Návod k obsluze HBN 231E1L

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze HBN 231E1L"

Transkript

1 Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1

2 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového sporáku. Získáte důležité informace o bezpečnosti. Seznámíte se s jednotlivými díly svého nového sporáku. A krok za krokem Vám ukážeme, jak jej nastavit. Je to docela jednoduché. V tabulkách naleznete pro běžné pokrmy hodnoty nastavení a výšky zasunutí. Vše bylo testováno v našem kuchyňském studiu. A pokud by se snad někdy vyskytla nějaká závada, naleznete zde informace, jak si můžete malé závady odstranit sami. A nyní Vám přejeme dobrou chuť. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 50 db (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 2

3 Obsah Na co musíte dávat pozor...5 Před vestavbou... 5 Bezpečnostní pokyny... 6 Příčiny škod... 8 Váš nový sporák...9 Ovládací panel... 9 Trouba Volič teploty Pečící trouba a příslušenství Chladící ventilátor Před prvním použitím...14 Vyjmutí obalového materiálu Předehřátí pečící trouby Předčištění příslušenství Nastavení pečicí trouby...16 Takto provedete nastavení Automatické vypnutí pečicí trouby Pečící trouba se automaticky zapne a vypne Hodiny...22 Takto provedete nastaven Budík...23 Takto provedete nastavení Základní nastavení...25 Změna základních nastavení Dětská pojistka

4 Obsah Údržba a čištění...28 Čistící prostředky Pro jednodušší čištění Čištění zásuvného roštu Co dělat v případě závady?...33 Výměna žárovky na stropě pečicí trouby Servis...35 Tabulky a tipy...36 Koláče a pečivo Tipy pro pečení Maso, drůbež, ryby Tipy k pečení a grilování Nákypy, gratinované pokrmy, toasty Hotové zmrazené pokrmy Rozmrazování Sušení ovoce Zavařování Tipy na úsporu energie Akrylamid v potravinách...50 Zkušební pokrmy

5 Na co musíte dávat pozor Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze. Umožní Vám to bezpečně a správně obsluhovat Váš spotřebič. Návod k použití a montážní návod pak pečlivě uschovejte. Pokud budete spotřebič předávat dál, přiložte oba návody. Před vestavbou Ekologická likvidace odpadu Spotřebič vybalte a obaly zlikvidujte v souladu se zákona na ochranu životního prostředí. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment WEEE). Tato směrnice stanovuje rámce platný v celé Evropské unii pro odběr a recyklaci starých zařízení. Škody během dopravy Elektrické připojení Po vybalení spotřebič zkontrolujte a přezkoušejte. Pokud byl spotřebič během přepravy poškozen, nesmí být připojen. Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí jej vyměnit odborný technik vyškolený výrobcem; tímto se vyloučí případná rizika. 5

6 Bezpečnostní pokyny Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů. Děti Horká pečicí trouba Spotřebič nesmí nikdy bez dozoru používat dospělé osoby nebo děti, pokud: - toho nejsou tělesně a duševně schopné - nebo pokud nemají příslušné znalosti a zkušenosti pro správné a bezpečné ovládání spotřebiče. Nikdy nedovolte dětem, aby se spotřebičem hrály. Děti Děti smějí připravovat pokrmy pouze po poučení. Musí umět spotřebič správně obsluhovat. Musí chápat nebezpečí, na která upozorňuje návod k použití. Děti musejí být při používání spotřebiče pod dozorem, aby si s ním nehrály. Dvířka pečící trouby otevírejte opatrně. Může uniknout horká pára. Nikdy se nedotýkejte horkých vnitřních ploch trouby, ani topných prvků. Hrozí nebezpečí popálení! Udržujte děti mimo dosah spotřebičů. Do trouby nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nebezpečí požáru! Nikdy neskřípejte přívodní kabel spotřebiče horkými dvířky trouby. Může se poškodit kabelová izolace. Nebezpečí zkratu! 6

7 Pozor u pokrmů, které se připravují s použitím nápojů obsahujících vysoké procento alkoholu (např. koňak, rum). Alkohol se při vysokých teplotách odpařuje. Alkoholové výpary se mohou za nepříznivých podmínek v pečící troubě vznítit. Nebezpečí popálení! Používejte pouze malé množství alkoholických nápojů s vysokým obsahem alkoholu a dvířka pečící trouby otevírejte opatrně. Opravy Neodborné opravy jsou nebezpečné. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Opravy smí vykonávat výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Je-li spotřebič vadný, vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis. 7

8 Příčiny škod Plech na pečení, alobal nebo nádobí na dně pečící trouby Plech na pečení nepokládejte na dno pečící trouby. Nevykládejte dno trouby alobalem. Nádobí nepokládejte na dno pečící trouby. Došlo by k přehřátí trouby. Doba pečení koláčů a pečení by byly odlišné a došlo by k poškození smaltu. Voda v pečící troubě Ovocná šťáva Chladnutí s otevřenými dvířky pečící trouby Silně znečištěné těsnění pečící trouby Dvířka pečící trouby jako plocha k sezení Přeprava sporáku Nikdy nelijte vodu do horké pečící trouby. Může dojít k poškození smaltu. U velmi šťavnatých ovocných koláčů neobkládejte plech příliš hustě. Ovocná šťáva, která stéká z pečícího plechu, zanechává skvrny, které již nebude možné odstranit. Raději použijte hlubší univerzální pánev. Pečící troubu nechávejte vychladnout vždy zavřenou. Do dvířek pečící trouby nic nepřivírejte. I když dvířka trouby jen lehce pootevřete, může časem dojít k poškození hran sousedního nábytku. Je-li těsnění pečící trouby silně znečištěno, dvířka trouby se v provozu již nikdy správně nezavřou. Může dojít k poškození hran sousedního nábytku. Těsnící plochy trouby proto uchovávejte čisté. Na dvířka pečící trouby nestoupejte ani nesedejte. Sporák nepřenášejte ani nedržte za madlo dvířek. Madlo dvířek by nevydrželo váhu sporáku a mohlo by se ulomit. 8

