Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace"

Transkript

1 Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od do (na základě evaluace jsou možné úpravy) Zpracovala ředitelka MŠ: Mgr: Ludmila Hamáková Zástupkyně ředitelky: Bc. Jaroslava Havlasová Spolupracovali: všichni zaměstnanci mateřské školy Aktualizace: Č. J. MSVEK/303/2013

2 Obsah školního vzdělávacího programu MŠ Hradec Králové - Věkoše 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 2. 1 Charakter budovy a jeho okolí 2. 2 Velikost školy, kapacita, počty tříd 3. Podmínky a organizace vzdělávání 3.1 Věcné podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace chodu v mateřské škole 3.5 Řízení mateřské školy 3.6 Personální zajištění 3.7 Spolupráce školy 4. Organizace vzdělávání 4.1 Vnitřní uspořádání školy 4.2 Složení tříd 4.3 Přijímání dětí 4.4 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 4.5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí 4.6 Ukončení předškolního vzdělávání 4.7 Informační systém 4.8 Zákaz činnosti a propagace politických stran, zákaz reklamy 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání 5.2 Filozofie školy 5.3 Vzdělávací cíle a záměry naší školy 5.4 Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů 6. Vzdělávací obsah 6. 1 Hlavní tematické projekty nabídka IB 7. Pedagogická evaluace 7.1 Schéma evaluace 7.2 Proces evaluace 7.3 Zásady

3 7.4 Evaluace a zpětná vazba Přílohy: Přílohy veřejné 1. Plán akcí na zkvalitnění podmínek školy 2. Organizace dne v mateřské škole (Den v naší mateřské škole, Režim dne) 3. Smíšené třídy a jejich přínos 4. Kritéria přijímání dětí 5. Bezpečnostní opatření při práci s dětmi 6. Plán prevence patologických jevů 7. Čtverec štěstí pro každého 8. Teorie rozmanitých inteligencí 9. Etická výchova 10. Ekologická výchova 11. Individualizace 12. Plán pro předškoláky 13. Plán odkladu školní docházky 14. Grafomotorika 15. Plán akcí mateřské školy 16. Projekty Přílohy neveřejné Plán práce v Seznam pracovníků v Rozvrh pracovní doby v Úkoly a kritéria pro hodnocení v Další vzdělávání učitelek v Plán hospitací v Pedagogické rady v Provozní porady v Plán kontrolní činnosti Pracovní náplně Hodnocení mateřské školy

4 1.Identifikační údaje o mateřské škole Zřizovatel Statutární město Hradec Králové Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Československé armády 408 HRADEC KRÁLOVÉ Telefon: Adresa MŠ: Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše K Sokolovně 349 Hradec Králové Název školy: Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 Právní forma: příspěvková organizace od Identifikační číslo organizace: Součástí mateřské školy je školní kuchyně Bankovní spojení: Komerční banka /0100 Provoz školy: celodenní, hodin Telefon MŠ: Ředitelka: Zástupce ředitelky: E mail: Stránky školy: ms-vekose.cz Ředitelka: Mgr. Ludmila Hamáková Zástupce ředitelky: Bc. Jaroslava Havlasová Počet pedagogických pracovníků: 12 Počet provozních pracovníků: 7

