Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví."

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, ČERVEN 2009 / ČÍSLO 6. Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. DESET LET NAŠEHO ZVONU VÁCLAV Krásné nedělní ráno v řadě deštivých dní uvítalo 20. června roku 1999 návštěvníky klecanského kostela. Přišli na neobvyklou slavnost, neboť po 73 letech se v Klecanech, nejmenším městě okresu Praha východ, světil nový zvon. Historie zvonů v kostelní věži je ve stručnosti tato: Podle farní pamětní knihy bylo za první světové války rekvírováno pět zvonů a v letech 1925 a 1926 pořízeny, včetně umíráčku, tři zvony nové. Ty byly odvezeny za druhé světové války. Zbyl zde jediný památný zvon z r. 1728, jenž však je prasklý. Nyní byl sejmut ze zvonice, vyčištěn a vystaven v kostele. Místo ve zvonici zaujal nový zvon, pojmenovaný Václav na počest svatého Václava, knížete pokoje a také spisovatele, klecanského kaplana Václava Beneše Třebízského. (Farní věstník Echo z Klecan ) Zvon Václav váží 173 kg, spodní průměr je 660 mm a zní jako D2. Letos 20. června v poledne uplyne už deset let od chvíle, kdy začal zvonit. Vyžadovalo to náročnou přípravu, tady je jen letmý výčet prací: výroba zvonu Petr Manoušek, Zbraslav dřevěné žaluzie ve věžních oknech Jaroslav Petřina, Klecany elektrifikace věže, včetně uložení kabelu do země Karel Tintěra, Klecany ozvučení kostela Martin Halík, Vinoř doprava a vyzvednutí zvonu na věž Jindřich Klecker, bratři Pazderníkovi, Lom Klecánky, členové Sboru dobrovolných hasičů, Klecany mramorový stupeň pod zvon z r František Kuře, Klecany držák pro umístění původního zvonu Zdeněk Šebek výzdoba kostela a zvonu květinami Eva Herdicsová, Jarmila Šebková, Lenka Petřinová upomínkové zvonky keramická dílna Ivana a Líby Teršových, Byškovice Klecanský zpravodaj červen

2 upomínkové pohlednice Grafický ateliér Fiala a Šebek, Praha ostatní upomínkové předměty (zvonky z lineckého těsta, perníky s erbem, sádrové otisky z původního zvonu aj.) Zdena a Ivanka Tomášovy, Lenka Peřinová, Pavel Kuneš nápoje pro návštěvníky a oběd pro čestné hosty Miroslav Kulík, restaurace U sv. Václava cukroví a obložené mísy Marie Stodolová, Jiřina Malíková, manželé Kvapilíkovi hudba v kostele líbeznický komorní chrámový sbor vedený varhanicí Lucií Stollovou hudba venku kapela pana Kozelky z Kralup Z OBSAHU: Zvon Václav Z Rady města Pravý Hradec Běh pro Paraple Škola + Zušík Lípy Zvon světil před asi třemi stovkami přítomných biskup Václav Malý z Prahy. Mimo klecanských občanů zde byli také lidé z Líbeznic, Odolena Vody, Kojetic, Hovorčovic, Řeže, Zdib a Prahy. Kromě starosty Zdeňka Malíka a jeho zástupce Zdeňka Šebka zde byli starosta a jeho zástupkyně ze spřátelené Chromče na severní Moravě, zástupci Obce baráčnické z Hoštic, kteří přinesli na slavnost památný prapor svěcený V. B. Třebízským, Baráčníci z Odolena Vody a další hosté. Nutno dodat, že až do soboty 19. června toho roku, díky rozhodnutí starosty a městského zastupitelstva, pracovali zaměstnanci města na uložení odvzdušňovacího kanálu kolem kostela, aby se stavba odvlhčila. Náklady na pořízení, včetně technického vybavení, činily Kč. Sbírky občanů a sponzorské dary vynesly korun. Když jsme se ptali bývalého klecanského faráře Pavla Kuneše, kdo přišel s myšlenkou na obstarání zvonu, řekl, že to bylo velké přání jeho maminky, která také dala první peněžní dárek, tisíc korun. Zdena Lomová 2 Klecanský zpravodaj červen 2009

3 ZRADYMĚSTA 27. dubna - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady bod č. 7 dle platné obecně závazné vyhlášky bude bioodpad odvážen zdarma po telefonické dohodě (tel ), pytle je možno zakoupit v pokladě MěÚ (matrika), popřípadě je možno použít obalů vlastních. 2. Č.j. 601/2009 neschválila půjčku pro p. Patrika Horváta ve výši ,- Kč. 3. Č.j. 624/09 schválila příspěvek ,- Kč pro ZŠ a MŠ Klecany na pořádání třetího ročníku turistického pochodu Po stopách klecanské sovy, který se bude konat 6. června Č.j. 611/09 schválila příspěvek ,- Kč na pořádání dětského dne v Klecanech, který se bude konat 31. května 2009, organizací byly pověřeny p. Stanislava Bažantová a p. Andrea Košťálová. 5. Č.j. 627/09, 628/09, 629/09 vzala na vědomí stanoviska Krajského úřadu k odvolání p. Zdenka Šebka, p. Dušana Šebka ohledně pokácení stromů na pozemku p.č. 361/1, 626/9, 345/1, 626/3, 216/2 a 697, Krajský úřad odvolání ve dvou případech jako nepřípustné zamítá a č.j. 629/09 ruší a řízení zastavuje. 6. Č.j. 644/09 vzala na vědomí vyrozumění o zahájení řízení o povolení vkladu práva vlastnictví do katastru nemovitostí k nemovitostem v k.ú. Klecany. Týká se nemovitostí: p.č. 187/4 a p.č. 721 převod z České republiky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Klecany. 4. května - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. Č.j. 671/09 vzala na vědomí protokol o kontrole č. 21 kontrolního výboru hospodaření města s pohonnými hmotami a pověřila vedením města provádět měsíční kontrolu na jednotlivé stroje. 3. Č.j. 691/09 vzala na vědomí Výkaznictví ZŠ a MŠ Klecany za leden březen 2009 a předá finančnímu výboru. 4. Č.j. 687/09 a č.j. 686/09 vzala na vědomí odborné vyjádřeni Národního památkového ústavu Praha k restaurování památníku Václava Beneše Třebízského a kříže na paměť V. B. Třebízského. Předložený návrh restaurování památníků je z hlediska památkové péče přijatelný. 5. Č.j. 695/09 schválila zabezpečení úseku místní komunikace při pořádání třetího ročníku turistického pochodu Historií Klecan křížem krážem, který se bude konat v sobotu 6. června 2009, zajistí místostarosta. 6. Č.j. 688/09 vzala na vědomí zápis o kontrole výherních hracích přístrojů ve dvou restauracích a dvou hernách, kontrolu provedla p. Sedláčková a p. starosta Kurhajec. 7. Schválila prominutí poplatku za TKO pro občany žijící trvale v zahraničí: Aitken Barbora a Rosemary, Fitzimon Vladimíra a Daniel, Krutská Alena, Maroušek Karel, Novotný Jan, Pönová Kollárová Soňa, Tůmová Zdeňka, Vyroubal Alex a pro občany žijící v domovech důchodců: Rejmonová Anna, Jandovská Marie. 8. Č.j. 366/09 projednala žádost manželů Minářových o odkoupení části pozemku p.č. 306/1 v k.ú. Klecany a předá Zastupitelstvu města. 9. Schválila termín zasedání Zastupitelstva na den 28. května Č.j. 630/09 vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 a předá Zastupitelstvu. 11. Schválila úklid komunikací zametacím vozem za částku ,- bez DPH. Úklid se uskuteční ve středu 6. května Vzala na vědomi informaci od p. Němečka umístění kontejneru na směsný odpad k Astraparku budova Alfa pro 15 nově přihlášených občanů. Doplnění dalších nádob bude probíhat průběžně při přihlášení dalších osob. Klecanský zpravodaj červen

