Vánoce a komety. BARCO PLANETÁRIUM další efekty TEXT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoce a komety. BARCO PLANETÁRIUM další efekty TEXT"

Transkript

1 1 Text (Proxima): Evangelium svatého Matouše Dolní projekce + Prox: Vánoce Betlémy Kometa Stromečky Dárky, cukroví Atd. stmívání svítí jen hvězdy, obzory Vánoce a komety Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. Kde je ten narozený židovský král? ptali se. Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš. V judském Betlémě, odpověděli mu. Neboť tak je psáno skrze proroka: Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. (pauza 15 s) Vánoce jsou významným křesťanským svátkem a zároveň také jedním z nejmilejších svátků občanských. Jsou oslavou narození Ježíše Krista. Betlém s jezulátkem, Marií a Josefem, s pastýři, ovečkami a třemi mudrci... k vánocům neodmyslitelně patří. A také k nim patří kometa neboli hvězda betlémská. Září nad jesličkami, ať už je Betlém ze dřeva, z keramiky či papíru. (pauza 3 s)

2 2 V době vánoční nás komety doprovázejí doslova na každém kroku. Zdobí ulice i vánoční stromky,... objevují se na papírech, v nichž jsou zabaleny dárky, maličké kometky z lineckého těsta nebo perníku voní na vánočních stolech. Jen ty skutečné se na obloze objevují v době vánoc zřídkakdy. (pauza 3 s) Proč se vlastně komety staly symbolem vánoc? V evangeliu svatého Matouše se mluví o hvězdě, která dovedla mudrce k novému králi. Tak proč svítí nad Betlémem kometa a ne hvězda? (pauza 5 s) Právě teď a tady pod oblohou posetou hvězdami je ta nejlepší příležitost pokusit se na tuto otázku odpovědět. (pauza 30 s) Komety se čas od času objeví na hvězdné obloze a rázem se stanou nejsledovanějšími přírodními úkazy. A zcela zaslouženě. Tyto hvězdy s ohonem nebo také vlasatice, jak byly často nazývány, na sebe berou nesčetné množství podob. Objevují se nad našimi hlavami na první pohled nečekaně a stejně tak nečekaně z oblohy zmizí. Dlouhá staletí si hvězdáři lámali hlavu nad podstatou komet. Cesta za jejich poznáním byla nesmírně zdlouhavá a složitá (pauza 7 s) Často se stává, že vznikne kometa. Nepatří k žádné z hvězd, které byly stvořeny na počátku, ale vytvoří se na božský příkaz v tom samém čase a opět se rozpustí. Tak učí byzantský církevní učitel Jan Damascenský. Je to prudký vír, který se zažehl a krouží ve vysokých vrstvách ovzduší. Taky jeden z názorů. Dávný chaldejský výklad se vlivem vládnoucí aristotelovské filosofie udržel až

3 3 do 16. století. Tlumočí pražský kněz Rozacius: Podstata a hmotnost vlasatic nic jiného není nežli hustý, kalný, mastný, ohnivý, lepký a sirnatý ze země pocházející dejm, puch čili šura, který dle Aristotela vysoko nad zemí se shromáždí a zhoustne a pak zapálen nebeským ohněm postupně shoří. Teprve roku 1577 Tycho Brahe na hvězdárně Uranienborg na ostrově Hvan a Tadeáš Hájek z Hájku v Praze takovou hřevuli, jak se staročesky kometě říkalo, zaměřili. Určili její polohu a zjistili, že je velmi vzdálená, vzdálenější nežli Měsíc, a nemůže tedy pocházet z výparů Země. A teprve teď začali evropští hvězdáři dohánět tisíciletý náskok čínských kolegů. I když kronikáři si těchto podivuhodných nebeských jevů všímali už dávno předtím. Roku 942 objevila se vlasatice, jež za následek měla dobytčí mor. Tak píše kronikář Kosmas. Zbraslavští opati Oto a Petr Žitavských hřevuli zase přičítají dva požáry na Starém městě pražském roku A dvacet let nato zaznamenává kronika zbraslavská: Téhož roku v červenci se ukázala na severní straně blízko severního pólu vlasatice. A tu hvězdu předcházelo horko a sucho, které hubilo na jaře všechny rostliny. V zápětí nastal nedostatek obilí a vína, ale hojnost drahoty. Ani další století, století 15. se bez komety neobešlo. Léta páně 1402 ukázala se hvězda s ocasem a svým ukázáním mnohé věci zlé znamenala české zemi. Neb to léto přijel král uherský Zikmund do Čech. A válku s Uhry ohlásila hřevule v roce 1472, jak připomíná rukopis vyšehradský. Toho léta hvězda komety byla se ukázala a svým ukázáním divadlo lidem učinila, neb ne jako jiné hvězdy jest chodila, ale každý téměř večír na jiné místo sestoupila. Ocas dlúhý vnějše a k hlavě temnější běše. Starověcí spisovatelé popisují vlasatice obrazy co nejhrůznějšími: Byla to kopí, šavle, meče, uřezané hlavy. Svítily vždy jasem červeným, krvavým, žlutým nebo siným. Byla to kometa hrozná a příšerná a tak postrašila lidi, že někteří hrůzou zemřeli, jiní onemocněli. Byla velmi dlouhá a zbarvená krví. Její vrchní částí byla vidět ohnutá paže držící velký meč. U jejího hrotu se jevily tři hvězdy a po obou stranách bylo velké množství sekyr, nožů, zakrvácených mečů a mezi nimi velké množství ošklivých vousatých obličejů

