Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2007"

Transkript

1 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, službou Sadové nám.152/39, Olomouc Svatý Kopeček,tel , , č.ú /0300 ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2007 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, službou Sadové nám.152/39, Olomouc, Svatý Kopeček,tel , , č.ú /0300 1

2 Domov sv. Norberta dům s pečovatelskou službou Zpráva o činnosti za období: Obsah: I. Poslání II. Cílová skupina III. Základní údaje IV. Změny v souvislosti s přijetím Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách V. Zaměstnanci Domova sv. Norberta VI. Činnost v zařízení v roce 2007 VII. Kulturní a resocializační akce VIII. Ekonomické ukazatele I.Poslání Domov sv. Norberta poskytuje pečovatelskou službu seniorům a handicapovaným osobám v bezbariérovém bytě nebo uživatelům v jejich bytě místní obce, včetně takové míry podpory, která umožní jeho obyvatelům žít důstojným životem až do konce života. II. Cílová skupina Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytovaná služba umožňuje těmto osobám setrvat v domácím prostředí. III. Základní údaje: Domov sv. Norberta je provozován Českomoravskou provincií Kongregace sester premonstrátek od 1. července Sídlo: Sadové nám. 152/39, Olomouc-Svatý Kopeček Kontakt: , , Číslo účtu: /0300 Provoz: V pracovní dny od 6.30 do hod. Sociální služby mimo pracovní dny a běžné hodiny byly poskytovány podle potřeb obyvatel zaměstnanci Domova. Právní forma: Církevní právnická osoba Vedoucí: Pracovní poměr na funkci vedoucí je od uzavřen s Mgr. Hanou Polednovou 2

3 IV. Změny v souvislosti s přijetím Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách V průběhu roku 2006 se do poslední chvíle konzultoval obsah uvedeného zákona. Náš Domov se připravoval stejně, jako ostatní poskytovatelé sociálních služeb prakticky: bylo vyvinuto úsilí zajistit co největšímu počtu obyvatel příspěvek na bezmocnost, aby se tak obyvatelé vyhnuli budoucímu očekávanému pomalému vyřizování příspěvku na péči podle nového zákona. Z osmi obyvatel byl příspěvek poskytnut v jednom případě ve výši převážné bezmocnosti a čtyři obyvatelky získali příspěvek částečné bezmocnosti. Zákon vstoupil v platnost dnem a bylo potřeba přijmout rozhodnutí, jakou sociální službu dá provozovatel zaregistrovat, aby mohl i nadále žádat o státní příspěvek na poskytované sociální služby. Pro náš Domov sv. Norberta přicházely v úvahu dvě možnosti: chráněné bydlení podle 51 nebo pečovatelská služba podle 40 Zákona. Chráněné bydlení by přineslo především určité okleštění samostatného rozhodování příjemců příspěvku a kladlo by vyšší nároky na pracovní dobu a s tím i navýšení personálu Domova. S ohledem na podmíněné zákonem stanovené úkony, a také maximální výši úhrady za ubytování, která by poškodila provozovatele, nebylo možné zaregistrovat Domov sv. Norberta jako chráněné bydlení. Částka za ubytování je stanovena na 160,- Kč/den včetně provozních nákladů s ubytováním souvisejících (úklid,praní ložního prádla,atd.), což nebylo možné akceptovat jednak s ohledem na kapacitu zaměstnanců tak i na dobrou kondici poloviny obyvatel. Dalším oříškem byla veřejně prospěšná činnost sester premonstrátek v poskytování stravování seniorům a potřebným ze Svatého Kopečka a okolí. Tato činnost byla podložena projektem Centrum denních služeb a bylo na ni v pololetí roku 2006 požádáno o příspěvek na platy zaměstnanců pro r Zákon 108/2006 Sb. vylučuje provoz centra denních služeb, které se zabývá pouze poskytováním stravy. Takto zaregistrovaná služba by musela poskytovat další úkony. Projekt získal podporu Magistrátu pro r ve výši ,- Kč. Na základě konzultací se zástupci poskytovatelů a se zástupci odboru sociálních služeb Olomouckého kraje jsme požádaly o registraci Domova sv. Norberta, ze kterého je poskytována pečovatelská služba. Tedy terénní sociální služba v bytech uživatel (u osmi obyvatel pod jednou střechou a zatím jedna rodina na Svatém Kopečku). A došlo k přičlenění poskytování stravy občanům ze Svatého Kopečka a okolí - vydávání stravy pro seniory a potřebné. Rozsah sociální služby pečovatelské služby v Domově sv. Norberta Rozsah a náročnost pečovatelské služby v bytech žadatelů o službu se liší podle individuálních požadavků a potřeb. Od pomoci v domácnosti, přes pomoc s osobní hygienou, denně nebo podle potřeby, zajištění celodenní stravy nebo jen obědů. Do projektu jsou zahrnuti všichni obyvatelé Domova sv. Norberta, průměrný počet odběratelů obědů ze Svatého Kopečka a jedna seniorka, které poskytujeme péči v bytě. Celkem se jedná o 39 uživatelů naší pečovatelské služby. Veškeré změny, to znamená nárůst nebo úbytek uživatel, jako i zástupy za zaměstnance ve službách musíme hlásit na příslušný odbor Olomouckého kraje. Navíc musí být zástup doložen požadovaným vzděláním a platným výpisem z rejstříku trestů. I když převážné většině uživatelů poskytujeme pouze jednou denně stravu, jedná se o důležitý úkon sociální služby: osoba odpovědná za správný průběh této služby přichází denně do přímého kontaktu s uživateli. Navazuje se zájemcem sociální vztah a na jejím projevu záleží, zda zájemce službu přijme a 3

