Slovo starosty města na závěr roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty města na závěr roku"

Transkript

1 Prosinec 2009 Ročník XVI Cena 5, - Kč Slovo starosty města na závěr roku Vážení občané, zase již uplynul další rok volebního období a já Vás chci informovat o tom, co se podařilo, ale i nepodařilo v období od prosince 2008 do listopadu 2009 uskutečnit. Prosinec 2008 uskutečnilo se vánoční setkání občanů měst Luby Erlbach na náměstí před radnicí města. Již tradičně krájeli starostové obou měst občanům vánoční štolu, na kterou sami zpracovali těsto. Dne si občané v téměř zaplněném kostele sv. Ondřeje mohli vyslechnout Českou mši vánoční Hej mistře od J. J. Ryby v podání Lašského smíšeného pěveckého sboru Baška. Na dobrovolném vstupném se vybralo přes 2 700,- Kč, které jsme darovali místnímu kostelu. Dne se kostelem sv. Ondřeje linuly vánoční koledy v podání ženského sboru Lubinka. Součástí koncertu bylo vystoupení dětského flétnového souboru Kamínky z Plesné. Únor 2009 v polovině února se přes dvě stovky lubských a přespolních občanů sešly, aby se pobavily na 2. Reprezentačním plese města Luby, který jsme pořádali ve spolupráci s agenturou NORDPRODUKTION a MěKS Luby. Březen 2009 Byl zorganizován zájezd do Národního divadla na představení Naši furianti. Duben 2009 Sbor dobrovolných hasičů společně s městem zorganizoval Hasičskou zábavu. Výtěžek z této zábavy byl ponechán hasičům jako finanční pomoc při rekonstrukci hasičské zbrojnice. Dále se v tomto měsíci konal pro místní důchodce koncert Yvety Simonové u příležitosti jejího životního jubilea, který zajistila agentura Alexandry Benešové. Došlo k zalesnění komunální skládky Horka - Nový Kostel na pozemku o rozloze m 2, čímž jsme zhodnotili toto prostranství bývalé skládky na lesní porost a rozšířili o 8,7 ha rozlohu městských lesů. Květen 2009 byl rovněž bohatý na kulturní činnost. Uskutečnil se koncert Věry Martinové v MěKS Luby. Dále se v tomto měsíci uskutečnil v kinosále Luby Muzikálový koncert II. ve kterém účinkovali Josef Štágr a Alexandra Benešová s muzikálovými melodiemi z Bídníků, Evity, West Side Story, Jesus Christ Superstar. Konal se také již čtvrtý ročník turistického pochodu Lubská desítka jejíž hlavním organizátorem je p. Jindřich Desort. Dále se konal již 30. Erlbašský horský výšlap. Obou těchto sportovně turistických akcí se zúčastnili naši občané spolu s občany Saské strany hranic. Naši občané se podíleli také na organizačním zajištění této akce. Účast na letošním ročníku byla přímo rekordní, výšlapu se zúčastnilo občanů, turistů. Zastupitelé města schválili pořízení nového územního plánu a vyzvali k zapojení i občany města, od kterých jsme očekávali návrhy na tvorbu nového územního plánu. Občané se však k tvorbě tohoto plánu postavili apaticky a nepředložili žádné návrhy na jeho úpravu. V polovině tohoto měsíce se zhruba třicítka lubských občanů sešla v improvizované kavárně v malém sále našeho MKS, aby si vyslechli přednášku z o.s. Kotec v Chebu o Domácím násilí.

