Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Hradec Králové, říjen 2012

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě. 4 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy. 5 3 Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 5 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích 11 6 Údaje o akcích na podporu prevence rizikového chování 11 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích Testování SCIO Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 16 1

3 10 Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Granty Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Ve spolupráci s magistrátem města Hradec Králové Ve spolupráci s CVKHK.17 Přílohy

4 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 adresa školy Úprkova 1, Hradec Králové 9, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr.Bc. Petr Lehký zástupce ředitele: Mgr.Bc. Dagmar Chroboková vedoucí učitelka MŠ: Jana Klazarová Kontakt tel. ZŠ: tel. MŠ: fax: ZŠ: MŠ: www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové kontakt tel.: fax: Součásti školy Kapacita IZO Mateřská škola 50 dětí Základní škola 420 žáků Školní družina 125 žáků Školní výdejna MŠ Školní jídelna - výdejna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga/přepočtený Mateřská škola stupeň ZŠ , stupeň ZŠ ,8 13,1 Školní družina ,3 34 Školní jídelna MŠ x 42 x x Školní jídelna ZŠ x 407 x x Komentář: 3

5 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 19 učeben + 4 herny Z toho - odborné pracovny, knihovna, multimediální multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Venkovní učebna, naučná stezka, hřiště Sportovní zařízení Běžecká dráha, multifunkční hřiště Dílny a pozemky Ano Žákovský nábytek Nový ve všech třídách Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Standardní sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dostačující Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Standardní pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Počítačová síť, internet, multimediální učebny, 8x interaktivní tabule Investiční rozvoj Dle plánu rozvoje školy Komentář: Provedena rekonstrukce sklepních prostor. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Mgr. Bc. Dagmar Chroboková (za pedagogy) Mgr. Dáša Soldánová (za pedagogy) JUDr.Matoušek Tomáš(za zákonné zástupce) Mgr. Robert Novák (za zákonné zástupce) Mgr. Moníková Libuše (za magistrát města ) JUDr. Urban Arnošt (za magistrát města ) Komentář: Zápis z jednání školské rady viz příloha č. 2 Kontakty: Předseda: Mgr. Robert Novák Dny otevřených dveří: , Třídní schůzky: , , , , Škola vydává školní časopis ECCE HOMO Školní parlament: celkem se uskutečnilo pět schůzek - viz příloha č. 3 Praxe studentů: celkem 14 studentů u 7 pedagogů 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/01 Základní škola RVP ročník C/001 Základní škola nebyl přidělen 9. roč. 4

6 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ÚPRK DO ŽIVOTA ŠVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 454/09/07 Zařazené třídy ročník 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 53 Počet učitelů ZŠ 29 Počet pedagogických asistentů ZŠ 5 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelky MŠ 100 Učitelé 1. stupně 98 Učitelé 2. stupně 97 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogické asistentky Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/ Komentář 5

7 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 2 soukromá gymnázia 0 1 církevní gymnázia 2 0 Gymnáziá celkem 2 3 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 0 celkem 4 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 36 0 celkem 36 Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení: celkový počet žáků školy gymnázia SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na SŠ celkem víceletá ostatní celkem ž.- 9.ročník 2 ž. - 5.ročník 3ž ročník ŠKOLU OPOUŠTÍ 41 ŽÁKŮ 6

8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním I.A I.B II.A II.B II.C III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 1. pololetí Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem

9 Přehled o prospěchu - 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním I.A I.B II.A II.B II.C III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 2. pololetí Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: 8

10 Přehled o chování 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtka Důtka ŘŠ 2.st. žáků TU ŘŠ TU TU I.A I.B II.A II.B II.C III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. st. 3. st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 1.pololetí: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

11 Přehled o chování 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ TU I.A I.B II.A II.B II.C III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. st. 3. st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 2. pololetí:: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka ,7 46 0, pololetí Celkem , , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Autista 6, 8 2 Zrakové postižení 7, 8 2 S vadami řeči - - Tělesné postižení 5, 1 S kombinací postižení 5, 9 2 S vývojovými poruchami učení ročník 29 Komentář: 6 postižených žáků má pedagogického asistenta 6. Údaje o akcích na podporu prevence rizikového chování Třída 8.A,B, 7.B 6.A,B 9.A,B 2.A,B,C 6.B, 8.B 7.A,B Název akce MOZAIKA - sociometrické šetření na vztahy ve třídě charitativní sbírka ve prospěch lidí nemocných AIDS Policie ČR Neztratíme se?, Bezpečné chování Exkurze - Diagnostický ústav HK Právo a morálka Městská policie 9.a 8.A,B Přestupky a tresty Městská policie 1. a 9. Tř. Starší čtou mladším 4.A,B 3.A,B 6.A,B Šikana Městská policie Bezpečné chování Městská policie Kyberšikana Policie ČR 11

