Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3"

Transkript

1 a) Základní údaje o škole Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 www: sssoghk.cz adresa: Velká 3, Hradec Králové právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí Hradec Králové Datum zařazení školy do sítě škol , č.j / Kapacita školy a jejich součástí 1450 žáků Školská rada Do 27. listopadu 2008: předseda: Ing. Dušan Medvec zvolen za rodičovskou veřejnost členové : Ing. Jan Doskočil zastupitel magistrátu Hradec Králové Jaroslav Bartoš zastupitel magistrátu Hradec Králové Mgr. Jiří Šimek učitel školy Mgr. Tomáš Vašata učitel školy Dana Gaberlová žákyně školy Od 28. listopadu 2008: předseda: Mgr. Hana Kudelková učitelka školy členové : Ilona Špráchalová OŠ KÚ Královéhradeckého kraje Naděžda Pozlerová OŠ KÚ Královéhradeckého kraje Helena Houbičková matka Veroniky Holubičkové Mgr. Tomáš Vašata učitel školy Romana Mencáková žákyně školy, obor kosmetička

2 Vedení školy Ředitelka: PhDr. Helena Matyková Zástupci ředitelky pro praktické vyučování: Ing. Jaroslav Šrámek (statutární zástupce ředitelky školy) Ing. Vladimíra Baranová Zástupci ředitelky pro teoretické vyučování: Mgr. Josef Matyk, Ph.D., do Mgr. Stanislava Šůlová Mgr. Alena Kloučková Vedoucí ekonomického úseku: Vedoucí technického úseku: Ing. Naděžda Veselková Josef Novotný Výchovný poradce: Ing. Blanka Ryplová, Ing. Helena Jirušková Metodik ICT: Ing. Věra Majzlanová, Adam Doucek Koordinátor informačních a komunikačních technologií: Ing. Věra Majzlanová,Adam Doucek Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Petra Čechová, Mgr. Ludmila Svítilová Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pultarová, Ing. Miloslava Jamborová Koordinátor školních vzdělávacích programů: Mgr. Alena Kloučková, Mgr. Stanislava Šůlová

3 Charakteristika školy Střední škola služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové je školou zřízenou Královéhradeckým krajem, která vznikla 1.července 2007 sloučením dvou hradeckých škol Středního odborného učiliště obchodního a Středního odborného učiliště služeb. Zařadila se tak mezi největší školy v Královéhradeckém kraji. Obě původní školy mají dlouholetou tradici. První zprávy o SOU obchodním sahají do roku 1883, kdy byla zahájena výuka prvních kupeckých učňů. Nosnými předměty byly nauka o zboží, živnostenské počty či živnostenské účetnictví. Zajímavostí je, že již v 19.století měla škola pro své budoucí žáky tzv. přípravku, kde se zdokonalovali ve čtení, psaní a v počtech. V průběhu let škola prošla vývojem od kupecké školy k SOU obchodnímu, které vedle tradičního oboru vzdělání prodavač nabízelo vzdělání v oborech kuchař, číšník - servírka, obchodník. Novým oborem vycházejícím z potřeb 21.století je management obchodních firem a sportovních klubů. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání je možnost dvouletého denního studia v nástavbovém oboru podnikání, který je zakončen maturitní zkouškou. SOU služeb začali první učni navštěvovat zhruba ve 30.letech 20.století. Stěžejním oborem vzdělání byl vždy obor kadeřník. Tento obor v průběhu let doplnily další službové obory: kosmetička, zahradník, obuvník, krejčí, fotograf. Zájemci z oboru kadeřník mohli své vzdělání rozšířit ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou v oboru vzdělání vlasová kosmetika. Po sloučení obou škol došlo k rozšíření nabídky oborů vzdělání o čtyřletý obor zahradnictví, který je zaměřen na projektování a úpravu zahrad. Změnou prošel i obor fotograf, který bude zakončen maturitní zkouškou. Teoretická výuka probíhá na třech budovách v Hradci Králové (Velká, Dlouhá, Truhlářská ulice), praktická výuka na jednotlivých pracovištích příslušných oborů zejména v Hradci Králové a Pardubicích. V rámci praktického vyučování získávají žáci také zkušenosti z reálného světa v jednotlivých podnicích a firmách. Zde se jedná o podniky či firmy jak obchodní, tak službové. Záleží na zaměření daného oboru vzdělání. Škola plně podporuje rozvoj osobnosti žáků, respektuje jejich možnosti ve vzdělávání v závislosti na obsahu učiva. Výukové strategie jsou podpořeny technickým zázemím školy - učebnami s multimediální technikou, odbornými učebnami a učebnami výpočetní techniky. To dává vyučujícím možnost aktivně zapojit žáky do výuky a zprostředkovat jim nejnovější informace z daného oboru. Žáci se pod vedením vyučujících účastní různých soutěží např. literární soutěže Hradecký škrabák, Středoškolské odborné činnosti, Středoškolských sportovních soutěží, běhu Terryho Foxe a dalších. Kulturně založení žáci mají možnost navštěvovat divadelní představení v Klicperově divadle. Sociální cítění žáků a jejich odpovědnost vůči svému okolí mohou žáci projevit svojí účastí na dobročinných akcích. Jedná se např. o Květinový den, projekt Šance. Pro zájemce o studium, kteří jsou z větších vzdáleností, zprostředkovává škola ubytování v Domově mládeže. Škola pro své žáky zprostředkovává stravování. Přínosem pro práci SŠSOG je spolupráce se školami stejného zaměření - jedná se o

