Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví."

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, ČERVEN 2009 / ČÍSLO 6. Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. DESET LET NAŠEHO ZVONU VÁCLAV Krásné nedělní ráno v řadě deštivých dní uvítalo 20. června roku 1999 návštěvníky klecanského kostela. Přišli na neobvyklou slavnost, neboť po 73 letech se v Klecanech, nejmenším městě okresu Praha východ, světil nový zvon. Historie zvonů v kostelní věži je ve stručnosti tato: Podle farní pamětní knihy bylo za první světové války rekvírováno pět zvonů a v letech 1925 a 1926 pořízeny, včetně umíráčku, tři zvony nové. Ty byly odvezeny za druhé světové války. Zbyl zde jediný památný zvon z r. 1728, jenž však je prasklý. Nyní byl sejmut ze zvonice, vyčištěn a vystaven v kostele. Místo ve zvonici zaujal nový zvon, pojmenovaný Václav na počest svatého Václava, knížete pokoje a také spisovatele, klecanského kaplana Václava Beneše Třebízského. (Farní věstník Echo z Klecan ) Zvon Václav váží 173 kg, spodní průměr je 660 mm a zní jako D2. Letos 20. června v poledne uplyne už deset let od chvíle, kdy začal zvonit. Vyžadovalo to náročnou přípravu, tady je jen letmý výčet prací: výroba zvonu Petr Manoušek, Zbraslav dřevěné žaluzie ve věžních oknech Jaroslav Petřina, Klecany elektrifikace věže, včetně uložení kabelu do země Karel Tintěra, Klecany ozvučení kostela Martin Halík, Vinoř doprava a vyzvednutí zvonu na věž Jindřich Klecker, bratři Pazderníkovi, Lom Klecánky, členové Sboru dobrovolných hasičů, Klecany mramorový stupeň pod zvon z r František Kuře, Klecany držák pro umístění původního zvonu Zdeněk Šebek výzdoba kostela a zvonu květinami Eva Herdicsová, Jarmila Šebková, Lenka Petřinová upomínkové zvonky keramická dílna Ivana a Líby Teršových, Byškovice Klecanský zpravodaj červen

2 upomínkové pohlednice Grafický ateliér Fiala a Šebek, Praha ostatní upomínkové předměty (zvonky z lineckého těsta, perníky s erbem, sádrové otisky z původního zvonu aj.) Zdena a Ivanka Tomášovy, Lenka Peřinová, Pavel Kuneš nápoje pro návštěvníky a oběd pro čestné hosty Miroslav Kulík, restaurace U sv. Václava cukroví a obložené mísy Marie Stodolová, Jiřina Malíková, manželé Kvapilíkovi hudba v kostele líbeznický komorní chrámový sbor vedený varhanicí Lucií Stollovou hudba venku kapela pana Kozelky z Kralup Z OBSAHU: Zvon Václav Z Rady města Pravý Hradec Běh pro Paraple Škola + Zušík Lípy Zvon světil před asi třemi stovkami přítomných biskup Václav Malý z Prahy. Mimo klecanských občanů zde byli také lidé z Líbeznic, Odolena Vody, Kojetic, Hovorčovic, Řeže, Zdib a Prahy. Kromě starosty Zdeňka Malíka a jeho zástupce Zdeňka Šebka zde byli starosta a jeho zástupkyně ze spřátelené Chromče na severní Moravě, zástupci Obce baráčnické z Hoštic, kteří přinesli na slavnost památný prapor svěcený V. B. Třebízským, Baráčníci z Odolena Vody a další hosté. Nutno dodat, že až do soboty 19. června toho roku, díky rozhodnutí starosty a městského zastupitelstva, pracovali zaměstnanci města na uložení odvzdušňovacího kanálu kolem kostela, aby se stavba odvlhčila. Náklady na pořízení, včetně technického vybavení, činily Kč. Sbírky občanů a sponzorské dary vynesly korun. Když jsme se ptali bývalého klecanského faráře Pavla Kuneše, kdo přišel s myšlenkou na obstarání zvonu, řekl, že to bylo velké přání jeho maminky, která také dala první peněžní dárek, tisíc korun. Zdena Lomová 2 Klecanský zpravodaj červen 2009

3 ZRADYMĚSTA 27. dubna - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady bod č. 7 dle platné obecně závazné vyhlášky bude bioodpad odvážen zdarma po telefonické dohodě (tel ), pytle je možno zakoupit v pokladě MěÚ (matrika), popřípadě je možno použít obalů vlastních. 2. Č.j. 601/2009 neschválila půjčku pro p. Patrika Horváta ve výši ,- Kč. 3. Č.j. 624/09 schválila příspěvek ,- Kč pro ZŠ a MŠ Klecany na pořádání třetího ročníku turistického pochodu Po stopách klecanské sovy, který se bude konat 6. června Č.j. 611/09 schválila příspěvek ,- Kč na pořádání dětského dne v Klecanech, který se bude konat 31. května 2009, organizací byly pověřeny p. Stanislava Bažantová a p. Andrea Košťálová. 5. Č.j. 627/09, 628/09, 629/09 vzala na vědomí stanoviska Krajského úřadu k odvolání p. Zdenka Šebka, p. Dušana Šebka ohledně pokácení stromů na pozemku p.č. 361/1, 626/9, 345/1, 626/3, 216/2 a 697, Krajský úřad odvolání ve dvou případech jako nepřípustné zamítá a č.j. 629/09 ruší a řízení zastavuje. 6. Č.j. 644/09 vzala na vědomí vyrozumění o zahájení řízení o povolení vkladu práva vlastnictví do katastru nemovitostí k nemovitostem v k.ú. Klecany. Týká se nemovitostí: p.č. 187/4 a p.č. 721 převod z České republiky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Klecany. 4. května - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. Č.j. 671/09 vzala na vědomí protokol o kontrole č. 21 kontrolního výboru hospodaření města s pohonnými hmotami a pověřila vedením města provádět měsíční kontrolu na jednotlivé stroje. 3. Č.j. 691/09 vzala na vědomí Výkaznictví ZŠ a MŠ Klecany za leden březen 2009 a předá finančnímu výboru. 4. Č.j. 687/09 a č.j. 686/09 vzala na vědomí odborné vyjádřeni Národního památkového ústavu Praha k restaurování památníku Václava Beneše Třebízského a kříže na paměť V. B. Třebízského. Předložený návrh restaurování památníků je z hlediska památkové péče přijatelný. 5. Č.j. 695/09 schválila zabezpečení úseku místní komunikace při pořádání třetího ročníku turistického pochodu Historií Klecan křížem krážem, který se bude konat v sobotu 6. června 2009, zajistí místostarosta. 6. Č.j. 688/09 vzala na vědomí zápis o kontrole výherních hracích přístrojů ve dvou restauracích a dvou hernách, kontrolu provedla p. Sedláčková a p. starosta Kurhajec. 7. Schválila prominutí poplatku za TKO pro občany žijící trvale v zahraničí: Aitken Barbora a Rosemary, Fitzimon Vladimíra a Daniel, Krutská Alena, Maroušek Karel, Novotný Jan, Pönová Kollárová Soňa, Tůmová Zdeňka, Vyroubal Alex a pro občany žijící v domovech důchodců: Rejmonová Anna, Jandovská Marie. 8. Č.j. 366/09 projednala žádost manželů Minářových o odkoupení části pozemku p.č. 306/1 v k.ú. Klecany a předá Zastupitelstvu města. 9. Schválila termín zasedání Zastupitelstva na den 28. května Č.j. 630/09 vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 a předá Zastupitelstvu. 11. Schválila úklid komunikací zametacím vozem za částku ,- bez DPH. Úklid se uskuteční ve středu 6. května Vzala na vědomi informaci od p. Němečka umístění kontejneru na směsný odpad k Astraparku budova Alfa pro 15 nově přihlášených občanů. Doplnění dalších nádob bude probíhat průběžně při přihlášení dalších osob. Klecanský zpravodaj červen