4 4 s rozježenými vlasy. Takhle ještě v první polovině 16. století v díle Monstres Celestes popsal kometu osvícený chirurg a osobní lékař francouzských králů Ambrois Paré. Lidé se strašně báli. Šíří neklid na nebi i na Zemi. Ostatní nebeská tělesa putují spořádaně po nebeské báni, ale ony ji křižují, jak se jim zachce. Je to proti řádu a pořádku. Kometa ohlásila smrt Ludvíka pobožného... a odnesla do nebe papeže Inocence III. Taky předpověděla konec Karla IV. Ve Vlaších ohlásila vlasatice porod dvouhlavého telete... a ve Vestfálsku kočičí mor. Neduhové těžcí neobyčejně se rozmohou, a to melancholie, záušnice, plyskýře, hlízy a mor. Všichni se báli. Všichni ne. V roce 1531 papež Klement VII. kometu exkomunikoval. Současně všem křesťanům nařídil modlitby, aby byla vržena na hlavy Turků, kteří právě obléhali Bělehrad. Na povinnost modlit se byli každý den v pravé poledne všichni obyvatelé upomínáni vyzváněním kostelních zvonů. První pokus o využití kosmické zbraně sice selhal, zvonění poledne se však leckde udrželo dodnes. Krvelačný šílenec Alfons VI., král portugalský, poté, co se dozvěděl o příchodu komety. vyběhl na terasu, spílal ji a hrozil bambitkou. Vlasatice si ho valně nevšímala a majestátně pokračovala ve svém letu. Komety ohlašovaly i zánik světa. Mnohé známé osobnosti věřily tak pevně v konec světa, že poté, co se v letech 1528 a 1577 zjevily komety, odkázaly svá jmění klášterům. Zřejmě příliš nepřemýšleli, neboť katastrofa by zasáhla kdekoho, i kláštery. Mnichové se ukázali lepšími fyziky. Přijímali světské statky a čekali na vůli boží. Právě kometa z roku 1577 se stala vděčným námětem letáků a astrologických pranostik po celé Evropě. Urodila se přemíra ovoce. Choti Jana Rakouského se zničehonic narodilo nemanželské dítě, v Pikardii zneuctili nevinnou pannu! O pár let později Johannes Kepler přisoudí planetám eliptickou dráhu. Že by i

5 5 komety obíhaly kolem Slunce po obdobných drahách, to ho nenapadlo. K vlasaticím se velký astronom chová poněkud přezíravě: Komety vznikají a zanikají jedna za druhou a je jich ve vesmíru tolik jako ryb v moři. Bůh nechce, aby byla nebesa prázdná, a tak je zaplňuje kometami. Natura adhoret vakuum příroda si oškliví prázdnotu. Něco takového jako jsou komety nepatří do sluneční soustavy, nelze jim tedy připsat uzavřenou eliptickou dráhu, a tudíž se pohybují po přímkách. Řekl Kepler, uvažuje nad kometou z roku Ironií osudu je to táž kometa, která při svém příštím návratu poslouží Edmondu Halleyovi k důkazu, že právě tato vlasatice se vrací zas a znova. (pauza 15 s) Jak je vidět, komety naháněly v minulosti lidem hrůzu. Není to zvláštní, že se právě ony staly symbolem něčeho tak poetického a mírumilovného jako jsou svátky vánoční? Není kometa nad Betlémem tak trošku omyl? (pauza 2 s) Možná ano, stačí jen nahlédnout do historických pramenů a brzy zjistíme nejen to, kdy byla kometa poprvé nad Betlémem znázorněna, ale i to, o kterou se ve skutečnosti jednalo. Na počátku 14. století dostal za úkol florentský malíř Giotto di Bondone vyzdobit padovskou kapli a jako námět fresky si vybral známý příběh z Matoušova evangelia. Nad hlavy tří mudrců umístil sice hvězdu, jak bible káže, ale ne hvězdu ledajakou: byla to hvězda s dlouhým ohonem. Právě taková totiž zářila na skutečné obloze v roce 1301 a slavnému malíři učarovala natolik, že se ji rozhodl zvěčnit ve svém díle. Shodou okolností to byla kometa, která se snad nejvíce vryla do paměti lidstva. Doba jejího oběhu kolem Slunce totiž odpovídá délce jednoho lidského života. (pauza 7 s, dozní hudba) Nejznámější kometa nese jméno anglického astronoma Edmonda Halleyho.... snad to byla právě ona, jejíž obraz si pravěký lovec vyryl na kamennou sekeru neboli hromový kámen, který pak moderní člověk našel u Lhenic na