4 Střední školu služeb ve Vizovicích a SOU Prešov. Výsledkem této spolupráce jsou např. mezinárodní fotografické soutěže. To podporuje přípravu na krajské a celostátní soutěže, kterých se každoročně účastníme. Součástí práce školy je i členství a aktivní zapojení do práce v profesních sdruženích - Asociaci kuchařů a cukrářů České republiky, která škole za dlouhodobou spolupráci udělila Zlatou medaili M.D. Rettigové, České barmanské asociaci, Asociaci číšníků České republiky, Asociaci kadeřníků a kosmetiček České republiky a Svazu učňovských zařízení. Škola v minulosti vždy reagovala na potřeby trhu práce zaváděním, případně regulací nabídky oborů vzdělání. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v budoucnosti.

5 b) Přehled oborů vzdělání Budova Velká Tříleté obory H/001 Aranžér třída 1.D, třídní učitel Ing. František Ruprich třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová H/001 Číšník, servírka třída 1.E, třídní učitelka Mgr. Ivana Vodičková třída 2.E, třídní učitel Mgr. Svatoslav Procházka třída 3.E, třídní učitelka Mgr. Alena Pekařová H/001 Kuchař třída 1.C, třídní učitelka Jarmila Vohradníková třída 1.D, třídní učitel Ing. František Ruprich třída 2.C, třídní učitelka Jarmila Vohradníková třída 3.C, třídní učitelka Mgr. Renáta Málková H/004 Prodavač-smíšené zboží třída 1.B, třídní učitelka Ing. Marie Nováková třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová třída 3.B, třídní učitelka Mgr. Marcela Vejborná H/009 Prodavač-textil a oděvy třída 1.B, třídní učitelka Ing. Marie Nováková třída 2.B, třídní učitel Mgr. Pavla Drahovzalová třída 3.F, třídní učitel Mgr. Josef Matouš H/017 Prodavač-průmyslové zboží třída 1.B, třídní učitelka Ing. Marie Nováková třída 2.B, třídní učitel Mgr. Pavla Drahovzalová třída 3.F, třídní učitel Mgr. Josef Matouš Čtyřleté obory L/008 Obchodník třída 1.M, třídní učitelka Mgr. Ivana Šramarová třída 2.M, třídní učitelka Ing. Ludmila Vaňousová třída 3.M, třídní učitelka Mgr. Hana Kudelková třída 4.M, třídní učitelka Ing. Jana Rašková M/034 Management obchodních firem a sportovních klubů třída 1.A, třídní učitelka Mgr. Jitka Pultarová třída 2.A, třídní učitelka Mgr. Petra Čechová Nástavbové studium L/524 Podnikání třída 1.N (denní studium), třídní učitelka Mgr. Renáta Málková třída S.S (dálkové studium), třídní učitelka Ing. Blanka Ryplová

