Slovo starosty města na závěr roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty města na závěr roku"

Transkript

1 Prosinec 2009 Ročník XVI Cena 5, - Kč Slovo starosty města na závěr roku Vážení občané, zase již uplynul další rok volebního období a já Vás chci informovat o tom, co se podařilo, ale i nepodařilo v období od prosince 2008 do listopadu 2009 uskutečnit. Prosinec 2008 uskutečnilo se vánoční setkání občanů měst Luby Erlbach na náměstí před radnicí města. Již tradičně krájeli starostové obou měst občanům vánoční štolu, na kterou sami zpracovali těsto. Dne si občané v téměř zaplněném kostele sv. Ondřeje mohli vyslechnout Českou mši vánoční Hej mistře od J. J. Ryby v podání Lašského smíšeného pěveckého sboru Baška. Na dobrovolném vstupném se vybralo přes 2 700,- Kč, které jsme darovali místnímu kostelu. Dne se kostelem sv. Ondřeje linuly vánoční koledy v podání ženského sboru Lubinka. Součástí koncertu bylo vystoupení dětského flétnového souboru Kamínky z Plesné. Únor 2009 v polovině února se přes dvě stovky lubských a přespolních občanů sešly, aby se pobavily na 2. Reprezentačním plese města Luby, který jsme pořádali ve spolupráci s agenturou NORDPRODUKTION a MěKS Luby. Březen 2009 Byl zorganizován zájezd do Národního divadla na představení Naši furianti. Duben 2009 Sbor dobrovolných hasičů společně s městem zorganizoval Hasičskou zábavu. Výtěžek z této zábavy byl ponechán hasičům jako finanční pomoc při rekonstrukci hasičské zbrojnice. Dále se v tomto měsíci konal pro místní důchodce koncert Yvety Simonové u příležitosti jejího životního jubilea, který zajistila agentura Alexandry Benešové. Došlo k zalesnění komunální skládky Horka - Nový Kostel na pozemku o rozloze m 2, čímž jsme zhodnotili toto prostranství bývalé skládky na lesní porost a rozšířili o 8,7 ha rozlohu městských lesů. Květen 2009 byl rovněž bohatý na kulturní činnost. Uskutečnil se koncert Věry Martinové v MěKS Luby. Dále se v tomto měsíci uskutečnil v kinosále Luby Muzikálový koncert II. ve kterém účinkovali Josef Štágr a Alexandra Benešová s muzikálovými melodiemi z Bídníků, Evity, West Side Story, Jesus Christ Superstar. Konal se také již čtvrtý ročník turistického pochodu Lubská desítka jejíž hlavním organizátorem je p. Jindřich Desort. Dále se konal již 30. Erlbašský horský výšlap. Obou těchto sportovně turistických akcí se zúčastnili naši občané spolu s občany Saské strany hranic. Naši občané se podíleli také na organizačním zajištění této akce. Účast na letošním ročníku byla přímo rekordní, výšlapu se zúčastnilo občanů, turistů. Zastupitelé města schválili pořízení nového územního plánu a vyzvali k zapojení i občany města, od kterých jsme očekávali návrhy na tvorbu nového územního plánu. Občané se však k tvorbě tohoto plánu postavili apaticky a nepředložili žádné návrhy na jeho úpravu. V polovině tohoto měsíce se zhruba třicítka lubských občanů sešla v improvizované kavárně v malém sále našeho MKS, aby si vyslechli přednášku z o.s. Kotec v Chebu o Domácím násilí.

2 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 2 Konečně jsme se dočkali zbourání skladu ČD v železniční stanici Luby a opravy obou železničních přejezdů a jejich nového značení, což jsme požadovali na ČD. Červen 2009 V tomto měsíci pořádalo MěKS Luby spolu s městem Street Dance Tato akce se velmi vydařila a byla kladně hodnocena. Začala demolice dvojdomu v Masarykově ulici a p. Berdych by měl tuto demolici dokončit do konce roku Dokončení fasády Hasičské zbrojnice v hodnotě ,- Kč. Byla natřena střecha a zábradlí a tím skončena celková rekonstrukce. Hasičárna nyní působí skoro v centru města důstojně a majestátně. Zájezd do Hudebního divadla v Karlíně - Praha na muzikál Carmen. Srpen 2009 Tak jak tomu již bývá zvykem, i letos se v tomto měsíci uskutečnily již 15. Hraniční slavnosti. Vydařily se jak návštěvností, kulturním programem, tak i počasím. Tyto slavnosti jsme rozšířili i o nedělní kulturní program před radnicí města a o koncert v kostele sv. Ondřeje, kde zazněly v podání sólistů plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla operní melodie. Na vstupném bylo vybráno přes 3 000,- Kč, které byly věnovány na opravu našeho kostela. Září 2009 Na náměstí před radnicí města se konal již 21. Lubský podzim s bohatou kulturní činností, s trhy, stánky s občerstvením a hudbou. V neděli pak v kostele sv. Ondřeje bylo vystoupení Karlovarského dívčího sboru pod vedením sbormistra Mgr. Jiřího Štrunce. Vybraná částka 2 319,- Kč byla předána kostelu na opravu jeho dveří. Počasí i program celého Lubského podzimu se vydařilo na jedničku. Byla provedena parková úprava prostranství před garážemi od příjezdu z Chebu, vysadili jsme zde okrasné keře a konifery tak, aby příjezd do našeho města působil upraveně a důstojně. Finanční prostředky na úpravu zeleně věnovali podnikatelé p. Petr Pavlovský a p. Helmut Sammer. Za pomoci pracovníků technických služeb města byla provedena oprava opěrné zdi v Masarykově ulici. Pracovníci odvedli dle mého soudu dobrou, kvalitní práci a ušetřili městu velké finanční prostředky. Za to p. Lukešovi Martinovi a jeho pracovníkům patří velký dík. Byla provedena květinová výzdoba v žulových korýtkách a oprava nájezdu před Euro Marketem. Bytové hospodářství Luby provedlo opravu střechy v hodnotě ,- Kč a fasády v hodnotě ,- Kč na městském domě v Masarykově ulici č.p S opravou tohoto domu se neustále čekalo, neboť se v I. variantě průtahu na hraniční přechod počítalo s jeho zbouráním. Opravu tohoto domu zajistil p. Knapčík Kamil a patří mu za to poděkování. Říjen 2009 Byla nainstalována nová autobusová zastávka v Dolních Lubech. Dokončena rekonstrukce Revoluční ulice s úpravou zeleně v hodnotě cca 9 mil. Kč. Konečně dostala tato ulice důstojný ráz a myslím si, že se rekonstrukce včetně chodníků a osvětlení povedla a Vám všem bude sloužit ke spokojenosti. Jen mě mrzí neshody s některými občany, kteří v této ulici bydlí. Myslím si, že se jim nikdo a ničím nezavděčí, a že vidí jen a jen své zájmy a myslí si, že je každý chce poškodit. Do této doby neměli chodníky, chodili po velmi špatném povrchu vozovky, ale při rekonstrukci najednou procitli a viděli vše, co se dělalo jako špatné a je poškozující. Také se v rámci úspor při rekonstrukci této ulice podařilo opravit dlažbu uličky k nádraží, k servisu p. Josefiho. Podařilo se konečně dotáhnout do kladného konce jednání s p. Suchopárem, majitelem pozemků naproti benzínové pumpě. Město usilovalo o výměnu, oddělení tohoto pozemku cca 482 m 2 za pozemky města, které by měli majiteli umožnit přestavbu a rozšíření zázemí benzínové pumpy. Toto se po velmi dlouhém jednání konečně podařilo a město se stalo majitelem pozemku proti pumpě, kde chce vybudovat nové parkoviště. Toto parkoviště město potřebuje, neboť se plánuje rekonstrukce náměstí před radnicí města a prostranství u pomníku houslaře. Po rekonstrukci by zde mohly parkovat pouze auta při svatebních obřadech, pro veřejnost by bylo vybudováno parkoviště naproti benzínové pumpě.