5 2. Obecná charakteristika školy 2.1 Charakter budovy a jeho okolí Město Hradec Králové zřídilo s účinností od příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 Tato mateřská škola se nachází v jedné z nejhezčích čtvrtí města Hradec Králové, v okrajové sídlištní části Věkoše, kde děti nejsou rušeny hlukem ani ruchem města. Poloha mateřské školy nedaleko centra města umožňuje kulturní i společenské vyžití a zároveň poskytuje dostatečný kontakt s přírodou. MŠ je šestitřídní, v provozu od roku Jednotlivé, nově zmodernizované třídy jsou rozmístěny ve třech jednopodlažních pavilonech a jedné hospodářské budově, která je přízemní. V hospodářské části se zabezpečuje stravování, MŠ má vlastní školní kuchyni, obědy jsou vydávány v kuchyňkách, které jsou umístěny ihned vedle jednotlivých tříd. Dále zde najdeme plně funkční prádelnu a ředitelnu mateřské školy. V přízemí a v prvním patře pavilonů jsou umístěné třídy, herny, kabinety na pomůcky, výdejny stravy, šatny, sociální zařízení pro děti a šatny pro personál se sociálním zařízením. Všechny budovy jsou spojené prosklenou spojovací chodbou. Budova je vytápěna centrálním ústředním topením. Obklopuje ji rozlehlá školní zahrada, která je koncipovaná jako park se šesti pískovišti a několika herními prvky. V současné době prochází zahrada celkovou rekonstrukcí. 2.2 Velikost školy, kapacita, počty tříd Provoz Kapacita mateřské školy 148 Výjimka 156 Počet tříd 6 Charakter tříd Názvy tříd a počet dětí Celodenní, od 6: 30 16: 30 hodin 3 třídy předškolní, 3 třídy polosmíšené Sluníčka 27 dětí (přízemí) Berušky 24 dětí (první podlaží)) Chobotničky 27 dětí (přízemí) Delfínci 24 dětí (první podlaží) Ježečci 27 dětí (první podlaží) Motýlci 27 dětí (přízemí) Budova A (třídy A a B) Budova B (třídy C a D) Budova C (třídy J a M)

6 Do mateřské školy Hradec Králové Věkoše se dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona č. 561/2004 Sb., přijímají děti zpravidla ve věku od 3 let. Zápis se provádí, po dohodě se zřizovatelem, zpravidla v dubnu. Děti se přijímají k 1. září kalendářního roku a dle možnosti v průběhu roku. Přesné podmínky a informace jsou uvedeny ve školním řádu. Kapacita mateřské školy je 148 dětí s přihlédnutím k udělené výjimce má mateřská škola zapsáno 156 dětí.

7 3. Podmínky vzdělání: 3. 1 VĚCNÉ PODMÍNKY: Velikost prostoru každého pracoviště vyhovuje předpisům, prostorové uspořádání jednotlivých tříd je totožné a respektuje nejrůznější dětské potřeby. Pobytový prostor je rozdělen na třídu a hernu, ve které se rozkládají lehátka pro odpolední odpočinek. Prostory jsou dostatečné, interiér tříd je nově vybaven a odpovídá antropometrickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadný a bezpečný, velmi hezkého estetického vzhledu. Nábytek umožňuje dětem volný přístup k hračkám, pomůckám Vybavení hračkami, pomůckami a materiálem je doplňováno tak, aby každá třída měla dostatečné vybavení, vyhovovalo věkovým zvláštnostem dětí a bylo učitelkami dostatečně využíváno. Dětské práce jsou součástí výzdoby interiéru každé budovy. Na budovy mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, kde je možnost rozvíjení pohybových a sportovních dovedností. Tyto sportovní aktivity přispívají s ostatními důležitými oblastmi ke správnému vývoji dětí. V současné době prochází zahrada celkovou rekonstrukcí, která bude probíhat v etapách. V červenci a srpnu 2011 probíhala první etapa. Tato oblast je podmíněna ekonomickými možnostmi stanoveného rozpočtu celého právního subjektu. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se například čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu apod. Ze zahrady byly odstraněny herní prvky, které neodpovídaly evropským směrnicím, zbylé prvky vyřadil z provozu revizní technik v roce 2010). Přesto je nutné stále dbát na opravy jak na budově, tak i na vnitřním zařízení. Všechny pracovnice budou svou osobní zainteresovaností udržovat zařízení školy v pořádku. V současné době dovybavujeme naši mateřskou školu novým nábytkem, modernějšími didaktickými pomůckami, hračkami, tělovýchovným nářadím a literaturou. Dále třídy vybavujeme hračkami, pomůckami a materiálem odpovídajícím počtu dětí na třídách a věkovému složení dětí. Příloha č. 1: Plán akcí na zkvalitnění podmínek školy

