tisíců dobrovolníků jde z každé získané stokoruny celých 95,- Kč na projekty Charity a pouze 5,- Kč na organizaci sbírky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tisíců dobrovolníků jde z každé získané stokoruny celých 95,- Kč na projekty Charity a pouze 5,- Kč na organizaci sbírky."

Transkript

1 Vydává Obecní úřad Horní Stropnice / / Prosinec 2014 / číslo 245 / Zdarma Redakce Stropnického zpravodaje, zaměstnanci obecního úřadu, místní knihovna a členové Komise pro mládež a kulturu přejí všem občanům radostné Vánoce, veselý Silvestr, pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2015! SDH Horní Stropnice přeje všem svým členům, příznivcům a spoluobčanům veselé a klidné svátky vánoční, v novém roce radost ze života, mnoho štěstí a zdraví. Tříkrálová sbírka Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a už pomalu ale jistě začínáme připravovat Tříkrálovou sbírku na leden Dříve, než popíšu náš hlavní záměr letošní Tříkrálové sbírky, rád bych se ještě zmínil o způsobu rozdělování získaných finančních prostředků. Ze všech získaných finančních prostředků jde 15% na realizaci projektů Diecézní charity České Budějovice, 10% na realizaci projektů Charity ČR v zahraničí a 5% připadá na realizaci celostátních projektů, dalších 5% se použije na organizaci sbírky. Zbylých 65% se vrátí zpět do naší Oblastní charity na Nových Hradech. Těchto 65% rozdělíme mezi dva projekty: jedna čtvrtina připadne na vedlejší záměr, kterým je práce s mládeží v našich farnostech, v nichž organizujeme Tříkrálovou sbírku. A konečně tři čtvrtiny z této částky připadnou na náš hlavní záměr, který popisuji níže. Z každé darované stokoruny tak na náš hlavní záměr připadne sice necelých 49,- Kč, ale je třeba si také uvědomit, že díky nasazení tisíců dobrovolníků jde z každé získané stokoruny celých 95,- Kč na projekty Charity a pouze 5,- Kč na organizaci sbírky. Hlavním záměrem Tříkrálové sbírky 2015 bude podpořit léčbu Pavla Svobody z Byňova a pomoci s péčí o něj. Pavel utrpěl před více než dvěma lety velmi těžký úraz při nerozvážné a riskantní hře s kamarádem. Mnozí o této události víte z doslechu, někteří z vás byli přímo u toho tehdy málem přišel o život. Lékařům se jej přece jen podařilo zachránit, ale Pavlovi zůstaly trvalé následky. Dokud byl na oddělení jednotky intenzivní péče, jeho stav se stabilizoval a postupně se i zlepšoval. Pak byl ale přeložen na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a zde se jeho stav začal, především vlivem nedostatečné péče, zhoršovat. Pavel se stal apatickým a bez zájmu. Zde nechci kritizovat personál nemocnice vím z vlastní zkušenosti, že sestry i lékaři se snaží udělat často maximum ale tyto problémy jdou na vrub spíše nedostatku personálu, kvůli foto: ilustrační, I když nám teprve začala doba adventní, rád bych vás informoval o záměru Tříkrálové sbírky, protože lednové číslo Stropnického zpravodaje by se k vám mohlo dostat až po realizaci sbírky. němuž se dělají jen ty nejnutnější věci. Celá situace dospěla tak daleko, že jeho mamince bylo dáno na výběr, zda chce Pavla umístit do hospice, nebo zda si ho chce vzít na dožití domů. Pavlova maminka se rozhodla vzít si svého syna domů a těch několik posledních týdnů s ním společně strávit. Po domluvě se zaměstnavatelem dočasně odešla z práce a začala se o Pavla starat doma. Stal se ale malý zázrak, její laskavý a láskyplný přístup probudil v Pavlovi chuť žít. Pavel postupně začal reagovat na vnější podměty, začal komunikovat, cvičit, zajímat se o dění kolem sebe. Pokračování na straně 2.

