Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace"

Transkript

1 Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od do (na základě evaluace jsou možné úpravy) Zpracovala ředitelka MŠ: Mgr: Ludmila Hamáková Zástupkyně ředitelky: Bc. Jaroslava Havlasová Spolupracovali: všichni zaměstnanci mateřské školy Aktualizace: Č. J. MSVEK/303/2013

2 Obsah školního vzdělávacího programu MŠ Hradec Králové - Věkoše 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 2. 1 Charakter budovy a jeho okolí 2. 2 Velikost školy, kapacita, počty tříd 3. Podmínky a organizace vzdělávání 3.1 Věcné podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace chodu v mateřské škole 3.5 Řízení mateřské školy 3.6 Personální zajištění 3.7 Spolupráce školy 4. Organizace vzdělávání 4.1 Vnitřní uspořádání školy 4.2 Složení tříd 4.3 Přijímání dětí 4.4 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 4.5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí 4.6 Ukončení předškolního vzdělávání 4.7 Informační systém 4.8 Zákaz činnosti a propagace politických stran, zákaz reklamy 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání 5.2 Filozofie školy 5.3 Vzdělávací cíle a záměry naší školy 5.4 Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů 6. Vzdělávací obsah 6. 1 Hlavní tematické projekty nabídka IB 7. Pedagogická evaluace 7.1 Schéma evaluace 7.2 Proces evaluace 7.3 Zásady

3 7.4 Evaluace a zpětná vazba Přílohy: Přílohy veřejné 1. Plán akcí na zkvalitnění podmínek školy 2. Organizace dne v mateřské škole (Den v naší mateřské škole, Režim dne) 3. Smíšené třídy a jejich přínos 4. Kritéria přijímání dětí 5. Bezpečnostní opatření při práci s dětmi 6. Plán prevence patologických jevů 7. Čtverec štěstí pro každého 8. Teorie rozmanitých inteligencí 9. Etická výchova 10. Ekologická výchova 11. Individualizace 12. Plán pro předškoláky 13. Plán odkladu školní docházky 14. Grafomotorika 15. Plán akcí mateřské školy 16. Projekty Přílohy neveřejné Plán práce v Seznam pracovníků v Rozvrh pracovní doby v Úkoly a kritéria pro hodnocení v Další vzdělávání učitelek v Plán hospitací v Pedagogické rady v Provozní porady v Plán kontrolní činnosti Pracovní náplně Hodnocení mateřské školy

4 1.Identifikační údaje o mateřské škole Zřizovatel Statutární město Hradec Králové Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Československé armády 408 HRADEC KRÁLOVÉ Telefon: Adresa MŠ: Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše K Sokolovně 349 Hradec Králové Název školy: Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 Právní forma: příspěvková organizace od Identifikační číslo organizace: Součástí mateřské školy je školní kuchyně Bankovní spojení: Komerční banka /0100 Provoz školy: celodenní, hodin Telefon MŠ: Ředitelka: Zástupce ředitelky: E mail: Stránky školy: ms-vekose.cz Ředitelka: Mgr. Ludmila Hamáková Zástupce ředitelky: Bc. Jaroslava Havlasová Počet pedagogických pracovníků: 12 Počet provozních pracovníků: 7

