> Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji"

Transkript

1 > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Žijí mezi námi Dokončené projekty města Výročí 100 let od narození profesora RNDr. Rostislava Rajchla a malíře Vladimíra Pragera Co nového v muzeu Ohlédnutí za zajímavou výstavou Informace ze školství Kulturní tipy Sport Foto: Blahová Michaela, Foťte naše město 2009 Přejeme všem čtenářům Brodského zpravodaje krásné svátky vánoční a příjemné vykročení do nového roku 2010

2 f o t o g a l e r i e U příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii položili představitelé města a Gymnázia J. A. Komenského květiny u památníku obětem 17. listopadu 1939 na náměstí Svobody. Trojnásobná radost, ale i trojnásobná starost čeká rodiče sourozenců Jana, Tomáše a Lucie Habartových, které mezi občany našeho města přivítal starosta Ladislav Kryštof. Symbol moudrosti na radnici. Sdružení Výtvarných umělců moravskoslovenského pomezí darovalo Městu UB dílo Karla Táborského. Jedná se o kamennou plastiku sovy se čtyřmi otvory, které slouží k tryskání vody. Sovu vysokou 30 cm autor umístil do fontánky v atriu Městského úřadu. Dílo převzal a darovací smlouvu podepsal starosta Ladislav Kryštof. Anna Josefíková vede místní oddělení Městské knihovny Uherský Brod, které má sídlo na Základní škole Újezdec. Text na str. 8. Výukové a prezentační Centrum pro výuku hi-technologií vyrůstá v areálu Střední průmyslové školy. Text na str. 10. v Přehlídka středních škol se poprvé konala také v Uherském Brodě. Prezentovalo se na ní asi čtyřicet škol nejen ze Zlínského kraje. Prezentace brodských škol najdete na mapový server města Uherský Brod

3 Město úspěšně ukončilo další projekty spolufinancované EU Na podzim tohoto roku byly ukončeny dva projekty spolufinancované Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP). Prvním ukončeným projektem je Architektonické řešení obnovy parku Tyršovy sady Uherský Brod. Žádost o dotaci byla podána v únoru 2008 v rámci 2. výzvy k předkládání projektových žádostí v oblasti podpory 2.1 Fyzická revitalizace území. V červenci 2008 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava tento projekt schválil ke spolufinancování z EU. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách byly k realizaci vybrány firmy SILAMO, s.r.o. k provedení stavebních úprav a firma STRABAG, a. s. pro vegetační úpravy. Realizací projektu, který musel být v průběhu prací na základě připomínek ČIŽP upraven, došlo k přeřešení systému zeleně a k rekonstrukci cestní sítě včetně mobiliáře. Park je díky těmto opatřením daleko přístupnější pro imobilní občany i pro jízdu s dětskými kočárky. Vlivem prořezání dřevin je nyní prostor mnohem více prosvětlen, čímž zmizela temná zákoutí svádějící k nekalým činům. Realizace projektu byla ukončena Dotace v celkové výši 8,6 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pokryla 85 % z celkových nákladů akce. V současné době probíhá ve foyer Domu kultury výstava fotografií zachycující realizaci tohoto projektu. Druhým úspěšným projektem realizovaným v měsíci červnu až říjnu 2009 je S Evropou naplňujeme odkaz Komenského za vyšší úroveň základního vzdělávání. V červnu roku 2008 byla podána žádost o dotaci v rámci 6. výzvy, podoblasti podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. V prosinci 2008 byl projekt schválen k podpoře. K realizaci projektu byla vybrána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách firma KDZ, spol. s r. o. Díky projektu, do něhož bylo zapojeno všech pět brodských základních škol, bylo zmodernizováno celkem 12 učeben zaměřených na výuku cizích jazyků, informatiky a dalších předmětů, při jejichž výuce se využije nově instalovaná moderní technika. Projekt významně přispívá ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky ve školách, zvýšení počítačové a jazykové gramotnosti žáků a jejich konkurenceschopnosti při přijímacích řízeních na střední školy. Současně také umožňuje učitelům využívat moderních metod při výuce. Dotace poskytnutá z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava činí 7,9 mil. Kč a pokrývá 69 % z celkových nákladů akce. Společně s již dříve zrealizovaným projektem Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod byly v letošním roce zdárně ukončeny již 3 projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP se souhrnnou dotací ve výši 18,3 mil. Kč. V současné době pokračuje realizace projektu Dopravní terminál Uherský Brod přístupová lávka, s dokončením se počítá v červnu Oddělení strategického rozvoje Veřejná finanční podpora pro sociální oblast Upozorňujeme všechny organizace ve městě, že žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory ze strany Města Uherský Brod pro sociální oblast lze podávat do na podatelnu Městského úřadu Uherský Brod na předepsaných tiskopisech. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách města (www.ub.cz). z p r a v o d a j s t v í Oznámení o vydání knihy Uherský Brod Očima dobových fotografů Město Uherský Brod a Muzeum J. A. Komenského oznamují občanům, že kniha Uherský Brod Očima dobových fotografů bude dána do prodeje v sobotu Kniha bude k zakoupení v knihkupectvích FORMÁT a U Černého Janka na Masarykově nám. v Uherském Brodě, Městském informačním centru Uherský Brod a v Galerii na Panském domě. Knihu si bude možno zakoupit také v neděli 20. prosince v průběhu vánočního koncertu Pěveckého sboru Dvořák v Domě kultury a na křtu knihy, který se uskuteční v úterý 22. prosince 2009 v 17 hod. ve sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. K realizaci kulturních akcí v roce 2009 využilo město dotací Zlínského kraje, Nadace Děti-kultura-sport a Ministerstva kultury ČR Město Uherský Brod ve spolupráci s Domem kultury uspořádalo v roce 2009 spoustu hodnotných a příjemných kulturních akcí. Občané města si jistě vzpomenou na oslavy 100. výročí narození spisovatele Františka Kožíka, které nás provázely v průběhu celého roku. K nedožitému 100. výročí jeho narození uspořádalo město ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského a Domem kultury v Uherském Brodě v nádherném prostředí sloupového sálu muzea vzpomínkový večer, kterého se mimo jiných významných osobností zúčastnila i dcera spisovatele Alena Kožíková. Zapomenout nelze ani na besedu se spisovateli, věnovanou Františku Kožíkovi, nazvanou Vzpomínáme na Františka a literární soutěž Městské knihovny k dílu tohoto významného spisovatele. Vyvrcholením oslav bylo zhotovení busty Františka Kožíka. Totoho úkolu se ujal akademický sochař Radim Hanke a busta byla slavnostně odhalena v prostorách Panského domu, naproti vchodu do dětského oddělení městské knihovny. Uspořádání těchto oslav bylo finančně náročné a neobešlo by se bez podpory sponzorů. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na zhotovení busty Františka Kožíka: Nadaci Děti-kultura-sport a Zlínskému kraji. Naše poděkování patří také Ministerstvu kultury ČR, které naše město podpořilo příspěvkem na zajištění zdárného průběhu oslav. Tradiční Uherskobrodský jarmark, který se koná vždy druhý víkend v měsíci červnu, byl na přání občanů v neděli odpoledne rozšířen o první ročník Festivalu dechových hudeb. Festival byl uspořádaný pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, který jej také finančně podpořil. Festival se uskutečnil za krásného slunečného počasí v zahradě Panského domu. Pořadatele i občany velmi potěšila přítomnost hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka po celou dobu konání festivalu. Město Uherský Brod v letošním roce získalo svůj vlastní prostor pro vystoupení folklorních souborů na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Úspěšná prezentace města, kterou zajišťovaly soubory Rozmarýn, JAKUB a dětský folklorní soubor Holúbek byla odměněna Nadací Děti-kultura-sport částkou Kč na podporu folklorního dění a rozvoje tradiční lidové kultury. Získané prostředky město rozdělilo mezi účinkující soubory. Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště podpořila v roce 2009 také tradiční uherskobrodskou Olympiádu dětí mateřských škol. Město Uherský Brod tímto upřímně děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na akce organizované v roce Jsou to: Nadace Děti-kultura-sport, Kolárova 447, Uherské Hradiště, Zlínský kraj, tř. T.Bati 21, Zlín, Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 1, Praha 1. V neposlední řadě děkujeme všem spolupořadatelům Domu kultury Uherský Brod, Muzeu J. A. Komenského, Městské knihovně Uherský Brod a všem souborům a účinkujícím, kteří se na zajištění těchto pořadů podíleli. M. Gajdůšková, vedoucí OŠK w