8 3. 2 ŽIVOTOSPRÁVA: Mateřská škola dbá na poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy, je dodržován předepsaný interval mezi jídly maximální doba nepřesahuje rozmezí 3 hodin. Strava se vydává v kuchyňkách, které jsou k tomuto účelu zřízeny vedle jednotlivých tříd a zařízeny potřebným vybavením. V kuchyni je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, o čemž svědčí kontroly hygienické stanice, které pravidelně probíhají. pitný režim je zajišťován po celý den (možný výběr sladkých i hořkých nápojů), na třídách jsou zřízeny koutky s uzavřenými nádobami pro pitný režim dětí. Učitelky se snaží v dětech potřebu doplňování tekutin vypěstovat, děti nikdy nenutíme do jídla, snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování, při stolování jsou děti vedeny k samostatnosti. PSYCHOHYGIENA: V mateřské škole je ustálený režim činností, který zajišťuje dodržování pravidelných intervalů mezi jídly, dostatečně dlouhou dobu pobytu dětí venku, dostatek volných her a pohybu. Flexibilita tohoto režimu umožňuje v organizaci dne přizpůsobení se aktuální situaci a potřebám dětí. Respektují se individuální potřeby dítěte hra, aktivita, odpočinek, spánek, nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim, rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb, pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Analýza: Ø Jídelníček obohacen o nová jídla dle zásad správné výživy, Ø pitný režim obohacen o výběr sladkých a hořkých nápojů, Ø při výdeji jídla zlepšena organizace postupného vydávání, Ø děti vedeme k větší samostatnosti a pomoci druhému, Ø zaveden diferencovaný spánek předškolní děti již neodpočívají po celou dobu na lůžku, ale věnují se klidovým činnostem s ohledem na spící děti (Možno využít i u mladších dětí, které nepotřebují dobu spánku). Záměry: Ø Pokračovat v předcházejících bodech změn, Ø pitný režim zajistit pitnou vodou, Ø pořídit pítka na zahradu Ø lépe dodržovat délku pobytu venku, za pěkného počasí více využívat zahradu - již od ranních hodin a přesouvat ven veškeré aktivity. (nepříznivé podmínky = mráz 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze, apod.)

9 3. 3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY: Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně, všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován, osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývající z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny, je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který vede děti k samostatnosti, k sebedůvěře, k aktivní spoluúčasti dítěte na činnostech bez podporování nezdravé soutěživosti dětí, převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si, učitelky na třídách spolupracují, vzájemně se informují o různých individuálních zvláštnostech dětí, respektují je a snaží se o jednotný přístup, ve vztazích mezi dospělými a mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany). Vzájemná setkání dospělých a dětí z různých pavilonů probíhají při kulturních akcích, slavnostech, při pobytu venku apod. Děti na jednotlivých budovách se setkávají každodenně během ranních a odpoledních her. Tímto mají děti možnost poznat kamarády i učitelky z ostatních tříd, pro budoucí klienty realizujeme vzájemná setkání, zpravidla jednou za měsíc klub pod názvem Klubíčko, který je budoucími rodiči hojně využíván a kladně hodnocen. Děti (i rodiče) se tímto způsobem a nenásilnou formou setkávají s prostředím mateřské školy i s personálem, který zajišťuje organizační zabezpečení. Poznámka: Možnost adaptačního setkávání se nám osvědčila, a proto v tomto duchu budeme i nadále pokračovat. Naší prioritou je zachovat si příjemné, bezpečné, tolerantní, důvěrné, ohleduplné a zdvořilostní klima. Cílem všech pracovníků je vytvořit takovou mateřskou školu, do které se děti těší a učí se v ní vše potřebné pro život!