4 13. Schválila částku 5.000,- Kč na zaplacení Symfonického orchestru Prahy 8, který vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech dne 10. května 2009 v hodin. 11. května - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. Č.j. 702/09 vzala na vědomí odstoupení advokátní kanceláře Petra Moravce od záměru Lesopark využití pozemků bývalých kasáren. 3. Č.j. 706/09 projednala nabídku firmy Akté spol.s.r.o. Zlín na regulaci veřejného osvětlení v Klecanech a pověřila vedení města dalším jednáním. 4. Č.j. 723/09 projednala zprávu Archeologického ústavu AV ČR Praha ohledně ochrany archeologické nemovité památky hradiště v Klecanech zde došlo k závažnému narušení archeologické nemovité památky, bude předáno Stavebnímu úřadu Klecany k řešení. 5. Č.j. 707/09 vzala na vědomí vyúčtování výzkumu v roce zámecká zahrada Klecany od Nadi Profantové Archeologický ústav AV ČR Praha Č.j. 736/09 schválila částku ,- Kč na pokračování archeologického výzkumu pro Naďu Profantovou Archeologický ústav AV ČR Praha Č.j. 525/09 zamítla žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 361/57 (objekt bývalé školky Na Vinici) z důvodu dalšího zmenšení uvedené parcely na minimální výměr, výměr pozemku p.č. 361/57 je nyní 479 m2 a zároveň zamítá spolufinancování části oplocení. 8. Č.j. 606/09 zamítla žádost o odkoupení části pozemku p.č. 222/3 (plocha pod úrovní vozovky ul. Průběžná) z důvodu přístupu k propusti pod komunikací č. III/ Č.j. 722/09 zamítla žádost o prominutí zvýšeného poplatku za TKO za rok 2009 manželům Láchovým. 10. Č.j. 712/09 vzala na vědomí návrh rozpočtového opatření č. 2/2009, předá finančnímu výboru a Zastupitelstvu města. 11. Č.j. 716/09 vzala na vědomí zprávu od p. Radka Skřivánka vedení účetnictví a administrativy o zpracování účetních dat a dalších úkonů spojených s vedením účetnictví k a předá finančnímu výboru a Zastupitelstvu města. 12. Č.j. 598/09 schválila pronájem nebytového prostoru p. Kunkové Simoně v objektu č.p. 54, nám. Třebízského. Prostor bude využit na provozovnu pedikúry, kadeřnictví a jiných služeb. 13. Č.j. 721/09 schválila smlouvu o vypořádání věcného břemene na pozemku p.č. 631 s f. Pražská plynárenská Distribuce a.s., Praha Schválila program na zasedání Zastupitelstva města, které se bude konat 28. května května - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. Č.j. 759/09 projednala požadavek na investice pro ZŠ a MŠ na období letních prázdnin 2009 a úhradu nákladů za žáka, která vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), předá finančnímu výboru a Zastupitelstvu města. 3. Schválila změnu termínu Zastupitelstva města na den 4. června 2009, navržený program Zastupitelstva zůstává beze změny. 4. Č.j. 750/09 schválila příspěvek ve výši 500,- Kč pro Fond ohrožených dětí. 5. Č.j. 753/09 projednala nabídku p. Kubiše na prodej objektu Na Rychtě. Cenová nabídka k jednání činí 16 mil. Kč, předá Zastupitelstvu města. 4 Klecanský zpravodaj červen2009

5 PRAVÝ HRADEC INFORMUJE V květnu tohoto roku uplynul jeden a půl roku od založení občanského sdružení Pravý Hradec. Využívám této příležitosti pro malou rekapitulaci. Co se nám povedlo: Od založení sdružení se z původních pěti členek Pravý Hradec rozrostl na současných jedenáct členů. Rukodělné kurzy, kterých Pravý Hradec organizuje několik do měsíce, se už staly pevnou součástí kulturního života Klecan. Kurzy navštěvuje pravidelně celkem asi sedmdesát lidí; paličkujeme, vyrábíme korálky, košíky, draky na Drakiádu a mnoho dalšího. Snažíme se zajišťovat lektory neplacené dobrovolníky převážně z vlastních řad a z řad ochotných klecanských sousedů. Pokud to nejde, platíme externisty. Rodičovský klub: naše pýcha. V loňském roce založil Pravý Hradec klub pro rodiče s dětmi, kam si chodí maminky s dětmi společně hrát, cvičit, muzicírovat a nově se i učit angličtinu. Daří se nám nabídku klubu postupně pořád rozšiřovat. Hodně aktivit si zajišťují maminky samostatně, s dalšími činnostmi nám zdarma pomáhají dobrovolnice. Za přispění grantu Nadace VIA jsme vybavili klub potřebami pro cvičení dětí včetně velkých míčů. Pomáháme Lakomým Barkám a Klenotě, podařilo se nám získat dva granty, ze kterých se nakoupí látky na kostýmy (ušijeme je sami) a zaplatí se externím profesionálním umělcům, kteří s Klenotou nastudují Vivaldiho Glorii (Barky, třeba Lakomé, vystupují v Klecanech zásadně bez nároku na honorář, totéž Klenota). Spolupracujeme s městem při organizaci některých kulturních akcí pekli jsme na jarmarky, chystali Masopust, sázeli stromy Co se nám nepovedlo: Velkou bolestí našeho sdružení je stále totéž: nedaří se nám získat vhodné prostory pro naši činnost. Většina aktivit se stále odehrává v prostorách Městského úřadu, rodičovský klub má na dvě dopoledne v týdnu pronajaty prostory v základní škole. To nás samozřejmě velmi omezuje v rozletu a nemůžeme rozšiřovat naši činnost ani zdaleka tak, jak bychom si představovali. Například klub seniorů i klub cyklokár čeká už jen na vhodné prostory. Zatím se nám nedaří získat podporu a pochopení některých členů Zastupitelstva. Proto jsme např. museli odložit spolupráci s jiným občanským sdružením, které chtělo Klecanským rodičům nabídnout hlídání dětí typu malé mateřské školy. Co plánujeme: Především získat prostory. Snažíme se získat prostory pro činnost Pravého Hradce buď na klecanské faře, nebo v kasárnách, nebo v eventuelně nově budovaném kulturním domě, nebo někde jinde. Doufáme, že se nám podaří něco získat, protože prostory jsou pro další činnost našeho sdružení naprosto zásadní. V nových prostorách Klecanský zpravodaj červen