3 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 3 Listopad 2009 V MKS Luby proběhlo vystoupení country skupiny HOP TROP. S velkou radostí Vám chci sdělit, že město dostalo dotaci z EU z programu Cíl 3/Ziel3 Česko-Sasko ve výši 90 % uznatelných nákladů na právě zmiňovanou rekonstrukci náměstí před radnicí a prostranství u sochy houslaře. Žádost o tuto dotaci jsme podali spolu se starostou města Erlbach na Saské straně v Drážďanech. Žádost o dotaci kvalitně zpracoval p. Karel Lukeš. Dne nám bylo oznámeno, že jsme uspěli. Projektovou dokumentaci máme již zpracovanou a tak předpokládaný termín začátku realizace bude 1. polovina roku Zároveň v tomto roce bude zahájena II. etapa odkanalizování města, rovněž z dotace EU. Příští rok tedy bude velmi náročný na stavební práce. Obě tyto stavby přinesou s sebou všem občanům města mnoho těžkostí, hlavně co se týče silničních uzávěr. Ale myslím, že to bude stát za to, neboť pak budeme mít s tím, co jsme již uskutečnili v letech 2008/2009 pěkné a důstojné centrum města. Chci Vás také informovat, že jeden z hlavních příjmů města, a to příjem ze sdílených daní, je důsledkem finanční krize pořád neuspokojivý. Předpokládáme výpadek pro tento rok cca 4 mil. Kč a prognóza pro rok 2010 není lepší. V příštích letech budou městu chybět peníze pro financování investic a obnovu majetku města. Z tohoto důvodu jsme pozastavili některé plánované akce jako např.: parkoviště u zdravotního střediska úprava lesoparku Merán parková úprava centrálního parku města vybudování schodiště v centrálním parku města spojující obě Základní školy chodníček mezi věžákem Závěrem bych Vás chtěl seznámit s účastí jednotlivých zastupitelů města na veřejných zasedáních od listopadu 2008 do listopadu Za toto období se konalo 8 veřejných zastupitelstev. p. Fialka 6 x p. Hartl 8 x p. Knapčík 6 x p. Norek 3 x p. Mgr. Šulcek 5 x p. Kubeš 8 x p. Pavlovská 8 x p. Mgr. Hrabovská 8 x p. Mgr. Šupicová 8 x Musím konstatovat, že účast některých zastupitelů na veřejných zasedáních se zhoršila. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední číslo Lubského zpravodaje v tomto roce, chci v závěru tohoto roku poděkovat všem pracovníkům odborů MěÚ, členům Sboru dobrovolných hasičů, všem pracovníkům Správy majetku města, pracovníkům MěDDM Luby, pracovníkům školských a zdravotních zařízení, pracovníkům Bytového hospodářství a Lubské Kalory za jejich práci a plnění mnou požadovaných úkolů. Přeji všem výše jmenovaným organizacím a občanům města veselé a radostné vánoce, hodně dárků a sváteční pohody. Do roku 2010 přeji hodně zdraví a spokojenosti. Karel Kubeš, starosta města Vánoční setkání Starosta města zve občany k setkání u vánočního stromku. Přijďte v sobotu 19. prosince mezi a hodinou na náměstí před radnicí. Program: Vystoupí mladí hudebníci z Erlbachu a vánoční písně zazpívá dvojice z pěveckého kroužku ZŠ v Lubech a ukázka hry na lesní rohy. Bude vám nabídnuto tradiční české vánoční pečivo, svařené víno, horká medovina, grog a čaj na zahřátí, klobásy a další dobroty. Setkání se opět zúčastní i obec Erlbach, která nabídne německé vánoční pečivo, svařené víno a jiné pochoutky. Starosta Erlbachu, pan Klaus Herold, i letos přislíbil opět upéct a přivézt obří štolu v délce kolem 7,5 metru! Nenechte si tuto podívanou ujít a přijďte ochutnat! Při této příležitosti si můžete koupit i vánoční stromek. Kromě stromků bude v prodeji i jmelí a další vánoční zboží.