10 3. 4 ORGANIZAČNÍ CHOD: Provoz MŠ je od hod. V době letních prázdnin se zpravidla MŠ uzavírá na 5 týdnů. Dále se uzavírá o vánočních prázdninách. Doba uzavření MŠ je oznámena dva měsíce předem, život v mateřské škole je upraven rámcově režimem dne a Školním řádem školy, režim dne je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na aktuální situaci v mateřské škole, vzdělávání není rozčleněno do jednotlivých výchov, ale orientuje se k oblastem působení, které vycházejí od dítěte a mezi nimiž je vše propojeno. Vzdělávání tedy neprobíhá pouze v předem plánovaných činnostech, ale i při všech situacích, nepřetržitě, spontánní činnosti převažují nad činnostmi řízenými, pedagogové se plně věnují dětem, pracují dle H. Gardnera Teorie rozmanitých inteligencí, veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě, pracovaly svým tempem, účastnily se společných činností v malých, středně velkých, či velkých skupinách, dostatečně dbáme na osobní soukromí dětí, ve třídách nejsou překračovány povolené počty dětí, ke spojování dětí dochází při ranních ( ) a odpoledních ( ) činnostech, výjimečně při odpočinku silný pokles docházky dětí, eventuelně při větším počtu odcházejících dětí daný den po obědě. Tabulky u vchodových dveří informují rodiče, kde se děti nacházejí. Nově příchozí děti mají možnost navštívit mateřskou školu s rodiči, zařadit se do her dětí. Uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim podle potřeb dítěte Analýza: Organizace chodu v mateřské škole v této době zcela vyhovuje zajištění bezpečnosti dětí a kvality vzdělávání dětí. Záměr: Při markantním snížení počtu dětí po obědě budou třídy spojovány a tímto se děti nenásilně seznámí s prostředím jiných tříd. Děti budou mít možnost prohlubovat kamarádské vztahy s ostatními dětmi, které potkávají při ranním scházení. Občasné setkávání v jiné třídě dětem umožní sociální otužování a dozrávání. Vždy bude brán zřetel na bezpečnost dětí a kvalitu odpoledního vzdělávání. Tabulky u vchodových dveří budou i nadále informovat rodiče, kde se děti nacházejí. Viz příloha: Školní řád, Organizace dne v MŠ, Den v naší mateřské škole

11 3. 5 ŘÍZENÍ: Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny, avšak zaměstnancům je ponechán dostatek prostoru pro zapojování do řízení mateřské školy, je respektován jejich názor, podporována jejich spolupráce, ředitelka úzce spolupracuje se zástupkyní školy, společně vypracovávají, řídí, kontrolují a vyhodnocují práci všech pracovnic. Kromě pravidelných pedagogických rad a provozních porad probíhají na MŠ, vzhledem ke složitější organizaci práce pavilonový typ MŠ, aktuální informační porady, kterých se účastní zástupci pedagogických i provozních pracovníků, kteří předávají informace ostatním, na mateřské škole je vypracován Plán práce, pedagogický sbor pracuje jako tým. ŠVP a TVP jsou otevřené dokumenty vycházející z analýzy, které jsou neustále dotvářeny praxí a upravovány dle aktuální situace. ŠVP vypracovala ředitelka školy za spolupráce všech pedagogických pracovnic. Z výsledků evaluace a kontrol jsou vyvozovány závěry a slouží jako podklad pro plánování, spolupráce se zřizovatelem je dobrá. Mateřská škola se účastní akcí pořádaných Městem Hradec Králové, bezproblémově spolupracuje také s dalšími orgány státní správy, se ZŠ, MŠ, při řešení individuálních problémů spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou v HK. Organizační členění pracovnic je určeno v organizačním řádu školy. Všeobecné povinnosti pracovnic a jejich zodpovědnost jsou zakotveny v pracovním řádu školy. Dílčí povinnosti a obsah pracovní doby jsou zakotveny v jednotlivých pracovních náplních, které jsou součástí osobních spisů zaměstnanců. Škola se dělí na dva útvary: 1. mateřská škola (MŠ) 2. školní jídelna (ŠJ) Pedagogický úsek je řízen zástupkyní ředitelky, školní jídelna je řízena vedoucí školní jídelny. Oba úseky řídí ředitelka školy. Škola se při své činnosti řídí platnými zákony, vyhláškami a nařízeními, také základními organizačními řády a směrnicemi, které zpracovává ředitelka školy. Informovanost všech pracovníků školy probíhá na poradách či operativních schůzkách podle potřeb. Plán porad, kontrolní činnosti a hospitací je součástí ročního plánu. (příloha neveřejná). Viz příloha: Organizační schéma mateřské školy, Organizační řád školy, Pracovní řád školy, Plán práce