6 69-51-H/001 Kadeřník třída KA 1A, třídní učitelka Mgr. Lenka Dovcová, od Mgr. Jana Podlipná třída KA 1B, třídní učitelka Radmila Dolanská třída KA 1C, třídní učitelka Mgr. Karolina Tichá třída KA 2A, třídní učitelka Mgr. Lenka Kloučková třída KA 2B, třídní učitelka Helena Mikešová třída KA 2C, třídní učitel Mgr. Eva Kovalčíková třída KA 3A, třídní učitelka Mgr. Zuzana Krčková třída KA 3B, třídní učitelka Mgr. Jana Podlipná třída KA 3C, třídní učitel Mgr. Vladimír Čeloud L/004 Kosmetička třída KO 1, třídní učitel Mgr. Tomáš Vašata třída KO 2, třídní učitelka Mgr. Ludmila Svítilová třída KO 3, třídní učitelka Eva Štětinová třída KO 4, třídní učitelka Mgr. Leokratia Haňková H/001 Fotograf třída FO 1, třídní učitel Adam Doucek třída FO 2, třídní učitelka Ing. Helena Jirušková třída FO 3, třídní učitelka Mgr. Hana Mervartová L/502 Vlasová kosmetika (nást.) třída NA 1, třídní učitelka Mgr. Michaela Repiská třída NA 2, třídní učitelka Mgr. Tomáš Vašata H/001 Zahradník třída ZA 1, třídní učitelka Bc. Lenka Bortlíková třída ZA 2, třídní učitelka Mgr. Zuzana Krčková třída ZA 3, třídní učitel Mgr. Zdeňka Cabrnochová

7 c) Personální zabezpečení činnosti školy pedagogičtí pracovníci - teoretické vyučování budova Velká Jméno Vyučovali předmětům Ing. Baranová Vladimíra zbožíznalství Mgr. Bílek Leoš matematika Mgr. Cabrnochová Zdeňka tělesná výchova Mgr. Čechová Petra tělesná výchova, přírodovědné předměty Mgr. Drahovzalová Pavla občanská nauka, dějepis, anglický jazyk Gottwald Vladimír zemřel odborné předměty aranžérů Dr. Hodný Luboš, PhD. dějepis Mgr. Kloučková Alena odborné gastronomické předměty Mgr. Kudelková Hana cizí jazyky Lovasová Dagmar odchod na MD. počítačová grafika Ing. Majzlanová Věra informační a komunikační technologie Mgr. Málková Renáta český jazyk, německý jazyk Mgr. Matouš Josef odborné předměty prodavačů a obchodníků Mgr. Matyk Josef, PhD.do chemie PhDr. Matyková Helena dějiny umění, psychologie Mejzlík Vojtěch do matematika, inf. a komunikační technologie Ing. Nováková Marie ekonomické předměty Mgr. Pekařová Alena český jazyk Mgr. Procházka Svatoslav do občanská nauka, přírodovědné předměty Mgr. Pultarová Jitka anglický jazyk Ing. Rašková Jana ekonomické předměty Ing. Ruprich František matematika, inf. a komunikační technologie Ing. Ryplová Blanka ekonomické předměty Mgr. Sítař Zdeněk anglický jazyk Srbová Soňa odborné předměty aranžérů Svoboda Jaroslav tělesná výchova, anglický jazyk Mgr. Šramarová Ivana český jazyk Ing. Vaňousová Ludmila zbožíznalství Mgr. Vejborná Marcela cizí jazyky Mgr. Veselý Michal tělesná výchova Mgr. Vodičková Ivana eonomické předměty Bc. Vohradníková Jarmila odborné gastronomické předměty Vondrušková Petra do matematika, obchodní počty

8 budova Dlouhá, Truhlářská Ing. Jaroslav Šrámek odborné předměty - zahradník Mgr. Stanislava Šůlová německý jazyk, tělesná výchova Mgr. Jaroslava Bomberová informační a komunikační tech., matematika Bc. Lenka Bortlíková biologie Ing. Jaroslava Bujárková ekonomické předměty Mgr. Zdeňka Cabrnochová. tělesná výchova občanská nauka Mgr. Vladimír Čeloud český jazyk a lit. výtvarná výchova Radmila Dolanská anglický jazyk německý jazyka Mgr. Lenka Dovcová do anglický jazyk občanská nauka Adam Doucek informační a komunikační tech., matematika Mgr. Vladimír Gottwald do výtvarná příprava Mgr. Leokratia Haňková kosmetika, zdravověda, psychologie Ing. Helena Jirušková psychologie, odborné před.- fotograf Mgr. Eva Kovalčíková materiály Mgr. Lenka Kloučková matematika, informační a komunikační tech. Mgr. Zuzana Krčková český jazyk a lit., matematika MD od Ing.Vlastimil Lanta ekonomika, odborné před. zahradník Mgr. Hana Mervartová německý jazyk, výtvarná výchova Mgr.Evžena Michálková od český jazyk a literatura Helena Mikešová technologie, praxe Jana Mrázová do praxe Mgr. Jana Podlipná technologie, dějepis Mgr. Iva Raudová od anglický jazyk Mgr. Michaela Repiská německý jazyk, anglický jazyk MD od Mgr. Ludmila Svítilová chemie, environmentální výchova Lucie Syrová odborné před. fotograf Eva Štětinová kosmetika, zdravověda, občanská nauka Mgr. Karolina Tichá do anglický jazyk Mgr. Tomáš Vašata tělesná výchova, občanská nauka

