Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3"

Transkript

1 a) Základní údaje o škole Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 www: sssoghk.cz adresa: Velká 3, Hradec Králové právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí Hradec Králové Datum zařazení školy do sítě škol , č.j / Kapacita školy a jejich součástí 1450 žáků Školská rada Do 27. listopadu 2008: předseda: Ing. Dušan Medvec zvolen za rodičovskou veřejnost členové : Ing. Jan Doskočil zastupitel magistrátu Hradec Králové Jaroslav Bartoš zastupitel magistrátu Hradec Králové Mgr. Jiří Šimek učitel školy Mgr. Tomáš Vašata učitel školy Dana Gaberlová žákyně školy Od 28. listopadu 2008: předseda: Mgr. Hana Kudelková učitelka školy členové : Ilona Špráchalová OŠ KÚ Královéhradeckého kraje Naděžda Pozlerová OŠ KÚ Královéhradeckého kraje Helena Houbičková matka Veroniky Holubičkové Mgr. Tomáš Vašata učitel školy Romana Mencáková žákyně školy, obor kosmetička

2 Vedení školy Ředitelka: PhDr. Helena Matyková Zástupci ředitelky pro praktické vyučování: Ing. Jaroslav Šrámek (statutární zástupce ředitelky školy) Ing. Vladimíra Baranová Zástupci ředitelky pro teoretické vyučování: Mgr. Josef Matyk, Ph.D., do Mgr. Stanislava Šůlová Mgr. Alena Kloučková Vedoucí ekonomického úseku: Vedoucí technického úseku: Ing. Naděžda Veselková Josef Novotný Výchovný poradce: Ing. Blanka Ryplová, Ing. Helena Jirušková Metodik ICT: Ing. Věra Majzlanová, Adam Doucek Koordinátor informačních a komunikačních technologií: Ing. Věra Majzlanová,Adam Doucek Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Petra Čechová, Mgr. Ludmila Svítilová Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pultarová, Ing. Miloslava Jamborová Koordinátor školních vzdělávacích programů: Mgr. Alena Kloučková, Mgr. Stanislava Šůlová

3 Charakteristika školy Střední škola služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové je školou zřízenou Královéhradeckým krajem, která vznikla 1.července 2007 sloučením dvou hradeckých škol Středního odborného učiliště obchodního a Středního odborného učiliště služeb. Zařadila se tak mezi největší školy v Královéhradeckém kraji. Obě původní školy mají dlouholetou tradici. První zprávy o SOU obchodním sahají do roku 1883, kdy byla zahájena výuka prvních kupeckých učňů. Nosnými předměty byly nauka o zboží, živnostenské počty či živnostenské účetnictví. Zajímavostí je, že již v 19.století měla škola pro své budoucí žáky tzv. přípravku, kde se zdokonalovali ve čtení, psaní a v počtech. V průběhu let škola prošla vývojem od kupecké školy k SOU obchodnímu, které vedle tradičního oboru vzdělání prodavač nabízelo vzdělání v oborech kuchař, číšník - servírka, obchodník. Novým oborem vycházejícím z potřeb 21.století je management obchodních firem a sportovních klubů. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání je možnost dvouletého denního studia v nástavbovém oboru podnikání, který je zakončen maturitní zkouškou. SOU služeb začali první učni navštěvovat zhruba ve 30.letech 20.století. Stěžejním oborem vzdělání byl vždy obor kadeřník. Tento obor v průběhu let doplnily další službové obory: kosmetička, zahradník, obuvník, krejčí, fotograf. Zájemci z oboru kadeřník mohli své vzdělání rozšířit ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou v oboru vzdělání vlasová kosmetika. Po sloučení obou škol došlo k rozšíření nabídky oborů vzdělání o čtyřletý obor zahradnictví, který je zaměřen na projektování a úpravu zahrad. Změnou prošel i obor fotograf, který bude zakončen maturitní zkouškou. Teoretická výuka probíhá na třech budovách v Hradci Králové (Velká, Dlouhá, Truhlářská ulice), praktická výuka na jednotlivých pracovištích příslušných oborů zejména v Hradci Králové a Pardubicích. V rámci praktického vyučování získávají žáci také zkušenosti z reálného světa v jednotlivých podnicích a firmách. Zde se jedná o podniky či firmy jak obchodní, tak službové. Záleží na zaměření daného oboru vzdělání. Škola plně podporuje rozvoj osobnosti žáků, respektuje jejich možnosti ve vzdělávání v závislosti na obsahu učiva. Výukové strategie jsou podpořeny technickým zázemím školy - učebnami s multimediální technikou, odbornými učebnami a učebnami výpočetní techniky. To dává vyučujícím možnost aktivně zapojit žáky do výuky a zprostředkovat jim nejnovější informace z daného oboru. Žáci se pod vedením vyučujících účastní různých soutěží např. literární soutěže Hradecký škrabák, Středoškolské odborné činnosti, Středoškolských sportovních soutěží, běhu Terryho Foxe a dalších. Kulturně založení žáci mají možnost navštěvovat divadelní představení v Klicperově divadle. Sociální cítění žáků a jejich odpovědnost vůči svému okolí mohou žáci projevit svojí účastí na dobročinných akcích. Jedná se např. o Květinový den, projekt Šance. Pro zájemce o studium, kteří jsou z větších vzdáleností, zprostředkovává škola ubytování v Domově mládeže. Škola pro své žáky zprostředkovává stravování. Přínosem pro práci SŠSOG je spolupráce se školami stejného zaměření - jedná se o