12 3. 6 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Všechny pedagogické pracovnice, které pracují v mateřské škole, mají předepsanou kvalifikaci. 4 pracovnice mají vysokoškolské vzdělání, 2 učitelky Bc. v oboru předškolní pedagogika, 1 učitelka Mgr. Bc. v oboru speciální pedagogika, 1 ředitelka Bc. v oboru školský management a Mgr. v oboru management vzdělávání. Ostatní pedagogické pracovnice si vzdělání prohlubují dle plánu DVPP. Ke svému dalšímu vzdělávání přistupují zodpovědně, vycházejí z potřeb mateřské školy. Růst profesních kompetencí ředitelka plně podporuje a vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání. Pracovní doba pedagogů je stanovena tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost dětí a nejpříhodnější pedagogická péče, pracovní doba nepedagogů je stanovena tak, aby splňovala požadavky mateřské školy a dle nutnosti mohly být tyto pracovnice pověřeny spoluúčastí ve výchovně vzdělávacím procesu, všichni zaměstnanci se řídí příslušnými pracovními předpisy, chovají se a jednají profesionálním způsobem, aktivity rozšiřující školní vzdělávací program zajišťují učitelky (flétničky, keramiku, angličtinu, logopedii, individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči apod.) nadstandardní aktivity, placené rodiči, zajišťují profesionální odborníci. Specializované potřeby dětí jsou řešeny ve spolupráci s pediatry, s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími potřebnými odborníky. Kolektiv pracovnic mateřské školy je stabilizován. Vstřícný a laskavý přístup k dětem, rodičům, veřejnosti je samozřejmostí SPOLUPRÁCE ŠKOLY: MŠ navazuje na výchovu v rodině, je plně otevřena rodičům a proto naší snahou je získávat co nejvíce rodičů pro efektivní spolupráci. MŠ nabízí rodičům přímou účast ve výchovně vzdělávacím procesu, možnost každodenního vstupu rodičů do třídy, individuální rozhovory, vytvoření bezstresového nástupu dítěte do MŠ v návaznosti na rodinnou výchovu adaptace dítěte za přítomnosti rodičů v MŠ, prezentace školy, výstavky dětských prací, pravidelná informace rodičů nástěnky, poradenství, besídky pro rodiče a přátele školy, rozšiřující nabídka školy. (viz rozšířené a nadstandardní aktivity)

13 MATEŘSKÁ ŠKOLA PODPORUJE RODINNOU VÝCHOVU A POMÁHÁ RODIČŮM V PÉČI O DÍTĚ: Seznamuje rodiče s řádem školy Rodiče mají možnost zapojit se do práce v mateřské škole Seznamuje rodiče se záměry a programy mateřské školy Rodiče mohou kdykoliv vstupovat do třídy Pořádáme třídní schůzky s možností spolurozhodování rodičů Realizujeme poradenskou službu s PPP, SPC pomoc u problémových dětí a u dětí s odkladem školní docházky Nezapomínáme na děti nadané Vystavujeme dětské práce v prostorách MŠ Nabízíme rodičům zapůjčení odborné literatury Informujeme rodiče o dění v MŠ, o kulturních akcích Nabízíme rodičům rozšiřující a nadstandardní aktivity pro děti SPOLUPRÁCE SE ZŠ POUCHOV: o Realizujeme vzájemné hospitace zaměřené na pozorování dětí o Navštěvujeme s dětmi MŠ 1. třídu ZŠ, vyměňujeme si zkušenosti o dětech o Návštěva školáků v MŠ o Organizujeme společné kulturní a sportovní akce o Vzájemné konzultace učitelek, výměna zkušeností Mateřská škola na výborné úrovni spolupracuje se zřizovatelem. Je otevřena pro širokou veřejnost a snaží se o dobrou prezentaci své práce. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI: Ø Magistrát města HK Ø Pedagogicko psychologická poradna Ø Ostatními mateřskými školami Ø Policie České republiky Ø Hasičský sbor Ø Obecní knihovna Ø Ekologické centrum Ø Plavecká škola Zéva