9 pedagogičtí pracovníci - praktické vyučování Jméno Anderová Marie Klementová Marie Hynková Eva Lelková Ludmila Kafková Marta Vejslavová Liběna Dvořáková Ludmila Hejzlarová Iva Housková Helena Kliková Vladislava Kundrtová Lenka Müllerová Alexandra Truncová Magdalena Vávra Václav Mrázová Jana Boháčová Eva Merklová Věra Klecová Lenka Šedivá Božena Mudruňková Alena Pešková Hana Kubíková Hana Pacáková Jaroslava Třísková Věra Skutilová Růžena Jelínková Soňa Hudáková Gabriela Zemanová Jitka Koudelková Jitka Nováková Jitka Hamplová Šárka Třasáková Drahoslava Nesvačinová Jana Janáčková Ludmila Bortlíková Lenka Skrovná Eva Tomanová Jaroslava Večeřová Lenka Syrová Lucie Tomas Jiří Lovasová Dagmar Obor do prodavač prodavač prodavač prodavač prodavač prodavač vedoucí učitel gastronomický oborů číšník kuchař kuchař kuchař, číšník číšník kuchař, číšník kuchař kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička zahradnice zahradnice zahradnice zahradnice zahradnice fotograf fotograf fotograf fotograf fotograf

10 nepedagogičtí pracovníci Jméno Černý Vladimír Ondejčíková Dagmar, DiS Randová Olina Svobodová Iva Šmákalová Blanka Ing. Veselková Naďa Jaroslava Ferbasová Josef Novotný Petra Novotná Miluše Poláková Zdeněk Částka František Kulička Zdeněk Šebera Miroslava Vašatová Břetislav Vašata Hana Obešlová Jana Krbová Anna Hudečková Radoslava Lišková Hana Vašatová Olga Válková Marie Kubíková Veronika Melzerová Ludmila Vavřinková Darina Matalová Tomáš Vašata Pracovní zařazení školník personalista uklizečka uklizečka sekretářka ekonom asistentka vedoucí PTU materiální účetní finanční účetní údržbář údržbář údržbář uklizečka uklizeč uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizeč

11 Obor vzdělávání H/01 Kuchař číšník ŠVP kuchař H/01 Kuchař číšník ŠVP Číšník H/01 Prodavač ŠVP Asistent prodeje L/01 Obchodník ŠVP Obchodní management M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Sportovní management d) Údaje o přijímacím řízení (stav k ) Počet přihl. Počet Počet přijatých žáků v 1.kole přihlášek celkem 1. kolo odevzdalo ZL po 1. kole Celkem přijato žáků L/524 Podnikání H/01 Kadeřník ŠVP Kadeřník L/01 Kosmetické služby ŠVP Kosmetička L/01 Fotograf ŠVP Fotograf H/01 Zahradník ŠVP Zahradník M/01 Zahradnictví ŠVP Zahradnictví celkem Žáci přijatí v průběhu školního roku (přestupy z jiných škol, přijetí do vyššího ročníku, event. další kola přijímacího řízení) Budova Velká roč. 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I II III IV celkem Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2007/ /2009 I. 5 7 II. 5 2 III. 3 1 IV. 0 0 celkem 13 10