5 2. Obecná charakteristika školy 2.1 Charakter budovy a jeho okolí Město Hradec Králové zřídilo s účinností od příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 Tato mateřská škola se nachází v jedné z nejhezčích čtvrtí města Hradec Králové, v okrajové sídlištní části Věkoše, kde děti nejsou rušeny hlukem ani ruchem města. Poloha mateřské školy nedaleko centra města umožňuje kulturní i společenské vyžití a zároveň poskytuje dostatečný kontakt s přírodou. MŠ je šestitřídní, v provozu od roku Jednotlivé, nově zmodernizované třídy jsou rozmístěny ve třech jednopodlažních pavilonech a jedné hospodářské budově, která je přízemní. V hospodářské části se zabezpečuje stravování, MŠ má vlastní školní kuchyni, obědy jsou vydávány v kuchyňkách, které jsou umístěny ihned vedle jednotlivých tříd. Dále zde najdeme plně funkční prádelnu a ředitelnu mateřské školy. V přízemí a v prvním patře pavilonů jsou umístěné třídy, herny, kabinety na pomůcky, výdejny stravy, šatny, sociální zařízení pro děti a šatny pro personál se sociálním zařízením. Všechny budovy jsou spojené prosklenou spojovací chodbou. Budova je vytápěna centrálním ústředním topením. Obklopuje ji rozlehlá školní zahrada, která je koncipovaná jako park se šesti pískovišti a několika herními prvky. V současné době prochází zahrada celkovou rekonstrukcí. 2.2 Velikost školy, kapacita, počty tříd Provoz Kapacita mateřské školy 148 Výjimka 156 Počet tříd 6 Charakter tříd Názvy tříd a počet dětí Celodenní, od 6: 30 16: 30 hodin 3 třídy předškolní, 3 třídy polosmíšené Sluníčka 27 dětí (přízemí) Berušky 24 dětí (první podlaží)) Chobotničky 27 dětí (přízemí) Delfínci 24 dětí (první podlaží) Ježečci 27 dětí (první podlaží) Motýlci 27 dětí (přízemí) Budova A (třídy A a B) Budova B (třídy C a D) Budova C (třídy J a M)

6 Do mateřské školy Hradec Králové Věkoše se dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona č. 561/2004 Sb., přijímají děti zpravidla ve věku od 3 let. Zápis se provádí, po dohodě se zřizovatelem, zpravidla v dubnu. Děti se přijímají k 1. září kalendářního roku a dle možnosti v průběhu roku. Přesné podmínky a informace jsou uvedeny ve školním řádu. Kapacita mateřské školy je 148 dětí s přihlédnutím k udělené výjimce má mateřská škola zapsáno 156 dětí.

7 3. Podmínky vzdělání: 3. 1 VĚCNÉ PODMÍNKY: Velikost prostoru každého pracoviště vyhovuje předpisům, prostorové uspořádání jednotlivých tříd je totožné a respektuje nejrůznější dětské potřeby. Pobytový prostor je rozdělen na třídu a hernu, ve které se rozkládají lehátka pro odpolední odpočinek. Prostory jsou dostatečné, interiér tříd je nově vybaven a odpovídá antropometrickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadný a bezpečný, velmi hezkého estetického vzhledu. Nábytek umožňuje dětem volný přístup k hračkám, pomůckám Vybavení hračkami, pomůckami a materiálem je doplňováno tak, aby každá třída měla dostatečné vybavení, vyhovovalo věkovým zvláštnostem dětí a bylo učitelkami dostatečně využíváno. Dětské práce jsou součástí výzdoby interiéru každé budovy. Na budovy mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, kde je možnost rozvíjení pohybových a sportovních dovedností. Tyto sportovní aktivity přispívají s ostatními důležitými oblastmi ke správnému vývoji dětí. V současné době prochází zahrada celkovou rekonstrukcí, která bude probíhat v etapách. V červenci a srpnu 2011 probíhala první etapa. Tato oblast je podmíněna ekonomickými možnostmi stanoveného rozpočtu celého právního subjektu. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se například čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu apod. Ze zahrady byly odstraněny herní prvky, které neodpovídaly evropským směrnicím, zbylé prvky vyřadil z provozu revizní technik v roce 2010). Přesto je nutné stále dbát na opravy jak na budově, tak i na vnitřním zařízení. Všechny pracovnice budou svou osobní zainteresovaností udržovat zařízení školy v pořádku. V současné době dovybavujeme naši mateřskou školu novým nábytkem, modernějšími didaktickými pomůckami, hračkami, tělovýchovným nářadím a literaturou. Dále třídy vybavujeme hračkami, pomůckami a materiálem odpovídajícím počtu dětí na třídách a věkovému složení dětí. Příloha č. 1: Plán akcí na zkvalitnění podmínek školy

