Slovo starosty města na závěr roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty města na závěr roku"

Transkript

1 Prosinec 2009 Ročník XVI Cena 5, - Kč Slovo starosty města na závěr roku Vážení občané, zase již uplynul další rok volebního období a já Vás chci informovat o tom, co se podařilo, ale i nepodařilo v období od prosince 2008 do listopadu 2009 uskutečnit. Prosinec 2008 uskutečnilo se vánoční setkání občanů měst Luby Erlbach na náměstí před radnicí města. Již tradičně krájeli starostové obou měst občanům vánoční štolu, na kterou sami zpracovali těsto. Dne si občané v téměř zaplněném kostele sv. Ondřeje mohli vyslechnout Českou mši vánoční Hej mistře od J. J. Ryby v podání Lašského smíšeného pěveckého sboru Baška. Na dobrovolném vstupném se vybralo přes 2 700,- Kč, které jsme darovali místnímu kostelu. Dne se kostelem sv. Ondřeje linuly vánoční koledy v podání ženského sboru Lubinka. Součástí koncertu bylo vystoupení dětského flétnového souboru Kamínky z Plesné. Únor 2009 v polovině února se přes dvě stovky lubských a přespolních občanů sešly, aby se pobavily na 2. Reprezentačním plese města Luby, který jsme pořádali ve spolupráci s agenturou NORDPRODUKTION a MěKS Luby. Březen 2009 Byl zorganizován zájezd do Národního divadla na představení Naši furianti. Duben 2009 Sbor dobrovolných hasičů společně s městem zorganizoval Hasičskou zábavu. Výtěžek z této zábavy byl ponechán hasičům jako finanční pomoc při rekonstrukci hasičské zbrojnice. Dále se v tomto měsíci konal pro místní důchodce koncert Yvety Simonové u příležitosti jejího životního jubilea, který zajistila agentura Alexandry Benešové. Došlo k zalesnění komunální skládky Horka - Nový Kostel na pozemku o rozloze m 2, čímž jsme zhodnotili toto prostranství bývalé skládky na lesní porost a rozšířili o 8,7 ha rozlohu městských lesů. Květen 2009 byl rovněž bohatý na kulturní činnost. Uskutečnil se koncert Věry Martinové v MěKS Luby. Dále se v tomto měsíci uskutečnil v kinosále Luby Muzikálový koncert II. ve kterém účinkovali Josef Štágr a Alexandra Benešová s muzikálovými melodiemi z Bídníků, Evity, West Side Story, Jesus Christ Superstar. Konal se také již čtvrtý ročník turistického pochodu Lubská desítka jejíž hlavním organizátorem je p. Jindřich Desort. Dále se konal již 30. Erlbašský horský výšlap. Obou těchto sportovně turistických akcí se zúčastnili naši občané spolu s občany Saské strany hranic. Naši občané se podíleli také na organizačním zajištění této akce. Účast na letošním ročníku byla přímo rekordní, výšlapu se zúčastnilo občanů, turistů. Zastupitelé města schválili pořízení nového územního plánu a vyzvali k zapojení i občany města, od kterých jsme očekávali návrhy na tvorbu nového územního plánu. Občané se však k tvorbě tohoto plánu postavili apaticky a nepředložili žádné návrhy na jeho úpravu. V polovině tohoto měsíce se zhruba třicítka lubských občanů sešla v improvizované kavárně v malém sále našeho MKS, aby si vyslechli přednášku z o.s. Kotec v Chebu o Domácím násilí.

2 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 2 Konečně jsme se dočkali zbourání skladu ČD v železniční stanici Luby a opravy obou železničních přejezdů a jejich nového značení, což jsme požadovali na ČD. Červen 2009 V tomto měsíci pořádalo MěKS Luby spolu s městem Street Dance Tato akce se velmi vydařila a byla kladně hodnocena. Začala demolice dvojdomu v Masarykově ulici a p. Berdych by měl tuto demolici dokončit do konce roku Dokončení fasády Hasičské zbrojnice v hodnotě ,- Kč. Byla natřena střecha a zábradlí a tím skončena celková rekonstrukce. Hasičárna nyní působí skoro v centru města důstojně a majestátně. Zájezd do Hudebního divadla v Karlíně - Praha na muzikál Carmen. Srpen 2009 Tak jak tomu již bývá zvykem, i letos se v tomto měsíci uskutečnily již 15. Hraniční slavnosti. Vydařily se jak návštěvností, kulturním programem, tak i počasím. Tyto slavnosti jsme rozšířili i o nedělní kulturní program před radnicí města a o koncert v kostele sv. Ondřeje, kde zazněly v podání sólistů plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla operní melodie. Na vstupném bylo vybráno přes 3 000,- Kč, které byly věnovány na opravu našeho kostela. Září 2009 Na náměstí před radnicí města se konal již 21. Lubský podzim s bohatou kulturní činností, s trhy, stánky s občerstvením a hudbou. V neděli pak v kostele sv. Ondřeje bylo vystoupení Karlovarského dívčího sboru pod vedením sbormistra Mgr. Jiřího Štrunce. Vybraná částka 2 319,- Kč byla předána kostelu na opravu jeho dveří. Počasí i program celého Lubského podzimu se vydařilo na jedničku. Byla provedena parková úprava prostranství před garážemi od příjezdu z Chebu, vysadili jsme zde okrasné keře a konifery tak, aby příjezd do našeho města působil upraveně a důstojně. Finanční prostředky na úpravu zeleně věnovali podnikatelé p. Petr Pavlovský a p. Helmut Sammer. Za pomoci pracovníků technických služeb města byla provedena oprava opěrné zdi v Masarykově ulici. Pracovníci odvedli dle mého soudu dobrou, kvalitní práci a ušetřili městu velké finanční prostředky. Za to p. Lukešovi Martinovi a jeho pracovníkům patří velký dík. Byla provedena květinová výzdoba v žulových korýtkách a oprava nájezdu před