9 Váš nový sporák Nyní se seznámíte se svým novým spotřebičem. Vysvětlíme Vám ovládací panel s vypínači a ukazateli. Získáte informace o druzích ohřevu a přiloženém příslušenství. Ovládací panel V závislosti na typu spotřebiče jsou možné drobné odchylky. Napájení: V / 50/60Hz/1,8W. Volič funkcí Ovládací tlačítka a displej Volič teploty Zápustné ovladače Všechny ovladače jsou ve vypnuté poloze zapuštěny. Lehce stiskněte a ovladač se vysune. 9

10 Trouba Volič funkcí Pomocí tlačítka funkcí nastavujete pro troubu druh ohřevu. Nastavovací tlačítko funkcí můžete otáčet doprava nebo doleva. Pozice 0 Vypnuté Horní a spodní ohřev Horký vzduch* (Horní a spodní ohřev s horkým vzduchem) Spodní ohřev Pečení a smažení je možné pouze na jedné úrovni. Jedna zásuvná výška je vhodná pro koláče a pizzu ve formě či na plechu, pro libové hovězí, telecí maso a zvěřina. Na jedné úrovni můžete péct pěnové cukroví a listové těsto. Na dvou úrovních současně je možné péct potraviny jako drobné pečivo, sušenky, muffiny a listové těsto. Se spodním ohřevem můžete pokrmy propékat silněji ze spodní strany, resp. dopékat. Cirkulační gril Cirkulační gril je zvláště vhodný pro grilování velkých kusů masa. Maloplošný gril Maloplošný gril je určen pro grilování menších kusů masa a potravin. Velkoplošný gril Velkoplošný gril nabízí možnost grilování více kusů steaků, párků, ryb nebo toastů. Rozmrazování Program pro rozmrazování. * Druh ohřevu, který je určen dle energetické stupnice EN V okamžiku, kdy nastavíte tlačítko funkcí, rozsvítí se osvětlení trouby. 10

11 Ovládací tlačítka a displej Tlačítko budík Tlačítko hodiny Tlačítko Mínus - Tlačítko Plus + Tlačítko Klíč Stisknutím tlačítka nastavíte budík. Stisknutím tlačítka nastavíte hodiny, dobu pečení v pečící troubě a dobu ukončení. Stisknutím tohoto tlačítka snižujete hodnotu. Stisknutím tohoto tlačítka hodnotu zvyšujete. Tímto tlačítkem se zapíná a vypíná dětská pojistka. Na displeji si můžete přečíst nastavené hodnoty. Volič teploty Voličem teploty nastavujete teplotu nebo stupeň grilování. Teplota Teplotní rozmezí v C Gril 1 slabý gril 2 střední gril 3 silný gril Když pečící trouba hřeje, svítí kontrolka nad voličem teploty. V přestávkách mezi ohřevem zhasíná. Stupně grilování Při grilování plochých kusů nastavíte stupeň grilování voličem teploty. 11

12 Pečící trouba a příslušenství Příslušenství lze zasunout do pečící trouby ve 4 různých úrovních (výškách). Příslušenství můžete ze dvou třetin vytáhnout, aniž by se překlopilo. Díky tomu se dají pokrmy lehce vyjmout. Příslušenství Příslušenství můžete dokoupit v autorizovaném servisu nebo ve specializované prodejně. Uveďte, prosím, objednací kód: HEZ a číslo. Rošt HEZ Pro nádobí, formy na pečení, pečeně, grilované kousky a zmrazené pokrmy. Rošt zasuňte pohybem dolů. Univerzální pánev HEZ Pro šťavnaté koláče, drobné pečivo, zmrazené potraviny a velké pečeně. Grilujete-li přímo na roštu, můžete ji používat jako nádobu pro zachycování tuku. Univerzální pánev na pečení zasuňte do trouby zkosenou stranou k dvířkům až na doraz. Hliníkový plech na pečení HEZ Na koláče a cukroví. Plech na pečení zasouvejte na doraz skosenou stranou směrem ke dvířkům. 12

13 Zvláštní příslušenství* Hliníkový plech na pečení HEZ Rošt HEZ Univerzální pánev HEZ Smaltovaný plech HEZ Ochranná mřížka Pro koláče a pečivo. Pro nádoby, formy na koláče, pečeně, grilované pokrmy a zmrazené potraviny. Pro šťavnaté koláče, pečivo, zmrazené potraviny a velké pečeně. Pro koláče a cukroví. Ochranná mřížka se upevňuje na dvířka pečící trouby. Zabraňuje tomu, aby se mohly malé děti dotknout horkých dvířek trouby. Ochrannou mřížku lze objednat pod číslem prostřednictvím autorizovaného servisu. * Bohatou nabídku k Vašemu sporáku naleznete v našich prospektech nebo na internetových stránkách. Zvláštní příslušenství je možné zakoupit také ve specializovaných prodejnách. Chladící ventilátor Pečící trouba je vybavena chladícím ventilátorem. Zapíná se a vypíná dle potřeby. Horký vzduch uniká dvířky. 13