2 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 2 Konečně jsme se dočkali zbourání skladu ČD v železniční stanici Luby a opravy obou železničních přejezdů a jejich nového značení, což jsme požadovali na ČD. Červen 2009 V tomto měsíci pořádalo MěKS Luby spolu s městem Street Dance Tato akce se velmi vydařila a byla kladně hodnocena. Začala demolice dvojdomu v Masarykově ulici a p. Berdych by měl tuto demolici dokončit do konce roku Dokončení fasády Hasičské zbrojnice v hodnotě ,- Kč. Byla natřena střecha a zábradlí a tím skončena celková rekonstrukce. Hasičárna nyní působí skoro v centru města důstojně a majestátně. Zájezd do Hudebního divadla v Karlíně - Praha na muzikál Carmen. Srpen 2009 Tak jak tomu již bývá zvykem, i letos se v tomto měsíci uskutečnily již 15. Hraniční slavnosti. Vydařily se jak návštěvností, kulturním programem, tak i počasím. Tyto slavnosti jsme rozšířili i o nedělní kulturní program před radnicí města a o koncert v kostele sv. Ondřeje, kde zazněly v podání sólistů plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla operní melodie. Na vstupném bylo vybráno přes 3 000,- Kč, které byly věnovány na opravu našeho kostela. Září 2009 Na náměstí před radnicí města se konal již 21. Lubský podzim s bohatou kulturní činností, s trhy, stánky s občerstvením a hudbou. V neděli pak v kostele sv. Ondřeje bylo vystoupení Karlovarského dívčího sboru pod vedením sbormistra Mgr. Jiřího Štrunce. Vybraná částka 2 319,- Kč byla předána kostelu na opravu jeho dveří. Počasí i program celého Lubského podzimu se vydařilo na jedničku. Byla provedena parková úprava prostranství před garážemi od příjezdu z Chebu, vysadili jsme zde okrasné keře a konifery tak, aby příjezd do našeho města působil upraveně a důstojně. Finanční prostředky na úpravu zeleně věnovali podnikatelé p. Petr Pavlovský a p. Helmut Sammer. Za pomoci pracovníků technických služeb města byla provedena oprava opěrné zdi v Masarykově ulici. Pracovníci odvedli dle mého soudu dobrou, kvalitní práci a ušetřili městu velké finanční prostředky. Za to p. Lukešovi Martinovi a jeho pracovníkům patří velký dík. Byla provedena květinová výzdoba v žulových korýtkách a oprava nájezdu před Euro Marketem. Bytové hospodářství Luby provedlo opravu střechy v hodnotě ,- Kč a fasády v hodnotě ,- Kč na městském domě v Masarykově ulici č.p S opravou tohoto domu se neustále čekalo, neboť se v I. variantě průtahu na hraniční přechod počítalo s jeho zbouráním. Opravu tohoto domu zajistil p. Knapčík Kamil a patří mu za to poděkování. Říjen 2009 Byla nainstalována nová autobusová zastávka v Dolních Lubech. Dokončena rekonstrukce Revoluční ulice s úpravou zeleně v hodnotě cca 9 mil. Kč. Konečně dostala tato ulice důstojný ráz a myslím si, že se rekonstrukce včetně chodníků a osvětlení povedla a Vám všem bude sloužit ke spokojenosti. Jen mě mrzí neshody s některými občany, kteří v této ulici bydlí. Myslím si, že se jim nikdo a ničím nezavděčí, a že vidí jen a jen své zájmy a myslí si, že je každý chce poškodit. Do této doby neměli chodníky, chodili po velmi špatném povrchu vozovky, ale při rekonstrukci najednou procitli a viděli vše, co se dělalo jako špatné a je poškozující. Také se v rámci úspor při rekonstrukci této ulice podařilo opravit dlažbu uličky k nádraží, k servisu p. Josefiho. Podařilo se konečně dotáhnout do kladného konce jednání s p. Suchopárem, majitelem pozemků naproti benzínové pumpě. Město usilovalo o výměnu, oddělení tohoto pozemku cca 482 m 2 za pozemky města, které by měli majiteli umožnit přestavbu a rozšíření zázemí benzínové pumpy. Toto se po velmi dlouhém jednání konečně podařilo a město se stalo majitelem pozemku proti pumpě, kde chce vybudovat nové parkoviště. Toto parkoviště město potřebuje, neboť se plánuje rekonstrukce náměstí před radnicí města a prostranství u pomníku houslaře. Po rekonstrukci by zde mohly parkovat pouze auta při svatebních obřadech, pro veřejnost by bylo vybudováno parkoviště naproti benzínové pumpě.

3 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 3 Listopad 2009 V MKS Luby proběhlo vystoupení country skupiny HOP TROP. S velkou radostí Vám chci sdělit, že město dostalo dotaci z EU z programu Cíl 3/Ziel3 Česko-Sasko ve výši 90 % uznatelných nákladů na právě zmiňovanou rekonstrukci náměstí před radnicí a prostranství u sochy houslaře. Žádost o tuto dotaci jsme podali spolu se starostou města Erlbach na Saské straně v Drážďanech. Žádost o dotaci kvalitně zpracoval p. Karel Lukeš. Dne nám bylo oznámeno, že jsme uspěli. Projektovou dokumentaci máme již zpracovanou a tak předpokládaný termín začátku realizace bude 1. polovina roku Zároveň v tomto roce bude zahájena II. etapa odkanalizování města, rovněž z dotace EU. Příští rok tedy bude velmi náročný na stavební práce. Obě tyto stavby přinesou s sebou všem občanům města mnoho těžkostí, hlavně co se týče silničních uzávěr. Ale myslím, že to bude stát za to, neboť pak budeme mít s tím, co jsme již uskutečnili v letech 2008/2009 pěkné a důstojné centrum města. Chci Vás také informovat, že jeden z hlavních příjmů města, a to příjem ze sdílených daní, je důsledkem finanční krize pořád neuspokojivý. Předpokládáme výpadek pro tento rok cca 4 mil. Kč a prognóza pro rok 2010 není lepší. V příštích letech budou městu chybět peníze pro financování investic a obnovu majetku města. Z tohoto důvodu jsme pozastavili některé plánované akce jako např.: parkoviště u zdravotního střediska úprava lesoparku Merán parková úprava centrálního parku města vybudování schodiště v centrálním parku města spojující obě Základní školy chodníček mezi věžákem Závěrem bych Vás chtěl seznámit s účastí jednotlivých zastupitelů města na veřejných zasedáních od listopadu 2008 do listopadu Za toto období se konalo 8 veřejných zastupitelstev. p. Fialka 6 x p. Hartl 8 x p. Knapčík 6 x p. Norek 3 x p. Mgr. Šulcek 5 x p. Kubeš 8 x p. Pavlovská 8 x p. Mgr. Hrabovská 8 x p. Mgr. Šupicová 8 x Musím konstatovat, že účast některých zastupitelů na veřejných zasedáních se zhoršila. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední číslo Lubského zpravodaje v tomto roce, chci v závěru tohoto roku poděkovat všem pracovníkům odborů MěÚ, členům Sboru dobrovolných hasičů, všem pracovníkům Správy majetku města, pracovníkům MěDDM Luby, pracovníkům školských a zdravotních zařízení, pracovníkům Bytového hospodářství a Lubské Kalory za jejich práci a plnění mnou požadovaných úkolů. Přeji všem výše jmenovaným organizacím a občanům města veselé a radostné vánoce, hodně dárků a sváteční pohody. Do roku 2010 přeji hodně zdraví a spokojenosti. Karel Kubeš, starosta města Vánoční setkání Starosta města zve občany k setkání u vánočního stromku. Přijďte v sobotu 19. prosince mezi a hodinou na náměstí před radnicí. Program: Vystoupí mladí hudebníci z Erlbachu a vánoční písně zazpívá dvojice z pěveckého kroužku ZŠ v Lubech a ukázka hry na lesní rohy. Bude vám nabídnuto tradiční české vánoční pečivo, svařené víno, horká medovina, grog a čaj na zahřátí, klobásy a další dobroty. Setkání se opět zúčastní i obec Erlbach, která nabídne německé vánoční pečivo, svařené víno a jiné pochoutky. Starosta Erlbachu, pan Klaus Herold, i letos přislíbil opět upéct a přivézt obří štolu v délce kolem 7,5 metru! Nenechte si tuto podívanou ujít a přijďte ochutnat! Při této příležitosti si můžete koupit i vánoční stromek. Kromě stromků bude v prodeji i jmelí a další vánoční zboží.