2 2 Stropnický zpravodaj Prosinec 2014 Prosinec 2014 Stropnický zpravodaj 3 foto: iwww.charita.cz Tříkrálová sbírka Pokračování ze strany 1. Pavel je od začátku upoután na lůžko. Vyžaduje celodenní péči bez cizí pomoci se neobejde ani při těch nejzákladnějších věcech. Jediným člověkem, který poskytuje Pavlovi tuto celodenní péči je jeho maminka. Kolem rodiny se vytvořila i malá skupinka dobrodinců, kteří se snaží Pavlovi a jeho mamince pomoci dle vlastních možností a schopností. Na jejich prosbu jsme jako hlavní záměr sbírky zvolili pomoc Pavlovi, a jejich prostřednictvím jsme stanovili i konkrétní cíle pomoci. 1) Pavel potřebuje pleny a další zdravotnický materiál (například na léčbu dekubitů proleženin). Zdravotní pojišťovna sice poskytuje úhradu, avšak ne v dostatečné výši. OZNÁMENÍ O UVOLNĚNÍ BYTŮ Adresa bytu: Horní Stropnice čp. 210, byt č. 9 Umístění: 3. podlaží Kategorie: první plynové topení Velikost: Výměra bytu: pokoj 14,47 m 2, pokoj 18,03 m 2, pokoj 20,51 m 2, kuchyň 7,25 m 2, předsíň 3,36 m 2, koupelna 2,32 m 2, WC 0,94 m 2, balkon 4,32 m 2, sklep 3,85 m 2 Vybavení: kuchyňská linka, elektrický bojler, plynový kotel, vodoměr na studenou vodu, vestavěná skříň Měsíční plán: 2) Protože je Pavel upoután na lůžko, velmi by mu pomohlo, kdyby ho mohl navštěvovat rehabilitační specialista. 3) Celodenní starost o nemocného člověka upoutaného na lůžko je fyzicky i psychicky velmi náročná. Protože se jedná o neúplnou rodinu, paní Svobodová se nemá s kým v péči o syna vystřídat. Bylo by tedy dobré, kdyby občas mohla profesionální pečovatelka paní Svobodovou zastoupit. 4) Pavel už je dospělý, váží ale jen něco přes 40 kg. Aby měl sílu na léčbu i rehabilitaci, je třeba, aby získal váhu přiměřenou svému věku a výšce. Proto bychom chtěli průběžně financovat i nákup výživového doplňku Nutridrink. Finanční prostředky shromážděné na tento účel bude spravovat Oblastní Charita Nové Hrady a uvedené náklady bude v roce 2015 průběžně proplácet až do vyčerpání všech finančních prostředků. Vážení spoluobčané, otevřeně jsem vám napsal o celém našem záměru. Tento příběh má v sobě mnoho bolesti a tato bolest by se mohla jevit jako zbytečná, vždyť přece kdyby Já ale vidím v tomto příběhu něco zcela jiného. Vidím v něm především žitou lásku, která dokáže přinést světlo a naději do jakékoliv situace. Především lásku matky k synovi, ale i lásku dobrodinců, kterým dělá radost, mohou-li pomáhat. Vidím v něm touhu po životě, i přesto, že Pavel bude mít celoživotně sníženou hybnost. Vidím v něm i varování ostatním, především dětem. Pokud bude jednou Pavel schopen a ochoten vyprávět o svém příběhu druhým, může je svým příkladem varovat i povzbudit. Dovolte nám tedy prosím, abychom vám prostřednictvím Tříkrálové sbírky nabídli možnost spolupodílet se na tomto příběhu. Příběhu, který je sice naplněn bolestí, ale který je zároveň plný lásky, obětavosti a naděje. Každý z nás, kdo se rozhodne pomoci a zažít tak něco pěkného, činí tak Pavlovu bolest snesitelnější a smysluplnou. Na setkání s vámi se těší všichni Tříkráloví koledníci. Letos budeme na Nových Hradech a okolí koledovat v sobotu 3. ledna 2015, v Horní Stropnici, Rychnově a okolí v neděli 4. ledna Dobrovolníci, kteří by nám chtěli pomoci s koledováním, především vedoucí skupinek, se mohou přihlásit u pana Švarce na telefonu Za organizační tým Václav Švarc, ředitel Oblastní Charity Nové Hrady Měsíční nájemné: smluvní cca 2 000,- Kč měsíčně Záloha na služby: cca 200,- Kč na osobu za měsíc (vodné a stočné, osvětlení společných prostor, STA) Stav bytu: přiměřený době užívání Byt připraven k převzetí: leden 2015 Žádosti o uvolněný byt je možno podávat na předepsaném tiskopise na Obecním úřadě Horní Stropnice a to do Za správu bytů OÚ: Vejsadová Danuše Pá ,00 hodin areál koupališetě čertovské rejdění So ,00 hodin kostel sv. Mikuláše adventní koncert v kostele sv. Mikuláše Ne náměstí Nové Hrady vánoční trhy Út ,00 hodin KD T. Sviny vánoční koncert Jaroslav Svěcený So ,00 hodin Horní Stropnice, před Stropnickou hospodou malé vánoční trhy St ,30 hodin sál Stropnické hospody Vincencské společenství a Obec Horní Stropnice pořádá Vánoční setkání pro důchodce. Účinkovat bude dětský pěvecký sbor Sluníčko pod vedením zástupce ředitele ZŠ Mgr. Víta Golombka St ,00 hodin místní knihovna veřejné zasedání zastupitelstva obce Ohlédnutí za listopadem v domově pro seniory Nejdříve se ještě malinko ohlédneme za říjnem, na jehož konci jsme pořádali IV. společensko-zábavné odpoledne. Tradičně zveme naše přátele z Kaplice, Horní Plané a Chvalkova. Letos jsme změřili síly v Bingu, přebírání hrachu a fazolí, skládání přísloví a nakonec jsme se pobavili při živém Člověče, nezlob se. A dařilo se nám báječně, naše soutěžní družstva obsadila první a