14 Analýza: Spolupráce s rodiči se v posledních letech podstatně zlepšila. Velice si ceníme pomoci rodičů při vybavování školy hygienickými potřebami pro děti (vlhčené i papírové ubrousky, papírové kapesníky, apod.) Rodiče jsou velmi ochotni a vycházejí nám vždy vstříc i s drobnými opravami, pomocí. Pozitivně s rodiči hodnotíme tvůrčí dílny, či nově zavedené tradice (např. Rozsvěcení vánočního stromu, pasování dětí na školáky, společné rozloučení) Z evaluace spolupráce s dalšími institucemi nám vyvstal poznatek nižší spolupráce s ekologickým centrem Hradec Králové. Naopak spolupráce s městskou policií se zlepšila, dětem jsou ve větší míře nabízeny aktivity, které městská policie nabízí Preventivní programy, setkání s psovody, prohlídky vybavení policie a podobně. Záměr: Do budoucna pokračovat v dobré spolupráci s partnery. Opět obnovit spolupráci s ekologickým centrem v Hradci Králové. Muzeum HK nadále rozvíjet spolupráci a začlenit do výchovně vzdělávacího procesu interaktivní programy pro mateřské školy, které pořádají. Pozn. Ve školním roce 2013/2014 využily nabídky Muzea HK třídy C a M. 4. Organizace vzdělávání 4.1 Vnitřní uspořádání školy PODLAŽÍ 24 dětí 24 dětí 27 dětí PŘÍZEMÍ 27 dětí 27 dětí 27 dětí PŘÍZEMÍ Hospodářská část prádelna, sušárna, mandl, kuchyň, zázemí kuchařek, sklad, spisovna, kancelář vedoucí školní jídelny finanční referentky, ředitelna. Kancelář zástupkyně školy je umístěn ve spojovací chodbě, sborovna se buduje v budově C

15 4. 2 Složení tříd Uspořádání tříd se mění dle složení dětí v daný školní rok. Preferujeme třídy smíšené (či polosmíšené) a třídy předškolní. Mladší třídy Ježečci, Motýlci, Sluníčka jsou pro děti zpravidla od 3 do 5 let. Starší třídy - Berušky a Delfíni od 4 do 6 let, dle aktuální potřeby. Ve třídě Chobotniček vycházíme vstříc přání rodičů (umisťování sourozenců) a tudíž jsou zde děti již od tří do šesti let. Ve školním roce 2014/2015 jsme nuceni tuto nabídku opomenout, jelikož věkové složení dětí vyžaduje otevřít 3 třídy předškolní. Děti na jednotlivých budovách jsou během celé docházky do mateřské školy ve vzájemném kontaktu. Naší snahou je pro děti vytvářet takové prostředí, které nese charakteristické znaky školky rodinného typu. Názvy tříd (A, B, C, D, J, M) jsou pro snazší orientaci dětí zpravidla z říše zvířátek: Berušky, Chobotničky, Delfínci, Ježečci, Motýlci a Sluníčka. Ve třídách je v průměru zapsáno 26 dětí. Příloha č. 3,4: Smíšené třídy a jejich přínos, Kritéria přijímání dětí do MŠ 4. 3 Přijímání dětí do mateřské školy Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. Děti jsou přijímány v přijímacím řízení, které po dohodě s ředitelkami ostatních mateřských škol ve městě vyhlašuje zřizovatel. Děti jsou přijímány podle daných kritérií i během školního roku, pokud to dovolí kapacita školy (např. při odhlášení dítěte ze zdravotních důvodů, přestěhování apod.) O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka. Popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte: - dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech - způsob a rozsah stravování (rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy) Do jednotlivých tříd jsou děti na jedné straně zařazovány dle možností mateřské školy a na straně druhé dle přání rodičů možnost dětí být se sourozencem, s příbuzným, či kamarádem usnadňuje adaptační režim. Adaptační režim zajišťujeme již před vstupem do mateřské školy klub budoucích rodičů a dětí Klubíčko, kde se všichni seznamují s prostředím mateřské školy pod vedením zkušených učitelek. Tento klub otevíráme vždy jednou za měsíc. Do naší MŠ jsou přijímány zpravidla děti, které nevyžadují vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami. Do integrovaného vzdělávání jsou zařazovány zejména děti s odloženou školní docházkou, pro které jsou vytvářeny individuální plány rozvoje, a děti s lehčími logopedickými vadami, se kterými pracují zkušené učitelky, pod vedením příslušného odborníka

