> Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji"

Transkript

1 > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Žijí mezi námi Dokončené projekty města Výročí 100 let od narození profesora RNDr. Rostislava Rajchla a malíře Vladimíra Pragera Co nového v muzeu Ohlédnutí za zajímavou výstavou Informace ze školství Kulturní tipy Sport Foto: Blahová Michaela, Foťte naše město 2009 Přejeme všem čtenářům Brodského zpravodaje krásné svátky vánoční a příjemné vykročení do nového roku 2010

2 f o t o g a l e r i e U příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii položili představitelé města a Gymnázia J. A. Komenského květiny u památníku obětem 17. listopadu 1939 na náměstí Svobody. Trojnásobná radost, ale i trojnásobná starost čeká rodiče sourozenců Jana, Tomáše a Lucie Habartových, které mezi občany našeho města přivítal starosta Ladislav Kryštof. Symbol moudrosti na radnici. Sdružení Výtvarných umělců moravskoslovenského pomezí darovalo Městu UB dílo Karla Táborského. Jedná se o kamennou plastiku sovy se čtyřmi otvory, které slouží k tryskání vody. Sovu vysokou 30 cm autor umístil do fontánky v atriu Městského úřadu. Dílo převzal a darovací smlouvu podepsal starosta Ladislav Kryštof. Anna Josefíková vede místní oddělení Městské knihovny Uherský Brod, které má sídlo na Základní škole Újezdec. Text na str. 8. Výukové a prezentační Centrum pro výuku hi-technologií vyrůstá v areálu Střední průmyslové školy. Text na str. 10. v Přehlídka středních škol se poprvé konala také v Uherském Brodě. Prezentovalo se na ní asi čtyřicet škol nejen ze Zlínského kraje. Prezentace brodských škol najdete na mapový server města Uherský Brod

3 Město úspěšně ukončilo další projekty spolufinancované EU Na podzim tohoto roku byly ukončeny dva projekty spolufinancované Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP). Prvním ukončeným projektem je Architektonické řešení obnovy parku Tyršovy sady Uherský Brod. Žádost o dotaci byla podána v únoru 2008 v rámci 2. výzvy k předkládání projektových žádostí v oblasti podpory 2.1 Fyzická revitalizace území. V červenci 2008 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava tento projekt schválil ke spolufinancování z EU. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách byly k realizaci vybrány firmy SILAMO, s.r.o. k provedení stavebních úprav a firma STRABAG, a. s. pro vegetační úpravy. Realizací projektu, který musel být v průběhu prací na základě připomínek ČIŽP upraven, došlo k přeřešení systému zeleně a k rekonstrukci cestní sítě včetně mobiliáře. Park je díky těmto opatřením daleko přístupnější pro imobilní občany i pro jízdu s dětskými kočárky. Vlivem prořezání dřevin je nyní prostor mnohem více prosvětlen, čímž zmizela temná zákoutí svádějící k nekalým činům. Realizace projektu byla ukončena Dotace v celkové výši 8,6 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pokryla 85 % z celkových nákladů akce. V současné době probíhá ve foyer Domu kultury výstava fotografií zachycující realizaci tohoto projektu. Druhým úspěšným projektem realizovaným v měsíci červnu až říjnu 2009 je S Evropou naplňujeme odkaz Komenského za vyšší úroveň základního vzdělávání. V červnu roku 2008 byla podána žádost o dotaci v rámci 6. výzvy, podoblasti podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. V prosinci 2008 byl projekt schválen k podpoře. K realizaci projektu byla vybrána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách firma KDZ, spol. s r. o. Díky projektu, do něhož bylo zapojeno všech pět brodských základních škol, bylo zmodernizováno celkem 12 učeben zaměřených na výuku cizích jazyků, informatiky a dalších předmětů, při jejichž výuce se využije nově instalovaná moderní technika. Projekt významně přispívá ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky ve školách, zvýšení počítačové a jazykové gramotnosti žáků a jejich konkurenceschopnosti při přijímacích řízeních na střední školy. Současně také umožňuje učitelům využívat moderních metod při výuce. Dotace poskytnutá z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava činí 7,9 mil. Kč a pokrývá 69 % z celkových nákladů akce. Společně s již dříve zrealizovaným projektem Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod byly v letošním roce zdárně ukončeny již 3 projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP se souhrnnou dotací ve výši 18,3 mil. Kč. V současné době pokračuje realizace projektu Dopravní terminál Uherský Brod přístupová lávka, s dokončením se počítá v červnu Oddělení strategického rozvoje Veřejná finanční podpora pro sociální oblast Upozorňujeme všechny organizace ve městě, že žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory ze strany Města Uherský Brod pro sociální oblast lze podávat do na podatelnu Městského úřadu Uherský Brod na předepsaných tiskopisech. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách města (www.ub.cz). z p r a v o d a j s t v í Oznámení o vydání knihy Uherský Brod Očima dobových fotografů Město Uherský Brod a Muzeum J. A. Komenského oznamují občanům, že kniha Uherský Brod Očima dobových fotografů bude dána do prodeje v sobotu Kniha bude k zakoupení v knihkupectvích FORMÁT a U Černého Janka na Masarykově nám. v Uherském Brodě, Městském informačním centru Uherský Brod a v Galerii na Panském domě. Knihu si bude možno zakoupit také v neděli 20. prosince v průběhu vánočního koncertu Pěveckého sboru Dvořák v Domě kultury a na křtu knihy, který se uskuteční v úterý 22. prosince 2009 v 17 hod. ve sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. K realizaci kulturních akcí v roce 2009 využilo město dotací Zlínského kraje, Nadace Děti-kultura-sport a Ministerstva kultury ČR Město Uherský Brod ve spolupráci s Domem kultury uspořádalo v roce 2009 spoustu hodnotných a příjemných kulturních akcí. Občané města si jistě vzpomenou na oslavy 100. výročí narození spisovatele Františka Kožíka, které nás provázely v průběhu celého roku. K nedožitému 100. výročí jeho narození uspořádalo město ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského a Domem kultury v Uherském Brodě v nádherném prostředí sloupového sálu muzea vzpomínkový večer, kterého se mimo jiných významných osobností zúčastnila i dcera spisovatele Alena Kožíková. Zapomenout nelze ani na besedu se spisovateli, věnovanou Františku Kožíkovi, nazvanou Vzpomínáme na Františka a literární soutěž Městské knihovny k dílu tohoto významného spisovatele. Vyvrcholením oslav bylo zhotovení busty Františka Kožíka. Totoho úkolu se ujal akademický sochař Radim Hanke a busta byla slavnostně odhalena v prostorách Panského domu, naproti vchodu do dětského oddělení městské knihovny. Uspořádání těchto oslav bylo finančně náročné a neobešlo by se bez podpory sponzorů. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na zhotovení busty Františka Kožíka: Nadaci Děti-kultura-sport a Zlínskému kraji. Naše poděkování patří také Ministerstvu kultury ČR, které naše město podpořilo příspěvkem na zajištění zdárného průběhu oslav. Tradiční Uherskobrodský jarmark, který se koná vždy druhý víkend v měsíci červnu, byl na přání občanů v neděli odpoledne rozšířen o první ročník Festivalu dechových hudeb. Festival byl uspořádaný pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, který jej také finančně podpořil. Festival se uskutečnil za krásného slunečného počasí v zahradě Panského domu. Pořadatele i občany velmi potěšila přítomnost hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka po celou dobu konání festivalu. Město Uherský Brod v letošním roce získalo svůj vlastní prostor pro vystoupení folklorních souborů na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Úspěšná prezentace města, kterou zajišťovaly soubory Rozmarýn, JAKUB a dětský folklorní soubor Holúbek byla odměněna Nadací Děti-kultura-sport částkou Kč na podporu folklorního dění a rozvoje tradiční lidové kultury. Získané prostředky město rozdělilo mezi účinkující soubory. Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště podpořila v roce 2009 také tradiční uherskobrodskou Olympiádu dětí mateřských škol. Město Uherský Brod tímto upřímně děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na akce organizované v roce Jsou to: Nadace Děti-kultura-sport, Kolárova 447, Uherské Hradiště, Zlínský kraj, tř. T.Bati 21, Zlín, Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 1, Praha 1. V neposlední řadě děkujeme všem spolupořadatelům Domu kultury Uherský Brod, Muzeu J. A. Komenského, Městské knihovně Uherský Brod a všem souborům a účinkujícím, kteří se na zajištění těchto pořadů podíleli. M. Gajdůšková, vedoucí OŠK w