4 setrvá v ní, nebo odejde a požádá o ni jiného poskytovatele. Touto osobou je paní provozní, která jako první informuje zájemce o podmínkách poskytování této služby, přijímá ústní objednávky, storno objednávky, odpovídá za kvalitu a správnou kvantitu stravy, za finanční vyrovnání za obědy, hygienu a vyřízení nebo předání stížností k vyřízení vedení provincie. Proto jsou zákonem i na ni kladeny nároky na příslušné vzdělání, které na jedné straně chrání pracovníka v sociálních službách a na druhé straně uživatele sociálních služeb. Pracovník musí mít vrozené předpoklady a vlastnosti, které vzdělání prohloubí, pojmenuje a naučí pracovníka využívat způsobem vhodným a žádoucím pro spokojenost uživatele služby. Zásadu dostatečné kvalifikace zákon předepisuje i u osob zastupujících pracovníka, který sociální službu běžně provádí. Registrace Pečovatelské služby nám byla předána dne je očekávána každým dnem. S ohledem na termín registrace do nebyl na Olomouckém kraji vypracován Střednědobý plán rozvoje kraje, který schvaluje MPSV. Proto do dnešního dne nebyla vyhlášena pravidla pro dotaci sociálních služeb na rok V. Zaměstnanci Domova sv. Norberta Zaměstnanci Domova sv. Norberta jsou přijímáni na základě výběrového řízení na obsazení stanoveného pracovního místa. Zákon 108/2006 Sb. výslovně omezuje poskytovatele sociálních služeb v oblasti vzdělání, kdy neumožňuje s platností od přijímat do sociálních služeb zaměstnance bez dostatečné kvalifikace. Pracovní smlouvu s novým zaměstnancem uzavírá statutární zástupce Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek. Zřizovatel ustanoví vedoucí Domova a ta odpovídá za provoz a je nadřízená v rozsahu úvazku ostatním zaměstnancům Domova x vedoucí (sociální pracovnice/pečovatelka) 8 hod. 1 1 x sanitárka sociální péče/úklid (0,75+0,25) 8 hod. 1 1 x ekonom+zástup za paní provozní (0, ,125) 2 hod./den 0,25 1 x provozní-pečovatelka (0,25) 2 hod./den 0,25 CELKEM přepočtené pracovní úvazky: 2,5 2 x dohoda o provedení práce do 150 hod. ročně (víkendová výpomoc) výdej stravy. 4