12 e) Výsledky vzdělávání žáků Ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška Obor vzdělávání Počet žáků v oboru Počet Vykonalo konajících ZZ s vyznam. prospělo neprospělo H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/004 Prodavač-sm.zb H/009 Prodavač-tex.a od H/017 Prodavač-pr.zb H/001 Kadeřník H/001 Fotograf H/001 Zahradník maturitní zkouška Obor vzdělávání Počet žáků v oboru Počet Vykonalo konajících MZ s vyznam. prospělo neprospělo L/524 Obchodník L/ 004 Kosmetička L/ 502 Vlasová kosmetika Přehled prospěchu a zameškaných hodin na konci školního roku k Budova Velká roč. vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen zameškané hod. omluvené průměr na žáka zameškané hod. neomluvené průměr na žáka I ,4 II ,7 3,5 III ,7 2,1 IV ,8 0,07 celkem ,1 4,9 Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen zameškané hod. omluvené průměr na žáka zameškané hod. neomluvené průměr na žáka I. 4,123% 87,113% 8,762% 0 87,216 2,214 II. 1,886% 94,339% 3,773% 0 72,418 2,062 III. 5,442% 92,517% 2,040% 0 73,812 1,008 IV. 15,384% 84,615% ,057 0 celkem 6,708% 89,646% 3,643% 0 69,875 1,321

13 Počty žáků (na konci školního roku) Budova Velká obor vzdělání ročník celkem chlapci děvčata číšník I II III celkem kuchař I II III celkem management I II celkem obchodník I II III IV celkem podnikání I II. DS celkem prodavač prům. I II III celkem prodavač smíš. zb. I II III celkem prodavač - textil I II III celkem aranžér I II celkem SOUČET:

14 kadeřník I II III celkem kosmetička I II III IV celkem fotograf I II III celkem zahradník I II III celkem vlasová kosmetika I II celkem SOUČET: Ukončení studia během školního roku Budova Velká roč. 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I. 42/26 51/ / / / / 5 4 II. 15/ /5 14 / 2 14 / 1 15 / 2 6 / 0 III. 6/6 15/6 10 / 5 5 / 0 3 / 0 1 / 0 IV. 0 1/1 1 / 1 1 / 0 1 / 0 0 / 0 celkem 63/1 82/38 49 / / / 5 41 / 5 (za lomítkem / z toho vyloučení a zanechání studia) 1 z toho dálkové studium 33 2 z to dálkové studium 28 3 z toho dálkové studium 9 4 z toho dálkové studium 0 5 z toho dálkové studium 23 6 z toho dálkové studium 1 Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2008/ / /2007 I. 30/5 38/5 37/13 II. 11 4/1 8 III IV celkem 44/5 45/6 48/13 ( za lomítkem/ z toho nástavbové studium)

15 Výchovná opatření Budova Velká 2008/ / / /2006 II. stupeň III. stupeň podm. vylouč napomenutí DTU DŘŠ Pochvaly Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská / / /2007 II. stupeň III. stupeň podm. vylouč napomenutí DTU DŘŠ Pochvaly Podmíněná vyloučení ze studia Budova Velká roč. 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I. 27* II III IV celkem *z toho 1 nástavbové studium Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2008/ / /2007 I II III IV celkem 8 5 1

16 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů budova Velká Prevence sociálně patologických jevů I.r. II.r. III.r. IV. Celkem Kouření reálná zjištění podezření Alkohol reálná zjištění podezření Měkké drogy reálná zjištění podezření Tvrdé drogy reálná zjištění 0 0 1** 0 1 podezření Šikana vyloučení jednotlivce psychická šikana fyzická šikana lynčování nepodložená podezření Záškoláctví* do 10 neomluvených hodin 31/32 33/34 14/14 1/1 79/81 nad 10 neomluvených h. 13/27 14/14 3/4 0/0 30/45 Kriminalita Násilné povahy (činy označované jako trestné) Majetkové povahy Pod vlivem návykové látky Týrané dítě reálná zjištění podezření Zneužívané dítě reálná zjištění podezření Zanedbané dítě reálná zjištění podezření Gamblerství reálná zjištění podezření Jiné reálná zjištění podezření * před lomítkem I. pololetí, za lomítkem II. pololetí ** žákyně se od prosince začala léčit