4 17. listopad 2009 Vzpomínkového setkání na listopadové události roku 1989 se zúčastnilo více než 100 občanů Uherského Brodu. Přišli nejen uctít památku tohoto výročí, ale i zavzpomínat na období a místo, kde v tehdy studeném listopadu začínaly občanské iniciativy vedoucí ke vzniku Občanského fóra v Uherském Brodě. Tohoto neformálního setkání se zúčastnila řada těch, kteří tehdy odvážně sepsali první prohlášení k politické situaci v Uherském Brodě. Tak se znovu na stejném místě setkali např. Lubor Souček, Staňa Šmíd či Bohdana Smržová, která přečetla pozdrav Dr. Stanislava Zajíčka. Ten se tenkrát stal respektovaným představitelem následně založeného Občanského fóra a poté 2 roky po prvních svobodných volbách i poslancem ČNR za okres Uherské Hradiště. Pak odešel do Brna, kde se věnuje své původní profesi pedagoga dodnes. Ačkoli Dr. Zajíček účast přislíbil a do Uh. Brodu se těšil, nakonec v Brně musel řešit podobné problémy jako tomu bylo před dvaceti lety se studenty protestoval proti byrokratickému odvolání úspěšného a oblíbeného ředitele Gymnázia Matyáše Lercha, kde Dr. Zajíček působí. Důstojnosti tohoto setkání dodal profesionální přednes hymny České republiky v podání talentované Lenky Bařinové za doprovodu Jardy Šmilauera. Na listopadové události roku 1938 zavzpomínala pamětnice a manželka účastníka těchto událostí v Brně paní Ivona Konečná. Po vzpomínce na spoluobčany, kteří se zapojili do listopadového dění v roce 1989 pánům Blumentrittovi, Kolářovi, Bruštíkovi a dalším a po Modlitbě pro Martu ve skvělém podání Lenky Bařinové se někteří účastníci zúčastnili premiéry dokumentárních filmů Dcery 50. let, které byly natočeny s dcerami Dr. Součka a pana Kollera. Občanské setkání se uskutečnilo za technické pomoci Muzea J. A. Komenského a technického zabezpečení Petrem Bartkem a Domem kultury. Ing. Pavel Josefík Sborový den CČSH V sobotu 24. října se konal v chrámu Mistra Jana Husa sborový den brněnské diecéze. Podnětem k jeho uspořádání bylo 90. výročí první české mše, kterou v uherskobrodském farním kostele na konci října 1919 sloužil katecheta Oskar Malý, jeden ze zakladatelů Církve československé husitské. Program byl zahájen bohoslužbami v krásně zrekonstruovaném chrámu Mistra Jana Husa. V jejich vedení se střídali farář Pavel Pospíšil, farářka Iva Pospíšilová, emeritní patriarcha Vratislav Štěpánek, brněnský biskup Petr Šandera a patriarcha Tomáš Butta. Sborový den pokračoval v Husově domě povídáním sběratele a galeristy Josefa Kollera, který představil část svých rozsáhlých sbírek o největším slováckém rodákovi J. A. Komenském. Závěr vydařeného dne patřil koncertu duchovní hudby, jíž Collegiu classic rozeznělo prostory chrámu. Redakčně kráceno plné znění textu z týdeníku CČSH najdete na Marcel Sladkowski x Uherskobrodská škola s novou ředitelkou z p r a v o d a j s t v í Uherskobrodská Střední odborná škola má od 1. listopadu novou ředitelku RNDr. Šárku Rytinovou, kterou jmenoval do funkce krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Josef Slovák. Předtím však oficiálně spolu s vedoucím odboru školství Krajského úřadu Zlínského kraje Stanislavem Minaříkem poděkovali dosavadní statutární zástupkyni Danuši Ulčíkové za dočasné vedení školy. Přeji nové paní ředitelce a celému kolektivu jejích spolupracovníků mnoho úspěchů v jejich budoucí práci a dostatek elánu při vedení školy, která si jistě najde mezi ostatními ve Zlínském kraji své pevné místo, pronesl při jmenování nové ředitelky školy krajský radní Josef Slovák. Program vánočního koncertu Pěveckého sboru Dvořák Pěvecký sbor Dvořák J. C. Vodňanský ( ) Rorando Coeli J. Bartek ( ) Pastýřská mše koledová pro sóla, smíšený sbor a varhany Kyrie Gloria Graduale Offertorium Sanctus Benedictus Agnus Komorní sbor Dvořák J. Bartek ( ) Boží požehnání vánoční, Vánoční prosba, Vánoční uspávanka Komorní sbor Dvořák J. Krček (1939) Koledy pro smíšený sbor a cappella, Čas radosti, veselosti Padla rosa studená Den přeslavný Pěvecký sbor Dvořák J. J. Ryba ( ) Česká mše vánoční Hej mistře! - pro sóla, smíšený sbor a varhany, Offertorium Sanctus Benedictus Agnus Závěr Účinkují: Monika Koubová soprán sólo, František Stanislav Zápeca tenor sólo, Pavla Kandrnálová soprán sólo, Ladislav Gabrhel - tenor sólo, Marie Rosenfeldová alt sólo, Vlastimil Ondrušek bas sólo, Eva Neřimová průvodní slovo, Varhany Jiří Šon, Dirigent Antonín Veselka Koncert se koná * v neděli 20. prosince 2009 v hodin v Domě kultury v Uherském Brodě * v sobotu 2. ledna 2010 v 17 hodin v kostele ve Starém Hrozenkově * v neděli 3. ledna 2010 v 16 hodin v kostele v Prakšicích * v pondělí 4. ledna 2010 v hodin v kostele v Šumicích * v neděli 10. ledna 2010 v hodin v kostele v Nivnici * v neděli 10. ledna 2010 v 17 hodin v kostele v Újezdci u Luhačovic Na adrese najdete to, co se do Brodského zpravodaje již nevešlo. Např.: * Tiskové prohlášení firmy TEKOO Reality s.r.o. * * KDU-ČSL dává věci do pohybu, zatímco starosta Kryštof spí * * Hasiči cvičili požár ve skladu dřeva * * Fejetony Jana Kmenta * * Výsledkové listiny soutěží a další zajímavosti *

5 Žijí mezi námi V adventním čase jsme se sešli se dvěma duchovními. S farářkou Církve československé husitské Ivou Pospíšilovou a představeným kláštera Dominikánů P. Savio Pavlem Řičicou OP. Paní farářka pochází z Brna, ale v Uherském Brodě žije již 32 let. Představený kláštera se narodil ve Vracově a do našeho města byl povolán v roce Konec roku je spjat s Vánocemi. Tyto křesťanské svátky spojené s oslavou narození Ježíše Krista slaví i ateistická veřejnost a kromě jiného i tímto respektuje prostředí, které církev staletí vytvářela. Vánoce jsou především svátkem dětí. Jaké máte vzpomínky z dětství na tyto svátky? IP - Mám-li začít tím, jak jsem byla úplně malá, tak musím říct, že Vánoce jsou pro mě od mala spojeny s vůní cukroví; nepekli jsme moc druhů, jen vanilkové rohlíčky, linecké a piškotové řezy. Dárků pod stromečkem taky moc nebylo, ale mezi těmi potřebnými věcmi byla vždycky nějaká maličkost skutečně pro radost. Velice dobře si pamatuji, jak jsme se sestrou dostaly společně panenku. Měla porcelánovou hlavičku a ještě o svátcích nám spadla; a pak už pořád musela mít čepičku. Na novou prostě nebylo. V čase dospívání jsem to pak byla já, kdo začal rodinu lákat na půlnoční bohoslužbu. A od 15 let jsou pro mě Vánoce nerozlučně spjaty s různými formami bohoslužeb (adventní pobožnosti, večerní nešpory, církevní vánoční besídka dětí i sváteční bohoslužby. Do našeho Husova sboru v Brně na Botanické patřil i národní umělec Vilém Přibyl, který velmi často přicházel chválit Hospodina hřivnou jemu svěřenou - svým nádherným hlasem. I na to velmi ráda vzpomínám. SŘ - Co se týká mých osobních vzpomínek na Vánoce v dětství, na to, jak jsme slavili narození Ježíše Krista doma v rodině i účastí na slavnostních bohoslužbách, ty jsou opravdu moc hezké. Vždy jsem se na ně velmi těšil. Přesto si myslím, že Vánoce nejsou jenom svátky dětí. To je trik obchodníků - ty musím pochválit, ale nemohu už za to pochválit věřící, kteří na to skočili a myslí si, že Vánoce jsou jenom dárky a shánění dárků. To, co přináší Ježíš a především On sám, je nekonečně důležitější, to je třeba neopomíjet. Zvláště v době dnešní globální krize, do které jsme se dostali a to říkají i ekonomové kvůli špatné morálce mnoha lidí, nejenom některých nezodpovědných bankéřů. A myslím, že Ježíš má zde co říci všem. Kdybychom se zamysleli nad tím, oč ve skutečnosti o Vánocích jde, opravdu pustili Krista do našich domovů, do našich myšlenek a činů, mohlo by to pomoci nejenom ekonomické krizi, ale i našim rodinám a mnoha problémům, které Evropa má kvůli tomu, že opustila křesťanské základy, tedy radostnou zvěst, jež nám Ježíš přinesl. Jak slavíte vánoční svátky nyní? IP - Svátky slavím doslova a do písmene v kostelech. Mám na starost 3 obce s celkem 10 bohoslužebnými středisky a v každém z nich zaznívá vánoční evangelium. Někde každý den, jinde alespoň o jednom svátečním dnu. Na Štědrý den mám zpravidla čtyři b o h o s l u ž b y, takže s rodinou zasedáme ke štědrovečerní večeři skutečně až po půlnoci. Nikdo však už nikam nespěchá a ten čas skutečně prožijeme. Na Boží hod i na Štěpána se vracím domů opět až v podvečer. Na Silvestra (pokud to není neděle) konám jen jedny bohoslužby v 17 hodin v Husově domě. Většinou hned po půlnoci (a někdy i před ní) jdu spát, protože na Nový rok k prvním bohoslužbám odjíždím už v 7 hodin ráno. SŘ - Na tuto otázku bych mohl odpovědět jedním slovem: pracovně. Ale nebyla by to tak úplně pravda. Slavíme je pokud možno s bratřími dohromady. Na Štědrý den sami, ostatní dny většinou zajdeme do některé z rodin na oběd. Ale na prvém místě se samozřejmě my, řeholníci, musíme snažit věnovat nejvíce času tomu, o jehož narozeniny jde, tedy Ježíši Kristu v modlitbě společné i soukromé. No, a jak slavíme tu veřejnou část, to vědí všichni, kteří se slavnostních bohoslužeb v našem kostele účastní Jak se Vám líbí či spíše nelíbí stále větší komerce Vánoc. IP - Tak to se mi nelíbí vůbec. To přesvědčování, že bohatost Vánoc spočívá v kupě dárků, na které není problém si půjčit; na první hodině náboženství po Vánocích se dětí ptám, který dárek je nejvíc potěšil. A dost často slyším, že si ani nedokážou vzpomenout na to, co vůbec dostaly. A vánoční výzdoba obchodů už v listopadu mne taky nenadchne, ale spíš odradí. Takže nepodlehněme lákadlu rychlých půjček - ty šťastné Vánoce nevytvoří. Vánoce jsou svátky Lásky, která v bezbranném betlémském dítěti vstupuje do našeho světa. Darujme si navzájem především čas. Čas lásky a pokoje. SŘ - To už zaznělo v odpovědi na první otázku. Pokud jsou dárky vyjádřením naší lásky ke Kristu, snahy připodobnit se mu v jeho štědrosti a lásce k bližnímu, pak je to v pořádku. Ale když nám Ježíš z toho vypadne a jde jenom o shánění dárků a uspokojení našich sobeckých přání, pak je to úplně špatně a je r o z h o v o r na místě povzdech mnoha rodičů: konečně po Vánocích. Co Vás vedlo k tomu, že jste se dal/a na kněžskou službu? IP - Do náboženství jsem začala chodit až od svých 14 let - v roce Dostala jsem to od rodičů příkazem. Na první hodinu jsem šla s předsevzetím, že udělám všechno proto, aby mě farář vyhodil a já tam už znovu nemusela. Bratra faráře jsem však z míry nevyvedla. Naopak překvapil on mě. Svou vlídností, moudrostí, svými názory, svou angažovaností ve prospěch druhých lidí. Především mi však ukázal, že existuje i jiný možný pohled na smysl života a všechno to dění kolem nás, než nám tenkrát vtloukali do hlavy. Já se mu tenkrát chtěla podobat. A pak jsme spolu prošli tu cestu od uslyšení k uvěření a celoživotní službě Bohu. Dodnes mu jsem za to vděčná. SŘ - Na tuhle otázku se nedá odpovědět v novinovém článku. Dá se samozřejmě říci, že Bůh povolává, vkládá touhu pomoci druhým v tom podstatném, podílet se na práci na vinici Páně, ale to asi dnešnímu člověku moc neřekne a muselo by se to dlouze vysvětlovat. Co přejete našim spoluobčanům do roku 2010? IP - Abychom - každý na tom místě, kam nás Bůh postavil - žili v odpovědné lásce. Pak nejen jako jednotlivci, ale všichni společně prožijeme ten skutečný vánoční zázrak: že Boží Láska i dnes hřích přemáhá a lidská srdce proměňuje. SŘ - Pokoj, lásku a radost narozeného Krista. Ať přebývá neustále v našich srdcích i uprostřed našich rodin a ať jsme si vědomi jeho přítomnosti po celý nový rok. Ať potkávají jenom takové křesťany, kteří ukazují svým životem, co to znamená žít s Kristem, a ať jimi sami jsou. Za rozhovor děkuje Pavel Josefík y