4 17. listopad 2009 Vzpomínkového setkání na listopadové události roku 1989 se zúčastnilo více než 100 občanů Uherského Brodu. Přišli nejen uctít památku tohoto výročí, ale i zavzpomínat na období a místo, kde v tehdy studeném listopadu začínaly občanské iniciativy vedoucí ke vzniku Občanského fóra v Uherském Brodě. Tohoto neformálního setkání se zúčastnila řada těch, kteří tehdy odvážně sepsali první prohlášení k politické situaci v Uherském Brodě. Tak se znovu na stejném místě setkali např. Lubor Souček, Staňa Šmíd či Bohdana Smržová, která přečetla pozdrav Dr. Stanislava Zajíčka. Ten se tenkrát stal respektovaným představitelem následně založeného Občanského fóra a poté 2 roky po prvních svobodných volbách i poslancem ČNR za okres Uherské Hradiště. Pak odešel do Brna, kde se věnuje své původní profesi pedagoga dodnes. Ačkoli Dr. Zajíček účast přislíbil a do Uh. Brodu se těšil, nakonec v Brně musel řešit podobné problémy jako tomu bylo před dvaceti lety se studenty protestoval proti byrokratickému odvolání úspěšného a oblíbeného ředitele Gymnázia Matyáše Lercha, kde Dr. Zajíček působí. Důstojnosti tohoto setkání dodal profesionální přednes hymny České republiky v podání talentované Lenky Bařinové za doprovodu Jardy Šmilauera. Na listopadové události roku 1938 zavzpomínala pamětnice a manželka účastníka těchto událostí v Brně paní Ivona Konečná. Po vzpomínce na spoluobčany, kteří se zapojili do listopadového dění v roce 1989 pánům Blumentrittovi, Kolářovi, Bruštíkovi a dalším a po Modlitbě pro Martu ve skvělém podání Lenky Bařinové se někteří účastníci zúčastnili premiéry dokumentárních filmů Dcery 50. let, které byly natočeny s dcerami Dr. Součka a pana Kollera. Občanské setkání se uskutečnilo za technické pomoci Muzea J. A. Komenského a technického zabezpečení Petrem Bartkem a Domem kultury. Ing. Pavel Josefík Sborový den CČSH V sobotu 24. října se konal v chrámu Mistra Jana Husa sborový den brněnské diecéze. Podnětem k jeho uspořádání bylo 90. výročí první české mše, kterou v uherskobrodském farním kostele na konci října 1919 sloužil katecheta Oskar Malý, jeden ze zakladatelů Církve československé husitské. Program byl zahájen bohoslužbami v krásně zrekonstruovaném chrámu Mistra Jana Husa. V jejich vedení se střídali farář Pavel Pospíšil, farářka Iva Pospíšilová, emeritní patriarcha Vratislav Štěpánek, brněnský biskup Petr Šandera a patriarcha Tomáš Butta. Sborový den pokračoval v Husově domě povídáním sběratele a galeristy Josefa Kollera, který představil část svých rozsáhlých sbírek o největším slováckém rodákovi J. A. Komenském. Závěr vydařeného dne patřil koncertu duchovní hudby, jíž Collegiu classic rozeznělo prostory chrámu. Redakčně kráceno plné znění textu z týdeníku CČSH najdete na Marcel Sladkowski x Uherskobrodská škola s novou ředitelkou z p r a v o d a j s t v í Uherskobrodská Střední odborná škola má od 1. listopadu novou ředitelku RNDr. Šárku Rytinovou, kterou jmenoval do funkce krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Josef Slovák. Předtím však oficiálně spolu s vedoucím odboru školství Krajského úřadu Zlínského kraje Stanislavem Minaříkem poděkovali dosavadní statutární zástupkyni Danuši Ulčíkové za dočasné vedení školy. Přeji nové paní ředitelce a celému kolektivu jejích spolupracovníků mnoho úspěchů v jejich budoucí práci a dostatek elánu při vedení školy, která si jistě najde mezi ostatními ve Zlínském kraji své pevné místo, pronesl při jmenování nové ředitelky školy krajský radní Josef Slovák. Program vánočního koncertu Pěveckého sboru Dvořák Pěvecký sbor Dvořák J. C. Vodňanský ( ) Rorando Coeli J. Bartek ( ) Pastýřská mše koledová pro sóla, smíšený sbor a varhany Kyrie Gloria Graduale Offertorium Sanctus Benedictus Agnus Komorní sbor Dvořák J. Bartek ( ) Boží požehnání vánoční, Vánoční prosba, Vánoční uspávanka Komorní sbor Dvořák J. Krček (1939) Koledy pro smíšený sbor a cappella, Čas radosti, veselosti Padla rosa studená Den přeslavný Pěvecký sbor Dvořák J. J. Ryba ( ) Česká mše vánoční Hej mistře! - pro sóla, smíšený sbor a varhany, Offertorium Sanctus Benedictus Agnus Závěr Účinkují: Monika Koubová soprán sólo, František Stanislav Zápeca tenor sólo, Pavla Kandrnálová soprán sólo, Ladislav Gabrhel - tenor sólo, Marie Rosenfeldová alt sólo, Vlastimil Ondrušek bas sólo, Eva Neřimová průvodní slovo, Varhany Jiří Šon, Dirigent Antonín Veselka Koncert se koná * v neděli 20. prosince 2009 v hodin v Domě kultury v Uherském Brodě * v sobotu 2. ledna 2010 v 17 hodin v kostele ve Starém Hrozenkově * v neděli 3. ledna 2010 v 16 hodin v kostele v Prakšicích * v pondělí 4. ledna 2010 v hodin v kostele v Šumicích * v neděli 10. ledna 2010 v hodin v kostele v Nivnici * v neděli 10. ledna 2010 v 17 hodin v kostele v Újezdci u Luhačovic Na adrese najdete to, co se do Brodského zpravodaje již nevešlo. Např.: * Tiskové prohlášení firmy TEKOO Reality s.r.o. * * KDU-ČSL dává věci do pohybu, zatímco starosta Kryštof spí * * Hasiči cvičili požár ve skladu dřeva * * Fejetony Jana Kmenta * * Výsledkové listiny soutěží a další zajímavosti *

5 Žijí mezi námi V adventním čase jsme se sešli se dvěma duchovními. S farářkou Církve československé husitské Ivou Pospíšilovou a představeným kláštera Dominikánů P. Savio Pavlem Řičicou OP. Paní farářka pochází z Brna, ale v Uherském Brodě žije již 32 let. Představený kláštera se narodil ve Vracově a do našeho města byl povolán v roce Konec roku je spjat s Vánocemi. Tyto křesťanské svátky spojené s oslavou narození Ježíše Krista slaví i ateistická veřejnost a kromě jiného i tímto respektuje prostředí, které církev staletí vytvářela. Vánoce jsou především svátkem dětí. Jaké máte vzpomínky z dětství na tyto svátky? IP - Mám-li začít tím, jak jsem byla úplně malá, tak musím říct, že Vánoce jsou pro mě od mala spojeny s vůní cukroví; nepekli jsme moc druhů, jen vanilkové rohlíčky, linecké a piškotové řezy. Dárků pod stromečkem taky moc nebylo, ale mezi těmi potřebnými věcmi byla vždycky nějaká maličkost skutečně pro radost. Velice dobře si pamatuji, jak jsme se sestrou dostaly společně panenku. Měla porcelánovou hlavičku a ještě o svátcích nám spadla; a pak už pořád musela mít čepičku. Na novou prostě nebylo. V čase dospívání jsem to pak byla já, kdo začal rodinu lákat na půlnoční bohoslužbu. A od 15 let jsou pro mě Vánoce nerozlučně spjaty s různými formami bohoslužeb (adventní pobožnosti, večerní nešpory, církevní vánoční besídka dětí i sváteční bohoslužby. Do našeho Husova sboru v Brně na Botanické patřil i národní umělec Vilém Přibyl, který velmi často přicházel chválit Hospodina hřivnou jemu svěřenou - svým nádherným hlasem. I na to velmi ráda vzpomínám. SŘ - Co se týká mých osobních vzpomínek na Vánoce v dětství, na to, jak jsme slavili narození Ježíše Krista doma v rodině i účastí na slavnostních bohoslužbách, ty jsou opravdu moc hezké. Vždy jsem se na ně velmi těšil. Přesto si myslím, že Vánoce nejsou jenom svátky dětí. To je trik obchodníků - ty musím pochválit, ale nemohu už za to pochválit věřící, kteří na to skočili a myslí si, že Vánoce jsou jenom dárky a shánění dárků. To, co přináší Ježíš a především On sám, je nekonečně důležitější, to je třeba neopomíjet. Zvláště v době dnešní globální krize, do které jsme se dostali a to říkají i ekonomové kvůli špatné morálce mnoha lidí, nejenom některých nezodpovědných bankéřů. A myslím, že Ježíš má zde co říci všem. Kdybychom se zamysleli nad tím, oč ve skutečnosti o Vánocích jde, opravdu pustili Krista do našich domovů, do našich myšlenek a činů, mohlo by to pomoci nejenom ekonomické krizi, ale i našim rodinám a mnoha problémům, které Evropa má kvůli tomu, že opustila křesťanské základy, tedy radostnou zvěst, jež nám Ježíš přinesl. Jak slavíte vánoční svátky nyní? IP - Svátky slavím doslova a do písmene v kostelech. Mám na starost 3 obce s celkem 10 bohoslužebnými středisky a v každém z nich zaznívá vánoční evangelium. Někde každý den, jinde alespoň o jednom svátečním dnu. Na Štědrý den mám zpravidla čtyři b o h o s l u ž b y, takže s rodinou zasedáme ke štědrovečerní večeři skutečně až po půlnoci. Nikdo však už nikam nespěchá a ten čas skutečně prožijeme. Na Boží hod i na Štěpána se vracím domů opět až v podvečer. Na Silvestra (pokud to není neděle) konám jen jedny bohoslužby v 17 hodin v Husově domě. Většinou hned po půlnoci (a někdy i před ní) jdu spát, protože na Nový rok k prvním bohoslužbám odjíždím už v 7 hodin ráno. SŘ - Na tuto otázku bych mohl odpovědět jedním slovem: pracovně. Ale nebyla by to tak úplně pravda. Slavíme je pokud možno s bratřími dohromady. Na Štědrý den sami, ostatní dny většinou zajdeme do některé z rodin na oběd. Ale na prvém místě se samozřejmě my, řeholníci, musíme snažit věnovat nejvíce času tomu, o jehož narozeniny jde, tedy Ježíši Kristu v modlitbě společné i soukromé. No, a jak slavíme tu veřejnou část, to vědí všichni, kteří se slavnostních bohoslužeb v našem kostele účastní Jak se Vám líbí či spíše nelíbí stále větší komerce Vánoc. IP - Tak to se mi nelíbí vůbec. To přesvědčování, že bohatost Vánoc spočívá v kupě dárků, na které není problém si půjčit; na první hodině náboženství po Vánocích se dětí ptám, který dárek je nejvíc potěšil. A dost často slyším, že si ani nedokážou vzpomenout na to, co vůbec dostaly. A vánoční výzdoba obchodů už v listopadu mne taky nenadchne, ale spíš odradí. Takže nepodlehněme lákadlu rychlých půjček - ty šťastné Vánoce nevytvoří. Vánoce jsou svátky Lásky, která v bezbranném betlémském dítěti vstupuje do našeho světa. Darujme si navzájem především čas. Čas lásky a pokoje. SŘ - To už zaznělo v odpovědi na první otázku. Pokud jsou dárky vyjádřením naší lásky ke Kristu, snahy připodobnit se mu v jeho štědrosti a lásce k bližnímu, pak je to v pořádku. Ale když nám Ježíš z toho vypadne a jde jenom o shánění dárků a uspokojení našich sobeckých přání, pak je to úplně špatně a je r o z h o v o r na místě povzdech mnoha rodičů: konečně po Vánocích. Co Vás vedlo k tomu, že jste se dal/a na kněžskou službu? IP - Do náboženství jsem začala chodit až od svých 14 let - v roce Dostala jsem to od rodičů příkazem. Na první hodinu jsem šla s předsevzetím, že udělám všechno proto, aby mě farář vyhodil a já tam už znovu nemusela. Bratra faráře jsem však z míry nevyvedla. Naopak překvapil on mě. Svou vlídností, moudrostí, svými názory, svou angažovaností ve prospěch druhých lidí. Především mi však ukázal, že existuje i jiný možný pohled na smysl života a všechno to dění kolem nás, než nám tenkrát vtloukali do hlavy. Já se mu tenkrát chtěla podobat. A pak jsme spolu prošli tu cestu od uslyšení k uvěření a celoživotní službě Bohu. Dodnes mu jsem za to vděčná. SŘ - Na tuhle otázku se nedá odpovědět v novinovém článku. Dá se samozřejmě říci, že Bůh povolává, vkládá touhu pomoci druhým v tom podstatném, podílet se na práci na vinici Páně, ale to asi dnešnímu člověku moc neřekne a muselo by se to dlouze vysvětlovat. Co přejete našim spoluobčanům do roku 2010? IP - Abychom - každý na tom místě, kam nás Bůh postavil - žili v odpovědné lásce. Pak nejen jako jednotlivci, ale všichni společně prožijeme ten skutečný vánoční zázrak: že Boží Láska i dnes hřích přemáhá a lidská srdce proměňuje. SŘ - Pokoj, lásku a radost narozeného Krista. Ať přebývá neustále v našich srdcích i uprostřed našich rodin a ať jsme si vědomi jeho přítomnosti po celý nový rok. Ať potkávají jenom takové křesťany, kteří ukazují svým životem, co to znamená žít s Kristem, a ať jimi sami jsou. Za rozhovor děkuje Pavel Josefík y