Euro Marketem. Bytové hospodářství Luby provedlo opravu střechy v hodnotě ,- Kč a fasády v hodnotě ,- Kč na městském domě v Masarykově ulici č.p S opravou tohoto domu se neustále čekalo, neboť se v I. variantě průtahu na hraniční přechod počítalo s jeho zbouráním. Opravu tohoto domu zajistil p. Knapčík Kamil a patří mu za to poděkování. Říjen 2009 Byla nainstalována nová autobusová zastávka v Dolních Lubech. Dokončena rekonstrukce Revoluční ulice s úpravou zeleně v hodnotě cca 9 mil. Kč. Konečně dostala tato ulice důstojný ráz a myslím si, že se rekonstrukce včetně chodníků a osvětlení povedla a Vám všem bude sloužit ke spokojenosti. Jen mě mrzí neshody s některými občany, kteří v této ulici bydlí. Myslím si, že se jim nikdo a ničím nezavděčí, a že vidí jen a jen své zájmy a myslí si, že je každý chce poškodit. Do této doby neměli chodníky, chodili po velmi špatném povrchu vozovky, ale při rekonstrukci najednou procitli a viděli vše, co se dělalo jako špatné a je poškozující. Také se v rámci úspor při rekonstrukci této ulice podařilo opravit dlažbu uličky k nádraží, k servisu p. Josefiho. Podařilo se konečně dotáhnout do kladného konce jednání s p. Suchopárem, majitelem pozemků naproti benzínové pumpě. Město usilovalo o výměnu, oddělení tohoto pozemku cca 482 m 2 za pozemky města, které by měli majiteli umožnit přestavbu a rozšíření zázemí benzínové pumpy. Toto se po velmi dlouhém jednání konečně podařilo a město se stalo majitelem pozemku proti pumpě, kde chce vybudovat nové parkoviště. Toto parkoviště město potřebuje, neboť se plánuje rekonstrukce náměstí před radnicí města a prostranství u pomníku houslaře. Po rekonstrukci by zde mohly parkovat pouze auta při svatebních obřadech, pro veřejnost by bylo vybudováno parkoviště naproti benzínové pumpě.

3 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 3 Listopad 2009 V MKS Luby proběhlo vystoupení country skupiny HOP TROP. S velkou radostí Vám chci sdělit, že město dostalo dotaci z EU z programu Cíl 3/Ziel3 Česko-Sasko ve výši 90 % uznatelných nákladů na právě zmiňovanou rekonstrukci náměstí před radnicí a prostranství u sochy houslaře. Žádost o tuto dotaci jsme podali spolu se starostou města Erlbach na Saské straně v Drážďanech. Žádost o dotaci kvalitně zpracoval p. Karel Lukeš. Dne nám bylo oznámeno, že jsme uspěli. Projektovou dokumentaci máme již zpracovanou a tak předpokládaný termín začátku realizace bude 1. polovina roku Zároveň v tomto roce bude zahájena II. etapa odkanalizování města, rovněž z dotace EU. Příští rok tedy bude velmi náročný na stavební práce. Obě tyto stavby přinesou s sebou všem občanům města mnoho těžkostí, hlavně co se týče silničních uzávěr. Ale myslím, že to bude stát za to, neboť pak budeme mít s tím, co jsme již uskutečnili v letech 2008/2009 pěkné a důstojné centrum města. Chci Vás také informovat, že jeden z hlavních příjmů města, a to příjem ze sdílených daní, je důsledkem finanční krize pořád neuspokojivý. Předpokládáme výpadek pro tento rok cca 4 mil. Kč a prognóza pro rok 2010 není lepší. V příštích letech budou městu chybět peníze pro financování investic a obnovu majetku města. Z tohoto důvodu jsme pozastavili některé plánované akce jako např.: parkoviště u zdravotního střediska úprava lesoparku Merán parková úprava centrálního parku města vybudování schodiště v centrálním parku města spojující obě Základní školy chodníček mezi věžákem Závěrem bych Vás chtěl seznámit s účastí jednotlivých zastupitelů města na veřejných zasedáních od listopadu 2008 do listopadu Za toto období se konalo 8 veřejných zastupitelstev. p. Fialka 6 x p. Hartl 8 x p. Knapčík 6 x p. Norek 3 x p. Mgr. Šulcek 5 x p. Kubeš 8 x p. Pavlovská 8 x p. Mgr. Hrabovská 8 x p. Mgr. Šupicová 8 x Musím konstatovat, že účast některých zastupitelů na veřejných zasedáních se zhoršila. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední číslo Lubského zpravodaje v tomto roce, chci v závěru tohoto roku poděkovat všem pracovníkům odborů MěÚ, členům Sboru dobrovolných hasičů, všem pracovníkům Správy majetku města, pracovníkům MěDDM Luby, pracovníkům školských a zdravotních zařízení, pracovníkům Bytového hospodářství a Lubské Kalory za jejich práci a plnění mnou požadovaných úkolů. Přeji všem výše jmenovaným organizacím a občanům města veselé a radostné vánoce, hodně dárků a sváteční pohody. Do roku 2010 přeji hodně zdraví a spokojenosti. Karel Kubeš, starosta města Vánoční setkání Starosta města zve občany k setkání u vánočního stromku. Přijďte v sobotu 19. prosince mezi a hodinou na náměstí před radnicí. Program: Vystoupí mladí hudebníci z Erlbachu a vánoční písně zazpívá dvojice z pěveckého kroužku ZŠ v Lubech a ukázka hry na lesní rohy. Bude vám nabídnuto tradiční české vánoční pečivo, svařené víno, horká medovina, grog a čaj na zahřátí, klobásy a další dobroty. Setkání se opět zúčastní i obec Erlbach, která nabídne německé vánoční pečivo, svařené víno a jiné pochoutky. Starosta Erlbachu, pan Klaus Herold, i letos přislíbil opět upéct a přivézt obří štolu v délce kolem 7,5 metru! Nenechte si tuto podívanou ujít a přijďte ochutnat! Při této příležitosti si můžete koupit i vánoční stromek. Kromě stromků bude v prodeji i jmelí a další vánoční zboží.