6 CO NOVÉHO V MUZEU? Uherský Brod očima dobových fotografů Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě ve spolupráci s Městským úřadem Uh. Brod a reklamní agenturou Q studio Uh. Brod Vás srdečně zvou na slavnostní představení nové knihy historických fotografií města Uherský Brod očima dobových fotografů Autoři obsahové části publikace (Alexandra Zpurná, Jan Gazdík a Mgr. Radek Tomeček) na její el. stránce píší: Mnohými bylo již bezpočtukrát vysloveno přání, abychom zveřejnili alespoň část bohatého materiálu shromažďovaného po dlouhá desetiletí ve fotoarchivu Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě. Nejen starší generace pamětníků, ale i mladí lidé by si tak rádi připomenuli, jak vypadalo jejich město v dobách, kdy vynález fotografie zavítal také do Uherského Brodu a naše město bylo poprvé zachyceno na fotografiích. Někteří by si zase rádi připomenuli významné události a akce, které v minulosti prožila řada generací obyvatel města a které my i naši současníci již téměř nepamatujeme nebo je známe jen z vyprávění. Po několika letech práce na výběru fotografií a jejich popisu je náš úkol téměř u konce, a tak Město Uherský Brod ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského hodlají celou práci završit oficiálním vydáním knihy. Její představení se uskuteční v úterý 22. prosince 2009 v 17 hodin ve Sloupovém sále muzea. V programu vystoupí komorní soubor Collegium Classic. Dřevořezby Vladimíra Morávka a sochy s betlémskou tematikou Vladimír Morávek je v současnosti na Slovensku svou tvorbou v kategorii řezbářů významný a nezaměnitelný fenomén, ani ne tak výběrem témat, jako technikou práce a osobitým zpracováním námětu, ve kterém způsobem sobě vlastním tlumočí šířku poznání staleté evropské i domácí sochařské a řezbářské tradice a hloubku nadčasových hodnot jako harmonie, soulad, pokora ve vztahu k člověku, krajině a přírodě. Sám říká: Milujem drevo. Nikdy nevyrežem strom, kým nemusím, kým nie je suchý. Milujem prírodu, všetko, čo vnímam pozitívne, a nikdy by som tým neplytval, cítil by som to jako hriech. V tom je kus mojej viery. A nikomu nechcem nič pokaziť, ani nikomu ubližovať. To je moje krédo. (úryvky z knihy Vladimír Morávek Řezbářské dílo) Výstava trvá do 24. ledna a záštitu jí udělilo Ministerstvo kultury ČR. Československé řády a vyznamenání Muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a Archivem Kanceláře prezidenta republiky Vás zvou na výstavu ČESKOSLOVENSKÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ. Výstava je sestavena ze sbírek Muzea JAK Uh. Brod, Moravského zemského muzea Brno a Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Jejími autory jsou PhDr. Jan Šmerda (Moravské zemské muzeum, Brno) a PhDr. Hana Všetečková (Muzeum J. A. Komenského). -ak- PF 2010 přejí čtenářům Brodského zpravodaje pracovníci muzea! Poznali jsme se podle brodského kroje k u l t u r a Do redakce Brodského zpravodaje přichází denně řada návštěv. Některé jsou milé, některé méně. Některé se zdrží jen chvíli, jiné posedí déle a vyprávějí své příběhy. Mezi ty nejmilejší návštěvníky patří lidé, kteří se z Uherského Brodu kdysi odstěhovali do zahraničí a nyní se vrací alespoň krátce podívat do rodného města. Většina z nich považuje stále Uherský Brod za své město a je šťastná, když někde ve světě narazí na krajany. Jedním z takových milých návštěvníků, který do Uherského Brodu přijel na Růžencovou pouť, byl Václav Dleštík, který žije v Bratislavě. Chci se s vámi podělit o zážitky z 3. krajanského festivalu, který se konal v září v Praze. Sjeli se tam potomci Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří se v různých dobách a z různých důvodů více či méně dobrovolně dostali do světa. Vystupovali jsme tam s naším sdružením Slovácký krúžek a Skaličané, řekl hned, jakmile vstoupil do redakce Brodského zpravodaje a pochlubil se, že on samozřejmě vystupoval v brodském kroji. Přestože většina členů Krúžku jsou Slováci, spojuje je láska k slováckým písničkám, tradicím a zvykům. Většina členů si pořídila s nemalými finančními náklady i kroje, které jsou všude velmi obdivovány. Na festivalu Krúžek vystoupil s pásmem Ach lásko, lásko, ty nejsi stálá, plným písniček žen i mládenců, strážnických tanců danaj a verbuňku. Nosným prvkem představení bylo loučení šohaje s děvčicou před jeho narukováním. Naše vystoupení bylo trošku zvláštní. Nebylo vyloženě pěvecké ani taneční. Bylo tam od každého něco. Snad i proto jsme od hodnotící komise dostali 1. místo za umělecký zážitek, popsal pan Dleštík. Z festivalu, který se konal v nově zrekonstruovaném Martinickém paláci v blízkosti Pražského hradu a chrámu sv. Víta, si kromě krásného ocenění odvezli i spoustu zajímavých zážitků. Jedním z nich bylo i setkání s krajany sdruženými v České besedě z města Prijedor, ležícího v Bosně. Při představování jsem zjistil, že to jsou potomci Broďanů a lidí z okolních vesnic, kteří se do Bosny vystěhovali na přelomu 19. a 20. století. Poznali jsme se podle brodského kroje, ve kterém já i moje žena Hanka vystupujeme. Také jejich příjmení jako Pijáková, Bláhová, Kadlčková či Mannovi nám byla povědomá. V hovoru jsem se zmínil, že s Mannem jsem chodil do školy, prof. Piják učil mou ženu a Jan Blaha tancoval v Olšavě. Našli jsme zkrátka společnou řeč a oni jsou dodnes hrdi na to, že byli kdysi Broďani. Chtěli, abych pozdravil všechny obyvatele města a jeho představitele. Shodli se na tom, že i když styk s bývalou vlastí je pro ně dost obtížný, chtěli by s Uherským Brodem navázat nějaké vztahy, vyprávěl pan Dleštík. Podobně to cítí i on. Přestože má Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislavě dlouholetou tradici, která sahá až do roku 1938, nemohou si Češi žijící na Slovensku dodnes zvyknout na to, že rozdělením naší republiky v roce 1993 se naráz stali krajany žijícími v cizině. My bychom společný stát dobrovolně nikdy neopustili. Taky jsme nikdy nepřestali dodržovat, šířit a rozvíjet odkaz našich předků, udržovat česko-slovenskou vzájemnost, moravské písničky, kroje, zvyky, tance a myšlenky zakladatelů Krúžku, a to i ve změněných podmínkách po rozdělení státu. Troufám si tvrdit, že právě rozdělení státu vedlo k tomu, že jsme začali být vidět více na veřejnosti, míní brodský rodák Václav Dleštík. Elen Sladká z

7 Malíř mizejícího Brodu Právě před 100 lety, 22. listopadu 1909, se narodil Vladimír Prager, malíř, který své nadání věnoval zcela Uherskému Brodu. Přestože nebyl rozený Broďan, pocházel z Vlachovic, Uherský Brod se stal námětem většiny jeho uměleckých prací. Přišel sem studovat na gymnázium v roce Již v době studia začal kreslit a jeho učitelem byl také profesor O. Veselý, sám dobrý kreslíř krajiny a figur. Malířskému vidění ho učil profesor kreslení Fr. Chmel. Oba tito pedagogové měli na mladého Vladimíra velmi dobrý vliv. Po absolvování učitelského ústavu v Kroměříži se věnoval dětem ve Strání, ve Vlčnově, v Šumicích i v Havřicích. K malířství, ve kterém byl zaníceným samoukem, se stále vracel, i když neměl lehkou cestu a musel překonat řadu obtíží. Válka mu znemožnila vstup na vysněnou malířskou akademii, a proto absolvoval alespoň učitelské malířské kurzy ve Velkém Meziříčí a na Rusavě, které vedli malíři Josef Šilhavý a Jaroslav Šetelík. Jeho snaha poznat díla našich i cizích mistrů ho zavedla do pražských i vídeňských galerií. I při svém učitelském povolání pilně studoval teorii a stále maloval. Po vyučování často vzal papír nebo plátno a maloval v krajině. Vždy se snažil zachytit ve svých dílech genius loci Uherského Brodu a okolní krajiny. Maloval celkové pohledy na město, uličky, stará zákoutí, náměstí, hradby, bašty, momentky ze židovského města a parku. Jeho práce zachycují většinou Brod, který se ztratil ve víru minulého století, a vedle své hodnoty k u l t u r a umělecké mají navíc už hodnotu dokumentační. Vladimír Prager maloval ale také zátiší a portréty, Dr. B. Haluzickému dokonce ilustroval knihu Ubozí a radostní. Kreslil tužkou a perem, měl rád i olejomalbu, ale nejvíce se mu dařily akvarely a pastely, na nichž mohl uplatnit své barevné vidění. Jeho životním úspěchem byla krajská výstava v Uherském Hradišti v roce 1937, kde se prezentoval obrazem Ulice v zimní plískanici. Obdržel za něj druhou cenu stříbrnou medaili. Dnes je tento obraz majetkem města Uherský Brod. Z jeho dalších prací vynikaly obrazy Záuličí v Havřicích, Pohled na Bánov a Uherskobrodské náměstí v trhový den. Část obrazů je v expozicích Muzea J. A. Komenského a část v soukromých sbírkách. Svá díla vystavoval v rámci Jednoty učitelů a malířů v Kralupech, na krajské výstavě v Přerově, v Uherském Hradišti a několikrát i v Uherském Brodě. Poslední samostatnou výstavu mu uspořádalo Muzeum J. A. Komenského v září roku Vladimír Prager byl později postižen vleklou chorobou, která mu znemožňovala další práci. Přesto se svého odhodlání malovat nevzdal a právě tato práce mu přinášela úlevu a zapomenutí na nemoc. Vladimír Prager zemřel 4. prosince Elen Sladká {

