Návod k obsluze HBN 231E1L

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze HBN 231E1L"

Transkript

1 Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1

2 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového sporáku. Získáte důležité informace o bezpečnosti. Seznámíte se s jednotlivými díly svého nového sporáku. A krok za krokem Vám ukážeme, jak jej nastavit. Je to docela jednoduché. V tabulkách naleznete pro běžné pokrmy hodnoty nastavení a výšky zasunutí. Vše bylo testováno v našem kuchyňském studiu. A pokud by se snad někdy vyskytla nějaká závada, naleznete zde informace, jak si můžete malé závady odstranit sami. A nyní Vám přejeme dobrou chuť. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 50 db (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách 2

3 Obsah Na co musíte dávat pozor...5 Před vestavbou... 5 Bezpečnostní pokyny... 6 Příčiny škod... 8 Váš nový sporák...9 Ovládací panel... 9 Trouba Volič teploty Pečící trouba a příslušenství Chladící ventilátor Před prvním použitím...14 Vyjmutí obalového materiálu Předehřátí pečící trouby Předčištění příslušenství Nastavení pečicí trouby...16 Takto provedete nastavení Automatické vypnutí pečicí trouby Pečící trouba se automaticky zapne a vypne Hodiny...22 Takto provedete nastaven Budík...23 Takto provedete nastavení Základní nastavení...25 Změna základních nastavení Dětská pojistka

4 Obsah Údržba a čištění...28 Čistící prostředky Pro jednodušší čištění Čištění zásuvného roštu Co dělat v případě závady?...33 Výměna žárovky na stropě pečicí trouby Servis...35 Tabulky a tipy...36 Koláče a pečivo Tipy pro pečení Maso, drůbež, ryby Tipy k pečení a grilování Nákypy, gratinované pokrmy, toasty Hotové zmrazené pokrmy Rozmrazování Sušení ovoce Zavařování Tipy na úsporu energie Akrylamid v potravinách...50 Zkušební pokrmy

5 Na co musíte dávat pozor Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze. Umožní Vám to bezpečně a správně obsluhovat Váš spotřebič. Návod k použití a montážní návod pak pečlivě uschovejte. Pokud budete spotřebič předávat dál, přiložte oba návody. Před vestavbou Ekologická likvidace odpadu Spotřebič vybalte a obaly zlikvidujte v souladu se zákona na ochranu životního prostředí. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment WEEE). Tato směrnice stanovuje rámce platný v celé Evropské unii pro odběr a recyklaci starých zařízení. Škody během dopravy Elektrické připojení Po vybalení spotřebič zkontrolujte a přezkoušejte. Pokud byl spotřebič během přepravy poškozen, nesmí být připojen. Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí jej vyměnit odborný technik vyškolený výrobcem; tímto se vyloučí případná rizika. 5

6 Bezpečnostní pokyny Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů. Děti Horká pečicí trouba Spotřebič nesmí nikdy bez dozoru používat dospělé osoby nebo děti, pokud: - toho nejsou tělesně a duševně schopné - nebo pokud nemají příslušné znalosti a zkušenosti pro správné a bezpečné ovládání spotřebiče. Nikdy nedovolte dětem, aby se spotřebičem hrály. Děti Děti smějí připravovat pokrmy pouze po poučení. Musí umět spotřebič správně obsluhovat. Musí chápat nebezpečí, na která upozorňuje návod k použití. Děti musejí být při používání spotřebiče pod dozorem, aby si s ním nehrály. Dvířka pečící trouby otevírejte opatrně. Může uniknout horká pára. Nikdy se nedotýkejte horkých vnitřních ploch trouby, ani topných prvků. Hrozí nebezpečí popálení! Udržujte děti mimo dosah spotřebičů. Do trouby nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nebezpečí požáru! Nikdy neskřípejte přívodní kabel spotřebiče horkými dvířky trouby. Může se poškodit kabelová izolace. Nebezpečí zkratu! 6

7 Pozor u pokrmů, které se připravují s použitím nápojů obsahujících vysoké procento alkoholu (např. koňak, rum). Alkohol se při vysokých teplotách odpařuje. Alkoholové výpary se mohou za nepříznivých podmínek v pečící troubě vznítit. Nebezpečí popálení! Používejte pouze malé množství alkoholických nápojů s vysokým obsahem alkoholu a dvířka pečící trouby otevírejte opatrně. Opravy Neodborné opravy jsou nebezpečné. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Opravy smí vykonávat výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Je-li spotřebič vadný, vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis. 7