4 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 4 Svaz postižených civilizačními chorobami v Lubech besedoval Dne uspořádal výbor Svazu postižených civilizačními chorobami v Lubech v malém sále městského kulturního střediska besedu se svými členy. Schůzky, na které bylo pro přítomné připraveno i malé občerstvení, se zúčastnily i paní Dana Janurová ředitelka Agentury osobní asistence a sociálního poradenství v Sokolově a paní Jana Strnadová, která ještě donedávna byla členkou krajského zastupitelstva a pracovala ve zdravotním a sociálním výboru. Na besedě byli všichni zúčastnění informováni o zahájení činnosti Solné jeskyně v Chebu (nachází se nedaleko bývalé Elektry). Hovořilo se také o připravovaných úpravách v oblasti sociální politiky, kde nás - pokud budou schváleny změny ve vyplácení invalidních důchodů, proplácení ošetřování člena rodiny a pracovní neschopnosti - nic pozitivního nečeká. Spíše naopak. Velmi obsáhle se diskutovalo o vyplácení příspěvku na péči. Paní Janurová a Strnadová přítomné občany upozornily na možnost kontrol ze strany sociálních pracovnic, které jsou zaměřeny na to, zda vyplácený příspěvek na péči opravdu slouží postižené osobě k tomu, aby si mohla zaplatit případnou pomoc jiných osob (donáška obědů, úklid, pomoc při osobní hygieně). Nezřídka se prý totiž stává, že vypláceným příspěvkem si přilepšuje celá rodina nemocného a ten, který by peníze od státu měl využít na zaplacení služeb, je zanedbaný, špinavý atd. Proto také dotyčný musí uvést, pokud mu je přiznán příspěvek na péči osobu, která se o něj bude starat. Upozorňuji ale také všechny občany, kteří se o nemocné starají, že případné finance, které od nich za péči pobírají, nenahlašují ke zdanění. Touto cestou bych chtěla všechny zdravotně postižené informovat o nabídce ředitelky Agentury osobní asistence v Sokolově. Paní Janurová nabízí pomoc při zapůjčování kompenzačních pomůcek, a také i možnost umístění zdravotně postižených v denním stacionáři v Sokolově. Případné informace jak o zapůjčení pomůcek, tak o službách stacionáře získáte na telefonním čísle nebo nebo na www. agenturapomoci.cz. Pokud byste potřebovali pomoc v sociálně - právní oblasti, poskytnu Vám kontakt na paní Strnadovou, která se nabídla, že ráda v této oblasti poradí. Na závěr bych ještě chtěla především seniory upozornit na měsíčník Doba seniorů, který vychází v pátek a stojí 12 korun. Mgr. M. Hrabovská Internet plný zajímavostí Titulek není objevný, že lze ovšem objevit možné i nemožné na internetu, dokládá i níže uvedená interpelace z prosince roku Narazil na ni Tomáš Lenc ml., hledaje něco úplně jiného Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o tom, že se odpírá vyučovati českému jazyku na německých školách. V městě Schönbachu, politický okres Cheb, usnesla se místní školní rada zavésti na tamních německých školách jazyk český jako předmět vyučovací, a prohlásila, že jest ochotna nésti věcný náklad na to. Ačkoli pro vyučování jsou tu též po ruce kvalifikované učitelské síly, nepovoluje se nepochopitelným způsobem dosud zavedení tohoto předmětu vyučováni, i jest zde naléhavé podezření, že se to děje jen proto, poněvadž se orgánové, kteří v Schönbachu založili českou menšinovou školu, ačkoli jí naprosto není zapotřebí, obávají, že do této české školy vůbec nedostanou žádných žáků, když německé děti budou míti příležitost naučiti se českému jazyku na německých školách. Neboť, jak zkušenost ukazuje, počítají všichni tito zakladatelé menšinových škol s tím, že do českých škol vlákají německé děti. Ježto takové jednání odporuje platným ustanovením zákona, vybízí se pan ministr, aby učinil opatření, by usnesení okresní školní rady v Schönbachu bylo ihned schváleno, a postaráno bylo o to, aby vlivu počešťujících spolků na školskou správu učiněna byla konečně přítrž. V Praze, dne 13. prosince K. Friedrich, Oberleithner, Teschner, Hütter, dr. Jesser, Hartl, Reyzl, Polach, dr. Grosschmid, Dr. Franciscy, Fahrner, dr. Brunar. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů o tom, že se odpírá vyučovati českému jazyku na německých školách (tisk čís. 564/6). Zavedení nepovinného vyučování jazyku československému na národních školách s německým jazykem vyučovacím v Schönbachu jest předmětem úředního jednání mezi zemskou školní radou v Praze a zemským správním výborem, jakožto nositelem nákladu na školu. Jednání to není dosud skončeno. V Praze, dne 6. června Dr. M. Hodža v. r., ministr školství a národní osvěty