17 Prevence rizikového chování ( ve šk.roce 2008/09 sociálně-patologické jevy) Budova Dlouhá, Truhlářská V rámci prevence rizikového chování byly zajištěny následující činnosti a současně v průběhu celého školního roku byla snaha vytvářet, rozvíjet a podporovat následující oblasti: 1) třídní učitelé zajistili ve svých třídách dotazníkovou akci s vyhodnocením výsledků 2) každý vyučující podporuje v hodinách i mimo ně u žáků solidaritu, toleranci a vědomí sounáležitosti, uplatňuje spolupráci mezi žáky a rozvíjí jejich vzájemný respekt a jednání v souladu s právními normami s důrazem na právní odpovědnost jedince 3) všichni učitelé posilují a vytvářejí podmínky pro zapojování všech žáků do aktivit třídy a školy 4) vedou důsledně a systematicky žáky k osvojení norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka 5) při třídních hodinách, hodinách občanské nauky či základů společenských věd seznamují žáky s krizovým plánem školy, provádějí poučení žáků se školním řádem a výchovnými opatřeními ( v případě jeho nedodržení ) 6) součástí školního řádu je čl. 5 : Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí : zajišťuje základní proškolení žáků s danou problematikou 7) informace třídním učitelům letáky a brožury k tématům z těchto oblastí např.: Kouření a alkohol 8) účast žáků na veřejných sbírkách ( rozvoj sociálního cítění u žáků ) : Pomoc lidem po náhlé mozkové příhodě ( ve spolupráci s organizací ICTUS) : Den proti rakovině Květinový den : Projekt Šance : Sbírka Emil pod záštitou Královéhradeckého kraje : Sbírka fondu Sidus pomoc dětskému onkologickému oddělení Praha Motol 9) byl kladen důraz na spolupráci se zákonnými rodiči žáků, a to prostřednictvím : rodičovských schůzek : konzultačních hodin : vzájemná spolupráce a informovanost učitel rodiče Ve školním roce nebyl žádný případ s řešením rizikového chování žáků ve škole ani při mimoškolních akcích.

18 g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Budova Velká Druh studia, kurzu apod. PF OU učitelství odborných předmětů 1 Univerzita Hradec Králové - PF 1 Rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ 0 Rozšiřující studium dalšího předmětu 0 Studium koordinátora ŠVP 1 Jazyková škola anglický jazyk 2 Odborné semináře + Nová maturitní zkouška + Školní vzdělávací programy + Kvalita I. Počet zúčastněných pracovníků Brána jazyků anglický jazyk 3 Budova Dlouhá, Truhlářská Druh studia, kurzu apod. Odborné semináře + Nová maturitní zkouška + Školní vzdělávací programy + Kvalita I. Počet zúčastněných pracovníků

19 h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ocenění školy Zlatá medaile M.D. Rettigové za dlouhodobou spolupráci s AKC ČR, předáno na valné hromadě AKC ČR v Praze soutěže obory: kadeřník, kosmetička, fotograf a zahradník Kadeřník : školní kolo se uskutečnilo 9.ledna 2008 v Lipkách Téma 1. Free styl ( Páni kluci ), ( Ofina brána elegance ) Soutěžících : 8 1. Nezbedová Ilona Ka 3 A středisko Li 2. Novotná Tereza Ka 3 A středisko Pa 3. Junková Michaela Ka 3 A středisko Li Téma 2. Egypt Soutěžících : 3 1. Holmanová Marika Ka 3 B středisko V.M. 2. Bakeš Daniel Ka 3 B středisko V.M. 3. Racková Barbora Ka 3 B středisko V.M. Lanškroun Kalibr Cup února 2009 Téma : Egypt dámská kategorie Soutěžících : Holmanová Marika Ka 3 B středisko V.M. Postoupila do Prahy na Juniorský pohár veletrhu v Účesové tvorbě finále EGYPT, kde z deseti soutěžících obsadila velmi pěkné 5. místo v poměrně silné konkurenci Brno Harmonie Téma : dámská kategorie Ofina brána elegance pánská kategorie Páni kluci Soutěžících : Dámská kategorie 38 Pánská kategorie Nezbedová Ilona dámská kategorie středisko Li 35. Nezbedová Ilona pánská kategorie středisko Li Žákyně naší školy ILONA NEZBEDOVÁ se stala mistrní ČR v dámské kategorii pro rok V letošním roce se konal první ročník vyhlášení přehlídky v dovednostech ČESKÉ RUČIČKY 2009 v brněnském divadle Reduta, kde čestné uznání získala Ilona Nezbedová.