4 Střední školu služeb ve Vizovicích a SOU Prešov. Výsledkem této spolupráce jsou např. mezinárodní fotografické soutěže. To podporuje přípravu na krajské a celostátní soutěže, kterých se každoročně účastníme. Součástí práce školy je i členství a aktivní zapojení do práce v profesních sdruženích - Asociaci kuchařů a cukrářů České republiky, která škole za dlouhodobou spolupráci udělila Zlatou medaili M.D. Rettigové, České barmanské asociaci, Asociaci číšníků České republiky, Asociaci kadeřníků a kosmetiček České republiky a Svazu učňovských zařízení. Škola v minulosti vždy reagovala na potřeby trhu práce zaváděním, případně regulací nabídky oborů vzdělání. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v budoucnosti.

5 b) Přehled oborů vzdělání Budova Velká Tříleté obory H/001 Aranžér třída 1.D, třídní učitel Ing. František Ruprich třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová H/001 Číšník, servírka třída 1.E, třídní učitelka Mgr. Ivana Vodičková třída 2.E, třídní učitel Mgr. Svatoslav Procházka třída 3.E, třídní učitelka Mgr. Alena Pekařová H/001 Kuchař třída 1.C, třídní učitelka Jarmila Vohradníková třída 1.D, třídní učitel Ing. František Ruprich třída 2.C, třídní učitelka Jarmila Vohradníková třída 3.C, třídní učitelka Mgr. Renáta Málková H/004 Prodavač-smíšené zboží třída 1.B, třídní učitelka Ing. Marie Nováková třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová třída 3.B, třídní učitelka Mgr. Marcela Vejborná H/009 Prodavač-textil a oděvy třída 1.B, třídní učitelka Ing. Marie Nováková třída 2.B, třídní učitel Mgr. Pavla Drahovzalová třída 3.F, třídní učitel Mgr. Josef Matouš H/017 Prodavač-průmyslové zboží třída 1.B, třídní učitelka Ing. Marie Nováková třída 2.B, třídní učitel Mgr. Pavla Drahovzalová třída 3.F, třídní učitel Mgr. Josef Matouš Čtyřleté obory L/008 Obchodník třída 1.M, třídní učitelka Mgr. Ivana Šramarová třída 2.M, třídní učitelka Ing. Ludmila Vaňousová třída 3.M, třídní učitelka Mgr. Hana Kudelková třída 4.M, třídní učitelka Ing. Jana Rašková M/034 Management obchodních firem a sportovních klubů třída 1.A, třídní učitelka Mgr. Jitka Pultarová třída 2.A, třídní učitelka Mgr. Petra Čechová Nástavbové studium L/524 Podnikání třída 1.N (denní studium), třídní učitelka Mgr. Renáta Málková třída S.S (dálkové studium), třídní učitelka Ing. Blanka Ryplová