6 CO NOVÉHO V MUZEU? Uherský Brod očima dobových fotografů Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě ve spolupráci s Městským úřadem Uh. Brod a reklamní agenturou Q studio Uh. Brod Vás srdečně zvou na slavnostní představení nové knihy historických fotografií města Uherský Brod očima dobových fotografů Autoři obsahové části publikace (Alexandra Zpurná, Jan Gazdík a Mgr. Radek Tomeček) na její el. stránce píší: Mnohými bylo již bezpočtukrát vysloveno přání, abychom zveřejnili alespoň část bohatého materiálu shromažďovaného po dlouhá desetiletí ve fotoarchivu Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě. Nejen starší generace pamětníků, ale i mladí lidé by si tak rádi připomenuli, jak vypadalo jejich město v dobách, kdy vynález fotografie zavítal také do Uherského Brodu a naše město bylo poprvé zachyceno na fotografiích. Někteří by si zase rádi připomenuli významné události a akce, které v minulosti prožila řada generací obyvatel města a které my i naši současníci již téměř nepamatujeme nebo je známe jen z vyprávění. Po několika letech práce na výběru fotografií a jejich popisu je náš úkol téměř u konce, a tak Město Uherský Brod ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského hodlají celou práci završit oficiálním vydáním knihy. Její představení se uskuteční v úterý 22. prosince 2009 v 17 hodin ve Sloupovém sále muzea. V programu vystoupí komorní soubor Collegium Classic. Dřevořezby Vladimíra Morávka a sochy s betlémskou tematikou Vladimír Morávek je v současnosti na Slovensku svou tvorbou v kategorii řezbářů významný a nezaměnitelný fenomén, ani ne tak výběrem témat, jako technikou práce a osobitým zpracováním námětu, ve kterém způsobem sobě vlastním tlumočí šířku poznání staleté evropské i domácí sochařské a řezbářské tradice a hloubku nadčasových hodnot jako harmonie, soulad, pokora ve vztahu k člověku, krajině a přírodě. Sám říká: Milujem drevo. Nikdy nevyrežem strom, kým nemusím, kým nie je suchý. Milujem prírodu, všetko, čo vnímam pozitívne, a nikdy by som tým neplytval, cítil by som to jako hriech. V tom je kus mojej viery. A nikomu nechcem nič pokaziť, ani nikomu ubližovať. To je moje krédo. (úryvky z knihy Vladimír Morávek Řezbářské dílo) Výstava trvá do 24. ledna a záštitu jí udělilo Ministerstvo kultury ČR. Československé řády a vyznamenání Muzeum J. A. Komenského ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a Archivem Kanceláře prezidenta republiky Vás zvou na výstavu ČESKOSLOVENSKÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ. Výstava je sestavena ze sbírek Muzea JAK Uh. Brod, Moravského zemského muzea Brno a Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Jejími autory jsou PhDr. Jan Šmerda (Moravské zemské muzeum, Brno) a PhDr. Hana Všetečková (Muzeum J. A. Komenského). -ak- PF 2010 přejí čtenářům Brodského zpravodaje pracovníci muzea! Poznali jsme se podle brodského kroje k u l t u r a Do redakce Brodského zpravodaje přichází denně řada návštěv. Některé jsou milé, některé méně. Některé se zdrží jen chvíli, jiné posedí déle a vyprávějí své příběhy. Mezi ty nejmilejší návštěvníky patří lidé, kteří se z Uherského Brodu kdysi odstěhovali do zahraničí a nyní se vrací alespoň krátce podívat do rodného města. Většina z nich považuje stále Uherský Brod za své město a je šťastná, když někde ve světě narazí na krajany. Jedním z takových milých návštěvníků, který do Uherského Brodu přijel na Růžencovou pouť, byl Václav Dleštík, který žije v Bratislavě. Chci se s vámi podělit o zážitky z 3. krajanského festivalu, který se konal v září v Praze. Sjeli se tam potomci Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří se v různých dobách a z různých důvodů více či méně dobrovolně dostali do světa. Vystupovali jsme tam s naším sdružením Slovácký krúžek a Skaličané, řekl hned, jakmile vstoupil do redakce Brodského zpravodaje a pochlubil se, že on samozřejmě vystupoval v brodském kroji. Přestože většina členů Krúžku jsou Slováci, spojuje je láska k slováckým písničkám, tradicím a zvykům. Většina členů si pořídila s nemalými finančními náklady i kroje, které jsou všude velmi obdivovány. Na festivalu Krúžek vystoupil s pásmem Ach lásko, lásko, ty nejsi stálá, plným písniček žen i mládenců, strážnických tanců danaj a verbuňku. Nosným prvkem představení bylo loučení šohaje s děvčicou před jeho narukováním. Naše vystoupení bylo trošku zvláštní. Nebylo vyloženě pěvecké ani taneční. Bylo tam od každého něco. Snad i proto jsme od hodnotící komise dostali 1. místo za umělecký zážitek, popsal pan Dleštík. Z festivalu, který se konal v nově zrekonstruovaném Martinickém paláci v blízkosti Pražského hradu a chrámu sv. Víta, si kromě krásného ocenění odvezli i spoustu zajímavých zážitků. Jedním z nich bylo i setkání s krajany sdruženými v České besedě z města Prijedor, ležícího v Bosně. Při představování jsem zjistil, že to jsou potomci Broďanů a lidí z okolních vesnic, kteří se do Bosny vystěhovali na přelomu 19. a 20. století. Poznali jsme se podle brodského kroje, ve kterém já i moje žena Hanka vystupujeme. Také jejich příjmení jako Pijáková, Bláhová, Kadlčková či Mannovi nám byla povědomá. V hovoru jsem se zmínil, že s Mannem jsem chodil do školy, prof. Piják učil mou ženu a Jan Blaha tancoval v Olšavě. Našli jsme zkrátka společnou řeč a oni jsou dodnes hrdi na to, že byli kdysi Broďani. Chtěli, abych pozdravil všechny obyvatele města a jeho představitele. Shodli se na tom, že i když styk s bývalou vlastí je pro ně dost obtížný, chtěli by s Uherským Brodem navázat nějaké vztahy, vyprávěl pan Dleštík. Podobně to cítí i on. Přestože má Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislavě dlouholetou tradici, která sahá až do roku 1938, nemohou si Češi žijící na Slovensku dodnes zvyknout na to, že rozdělením naší republiky v roce 1993 se naráz stali krajany žijícími v cizině. My bychom společný stát dobrovolně nikdy neopustili. Taky jsme nikdy nepřestali dodržovat, šířit a rozvíjet odkaz našich předků, udržovat česko-slovenskou vzájemnost, moravské písničky, kroje, zvyky, tance a myšlenky zakladatelů Krúžku, a to i ve změněných podmínkách po rozdělení státu. Troufám si tvrdit, že právě rozdělení státu vedlo k tomu, že jsme začali být vidět více na veřejnosti, míní brodský rodák Václav Dleštík. Elen Sladká z

7 Malíř mizejícího Brodu Právě před 100 lety, 22. listopadu 1909, se narodil Vladimír Prager, malíř, který své nadání věnoval zcela Uherskému Brodu. Přestože nebyl rozený Broďan, pocházel z Vlachovic, Uherský Brod se stal námětem většiny jeho uměleckých prací. Přišel sem studovat na gymnázium v roce Již v době studia začal kreslit a jeho učitelem byl také profesor O. Veselý, sám dobrý kreslíř krajiny a figur. Malířskému vidění ho učil profesor kreslení Fr. Chmel. Oba tito pedagogové měli na mladého Vladimíra velmi dobrý vliv. Po absolvování učitelského ústavu v Kroměříži se věnoval dětem ve Strání, ve Vlčnově, v Šumicích i v Havřicích. K malířství, ve kterém byl zaníceným samoukem, se stále vracel, i když neměl lehkou cestu a musel překonat řadu obtíží. Válka mu znemožnila vstup na vysněnou malířskou akademii, a proto absolvoval alespoň učitelské malířské kurzy ve Velkém Meziříčí a na Rusavě, které vedli malíři Josef Šilhavý a Jaroslav Šetelík. Jeho snaha poznat díla našich i cizích mistrů ho zavedla do pražských i vídeňských galerií. I při svém učitelském povolání pilně studoval teorii a stále maloval. Po vyučování často vzal papír nebo plátno a maloval v krajině. Vždy se snažil zachytit ve svých dílech genius loci Uherského Brodu a okolní krajiny. Maloval celkové pohledy na město, uličky, stará zákoutí, náměstí, hradby, bašty, momentky ze židovského města a parku. Jeho práce zachycují většinou Brod, který se ztratil ve víru minulého století, a vedle své hodnoty k u l t u r a umělecké mají navíc už hodnotu dokumentační. Vladimír Prager maloval ale také zátiší a portréty, Dr. B. Haluzickému dokonce ilustroval knihu Ubozí a radostní. Kreslil tužkou a perem, měl rád i olejomalbu, ale nejvíce se mu dařily akvarely a pastely, na nichž mohl uplatnit své barevné vidění. Jeho životním úspěchem byla krajská výstava v Uherském Hradišti v roce 1937, kde se prezentoval obrazem Ulice v zimní plískanici. Obdržel za něj druhou cenu stříbrnou medaili. Dnes je tento obraz majetkem města Uherský Brod. Z jeho dalších prací vynikaly obrazy Záuličí v Havřicích, Pohled na Bánov a Uherskobrodské náměstí v trhový den. Část obrazů je v expozicích Muzea J. A. Komenského a část v soukromých sbírkách. Svá díla vystavoval v rámci Jednoty učitelů a malířů v Kralupech, na krajské výstavě v Přerově, v Uherském Hradišti a několikrát i v Uherském Brodě. Poslední samostatnou výstavu mu uspořádalo Muzeum J. A. Komenského v září roku Vladimír Prager byl později postižen vleklou chorobou, která mu znemožňovala další práci. Přesto se svého odhodlání malovat nevzdal a právě tato práce mu přinášela úlevu a zapomenutí na nemoc. Vladimír Prager zemřel 4. prosince Elen Sladká {