6 6 Moravě. 239 let před naším letopočtem ji zaznamenali Číňané. Na sklonku starého letopočtu svítila Juliu Caesarovi... Objevila se i v dubnu roku 1066, kdy si Vilém Dobyvatel podmanil Anglii. Kronikáři píší svorně: Normané, vedeni kometou, zmocňují se Anglie. Královna Mathilda, choť Viléma, znázornila velice naivně tuto kometu a úžas svých poddaných na goblénu sedmdesát metrů dlouhém, nyní vystaveném ve francouzském Bayeux. Ještě známější je příchod této komety roku 1456, čtyři roky po dobytí Cařihradu. Všichni v ní viděli znamení božího hněvu: Muslimové kříž, křesťané turecký yatagan. 10. září 1682 na kometu, která se objevila nad Londýnem, zamířil dalekohledem Edmond Halley: Ach, spatřil jsem svou hvězdu! Oxfordský profesor geometrie zaměřil poprvé její dráhu a hvězdné tajemství bylo na dosah ruky. Galileo Galilei prohlásil, že vše se otáčí. Kepler tvrdil, že planety krouží kolem Slunce v elipsách. Ale také říkal, že kometa se pohybuje po přímce. Můj přítel Isaac Newton je však toho názoru, že se podle gravitačního zákona pohybují všechny planety v elipsách. A komety? I komety. Ve velmi protáhlých elipsách a parabolách. Jak to ví? Vypočítal to. Jako důkaz to ovšem nestačí. A dokázat takové tvrzení? V roce 1687 zaplatil Edmond Halley tiskárnu a přiměl Isaaca Newtona, aby vydal své dílo Philosophiae naturalis principia mathematica Matematické základy přírodní filosofie. První dva díly se zabývají teorií všeobecné gravitace, třetí kniha ji promítá na pohyb všech nebeských těles. Včetně komet. Edmond Halley vydání Newtonova díla nejen zaplatil, ale napsal do něj i latinské věnování.

7 7 Známe již nyní na tisíc oblouků smělých cest vlasatic, kdys naháněli strach, dnes jejich líc člověka nezastraší víc. A teď už jen zbývalo Newtonovo učení ověřit. Proto Edmond Halley začal luštit záznamy o pozorování komet z celého světa. Podrobil svému zkoumání i uváděné souřadnice letu. Hmm.., zvláštní, dráha komety, kterou jsme pozorovali v Londýně, se jako vejce vejci podobá té, kterou si v roce 1531 zaznamenal Petrus Apius v Ingolstadtu. A ta zase nápadně odpovídá dráze komety z roku 1607, jak ji zaznamenal Kepler. A kdo ví, jestli ne i dráze příšerného zjevení, které tak pomlouvá Ambrois Paré. Všechny tři směřují proti pohybu planet. No a? No soudím, že všechny tři jsou ve skutečnosti těleso jediné. Je to kometa, která se vrací. Zajímavý názor. Ovšem pouze názor. Pak by ovšem nebylo vyloučeno, že se třeba ještě někdy vrátí. Správně. Pak bych se odvážil spolehlivě předpovědět návrat na rok Takový nesmysl. Celý ten famózní Newtonův gravitační zákon je nesmysl. Zajisté, odporuje přírodě. Odporuje víře! Vlasatice je posel boží. Odporuje pověře. Vědecké poznání... Poznání?! Předpovídat nahodilý nebeský úkaz o století dopředu je pošetilost. Šarlatánství. Rok 1758 dokáže... Edmond Halley, ředitel Greenwichské observatoře a královský astronom byl 16 let mrtev. I sám Isaac Newton byl mrtev přes 30 let, ale spory o jeho gravitační teorii neustávaly.