20 Kosmetika : Mezinárodní soutěž při výstavě Beauty Prague 2008 konané Výstaviště Praha Téma : svatební nehty soutěž nail-art Soutěžicích : Mráziková Monika školní kolo se uskutečnilo 10.prosince 2008 Téma : a) make-up Egypt Soutěžících : 8 b) make-up Západ slunce Soutěžících : 5 c) nail-art Egypt Soutěžících : 2 d) nail-art Mořské hlubiny Soutěžících : 7 a) 1. Menclíková Karolína 2. Šmejdířová Veronika 3. Kobyláková Michaela b) 1. Šanovcová Klára 2. Zemanová Petra 3. Řebíčková Michaela c) 1. Janovská Kristýna 2. Mráziková Monika d) 1. Mráziková Monika 2. Ardelánová Lucie 3. Moravcová Jana Lanškroun Kalibr Cup února 2009 Téma : a) make-up Egypt Soutěžících : Menclíková Aneta c) nail- art Egypt Soutěžících : Janovská Kristýna Brno Harmonie Téma : nail-art Mořské hlubiny Soutěžících : Mráziková Monika Brno Harmonie Soutěžících : Šanovcová Klára Fotografové : Cesofoto Jihlava 2009 Téma : 1. ročník fotogram čb Soutěžících : Jelínková Petra

21 Téma : 1. a 3. ročník podívej se kolem sebe digi barva Soutěžících : Patka Jaromír 3. Nožička Jan 4. Nožička Jan 5. Patka Jaromír 9. Sidorová Edita Téma : 1.a 3. ročník- autoportrét digi barva Soutěžících : Nožička Jan 14. Oščiatková Litida 20. Kňourková Veronika Téma : 2.a 3. ročník surrealismus digi barva Soutěžících : Pokštefl Jan 5. Pokštefl Jan 7. Sidorová Edita 11.Fridrichová Květa 17. Rudolfová Pavlína Fotografové : Soutěž mezinárodní Vizovice ( Prešov Slovensko, Tarnów Polsko, Vizovice, Hradec Králové, ) Téma : 1. ročník fotogram Soutěžících : 9 4. Michlová Veronika 6. Tonová Klára 7. Matluš Jakub Téma : 1. ročník volné téma Soutěžících : Nožička Jan 4. Nožička Jan 8. Kratochvílová Monika Téma : 2. ročník autoportrét Soutěžících : 9 1. Konvalinka Michal 3. Cvrčková Veronika 9. Ježková Veronika Téma : 2. ročník experiment Soutěžících : 9 1. Burket Jan 4. Štěrbová Aneta 7. Burket Jan

22 Téma : 3. ročník ekologie Soutěžících : 9 1. Vinklerová Šárka 3. Poláková Gabriela 6. Pokštefl Jan Téma : 3. ročník snímek v pohybu Soutěžících : Forbelská Denisa 4. Kolková Lucie 5. Poláková Gabriela Celkové umístění škol : 1. místo Hradec Králové 16 bodů 2. místo Vizovice 13 bodů 3. místo Prešov 7 bodů 4. místo Tarnów 0 bodů Velkým úspěchem skončilo umístění našeho žáka v celostátní soutěži po internetu FotoAparát.cz ( IV. ročník Olympus FotoAkademie ) Jana Nožičky v kategorii středních škol Dveře,Dvířka, kde se umístil na 3. místě z 2500 účastníků. Časopis FotoVideo vyhlásil na kalendářní rok 2009 soutěž Fotograf roku 2009-Junior, kde v průběžném pořadí je naše škola na 3. místě a žák Nožička Jan obsadil v patem kole Architektura a památky 2. místo.

23 Budova Velká sportovní soutěže: 1. místo Kantor Futsal Cup 2009 děvčata, 3. června 2009, Ústí nad Labem Alexander Mašek nejlepší hráč minigolfu, 15. června 2009, HK 2. místo Minikopaná krajské kolo, děvčata, 30. dubna 2009, Lázně Bělohrad 3. místo Fotbal okresní kolo, chlapci, 8. října 2008, Hradec Králové Florbal okresní kolo, děvčata, 14.listopadu 2008, Hradec Králové Softbal okresní kolo, smíšené družstvo, 19. května 2009, HK Minigolf chlapci 1.A, 15. června 2009, Hradec Králové 4. místo Minigolf chlapci 2.A, 15. června 2009, Hradec Králové 5. místo Stolní tenis okresní kolo, chlapci, 20. listopadu 2009, Smiřice Hokejbal okresní kolo, chlapci, 15. dubna 2009, Hradec Králové zúčastnili jsme těchto dalších sportovních soutěží: - Rafty 6. místo v kvalifikaci z 16 týmů - Volejbal okresní kolo, děvčata, 24. září 2008, Hradec Králové (4. místo ve skupině) - Středoškolská futsalová liga I. kolo, 20. října 2008, HK (3. místo ve skupině) - Basketbal okresní kolo, chlapci, 4. listopadu 2008, HK - Florbal okresní kolo, chlapci, 18. listopadu 2008, HK (3. místo ve skupině B) - Kantor Futsal Cup 2009 chlapci, 27. května 2009, Ústí nad Labem 2. místo Celostátní kolo soutěže prodavačů filiálek Kaufland, Jan Vančura, 2.M 6. místo - Celostátní soutěž odborných dovedností prodavačů a obchodníků v Pelhřimově, Veronika Kárníková, 3.M, (35 účastníků) prezentace školy na veřejnosti Školský jarmark pořádaný OŠ KÚ KHK 4. října 2008 Rauty: Ples pracujících, Adal pro OŠ magistrátu HK ke Dni učitelů, kino Centrál pro Integrovaný záchranný systém KHK, Všestary Zdravotnická škola, 60. výroční založení školy, Dny otevřených dveří v budovách školy Prezentační výstava Kolín Pardubice Hradec Králové Jičín Nový Bydžov ZŠ Klicperova Náchod Červenokostelecké dny módy Týden meníček Zvěřinové hody, italské dny, staročeské posvícení, vánoce, Valentýn, Velikonoce, Den matek - hotel Černigov, průběžně celý rok Gastro Hradec bronzová medaile Vánoční výzdoba hotelu Černigov - aranžéři