8 Obrazy a boty, jak se to rýmuje V pátek 23. října byla otevřena v Galerii PD dlouho připravovaná výstava grafických prací známého uherskobrodského výtvarníka Milana Boudy a jeho dcery Kateřiny s instalací vlastních modelů soudobé dámské obuvi. V prostorných výstavních sálech galerie, za bohaté účasti přihlížejících návštěvníků a významných hostů, byla výstava zahájena úvodními slovy Miroslava Potyky a ak. mal. Marie Borošové z Uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Vystavované dílo Milana Boudy je stručným průřezem jeho celoživotní tvorby, tedy poohlédnutím zpět a s ukázkou současného tvůrčího nasazení. Při procházce sály galerie dá se vysledovat celý Boudův vývoj od realismu až k postmodernistickému vnímání a stylizování, v němž se setkáváme téměř se všemi výtvarnými prostředky a technikami, jimiž chce Bouda svého cíle dosáhnout. Ať již to je klasická olejomalba, práce s temperami, dadaistická hravost s použitím papírů, koláží, fotografií, nebo užití grafických technik. O této nelehké cestě svědčí umělcův celoživotní vnitřní zápas o vlastní výtvarnou a uměleckou integritu s veškerými doprovodnými jevy, což je hledání sebe samého. To ale provází každého výtvarníka, každého umělce po celý život. Hlavními znaky a prostředky výtvarných technik, které Milan Bouda používá, je převažující práce s tužkou, přesnost, dokonalá návrhová kompozice, respektování zákonitostí geometrické linie a smysl pro vlastní stylizaci a osobité pojetí současné životní společenské reality. To vše sjednotit v umělecky harmonické dílo přístupné oku Jazzové slunce nad Brodem Není běžné v našich zeměpisných šířkách, aby se na jednom místě, v jednom městě, dva dny po sobě, hrál jazz. Ano jazz, nikoli džez, jak se to stávalo kdysi nedávno normou. Když se vás zeptá ve Zlíně známý, jak to v tom Brodě děláte, že příznivci jazzu, aktivní i pasivní, mluví o městě jako o slováckém Newportu, zarazíte se. Když jiný přítel z Hradišťska dává podobnou otázku a zároveň ji doplňuje dotazem, který den by měl přijet do Brodu na jazzový koncert, nutí situace k zamyšlení. Čím to je? Tradicí, prostředím, lidmi? Asi vším trochu, jako u všeho a se vším. Člověk sedí v malém sále DK a poslouchá zpěvačku s originálním repertoárem, která se právě vrátila z účinkování v londýnských klubech, když před tím koncertovala po pódiích v USA. A teď je v Brodě. Jistě, byla i v Praze, Brně. Ale v Brodě je už podruhé. Sál není plný k prasknutí, to není ani možné. Rozhlížím se kolem. Generace věku středního pokročilého převažuje. Mezi nimi i prošedivělé vousy pana Teimera, muže, který nás před léty vtáhl do atmosféry frázování a improvizace. To bude určitě jeden z těch pevných bodů brodského jazzového zázemí. A tam, úplně vpředu, ano, to je pan Mikulík, duše nejenom DK, ale velký příznivec jazzové hudby. Další opěrný, myslím dokonce základní bod současného jazzového dění v Brodě. Na pódiu zatím klavírista končí své sólo, mikrofon přebírá zpěvačka a šéf kapely Jocose Jazz v jedné osobě, Elena Sonenshine. Přesvědčuje posluchače, že právě tato skladba je vlastně už přídavkem, neboť časo- diváka i přísného odborníka není snadnou záležitostí. Vystavovaná díla ze sebe vyzařují pochopení a talent pro prozaické a poetické vnímání světa, který nás obklopuje. Originálnost nápadů, satirické pointy, vtip a surrealistické úlety jsou pro Boudovu tvorbu typické. Výstavou Milana Boudy si připomínáme také jeho významné životní jubileum. Součástí výstavy je i instalace moderní dámské obuvi. Její autorkou je jubilantova dcera Kateřina Boudová. Zatímco otec se věnoval a věnuje grafickému designu, jeho dceři imponuje design luxusní dámské obuvi. Design obuvi studovala Kateřina na SUPŠ v Uherském Hradišti u ak. mal. Marie Borošové a Marcely Habartové. Ještě na škole získala nominaci do soutěže na veletrhu KABO Brno. Po úspěšném ukončení studia nastoupila praxi jako návrhářka ve firmě Stival, který spolupracoval s italskými společníky, a tak absolvovala italštinu na jazykové škole ve Zlíně. Ve svém studiu pokračovala v Miláně na Institutu technico internazionale arte calzaturiera. Krátce nato Stival začal propouštět, a tak se Katka, která chtěla dál dělat design obuvi, domluvila s italským spolužákem a začala pracovat v Itálii. Nejprve pracovali pro velmi uznávaného návrháře Franco Rizzo. Během svého bezmála desetiletého působení v Itálii absolvovala nespočet výstav a veletrhů, jako neprestižnější uvedeme Mika Miláno a Linea Pelle Bologna. Dnes již má své vlastní studio, které prezentuje její návrhy i v předních odborných časopisech. K mistrovské výstavní instalaci Kateřiny Boudové ak. mal. Marie Borošová mimo k u l t u r a jiné řekla:...tvorba designérů a především design obuvi je ovlivňován módou, její barevností, detaily, materiály a novými technologiemi, což mnohdy trvá krátce, jen jednu sezónu. Takže je to neustálý tok změn a útok na invenci tvůrce... Město Uherský Brod tak mělo jako na dlani možnost zhlédnout současnou autentickou světovou módu v obuvi rovnou z italského pramene a pokřtěnou její tvůrkyní Katkou Boudovou, za což jí náleží uznání, dík a obdiv. Vernisáž této unikátní výstavy není jen demonstrací uměleckých hodnot, ale stala se i místem srdečného setkání milovníků umění, odborníků a významných hostů. Vynikající společenskou atmosféru a zpěvem ovíněnou náladu okrášlila svým hudebním doprovodem Marie Rosenfeldová. Doufám a věřím, že s podobnými odvážnými výstavními projekty se v brodské galerii budeme setkávat častěji, neboť si to brodská veřejnost rozhodně zaslouží. Oldřich Páleníček Znáte újezdskou knihovnu? Už nějaký čas funguje webová adresa s velmi zajímavým obsahem. Josef Srník na ní publikuje bloček, ve kterém se věnuje různým zajímavostem v obci. Jsem z generace, která pamatuje Místní lidovou knihovnu v budově bývalého Místního národního výboru. V malé místnosti, uprostřed knížek v hnědých papírových obalech, opatřených modro-bílými štítky nás vítal pan Šustek svým: Salám alejkum.... Knížky, to byl pro nás svět plný kouzel a fantazie. Dospělí při nich zapomínali na starosti běžných dnů, nám klukům vládnul Vinnetou. (Občas jsme se i potajmu dostali k Rychlým šípům, tenkrát zakázané literatuře.) Uběhla léta, doba i poměry se změnily, ale knížky se čtou stále. I když, po pravdě, díky všem možným moderním komunikačním technologiím a určitě i díky nechuti mladých číst, návštěvníků knihoven rázně ubylo. Své k tomu může říct Mgr. Anna Josefíková, která v současnosti vede místní oddělení Městské knihovny UB, které má sídlo na naší základní škole. Nemá zde jen knihy, ale i počítač s internetovým připojením volně přístupným pro návštěvníky. Na uvítanou od ní uslyšíte veselé sokolské Nazdar. Ona to totiž není jen knihovnice a učitelka v důchodu, ale i stále aktivní členka turistického oddílu Sokola v Uherském Brodě. No a tak při návštěvách knihovny (a pomocí mailů) vzniknul rozhovor, který si můžete přečíst na Foto str. 2. JS vý limit se vyčerpal. Proto děkuje všem, že svůj čas věnovali jim, tedy vlastně jazzu. A my děkujeme jí. Za zážitek. Když zamířila do Brodu už dvakrát, určitě k nám po návratu z amerického turné najde cestu zase. Už se těšíme. Jan Kment

9 100 let od narození RNDr. Rostislava Rajchla ( ) } v ý r o č í Rostislav Rajchl se narodil v Uherském Brodě , v roce, kdy se přiblížila při jednom ze svých návratů k Zemi Halleyova kometa. Na Tahiti ji pozoroval astronom, působící v té době ve Francii, jedna z pozdějších vůdčích osobností vzniku Československa, Slovák Milan Rastislav Štefánik. Osobnost, jejímž životopiscem se Rostislav Rajchl stane na začátku 30. let. Rostislav Rajchl se narodil v rodině středoškolského profesora a významného regionálního kulturního pracovníka Františka Rajchla. Během absolvování reálného gymnázia v Uherském Brodě již vykonával astronomická pozorování vlastním dalekohledem, na zahradě domu rodičů na Ventrčáku, v ulici 28. října. Za svá pozorování proměnných hvězd, zasílaných do Francie, byl již jako 26letý přijat za člena francouzské astronomické společnosti. V roce 1927 se stal také členem České astronomické společnosti. Astronomie předurčila i jeho další směřování, které vedlo na studia této královské vědy na Univerzitu Karlovu do Prahy. Jeho astronomická kariéra byla již od počátku spjata s osobou Štefánika. Rostislav Rajchl se v druhé polovině třicátých let, jako asistent Astronomického ústavu Karlovy univerzity, podílel na vydání tehdy sumarizujících pramenů o Štefánikovi. Přispěl rovněž k rozluštění jeho astronomických zápisů a k vysvětlení zápisníků s různými osobními i věcnými údaji z oblasti astronomie a astrofyziky. Umožnily mu to výsledky z cest, které absolvoval. V roce 1932 podnikl z pověření Památníku osvobození cestu do Francie a Švýcarska, aby pátral po stopách Štefánikovy vědecké činnosti před 1. světovou válkou, protože o tomto období nebylo dost hodnověrných zpráv. Pravdivý obraz o Štefánikovi se Rajchl snažil získat prostřednictvím osobních kontaktů s lidmi, se kterými se stýkal. V publikaci Štefánik - kniha druhá, a v několika článcích shrnul materiály z těchto cest, v nichž hodnotí jeho činnost v zahraničí. Rajchl se již ve svých nejranějších pracích snažil uplatnit širší a celistvější pohled na osobnost M. R. Štefánika, a to především na jeho dráhu diplomatickou a vojenskou, vycházel ale z jeho původní profese astronoma, která v obecném povědomí lidí chyběla. Nástup komunistické diktatury v roce 1948 přerušil Rajchlovu dráhu historika. Vrátil se ke své původní profesi astronoma, ale ve štefánikovském bádání neustal, i když politické klima neumožnilo jeho tvůrčí rozlet jako ve třicátých letech. V polovině šedesátých let získal listinný materiál, který ležel v archivech ministerstva zahraničí a směl být otevřen v roce Dopracovával rukopisy, které, jak plánoval, měly s dosud třemi vydanými knihami o Štefánikovi tvořit velkou monografii. Tu se mu však zpracovat nepodařilo. Další publikování umožnilo jen na krátký čas období Pražského jara, ještě v roce 1969 spolupracoval na televizním dokumentu o Štefánikovi pod názvem Čas smrti Publikoval články převážně ve slovenském tisku a přednášel. Zvláště morální odkaz Štefánikův, boj za svobodu národa, se stává odkazem i Rajchlovým. Naplňuje ho bojem proti fašismu, řídíce se Štefánikovým krédem osvětou ke svobodě, jako redaktor ilegálního časopisu V boj. V tomto podzemním časopisu byly uveřejňovány výňatky i překlady ze zahraničních novin, informující na rozdíl od fašistické propagandy o skutečném stavu věcí na válečné scéně. Později následovaly i vlastní články z pera ilegálních redaktorů. V lednu roku 1942 skončil Rostislav Rajchl v rukou gestapa, které ho zatklo v kopuli původní Fričovy hvězdárně v Ondřejově, kde se skrýval. Odsouzen k šesti letům káznice se dočkal konce války s podlomeným zdravím. Za svou odbojovou činnost dostal Československý válečný řád a čs. vojenskou medaili za zásluhy 1. stupně. Po válce jako pracovník Vojenského archivu Památníku osvobození Vojenského historického ústavu v letech a archivu Památníku osvobození Vojenského historického ústavu v letech , pokračoval v badatelské činnosti o osobnosti M. R. Štefánika. K profesi astronoma se vrátil na hvězdárně v Praze na Petříně, kde se zabýval pozorováním zákrytů hvězd Měsícem a budoval časovou službu potřebnou pro astronomická pozorování. V roce 1957 vypustil SSSR první umělou družici Země a otec byl mezi prvními, který se zabýval fotografováním světelných stop družic mezi hvězdami. Pozorování umělých družic Země vizuálními metodami nemohlo dostačovat svou přesností pro potřeby skutečné kosmické geodézie. Ta již byla po roce 1960 dobře teoreticky připravena a začínala se ve světě uplatňovat. Jedinou použitelnou a dostatečně přesnou pozorovací metodou bylo tehdy fotografování družic speciálními komorami, které mohly zachytit rychle se pohybující družici a určit čas tohoto pozorování s přesností tisícin sekundy. Fotografování družic se provádělo mimo jiné i na Lidové hvězdárně na Petříně, kde ho RNDr. Rajchl vedl. Jeho zkušenosti byly použity při zavedení fotografického sledování družic pro účely kosmické geodézie (jejíž bouřlivý rozvoj umožnil díky kosmonautice globální mapování zemského povrchu) na Geodetické observatoři Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) Pecný u Ondřejova. Od r se tato pozorování konala na novém, blízkém pracovišti VÚGTK Skalka, nazývaném někdy národní družicovou stanicí, na obou místech Rajchl pracoval. Problematice družic se věnoval i jako důchodce brigádník v Geofykálním ústavu ČSAV, kde využíval fotografického materiálů stop spojových družic Echo, k vypracování studie o vlivu chvění vzduchových vrstev na průchod paprsků atmosférou v krátkých okamžicích, tzv. refrakčních anomálií. Rostislav Rajchl nezapomněl nikdy na své rodné město. Když se stavěla v Brodě na konci 50. let hvězdárna, téměř na poslední chvíli vstoupil do přípravy výstavby. Navrhl do té doby téměř nemyslitelné, tj. změnit původní záměr stavby, tedy nepostavit pozorovací domek s odsuvnou střechou na uskladnění dalekohledu, ale stavět rovnou klasickou malou hvězdárnu s pětimetrovou kopulí. Jeho vizi nakonec převzali i ostatní, a tak se začalo v červnu 1958 stavět. Na Rajchlovu přímluvu a s využitím zkušeností hvězdářů z Valašského Meziříčí byla elegantně vyřešena do té doby nikde v okolí nerealizovaná ocelová konstrukce klasické astronomické kopule. Do třetice zasáhl RNDr. Rajchl do budování hvězdárny, využitím svých styků (získaných při budování pražského planetária, otevřeného v roce 1960) s pracovníky světoznámých závodů Carl Zeiss Jena, odkud byl zakoupen v roce 1962 pro hvězdárnu dalekohled Coude refraktor s průměrem objektivu 150 mm. Rostislav Rajchl ml. Oblastní charita Uherský Brod Vás srdečně zve na benefiční koncert Collegium Classsic v době adventní 13. prosince v 17 hodin v kostele Narození Panny Marie v Šumicích. Výtěžek z koncertu bude věnován Pečovatelské službě Uherský Brod na nákup kompenzačních pomůcek. Vstupné dobrovolné.