čtvrté místo. V listopadu jsme společně vzpomínali na naše blízké, kteří již nejsou mezi námi. Ale protože smrt k životu patří, pozvali jsme mezi sebe Janičku Šulistovou s harmonikou, a naše vzpomínání bylo s písničkou veselé. Rychnovská Boží muka jsou před Vánocemi k vidění opět ve své kráse Zhruba před rokem se stalo to, co se v normální civilizované společnosti a zejm. v západní kultuře stávalo opravdu ojediněle. Nejmenovaní dorostenci si jako předmět volnočasového zájmu našli Boží muka u rychnovského hřiště a při běsnění ulomili litinový kříž. Nestalo se to žal Bohu poprvé, a tak už se toto litinové torzo na místě spravit nepodařilo. Málokdo ví, že škoda na těchto drobných sakrálních stavbách se v důsledku jakéhokoliv poškození šplhá minimálně do desítek tisíc korun. Sčítá se zde totiž nejen materiální hodnota, ale i hodnota umělecká a historická. Nejinak tomu bylo i v tomto případě. Manželé Hejtmánkovi, kteří vlastní nemovitost nedaleko, se rozhodli, že se na tento úkaz rabijárny dívat Marně jsme letos čekali na první sníh, svatý Martin na bílém koni nikde, ani u nás na horách. Ale my jsme se nenechali odradit a celý týden jsme prožili v duchu svatomartinských tradicí. Nejprve jsme pekli martinské rohlíčky, které se nám povedly naprosto skvěle. V úterý provoněla náš domov pečená kachnička, zelí a knedlík. Ve středu celým domovem pro změnu voněly martinské koláče. V pátek jsme se sešli na společném koncertě a povídání o svatém Martinovi. Na konci listopadu jsme ještě zvládli veselý podzimní koncert s harmonikou. A už se pomalu začínáme připravovat na nejkrásnější období roku Vánoce. Vždyť Advent už nám klepe na dveře. Vyrábíme vánoční výzdobu, chystáme výrobky na poslední setkání v Kaplici v rámci projektu Tvořivé ruce, nacvičujeme koledy, budeme společně péct vánoční cukroví a užívat si tu krásnou předvánoční atmosféru. I Vám přejeme příjemné a klidné prožití adventní doby. Za DpS Jana Zemanová ze svého domu nedokáží a svými prostředky zajistili celkovou rekonstrukci těchto Božích muk. Není divu, jsou to totiž lidé renesančního myšlení a obdaření notnou dávkou citu a rozumu. Dokáží si totiž uvědomit, že místa u takových křížků, kapliček či Božích muk plnila vedle estetického a krajinotvorného aspektu, především pietní a duchovní význam. Právě u nich, zejm. v minulosti, zapalovaly svíčky např. utrápené děti svým tragicky zesnulým rodičům, vdovy svým padlým mužům ve válce, často nemajíc vlastní hrob, nebo kterákoliv kolemjdoucí osoba, která chtěla jenom tak odpočinout a obrátit svou mysl k Bohu a rozjímat. V minulosti byli lidé o poznání pokornější než nyní. Dnešní generace lidí, plná rozmaru a žírnosti, ovšem toto asi stěží dokáže pochopit, a tak i současné děti nemohou být lepší. Proto považuji za dobré vyzdvihnout přístup a ochotu lidí jako jsou samotní Hejtmánkovi. Kéž by takových lidí bylo víc, hned by ten vzhled naší krajiny vypadal důstojněji a přitažlivěji. S díkem Josef Šupler ml. KLUBOVNA Rychnov u Nových Hradů č. p. 45 PROSINEC pátek/16.00 hod. odpoledne pro děti a mládež drátkování s Marií Polákovou sobota/15.00 hod. odpoledne pro děti a mládež vykrajujeme a pečeme z lineckého těsta, Luba Veselá středa/16.00 hod. senioři společné předvánoční odpoledne koledy, punč a vánoční štola pátek/16.00 hod. odpoledne pro děti a mládež vánoční ozdoby, vánoční přáníčka, kresba barvou na sklo, Marcela Malovcová středa/18.00 hod. Česko zpívá koledy zpod vedením Marie Polákové zpívají: Adéla Malovcová, Sabina Leová, Simona Maroušková, Lucie Morongová, Veronika Morongová, Petr Kvasník, Milan Sládek, Pavel Bendula, Eliška Bartůňková, Markéta Veselá, Blahová Eva, Blaho Lukáš a všichni, kteří se chtějí přidat (nápoje pro zahřátí a malé občerstveni bude připraveno v klubovně) pátek/16.00 hod. odpoledne pro děti a mládež vánoční ozdoby z korálků, vánoční přáníčka, Marcela Malovcová sobota/15.00 hod. společné odpoledne pro velké i malé tvoření dárkových předmětů pomocí ubrouskové techniky, Romana Fischerová pátek/16.00 hod. odpoledne pro děti a mládež vánoční ozdoby a vánoční přáníčka, Marcela Malovcová sobota/15.00 hod. odpoledne pro děti a mládež korálkování rybičky a motýlci s Marií Polákovou středa/17.00 hod. STĚDRÝ VEČER - pro seniory, kteří nechtějí obírat kapra sami. Minimální počet osob: 5. Přihlášky do LEDEN sobota/15.00 hod. odpoledne pro děti a mládež jak upéct domácí housky, Luba Veselá středa/16.00 hod. senioři diskuze k návrhům programu na rok sobota/16.00 hod. odpoledne pro děti a mládež Marcela Malovcová Senioři, děti a mládež vstup zdarma. Ostatní návštěvníci event. poplatek za materiál podle druhu ručních prací. Jakýkoli příspěvek do společného občerstvení je vítán. Další informace obdržíte na tel.: , p. Tesařová, Změna programu vyhrazena.