4 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 4 Svaz postižených civilizačními chorobami v Lubech besedoval Dne uspořádal výbor Svazu postižených civilizačními chorobami v Lubech v malém sále městského kulturního střediska besedu se svými členy. Schůzky, na které bylo pro přítomné připraveno i malé občerstvení, se zúčastnily i paní Dana Janurová ředitelka Agentury osobní asistence a sociálního poradenství v Sokolově a paní Jana Strnadová, která ještě donedávna byla členkou krajského zastupitelstva a pracovala ve zdravotním a sociálním výboru. Na besedě byli všichni zúčastnění informováni o zahájení činnosti Solné jeskyně v Chebu (nachází se nedaleko bývalé Elektry). Hovořilo se také o připravovaných úpravách v oblasti sociální politiky, kde nás - pokud budou schváleny změny ve vyplácení invalidních důchodů, proplácení ošetřování člena rodiny a pracovní neschopnosti - nic pozitivního nečeká. Spíše naopak. Velmi obsáhle se diskutovalo o vyplácení příspěvku na péči. Paní Janurová a Strnadová přítomné občany upozornily na možnost kontrol ze strany sociálních pracovnic, které jsou zaměřeny na to, zda vyplácený příspěvek na péči opravdu slouží postižené osobě k tomu, aby si mohla zaplatit případnou pomoc jiných osob (donáška obědů, úklid, pomoc při osobní hygieně). Nezřídka se prý totiž stává, že vypláceným příspěvkem si přilepšuje celá rodina nemocného a ten, který by peníze od státu měl využít na zaplacení služeb, je zanedbaný, špinavý atd. Proto také dotyčný musí uvést, pokud mu je přiznán příspěvek na péči osobu, která se o něj bude starat. Upozorňuji ale také všechny občany, kteří se o nemocné starají, že případné finance, které od nich za péči pobírají, nenahlašují ke zdanění. Touto cestou bych chtěla všechny zdravotně postižené informovat o nabídce ředitelky Agentury osobní asistence v Sokolově. Paní Janurová nabízí pomoc při zapůjčování kompenzačních pomůcek, a také i možnost umístění zdravotně postižených v denním stacionáři v Sokolově. Případné informace jak o zapůjčení pomůcek, tak o službách stacionáře získáte na telefonním čísle nebo nebo na www. agenturapomoci.cz. Pokud byste potřebovali pomoc v sociálně - právní oblasti, poskytnu Vám kontakt na paní Strnadovou, která se nabídla, že ráda v této oblasti poradí. Na závěr bych ještě chtěla především seniory upozornit na měsíčník Doba seniorů, který vychází v pátek a stojí 12 korun. Mgr. M. Hrabovská Internet plný zajímavostí Titulek není objevný, že lze ovšem objevit možné i nemožné na internetu, dokládá i níže uvedená interpelace z prosince roku Narazil na ni Tomáš Lenc ml., hledaje něco úplně jiného Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o tom, že se odpírá vyučovati českému jazyku na německých školách. V městě Schönbachu, politický okres Cheb, usnesla se místní školní rada zavésti na tamních německých školách jazyk český jako předmět vyučovací, a prohlásila, že jest ochotna nésti věcný náklad na to. Ačkoli pro vyučování jsou tu též po ruce kvalifikované učitelské síly, nepovoluje se nepochopitelným způsobem dosud zavedení tohoto předmětu vyučováni, i jest zde naléhavé podezření, že se to děje jen proto, poněvadž se orgánové, kteří v Schönbachu založili českou menšinovou školu, ačkoli jí naprosto není zapotřebí, obávají, že do této české školy vůbec nedostanou žádných žáků, když německé děti budou míti příležitost naučiti se českému jazyku na německých školách. Neboť, jak zkušenost ukazuje, počítají všichni tito zakladatelé menšinových škol s tím, že do českých škol vlákají německé děti. Ježto takové jednání odporuje platným ustanovením zákona, vybízí se pan ministr, aby učinil opatření, by usnesení okresní školní rady v Schönbachu bylo ihned schváleno, a postaráno bylo o to, aby vlivu počešťujících spolků na školskou správu učiněna byla konečně přítrž. V Praze, dne 13. prosince K. Friedrich, Oberleithner, Teschner, Hütter, dr. Jesser, Hartl, Reyzl, Polach, dr. Grosschmid, Dr. Franciscy, Fahrner, dr. Brunar. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů o tom, že se odpírá vyučovati českému jazyku na německých školách (tisk čís. 564/6). Zavedení nepovinného vyučování jazyku československému na národních školách s německým jazykem vyučovacím v Schönbachu jest předmětem úředního jednání mezi zemskou školní radou v Praze a zemským správním výborem, jakožto nositelem nákladu na školu. Jednání to není dosud skončeno. V Praze, dne 6. června Dr. M. Hodža v. r., ministr školství a národní osvěty