4 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 4 Svaz postižených civilizačními chorobami v Lubech besedoval Dne uspořádal výbor Svazu postižených civilizačními chorobami v Lubech v malém sále městského kulturního střediska besedu se svými členy. Schůzky, na které bylo pro přítomné připraveno i malé občerstvení, se zúčastnily i paní Dana Janurová ředitelka Agentury osobní asistence a sociálního poradenství v Sokolově a paní Jana Strnadová, která ještě donedávna byla členkou krajského zastupitelstva a pracovala ve zdravotním a sociálním výboru. Na besedě byli všichni zúčastnění informováni o zahájení činnosti Solné jeskyně v Chebu (nachází se nedaleko bývalé Elektry). Hovořilo se také o připravovaných úpravách v oblasti sociální politiky, kde nás - pokud budou schváleny změny ve vyplácení invalidních důchodů, proplácení ošetřování člena rodiny a pracovní neschopnosti - nic pozitivního nečeká. Spíše naopak. Velmi obsáhle se diskutovalo o vyplácení příspěvku na péči. Paní Janurová a Strnadová přítomné občany upozornily na možnost kontrol ze strany sociálních pracovnic, které jsou zaměřeny na to, zda vyplácený příspěvek na péči opravdu slouží postižené osobě k tomu, aby si mohla zaplatit případnou pomoc jiných osob (donáška obědů, úklid, pomoc při osobní hygieně). Nezřídka se prý totiž stává, že vypláceným příspěvkem si přilepšuje celá rodina nemocného a ten, který by peníze od státu měl využít na zaplacení služeb, je zanedbaný, špinavý atd. Proto také dotyčný musí uvést, pokud mu je přiznán příspěvek na péči osobu, která se o něj bude starat. Upozorňuji ale také všechny občany, kteří se o nemocné starají, že případné finance, které od nich za péči pobírají, nenahlašují ke zdanění. Touto cestou bych chtěla všechny zdravotně postižené informovat o nabídce ředitelky Agentury osobní asistence v Sokolově. Paní Janurová nabízí pomoc při zapůjčování kompenzačních pomůcek, a také i možnost umístění zdravotně postižených v denním stacionáři v Sokolově. Případné informace jak o zapůjčení pomůcek, tak o službách stacionáře získáte na telefonním čísle nebo nebo na www. agenturapomoci.cz. Pokud byste potřebovali pomoc v sociálně - právní oblasti, poskytnu Vám kontakt na paní Strnadovou, která se nabídla, že ráda v této oblasti poradí. Na závěr bych ještě chtěla především seniory upozornit na měsíčník Doba seniorů, který vychází v pátek a stojí 12 korun. Mgr. M. Hrabovská Internet plný zajímavostí Titulek není objevný, že lze ovšem objevit možné i nemožné na internetu, dokládá i níže uvedená interpelace z prosince roku Narazil na ni Tomáš Lenc ml., hledaje něco úplně jiného Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o tom, že se odpírá vyučovati českému jazyku na německých školách. V městě Schönbachu, politický okres Cheb, usnesla se místní školní rada zavésti na tamních německých školách jazyk český jako předmět vyučovací, a prohlásila, že jest ochotna nésti věcný náklad na to. Ačkoli pro vyučování jsou tu též po ruce kvalifikované učitelské síly, nepovoluje se nepochopitelným způsobem dosud zavedení tohoto předmětu vyučováni, i jest zde naléhavé podezření, že se to děje jen proto, poněvadž se orgánové, kteří v Schönbachu založili českou menšinovou školu, ačkoli jí naprosto není zapotřebí, obávají, že do této české školy vůbec nedostanou žádných žáků, když německé děti budou míti příležitost naučiti se českému jazyku na německých školách. Neboť, jak zkušenost ukazuje, počítají všichni tito zakladatelé menšinových škol s tím, že do českých škol vlákají německé děti. Ježto takové jednání odporuje platným ustanovením zákona, vybízí se pan ministr, aby učinil opatření, by usnesení okresní školní rady v Schönbachu bylo ihned schváleno, a postaráno bylo o to, aby vlivu počešťujících spolků na školskou správu učiněna byla konečně přítrž. V Praze, dne 13. prosince K. Friedrich, Oberleithner, Teschner, Hütter, dr. Jesser, Hartl, Reyzl, Polach, dr. Grosschmid, Dr. Franciscy, Fahrner, dr. Brunar. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů o tom, že se odpírá vyučovati českému jazyku na německých školách (tisk čís. 564/6). Zavedení nepovinného vyučování jazyku československému na národních školách s německým jazykem vyučovacím v Schönbachu jest předmětem úředního jednání mezi zemskou školní radou v Praze a zemským správním výborem, jakožto nositelem nákladu na školu. Jednání to není dosud skončeno. V Praze, dne 6. června Dr. M. Hodža v. r., ministr školství a národní osvěty

