Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace"

Transkript

1 Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od do (na základě evaluace jsou možné úpravy) Zpracovala ředitelka MŠ: Mgr: Ludmila Hamáková Zástupkyně ředitelky: Bc. Jaroslava Havlasová Spolupracovali: všichni zaměstnanci mateřské školy Aktualizace: Č. J. MSVEK/303/2013

2 Obsah školního vzdělávacího programu MŠ Hradec Králové - Věkoše 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 2. 1 Charakter budovy a jeho okolí 2. 2 Velikost školy, kapacita, počty tříd 3. Podmínky a organizace vzdělávání 3.1 Věcné podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace chodu v mateřské škole 3.5 Řízení mateřské školy 3.6 Personální zajištění 3.7 Spolupráce školy 4. Organizace vzdělávání 4.1 Vnitřní uspořádání školy 4.2 Složení tříd 4.3 Přijímání dětí 4.4 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 4.5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí 4.6 Ukončení předškolního vzdělávání 4.7 Informační systém 4.8 Zákaz činnosti a propagace politických stran, zákaz reklamy 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání 5.2 Filozofie školy 5.3 Vzdělávací cíle a záměry naší školy 5.4 Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů 6. Vzdělávací obsah 6. 1 Hlavní tematické projekty nabídka IB 7. Pedagogická evaluace 7.1 Schéma evaluace 7.2 Proces evaluace 7.3 Zásady

3 7.4 Evaluace a zpětná vazba Přílohy: Přílohy veřejné 1. Plán akcí na zkvalitnění podmínek školy 2. Organizace dne v mateřské škole (Den v naší mateřské škole, Režim dne) 3. Smíšené třídy a jejich přínos 4. Kritéria přijímání dětí 5. Bezpečnostní opatření při práci s dětmi 6. Plán prevence patologických jevů 7. Čtverec štěstí pro každého 8. Teorie rozmanitých inteligencí 9. Etická výchova 10. Ekologická výchova 11. Individualizace 12. Plán pro předškoláky 13. Plán odkladu školní docházky 14. Grafomotorika 15. Plán akcí mateřské školy 16. Projekty Přílohy neveřejné Plán práce v Seznam pracovníků v Rozvrh pracovní doby v Úkoly a kritéria pro hodnocení v Další vzdělávání učitelek v Plán hospitací v Pedagogické rady v Provozní porady v Plán kontrolní činnosti Pracovní náplně Hodnocení mateřské školy

4 1.Identifikační údaje o mateřské škole Zřizovatel Statutární město Hradec Králové Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Československé armády 408 HRADEC KRÁLOVÉ Telefon: Adresa MŠ: Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše K Sokolovně 349 Hradec Králové Název školy: Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 Právní forma: příspěvková organizace od Identifikační číslo organizace: Součástí mateřské školy je školní kuchyně Bankovní spojení: Komerční banka /0100 Provoz školy: celodenní, hodin Telefon MŠ: Ředitelka: Zástupce ředitelky: E mail: Stránky školy: ms-vekose.cz Ředitelka: Mgr. Ludmila Hamáková Zástupce ředitelky: Bc. Jaroslava Havlasová Počet pedagogických pracovníků: 12 Počet provozních pracovníků: 7