6 budeme rozšiřovat zejména nabídku rodičovského klubu o aktivity, které se ve dvou dopoledních týdně realizovat nedají (např. plavání kojenců apod.) Od nového školního roku rozšíříme a stabilizujeme naši nabídku kurzů hry na klavír, zpěv a hudební nauku pro dospělé a děti, které nemohou nebo nechtějí navštěvovat ZUŠ (včetně dětí málo talentovaných). Budeme nabízet i kurzy hlasové průpravy, přednesu, práce s textem. Plánujeme kurzy afro a indického tance, kurzy taneční choreografie apod. Od léta začneme pořádat workshopy na téma hudby, tance, filmu, tvůrčího psaní atd. Rádi bychom založili již zmiňovaný klub seniorů, permakulturní zahradu a spolupracovali s Berg Teamem (klub cyklokár). Pravý Hradec je nezisková organizace. Co to znamená? Především toto: Pravý Hradec nesmí vytvářet zisky pro potřebu svých členů. Veškeré finanční prostředky, které svou činností získá (vybírání vstupného, kurzovného, hlídání dětí při angličtině, prodej CD Lakomých Barek apod.) používá výhradně na pokytí nákladů na tuto činnost. Náklady nejsou malé musíme platit pronájem prostor ve škole, lektory rukodělných kurzů, přednášející, materiál na rukodělné kurzy apod. Na všechny naše výdaje by peníze z vlastní činnosti ani zdaleka nestačily. Naštěstí nám pomohli někteří sponzoři a Nadace VIA, která nám pomohla vybavit rodičovský klub pomůckami pro cvičení a hry dětí. Alena Václavíková JAK LIDÉ POMÁHAJÍ LIDEM PŘEDSTAVUJEME VÁM CENTRUM PARAPLE V minulém čísle Zpravodaje se objevila upoutávka na Běh pro Paraple. Ráda bych vám přiblížila organizaci, která tento Běh pořádala - Centrum Paraple. Centrum Paraple je nezisková organizace a pomáhá těm, kdo se po úrazu nebo nemoci páteře ocitli na vozíku. Každý týden v České republice přibudou čtyři vozíčkáři po úrazu míchy. Toto číslo představuje přes 200 lidí za rok, kteří si zlomili páteř následkem autonehody, skoku do vody, pádu apod. Dalších lidí ročně ochrne následkem nemoci páteře a míchy. Taková událost úplně převrátí život a vozíčkář musí začínat znovu. Po propuštění z rehabilitačního ústavu čeká nové vozíčkáře, ale i jejich blízké, obrovský úkol zvládnout život na vozíku se vším, co obnáší. A právě v tom jim pomáhá Centrum Paraple. Vozíčkáři sem jezdí na dvoutýdenní rehabilitační pobyty, učí se sebeobsluze, 6 Klecanský zpravodaj červen 2009

7 rozvíjet zbylé pohybové schopnosti, dostane se jim pomoci psychologa. Sociální pracovnice jim tu poradí, kam se obrátit, když potřebují vozík, auto, upravit řízení, bezbariérovou úpravu bytu Dostane se jim pomoci, rady a podpory prakticky ve všem, co se nového života týká. Centrum Paraple pomáhá i rodině vozíčkáře zvládnout život s ochrnutým členem rodiny. Velký důraz se zde klade na sport. Vozíčkáři dostanou příležitost naučit se celé řadě sportů. Paraple pořádá cyklistické a vodácké kurzy, kurzy potápění, lyžování a dokonce vodního lyžování. Vozíčkáři v Parapleti cvičí, plavou, jezdí na koni, hrají stolní tenis, bocciu, střílejí z luku, skáčou s padákem Když nesportují, chodí s dobrovolníky asistenty za kulturou. Učí se zde získat novou kvalifikaci při práci s počítačem, relaxují při arteterapii, zkouší a vybírají si nejvhodnější typ vozíku, kola či lyže pro vozíčkáře. Za rehabilitací a sportem jezdí do Centra Paraple i vozíčkáři, kteří jsou delší dobu po úrazu. Proto Centru Paraple žádní klienti neubývají, zato stále přibývají noví. Důsledkem toho je, že objekt Centra v Praze Malešicích doslova praská ve švech. Nejen, že zaměstnanci si sedí na hlavách, rehabilitační a sportovní pomůcky skladují v koupelnách a po kancelářích, ale především jsou nuceni omezovat příjem klientů. Omezují či pozastavují se projekty, které jsou tolik prospěšné pro vozíčkáře například Máma na vozíku. Tuto situaci začalo Centrum Paraple radikálně řešit letos v dubnu. Byla zahájena plánovaná přístavba objektu, a to i přesto, že ještě nejsou pohromadě všechny peníze na její financování. Přístavba problémy vyřeší, ale jen tehdy, podaří-li se na ni získat ještě chybějících 11 milionů korun. Pokud někoho tento článek osloví a dostane chuť pomoci dobré věci, má několik možností: může poslat DMS (ve tvaru DMS PARAPLE na číslo 87777), může poslat peníze na Konto Paraple (číslo účtu /0100), nebo se může zapojit do některého z projektů, které pomáhají Parapleti získat finanční prostředky na stavbu. V současné době běží projekt Vyslanci Centra Paraple. Vyslancem se může stát kdokoli, kdo bude soutěžit, zápasit, závodit nebo se účastní turnaje v jakémkoli sportu. Může se domluvit s přáteli, kolegy, spolužáky či příbuznými a vybrat mezi nimi finanční částku, kterou odešle na Konto Paraple. Jako Vyslanec absolvuje svůj závod, dostane Certifikát vyslance s poděkováním pana Zdeňka Svěráka (vlastnoručně podepsaným) a jeho jméno bude přidáno do seznamu Vyslanců Centra Paraple. Vyslanci se mohou stát i celé kolektivy, školy, pracoviště apod. Více informací o tomto projektu získáte na mailové adrese Nejaktuálnější informace ze života města Klecany na Informační web portál města přinášející 2-3x týdně aktuální informace z kultury, práce MěÚ, reportáže z akcí, fotogaleir, ale i přehled činnosti ZŠ a MŠ, Sokola, Skautu... Klecanský zpravodaj červen