6 69-51-H/001 Kadeřník třída KA 1A, třídní učitelka Mgr. Lenka Dovcová, od Mgr. Jana Podlipná třída KA 1B, třídní učitelka Radmila Dolanská třída KA 1C, třídní učitelka Mgr. Karolina Tichá třída KA 2A, třídní učitelka Mgr. Lenka Kloučková třída KA 2B, třídní učitelka Helena Mikešová třída KA 2C, třídní učitel Mgr. Eva Kovalčíková třída KA 3A, třídní učitelka Mgr. Zuzana Krčková třída KA 3B, třídní učitelka Mgr. Jana Podlipná třída KA 3C, třídní učitel Mgr. Vladimír Čeloud L/004 Kosmetička třída KO 1, třídní učitel Mgr. Tomáš Vašata třída KO 2, třídní učitelka Mgr. Ludmila Svítilová třída KO 3, třídní učitelka Eva Štětinová třída KO 4, třídní učitelka Mgr. Leokratia Haňková H/001 Fotograf třída FO 1, třídní učitel Adam Doucek třída FO 2, třídní učitelka Ing. Helena Jirušková třída FO 3, třídní učitelka Mgr. Hana Mervartová L/502 Vlasová kosmetika (nást.) třída NA 1, třídní učitelka Mgr. Michaela Repiská třída NA 2, třídní učitelka Mgr. Tomáš Vašata H/001 Zahradník třída ZA 1, třídní učitelka Bc. Lenka Bortlíková třída ZA 2, třídní učitelka Mgr. Zuzana Krčková třída ZA 3, třídní učitel Mgr. Zdeňka Cabrnochová

7 c) Personální zabezpečení činnosti školy pedagogičtí pracovníci - teoretické vyučování budova Velká Jméno Vyučovali předmětům Ing. Baranová Vladimíra zbožíznalství Mgr. Bílek Leoš matematika Mgr. Cabrnochová Zdeňka tělesná výchova Mgr. Čechová Petra tělesná výchova, přírodovědné předměty Mgr. Drahovzalová Pavla občanská nauka, dějepis, anglický jazyk Gottwald Vladimír zemřel odborné předměty aranžérů Dr. Hodný Luboš, PhD. dějepis Mgr. Kloučková Alena odborné gastronomické předměty Mgr. Kudelková Hana cizí jazyky Lovasová Dagmar odchod na MD. počítačová grafika Ing. Majzlanová Věra informační a komunikační technologie Mgr. Málková Renáta český jazyk, německý jazyk Mgr. Matouš Josef odborné předměty prodavačů a obchodníků Mgr. Matyk Josef, PhD.do chemie PhDr. Matyková Helena dějiny umění, psychologie Mejzlík Vojtěch do matematika, inf. a komunikační technologie Ing. Nováková Marie ekonomické předměty Mgr. Pekařová Alena český jazyk Mgr. Procházka Svatoslav do občanská nauka, přírodovědné předměty Mgr. Pultarová Jitka anglický jazyk Ing. Rašková Jana ekonomické předměty Ing. Ruprich František matematika, inf. a komunikační technologie Ing. Ryplová Blanka ekonomické předměty Mgr. Sítař Zdeněk anglický jazyk Srbová Soňa odborné předměty aranžérů Svoboda Jaroslav tělesná výchova, anglický jazyk Mgr. Šramarová Ivana český jazyk Ing. Vaňousová Ludmila zbožíznalství Mgr. Vejborná Marcela cizí jazyky Mgr. Veselý Michal tělesná výchova Mgr. Vodičková Ivana eonomické předměty Bc. Vohradníková Jarmila odborné gastronomické předměty Vondrušková Petra do matematika, obchodní počty

8 budova Dlouhá, Truhlářská Ing. Jaroslav Šrámek odborné předměty - zahradník Mgr. Stanislava Šůlová německý jazyk, tělesná výchova Mgr. Jaroslava Bomberová informační a komunikační tech., matematika Bc. Lenka Bortlíková biologie Ing. Jaroslava Bujárková ekonomické předměty Mgr. Zdeňka Cabrnochová. tělesná výchova občanská nauka Mgr. Vladimír Čeloud český jazyk a lit. výtvarná výchova Radmila Dolanská anglický jazyk německý jazyka Mgr. Lenka Dovcová do anglický jazyk občanská nauka Adam Doucek informační a komunikační tech., matematika Mgr. Vladimír Gottwald do výtvarná příprava Mgr. Leokratia Haňková kosmetika, zdravověda, psychologie Ing. Helena Jirušková psychologie, odborné před.- fotograf Mgr. Eva Kovalčíková materiály Mgr. Lenka Kloučková matematika, informační a komunikační tech. Mgr. Zuzana Krčková český jazyk a lit., matematika MD od Ing.Vlastimil Lanta ekonomika, odborné před. zahradník Mgr. Hana Mervartová německý jazyk, výtvarná výchova Mgr.Evžena Michálková od český jazyk a literatura Helena Mikešová technologie, praxe Jana Mrázová do praxe Mgr. Jana Podlipná technologie, dějepis Mgr. Iva Raudová od anglický jazyk Mgr. Michaela Repiská německý jazyk, anglický jazyk MD od Mgr. Ludmila Svítilová chemie, environmentální výchova Lucie Syrová odborné před. fotograf Eva Štětinová kosmetika, zdravověda, občanská nauka Mgr. Karolina Tichá do anglický jazyk Mgr. Tomáš Vašata tělesná výchova, občanská nauka