5 2. Obecná charakteristika školy 2.1 Charakter budovy a jeho okolí Město Hradec Králové zřídilo s účinností od příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 Tato mateřská škola se nachází v jedné z nejhezčích čtvrtí města Hradec Králové, v okrajové sídlištní části Věkoše, kde děti nejsou rušeny hlukem ani ruchem města. Poloha mateřské školy nedaleko centra města umožňuje kulturní i společenské vyžití a zároveň poskytuje dostatečný kontakt s přírodou. MŠ je šestitřídní, v provozu od roku Jednotlivé, nově zmodernizované třídy jsou rozmístěny ve třech jednopodlažních pavilonech a jedné hospodářské budově, která je přízemní. V hospodářské části se zabezpečuje stravování, MŠ má vlastní školní kuchyni, obědy jsou vydávány v kuchyňkách, které jsou umístěny ihned vedle jednotlivých tříd. Dále zde najdeme plně funkční prádelnu a ředitelnu mateřské školy. V přízemí a v prvním patře pavilonů jsou umístěné třídy, herny, kabinety na pomůcky, výdejny stravy, šatny, sociální zařízení pro děti a šatny pro personál se sociálním zařízením. Všechny budovy jsou spojené prosklenou spojovací chodbou. Budova je vytápěna centrálním ústředním topením. Obklopuje ji rozlehlá školní zahrada, která je koncipovaná jako park se šesti pískovišti a několika herními prvky. V současné době prochází zahrada celkovou rekonstrukcí. 2.2 Velikost školy, kapacita, počty tříd Provoz Kapacita mateřské školy 148 Výjimka 156 Počet tříd 6 Charakter tříd Názvy tříd a počet dětí Celodenní, od 6: 30 16: 30 hodin 3 třídy předškolní, 3 třídy polosmíšené Sluníčka 27 dětí (přízemí) Berušky 24 dětí (první podlaží)) Chobotničky 27 dětí (přízemí) Delfínci 24 dětí (první podlaží) Ježečci 27 dětí (první podlaží) Motýlci 27 dětí (přízemí) Budova A (třídy A a B) Budova B (třídy C a D) Budova C (třídy J a M)

6 Do mateřské školy Hradec Králové Věkoše se dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona č. 561/2004 Sb., přijímají děti zpravidla ve věku od 3 let. Zápis se provádí, po dohodě se zřizovatelem, zpravidla v dubnu. Děti se přijímají k 1. září kalendářního roku a dle možnosti v průběhu roku. Přesné podmínky a informace jsou uvedeny ve školním řádu. Kapacita mateřské školy je 148 dětí s přihlédnutím k udělené výjimce má mateřská škola zapsáno 156 dětí.

7 3. Podmínky vzdělání: 3. 1 VĚCNÉ PODMÍNKY: Velikost prostoru každého pracoviště vyhovuje předpisům, prostorové uspořádání jednotlivých tříd je totožné a respektuje nejrůznější dětské potřeby. Pobytový prostor je rozdělen na třídu a hernu, ve které se rozkládají lehátka pro odpolední odpočinek. Prostory jsou dostatečné, interiér tříd je nově vybaven a odpovídá antropometrickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadný a bezpečný, velmi hezkého estetického vzhledu. Nábytek umožňuje dětem volný přístup k hračkám, pomůckám Vybavení hračkami, pomůckami a materiálem je doplňováno tak, aby každá třída měla dostatečné vybavení, vyhovovalo věkovým zvláštnostem dětí a bylo učitelkami dostatečně využíváno. Dětské práce jsou součástí výzdoby interiéru každé budovy. Na budovy mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, kde je možnost rozvíjení pohybových a sportovních dovedností. Tyto sportovní aktivity přispívají s ostatními důležitými oblastmi ke správnému vývoji dětí. V současné době prochází zahrada celkovou rekonstrukcí, která bude probíhat v etapách. V červenci a srpnu 2011 probíhala první etapa. Tato oblast je podmíněna ekonomickými možnostmi stanoveného rozpočtu celého právního subjektu. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se například čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu apod. Ze zahrady byly odstraněny herní prvky, které neodpovídaly evropským směrnicím, zbylé prvky vyřadil z provozu revizní technik v roce 2010). Přesto je nutné stále dbát na opravy jak na budově, tak i na vnitřním zařízení. Všechny pracovnice budou svou osobní zainteresovaností udržovat zařízení školy v pořádku. V současné době dovybavujeme naši mateřskou školu novým nábytkem, modernějšími didaktickými pomůckami, hračkami, tělovýchovným nářadím a literaturou. Dále třídy vybavujeme hračkami, pomůckami a materiálem odpovídajícím počtu dětí na třídách a věkovému složení dětí. Příloha č. 1: Plán akcí na zkvalitnění podmínek školy