10 Na návštěvě ve škole budoucnosti Jedinečné výukové a prezentační Centrum pro výuku hi-technologií vyrůstá v areálu Střední průmyslové školy. V těchto dnech byla dokončena ocelová konstrukce centrální budovy, jež pomalu dostává finální podobu díky přibývajícímu skleněnému opláštění. Kolemjdoucí se zvědavě ptají, co se to tu vlastně děje a cože to jsou ty hi-technologie. Dostali jsme možnost nahlédnout do zákulisí celého projektu, za což patří dík celému projektovému týmu v čele s ředitelem školy, Rostislavem Šmídem, jenž se stal i naším průvodcem. Celé centrum pro výuku hi-technologií je od samého počátku nastaveno jako originální, a v České republice jedinečné výukové zařízení, které svým obsahem bude prezentovat především studentům středních škol nové trendy ve strojírenství, elektrotechnice a v oblasti alternativních energetických zdrojů, skutečné hi-technologie, začíná naši exkurzi ředitel Šmíd. Když říkám, že sama budova bude výukové zařízení-učební pomůcka, mám tím na mysli např. to, že na střeše osazené fotovoltaické a solární systémy budou sloužit jak k částečnému zásobení budovy energií, tak jako názorná demonstrace ve výuce přírodovědných i technických oborů; to samé platí i pro tepelné čerpadlo, jež bude v budově také umístěno. K dalším dnes tak populárním zeleným technologiím, budeme mít připraveny názorné multimediální prezentace, k jejichž sledování bude využíván unikátní sál s 3D projekcí, která vytváří virtuální realitu, pokračuje Šmíd. O tom, že jeho slova nejsou přehnaná, se přesvědčujeme po nahlédnutí do projektového záměru Centra a do dalších dokumentů. Celá budova bude osazena tzv. inteligentními elektroinstalacemi, což znamená, že např. vytápění již nebude muset obsluha regulovat fyzicky termostatem v budově, ale pohodlně to zvládne z domu prostřednictvím internetu. Samozřejmě, že budova bude mít i svůj centrální velín představovaný jednou místností s kvalitním počítačem napěchovaným nejnovějšími programy. Z tohoto místa a na něj navazujících učeben bude probíhat výuka elektrooborů, třeba právě o moderních elektroinstalacích s okamžitou možností praktických ukázek na samotné budově centra. Samozřejmě, že v centru se budou soustřeďovat i špičkové To je název projektu NAEP Comenius 6 evropských zemí, který má za cíl seznámit se navzájem s kulturou, regionem a především navázat spolupráci a přátelství mezi zúčastněnými žáky a pedagogy. V měsíci říjnu 3 zástupci naší Základní školy na Mariánském náměstí vycestovali na první společné jednání do španělského města Albacete a navštívili tamní školu. Tomuto setkání předcházela intenzivní práce žáků i pedagogů, do které se zapojili především v hodinách výtvarné výchovy a angličtiny. Výsledek s sebou vezla koordinátorka projektu Mgr. Zdeňka Uhrová na společné setkání. První úkol, který na žáky v rámci projektu čekal, bylo vytvoření loga celého projektu. 5 námětů vybraných hlasováním žáků školy se zúčastnilo finálního výběru ve španělské škole, kde se sešel stejný počet log všech partnerských zemí Španělska, Francie, Německa, Belgie a Litvy. Výběr toho vítězného nebyl vůbec snadný, nakonec zvítězilo logo chlapce ze španělské školy, které nejlépe vyhovovalo požadavkům na logo a jeho všestranné využití. Kromě toho se naši žáci prezentovali velmi úspěšně svými projekty, kterými představili v angličtině Českou republiku a naše město. A co se ještě ukutilo při společném jednání v Albacete? Čím bude náš projekt pokračovat? Je toho skutečně do Vánoc hodně. Naši belgičtí přátelé chystají již na březen návštěvu v jejich škole, kde bude prezentován společný slovník 50 nejběžnějších frází ve všech 6 jazycích. Tento slovníček bude sloužit žákům ve školách i zájemcům z řad veřejnosti v místních knihovnách a infocentrech. Kromě toho každá škola nahraje jednu vánoční koledu v národním jazyce a pošle nahrávku naší škole. Zde vznikne společné DVD s vánočními koledami všech účastníků. Můžeme si tak poslechnout a naučit se národní koledy 5 zemí i nejslavnější koledu Tichá noc nejen v angličtině. Aby se mohla uskutečňovat hlavní myšlenka projektu efektivní vzájemná komunikace a spoluprá- š k o l s t v í technologie ze strojírenství, neopomíjí ředitel Šmíd nejvýraznější zaměření uherskobrodské průmyslovky. Již nyní jsou na dílnách školy umístěny dvě multifunkční obráběcí centra od japonské firmy OKUMA. Výukovou zvláštností těchto supermoderních strojů mimo jiné je, že vše, co se děje uvnitř stroje, celý výrobní proces, je snímán několika kamerami, zaznamenáván a přenášen na velkoplošnou obrazovku. V samotném centru, v sekci strojírenské, budou pak umístěny další unikáty současné vědy a techniky. Například prostorový laserový scanner, který představuje technologickou špičku v oblasti metrologie nebo 3D tiskárna, která prostřednictvím speciální technologie umí zhotovovat reálné prostorové modely. Vše z oblasti strojírenství, elektrotechniky a zelených technologií, co je a v budoucnu bude na technologickém vrcholu, se v našem centru objeví. Buď formou prezentace, modelu a nebo přímo jako přístroj či zařízení, garantuje ředitel Šmíd. Právě díky ICT technologiím budou v budově Centra lehce přístupné výukové filmy, fotografie, animace nebo výukové programy s využitím nejmodernější výpočetní techniky a internetu (e-learning). Vhodných ICT nástrojů je celá řada. Od vystavení výukových textů na internetu, přes jejich stažení, až po komunikaci pomocí u, diskusních fór apod. O přínosu a budoucnosti uherskobrodského výukového unikátu hovoří i Josef Slovák, radní Zlínského kraje, zodpovědný za školství. Centrum se jistě stane významným vzdělávacím místem nejenom pro uherskobrodskou průmyslovku, ale i pro ostatní odborné školy našeho kraje. Budou zde mít možnost se seznámit formou exkurzí a krátkodobých stáží s řadou špičkových technologií a vyzkoušet si nejnovější, unikátní přístroje a techniku, která se v běžné praxi začne využívat nejdříve za 5 až 10 let. Především v tom vidím jedinečnost tohoto projektu. Na závěr se sluší podotknout, že celý projekt by nemohl být realizován bez zásadní podpory Zlínského kraje, příspěvku z Regionálního operačního programu Střední Morava a příkladné partnerské spolupráce se Slováckými strojírnami, a.s. Foto str. 2. Projekt Moje město + tvoje město = naše Evropa ce, vznikne v nejbližší době rozvrh vzájemných videokonferencí účastníků projektu prostřednictvím PC techniky a Skype. Pokud se chcete dozvědět další informace o projektu, stačí si otevřít stránky naší školy a kliknout na logo projektu NAEP. Zde jsou stále aktualizovány informace o průběhu projektu a fotogalerie všech partnerů projektu. V závěru chci poděkovat všem žákům i pedagogům, kteří se zapojují do realizace projektu a pomáhají tak propagovat naše město i region v partnerských zemích EU, a naší koordinátorce Mgr. Zdeňce Uhrové popřát hodně sil při jeho realizaci. Věřím, že budeme moci v květnu, kdy naši zahraniční přátelé navštíví Uherský Brod, jim nabídnout spoustu nevšedních zážitků a celý projekt přispěje k vzájemnému jazykovému i kulturnímu obohacení a navázání nových kontaktů mezi pedagogy a žáky zúčastněných zemí. Foto str. 20 JH ut Městská knihovna Uherský Brod Vánoční dílničky v ZŠ Uherský Brod Újezdec V pátek 4. prosince 2009 od hodin pořádá rodičovský klub erko tradiční vánoční dílničky. Přijďte si vyrobit vánoční výzdobu či nápadité dárky. Těšíme se na Vás!