8 Obrazy a boty, jak se to rýmuje V pátek 23. října byla otevřena v Galerii PD dlouho připravovaná výstava grafických prací známého uherskobrodského výtvarníka Milana Boudy a jeho dcery Kateřiny s instalací vlastních modelů soudobé dámské obuvi. V prostorných výstavních sálech galerie, za bohaté účasti přihlížejících návštěvníků a významných hostů, byla výstava zahájena úvodními slovy Miroslava Potyky a ak. mal. Marie Borošové z Uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Vystavované dílo Milana Boudy je stručným průřezem jeho celoživotní tvorby, tedy poohlédnutím zpět a s ukázkou současného tvůrčího nasazení. Při procházce sály galerie dá se vysledovat celý Boudův vývoj od realismu až k postmodernistickému vnímání a stylizování, v němž se setkáváme téměř se všemi výtvarnými prostředky a technikami, jimiž chce Bouda svého cíle dosáhnout. Ať již to je klasická olejomalba, práce s temperami, dadaistická hravost s použitím papírů, koláží, fotografií, nebo užití grafických technik. O této nelehké cestě svědčí umělcův celoživotní vnitřní zápas o vlastní výtvarnou a uměleckou integritu s veškerými doprovodnými jevy, což je hledání sebe samého. To ale provází každého výtvarníka, každého umělce po celý život. Hlavními znaky a prostředky výtvarných technik, které Milan Bouda používá, je převažující práce s tužkou, přesnost, dokonalá návrhová kompozice, respektování zákonitostí geometrické linie a smysl pro vlastní stylizaci a osobité pojetí současné životní společenské reality. To vše sjednotit v umělecky harmonické dílo přístupné oku Jazzové slunce nad Brodem Není běžné v našich zeměpisných šířkách, aby se na jednom místě, v jednom městě, dva dny po sobě, hrál jazz. Ano jazz, nikoli džez, jak se to stávalo kdysi nedávno normou. Když se vás zeptá ve Zlíně známý, jak to v tom Brodě děláte, že příznivci jazzu, aktivní i pasivní, mluví o městě jako o slováckém Newportu, zarazíte se. Když jiný přítel z Hradišťska dává podobnou otázku a zároveň ji doplňuje dotazem, který den by měl přijet do Brodu na jazzový koncert, nutí situace k zamyšlení. Čím to je? Tradicí, prostředím, lidmi? Asi vším trochu, jako u všeho a se vším. Člověk sedí v malém sále DK a poslouchá zpěvačku s originálním repertoárem, která se právě vrátila z účinkování v londýnských klubech, když před tím koncertovala po pódiích v USA. A teď je v Brodě. Jistě, byla i v Praze, Brně. Ale v Brodě je už podruhé. Sál není plný k prasknutí, to není ani možné. Rozhlížím se kolem. Generace věku středního pokročilého převažuje. Mezi nimi i prošedivělé vousy pana Teimera, muže, který nás před léty vtáhl do atmosféry frázování a improvizace. To bude určitě jeden z těch pevných bodů brodského jazzového zázemí. A tam, úplně vpředu, ano, to je pan Mikulík, duše nejenom DK, ale velký příznivec jazzové hudby. Další opěrný, myslím dokonce základní bod současného jazzového dění v Brodě. Na pódiu zatím klavírista končí své sólo, mikrofon přebírá zpěvačka a šéf kapely Jocose Jazz v jedné osobě, Elena Sonenshine. Přesvědčuje posluchače, že právě tato skladba je vlastně už přídavkem, neboť časo- diváka i přísného odborníka není snadnou záležitostí. Vystavovaná díla ze sebe vyzařují pochopení a talent pro prozaické a poetické vnímání světa, který nás obklopuje. Originálnost nápadů, satirické pointy, vtip a surrealistické úlety jsou pro Boudovu tvorbu typické. Výstavou Milana Boudy si připomínáme také jeho významné životní jubileum. Součástí výstavy je i instalace moderní dámské obuvi. Její autorkou je jubilantova dcera Kateřina Boudová. Zatímco otec se věnoval a věnuje grafickému designu, jeho dceři imponuje design luxusní dámské obuvi. Design obuvi studovala Kateřina na SUPŠ v Uherském Hradišti u ak. mal. Marie Borošové a Marcely Habartové. Ještě na škole získala nominaci do soutěže na veletrhu KABO Brno. Po úspěšném ukončení studia nastoupila praxi jako návrhářka ve firmě Stival, který spolupracoval s italskými společníky, a tak absolvovala italštinu na jazykové škole ve Zlíně. Ve svém studiu pokračovala v Miláně na Institutu technico internazionale arte calzaturiera. Krátce nato Stival začal propouštět, a tak se Katka, která chtěla dál dělat design obuvi, domluvila s italským spolužákem a začala pracovat v Itálii. Nejprve pracovali pro velmi uznávaného návrháře Franco Rizzo. Během svého bezmála desetiletého působení v Itálii absolvovala nespočet výstav a veletrhů, jako neprestižnější uvedeme Mika Miláno a Linea Pelle Bologna. Dnes již má své vlastní studio, které prezentuje její návrhy i v předních odborných časopisech. K mistrovské výstavní instalaci Kateřiny Boudové ak. mal. Marie Borošová mimo k u l t u r a jiné řekla:...tvorba designérů a především design obuvi je ovlivňován módou, její barevností, detaily, materiály a novými technologiemi, což mnohdy trvá krátce, jen jednu sezónu. Takže je to neustálý tok změn a útok na invenci tvůrce... Město Uherský Brod tak mělo jako na dlani možnost zhlédnout současnou autentickou světovou módu v obuvi rovnou z italského pramene a pokřtěnou její tvůrkyní Katkou Boudovou, za což jí náleží uznání, dík a obdiv. Vernisáž této unikátní výstavy není jen demonstrací uměleckých hodnot, ale stala se i místem srdečného setkání milovníků umění, odborníků a významných hostů. Vynikající společenskou atmosféru a zpěvem ovíněnou náladu okrášlila svým hudebním doprovodem Marie Rosenfeldová. Doufám a věřím, že s podobnými odvážnými výstavními projekty se v brodské galerii budeme setkávat častěji, neboť si to brodská veřejnost rozhodně zaslouží. Oldřich Páleníček Znáte újezdskou knihovnu? Už nějaký čas funguje webová adresa s velmi zajímavým obsahem. Josef Srník na ní publikuje bloček, ve kterém se věnuje různým zajímavostem v obci. Jsem z generace, která pamatuje Místní lidovou knihovnu v budově bývalého Místního národního výboru. V malé místnosti, uprostřed knížek v hnědých papírových obalech, opatřených modro-bílými štítky nás vítal pan Šustek svým: Salám alejkum.... Knížky, to byl pro nás svět plný kouzel a fantazie. Dospělí při nich zapomínali na starosti běžných dnů, nám klukům vládnul Vinnetou. (Občas jsme se i potajmu dostali k Rychlým šípům, tenkrát zakázané literatuře.) Uběhla léta, doba i poměry se změnily, ale knížky se čtou stále. I když, po pravdě, díky všem možným moderním komunikačním technologiím a určitě i díky nechuti mladých číst, návštěvníků knihoven rázně ubylo. Své k tomu může říct Mgr. Anna Josefíková, která v současnosti vede místní oddělení Městské knihovny UB, které má sídlo na naší základní škole. Nemá zde jen knihy, ale i počítač s internetovým připojením volně přístupným pro návštěvníky. Na uvítanou od ní uslyšíte veselé sokolské Nazdar. Ona to totiž není jen knihovnice a učitelka v důchodu, ale i stále aktivní členka turistického oddílu Sokola v Uherském Brodě. No a tak při návštěvách knihovny (a pomocí mailů) vzniknul rozhovor, který si můžete přečíst na Foto str. 2. JS vý limit se vyčerpal. Proto děkuje všem, že svůj čas věnovali jim, tedy vlastně jazzu. A my děkujeme jí. Za zážitek. Když zamířila do Brodu už dvakrát, určitě k nám po návratu z amerického turné najde cestu zase. Už se těšíme. Jan Kment

9 100 let od narození RNDr. Rostislava Rajchla ( ) } v ý r o č í Rostislav Rajchl se narodil v Uherském Brodě , v roce, kdy se přiblížila při jednom ze svých návratů k Zemi Halleyova kometa. Na Tahiti ji pozoroval astronom, působící v té době ve Francii, jedna z pozdějších vůdčích osobností vzniku Československa, Slovák Milan Rastislav Štefánik. Osobnost, jejímž životopiscem se Rostislav Rajchl stane na začátku 30. let. Rostislav Rajchl se narodil v rodině středoškolského profesora a významného regionálního kulturního pracovníka Františka Rajchla. Během absolvování reálného gymnázia v Uherském Brodě již vykonával astronomická pozorování vlastním dalekohledem, na zahradě domu rodičů na Ventrčáku, v ulici 28. října. Za svá pozorování proměnných hvězd, zasílaných do Francie, byl již jako 26letý přijat za člena francouzské astronomické společnosti. V roce 1927 se stal také členem České astronomické společnosti. Astronomie předurčila i jeho další směřování, které vedlo na studia této královské vědy na Univerzitu Karlovu do Prahy. Jeho astronomická kariéra byla již od počátku spjata s osobou Štefánika. Rostislav Rajchl se v druhé polovině třicátých let, jako asistent Astronomického ústavu Karlovy univerzity, podílel na vydání tehdy sumarizujících pramenů o Štefánikovi. Přispěl rovněž k rozluštění jeho astronomických zápisů a k vysvětlení zápisníků s různými osobními i věcnými údaji z oblasti astronomie a astrofyziky. Umožnily mu to výsledky z cest, které absolvoval. V roce 1932 podnikl z pověření Památníku osvobození cestu do Francie a Švýcarska, aby pátral po stopách Štefánikovy vědecké činnosti před 1. světovou válkou, protože o tomto období nebylo dost hodnověrných zpráv. Pravdivý obraz o Štefánikovi se Rajchl snažil získat prostřednictvím osobních kontaktů s lidmi, se kterými se stýkal. V publikaci Štefánik - kniha druhá, a v několika článcích shrnul materiály z těchto cest, v nichž hodnotí jeho činnost v zahraničí. Rajchl se již ve svých nejranějších pracích snažil uplatnit širší a celistvější pohled na osobnost M. R. Štefánika, a to především na jeho dráhu diplomatickou a vojenskou, vycházel ale z jeho původní profese astronoma, která v obecném povědomí lidí chyběla. Nástup komunistické diktatury v roce 1948 přerušil Rajchlovu dráhu historika. Vrátil se ke své původní profesi astronoma, ale ve štefánikovském bádání neustal, i když politické klima neumožnilo jeho tvůrčí rozlet jako ve třicátých letech. V polovině šedesátých let získal listinný materiál, který ležel v archivech ministerstva zahraničí a směl být otevřen v roce Dopracovával rukopisy, které, jak plánoval, měly s dosud třemi vydanými knihami o Štefánikovi tvořit velkou monografii. Tu se mu však zpracovat nepodařilo. Další publikování umožnilo jen na krátký čas období Pražského jara, ještě v roce 1969 spolupracoval na televizním dokumentu o Štefánikovi pod názvem Čas smrti Publikoval články převážně ve slovenském tisku a přednášel. Zvláště morální odkaz Štefánikův, boj za svobodu národa, se stává odkazem i Rajchlovým. Naplňuje ho bojem proti fašismu, řídíce se Štefánikovým krédem osvětou ke svobodě, jako redaktor ilegálního časopisu V boj. V tomto podzemním časopisu byly uveřejňovány výňatky i překlady ze zahraničních novin, informující na rozdíl od fašistické propagandy o skutečném stavu věcí na válečné scéně. Později následovaly i vlastní články z pera ilegálních redaktorů. V lednu roku 1942 skončil Rostislav Rajchl v rukou gestapa, které ho zatklo v kopuli původní Fričovy hvězdárně v Ondřejově, kde se skrýval. Odsouzen k šesti letům káznice se dočkal konce války s podlomeným zdravím. Za svou odbojovou činnost dostal Československý válečný řád a čs. vojenskou medaili za zásluhy 1. stupně. Po válce jako pracovník Vojenského archivu Památníku osvobození Vojenského historického ústavu v letech a archivu Památníku osvobození Vojenského historického ústavu v letech , pokračoval v badatelské činnosti o osobnosti M. R. Štefánika. K profesi astronoma se vrátil na hvězdárně v Praze na Petříně, kde se zabýval pozorováním zákrytů hvězd Měsícem a budoval časovou službu potřebnou pro astronomická pozorování. V roce 1957 vypustil SSSR první umělou družici Země a otec byl mezi prvními, který se zabýval fotografováním světelných stop družic mezi hvězdami. Pozorování umělých družic Země vizuálními metodami nemohlo dostačovat svou přesností pro potřeby skutečné kosmické geodézie. Ta již byla po roce 1960 dobře teoreticky připravena a začínala se ve světě uplatňovat. Jedinou použitelnou a dostatečně přesnou pozorovací metodou bylo tehdy fotografování družic speciálními komorami, které mohly zachytit rychle se pohybující družici a určit čas tohoto pozorování s přesností tisícin sekundy. Fotografování družic se provádělo mimo jiné i na Lidové hvězdárně na Petříně, kde ho RNDr. Rajchl vedl. Jeho zkušenosti byly použity při zavedení fotografického sledování družic pro účely kosmické geodézie (jejíž bouřlivý rozvoj umožnil díky kosmonautice globální mapování zemského povrchu) na Geodetické observatoři Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) Pecný u Ondřejova. Od r se tato pozorování konala na novém, blízkém pracovišti VÚGTK Skalka, nazývaném někdy národní družicovou stanicí, na obou místech Rajchl pracoval. Problematice družic se věnoval i jako důchodce brigádník v Geofykálním ústavu ČSAV, kde využíval fotografického materiálů stop spojových družic Echo, k vypracování studie o vlivu chvění vzduchových vrstev na průchod paprsků atmosférou v krátkých okamžicích, tzv. refrakčních anomálií. Rostislav Rajchl nezapomněl nikdy na své rodné město. Když se stavěla v Brodě na konci 50. let hvězdárna, téměř na poslední chvíli vstoupil do přípravy výstavby. Navrhl do té doby téměř nemyslitelné, tj. změnit původní záměr stavby, tedy nepostavit pozorovací domek s odsuvnou střechou na uskladnění dalekohledu, ale stavět rovnou klasickou malou hvězdárnu s pětimetrovou kopulí. Jeho vizi nakonec převzali i ostatní, a tak se začalo v červnu 1958 stavět. Na Rajchlovu přímluvu a s využitím zkušeností hvězdářů z Valašského Meziříčí byla elegantně vyřešena do té doby nikde v okolí nerealizovaná ocelová konstrukce klasické astronomické kopule. Do třetice zasáhl RNDr. Rajchl do budování hvězdárny, využitím svých styků (získaných při budování pražského planetária, otevřeného v roce 1960) s pracovníky světoznámých závodů Carl Zeiss Jena, odkud byl zakoupen v roce 1962 pro hvězdárnu dalekohled Coude refraktor s průměrem objektivu 150 mm. Rostislav Rajchl ml. Oblastní charita Uherský Brod Vás srdečně zve na benefiční koncert Collegium Classsic v době adventní 13. prosince v 17 hodin v kostele Narození Panny Marie v Šumicích. Výtěžek z koncertu bude věnován Pečovatelské službě Uherský Brod na nákup kompenzačních pomůcek. Vstupné dobrovolné.