24 další aktivity kulturní akce - Evropský den jazyků (26.září 2008) - Filmové představení v kině Cinestar 31.ledna 2008, 4. února 2008 školní soutěže - Minigastro 2009 soutěž číšnických a kuchařských dovedností, Psaní na stroji - Prodavač 2009 (duben, květen) odborné exkurze budova Velká teoretické vyučování: - Výstava hodin a šperků 2.M a 3.F, 2 října 2008, Praha - Vědecká knihovna (nová budova) 3.M -10. října 2008, 1.N 22. října 2008, 1.D 27. listopadu 2008, Hradec Králové - Výstava Titanic a botanická zahrada 1.M a 3.E, 23. října 2008, Praha - Galerie moderního umění (František Kupka) 1.D, 13. listopadu 2008, Hradec Králové - The Action BESIP TOUR C a 2.E, 3.února Vazební věznice 3.M, 10. února 2009, Hradec Králové - Tutanchamon 2.M a 3.M, 12. února 2009, Brno - Výstava průmyslového zboží 1.M, 2.M, 2.B a 3.B, 19. února 2009, Brno - Národní muzeum(výstava Republika) 2.M, 26. února 2009, Praha - Zdravý životní styl 2.A, 5. března 2009, Kavčí plácek Hradec Králové - Výstaviště Lysá nad Labem 1.D, 19. března 2009, Lysá nad Labem - Rádio Černá hora 3.M 6. dubna 2009, 2.E dubna 2009, Hradec Králové - Dřevařské závody 1.A 8. dubna 2009, 3.F 14. dubna 2009, Hradec Králové - Elektrárna Hučák 2.M, 22. dubna 2009, Hradec Králové - Koncentrační tábor Terezín 2.M a 2.B, 21. května 2009, Terezín - Národní muzeum 2.M, 4. června 2009, Praha - Muzeum řemesel 1.D, 9. června 2009, Letohrad - Vazební věznice 1.N, 9. června 2009, Hradec Králové budova Velká praktické vyučování: - Hornbach + Makro 4.M, říjen 2008, 2.B průmyslové zboží, duben 2009, aranžéři, květen Globus 4.M, listopad Bytová show 1.A + 2.A, listopad Vánoční trhy 1.A + 2.A, prosince AFI Palace prodavači, obchodníci, únor - květen Electroworld prodavači průmyslové zboží, březen Svět koberců 3.F textilní zboží, duben charitativní aktivity žáků - Květinový den 16. května 2009 Zájmová aktivity žáků Školní sportovní klub Mgr. Petra Čechová Počítačová učebna přístupná žákům ve středu odpoledne Ing. Věra Majzlanová

Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009. Obsah:

Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009. Obsah: Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Personální zabezpečení činnosti d) Údaje o přijímacím řízení e) Výsledky vzdělávání žáků f) Údaje

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Velká Bíteš, červen 2007 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Volanovská 243, 54101 Trutnov Minimální preventivní program Školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Východiska programu 2. Legislativní rámec 3. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Kriteria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena ředitelkou školy

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák Z á p i s z 25. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. června od 14:00 hodin v zasedací místnosti Františka Kupky 4a-P1.412 Krajského

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více