5 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 5 Slavné evropské housle Praha 2009 V říjnu a listopadu probíhá v pražském Obecním domě unikátní výstava SLAVNÉ EVROPSKÉ HOUSLE PRAHA Kurátorem výstavy je vynikající houslista Jaroslav Svěcený, znalec houslařské historie a její neúnavný propagátor, jež v tomto projektu skvěle využil nejen svého hudebního a rétorického talentu ale i rozsáhlých odborných znalostí, zejména v oblasti české houslařské školy. Veškeré vystavené exponáty (housle, smyčce) pocházejí výhradně ze soukromých sbírek z celé Evropy. Jak sám autor výstavy říká, srovnatelná akce se naposledy konala před 116 lety, v režii a za přispění vynikajícího pražského houslaře a mecenáše K. B. Dvořáka. Ojedinělost tohoto projektu a jeho přitažlivost pro široké spektrum zájemců však spočívá v tom, že přináší mimořádný zážitek nejenom odborné, ale i laické hudební veřejnosti. Mimo jiné to potvrdil zahajovací koncert, dne v Obecním domě. Skutečnost, že si vystavené mistrovské nástroje můžete v klidu prohlédnout, následně na živo poslechnout, během některého z probíhajících koncertů a navíc se něco dozvědět o jejich osudu tzn. kdy, kde a za jakých okolností byly zhotoveny, přináší posluchačům nevšední zážitek. Součástí výstavy je především 40 exponátů vzácných mistrovských houslí, doplněných vynikajícími francouzskými smyčci, které zhotovil Eugéne Sartory. Exponáty představitelů české houslařské školy (pražské, krkonošské a krušnohorské) jsou názorným příkladem toho, jak se houslařská zkušenost, poznatky a dovednost postupně šířily Evropou, počínaje kolébkou houslařství Itálií, přes Tyrolsko, Bavorsko až do českých zemí. Každá z nich měla svůj specifický vývoj, představitele, vzestupy a pády. O prvních dvou toho bylo mnoho napsáno, neboť existuje dostatek dostupného materiálu. První z nich zastupují na výstavě například nástroje Jana Baptisty Bubeníka, Jana Baptisty Dvořáka, Karla Boromejského Dvořáka, Emanuela Adama Homolky, Julia Aloise Hubičky, Kašpara Strnada, kteří se v Praze či jinde v Čechách vyučili a po přechodném působení v zahraničí se tam zase vrátili. Zatímco Johannes Udalricus Eberle, Antonín Sitt, Johann Michael Willer, patří k houslařům, kteří se většinou vyučili v cizině a do Prahy přišli za svým živobytím. Krkonošskou školu nám připomínají housle Věnceslava (Václava) Metelky a jeho pokračovatelů z rodu Špidlenů a Pilařů. Snad nejdramatičtější osud potkal krušnohorské houslařství, zastoupené na výstavě Mathiasem Heinickem a Josefem Pötzlem. Zpočátku čerpalo zejména z blízkosti německo-tyrolské oblasti a jeho proslulé houslařské školy, inspirované italskou tradicí. Odtud pochází i houslařský rod Pötzlů stejně jako první pražský loutnař a houslař Andrea Otten, původem z Augsburgu. Vycházíme-li z faktu, že první viola byla v schönbašské (dnes lubské), oblasti vyrobena v r. 1664, zatímco Věnceslav Metelka se narodil v r a první mistr pražský Tomáš Edlinger ( ), který přišel do Prahy rovněž z Augsburgu, byl v té době batole, shledáváme jistý náskok houslařského řemesla na tomto území. Předpokládá se, že houslařský cech zde existoval před r. 1677, proto tady muselo být houslařské řemeslo v průběhu 17. století výrazně a kvalitně zastoupeno. Nebývalý rozkvět houslařství v l8. a 19. století byl pro tento kraj nejen požehnáním, ale zároveň zkázou. O schönbašské oblasti se často hovoří jako o zdroji převážně manufakturních nástrojů, ale zapomíná se, někdy zcela úmyslně a tendenčně, na vynikající houslařské dynastie např. Plachtů, Sandnerů, Hoyerů, Schusterů, Lutzů, Fischerů, Schäferů ap. Hospodářská, geografická a politická situace oblasti se stává nevýhodnou právě pro mistrovské houslařství. Nedostatečné spojení (železnice zavedena až v r. 1900) se světem, nutí zdejší houslaře prodávat své nástroje prostřednictvím obchodníků, převážně na německé straně Krušných hor. Jejich nástroje se vyváží do světa, zpravidla pod cizími jmény a němečtí houslaři se tak zbavují nebezpečné konkurence. Zatímco ve vnitrozemí převládala poptávka po houslích nad jejich možnou nabídkou, v západních Čechách tomu bylo právě naopak a tak byly ceny vynikajících nástrojů obchodníky tvrdě podhodnocovány. Vezmeme-li však v úvahu stav evropského kontinentu po třicetileté válce, ohrožení rakouských Habsburků po vestfálském míru, diplomatické a válečné konflikty mezi evropskými mocnostmi a v zámoří, pochopíme, že tato politická a hospodářská nestabilita Evropy neusnadňovala zdejším houslařským rodinám přesídlení za lepším živobytím. Dělo se tak v omezené míře. Houslař Josef Pötzl se k tomuto kroku odhodlal v rámci České republiky. Odchod do zámoří mu však zhatila 2. světová válka.