14 Před prvním použitím V této kapitole naleznete vše, co musíte udělat, než začnete poprvé vařit. Rozehřejte troubu a vyčistěte příslušenství. Přečtěte si bezpečnostní pokyny v kapitole Na co si musíte dávat pozor. Nejprve se podívejte, zda na ukazateli sporáku bliká symbol a tři nuly. Pokud na ukazateli bliká symbol a tři nuly Nastavte čas. 1. Stiskněte tlačítko Hodiny. Zobrazí se 12:00 a začne blikat symbol hodin. 2. Tlačítky + nebo nastavte čas. Po několika sekundách se čas uloží. Nyní je sporák připraven k provozu. 14

15 Vyjmutí obalového materiálu Před prvním použitím pečící trouby je bezpodmínečně nutné vyjmout veškerý obalový materiál. Čtyři části obalu se nacházejí mezi drážkami a stěnami trouby. Vyjměte je. Nyní je trouba připravena k použití Předehřátí pečící trouby Postupujte následovně Abyste odstranili charakteristickou vůni novoty, rozehřejte uzavřenou a prázdnou troubu. 1. Volič funkcí nastavte na. 2. Voličem teploty nastavte 240 ºC. Po 60 minutách volič funkcí vypněte. Předčištění příslušenství Než začnete příslušenství používat, důkladně jej očistěte mycím roztokem a utěrkou. 15

16 Nastavení pečicí trouby Máte různé možnosti, jak nastavit svou pečící troubu. Manuální vypnutí pečící trouby Pečící trouba se vypne automaticky Pečící trouba se vypíná a zapíná automaticky Tabulky a tipy Když je pokrm hotov, vypněte pečící troubu sami. Teď již můžete svoji kuchyni opustit i na delší dobu. Můžete například vložit pokrm do trouby ráno a nastavit ji tak, aby by v poledne hotov. V kapitole Tabulky a tipy naleznete vhodná nastavení pro mnoho pokrmů. Takto provedete nastavení Příklad: Horní a spodní ohřev, 200 ºC 1. Voličem funkcí nastavte požadovaný druh ohřevu. 16

17 2. Voličem teploty nastavte teplotu, nebo stupeň grilování. Změna nastavení Teplotu nebo stupeň grilování můžete kdykoliv změnit. Vypnutí 1. Volič funkcí otočte zpět do výchozí polohy. 2. Volič teploty otočte zpět do polohy. 3. Opatrně otevřete dveře trouby a pokrm vyjměte. Tip: Chcete-li se vyhnout usazování vodních par na ovládacím panelu, neponechávejte pokrmy ve vypnuté troubě. Šetření energií Energii můžete ušetřit vypnutím trouby před koncem pečení: 1. Před koncem pečení otočte volič teploty do výchozí polohy. 2. Volič funkcí otočte zpět do polohy teprve během vyjímání pokrmu z pečící trouby. 17

18 Automatické vypnutí pečicí trouby Příklad: Horní a spodní ohřev, 200 ºC, doba trvání 45 minut 1. Voličem funkcí nastavte požadovaný druh ohřevu. 2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo stupeň grilování. 3. Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny. Rozbliká se symbol doby trvání. 18

19 4. Tlačítky + nebo nastavte dobu trvání. Tlačítko + navrhovaná hodnota = 30 minut. Tlačítko navrhovaná hodnota = 10 minut. Po několika sekundách se pečící trouba spustí. Na ukazateli se rozsvítí symbol. Uplynutí doby trvání Změna nastavení Přerušení nastavení Nastavení doby trvání, pokud jsou hodiny vypnuty Zazní zvukový signál. Pečící trouba se vypne. Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny a vypněte volič funkcí. Stiskněte tlačítko hodiny. Tlačítky + nebo změňte dobu trvání. Stiskněte tlačítko Hodin. Přidržte tlačítko -, dokud se na ukazateli neobjeví nula. Vypněte volič funkcí. Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny a nastavte dle popisu v bodě 4. 19

20 Pečící trouba se automaticky zapne a vypne Pamatujte na to, že rychle se kazící potraviny nesmějí zůstat v pečící troubě příliš dlouho. Příklad: Je 10:45 hod. Příprava pokrmu trvá 45 minut, pokrm má být hotov ve 12: Voličem funkcí nastavte požadovaný druh ohřevu. 2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo stupeň grilování. 3. Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny. Rozbliká se symbol doby trvání. 20

21 4. Tlačítky + nebo nastavte dobu trvání. Tlačítko + navrhovaná hodnota = 30 minut. Tlačítko navrhovaná hodnota= 10 minut. 5. Stiskněte tlačítko Hodiny tolikrát, dokud se nerozbliká symbol konce. Na ukazateli uvidíte, kdy bude pokrm hotov. 6. Tlačítkem + posuňte dobu dokončení na později. Po několika sekundách se nastavení uloží. Dokud se pečící trouba nespustí, bude na ukazateli zobrazena doba ukončení. Uplynutí doby trvání Upozornění Zazní zvukový signál. Pečící trouba se vypne. Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny a vypněte volič funkcí. Dokud symbol bliká, můžete nastavení změnit. Pokud symbol svítí, bylo již nastavení uloženo. Dobu čekání, než se nastavení uloží, můžete změnit. O tom si přečtěte v kapitole Základní nastavení. 21

22 Hodiny Po prvním zapojení do sítě nebo po výpadku proudu se na ukazateli rozbliká symbol a tři nuly. Nastavte čas. Volič funkcí musí být vypnutý. Takto provedete nastaven Příklad: 13:00 hodin 1. Stiskněte tlačítko hodin. Na ukazateli se zobrazí čas 12:00 rozbliká se symbol. 2. Tlačítky + nebo nastavte čas. Po několika sekundách se nastavený čas uloží. Změna času (např. z letního na zimní) Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny a pomocí tlačítek + nebo změňte čas. 22