8 3. 2 ŽIVOTOSPRÁVA: Mateřská škola dbá na poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy, je dodržován předepsaný interval mezi jídly maximální doba nepřesahuje rozmezí 3 hodin. Strava se vydává v kuchyňkách, které jsou k tomuto účelu zřízeny vedle jednotlivých tříd a zařízeny potřebným vybavením. V kuchyni je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, o čemž svědčí kontroly hygienické stanice, které pravidelně probíhají. pitný režim je zajišťován po celý den (možný výběr sladkých i hořkých nápojů), na třídách jsou zřízeny koutky s uzavřenými nádobami pro pitný režim dětí. Učitelky se snaží v dětech potřebu doplňování tekutin vypěstovat, děti nikdy nenutíme do jídla, snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování, při stolování jsou děti vedeny k samostatnosti. PSYCHOHYGIENA: V mateřské škole je ustálený režim činností, který zajišťuje dodržování pravidelných intervalů mezi jídly, dostatečně dlouhou dobu pobytu dětí venku, dostatek volných her a pohybu. Flexibilita tohoto režimu umožňuje v organizaci dne přizpůsobení se aktuální situaci a potřebám dětí. Respektují se individuální potřeby dítěte hra, aktivita, odpočinek, spánek, nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim, rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb, pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Analýza: Ø Jídelníček obohacen o nová jídla dle zásad správné výživy, Ø pitný režim obohacen o výběr sladkých a hořkých nápojů, Ø při výdeji jídla zlepšena organizace postupného vydávání, Ø děti vedeme k větší samostatnosti a pomoci druhému, Ø zaveden diferencovaný spánek předškolní děti již neodpočívají po celou dobu na lůžku, ale věnují se klidovým činnostem s ohledem na spící děti (Možno využít i u mladších dětí, které nepotřebují dobu spánku). Záměry: Ø Pokračovat v předcházejících bodech změn, Ø pitný režim zajistit pitnou vodou, Ø pořídit pítka na zahradu Ø lépe dodržovat délku pobytu venku, za pěkného počasí více využívat zahradu - již od ranních hodin a přesouvat ven veškeré aktivity. (nepříznivé podmínky = mráz 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze, apod.)

9 3. 3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY: Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně, všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován, osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývající z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny, je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který vede děti k samostatnosti, k sebedůvěře, k aktivní spoluúčasti dítěte na činnostech bez podporování nezdravé soutěživosti dětí, převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si, učitelky na třídách spolupracují, vzájemně se informují o různých individuálních zvláštnostech dětí, respektují je a snaží se o jednotný přístup, ve vztazích mezi dospělými a mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany). Vzájemná setkání dospělých a dětí z různých pavilonů probíhají při kulturních akcích, slavnostech, při pobytu venku apod. Děti na jednotlivých budovách se setkávají každodenně během ranních a odpoledních her. Tímto mají děti možnost poznat kamarády i učitelky z ostatních tříd, pro budoucí klienty realizujeme vzájemná setkání, zpravidla jednou za měsíc klub pod názvem Klubíčko, který je budoucími rodiči hojně využíván a kladně hodnocen. Děti (i rodiče) se tímto způsobem a nenásilnou formou setkávají s prostředím mateřské školy i s personálem, který zajišťuje organizační zabezpečení. Poznámka: Možnost adaptačního setkávání se nám osvědčila, a proto v tomto duchu budeme i nadále pokračovat. Naší prioritou je zachovat si příjemné, bezpečné, tolerantní, důvěrné, ohleduplné a zdvořilostní klima. Cílem všech pracovníků je vytvořit takovou mateřskou školu, do které se děti těší a učí se v ní vše potřebné pro život!