16 a za souhlasu rodičů. Při přijetí dítěte s lehčím zdravotním znevýhodněním či postižením bude přihlíženo k vyjádření pediatra, odborného lékaře, psychologa a k podmínkám naší MŠ. Do integrovaného vzdělávání jsou taktéž přijímány děti ze socio kulturně znevýhodněného prostředí, děti s oslabeným rodinným zázemím a děti s odlišným jazykovým prostředím. Vzdělávání dětí je doplněno nabídkou rozšířených aktivit angličtinou, keramikou, flétnou, ekologií, etikou, individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péčí a dále pak o nadstandardní (placenou rodiči) výuku plavání, či návštěvy solné jeskyně. Zařazení dítěte do těchto aktivit probíhá po konzultaci s rodiči Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání dětí Každé dítě má založenou svoji složku, kde jsou písemně zaznamenávány individuální výsledky dětí (zpravidla 2x ve školním roce), průběžně jsou zaznamenány jednotlivé zajímavé postřehy o dětech. (Zejména, v čem je dítě nadané a naopak v jaké oblasti potřebuje pomoci). Tímto jsou informace důležité a smysluplné. Jde o důvěrný materiál sloužící pedagogovi k další práci i jako podklad pro konzultace s rodiči a jejich informovanosti. Při pravidelných záznamech mohou být jednotlivé otázky konzultovány s rodiči a zaznamenány rozdíly v chování a projevech dítěte doma a v kolektivu Péče o zdraví a bezpečnost dětí Pedagogický pracovník vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zpět zákonnému zástupci, či jím pověřené osobě! (na základě písemného pověření) V žádném případě není dovoleno posílat děti do MŠ samotné! Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Onemocní-li dítě během dne v MŠ, učitelka neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci dítěte a ti v co nejkratší možné době, s ohledem na své dítě, zajistí ošetření. Při nemoci rodiče dítě omlouvají do tří dnů. Stane-li se úraz v MŠ, je škola povinna zajistit ošetření dítěte a oznámit úraz rodičům neprodleně! Příloha č. 5: Bezpečnostní opatření při práci s dětmi Příloha č. 6: Plán prevence patologických jevů 4. 6 Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámenému zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

17 b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo platbu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady e) ukončení na vlastní žádost rodičů, podanou písemně dohodou změna trvalého bydliště apod Informační systém a) Vnitřní informační systém: - konzultační hodiny pohovory učitelek s rodiči s ohledem na diskrétnost individuelně po dohodě s učitelkou dle potřeby rodičů, - třídní schůzky hromadné předávání všeobecných informací zpravidla na začátku školního roku a dle potřeby, - formou nástěnek umístěných v šatnách dětí, kde jsou písemně sdělovány informace o akcích školy, - v hospodářském pavilonu formou vývěsek a plakátů na dveřích - pedagogické rady - provozní porady - operativní porady - každodenní komunikační ruch (předávání aktuálních informací probíhá dle plánu viz příloha: Plán práce) b) Vnější informační systém: - osobním rozhovorem - webové stránky (www.ms-vekose.cz) - ová adresa - informace podávané telefonicky