4 13. Schválila částku 5.000,- Kč na zaplacení Symfonického orchestru Prahy 8, který vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech dne 10. května 2009 v hodin. 11. května - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. Č.j. 702/09 vzala na vědomí odstoupení advokátní kanceláře Petra Moravce od záměru Lesopark využití pozemků bývalých kasáren. 3. Č.j. 706/09 projednala nabídku firmy Akté spol.s.r.o. Zlín na regulaci veřejného osvětlení v Klecanech a pověřila vedení města dalším jednáním. 4. Č.j. 723/09 projednala zprávu Archeologického ústavu AV ČR Praha ohledně ochrany archeologické nemovité památky hradiště v Klecanech zde došlo k závažnému narušení archeologické nemovité památky, bude předáno Stavebnímu úřadu Klecany k řešení. 5. Č.j. 707/09 vzala na vědomí vyúčtování výzkumu v roce zámecká zahrada Klecany od Nadi Profantové Archeologický ústav AV ČR Praha Č.j. 736/09 schválila částku ,- Kč na pokračování archeologického výzkumu pro Naďu Profantovou Archeologický ústav AV ČR Praha Č.j. 525/09 zamítla žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 361/57 (objekt bývalé školky Na Vinici) z důvodu dalšího zmenšení uvedené parcely na minimální výměr, výměr pozemku p.č. 361/57 je nyní 479 m2 a zároveň zamítá spolufinancování části oplocení. 8. Č.j. 606/09 zamítla žádost o odkoupení části pozemku p.č. 222/3 (plocha pod úrovní vozovky ul. Průběžná) z důvodu přístupu k propusti pod komunikací č. III/ Č.j. 722/09 zamítla žádost o prominutí zvýšeného poplatku za TKO za rok 2009 manželům Láchovým. 10. Č.j. 712/09 vzala na vědomí návrh rozpočtového opatření č. 2/2009, předá finančnímu výboru a Zastupitelstvu města. 11. Č.j. 716/09 vzala na vědomí zprávu od p. Radka Skřivánka vedení účetnictví a administrativy o zpracování účetních dat a dalších úkonů spojených s vedením účetnictví k a předá finančnímu výboru a Zastupitelstvu města. 12. Č.j. 598/09 schválila pronájem nebytového prostoru p. Kunkové Simoně v objektu č.p. 54, nám. Třebízského. Prostor bude využit na provozovnu pedikúry, kadeřnictví a jiných služeb. 13. Č.j. 721/09 schválila smlouvu o vypořádání věcného břemene na pozemku p.č. 631 s f. Pražská plynárenská Distribuce a.s., Praha Schválila program na zasedání Zastupitelstva města, které se bude konat 28. května května - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. Č.j. 759/09 projednala požadavek na investice pro ZŠ a MŠ na období letních prázdnin 2009 a úhradu nákladů za žáka, která vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), předá finančnímu výboru a Zastupitelstvu města. 3. Schválila změnu termínu Zastupitelstva města na den 4. června 2009, navržený program Zastupitelstva zůstává beze změny. 4. Č.j. 750/09 schválila příspěvek ve výši 500,- Kč pro Fond ohrožených dětí. 5. Č.j. 753/09 projednala nabídku p. Kubiše na prodej objektu Na Rychtě. Cenová nabídka k jednání činí 16 mil. Kč, předá Zastupitelstvu města. 4 Klecanský zpravodaj červen2009

5 PRAVÝ HRADEC INFORMUJE V květnu tohoto roku uplynul jeden a půl roku od založení občanského sdružení Pravý Hradec. Využívám této příležitosti pro malou rekapitulaci. Co se nám povedlo: Od založení sdružení se z původních pěti členek Pravý Hradec rozrostl na současných jedenáct členů. Rukodělné kurzy, kterých Pravý Hradec organizuje několik do měsíce, se už staly pevnou součástí kulturního života Klecan. Kurzy navštěvuje pravidelně celkem asi sedmdesát lidí; paličkujeme, vyrábíme korálky, košíky, draky na Drakiádu a mnoho dalšího. Snažíme se zajišťovat lektory neplacené dobrovolníky převážně z vlastních řad a z řad ochotných klecanských sousedů. Pokud to nejde, platíme externisty. Rodičovský klub: naše pýcha. V loňském roce založil Pravý Hradec klub pro rodiče s dětmi, kam si chodí maminky s dětmi společně hrát, cvičit, muzicírovat a nově se i učit angličtinu. Daří se nám nabídku klubu postupně pořád rozšiřovat. Hodně aktivit si zajišťují maminky samostatně, s dalšími činnostmi nám zdarma pomáhají dobrovolnice. Za přispění grantu Nadace VIA jsme vybavili klub potřebami pro cvičení dětí včetně velkých míčů. Pomáháme Lakomým Barkám a Klenotě, podařilo se nám získat dva granty, ze kterých se nakoupí látky na kostýmy (ušijeme je sami) a zaplatí se externím profesionálním umělcům, kteří s Klenotou nastudují Vivaldiho Glorii (Barky, třeba Lakomé, vystupují v Klecanech zásadně bez nároku na honorář, totéž Klenota). Spolupracujeme s městem při organizaci některých kulturních akcí pekli jsme na jarmarky, chystali Masopust, sázeli stromy Co se nám nepovedlo: Velkou bolestí našeho sdružení je stále totéž: nedaří se nám získat vhodné prostory pro naši činnost. Většina aktivit se stále odehrává v prostorách Městského úřadu, rodičovský klub má na dvě dopoledne v týdnu pronajaty prostory v základní škole. To nás samozřejmě velmi omezuje v rozletu a nemůžeme rozšiřovat naši činnost ani zdaleka tak, jak bychom si představovali. Například klub seniorů i klub cyklokár čeká už jen na vhodné prostory. Zatím se nám nedaří získat podporu a pochopení některých členů Zastupitelstva. Proto jsme např. museli odložit spolupráci s jiným občanským sdružením, které chtělo Klecanským rodičům nabídnout hlídání dětí typu malé mateřské školy. Co plánujeme: Především získat prostory. Snažíme se získat prostory pro činnost Pravého Hradce buď na klecanské faře, nebo v kasárnách, nebo v eventuelně nově budovaném kulturním domě, nebo někde jinde. Doufáme, že se nám podaří něco získat, protože prostory jsou pro další činnost našeho sdružení naprosto zásadní. V nových prostorách Klecanský zpravodaj červen