11 Jak jsme uspávali broučky Všechna roční období mají svůj začátek a konec. A podzim není výjimkou. Stromy si oblékly své nejbarevnější šaty, keře se ozdobily červenými plody a naše děti se rozhodly tuto pestrobarevnou přírodu světluškovým průvodem uspat. I k nám totiž do vinohradské družiny tiše vklouzla příjemná podzimní atmosféra Nejprve jsme si všeho parádně užili. Všelijakými výtvarnými potřebami jsme vyráběli podzimní lucerničky. Samozřejmě inspirováni podzimními barvami i tím, že se blíží zima a že některá zvířátka se chystají k zimnímu spánku. Takže až půjdete kolem zahrady ZŠ Pod Vinohrady, tak prosím, našlapujte tiše. V mechových postýlkách totiž sladce spí naši broučci. Foto str. 19. vychovatelky ZŠ Pod Vinohrady Jen pro pány kluky!!! Je pátek třináctého, den jako stvořený pro pořádné vzrůšo. A už je to tady! Odvážné záškolačky ze Školní družiny při ZŠ Pod Vinohrady p. vych. Bujáčková a Štefánková se rozhodly, že si tento magický den užijí se svými zlatými chlapci. No, řekněte sami, která holka by nechtěla strávit večer v poměru 1:14? Tomu se nedalo odolat! Veselo bylo hned od začátku. V laserové střelnici v COPt se střílelo jak na divokém západě a malí kovbojové s dobrou muškou kolili k zemi jednoho jelena za druhým. Při takovém lovu pořádně vyhládne, a tak rychle složit zbraně a šup do družky naplnit bříška. Po úžasných koláčcích babičky Řehákové a rohlíčkách se šunkou jsme se jako mávnutím proutku proměnili ve strašné příšerky a pod rouškou tmy vyrazili do centra města. Strašidelný pochod nás dosti vyčerpal, a tak ještě jednou něco dobrého do žaludku, šup do spacáku a dobrou noc, páni kluci! Foto str. 19. pí Bujáčková a Štefánková, ŠD Pod Vinohrady Recitační soutěž školních družin Podzimní období již tradičně patří v akcích pořádaných školními družinami našeho okrsku recitační soutěži. Nejinak tomu bylo i letos, a tak se ve středu 11. listopadu v dopoledních hodinách na Domě dětí a mládeže mezi sebou utkalo 103 recitátorů ze šestnácti okolních družin. Porota ve složení Eva Chludová, Roman Švehlík, Věra Lovecká, Ludmila Foltýnová, Alena Baďurová a Aleš Řezníček neměla vůbec snadné rozhodování. Úroveň recitační soutěže rok od roku stoupá, děti přicházejí velmi dobře připravené s vhodně zvolenými básněmi. Výsledkovou listinu najdete na -red- Pozor braši, tady straší!!! š k o l s t v í Toto strašidelné téma jsme zvolili s dětmi proto, že se venku už brzy šeří a zima na nás číhá ze všech koutů. Nastává období dlouhých stínů, šustění spadaného listí, kvílení větru, strašidel a bubáků. V tomto čase nás napadají různé myšlenky a řešíme otázky spojené s nimi. Co je to strach? Čeho se lidé obvykle bojí? Kam odešli lidé, kteří už nežijí? A na tyto otázky jsme s dětmi hledali odpovědi. V naší školce to bylo jako ve strašidelném zámku. Děti stavěly skrýše, svítily baterkami, vyráběly svítilny, hrály stínové divadlo, zpívaly písničky o strašidlech. Při odpoledním dýňování vytvořili společně s rodiči celou strašidelnou rodinu, kterou vystavili před školku. Večer se s dětmi scházeli, aby v nich zapalovali svíčky a pozorovali, jak jsou dýňáci strašidelní. Pozor braši, u školky nám straší! A věřte, strašidla se líbila i jedné paní, která u naší školky zastavila a přišla dětem s dárkem poděkovat za kouzelný zážitek z dýňáku, které si i fotila. Celé naše strašidelné téma jsme zakončili ve vzpomínkách na ty, kteří už nejsou mezi námi. To pan Varaďa si připravil pro děti besedu o paní Pepině a panu hraběti z Kaunic, kteří kdysi pobývali na zámečku Pepčíně nedaleko v Oboře. Protože je velmi zdatný malíř, namaloval obrazy Pepčína i pánů. Jeho poutavé vyprávění bylo pro děti velkým zážitkem a výzvou pro mnoho otázek, které děti neúnavně panu Varaďovi kladly. Vyprávění o tom, jaké se dřív vyprávěly dětem pohádky, když nebyla televize, s čím si děti hrávaly, o panstvu, o koních a kočáře, o Pepčíně. Prohlédli jsme si i dobové fotografie, které putovaly z ruky do ruky. Beseda pro děti s člověkem, který umí tak báječně vyprávět o zašlých časech, se dětem zdála být pohádková. Pane Varaďo, děkujeme vám za kouzelné povídání připravené pro děti, které bylo krásnou tečkou za jedním tématem v projektovém plánování naší mateřské školy. Foto str. 19. Ivana Garajová, MŠ Havřice uu

12 Jen vzpomínky zůstávají... Dne 22. prosince 2009 uplyne 15 let, kdy od nás navždy odešel ve věku 60 let pan Alois Kostelník z Uherského Brodu. S láskou na něj vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera a syn s rodinami. uv Dne by se dožila výročí 50 let naše milovaná maminka, dcera, kamarádka a partnerka v tanci a v životě, MIROSLAVA BILAVČÍKOVÁ jež náhle zemřela Mirka byla světlem našeho života a štěstím pro svoje blízké. Vzpomeňte prosím v této chvíli myšlenkou, modlitbou či písní její zamilovanou na její památku. Děkuji. manžel s rodinou Tříkrálová sbírka 2010 s o c i á l n í o b l a s t Vážení spoluobčané, rodiče a děti! Blíží se Tříkrálová sbírka, která proběhne v Uherském Brodě ledna Milí rodiče a děti, chtěla bych vás poprosit o vaši laskavou pomoc u této aktivity. Jedná se zejména o motivaci dětí na účasti této akce, protože úspěch této sbírky velkou měrou záleží i na nich a jejich rodičích. Děti, které mají zájem koledovat, se mohou osobně přihlásit u A. Kůdelové, nebo je možnost vyplnit přihlášku v hodinách náboženství a na Základní katolické škole. Prosíme i dospělé o účast na této akci, protože chybí vedoucí skupinek, kteří jsou nápomocni k bezpečnému zajištění dětí a akce. Pro koledníčky je připraveno jako každoročně 29. ledna bruslení na zimním stadionu a 7. února Maškarní karneval v Domě kultury. Kontakt na koordinátora TKS: Andrea Kůdelová (Oblastní charita Uh. Brod), mob.: , Tříkrálová sbírka v roce 2009 pomohla seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi v nouzi: Využití TKS 2009: Pořízení kompenzačních pomůcek do zařízení provozovaných OCH UB ,99 Kč, přímá pomoc rodinám s dětmi v nouzi Kč, pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Kč, celkem ,99 Kč. Všem dárcům upřímné díky! Centrum seniorů Čtvrtek Život a dílo akademického sochaře Pavla Hanzelky v podání jeho bratra Z. Hanzelky s ukázkou tvorby a videodokumentací. Začátek v 8.30 hod v budově Charity Pátek Mariánské večeřadlo, mše sv., možnost svátosti smíření. Rozjímání s otcem P. St. Weiglem. Začátek v 9.00 hod v Domovince Úterý Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v 8.30 hod.v budově Charity Čtvrtek Adventní zamyšlení se sestrou Miladou. Začátek v 8.30 v budově Charity Úterý Předvánoční setkání s otcem Bohumilem a jeho trubkou. Začátek v 8 hod v budově Charity Čtvrtek Vzdělávání v katechizmu s otcem Jiřím. Začátek 8.30 hod na Charitě Úterý Zájezd - prohlídka betlémů v okolí Uh. Brodu (Šumice, Nezdenice, Bojkovice, Pitín) pod vedením J. Veselého. Odjezd autobusu v 8.30 hod. Přihlášky v Glorii. Cena: 90 Kč Středa Kavárnička - SILVESTR- přijďte společně ukončit rok Začátek v v jídelně budovy Charity a ukončení podle nálady. Pozvánka na misijní bazárek Milí spoluobčané, přijměte, prosím, pozvání na tradiční Misijní bazárek, který se letos uskuteční třetí adventní neděli (13. prosince) po bohoslužbách před kostely farním i klášterním. Tato akce probíhá pod záštitou Katolické ZŠ, schóly, ministrantů, spolča, Centra pro rodinu a Charity. Děti již začaly s výrobou upomínkových a dekoračních předmětů, malují, modelují a tvoří většinou za pomoci starších kamarádů, učitelů, vychovatelů či ochotných maminek. Všem chci moc a moc poděkovat za jejich trpělivost a obětavost! Nejenže trávíme společně volný čas užitečnou zábavou, ale navíc peníze vydělané prodejem výrobků našich dětí pomohou lidem v nouzi tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Výtěžek z této akce bude zaslán na konto Papežského misijního díla. Snad mohu už nyní prozradit, že letošní výrobky budou velmi zajímavé a vkusné. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit a podpořit dobrou věc! Jménem organizátorů Goldmannová Libuše, Katolická ZŠ

13 v o l n ý č a s uw

14 Kosmetika Masáže SABINA nabízí: i n z e r c e Masáže klasické, lymfatické, lávovými kameny, medové, baby, anticelulitidové, baňkování,indickou masáž hlavy, ušní a tělové svíce. Kosmetika- celkové ošetření pleti včetně barvení a epilace, trvalou na řasy, mikromasáž očního okolí, liftingové ošetření pleti. Prodej dárkových poukazů. Prodej speciálních vložek do bot: -odstraňují únavu a bolesti nohou, otoky, bolesti hlavy, páteře, ramen, zpevnění kotníků a usazení paty -srovnání kolen, kyčlí, pánve, páteře a hlavy prevence křečových žil srovnání kladívkových prstů vybočené palce, klesající klenba podélně i příčně plochá noha speciální i pro diabetiky. Více informací na tel: nebo osobně Kosmetika Masáže SABINA, Kaunicova 76, Uherský Brod Pracovní doba: po, út , čt Terapie rázovou vlnou Pracoviště neurologie, manuální medicíny a léčby bolesti v Uherském Brodě MUDr. Saša Poledník je jedním z mála pracovišť ve Zlínském kraji, kde vám může být nabídnuta léčba bolestí pohybového aparátu pomocí tzv. rázové vlny. Popis metody Rázová vlna je akustická vlna, která přenáší obrovské množství energie na postižené místo vazivovou nebo myoskeletální tkáň v subakutním, subchronickém nebo chronickém stavu. Vyvolává hojivé a regenerační procesy. Výhody terapie rázovou vlnou Rychlá a efektivní léčba bolesti. Zlepšení hybnosti. Neinvazivní léčba. Bez anestézie a léků. Pouze 3-5 léčebných sezení. Bez vedlejších účinků. Seznam terapií Ostruha kosti patní, bolest Achillovy šlachy, skokanské koleno, bolest v tříslech, bolest ramene s kalcifikacemi nebo bez nich, radiální nebo ulnární epikondylitida humeru ( tenisový ci golfový loket), exostózy drobných ručních kloubů při artróze I. Stupně, bolest v dlaňové části zápěstí, svalové spouštecí (bolestivé) body. Kontraindikace: krvácivé stavy a léčba Warfarinem, gravidita, polyneuropatie, trombóza, nádorová onemocnění, akutní záněty, děti v období růstu. Léčebný účinek Analgetický efekt (snížení bolesti) snížení svalového napětí Akcelerace hojení zvýšení produkce kolagenu, zlepšení metabolismu a mikrocirkulace Zlepšení hybnosti rozpuštění vápenatých usazenin ve vazivových buňkách. Vedlejší účinky Léčba rázovou vlnou je obecně dobře snášena. Před aplikací je potřeba pacienta důkladně vyšetřit a stanovit diagnozu. Vedlejší účinky nejsou významné, může se objevit lokální otok, modřina, místní podráždění, přechodné zvýšení citlivosti, event. bolestivosti v okolí aplikace. Cena Léčba obvykle zahrnuje 3 až 5 sezení, každé v rozmezí 3-7 dnů. Doba jednoho sezení je cca 15 minut, cena je 400 Kč (není hrazeno zdravotními pojišťovnami). Závěrem Metoda je neinvazivní, šetrná, časově nenáročná, nezatěžuje pacienta. Má vysokou účinnost při nepatrných vedlejších účincích, není potřeba znecitlivění (anestezie). Podstatně zkracuje dobu léčení, výsledky jsou dlouhodobé až trvalé. Pacienti se mohou objednávat na telefonním čísle , ux