5 Českomoravská provincie KSP, Provinční představená S. Petra Jiřina Nováková Provinční vikářka S.Jitka Stanislava Krňávková Domov sv. Norberta Pečovatelská služba Mgr. Hana Polednová, vedoucí pečovatelské služby (5 h) Domova sv. Norberta VPS-pečovatelská služba komplexní (2,5 h) Domova sv. Norberta VPS- sociální pracovnice (2,5 h) Šárka Mlčochová pečovatelka (2 h/den) Ladislava Virčíková pečovatelka (6 h), úklid (2h) Monika Bazgerová Ekonom+ zástup-pečovatelka(2h/den) VI. Činnost pečovatelské služby Domova sv. Norberta v uvedeném časovém období Pečovatelská služba Domova sv. Norberta na Svatém Kopečku, poskytuje komplex pečovatelských služeb především pod jednou střechou, jehož cílem je podpora soběstačnost jednotlivce, zajistit podmínky a vytvořit optimálního prostředí pro důstojný a aktivní život seniorů při respektování nedotknutelnosti soukromí uživatele. Cílovou skupinou jsou osoby, které ze zdravotních nebo jiných důvodů jsou omezeny ve svých schopnostech zajistit si vlastními silami životní potřeby ve vlastním prostředí a jejich situaci nebylo možné řešit pomocí rodiny ani využitím jiných sociálních služeb. Domov sv. Norberta na Svatém Kopečku zajišťuje od individuální potřeby člověka zejména: ubytování, stravování, pomoc při sebe obsluze, péči o domácnost, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, pomoc při prosazování práv a zájmů, zdravotní a duchoví potřeby člověka. To vše při respektování jedinečnosti a důstojnosti uživatele i jeho soukromí. Domov sv. Norberta má kapacitu 8 uživatel. V březnu odešel na věčnost jeden obyvatel. Vedení provincie umožnilo vdově po zemřelém obývat byt 2+1 do konce měsíce června. Začátkem června došlo k přestěhování jedné obyvatelky do Charitního domova pro řeholnice a po dohodě byla do bytu přestěhována pozůstalá manželka. Oba byty byla před nastěhováním nových obyvatel čistě vymalovány. Do bytu 2+1 byl vybrán seniorský manželský pár fyzicky zachovalých manželů ve věku kolem 74 let. Manželé nemají přiznán příspěvek na péči. 5

6 Domov sv. Norberta spolupracuje s Komisí místní části Svatý Kopeček na rozšíření pečovatelské a ošetřovatelské služby i občanům v jejich domácnostech. V lednu se na nás obrátil obyvatel Svatého Kopečka a požádal o pomoc s péčí o manželku. Péče byla zavedena dle přání obyvatele od února letošního roku. Převážnou část pečovatelských služeb ve prospěch uživatelky zajišťuje její manžel. Provázeli jsme naše obyvatele vážnými zdravotními problémy: jedna obyvatelka se podrobila v květnu ortopedické operaci, dva obyvatelé požádali o zhotovení nových zubů. V závěru roku utrpěl jeden obyvatel malou mozkovou příhodu a s jednou obyvatelkou bylo postupně absolvováno náročné odborné vyšetření. Zdravotní záležitosti velkou měrou ovlivnily volno časovou činnost s obyvateli Domova. Zdravotní problémy jednoho z obyvatel ovlivní náladu všech ostatních, protože jsme příliš malým společenstvím s mimořádným vzájemným zájmem a péčí. Ale i kapacita personálu využitá na provázení nemocných uživatel je takovou činností maximálně využita a nedává prostor k další činnosti. Od začátku roku byla vyvíjena činnost směřující k zajištění deklarovaných sociálních služeb a v požadovaném rozsahu souběžně se zjišťováním způsobu registrace a záležitostí s ní souvisejících. Pracovnice absolvovaly školení ke standardům sociální páce a pečovatelský kurz komunikace s uživateli služeb. Vedoucí Domova sv. Norberta pokračovala v práci členky komise pro seniory při Statutárním městě Olomouc v oblasti komunitního plánování, jejichž schůzky se konají 1x do měsíce. VII. Popis poskytovaných služeb Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby: 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti: 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6. ostatní služby: dohled nad dospělou osobou, ošetřovatelské úkony, celkový úklid domácnosti,odnos prádla do prádelny, vyzvedávání léků z lékárny, zajištění návštěvy lékaře, odvozy sanitkou, návštěvy obyvatel při hospitalizaci, sociální poradenství, vyřizování osobních sociálních záležitostí, zajištění duchovní služby, doprovody k lékaři, VIII. Kulturní a resocializační akce roku Sociálně právní činnost, pečovatelská a ošetřovatelská služba V otázkách omezení soběstačnosti jednotlivých obyvatel byl přiznán příspěvek na péči prvního stupně 3 obyvatelům a druhého stupně jednomu obyvateli. Nově si požádali dvě obyvatelky, z nichž jedna byla úspěšná. S ohledem na zákon o sociálních službách byly vypracovány pro obyvatele Domova sv. Norberta Smlouvy o poskytované péči a navazující individuální plány 6