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků Počet pracovníků Aj 6 Nj 0 Celkem 6 Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků Správní řízení a spisová služba 4 Managerský kurz 1 Koordinátor sociálně-patologických jevů 1 Celkem 6 Program vzdělávání v oblasti výpočetní Počet pracovníků techniky Interaktivní tabule v učitelské praxi 3 Rozvoj počítačové gramotnosti 21 Celkem 23 Program vzdělávání specializované Počet pracovníků programy (podle předmětů) I. stupeň 6 RVP 3 Fyzika 1 Udržitelný rozvoj 3 Ekologické semináře 28 Školy EU 3 Pedagogika a psychologie 68 Inovace výuky 2 Rozšíření aprobace 3 Přírodovědné obory 2 Instruktor lyžování 1 První pomoc 36 Celkem 156 Prevence rizikového chování Počet pracovníků Minimalizace šikany 38 Celkem 38 12

14 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Školní psycholog Mgr. Petra Macková - CPIV Diagnostický ústav etopedka Dita Tučková Odbor sociální péče MHK řešení problémových žáků Ekocentrum PALETA Pardubice PF UHK praxe studentů DOMINO a MOZAIKA projekt Bezpečná třída Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené AŠSK ČR centrum sportu pořádání sportovních akcí v rámci okresu PPP Hradec Králové - dlouhodobá průběžná spolupráce Ekologické středisko SEVER Horní Maršov a Hradec Králové - ekologické projekty, soutěže Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje DDM Hradec Králové spolupráce při soutěžích o.s. Prostor Pro Klídek Úřad práce volba povolání Červený kříž spolupráce při soutěžích NIDV HK CPIV Významné akce školy Počet akcí pro veřejnost: 18 Výchova pohodové puberty přednáška pro veřejnost Internet pro seniory Světový den zvířat Táto, mámo, pojď si hrát akce pro rodiče a děti (výtvarné dílny) Poznávání nezná hranic česko-polský projekt Halloween pro rodiče a děti MŠ a žáky 1. tříd Světový den životního prostředí Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků 1. tříd Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost Den vzniku ČSR projektový den Karneval na ledě Pohádkový předškolák Vánoční výstava Velikonoční výstava Úprk Cup - fotbalový turnaj mezi školami Úprkova maturita - závěrečné práce žáků 9. ročníků Zkoušíme si cestu do školy pro žáky MŠ Den Země a Den Vody celoškolní ekologické projektové dny KAPRADÍ krajská konference ekologické výchovy u nás ve škole Škola jinak projektový den Školy v přírodě 16 tříd Úprk kolem Orlice sportovní den Lyžařský kurz 13

15 Ples školy Deskové hry akce pro veřejnost Akce k prevenci rizikového chování 5 Kyberšikana Minimalizace šikany projekt vzdělávání pro učitele Přednášková činnost externí služby MOZAIKA - bezpečná třída Setkávání se seniory celoroční akce Významné akce k environmentální výchově 18 Vodní svět Školní ekotým Ekoškola získání mezinárodního titulu Výukové programy SEVER pro žáky i učitele Sběr starého papíru Sběr víček Sběr kaštanů a žaludů Projekt Labe mezinárodní projekt Přírodopisné exkurze Úprk (z) do kraje Co s odpady Strom míru Expedice Běleč nad Orlicí - terénní biologický kurz Den vody Světový den zvířat Návštěva skanzenu v Krňovicích Den Země Světový den ochrany přírody sběr odpadů okolo Orlice 8.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Chemie - olympiáda 16 Český jazyk - olympiáda 20 Anglický jazyk-basic Lingua 42 3 Přírodopis - olympiáda Pythagoriáda 25 Fyzika 4 Finanční gramotnost místo Matematika - olympiáda 12 2 Dějepis - olympiáda 40 Poznávání přírodnin