8 Co se šustlo v naší škole... Konec dubna a první polovina května byly krásné jarní měsíce, které většina tříd využila k výpravě na školní výlet. Vícedenní výlet podnikly dohromady obě druhé a šestá třída koncem dubna a devátá třída v druhé polovině května. Výlet druháků a šesťáků měl cíl daleký až ve Žďárském potoku v nádherné přírodě severomoravských Jeseníků. Na místo tam a zase zpět do Klecan nás bezpečně odvezl pan řidič Čejka, který s námi také po celou dobu 4 dnů pobýval v chatě Relaxa a užíval zde výborného horského vzduchu. Děti měly možnost vyzkoušet svou odvahu a síly v několika tzv. adrenalinových aktivitách jako byly skákání na trampolíně, lezení horolezecké stěny, střílení z luku a foukačky, zdolávání překážek na vysokých lanech nebo dobývání území v paintballovém boji. Zahráli si také mnoho her a soutěží podporujících kolektiv, důvěru a spolupráci. Tyto aktivity zajišťuje agentura STAN, se kterou některé třídy naší školy absolvovaly program již v minulosti. Děkujeme moc za pomoc naší palubní letušce Lukáši Vojtěchovskému, který doplňoval náš pedagogický tým třídních učitelek ve složení Zuzana Kulštrunková, Aneta Sabina Šugarová a Alena Dočkalová. Veliké díky posíláme také do Jeseníků instruktorkám Hance a Cwak, které si s dětmi výborně rozuměly a po celou dobu pobytu se jim velmi dobře věnovaly. Už teď se těšíme na další společné setkání. Další třídy se se svými kantory vydaly alespoň na jednodenní a půldenní výlety za kulturou jako například 7. A na Pražsky hrad za poznáváním architektonických slohů od románského po renesanci. Čvrťáci, páťáci a dyslektická třída společně navštívili Březno a Třebíz. Prvňáčci se přidali jako diváci k představení v mateřské škole a druháci s třeťáky cestovali za divadlem do pražské Jiskry na představení Pohádkové nepohádky od Josefa Čapka. V první polovině května se konaly také akce přímo na půdě naší školy. Dne 7. května probíhal na plácku pro celý první stupeň ekologický program Tonda Obal na cestách zaměřený především na správné třídění odpadků. Deváťákům v tento den nastaly krušnější chvíle, neboť absolvovali jednu z částí ze své tzv. malé maturity a před komisí obhajovali svou práci na vybrané téma v powerpointové prezentaci. Třídy 1. A a 1. B si užily od 11. do 15. května Lentilkový týden a soutěžily, která z nich bude mít jeden den více dětí oděných do zelené, další do bílé, červené nebo růžové barvy. Za odměnu se vypravily 19. května na školní výlet na soukromý statek v obci Hořátev, kde žijí domácí hospodářská zvířata. Poslední týden v květnu se těší na svůj několikadenní výlet také sedmá a osmá třída se svými třídními učitelkami, ale o tom zase až v příštím čísle. Mgr. Alena Dočkalová 8 Klecanský zpravodaj červen 2009

9 Zápis a červnové akce do základní umělecké školy v Klecanech. Zápis a talentové zkoušky na školní rok 2009/2010 proběhnou od pondělí 1. června 2009 do pátku 5. června 2009 vždy od 16,00 hodin v ZUŠ Klecany (druhý termín bude od 15. června 2009 do 19. června 2009). Zápisy do pobočky v Odoleně Vodě proběhnou od 1. června do 5. června 2009 v ZŠ Odolena Voda od 16,00 18,00 hodin (vchod ze hřiště). S veškerými dotazy kvůli zápisům v Odoleně Vodě se obracejte na zástupkyni a vedoucí pobočky I. Kratochvílovou ( ). Přijímáme žáky od 6 let (předškolní věk). Do ZUŠ se mohou hlásit žáci nejrůznějšího věkového rozpětí. Do výtvarného oboru přijímáme i dospělé studenty (pouze v Klecanech). Talentové zkoušky vykonávají uchazeči o hudební obory. VYUČOVANÉ OBORY: Hudební obor (hry na klavír, klávesy, flétnu, trubku, klarinet, saxofon, housle, klasickou a elektrickou kytaru a zpěv) Výtvarný obor (specializace na kresbu a malbu, specializace na keramiku, specializace na prostorovou tvorbu z netradičních materiálů) Taneční obor (základy lidového a klasického tance pouze v Klecanech) Dramatický obor (pouze v Klecanech) Výuka pro děti předškolního věku (tzv.mix - spojení výuky výtvarného, dramatického, tanečního a hudebního oboru. Pouze pro předškoláky v hlavním sídle ZUŠ v Klecanech) TALENTOVÁ ZKOUŠKA Talentová zkouška pro hudební obory: žák zazpívá píseň podle vlastního výběru, zopakuje po zkoušejícím krátká rytmická cvičení (tleskání), zazpívá tóny zahrané na klavír, poznává tóny vyšší, nižší, rozeznává počet současně zahraných tónů a podobně. PŘIJETÍ ŽÁKA Pokud bude přihlášeno více žáků, než škola může přijmout, budou někteří žáci zařazeni mezi náhradníky a ihned po odhlášení některého z žáků, budou zařazeni na jeho místo. Škola má omezenou kapacitu, která je dána zřizovací listinou a nesmí být překročena, proto se může stát, že někteří žáci do studia přijati nebudou, proto v hudebním oboru budeme při talentových zkouškách náročnější při výběru žáků na jednotlivé nástroje. Využijte také termín zápisů v červnu, v září je většina míst zvláště v individuálních výukách obsazena. Pokud žák (nejen nově přijatý) nenastoupí bez omluvy v prvním týdnu nového Klecanský zpravodaj červen