5 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 5 Slavné evropské housle Praha 2009 V říjnu a listopadu probíhá v pražském Obecním domě unikátní výstava SLAVNÉ EVROPSKÉ HOUSLE PRAHA Kurátorem výstavy je vynikající houslista Jaroslav Svěcený, znalec houslařské historie a její neúnavný propagátor, jež v tomto projektu skvěle využil nejen svého hudebního a rétorického talentu ale i rozsáhlých odborných znalostí, zejména v oblasti české houslařské školy. Veškeré vystavené exponáty (housle, smyčce) pocházejí výhradně ze soukromých sbírek z celé Evropy. Jak sám autor výstavy říká, srovnatelná akce se naposledy konala před 116 lety, v režii a za přispění vynikajícího pražského houslaře a mecenáše K. B. Dvořáka. Ojedinělost tohoto projektu a jeho přitažlivost pro široké spektrum zájemců však spočívá v tom, že přináší mimořádný zážitek nejenom odborné, ale i laické hudební veřejnosti. Mimo jiné to potvrdil zahajovací koncert, dne v Obecním domě. Skutečnost, že si vystavené mistrovské nástroje můžete v klidu prohlédnout, následně na živo poslechnout, během některého z probíhajících koncertů a navíc se něco dozvědět o jejich osudu tzn. kdy, kde a za jakých okolností byly zhotoveny, přináší posluchačům nevšední zážitek. Součástí výstavy je především 40 exponátů vzácných mistrovských houslí, doplněných vynikajícími francouzskými smyčci, které zhotovil Eugéne Sartory. Exponáty představitelů české houslařské školy (pražské, krkonošské a krušnohorské) jsou názorným příkladem toho, jak se houslařská zkušenost, poznatky a dovednost postupně šířily Evropou, počínaje kolébkou houslařství Itálií, přes Tyrolsko, Bavorsko až do českých zemí. Každá z nich měla svůj specifický vývoj, představitele, vzestupy a pády. O prvních dvou toho bylo mnoho napsáno, neboť existuje dostatek dostupného materiálu. První z nich zastupují na výstavě například nástroje Jana Baptisty Bubeníka, Jana Baptisty Dvořáka, Karla Boromejského Dvořáka, Emanuela Adama Homolky, Julia Aloise Hubičky, Kašpara Strnada, kteří se v Praze či jinde v Čechách vyučili a po přechodném působení v zahraničí se tam zase vrátili. Zatímco Johannes Udalricus Eberle, Antonín Sitt, Johann Michael Willer, patří k houslařům, kteří se většinou vyučili v cizině a do Prahy přišli za svým živobytím. Krkonošskou školu nám připomínají housle Věnceslava (Václava) Metelky a jeho pokračovatelů z rodu Špidlenů a Pilařů. Snad nejdramatičtější osud potkal krušnohorské houslařství, zastoupené na výstavě Mathiasem Heinickem a Josefem Pötzlem. Zpočátku čerpalo zejména z blízkosti německo-tyrolské oblasti a jeho proslulé houslařské školy, inspirované italskou tradicí. Odtud pochází i houslařský rod Pötzlů stejně jako první pražský loutnař a houslař Andrea Otten, původem z Augsburgu. Vycházíme-li z faktu, že první viola byla v schönbašské (dnes lubské), oblasti vyrobena v r. 1664, zatímco Věnceslav Metelka se narodil v r a první mistr pražský Tomáš Edlinger ( ), který přišel do Prahy rovněž z Augsburgu, byl v té době batole, shledáváme jistý náskok houslařského řemesla na tomto území. Předpokládá se, že houslařský cech zde existoval před r. 1677, proto tady muselo být houslařské řemeslo v průběhu 17. století výrazně a kvalitně zastoupeno. Nebývalý rozkvět houslařství v l8. a 19. století byl pro tento kraj nejen požehnáním, ale zároveň zkázou. O schönbašské oblasti se často hovoří jako o zdroji převážně manufakturních nástrojů, ale zapomíná se, někdy zcela úmyslně a tendenčně, na vynikající houslařské dynastie např. Plachtů, Sandnerů, Hoyerů, Schusterů, Lutzů, Fischerů, Schäferů ap. Hospodářská, geografická a politická situace oblasti se stává nevýhodnou právě pro mistrovské houslařství. Nedostatečné spojení (železnice zavedena až v r. 1900) se světem, nutí zdejší houslaře prodávat své nástroje prostřednictvím obchodníků, převážně na německé straně Krušných hor. Jejich nástroje se vyváží do světa, zpravidla pod cizími jmény a němečtí houslaři se tak zbavují nebezpečné konkurence. Zatímco ve vnitrozemí převládala poptávka po houslích nad jejich možnou nabídkou, v západních Čechách tomu bylo právě naopak a tak byly ceny vynikajících nástrojů obchodníky tvrdě podhodnocovány. Vezmeme-li však v úvahu stav evropského kontinentu po třicetileté válce, ohrožení rakouských Habsburků po vestfálském míru, diplomatické a válečné konflikty mezi evropskými mocnostmi a v zámoří, pochopíme, že tato politická a hospodářská nestabilita Evropy neusnadňovala zdejším houslařským rodinám přesídlení za lepším živobytím. Dělo se tak v omezené míře. Houslař Josef Pötzl se k tomuto kroku odhodlal v rámci České republiky. Odchod do zámoří mu však zhatila 2. světová válka.