9 pedagogičtí pracovníci - praktické vyučování Jméno Anderová Marie Klementová Marie Hynková Eva Lelková Ludmila Kafková Marta Vejslavová Liběna Dvořáková Ludmila Hejzlarová Iva Housková Helena Kliková Vladislava Kundrtová Lenka Müllerová Alexandra Truncová Magdalena Vávra Václav Mrázová Jana Boháčová Eva Merklová Věra Klecová Lenka Šedivá Božena Mudruňková Alena Pešková Hana Kubíková Hana Pacáková Jaroslava Třísková Věra Skutilová Růžena Jelínková Soňa Hudáková Gabriela Zemanová Jitka Koudelková Jitka Nováková Jitka Hamplová Šárka Třasáková Drahoslava Nesvačinová Jana Janáčková Ludmila Bortlíková Lenka Skrovná Eva Tomanová Jaroslava Večeřová Lenka Syrová Lucie Tomas Jiří Lovasová Dagmar Obor do prodavač prodavač prodavač prodavač prodavač prodavač vedoucí učitel gastronomický oborů číšník kuchař kuchař kuchař, číšník číšník kuchař, číšník kuchař kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička zahradnice zahradnice zahradnice zahradnice zahradnice fotograf fotograf fotograf fotograf fotograf

10 nepedagogičtí pracovníci Jméno Černý Vladimír Ondejčíková Dagmar, DiS Randová Olina Svobodová Iva Šmákalová Blanka Ing. Veselková Naďa Jaroslava Ferbasová Josef Novotný Petra Novotná Miluše Poláková Zdeněk Částka František Kulička Zdeněk Šebera Miroslava Vašatová Břetislav Vašata Hana Obešlová Jana Krbová Anna Hudečková Radoslava Lišková Hana Vašatová Olga Válková Marie Kubíková Veronika Melzerová Ludmila Vavřinková Darina Matalová Tomáš Vašata Pracovní zařazení školník personalista uklizečka uklizečka sekretářka ekonom asistentka vedoucí PTU materiální účetní finanční účetní údržbář údržbář údržbář uklizečka uklizeč uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizeč

11 Obor vzdělávání H/01 Kuchař číšník ŠVP kuchař H/01 Kuchař číšník ŠVP Číšník H/01 Prodavač ŠVP Asistent prodeje L/01 Obchodník ŠVP Obchodní management M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Sportovní management d) Údaje o přijímacím řízení (stav k ) Počet přihl. Počet Počet přijatých žáků v 1.kole přihlášek celkem 1. kolo odevzdalo ZL po 1. kole Celkem přijato žáků L/524 Podnikání H/01 Kadeřník ŠVP Kadeřník L/01 Kosmetické služby ŠVP Kosmetička L/01 Fotograf ŠVP Fotograf H/01 Zahradník ŠVP Zahradník M/01 Zahradnictví ŠVP Zahradnictví celkem Žáci přijatí v průběhu školního roku (přestupy z jiných škol, přijetí do vyššího ročníku, event. další kola přijímacího řízení) Budova Velká roč. 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I II III IV celkem Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2007/ /2009 I. 5 7 II. 5 2 III. 3 1 IV. 0 0 celkem 13 10