23 Vypnutí hodin Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny a pomocí tlačítek + nebo změňte čas. Budík Budík můžete používat jako kuchyňský budík. Funguje nezávisle na pečící troubě. Budík má odlišný signál. Díky tomu uslyšíte, jestli již uplynula doba nastavená na budíku nebo doba trvání pečení v troubě. Budík můžete nastavit i v případě aktivní dětské pojistky. Takto provedete nastavení Příklad: 20 minut 1. Stiskněte tlačítko budík. Rozbliká se symbol. 23

24 2. Tlačítky + nebo nastavte dobu na budíku. Tlačítko + navrhovaná hodnota = 10 minut. Tlačítko navrhovaná hodnota = 5 minut. Po několika sekundách se budík spustí. Na ukazateli svítí symbol. Zobrazuje se odečet času. Uplynutí doby Změna doby nastavené na budíku Vymazání nastavení Souběžné odměřování doby nastavené na budíku a doby trvání Uplynutí doby Zazní zvukový signál. Stiskněte tlačítko budíku. Ukazatel budíku zhasne. Stiskněte tlačítko Budík. Tlačítky + nebo dobu změňte. Stiskněte tlačítko Budík. Přidržte tlačítko do doby, než se na ukazateli objeví nula. Svítí oba symboly. Odměřovaná doba budíku je zobrazována na displeji. Zjištění zbývající doby trvání, doby ukončení nebo času : Stiskněte tlačítko Hodiny tolikrát, dokud se nezobrazí příslušný symbol. Požadovaný údaj bude na ukazateli zobrazen po dobu několika sekund. 24

25 Základní nastavení Vaše pečící trouba má různá základní nastavení. Vy můžete změnit základní nastavení hodin, délku signálu a dobu pro uložení nastavení do paměti. Základní nastavení Funkce Změna na Hodiny = hodiny v popředí Délka signálu = cca 2 min. Doba pro uložení do paměti = střední Ukazatel času Signál po uplynutí doby trvání nebo doby nastavené na budíku Doba čekání mezi jednotlivými kroky nastavení, než se nastavení uloží Hodiny = hodiny vypnuty Délka signálu = cca 10 s = cca 5 min. Doba pro uložení do paměti = krátká = dlouhá 25

26 Změna základních nastavení Příklad: Vypnutí hodin Nesmí být zapnuta žádná funkce. 1. Současně stiskněte tlačítko Hodiny a tlačítko +, dokud se na ukazateli nezobrazí. To je základní nastavení hodin v popředí. 2. Tlačítky + nebo změňte základní nastavení. 3. Potvrďte stisknutím tlačítka Hodiny. Na ukazateli se zobrazí pro základní nastavení délky akustického signálu. Základní nastavení změňte tak, jak je popsáno v bodě 2 a potvrďte stisknutím tlačítka Hodiny. Nyní můžete ještě změnit nastavení doby pro uložení do paměti. Nakonec stiskněte tlačítko Hodiny. 26

27 Nechcete měnit všechny základní nastavení Oprava Pokud nechcete měnit některá ze základních nastavení, stiskněte tlačítko hodiny. Zobrazí se následující základní nastavení. Svoje nastavení můžete kdykoliv opět změnit. Dětská pojistka Aby nemohly děti nedopatřením pečící troubu zapnout, je trouba vybavena dětskou pojistkou. Zablokování pečící trouby Odblokování Poznámky Stiskněte tlačítko Klíč a podržte jej do doby, než se na ukazateli zobrazí symbol. To může trvat cca 4 sekundy. Přidržte tlačítko Klíč, dokud symbol nezhasne. Budík a hodiny můžete nastavit i v zablokovaném stavu. Při výpadku proudu se nastavení dětské pojistky zruší. 27

28 Údržba a čištění Nikdy nepoužívejte vysokotlaké čističe ani parní čističe. Nebezpečí zkratu Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čistící prostředky. Povrch se může poškodit. Jestliže se podobný prostředek dostal na lícovou stranu spotřebiče, okamžitě jej odstraňte vodou. Čistící prostředky Vnější plochy spotřebiče: Plochy z ušlechtilé oceli Vyčistěte teplým mycím roztokem a měkkým hadříkem. Plochy z ušlechtilé oceli vždy otírejte jedním směrem, aby nedošlo k poškození povrchu. Osušte měkkým hadříkem. Vždy ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny nebo skvrny od bílků. Nejsou vhodné agresivní čistící prostředky, drsné houbičky a hrubé čistící ubrousky. Pro dosažení lesklého povrchu použijte čistící prostředek na ušlechtilou ocel. Řiďte se pokyny výrobce. U servisní služby nebo ve specializované prodejně lze zakoupit speciální čistící prostředky na ušlechtilou ocel. Smaltované a lakované povrchy Ovladače Sklo dvířek Těsnění Čistěte teplým mycím roztokem a hadříkem. Osušte měkkým hadříkem. Čistěte teplým mycím roztokem a hadříkem. Osušte měkkým hadříkem. Používejte čistící prostředek na sklo. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čistící prostředky či škrabku na sklo. Může dojít k poškození skla. Vyčistěte teplou vodou a hadříkem. Osušte měkkým hadříkem. 28