6 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 6 Ta, spolu s odsunem většiny houslařských rodin do Německa, přinesla lubskému kraji další nenahraditelné ztráty. Josef Pötzl, spolu s Josefem Vávrou, výrazně přispěli k obnově mistrovského houslařství v Lubech. Vrátil se do rodného kraje po 2. sv. válce, v průběhu následujících padesáti let zhotovil spoustu krásných nástrojů a vychoval řadu talentovaných nástupců, mistrů houslařů, včetně svého syna a vnuka, jejichž houslařský ateliér se již 36 let nachází v Karlových Varech. Mnoho lidí se za minulého režimu snažilo degradovat mistrovské houslařství Schönbachu a potažmo Lubů. O nástrojích zde vyrobených hovořili s pejorativním akcentem jako o schönbachu, bez rozdílu, zda šlo o běžný tovární či manufakturní výrobek, nebo o mistrovský nástroj. Dost často to byli právě ti, kteří z této oblasti sami vydatně profitovali. Tato historie však ještě čeká na svého zpracovatele. Výroba hudebních nástrojů se každopádně výrazně a nesmazatelně zapsala do historie našeho kraje po dobu několika staletí. České houslařství má za sebou dlouhodobou úspěšnou tradici sahající až do sedmnáctého století. I v zahraničí se občas konají obdobné výstavy historických či současných hudebních nástrojů. Pražská výstava houslí v Obecním domě, získává ve výše zmíněné podobě další nevšední rozměr, za což patří autorovi náš obdiv za neotřelý a skvělý nápad. Sluší se i poděkovat za všechny poctivé a kvalitní pokračovatele české houslařské školy, která právem patří mezi evropské i světové špičky a je dobré si to občas připomenout. Pozn.: podrobné informace o výstavě, komentovaných prohlídkách a koncertech v Obecním domě či klubu Violino najdete na Mgr. Marie Pötzlová, Karlovy Vary Dojezdy rychlé záchranné služby V měsíci říjnu jsme se obrátili na ředitele Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje MUDr. Iva Tukinskiho, zda by nám mohl odpovědět na dopis, který mu byl zaslán již na jaře a jehož předmětem byla problematika časové dostupnosti našeho města posádkám zdravotnické záchranné služby. Chtěli jsme se již konečně dozvědět, zda se bude Karlovarský kraj konečně zabývat skutečností, že v obci není často zajištěno poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do 15 minut od přijetí tísňové výzvy. Laicky řečeno, máme oprávněné obavy, aby tím, že není splňován tento zákonem daný limit, nepřijela jednou záchranka, jak se říká, s křížkem po funuse. MUDr. Tukinski nám sdělil, že při přípravě vládního zákona O zdravotnické záchranné službě právě vzhledem k tomu, že lokalita našeho města leží na samé hraně časové dostupnosti, padl návrh na vybudování 12. výjezdového stanoviště ÚZZS KK přímo v Lubech. Předpokládalo se, že by se jednalo o posádku s nelékařským zdravotnickým pracovníkem, řidičem záchranářem a sanitářem. Bylo počítáno i s finančními prostředky na částečné krytí jeho zřízení. S pádem vlády a stažením vládního návrhu zákona O zdravotnické záchranné službě z programu jednání dolní sněmovny, byly však tyto naděje na vybudování tohoto stanoviště s podporou MZ ČR pohřbeny. Jedinou možností dle slov MUDr. Tukinskiho je jednání se zřizovatelem ÚZZS KK, Karlovarským krajem a prosazení této investiční akce do plánu Karlovarského kraje. Ředitel Územní zdravotnické záchranné služby v Karlových Varech ale v dopisu zdůraznil, že s vybudováním výjezdového stanoviště půjdou ruku v ruce i náklady fixní, spojené s objektem a náklady mzdové, personální. Dále podotknul, že se vznikem nového výjezdového stanoviště by nešly žádné další příjmy od zdravotních pojišťoven, protože v souvislosti s jeho vybudováním by nestoupal celkový počet výjezdů a tudíž ani provedených výkonů. Rovněž nám bylo sděleno, že se zvyšujícím se počtem výjezdových stanovišť klesá erudice zdravotnického personálu, neboť se rozmělňuje počet specializovaných zásahů počtem pracovníků a je třeba zajišťovat náhradním nákladným způsobem erudici zaměstnanců a její udržování, což službu ještě více prodlužuje. Dle slov MUDr. Tukinskiho z pohledu ÚZZS KK je další neúměrné rozšiřování výjezdových stanovišť zdravotnické služby kontraproduktivní. Z předchozích řádků lze usoudit, že naše stížnosti na pozdní dojezdy rychlé záchranné služby nebudou vyslyšeny a do budoucna nás zatím žádné pozitivní změny v poskytování neodkladné péče nečekají. Nezbývá nám tedy než si do nového roku popřát, abychom již výše zmiňovanou službu potřebovali co nejméně. Mgr. M. Hrabovská

7 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 7 Prodej vánočních stromků I letos bude možno zakoupit vánoční stromek v Lubech. Tento rok jsem požádal Myslivecké sdružení Luby II zastoupené jejím předsedou p. Vyskočilem o pomoc při výrobě a prodeji vánočních stromků. Ti s mým návrhem souhlasili a vzali si vše na starost. Prodej bude probíhat na adrese: Vyskočil Josef, Hřbitovní 632, Luby od do ve dnech pondělí až neděle od nebo dle telefonické domluvy na tel Samozřejmě, že jako vždy bude možno také zakoupit stromek při vánočním setkání před městským úřadem dne Děkuji tímto myslivcům za jejich ochotu a snad budeme v tomto spolupracovat i v následujících letech. Bc. Lukeš Martin, odbor správy majetku města Pozor hlášení! Hledání vánočního pokladu, večerní opékání buřtů, vůně svařáku a teplého čaje, zakončeného slavnostním ohňostrojem, se uskuteční dne 10. prosince 2009, pokud počasí dovolí, od hodin v Kraslické ulici. Skřítkové upozorňují děti, aby vyplnily na svá vánoční přání celou svou adresu, aby Ježíšek mohl řádně a včas odepsat. Za kolektiv skřítků zdraví Petr Pavlovský Poděkování Jménem několika lubských občanů předávám pracovníkům technických služeb poděkování za vzorně vyčištěný a uklizený hřbitov před dušičkami - památkou zesnulých. Jak jsem se dozvěděl od Bc. Martina Lukeše, na hřbitově se pracovalo po celý týden i o obou víkendových dnech předcházejících zmíněnému svátku. Zaměstnancům TS, kteří se na úklidu hřbitova podíleli, snad bude toto veřejné poděkování alespoň drobnou odměnou za to, že jejich práce si veřejnost všímá a hodnotí kladně. Jindřich Desort Humor "Miláčku, proč jsi celá nahá?" "To jsou přece šaty lásky, drahý!" "Hm, no mohla sis je alespoň trochu přežehlit!" * * * Žena: "Dneska ráno v metru tři chlapi vstali, aby mi uvolnili místo." Muž: "A vešla ses?" Inzerce Solárium Martina Program zdravého opalování Moderní klimatizované TURBO solárium z limitované série UWE Silberpfeil. Prodej kvalitní solární kosmetiky. Otvírací doba: PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: Revoluční 440, Luby Objednávejte se i mimo otvírací dobu na telefonu: Prodej jakostních vín z oblasti Pálavy Navštivte naši vinotéku! Vína s přívlastkem 0,7 l od 149,- Kč Stolní víno 1 litr 57,- Kč Nabídka zaměstnání Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, hledá vhodného uchazeče na pozici sociálního pracovníka. Požadujeme vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost nebo charitní a sociální činnost nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku. Praxe vítána. Nástup možný od V případě zájmu kontaktujte: Mgr. Radku Müllerovou, tel Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace hledá všeobecnou sestru. Požadujeme středoškolské odborné vzdělání a platnou registraci. Nástup možný od V případě zájmu kontaktujte: Lenku Skálovou, tel