7 péče. Drobné dolaďování jednotlivých dokumentů probíhalo v průběhu celého pololetí tak, jak se vyvíjel zákon a znalosti získané ze školení. V březnu došlo k úmrtí partnera z manželského páru. Provozovatel poskytl pozůstalé manželce možnost postupné likvidace pozůstalosti do Dle nájemní smlouvy byla vyvinuta činnost na obsazení uvolněného pokoje pro osamělou seniorku, která by se tak stala spolubydlící s pozůstalou manželkou v bytě 2+1. V průběhu uvedené doby se rozhodla jedna obyvatelka našeho Domova o přijetí nabídku Charitního domova pro řeholnice a uvolnila byt 1+kk. Opět dle nájemní smlouvy byl uvolněný byt nabídnut pozůstalé manželce, která jej přijala. Tím zůstal k dispozici pro přijetí seniorského páru byt 2+1. Vedoucí Domova sv. Norberta písemně vyzvala na základě přihlášek seniorské páry a také vyhlásila uvolněný byt na radiu Proglas. Jeden seniorský pár projevil zájem, ale s podmínkou, že byt obsadí až v listopadu Ale ani tento závazek nechtěli manželé vyjádřit závazně. Proto provozovatel rozhodl přijmout seniorský pár, který reagoval jako první na výzvu radia Proglas. Manželé se dostavili k prohlídce a přijali závazek úhrady nájemného od okamžiku závazného vyjádření. Protože se pro ně celá záležitost udála velmi náhle, umožnil provozovatel manželskému páru uzavřít jejich závazky k současnému bytu a souhlasil s fyzickým přistěhováním v průběhu měsíce září Kulturní, sociálně aktivační a společenská činnost Vánoce: Obyvatelé se účastnili pečení cukroví, které jsme pak společně při Vánočním posezení ochutnávali. Leden: Oslava 81-tých narozenin pana Emila Benuše, našeho milého obyvatele se uskutečnila hned 4. ledna Únor: V úterý 13. února jsme oslavili 94. narozeniny našeho obyvatele, pana doktora Františka Vajdy. Březen: Postní dobu jme vyplnily dvěma setkáními při modlitbě Křížové cesty, proložené písněmi o utrpení Ježíše Krista jsme se při zádušní mši svaté rozloučili s naším obyvatelem milým panem Jaroslavem Tlusťákem. Duben: Velikonoční malování: barvili jsme vařená vejce modrá, žlutá, červená a zelená. Ve slupce z cibulí jsme uvařili také pár vajec, která se obarvila dohněda. Před barvením jsme si nasbírali a opláchli drobné zelené rostlinky, které jsme převázali obvazem a upevnili nití. Na 7

8 vejcích vznikly krajkové otisky rostlinek. Výsledek práce udělal všem zúčastněným opravdovou radost jsem se vydali do Městské knihovny do Olomouce, kde jsme si poslechly Aprílové hrádky básně paní Ludmily Nováčkové za doprovodu kytary a zpěvu Mgr. Veroniky Pavlové.í Květen: 25. května jsme se s obyvateli zúčastnili promítání kazety 20. let zjevení Panny Marie v Medžugorii. Někteří z nás toto místo nejednou navštívili a ostatní se seznámili nebo si připomněli příjemné chvíle strávené v Bosně a Hercegovině. Červen: Zahradní slavnost: 29. června se uskutečnilo setkání všech obyvatel,i zaměstnanců a sester při opékání masa a ryb na zahradě. Den se skutečně vydařil, hlavně díky kuchařkám a panu zahradníkovi. Září: babí léto u táboráku a pouštění draků Sportovní hry seniorů: připravovali jsme se, ale akce se neuskutečnila pro náhlou příhodu jedné z obyvatelek, která změnila celý plán dne Výlet na Svatý Hostýn pořádala farnost u sv. Mořice. Přidali jsme se a měli jsme z akce velkou radost. Zúčastnili se dva obyvatelé a jedna obyvatelka. Výlet se skutečně vydařil. Říjen: Dnes, slavíme 80 let života paní Jiřinky, naší veselé, milé a spokojené obyvatelky. 24. října proběhla schůzka s vysvětlením záměru statutárního města Olomouce vybudovat buď Domov se zvláštním režimem nebo Dům s pečovatelskou službou. Obyvatelé se zajímali, jaký je v tom rozdíl a uvažovali, co by naše krásné město mělo spíš udělat. Oba domy by byly potřeba, ale s ohledem na stárnoucí obyvatelstvo by byl nejlepší Domov pro seniory. Účastníci schůzky vyplnili připravené dotazníky, které poslouží kompetentním orgánům při rozhodování. Listopad: Měsíc listopad byl náročný na provázení uživatel pečovatelské služby na různá lékařská vyšetření a zákroky. Na společné akce již nezbýval čas. Ta ké nálada obyvatel byla ovlivněna zdravotním stavem obyvatel. 8