29 Pečicí trouba Skleněný kryt osvětlení trouby Příslušenství Hliníkový plech na pečení (zvláštní příslušenství) Pojistka dvířek (zvláštní příslušenství) Varná deska Čistěte teplým čistícím roztokem a hadříkem. Osušte měkkým hadříkem. Při silném znečištění: Čistící prostředek na pečící trouby, používejte pouze ve studené troubě. Čistěte teplým čistícím roztokem a hadříkem. Osušte měkkým hadříkem. Namočte do horkého mycího roztoku. Vyčistěte kartáčkem nebo mycí houbičkou. Nemyjte v myšce nádobí. V žádném případě nepoužívejte čistič pečící trouby. Neodstraňujte nečistoty z povrchu nožem ani žádným jiným ostrým předmětem. Nebezpečí poškrábání! Mycím roztokem a měkkým hadříkem na čištění oken nebo hadříkem z mikrovlákna nepouštějícím vlákna vyčistěte plochy vodorovnými pohyby a bez tlaku. Osušte měkkým hadříkem. Nejsou vhodné agresivní čistící prostředky, drsné houbičky a hrubé čistící ubrousky. Poškrábaly by plech. Pojistku dvířek za účelem vyčištění demontujte. Všechny plastové díly namočte do horkého mycího roztoku a vyčistěte mycí houbičkou. Osušte měkkým hadříkem. Při silném znečištění by se pojistka dveří mohla zaseknout a přestala by fungovat. Pokyny pro údržbu a čištění naleznete v návodu k použití varné desky. 29

30 Pro jednodušší čištění Zapnutí osvětlení trouby Vyjmutí dvířek trouby Pro jednodušší čištění můžete zapnout osvětlení trouby a vyjmout dveře trouby. Volič funkcí nastavte do polohy. Vyjmutí dveří trouby je velmi jednoduché. 1. Zcela otevřete dveře trouby. 2. Povolte obě blokovací páky na pravé i levé straně. 3. Uchopte dveře trouby za pravý a levý okraj (držte ruce dále od pantů). Částečně zavřete dveře trouby (šikmá poloha) a vyjměte tahem dopředu. Po čištění namontujte dveře trouby opačným postupem. 30

31 Čištění závěsných roštů Zásuvný rošt můžete za účelem čištění vyjmout. Vyjmutí zásuvného roštu: 1. Uchopte rošt zespodu a potáhněte směrem dopředu. Vyjměte výčnělky ve spodní části z drážek, do kterých byl nasazen. 2. Poté vytáhněte celý rám, nejdříve tahem dolů a poté dopředu. Rošt čistěte prostředkem na nádobí a houbou nebo kartáčkem. Zavěšení roštu: 1. Dva háky opatrně zasuňte do horních otvorů. 31

32 2. POZOR! Nesprávná montáž: Nikdy s roštem nehýbejte, dokud nejsou oba háky zcela zasunuty do horních otvorů. Mohlo by dojít k poškození a popraskání smaltu. Správná montáž: Oba háky musí být zcela zasunuty do horních otvorů. Nyní rošt pomalu a opatrně sklápějte dolů a zavěste do spodních otvorů. 3. Zavěste oba rošty. U správně namontovaných roštů je vzdálenost mezi dvěma horními výškami zasunutí větší. 32

33 Co dělat v případě závady? Závady, které se mohou vyskytnout, jsou často způsobeny maličkostmi. Než zavoláte servis, věnujte pozornost následujícím pokynům: Závada Možná příčina Doporučení/náprava Spotřebič nefunguje. Pojistka je vadná. Podívejte se do pojistkové skříně, je-li pojistka v pořádku. Bliká ukazatel hodin. Přerušení dodávky elektrické energie. Nastavte čas na hodinách. Opravy mohou provádět pouze školení technici autorizovaného servisu. Neodbornou opravou Vám mohou vzniknout značná rizika. 33

34 Výměna žárovky na stropě pečicí trouby Postupujte následovně Když přestane svítit žárovka, je nutné ji vyměnit. Tepelně odolné 25W náhradní žárovky můžete zakoupit v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách. Uveďte, prosím, čísla E a FD Vašeho sporáku. Používejte pouze tyto žárovky. 1. Vypněte pojistku sporáku v pojistkové skříni. 2. Pro všechny případy položte do studené pečící trouby utěrku. 3. Otočením doleva vyšroubujte kryt žárovky uvnitř pečící trouby. 4. Žárovku vyměňte za stejný typ. 5. Zašroubujte zpět kryt žárovky. 6. Vyjměte utěrku a zapněte pojistku. Výměna skleněného krytu Je-li skleněný kryt žárovky v pečící troubě poškozen, musí být vyměněn. Skleněné kryty můžete zakoupit v autorizovaném servisu Uveďte, prosím, číslo E a FD Vašeho spotřebiče. 34

35 Servis Pokud musí být Váš spotřebič opraven, je tu pro Vás náš servis. Adresu a telefonní číslo nejbližšího servisního střediska naleznete v telefonním seznamu. V uvedených servisních centrech Vám také rádi sdělí kontakt na servisní středisko ve Vašem okolí. Číslo E a číslo FD Pokud kontaktujete náš servis, uveďte, prosím, číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (číslo FD) Vašeho spotřebiče. Typový štítek s čísly naleznete vpravo, ze strany dvířek pečící trouby. Abyste v případě poruchy nemuseli dlouho hledat, můžete si zde ihned poznamenat čísla Vašeho spotřebiče. E-Nr. FD Servis 35