5 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 5 Slavné evropské housle Praha 2009 V říjnu a listopadu probíhá v pražském Obecním domě unikátní výstava SLAVNÉ EVROPSKÉ HOUSLE PRAHA Kurátorem výstavy je vynikající houslista Jaroslav Svěcený, znalec houslařské historie a její neúnavný propagátor, jež v tomto projektu skvěle využil nejen svého hudebního a rétorického talentu ale i rozsáhlých odborných znalostí, zejména v oblasti české houslařské školy. Veškeré vystavené exponáty (housle, smyčce) pocházejí výhradně ze soukromých sbírek z celé Evropy. Jak sám autor výstavy říká, srovnatelná akce se naposledy konala před 116 lety, v režii a za přispění vynikajícího pražského houslaře a mecenáše K. B. Dvořáka. Ojedinělost tohoto projektu a jeho přitažlivost pro široké spektrum zájemců však spočívá v tom, že přináší mimořádný zážitek nejenom odborné, ale i laické hudební veřejnosti. Mimo jiné to potvrdil zahajovací koncert, dne v Obecním domě. Skutečnost, že si vystavené mistrovské nástroje můžete v klidu prohlédnout, následně na živo poslechnout, během některého z probíhajících koncertů a navíc se něco dozvědět o jejich osudu tzn. kdy, kde a za jakých okolností byly zhotoveny, přináší posluchačům nevšední zážitek. Součástí výstavy je především 40 exponátů vzácných mistrovských houslí, doplněných vynikajícími francouzskými smyčci, které zhotovil Eugéne Sartory. Exponáty představitelů české houslařské školy (pražské, krkonošské a krušnohorské) jsou názorným příkladem toho, jak se houslařská zkušenost, poznatky a dovednost postupně šířily Evropou, počínaje kolébkou houslařství Itálií, přes Tyrolsko, Bavorsko až do českých zemí. Každá z nich měla svůj specifický vývoj, představitele, vzestupy a pády. O prvních dvou toho bylo mnoho napsáno, neboť existuje dostatek dostupného materiálu. První z nich zastupují na výstavě například nástroje Jana Baptisty Bubeníka, Jana Baptisty Dvořáka, Karla Boromejského Dvořáka, Emanuela Adama Homolky, Julia Aloise Hubičky, Kašpara Strnada, kteří se v Praze či jinde v Čechách vyučili a po přechodném působení v zahraničí se tam zase vrátili. Zatímco Johannes Udalricus Eberle, Antonín Sitt, Johann Michael Willer, patří k houslařům, kteří se většinou vyučili v cizině a do Prahy přišli za svým živobytím. Krkonošskou školu nám připomínají housle Věnceslava (Václava) Metelky a jeho pokračovatelů z rodu Špidlenů a Pilařů. Snad nejdramatičtější osud potkal krušnohorské houslařství, zastoupené na výstavě Mathiasem Heinickem a Josefem Pötzlem. Zpočátku čerpalo zejména z blízkosti německo-tyrolské oblasti a jeho proslulé houslařské školy, inspirované italskou tradicí. Odtud pochází i houslařský rod Pötzlů stejně jako první pražský loutnař a houslař Andrea Otten, původem z Augsburgu. Vycházíme-li z faktu, že první viola byla v schönbašské (dnes lubské), oblasti vyrobena v r. 1664, zatímco Věnceslav Metelka se narodil v r a první mistr pražský Tomáš Edlinger ( ), který přišel do Prahy rovněž z Augsburgu, byl v té době batole, shledáváme jistý náskok houslařského řemesla na tomto území. Předpokládá se, že houslařský cech zde existoval před r. 1677, proto tady muselo být houslařské řemeslo v průběhu 17. století výrazně a kvalitně zastoupeno. Nebývalý rozkvět houslařství v l8. a 19. století byl pro tento kraj nejen požehnáním, ale zároveň zkázou. O schönbašské oblasti se často hovoří jako o zdroji převážně manufakturních nástrojů, ale zapomíná se, někdy zcela úmyslně a tendenčně, na vynikající houslařské dynastie např. Plachtů, Sandnerů, Hoyerů, Schusterů, Lutzů, Fischerů, Schäferů ap. Hospodářská, geografická a politická situace oblasti se stává nevýhodnou právě pro mistrovské houslařství. Nedostatečné spojení (železnice zavedena až v r. 1900) se světem, nutí zdejší houslaře prodávat své nástroje prostřednictvím obchodníků, převážně na německé straně Krušných hor. Jejich nástroje se vyváží do světa, zpravidla pod cizími jmény a němečtí houslaři se tak zbavují nebezpečné konkurence. Zatímco ve vnitrozemí převládala poptávka po houslích nad jejich možnou nabídkou, v západních Čechách tomu bylo právě naopak a tak byly ceny vynikajících nástrojů obchodníky tvrdě podhodnocovány. Vezmeme-li však v úvahu stav evropského kontinentu po třicetileté válce, ohrožení rakouských Habsburků po vestfálském míru, diplomatické a válečné konflikty mezi evropskými mocnostmi a v zámoří, pochopíme, že tato politická a hospodářská nestabilita Evropy neusnadňovala zdejším houslařským rodinám přesídlení za lepším živobytím. Dělo se tak v omezené míře. Houslař Josef Pötzl se k tomuto kroku odhodlal v rámci České republiky. Odchod do zámoří mu však zhatila 2. světová válka.