10 10 Klecanský zpravodaj červen 2009

11 školního roku, bude na jeho místo přijat nový žák. Jestliže nestihnete zápisové termíny, domluvte se telefonicky s ředitelkou školy na náhradním termínu talentové zkoušky. DALŠÍ INFORMACE Upozorňujeme rodiče, že žáci se mohou hlásit nejen na flétnu, ale také na jiné dechové nástroje klarinet, saxofon, trubka, lesní roh. Škola zapůjčuje nástroje žákům zdarma. Pokud se žák rozhodne pro hru na zobcovou flétnu, musí splňovat učební osnovy předepsané pro tento nástroj. Škola nefunguje ve formě kroužků (motivací k přihlášení nestačí to, aby dítě lépe dýchalo), ale musí mít pro studium určité schopnosti a nadání. Přípravné ročníky: do přípravných ročníků přijímáme žáky od 6 let (předškolní věk). V hudebním oboru se přípravný ročník vyučuje ve skupinkách po dvou nebo po čtyřech žácích (mimo hru na klavír). Žáci přípravných ročníků nemusí navštěvovat hudební nauku. Ve skupině po deseti žácích je organizován přípravný sborový zpěv. Ve výtvarném oboru je ve skupině maximálně 15 žáků, v tanečním a dramatickém 12 žáků. Pro žáky mateřské školy předškoláky je otevřen tzv. MIX (všechny obory se prolínají). Školné úplata za vzdělání: se platí pololetně. Touto platbou nejsou dotovány mzdové prostředky učitelů, ale školné je určeno výhradně na provozní náklady školy. Mzdové prostředky dostává škola ze státního rozpočtu. Žákům zapůjčuje škola hudební nástroje zdarma. Veškeré pomůcky na výtvarný obor zajišťuje škola. Další informace Vám podá ředitelka D. Snížková ( ) nebo zástupkyně pro hudební obory a pobočku v Odoleně Vodě I. Kratochvílová ( ), tel ZUŠ , web: zus.klecany.cz POZVÁNKA NA ČERVNOVÉ AKCE 8. června 2009 Absolventský koncert (Kateřina Nejedlá- flétna, Ondřej Lahoda - klavír, Petr Mervart klavír), od 17,00 hodin v sále ZUŠ Klecany 9. června 2009 Závěrečné představení dramatického oboru, od 17,00 hodin v malém sále ZUŠ 10. června 2009 Závěrečný koncert žáků v Odoleně Vodě, od 18,00 hodin v sále Aero Odolena Voda 11. června 2009 Závěrečné vystoupení tanečního oboru, od 17,00 hodin, sál ZUŠ Klecany 12. června 2009 Absolventský koncert (Zuzana Adamová a Tereza Gerhátová hra na flétnu), od 17,00 hodin v sále ZUŠ Klecany 17. června 2009 Závěrečný koncert žáků v Klecanech, od 18,00 hodin, sál ZUŠ Klecany 22. června 2009 Koncert v Muzeu hudby v Praze, od 18,00 hodin Muzeum hudby v Praze 24. června 2009 Třídní koncert žáků p.uč. Ireny Kratochvílové, od 17,00 hodin v ZŠ Odolena Voda 25. června 2009 Vernisáž výstavy výtvarného oboru, od 17,00 hodin, chodba ZUŠ Klecany Bc. Dana Snížková ředitelka ZUŠ Klecanský zpravodaj červen

12 Zájezd do Třebíze u Slaného... V sobotu 20. června pořádá naše kulturní komise zájezd do Třebíze, která je rodištěm spisovatele-klecanského kaplana Václava Beneše Třebízského. Část obce kolem návsi s kostelíkem sv. Martina je upravena jako skanzen: např. v Cífkově statku najdeme sbírku hospodářského nářadí a strojů. Jsou zde také domečky řemeslníků ( prostorově velmi skromné). Nejlépe upravený je domek s dílnou místního krejčího. Tam se narodil V. B. Třebízský. Kdo bude chtít, může se v Třebízi zúčastnit mše. Navštívíme Kvílici, kam chodily třebízské děti i malý Beneš do obecné školy. Cestou se podíváme také na některé typické slánské zvonice se starobylými zvony. V Třebízi jsme již několikrát byli a letos vzpomíná město Klecany 125. výročí narození a 160. výročí úmrtí spisovatele-autora povídek a románů z české historie, který žil na naší faře posledních osm let života. Odjezd z náměstí V. B. Třebízského v 9 hodin, návrat kolem 18 hodin. Doprava autobusem zdarma. Přihlášky u paní Jany Klausové na MěÚ, telefon KOMISE PRO DOTACE A FONDY Dne zasedala na MěÚ Komise pro dotace a fondy EU a strategický plán. Jednání se kromě členů komise zúčastnili i zástupci ZŠ a TJ Sokol Klecany. Na programu schůzky bylo zhodnocení stavu již podaných žádostí na čerpání finančních prostředků z dotačních programů. Jedná se např. o projekty na vybudování multifunkčního sportoviště a vybudování informačního centra v ZŠ, revitalizace náměstí a přilehlých parkových ploch, obnova historických památek (podrobnější informace viz Zpravodaj 05/2009), oprava komunikací. Komise dále jednala o projektu na doplnění dětského hřiště na Sídlišti, včetně výsadby zeleně a řešení parkování. Na tento záměr by měly být použity prostředky získané od letiště Ruzyně. Dalším bodem programu byly návrhy dalších projektů na jejichž zrealizování by bylo možné čerpat finanční prostředky z různých dotačních programů. Návrhy se týkaly např. zateplení školy a školky (již v jednání), vybudování nové čistírny odpadních vod, oprava komunikací, dobudování Domu s pečovatelskou službou v Dolních kasárnách, zřízení sběrného dvora, vybudování víceúčelového sportoviště a dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště. Členové komise se budou zabývat výběrem realizovatelných projektů ve smyslu dosažitelnosti finančních prostředků a event. schopnosti dofinancování jednotlivých investičních akcí. Následně proběhne příprava a kompletace všech potřebných dokladů nutných k podání jednotlivých žádostí o dotace. V současné době je také ve fázi návrhu (studie) i architektonické řešení nábřeží v Klecánkách, resp. objekt přívozu a jeho bezprostřední okolí. -dh- 12 Klecanský zpravodaj červen 2009

