Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3"

Transkript

1 a) Základní údaje o škole Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 www: sssoghk.cz adresa: Velká 3, Hradec Králové právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí Hradec Králové Datum zařazení školy do sítě škol , č.j / Kapacita školy a jejich součástí 1450 žáků Školská rada Do 27. listopadu 2008: předseda: Ing. Dušan Medvec zvolen za rodičovskou veřejnost členové : Ing. Jan Doskočil zastupitel magistrátu Hradec Králové Jaroslav Bartoš zastupitel magistrátu Hradec Králové Mgr. Jiří Šimek učitel školy Mgr. Tomáš Vašata učitel školy Dana Gaberlová žákyně školy Od 28. listopadu 2008: předseda: Mgr. Hana Kudelková učitelka školy členové : Ilona Špráchalová OŠ KÚ Královéhradeckého kraje Naděžda Pozlerová OŠ KÚ Královéhradeckého kraje Helena Houbičková matka Veroniky Holubičkové Mgr. Tomáš Vašata učitel školy Romana Mencáková žákyně školy, obor kosmetička

2 Vedení školy Ředitelka: PhDr. Helena Matyková Zástupci ředitelky pro praktické vyučování: Ing. Jaroslav Šrámek (statutární zástupce ředitelky školy) Ing. Vladimíra Baranová Zástupci ředitelky pro teoretické vyučování: Mgr. Josef Matyk, Ph.D., do Mgr. Stanislava Šůlová Mgr. Alena Kloučková Vedoucí ekonomického úseku: Vedoucí technického úseku: Ing. Naděžda Veselková Josef Novotný Výchovný poradce: Ing. Blanka Ryplová, Ing. Helena Jirušková Metodik ICT: Ing. Věra Majzlanová, Adam Doucek Koordinátor informačních a komunikačních technologií: Ing. Věra Majzlanová,Adam Doucek Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Petra Čechová, Mgr. Ludmila Svítilová Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pultarová, Ing. Miloslava Jamborová Koordinátor školních vzdělávacích programů: Mgr. Alena Kloučková, Mgr. Stanislava Šůlová

3 Charakteristika školy Střední škola služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové je školou zřízenou Královéhradeckým krajem, která vznikla 1.července 2007 sloučením dvou hradeckých škol Středního odborného učiliště obchodního a Středního odborného učiliště služeb. Zařadila se tak mezi největší školy v Královéhradeckém kraji. Obě původní školy mají dlouholetou tradici. První zprávy o SOU obchodním sahají do roku 1883, kdy byla zahájena výuka prvních kupeckých učňů. Nosnými předměty byly nauka o zboží, živnostenské počty či živnostenské účetnictví. Zajímavostí je, že již v 19.století měla škola pro své budoucí žáky tzv. přípravku, kde se zdokonalovali ve čtení, psaní a v počtech. V průběhu let škola prošla vývojem od kupecké školy k SOU obchodnímu, které vedle tradičního oboru vzdělání prodavač nabízelo vzdělání v oborech kuchař, číšník - servírka, obchodník. Novým oborem vycházejícím z potřeb 21.století je management obchodních firem a sportovních klubů. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání je možnost dvouletého denního studia v nástavbovém oboru podnikání, který je zakončen maturitní zkouškou. SOU služeb začali první učni navštěvovat zhruba ve 30.letech 20.století. Stěžejním oborem vzdělání byl vždy obor kadeřník. Tento obor v průběhu let doplnily další službové obory: kosmetička, zahradník, obuvník, krejčí, fotograf. Zájemci z oboru kadeřník mohli své vzdělání rozšířit ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou v oboru vzdělání vlasová kosmetika. Po sloučení obou škol došlo k rozšíření nabídky oborů vzdělání o čtyřletý obor zahradnictví, který je zaměřen na projektování a úpravu zahrad. Změnou prošel i obor fotograf, který bude zakončen maturitní zkouškou. Teoretická výuka probíhá na třech budovách v Hradci Králové (Velká, Dlouhá, Truhlářská ulice), praktická výuka na jednotlivých pracovištích příslušných oborů zejména v Hradci Králové a Pardubicích. V rámci praktického vyučování získávají žáci také zkušenosti z reálného světa v jednotlivých podnicích a firmách. Zde se jedná o podniky či firmy jak obchodní, tak službové. Záleží na zaměření daného oboru vzdělání. Škola plně podporuje rozvoj osobnosti žáků, respektuje jejich možnosti ve vzdělávání v závislosti na obsahu učiva. Výukové strategie jsou podpořeny technickým zázemím školy - učebnami s multimediální technikou, odbornými učebnami a učebnami výpočetní techniky. To dává vyučujícím možnost aktivně zapojit žáky do výuky a zprostředkovat jim nejnovější informace z daného oboru. Žáci se pod vedením vyučujících účastní různých soutěží např. literární soutěže Hradecký škrabák, Středoškolské odborné činnosti, Středoškolských sportovních soutěží, běhu Terryho Foxe a dalších. Kulturně založení žáci mají možnost navštěvovat divadelní představení v Klicperově divadle. Sociální cítění žáků a jejich odpovědnost vůči svému okolí mohou žáci projevit svojí účastí na dobročinných akcích. Jedná se např. o Květinový den, projekt Šance. Pro zájemce o studium, kteří jsou z větších vzdáleností, zprostředkovává škola ubytování v Domově mládeže. Škola pro své žáky zprostředkovává stravování. Přínosem pro práci SŠSOG je spolupráce se školami stejného zaměření - jedná se o