8 8 Byl rok 1758, Evropa čekala na kometu. A kometa nepřicházela. Samozřejmě, už můj děddeček věděl, že je to nesmysl. Připíjím pánům Halleymu a Newtonovi, jestli mne uslyší tam, kam je čerti odnesli. Březen, duben, květen... kometa nepřicházela. Jak je to možné? V těch výpočtech musela být nějaká chyba.., Červen, červenec, srpen... Na něco se muselo zapomenout... září, říjen... matematická chyba, mylná teorie? Všechno znovu přepočítáme. Věřím, že... listopad... Slavní, nesmrtelní, vážená akademie. Celý vědecký svět očekává příchod komety, jejíž návrat vypočítal učený kolega Edmond Halley na základě všeobecné gravitační teorie. A kde ji máte, Clairaute? Má zpoždění, co? Jako špatný dostavník! Rok 1758 byl už u konce, když se známý matematik Alexis Claude Clairaut přihlásil o slovo na zasedání pařížské Akademie věd. Halleyova kometa má skutečně zpoždění. Zesnulý kolega totiž nevzal v úvahu, že jeho hvězda nepodléhá jen přitažlivosti sluneční, ale též přitažlivosti planet celé naší soustavy, zejména Jupitera a Saturna. Za pomocí svého přítele, ctihodného astronoma Josepha Lalandea, a díky neuvěřitelné píli a nadání madam Lepautové... Dlouhé vlasy, krátký rozum, jako ta vaše vlasatice! Kdyby radši seděla v hodinářství svého manžela. Je to milovnice matematického umění a vynikající počtářka, monsieure. Po půlročním úsilí se podařilo sestavit a vypočítat rovnici zahrnující gravitační působení obou planet, které kometu zpozdilo. Takže tu máme další věštbu. Věštbu nikoli, monsieure, výpočet, výpočet! Ohlášená kometa vejde do přísluní napřesrok, v polovině dubna. No, dubna se, doufám, dožijeme.

9 9 Hmoty planet ovšem neznáme dostatečně přesně a není arci vyloučeno, že se za Saturnem mohou nacházet i další planety neznámé. Nicméně jsem přesvědčen... Stačí, Clairaute... necháme se překvapit. Dalekohledy hvězdáren i malých amatérských hvězdárniček dál mířily k noční obloze. Dny utíkaly, přiblížil se konec roku. O vánocích roku 1758 v malé zapadlé vesničce nedaleko Drážďan zasedl ke svému dalekohledu nadšený hvězdářský amatér, sedlák Hans Georg Palitzsch. Odkudsi k němu doléhal útržek písně o tiché noci a pak se mu v okuláru mezi hvězdami studeně zářícími v průzračném mrazivém vzduchu objevil nekonečně vzdálený nepatrný obláček. O měsíc později spatřil blížící se kometu i odborník, asistent na pařížské observatoři Charles Messiere. Pane řediteli, pane řediteli, mám ji kometu..., předpovězenou kometu. Není o tom pochyb, sleduji ten úkaz od 21. ledna noc co noc. Bude to obrovský úspěch pro naší hvězdárnu. Ředitel nechtěl o kometě ani slyšet, i důvody se našly: vážné vědecké pracoviště a kdesi cosi,... nepřál si, aby z ústavu kdokoli dělal nějaký zábavný podnik. Ale pane řediteli, jsem si naprosto jist... Řekl doslova, že nikdy nedopustí, aby si kdokoli z ústavu dělal nějaký podnik... Aha,... ujišťuji Vás a jeho jméno spojoval s tou..., no prostě s tím jevem a ještě aby cokoli proniklo na veřejnost. Jenže ten jev brzy pronikl na veřejnost tak jako tak. Kometa se za chvíli sice opět schovala v záři Slunce, aby se do bodu přísluní dostavila skoro přesně. Jen o malinko dříve než stanovil jízdní řád, jak jej opravil Clairaut, Lalande a paní Lepautová. A na zpáteční cestě ji potom na noční obloze mohli vidět lidé na celém světě. (pauza 10 s) Příchod Halleyovy komety potvrdil Newtonovu gravitační teorii. Podrobné výpočty dokázaly, že komety nejsou nadpřirozeným úkazem, ale že podléhají přírodním zákonům podobně jako planety.

10 10 Byl to krok nesmírně významný, protože nás posunul od pověr ke skutečnému poznání, dál od nevědomosti a strachu. A také nám umožnil přesněji datovat jiné historické události přepočtem současných poloh vesmírných objektů do časů dávno minulých. Vraťme se proto znovu ke hvězdě betlémské. Mohla to být Halleyova kometa, nebo šlo o jiný astronomický úkaz? (pauza 5 s) Abychom mohli začít v pátrání, musíme alespoň přibližně vymezit období, ve kterém se Kristus mohl narodit. Na první pohled se zdá, že není o čem pochybovat jeho narozením přece začíná náš letopočet. Jenže právě tento předpoklad je chybný. Král Herodes totiž zemřel v roce 4 před naším letopočtem a kdyby se Kristus narodil až na začátku našeho letopočtu, vůbec by se nemohlo odehrát to, co popisuje bible. Kde se tedy stala chyba? (pauza 3 s) Pokus o určení počátku našeho letopočtu byl poprvé učiněn až roku 532. V té době byl opat římského kláštera Dionysius Exiguus požádán papežem Janem 1., aby vypočítal data Velikonoc v následujících sto letech. Přitom musel určit i rok Kristova narození a tady se pravděpodobně dopustil několika chyb, jejichž součet udělal ve výsledku asi 7 let. Pokud se tedy rozhodneme přijmout tento fakt, pak musíme pátrat po zajímavých úkazech, které se objevily na obloze již 7 let před naším letopočtem. V principu by mohla být hvězdou betlémskou jasná kometa,... hvězda zvaná nova nebo ještě jasnější supernova,... anebo zvláštní seskupení planet. (pauza 2 s) Začněme tedy kometami. Velmi podrobné popisy komet z počátku našeho letopočtu se zachovaly v záznamech astronomů na Dálném východě. Žádná z nich však nevyhovuje. Například Halleyova kometa zářila na obloze v roce 12 před naším letopočtem a pak až v roce 66 našeho letopočtu. V roce předpokládaného narození Ježíše Krista tedy Halleyova kometa na obloze nebyla... a zřejmě ani žádná jiná. (pauza 2 s)