3 4 Stropnický zpravodaj Prosinec 2014 Prosinec 2014 Stropnický zpravodaj 5 od slunovratu ke slunovratu Tak za pár týdnů tu máme zase slunovrat. Ten letní jsme na Hojné Vodě prožili ve velmi příjemné společnosti sousedů a návštěvníků Hojné Vody. Dokonce se našla i vcelku početná skupina, co přišla přivítat Slunce při jeho východu. Bylo zataženo, ale úzký proužek jasné oblohy nad horizontem přesně v azimutu 42, ve kterém Slunce v den letního slunovratu od Zvonu vychází, byl náramnou odměnou v podobě letmého, ale zřejmě nejvýznamnějšího a bezprostředního setkání lidí a Slunce. Obrať svou tvář ke Slunci a všechny tvé stíny zůstanou za tebou, nápis na Zvonu setkávání. Slýchám tuto větu velmi často. Mnohá ústa z tisíců návštěvníků ji čtou nahlas, tiše klepnou do Zvonu a odchází. Zvon si nachází své přátele nejen ve členech Okrašlovacího spolku Zvon Hojná Voda, který zde spontánně vznikl, ale i mezi sousedy širokého okolí Hojné Vody a návštěvníky z celé republiky, Evropy a světa. Již tři roky se snažíme sledovat a statisticky vyhodnocovat, kolik návštěvníků a odkud přijde. Metoda není přesná, ale je. Ne každý se nám zaregistruje a ne vždy tahle registrace zůstane bez povšimnutí zlodějů. Víme ale, že u Zvonu se zastavili nejen tisíce návštěvníků z České republiky (podle registrace odhadujeme, že jich může být tak okolo pěti tisíc ročně, pokud uvažujeme, že se registruje každý čtvrtý), ale byli to i lidé z Ruska, Chorvatska, Turecka, Egypta, Japonska, Spojených států, Velké Británie, a věřte nebo ne, i z Kuby. K nim se připojuje mnoho Evropanů. Evropané zde byli i před 420 léty. Stále více si uvědomuji, jak byli naši předkové před námi, jak byli vzdělaní, věděním i morálkou, a jak společnost za těch 420 let upadá. To, že si myslím, že to za poslední roky nabralo vysoké otáčky, bude spíše tím, že už jen slabě vidím na začátek své pozemské pouti a stále intenzivněji vnímám ty konce. Je to ale jen zlomek cesty člověka. I přes materialismus a všechny ty další ismy, kterými jsme prošli a procházíme, jsou stále nejoblíbenější pohádky o králích, princích a princeznách, zlých dracích a udatných rytířích, co je většinou přemohou. Tak nějak se to nedaří vymýtit, a že už i já si těch brutálních pokusů pamatuji! Bohužel, v poněkud skryté podobě, převtěleny, tyhle pokusy pokračují dál, protože prostě lidem, kteří touží po nekvalifikované politické moci se nikdy pohádky o králích, princích a princeznách líbit nebudou. Jejich agarem je prostředí permanentní revoluce, a i když každá revoluce požírá své děti, stihnou napáchat mnoho zlého, než jsou snědeni jinými obdobnými. Rožmberské dny, aneb v Hojné Vodě před 420 léty přilákaly na náměstí v Hojné Vodě slušnou návštěvu těch, kteří mají rádi pohádky o králích, princích a princeznách. Na 4. říjen meteorologové předvídali luxusní počasí. Luxusní nebylo. Vloni bylo podstatně hůř, trousili pravidelní návštěvníci, a široký úsměv dával ve známost, že si ten výjimečný den nedají ničím a nikým pokazit. Je dobře, že se jedná o den, který je vyhrazen zejména dospělým s případným dětským doprovodem. Hrají si, a alespoň na chvíli zapomenou na to, co je denně obklopuje. Už jenom to, že do soutěže o nejlépe upečenou husu novohradských rybářů se letos přihlásil tucet soutěžících, a někteří si rezervovali místo i na příští ročník, svědčí o tom, jaká dávka odvahy a smyslu pro recesi v nich musí být. Vydalo se 180 porcí husí neskutečných chutí a vůní. Vítězství paní Jiřiny Neužilové z Hojné Vody, a to i nad profesionálními kuchaři, je ohromnou vizitkou. Na druhé straně improvizovaného renesančního náměstí hučela huť sklárny a rodil se jeden skleněný zázrak za druhým. Oči dětí i dospělých zářily a hlavy zapomínaly zavírat ústa. Jaroslav Kucharovič a Vladislav Luňák jsou opravdu neskuteční mistři svého řemesla. Můžeme jen závidět (a zároveň s radostí přát) sklárně AJETO z Lindavy takové osobnosti. Když vloni říkali, že se mezi námi cítili příjemně a byli by moc rádi, kdyby mohli za rok přijet zase, měl jsem za to, že je to jen taková zdvořilost. Nebyla. Nechali opět v onen Rožmberský den na Hojné Vodě všechny síly. Od 3 hodin od rána tavili sklovinu, aby po celý den trpělivě vyráběli, pomáhali lidem foukat a vysvětlovali proč to či ono. Přesto všechno stihli po očku pozorovat dění významného dne obyvatel Hojné Vody před 420 léty. Sbor renesančních zpěvů Cubitus z Lokte nad Ohří byl opravdový skvost. Stejně jako u sklářů i zde se tajil dech nad jejich uměním. Když spustili, rozzářili se oči i tanečnic a tanečníků skupiny Fioretto z Českého Krumlova a i drsní šermíři Fedrfechtýři v tichosti naslouchali. Když se baví profesionálové, baví se všichni. Den zvolna plynul. Odvíjelo se i Rožmberské pětiklání, do kterého se zapojilo celé náměstí. Na jedné straně svištěly šípy z anglických luků a kuší, a když někomu nesvištěly, kam měly, dvojice stoicky klidných skvělých lučištníků pomohla udržet alespoň správný směr. Naproti se rodila výtvarná díla renesančních zámků, postav nebo prostě čehokoliv, řinčení kovových kroužků házených na cíl podbarvovalo snahy soutěžících nejvíce zaujmout porotkyni svým pojetím renesančního tance. Když se soutěžící seskupili do pěti divadelních souborů, aby předvedli svá pojetí předem stanovených událostí roku 1594, zbytek plakal smíchy. Opodál stál hlouček dětí a zíral, že dospělí si také umí hrát Bylo jen symbolické, že vítězem Rožmberského pětiklání byl malý chlapec, Martin Šusták z Českých Budějovic. Když se dělil o Rožmberský dort přímo od vladaře Petra Voka z Rožmberka, zářily zase oči dospělých, jakoby si přály: Zkus si vše zapamatovat. Jednou, až vyrosteš, vzpomeň si, jak důležité jsou pohádky o králích, princích a princeznách. Jak důležité je nejen umět soutěžit, ale i umět prohrát a umět si hrát. Blíží se zimní slunovrat. Zase se sejdeme na Hojné Vodě u zvonu, abychom si udělali radost. Poděkujeme tam i našim sponzorům, Jihočeskému kraji, firmě NEMA, nakladatelství DONA, stavební firmě Šandera CZ, sklárně AJETO, Rybářství Nové Hrady, 1. Jihočeské zemědělské, firmě LesInfo, Lesům České republiky, firmě Steinbauer Lechner, a samozřejmě obci Horní Stropnice a panu starostovi. Zimním slunovratem začíná nové období od slunovratu ke slunovratu Petr Nedvěd z Hojné Vody Redakčně neupraveno foto: ilustrační, Ohlédnutí za 4. setkáním heligonkářů a přátel lidové hudby v Rychnově u Nových Hradů Dne 8. listopadu 2014 jsme se již po čtvrté mohli zaposlouchat do tónů nástrojů, které svými tóny evokují lidi ke zpěvu a tanci odedávna. Tyto tóny v dávných dobách člověka provázely od jeho narození až do hrobu a někde je tomu ještě i dnes. Zpěv a hra na harmoniku tmelila kolektiv a přinášela lepší náladu v dobách dobrých i zlých. V dnešní době, kdy si mladí již skoro vůbec nedokáží sednout a zazpívat lidovku, jim přeji, aby nemuseli zažívat tak těžké chvíle jako naši předci v obou světových válkách, kdy hra na harmoniku bylo to jediné, co jim na frontách připomínalo domov, neboť Freetekno, House, Hip hop a jiné hlouposti, by jim asi nikdo spontánně někde ve válečném vagónu či v zákopu nezahrál. Dnešní moderní doba v některých oblastech pokročila k lepšímu, ale s lidovou hudbou je to obecně na velkou pováženou. Pro ty, co se kulturně chtěli vrátit zpět k tomu nejcennějšímu, co ještě, zaplať Bůh, máme, se mohli přijet podívat k nám do Rychnova u Nových Hradů. V živém podání se zde představili účinkující nejen na heligonky, ale i na akordeony, chromatiky, trumpety či saxofony. Nejstaršími účastníky byli Jan Zacharda z Kamenné a pan Karel Císař ze známého heligonkářského tria Voraři (Komenda, Císař, Jankovský), kterým oběma letos bylo 82 let. Lidé k nám vážili cestu nejen z okolí, ale i z tak odlehlých míst, jako je Tábor, Praha, Písek nebo Pelhřimov. Většina z nich navštěvuje setkání heligonkářů v Rychnově pravidelně, jiní se zde objevili poprvé na doporučení svých známých a dohromady na náš maličký sál přišlo 165 hostů, mnozí sledovali vystoupení vestoje! Je to neuvěřitelné, ale touha po dobré muzice a přátelské, nestrojené atmosféře je silnější než pohodlí v teple domova. Místní knihovna Horní Stropnice zabezpečí dle zájemců VÝUKU NĚMČINY Jak jsem zaslechl, tak mnohým je u nás dobře už kvůli útulnému sálu, ochotě pořadatelů a výbornému guláši paní Milušky Šuplerové. Velký dík bych chtěl vyjádřit celé rodině Šuplerově, panu Telekešovi, panu Luboši Vaněčkovi a panu Vladislavu Šnejdovi za to, jak to všechno dokázali připravit. Díky patří též paní Dáše Říhové, která ač jako host, pomáhala pořadatelům, aby vše dobře zvládli, a to se povedlo. I obsluha občerstvení tak velkého počtu hostů se, myslím, povedla. Sponzorům a všem těm, kteří přispěli do dobrovolného vstupu, patří též velké poděkování. Velice chvályhodné je, že např. Myslivecký spolek Rychnov u Nových Hradů tuto akci finančně podporuje, i přes to, že zatím nevykonává právo myslivosti. Doufám, že se příští rok zase sejdeme a budeme moci poslouchat stejně kvalitní hudbu, jako byla ta letošní. Antonín Nejedlý Výuku základů německého jazyka se zaměřením na konverzaci (pro jednotlivce či menší kolektivy). Vhodné pro zájemce o práci v německy mluvících zemích. Cena dohodou. Případní zájemci se mohou hlásit v místní knihovně do 15. ledna 2015.