10 3. 4 ORGANIZAČNÍ CHOD: Provoz MŠ je od hod. V době letních prázdnin se zpravidla MŠ uzavírá na 5 týdnů. Dále se uzavírá o vánočních prázdninách. Doba uzavření MŠ je oznámena dva měsíce předem, život v mateřské škole je upraven rámcově režimem dne a Školním řádem školy, režim dne je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na aktuální situaci v mateřské škole, vzdělávání není rozčleněno do jednotlivých výchov, ale orientuje se k oblastem působení, které vycházejí od dítěte a mezi nimiž je vše propojeno. Vzdělávání tedy neprobíhá pouze v předem plánovaných činnostech, ale i při všech situacích, nepřetržitě, spontánní činnosti převažují nad činnostmi řízenými, pedagogové se plně věnují dětem, pracují dle H. Gardnera Teorie rozmanitých inteligencí, veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě, pracovaly svým tempem, účastnily se společných činností v malých, středně velkých, či velkých skupinách, dostatečně dbáme na osobní soukromí dětí, ve třídách nejsou překračovány povolené počty dětí, ke spojování dětí dochází při ranních ( ) a odpoledních ( ) činnostech, výjimečně při odpočinku silný pokles docházky dětí, eventuelně při větším počtu odcházejících dětí daný den po obědě. Tabulky u vchodových dveří informují rodiče, kde se děti nacházejí. Nově příchozí děti mají možnost navštívit mateřskou školu s rodiči, zařadit se do her dětí. Uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim podle potřeb dítěte Analýza: Organizace chodu v mateřské škole v této době zcela vyhovuje zajištění bezpečnosti dětí a kvality vzdělávání dětí. Záměr: Při markantním snížení počtu dětí po obědě budou třídy spojovány a tímto se děti nenásilně seznámí s prostředím jiných tříd. Děti budou mít možnost prohlubovat kamarádské vztahy s ostatními dětmi, které potkávají při ranním scházení. Občasné setkávání v jiné třídě dětem umožní sociální otužování a dozrávání. Vždy bude brán zřetel na bezpečnost dětí a kvalitu odpoledního vzdělávání. Tabulky u vchodových dveří budou i nadále informovat rodiče, kde se děti nacházejí. Viz příloha: Školní řád, Organizace dne v MŠ, Den v naší mateřské škole

11 3. 5 ŘÍZENÍ: Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny, avšak zaměstnancům je ponechán dostatek prostoru pro zapojování do řízení mateřské školy, je respektován jejich názor, podporována jejich spolupráce, ředitelka úzce spolupracuje se zástupkyní školy, společně vypracovávají, řídí, kontrolují a vyhodnocují práci všech pracovnic. Kromě pravidelných pedagogických rad a provozních porad probíhají na MŠ, vzhledem ke složitější organizaci práce pavilonový typ MŠ, aktuální informační porady, kterých se účastní zástupci pedagogických i provozních pracovníků, kteří předávají informace ostatním, na mateřské škole je vypracován Plán práce, pedagogický sbor pracuje jako tým. ŠVP a TVP jsou otevřené dokumenty vycházející z analýzy, které jsou neustále dotvářeny praxí a upravovány dle aktuální situace. ŠVP vypracovala ředitelka školy za spolupráce všech pedagogických pracovnic. Z výsledků evaluace a kontrol jsou vyvozovány závěry a slouží jako podklad pro plánování, spolupráce se zřizovatelem je dobrá. Mateřská škola se účastní akcí pořádaných Městem Hradec Králové, bezproblémově spolupracuje také s dalšími orgány státní správy, se ZŠ, MŠ, při řešení individuálních problémů spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou v HK. Organizační členění pracovnic je určeno v organizačním řádu školy. Všeobecné povinnosti pracovnic a jejich zodpovědnost jsou zakotveny v pracovním řádu školy. Dílčí povinnosti a obsah pracovní doby jsou zakotveny v jednotlivých pracovních náplních, které jsou součástí osobních spisů zaměstnanců. Škola se dělí na dva útvary: 1. mateřská škola (MŠ) 2. školní jídelna (ŠJ) Pedagogický úsek je řízen zástupkyní ředitelky, školní jídelna je řízena vedoucí školní jídelny. Oba úseky řídí ředitelka školy. Škola se při své činnosti řídí platnými zákony, vyhláškami a nařízeními, také základními organizačními řády a směrnicemi, které zpracovává ředitelka školy. Informovanost všech pracovníků školy probíhá na poradách či operativních schůzkách podle potřeb. Plán porad, kontrolní činnosti a hospitací je součástí ročního plánu. (příloha neveřejná). Viz příloha: Organizační schéma mateřské školy, Organizační řád školy, Pracovní řád školy, Plán práce