8 3. 2 ŽIVOTOSPRÁVA: Mateřská škola dbá na poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy, je dodržován předepsaný interval mezi jídly maximální doba nepřesahuje rozmezí 3 hodin. Strava se vydává v kuchyňkách, které jsou k tomuto účelu zřízeny vedle jednotlivých tříd a zařízeny potřebným vybavením. V kuchyni je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, o čemž svědčí kontroly hygienické stanice, které pravidelně probíhají. pitný režim je zajišťován po celý den (možný výběr sladkých i hořkých nápojů), na třídách jsou zřízeny koutky s uzavřenými nádobami pro pitný režim dětí. Učitelky se snaží v dětech potřebu doplňování tekutin vypěstovat, děti nikdy nenutíme do jídla, snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování, při stolování jsou děti vedeny k samostatnosti. PSYCHOHYGIENA: V mateřské škole je ustálený režim činností, který zajišťuje dodržování pravidelných intervalů mezi jídly, dostatečně dlouhou dobu pobytu dětí venku, dostatek volných her a pohybu. Flexibilita tohoto režimu umožňuje v organizaci dne přizpůsobení se aktuální situaci a potřebám dětí. Respektují se individuální potřeby dítěte hra, aktivita, odpočinek, spánek, nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim, rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb, pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Analýza: Ø Jídelníček obohacen o nová jídla dle zásad správné výživy, Ø pitný režim obohacen o výběr sladkých a hořkých nápojů, Ø při výdeji jídla zlepšena organizace postupného vydávání, Ø děti vedeme k větší samostatnosti a pomoci druhému, Ø zaveden diferencovaný spánek předškolní děti již neodpočívají po celou dobu na lůžku, ale věnují se klidovým činnostem s ohledem na spící děti (Možno využít i u mladších dětí, které nepotřebují dobu spánku). Záměry: Ø Pokračovat v předcházejících bodech změn, Ø pitný režim zajistit pitnou vodou, Ø pořídit pítka na zahradu Ø lépe dodržovat délku pobytu venku, za pěkného počasí více využívat zahradu - již od ranních hodin a přesouvat ven veškeré aktivity. (nepříznivé podmínky = mráz 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze, apod.)

9 3. 3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY: Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně, všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován, osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývající z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny, je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který vede děti k samostatnosti, k sebedůvěře, k aktivní spoluúčasti dítěte na činnostech bez podporování nezdravé soutěživosti dětí, převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si, učitelky na třídách spolupracují, vzájemně se informují o různých individuálních zvláštnostech dětí, respektují je a snaží se o jednotný přístup, ve vztazích mezi dospělými a mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany). Vzájemná setkání dospělých a dětí z různých pavilonů probíhají při kulturních akcích, slavnostech, při pobytu venku apod. Děti na jednotlivých budovách se setkávají každodenně během ranních a odpoledních her. Tímto mají děti možnost poznat kamarády i učitelky z ostatních tříd, pro budoucí klienty realizujeme vzájemná setkání, zpravidla jednou za měsíc klub pod názvem Klubíčko, který je budoucími rodiči hojně využíván a kladně hodnocen. Děti (i rodiče) se tímto způsobem a nenásilnou formou setkávají s prostředím mateřské školy i s personálem, který zajišťuje organizační zabezpečení. Poznámka: Možnost adaptačního setkávání se nám osvědčila, a proto v tomto duchu budeme i nadále pokračovat. Naší prioritou je zachovat si příjemné, bezpečné, tolerantní, důvěrné, ohleduplné a zdvořilostní klima. Cílem všech pracovníků je vytvořit takovou mateřskou školu, do které se děti těší a učí se v ní vše potřebné pro život!