8 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 8 Vyberte si v knihovně Linwood Barclay: Na loučení nebyl čas Když se čtrnáctiletá Cynthia jednoho rána probudí, zjistí, že její rodiče a starší bratr Todd beze stopy zmizeli. Opuštěné dívky se ujme její teta Tess. Cynthia vystuduje, vdá se a založí svou vlastní rodinu - zároveň však nepřestává doufat, že se někdy dozví, kam a proč její matka, otec a Todd odešli. Po pětadvaceti letech marného čekání se však najednou začnou objevovat záhadné zprávy, odkrývat zamlčené informace, vynořovat zasuté vzpomínky. Všechny se k Cynthii sbíhají jako nitky, nemají ji však dovést k radostnému rozuzlení, naopak - někdo z nich, důmyslně a chladnokrevně, splétá smrtelnou past. Nicolas d Estienne d Orves: Pohrobci zla Šokující námětem, poutavý příběhem a působivý jeho zpracováním - takový je román mladého francouzského prozaika, kniha, jíž se po zásluze dostalo zájmu široké čtenářské obce po celé Evropě. V týž květnový den roku 1995 jsou na různých místech v Německu objeveni čtyři mrtví muži, nazí, s rozdrcenou ampulkou kyanidu v ústech a s chybějící pravou rukou. Spojuje je jediná věc: narodili se v Lebensbornu, nejutajovanější organizaci nacistů, lidské chovné stanici, kde měli přicházet na svět noví lidé, výhradně árijci, určení k naplnění snu o čisté, dokonalé rase. Německé úřady však nález ututlají. Barbara Woodová: Dům vzpomínek Andrea se po 25 letech vrací do svého rodiště, městečka Warrington v Anglii. Nemá chuť se setkat s příbuznými, ale cesta je pro ni únikem: potřebuje se vyrovnat s nevydařeným milostným vztahem. Netuší, že starý dům, v němž žijí její prarodiče, má za sebou děsivou historii rodu Townsendových, v níž ztělesněné zlo představuje pradědeček Viktor. Dívka cítí, že dům skrývá tajemství, a sbírá útržky příběhů, jež se zde kdysi odehrály. Jakýmsi časovým oknem vstupuje do života rodiny Viktora Townsenda a stane se svědkem důležitých událostí Keleová-Vasilková, Táňa: Nataša Žárlivost má mnoho tváří vždy však v partnerovi vyvolává pocity beznaděje, slzy a bolest. Důkazem toho je i příběh Nataši, dvaačtyřicetileté fotografky, vdané ženy a matky dvou synů. Jak se vyrovná s Vojtovou chorobou a bezdůvodnou žárlivostí? Zůstane s ním v manželství, nebo se rozhodne pro rozvod? Monyová, Simona: Hříšný kanec Může se stát, že z růžového vejce snění se vylíhne obyčejná slepice namísto očekávaného hollywoodského života se šťastným koncem, může se stát, že z idolu se vyklube Hříšný kanec, a že i žena se musí naučit s elegancí nosit svoje parohy McCulloughová, Colleen: Bez důkazů Napínavý příběh z pera známé a oblíbené autorky ( Ptáci v trní ) má rychlý spád a spěje k překvapivému rozuzlení. Arabská teroristická komanda oznámila, že žádný útok na ČR nechystají. Jejich analytická skupina totiž zjistila, že po likvidaci vlády, parlamentu a senátu by se naše životní úroveň zvedla na trojnásobek. Baví se dva mladíci: "A víš jaký je rozdíl mezi policajtem a debilem?" Najednou se zpoza rohu vynoří policajt: "No, jaký, jaký!!!!?" "Žádný." "No proto!" Jaký je rozdíl mezi naší vládou a Windows? Žádný. Všichni věří, že příští verze bude stabilnější. Humor na Silvestra Co z toho, že zítra bude lépe, když vždy, když se ráno probudím, je dnes. V sedmnácti letech se děvčatům začíná měnit hlas z NE na ANO. První suspenzor byl v hokeji použit už v roce Ale první helma až v roce Trvalo to sto let, než mužům došlo, že i mozek je důležitý Neexistuje nic, čím by se nedalo otevřít pivo. Je zajímavé, že chybné telefonní číslo nikdy není obsazené. Bible učí, miluj bližního svého. Kámasutra zase vysvětluje jak. Kdo se ožení, zjistí, co je štěstí. Ale příliš pozdě. Redakce Lubského zpravodaje přeje všem našim čtenářům hezké prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2010