16 8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Pohár rozhlasu 85 Školní liga ve florbalu chlapci třída 26 Školní liga ve florbalu chlapci třída 23 Vybíjená chlapci, dívky I.st místo - okres Florbal dívky - okres místo Mc Donald cup I.st. 24 Družinový trojboj 67 ÚPRK CUP sálová kopaná místo Kondiční maraton 32 Hradecké hry 35 Florbal mania dívky místo Hradecké sportovní dny 35 Fotbal o zlatý pohár ŠD 40 Florbalové turnaje 210 Celkový počet soutěží ve školním roce: 48 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 642 Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti za školní rok 2011/12 Internet pro seniory, počet absolventů a školitelů: absolventů 48, školitelů (žáků) 28. Celkový počet akcí pro veřejnost za rok 2011/12-24 Mimoškolní aktivity žáků kroužky: celkem 34 kroužků (462 dětí) Prezentace školy na veřejnosti www stránky, denní tisk, školní časopis, propagační materiály 8.4 Testování SCIO V letošním roce proběhlo testování ve všech třídách druhé stupně. Výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům. Tří žáci dosáhli nejlepších výsledků z matematiky v Královehradeckém kraji. Podrobné výsledky jsou k dispozici u vedení školy. 15

17 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Inspekční činnost ČŠI v tomto školním roce na škole neproběhla. 10. Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření školy za rok 2011 A: Neinvestiční výdaje 1. Prostředky státního rozpočtu a) Příjmy Příjmy celkem dotace ,00 C e l k e m ,00 b) Výdaje Neinvestiční výdaje celkem ,00 Z toho: náklady na platy ,00 ostatní osobní náklady ,00 zákonné odvody ,00 učebnice, učební pomůcky ,00 ostatní provozní náklady ,00 c) zisk 0 2. Prostředky z rozpočtu zřizovatele a) příjmy celkem dotace ,00 příspěvky rodičů a žáků ,00 ostatní příjmy ,54 zúčtování fondů ,40 C e l k e m ,94 b) neinvestiční výdaje ,94 c) zisk 0 3. Prostředky doplňkové činnosti a. příjmy celkem příjmy ,19 b. výdaje celkem výdaje ,54 c. zisk ,65 16

18 4. Prostředky EU Peníze školám a. příjmy příjmy celkem ,80 b. výdaje výdaje celkem ,80 c. zisk 0 B: Investiční výdaje ,20 Z toho: vlastní zdroje opravy majetku ,40 vlastní zdroje-nákup DHM-tabule , Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Škola se stala partnerem při uskutečňování projektu: Environmentální vzdělávání pedagogů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ve spolupráci se střediskem SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Brontosaurus Krkonoše se sídlem Horská 175, Horní Maršov s celkovou finanční podporou ,-Kč. AISIS občanské sdružení Kladno Projekt minimalizace šikany Nadané dítě EU identifikace dětí s mimořádným rozumovým nadáním PPP KHK a PdF Univerzity HK Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ESF z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb Vzdělávání-Informace-Poradenství III (RAMPS VIP III) Školní speciální pedagog 12. Granty Granty z rozpočtu města Hradce Králové Celkový počet podaných grantů 1 pro celou organizaci Celkem: ,- Kč 17

19 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 13.1 Ve spolupráci s magistrátem města Hradec Králové Projekt Internet pro seniory vzdělávání občanů města v IT technologiích. Kurz absolvovalo 48 seniorů Ve spolupráci s CVKHK CVKHK vedení odborné stáže v rámci Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení 5 účastníků Výroční zprava byla schválena školskou radou dne Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne V Hradci Králové, dne Mgr.Bc. Lehký Petr ředitel školy Přílohy: Příloha č. 1: Závěry vlastního hodnocení školy Příloha č. 2: Zápis z jednání školské rady Příloha č. 3: Školní parlament Příloha č. 4: Certifikát Ekoškola Příloha č. 1: Závěry vlastního hodnocení školy Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků Povedlo se nám Realizovat výuku podle nově vytvořeného školního vzdělávacího programu. Zavedli jsme výuku nových předmětů (multikulturní výchova, etická výchova, finanční gramotnost, výchova k udržitelnému rozvoji) Uskutečňovat závěrečné práce žáků 9. tříd stále ve vyšší kvalitě. Uskutečnit školní ples za přítomnosti žáků 9. ročníků a jejich rodičů. Udržet nové formy a způsoby práce se žáky napříč různými věkovými skupinami Škola jinak. Povedly se nám celoškolní projekty Den Země, 17. Listopad a další. Stále jsme zlepšovali podmínky pro rozvoj ekologické výchovy žáků. Získali jsme titul EKOŠKOLA. Pedagogičtí zaměstnanci školy měli chuť do dalšího vzdělávání a byli podporováni vedením školy. Ukázalo se, že jasná a jednoznačná organizační struktura školy je funkční. Škola má v povědomí veřejnosti dobré jméno. 18