6 budeme rozšiřovat zejména nabídku rodičovského klubu o aktivity, které se ve dvou dopoledních týdně realizovat nedají (např. plavání kojenců apod.) Od nového školního roku rozšíříme a stabilizujeme naši nabídku kurzů hry na klavír, zpěv a hudební nauku pro dospělé a děti, které nemohou nebo nechtějí navštěvovat ZUŠ (včetně dětí málo talentovaných). Budeme nabízet i kurzy hlasové průpravy, přednesu, práce s textem. Plánujeme kurzy afro a indického tance, kurzy taneční choreografie apod. Od léta začneme pořádat workshopy na téma hudby, tance, filmu, tvůrčího psaní atd. Rádi bychom založili již zmiňovaný klub seniorů, permakulturní zahradu a spolupracovali s Berg Teamem (klub cyklokár). Pravý Hradec je nezisková organizace. Co to znamená? Především toto: Pravý Hradec nesmí vytvářet zisky pro potřebu svých členů. Veškeré finanční prostředky, které svou činností získá (vybírání vstupného, kurzovného, hlídání dětí při angličtině, prodej CD Lakomých Barek apod.) používá výhradně na pokytí nákladů na tuto činnost. Náklady nejsou malé musíme platit pronájem prostor ve škole, lektory rukodělných kurzů, přednášející, materiál na rukodělné kurzy apod. Na všechny naše výdaje by peníze z vlastní činnosti ani zdaleka nestačily. Naštěstí nám pomohli někteří sponzoři a Nadace VIA, která nám pomohla vybavit rodičovský klub pomůckami pro cvičení a hry dětí. Alena Václavíková JAK LIDÉ POMÁHAJÍ LIDEM PŘEDSTAVUJEME VÁM CENTRUM PARAPLE V minulém čísle Zpravodaje se objevila upoutávka na Běh pro Paraple. Ráda bych vám přiblížila organizaci, která tento Běh pořádala - Centrum Paraple. Centrum Paraple je nezisková organizace a pomáhá těm, kdo se po úrazu nebo nemoci páteře ocitli na vozíku. Každý týden v České republice přibudou čtyři vozíčkáři po úrazu míchy. Toto číslo představuje přes 200 lidí za rok, kteří si zlomili páteř následkem autonehody, skoku do vody, pádu apod. Dalších lidí ročně ochrne následkem nemoci páteře a míchy. Taková událost úplně převrátí život a vozíčkář musí začínat znovu. Po propuštění z rehabilitačního ústavu čeká nové vozíčkáře, ale i jejich blízké, obrovský úkol zvládnout život na vozíku se vším, co obnáší. A právě v tom jim pomáhá Centrum Paraple. Vozíčkáři sem jezdí na dvoutýdenní rehabilitační pobyty, učí se sebeobsluze, 6 Klecanský zpravodaj červen 2009

7 rozvíjet zbylé pohybové schopnosti, dostane se jim pomoci psychologa. Sociální pracovnice jim tu poradí, kam se obrátit, když potřebují vozík, auto, upravit řízení, bezbariérovou úpravu bytu Dostane se jim pomoci, rady a podpory prakticky ve všem, co se nového života týká. Centrum Paraple pomáhá i rodině vozíčkáře zvládnout život s ochrnutým členem rodiny. Velký důraz se zde klade na sport. Vozíčkáři dostanou příležitost naučit se celé řadě sportů. Paraple pořádá cyklistické a vodácké kurzy, kurzy potápění, lyžování a dokonce vodního lyžování. Vozíčkáři v Parapleti cvičí, plavou, jezdí na koni, hrají stolní tenis, bocciu, střílejí z luku, skáčou s padákem Když nesportují, chodí s dobrovolníky asistenty za kulturou. Učí se zde získat novou kvalifikaci při práci s počítačem, relaxují při arteterapii, zkouší a vybírají si nejvhodnější typ vozíku, kola či lyže pro vozíčkáře. Za rehabilitací a sportem jezdí do Centra Paraple i vozíčkáři, kteří jsou delší dobu po úrazu. Proto Centru Paraple žádní klienti neubývají, zato stále přibývají noví. Důsledkem toho je, že objekt Centra v Praze Malešicích doslova praská ve švech. Nejen, že zaměstnanci si sedí na hlavách, rehabilitační a sportovní pomůcky skladují v koupelnách a po kancelářích, ale především jsou nuceni omezovat příjem klientů. Omezují či pozastavují se projekty, které jsou tolik prospěšné pro vozíčkáře například Máma na vozíku. Tuto situaci začalo Centrum Paraple radikálně řešit letos v dubnu. Byla zahájena plánovaná přístavba objektu, a to i přesto, že ještě nejsou pohromadě všechny peníze na její financování. Přístavba problémy vyřeší, ale jen tehdy, podaří-li se na ni získat ještě chybějících 11 milionů korun. Pokud někoho tento článek osloví a dostane chuť pomoci dobré věci, má několik možností: může poslat DMS (ve tvaru DMS PARAPLE na číslo 87777), může poslat peníze na Konto Paraple (číslo účtu /0100), nebo se může zapojit do některého z projektů, které pomáhají Parapleti získat finanční prostředky na stavbu. V současné době běží projekt Vyslanci Centra Paraple. Vyslancem se může stát kdokoli, kdo bude soutěžit, zápasit, závodit nebo se účastní turnaje v jakémkoli sportu. Může se domluvit s přáteli, kolegy, spolužáky či příbuznými a vybrat mezi nimi finanční částku, kterou odešle na Konto Paraple. Jako Vyslanec absolvuje svůj závod, dostane Certifikát vyslance s poděkováním pana Zdeňka Svěráka (vlastnoručně podepsaným) a jeho jméno bude přidáno do seznamu Vyslanců Centra Paraple. Vyslanci se mohou stát i celé kolektivy, školy, pracoviště apod. Více informací o tomto projektu získáte na mailové adrese Nejaktuálnější informace ze života města Klecany na Informační web portál města přinášející 2-3x týdně aktuální informace z kultury, práce MěÚ, reportáže z akcí, fotogaleir, ale i přehled činnosti ZŠ a MŠ, Sokola, Skautu... Klecanský zpravodaj červen