15 N E J L E V N Ě J Š Í p o v i n n é r u č e n í Bonus až 60%; možnost přepojištění IHNED Ročně od: Obsah motoru: Kč ccm Kč ccm Kč ccm atd. atd. DAILY BROKER s.r.o. obchodní dům Kvanto pasáž Neradice Mobil: ; i n z e r c e Koupelny Holák Realizace bytových jader Návrhy a kompletní vybavení koupelen Vlčnovská 374 (naproti CPA Delfín), Uherský Brod kontakt , Skříňka s umyvadlem 50 cm Kč AKCE: P l a t n o s t o d 3. d o O b k l a d y, d l a ž b y R A K O s l e v a 2 0 % P l a t í j e n p ř i p ř e d l o ž e n í t o h o t o k u p o n u uy

16 Plavci bilancují závody Závody Povážská Bystrica: V sobotu vyrazila skupinka 6 plavců (Michalčíková, Dvořák David, Kadlecová, Štefánková a sestry Kohoutkovy) na závody na Slovensko do Povážské Bystrice. Závody byly uskutečněny v duchu netradičním - pro začínající plavce. Co se myslí tím netradičním? Byly pro ně nachystány disciplíny pouze 25 m, občas i s deskou. Samozřejmě pro zdatnější i disciplíny na 50 m, někteří si na nich vylepšili osobní maxima. Závody zaštítil výborný slovenský plavec Križko (50Z za 23,15s), který jim předvedl styly kraul a znak. A jak si vůbec vedli? Všichni výborně. Už jen pro to, že někteří začali s trénováním teprve v září. Samozřejmě se všichni chtěli co nejlépe umístit. Ale aby to nebylo někomu líto, byli všichni plavci odměněni medailemi, nějakou drobností a podepsanou fotkou slovenského reprezentanta Križka. s p o r t / i n z e r c e Soutěž ve střelbě na SŠ-COPt Každoroční klání střelců, které pořádá Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, se konalo ve sportovní hale TJ Spartak UB. V první části se uskutečnila soutěž žáků základních škol, které se zúčastnili žáci Starého Hrozenkova, Šumic, Dolního Němčí a ZŠ UB Na Výsluní. Tato soutěž ve svém 38. ročníku je nejstarší sportovní soutěží mládeže v Uherském Brodě. Pořadatelé děkují všem zúčastněným školám, především základním školám, které přispěly ke zdárnému průběhu soutěže. Výsledkovou listinu a fotogalerii z akce najdete na -red- Velká cena Prostějova 2009: V sobotu vyrazila výprava směr Prostějov na závody, kde plave pravidelně republiková špička. Očekávání nebyla velká, vzhledem ke konkurenci a také nezkušeností našich plavců s takto kvalitními závody. Největší naděje byly vkládány do Lukáše Jílka. Ten je bohužel nenaplnil. První start znamenal pěkné zlepšení a osobní maximum, ale na svých hlavních disciplínách 100 a 200 m prsa zaostal o dost za svými maximy. Veronika Koníčková začala ve stejném duchu a velmi vylepšila svůj osobák na 100 metrů znak, bohužel posléze střídala slabé výkony s průměrnými. Soňa Zálešáková si protrpěla premiéru na opravdu náročných závodech. Vytvořila nové oddílové maximum na 100 motýl, které vyvážila diskvalifikací na 100 prsa. Nejmladší zástupce našeho oddílu Cyril Dvořák navázal na dobré výkony z Vyškova. Vynikající je zlepšení na 100 kraul i na 50 prsa, které bylo znevážené předčasným odskokem. Vyškovský Hrošík 2009: Již v říjnu vyrazila minivýprava našich nejmladších závodníků směrem Vyškov. V konkurenci 8 oddílů se postarala Štěpánka Michalčíková o titul nejmladšího závodníka. Ani tento hendikep ji nezastavil a vybojovala 3. místo na 50 metrů prsa časem 57,5 s a také předvedla vynikající zlepšení na 50 metrů kraul (čas 49,7s). Další dva členové oddílové reprezentace, bratři Dvořákovi, se nenechali zahanbit a zdatně se prali s konkurencí. Lépe si vedl Cyril, který zaplaval dva osobní výkony a získal druhé místo na 100 metrů prsa časem 1:51,3, kterým překonal i rekord oddílový. David se sice na medailové pozice neprosadil, ale také si zlepšil osobní maxima. Foto str lk- Florbalisté Orla sehráli během měsíce 22 zápasů Florbalisté Orla Uh. Brodu od vydání posledního čísla zpravodaje sehráli 22 mistrovských zápasů, ať již ve Zlínské lize mužů ČFbU či divizi Východ OFL. Hostili jsme také dva domácí turnaje mužů a jeden mladších žáků. Dvě kola už mají za sebou taky elévové i starší žáci. Naopak na svůj premiérový zápas sezóny čekají juniorky, které hrají poslední listopadový víkend v Těšanech u Brna. Nejvíce se zatím daří juniorům, kteří jsou na špici tabulky. O všech zápasech se můžete dočíst na internetových stránkách našeho florbalového klubu M. Gabriel, předseda FbC Orel Ř á d k o v á i n z e r c e Podlahářské práce Josef Novák Plovoucí podlahy, kladení parket, vlysů, mozaiky a palubovek, broušení dřevěných podlah nejmodernějšími stroji, lakování dřevěných podlah, opravy a renovace dřevěných podlah, kladení a svařování PVC, kladení koberců. Bánov, ul. Lán 324, mobil Vymáhání pohledávek a rychlá seriózní půjčka, tel Prodám dveře a okna plastová, bílá a hnědá z neuskutečněné stavby. Dále zahradní bránu a branku vč. sloupků a pletiva. Levně. Přivezu zdarma. Tel: Prodám akvárium 160 l (lepené kaučukem, 100x40x40 cm), asi 3 roky staré, plně vybaveno zářivka, teploměr, filtr, topící tělísko, okr. kořen, rostliny, břidlice, kamínky... popř. i ryby. Vhodné pro začínající akvaristy. Cena Kč, při rychlém jednání možnost slevy. Tel Prodám DB 2+1 v Bojkovicích ve středu města, zděný, slunný, 63 m2, výhled na Světlov, parkování před domem. Tel Prodám 4 ks kvalitní zimní pneu Michelin Alpin (185/60/R 14), jednu zimu používané, vynikající stav, pořizovací cena 7600 Kč za 3000 Kč. Telefon Prodám byt 2+1 na ulici Větrná v Uherském Brodě, OV, cihlový, 1.NP, 57 m2, balkon, 2 sklepy, klidná oblast. Cena: Kč, kontakt: uz

17 90 let Tělovýchovné jednoty Sokol Újezdec-Těšov Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec- Těšov si v říjnu připomněla na svém stadionu Na Rybníku 90. let od svého založení. Ustavující schůze jednoty se konala někdy v únoru roku 1919 v hospodě Karla Balajky u nádraží v Újezdci, za účasti asi 50 mužů a 10 žen. Byl zvolen první výkonný výbor. Schůze se zúčastnili i zástupci uherskobrodské jednoty, kteří osvětlili význam založení Sokola, který je národní, nepolitický, bez rozdílů náboženského vyznání. Název byl tehdy zvolen SOKOL Újezd. Hlavní náplní byla tělocvičná a kulturní činnost. Byla utvořena družstva mužů a dorostu. Cvičilo se převážně v neděli odpoledne na školním hřišti. Potřebné nářadí jako bradla, hrazda a žíněnky se půjčovaly z Uh. Brodu. V roce se začal postupně upravovat prostor Na Rybníku na sokolské cvičiště. K tomuto rozhodnutí se dospělo i pod tlakem již rodícího se fotbalového hnutí. Po únorových událostech roku 1948 uchopila do svých rukou veškerou výkonnou moc komunistická strana. V tuto dobu vzniká název Sokol Újezdec Těšov a po sjednocení tělovýchovy pak konečný název Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec Těšov. V obcích v tuto dobu vzniká sjednocené družstvo kopané, kdy ze dvou samostatných FK vzniká jeden. Protože potřebná plocha na kopanou stále nebyla, bylo znovu rozhodnuto, že stávající sokolské cvičiště bude upraveno taktéž pro fotbalové hřiště. Na polovině stávajícího sportovního areálu starého hřiště a blíže k silnici bylo cvičiště a druhá polovina byl rybník a močál, do kterého se stékala voda až od Rubanisk. Nezměrným úsilím všech členů Sokola a především členů fotbalového oddílu a některých občanů obou obcí, se za obrovských finančních obtíží podařilo hřiště v roce 1950 dobudovat. Byl zavezen rybník a močál a urovnána plocha pro hřiště, které ale bylo stále jakoby v dolině, v kotli, protože rybník nebyl zavezen do dnešního stavu. K převlékání sloužila kůlna zhruba v místě nynějšího vjezdu do areálu. Podzimní mistrovské soutěže r se již hrály na novém hřišti. Do dnešní podoby byl areál srovnán až při budování Sídliště Pod Vinohrady, kdy sem bylo navozeno velké množství zeminy. Teprve v roce 1960 byly jako počátek nového komplexu postaveny zděné šatny. V dalších letech se postupně dobudovávaly další objekty, vždy podle toho, jak se dařilo shánět finanční prostředky. Velkým vrcholem bylo vybudování travnaté plochy pro kopanou, o které snila všechna fotbalová srdce, na místo škvárové. Slavnostní otevření se konalo v roce 1990 a soupeřem našeho mužstva byla slavná Slávia Praha se všemi svými hvězdami. Utkání tehdy zhlédlo rekordních lidí a nikomu ani nevadila prohra 1:8. Zde musíme vyzvednout výbornou práci tehdejšího předsedy TJ Františka Řezníčka a tajemníka Václava Matúše, kteří stáli za všemi důležitými investičními akcemi v této době. Bohužel však předseda Fr. Řezníček v září roku 1991 umírá. Ale i přesto výstavba pokračuje a koncem devadesátých let byla zrealizována přístavba šaten včetně sociálního zázemí a prádelny. s p o r t Po získání pozemku budování pokračovalo výstavbou nejdříve druhého škvárového tréninkového hřiště, které bylo následně přebudováno v roce na travnatou plochu. O dva roky později bylo zrealizováno odstavné parkoviště a provizorní tenisový kurt, zároveň došlo ke kompletní rekonstrukci centrálního sociálního zařízení. Poslední velkou investiční akcí byla v roce 2007 výstavba automatického zavlažovacího systému pro obě hrací plochy, spojená s rekonstrukcí vodárny, která velmi pomohla pro udržení kvality hracích ploch. Minulý rok a letos byla provedena obnova fasád všech budov, rekonstrukce a nátěry tribun, výměna dřevěných prvků venkovního posezení a další menší opravy souvisící s údržbou areálu. Pro mladší generaci je to už asi nepochopitelné, ale prakticky všechno bylo vybudováno brigádnicky, obrovským úsilím a zápalem členů TJ, a to v celé její historii. Je potřeba poděkovat i městu Uh. Brod za velkou finanční podporu, bez níž by nebylo možno většinu akcí provést a v poslední době, kdy jsou razantně omezovány prostředky od ústředí ČSTV, by bez něj nebylo možno provozovat ani naši činnost. Do budoucnosti je našim velkým cílem vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem v místě provizorního tenisového kurtu, a to na tenis, volejbal, florbal a jiné míčové hry. V naší tělovýchovné jednotě působily a nebo působí oddíly kopané, který byl založen v roce 1930, stolní tenis, turistický oddíl a oddíl zájmové rekreační tělesné výchovy. Jak jsem uvedl v úvodu, náplní činnosti založeného Sokola byla mimo tělocvičnou činnost, také činnost kulturní. Od samého začátku dobře fungoval divadelní ochotnický spolek. Bohužel činnost spolku zaniká v rušné společensko politické atmosféře v roce 1990 a zatím se ji nepodařilo obnovit. Podrobnější informace najdete na Soviš Miroslav předseda TJ Vítězství pod domácími koši V rámci UBL byl další akcí basketbal, který se konal v tělocvičně gymnázia. Turnaje se zúčastnily všechny uherskobrodské střední školy kromě SOŠ Předbranská. K favoritům patřili hráči Gymnázia J. A. Komenského a SPŠ Nivnická. Oba týmy své první dva zápasy vyhrály, a tak o vítězi rozhodovalo poslední vzájemné utkání. Domácí sice vstřelili rychlý první koš, ale soupeř otočil na 8:2. To bylo vše, co jsme SPŠ povolili. Zlepšenou obranou a střelbou jsme postupně vyrovnali a pak už skóre narůstalo hlavně v náš prospěch. Poločas skončil 24:11 a do zápasu mohli zasáhnout i další hráči z lavičky. Po soustředěném výkonu celého družstva jsme zvítězili 54: 16 a obhájili loňský primát. Děkuji rozhodčím Jiřímu Janalíkovi a Aničce Hladilové za bezproblémové rozhodování. Pořadí: 1.Gymnázium J. A. Komenského, 2. SPŠ Nivnická, 3. SŠ-COPt Vlčnovská, 4. SOU Sv. Čecha. Foto str. 19. Zdeněk Zemčík u{