20 Škola se prezentovala se jednotným propagačním materiálem a udržuje si svoji vlastní image. Školní klima se jevilo jako příznivé. Stále stoupal zájem o naší školu a zvýšil se počet žáků. Stále více se při výuce využívá interaktivní tabule a PC pracovna. Zpřístupnit program BAKALÁŘ všem učitelům. Z metodického pracoviště Pedagogické fakulty UHK jsme se stali fakultní školou. Vybudovat nové sklepní prostory, které slouží žákům k zájmovým činnostem i výuce. Výměna nevyhovujících oken. Výměna osvětlení v některých třídách a kabinetech. Výměna oken střešní krytiny na školní jídelně. Modernizace školního vybavení včetně nábytku a školních pomůcek pro žáky i učitele. Vybudovat nové učebny a zmodernizovat stávající třídy. Zajistit školního psycholožky, následně etopedky. Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit Nepovedlo se Vybudování dětského a sportovního hřiště pro školní družinu. Přebudování půdních prostor pro účely školy. Přebudovat a inovovat školní hřiště. Zateplit pavilon 2. stupně. Zvýšit počet hospitací a to nejen ze strany vedení školy ale i vzájemných. Do tvorby školního časopisu více zapojit žáky. Důsledněji zapojovat rodiče do dění školy. Návrh opatření Nejbližší cíle: Nadále úzce spolupracovat s Magistrátem města. Hledat další finanční zdroje pro financování úprav venkovních prostor pro ŠD a zateplení pavilonu 2.stupně. Zbudovat další počítačovou učebnu. Hledat zdroje na úpravu venkovních prostor, zejména pro ŠD. Hledat možnosti a zdroje přebudování půdních prostor školy. V průběhu vzdělávání neustále zapojovat do výuky další moderní metody práce, které povedou žáky k umění komunikovat, naučí je lépe pracovat s textem, pracovat ve skupině a prezentovat vlastní práci. Více vést žáky ke kritickému a reálnému zhodnocení jejich vlastní práce. Dbát na to, aby se učitelé vzdělávali nejen v rámci svého oboru, ale zejména v oblasti pedagogiky a psychologie. Dodržovat aprobovanost učitelů pro první a druhý stupeň. Dát možnost žákům podílet se na autoevaluaci školy. Hledat jiné možnosti autoevaluační činnosti spolupráce s jinými organizacemi, komerční dotazníky Stále více využívat naučnou stezku Česká krajina. 19

21 Závěr Koncepce školy zůstala neměnná. Škola věnovala zvýšenou pozornost ekologii a tomuto duchu pedagogové podřizovali co nejvíce školních aktivit, pravděpodobně i proto se nám povedlo získat titul EKOŠKOLA. Snažili jsme se odhalit nedostatky ve školním vzdělávacím programu. Se ŠVP jsme pracovali jako s variabilním materiálem, zamýšleli jsme se nad tím, zda-li žáci skutečně získávají klíčové kompetence tak, jak jsme si na počátku tvorby dokumentu ŠVP předsevzali. Sledovali vzájemnou propojenost předmětů, podporovali spolupráci učitelů a hledali nové možnosti, jak zlepšovat morální vlastnosti našich žáků. Neustále jsme zlepšovali podmínky pro vzdělávání žáků, jak materiální tak personální. Příloha č. 2: Zápis z jednání školské rady Schůzka Přítomni: JUDr. Hlavatá Marie Mgr. Chroboková Dagmar Mgr. Lehký Petr Mgr. Moníková Libuše Mgr. Novák Robert Mgr. Soldánová Dáša JUDr. Urban Arnošt Program: 1) Ředitel školy seznámil školskou radu s výroční zprávou. Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2010/2011 2) Budování zastřešených zastávek v blízkém okolí školy. Školská rada doporučuje vybudování zastřešených zastávek. 3) Nové volby do školské rady proběhnou korespondenčně do konce kalendářního roku Rodiče budou informováni na třídní schůzce dne ) Informace o plánované výstavbě školky na pozemku školy. 5) Informace o grantové politice Magistrátu města Hradce Králové Mgr.Moníková. 6) Informace o možné výměně oken v příštím kalendářním roce. 7) Financování asistentek integrovaných žáků. 8) Informace o novém složení pedagogického sboru. Školská rada ukládá: Další schůzka proběhne dne s původními a případně nově zvolenými členy školské rady. Schůzka Přítomni: JUDr. Hlavatá Marie Mgr. Chroboková Dagmar Mgr. Lehký Petr JUDr. Tomáš Matoušek Mgr. Moníková Libuše Mgr. Novák Robert Mgr. Soldánová Dáša JUDr. Urban Arnošt 20