4 Střední školu služeb ve Vizovicích a SOU Prešov. Výsledkem této spolupráce jsou např. mezinárodní fotografické soutěže. To podporuje přípravu na krajské a celostátní soutěže, kterých se každoročně účastníme. Součástí práce školy je i členství a aktivní zapojení do práce v profesních sdruženích - Asociaci kuchařů a cukrářů České republiky, která škole za dlouhodobou spolupráci udělila Zlatou medaili M.D. Rettigové, České barmanské asociaci, Asociaci číšníků České republiky, Asociaci kadeřníků a kosmetiček České republiky a Svazu učňovských zařízení. Škola v minulosti vždy reagovala na potřeby trhu práce zaváděním, případně regulací nabídky oborů vzdělání. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v budoucnosti.

5 b) Přehled oborů vzdělání Budova Velká Tříleté obory H/001 Aranžér třída 1.D, třídní učitel Ing. František Ruprich třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová H/001 Číšník, servírka třída 1.E, třídní učitelka Mgr. Ivana Vodičková třída 2.E, třídní učitel Mgr. Svatoslav Procházka třída 3.E, třídní učitelka Mgr. Alena Pekařová H/001 Kuchař třída 1.C, třídní učitelka Jarmila Vohradníková třída 1.D, třídní učitel Ing. František Ruprich třída 2.C, třídní učitelka Jarmila Vohradníková třída 3.C, třídní učitelka Mgr. Renáta Málková H/004 Prodavač-smíšené zboží třída 1.B, třídní učitelka Ing. Marie Nováková třída 2.B, třídní učitelka Mgr. Pavla Drahovzalová třída 3.B, třídní učitelka Mgr. Marcela Vejborná H/009 Prodavač-textil a oděvy třída 1.B, třídní učitelka Ing. Marie Nováková třída 2.B, třídní učitel Mgr. Pavla Drahovzalová třída 3.F, třídní učitel Mgr. Josef Matouš H/017 Prodavač-průmyslové zboží třída 1.B, třídní učitelka Ing. Marie Nováková třída 2.B, třídní učitel Mgr. Pavla Drahovzalová třída 3.F, třídní učitel Mgr. Josef Matouš Čtyřleté obory L/008 Obchodník třída 1.M, třídní učitelka Mgr. Ivana Šramarová třída 2.M, třídní učitelka Ing. Ludmila Vaňousová třída 3.M, třídní učitelka Mgr. Hana Kudelková třída 4.M, třídní učitelka Ing. Jana Rašková M/034 Management obchodních firem a sportovních klubů třída 1.A, třídní učitelka Mgr. Jitka Pultarová třída 2.A, třídní učitelka Mgr. Petra Čechová Nástavbové studium L/524 Podnikání třída 1.N (denní studium), třídní učitelka Mgr. Renáta Málková třída S.S (dálkové studium), třídní učitelka Ing. Blanka Ryplová