18 Krasobluslařky bilancují Stejně jako v měsíci říjnu i v měsíci listopadu krasobruslařky z Bruslařského klubu Uherský Brod poměřily své síly na celorepublikových závodech. Hned druhý listopadový víkend mladší žačka Markéta Španelová a žačka Karolína Koníčková předvedly své programy na Orlovské piruetě v severomoravské Orlové. Obě závodnice se na Orlovské piruetě nevyhnuly velkým chybám ve volných jízdách, což Markétu po vydařeném krátkém programu v konečném součtu posunulo z průběžné 9. pozice na celkové 13. místo. Karolína po nevydařeném dvojitém lutzu a kombinaci dvou dvojitých skoků na začátku jízdy dobruslila svoji volnou jízdu bez výrazu a elegance, což ji v konečném součtu posunulo na konečné 20. místo, hodnotí výkony svých svěřenkyň trenérka Kateřina Tykalová. Následující víkend předvedly na Havířovské růži své krasobruslařské dovednosti nejmladší brodské krasobruslařské naděje, a to Veronika Kubišová, Zuzana Kučerová, Magdaléna Velecká, Michaela Výmolová a sestry Kajetána a Klára Moulisovy. Holky předvedly všechny požadované prvky a v konkurenci 37 závodnic si vybruslily nejcennější kovy a pochvalu od své trenérky Evy Halodové, která je na závody společně s trenérkou Lucií Kadlčákovou připravovala. Ve stejný víkend na Malé ceně Pardubic v konkurenci třiceti závodnic bojovala žačka Karolína Koníčková. Karolína po nevydařeném vstupu do soutěže předvedla ve volné jízdě hned 6 vydařených dvojitých skoků, což jí posunulo v konečném součtu hned o 7 míst dopředu na konečné 17. místo. Foto str red- Volejbalistky 1. AC Juniorky: Juniorky zahájily sezonu domácím dvojzápasem s TJ Valašské Meziříčí v neděli S tímto soupeřem v Poháru Zlínského kraje prohrály těsně 2:1, takže se těšily na odvetu. Ta se jim povedla na výbornou a i když podaly pouze standardní výkon, výborně podávaly a zvítězily 3:1 a 3:2. Dokonce si v druhém zápase vyzkoušely hru bez libera. Sestava: Kočicová, Šmídová st., Šmídová ml., Chovancová st., Ondrůšková, Borýsková, Krystková, Kouřilová, Machalíková st., Javnická a Sušilová. V sobotu hrály další mistrovské utkání s uherskobrodským rivalem TJ Spartak. Děvčata vinou podzimních prázdnin, onemocnění a také kvůli tomu, že některé dívky nastoupily za kadetky, absolvovala dvojutkání pouze v šesti. Přesto se dobře soustředila a zvítězila 3:1 a 3:0. Sestava: Šmídová ml., Chovancová st., Ondrůšková, Kouřilová, Machalíková st. a Javnická. Kadetky: Mladší volejbalistky měly v prvním kole volno, takže začaly s TJ Spartak UB. K zápasu nastoupily hráčky zkušenější, ale také začínající mladá děvčata. Kadetky podaly opět soustředěný výkon jako na Poháru Zlínského kraje, kde první kolo vyhrály. Silnou zbraní se ukázalo hlavně podání, i díky němuž vyhrály 3:0 a 3:0. Sestava: Kočicová, Mentzlová, Borýsková, Krystková, Machalíková ml., Sušilová, Kuželová a Blažková. Více informací o volejbalu na Eva Bartková, trenérka Ligový turnaj žákyň ve Slavkově s p o r t 1. AC Uherský Brod ZŠ Horní 4:3 Z důvodu nemoci na straně ZŠ Horní se zápas hrál netradičně pouze na 2x7 minut čistého času. Poprvé jsme vyzkoušeli systém hry na tři kompletní pětky. Děvčata se však od začátku dostávala velmi pomalu do tempa a ve stejném duchu se nesl i celý zápas - tedy spousta neproměněných šancí a zejména spousta prohraných soubojů jeden na jednoho. Přesto děvčata dokázala zabojovat a ke konci zápasu vstřelit vítězný gól a upravit tak konečné skóre na 4:3. Branky: Jančářová 2, Pravcová AC Uherský Brod Alligators 6:0 Do druhého zápasu nastoupilo zcela jiné družstvo, hra byla stáhnuta na dvě pětky, které se ze začátku poměrně dlouho dostávaly do zápasového tempa, ale jakmile se tak stalo, byl k vidění pohledný florbal se spoustou akcí zakončených gólem, na což soupeř nedokázal reagovat a pouze lovil míčky ze své branky. Branky: Zlámalová 2, Mošťková 2, Běhunčíková, Marková. 1. AC Uherský Brod Židenice 5:0 Třetí zápas měl stejná pravidla jako první, to znamenalo hra na 2x7 minut čistého času. Děvčata sice vyhrála, ale bylo to velmi namáhavé vítězství, protože z desítek střel na branku dokázala vytěžit pouze pět golů. Stále našemu družstvu chybí vítězství v individuálních soubojích jeden na jedno, čímž ztrácíme hodně míčů a rovněž u většiny hráček důraznost a okamžité zapojení do hry poté, co ztratí míček. Branky: Pravcová 2, Jančářová 2, Běhunčíková. 1. AC Uherský Brod Slavičín 0:1 Na závěr děvčata čekal vyrovnaný soupeř. Bohužel při hře se ukázaly veškeré slabiny našeho týmu, které jsme již uvedli - prohrané souboje jeden na jednoho, spousta neproměněných šancí a zejména nedůsledná obrana, které bohužel ani útočníci příliš nepomáhali. Přesto to byl vyrovnaný zápas, kterému by slušela remíza, která svítila na ukazateli až do 4 minuty třetí třetiny. Ale štěstí měl tentokrát soupeř, kterému se podařilo šťastně vstřelit gól. Dle hodnocení trenérek byla nejlepší hráčkou turnaje Lenka Gregorová. Rovněž jsme rády, že se začaly střelecky prosazovat další hráčky a doufáme, že tato forma jim vydrží i do dalšího turnaje. Na závěr nám to nedá, ale musíme konstatovat, že chování a herní projev některých hráček byl pro nás zklamáním. Sestava: Svobodová Š., Jančářová K., Pravcová K., Vráblíková S., Běhunčíková L., Gregorová L., Zlámalová J., Černíková M., Šůstková E., Dědková V.,Marková H., Gazdíková A., Uškrtová K., Mošťková T., Matoušková A., Miková N., trenérky Chovancovy. -red- REPUBLIKOVÉ FINÁLE V HALOVÉ KOPANÉ Pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, starosty Uherského Brodu a televize Prima Soutěž ve skupinách: Sobota 5. prosince 2009 v 8 hodin Sportovní hala Spartak Uherský Brod a Hluk ukončení v 17 hodin Finále: neděle 6. prosince místo hala TJ Spartak Uherský Brod místo hala TJ Spartak Hluk Vstupné 20 Kč, mládež do 15 let a ženy zdarma. Občerstvení zajištěno. u

19 f o t o g a l e r i e Už 38. ročník střelecké soutěže je nejstarší sportovní soutěží mládeže v Uherském Brodě. Více str. 16. Plaveckých závodů pro začínající plavce se na Slovensku zúčastnily i děti z brodského oddílu. Více str. 16. V Havřicích straší? Ale to snad ne... Více na str. 11. Večer jen pro pány? Jak to vypadá se dozvíte na str. 11. Děti ze ZŠ Pod Vinohrady uspávaly broučky. Více str. 11. Krasobluslařky bilancují. Více str. 18. Basketbalisté gymnázia. Text str. 17. Horní řada zleva: Martin Kunovský, Jakub Novák, Jakub Kovář, Martin Kelíšek, Jan Hodný, Jiří Slavík. Dolní řada zleva: Patrik Szajko, Tomáš Řezníček, Roman Šašinka, Marek Pražák, Roman Vrba u}

20 f o t o g a l e r i e V rámci mezinárodního festivalu TSTTT se v Základní umělecké škole pravidelně konají rukodělné dílny pro pedagogy. V letošním roce bylo tématem pletení z proutí i papíru a umělecké zpracování plechu. Tradiční Kateřinský jarmark a bohatý kulturní program láká stále více návštěvníků. Zajímavá výstava státních vyznamenání a řádů na vás čeká v muzeu. Více str. 6. Uspávání studánek rozzářilo oči desítek dětí. Více na Pečení medových perníčků na ZŠ Mariánské náměstí bylo první předzvěstí blížích se Vánoc. V rámci projektu Moje město + tvoje město = naše Evropa navštívili pedagogové ze ZŠ Mariánské náměstí Španělsko. Více str. 10. B R O D S K Ý Z P R A V O D A J v y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d j a k o m ě s í č n í k. R e g i s t r a č n í č í s l o M K Č R E Redakční rada: Ing. Pavel Josefík předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: vt

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více