22 Program: 1) Výsledky voleb do školské rady V týdnu od do proběhly volby zákonných zástupců do Školské rady ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Úprkova 1 s následujícími výsledky: JUDr. Tomáš Matoušek získal 292 hlasů Mgr. Novák Robert získal 245 hlasů Učitelé zvolili do Školské rady Mgr. Bc. Dagmar Chrobokovou a Mgr. Dášu Soldánovou Zástupci zřizovatele - JUDr. Arnošt Urban a Mgr. Libuše Moníková zůstávají i nadále členy naší školské rady. 2) Rozloučení s dosavadní předsedkyní JUDr. Marií Hlavatou. 3) Volba nového předsedy školské rady. Novým předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Robert Novák. Pan Novák byl zvolen počtem pěti hlasů, s vykonáváním funkce předsedy souhlasí. 4) Diskuze o stávajícím jednacím řádu členové se s ním seznámí a po vzájemné dohodě upraví. 5) Konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ Úprkova. Členové ŠR se elektronickou poštou domluvili, že ŠR při konkurzu bude zastupovat naší školskou radu Mgr. Robert Novák. Současný ředitel školy Petr Lehký se do konkurzu přihlásí. Jeho kandidatura je 100% podporována všemi pedagogy naší ZŠ i MŠ. 6) Ředitel školy seznámil školskou radu s rozpočtem na rok ) Zastřešené zastávky v blízkém okolí školy informace o vývoji situace (ŘŠ). 8) Informace o plánované výstavbě školky na pozemku školy (ŘŠ). Provoz MŠ o prázdninách. 9) Informace o grantové politice Magistrátu města Hradce Králové Mgr.Moníková. 10) Výměna oken v tomto roce existuje naděje, že se výměna oken bude skutečně realizovat. 11) Možnost uschování cenných věcí ve škole dotaz R. Nováka. 12) Aktuality ze školy: Škola přišla o školní psycholožku Mgr. Mackovou Zápis do 1. tříd Změny v pedagogickém sboru Akce školy: přednáška L. Pekařové, sběry papíru, víček (adopce na dálku) Ples začlenění žáků 9. ročníků Žákovská kapela + nově připravované akce Úprkiáda, tábory, atd.. Šikana školení pro pedagogický sbor Spolupráce s diagnostickým ústavem Přihlášky na SŠ Školská rada ukládá: Další schůzka proběhne dne ve hodin. Mgr. Dáša Soldánová bude informovat o počtu přijatých žáků na SŠ. Zaslat do příštího jednání připomínky k jednacímu řádu. Schůzka Přítomni: Mgr. Chroboková Dagmar Mgr. Lehký Petr JUDr. Matoušek Tomáš Mgr. Moníková Libuše Mgr. Novák Robert Mgr. Soldánová Dáša JUDr. Urban Arnošt Program: 1) Informace o výsledku konkurzu na ředitele školy. Mgr. Bc. Petr Lehký se konkurzu zúčastnil a byl jmenován ředitelem ZŠ a MŠ Hradce Králové, Úprkova 1 na dalších šest let. 2) Jednací řád Členové školské rady se dohodli na definitivní podobě jednacího řádu školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové, Úprkova 1. Jednací řád 21