12 e) Výsledky vzdělávání žáků Ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška Obor vzdělávání Počet žáků v oboru Počet Vykonalo konajících ZZ s vyznam. prospělo neprospělo H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/004 Prodavač-sm.zb H/009 Prodavač-tex.a od H/017 Prodavač-pr.zb H/001 Kadeřník H/001 Fotograf H/001 Zahradník maturitní zkouška Obor vzdělávání Počet žáků v oboru Počet Vykonalo konajících MZ s vyznam. prospělo neprospělo L/524 Obchodník L/ 004 Kosmetička L/ 502 Vlasová kosmetika Přehled prospěchu a zameškaných hodin na konci školního roku k Budova Velká roč. vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen zameškané hod. omluvené průměr na žáka zameškané hod. neomluvené průměr na žáka I ,4 II ,7 3,5 III ,7 2,1 IV ,8 0,07 celkem ,1 4,9 Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen zameškané hod. omluvené průměr na žáka zameškané hod. neomluvené průměr na žáka I. 4,123% 87,113% 8,762% 0 87,216 2,214 II. 1,886% 94,339% 3,773% 0 72,418 2,062 III. 5,442% 92,517% 2,040% 0 73,812 1,008 IV. 15,384% 84,615% ,057 0 celkem 6,708% 89,646% 3,643% 0 69,875 1,321

13 Počty žáků (na konci školního roku) Budova Velká obor vzdělání ročník celkem chlapci děvčata číšník I II III celkem kuchař I II III celkem management I II celkem obchodník I II III IV celkem podnikání I II. DS celkem prodavač prům. I II III celkem prodavač smíš. zb. I II III celkem prodavač - textil I II III celkem aranžér I II celkem SOUČET:

14 kadeřník I II III celkem kosmetička I II III IV celkem fotograf I II III celkem zahradník I II III celkem vlasová kosmetika I II celkem SOUČET: Ukončení studia během školního roku Budova Velká roč. 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I. 42/26 51/ / / / / 5 4 II. 15/ /5 14 / 2 14 / 1 15 / 2 6 / 0 III. 6/6 15/6 10 / 5 5 / 0 3 / 0 1 / 0 IV. 0 1/1 1 / 1 1 / 0 1 / 0 0 / 0 celkem 63/1 82/38 49 / / / 5 41 / 5 (za lomítkem / z toho vyloučení a zanechání studia) 1 z toho dálkové studium 33 2 z to dálkové studium 28 3 z toho dálkové studium 9 4 z toho dálkové studium 0 5 z toho dálkové studium 23 6 z toho dálkové studium 1 Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2008/ / /2007 I. 30/5 38/5 37/13 II. 11 4/1 8 III IV celkem 44/5 45/6 48/13 ( za lomítkem/ z toho nástavbové studium)

15 Výchovná opatření Budova Velká 2008/ / / /2006 II. stupeň III. stupeň podm. vylouč napomenutí DTU DŘŠ Pochvaly Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská / / /2007 II. stupeň III. stupeň podm. vylouč napomenutí DTU DŘŠ Pochvaly Podmíněná vyloučení ze studia Budova Velká roč. 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I. 27* II III IV celkem *z toho 1 nástavbové studium Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2008/ / /2007 I II III IV celkem 8 5 1

16 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů budova Velká Prevence sociálně patologických jevů I.r. II.r. III.r. IV. Celkem Kouření reálná zjištění podezření Alkohol reálná zjištění podezření Měkké drogy reálná zjištění podezření Tvrdé drogy reálná zjištění 0 0 1** 0 1 podezření Šikana vyloučení jednotlivce psychická šikana fyzická šikana lynčování nepodložená podezření Záškoláctví* do 10 neomluvených hodin 31/32 33/34 14/14 1/1 79/81 nad 10 neomluvených h. 13/27 14/14 3/4 0/0 30/45 Kriminalita Násilné povahy (činy označované jako trestné) Majetkové povahy Pod vlivem návykové látky Týrané dítě reálná zjištění podezření Zneužívané dítě reálná zjištění podezření Zanedbané dítě reálná zjištění podezření Gamblerství reálná zjištění podezření Jiné reálná zjištění podezření * před lomítkem I. pololetí, za lomítkem II. pololetí ** žákyně se od prosince začala léčit