11 11 Stejného výsledku se dobereme při pátrání po jasných novách nebo supernovách. Ačkoliv máme k dispozici zápisy čínských, japonských a korejských hvězdářů, neobjevuje se v nich nic, co by mohlo souviset s hvězdou betlémskou. (pauza 2 s) Zbývají nám už jen planety - přesněji řečeno: jejich vzájemné polohy na obloze, které se neobjevují příliš často a kterým astrologie přisuzovala nějaký zvláštní význam. V historii totiž vedle sebe po dlouhá staletí existovala astronomie a astrologie, dva obory lidské činnosti, které obracejí svou pozornost k vesmírným objektům. Astronomie se vyvinula v moderní vědní obor, který spolu s ostatními přírodními vědami zkoumá vesmír jako celek. Astrologie se i v současné době snaží vysvětlit působení několika vesmírných těles, především pak jejich významných poloh, na člověka a společnost. Bezmezná důvěra v ovlivňování lidských osudů nebeskými tělesy sehrála mnohdy v historii velmi významnou roli. Podívejme se tedy podrobněji na astronomii a astrologii ve starém Babylónu, neboť právě odtud měli tři mudrci k nově narozenému králi přijít. (pauza 7 s) Z archeologických nálezů víme, že v Babylónii existovala celá řada chrámů, takzvaných zikkuratů, z nichž se pozorovalo dění na obloze a posléze zaznamenávalo klínovým písmem na hliněné destičky. Jedna taková destička byla objevena v roce 1925 ve Slunečním chrámu v Sipparu a obsahovala zajímavou informaci o trojité konjunkci planet Jupitera a Saturna v souhvězdí Ryb. Měla se odehrát v roce 7 před naším letopočtem. Pro astrology to byla konstelace velmi šťastná, neboť Jupiter je planeta královská, Saturn vládne podle astrologie Židům a souhvězdí Ryb symbolizovalo přímořský kraj Amurru: Sýrii, Fénicii a Palestinu. Výklad je tedy jednoduchý: v zemi Judské zrodí se židovský král. Může být hvězda betlémská znázorněním konjunkce Jupitera a Saturna?

12 12 Možná ano. Za chvíli se podíváme, co se vlastně tenkrát na nebi odehrálo, ale ještě předtím si vysvětlíme pojem konjunkce. (pauza 3 s) Konjunkce jednoduše řečeno - je blízké setkání planet na obloze ; jejich světlo k nám přichází zhruba ze stejného směru. (pauza 2 s) Na modelu sluneční soustavy vidíme Slunce, naši mateřskou hvězdu, a v jeho blízkost planety Merkur,... Venuši,... Zemi s Měsícem,...Mars,...Jupiter,... a Saturn. Poslední dvě planety Uran a Neptun vynecháme, protože nejsou na obloze pozorovatelné pouhým okem. V tomto okamžiku se pro nás - pozemské pozorovatele - nachází planeta Venuše v konjunkci s Merkurem. Na obloze je uvidíme zřejmě kousek nad sebou, protože pravděpodobnost, že by byly přesně v zákrytu je velmi malá; oběžné dráhy planet neleží ve stejné rovině. (pauza 3 s) Ke konjunkci planet Venuše a Merkuru dochází poměrně často, protože perioda jejich oběhu kolem Slunce je kratší než jeden pozemský rok. Čím je však planeta dále od Slunce, tím pomaleji se pohybuje a oběžná doba je delší. Jupiter oběhne Slunce jednou za 12 pozemských let a Saturnu to trvá 30 roků, což znamená, že konjunkce vzdálených planet je jev mnohem vzácnější - z astronomického hlediska však nic výjimečného. Konjunkce planet v roce 7 před naším letopočtem byla ovšem trojitá! To znamená, že během jednoho roku k ní došlo třikrát. Je to vůbec možné, když oběžné doby Jupitera a Saturna jsou 12 a 30 let? (pauza 2 s) Ano, je to možné. A vysvětlení je poměrně jednoduché. Planety Merkur a Venuše se nám teď promítají do souhvězdí Ryb. Kdybychom je pozorovali pravidelně každý večer ve stejnou dobu, zaznamenali bychom jejich pohyb vůči hvězdám: přecházejí z jednoho souhvězdí do druhého. (pauza 5 s) Planety se však po hvězdné obloze nepohybují plynule. V určité části dráhy se jejich pohyb zpomalí, pak zcela zastaví, planeta změní směr pohybu a vrací se... Pak se ale znovu zastaví a pokračuje v původním směru. Říkáme, že