4 6 Stropnický zpravodaj Prosinec 2014 Prosinec 2014 Stropnický zpravodaj 7 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří se v PROSINCI dožívají svých životních jubileí: Výlet do Techmania Science Centre v Plzni Jako poděkování za koledování Tříkrálové sbírky jsme, my koledníci, mohli jet na společný výlet do Plzně, věnovaný Charitou Nové Hrady a Klášterem Božího Milosrdenství. Jaroslava Přibylová Horní Stropnice Otilie Keďová Rychnov Juliana Strapková Světví Václav Vochozka Staré Hutě Karolina Tomášková Horní Stropnice Marie Kneysová Horní Stropnice Josef Endrich Horní Stropnice Vlasta Kulhanová Humenice Alena Kramlová Paseky Jana Drboutová Horní Stropnice Marie Krenauerová Dobrá Voda Josef Pudil Dobrá Voda Marie Hronková Dobrá Voda Koncerty KPH v Trhových Svinech V letošním roce pořádá Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera v Trhových Svinech již svou jubilejní 40. koncertní sezonu. Během těchto 40 let se na koncertní scéně Kulturního domu v Trhových Svinech vystřídalo mnoho kvalitních interpretů hudby, ať už sólových hráčů, nebo komorních těles. Ve zdejším regionu jsme měli za dobu existence KPH možnost slyšet nespočet krásných hudebních děl v neméně krásném podání neméně významných umělců. Prostor dostalo i mnoho mladých začínajících umělců, pro mnohé z nich to leckdy znamenalo i první krůčky na uměleckou dráhu. 40. sezónu zahájila 22. října svým recitálem vynikající brazilská klavíristka Patricia Bretas, listopadový koncert 26. listopadu pak patřil mladým českým umělcům klavíristovi Ivo Kahánkovi a klarinetistovi Irvinu Venyšovi. Ve středu si Vás dovolujeme pozvat na 3. hudební večer, kdy Vás v předvánočním čase jistě potěší a svátečně naladí vystoupení skupiny Spirituál Kvintet. Jaké bude nové volební období? Vážení spoluobčané, v měsíci říjnu jste odevzdali své hlasy těm, které jste chtěli začlenit do Zastupitelstva Obce Horní Stropnice. Vím, že volební agitace jednotlivých seskupení, které vstupovaly do voleb, nebyly pro voliče dostatečně přesvědčivé a rozložení mandátů je jiné, než jste sami očekávali. I přesto, bych rád poděkoval všem, kteří k volebním urnám přišli, ať už svůj hlas dali komukoliv. Srdečně však děkuji těm spoluobčanům, kteří důvěru dali mně. Vašich hlasů si vážím. Přál bych si, aby nové volební období nebylo plné slibů, ale dařilo se v pozměněném zastupitelstvu věcně Začátek tohoto, a vlastně i ostatních koncertů, je vždy v 19,00 hod. Cena vstupného: dospělí 200 Kč, mládež a důchodci 100 Kč děti vstup ZDARMA (hradí jen dopravu) Pro své pohodlí můžete také využít speciálně vypravených autobusů: Ledenice autobusové nádraží 18,15 hod. Borovany autobusové nádraží 18,30 hod. Kaplice náměstí 18,00 hod. Sv. Jan nad Malší náměstí 18,25 hod. Besednice náměstí 18,35 hod. Nové Hrady (po domluvě) 18,15 hod. Horní Stropnice (po domluvě) 18,30 hod. Nový rok 2015 bude zahájen koncertem 18. února programem Walingerova kvarteta. a konstruktivně jednat o záležitostech, které povedou k rozvoji všech osad a zkvalitnění životních podmínek pro všechny generace. Současně vyslovuji poděkování všem, kteří se v letošním roce podíleli v Rychnově u Nových Hradů na pořádání společenských, kulturních či sportovních akcí a byli nápomocni při zvelebování naší vesnice. Na další období budu rád za každé Vaše náměty a připomínky, které mohou přispět k lepšímu fungování obce. V jarním termínu 8. dubna zahrají violoncellista Petr Nouzovský a akordeonista Ladislav Horák a jubilejní 40. sezónu uzavře 22. dubna koncertní vystoupení umělce vybraného z Listiny mladých. Bližší informace obdržíte: v ZUŠ F. Pišingera, Sokolská 1052, T. Sviny, tel , Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na Vaši hojnou účast na tomto nebo dalším koncertu. Josef Menšík, Za Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Fišingera v Trhových Svinech Vážení spoluobčané, přeju Vám radostné a pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku bych Vám rád popřál především pevné zdraví, bez kterého se nám sotva podaří najít štěstí a budovat nějaké bohatství. Bc. Josef Šupler Předseda OsV Rychnov V úterý 28. října 2014, ve státní svátek, v sedm hodin ráno jsme společně vyrazili autobusem na výlet. Obsadili jsme téměř celý autobus, dětí bylo dvacetdevět, dospělých jedenáct včetně dvou sestřiček (Sr. Kristýna a Sr. Teresita), dvou bratrů (Br. Jozef a Br. Luigi) v čele s naším Páterem Tomášem Libantem. Osazenstvo bylo z Rychnova u Nových Hradů, Horní Stropnice, Dobré Vody, Chlupaté Vsi, Nových Hradů a Olešnice. Za příjemných tónů kytar sestřičky Kristýny a bratra Luigiho jsme si cestou zazpívali melodické písně. Kolem desáté hodiny jsme dorazili do Nepomuku, kde jsme měli smluvenou mši v kostele sv. Jana Nepomuckého. Zde sloužil mši svatou P. Tomáš, kdy nám povyprávěl o historii a svatosti Jana Nepomuckého. Jan Nepomucký se narodil kolem roku Na místě jeho rodného domku dnes stojí barokní chrám sv. Jana z 18. století. Uprostřed lodi kostela se nalézá oltářek, přesně tam, kde se nacházela světcova kolébka. Jan Nepomucký zemřel 1393 mučednickou smrtí, kdy na něm vykonal útrpný výslech král Václav IV, jen díky tomu, že nechtěl vyjevit zpovědní tajemství královny. Proto král projevil nebývalou aktivitu v mučírně, aby vyzvěděl potřebné informace. Umučeného, s neprozrazeným tajemstvím, ho svrhli z nedokončeného Karlova mostu do Vltavy. Nyní je pohřben v chrámu sv. Víta v Praze. Zajímavostí je, že po odhalení jeho ostatků i po sta letech, v jeho lebce vědci našli téměř neporušený jazyk. Právě jazyk je na špici kostela sv. Jana v Nepomuku, jako symbol mlčenlivosti a zachování zpovědního tajemství. Pro svou mučednickou smrt se stal patronem České země, vod a mostů. Sochu sv. Nepomuka můžeme spatřit na mnoha mostech, kde má v jedné ruce kříž značící bolesti, které mu způsobili při mučení a jsou duchovně spojené s bolestmi Pána Ježíše Krista na kříži. V druhé ruce má palmový list, který značí vítězství. A nad hlavou má pět hvězd symbolizující světlo, které svítilo ve Vltavě na místě, kde řeka odplavila jeho utopené tělo. Těchto světel si všimli rybáři na Františku a na témže místě vylovili umučeného Jana Nepomuckého. Kolem poledne jsme dorazili do Plzně a před námi se rozprostřela obrovská zastavěná plocha s davy lidí kolem. Techmania Science Center pobavilo nás dospělé a především děti. Na své si mohli přijít i ti nejmenší. Toto technicko-vědecké centrum pro své návštěvníky přichystalo celou řadu vědecko-technických aktivit, které mohly vhodně doplnit a obohatit školní výuku. Techmania nabízí na deseti tisících metrech čtverečných zábavné seznámení s vědou a technikou, objevování tajů fyziky, biologie, matematiky, chemie, ale také třeba sportu či umění. Na návštěvníky zde čeká široká nabídka interaktivních expozic, nadstandardně vybavené laboratoře a dílny či prostory pro show a demonstrace. Pro ty nejmenší, kteří ještě do školy nechodí, byla příhodná velká skluzavka, skákání v míčkách, malá horolezecká stěna, hra ve strašidelném hradu apod. Nezapomenutelným zážitkem byla prohlídka 3D Planetária. Zde nám exponáty ukázaly blízký i vzdálený vesmír. Mohli jsme vyzkoušet gyroskop, který zprostředkuje pocity astronauta nebo si vyzkoušet skafandr. Pro časovou tíseň jsme nestačili vše vyzkoušet, poněvadž se blížil čas odjezdu a cesta domů byla dlouhá. V autobuse jsme pak všichni vytáhli řízky a při zpáteční cestě bylo ještě veseleji. Ti nejmenší prospali polovinu cesty a do Nových Hradů jsme dojeli po devatenácté hodině. Nejen sama za sebe, ale za všechny zúčastněné, můžu říct, že to byl příjemný a přátelský výlet plný dojmů a zážitků a všem z kláštera patří upřímné poděkování za starostlivost o nás. (Redakčně neupraveno!) Mgr. Michaela Šuplerová