9 Prosinec: Mikulášovo odpoledne se konalo tradičně v jídelně Domova sv. Norberta. Zazpívali jsme si adventní písně, pohovořili o přípravě cvičební místnosti a domluvili termín společného pečení a následně Vánočního posezení. Kdo měl zájem, mohl se zúčastnit duchovní přípravy k prožití letošních vánoc společného pečení se zúčastnila většina obyvatel Domova sv. Norberta. Od sester jme měli navíc ořechové těsto na oříšky a také čokoládovou náplň. Práce se všem líbila a paní vedoucí měla co dělat, aby stihala obsluhovat troubu. Obyvatelé nechtěli končit, dokud nespojí linecké vykrajovány marmeládou. Tak se podařilo vše dokončit během jednoho prodlouženého dopoledne Vánoční posezení jsme obohatili o zpívání vánočních písní a při kávě a ochutnávce cukroví jsme povídali o uplynulém roce. Obyvatelé sdělovali, od kdy kdo bude mimo Domov a jak budou trávit Vánoce. Pracovníci informovali, jak budou sváteční dny zajištěny personálně. Vánoční odpoledne bylo příjemné, zvláště když mezi nás přišly i některé sestry. Také dotazy na tělocvičnu byly zodpovězeny: Tělocvična bude dárkem do roku 2008 a bude dokončena v průběhu měsíce ledna. VII. Ekonomické ukazatele 1. Hmotné zabezpečení Domova sv. Norberta Na období od 1.1. do byla Domovu sv. Norberta poskytnuta státní dotace z MPSV prostřednictvím Krajského úřadu v Olomouci ve výši ,- Kč na pečovatelskou službu a na Centrum denních služeb výdej obědů seniorům a potřebným ze Svatého Kopečka a okolí nám nebylo poskytnuto nic. Požádaly jsme proto o zvýšení dotace od Statutárního města Olomouc, ale ani zde nám nebylo vyhověno. Statutární město nám poskytlo ,- Kč na pečovatelskou službu a ,- Kč na Centrum denních služeb. Na provoz našeho zařízení nebyly vypsány v průběhu roku 2007 žádné vhodné granty na dofinancování chybějící částky na provoz zařízení. Olomoucký kraj se v pololetí roku zajímal o stav financování sociálních projektů a byla možnost požádat o dofinancování. S obavou, že spojené projekty na jedné straně ušetří náklady, ale navýší původní projekt o služby poskytované uživatelům mimo Domov sv. Norberta, jsme požádaly o ,- Kč. Na základě registrace se oba původní projekty spojily, aniž by se změnily činnosti. Proto bylo nutné požádat Statutární město o ponechání obdržených částek na poskytování služeb. Žádost byla podpořena nemusela jsme nic vracet ani na Magistrátu ani na MPSV, kde změnu obě instituce vzaly na vědomí. Velmi kladným způsobem do finančního hospodaření vstoupil olomoucký Úřad práce, který poskytl částečnou dotaci na mzdu pečovatelky. I když se jednalo o necelých ,- Kč, přispěla tato částka ke snížení dofinancování projektu z vlastních zdrojů poskytovatele. Ke snížení vlastních zdrojů došlo také úhradou uživatel za poskytování pečovatelské služby v r ve výši ,- Kč. Tato částka je tvořena poplatky za donášku stravy a dalších služby dle platného ceníku poskytovatele. Důležité je zmínit, že provozovatel Domova sv. Norberta vložil do provozu zařízení podstatnou částku nájemného (vlastních zdrojů provozovatele), kterou obyvatelé za první pololetí r za bydlení uhradily. 9