6 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 6 Ta, spolu s odsunem většiny houslařských rodin do Německa, přinesla lubskému kraji další nenahraditelné ztráty. Josef Pötzl, spolu s Josefem Vávrou, výrazně přispěli k obnově mistrovského houslařství v Lubech. Vrátil se do rodného kraje po 2. sv. válce, v průběhu následujících padesáti let zhotovil spoustu krásných nástrojů a vychoval řadu talentovaných nástupců, mistrů houslařů, včetně svého syna a vnuka, jejichž houslařský ateliér se již 36 let nachází v Karlových Varech. Mnoho lidí se za minulého režimu snažilo degradovat mistrovské houslařství Schönbachu a potažmo Lubů. O nástrojích zde vyrobených hovořili s pejorativním akcentem jako o schönbachu, bez rozdílu, zda šlo o běžný tovární či manufakturní výrobek, nebo o mistrovský nástroj. Dost často to byli právě ti, kteří z této oblasti sami vydatně profitovali. Tato historie však ještě čeká na svého zpracovatele. Výroba hudebních nástrojů se každopádně výrazně a nesmazatelně zapsala do historie našeho kraje po dobu několika staletí. České houslařství má za sebou dlouhodobou úspěšnou tradici sahající až do sedmnáctého století. I v zahraničí se občas konají obdobné výstavy historických či současných hudebních nástrojů. Pražská výstava houslí v Obecním domě, získává ve výše zmíněné podobě další nevšední rozměr, za což patří autorovi náš obdiv za neotřelý a skvělý nápad. Sluší se i poděkovat za všechny poctivé a kvalitní pokračovatele české houslařské školy, která právem patří mezi evropské i světové špičky a je dobré si to občas připomenout. Pozn.: podrobné informace o výstavě, komentovaných prohlídkách a koncertech v Obecním domě či klubu Violino najdete na Mgr. Marie Pötzlová, Karlovy Vary Dojezdy rychlé záchranné služby V měsíci říjnu jsme se obrátili na ředitele Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje MUDr. Iva Tukinskiho, zda by nám mohl odpovědět na dopis, který mu byl zaslán již na jaře a jehož předmětem byla problematika časové dostupnosti našeho města posádkám zdravotnické záchranné služby. Chtěli jsme se již konečně dozvědět, zda se bude Karlovarský kraj konečně zabývat skutečností, že v obci není často zajištěno poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do 15 minut od přijetí tísňové výzvy. Laicky řečeno, máme oprávněné obavy, aby tím, že není splňován tento zákonem daný limit, nepřijela jednou záchranka, jak se říká, s křížkem po funuse. MUDr. Tukinski nám sdělil, že při přípravě vládního zákona O zdravotnické záchranné službě právě vzhledem k tomu, že lokalita našeho města leží na samé hraně časové dostupnosti, padl návrh na vybudování 12. výjezdového stanoviště ÚZZS KK přímo v Lubech. Předpokládalo se, že by se jednalo o posádku s nelékařským zdravotnickým pracovníkem, řidičem záchranářem a sanitářem. Bylo počítáno i s finančními prostředky na částečné krytí jeho zřízení. S pádem vlády a stažením vládního návrhu zákona O zdravotnické záchranné službě z programu jednání dolní sněmovny, byly však tyto naděje na vybudování tohoto stanoviště s podporou MZ ČR pohřbeny. Jedinou možností dle slov MUDr. Tukinskiho je jednání se zřizovatelem ÚZZS KK, Karlovarským krajem a prosazení této investiční akce do plánu Karlovarského kraje. Ředitel Územní zdravotnické záchranné služby v Karlových Varech ale v dopisu zdůraznil, že s vybudováním výjezdového stanoviště půjdou ruku v ruce i náklady fixní, spojené s objektem a náklady mzdové, personální. Dále podotknul, že se vznikem nového výjezdového stanoviště by nešly žádné další příjmy od zdravotních pojišťoven, protože v souvislosti s jeho vybudováním by nestoupal celkový počet výjezdů a tudíž ani provedených výkonů. Rovněž nám bylo sděleno, že se zvyšujícím se počtem výjezdových stanovišť klesá erudice zdravotnického personálu, neboť se rozmělňuje počet specializovaných zásahů počtem pracovníků a je třeba zajišťovat náhradním nákladným způsobem erudici zaměstnanců a její udržování, což službu ještě více prodlužuje. Dle slov MUDr. Tukinskiho z pohledu ÚZZS KK je další neúměrné rozšiřování výjezdových stanovišť zdravotnické služby kontraproduktivní. Z předchozích řádků lze usoudit, že naše stížnosti na pozdní dojezdy rychlé záchranné služby nebudou vyslyšeny a do budoucna nás zatím žádné pozitivní změny v poskytování neodkladné péče nečekají. Nezbývá nám tedy než si do nového roku popřát, abychom již výše zmiňovanou službu potřebovali co nejméně. Mgr. M. Hrabovská