10 3. 4 ORGANIZAČNÍ CHOD: Provoz MŠ je od hod. V době letních prázdnin se zpravidla MŠ uzavírá na 5 týdnů. Dále se uzavírá o vánočních prázdninách. Doba uzavření MŠ je oznámena dva měsíce předem, život v mateřské škole je upraven rámcově režimem dne a Školním řádem školy, režim dne je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na aktuální situaci v mateřské škole, vzdělávání není rozčleněno do jednotlivých výchov, ale orientuje se k oblastem působení, které vycházejí od dítěte a mezi nimiž je vše propojeno. Vzdělávání tedy neprobíhá pouze v předem plánovaných činnostech, ale i při všech situacích, nepřetržitě, spontánní činnosti převažují nad činnostmi řízenými, pedagogové se plně věnují dětem, pracují dle H. Gardnera Teorie rozmanitých inteligencí, veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě, pracovaly svým tempem, účastnily se společných činností v malých, středně velkých, či velkých skupinách, dostatečně dbáme na osobní soukromí dětí, ve třídách nejsou překračovány povolené počty dětí, ke spojování dětí dochází při ranních ( ) a odpoledních ( ) činnostech, výjimečně při odpočinku silný pokles docházky dětí, eventuelně při větším počtu odcházejících dětí daný den po obědě. Tabulky u vchodových dveří informují rodiče, kde se děti nacházejí. Nově příchozí děti mají možnost navštívit mateřskou školu s rodiči, zařadit se do her dětí. Uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim podle potřeb dítěte Analýza: Organizace chodu v mateřské škole v této době zcela vyhovuje zajištění bezpečnosti dětí a kvality vzdělávání dětí. Záměr: Při markantním snížení počtu dětí po obědě budou třídy spojovány a tímto se děti nenásilně seznámí s prostředím jiných tříd. Děti budou mít možnost prohlubovat kamarádské vztahy s ostatními dětmi, které potkávají při ranním scházení. Občasné setkávání v jiné třídě dětem umožní sociální otužování a dozrávání. Vždy bude brán zřetel na bezpečnost dětí a kvalitu odpoledního vzdělávání. Tabulky u vchodových dveří budou i nadále informovat rodiče, kde se děti nacházejí. Viz příloha: Školní řád, Organizace dne v MŠ, Den v naší mateřské škole

11 3. 5 ŘÍZENÍ: Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny, avšak zaměstnancům je ponechán dostatek prostoru pro zapojování do řízení mateřské školy, je respektován jejich názor, podporována jejich spolupráce, ředitelka úzce spolupracuje se zástupkyní školy, společně vypracovávají, řídí, kontrolují a vyhodnocují práci všech pracovnic. Kromě pravidelných pedagogických rad a provozních porad probíhají na MŠ, vzhledem ke složitější organizaci práce pavilonový typ MŠ, aktuální informační porady, kterých se účastní zástupci pedagogických i provozních pracovníků, kteří předávají informace ostatním, na mateřské škole je vypracován Plán práce, pedagogický sbor pracuje jako tým. ŠVP a TVP jsou otevřené dokumenty vycházející z analýzy, které jsou neustále dotvářeny praxí a upravovány dle aktuální situace. ŠVP vypracovala ředitelka školy za spolupráce všech pedagogických pracovnic. Z výsledků evaluace a kontrol jsou vyvozovány závěry a slouží jako podklad pro plánování, spolupráce se zřizovatelem je dobrá. Mateřská škola se účastní akcí pořádaných Městem Hradec Králové, bezproblémově spolupracuje také s dalšími orgány státní správy, se ZŠ, MŠ, při řešení individuálních problémů spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou v HK. Organizační členění pracovnic je určeno v organizačním řádu školy. Všeobecné povinnosti pracovnic a jejich zodpovědnost jsou zakotveny v pracovním řádu školy. Dílčí povinnosti a obsah pracovní doby jsou zakotveny v jednotlivých pracovních náplních, které jsou součástí osobních spisů zaměstnanců. Škola se dělí na dva útvary: 1. mateřská škola (MŠ) 2. školní jídelna (ŠJ) Pedagogický úsek je řízen zástupkyní ředitelky, školní jídelna je řízena vedoucí školní jídelny. Oba úseky řídí ředitelka školy. Škola se při své činnosti řídí platnými zákony, vyhláškami a nařízeními, také základními organizačními řády a směrnicemi, které zpracovává ředitelka školy. Informovanost všech pracovníků školy probíhá na poradách či operativních schůzkách podle potřeb. Plán porad, kontrolní činnosti a hospitací je součástí ročního plánu. (příloha neveřejná). Viz příloha: Organizační schéma mateřské školy, Organizační řád školy, Pracovní řád školy, Plán práce