12 3. 6 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Všechny pedagogické pracovnice, které pracují v mateřské škole, mají předepsanou kvalifikaci. 4 pracovnice mají vysokoškolské vzdělání, 2 učitelky Bc. v oboru předškolní pedagogika, 1 učitelka Mgr. Bc. v oboru speciální pedagogika, 1 ředitelka Bc. v oboru školský management a Mgr. v oboru management vzdělávání. Ostatní pedagogické pracovnice si vzdělání prohlubují dle plánu DVPP. Ke svému dalšímu vzdělávání přistupují zodpovědně, vycházejí z potřeb mateřské školy. Růst profesních kompetencí ředitelka plně podporuje a vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání. Pracovní doba pedagogů je stanovena tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost dětí a nejpříhodnější pedagogická péče, pracovní doba nepedagogů je stanovena tak, aby splňovala požadavky mateřské školy a dle nutnosti mohly být tyto pracovnice pověřeny spoluúčastí ve výchovně vzdělávacím procesu, všichni zaměstnanci se řídí příslušnými pracovními předpisy, chovají se a jednají profesionálním způsobem, aktivity rozšiřující školní vzdělávací program zajišťují učitelky (flétničky, keramiku, angličtinu, logopedii, individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči apod.) nadstandardní aktivity, placené rodiči, zajišťují profesionální odborníci. Specializované potřeby dětí jsou řešeny ve spolupráci s pediatry, s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími potřebnými odborníky. Kolektiv pracovnic mateřské školy je stabilizován. Vstřícný a laskavý přístup k dětem, rodičům, veřejnosti je samozřejmostí SPOLUPRÁCE ŠKOLY: MŠ navazuje na výchovu v rodině, je plně otevřena rodičům a proto naší snahou je získávat co nejvíce rodičů pro efektivní spolupráci. MŠ nabízí rodičům přímou účast ve výchovně vzdělávacím procesu, možnost každodenního vstupu rodičů do třídy, individuální rozhovory, vytvoření bezstresového nástupu dítěte do MŠ v návaznosti na rodinnou výchovu adaptace dítěte za přítomnosti rodičů v MŠ, prezentace školy, výstavky dětských prací, pravidelná informace rodičů nástěnky, poradenství, besídky pro rodiče a přátele školy, rozšiřující nabídka školy. (viz rozšířené a nadstandardní aktivity)

13 MATEŘSKÁ ŠKOLA PODPORUJE RODINNOU VÝCHOVU A POMÁHÁ RODIČŮM V PÉČI O DÍTĚ: Seznamuje rodiče s řádem školy Rodiče mají možnost zapojit se do práce v mateřské škole Seznamuje rodiče se záměry a programy mateřské školy Rodiče mohou kdykoliv vstupovat do třídy Pořádáme třídní schůzky s možností spolurozhodování rodičů Realizujeme poradenskou službu s PPP, SPC pomoc u problémových dětí a u dětí s odkladem školní docházky Nezapomínáme na děti nadané Vystavujeme dětské práce v prostorách MŠ Nabízíme rodičům zapůjčení odborné literatury Informujeme rodiče o dění v MŠ, o kulturních akcích Nabízíme rodičům rozšiřující a nadstandardní aktivity pro děti SPOLUPRÁCE SE ZŠ POUCHOV: o Realizujeme vzájemné hospitace zaměřené na pozorování dětí o Navštěvujeme s dětmi MŠ 1. třídu ZŠ, vyměňujeme si zkušenosti o dětech o Návštěva školáků v MŠ o Organizujeme společné kulturní a sportovní akce o Vzájemné konzultace učitelek, výměna zkušeností Mateřská škola na výborné úrovni spolupracuje se zřizovatelem. Je otevřena pro širokou veřejnost a snaží se o dobrou prezentaci své práce. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI: Ø Magistrát města HK Ø Pedagogicko psychologická poradna Ø Ostatními mateřskými školami Ø Policie České republiky Ø Hasičský sbor Ø Obecní knihovna Ø Ekologické centrum Ø Plavecká škola Zéva