8 Co se šustlo v naší škole... Konec dubna a první polovina května byly krásné jarní měsíce, které většina tříd využila k výpravě na školní výlet. Vícedenní výlet podnikly dohromady obě druhé a šestá třída koncem dubna a devátá třída v druhé polovině května. Výlet druháků a šesťáků měl cíl daleký až ve Žďárském potoku v nádherné přírodě severomoravských Jeseníků. Na místo tam a zase zpět do Klecan nás bezpečně odvezl pan řidič Čejka, který s námi také po celou dobu 4 dnů pobýval v chatě Relaxa a užíval zde výborného horského vzduchu. Děti měly možnost vyzkoušet svou odvahu a síly v několika tzv. adrenalinových aktivitách jako byly skákání na trampolíně, lezení horolezecké stěny, střílení z luku a foukačky, zdolávání překážek na vysokých lanech nebo dobývání území v paintballovém boji. Zahráli si také mnoho her a soutěží podporujících kolektiv, důvěru a spolupráci. Tyto aktivity zajišťuje agentura STAN, se kterou některé třídy naší školy absolvovaly program již v minulosti. Děkujeme moc za pomoc naší palubní letušce Lukáši Vojtěchovskému, který doplňoval náš pedagogický tým třídních učitelek ve složení Zuzana Kulštrunková, Aneta Sabina Šugarová a Alena Dočkalová. Veliké díky posíláme také do Jeseníků instruktorkám Hance a Cwak, které si s dětmi výborně rozuměly a po celou dobu pobytu se jim velmi dobře věnovaly. Už teď se těšíme na další společné setkání. Další třídy se se svými kantory vydaly alespoň na jednodenní a půldenní výlety za kulturou jako například 7. A na Pražsky hrad za poznáváním architektonických slohů od románského po renesanci. Čvrťáci, páťáci a dyslektická třída společně navštívili Březno a Třebíz. Prvňáčci se přidali jako diváci k představení v mateřské škole a druháci s třeťáky cestovali za divadlem do pražské Jiskry na představení Pohádkové nepohádky od Josefa Čapka. V první polovině května se konaly také akce přímo na půdě naší školy. Dne 7. května probíhal na plácku pro celý první stupeň ekologický program Tonda Obal na cestách zaměřený především na správné třídění odpadků. Deváťákům v tento den nastaly krušnější chvíle, neboť absolvovali jednu z částí ze své tzv. malé maturity a před komisí obhajovali svou práci na vybrané téma v powerpointové prezentaci. Třídy 1. A a 1. B si užily od 11. do 15. května Lentilkový týden a soutěžily, která z nich bude mít jeden den více dětí oděných do zelené, další do bílé, červené nebo růžové barvy. Za odměnu se vypravily 19. května na školní výlet na soukromý statek v obci Hořátev, kde žijí domácí hospodářská zvířata. Poslední týden v květnu se těší na svůj několikadenní výlet také sedmá a osmá třída se svými třídními učitelkami, ale o tom zase až v příštím čísle. Mgr. Alena Dočkalová 8 Klecanský zpravodaj červen 2009

9 Zápis a červnové akce do základní umělecké školy v Klecanech. Zápis a talentové zkoušky na školní rok 2009/2010 proběhnou od pondělí 1. června 2009 do pátku 5. června 2009 vždy od 16,00 hodin v ZUŠ Klecany (druhý termín bude od 15. června 2009 do 19. června 2009). Zápisy do pobočky v Odoleně Vodě proběhnou od 1. června do 5. června 2009 v ZŠ Odolena Voda od 16,00 18,00 hodin (vchod ze hřiště). S veškerými dotazy kvůli zápisům v Odoleně Vodě se obracejte na zástupkyni a vedoucí pobočky I. Kratochvílovou ( ). Přijímáme žáky od 6 let (předškolní věk). Do ZUŠ se mohou hlásit žáci nejrůznějšího věkového rozpětí. Do výtvarného oboru přijímáme i dospělé studenty (pouze v Klecanech). Talentové zkoušky vykonávají uchazeči o hudební obory. VYUČOVANÉ OBORY: Hudební obor (hry na klavír, klávesy, flétnu, trubku, klarinet, saxofon, housle, klasickou a elektrickou kytaru a zpěv) Výtvarný obor (specializace na kresbu a malbu, specializace na keramiku, specializace na prostorovou tvorbu z netradičních materiálů) Taneční obor (základy lidového a klasického tance pouze v Klecanech) Dramatický obor (pouze v Klecanech) Výuka pro děti předškolního věku (tzv.mix - spojení výuky výtvarného, dramatického, tanečního a hudebního oboru. Pouze pro předškoláky v hlavním sídle ZUŠ v Klecanech) TALENTOVÁ ZKOUŠKA Talentová zkouška pro hudební obory: žák zazpívá píseň podle vlastního výběru, zopakuje po zkoušejícím krátká rytmická cvičení (tleskání), zazpívá tóny zahrané na klavír, poznává tóny vyšší, nižší, rozeznává počet současně zahraných tónů a podobně. PŘIJETÍ ŽÁKA Pokud bude přihlášeno více žáků, než škola může přijmout, budou někteří žáci zařazeni mezi náhradníky a ihned po odhlášení některého z žáků, budou zařazeni na jeho místo. Škola má omezenou kapacitu, která je dána zřizovací listinou a nesmí být překročena, proto se může stát, že někteří žáci do studia přijati nebudou, proto v hudebním oboru budeme při talentových zkouškách náročnější při výběru žáků na jednotlivé nástroje. Využijte také termín zápisů v červnu, v září je většina míst zvláště v individuálních výukách obsazena. Pokud žák (nejen nově přijatý) nenastoupí bez omluvy v prvním týdnu nového Klecanský zpravodaj červen