12 3. 6 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Všechny pedagogické pracovnice, které pracují v mateřské škole, mají předepsanou kvalifikaci. 4 pracovnice mají vysokoškolské vzdělání, 2 učitelky Bc. v oboru předškolní pedagogika, 1 učitelka Mgr. Bc. v oboru speciální pedagogika, 1 ředitelka Bc. v oboru školský management a Mgr. v oboru management vzdělávání. Ostatní pedagogické pracovnice si vzdělání prohlubují dle plánu DVPP. Ke svému dalšímu vzdělávání přistupují zodpovědně, vycházejí z potřeb mateřské školy. Růst profesních kompetencí ředitelka plně podporuje a vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání. Pracovní doba pedagogů je stanovena tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost dětí a nejpříhodnější pedagogická péče, pracovní doba nepedagogů je stanovena tak, aby splňovala požadavky mateřské školy a dle nutnosti mohly být tyto pracovnice pověřeny spoluúčastí ve výchovně vzdělávacím procesu, všichni zaměstnanci se řídí příslušnými pracovními předpisy, chovají se a jednají profesionálním způsobem, aktivity rozšiřující školní vzdělávací program zajišťují učitelky (flétničky, keramiku, angličtinu, logopedii, individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči apod.) nadstandardní aktivity, placené rodiči, zajišťují profesionální odborníci. Specializované potřeby dětí jsou řešeny ve spolupráci s pediatry, s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími potřebnými odborníky. Kolektiv pracovnic mateřské školy je stabilizován. Vstřícný a laskavý přístup k dětem, rodičům, veřejnosti je samozřejmostí SPOLUPRÁCE ŠKOLY: MŠ navazuje na výchovu v rodině, je plně otevřena rodičům a proto naší snahou je získávat co nejvíce rodičů pro efektivní spolupráci. MŠ nabízí rodičům přímou účast ve výchovně vzdělávacím procesu, možnost každodenního vstupu rodičů do třídy, individuální rozhovory, vytvoření bezstresového nástupu dítěte do MŠ v návaznosti na rodinnou výchovu adaptace dítěte za přítomnosti rodičů v MŠ, prezentace školy, výstavky dětských prací, pravidelná informace rodičů nástěnky, poradenství, besídky pro rodiče a přátele školy, rozšiřující nabídka školy. (viz rozšířené a nadstandardní aktivity)

13 MATEŘSKÁ ŠKOLA PODPORUJE RODINNOU VÝCHOVU A POMÁHÁ RODIČŮM V PÉČI O DÍTĚ: Seznamuje rodiče s řádem školy Rodiče mají možnost zapojit se do práce v mateřské škole Seznamuje rodiče se záměry a programy mateřské školy Rodiče mohou kdykoliv vstupovat do třídy Pořádáme třídní schůzky s možností spolurozhodování rodičů Realizujeme poradenskou službu s PPP, SPC pomoc u problémových dětí a u dětí s odkladem školní docházky Nezapomínáme na děti nadané Vystavujeme dětské práce v prostorách MŠ Nabízíme rodičům zapůjčení odborné literatury Informujeme rodiče o dění v MŠ, o kulturních akcích Nabízíme rodičům rozšiřující a nadstandardní aktivity pro děti SPOLUPRÁCE SE ZŠ POUCHOV: o Realizujeme vzájemné hospitace zaměřené na pozorování dětí o Navštěvujeme s dětmi MŠ 1. třídu ZŠ, vyměňujeme si zkušenosti o dětech o Návštěva školáků v MŠ o Organizujeme společné kulturní a sportovní akce o Vzájemné konzultace učitelek, výměna zkušeností Mateřská škola na výborné úrovni spolupracuje se zřizovatelem. Je otevřena pro širokou veřejnost a snaží se o dobrou prezentaci své práce. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI: Ø Magistrát města HK Ø Pedagogicko psychologická poradna Ø Ostatními mateřskými školami Ø Policie České republiky Ø Hasičský sbor Ø Obecní knihovna Ø Ekologické centrum Ø Plavecká škola Zéva