17 Prevence rizikového chování ( ve šk.roce 2008/09 sociálně-patologické jevy) Budova Dlouhá, Truhlářská V rámci prevence rizikového chování byly zajištěny následující činnosti a současně v průběhu celého školního roku byla snaha vytvářet, rozvíjet a podporovat následující oblasti: 1) třídní učitelé zajistili ve svých třídách dotazníkovou akci s vyhodnocením výsledků 2) každý vyučující podporuje v hodinách i mimo ně u žáků solidaritu, toleranci a vědomí sounáležitosti, uplatňuje spolupráci mezi žáky a rozvíjí jejich vzájemný respekt a jednání v souladu s právními normami s důrazem na právní odpovědnost jedince 3) všichni učitelé posilují a vytvářejí podmínky pro zapojování všech žáků do aktivit třídy a školy 4) vedou důsledně a systematicky žáky k osvojení norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka 5) při třídních hodinách, hodinách občanské nauky či základů společenských věd seznamují žáky s krizovým plánem školy, provádějí poučení žáků se školním řádem a výchovnými opatřeními ( v případě jeho nedodržení ) 6) součástí školního řádu je čl. 5 : Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí : zajišťuje základní proškolení žáků s danou problematikou 7) informace třídním učitelům letáky a brožury k tématům z těchto oblastí např.: Kouření a alkohol 8) účast žáků na veřejných sbírkách ( rozvoj sociálního cítění u žáků ) : Pomoc lidem po náhlé mozkové příhodě ( ve spolupráci s organizací ICTUS) : Den proti rakovině Květinový den : Projekt Šance : Sbírka Emil pod záštitou Královéhradeckého kraje : Sbírka fondu Sidus pomoc dětskému onkologickému oddělení Praha Motol 9) byl kladen důraz na spolupráci se zákonnými rodiči žáků, a to prostřednictvím : rodičovských schůzek : konzultačních hodin : vzájemná spolupráce a informovanost učitel rodiče Ve školním roce nebyl žádný případ s řešením rizikového chování žáků ve škole ani při mimoškolních akcích.

18 g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Budova Velká Druh studia, kurzu apod. PF OU učitelství odborných předmětů 1 Univerzita Hradec Králové - PF 1 Rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ 0 Rozšiřující studium dalšího předmětu 0 Studium koordinátora ŠVP 1 Jazyková škola anglický jazyk 2 Odborné semináře + Nová maturitní zkouška + Školní vzdělávací programy + Kvalita I. Počet zúčastněných pracovníků Brána jazyků anglický jazyk 3 Budova Dlouhá, Truhlářská Druh studia, kurzu apod. Odborné semináře + Nová maturitní zkouška + Školní vzdělávací programy + Kvalita I. Počet zúčastněných pracovníků

19 h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ocenění školy Zlatá medaile M.D. Rettigové za dlouhodobou spolupráci s AKC ČR, předáno na valné hromadě AKC ČR v Praze soutěže obory: kadeřník, kosmetička, fotograf a zahradník Kadeřník : školní kolo se uskutečnilo 9.ledna 2008 v Lipkách Téma 1. Free styl ( Páni kluci ), ( Ofina brána elegance ) Soutěžících : 8 1. Nezbedová Ilona Ka 3 A středisko Li 2. Novotná Tereza Ka 3 A středisko Pa 3. Junková Michaela Ka 3 A středisko Li Téma 2. Egypt Soutěžících : 3 1. Holmanová Marika Ka 3 B středisko V.M. 2. Bakeš Daniel Ka 3 B středisko V.M. 3. Racková Barbora Ka 3 B středisko V.M. Lanškroun Kalibr Cup února 2009 Téma : Egypt dámská kategorie Soutěžících : Holmanová Marika Ka 3 B středisko V.M. Postoupila do Prahy na Juniorský pohár veletrhu v Účesové tvorbě finále EGYPT, kde z deseti soutěžících obsadila velmi pěkné 5. místo v poměrně silné konkurenci Brno Harmonie Téma : dámská kategorie Ofina brána elegance pánská kategorie Páni kluci Soutěžících : Dámská kategorie 38 Pánská kategorie Nezbedová Ilona dámská kategorie středisko Li 35. Nezbedová Ilona pánská kategorie středisko Li Žákyně naší školy ILONA NEZBEDOVÁ se stala mistrní ČR v dámské kategorii pro rok V letošním roce se konal první ročník vyhlášení přehlídky v dovednostech ČESKÉ RUČIČKY 2009 v brněnském divadle Reduta, kde čestné uznání získala Ilona Nezbedová.