10 10 Klecanský zpravodaj červen 2009

11 školního roku, bude na jeho místo přijat nový žák. Jestliže nestihnete zápisové termíny, domluvte se telefonicky s ředitelkou školy na náhradním termínu talentové zkoušky. DALŠÍ INFORMACE Upozorňujeme rodiče, že žáci se mohou hlásit nejen na flétnu, ale také na jiné dechové nástroje klarinet, saxofon, trubka, lesní roh. Škola zapůjčuje nástroje žákům zdarma. Pokud se žák rozhodne pro hru na zobcovou flétnu, musí splňovat učební osnovy předepsané pro tento nástroj. Škola nefunguje ve formě kroužků (motivací k přihlášení nestačí to, aby dítě lépe dýchalo), ale musí mít pro studium určité schopnosti a nadání. Přípravné ročníky: do přípravných ročníků přijímáme žáky od 6 let (předškolní věk). V hudebním oboru se přípravný ročník vyučuje ve skupinkách po dvou nebo po čtyřech žácích (mimo hru na klavír). Žáci přípravných ročníků nemusí navštěvovat hudební nauku. Ve skupině po deseti žácích je organizován přípravný sborový zpěv. Ve výtvarném oboru je ve skupině maximálně 15 žáků, v tanečním a dramatickém 12 žáků. Pro žáky mateřské školy předškoláky je otevřen tzv. MIX (všechny obory se prolínají). Školné úplata za vzdělání: se platí pololetně. Touto platbou nejsou dotovány mzdové prostředky učitelů, ale školné je určeno výhradně na provozní náklady školy. Mzdové prostředky dostává škola ze státního rozpočtu. Žákům zapůjčuje škola hudební nástroje zdarma. Veškeré pomůcky na výtvarný obor zajišťuje škola. Další informace Vám podá ředitelka D. Snížková ( ) nebo zástupkyně pro hudební obory a pobočku v Odoleně Vodě I. Kratochvílová ( ), tel ZUŠ , web: zus.klecany.cz POZVÁNKA NA ČERVNOVÉ AKCE 8. června 2009 Absolventský koncert (Kateřina Nejedlá- flétna, Ondřej Lahoda - klavír, Petr Mervart klavír), od 17,00 hodin v sále ZUŠ Klecany 9. června 2009 Závěrečné představení dramatického oboru, od 17,00 hodin v malém sále ZUŠ 10. června 2009 Závěrečný koncert žáků v Odoleně Vodě, od 18,00 hodin v sále Aero Odolena Voda 11. června 2009 Závěrečné vystoupení tanečního oboru, od 17,00 hodin, sál ZUŠ Klecany 12. června 2009 Absolventský koncert (Zuzana Adamová a Tereza Gerhátová hra na flétnu), od 17,00 hodin v sále ZUŠ Klecany 17. června 2009 Závěrečný koncert žáků v Klecanech, od 18,00 hodin, sál ZUŠ Klecany 22. června 2009 Koncert v Muzeu hudby v Praze, od 18,00 hodin Muzeum hudby v Praze 24. června 2009 Třídní koncert žáků p.uč. Ireny Kratochvílové, od 17,00 hodin v ZŠ Odolena Voda 25. června 2009 Vernisáž výstavy výtvarného oboru, od 17,00 hodin, chodba ZUŠ Klecany Bc. Dana Snížková ředitelka ZUŠ Klecanský zpravodaj červen

12 Zájezd do Třebíze u Slaného... V sobotu 20. června pořádá naše kulturní komise zájezd do Třebíze, která je rodištěm spisovatele-klecanského kaplana Václava Beneše Třebízského. Část obce kolem návsi s kostelíkem sv. Martina je upravena jako skanzen: např. v Cífkově statku najdeme sbírku hospodářského nářadí a strojů. Jsou zde také domečky řemeslníků ( prostorově velmi skromné). Nejlépe upravený je domek s dílnou místního krejčího. Tam se narodil V. B. Třebízský. Kdo bude chtít, může se v Třebízi zúčastnit mše. Navštívíme Kvílici, kam chodily třebízské děti i malý Beneš do obecné školy. Cestou se podíváme také na některé typické slánské zvonice se starobylými zvony. V Třebízi jsme již několikrát byli a letos vzpomíná město Klecany 125. výročí narození a 160. výročí úmrtí spisovatele-autora povídek a románů z české historie, který žil na naší faře posledních osm let života. Odjezd z náměstí V. B. Třebízského v 9 hodin, návrat kolem 18 hodin. Doprava autobusem zdarma. Přihlášky u paní Jany Klausové na MěÚ, telefon KOMISE PRO DOTACE A FONDY Dne zasedala na MěÚ Komise pro dotace a fondy EU a strategický plán. Jednání se kromě členů komise zúčastnili i zástupci ZŠ a TJ Sokol Klecany. Na programu schůzky bylo zhodnocení stavu již podaných žádostí na čerpání finančních prostředků z dotačních programů. Jedná se např. o projekty na vybudování multifunkčního sportoviště a vybudování informačního centra v ZŠ, revitalizace náměstí a přilehlých parkových ploch, obnova historických památek (podrobnější informace viz Zpravodaj 05/2009), oprava komunikací. Komise dále jednala o projektu na doplnění dětského hřiště na Sídlišti, včetně výsadby zeleně a řešení parkování. Na tento záměr by měly být použity prostředky získané od letiště Ruzyně. Dalším bodem programu byly návrhy dalších projektů na jejichž zrealizování by bylo možné čerpat finanční prostředky z různých dotačních programů. Návrhy se týkaly např. zateplení školy a školky (již v jednání), vybudování nové čistírny odpadních vod, oprava komunikací, dobudování Domu s pečovatelskou službou v Dolních kasárnách, zřízení sběrného dvora, vybudování víceúčelového sportoviště a dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště. Členové komise se budou zabývat výběrem realizovatelných projektů ve smyslu dosažitelnosti finančních prostředků a event. schopnosti dofinancování jednotlivých investičních akcí. Následně proběhne příprava a kompletace všech potřebných dokladů nutných k podání jednotlivých žádostí o dotace. V současné době je také ve fázi návrhu (studie) i architektonické řešení nábřeží v Klecánkách, resp. objekt přívozu a jeho bezprostřední okolí. -dh- 12 Klecanský zpravodaj červen 2009