9 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 9 Nemáte čas a chuť péct cukroví? UPEČEME ZA VÁS! VÁNOČNÍ PEČENÉ CUKROVÍ Vše čerstvé, domácí a poctivé z kvalitních surovin Mix 8 druhů : linecké hvězdičky, kakaová srdíčka, ořechy, vanilkové rohlíčky, křehké smetanové koláčky, kokosové pracny, skořicové kytičky a kokosky. Balíčky: 1 kg - 270,- Kč 2 kg - 500,- Kč Příjem objednávek do na tel.: ŠŤASTNÉ, SLADKÉ A VESELÉ! Zprávy ze zastupitelstva ZM schválilo pronájem pozemku p.č. 245/1 (28748m 2 ) v kat. území Opatov Mysliveckému sdružení Luby I k pěstování jaderných krmiv (všichni pro). Všichni přítomní členové ZM schválili prodej pozemku p.č. 2628/1 (114m 2 ) v kat. území Luby I manželům Stehlíkovým. Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 1878/1 (1605m 2 ) v kat. území Luby I, jehož záměr prodat byl schválen ½ pozemku odkoupí pan Ivo Költö a ½ manželé Kašovi (všichni pro). Zastupitelé schválili záměr pronajmout pozemek část p.č. 937/4 (56m 2 ) v kat. území Luby I (všichni pro). Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu příjmů a výdajů města pro rok V důsledku finanční krize a následnému výpadku daňových příjmů v roce 2009 a i v letech následujících byl připraven velmi úsporný rozpočet. Konečný návrh rozpočtu na rok 2010 je připraven tak, že příjmy roku 2010 pokryjí běžné výdaje roku Celkové předpokládané příjmy jsou tis. Kč (nižší o tis. Kč než pro rok 2009). Celkové předpokládané výdaje jsou také tis. Kč, to znamená, že rozpočet je navržený vyrovnaný. Ve výdajové části rozpočtu jsou kromě mandatorních výdajů zajišťujících základní chod a provoz města, zařízení města, městského úřadu a školských zařízení zřízených městem, také výdaje ve výši 800 tis. Kč na nový územní plán a 560 tis. Kč jako rezerva na běžné výdaje. Do rozpočtu nejsou zahrnuty žádné další předpokládané investice vázané na dotace (to je nová kanalizace, náměstí 5. května, apod.) Úpravy v městském rozpočtu a jeho doplnění o investiční akce budou realizovány pomocí rozpočtových opatřeními, a to ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města za rok 2009 a na získání dotací. Navržený rozpočet byl projednán ve finančním výboru zastupitelstva města a byl zveřejněn k možnému vyjádření ze strany občanů města na úřední desce od do Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města rozpočet na rok 2010 schválit. Po diskusi a vysvětlení dotazů k jednotlivým výdajům předložený návrh rozpočtu ZM schválilo (všichni přítomní pro). Opatření na udržení finančního zdraví města v současné finanční a ekonomické krizi jsou uplatněna v návrhu rozpočtového výhledu města, který musí zastupitelstvo města schválit na nejbližších 3-5 let (povinnost dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového výhledu města na roky Návrh vychází z předpokládaného rozdílu běžných příjmů a běžných výdajů rozpočtového roku. Z hlediska posuzování finančního zdraví je nutné mít dlouhodobě kladné saldo rozpočtu (to zn. rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů by měl být kladný). Jen tak je možné zajistit finanční prostředky na investice. V návrhu jsou plánovány investiční akce, které jsou již zajištěny přislíbenými dotacemi (kanalizace, rekonstrukce náměstí) nebo projekty, které byly schváleny zastupitelstvem a jsou na ně zpracovávány žádosti o dotace od státu nebo z evropských fondů. Všechny tyto investiční akce by měly být spolufinancovány z finančních zdrojů nahospodařených v minulých letech. Naplánované investiční akce v letech ve výši 94 mil. Kč by měly být financovány jednak z dotací a příspěvků ve výši 77 mil. Kč, z finančních zdrojů z minulých let ve výši cca 15 mil. Kč a z kladného salda rozpočtu v letech ZM schválilo rozpočtový výhled na roky (všichni pro). Pan starosta požádal zastupitelstvo města o schválení počtu zaměstnanců (limitu) města Luby pro kalendářní rok Limit prostředků na platy pro všechny zaměstnance města byl schválen při schvalování rozpočtu