6 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 6 Ta, spolu s odsunem většiny houslařských rodin do Německa, přinesla lubskému kraji další nenahraditelné ztráty. Josef Pötzl, spolu s Josefem Vávrou, výrazně přispěli k obnově mistrovského houslařství v Lubech. Vrátil se do rodného kraje po 2. sv. válce, v průběhu následujících padesáti let zhotovil spoustu krásných nástrojů a vychoval řadu talentovaných nástupců, mistrů houslařů, včetně svého syna a vnuka, jejichž houslařský ateliér se již 36 let nachází v Karlových Varech. Mnoho lidí se za minulého režimu snažilo degradovat mistrovské houslařství Schönbachu a potažmo Lubů. O nástrojích zde vyrobených hovořili s pejorativním akcentem jako o schönbachu, bez rozdílu, zda šlo o běžný tovární či manufakturní výrobek, nebo o mistrovský nástroj. Dost často to byli právě ti, kteří z této oblasti sami vydatně profitovali. Tato historie však ještě čeká na svého zpracovatele. Výroba hudebních nástrojů se každopádně výrazně a nesmazatelně zapsala do historie našeho kraje po dobu několika staletí. České houslařství má za sebou dlouhodobou úspěšnou tradici sahající až do sedmnáctého století. I v zahraničí se občas konají obdobné výstavy historických či současných hudebních nástrojů. Pražská výstava houslí v Obecním domě, získává ve výše zmíněné podobě další nevšední rozměr, za což patří autorovi náš obdiv za neotřelý a skvělý nápad. Sluší se i poděkovat za všechny poctivé a kvalitní pokračovatele české houslařské školy, která právem patří mezi evropské i světové špičky a je dobré si to občas připomenout. Pozn.: podrobné informace o výstavě, komentovaných prohlídkách a koncertech v Obecním domě či klubu Violino najdete na Mgr. Marie Pötzlová, Karlovy Vary Dojezdy rychlé záchranné služby V měsíci říjnu jsme se obrátili na ředitele Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje MUDr. Iva Tukinskiho, zda by nám mohl odpovědět na dopis, který mu byl zaslán již na jaře a jehož předmětem byla problematika časové dostupnosti našeho města posádkám zdravotnické záchranné služby. Chtěli jsme se již konečně dozvědět, zda se bude Karlovarský kraj konečně zabývat skutečností, že v obci není často zajištěno poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do 15 minut od přijetí tísňové výzvy. Laicky řečeno, máme oprávněné obavy, aby tím, že není splňován tento zákonem daný limit, nepřijela jednou záchranka, jak se říká, s křížkem po funuse. MUDr. Tukinski nám sdělil, že při přípravě vládního zákona O zdravotnické záchranné službě právě vzhledem k tomu, že lokalita našeho města leží na samé hraně časové dostupnosti, padl návrh na vybudování 12. výjezdového stanoviště ÚZZS KK přímo v Lubech. Předpokládalo se, že by se jednalo o posádku s nelékařským zdravotnickým pracovníkem, řidičem záchranářem a sanitářem. Bylo počítáno i s finančními prostředky na částečné krytí jeho zřízení. S pádem vlády a stažením vládního návrhu zákona O zdravotnické záchranné službě z programu jednání dolní sněmovny, byly však tyto naděje na vybudování tohoto stanoviště s podporou MZ ČR pohřbeny. Jedinou možností dle slov MUDr. Tukinskiho je jednání se zřizovatelem ÚZZS KK, Karlovarským krajem a prosazení této investiční akce do plánu Karlovarského kraje. Ředitel Územní zdravotnické záchranné služby v Karlových Varech ale v dopisu zdůraznil, že s vybudováním výjezdového stanoviště půjdou ruku v ruce i náklady fixní, spojené s objektem a náklady mzdové, personální. Dále podotknul, že se vznikem nového výjezdového stanoviště by nešly žádné další příjmy od zdravotních pojišťoven, protože v souvislosti s jeho vybudováním by nestoupal celkový počet výjezdů a tudíž ani provedených výkonů. Rovněž nám bylo sděleno, že se zvyšujícím se počtem výjezdových stanovišť klesá erudice zdravotnického personálu, neboť se rozmělňuje počet specializovaných zásahů počtem pracovníků a je třeba zajišťovat náhradním nákladným způsobem erudici zaměstnanců a její udržování, což službu ještě více prodlužuje. Dle slov MUDr. Tukinskiho z pohledu ÚZZS KK je další neúměrné rozšiřování výjezdových stanovišť zdravotnické služby kontraproduktivní. Z předchozích řádků lze usoudit, že naše stížnosti na pozdní dojezdy rychlé záchranné služby nebudou vyslyšeny a do budoucna nás zatím žádné pozitivní změny v poskytování neodkladné péče nečekají. Nezbývá nám tedy než si do nového roku popřát, abychom již výše zmiňovanou službu potřebovali co nejméně. Mgr. M. Hrabovská