6 69-51-H/001 Kadeřník třída KA 1A, třídní učitelka Mgr. Lenka Dovcová, od Mgr. Jana Podlipná třída KA 1B, třídní učitelka Radmila Dolanská třída KA 1C, třídní učitelka Mgr. Karolina Tichá třída KA 2A, třídní učitelka Mgr. Lenka Kloučková třída KA 2B, třídní učitelka Helena Mikešová třída KA 2C, třídní učitel Mgr. Eva Kovalčíková třída KA 3A, třídní učitelka Mgr. Zuzana Krčková třída KA 3B, třídní učitelka Mgr. Jana Podlipná třída KA 3C, třídní učitel Mgr. Vladimír Čeloud L/004 Kosmetička třída KO 1, třídní učitel Mgr. Tomáš Vašata třída KO 2, třídní učitelka Mgr. Ludmila Svítilová třída KO 3, třídní učitelka Eva Štětinová třída KO 4, třídní učitelka Mgr. Leokratia Haňková H/001 Fotograf třída FO 1, třídní učitel Adam Doucek třída FO 2, třídní učitelka Ing. Helena Jirušková třída FO 3, třídní učitelka Mgr. Hana Mervartová L/502 Vlasová kosmetika (nást.) třída NA 1, třídní učitelka Mgr. Michaela Repiská třída NA 2, třídní učitelka Mgr. Tomáš Vašata H/001 Zahradník třída ZA 1, třídní učitelka Bc. Lenka Bortlíková třída ZA 2, třídní učitelka Mgr. Zuzana Krčková třída ZA 3, třídní učitel Mgr. Zdeňka Cabrnochová

7 c) Personální zabezpečení činnosti školy pedagogičtí pracovníci - teoretické vyučování budova Velká Jméno Vyučovali předmětům Ing. Baranová Vladimíra zbožíznalství Mgr. Bílek Leoš matematika Mgr. Cabrnochová Zdeňka tělesná výchova Mgr. Čechová Petra tělesná výchova, přírodovědné předměty Mgr. Drahovzalová Pavla občanská nauka, dějepis, anglický jazyk Gottwald Vladimír zemřel odborné předměty aranžérů Dr. Hodný Luboš, PhD. dějepis Mgr. Kloučková Alena odborné gastronomické předměty Mgr. Kudelková Hana cizí jazyky Lovasová Dagmar odchod na MD. počítačová grafika Ing. Majzlanová Věra informační a komunikační technologie Mgr. Málková Renáta český jazyk, německý jazyk Mgr. Matouš Josef odborné předměty prodavačů a obchodníků Mgr. Matyk Josef, PhD.do chemie PhDr. Matyková Helena dějiny umění, psychologie Mejzlík Vojtěch do matematika, inf. a komunikační technologie Ing. Nováková Marie ekonomické předměty Mgr. Pekařová Alena český jazyk Mgr. Procházka Svatoslav do občanská nauka, přírodovědné předměty Mgr. Pultarová Jitka anglický jazyk Ing. Rašková Jana ekonomické předměty Ing. Ruprich František matematika, inf. a komunikační technologie Ing. Ryplová Blanka ekonomické předměty Mgr. Sítař Zdeněk anglický jazyk Srbová Soňa odborné předměty aranžérů Svoboda Jaroslav tělesná výchova, anglický jazyk Mgr. Šramarová Ivana český jazyk Ing. Vaňousová Ludmila zbožíznalství Mgr. Vejborná Marcela cizí jazyky Mgr. Veselý Michal tělesná výchova Mgr. Vodičková Ivana eonomické předměty Bc. Vohradníková Jarmila odborné gastronomické předměty Vondrušková Petra do matematika, obchodní počty

8 budova Dlouhá, Truhlářská Ing. Jaroslav Šrámek odborné předměty - zahradník Mgr. Stanislava Šůlová německý jazyk, tělesná výchova Mgr. Jaroslava Bomberová informační a komunikační tech., matematika Bc. Lenka Bortlíková biologie Ing. Jaroslava Bujárková ekonomické předměty Mgr. Zdeňka Cabrnochová. tělesná výchova občanská nauka Mgr. Vladimír Čeloud český jazyk a lit. výtvarná výchova Radmila Dolanská anglický jazyk německý jazyka Mgr. Lenka Dovcová do anglický jazyk občanská nauka Adam Doucek informační a komunikační tech., matematika Mgr. Vladimír Gottwald do výtvarná příprava Mgr. Leokratia Haňková kosmetika, zdravověda, psychologie Ing. Helena Jirušková psychologie, odborné před.- fotograf Mgr. Eva Kovalčíková materiály Mgr. Lenka Kloučková matematika, informační a komunikační tech. Mgr. Zuzana Krčková český jazyk a lit., matematika MD od Ing.Vlastimil Lanta ekonomika, odborné před. zahradník Mgr. Hana Mervartová německý jazyk, výtvarná výchova Mgr.Evžena Michálková od český jazyk a literatura Helena Mikešová technologie, praxe Jana Mrázová do praxe Mgr. Jana Podlipná technologie, dějepis Mgr. Iva Raudová od anglický jazyk Mgr. Michaela Repiská německý jazyk, anglický jazyk MD od Mgr. Ludmila Svítilová chemie, environmentální výchova Lucie Syrová odborné před. fotograf Eva Štětinová kosmetika, zdravověda, občanská nauka Mgr. Karolina Tichá do anglický jazyk Mgr. Tomáš Vašata tělesná výchova, občanská nauka