13 Provoz hřiště v Klecánkách Informace pro veřejnost k antukovému hřišti v Klecánkách: v případě zájmu o využití hřiště je možné zapůjčit si veškeré příslušenství a dodržet stanovená pravidla. Síť včetně úchytek na sloupy, míč, lajnovačka,vápno, koště, zametací síť a hadice na kropení včetně vodoměru je uloženo na přívoze, na požádání vám věci vydá obsluha přívozu. Po skončení hry je povinnost opět věci v pořádku odevzdat. Před začátkem hry (volejbal a nohejbal) se hřiště musí nakropit a poté zamést, nalajnovat a při hře dle potřeby kropit,aby bylo hřiště pevné a nedocházelo k poškozování povrchu. Po skončení hry opět hřiště zamést sítí popřípadě koštětem a zakropit. Úklid okolí je samozřejmostí. Je zakázáno na hřiště pouštět psy a vjíždět na kole. Po dešti se nesmí hřiště používat z důvodu měkkosti povrchu. -dh- SVATOJÁNSKÁ NOC Brána mezi světy se otevírá, země vydává své poklady, byliny mají kouzelnou moc. Noc z 23. na 24. června je podle lidových tradic sahajících až do starověku plná kouzel a magie. Keltské a germánské národy oslavovaly příchod léta letní slunovrat nejrůznějšími rituály, z nichž se některé zachovaly zejména na venkově dodnes, např. skákání přes oheň nebo házení věnců do vody. Tyto tradiční oslavy převzali i Slované. V době šíření křesťanství v našich zemích se změnil původně pohanský zvyk slavení letního slunovratu na oslavy zasvěcené Janu Křiteli. O této noci se scházejí čarodějnice, otevírají se zlaté poklady, rozkvétá zlaté kapradí. Bájná mandragora umí přičarovat lásku milované osoby. Pokud chce dívka vědět, který mládec je její vyvolený, musí navečer Svatojánské noci bez toho, aniž by promluvila nebo se ohlédla, natrhat devatero kvítí (devětsil, komonice lékařská, májovník, mařinka vonná, devaterník penízkový, routa, třezalka toužebník a hvozdík, také kopretina, sedmikráska a květ heřmánku jsou zasvěceny lásce) a dát si je pod hlavu pod polštář. Vyvolený mládenec se pak zjeví v jejím snu. Čarodějnické knihy popisují návody na vyvolávání duchů právě o Svatojánské noci, kdy je brána mezi světy otevřená. Ožívají tajemné síly a země vydává své poklady. Rozestupují se skály a otevírá se země. Kdo chce najít takové místo musí nalézt kvetoucí kapradí. Pokud někdo poklad najde, smí si vzít jen tolik, kolik unese, jinak by jeho duše propadla peklu za jeho nenasytnost. Před půlnocí můžete spatřit v zrcadle svoji budoucnost. Zrcadla jsou totiž o Svatojánské noci tajuplná a mocná. Klecanský zpravodaj červen

14 Tato magická noc inspirovala W. Shakespeara k napsání jednoho z nejslavnějších příběhů mileneckých dvojic Sen noci svatojánské. Podle sv. Jana Křtitele byly pojmenovány plody rohovníku obecného, u nás známé jako svatojánský chlebíček. Podle legendy se totiž semeny z plodů tohoto stromu živil svatý Jan čtyřicet dní. No a nesmím zapomenout na světlušky nebo-li svatojánské broučky, kteří získali přezdívku proto, že se většinou objevují v období kolem svátku svatého Jana. Přeji Vám krásnou Svatojánskou noc a prosluněné léto!!! v 6:45 hod SEČ vstoupí slunce do znamení Raka, užijeme si nejdelší den v roce - letní slunovrat. Začíná astronomické léto. -dh- PŘÍRODA KOLEM NÁS - O VČELÁCH A LÍPÁCH Máte rádi kontrasty? Černá bílá, světlo tma, teplo zima, cukr ocet, radost smutek, pohyb klid. A právě pohyb a klid jsou průvodním znakem červnového dění v korunách lip, které jsou mezi dřevinami našeho města zastoupeny opravdu významně. Lípa (Tilia) náš národní strom. Slovem náš však v tomto případě nemáme na mysli náš český, ale jak uvádí odborná literatura, náš slovanský. První slovanské kmeny uctívaly mnoho stromů, ale pravděpodobně z důvodu dlouhověkosti a mohutnosti se na čelní místo dostávají dub a lípa. Oba jsou po staletí uctívány a symbolicky vyjadřují, dub mužský a lípa ženský prvek. Jak plynul čas, začal mít dub, snad vzhledem ke své tvrdosti a rozpínavosti, větší význam v mytologii germánské. Až roku 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze, který se konal od 2. do 12 června, staví delegáti sjezdu jako protiváhu germánskému dubu slovanskou lípu. Od tohoto data je lípa považována za skutečný symbol slovanských národů. Rod Tilia nám sice nenabízí velké množství druhů jako je tomu např. u dubů nebo jedlí. U nás se můžeme běžně setkat ponejvíce se dvěma druhy, a to lípou srdčitou (T. cordata) a lípou velkolistou (T. platyphyllos). Liší se od sebe především velikostí listů a počtem květů v chomáčcích. Přirozeným křížením obou uvedených lip vznikla lípa obecná (T.x vulgaris), někdy rovněž nazývaná jako lípa evropská (T. x europaea). V encyklopedii stromů nalezneme ještě pár, u nás nepůvodních, druhů lip, z nichž za zmínku stojí lípa plstnatá (T. tomentosa), jejíž listy jsou na rubu stříbřitě plstnaté, čímž vytvářejí bělostný efekt. Nektar jejích květů je však údajně pro včely jedovatý. A díky včelám se dostáváme k protikladu klidu, vyrovnanosti a majestátnosti, který nám staleté lípy poskytují. Včely v jejich korunách svou aktivitou vytvářejí 14 Klecanský zpravodaj červen 2009

15 neustálý pohyb a hemžení, že z toho méně odolného jedince mohou rozbolet ruce i nohy, už jen pouhým pozorováním té nezměrné včelí pracovitosti. Včela medonosná (Apis mellifera) je sociálně žijící blanokřídlí hmyz. Žije ponejvíce ve velkých společenstvech v úlech. K zachování potomstva je předurčena matka královna, která ročně naklade okolo vajíček. Vzhledem k tomu, že nemá vyvinuty sběrné orgány, musí být krmena ostatními včelami. Královna žije 3-5 roků. Trubec je včelí samec, který není vybaven žihadlem a jeho jedinou úlohou je oplození matky. Z toho, co již víme, je zřejmé, že v korunách lip i na jiných květech a rostlinách vidíme jen včely dělnice. Než však nastane ten slavný den, kdy včela vylétne z úlu, musí projít vždy několikadenní pracovní fází vývoje. V prvních 3 dnech života je včela čističkou. Od 4. dne se stává krmičkou. Od 7. dne v roli kojičky krmí nejmladší plod a matku včelí kašičkou. Počínaje 13. dnem života začíná stavět plásty a stává se tím stavitelkou. 18. den povýší do funkce strážkyně úlu. Teprve 21. den opouští úl, aby se do něj opět vracela se zásobami vody, pylu, nektaru a medovice. V době intenzivní činnosti žije včela 4 6 týdnů. Pokud ovšem není okolnostmi donucena použít svou bodnou zbraň. Žihadlo včely je na vnitřním konci napojeno na jedový váček a na vnějším konci je opatřeno zpětnými háčky, které zabraňují snadnému vytažení žihadla z rány. Při bodnutí je celý žihadlový aparát vytržen a včela hyne. Bylo by však neslušné v tomto nadcházejícím krásném letním čase končit smutným a strohým konstatováním o úhynu včely. Proto si závěrem připomeňme některé Murphyho zákony o včelách (včelaři prominou, i když právě oni nejlépe vědí o čem jsou následující řádky): Včelstvo, kterému se v nejvhodnějších podmínkách věnuje všestranná péče, udělá to, co se jemu bude hodit nejlépe. Uteplováni včelstev pro přezimování v našich oblastech je vysoce prospěšné proto, aby se včelař zahřál. Roj kteréhokoli jiného včelaře se vždy usadí na nižší větvi. Když se nakonec naučíte včelám rozumět, vaše včely se změní. Vždy se najdou aspoň dva odborníci, kteří vám poskytnou zcela protichůdné rady, týkající se jakéhokoli problému práce se včelstvy. Nejvyšší ceny medu se platí právě před nebo potom, kdy jste dodal na trh všechen přebývající med. Včelstva se zkušeným včelařům dodávají mírnější než včelařům začátečníkům. JH Klecanský zpravodaj červen