14 Analýza: Spolupráce s rodiči se v posledních letech podstatně zlepšila. Velice si ceníme pomoci rodičů při vybavování školy hygienickými potřebami pro děti (vlhčené i papírové ubrousky, papírové kapesníky, apod.) Rodiče jsou velmi ochotni a vycházejí nám vždy vstříc i s drobnými opravami, pomocí. Pozitivně s rodiči hodnotíme tvůrčí dílny, či nově zavedené tradice (např. Rozsvěcení vánočního stromu, pasování dětí na školáky, společné rozloučení) Z evaluace spolupráce s dalšími institucemi nám vyvstal poznatek nižší spolupráce s ekologickým centrem Hradec Králové. Naopak spolupráce s městskou policií se zlepšila, dětem jsou ve větší míře nabízeny aktivity, které městská policie nabízí Preventivní programy, setkání s psovody, prohlídky vybavení policie a podobně. Záměr: Do budoucna pokračovat v dobré spolupráci s partnery. Opět obnovit spolupráci s ekologickým centrem v Hradci Králové. Muzeum HK nadále rozvíjet spolupráci a začlenit do výchovně vzdělávacího procesu interaktivní programy pro mateřské školy, které pořádají. Pozn. Ve školním roce 2013/2014 využily nabídky Muzea HK třídy C a M. 4. Organizace vzdělávání 4.1 Vnitřní uspořádání školy PODLAŽÍ 24 dětí 24 dětí 27 dětí PŘÍZEMÍ 27 dětí 27 dětí 27 dětí PŘÍZEMÍ Hospodářská část prádelna, sušárna, mandl, kuchyň, zázemí kuchařek, sklad, spisovna, kancelář vedoucí školní jídelny finanční referentky, ředitelna. Kancelář zástupkyně školy je umístěn ve spojovací chodbě, sborovna se buduje v budově C

15 4. 2 Složení tříd Uspořádání tříd se mění dle složení dětí v daný školní rok. Preferujeme třídy smíšené (či polosmíšené) a třídy předškolní. Mladší třídy Ježečci, Motýlci, Sluníčka jsou pro děti zpravidla od 3 do 5 let. Starší třídy - Berušky a Delfíni od 4 do 6 let, dle aktuální potřeby. Ve třídě Chobotniček vycházíme vstříc přání rodičů (umisťování sourozenců) a tudíž jsou zde děti již od tří do šesti let. Ve školním roce 2014/2015 jsme nuceni tuto nabídku opomenout, jelikož věkové složení dětí vyžaduje otevřít 3 třídy předškolní. Děti na jednotlivých budovách jsou během celé docházky do mateřské školy ve vzájemném kontaktu. Naší snahou je pro děti vytvářet takové prostředí, které nese charakteristické znaky školky rodinného typu. Názvy tříd (A, B, C, D, J, M) jsou pro snazší orientaci dětí zpravidla z říše zvířátek: Berušky, Chobotničky, Delfínci, Ježečci, Motýlci a Sluníčka. Ve třídách je v průměru zapsáno 26 dětí. Příloha č. 3,4: Smíšené třídy a jejich přínos, Kritéria přijímání dětí do MŠ 4. 3 Přijímání dětí do mateřské školy Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. Děti jsou přijímány v přijímacím řízení, které po dohodě s ředitelkami ostatních mateřských škol ve městě vyhlašuje zřizovatel. Děti jsou přijímány podle daných kritérií i během školního roku, pokud to dovolí kapacita školy (např. při odhlášení dítěte ze zdravotních důvodů, přestěhování apod.) O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka. Popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte: - dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech - způsob a rozsah stravování (rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy) Do jednotlivých tříd jsou děti na jedné straně zařazovány dle možností mateřské školy a na straně druhé dle přání rodičů možnost dětí být se sourozencem, s příbuzným, či kamarádem usnadňuje adaptační režim. Adaptační režim zajišťujeme již před vstupem do mateřské školy klub budoucích rodičů a dětí Klubíčko, kde se všichni seznamují s prostředím mateřské školy pod vedením zkušených učitelek. Tento klub otevíráme vždy jednou za měsíc. Do naší MŠ jsou přijímány zpravidla děti, které nevyžadují vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami. Do integrovaného vzdělávání jsou zařazovány zejména děti s odloženou školní docházkou, pro které jsou vytvářeny individuální plány rozvoje, a děti s lehčími logopedickými vadami, se kterými pracují zkušené učitelky, pod vedením příslušného odborníka