7 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 7 Prodej vánočních stromků I letos bude možno zakoupit vánoční stromek v Lubech. Tento rok jsem požádal Myslivecké sdružení Luby II zastoupené jejím předsedou p. Vyskočilem o pomoc při výrobě a prodeji vánočních stromků. Ti s mým návrhem souhlasili a vzali si vše na starost. Prodej bude probíhat na adrese: Vyskočil Josef, Hřbitovní 632, Luby od do ve dnech pondělí až neděle od nebo dle telefonické domluvy na tel Samozřejmě, že jako vždy bude možno také zakoupit stromek při vánočním setkání před městským úřadem dne Děkuji tímto myslivcům za jejich ochotu a snad budeme v tomto spolupracovat i v následujících letech. Bc. Lukeš Martin, odbor správy majetku města Pozor hlášení! Hledání vánočního pokladu, večerní opékání buřtů, vůně svařáku a teplého čaje, zakončeného slavnostním ohňostrojem, se uskuteční dne 10. prosince 2009, pokud počasí dovolí, od hodin v Kraslické ulici. Skřítkové upozorňují děti, aby vyplnily na svá vánoční přání celou svou adresu, aby Ježíšek mohl řádně a včas odepsat. Za kolektiv skřítků zdraví Petr Pavlovský Poděkování Jménem několika lubských občanů předávám pracovníkům technických služeb poděkování za vzorně vyčištěný a uklizený hřbitov před dušičkami - památkou zesnulých. Jak jsem se dozvěděl od Bc. Martina Lukeše, na hřbitově se pracovalo po celý týden i o obou víkendových dnech předcházejících zmíněnému svátku. Zaměstnancům TS, kteří se na úklidu hřbitova podíleli, snad bude toto veřejné poděkování alespoň drobnou odměnou za to, že jejich práce si veřejnost všímá a hodnotí kladně. Jindřich Desort Humor "Miláčku, proč jsi celá nahá?" "To jsou přece šaty lásky, drahý!" "Hm, no mohla sis je alespoň trochu přežehlit!" * * * Žena: "Dneska ráno v metru tři chlapi vstali, aby mi uvolnili místo." Muž: "A vešla ses?" Inzerce Solárium Martina Program zdravého opalování Moderní klimatizované TURBO solárium z limitované série UWE Silberpfeil. Prodej kvalitní solární kosmetiky. Otvírací doba: PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: Revoluční 440, Luby Objednávejte se i mimo otvírací dobu na telefonu: Prodej jakostních vín z oblasti Pálavy Navštivte naši vinotéku! Vína s přívlastkem 0,7 l od 149,- Kč Stolní víno 1 litr 57,- Kč Nabídka zaměstnání Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, hledá vhodného uchazeče na pozici sociálního pracovníka. Požadujeme vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost nebo charitní a sociální činnost nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku. Praxe vítána. Nástup možný od V případě zájmu kontaktujte: Mgr. Radku Müllerovou, tel Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace hledá všeobecnou sestru. Požadujeme středoškolské odborné vzdělání a platnou registraci. Nástup možný od V případě zájmu kontaktujte: Lenku Skálovou, tel

8 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 8 Vyberte si v knihovně Linwood Barclay: Na loučení nebyl čas Když se čtrnáctiletá Cynthia jednoho rána probudí, zjistí, že její rodiče a starší bratr Todd beze stopy zmizeli. Opuštěné dívky se ujme její teta Tess. Cynthia vystuduje, vdá se a založí svou vlastní rodinu - zároveň však nepřestává doufat, že se někdy dozví, kam a proč její matka, otec a Todd odešli. Po pětadvaceti letech marného čekání se však najednou začnou objevovat záhadné zprávy, odkrývat zamlčené informace, vynořovat zasuté vzpomínky. Všechny se k Cynthii sbíhají jako nitky, nemají ji však dovést k radostnému rozuzlení, naopak - někdo z nich, důmyslně a chladnokrevně, splétá smrtelnou past. Nicolas d Estienne d Orves: Pohrobci zla Šokující námětem, poutavý příběhem a působivý jeho zpracováním - takový je román mladého francouzského prozaika, kniha, jíž se po zásluze dostalo zájmu široké čtenářské obce po celé Evropě. V týž květnový den roku 1995 jsou na různých místech v Německu objeveni čtyři mrtví muži, nazí, s rozdrcenou ampulkou kyanidu v ústech a s chybějící pravou rukou. Spojuje je jediná věc: narodili se v Lebensbornu, nejutajovanější organizaci nacistů, lidské chovné stanici, kde měli přicházet na svět noví lidé, výhradně árijci, určení k naplnění snu o čisté, dokonalé rase. Německé úřady však nález ututlají. Barbara Woodová: Dům vzpomínek Andrea se po 25 letech vrací do svého rodiště, městečka Warrington v Anglii. Nemá chuť se setkat s příbuznými, ale cesta je pro ni únikem: potřebuje se vyrovnat s nevydařeným milostným vztahem. Netuší, že starý dům, v němž žijí její prarodiče, má za sebou děsivou historii rodu Townsendových, v níž ztělesněné zlo představuje pradědeček Viktor. Dívka cítí, že dům skrývá tajemství, a sbírá útržky příběhů, jež se zde kdysi odehrály. Jakýmsi časovým oknem vstupuje do života rodiny Viktora Townsenda a stane se svědkem důležitých událostí Keleová-Vasilková, Táňa: Nataša Žárlivost má mnoho tváří vždy však v partnerovi vyvolává pocity beznaděje, slzy a bolest. Důkazem toho je i příběh Nataši, dvaačtyřicetileté fotografky, vdané ženy a matky dvou synů. Jak se vyrovná s Vojtovou chorobou a bezdůvodnou žárlivostí? Zůstane s ním v manželství, nebo se rozhodne pro rozvod? Monyová, Simona: Hříšný kanec Může se stát, že z růžového vejce snění se vylíhne obyčejná slepice namísto očekávaného hollywoodského života se šťastným koncem, může se stát, že z idolu se vyklube Hříšný kanec, a že i žena se musí naučit s elegancí nosit svoje parohy McCulloughová, Colleen: Bez důkazů Napínavý příběh z pera známé a oblíbené autorky ( Ptáci v trní ) má rychlý spád a spěje k překvapivému rozuzlení. Arabská teroristická komanda oznámila, že žádný útok na ČR nechystají. Jejich analytická skupina totiž zjistila, že po likvidaci vlády, parlamentu a senátu by se naše životní úroveň zvedla na trojnásobek. Baví se dva mladíci: "A víš jaký je rozdíl mezi policajtem a debilem?" Najednou se zpoza rohu vynoří policajt: "No, jaký, jaký!!!!?" "Žádný." "No proto!" Jaký je rozdíl mezi naší vládou a Windows? Žádný. Všichni věří, že příští verze bude stabilnější. Humor na Silvestra Co z toho, že zítra bude lépe, když vždy, když se ráno probudím, je dnes. V sedmnácti letech se děvčatům začíná měnit hlas z NE na ANO. První suspenzor byl v hokeji použit už v roce Ale první helma až v roce Trvalo to sto let, než mužům došlo, že i mozek je důležitý Neexistuje nic, čím by se nedalo otevřít pivo. Je zajímavé, že chybné telefonní číslo nikdy není obsazené. Bible učí, miluj bližního svého. Kámasutra zase vysvětluje jak. Kdo se ožení, zjistí, co je štěstí. Ale příliš pozdě. Redakce Lubského zpravodaje přeje všem našim čtenářům hezké prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2010