9 pedagogičtí pracovníci - praktické vyučování Jméno Anderová Marie Klementová Marie Hynková Eva Lelková Ludmila Kafková Marta Vejslavová Liběna Dvořáková Ludmila Hejzlarová Iva Housková Helena Kliková Vladislava Kundrtová Lenka Müllerová Alexandra Truncová Magdalena Vávra Václav Mrázová Jana Boháčová Eva Merklová Věra Klecová Lenka Šedivá Božena Mudruňková Alena Pešková Hana Kubíková Hana Pacáková Jaroslava Třísková Věra Skutilová Růžena Jelínková Soňa Hudáková Gabriela Zemanová Jitka Koudelková Jitka Nováková Jitka Hamplová Šárka Třasáková Drahoslava Nesvačinová Jana Janáčková Ludmila Bortlíková Lenka Skrovná Eva Tomanová Jaroslava Večeřová Lenka Syrová Lucie Tomas Jiří Lovasová Dagmar Obor do prodavač prodavač prodavač prodavač prodavač prodavač vedoucí učitel gastronomický oborů číšník kuchař kuchař kuchař, číšník číšník kuchař, číšník kuchař kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kadeřnice kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička kosmetička zahradnice zahradnice zahradnice zahradnice zahradnice fotograf fotograf fotograf fotograf fotograf

10 nepedagogičtí pracovníci Jméno Černý Vladimír Ondejčíková Dagmar, DiS Randová Olina Svobodová Iva Šmákalová Blanka Ing. Veselková Naďa Jaroslava Ferbasová Josef Novotný Petra Novotná Miluše Poláková Zdeněk Částka František Kulička Zdeněk Šebera Miroslava Vašatová Břetislav Vašata Hana Obešlová Jana Krbová Anna Hudečková Radoslava Lišková Hana Vašatová Olga Válková Marie Kubíková Veronika Melzerová Ludmila Vavřinková Darina Matalová Tomáš Vašata Pracovní zařazení školník personalista uklizečka uklizečka sekretářka ekonom asistentka vedoucí PTU materiální účetní finanční účetní údržbář údržbář údržbář uklizečka uklizeč uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka uklizeč

11 Obor vzdělávání H/01 Kuchař číšník ŠVP kuchař H/01 Kuchař číšník ŠVP Číšník H/01 Prodavač ŠVP Asistent prodeje L/01 Obchodník ŠVP Obchodní management M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP Sportovní management d) Údaje o přijímacím řízení (stav k ) Počet přihl. Počet Počet přijatých žáků v 1.kole přihlášek celkem 1. kolo odevzdalo ZL po 1. kole Celkem přijato žáků L/524 Podnikání H/01 Kadeřník ŠVP Kadeřník L/01 Kosmetické služby ŠVP Kosmetička L/01 Fotograf ŠVP Fotograf H/01 Zahradník ŠVP Zahradník M/01 Zahradnictví ŠVP Zahradnictví celkem Žáci přijatí v průběhu školního roku (přestupy z jiných škol, přijetí do vyššího ročníku, event. další kola přijímacího řízení) Budova Velká roč. 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I II III IV celkem Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2007/ /2009 I. 5 7 II. 5 2 III. 3 1 IV. 0 0 celkem 13 10