13 13 planety vytvářejí na obloze takzvané smyčky. (pauza 20 s) Jak planetární smyčka vzniká je patrné z tohoto modelu. Představte si, že pozorujeme ze Země planetu Merkur. Během roku se Merkur pohybuje kolem Slunce a promítá se nám do pásu zvířetníkových souhvězdí, která jsou zde znázorněna symbolicky: tady je Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby, Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna a Váhy. (pauza 3 s) My jako pozorovatelé jsme ovšem také v pohybu - pohyby Merkuru a Země se tedy skládají. Právě skládání oběžných pohybů je příčinou vzniku planetárních smyček. (pauza 20 s) A teď si udělejme krátkou rekonstrukci toho, co se v roce 7 před naším letopočtem mohlo odehrát: 29. května ráno došlo nad východním obzorem v souhvězdí Ryb ke konjunkci Jupitera a Saturna. Astrologický výklad tohoto jevu zněl asi takto: očekávejme příchod nového krále. Druhá ranní konjunkce nastala 3. října, a ta už nenechala mudrce v klidu. Začali se chystat na dlouhou pouť. Pokud vyrazili z Babylonu na velbloudech někdy koncem října nebo začátkem listopadu, pak do Jeruzaléma dorazili začátkem prosince. V Jeruzalémě se okamžitě začali vyptávat na budoucího krále a skutečně se dozvěděli, že se má podle dávných proroků narodit v Betlémě. Ten se rozkládal asi 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma. Ke třetí konjunkci Jupitera a Saturna došlo 5. prosince těsně po západu Slunce,

14 14 tentokrát nad jižním obzorem. Mudrci se vydali za hvězdou a jak říká bible hvězda, kterou viděli, šla před nimi. Když hvězda zmizela, byli u cíle. (pauza 7 s) Příběh je to hezký a dalo by se mu věřit, ale má jeden háček. Trojitá konjunkce Jupitera a Saturna sama o sobě není tak vzácná. Opakuje se každých 40 let. I Johannes Kepler, známý astronom pozdější doby, došel k závěru, že spolu s konjunkcí se muselo na obloze odehrát ještě něco jiného: musel se objevit ještě nějaký jiný objekt. O žádném však nevíme. Zkusme tedy zapátrat v dávné historii ještě jednou, a hezky od začátku, protože vysvětlení betlémské hvězdy trojitou konjunkcí Jupitera a Saturna není zdaleka jediné, které se nabízí. (pauza 15 s) Připusťme, že ani rok 7 před naším letopočtem nemusí být tím správným rokem Kristova narození. Jeden z textů Bible obsahuje zprávu o tom, že Židovský král Herodes Veliký nechal v Betlémě a okolí zabít všechny chlapce od těch novorozených až do věku dvou let. Přitom dva roky mohlo být přesně to období, kdy se podle mudrců hvězda oznamující příchod nového krále ukázala poprvé. Existuje nějaké těleso, které se objevuje na obloze v podobných situacích v periodě dlouhé přibližně 2 roky? Ano, je to planeta Venuše. Během tohoto období se objevuje střídavě večer jako večernice a ráno jako jitřenka. Ale mohla by být samotná Venuše hledanou hvězdou betlémskou? (pauza 3 s) Planety byly v babylónském astrologickém systému zároveň i uctívanými bohy. Původně nejvýznamnější bohyní, představující životodárnou sílu země, byla Ištar, ztotožňovaná právě s nejjasnější planetou Venuší. Později však její místo získal pán země i nebes Marduk. Tak nazývali Babylóňané Jupitera. Marduk, Ištar a také bůh moudrosti Nabu (tedy Merkur) - představovali síly dobra. Naproti tomu planety Mars a Saturn, nazývané Nergal a Ninib...