14 Analýza: Spolupráce s rodiči se v posledních letech podstatně zlepšila. Velice si ceníme pomoci rodičů při vybavování školy hygienickými potřebami pro děti (vlhčené i papírové ubrousky, papírové kapesníky, apod.) Rodiče jsou velmi ochotni a vycházejí nám vždy vstříc i s drobnými opravami, pomocí. Pozitivně s rodiči hodnotíme tvůrčí dílny, či nově zavedené tradice (např. Rozsvěcení vánočního stromu, pasování dětí na školáky, společné rozloučení) Z evaluace spolupráce s dalšími institucemi nám vyvstal poznatek nižší spolupráce s ekologickým centrem Hradec Králové. Naopak spolupráce s městskou policií se zlepšila, dětem jsou ve větší míře nabízeny aktivity, které městská policie nabízí Preventivní programy, setkání s psovody, prohlídky vybavení policie a podobně. Záměr: Do budoucna pokračovat v dobré spolupráci s partnery. Opět obnovit spolupráci s ekologickým centrem v Hradci Králové. Muzeum HK nadále rozvíjet spolupráci a začlenit do výchovně vzdělávacího procesu interaktivní programy pro mateřské školy, které pořádají. Pozn. Ve školním roce 2013/2014 využily nabídky Muzea HK třídy C a M. 4. Organizace vzdělávání 4.1 Vnitřní uspořádání školy PODLAŽÍ 24 dětí 24 dětí 27 dětí PŘÍZEMÍ 27 dětí 27 dětí 27 dětí PŘÍZEMÍ Hospodářská část prádelna, sušárna, mandl, kuchyň, zázemí kuchařek, sklad, spisovna, kancelář vedoucí školní jídelny finanční referentky, ředitelna. Kancelář zástupkyně školy je umístěn ve spojovací chodbě, sborovna se buduje v budově C

15 4. 2 Složení tříd Uspořádání tříd se mění dle složení dětí v daný školní rok. Preferujeme třídy smíšené (či polosmíšené) a třídy předškolní. Mladší třídy Ježečci, Motýlci, Sluníčka jsou pro děti zpravidla od 3 do 5 let. Starší třídy - Berušky a Delfíni od 4 do 6 let, dle aktuální potřeby. Ve třídě Chobotniček vycházíme vstříc přání rodičů (umisťování sourozenců) a tudíž jsou zde děti již od tří do šesti let. Ve školním roce 2014/2015 jsme nuceni tuto nabídku opomenout, jelikož věkové složení dětí vyžaduje otevřít 3 třídy předškolní. Děti na jednotlivých budovách jsou během celé docházky do mateřské školy ve vzájemném kontaktu. Naší snahou je pro děti vytvářet takové prostředí, které nese charakteristické znaky školky rodinného typu. Názvy tříd (A, B, C, D, J, M) jsou pro snazší orientaci dětí zpravidla z říše zvířátek: Berušky, Chobotničky, Delfínci, Ježečci, Motýlci a Sluníčka. Ve třídách je v průměru zapsáno 26 dětí. Příloha č. 3,4: Smíšené třídy a jejich přínos, Kritéria přijímání dětí do MŠ 4. 3 Přijímání dětí do mateřské školy Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. Děti jsou přijímány v přijímacím řízení, které po dohodě s ředitelkami ostatních mateřských škol ve městě vyhlašuje zřizovatel. Děti jsou přijímány podle daných kritérií i během školního roku, pokud to dovolí kapacita školy (např. při odhlášení dítěte ze zdravotních důvodů, přestěhování apod.) O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka. Popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte: - dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech - způsob a rozsah stravování (rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy) Do jednotlivých tříd jsou děti na jedné straně zařazovány dle možností mateřské školy a na straně druhé dle přání rodičů možnost dětí být se sourozencem, s příbuzným, či kamarádem usnadňuje adaptační režim. Adaptační režim zajišťujeme již před vstupem do mateřské školy klub budoucích rodičů a dětí Klubíčko, kde se všichni seznamují s prostředím mateřské školy pod vedením zkušených učitelek. Tento klub otevíráme vždy jednou za měsíc. Do naší MŠ jsou přijímány zpravidla děti, které nevyžadují vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami. Do integrovaného vzdělávání jsou zařazovány zejména děti s odloženou školní docházkou, pro které jsou vytvářeny individuální plány rozvoje, a děti s lehčími logopedickými vadami, se kterými pracují zkušené učitelky, pod vedením příslušného odborníka