13 Provoz hřiště v Klecánkách Informace pro veřejnost k antukovému hřišti v Klecánkách: v případě zájmu o využití hřiště je možné zapůjčit si veškeré příslušenství a dodržet stanovená pravidla. Síť včetně úchytek na sloupy, míč, lajnovačka,vápno, koště, zametací síť a hadice na kropení včetně vodoměru je uloženo na přívoze, na požádání vám věci vydá obsluha přívozu. Po skončení hry je povinnost opět věci v pořádku odevzdat. Před začátkem hry (volejbal a nohejbal) se hřiště musí nakropit a poté zamést, nalajnovat a při hře dle potřeby kropit,aby bylo hřiště pevné a nedocházelo k poškozování povrchu. Po skončení hry opět hřiště zamést sítí popřípadě koštětem a zakropit. Úklid okolí je samozřejmostí. Je zakázáno na hřiště pouštět psy a vjíždět na kole. Po dešti se nesmí hřiště používat z důvodu měkkosti povrchu. -dh- SVATOJÁNSKÁ NOC Brána mezi světy se otevírá, země vydává své poklady, byliny mají kouzelnou moc. Noc z 23. na 24. června je podle lidových tradic sahajících až do starověku plná kouzel a magie. Keltské a germánské národy oslavovaly příchod léta letní slunovrat nejrůznějšími rituály, z nichž se některé zachovaly zejména na venkově dodnes, např. skákání přes oheň nebo házení věnců do vody. Tyto tradiční oslavy převzali i Slované. V době šíření křesťanství v našich zemích se změnil původně pohanský zvyk slavení letního slunovratu na oslavy zasvěcené Janu Křiteli. O této noci se scházejí čarodějnice, otevírají se zlaté poklady, rozkvétá zlaté kapradí. Bájná mandragora umí přičarovat lásku milované osoby. Pokud chce dívka vědět, který mládec je její vyvolený, musí navečer Svatojánské noci bez toho, aniž by promluvila nebo se ohlédla, natrhat devatero kvítí (devětsil, komonice lékařská, májovník, mařinka vonná, devaterník penízkový, routa, třezalka toužebník a hvozdík, také kopretina, sedmikráska a květ heřmánku jsou zasvěceny lásce) a dát si je pod hlavu pod polštář. Vyvolený mládenec se pak zjeví v jejím snu. Čarodějnické knihy popisují návody na vyvolávání duchů právě o Svatojánské noci, kdy je brána mezi světy otevřená. Ožívají tajemné síly a země vydává své poklady. Rozestupují se skály a otevírá se země. Kdo chce najít takové místo musí nalézt kvetoucí kapradí. Pokud někdo poklad najde, smí si vzít jen tolik, kolik unese, jinak by jeho duše propadla peklu za jeho nenasytnost. Před půlnocí můžete spatřit v zrcadle svoji budoucnost. Zrcadla jsou totiž o Svatojánské noci tajuplná a mocná. Klecanský zpravodaj červen

14 Tato magická noc inspirovala W. Shakespeara k napsání jednoho z nejslavnějších příběhů mileneckých dvojic Sen noci svatojánské. Podle sv. Jana Křtitele byly pojmenovány plody rohovníku obecného, u nás známé jako svatojánský chlebíček. Podle legendy se totiž semeny z plodů tohoto stromu živil svatý Jan čtyřicet dní. No a nesmím zapomenout na světlušky nebo-li svatojánské broučky, kteří získali přezdívku proto, že se většinou objevují v období kolem svátku svatého Jana. Přeji Vám krásnou Svatojánskou noc a prosluněné léto!!! v 6:45 hod SEČ vstoupí slunce do znamení Raka, užijeme si nejdelší den v roce - letní slunovrat. Začíná astronomické léto. -dh- PŘÍRODA KOLEM NÁS - O VČELÁCH A LÍPÁCH Máte rádi kontrasty? Černá bílá, světlo tma, teplo zima, cukr ocet, radost smutek, pohyb klid. A právě pohyb a klid jsou průvodním znakem červnového dění v korunách lip, které jsou mezi dřevinami našeho města zastoupeny opravdu významně. Lípa (Tilia) náš národní strom. Slovem náš však v tomto případě nemáme na mysli náš český, ale jak uvádí odborná literatura, náš slovanský. První slovanské kmeny uctívaly mnoho stromů, ale pravděpodobně z důvodu dlouhověkosti a mohutnosti se na čelní místo dostávají dub a lípa. Oba jsou po staletí uctívány a symbolicky vyjadřují, dub mužský a lípa ženský prvek. Jak plynul čas, začal mít dub, snad vzhledem ke své tvrdosti a rozpínavosti, větší význam v mytologii germánské. Až roku 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze, který se konal od 2. do 12 června, staví delegáti sjezdu jako protiváhu germánskému dubu slovanskou lípu. Od tohoto data je lípa považována za skutečný symbol slovanských národů. Rod Tilia nám sice nenabízí velké množství druhů jako je tomu např. u dubů nebo jedlí. U nás se můžeme běžně setkat ponejvíce se dvěma druhy, a to lípou srdčitou (T. cordata) a lípou velkolistou (T. platyphyllos). Liší se od sebe především velikostí listů a počtem květů v chomáčcích. Přirozeným křížením obou uvedených lip vznikla lípa obecná (T.x vulgaris), někdy rovněž nazývaná jako lípa evropská (T. x europaea). V encyklopedii stromů nalezneme ještě pár, u nás nepůvodních, druhů lip, z nichž za zmínku stojí lípa plstnatá (T. tomentosa), jejíž listy jsou na rubu stříbřitě plstnaté, čímž vytvářejí bělostný efekt. Nektar jejích květů je však údajně pro včely jedovatý. A díky včelám se dostáváme k protikladu klidu, vyrovnanosti a majestátnosti, který nám staleté lípy poskytují. Včely v jejich korunách svou aktivitou vytvářejí 14 Klecanský zpravodaj červen 2009

15 neustálý pohyb a hemžení, že z toho méně odolného jedince mohou rozbolet ruce i nohy, už jen pouhým pozorováním té nezměrné včelí pracovitosti. Včela medonosná (Apis mellifera) je sociálně žijící blanokřídlí hmyz. Žije ponejvíce ve velkých společenstvech v úlech. K zachování potomstva je předurčena matka královna, která ročně naklade okolo vajíček. Vzhledem k tomu, že nemá vyvinuty sběrné orgány, musí být krmena ostatními včelami. Královna žije 3-5 roků. Trubec je včelí samec, který není vybaven žihadlem a jeho jedinou úlohou je oplození matky. Z toho, co již víme, je zřejmé, že v korunách lip i na jiných květech a rostlinách vidíme jen včely dělnice. Než však nastane ten slavný den, kdy včela vylétne z úlu, musí projít vždy několikadenní pracovní fází vývoje. V prvních 3 dnech života je včela čističkou. Od 4. dne se stává krmičkou. Od 7. dne v roli kojičky krmí nejmladší plod a matku včelí kašičkou. Počínaje 13. dnem života začíná stavět plásty a stává se tím stavitelkou. 18. den povýší do funkce strážkyně úlu. Teprve 21. den opouští úl, aby se do něj opět vracela se zásobami vody, pylu, nektaru a medovice. V době intenzivní činnosti žije včela 4 6 týdnů. Pokud ovšem není okolnostmi donucena použít svou bodnou zbraň. Žihadlo včely je na vnitřním konci napojeno na jedový váček a na vnějším konci je opatřeno zpětnými háčky, které zabraňují snadnému vytažení žihadla z rány. Při bodnutí je celý žihadlový aparát vytržen a včela hyne. Bylo by však neslušné v tomto nadcházejícím krásném letním čase končit smutným a strohým konstatováním o úhynu včely. Proto si závěrem připomeňme některé Murphyho zákony o včelách (včelaři prominou, i když právě oni nejlépe vědí o čem jsou následující řádky): Včelstvo, kterému se v nejvhodnějších podmínkách věnuje všestranná péče, udělá to, co se jemu bude hodit nejlépe. Uteplováni včelstev pro přezimování v našich oblastech je vysoce prospěšné proto, aby se včelař zahřál. Roj kteréhokoli jiného včelaře se vždy usadí na nižší větvi. Když se nakonec naučíte včelám rozumět, vaše včely se změní. Vždy se najdou aspoň dva odborníci, kteří vám poskytnou zcela protichůdné rady, týkající se jakéhokoli problému práce se včelstvy. Nejvyšší ceny medu se platí právě před nebo potom, kdy jste dodal na trh všechen přebývající med. Včelstva se zkušeným včelařům dodávají mírnější než včelařům začátečníkům. JH Klecanský zpravodaj červen