5 8 Stropnický zpravodaj Prosinec 2014 Prosinec 2014 Stropnický zpravodaj 9 ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne , od 18,00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice bylo zahájeno v 18,00 hodin dosavadním starostou obce p. Václavem Kučerou. Zkontroloval, zda všichni zastupitelé mají osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle 53 zák. č. 491/2001 Sb., a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasováni. Lhůta uplynula dne Žádný návrh nebyl podán. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Horní Stropnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Pan Kučera dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je schopné usnášení ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Příloha č. 1 Složení slibu členy zastupitelstva Pan Kučera v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ( 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že p. Kučera přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Příloha č. 2 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele Pan Kučera navrhl určit ověřovateli zápisu pí. MUDr. Vondráčkovou, PaedDr. Baláše a zapisovatelem pí. Kovácsovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal p. Kučera možnost vyjádřit se přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Horní Stropnice určuje ověřovateli zápisu MUDr. Vondráčkovou a PaedDr. Baláše a zapisovatelem pí. Kovácsovou. Pro: 15 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. 2) Schválení programu Pan Kučera seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl doplnit program v bodu č. 3 o písmeno f) volba členů rady obce. Před hlasováním dal p. Kučera možnost zastupitelům navrhnout další bod pro projednání. Nikdo ze zastupitelů nežádal o doplnění programu. ZO Horní Stropnice schvaluje doplnění programu v bodu č. 3 písmeno f) volba členů rady obce. Pro: 15 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno. ZO Horní Stropnice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 3) Volba starosty a místostarosty: a) určení počtu místostarostů a členů rady b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění ( 71 zákona o obcích) c) určení způsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarosty f) volba členů rady obce 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru a) určení počtu finančního a kontrolního výboru b) volba předsedy finančního výboru c) volba předsedy kontrolního výboru d) volba členů finančního výboru e) volba členů kontrolního výboru 5) Projednání a schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce 6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( 72 zákona o obcích) 7) Diskuse Pro: 15 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 3 bylo schváleno. Příloha č. 3 3) Volba starosty a místostarosty a) Určení počtu místostarostů a členů rady Pan Kučera navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu a pětičlennou radu. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. ZO Horní Stropnice schvaluje zvolení jednoho místostarosty a pět členů rady. Pro: 15 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 4 bylo schváleno. b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění ( 71 zákona o obcích) Pan Kučera navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce byly vykonávány uvolněné ve smyslu 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. ZO Horní Stropnice v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Pro: 14 (p. Baláš, p. Golombek, p. Kučera, pí. Raabová, p. Socher, p. Stejskal, p. Szypula, p. Šulista, p. Šupler, pí. Šuplerová, pí. Valentová, p. Vaněček, p. Vrbata, pí. Vondráčková) Zdrželi se: 1 (p. Přibyl) Usnesení č. 5 bylo schváleno. c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů. Pan Kučera sdělil, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba veřejně hlasováním. Změnu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. ZO Horní Stropnice schvaluje volbu veřejně hlasováním. Pro: 15 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 6 bylo schváleno. d) Volba starosty Na základě podaných návrhů jednotlivých kandidátek byl podán pouze jeden návrh na starostu a to kandidátkou KSČM na dosavadního starostu Václava Kučeru. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. ZO Horní Stropnice volí starostou p. Václava Kučeru. Pro: 12 (p. Baláš, p. Golombek, p. Szypula, p. Šulista, p. Šupler, pí. Valentová, p. Vaněček, pí. Vondráčková, p. Vrbata) Proti: 1 (pí. Šuplerová) Zdrželi se: 2 (p. Kučera a p. Přibyl) Usnesení č. 7 bylo schváleno. e) Volba místostarosty Na funkci místostarosty byl podán pouze jeden návrh a to na p. Františka Vaněčka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. ZO Horní Stropnice volí místostarostou obce p. Františka Vaněčka. Pro: 13 (p. Baláš, p. Kučera, p. Přibyl, p. Szypula, p. Šupler, pí. Šuplerová, pí. Valentová, p. Vaněček, p. Vrbata, pí. Vondráčková) Zdrželi se: 2 (p. Golombek a p. Šulista) Usnesení č. 8 bylo schváleno. f) Volba tří členů rady Byly podány 4 návrhy na členy rady: p. Baláše, p. Přibyla, p. Sochera, pí. Valentovou. Před hlasováním dal p. Kučera možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. ZO Horní Stropnice volí do rady obce p. Baláše, p. Přibyla, p. Sochera, pí. Valentovou Výsledek hlasování pro p. Baláše: Pro: 12 (p. Baláš, p. Golombek, p. Kučera, p. Socher, p. Stejskal, p. Szypula, p. Šulista, p. Šupler, pí. Valentová, p. Vaněček, pí. Vondráčková, p. Vrbata) Proti: 1 (p. Přibyl) Zdrželi se: 2 (pí. Raabová a pí. Šuplerová) Výsledek hlasování pro p. Přibyla: Pro: 5 (pí. Raabová, p. Šulista, p. Šupler, pí. Šuplerová, pí. Vondráčková) Zdrželi se: 10 (p. Baláš, p. Golombek, p. Kučera, p. Přibyl, p. Socher, p. Stejskal, p. Szypula, pí. Valentová, p. Vaněček, p. Vrbata Výsledek hlasování pro p. Sochera: Pro: 13 (p. Baláš, p. Golombek, p. Kučera, p. Szypula, p. Šulista, p. Šupler, pí. Valentová, p. Vaněček, pí. Vondráčková, p. Vrbata) Zdrželi se: 2 (p. Přibyl a pí. Šuplerová) Výsledek hlasování pro pí. Valentovou: Pro: 11 (p. Baláš, p. Kučera, pí. Raabová, p. Socher, p. Stejskal, p. Szypula, p. Šupler, pí. Valentová, p. Vaněček, pí. Vondráčková, p. Vrbata) Zdrželi se: 4 (p. Golombek, p. Přibyl, p. Šulista, pí. Šuplerová) Usnesení č. 9: do rady obce byli zvoleni: p. Baláš 12 hlasů, p. Socher 13 hlasů pí. Valentová 11 hlasů, usnesení bylo schváleno 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru a) Určení počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru Pan Kučera informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (podle 117 odst. 2 a 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý ( 117 odst. 3 zákona o obcích) a musí mít nejméně tři členy ( 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva ( 117 odst. 4 zákona o obcích). Navrhuje, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít pět členů. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. ZO Horní Stropnice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. Pro: 15 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 10 bylo schváleno. b) Volba předsedy finančního výboru Na funkci předsedy finančního výboru byl podán pouze jeden návrh a to na p. Přibyla. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. ZO Horní Stropnice volí předsedou finančního výboru p. Přibyla. Pro: 14 Zdržel se: 1 (p. Přibyl) Usnesení č. 11 bylo schváleno. c) Volba předsedy kontrolního výboru Na funkci předsedy kontrolního výboru byl podán pouze jeden návrh a to na p. Golombka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