15 15 symbolizovaly zlo: Mars byl bohem války a podsvětí a v podstatě stejnou roli měl i Saturn. Jestliže takto vnímáme planety, pak v letech 12 a 10 před naším letopočtem se na obloze odehrálo něco, co v astrologické symbolice mnohonásobně předčilo trojitou konjunkci Saturna a Jupitera. (pauza 3 s) Podívejme se znovu na oblohu: je srpen roku 12 před naším letopočtem. Na obloze je úkaz, který se nemůže opakovat už nikdy během historie starověké astronomie. Nad západním obzorem září trojice planet Jupiter, Venuše a Merkur, přičemž první dvě jsou téměř v konjunkci. Nacházejí se ve zvířetníkovém souhvězdí Vah, které symbolizuje spravedlnost, a tato konstelace může být pro astrology prvním znamením o narození Mesiáše. Mudrci se však na cestu nevydávají. Proč? Možná proto, že na druhé straně oblohy právě vycházejí síly zla: načervenalá planeta Mars a Halleyova kometa při jednom ze svých nejjasnějších návratů. (pauza 3 s) Během následujících 56 dní urazí kometa po obloze dlouhou cestu: předstihne planetu Mars, proletí kolem Saturna a nakonec zmizí v souhvězdí Štíra, který je symbolem temnot. Tímto definitivně vítězí dobro nad zlem. Ale ten správný čas pro mudrce ještě nenastal. Z astrologického hlediska mají planety nejmenší vliv v době, když zapadají, a naopak nejsilněji působí při východu. Venuše by tedy měla být v době narození krále jitřenkou a určitě by měla být ve společnosti Jupitera. K tomuto postavení planet dochází až na konci ledna roku 9 před naším letopočtem: Ištar a Marduk sjednotí svou životadárnou sílu v místech, kde Slunce dává více světla,... zatímco síly temnot reprezentované Nergalem teď mizí za západním obzorem. (pauza 5 s) Vyprávějme tedy příběh mudrců znovu, tentokrát v trochu jiné podobě: Mudrci, pravděpodobně vzdělaní astronomové, bedlivě sledovali dění na

16 16 obloze, a protože si dovedli spočítat, kdy bude Venuše jitřenkou, vypravili se do Jeruzaléma již někdy na podzim roku 10 před naším letopočtem, dříve než poslední zmiňované jevy nastaly. Do Jeruzaléma dorazili začátkem roku 9 před naším letopočtem a tam brzy vypátrali místo narození nového krále. Vydali se časně zrána ještě za tmy do Betléma. A hle, spatřili hvězdu, která vycházela nad Judským pohořím, a ta hvězda šla stále před nimi, až se zastavila nad domem, kde byla Marie s malým Ježíšem. Byl 6. leden roku 9 před naším letopočtem, právě svítalo a hvězda tedy planeta Venuše - zmizela v denním světle. I tak se mohl tento příběh odehrát. (pauza 15 s) Narodil se tedy Ježíš Kristus roku 7 nebo 10 před naším letopočtem? A který nebeský úkaz jeho příchod oznámil? Skutečnou pravdu už asi nikdo přesně nezjistí. Záleží jen na vás, co si na místě hvězdy betlémské představíte: může to být jasná Venuše, konjunkce Jupitera a Saturna,... ale může to být klidně i kometa. Co na tom, že v příběhu o zrození židovského krále hrála jen vedlejší roli? Doba, kdy lidé věřili zlým znamením na obloze, je snad už dávno za námi. To, jakou atmosféru budou mít vánoční svátky, záleží především na nás samotných, bez ohledu na to, je-li zrovna na nebi vlasatice s ohony ve tvaru šavlí a mečů anebo příznivá konstelace planet. Ať jsou pro vás ty letošní vánoce ze všech nejhezčí!

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

Hvězda betlémská a astronomie

Hvězda betlémská a astronomie Hvězda betlémská a astronomie připravila Hvězdárna v Úpici finančně podpořil Český organizačni výbor Mezinárodního roku astronomie Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj,

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Astronomové při sledování oblohy zaznamenávají především úhly a pozorují něco, co se nazývá nebeská sféra. Nicméně, hvězdy nejsou od Země vždy

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Pouť k planetám.  Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY Co způsobuje příliv a odliv? hejna migrujících ryb vítr gravitace Měsíce Je možné přistát na povrchu Saturnu? Čím je tvořen prstenec Saturnu? Mají prstenec i jiné planety? Jak by mohla získat prstenec

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 18. 2. 2013 Pořadové číslo 13 1 Jupiter, Saturn Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích Baronesa Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích Rok 2009 byl UNESCO a OSN vyhlášen Mezinárodním rokem astronomie. Oslavuje se tak 400 let od okamžiku, kdy italský astronom Galileo Galilei

Více

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze PŘEDMĚT: přírodopis, fyzika, zeměpis ROČNÍK: 6. 9. dle zařazení v ŠVP NÁZEV (TÉMA): Zapadá Slunce vždy na západě? AUTOR: PhDr. Jaroslava Ševčíková KOMPETENČNÍ CÍLE: Kompetence k řešení problémů (samostatná

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Mini projekt k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Říjen listopad 2014 Foto č. 1: Zkusili jsme vyfotografovat Měsíc digitálním fotoaparátem

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Kdo je autorem výroku: Je to malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo!? a) Isaac Newton b) Galileo

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec Sluneční soustava OTEVŘÍT Konec Sluneční soustava Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Zpět Slunce Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7

Více

všude bylo plno lidí a Josef marně hledal volné místo,

všude bylo plno lidí a Josef marně hledal volné místo, V těch dnech vydal římský císař Augustus nařízení, že se má po celé říši provést sčítání lidu. Každý má jít do svého rodiště, aby tam byl zapsán. Josef tedy vzal svou mladou ženu Marii a vydali se spolu