7 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 7 Prodej vánočních stromků I letos bude možno zakoupit vánoční stromek v Lubech. Tento rok jsem požádal Myslivecké sdružení Luby II zastoupené jejím předsedou p. Vyskočilem o pomoc při výrobě a prodeji vánočních stromků. Ti s mým návrhem souhlasili a vzali si vše na starost. Prodej bude probíhat na adrese: Vyskočil Josef, Hřbitovní 632, Luby od do ve dnech pondělí až neděle od nebo dle telefonické domluvy na tel Samozřejmě, že jako vždy bude možno také zakoupit stromek při vánočním setkání před městským úřadem dne Děkuji tímto myslivcům za jejich ochotu a snad budeme v tomto spolupracovat i v následujících letech. Bc. Lukeš Martin, odbor správy majetku města Pozor hlášení! Hledání vánočního pokladu, večerní opékání buřtů, vůně svařáku a teplého čaje, zakončeného slavnostním ohňostrojem, se uskuteční dne 10. prosince 2009, pokud počasí dovolí, od hodin v Kraslické ulici. Skřítkové upozorňují děti, aby vyplnily na svá vánoční přání celou svou adresu, aby Ježíšek mohl řádně a včas odepsat. Za kolektiv skřítků zdraví Petr Pavlovský Poděkování Jménem několika lubských občanů předávám pracovníkům technických služeb poděkování za vzorně vyčištěný a uklizený hřbitov před dušičkami - památkou zesnulých. Jak jsem se dozvěděl od Bc. Martina Lukeše, na hřbitově se pracovalo po celý týden i o obou víkendových dnech předcházejících zmíněnému svátku. Zaměstnancům TS, kteří se na úklidu hřbitova podíleli, snad bude toto veřejné poděkování alespoň drobnou odměnou za to, že jejich práce si veřejnost všímá a hodnotí kladně. Jindřich Desort Humor "Miláčku, proč jsi celá nahá?" "To jsou přece šaty lásky, drahý!" "Hm, no mohla sis je alespoň trochu přežehlit!" * * * Žena: "Dneska ráno v metru tři chlapi vstali, aby mi uvolnili místo." Muž: "A vešla ses?" Inzerce Solárium Martina Program zdravého opalování Moderní klimatizované TURBO solárium z limitované série UWE Silberpfeil. Prodej kvalitní solární kosmetiky. Otvírací doba: PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: Revoluční 440, Luby Objednávejte se i mimo otvírací dobu na telefonu: Prodej jakostních vín z oblasti Pálavy Navštivte naši vinotéku! Vína s přívlastkem 0,7 l od 149,- Kč Stolní víno 1 litr 57,- Kč Nabídka zaměstnání Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, hledá vhodného uchazeče na pozici sociálního pracovníka. Požadujeme vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost nebo charitní a sociální činnost nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku. Praxe vítána. Nástup možný od V případě zájmu kontaktujte: Mgr. Radku Müllerovou, tel Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace hledá všeobecnou sestru. Požadujeme středoškolské odborné vzdělání a platnou registraci. Nástup možný od V případě zájmu kontaktujte: Lenku Skálovou, tel

8 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 8 Vyberte si v knihovně Linwood Barclay: Na loučení nebyl čas Když se čtrnáctiletá Cynthia jednoho rána probudí, zjistí, že její rodiče a starší bratr Todd beze stopy zmizeli. Opuštěné dívky se ujme její teta Tess. Cynthia vystuduje, vdá se a založí svou vlastní rodinu - zároveň však nepřestává doufat, že se někdy dozví, kam a proč její matka, otec a Todd odešli. Po pětadvaceti letech marného čekání se však najednou začnou objevovat záhadné zprávy, odkrývat zamlčené informace, vynořovat zasuté vzpomínky. Všechny se k Cynthii sbíhají jako nitky, nemají ji však dovést k radostnému rozuzlení, naopak - někdo z nich, důmyslně a chladnokrevně, splétá smrtelnou past. Nicolas d Estienne d Orves: Pohrobci zla Šokující námětem, poutavý příběhem a působivý jeho zpracováním - takový je román mladého francouzského prozaika, kniha, jíž se po zásluze dostalo zájmu široké čtenářské obce po celé Evropě. V týž květnový den roku 1995 jsou na různých místech v Německu objeveni čtyři mrtví muži, nazí, s rozdrcenou ampulkou kyanidu v ústech a s chybějící pravou rukou. Spojuje je jediná věc: narodili se v Lebensbornu, nejutajovanější organizaci nacistů, lidské chovné stanici, kde měli přicházet na svět noví lidé, výhradně árijci, určení k naplnění snu o čisté, dokonalé rase. Německé úřady však nález ututlají. Barbara Woodová: Dům vzpomínek Andrea se po 25 letech vrací do svého rodiště, městečka Warrington v Anglii. Nemá chuť se setkat s příbuznými, ale cesta je pro ni únikem: potřebuje se vyrovnat s nevydařeným milostným vztahem. Netuší, že starý dům, v němž žijí její prarodiče, má za sebou děsivou historii rodu Townsendových, v níž ztělesněné zlo představuje pradědeček Viktor. Dívka cítí, že dům skrývá tajemství, a sbírá útržky příběhů, jež se zde kdysi odehrály. Jakýmsi časovým oknem vstupuje do života rodiny Viktora Townsenda a stane se svědkem důležitých událostí Keleová-Vasilková, Táňa: Nataša Žárlivost má mnoho tváří vždy však v partnerovi vyvolává pocity beznaděje, slzy a bolest. Důkazem toho je i příběh Nataši, dvaačtyřicetileté fotografky, vdané ženy a matky dvou synů. Jak se vyrovná s Vojtovou chorobou a bezdůvodnou žárlivostí? Zůstane s ním v manželství, nebo se rozhodne pro rozvod? Monyová, Simona: Hříšný kanec Může se stát, že z růžového vejce snění se vylíhne obyčejná slepice namísto očekávaného hollywoodského života se šťastným koncem, může se stát, že z idolu se vyklube Hříšný kanec, a že i žena se musí naučit s elegancí nosit svoje parohy McCulloughová, Colleen: Bez důkazů Napínavý příběh z pera známé a oblíbené autorky ( Ptáci v trní ) má rychlý spád a spěje k překvapivému rozuzlení. Arabská teroristická komanda oznámila, že žádný útok na ČR nechystají. Jejich analytická skupina totiž zjistila, že po likvidaci vlády, parlamentu a senátu by se naše životní úroveň zvedla na trojnásobek. Baví se dva mladíci: "A víš jaký je rozdíl mezi policajtem a debilem?" Najednou se zpoza rohu vynoří policajt: "No, jaký, jaký!!!!?" "Žádný." "No proto!" Jaký je rozdíl mezi naší vládou a Windows? Žádný. Všichni věří, že příští verze bude stabilnější. Humor na Silvestra Co z toho, že zítra bude lépe, když vždy, když se ráno probudím, je dnes. V sedmnácti letech se děvčatům začíná měnit hlas z NE na ANO. První suspenzor byl v hokeji použit už v roce Ale první helma až v roce Trvalo to sto let, než mužům došlo, že i mozek je důležitý Neexistuje nic, čím by se nedalo otevřít pivo. Je zajímavé, že chybné telefonní číslo nikdy není obsazené. Bible učí, miluj bližního svého. Kámasutra zase vysvětluje jak. Kdo se ožení, zjistí, co je štěstí. Ale příliš pozdě. Redakce Lubského zpravodaje přeje všem našim čtenářům hezké prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2010