12 e) Výsledky vzdělávání žáků Ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška Obor vzdělávání Počet žáků v oboru Počet Vykonalo konajících ZZ s vyznam. prospělo neprospělo H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/004 Prodavač-sm.zb H/009 Prodavač-tex.a od H/017 Prodavač-pr.zb H/001 Kadeřník H/001 Fotograf H/001 Zahradník maturitní zkouška Obor vzdělávání Počet žáků v oboru Počet Vykonalo konajících MZ s vyznam. prospělo neprospělo L/524 Obchodník L/ 004 Kosmetička L/ 502 Vlasová kosmetika Přehled prospěchu a zameškaných hodin na konci školního roku k Budova Velká roč. vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen zameškané hod. omluvené průměr na žáka zameškané hod. neomluvené průměr na žáka I ,4 II ,7 3,5 III ,7 2,1 IV ,8 0,07 celkem ,1 4,9 Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen zameškané hod. omluvené průměr na žáka zameškané hod. neomluvené průměr na žáka I. 4,123% 87,113% 8,762% 0 87,216 2,214 II. 1,886% 94,339% 3,773% 0 72,418 2,062 III. 5,442% 92,517% 2,040% 0 73,812 1,008 IV. 15,384% 84,615% ,057 0 celkem 6,708% 89,646% 3,643% 0 69,875 1,321

13 Počty žáků (na konci školního roku) Budova Velká obor vzdělání ročník celkem chlapci děvčata číšník I II III celkem kuchař I II III celkem management I II celkem obchodník I II III IV celkem podnikání I II. DS celkem prodavač prům. I II III celkem prodavač smíš. zb. I II III celkem prodavač - textil I II III celkem aranžér I II celkem SOUČET:

14 kadeřník I II III celkem kosmetička I II III IV celkem fotograf I II III celkem zahradník I II III celkem vlasová kosmetika I II celkem SOUČET: Ukončení studia během školního roku Budova Velká roč. 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I. 42/26 51/ / / / / 5 4 II. 15/ /5 14 / 2 14 / 1 15 / 2 6 / 0 III. 6/6 15/6 10 / 5 5 / 0 3 / 0 1 / 0 IV. 0 1/1 1 / 1 1 / 0 1 / 0 0 / 0 celkem 63/1 82/38 49 / / / 5 41 / 5 (za lomítkem / z toho vyloučení a zanechání studia) 1 z toho dálkové studium 33 2 z to dálkové studium 28 3 z toho dálkové studium 9 4 z toho dálkové studium 0 5 z toho dálkové studium 23 6 z toho dálkové studium 1 Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2008/ / /2007 I. 30/5 38/5 37/13 II. 11 4/1 8 III IV celkem 44/5 45/6 48/13 ( za lomítkem/ z toho nástavbové studium)

15 Výchovná opatření Budova Velká 2008/ / / /2006 II. stupeň III. stupeň podm. vylouč napomenutí DTU DŘŠ Pochvaly Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská / / /2007 II. stupeň III. stupeň podm. vylouč napomenutí DTU DŘŠ Pochvaly Podmíněná vyloučení ze studia Budova Velká roč. 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 I. 27* II III IV celkem *z toho 1 nástavbové studium Budovy: Dlouhá 127, Truhlářská 462 roč. 2008/ / /2007 I II III IV celkem 8 5 1

16 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů budova Velká Prevence sociálně patologických jevů I.r. II.r. III.r. IV. Celkem Kouření reálná zjištění podezření Alkohol reálná zjištění podezření Měkké drogy reálná zjištění podezření Tvrdé drogy reálná zjištění 0 0 1** 0 1 podezření Šikana vyloučení jednotlivce psychická šikana fyzická šikana lynčování nepodložená podezření Záškoláctví* do 10 neomluvených hodin 31/32 33/34 14/14 1/1 79/81 nad 10 neomluvených h. 13/27 14/14 3/4 0/0 30/45 Kriminalita Násilné povahy (činy označované jako trestné) Majetkové povahy Pod vlivem návykové látky Týrané dítě reálná zjištění podezření Zneužívané dítě reálná zjištění podezření Zanedbané dítě reálná zjištění podezření Gamblerství reálná zjištění podezření Jiné reálná zjištění podezření * před lomítkem I. pololetí, za lomítkem II. pololetí ** žákyně se od prosince začala léčit