16 ZE SPORTU vloni druhý, letos první V sobotu nás předseda fotbalového klubu J. Novák potěšil se zprávou, Cit. : přepište dějiny, Sokol Klecany postoupil do 1.B třídy. Díky moc Vám všem". Stalo se to, o čem všichni fanoušci klecanského fotbalu, ale hlavně samotní hráči snili. Po téměř čtyřiceti letech bude hrát klecanské A mužstvo v krajské soutěži. Klub čeká nelehký úkol vytvořit potřebné zázemí pro fotbalisty a rozhodčí, které je nutností v případě postupu do vyšší soutěže, i přesto sdílíme společnou radostz historického úspěchu. Takže hoši naši hrrrrrrrrrrr na ně, přejeme hodně vítězných gólů v nastávající sezóně. VOLEJBAL V KLECÁNKÁCH V neděli ožilo hřiště v Klecánkách volejbalem. Od rána soupeřilo mezi sebou šest mužstev. Volejbalový turnaj proběhl za podpory MěÚ Klecany a hlavními organizátory byly Klecanské plácačky. Na hřišti vládla přátelská sportovní atmosféra a díky krásnému slunečnému počasí měli všichni dobrou náladu. Volejbalisty občas potrápily poryvy větru a hlavně neposlušné míče, které přistály několikrát v přilehlém potoce a nebo přímo ve Vltavě. Došlo i na koupání, to když se jeden z míčů vydal doprostřed řeky a šinul si to do Mělníka. V turnaji obsadilo první místo družstvo z Řeže, na druhém místě skončilo družstvo z Prahy na třetím volejbalisté z Úholiček. Děkujeme sponzorům, kterými byly firmy : BONDEX, FINESA BARVY a HENKEL a p. Vokáčové, která od brzkého dopoledne poskytla účastníkům turnaje útočiště a zajišťovala přísun potřebných tekutin a stravy. Samozřejmě patří díky i všem zúčastněným sportovcům a nezbývá než si přát, aby se podařilo turnaj opět uspořádat třeba dříve než za rok. POSLEDNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ SEZÓNY Dne v 17:00 hod odehraje A mužstvo ve Velkých Popovicích poslední utkání sezóny. Na tento zápas se připravuje hromadný zájezd, sledujte proto aktuální informace na webu sokol.klecany.cz nebo přímo v hlavní informační kanceláři Sportklubu. -dh- PODĚKOVÁNÍ Děkuji panu starostovi a zastupitelstvu města za blahopřání k mým 86. narozeninám. Ela Kraisingerová 16 Klecanský zpravodaj červen 2009

17 S medvídkem si hrát, s medvídkem jít spát... Výstava medvídků plyšových i jiných a v Malém máslovickém muzeu másla od 4.7. do Máte doma medvídka? Půjčete ho na výstavu, prosím! Po ukončení výstavy v pořádku vrátíme. Můžete o něm i něco napsat, jestli má jméno, při jaké příležitosti se k vám dostal, nějaký zážitek s medvídkem apod. Bližší informace na tel: nebo Ozvěte se nám, prosím, co nejdříve! Děkujeme! Za muzeum V. Sýkorová. SOUSEDÉ SE DOBŘE BAVÍ V DOLNÍM POVLTAVÍ V sobotu se uskutečnil ve Vodochodech další ročník kulturně sportovní akce Sousedé se dobře baví v Dolním Povltaví. Klecany reprezentovalo mužstvo minikopané a v nohejbale nastoupila dvě družstva. Jedno z Klecan a druhé nasadili Klecánky. Družstvo ve složení Lukáš Tintěra, Jan Filinger a David Kolmer se umístilo v nohejbalovém turnaji na třetím místě a chlapi přijeli domů ověšeni bronzovými medailemi a pohárem. Poděkování za reprezentaci Klecan patří samozřejmě i těm, kteří se umístili na nemedailových pozicích. V ostatních disciplínách bohužel Klecany neměli žádné zastoupení. -dh- Naši červnoví jubilanti: Rathuská Zuzana (73), Břendová Věra (72), Pavlík Alois (73), Dvořák Antonín (82), Španingerová Emilie (75), Horáková Eva (73), Sitta Miroslav (70), Bajerová Marie (83), Šebesta Pavel (74), Povondra Bedřich (80), Grégrová Marie (70), Drastil Miroslav (80) Klecanský zpravodaj červen