36 Tabulky a tipy Zde naleznete výběr pokrmů a jejich optimální nastavení. Dočtete se, jaký druh ohřevu a teplota se k Vašemu pokrmu nejlépe hodí, jaké příslušenství je třeba použít a do jaké výšky má být zasunuto. Dostanete mnoho tipů na nádobí a přípravu pokrmů a také malého pomocníka v případě závady, pokud by někdy nebylo něco v pořádku. Koláče a pečivo Formy na pečení Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení. Koláčovou formu pokládejte přímo na rošt. Tabulky Hodnoty uvedené v tabulce platí pro studenou pečící troubu. Tak ušetříte energii. Když troubu předehřejete, uvedené doby pečení se zkrátí o 5 až 10 minut. Teplota a doba pečení závisí na množství a vlastnostech tělesa. Z tohoto důvodu jsou v tabulkách uvedena různá rozmezí. Nejprve vyzkoušejte nižší hodnotu. Nižší teplota podmiňuje stejnoměrnější hnědnutí. Pokud je to nutné, nastavte příště vyšší teplotu. Další informace naleznete v části Tipy na pečení s tabulkami. 36

37 Koláč ve formě Forma na roštu Výška Druhy ohřevu Jednoduché třené těsto Hranatá / čtvercová / truhlíková Třený koláč jemný (např. linecký koláč) Korpus z křehkého těsta s okrajem Dortový korpus z třeného těsta Čtvercová forma/ krabicová forma Teplota C Doba pečení, minuty Silikonová forma Forma na ovocný základ Piškot Silikonová forma Ovocný nebo tvarohový dort, křehké těsto* Jemný ovocný koláč z třeného těsta Pikantní koláče* (např. quiche/cibulový koláč) Tmavá silikonová forma * Nechte zhruba 20 minut v troubě vychladnout Silikonová forma Silikonová forma Koláče na plechu Třené nebo kynuté těsto se suchou horní vrstvou Třené, nebo kynuté těsto se šťavnatou horní vrstvou (ovoce) Výška Druh ohřevu Teplota C Doba pečení, min. Univerzální pánev Univerzální pánev Piškotová roláda (předehřát) Univerzální pánev

38 Koláče na plechu Výška Druh ohřevu Teplota C Doba pečení, min. Vánočka z 500 g mouky Univerzální pánev Štola z 500 g mouky Univerzální pánev Štola z 1 kg mouky Univerzální pánev Sladký závin Univerzální pánev Pizza Univerzální pánev Chléb a housky Kynutý chléb z 1,2 kg mouky* (předehřát) Kváskový chléb z 1,2 kg mouky* (předehřát) Housky (např. žitné housky) (předehřát) Univerzální pánev Univerzální pánev Univerzální pánev * Nikdy nelijte vodu přímo do horké trouby. Výška Druh ohřevu Teplota C Doba pečení, min

39 Drobné pečivo Cukroví Univerzální pánev Hliníkový plech na pečení + univerzální pánev* Výška Druh ohřevu Teplota C Doba pečení, min Pěnové cukroví Univerzální pánev Větrníky Univerzální pánev Makronky Listové těsto Univerzální pánev Hliníkový plech na pečení + univerzální pánev* Univerzální pánev Hliníkový plech na pečení + univerzální pánev* * Při pečení na dvou úrovních zasuňte univerzální pánev vždy nad plech (na úroveň 3). 39

40 Tipy pro pečení Chcete péct podle vlastního receptu. Jak zjistíte, je-li třený koláč propečen? Orientujte se podle podobného druhu pečiva v tabulkách pro pečení. Asi 10 minut před koncem doby pečení, která je uvedena v receptu, píchněte dřevenou špejlí do nejvyššího místa koláče. Pokud se těsto na špejli nenalepí, je koláč hotov. Koláč se sesunul. Příště přidejte méně tekutin, popř. nastavte teplotu trouby o 10 stupňů nižší. Dodržujte doby míchání uvedené v receptu. Koláč uprostřed nakynul více než na okrajích. Koláč je na povrchu příliš tmavý. Koláč je příliš suchý. Chléb nebo koláč (např. tvarohový) vypadají dobře, uvnitř jsou však mazlavé (mastné, se zbytky vody). Pečivo hnědne nerovnoměrně. Pekli jste na více úrovních. Pečivo na horním plechu je tmavší než na spodním Při pečení šťavnatých koláčů se vytváří kondenzovaná voda. Okraj dortové formy nemažte tukem. Po upečení koláč opatrně oddělte od formy nožem. Příště jej zasuňte níže, nastavte nižší teplotu a koláč pečte o trochu déle. Do hotového koláče napíchejte párátkem malé otvory. Potom je pokapejte ovocnou šťávou nebo trochou alkoholu. Příště nastavte teplotu o 10 stupňů nižší a zkraťte dobu pečení. Příště použijte méně tekutin a pečte o trochu déle při nižší teplotě. U koláče se šťavnatým obložením: Nejprve předpečte korpus. Posypte jej mandlemi nebo strouhankou a obložte. Dodržujte, prosím, recepty a doby pečení. Nastavte o něco nižší teplotu, pečivo se pak bude péct rovnoměrněji. Choulostivé pečivo pečte pomocí horního a spodního ohřevu na jedné úrovni. I přečnívající papír na pečení může mít vliv na cirkulaci vzduchu. Velikost papíru na pečení vždy přizpůsobte plechu. K pečení na více úrovních používejte vždy horký vzduch. Současně zasunuté plechy nemusí být hotové současně. Při pečení může vznikat vodní pára. Uniká, v závislosti na spotřebiči, dvířky pečící trouby nebo výstupem páry na varné desce. Vodní pára se může srážet na spotřebiči nebo okolním nábytku a odkapávat jako kondenzát. To je fyzikálně podmíněno. 40