9 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 9 Nemáte čas a chuť péct cukroví? UPEČEME ZA VÁS! VÁNOČNÍ PEČENÉ CUKROVÍ Vše čerstvé, domácí a poctivé z kvalitních surovin Mix 8 druhů : linecké hvězdičky, kakaová srdíčka, ořechy, vanilkové rohlíčky, křehké smetanové koláčky, kokosové pracny, skořicové kytičky a kokosky. Balíčky: 1 kg - 270,- Kč 2 kg - 500,- Kč Příjem objednávek do na tel.: ŠŤASTNÉ, SLADKÉ A VESELÉ! Zprávy ze zastupitelstva ZM schválilo pronájem pozemku p.č. 245/1 (28748m 2 ) v kat. území Opatov Mysliveckému sdružení Luby I k pěstování jaderných krmiv (všichni pro). Všichni přítomní členové ZM schválili prodej pozemku p.č. 2628/1 (114m 2 ) v kat. území Luby I manželům Stehlíkovým. Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 1878/1 (1605m 2 ) v kat. území Luby I, jehož záměr prodat byl schválen ½ pozemku odkoupí pan Ivo Költö a ½ manželé Kašovi (všichni pro). Zastupitelé schválili záměr pronajmout pozemek část p.č. 937/4 (56m 2 ) v kat. území Luby I (všichni pro). Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu příjmů a výdajů města pro rok V důsledku finanční krize a následnému výpadku daňových příjmů v roce 2009 a i v letech následujících byl připraven velmi úsporný rozpočet. Konečný návrh rozpočtu na rok 2010 je připraven tak, že příjmy roku 2010 pokryjí běžné výdaje roku Celkové předpokládané příjmy jsou tis. Kč (nižší o tis. Kč než pro rok 2009). Celkové předpokládané výdaje jsou také tis. Kč, to znamená, že rozpočet je navržený vyrovnaný. Ve výdajové části rozpočtu jsou kromě mandatorních výdajů zajišťujících základní chod a provoz města, zařízení města, městského úřadu a školských zařízení zřízených městem, také výdaje ve výši 800 tis. Kč na nový územní plán a 560 tis. Kč jako rezerva na běžné výdaje. Do rozpočtu nejsou zahrnuty žádné další předpokládané investice vázané na dotace (to je nová kanalizace, náměstí 5. května, apod.) Úpravy v městském rozpočtu a jeho doplnění o investiční akce budou realizovány pomocí rozpočtových opatřeními, a to ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města za rok 2009 a na získání dotací. Navržený rozpočet byl projednán ve finančním výboru zastupitelstva města a byl zveřejněn k možnému vyjádření ze strany občanů města na úřední desce od do Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města rozpočet na rok 2010 schválit. Po diskusi a vysvětlení dotazů k jednotlivým výdajům předložený návrh rozpočtu ZM schválilo (všichni přítomní pro). Opatření na udržení finančního zdraví města v současné finanční a ekonomické krizi jsou uplatněna v návrhu rozpočtového výhledu města, který musí zastupitelstvo města schválit na nejbližších 3-5 let (povinnost dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového výhledu města na roky Návrh vychází z předpokládaného rozdílu běžných příjmů a běžných výdajů rozpočtového roku. Z hlediska posuzování finančního zdraví je nutné mít dlouhodobě kladné saldo rozpočtu (to zn. rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů by měl být kladný). Jen tak je možné zajistit finanční prostředky na investice. V návrhu jsou plánovány investiční akce, které jsou již zajištěny přislíbenými dotacemi (kanalizace, rekonstrukce náměstí) nebo projekty, které byly schváleny zastupitelstvem a jsou na ně zpracovávány žádosti o dotace od státu nebo z evropských fondů. Všechny tyto investiční akce by měly být spolufinancovány z finančních zdrojů nahospodařených v minulých letech. Naplánované investiční akce v letech ve výši 94 mil. Kč by měly být financovány jednak z dotací a příspěvků ve výši 77 mil. Kč, z finančních zdrojů z minulých let ve výši cca 15 mil. Kč a z kladného salda rozpočtu v letech ZM schválilo rozpočtový výhled na roky (všichni pro). Pan starosta požádal zastupitelstvo města o schválení počtu zaměstnanců (limitu) města Luby pro kalendářní rok Limit prostředků na platy pro všechny zaměstnance města byl schválen při schvalování rozpočtu