18 Vzpomínka na Václava Beneše Třebízského Dne 20. června uplyne 125 let od úmrtí Václava Beneše Třebízského. Jako vzpomínku na tohoto spisovatele, který značnou část svého krátkého života zasvětil Klecanům, uvádíme ukázku z povídky SEDLÁK KRÁKORA napsané r (z knihy Z těžkých dob ) Sedlák Krákora bude přece zítra kázat! Tato zpráva se rozletěla jednou v sobotu večer ve vsích na pravém břehu Vltavy: v Husinci, v Klecánkách, ve Větrušicích, v Řeži, v Klecanech, jako palička, když si ji podávají od statku k statku, od chaty k chatě. Bývalo tak vždycky, kdykoliv šla řeč, že sedlák Krákora bude kázat. Tehdáž začínaly být nepokojné časy. Sám Pánbůh ví, kdo naházel zase doutnáky do popela už dávno vystydlého. Lidem opět nechtělo do hlavy, jak to je, že nejdříve cizí huba a potom teprve vlastní, zvláštně tam, kde stopy vojny, moru a protivenství nevyhladily paměť ne lepší, volnější časy. Sedlák Krákora byl vyhlášený kazatel široko daleko. Pod bílou lebkou měl celou bibli; postily či tištěných kázání nepotřeboval. Kazatelského umění také neslyšel, úsudky si tvořil sám; ale byly pádné, byl, jak říkáme, jako hrom: ozdob nepřijímaly, někdy pálily jako žhavé železo, někdy zase byly studené jako led, až mrazily. Byly skorem nešetrné, ale zato pravdivé. Lidé z jeho kázání chodívali mlčky, s hlavami svěšenými, neříkali ten to zná ; ale cítili jeho slova hluboko, a to jim vázalo jazyky. Ale druhý den bývaly vždycky ve dvorech plné šatlavy, protože lidé na robotu schválně zaspávali a schválně nešli, až pro ně přišli mušketýři. Sedlák Krákora kázával nad řekou na vysoké skále. Těm balvanům před Větrušicemi do dneška říká lid kazatelna. Páni nechávali Krákoru rok od roku v pokoji. Ještě leckdy ho také šli poslechnout, a když je tak říz, usmáli se tomu. Ale letos se naň dívali nějak zostra. Na kázání jeho nechodili, a kdo z posluchačů zmeškal v pondělí robotu, bylo sním zle. Už mu to dvakrát zapověděli, třikrát seděl po čtyři téhodny ve sklepě; ale Krákora byl tvrdý, tvrdší než jeho kazatelna, a v neděli, bylo-li hezky, nekázat bylo mu jako mít zdravé plíce a nedýchat. Když mu řekli, pro to že jsou kněží a v kostelích opravdové kazatelny, usmál se trpce; ale co mu v té chvíli přišlo na jazyk, nevyřkl nikdy. A dnes v sobotu byli u Krákory dva mušketýři, měli s sebou řetězy a lidé ve vsi povídali, na čí ruce a na čí nohy. Kde máš tatínka? zeptali se dcery. Odešel, milí páni! Kam odešel? Jedině Pánbůh ví, milí páni! Měl štěstí, že odešel. Pomodlím se za to, milí páni! A jestli se vrátí a bude zítra kázat, nedokáže a neřekne amen, protože schválně pro něj postavili před zámkem zbrusu novou šibenici. Vyřiď mu to, přijde-li! Mušketýři odcházeli s nadávkami.šli návsí jako páni, rezavé šavle u boků, rezem prožrané halapartny na ramenou, a hejno kluků za nimi a kolem nich. 18 Klecanský zpravodaj červen 2009

19 Dcera Krákorova si přehodila přes hlavu lněný šat a odběhla se podívat, jak vypadá ta šibenice, na níž chtějí zítra tatíčka pověsit. Opravdu mušketýři nelhali, šibenice byla zbrusu nová, vysoká na dva sáhy, a nahoře se ovíjel kolem příčního trámu provaz. Stála naproti zámku a dívala se pánům do oken. Mladé dívce se zalily oči slzami, nohy se pod ní zachvěly a Lenka se vracela k domovu. Šat na hlavě si zatáhla pevněji, a když překročila práh, seděl už sedlák Krákora za stolem. Další děj povídky se odehrává na Krákorově statku, kam ho přijde přesvědčovat soused Švějda, aby od kázání neustupoval, že ho bude lid před vojáky bránit a zároveň chce se sedlákem dohodnout budoucí sňatek Krákorovy dcery se synem Švejdovým. Krákora se opravdu vojáky zastrašit nenechá a kázání uskuteční. Lidí přišlo spousta, ale i vojáků bylo hodně. A jak už to v životě bývá. Když zarachotí zbraně, odvaha zpravidla umlkne. Nikdo z posluchačů Krákorova kázání nepovznesl hlas na jeho obranu, ba naopak, kdosi z davu na něj jako na rebela ukázal. Krákorova dcera se v zoufalství snažila dostat mezi vojáky k otci a při nešťastném pádu se zranila a zůstala omráčená ležet. Krákora nebyl ochoten podřídit se vůli vrchnosti ani ve své poslední hodině a proto raději odevzdal svůj život hluboké Vltavě, tekoucí pod jeho kazatelnou. V tomto místě autor použil časový posun 5 let a dále píše jak dcera Krákorova (nyní již manželka mladého Švejdy) se svým synkem chodí do míst, kde jeho dědeček vedl kázání k lidu. A v úplném závěru povídky autor sám vzpomíná na sedláka Krákoru, stojíc v místech jeho dávných kázání. JH KALENDÁRIUM ANEB STALO SE PŘED lety se narodil ruský básník, prozaik a dramatik Alexandr Sergejevič Puškin (Evžen Oněgin, Piková dáma, Bachčisarajská fontána, Kapitánská dcerka a další) 65 lety proběhla operace Overlord, z dějepisu nám známá spíše jako vylodění spojeneckých vojsk v Normandii 75 lety úspěšný americký herec Kačer Donald, jehož duchovním otcem je Walt Disney, debutoval v animovaném filmu Modrá slepička 100 lety byl prvně britským parníkem Slavonia použit signál SOS 55 lety byla utvořena fotbalová organizace Union of European Football Associations známá UEFA 125 lety zemřel Václav Beneš Třebízský, katolický kněz a romanopisec, který v Klecanech působil od r lety byl na věž klecanského kostela instalován nový zvon Václav 60 lety došlo k první justiční vraždě v komunistickém Československu, při níž byl v Plzni na Borech oběšen generál Heliodor Píka 95 lety byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este. Tento čin byl spouštěcím momentem dalších událostí okolo první světové války. 15 lety byla obec Klecany určena městem 115 lety byl v Londýně otevřen Tower Bridge JH Klecanský zpravodaj červen

20 Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. Šebková s redakční radou. Redakční rada: D. Horová, J. Klausová, J. Homoláčová Info o inzerci - J. Klausová MěÚ tel.: Zpravodaj MK ČR E IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Vychází k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku: Kč 7,- Číslo 6/2009, vychází dne Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Programová nabídka pro školní

Programová nabídka pro školní Programová nabídka pro školní rok 2015 Vedle tradičních ukázek sokolnického výcviku nabízíme mnoho výukových a zážitkových programů pro školy. Programy jsou přizpůsobeny úrovni a věku žáků - kromě samotných

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině Výtvarný projekt Můj životní cíl pro děti z dětských domovů na Vysočině Projekt Můj životní cíl Určený pro děti z dětských domovů: DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty, DD Náměšť nad Oslavou Seznam výtvarných

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Obsah 5 7 9 12 17 Úvodní slovo Novinky v roce 2012 Naše činnost v roce 2012 Hospodaření příloha

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více