9 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 9 Nemáte čas a chuť péct cukroví? UPEČEME ZA VÁS! VÁNOČNÍ PEČENÉ CUKROVÍ Vše čerstvé, domácí a poctivé z kvalitních surovin Mix 8 druhů : linecké hvězdičky, kakaová srdíčka, ořechy, vanilkové rohlíčky, křehké smetanové koláčky, kokosové pracny, skořicové kytičky a kokosky. Balíčky: 1 kg - 270,- Kč 2 kg - 500,- Kč Příjem objednávek do na tel.: ŠŤASTNÉ, SLADKÉ A VESELÉ! Zprávy ze zastupitelstva ZM schválilo pronájem pozemku p.č. 245/1 (28748m 2 ) v kat. území Opatov Mysliveckému sdružení Luby I k pěstování jaderných krmiv (všichni pro). Všichni přítomní členové ZM schválili prodej pozemku p.č. 2628/1 (114m 2 ) v kat. území Luby I manželům Stehlíkovým. Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 1878/1 (1605m 2 ) v kat. území Luby I, jehož záměr prodat byl schválen ½ pozemku odkoupí pan Ivo Költö a ½ manželé Kašovi (všichni pro). Zastupitelé schválili záměr pronajmout pozemek část p.č. 937/4 (56m 2 ) v kat. území Luby I (všichni pro). Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu příjmů a výdajů města pro rok V důsledku finanční krize a následnému výpadku daňových příjmů v roce 2009 a i v letech následujících byl připraven velmi úsporný rozpočet. Konečný návrh rozpočtu na rok 2010 je připraven tak, že příjmy roku 2010 pokryjí běžné výdaje roku Celkové předpokládané příjmy jsou tis. Kč (nižší o tis. Kč než pro rok 2009). Celkové předpokládané výdaje jsou také tis. Kč, to znamená, že rozpočet je navržený vyrovnaný. Ve výdajové části rozpočtu jsou kromě mandatorních výdajů zajišťujících základní chod a provoz města, zařízení města, městského úřadu a školských zařízení zřízených městem, také výdaje ve výši 800 tis. Kč na nový územní plán a 560 tis. Kč jako rezerva na běžné výdaje. Do rozpočtu nejsou zahrnuty žádné další předpokládané investice vázané na dotace (to je nová kanalizace, náměstí 5. května, apod.) Úpravy v městském rozpočtu a jeho doplnění o investiční akce budou realizovány pomocí rozpočtových opatřeními, a to ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města za rok 2009 a na získání dotací. Navržený rozpočet byl projednán ve finančním výboru zastupitelstva města a byl zveřejněn k možnému vyjádření ze strany občanů města na úřední desce od do Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města rozpočet na rok 2010 schválit. Po diskusi a vysvětlení dotazů k jednotlivým výdajům předložený návrh rozpočtu ZM schválilo (všichni přítomní pro). Opatření na udržení finančního zdraví města v současné finanční a ekonomické krizi jsou uplatněna v návrhu rozpočtového výhledu města, který musí zastupitelstvo města schválit na nejbližších 3-5 let (povinnost dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového výhledu města na roky Návrh vychází z předpokládaného rozdílu běžných příjmů a běžných výdajů rozpočtového roku. Z hlediska posuzování finančního zdraví je nutné mít dlouhodobě kladné saldo rozpočtu (to zn. rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů by měl být kladný). Jen tak je možné zajistit finanční prostředky na investice. V návrhu jsou plánovány investiční akce, které jsou již zajištěny přislíbenými dotacemi (kanalizace, rekonstrukce náměstí) nebo projekty, které byly schváleny zastupitelstvem a jsou na ně zpracovávány žádosti o dotace od státu nebo z evropských fondů. Všechny tyto investiční akce by měly být spolufinancovány z finančních zdrojů nahospodařených v minulých letech. Naplánované investiční akce v letech ve výši 94 mil. Kč by měly být financovány jednak z dotací a příspěvků ve výši 77 mil. Kč, z finančních zdrojů z minulých let ve výši cca 15 mil. Kč a z kladného salda rozpočtu v letech ZM schválilo rozpočtový výhled na roky (všichni pro). Pan starosta požádal zastupitelstvo města o schválení počtu zaměstnanců (limitu) města Luby pro kalendářní rok Limit prostředků na platy pro všechny zaměstnance města byl schválen při schvalování rozpočtu