10 Na návštěvě ve škole budoucnosti Jedinečné výukové a prezentační Centrum pro výuku hi-technologií vyrůstá v areálu Střední průmyslové školy. V těchto dnech byla dokončena ocelová konstrukce centrální budovy, jež pomalu dostává finální podobu díky přibývajícímu skleněnému opláštění. Kolemjdoucí se zvědavě ptají, co se to tu vlastně děje a cože to jsou ty hi-technologie. Dostali jsme možnost nahlédnout do zákulisí celého projektu, za což patří dík celému projektovému týmu v čele s ředitelem školy, Rostislavem Šmídem, jenž se stal i naším průvodcem. Celé centrum pro výuku hi-technologií je od samého počátku nastaveno jako originální, a v České republice jedinečné výukové zařízení, které svým obsahem bude prezentovat především studentům středních škol nové trendy ve strojírenství, elektrotechnice a v oblasti alternativních energetických zdrojů, skutečné hi-technologie, začíná naši exkurzi ředitel Šmíd. Když říkám, že sama budova bude výukové zařízení-učební pomůcka, mám tím na mysli např. to, že na střeše osazené fotovoltaické a solární systémy budou sloužit jak k částečnému zásobení budovy energií, tak jako názorná demonstrace ve výuce přírodovědných i technických oborů; to samé platí i pro tepelné čerpadlo, jež bude v budově také umístěno. K dalším dnes tak populárním zeleným technologiím, budeme mít připraveny názorné multimediální prezentace, k jejichž sledování bude využíván unikátní sál s 3D projekcí, která vytváří virtuální realitu, pokračuje Šmíd. O tom, že jeho slova nejsou přehnaná, se přesvědčujeme po nahlédnutí do projektového záměru Centra a do dalších dokumentů. Celá budova bude osazena tzv. inteligentními elektroinstalacemi, což znamená, že např. vytápění již nebude muset obsluha regulovat fyzicky termostatem v budově, ale pohodlně to zvládne z domu prostřednictvím internetu. Samozřejmě, že budova bude mít i svůj centrální velín představovaný jednou místností s kvalitním počítačem napěchovaným nejnovějšími programy. Z tohoto místa a na něj navazujících učeben bude probíhat výuka elektrooborů, třeba právě o moderních elektroinstalacích s okamžitou možností praktických ukázek na samotné budově centra. Samozřejmě, že v centru se budou soustřeďovat i špičkové To je název projektu NAEP Comenius 6 evropských zemí, který má za cíl seznámit se navzájem s kulturou, regionem a především navázat spolupráci a přátelství mezi zúčastněnými žáky a pedagogy. V měsíci říjnu 3 zástupci naší Základní školy na Mariánském náměstí vycestovali na první společné jednání do španělského města Albacete a navštívili tamní školu. Tomuto setkání předcházela intenzivní práce žáků i pedagogů, do které se zapojili především v hodinách výtvarné výchovy a angličtiny. Výsledek s sebou vezla koordinátorka projektu Mgr. Zdeňka Uhrová na společné setkání. První úkol, který na žáky v rámci projektu čekal, bylo vytvoření loga celého projektu. 5 námětů vybraných hlasováním žáků školy se zúčastnilo finálního výběru ve španělské škole, kde se sešel stejný počet log všech partnerských zemí Španělska, Francie, Německa, Belgie a Litvy. Výběr toho vítězného nebyl vůbec snadný, nakonec zvítězilo logo chlapce ze španělské školy, které nejlépe vyhovovalo požadavkům na logo a jeho všestranné využití. Kromě toho se naši žáci prezentovali velmi úspěšně svými projekty, kterými představili v angličtině Českou republiku a naše město. A co se ještě ukutilo při společném jednání v Albacete? Čím bude náš projekt pokračovat? Je toho skutečně do Vánoc hodně. Naši belgičtí přátelé chystají již na březen návštěvu v jejich škole, kde bude prezentován společný slovník 50 nejběžnějších frází ve všech 6 jazycích. Tento slovníček bude sloužit žákům ve školách i zájemcům z řad veřejnosti v místních knihovnách a infocentrech. Kromě toho každá škola nahraje jednu vánoční koledu v národním jazyce a pošle nahrávku naší škole. Zde vznikne společné DVD s vánočními koledami všech účastníků. Můžeme si tak poslechnout a naučit se národní koledy 5 zemí i nejslavnější koledu Tichá noc nejen v angličtině. Aby se mohla uskutečňovat hlavní myšlenka projektu efektivní vzájemná komunikace a spoluprá- š k o l s t v í technologie ze strojírenství, neopomíjí ředitel Šmíd nejvýraznější zaměření uherskobrodské průmyslovky. Již nyní jsou na dílnách školy umístěny dvě multifunkční obráběcí centra od japonské firmy OKUMA. Výukovou zvláštností těchto supermoderních strojů mimo jiné je, že vše, co se děje uvnitř stroje, celý výrobní proces, je snímán několika kamerami, zaznamenáván a přenášen na velkoplošnou obrazovku. V samotném centru, v sekci strojírenské, budou pak umístěny další unikáty současné vědy a techniky. Například prostorový laserový scanner, který představuje technologickou špičku v oblasti metrologie nebo 3D tiskárna, která prostřednictvím speciální technologie umí zhotovovat reálné prostorové modely. Vše z oblasti strojírenství, elektrotechniky a zelených technologií, co je a v budoucnu bude na technologickém vrcholu, se v našem centru objeví. Buď formou prezentace, modelu a nebo přímo jako přístroj či zařízení, garantuje ředitel Šmíd. Právě díky ICT technologiím budou v budově Centra lehce přístupné výukové filmy, fotografie, animace nebo výukové programy s využitím nejmodernější výpočetní techniky a internetu (e-learning). Vhodných ICT nástrojů je celá řada. Od vystavení výukových textů na internetu, přes jejich stažení, až po komunikaci pomocí u, diskusních fór apod. O přínosu a budoucnosti uherskobrodského výukového unikátu hovoří i Josef Slovák, radní Zlínského kraje, zodpovědný za školství. Centrum se jistě stane významným vzdělávacím místem nejenom pro uherskobrodskou průmyslovku, ale i pro ostatní odborné školy našeho kraje. Budou zde mít možnost se seznámit formou exkurzí a krátkodobých stáží s řadou špičkových technologií a vyzkoušet si nejnovější, unikátní přístroje a techniku, která se v běžné praxi začne využívat nejdříve za 5 až 10 let. Především v tom vidím jedinečnost tohoto projektu. Na závěr se sluší podotknout, že celý projekt by nemohl být realizován bez zásadní podpory Zlínského kraje, příspěvku z Regionálního operačního programu Střední Morava a příkladné partnerské spolupráce se Slováckými strojírnami, a.s. Foto str. 2. Projekt Moje město + tvoje město = naše Evropa ce, vznikne v nejbližší době rozvrh vzájemných videokonferencí účastníků projektu prostřednictvím PC techniky a Skype. Pokud se chcete dozvědět další informace o projektu, stačí si otevřít stránky naší školy a kliknout na logo projektu NAEP. Zde jsou stále aktualizovány informace o průběhu projektu a fotogalerie všech partnerů projektu. V závěru chci poděkovat všem žákům i pedagogům, kteří se zapojují do realizace projektu a pomáhají tak propagovat naše město i region v partnerských zemích EU, a naší koordinátorce Mgr. Zdeňce Uhrové popřát hodně sil při jeho realizaci. Věřím, že budeme moci v květnu, kdy naši zahraniční přátelé navštíví Uherský Brod, jim nabídnout spoustu nevšedních zážitků a celý projekt přispěje k vzájemnému jazykovému i kulturnímu obohacení a navázání nových kontaktů mezi pedagogy a žáky zúčastněných zemí. Foto str. 20 JH ut Městská knihovna Uherský Brod Vánoční dílničky v ZŠ Uherský Brod Újezdec V pátek 4. prosince 2009 od hodin pořádá rodičovský klub erko tradiční vánoční dílničky. Přijďte si vyrobit vánoční výzdobu či nápadité dárky. Těšíme se na Vás!