Více

O: Vypiš jména dvou lidí z probíraného úseku, kterým Bůh něco oznámil:

O: Vypiš jména dvou lidí z probíraného úseku, kterým Bůh něco oznámil: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: Poznej Bibli LEKCE: Narození Spasitele Poselství andělů Velké události se dnes šíří do celého světa díky moderním komunikačním

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

III. Vesmír/2 nejznámější historické osobnosti (poznávání vesmíru) (rozdání textů vždy stejný text 4-5 žákům) a) Galileo Galilei b) Jan Kepler

III. Vesmír/2 nejznámější historické osobnosti (poznávání vesmíru) (rozdání textů vždy stejný text 4-5 žákům) a) Galileo Galilei b) Jan Kepler Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 3 Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) 2. část Třída: 6. Učivo: Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) Obsah inovativní výuky: E - learningové

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Obsah 1 Úvod do tématu sluneční soustavy... 2 2 Cíl projektu... 2 3 Postup při zpracování... 2 4 Zpracování... 3 5 Závěr miniprojektu... 4 6 Přílohy...

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Pohyby HB v některých význačných silových polích

Pohyby HB v některých význačných silových polích Pohyby HB v některých význačných silových polích Pohyby HB Gravitační pole Gravitační pole v blízkém okolí Země tíhové pole Pohyb v gravitačním silovém poli Keplerova úloha (podrobné řešení na semináři)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Miniprojekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor Obsah: 1. Úvod 2. Cíl miniprojektu 3. Planetární

Více

HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ

HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ Souhvězdí I. Souhvězdí je optické uskupení hvězd různých jasností na obloze, které mají přesně stanovené hranice Podle usnesení IAU je celá obloha rozdělena na 88 souhvězdí Ptolemaios

Více

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce 2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce Předpoklady: 020101 Pomůcky: lampičky s klasickými žárovkami, stínítko, modely slunce, země, měsíce na zatmění Měsíc je velmi zajímavé těleso: jeho tvar

Více

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 VÁNOČNÍ

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

Hledejte kosmickou plachetnici

Hledejte kosmickou plachetnici ASTRONOMICKÉ informace - 3/2011 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Hledejte kosmickou plachetnici Kosmická sonda NASA pojmenovaná Nano Sail-D rozvinula na oběžné dráze

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 téma přednášky časová dotace přednášející Zatmění Slunce a Měsíce 1 vyučovací hodina (45 minut) Lumír Honzík Podobnost trojúhelníků 2 v. h. Ivana Štejrová Keplerovy zákony

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

Přes Překážky ke hvězdám

Přes Překážky ke hvězdám Přes Překážky ke hvězdám Milí čtenáři, malí i vy velcí, máte v rukou první číslo nového časopisu. Sluší se, aby se Vám dostalo vysvětlení, proč vznikl. S novým školním rokem jsme se v naší jičíněveské

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Izaiáš 7, Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z

Izaiáš 7, Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z OLD TESTAMENT TEXTS IN THE NEW TESTAMENT MATTHEW, CHAPTER 1,2 MATOUŠ 1 18 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P01. Pořadové číslo: 1. Datum vytvoření: Datum ověření: 23.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P01. Pořadové číslo: 1. Datum vytvoření: Datum ověření: 23.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P01 Pořadové číslo: 1. Datum vytvoření: 13.2.2012 Datum ověření: 23.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Přírodověda

Více

C/2009 R1 McNaught. Maximální jasnosti by kometa m la dosáhnout na konci ervna, kdy ji nalezneme nízko nad se- verním obzorem.

C/2009 R1 McNaught. Maximální jasnosti by kometa m la dosáhnout na konci ervna, kdy ji nalezneme nízko nad se- verním obzorem. Baronesa čtvrtletník Hvězdárny barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice, ul. Gorkého Podivný černobílý obrázek zachycuje v inverzních barvách blížící se vlasatici, kometu C/2009 R1 McNaught. Kometu objevil

Více

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486 VY_32_INOVACE_PRV_486 Tři králové S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 27. 12. 2012 Datum pilotáže:8. 1. 2013 Metodika: Žáci sledují obrázky, čtou doplňující text a na závěr

Více

Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika Variace 1 Astronomie a astrofyzika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www. jarjurek.cz. 1. Astronomie Sluneční soustava

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku 4 ZÁKLADY SFÉRICKÉ ASTRONOMIE K posouzení proslunění budovy nebo oslunění pozemku je vždy nutné stanovit polohu slunce na obloze. K tomu slouží vztahy sférické astronomie slunce. Pro sledování změn slunečního

Více

Biblické mýty II. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Biblické mýty II. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Biblické

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014 1 2 SLUNCE V dávných dobách měli lidé představu, že Země je středem vesmíru. Pozorováním oblohy, zdokonalováním přístrojů pro zkoumání noční oblohy a zámořskými cestami postupně prosadili názor, že středem

Více