17 Prevence rizikového chování ( ve šk.roce 2008/09 sociálně-patologické jevy) Budova Dlouhá, Truhlářská V rámci prevence rizikového chování byly zajištěny následující činnosti a současně v průběhu celého školního roku byla snaha vytvářet, rozvíjet a podporovat následující oblasti: 1) třídní učitelé zajistili ve svých třídách dotazníkovou akci s vyhodnocením výsledků 2) každý vyučující podporuje v hodinách i mimo ně u žáků solidaritu, toleranci a vědomí sounáležitosti, uplatňuje spolupráci mezi žáky a rozvíjí jejich vzájemný respekt a jednání v souladu s právními normami s důrazem na právní odpovědnost jedince 3) všichni učitelé posilují a vytvářejí podmínky pro zapojování všech žáků do aktivit třídy a školy 4) vedou důsledně a systematicky žáky k osvojení norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka 5) při třídních hodinách, hodinách občanské nauky či základů společenských věd seznamují žáky s krizovým plánem školy, provádějí poučení žáků se školním řádem a výchovnými opatřeními ( v případě jeho nedodržení ) 6) součástí školního řádu je čl. 5 : Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí : zajišťuje základní proškolení žáků s danou problematikou 7) informace třídním učitelům letáky a brožury k tématům z těchto oblastí např.: Kouření a alkohol 8) účast žáků na veřejných sbírkách ( rozvoj sociálního cítění u žáků ) : Pomoc lidem po náhlé mozkové příhodě ( ve spolupráci s organizací ICTUS) : Den proti rakovině Květinový den : Projekt Šance : Sbírka Emil pod záštitou Královéhradeckého kraje : Sbírka fondu Sidus pomoc dětskému onkologickému oddělení Praha Motol 9) byl kladen důraz na spolupráci se zákonnými rodiči žáků, a to prostřednictvím : rodičovských schůzek : konzultačních hodin : vzájemná spolupráce a informovanost učitel rodiče Ve školním roce nebyl žádný případ s řešením rizikového chování žáků ve škole ani při mimoškolních akcích.

18 g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Budova Velká Druh studia, kurzu apod. PF OU učitelství odborných předmětů 1 Univerzita Hradec Králové - PF 1 Rozšíření kvalifikace ze ZŠ na SŠ 0 Rozšiřující studium dalšího předmětu 0 Studium koordinátora ŠVP 1 Jazyková škola anglický jazyk 2 Odborné semináře + Nová maturitní zkouška + Školní vzdělávací programy + Kvalita I. Počet zúčastněných pracovníků Brána jazyků anglický jazyk 3 Budova Dlouhá, Truhlářská Druh studia, kurzu apod. Odborné semináře + Nová maturitní zkouška + Školní vzdělávací programy + Kvalita I. Počet zúčastněných pracovníků

19 h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ocenění školy Zlatá medaile M.D. Rettigové za dlouhodobou spolupráci s AKC ČR, předáno na valné hromadě AKC ČR v Praze soutěže obory: kadeřník, kosmetička, fotograf a zahradník Kadeřník : školní kolo se uskutečnilo 9.ledna 2008 v Lipkách Téma 1. Free styl ( Páni kluci ), ( Ofina brána elegance ) Soutěžících : 8 1. Nezbedová Ilona Ka 3 A středisko Li 2. Novotná Tereza Ka 3 A středisko Pa 3. Junková Michaela Ka 3 A středisko Li Téma 2. Egypt Soutěžících : 3 1. Holmanová Marika Ka 3 B středisko V.M. 2. Bakeš Daniel Ka 3 B středisko V.M. 3. Racková Barbora Ka 3 B středisko V.M. Lanškroun Kalibr Cup února 2009 Téma : Egypt dámská kategorie Soutěžících : Holmanová Marika Ka 3 B středisko V.M. Postoupila do Prahy na Juniorský pohár veletrhu v Účesové tvorbě finále EGYPT, kde z deseti soutěžících obsadila velmi pěkné 5. místo v poměrně silné konkurenci Brno Harmonie Téma : dámská kategorie Ofina brána elegance pánská kategorie Páni kluci Soutěžících : Dámská kategorie 38 Pánská kategorie Nezbedová Ilona dámská kategorie středisko Li 35. Nezbedová Ilona pánská kategorie středisko Li Žákyně naší školy ILONA NEZBEDOVÁ se stala mistrní ČR v dámské kategorii pro rok V letošním roce se konal první ročník vyhlášení přehlídky v dovednostech ČESKÉ RUČIČKY 2009 v brněnském divadle Reduta, kde čestné uznání získala Ilona Nezbedová.