16 a za souhlasu rodičů. Při přijetí dítěte s lehčím zdravotním znevýhodněním či postižením bude přihlíženo k vyjádření pediatra, odborného lékaře, psychologa a k podmínkám naší MŠ. Do integrovaného vzdělávání jsou taktéž přijímány děti ze socio kulturně znevýhodněného prostředí, děti s oslabeným rodinným zázemím a děti s odlišným jazykovým prostředím. Vzdělávání dětí je doplněno nabídkou rozšířených aktivit angličtinou, keramikou, flétnou, ekologií, etikou, individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péčí a dále pak o nadstandardní (placenou rodiči) výuku plavání, či návštěvy solné jeskyně. Zařazení dítěte do těchto aktivit probíhá po konzultaci s rodiči Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání dětí Každé dítě má založenou svoji složku, kde jsou písemně zaznamenávány individuální výsledky dětí (zpravidla 2x ve školním roce), průběžně jsou zaznamenány jednotlivé zajímavé postřehy o dětech. (Zejména, v čem je dítě nadané a naopak v jaké oblasti potřebuje pomoci). Tímto jsou informace důležité a smysluplné. Jde o důvěrný materiál sloužící pedagogovi k další práci i jako podklad pro konzultace s rodiči a jejich informovanosti. Při pravidelných záznamech mohou být jednotlivé otázky konzultovány s rodiči a zaznamenány rozdíly v chování a projevech dítěte doma a v kolektivu Péče o zdraví a bezpečnost dětí Pedagogický pracovník vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zpět zákonnému zástupci, či jím pověřené osobě! (na základě písemného pověření) V žádném případě není dovoleno posílat děti do MŠ samotné! Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Onemocní-li dítě během dne v MŠ, učitelka neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci dítěte a ti v co nejkratší možné době, s ohledem na své dítě, zajistí ošetření. Při nemoci rodiče dítě omlouvají do tří dnů. Stane-li se úraz v MŠ, je škola povinna zajistit ošetření dítěte a oznámit úraz rodičům neprodleně! Příloha č. 5: Bezpečnostní opatření při práci s dětmi Příloha č. 6: Plán prevence patologických jevů 4. 6 Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámenému zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

17 b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo platbu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady e) ukončení na vlastní žádost rodičů, podanou písemně dohodou změna trvalého bydliště apod Informační systém a) Vnitřní informační systém: - konzultační hodiny pohovory učitelek s rodiči s ohledem na diskrétnost individuelně po dohodě s učitelkou dle potřeby rodičů, - třídní schůzky hromadné předávání všeobecných informací zpravidla na začátku školního roku a dle potřeby, - formou nástěnek umístěných v šatnách dětí, kde jsou písemně sdělovány informace o akcích školy, - v hospodářském pavilonu formou vývěsek a plakátů na dveřích - pedagogické rady - provozní porady - operativní porady - každodenní komunikační ruch (předávání aktuálních informací probíhá dle plánu viz příloha: Plán práce) b) Vnější informační systém: - osobním rozhovorem - webové stránky (www.ms-vekose.cz) - ová adresa - informace podávané telefonicky