11 Jak jsme uspávali broučky Všechna roční období mají svůj začátek a konec. A podzim není výjimkou. Stromy si oblékly své nejbarevnější šaty, keře se ozdobily červenými plody a naše děti se rozhodly tuto pestrobarevnou přírodu světluškovým průvodem uspat. I k nám totiž do vinohradské družiny tiše vklouzla příjemná podzimní atmosféra Nejprve jsme si všeho parádně užili. Všelijakými výtvarnými potřebami jsme vyráběli podzimní lucerničky. Samozřejmě inspirováni podzimními barvami i tím, že se blíží zima a že některá zvířátka se chystají k zimnímu spánku. Takže až půjdete kolem zahrady ZŠ Pod Vinohrady, tak prosím, našlapujte tiše. V mechových postýlkách totiž sladce spí naši broučci. Foto str. 19. vychovatelky ZŠ Pod Vinohrady Jen pro pány kluky!!! Je pátek třináctého, den jako stvořený pro pořádné vzrůšo. A už je to tady! Odvážné záškolačky ze Školní družiny při ZŠ Pod Vinohrady p. vych. Bujáčková a Štefánková se rozhodly, že si tento magický den užijí se svými zlatými chlapci. No, řekněte sami, která holka by nechtěla strávit večer v poměru 1:14? Tomu se nedalo odolat! Veselo bylo hned od začátku. V laserové střelnici v COPt se střílelo jak na divokém západě a malí kovbojové s dobrou muškou kolili k zemi jednoho jelena za druhým. Při takovém lovu pořádně vyhládne, a tak rychle složit zbraně a šup do družky naplnit bříška. Po úžasných koláčcích babičky Řehákové a rohlíčkách se šunkou jsme se jako mávnutím proutku proměnili ve strašné příšerky a pod rouškou tmy vyrazili do centra města. Strašidelný pochod nás dosti vyčerpal, a tak ještě jednou něco dobrého do žaludku, šup do spacáku a dobrou noc, páni kluci! Foto str. 19. pí Bujáčková a Štefánková, ŠD Pod Vinohrady Recitační soutěž školních družin Podzimní období již tradičně patří v akcích pořádaných školními družinami našeho okrsku recitační soutěži. Nejinak tomu bylo i letos, a tak se ve středu 11. listopadu v dopoledních hodinách na Domě dětí a mládeže mezi sebou utkalo 103 recitátorů ze šestnácti okolních družin. Porota ve složení Eva Chludová, Roman Švehlík, Věra Lovecká, Ludmila Foltýnová, Alena Baďurová a Aleš Řezníček neměla vůbec snadné rozhodování. Úroveň recitační soutěže rok od roku stoupá, děti přicházejí velmi dobře připravené s vhodně zvolenými básněmi. Výsledkovou listinu najdete na -red- Pozor braši, tady straší!!! š k o l s t v í Toto strašidelné téma jsme zvolili s dětmi proto, že se venku už brzy šeří a zima na nás číhá ze všech koutů. Nastává období dlouhých stínů, šustění spadaného listí, kvílení větru, strašidel a bubáků. V tomto čase nás napadají různé myšlenky a řešíme otázky spojené s nimi. Co je to strach? Čeho se lidé obvykle bojí? Kam odešli lidé, kteří už nežijí? A na tyto otázky jsme s dětmi hledali odpovědi. V naší školce to bylo jako ve strašidelném zámku. Děti stavěly skrýše, svítily baterkami, vyráběly svítilny, hrály stínové divadlo, zpívaly písničky o strašidlech. Při odpoledním dýňování vytvořili společně s rodiči celou strašidelnou rodinu, kterou vystavili před školku. Večer se s dětmi scházeli, aby v nich zapalovali svíčky a pozorovali, jak jsou dýňáci strašidelní. Pozor braši, u školky nám straší! A věřte, strašidla se líbila i jedné paní, která u naší školky zastavila a přišla dětem s dárkem poděkovat za kouzelný zážitek z dýňáku, které si i fotila. Celé naše strašidelné téma jsme zakončili ve vzpomínkách na ty, kteří už nejsou mezi námi. To pan Varaďa si připravil pro děti besedu o paní Pepině a panu hraběti z Kaunic, kteří kdysi pobývali na zámečku Pepčíně nedaleko v Oboře. Protože je velmi zdatný malíř, namaloval obrazy Pepčína i pánů. Jeho poutavé vyprávění bylo pro děti velkým zážitkem a výzvou pro mnoho otázek, které děti neúnavně panu Varaďovi kladly. Vyprávění o tom, jaké se dřív vyprávěly dětem pohádky, když nebyla televize, s čím si děti hrávaly, o panstvu, o koních a kočáře, o Pepčíně. Prohlédli jsme si i dobové fotografie, které putovaly z ruky do ruky. Beseda pro děti s člověkem, který umí tak báječně vyprávět o zašlých časech, se dětem zdála být pohádková. Pane Varaďo, děkujeme vám za kouzelné povídání připravené pro děti, které bylo krásnou tečkou za jedním tématem v projektovém plánování naší mateřské školy. Foto str. 19. Ivana Garajová, MŠ Havřice uu

12 Jen vzpomínky zůstávají... Dne 22. prosince 2009 uplyne 15 let, kdy od nás navždy odešel ve věku 60 let pan Alois Kostelník z Uherského Brodu. S láskou na něj vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera a syn s rodinami. uv Dne by se dožila výročí 50 let naše milovaná maminka, dcera, kamarádka a partnerka v tanci a v životě, MIROSLAVA BILAVČÍKOVÁ jež náhle zemřela Mirka byla světlem našeho života a štěstím pro svoje blízké. Vzpomeňte prosím v této chvíli myšlenkou, modlitbou či písní její zamilovanou na její památku. Děkuji. manžel s rodinou Tříkrálová sbírka 2010 s o c i á l n í o b l a s t Vážení spoluobčané, rodiče a děti! Blíží se Tříkrálová sbírka, která proběhne v Uherském Brodě ledna Milí rodiče a děti, chtěla bych vás poprosit o vaši laskavou pomoc u této aktivity. Jedná se zejména o motivaci dětí na účasti této akce, protože úspěch této sbírky velkou měrou záleží i na nich a jejich rodičích. Děti, které mají zájem koledovat, se mohou osobně přihlásit u A. Kůdelové, nebo je možnost vyplnit přihlášku v hodinách náboženství a na Základní katolické škole. Prosíme i dospělé o účast na této akci, protože chybí vedoucí skupinek, kteří jsou nápomocni k bezpečnému zajištění dětí a akce. Pro koledníčky je připraveno jako každoročně 29. ledna bruslení na zimním stadionu a 7. února Maškarní karneval v Domě kultury. Kontakt na koordinátora TKS: Andrea Kůdelová (Oblastní charita Uh. Brod), mob.: , Tříkrálová sbírka v roce 2009 pomohla seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi v nouzi: Využití TKS 2009: Pořízení kompenzačních pomůcek do zařízení provozovaných OCH UB ,99 Kč, přímá pomoc rodinám s dětmi v nouzi Kč, pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Kč, celkem ,99 Kč. Všem dárcům upřímné díky! Centrum seniorů Čtvrtek Život a dílo akademického sochaře Pavla Hanzelky v podání jeho bratra Z. Hanzelky s ukázkou tvorby a videodokumentací. Začátek v 8.30 hod v budově Charity Pátek Mariánské večeřadlo, mše sv., možnost svátosti smíření. Rozjímání s otcem P. St. Weiglem. Začátek v 9.00 hod v Domovince Úterý Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v 8.30 hod.v budově Charity Čtvrtek Adventní zamyšlení se sestrou Miladou. Začátek v 8.30 v budově Charity Úterý Předvánoční setkání s otcem Bohumilem a jeho trubkou. Začátek v 8 hod v budově Charity Čtvrtek Vzdělávání v katechizmu s otcem Jiřím. Začátek 8.30 hod na Charitě Úterý Zájezd - prohlídka betlémů v okolí Uh. Brodu (Šumice, Nezdenice, Bojkovice, Pitín) pod vedením J. Veselého. Odjezd autobusu v 8.30 hod. Přihlášky v Glorii. Cena: 90 Kč Středa Kavárnička - SILVESTR- přijďte společně ukončit rok Začátek v v jídelně budovy Charity a ukončení podle nálady. Pozvánka na misijní bazárek Milí spoluobčané, přijměte, prosím, pozvání na tradiční Misijní bazárek, který se letos uskuteční třetí adventní neděli (13. prosince) po bohoslužbách před kostely farním i klášterním. Tato akce probíhá pod záštitou Katolické ZŠ, schóly, ministrantů, spolča, Centra pro rodinu a Charity. Děti již začaly s výrobou upomínkových a dekoračních předmětů, malují, modelují a tvoří většinou za pomoci starších kamarádů, učitelů, vychovatelů či ochotných maminek. Všem chci moc a moc poděkovat za jejich trpělivost a obětavost! Nejenže trávíme společně volný čas užitečnou zábavou, ale navíc peníze vydělané prodejem výrobků našich dětí pomohou lidem v nouzi tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Výtěžek z této akce bude zaslán na konto Papežského misijního díla. Snad mohu už nyní prozradit, že letošní výrobky budou velmi zajímavé a vkusné. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit a podpořit dobrou věc! Jménem organizátorů Goldmannová Libuše, Katolická ZŠ

13 v o l n ý č a s uw

14 Kosmetika Masáže SABINA nabízí: i n z e r c e Masáže klasické, lymfatické, lávovými kameny, medové, baby, anticelulitidové, baňkování,indickou masáž hlavy, ušní a tělové svíce. Kosmetika- celkové ošetření pleti včetně barvení a epilace, trvalou na řasy, mikromasáž očního okolí, liftingové ošetření pleti. Prodej dárkových poukazů. Prodej speciálních vložek do bot: -odstraňují únavu a bolesti nohou, otoky, bolesti hlavy, páteře, ramen, zpevnění kotníků a usazení paty -srovnání kolen, kyčlí, pánve, páteře a hlavy prevence křečových žil srovnání kladívkových prstů vybočené palce, klesající klenba podélně i příčně plochá noha speciální i pro diabetiky. Více informací na tel: nebo osobně Kosmetika Masáže SABINA, Kaunicova 76, Uherský Brod Pracovní doba: po, út , čt Terapie rázovou vlnou Pracoviště neurologie, manuální medicíny a léčby bolesti v Uherském Brodě MUDr. Saša Poledník je jedním z mála pracovišť ve Zlínském kraji, kde vám může být nabídnuta léčba bolestí pohybového aparátu pomocí tzv. rázové vlny. Popis metody Rázová vlna je akustická vlna, která přenáší obrovské množství energie na postižené místo vazivovou nebo myoskeletální tkáň v subakutním, subchronickém nebo chronickém stavu. Vyvolává hojivé a regenerační procesy. Výhody terapie rázovou vlnou Rychlá a efektivní léčba bolesti. Zlepšení hybnosti. Neinvazivní léčba. Bez anestézie a léků. Pouze 3-5 léčebných sezení. Bez vedlejších účinků. Seznam terapií Ostruha kosti patní, bolest Achillovy šlachy, skokanské koleno, bolest v tříslech, bolest ramene s kalcifikacemi nebo bez nich, radiální nebo ulnární epikondylitida humeru ( tenisový ci golfový loket), exostózy drobných ručních kloubů při artróze I. Stupně, bolest v dlaňové části zápěstí, svalové spouštecí (bolestivé) body. Kontraindikace: krvácivé stavy a léčba Warfarinem, gravidita, polyneuropatie, trombóza, nádorová onemocnění, akutní záněty, děti v období růstu. Léčebný účinek Analgetický efekt (snížení bolesti) snížení svalového napětí Akcelerace hojení zvýšení produkce kolagenu, zlepšení metabolismu a mikrocirkulace Zlepšení hybnosti rozpuštění vápenatých usazenin ve vazivových buňkách. Vedlejší účinky Léčba rázovou vlnou je obecně dobře snášena. Před aplikací je potřeba pacienta důkladně vyšetřit a stanovit diagnozu. Vedlejší účinky nejsou významné, může se objevit lokální otok, modřina, místní podráždění, přechodné zvýšení citlivosti, event. bolestivosti v okolí aplikace. Cena Léčba obvykle zahrnuje 3 až 5 sezení, každé v rozmezí 3-7 dnů. Doba jednoho sezení je cca 15 minut, cena je 400 Kč (není hrazeno zdravotními pojišťovnami). Závěrem Metoda je neinvazivní, šetrná, časově nenáročná, nezatěžuje pacienta. Má vysokou účinnost při nepatrných vedlejších účincích, není potřeba znecitlivění (anestezie). Podstatně zkracuje dobu léčení, výsledky jsou dlouhodobé až trvalé. Pacienti se mohou objednávat na telefonním čísle , ux

