to odteď často používat. Dík :)

20 Informace Optimismus je jen nedostatek informací Stokrát omletý, ale pořád dobrý aforismus Teďka vám prozradíme, kam všude se musíte koukat; oni totiž přílišní optimisti nemusí vždycky dlouho vydržet Asi nejvíce využívaným informačním zdrojem na fakultě budou vaši (nejlépe) o něco starší a tedy (alespoň teoreticky) zkušenější spolužáci, občas dokonce i z jiných fakult. Kvalita informací obdržených touto cestou je však poněkud kolísavá. Na druhou stranu se takto lze dozvědět i informace, které by se nikdo neodvážil vyvěsit na nástěnku či na web. V některých případech je proto tento informační tok životně důležitý, neb se stává, že některé informace na webu ani na nástěnkách nejsou, i když, dle logiky věci, by tam být měly. Pokud jde o konvenční informační zdroje, tak primárně jsou to nástěnky. Ty se nacházejí všude možně po fakultních budovách. Největší koncentraci najdete v přízemí Béčka. Vedle posluchárny B2 je hlavní nástěnka, kde by se měly objevovat důležité informace týkající se studia obecně, ale i jednotlivých kurzů (např. rozvrh). Tyto informace se zde opravdu objevují, velmi neochotně však mizí, stanou-li se neaktuálními. To vede k jisté celkové neuspořádanosti, nicméně po chvíli praxe se zde naučíte najít přesně to, co vás zajímá. Veledůležitý je též panel stojící ve volném prostoru vpravo od posluchárny B3, který se vyznačuje nápisem zápočty a zkoušky. Pokud váš zkoušející ještě stále odmítá používat STAG, termíny a výsledky zkoušek se budu objevovat právě tady. Kromě těchto dvou nástěnek najdete v přilehlé chodbě ještě několik dalších. Ty jsou vyhrazeny pro jednotlivé katedry, najdete zde tak nabídky diplomových prací, programy seminářů apod. Je třeba vědět, že některé katedry mají nástěnky i přímo na své vlastní půdě a logicky tak svoji nástěnku na Béčku zanedbávají. To platí hlavně pro botaniky. Drtivou většinu důležitých botanických informací najdete na nástěnce v přízemí botanické vily, i když ty opravdu klíčové obvykle proniknou i do Béčka. Mimoto jsou v Béčku nástěnkami obložené též sloupy v prostoru před posluchárnami. Ostatní nástěnky obsahují všemožné nabídky komerčního charakteru (brigády, kurzy potápění, prodej všeho možného) a taky články a inzeráty ekologických aktivistů. Mimo béčkových nástěnek je zcela zásadní ta, která se nachází na studijním. Tady najdete informace, bez nichž se v průběhu studia neobejdete a které obvykle nenajdete nikde jinde. Kvalita této nástěnky se stále zlepšuje a visí zde často aktuální a důležité informace. Ač má málokdo chuť nástěnku na studijním průběžně sledovat, přeci jen se to občas vyplatí. Velmi užitečným vnitrofakultním komunikačním prostředkem je . Pomocí něho jsou na vaše fakultní ové schránky (viz Počítače a věci okolo) rozesílány nejrůznější informace. Pro snadnou výměnu studijních či jinak fakultních informací mezi studenty navzájem, případně studenty a šéfstvem, byla na webu zřízena Kniha přání a stížností (viz Zpětná vazba). Ta občas vskutku zafunguje, jak má, a zvídavému tazateli se dostane odpovědi od někoho informovaného. Studentská nástěnka byla zřízena proto, aby stránky Knihy stížností nebyly zaplaveny přehršlí osobních výtek, jiných nepěkností a podřadností. Co se týče fakultního webu, i zde se objevují nejrůznější informace. Není jich však mnoho a jsou to v podstatě pouze ty nejdůležitější a taky ty oficiální, které se na web prostě vyvěsit musí. Nová struktura stránek, která funguje od roku 2013, je zaměřena spíše na veřejnost než na snadnou orientaci studentů. S trochou cviku se ale člověk k dané informaci nakonec dostane. Spoustu užitečných informací také najdete na webových stránkách jednotlivých kateder. 20

začínajícího fakultanta

začínajícího fakultanta začínajícího fakultanta 08 FAKULTA Pár slov z historie Přírodovědecké fakulty _1 Historie PřF v bodech _1 Důležití činovníci a orgány fakulty _1 Katedry _2 Pár poznámek k tomu, co vás čeká během studia

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rád bych Vás při příležitosti zahájení Vašeho studia na ČVUT uvítal mezi námi, pedagogy a staršími studenty, kteří budeme v období příštích několika let

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

Študák 1-10 2007. Udělejte první krok už teď! Přihlaste se ve STUDENT AGENCY do programu WORK and TRAVEL v USA a prožijte nejlepší léto vašeho života!

Študák 1-10 2007. Udělejte první krok už teď! Přihlaste se ve STUDENT AGENCY do programu WORK and TRAVEL v USA a prožijte nejlepší léto vašeho života! Lifestylový měsíčník pro vysokoškoláky 1-10 2007 Študák Rozhovor s Milanem Caisem z Tata Bojs! Co přinesly letní festivaly Hra Assassin: jak se vraždí na českých fakultách Umíte anglicky? Dokažte to! inzerce

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítejte opět na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. I v tomto

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru

UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru číslo 1 ročník 22 24. září 2012 UP borci jsou zpátky aneb Novinky zimního semestru Lenka Skácelíková Ondřej Martínek Pro více než dvacet tisíc studentů a tři tisíce pedagogů začal na Univerzitě Palackého

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE PRAŽSKÁ TECHNIKA ČASOPIS ČVUT V PRAZE 5/2009 TÉMA: STUDENTI SAMI SOBĚ Hezký den, tak už je jasno! I v příštích čtyřech letech povede ČVUT současný rektor profesor Václav Havlíček. Ačkoliv chodbové drby

Více

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA Režisér Dušan Klein na VŠE / 38 John O Sullivan: Margaret Thatcherová byla skvělý šéf / 16 50. výročí vzniku OECD: rozhovor s prof. Karlem Dybou

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více