18 - dny otevřených dveří, prezentace na veřejnosti, společná setkání, spolupráce s rodiči Analýza: Někteří rodiče již pravidelně využívají školního u pro omlouvání dětí. Platbu úplaty a stravného jsme zcela převedli na úsek ŠJ a tyto platby se platí pouze převodem na účet. Tímto jsme zcela eliminovali možnost poničení majetku MŠ případným úmyslem odcizení peněz z pokladny. Platby v hotovosti probíhají pouze u hrazení výletů a akcí školy. Od školního roku 2012/2013 jsou v provozu internetové stránky školního stravování, kde si rodiče najdou veškeré informace týkající se stravování a na kterých mohou své dítě přihlásit, či odhlásit. Od školního roku 2014/2015 budou fungovat nové internetové stránky MŠ, které více korespondují se záměrem školy. (Obměna po 4 letech.) Záměr: Vybudovat veřejnou vývěsku, na které budou např. aktuální informace, Školní řád 4. 8 Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy Ve školách není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Ve školách není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí. 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5. 1 Předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání (RVP PV) Cílem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a

19 zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají (RVP PV, Výzkumný ústav pedagogický Praha 2004/). Program mateřské školy vychází z cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. v v v Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Vzdělávací program vychází z klíčových kompetencí dítěte předškolního věku stanovených v RVP PV: - kompetence k učení Umím se učit, baví mě to - kompetence k řešení problémů Umím vyzrát nad problémem - kompetence komunikativní Mluvíš, mluvím, mluvíme - kompetence sociální a personální Já mám u nás ve školce své místo - kompetence činnostní a občanské Co se nelíbí mně, neprovádím ostatním Předškolní vzdělávání je vnímáno jako důležitý prvopočátek celoživotního vzdělávání dítěte. Vzdělávání v mateřské škole má velký význam pro založení a rozvoj předpokladů úspěšného začlenění jedince do společnosti. Mateřská škola představuje počáteční stupeň vzdělávání, po jehož ukončení pokračují děti v základní škole. Školu tvoří děti, jejich rodiče, zaměstnanci a veřejnost. Dítě vyhledává v mateřské škole klid, pohodu, hodnou učitelku, hračky, volnost. Rodič vyžaduje od školy kvalitu, odbornost, bezpečný a zajímavý program pro své dítě. Zaměstnanci tvoří jednotný tým, který spoluvytváří podmínky ke vzdělávání ve škole. Pomáhají vytvářet klima školy, které příznivě působí na psychiku dětí. Zřizovatel, poradenské a kulturní instituce napomáhají k začlenění školy do veřejného života. Základní škola požaduje připravené dítě na další stupeň vzdělávání. Každý z nich má na školu jiné požadavky, avšak pro úspěšný a kvalitní chod školy je nutné všechny požadavky sjednotit ve prospěch dítěte.

20 Schéma tvorby vzdělávacích programů mateřské školy. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ( IB ) TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSTATNÍ PLÁN ROZVOJE GRAFOMOTORIKY, PLÁN PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY, AJ TEMATICKÉ PLÁNY INDIVIDUÁLNÍ PLÁNY (DĚTI S OŠD, NADANÉ DĚTI, INTEGROVANÉ DĚTI) 5. 2 Filosofie školy Motto: Naše děti mají ručičky a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo alespoň chodit. A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět. (Karel Čapek) Filosofie naší mateřské školy: Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. Uvědomí-li si člověk svou jedinečnost na tomto světě, pochopí ji jako odpovědnost k vnějšímu prostředí, živým organizmům, ostatním lidem i vůči sobě samému. Poslání naší mateřské školy: v Podporovat rodinnou výchovu. v Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenost v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí.

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více