16 a za souhlasu rodičů. Při přijetí dítěte s lehčím zdravotním znevýhodněním či postižením bude přihlíženo k vyjádření pediatra, odborného lékaře, psychologa a k podmínkám naší MŠ. Do integrovaného vzdělávání jsou taktéž přijímány děti ze socio kulturně znevýhodněného prostředí, děti s oslabeným rodinným zázemím a děti s odlišným jazykovým prostředím. Vzdělávání dětí je doplněno nabídkou rozšířených aktivit angličtinou, keramikou, flétnou, ekologií, etikou, individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péčí a dále pak o nadstandardní (placenou rodiči) výuku plavání, či návštěvy solné jeskyně. Zařazení dítěte do těchto aktivit probíhá po konzultaci s rodiči Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání dětí Každé dítě má založenou svoji složku, kde jsou písemně zaznamenávány individuální výsledky dětí (zpravidla 2x ve školním roce), průběžně jsou zaznamenány jednotlivé zajímavé postřehy o dětech. (Zejména, v čem je dítě nadané a naopak v jaké oblasti potřebuje pomoci). Tímto jsou informace důležité a smysluplné. Jde o důvěrný materiál sloužící pedagogovi k další práci i jako podklad pro konzultace s rodiči a jejich informovanosti. Při pravidelných záznamech mohou být jednotlivé otázky konzultovány s rodiči a zaznamenány rozdíly v chování a projevech dítěte doma a v kolektivu Péče o zdraví a bezpečnost dětí Pedagogický pracovník vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zpět zákonnému zástupci, či jím pověřené osobě! (na základě písemného pověření) V žádném případě není dovoleno posílat děti do MŠ samotné! Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Onemocní-li dítě během dne v MŠ, učitelka neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci dítěte a ti v co nejkratší možné době, s ohledem na své dítě, zajistí ošetření. Při nemoci rodiče dítě omlouvají do tří dnů. Stane-li se úraz v MŠ, je škola povinna zajistit ošetření dítěte a oznámit úraz rodičům neprodleně! Příloha č. 5: Bezpečnostní opatření při práci s dětmi Příloha č. 6: Plán prevence patologických jevů 4. 6 Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámenému zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

17 b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo platbu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady e) ukončení na vlastní žádost rodičů, podanou písemně dohodou změna trvalého bydliště apod Informační systém a) Vnitřní informační systém: - konzultační hodiny pohovory učitelek s rodiči s ohledem na diskrétnost individuelně po dohodě s učitelkou dle potřeby rodičů, - třídní schůzky hromadné předávání všeobecných informací zpravidla na začátku školního roku a dle potřeby, - formou nástěnek umístěných v šatnách dětí, kde jsou písemně sdělovány informace o akcích školy, - v hospodářském pavilonu formou vývěsek a plakátů na dveřích - pedagogické rady - provozní porady - operativní porady - každodenní komunikační ruch (předávání aktuálních informací probíhá dle plánu viz příloha: Plán práce) b) Vnější informační systém: - osobním rozhovorem - webové stránky (www.ms-vekose.cz) - ová adresa - informace podávané telefonicky