20 Kosmetika : Mezinárodní soutěž při výstavě Beauty Prague 2008 konané Výstaviště Praha Téma : svatební nehty soutěž nail-art Soutěžicích : Mráziková Monika školní kolo se uskutečnilo 10.prosince 2008 Téma : a) make-up Egypt Soutěžících : 8 b) make-up Západ slunce Soutěžících : 5 c) nail-art Egypt Soutěžících : 2 d) nail-art Mořské hlubiny Soutěžících : 7 a) 1. Menclíková Karolína 2. Šmejdířová Veronika 3. Kobyláková Michaela b) 1. Šanovcová Klára 2. Zemanová Petra 3. Řebíčková Michaela c) 1. Janovská Kristýna 2. Mráziková Monika d) 1. Mráziková Monika 2. Ardelánová Lucie 3. Moravcová Jana Lanškroun Kalibr Cup února 2009 Téma : a) make-up Egypt Soutěžících : Menclíková Aneta c) nail- art Egypt Soutěžících : Janovská Kristýna Brno Harmonie Téma : nail-art Mořské hlubiny Soutěžících : Mráziková Monika Brno Harmonie Soutěžících : Šanovcová Klára Fotografové : Cesofoto Jihlava 2009 Téma : 1. ročník fotogram čb Soutěžících : Jelínková Petra

21 Téma : 1. a 3. ročník podívej se kolem sebe digi barva Soutěžících : Patka Jaromír 3. Nožička Jan 4. Nožička Jan 5. Patka Jaromír 9. Sidorová Edita Téma : 1.a 3. ročník- autoportrét digi barva Soutěžících : Nožička Jan 14. Oščiatková Litida 20. Kňourková Veronika Téma : 2.a 3. ročník surrealismus digi barva Soutěžících : Pokštefl Jan 5. Pokštefl Jan 7. Sidorová Edita 11.Fridrichová Květa 17. Rudolfová Pavlína Fotografové : Soutěž mezinárodní Vizovice ( Prešov Slovensko, Tarnów Polsko, Vizovice, Hradec Králové, ) Téma : 1. ročník fotogram Soutěžících : 9 4. Michlová Veronika 6. Tonová Klára 7. Matluš Jakub Téma : 1. ročník volné téma Soutěžících : Nožička Jan 4. Nožička Jan 8. Kratochvílová Monika Téma : 2. ročník autoportrét Soutěžících : 9 1. Konvalinka Michal 3. Cvrčková Veronika 9. Ježková Veronika Téma : 2. ročník experiment Soutěžících : 9 1. Burket Jan 4. Štěrbová Aneta 7. Burket Jan

22 Téma : 3. ročník ekologie Soutěžících : 9 1. Vinklerová Šárka 3. Poláková Gabriela 6. Pokštefl Jan Téma : 3. ročník snímek v pohybu Soutěžících : Forbelská Denisa 4. Kolková Lucie 5. Poláková Gabriela Celkové umístění škol : 1. místo Hradec Králové 16 bodů 2. místo Vizovice 13 bodů 3. místo Prešov 7 bodů 4. místo Tarnów 0 bodů Velkým úspěchem skončilo umístění našeho žáka v celostátní soutěži po internetu FotoAparát.cz ( IV. ročník Olympus FotoAkademie ) Jana Nožičky v kategorii středních škol Dveře,Dvířka, kde se umístil na 3. místě z 2500 účastníků. Časopis FotoVideo vyhlásil na kalendářní rok 2009 soutěž Fotograf roku 2009-Junior, kde v průběžném pořadí je naše škola na 3. místě a žák Nožička Jan obsadil v patem kole Architektura a památky 2. místo.