41 Maso, drůbež, ryby Nádobí Můžete používat každé nádobí, které odolné vůči vysokým teplotám. Pro velké pečeně můžete použít také univerzální pánev. Nádobí postavte vždy do středu roštu. Horké skleněné nádoby postavte po vyjmutí z trouby na suchou utěrku. Skleněné nádoby postavené na mokré nebo studené podložce mohou prasknout. Pokyny k pečení Výsledek pečení závisí na druhu a kvalitě masa. K libovému masu přidejte 2-3 polévkové lžíce tekutiny, k dušené pečeni 8 až 10 polévkových lžic a to podle velikosti. Větší kousky masa by se měly po uplynutí poloviny doby pečení otočit. Pokyny ke grilování Grilujte vždy v uzavřené pečící troubě. Vezměte pokud možno stejně silné kousky ke grilování. Měly by být silné minimálně 2 a ž 3 cm. Tak zhnědnou stejnoměrně a zůstanou pěkně šťavnaté. Steaky solte teprve po grilování. Grilované kousky položte přímo na rošt. Grilovaný kousek bude nejlepší, položíte-li jej do středu roštu. Univerzální pánev zasuňte do úrovně 1. Šťáva z masa se na ní zachytí a pečící trouba zůstane čistá. Grilované kousky otočte po uplynutí dvou třetin zadané doby dle tabulky. Grilovací topné těleso se automaticky vypíná a opět zapíná. To je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování. Maso Tabulka platí pro případy vložení do studené trouby. Časové údaje v tabulkách jsou orientačními hodnotami. Jsou závislé na kvalitě a vlastnostech masa. 41

TCZ 6001/6002/6003/7003

TCZ 6001/6002/6003/7003 Dodavatel: BSH domácí spotřebiče s.r.o. Pekařská 695/10a 155 00 Praha 5 Call centrum: +420 251 095 555 www.bosch-home.com/cz Xi dráždivý Návod k použití TCZ 6001/6002/6003/7003 Q4ACZM0340 1 Čistící tablety

Více

Návod k použití HB 532E1T

Návod k použití HB 532E1T Návod k použití HB 532E1T Q4ACZM1301 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 B A 2-6 4-8

Více

Návod k použití HBN 532E1T

Návod k použití HBN 532E1T Návod k použití HBN 532E1T Q4ACZM1302 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Informační list Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s. r. o. Značka Prodejní označení SIEMENS KG

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Návod k použití WM 12A260BY S-625-01

Návod k použití WM 12A260BY S-625-01 Návod k použití WM 12A260BY S-625-01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na

Více

Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01

Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01 Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01 1 2 1 2 3 3 4 5 6 i 7 8 9 10 11 INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Značka SIEMENS Název / Označení modelu WM 12E460

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití ET S

Návod k použití ET S Návod k použití ET 790501 S-603-01 5 6 7 8 9 10 H 11 12 13 _ + _ + _ + 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

Návod k použití HBN 43W350

Návod k použití HBN 43W350 Návod k použití HBN 43W350 Q4ACZM0266 1 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k obsluze HBN 230051

Návod k obsluze HBN 230051 Návod k obsluze HBN 230051 Q4ACZM0250 1 Aby vaření bylo pro Vás stejným potěšením jako jídlo přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické přednosti Vašeho sporáku. Získáte

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k použití HBN 434350E B-504-01

Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Příčiny poskození..........................

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití HBA 42R450E

Návod k použití HBA 42R450E Návod k použití HBA 42R450E Q4ACZM1340 1 Obsah Bezpečnostní pokyny a varování...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití HB 78GU570

Návod k použití HB 78GU570 Návod k použití HB 78GU570 Q4ACZM2207 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HB 76AB560

Návod k použití HB 76AB560 Návod k použití HB 76AB560 Q4ACZM0206 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vašeho sporáku. Obdržíte důležité

Více

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny ohledně Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny škod... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 řípadné tecnické změny, tiskové cyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 M M 1 2 3 4 5 6 10 900 900 180 600 90 360 600 360 180

Více

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01

Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 Návod k použití HBC 86Q651E B-818-01 řípadné tecnické změny, tiskové cyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 M M 1 2 3 4 5 6 10 900 900 180 600 90 360 600 360 180

Více

Návod k použití EH 645TE11E

Návod k použití EH 645TE11E EH 645TE11E Návod k použití EH 645TE11E Q4ACZM1295 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Bezpečnostní pokyny...4 Příčiny poškození...7 Ochrana životního prostředí...8 Tipy pro úsporu energie...8 Indukční

Více

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0 Návod k použití PFB 1030 PFB 1160 PFB 2030 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby

Více

Návod k použití HB 78G4580

Návod k použití HB 78G4580 Návod k použití HB 78G4580 Q4ACZM1869 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o

Více

Návod k použití MAS 62 R1 S-331-01

Návod k použití MAS 62 R1 S-331-01 Návod k použití MAS 62 R1 S-331-01 2 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

Více

Návod k použití WAE 20463BY B

Návod k použití WAE 20463BY B Návod k použití WAE 20463BY B-951-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Ekologická likvidace Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič

Více

CT 1800/E CT 1810 CT 3010

CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 3010 CT 1810 CZ Návod k použití Pokyny k použití Blahopřejeme Vám, zvolili jste speciální Ceran varnou desku! Před použitím doporučujeme, abyste si pozorně přečetli následující

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Návod k použití HBA 22R251E

Návod k použití HBA 22R251E Návod k použití HBA 22R251E Q4ACZM1886 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací pole...