16 ZE SPORTU vloni druhý, letos první V sobotu nás předseda fotbalového klubu J. Novák potěšil se zprávou, Cit. : přepište dějiny, Sokol Klecany postoupil do 1.B třídy. Díky moc Vám všem". Stalo se to, o čem všichni fanoušci klecanského fotbalu, ale hlavně samotní hráči snili. Po téměř čtyřiceti letech bude hrát klecanské A mužstvo v krajské soutěži. Klub čeká nelehký úkol vytvořit potřebné zázemí pro fotbalisty a rozhodčí, které je nutností v případě postupu do vyšší soutěže, i přesto sdílíme společnou radostz historického úspěchu. Takže hoši naši hrrrrrrrrrrr na ně, přejeme hodně vítězných gólů v nastávající sezóně. VOLEJBAL V KLECÁNKÁCH V neděli ožilo hřiště v Klecánkách volejbalem. Od rána soupeřilo mezi sebou šest mužstev. Volejbalový turnaj proběhl za podpory MěÚ Klecany a hlavními organizátory byly Klecanské plácačky. Na hřišti vládla přátelská sportovní atmosféra a díky krásnému slunečnému počasí měli všichni dobrou náladu. Volejbalisty občas potrápily poryvy větru a hlavně neposlušné míče, které přistály několikrát v přilehlém potoce a nebo přímo ve Vltavě. Došlo i na koupání, to když se jeden z míčů vydal doprostřed řeky a šinul si to do Mělníka. V turnaji obsadilo první místo družstvo z Řeže, na druhém místě skončilo družstvo z Prahy na třetím volejbalisté z Úholiček. Děkujeme sponzorům, kterými byly firmy : BONDEX, FINESA BARVY a HENKEL a p. Vokáčové, která od brzkého dopoledne poskytla účastníkům turnaje útočiště a zajišťovala přísun potřebných tekutin a stravy. Samozřejmě patří díky i všem zúčastněným sportovcům a nezbývá než si přát, aby se podařilo turnaj opět uspořádat třeba dříve než za rok. POSLEDNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ SEZÓNY Dne v 17:00 hod odehraje A mužstvo ve Velkých Popovicích poslední utkání sezóny. Na tento zápas se připravuje hromadný zájezd, sledujte proto aktuální informace na webu sokol.klecany.cz nebo přímo v hlavní informační kanceláři Sportklubu. -dh- PODĚKOVÁNÍ Děkuji panu starostovi a zastupitelstvu města za blahopřání k mým 86. narozeninám. Ela Kraisingerová 16 Klecanský zpravodaj červen 2009

17 S medvídkem si hrát, s medvídkem jít spát... Výstava medvídků plyšových i jiných a v Malém máslovickém muzeu másla od 4.7. do Máte doma medvídka? Půjčete ho na výstavu, prosím! Po ukončení výstavy v pořádku vrátíme. Můžete o něm i něco napsat, jestli má jméno, při jaké příležitosti se k vám dostal, nějaký zážitek s medvídkem apod. Bližší informace na tel: nebo Ozvěte se nám, prosím, co nejdříve! Děkujeme! Za muzeum V. Sýkorová. SOUSEDÉ SE DOBŘE BAVÍ V DOLNÍM POVLTAVÍ V sobotu se uskutečnil ve Vodochodech další ročník kulturně sportovní akce Sousedé se dobře baví v Dolním Povltaví. Klecany reprezentovalo mužstvo minikopané a v nohejbale nastoupila dvě družstva. Jedno z Klecan a druhé nasadili Klecánky. Družstvo ve složení Lukáš Tintěra, Jan Filinger a David Kolmer se umístilo v nohejbalovém turnaji na třetím místě a chlapi přijeli domů ověšeni bronzovými medailemi a pohárem. Poděkování za reprezentaci Klecan patří samozřejmě i těm, kteří se umístili na nemedailových pozicích. V ostatních disciplínách bohužel Klecany neměli žádné zastoupení. -dh- Naši červnoví jubilanti: Rathuská Zuzana (73), Břendová Věra (72), Pavlík Alois (73), Dvořák Antonín (82), Španingerová Emilie (75), Horáková Eva (73), Sitta Miroslav (70), Bajerová Marie (83), Šebesta Pavel (74), Povondra Bedřich (80), Grégrová Marie (70), Drastil Miroslav (80) Klecanský zpravodaj červen