10 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 10 výdajů města pro rok 2010 také dne Navržený počet zaměstnanců městského úřadu je stejný jako v uplynulém roce, pracovníci správy navýšení o 0,5 zaměstnance od a počet zaměstnanců odboru SMM je o jednoho zaměstnance nižší. Dále je v návrhu vytvoření 6 pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Zastupitelé schválili navržený počet zaměstnanců města Luby pro rok 2010, který se rovná 24,60 přepočtených zaměstnanců, a dále schválili vytvoření 6 pracovních míst na veřejně prospěšné práce (všichni pro). Zastupitelé projednali navržená rozpočtová opatření rozpočtu města na rok Jednalo se o navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 75 tis. Kč (účelová dotace na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů) a dále o navýšení výdajů o 100 tis. Kč na opravy v MěKS. Toto navýšení navrhl pan starosta, aby se opravila omítka a okolní zdi u objektu MěKS za ušetřené peníze na opravě Revoluční ulice. ZM navržená rozpočtová opatření schválilo (všichni pro). Odbor stavební MěÚ Cheb, úřad územního plánování, který dle ustanovení 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona na žádost města Luby pořizuje Územní plán Luby, předložil, v souladu s ustanovením 47 odst. 5 stavebního zákona, Zastupitelstvu města Luby k projednání a schválení zadání Územního plánu Luby. Zastupitelstvo města Luby projednalo předložený návrh Vyhodnocení uplatněných požadavků, připomínek a podnětů na obsah Územního plánu Luby, uplatněných v průběhu veřejného projednání návrhu zadání a zadání Územního plánu Luby, upraveného ve smyslu těchto požadavků a připomínek, a v souladu s ustanovením 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu takto upravené zadání Územního plánu Luby schválilo (všichni pro). Zastupitelé byli seznámeni s navrženými odměnami členům výborů a komisí ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva, za jejich celoroční práci v těchto orgánech. Odměny byly navrženy podle aktivity jednotlivých výborů a komisí (výše dle přílohy). Dále byly navrženy odměny občanům, kteří celoročně pracují s mládeží a dětmi bez nároku na odměnu nebo poskytují městu služby. ZM navržené odměny členům výborů a komisí a občanům pracujícím pro město odsouhlasili (všichni pro). ZM projednalo návrh na přizpůsobení zřizovacích listin příspěvkových organizací města (všechny školské právní subjekty) z hlediska finančního hospodaření a finanční kontroly. Toto přizpůsobení je nutné z důvodu změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po novele č. 477/2008 Sb. Dodatky byly minimální, ale protože už se jednalo o dodatky č. 3 k jednotlivým zřizovacím listinám, byly všechny změny zapracovány do nových zřizovacích listin a tyto byly navrženy ke schválení. ZM schválilo novou zřizovací listinu pro příspěvkové organizace: Základní škola Luby, okres Cheb, Mateřská škola Luby, okres Cheb, Základní umělecká škola Luby, okres Cheb a Městský dům dětí a mládeže Luby, okres Cheb (všichni přítomní pro). Pan starosta informoval zastupitele o jeho požadavku na upřesnění kalkulace ceny kanalizačních přípojek majitelům připojovaných nemovitostí na nově budovanou kanalizaci. Původní předpoklad byl vyúčtování zaplacené částky Kč po realizaci díla, ale protože bylo k tomu mnoho dotazů na setkání v MěKS, udělal to hned. Požadovaný poplatek od občanů ve výši Kč je odpovídající podíl, když součástí dodávky bude dodávka domovní kanalizační šachty. Aby nedocházelo k nedorozumění, že chce město po občanech vybírat na zaplacení projektové dokumentace přípojek v předstihu, navrhl starosta, že město uhradí zhotoviteli zpracování projektů na přípojky po jejich předání městu (již jsou 2/3 předány), od občanů dojde k úhradě až při předání projektové dokumentace. ZM schválilo uzavření smlouvy o dílo na projektovou a inženýrskou činnost kanalizačních přípojek se společností Provod, s.r.o., a to na základě uskutečněného výběrového řízení z června 2009 (všichni pro). Zastupitelé projednali návrh vedoucího odboru správy majetku města MěÚ pana Lukeše na odpis 67 kusů lampiček na hřbitov v celkové hodnotě ,- Kč ze skladových zásob. Tento materiál byl zakoupen v roce 1991 v množství 100 kusů a nedaří se jej prodat. Za posledních 5 let se prodalo 5 kusů. Pan Lukeš navrhuje materiál odepsat ze skladu a pokusit se jej prodat za sníženou cenu. Zastupitelé návrh pana Lukeše na odpis 67 kusů lampiček ze skladových zásob odsouhlasili (všichni pro). Pan Knapčík informoval zastupitele o cenových nabídkách, které obdržel od mnoha firem při zjišťování cen na opravy panelových domů (výměna oken a dveří a případně další zateplování objektů tak, aby bylo možno čerpat dotace z programu zelená úsporám ). Pan Šulcek poskytl zastupitelům obsáhlý materiál o možnostech čerpání dotací s kombinací zajištění úvěru. ZM o problematice diskutovalo s tím, že se všichni seznámí s poskytnutými materiály a ještě se k celé problematice sejdou na pracovní schůzce a o rozsahu a způsobu oprav PD bude rozhodnuto na příštím zasedání ZM. Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ , odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E Tisk: GTS Global Transaction Systém CZ, s.r.o., Plesná, Tovární 40. Cena výtisku včetně 9% DPH. Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu: Informace o městě Luby na adrese:

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 P R O G R A M

Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 P R O G R A M Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák, Záplata Omluveni: p. Kubeš, Pavlovský P R O G R A M 1. Určení ověřovatelů zápisu; schválení

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček J. Omluvena:

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 14.3.2008 v 17:00 Program: 1) Úvod 2) Plnění úkolů z minulých zasedání 3) Převod finančních prostředků na účet stavebního spoření. 4) Výběrové

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 26.10.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,25 hod. Přítomni členové

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 17. 12. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní -

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne 22.3.2016 Čas: 19.1 21.05 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne v 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne v 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 11.5.2011 v 18:00 hod. Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu. Program zasedání: 1. Uvítání členů zastupitelstva

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z 13. zasedání ZM Luby konaného dne 2. 11.2015 P R O G R A M

Zápis z 13. zasedání ZM Luby konaného dne 2. 11.2015 P R O G R A M Zápis z 13. zasedání ZM Luby konaného dne 2. 11.2015 Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák, Záplata Omluven: p. Pavlovský P R O G R A M 1. Určení ověřovatelů zápisu; schválení

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 2. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 2. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 2 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.11.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Josef Zadák, Roman Šimek

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu města : 1. údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-26-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.10.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 10.11.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 7 Program:

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis z 5. zasedání ZM Luby konaného dne 2.03.2015 P R O G R A M

Zápis z 5. zasedání ZM Luby konaného dne 2.03.2015 P R O G R A M Zápis z 5. zasedání ZM Luby konaného dne 2.03.2015 Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Plzák, Skála, Šíma, Vrbová, Omluveni: p. Záplata P R O G R A M 1. Určení ověřovatelů zápisu; schválení

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2004 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, , K.

V ý r o č n í z p r á v a 2004 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, , K. V ý r o č n í z p r á v a 2004 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, K. Vary Cílem sdružení je pomoci s odstraněním havarijního stavu památky a

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Zápis z jednání Rady obce Velatice den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jan Grolich Zdeněk Severa Mgr. Petr Pelikán Ing. Marek Neveselý Mgr. Pavel Drozd Jednání rady zahájil

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více