20 Kosmetika : Mezinárodní soutěž při výstavě Beauty Prague 2008 konané Výstaviště Praha Téma : svatební nehty soutěž nail-art Soutěžicích : Mráziková Monika školní kolo se uskutečnilo 10.prosince 2008 Téma : a) make-up Egypt Soutěžících : 8 b) make-up Západ slunce Soutěžících : 5 c) nail-art Egypt Soutěžících : 2 d) nail-art Mořské hlubiny Soutěžících : 7 a) 1. Menclíková Karolína 2. Šmejdířová Veronika 3. Kobyláková Michaela b) 1. Šanovcová Klára 2. Zemanová Petra 3. Řebíčková Michaela c) 1. Janovská Kristýna 2. Mráziková Monika d) 1. Mráziková Monika 2. Ardelánová Lucie 3. Moravcová Jana Lanškroun Kalibr Cup února 2009 Téma : a) make-up Egypt Soutěžících : Menclíková Aneta c) nail- art Egypt Soutěžících : Janovská Kristýna Brno Harmonie Téma : nail-art Mořské hlubiny Soutěžících : Mráziková Monika Brno Harmonie Soutěžících : Šanovcová Klára Fotografové : Cesofoto Jihlava 2009 Téma : 1. ročník fotogram čb Soutěžících : Jelínková Petra

21 Téma : 1. a 3. ročník podívej se kolem sebe digi barva Soutěžících : Patka Jaromír 3. Nožička Jan 4. Nožička Jan 5. Patka Jaromír 9. Sidorová Edita Téma : 1.a 3. ročník- autoportrét digi barva Soutěžících : Nožička Jan 14. Oščiatková Litida 20. Kňourková Veronika Téma : 2.a 3. ročník surrealismus digi barva Soutěžících : Pokštefl Jan 5. Pokštefl Jan 7. Sidorová Edita 11.Fridrichová Květa 17. Rudolfová Pavlína Fotografové : Soutěž mezinárodní Vizovice ( Prešov Slovensko, Tarnów Polsko, Vizovice, Hradec Králové, ) Téma : 1. ročník fotogram Soutěžících : 9 4. Michlová Veronika 6. Tonová Klára 7. Matluš Jakub Téma : 1. ročník volné téma Soutěžících : Nožička Jan 4. Nožička Jan 8. Kratochvílová Monika Téma : 2. ročník autoportrét Soutěžících : 9 1. Konvalinka Michal 3. Cvrčková Veronika 9. Ježková Veronika Téma : 2. ročník experiment Soutěžících : 9 1. Burket Jan 4. Štěrbová Aneta 7. Burket Jan

22 Téma : 3. ročník ekologie Soutěžících : 9 1. Vinklerová Šárka 3. Poláková Gabriela 6. Pokštefl Jan Téma : 3. ročník snímek v pohybu Soutěžících : Forbelská Denisa 4. Kolková Lucie 5. Poláková Gabriela Celkové umístění škol : 1. místo Hradec Králové 16 bodů 2. místo Vizovice 13 bodů 3. místo Prešov 7 bodů 4. místo Tarnów 0 bodů Velkým úspěchem skončilo umístění našeho žáka v celostátní soutěži po internetu FotoAparát.cz ( IV. ročník Olympus FotoAkademie ) Jana Nožičky v kategorii středních škol Dveře,Dvířka, kde se umístil na 3. místě z 2500 účastníků. Časopis FotoVideo vyhlásil na kalendářní rok 2009 soutěž Fotograf roku 2009-Junior, kde v průběžném pořadí je naše škola na 3. místě a žák Nožička Jan obsadil v patem kole Architektura a památky 2. místo.