18 Vzpomínka na Václava Beneše Třebízského Dne 20. června uplyne 125 let od úmrtí Václava Beneše Třebízského. Jako vzpomínku na tohoto spisovatele, který značnou část svého krátkého života zasvětil Klecanům, uvádíme ukázku z povídky SEDLÁK KRÁKORA napsané r (z knihy Z těžkých dob ) Sedlák Krákora bude přece zítra kázat! Tato zpráva se rozletěla jednou v sobotu večer ve vsích na pravém břehu Vltavy: v Husinci, v Klecánkách, ve Větrušicích, v Řeži, v Klecanech, jako palička, když si ji podávají od statku k statku, od chaty k chatě. Bývalo tak vždycky, kdykoliv šla řeč, že sedlák Krákora bude kázat. Tehdáž začínaly být nepokojné časy. Sám Pánbůh ví, kdo naházel zase doutnáky do popela už dávno vystydlého. Lidem opět nechtělo do hlavy, jak to je, že nejdříve cizí huba a potom teprve vlastní, zvláštně tam, kde stopy vojny, moru a protivenství nevyhladily paměť ne lepší, volnější časy. Sedlák Krákora byl vyhlášený kazatel široko daleko. Pod bílou lebkou měl celou bibli; postily či tištěných kázání nepotřeboval. Kazatelského umění také neslyšel, úsudky si tvořil sám; ale byly pádné, byl, jak říkáme, jako hrom: ozdob nepřijímaly, někdy pálily jako žhavé železo, někdy zase byly studené jako led, až mrazily. Byly skorem nešetrné, ale zato pravdivé. Lidé z jeho kázání chodívali mlčky, s hlavami svěšenými, neříkali ten to zná ; ale cítili jeho slova hluboko, a to jim vázalo jazyky. Ale druhý den bývaly vždycky ve dvorech plné šatlavy, protože lidé na robotu schválně zaspávali a schválně nešli, až pro ně přišli mušketýři. Sedlák Krákora kázával nad řekou na vysoké skále. Těm balvanům před Větrušicemi do dneška říká lid kazatelna. Páni nechávali Krákoru rok od roku v pokoji. Ještě leckdy ho také šli poslechnout, a když je tak říz, usmáli se tomu. Ale letos se naň dívali nějak zostra. Na kázání jeho nechodili, a kdo z posluchačů zmeškal v pondělí robotu, bylo sním zle. Už mu to dvakrát zapověděli, třikrát seděl po čtyři téhodny ve sklepě; ale Krákora byl tvrdý, tvrdší než jeho kazatelna, a v neděli, bylo-li hezky, nekázat bylo mu jako mít zdravé plíce a nedýchat. Když mu řekli, pro to že jsou kněží a v kostelích opravdové kazatelny, usmál se trpce; ale co mu v té chvíli přišlo na jazyk, nevyřkl nikdy. A dnes v sobotu byli u Krákory dva mušketýři, měli s sebou řetězy a lidé ve vsi povídali, na čí ruce a na čí nohy. Kde máš tatínka? zeptali se dcery. Odešel, milí páni! Kam odešel? Jedině Pánbůh ví, milí páni! Měl štěstí, že odešel. Pomodlím se za to, milí páni! A jestli se vrátí a bude zítra kázat, nedokáže a neřekne amen, protože schválně pro něj postavili před zámkem zbrusu novou šibenici. Vyřiď mu to, přijde-li! Mušketýři odcházeli s nadávkami.šli návsí jako páni, rezavé šavle u boků, rezem prožrané halapartny na ramenou, a hejno kluků za nimi a kolem nich. 18 Klecanský zpravodaj červen 2009

19 Dcera Krákorova si přehodila přes hlavu lněný šat a odběhla se podívat, jak vypadá ta šibenice, na níž chtějí zítra tatíčka pověsit. Opravdu mušketýři nelhali, šibenice byla zbrusu nová, vysoká na dva sáhy, a nahoře se ovíjel kolem příčního trámu provaz. Stála naproti zámku a dívala se pánům do oken. Mladé dívce se zalily oči slzami, nohy se pod ní zachvěly a Lenka se vracela k domovu. Šat na hlavě si zatáhla pevněji, a když překročila práh, seděl už sedlák Krákora za stolem. Další děj povídky se odehrává na Krákorově statku, kam ho přijde přesvědčovat soused Švějda, aby od kázání neustupoval, že ho bude lid před vojáky bránit a zároveň chce se sedlákem dohodnout budoucí sňatek Krákorovy dcery se synem Švejdovým. Krákora se opravdu vojáky zastrašit nenechá a kázání uskuteční. Lidí přišlo spousta, ale i vojáků bylo hodně. A jak už to v životě bývá. Když zarachotí zbraně, odvaha zpravidla umlkne. Nikdo z posluchačů Krákorova kázání nepovznesl hlas na jeho obranu, ba naopak, kdosi z davu na něj jako na rebela ukázal. Krákorova dcera se v zoufalství snažila dostat mezi vojáky k otci a při nešťastném pádu se zranila a zůstala omráčená ležet. Krákora nebyl ochoten podřídit se vůli vrchnosti ani ve své poslední hodině a proto raději odevzdal svůj život hluboké Vltavě, tekoucí pod jeho kazatelnou. V tomto místě autor použil časový posun 5 let a dále píše jak dcera Krákorova (nyní již manželka mladého Švejdy) se svým synkem chodí do míst, kde jeho dědeček vedl kázání k lidu. A v úplném závěru povídky autor sám vzpomíná na sedláka Krákoru, stojíc v místech jeho dávných kázání. JH KALENDÁRIUM ANEB STALO SE PŘED lety se narodil ruský básník, prozaik a dramatik Alexandr Sergejevič Puškin (Evžen Oněgin, Piková dáma, Bachčisarajská fontána, Kapitánská dcerka a další) 65 lety proběhla operace Overlord, z dějepisu nám známá spíše jako vylodění spojeneckých vojsk v Normandii 75 lety úspěšný americký herec Kačer Donald, jehož duchovním otcem je Walt Disney, debutoval v animovaném filmu Modrá slepička 100 lety byl prvně britským parníkem Slavonia použit signál SOS 55 lety byla utvořena fotbalová organizace Union of European Football Associations známá UEFA 125 lety zemřel Václav Beneš Třebízský, katolický kněz a romanopisec, který v Klecanech působil od r lety byl na věž klecanského kostela instalován nový zvon Václav 60 lety došlo k první justiční vraždě v komunistickém Československu, při níž byl v Plzni na Borech oběšen generál Heliodor Píka 95 lety byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este. Tento čin byl spouštěcím momentem dalších událostí okolo první světové války. 15 lety byla obec Klecany určena městem 115 lety byl v Londýně otevřen Tower Bridge JH Klecanský zpravodaj červen

20 Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. Šebková s redakční radou. Redakční rada: D. Horová, J. Klausová, J. Homoláčová Info o inzerci - J. Klausová MěÚ tel.: Zpravodaj MK ČR E IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Vychází k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku: Kč 7,- Číslo 6/2009, vychází dne Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Výlet do Třebíze

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Výlet do Třebíze VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Výlet do Třebíze Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Červen 2014 / číslo 6 Klecanský zpravodaj červen 2014 Jubilanti v ČERVNU Bedřich

Více

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVI, PROSINEC 2007 / ČÍSLO 12. Mám za to, že se děti snáze dobrotou

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Klecanský masopust. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Klecanský masopust. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Klecanský masopust Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3 Klecanský zpravodaj březen 2013 Vážení spoluobčané, přejeme

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Pf 2015. Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Pf 2015. Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Pf 2015 Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Leden 2015 / číslo 1 Klecanský

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí hlučínskénoviny Ohlédněme se zpět k počátkům naší školy. Školní rok 1972/1973 byl rokem, kdy žáci poprvé usedli do školních lavic v právě dokončených učebnách. Od té doby se ve vedení školy vystřídalo

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více