18 - dny otevřených dveří, prezentace na veřejnosti, společná setkání, spolupráce s rodiči Analýza: Někteří rodiče již pravidelně využívají školního u pro omlouvání dětí. Platbu úplaty a stravného jsme zcela převedli na úsek ŠJ a tyto platby se platí pouze převodem na účet. Tímto jsme zcela eliminovali možnost poničení majetku MŠ případným úmyslem odcizení peněz z pokladny. Platby v hotovosti probíhají pouze u hrazení výletů a akcí školy. Od školního roku 2012/2013 jsou v provozu internetové stránky školního stravování, kde si rodiče najdou veškeré informace týkající se stravování a na kterých mohou své dítě přihlásit, či odhlásit. Od školního roku 2014/2015 budou fungovat nové internetové stránky MŠ, které více korespondují se záměrem školy. (Obměna po 4 letech.) Záměr: Vybudovat veřejnou vývěsku, na které budou např. aktuální informace, Školní řád 4. 8 Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy Ve školách není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Ve školách není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí. 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5. 1 Předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání (RVP PV) Cílem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a

19 zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají (RVP PV, Výzkumný ústav pedagogický Praha 2004/). Program mateřské školy vychází z cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. v v v Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Vzdělávací program vychází z klíčových kompetencí dítěte předškolního věku stanovených v RVP PV: - kompetence k učení Umím se učit, baví mě to - kompetence k řešení problémů Umím vyzrát nad problémem - kompetence komunikativní Mluvíš, mluvím, mluvíme - kompetence sociální a personální Já mám u nás ve školce své místo - kompetence činnostní a občanské Co se nelíbí mně, neprovádím ostatním Předškolní vzdělávání je vnímáno jako důležitý prvopočátek celoživotního vzdělávání dítěte. Vzdělávání v mateřské škole má velký význam pro založení a rozvoj předpokladů úspěšného začlenění jedince do společnosti. Mateřská škola představuje počáteční stupeň vzdělávání, po jehož ukončení pokračují děti v základní škole. Školu tvoří děti, jejich rodiče, zaměstnanci a veřejnost. Dítě vyhledává v mateřské škole klid, pohodu, hodnou učitelku, hračky, volnost. Rodič vyžaduje od školy kvalitu, odbornost, bezpečný a zajímavý program pro své dítě. Zaměstnanci tvoří jednotný tým, který spoluvytváří podmínky ke vzdělávání ve škole. Pomáhají vytvářet klima školy, které příznivě působí na psychiku dětí. Zřizovatel, poradenské a kulturní instituce napomáhají k začlenění školy do veřejného života. Základní škola požaduje připravené dítě na další stupeň vzdělávání. Každý z nich má na školu jiné požadavky, avšak pro úspěšný a kvalitní chod školy je nutné všechny požadavky sjednotit ve prospěch dítěte.

20 Schéma tvorby vzdělávacích programů mateřské školy. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ( IB ) TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSTATNÍ PLÁN ROZVOJE GRAFOMOTORIKY, PLÁN PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY, AJ TEMATICKÉ PLÁNY INDIVIDUÁLNÍ PLÁNY (DĚTI S OŠD, NADANÉ DĚTI, INTEGROVANÉ DĚTI) 5. 2 Filosofie školy Motto: Naše děti mají ručičky a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo alespoň chodit. A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět. (Karel Čapek) Filosofie naší mateřské školy: Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. Uvědomí-li si člověk svou jedinečnost na tomto světě, pochopí ji jako odpovědnost k vnějšímu prostředí, živým organizmům, ostatním lidem i vůči sobě samému. Poslání naší mateřské školy: v Podporovat rodinnou výchovu. v Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenost v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí.

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více