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01 Návod k použití, montáži a údržbě ET 513501E S-416-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52 Vaše nová trouba Vážený spotřebiteli! Stali jste se majitelem naše nové trouby, která vám umožní rychlou a účinnou přípravu Vašich oblíbených jídel. Přístroj je určen pro použití v domácnosti. Vícesystémová

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1076 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k použití EH 601TE11E

Návod k použití EH 601TE11E EH 601TE11E Návod k použití EH 601TE11E Q4ACZM0074 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemensspotrebice.cz.

Více

Návod k použití HB 23AB540

Návod k použití HB 23AB540 Návod k použití HB 23AB540 Q4ACZM0174 1 Obsah Bezpečnostní a výstražná upozornění...4 Před instalací... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny škod... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Návod k použití HB 23GT540R

Návod k použití HB 23GT540R Návod k použití HB 23GT540R Q4ACZM2361 1 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka a displej... 9 Volič funkcí... 9 Volič

Více

Návod k použití HB 23GB540

Návod k použití HB 23GB540 Návod k použití HB 23GB540 Q4ACZM2198 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Návod k použití HBA 36B650

Návod k použití HBA 36B650 Návod k použití HBA 36B650 Q4ACZM0229 1 Aby nás vaření bavilo tak jako si pochutnávat Prosíme, přečtěte si tento návod k použití. Pak můžete využívat všechny technické výhody své trouby. Dostanete zde

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití HBB 43C350

Návod k použití HBB 43C350 Návod k použití HBB 43C350 BM-350-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí trouba...8

Více

A2-8. classic SPORAK "OPERA" 100 CM NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA (2) EAN13: Display: Digitál-analogový

A2-8. classic SPORAK OPERA 100 CM NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA (2) EAN13: Display: Digitál-analogový A2-8 SPORAK "OPERA" 100 CM NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA (2) EAN13: 8017709155001 Display: Digitál-analogový Levá trouba FUNKCE / VOLBY / TEPLOTA TROUBY 7 funkcí vaření Objem

Více

Návod k použití PHS 2000 S

Návod k použití PHS 2000 S Návod k použití PHS 2000 S-331-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho!

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

SF6922PPZ Novinka. Victoria. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A. LCD display Rotační knoflíky

SF6922PPZ Novinka. Victoria. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A. LCD display Rotační knoflíky SF6922PPZ Novinka HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A LCD display Rotační knoflíky VLASTNOSTI/ VOLBY/ TEPLOTA 9 funkcí vaření "Pizza" funkce Čistící funkce: Vapor clean Další

Více

Návod k použití HBG 23T550J

Návod k použití HBG 23T550J Návod k použití HBG 23T550J Q4ACZM2353 1 Obsah Bezpečnostní opatření...4 Před montáží... 4 Poznámky k bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...7 Ovládací panel... 7 Tlačítka a

Více

Návod k použití HEV 43W350E B-476-01

Návod k použití HEV 43W350E B-476-01 Návod k použití HEV 43W350E B-476-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01

Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01 Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01 Výrobník zmrzliny Pročtěte si rovněž návod k použití základního spotřebiče. Pokyny pro likvidaci Chladicí nádoba je naplněna tekutinou, která je z ekologického a zdravotního

Více

Návod k použití MAS 6200 B-763-01

Návod k použití MAS 6200 B-763-01 Návod k použití MAS 6200 B-763-01 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti. Spotřebič

Více

Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01

Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01 Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte

Více

Návod k použití HB 77AA550F

Návod k použití HB 77AA550F Návod k použití HB 77AA550F Q4ACZM0208 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vaší trouby. Obdržíte důležité

Více

ST-EC Parní hrnec. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC Parní hrnec. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC 1181 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

CC9GPO. cortina. Sporák CORTINA 90х60 CM Creme/ mosaz Energetická třída B

CC9GPO. cortina. Sporák CORTINA 90х60 CM Creme/ mosaz Energetická třída B Sporák CORTINA 90х60 CM Creme/ mosaz Energetická třída B EAN13: 8017709173562 ESTETIKA A PROVEDENÍ Creme barva Mosazné kování Zadní panel s logem Analogové programování- hodinky Otoční přepínače Zásuvka

Více

Návod k použití S-331-01

Návod k použití S-331-01 Návod k použití PHS 2105 S-331-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem Spotřebič připojujte a používejte jen

Více

Obsah. Ruční vaření. Návod k použití a čištění příslušenství opatřeného povrchovou vrstvou. Pečení. Sázená. Ryby. Zelenina a přílohy

Obsah. Ruční vaření. Návod k použití a čištění příslušenství opatřeného povrchovou vrstvou. Pečení. Sázená. Ryby. Zelenina a přílohy Ruční kuchařka Obsah Ruční vaření Návod k použití a čištění příslušenství opatřeného povrchovou vrstvou 4 Pečení 5 Sázená 10 Ryby 11 Zelenina a přílohy 1 Brambory a přílohy 16 Hluboce zmražené polotovary

Více

P P Návod H H A A k 2 2 použití 6 6 6 6 1 0

P P Návod H H A A k 2 2 použití 6 6 6 6 1 0 Návod k použití PHA 2660 PHA 2661 2 Tento návod popisuje dva modely Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí

Více

P P Návod H H A A k 2 2 použití 6 6 6 6 1 0 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

P P Návod H H A A k 2 2 použití 6 6 6 6 1 0 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití PHA 2660 PHA 2661 2 Tento návod popisuje dva modely Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si ho! Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí

Více

Návod k použití HB 33AU545

Návod k použití HB 33AU545 Návod k použití HB 33AU545 Q4ACZM2512 1 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...4 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka a displej... 9 Volič funkcí... 9 Volič

Více