18 - dny otevřených dveří, prezentace na veřejnosti, společná setkání, spolupráce s rodiči Analýza: Někteří rodiče již pravidelně využívají školního u pro omlouvání dětí. Platbu úplaty a stravného jsme zcela převedli na úsek ŠJ a tyto platby se platí pouze převodem na účet. Tímto jsme zcela eliminovali možnost poničení majetku MŠ případným úmyslem odcizení peněz z pokladny. Platby v hotovosti probíhají pouze u hrazení výletů a akcí školy. Od školního roku 2012/2013 jsou v provozu internetové stránky školního stravování, kde si rodiče najdou veškeré informace týkající se stravování a na kterých mohou své dítě přihlásit, či odhlásit. Od školního roku 2014/2015 budou fungovat nové internetové stránky MŠ, které více korespondují se záměrem školy. (Obměna po 4 letech.) Záměr: Vybudovat veřejnou vývěsku, na které budou např. aktuální informace, Školní řád 4. 8 Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy Ve školách není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Ve školách není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí. 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5. 1 Předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání (RVP PV) Cílem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a

19 zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají (RVP PV, Výzkumný ústav pedagogický Praha 2004/). Program mateřské školy vychází z cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. v v v Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Vzdělávací program vychází z klíčových kompetencí dítěte předškolního věku stanovených v RVP PV: - kompetence k učení Umím se učit, baví mě to - kompetence k řešení problémů Umím vyzrát nad problémem - kompetence komunikativní Mluvíš, mluvím, mluvíme - kompetence sociální a personální Já mám u nás ve školce své místo - kompetence činnostní a občanské Co se nelíbí mně, neprovádím ostatním Předškolní vzdělávání je vnímáno jako důležitý prvopočátek celoživotního vzdělávání dítěte. Vzdělávání v mateřské škole má velký význam pro založení a rozvoj předpokladů úspěšného začlenění jedince do společnosti. Mateřská škola představuje počáteční stupeň vzdělávání, po jehož ukončení pokračují děti v základní škole. Školu tvoří děti, jejich rodiče, zaměstnanci a veřejnost. Dítě vyhledává v mateřské škole klid, pohodu, hodnou učitelku, hračky, volnost. Rodič vyžaduje od školy kvalitu, odbornost, bezpečný a zajímavý program pro své dítě. Zaměstnanci tvoří jednotný tým, který spoluvytváří podmínky ke vzdělávání ve škole. Pomáhají vytvářet klima školy, které příznivě působí na psychiku dětí. Zřizovatel, poradenské a kulturní instituce napomáhají k začlenění školy do veřejného života. Základní škola požaduje připravené dítě na další stupeň vzdělávání. Každý z nich má na školu jiné požadavky, avšak pro úspěšný a kvalitní chod školy je nutné všechny požadavky sjednotit ve prospěch dítěte.

20 Schéma tvorby vzdělávacích programů mateřské školy. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ( IB ) TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSTATNÍ PLÁN ROZVOJE GRAFOMOTORIKY, PLÁN PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY, AJ TEMATICKÉ PLÁNY INDIVIDUÁLNÍ PLÁNY (DĚTI S OŠD, NADANÉ DĚTI, INTEGROVANÉ DĚTI) 5. 2 Filosofie školy Motto: Naše děti mají ručičky a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo alespoň chodit. A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět. (Karel Čapek) Filosofie naší mateřské školy: Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. Uvědomí-li si člověk svou jedinečnost na tomto světě, pochopí ji jako odpovědnost k vnějšímu prostředí, živým organizmům, ostatním lidem i vůči sobě samému. Poslání naší mateřské školy: v Podporovat rodinnou výchovu. v Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenost v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí.

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Úplata za stravování

Úplata za předškolní vzdělávání. Úplata za stravování Profil školy: Nedílnou součástí skrbeňského školství je i mateřská škola, která nabízí výchovu a vzdělávání dětem obce Skrbeň od 3 d 6 let. Děti mají možnost pobývat v příjemném a funkčním prostředí budovy

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více