10 2. Ekonomika Domova sv. Norberta r III. Rozpočet projektu Domov sv. Norberta-dům s pečovatelskou službou r Plán dle žádosti Skutečnost 2007 Celkové náklady na projekt : , Kč ,- Položkový rozpis : (položky, které nepožadujete, proškrtněte) a) mzdové náklady (uveďte počet zaměstnanců): 4 osoby, přepočteno na 2,5 úvazku (navýšení projektu o mzdy a provozní nákl. Centra DS) + 2 osoby na DPP Neinvestiční náklady celkem: , ,- Z toho osobní náklady , ,- Z toho mzdy , ,- pojistné na sociální a zdravotní pojištění : , ,- b) ostatní osobní náklady (uveďte počet zaměstnanců) : , ,- 4xasistent c) provozní náklady celkem (specifikujte): materiálové , ,- kancel.potraviny,drogerie,potraviny nemateriálové-služby energií , ,- elektřina,plyn, spoje, vývoz septiků, cestovné, opravy a údržba jiné odpisy ,- Vlastní podíl organizace na financování projektu : ,- Kč ,- Příspěvek z rozpočtu města : ,- Kč ,- Položkový rozpis : (položky, které nepožadujete, proškrtněte) a) mzdové náklady (uveďte počet zaměstnanců): , ,- 1 ošetřovatelka sociální péče, 0,75 úvazek 1 sanitárka (zajištění stravování) pojistné na zdravotní a soc. zabezpečení : , ,- b) ostatní osobní náklady (uveďte počet osob) : - - c) provozní náklady(specifikujte): , ,- elektřina , spoje ,- - vývoz septiků , ,- plyn 9 700,- - Další zdroje pro naplnění projektu: Poskytovatel : Částka : Účel (příp. položka): Krajský úřad Olomouckého kraje (MPSV) ,- mzdové a provozní náklady ,- Českomoravská provincie KSP ,- mzdové,provozní,odpisy Uživatelé peč.služby ,- SmOl , ,- Úřad práce - dotace na mzdu ,- Zpracovala: H. Polednová Ekonomika: S.M.Nováková 10

Domov sv. Norberta. Domov sv. Norberta dům s pečovatelskou službou. Zpráva o činnosti za období: 1.1. 31.12.2006. I.Poslání

Domov sv. Norberta. Domov sv. Norberta dům s pečovatelskou službou. Zpráva o činnosti za období: 1.1. 31.12.2006. I.Poslání Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, Sadové nám.152/39, 772 00 Olomouc Svatý Kopeček,tel. 585155097, 585385466, cesmor2@volny.cz, www.premonstratky.cz,

Více

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, Sadové nám.152/39, 772 00 Olomouc Svatý Kopeček,tel. 585155097, 585385466, polednova@premonstratky.cz, www.premonstratky.cz,

Více

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, Sadové nám.152/39, 772 00 Olomouc Svatý Kopeček,tel. 585155097, 585385466, cesmor2@volny.cz, www.premonstratky.cz,

Více

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, Sadové nám.152/39, 772 00 Olomouc Svatý Kopeček,tel. 585155097, 585385466, polednova@premonstratky.cz, www.premonstratky.cz,

Více

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Domov sv. Norberta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DOMOV sv. Norberta dům s pečovatelskou službou, nám. Sadové.152/39, 779 00 Olomouc -Svatý Kopeček,tel. 585155097, 585385466, polednova@premonstratky.cz, www.premonstratky.cz,

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva. za rok 2012. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva. za rok 2012. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2012 Pečovatelská služba Organizační složka Město Rokytnice v Orlických horách Schváleno Radou města Rokytnice v O.h. usnesením č.j. 59/2013/V ze dne 27.5.20013 Motto: O své stárnoucí

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Úvodní slovo V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na sociální služby. Díky členství v Asociaci

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985 Organizační řád Název organizace: Právní forma: Sídlo organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Identifikační číslo: 70887985 Obsahuje: listů 12 Příloha:

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc IČO: 75004372 tel.:585 111 334 bank. spojení: KB Olomouc Číslo organizace: 1638 fax:585 311 959 č.ú.: 27-4231600247/0100

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Domácí řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni upravuje základní podmínky soužití obyvatelek domova a je závazný pro všechny obyvatelky,

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více