23 Budova Velká sportovní soutěže: 1. místo Kantor Futsal Cup 2009 děvčata, 3. června 2009, Ústí nad Labem Alexander Mašek nejlepší hráč minigolfu, 15. června 2009, HK 2. místo Minikopaná krajské kolo, děvčata, 30. dubna 2009, Lázně Bělohrad 3. místo Fotbal okresní kolo, chlapci, 8. října 2008, Hradec Králové Florbal okresní kolo, děvčata, 14.listopadu 2008, Hradec Králové Softbal okresní kolo, smíšené družstvo, 19. května 2009, HK Minigolf chlapci 1.A, 15. června 2009, Hradec Králové 4. místo Minigolf chlapci 2.A, 15. června 2009, Hradec Králové 5. místo Stolní tenis okresní kolo, chlapci, 20. listopadu 2009, Smiřice Hokejbal okresní kolo, chlapci, 15. dubna 2009, Hradec Králové zúčastnili jsme těchto dalších sportovních soutěží: - Rafty 6. místo v kvalifikaci z 16 týmů - Volejbal okresní kolo, děvčata, 24. září 2008, Hradec Králové (4. místo ve skupině) - Středoškolská futsalová liga I. kolo, 20. října 2008, HK (3. místo ve skupině) - Basketbal okresní kolo, chlapci, 4. listopadu 2008, HK - Florbal okresní kolo, chlapci, 18. listopadu 2008, HK (3. místo ve skupině B) - Kantor Futsal Cup 2009 chlapci, 27. května 2009, Ústí nad Labem 2. místo Celostátní kolo soutěže prodavačů filiálek Kaufland, Jan Vančura, 2.M 6. místo - Celostátní soutěž odborných dovedností prodavačů a obchodníků v Pelhřimově, Veronika Kárníková, 3.M, (35 účastníků) prezentace školy na veřejnosti Školský jarmark pořádaný OŠ KÚ KHK 4. října 2008 Rauty: Ples pracujících, Adal pro OŠ magistrátu HK ke Dni učitelů, kino Centrál pro Integrovaný záchranný systém KHK, Všestary Zdravotnická škola, 60. výroční založení školy, Dny otevřených dveří v budovách školy Prezentační výstava Kolín Pardubice Hradec Králové Jičín Nový Bydžov ZŠ Klicperova Náchod Červenokostelecké dny módy Týden meníček Zvěřinové hody, italské dny, staročeské posvícení, vánoce, Valentýn, Velikonoce, Den matek - hotel Černigov, průběžně celý rok Gastro Hradec bronzová medaile Vánoční výzdoba hotelu Černigov - aranžéři

24 další aktivity kulturní akce - Evropský den jazyků (26.září 2008) - Filmové představení v kině Cinestar 31.ledna 2008, 4. února 2008 školní soutěže - Minigastro 2009 soutěž číšnických a kuchařských dovedností, Psaní na stroji - Prodavač 2009 (duben, květen) odborné exkurze budova Velká teoretické vyučování: - Výstava hodin a šperků 2.M a 3.F, 2 října 2008, Praha - Vědecká knihovna (nová budova) 3.M -10. října 2008, 1.N 22. října 2008, 1.D 27. listopadu 2008, Hradec Králové - Výstava Titanic a botanická zahrada 1.M a 3.E, 23. října 2008, Praha - Galerie moderního umění (František Kupka) 1.D, 13. listopadu 2008, Hradec Králové - The Action BESIP TOUR C a 2.E, 3.února Vazební věznice 3.M, 10. února 2009, Hradec Králové - Tutanchamon 2.M a 3.M, 12. února 2009, Brno - Výstava průmyslového zboží 1.M, 2.M, 2.B a 3.B, 19. února 2009, Brno - Národní muzeum(výstava Republika) 2.M, 26. února 2009, Praha - Zdravý životní styl 2.A, 5. března 2009, Kavčí plácek Hradec Králové - Výstaviště Lysá nad Labem 1.D, 19. března 2009, Lysá nad Labem - Rádio Černá hora 3.M 6. dubna 2009, 2.E dubna 2009, Hradec Králové - Dřevařské závody 1.A 8. dubna 2009, 3.F 14. dubna 2009, Hradec Králové - Elektrárna Hučák 2.M, 22. dubna 2009, Hradec Králové - Koncentrační tábor Terezín 2.M a 2.B, 21. května 2009, Terezín - Národní muzeum 2.M, 4. června 2009, Praha - Muzeum řemesel 1.D, 9. června 2009, Letohrad - Vazební věznice 1.N, 9. června 2009, Hradec Králové budova Velká praktické vyučování: - Hornbach + Makro 4.M, říjen 2008, 2.B průmyslové zboží, duben 2009, aranžéři, květen Globus 4.M, listopad Bytová show 1.A + 2.A, listopad Vánoční trhy 1.A + 2.A, prosince AFI Palace prodavači, obchodníci, únor - květen Electroworld prodavači průmyslové zboží, březen Svět koberců 3.F textilní zboží, duben charitativní aktivity žáků - Květinový den 16. května 2009 Zájmová aktivity žáků Školní sportovní klub Mgr. Petra Čechová Počítačová učebna přístupná žákům ve středu odpoledne Ing. Věra Majzlanová

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice 370 04 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Sbírka zákonů č. 561/2004 Zákon o předškolním,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb.

OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY PODLE 7 VYHLÁŠKY Č. 15/2005 Sb. 1. Základní údaje o škole. 2 2. Přehled oborů vzdělání 6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 7 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108,příspěvková organizace Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 4 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice, Zámek 1 O B S A H : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE

Více