10 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 10 výdajů města pro rok 2010 také dne Navržený počet zaměstnanců městského úřadu je stejný jako v uplynulém roce, pracovníci správy navýšení o 0,5 zaměstnance od a počet zaměstnanců odboru SMM je o jednoho zaměstnance nižší. Dále je v návrhu vytvoření 6 pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Zastupitelé schválili navržený počet zaměstnanců města Luby pro rok 2010, který se rovná 24,60 přepočtených zaměstnanců, a dále schválili vytvoření 6 pracovních míst na veřejně prospěšné práce (všichni pro). Zastupitelé projednali navržená rozpočtová opatření rozpočtu města na rok Jednalo se o navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 75 tis. Kč (účelová dotace na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů) a dále o navýšení výdajů o 100 tis. Kč na opravy v MěKS. Toto navýšení navrhl pan starosta, aby se opravila omítka a okolní zdi u objektu MěKS za ušetřené peníze na opravě Revoluční ulice. ZM navržená rozpočtová opatření schválilo (všichni pro). Odbor stavební MěÚ Cheb, úřad územního plánování, který dle ustanovení 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona na žádost města Luby pořizuje Územní plán Luby, předložil, v souladu s ustanovením 47 odst. 5 stavebního zákona, Zastupitelstvu města Luby k projednání a schválení zadání Územního plánu Luby. Zastupitelstvo města Luby projednalo předložený návrh Vyhodnocení uplatněných požadavků, připomínek a podnětů na obsah Územního plánu Luby, uplatněných v průběhu veřejného projednání návrhu zadání a zadání Územního plánu Luby, upraveného ve smyslu těchto požadavků a připomínek, a v souladu s ustanovením 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu takto upravené zadání Územního plánu Luby schválilo (všichni pro). Zastupitelé byli seznámeni s navrženými odměnami členům výborů a komisí ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva, za jejich celoroční práci v těchto orgánech. Odměny byly navrženy podle aktivity jednotlivých výborů a komisí (výše dle přílohy). Dále byly navrženy odměny občanům, kteří celoročně pracují s mládeží a dětmi bez nároku na odměnu nebo poskytují městu služby. ZM navržené odměny členům výborů a komisí a občanům pracujícím pro město odsouhlasili (všichni pro). ZM projednalo návrh na přizpůsobení zřizovacích listin příspěvkových organizací města (všechny školské právní subjekty) z hlediska finančního hospodaření a finanční kontroly. Toto přizpůsobení je nutné z důvodu změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po novele č. 477/2008 Sb. Dodatky byly minimální, ale protože už se jednalo o dodatky č. 3 k jednotlivým zřizovacím listinám, byly všechny změny zapracovány do nových zřizovacích listin a tyto byly navrženy ke schválení. ZM schválilo novou zřizovací listinu pro příspěvkové organizace: Základní škola Luby, okres Cheb, Mateřská škola Luby, okres Cheb, Základní umělecká škola Luby, okres Cheb a Městský dům dětí a mládeže Luby, okres Cheb (všichni přítomní pro). Pan starosta informoval zastupitele o jeho požadavku na upřesnění kalkulace ceny kanalizačních přípojek majitelům připojovaných nemovitostí na nově budovanou kanalizaci. Původní předpoklad byl vyúčtování zaplacené částky Kč po realizaci díla, ale protože bylo k tomu mnoho dotazů na setkání v MěKS, udělal to hned. Požadovaný poplatek od občanů ve výši Kč je odpovídající podíl, když součástí dodávky bude dodávka domovní kanalizační šachty. Aby nedocházelo k nedorozumění, že chce město po občanech vybírat na zaplacení projektové dokumentace přípojek v předstihu, navrhl starosta, že město uhradí zhotoviteli zpracování projektů na přípojky po jejich předání městu (již jsou 2/3 předány), od občanů dojde k úhradě až při předání projektové dokumentace. ZM schválilo uzavření smlouvy o dílo na projektovou a inženýrskou činnost kanalizačních přípojek se společností Provod, s.r.o., a to na základě uskutečněného výběrového řízení z června 2009 (všichni pro). Zastupitelé projednali návrh vedoucího odboru správy majetku města MěÚ pana Lukeše na odpis 67 kusů lampiček na hřbitov v celkové hodnotě ,- Kč ze skladových zásob. Tento materiál byl zakoupen v roce 1991 v množství 100 kusů a nedaří se jej prodat. Za posledních 5 let se prodalo 5 kusů. Pan Lukeš navrhuje materiál odepsat ze skladu a pokusit se jej prodat za sníženou cenu. Zastupitelé návrh pana Lukeše na odpis 67 kusů lampiček ze skladových zásob odsouhlasili (všichni pro). Pan Knapčík informoval zastupitele o cenových nabídkách, které obdržel od mnoha firem při zjišťování cen na opravy panelových domů (výměna oken a dveří a případně další zateplování objektů tak, aby bylo možno čerpat dotace z programu zelená úsporám ). Pan Šulcek poskytl zastupitelům obsáhlý materiál o možnostech čerpání dotací s kombinací zajištění úvěru. ZM o problematice diskutovalo s tím, že se všichni seznámí s poskytnutými materiály a ještě se k celé problematice sejdou na pracovní schůzce a o rozsahu a způsobu oprav PD bude rozhodnuto na příštím zasedání ZM. Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ , odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E Tisk: GTS Global Transaction Systém CZ, s.r.o., Plesná, Tovární 40. Cena výtisku včetně 9% DPH. Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu: Informace o městě Luby na adrese:

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZÁPIS č. 35. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer" na Čachrově

ZÁPIS č. 35. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer na Čachrově ZÁPIS č. 35 ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer" na Čachrově Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM Zapisovatelka: Anna Vítovcová

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více