6 10 Stropnický zpravodaj Prosinec 2014 Prosinec 2014 Stropnický zpravodaj 11 ZO Horní Stropnice volí předsedou kontrolního výboru p. Golombka. Pro: 14 Zdržel se: 1 (p. Golombek) Usnesení č. 12 bylo schváleno. d) Volba členů finančního výboru Na členy finančního výboru byli navrženi: p. Kovács, pí. Matějíčková, p. Stejskal, p. Vaněček Luboš. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členka zastupitelstva pí. Šuplerová navrhla zvolit členem finančního výboru pí. Raabovou Alenu. ZO Horní Stropnice volí členy finančního výboru: p. Kovácse, pí. Matějíčkovou, p. Stejskala, p. Vaněčka Luboše, pí. Raabovou Alenu. Výsledek hlasování pro p. Kovácse: Pro: 15 Zdrželi se: 0 Výsledek hlasování pro pí. Matějíčkovou: Pro: 14 Zdržel se: 1 (p. Vaněček) Výsledek hlasování pro p. Stejskala: Pro: 13 Zdrželi se: 2 (p. Přibyl a pí. Šuplerová) Výsledek hlasování pro p. Vaněčka Luboše: Pro: 13 Zdrželi se: 2 (p. Přibyl a pí. Raabová Marcela) Výsledek hlasování pro pí. Raabovou Alenu: Pro: 6 (p. Přibyl, pí. Šuplerová, p. Šupler, pí. Raabová Marcela, p. Šulista, pí. Vondráčková) Zdrželi se: 9 (p. Baláš, p. Golombek, p. Kučera, p. Socher, p. Stejskal, p. Szypula, p. Valentová, p. Vaněček, p. Vrbata) Usnesení č členy finančního výboru byli zvoleni: p. Kovács 15 hlasů, pí. Matějíčková 14 hlasů, p. Stejskal 13 hlasů, p. Vaněček Luboš 13 hlasů, usnesení bylo schváleno e) Volba členů kontrolního výboru Na členy kontrolního výboru byli navrženi: pí. Říhová, p. Šulista, p. Timko, pí. Valentová. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Členka zastupitelstva pí. Šuplerová navrhla zvolit členem kontrolního výboru p. Aksamita. ZO Horní Stropnice volí členy kontrolního výboru: pí. Říhovou, p. Šulistu, p. Timka, pí. Valentovou, p. Aksamita. Výsledek hlasování pro pí. Říhovou: Pro: 12 (p. Baláš, p. Golombek, p. Kučera, p. Szypula, p. Šupler, pí. Šuplerová, pí. Valentová, p. Vaněček, p. Vrbata) Zdrželi se: 3 (p. Přibyl, pí. Vondráčková, p. Šulista) Výsledek hlasování pro p. Šulistu: Pro: 12 (p. Baláš, p. Golombek, p. Kučera, p. Přibyl, p. Socher, p. Stejskal, p. Szypula, pí. Šuplerová, pí. Valentová, p. Vaněček, pí. Vondráčková, p. Vrbata Zdrželi se: 3 (pí. Raabová, p. Šupler, p. Šulista) Výsledek hlasování pro p. Timka: Pro: 14 Zdržela se: 1 (pí. Šuplerová) Výsledek hlasování pro pí. Valentovou: Pro: 9 (p. Baláš, p. Golombek, p. Kučera, p. Socher, p. Stejskal, p. Szypula, p. Šulista, p. Vaněček, p. Vrbata Zdrželi se: 6 (p. Přibyl, pí. Raabová, p. Šupler, pí. Šuplerová, pí. Vondráčková, pí. Valentová) Výsledek hlasování pro p. Aksamita: Pro: 4 (p. Přibyl, p. Šupler, pí. Raabová, pí. Šuplerová) Proti: 1 (p. Vaněček) Zdrželi se: 10 (p. Baláš, p. Golombek, p. Kučera, p. Socher, p. Stejskal, p. Szypula, p. Šulista, pí. Valentová, pí. Vondráčková, p. Vrbata) Usnesení č. 14 členy kontrolního výboru byli zvoleni: pí. Říhová 12 hlasů, p. Šulista 12 hlasů, p. Timko 14 hlasů, pí. Valentová 9 hlasů, usnesení bylo schváleno. 5) Projednání a schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Horní Stropnice. Pan Kučera sdělil, že návrh Jednacího řádu byl zastupitelům rozeslán poštou a vyzval tedy zastupitele k diskuzi k tomuto bodu. Paní Vondráčková vznesla připomínku k čl. 4 bodu č. 2. Pan Šupler upozornil na čl. 7 bod č. 13, kde chybí za slovy zastupitelstva obce slovo návrh. Pan starosta podal vysvětlení pí. Vondráčkové a v čl. 7 bodu č. 13 bylo doplněno slovo návrh. ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Horní Stropnice. Pro: 15 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 15 bylo schváleno. Příloha č. 4 6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce ( 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a komisím rady obce). Pan Kučera přednesl návrh odměn za výkon funkce neuvolněným zastupitelům. člen zastupitelstva = 540,- Kč člen rady = 1480,-Kč předseda výboru, komise = 1300,- Kč člen výboru, komise = 1060,- Kč předseda komise, není-li zastupitel 1000,- Kč člen výboru nebo komise není-li zastupitel 300,- Kč Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané neuplatnili žádná stanoviska. ZO Horní Stropnice v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva s platností ode dne schválení odměn od : člen zastupitelstva = 540,- Kč člen rady = 1480,- Kč předseda výboru, komise = 1300,- Kč člen výboru, komise = 1060,-Kč předseda výboru, není-li zastupitel 1000,-Kč člen výboru nebo komise, není-li zastupitel 300,-Kč Pro: 14 Zdržel se: 1 (p. Šulista) Usnesení č. 16 bylo přijato. 7) Diskuse V diskusi vystoupil p. Vilibald Rolínek s připomínkou k ochraně životního prostředí a údržbě veřejné zeleně, k nevyhovující místní komunikaci ke kravínu vysoká hlučnost a prašnost. Na komunikaci není prováděna žádná údržba. Upozornil i na bezohlednost řidičů. Je třeba nekompromisně zakročit proti těm, kteří neplní údržbu vlastních pozemků. Pí. Šuplerová - zda bude připraven plán zasedání zastupitelstev. Zodpověděl p. starosta příští ZO bude od 18,00 hodin a na tomto jednání bude předložen plán zasedání na 1. pololetí Pan Šupler vystoupil s dotazem, kdy bude rada připravovat návrh rozpočtu a požádal, že je třeba v přípravě rozpočtu počítat s financemi na kulturu, sport a další aktivity pro mládež jak v obci, tak i v osadách. Dále v diskusi vystoupil p. Luboš Vaněček s dotazem, kdy budou volby do osadních výborů. Zodpověděl p. starosta volby proběhnou v příštím roce. Tímto bodem byl program jednání zastupitelstva vyčerpán. Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18,45 hodin. Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatelka: Kovácsová Jana Ověřovatelé: dne: dne: Starosta:.. dne: OZNÁMENÍ PRO NÁJEMCE OBECNÍCH BYTŮ Oznamujeme nájemcům obecních bytů, že od roku 2015 nebude poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů součástí záloh na služby v nájemném. Nájemci bytů a osoby s nájemci žijící s trvalým pobytem na území obce Horní Stropnice budou uvedený poplatek platit jednorázově v hotovosti na Obecním úřadě v Horní Stropnici. Poplatek je splatný do daného roku. Za správu bytů Danuše Vejsadová OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Oznamujeme občanům, že pokladna obecního úřadu bude v období od do uzavřena. Veškeré hotovostní platby je možné uhradit nejpozději Helena Tomášková OZNÁMENÍ VETERINÁRNÍ ORDINACE ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY Pro zimní období (prosinec 2014 až březen 2015) se přesouvají začátky ordinačních hodin následovně: pondělí 16:00 18:00 středa 16:00 18:00 sobota 09:00 11:30 Dále mi dovolte upozornit na volnou kapacitu pro odstraňování zubního kamene ultrazvukem, jako prevenci parodontózy a pro kastraci kocourů a koček v klidovém zimním období. MVDr. Leo Sochor mob tel. : S přáním příjemného prožití vánočních svátků, především pevného zdraví, štěstí, rodinné pohody a mnoha úspěchů v novém roce 2015, připojuji poděkování za Vaší projevenou důvěru. Michaela Šuplerová