15 N E J L E V N Ě J Š Í p o v i n n é r u č e n í Bonus až 60%; možnost přepojištění IHNED Ročně od: Obsah motoru: Kč ccm Kč ccm Kč ccm atd. atd. DAILY BROKER s.r.o. obchodní dům Kvanto pasáž Neradice Mobil: ; i n z e r c e Koupelny Holák Realizace bytových jader Návrhy a kompletní vybavení koupelen Vlčnovská 374 (naproti CPA Delfín), Uherský Brod kontakt , Skříňka s umyvadlem 50 cm Kč AKCE: P l a t n o s t o d 3. d o O b k l a d y, d l a ž b y R A K O s l e v a 2 0 % P l a t í j e n p ř i p ř e d l o ž e n í t o h o t o k u p o n u uy

16 Plavci bilancují závody Závody Povážská Bystrica: V sobotu vyrazila skupinka 6 plavců (Michalčíková, Dvořák David, Kadlecová, Štefánková a sestry Kohoutkovy) na závody na Slovensko do Povážské Bystrice. Závody byly uskutečněny v duchu netradičním - pro začínající plavce. Co se myslí tím netradičním? Byly pro ně nachystány disciplíny pouze 25 m, občas i s deskou. Samozřejmě pro zdatnější i disciplíny na 50 m, někteří si na nich vylepšili osobní maxima. Závody zaštítil výborný slovenský plavec Križko (50Z za 23,15s), který jim předvedl styly kraul a znak. A jak si vůbec vedli? Všichni výborně. Už jen pro to, že někteří začali s trénováním teprve v září. Samozřejmě se všichni chtěli co nejlépe umístit. Ale aby to nebylo někomu líto, byli všichni plavci odměněni medailemi, nějakou drobností a podepsanou fotkou slovenského reprezentanta Križka. s p o r t / i n z e r c e Soutěž ve střelbě na SŠ-COPt Každoroční klání střelců, které pořádá Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, se konalo ve sportovní hale TJ Spartak UB. V první části se uskutečnila soutěž žáků základních škol, které se zúčastnili žáci Starého Hrozenkova, Šumic, Dolního Němčí a ZŠ UB Na Výsluní. Tato soutěž ve svém 38. ročníku je nejstarší sportovní soutěží mládeže v Uherském Brodě. Pořadatelé děkují všem zúčastněným školám, především základním školám, které přispěly ke zdárnému průběhu soutěže. Výsledkovou listinu a fotogalerii z akce najdete na -red- Velká cena Prostějova 2009: V sobotu vyrazila výprava směr Prostějov na závody, kde plave pravidelně republiková špička. Očekávání nebyla velká, vzhledem ke konkurenci a také nezkušeností našich plavců s takto kvalitními závody. Největší naděje byly vkládány do Lukáše Jílka. Ten je bohužel nenaplnil. První start znamenal pěkné zlepšení a osobní maximum, ale na svých hlavních disciplínách 100 a 200 m prsa zaostal o dost za svými maximy. Veronika Koníčková začala ve stejném duchu a velmi vylepšila svůj osobák na 100 metrů znak, bohužel posléze střídala slabé výkony s průměrnými. Soňa Zálešáková si protrpěla premiéru na opravdu náročných závodech. Vytvořila nové oddílové maximum na 100 motýl, které vyvážila diskvalifikací na 100 prsa. Nejmladší zástupce našeho oddílu Cyril Dvořák navázal na dobré výkony z Vyškova. Vynikající je zlepšení na 100 kraul i na 50 prsa, které bylo znevážené předčasným odskokem. Vyškovský Hrošík 2009: Již v říjnu vyrazila minivýprava našich nejmladších závodníků směrem Vyškov. V konkurenci 8 oddílů se postarala Štěpánka Michalčíková o titul nejmladšího závodníka. Ani tento hendikep ji nezastavil a vybojovala 3. místo na 50 metrů prsa časem 57,5 s a také předvedla vynikající zlepšení na 50 metrů kraul (čas 49,7s). Další dva členové oddílové reprezentace, bratři Dvořákovi, se nenechali zahanbit a zdatně se prali s konkurencí. Lépe si vedl Cyril, který zaplaval dva osobní výkony a získal druhé místo na 100 metrů prsa časem 1:51,3, kterým překonal i rekord oddílový. David se sice na medailové pozice neprosadil, ale také si zlepšil osobní maxima. Foto str lk- Florbalisté Orla sehráli během měsíce 22 zápasů Florbalisté Orla Uh. Brodu od vydání posledního čísla zpravodaje sehráli 22 mistrovských zápasů, ať již ve Zlínské lize mužů ČFbU či divizi Východ OFL. Hostili jsme také dva domácí turnaje mužů a jeden mladších žáků. Dvě kola už mají za sebou taky elévové i starší žáci. Naopak na svůj premiérový zápas sezóny čekají juniorky, které hrají poslední listopadový víkend v Těšanech u Brna. Nejvíce se zatím daří juniorům, kteří jsou na špici tabulky. O všech zápasech se můžete dočíst na internetových stránkách našeho florbalového klubu M. Gabriel, předseda FbC Orel Ř á d k o v á i n z e r c e Podlahářské práce Josef Novák Plovoucí podlahy, kladení parket, vlysů, mozaiky a palubovek, broušení dřevěných podlah nejmodernějšími stroji, lakování dřevěných podlah, opravy a renovace dřevěných podlah, kladení a svařování PVC, kladení koberců. Bánov, ul. Lán 324, mobil Vymáhání pohledávek a rychlá seriózní půjčka, tel Prodám dveře a okna plastová, bílá a hnědá z neuskutečněné stavby. Dále zahradní bránu a branku vč. sloupků a pletiva. Levně. Přivezu zdarma. Tel: Prodám akvárium 160 l (lepené kaučukem, 100x40x40 cm), asi 3 roky staré, plně vybaveno zářivka, teploměr, filtr, topící tělísko, okr. kořen, rostliny, břidlice, kamínky... popř. i ryby. Vhodné pro začínající akvaristy. Cena Kč, při rychlém jednání možnost slevy. Tel Prodám DB 2+1 v Bojkovicích ve středu města, zděný, slunný, 63 m2, výhled na Světlov, parkování před domem. Tel Prodám 4 ks kvalitní zimní pneu Michelin Alpin (185/60/R 14), jednu zimu používané, vynikající stav, pořizovací cena 7600 Kč za 3000 Kč. Telefon Prodám byt 2+1 na ulici Větrná v Uherském Brodě, OV, cihlový, 1.NP, 57 m2, balkon, 2 sklepy, klidná oblast. Cena: Kč, kontakt: uz

17 90 let Tělovýchovné jednoty Sokol Újezdec-Těšov Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec- Těšov si v říjnu připomněla na svém stadionu Na Rybníku 90. let od svého založení. Ustavující schůze jednoty se konala někdy v únoru roku 1919 v hospodě Karla Balajky u nádraží v Újezdci, za účasti asi 50 mužů a 10 žen. Byl zvolen první výkonný výbor. Schůze se zúčastnili i zástupci uherskobrodské jednoty, kteří osvětlili význam založení Sokola, který je národní, nepolitický, bez rozdílů náboženského vyznání. Název byl tehdy zvolen SOKOL Újezd. Hlavní náplní byla tělocvičná a kulturní činnost. Byla utvořena družstva mužů a dorostu. Cvičilo se převážně v neděli odpoledne na školním hřišti. Potřebné nářadí jako bradla, hrazda a žíněnky se půjčovaly z Uh. Brodu. V roce se začal postupně upravovat prostor Na Rybníku na sokolské cvičiště. K tomuto rozhodnutí se dospělo i pod tlakem již rodícího se fotbalového hnutí. Po únorových událostech roku 1948 uchopila do svých rukou veškerou výkonnou moc komunistická strana. V tuto dobu vzniká název Sokol Újezdec Těšov a po sjednocení tělovýchovy pak konečný název Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec Těšov. V obcích v tuto dobu vzniká sjednocené družstvo kopané, kdy ze dvou samostatných FK vzniká jeden. Protože potřebná plocha na kopanou stále nebyla, bylo znovu rozhodnuto, že stávající sokolské cvičiště bude upraveno taktéž pro fotbalové hřiště. Na polovině stávajícího sportovního areálu starého hřiště a blíže k silnici bylo cvičiště a druhá polovina byl rybník a močál, do kterého se stékala voda až od Rubanisk. Nezměrným úsilím všech členů Sokola a především členů fotbalového oddílu a některých občanů obou obcí, se za obrovských finančních obtíží podařilo hřiště v roce 1950 dobudovat. Byl zavezen rybník a močál a urovnána plocha pro hřiště, které ale bylo stále jakoby v dolině, v kotli, protože rybník nebyl zavezen do dnešního stavu. K převlékání sloužila kůlna zhruba v místě nynějšího vjezdu do areálu. Podzimní mistrovské soutěže r se již hrály na novém hřišti. Do dnešní podoby byl areál srovnán až při budování Sídliště Pod Vinohrady, kdy sem bylo navozeno velké množství zeminy. Teprve v roce 1960 byly jako počátek nového komplexu postaveny zděné šatny. V dalších letech se postupně dobudovávaly další objekty, vždy podle toho, jak se dařilo shánět finanční prostředky. Velkým vrcholem bylo vybudování travnaté plochy pro kopanou, o které snila všechna fotbalová srdce, na místo škvárové. Slavnostní otevření se konalo v roce 1990 a soupeřem našeho mužstva byla slavná Slávia Praha se všemi svými hvězdami. Utkání tehdy zhlédlo rekordních lidí a nikomu ani nevadila prohra 1:8. Zde musíme vyzvednout výbornou práci tehdejšího předsedy TJ Františka Řezníčka a tajemníka Václava Matúše, kteří stáli za všemi důležitými investičními akcemi v této době. Bohužel však předseda Fr. Řezníček v září roku 1991 umírá. Ale i přesto výstavba pokračuje a koncem devadesátých let byla zrealizována přístavba šaten včetně sociálního zázemí a prádelny. s p o r t Po získání pozemku budování pokračovalo výstavbou nejdříve druhého škvárového tréninkového hřiště, které bylo následně přebudováno v roce na travnatou plochu. O dva roky později bylo zrealizováno odstavné parkoviště a provizorní tenisový kurt, zároveň došlo ke kompletní rekonstrukci centrálního sociálního zařízení. Poslední velkou investiční akcí byla v roce 2007 výstavba automatického zavlažovacího systému pro obě hrací plochy, spojená s rekonstrukcí vodárny, která velmi pomohla pro udržení kvality hracích ploch. Minulý rok a letos byla provedena obnova fasád všech budov, rekonstrukce a nátěry tribun, výměna dřevěných prvků venkovního posezení a další menší opravy souvisící s údržbou areálu. Pro mladší generaci je to už asi nepochopitelné, ale prakticky všechno bylo vybudováno brigádnicky, obrovským úsilím a zápalem členů TJ, a to v celé její historii. Je potřeba poděkovat i městu Uh. Brod za velkou finanční podporu, bez níž by nebylo možno většinu akcí provést a v poslední době, kdy jsou razantně omezovány prostředky od ústředí ČSTV, by bez něj nebylo možno provozovat ani naši činnost. Do budoucnosti je našim velkým cílem vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem v místě provizorního tenisového kurtu, a to na tenis, volejbal, florbal a jiné míčové hry. V naší tělovýchovné jednotě působily a nebo působí oddíly kopané, který byl založen v roce 1930, stolní tenis, turistický oddíl a oddíl zájmové rekreační tělesné výchovy. Jak jsem uvedl v úvodu, náplní činnosti založeného Sokola byla mimo tělocvičnou činnost, také činnost kulturní. Od samého začátku dobře fungoval divadelní ochotnický spolek. Bohužel činnost spolku zaniká v rušné společensko politické atmosféře v roce 1990 a zatím se ji nepodařilo obnovit. Podrobnější informace najdete na Soviš Miroslav předseda TJ Vítězství pod domácími koši V rámci UBL byl další akcí basketbal, který se konal v tělocvičně gymnázia. Turnaje se zúčastnily všechny uherskobrodské střední školy kromě SOŠ Předbranská. K favoritům patřili hráči Gymnázia J. A. Komenského a SPŠ Nivnická. Oba týmy své první dva zápasy vyhrály, a tak o vítězi rozhodovalo poslední vzájemné utkání. Domácí sice vstřelili rychlý první koš, ale soupeř otočil na 8:2. To bylo vše, co jsme SPŠ povolili. Zlepšenou obranou a střelbou jsme postupně vyrovnali a pak už skóre narůstalo hlavně v náš prospěch. Poločas skončil 24:11 a do zápasu mohli zasáhnout i další hráči z lavičky. Po soustředěném výkonu celého družstva jsme zvítězili 54: 16 a obhájili loňský primát. Děkuji rozhodčím Jiřímu Janalíkovi a Aničce Hladilové za bezproblémové rozhodování. Pořadí: 1.Gymnázium J. A. Komenského, 2. SPŠ Nivnická, 3. SŠ-COPt Vlčnovská, 4. SOU Sv. Čecha. Foto str. 19. Zdeněk Zemčík u{