23 byl chválen nadpoloviční většinou všech členů (6 hlasů pro) a je přílohou k zápisu se schůze ŠR ze dne ) Mgr. Dáša Soldánová informovala členy školské rady o počtu přijatých žáků na střední školy a odborná učiliště. Je ke zvážení, zda výsledky přijatých žáků na SŠ seskupit do jedné tabulky, aby byly přehledně vidět počty přijatých žáků v jednotlivých letech. 4) Školská rada vznese písemný dotaz na zřizovatele školy tj. Magistrát města Hradce Králové ohledně výstavby nové mateřské školy na pozemku školy. Ředitel školy není spokojen s tím, že nebyly zohledněny připomínky jeho i vedoucí učitelky v MŠ pro zhotovitele v rámci zadávacích podmínek. 5) Dochází k výměně předmětů ve školním vzdělávacím programu Úprk do života. Výuka etické výchovy se přesouvá do 7. ročníku a multikulturní výchova se bude vyučovat v 8. ročníku. 6) Od školního roku 2012/2013 bude ve škole působit i rodilý mluvčí, který bude vyučovat jednu hodinu týdně anglického jazyka v 5. a 6. ročníku. Tyto informace budou zveřejněny na webu školy. 7) Školská rada souhlasí se změnami ve školním vzdělávacím programu. 8) Členové školské rady nadpoloviční většinou hlasů (5 pro, 1 se zdržel) zvolili místopředsedkyni ŠR Mgr. Dagmar Chrobokovou. Školská rada ukládá: Další schůzka proběhne dne ve hodin. Ředitel školy předloží a školská rada schválí výroční zprávu o činnosti školy. Příloha č. 3: Zhodnocení činnosti Školního parlamentu Zápis ze dne Přítomní: 5.A Ryan Lenihan,Tereza Kloučková, 5.B Josef Jašek, Rozálie Bedřichová, 6.A Jakub Petera, David Moravec, 6.B Adéla Škvrnová, Tomáš Holický, 7.A Lucka Horáčková, Filip Freibauer, 7.B Justýna Trojovská, Nela Hynková, 8.A Aneta Zapadlová, Jakub Melichárek, 8.B Anežka Doksanská, Dominik Sochulák, 9.A Iveta Řezáčová, Elvis Mrkovič, 9.B Barbora Klimentová, Kateřina Trávníčková. Aleš Hladík 21 přítomných 1. zahájení o Náplň programu schůzky. 2. volba předsedy, místopředsedy, zapisovatele a mluvčího o Hlasováním zvoleni do funkce tito členové ŠP: Předsedkyně: Řezáčová Iveta, IX.A (19 hlasů) Místopředsedkyně: Klimentová Barbora, IX.B (19 hlasů) Zapisovatelka: Zapadlová Aneta, VIII.A (19 hlasů) Mluvčí: Melichárek Jakub, VIII.A (19 hlasů) 22

24 3. obsah jednání o Soupis návrhů, aktivit a požadavků jednotlivých tříd zastoupených ve ŠP: 5.A: Parkoviště, sběr starého pečiva, Tři králové vybírání peněz 5.B: Obnova dětského hřiště 7.A: Předvánoční dárky (den bez písemek, zkoušení, 50/50, ) 7.B: Barevné dny 8.A: WC papír na každý záchod, skate park - návštěva 8.B: plastová okna, turnaje tříd 4. zůstává k předání, k řešení o Navržené aktivity: Obnovení barevných dnů v podobě dnů V týdnu před vánočními prázdninami zopakovat rozbalování dárků. o Všechny body z obsahu jednání. 5. Závěr o Na příští schůzce bude členům ŠP poskytnuto vyjádření k jednotlivým bodům a pokusíme se zrealizovat navržené aktivity. Zápis ze dne Přítomní: zvolení členové školního parlamentu (19) a A. Hladík 4. zahájení o Náplň programu schůzky. 5. obsah jednání o Příprava a realizace,,vánočních dárků v průběhu prosince Vánoční dárky budou rozděleny do tří dnů v týdnu od 12. Do 16. prosince Zástupci školního parlamentu sdělí ve svých třídách potřebné informace a rozdělení těchto dnů. 1. Den Den bez písemek 2. Den Den bez zkoušení 3. Den Den 50:50 (půl hodiny učí učitel, půl hodiny žáci) Členové ŠP se dohodli na naplánování tematických či barevných dnů během ledna 2012 Všem byla zástupci 5.A oznámena informace o sběru starého pečiva, který trvá do (předají svým třídám) 23

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více