7 12 Stropnický zpravodaj Prosinec 2014 Přijďte prožít pěkný advent do Rychnova Vážení spoluobčané, udělejte si chvilku času v době adventním a přijměte srdečné pozvání do Rychnova u Nových Hradů: 6. prosince (sobota) v hodin přijede na místní sál sv. Mikuláš, který dětem rád předá nadílku 7. prosince (neděle) v hodin přijďte ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromečku na návsi, zazpívat si písně vánoční či předat dopis Ježíškovi (bude připraveno něco na zahřátí) v hodin na místním sále se uskuteční tradiční vánoční besídka, kde Vám zpříjemní adventní chvíle ti nejmenší s básničkou, zpěvem. Zároveň bude účinkovat soubor Sedmikráska z Benešova nad Černou. Zajištěno je i něco na zub. Bc. Josef Šupler Kurzy tance pro dospělé Hledají se zájemci, kteří by rádi navštěvovali Kurzy tance pro dospělé v Horní Stropnici. V případě, že máte o takový kurz zájem, prosíme, nahlašte se v místní knihovně, nebo na telefonu: , případně u: do Kurz by měl být zahájen v měsíci lednu až únoru Sponzoři obce: 1. jihočeská zemědělská a. s. NEMA spol. s. r. o. Olešnice SWIETELSKY stavební s. r. o. ČEZ SKUPINA ČEZ

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Škvořetice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním

Více

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Zápis Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlosyň konaného dne 8.7.2015 od 17:00 hodin v sále místního kulturního domu Přítomni: členové zastupitelstva obce:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Libchyně (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. 1 Obec Skalice Zastupitelstvo obce Skalice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 8. 11. 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010)

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) Program: Úvod určení zapisovatelky 1. Složení slibu členů zastupitelstva 2. Volba ověřovatelů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod.

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Program : 1) Úvod 2) Složení slibu zastupitelstva městyse 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Schválení programu

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 22.12. 2006 v 19:00 hod. v sále KD obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan DOHNAL, Zdeněk ADAM,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 12.2. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 8 členů omluveno: 1 člen Zahájení

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Z á p i s ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Číslo ZO: IV/2015 Přítomno zastupitelů: 14 - nepřítomna a neomluvena: 1 pí. Raabová Přítomno občanů: 18

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.10/2012 ve Vysokém konaného dne

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 11.12.2014 od 18:00 hodin Miroslava

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Josefem Pazderou st. Předsedající konstatoval,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více