18 Krasobluslařky bilancují Stejně jako v měsíci říjnu i v měsíci listopadu krasobruslařky z Bruslařského klubu Uherský Brod poměřily své síly na celorepublikových závodech. Hned druhý listopadový víkend mladší žačka Markéta Španelová a žačka Karolína Koníčková předvedly své programy na Orlovské piruetě v severomoravské Orlové. Obě závodnice se na Orlovské piruetě nevyhnuly velkým chybám ve volných jízdách, což Markétu po vydařeném krátkém programu v konečném součtu posunulo z průběžné 9. pozice na celkové 13. místo. Karolína po nevydařeném dvojitém lutzu a kombinaci dvou dvojitých skoků na začátku jízdy dobruslila svoji volnou jízdu bez výrazu a elegance, což ji v konečném součtu posunulo na konečné 20. místo, hodnotí výkony svých svěřenkyň trenérka Kateřina Tykalová. Následující víkend předvedly na Havířovské růži své krasobruslařské dovednosti nejmladší brodské krasobruslařské naděje, a to Veronika Kubišová, Zuzana Kučerová, Magdaléna Velecká, Michaela Výmolová a sestry Kajetána a Klára Moulisovy. Holky předvedly všechny požadované prvky a v konkurenci 37 závodnic si vybruslily nejcennější kovy a pochvalu od své trenérky Evy Halodové, která je na závody společně s trenérkou Lucií Kadlčákovou připravovala. Ve stejný víkend na Malé ceně Pardubic v konkurenci třiceti závodnic bojovala žačka Karolína Koníčková. Karolína po nevydařeném vstupu do soutěže předvedla ve volné jízdě hned 6 vydařených dvojitých skoků, což jí posunulo v konečném součtu hned o 7 míst dopředu na konečné 17. místo. Foto str red- Volejbalistky 1. AC Juniorky: Juniorky zahájily sezonu domácím dvojzápasem s TJ Valašské Meziříčí v neděli S tímto soupeřem v Poháru Zlínského kraje prohrály těsně 2:1, takže se těšily na odvetu. Ta se jim povedla na výbornou a i když podaly pouze standardní výkon, výborně podávaly a zvítězily 3:1 a 3:2. Dokonce si v druhém zápase vyzkoušely hru bez libera. Sestava: Kočicová, Šmídová st., Šmídová ml., Chovancová st., Ondrůšková, Borýsková, Krystková, Kouřilová, Machalíková st., Javnická a Sušilová. V sobotu hrály další mistrovské utkání s uherskobrodským rivalem TJ Spartak. Děvčata vinou podzimních prázdnin, onemocnění a také kvůli tomu, že některé dívky nastoupily za kadetky, absolvovala dvojutkání pouze v šesti. Přesto se dobře soustředila a zvítězila 3:1 a 3:0. Sestava: Šmídová ml., Chovancová st., Ondrůšková, Kouřilová, Machalíková st. a Javnická. Kadetky: Mladší volejbalistky měly v prvním kole volno, takže začaly s TJ Spartak UB. K zápasu nastoupily hráčky zkušenější, ale také začínající mladá děvčata. Kadetky podaly opět soustředěný výkon jako na Poháru Zlínského kraje, kde první kolo vyhrály. Silnou zbraní se ukázalo hlavně podání, i díky němuž vyhrály 3:0 a 3:0. Sestava: Kočicová, Mentzlová, Borýsková, Krystková, Machalíková ml., Sušilová, Kuželová a Blažková. Více informací o volejbalu na Eva Bartková, trenérka Ligový turnaj žákyň ve Slavkově s p o r t 1. AC Uherský Brod ZŠ Horní 4:3 Z důvodu nemoci na straně ZŠ Horní se zápas hrál netradičně pouze na 2x7 minut čistého času. Poprvé jsme vyzkoušeli systém hry na tři kompletní pětky. Děvčata se však od začátku dostávala velmi pomalu do tempa a ve stejném duchu se nesl i celý zápas - tedy spousta neproměněných šancí a zejména spousta prohraných soubojů jeden na jednoho. Přesto děvčata dokázala zabojovat a ke konci zápasu vstřelit vítězný gól a upravit tak konečné skóre na 4:3. Branky: Jančářová 2, Pravcová AC Uherský Brod Alligators 6:0 Do druhého zápasu nastoupilo zcela jiné družstvo, hra byla stáhnuta na dvě pětky, které se ze začátku poměrně dlouho dostávaly do zápasového tempa, ale jakmile se tak stalo, byl k vidění pohledný florbal se spoustou akcí zakončených gólem, na což soupeř nedokázal reagovat a pouze lovil míčky ze své branky. Branky: Zlámalová 2, Mošťková 2, Běhunčíková, Marková. 1. AC Uherský Brod Židenice 5:0 Třetí zápas měl stejná pravidla jako první, to znamenalo hra na 2x7 minut čistého času. Děvčata sice vyhrála, ale bylo to velmi namáhavé vítězství, protože z desítek střel na branku dokázala vytěžit pouze pět golů. Stále našemu družstvu chybí vítězství v individuálních soubojích jeden na jedno, čímž ztrácíme hodně míčů a rovněž u většiny hráček důraznost a okamžité zapojení do hry poté, co ztratí míček. Branky: Pravcová 2, Jančářová 2, Běhunčíková. 1. AC Uherský Brod Slavičín 0:1 Na závěr děvčata čekal vyrovnaný soupeř. Bohužel při hře se ukázaly veškeré slabiny našeho týmu, které jsme již uvedli - prohrané souboje jeden na jednoho, spousta neproměněných šancí a zejména nedůsledná obrana, které bohužel ani útočníci příliš nepomáhali. Přesto to byl vyrovnaný zápas, kterému by slušela remíza, která svítila na ukazateli až do 4 minuty třetí třetiny. Ale štěstí měl tentokrát soupeř, kterému se podařilo šťastně vstřelit gól. Dle hodnocení trenérek byla nejlepší hráčkou turnaje Lenka Gregorová. Rovněž jsme rády, že se začaly střelecky prosazovat další hráčky a doufáme, že tato forma jim vydrží i do dalšího turnaje. Na závěr nám to nedá, ale musíme konstatovat, že chování a herní projev některých hráček byl pro nás zklamáním. Sestava: Svobodová Š., Jančářová K., Pravcová K., Vráblíková S., Běhunčíková L., Gregorová L., Zlámalová J., Černíková M., Šůstková E., Dědková V.,Marková H., Gazdíková A., Uškrtová K., Mošťková T., Matoušková A., Miková N., trenérky Chovancovy. -red- REPUBLIKOVÉ FINÁLE V HALOVÉ KOPANÉ Pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, starosty Uherského Brodu a televize Prima Soutěž ve skupinách: Sobota 5. prosince 2009 v 8 hodin Sportovní hala Spartak Uherský Brod a Hluk ukončení v 17 hodin Finále: neděle 6. prosince místo hala TJ Spartak Uherský Brod místo hala TJ Spartak Hluk Vstupné 20 Kč, mládež do 15 let a ženy zdarma. Občerstvení zajištěno. u

19 f o t o g a l e r i e Už 38. ročník střelecké soutěže je nejstarší sportovní soutěží mládeže v Uherském Brodě. Více str. 16. Plaveckých závodů pro začínající plavce se na Slovensku zúčastnily i děti z brodského oddílu. Více str. 16. V Havřicích straší? Ale to snad ne... Více na str. 11. Večer jen pro pány? Jak to vypadá se dozvíte na str. 11. Děti ze ZŠ Pod Vinohrady uspávaly broučky. Více str. 11. Krasobluslařky bilancují. Více str. 18. Basketbalisté gymnázia. Text str. 17. Horní řada zleva: Martin Kunovský, Jakub Novák, Jakub Kovář, Martin Kelíšek, Jan Hodný, Jiří Slavík. Dolní řada zleva: Patrik Szajko, Tomáš Řezníček, Roman Šašinka, Marek Pražák, Roman Vrba u}

20 f o t o g a l e r i e V rámci mezinárodního festivalu TSTTT se v Základní umělecké škole pravidelně konají rukodělné dílny pro pedagogy. V letošním roce bylo tématem pletení z proutí i papíru a umělecké zpracování plechu. Tradiční Kateřinský jarmark a bohatý kulturní program láká stále více návštěvníků. Zajímavá výstava státních vyznamenání a řádů na vás čeká v muzeu. Více str. 6. Uspávání studánek rozzářilo oči desítek dětí. Více na Pečení medových perníčků na ZŠ Mariánské náměstí bylo první předzvěstí blížích se Vánoc. V rámci projektu Moje město + tvoje město = naše Evropa navštívili pedagogové ze ZŠ Mariánské náměstí Španělsko. Více str. 10. B R O D S K Ý Z P R A V O D A J v y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d j a k o m ě s í č n í k. R e g i s t r a č n í č í s l o M K Č R E Redakční rada: Ing. Pavel Josefík předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: vt

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010 VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 7. října 14. listopadu 2010 7th October 14th November 2010 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Co to je Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010?

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Průběžná zpráva k realizaci projektu. "We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere"

Průběžná zpráva k realizaci projektu. We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace 763 07 Velký Ořechov 124, tel. 577 996 018, 737 632 369 e mail: info@zsvelkyorechov.cz www.zsvelkyorechov.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc Post bellum a Bolevecká základní škola, náměstí Odboje 18, Plzeň Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc školní rok 2013/2014 Zpracovala skupina pod vedením pana učitele Zdeňka Diviše se žáky Adame

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

V pátek 3. května 2013 se uskutečnil koncert pro klienty, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé, který si v rámci projektu "Kdo jiný?

V pátek 3. května 2013 se uskutečnil koncert pro klienty, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé, který si v rámci projektu Kdo jiný? V pátek 3. května 2013 se uskutečnil koncert pro klienty, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé, který si v rámci projektu "Kdo jiný?" připravili žáci 6. třídy ZŠ Deblín. Průvodní slovo pronesl Mons.

Více