23 Budova Velká sportovní soutěže: 1. místo Kantor Futsal Cup 2009 děvčata, 3. června 2009, Ústí nad Labem Alexander Mašek nejlepší hráč minigolfu, 15. června 2009, HK 2. místo Minikopaná krajské kolo, děvčata, 30. dubna 2009, Lázně Bělohrad 3. místo Fotbal okresní kolo, chlapci, 8. října 2008, Hradec Králové Florbal okresní kolo, děvčata, 14.listopadu 2008, Hradec Králové Softbal okresní kolo, smíšené družstvo, 19. května 2009, HK Minigolf chlapci 1.A, 15. června 2009, Hradec Králové 4. místo Minigolf chlapci 2.A, 15. června 2009, Hradec Králové 5. místo Stolní tenis okresní kolo, chlapci, 20. listopadu 2009, Smiřice Hokejbal okresní kolo, chlapci, 15. dubna 2009, Hradec Králové zúčastnili jsme těchto dalších sportovních soutěží: - Rafty 6. místo v kvalifikaci z 16 týmů - Volejbal okresní kolo, děvčata, 24. září 2008, Hradec Králové (4. místo ve skupině) - Středoškolská futsalová liga I. kolo, 20. října 2008, HK (3. místo ve skupině) - Basketbal okresní kolo, chlapci, 4. listopadu 2008, HK - Florbal okresní kolo, chlapci, 18. listopadu 2008, HK (3. místo ve skupině B) - Kantor Futsal Cup 2009 chlapci, 27. května 2009, Ústí nad Labem 2. místo Celostátní kolo soutěže prodavačů filiálek Kaufland, Jan Vančura, 2.M 6. místo - Celostátní soutěž odborných dovedností prodavačů a obchodníků v Pelhřimově, Veronika Kárníková, 3.M, (35 účastníků) prezentace školy na veřejnosti Školský jarmark pořádaný OŠ KÚ KHK 4. října 2008 Rauty: Ples pracujících, Adal pro OŠ magistrátu HK ke Dni učitelů, kino Centrál pro Integrovaný záchranný systém KHK, Všestary Zdravotnická škola, 60. výroční založení školy, Dny otevřených dveří v budovách školy Prezentační výstava Kolín Pardubice Hradec Králové Jičín Nový Bydžov ZŠ Klicperova Náchod Červenokostelecké dny módy Týden meníček Zvěřinové hody, italské dny, staročeské posvícení, vánoce, Valentýn, Velikonoce, Den matek - hotel Černigov, průběžně celý rok Gastro Hradec bronzová medaile Vánoční výzdoba hotelu Černigov - aranžéři

24 další aktivity kulturní akce - Evropský den jazyků (26.září 2008) - Filmové představení v kině Cinestar 31.ledna 2008, 4. února 2008 školní soutěže - Minigastro 2009 soutěž číšnických a kuchařských dovedností, Psaní na stroji - Prodavač 2009 (duben, květen) odborné exkurze budova Velká teoretické vyučování: - Výstava hodin a šperků 2.M a 3.F, 2 října 2008, Praha - Vědecká knihovna (nová budova) 3.M -10. října 2008, 1.N 22. října 2008, 1.D 27. listopadu 2008, Hradec Králové - Výstava Titanic a botanická zahrada 1.M a 3.E, 23. října 2008, Praha - Galerie moderního umění (František Kupka) 1.D, 13. listopadu 2008, Hradec Králové - The Action BESIP TOUR C a 2.E, 3.února Vazební věznice 3.M, 10. února 2009, Hradec Králové - Tutanchamon 2.M a 3.M, 12. února 2009, Brno - Výstava průmyslového zboží 1.M, 2.M, 2.B a 3.B, 19. února 2009, Brno - Národní muzeum(výstava Republika) 2.M, 26. února 2009, Praha - Zdravý životní styl 2.A, 5. března 2009, Kavčí plácek Hradec Králové - Výstaviště Lysá nad Labem 1.D, 19. března 2009, Lysá nad Labem - Rádio Černá hora 3.M 6. dubna 2009, 2.E dubna 2009, Hradec Králové - Dřevařské závody 1.A 8. dubna 2009, 3.F 14. dubna 2009, Hradec Králové - Elektrárna Hučák 2.M, 22. dubna 2009, Hradec Králové - Koncentrační tábor Terezín 2.M a 2.B, 21. května 2009, Terezín - Národní muzeum 2.M, 4. června 2009, Praha - Muzeum řemesel 1.D, 9. června 2009, Letohrad - Vazební věznice 1.N, 9. června 2009, Hradec Králové budova Velká praktické vyučování: - Hornbach + Makro 4.M, říjen 2008, 2.B průmyslové zboží, duben 2009, aranžéři, květen Globus 4.M, listopad Bytová show 1.A + 2.A, listopad Vánoční trhy 1.A + 2.A, prosince AFI Palace prodavači, obchodníci, únor - květen Electroworld prodavači průmyslové zboží, březen Svět koberců 3.F textilní zboží, duben charitativní aktivity žáků - Květinový den 16. května 2009 Zájmová aktivity žáků Školní sportovní klub Mgr. Petra Čechová Počítačová učebna přístupná žákům ve středu odpoledne Ing. Věra Majzlanová

Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009. Obsah:

Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009. Obsah: Viz vyhláška 15/2005, str. 316 Změna 225/2009 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Personální zabezpečení činnosti d) Údaje o přijímacím řízení e) Výsledky vzdělávání žáků f) Údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkládá: Ing. Libuše

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13 Chrudim říjen 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135, 538 25 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 35, 538 5 NASAVRKY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok /3 Nasavrky, září 3 l. Základní údaje o škole Název:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 671/2004Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Více