10 Lubský zpravodaj prosinec 2009 strana 10 výdajů města pro rok 2010 také dne Navržený počet zaměstnanců městského úřadu je stejný jako v uplynulém roce, pracovníci správy navýšení o 0,5 zaměstnance od a počet zaměstnanců odboru SMM je o jednoho zaměstnance nižší. Dále je v návrhu vytvoření 6 pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Zastupitelé schválili navržený počet zaměstnanců města Luby pro rok 2010, který se rovná 24,60 přepočtených zaměstnanců, a dále schválili vytvoření 6 pracovních míst na veřejně prospěšné práce (všichni pro). Zastupitelé projednali navržená rozpočtová opatření rozpočtu města na rok Jednalo se o navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 75 tis. Kč (účelová dotace na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů) a dále o navýšení výdajů o 100 tis. Kč na opravy v MěKS. Toto navýšení navrhl pan starosta, aby se opravila omítka a okolní zdi u objektu MěKS za ušetřené peníze na opravě Revoluční ulice. ZM navržená rozpočtová opatření schválilo (všichni pro). Odbor stavební MěÚ Cheb, úřad územního plánování, který dle ustanovení 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona na žádost města Luby pořizuje Územní plán Luby, předložil, v souladu s ustanovením 47 odst. 5 stavebního zákona, Zastupitelstvu města Luby k projednání a schválení zadání Územního plánu Luby. Zastupitelstvo města Luby projednalo předložený návrh Vyhodnocení uplatněných požadavků, připomínek a podnětů na obsah Územního plánu Luby, uplatněných v průběhu veřejného projednání návrhu zadání a zadání Územního plánu Luby, upraveného ve smyslu těchto požadavků a připomínek, a v souladu s ustanovením 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu takto upravené zadání Územního plánu Luby schválilo (všichni pro). Zastupitelé byli seznámeni s navrženými odměnami členům výborů a komisí ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva, za jejich celoroční práci v těchto orgánech. Odměny byly navrženy podle aktivity jednotlivých výborů a komisí (výše dle přílohy). Dále byly navrženy odměny občanům, kteří celoročně pracují s mládeží a dětmi bez nároku na odměnu nebo poskytují městu služby. ZM navržené odměny členům výborů a komisí a občanům pracujícím pro město odsouhlasili (všichni pro). ZM projednalo návrh na přizpůsobení zřizovacích listin příspěvkových organizací města (všechny školské právní subjekty) z hlediska finančního hospodaření a finanční kontroly. Toto přizpůsobení je nutné z důvodu změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po novele č. 477/2008 Sb. Dodatky byly minimální, ale protože už se jednalo o dodatky č. 3 k jednotlivým zřizovacím listinám, byly všechny změny zapracovány do nových zřizovacích listin a tyto byly navrženy ke schválení. ZM schválilo novou zřizovací listinu pro příspěvkové organizace: Základní škola Luby, okres Cheb, Mateřská škola Luby, okres Cheb, Základní umělecká škola Luby, okres Cheb a Městský dům dětí a mládeže Luby, okres Cheb (všichni přítomní pro). Pan starosta informoval zastupitele o jeho požadavku na upřesnění kalkulace ceny kanalizačních přípojek majitelům připojovaných nemovitostí na nově budovanou kanalizaci. Původní předpoklad byl vyúčtování zaplacené částky Kč po realizaci díla, ale protože bylo k tomu mnoho dotazů na setkání v MěKS, udělal to hned. Požadovaný poplatek od občanů ve výši Kč je odpovídající podíl, když součástí dodávky bude dodávka domovní kanalizační šachty. Aby nedocházelo k nedorozumění, že chce město po občanech vybírat na zaplacení projektové dokumentace přípojek v předstihu, navrhl starosta, že město uhradí zhotoviteli zpracování projektů na přípojky po jejich předání městu (již jsou 2/3 předány), od občanů dojde k úhradě až při předání projektové dokumentace. ZM schválilo uzavření smlouvy o dílo na projektovou a inženýrskou činnost kanalizačních přípojek se společností Provod, s.r.o., a to na základě uskutečněného výběrového řízení z června 2009 (všichni pro). Zastupitelé projednali návrh vedoucího odboru správy majetku města MěÚ pana Lukeše na odpis 67 kusů lampiček na hřbitov v celkové hodnotě ,- Kč ze skladových zásob. Tento materiál byl zakoupen v roce 1991 v množství 100 kusů a nedaří se jej prodat. Za posledních 5 let se prodalo 5 kusů. Pan Lukeš navrhuje materiál odepsat ze skladu a pokusit se jej prodat za sníženou cenu. Zastupitelé návrh pana Lukeše na odpis 67 kusů lampiček ze skladových zásob odsouhlasili (všichni pro). Pan Knapčík informoval zastupitele o cenových nabídkách, které obdržel od mnoha firem při zjišťování cen na opravy panelových domů (výměna oken a dveří a případně další zateplování objektů tak, aby bylo možno čerpat dotace z programu zelená úsporám ). Pan Šulcek poskytl zastupitelům obsáhlý materiál o možnostech čerpání dotací s kombinací zajištění úvěru. ZM o problematice diskutovalo s tím, že se všichni seznámí s poskytnutými materiály a ještě se k celé problematice sejdou na pracovní schůzce a o rozsahu a způsobu oprav PD bude rozhodnuto na příštím zasedání ZM. Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ , odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E Tisk: GTS Global Transaction Systém CZ, s.r.o., Plesná, Tovární 40. Cena výtisku včetně 9% DPH. Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu: Informace o městě Luby na adrese:

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Září 2014 Slavnosti plné zážitků

Září 2014 Slavnosti plné zážitků Září 2014 Ročník XXI Cena 5, - Kč Slavnosti plné zážitků Hraničních slavností jsem zažil devatenáct, byl jsem zakladatelem prvních v červenci 1995, byl jsem u všech dalších, ale ty letošní dvacáté pro

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

ročník XV. cena 15 Kč číslo 9/2013 vyšlo 10. 5. 2013 Na radnici se opravuje fasáda, obnoveny budou i vûïní hodiny

ročník XV. cena 15 Kč číslo 9/2013 vyšlo 10. 5. 2013 Na radnici se opravuje fasáda, obnoveny budou i vûïní hodiny číslo 9/2013 vyšlo 10. 5. 2013 cena 15 Kč Na radnici se opravuje fasáda, obnoveny budou i vûïní hodiny âlen zlatého t mu z MS kuchafiû v Thajsku Davídek vafiil v jídelnû ročník XV. Kulturní stánek R mafiova

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více