8 Příčiny škod Plech na pečení, alobal nebo nádobí na dně pečící trouby Plech na pečení nepokládejte na dno pečící trouby. Nevykládejte dno trouby alobalem. Nádobí nepokládejte na dno pečící trouby. Došlo by k přehřátí trouby. Doba pečení koláčů a pečení by byly odlišné a došlo by k poškození smaltu. Voda v pečící troubě Ovocná šťáva Chladnutí s otevřenými dvířky pečící trouby Silně znečištěné těsnění pečící trouby Dvířka pečící trouby jako plocha k sezení Přeprava sporáku Nikdy nelijte vodu do horké pečící trouby. Může dojít k poškození smaltu. U velmi šťavnatých ovocných koláčů neobkládejte plech příliš hustě. Ovocná šťáva, která stéká z pečícího plechu, zanechává skvrny, které již nebude možné odstranit. Raději použijte hlubší univerzální pánev. Pečící troubu nechávejte vychladnout vždy zavřenou. Do dvířek pečící trouby nic nepřivírejte. I když dvířka trouby jen lehce pootevřete, může časem dojít k poškození hran sousedního nábytku. Je-li těsnění pečící trouby silně znečištěno, dvířka trouby se v provozu již nikdy správně nezavřou. Může dojít k poškození hran sousedního nábytku. Těsnící plochy trouby proto uchovávejte čisté. Na dvířka pečící trouby nestoupejte ani nesedejte. Sporák nepřenášejte ani nedržte za madlo dvířek. Madlo dvířek by nevydrželo váhu sporáku a mohlo by se ulomit. 8

9 Váš nový sporák Nyní se seznámíte se svým novým spotřebičem. Vysvětlíme Vám ovládací panel s vypínači a ukazateli. Získáte informace o druzích ohřevu a přiloženém příslušenství. Ovládací panel V závislosti na typu spotřebiče jsou možné drobné odchylky. Napájení: V / 50/60Hz/1,8W. Volič funkcí Ovládací tlačítka a displej Volič teploty Zápustné ovladače Všechny ovladače jsou ve vypnuté poloze zapuštěny. Lehce stiskněte a ovladač se vysune. 9

10 Trouba Volič funkcí Pomocí tlačítka funkcí nastavujete pro troubu druh ohřevu. Nastavovací tlačítko funkcí můžete otáčet doprava nebo doleva. Pozice 0 Vypnuté Horní a spodní ohřev Horký vzduch* (Horní a spodní ohřev s horkým vzduchem) Spodní ohřev Pečení a smažení je možné pouze na jedné úrovni. Jedna zásuvná výška je vhodná pro koláče a pizzu ve formě či na plechu, pro libové hovězí, telecí maso a zvěřina. Na jedné úrovni můžete péct pěnové cukroví a listové těsto. Na dvou úrovních současně je možné péct potraviny jako drobné pečivo, sušenky, muffiny a listové těsto. Se spodním ohřevem můžete pokrmy propékat silněji ze spodní strany, resp. dopékat. Cirkulační gril Cirkulační gril je zvláště vhodný pro grilování velkých kusů masa. Maloplošný gril Maloplošný gril je určen pro grilování menších kusů masa a potravin. Velkoplošný gril Velkoplošný gril nabízí možnost grilování více kusů steaků, párků, ryb nebo toastů. Rozmrazování Program pro rozmrazování. * Druh ohřevu, který je určen dle energetické stupnice EN V okamžiku, kdy nastavíte tlačítko funkcí, rozsvítí se osvětlení trouby. 10

11 Ovládací tlačítka a displej Tlačítko budík Tlačítko hodiny Tlačítko Mínus - Tlačítko Plus + Tlačítko Klíč Stisknutím tlačítka nastavíte budík. Stisknutím tlačítka nastavíte hodiny, dobu pečení v pečící troubě a dobu ukončení. Stisknutím tohoto tlačítka snižujete hodnotu. Stisknutím tohoto tlačítka hodnotu zvyšujete. Tímto tlačítkem se zapíná a vypíná dětská pojistka. Na displeji si můžete přečíst nastavené hodnoty. Volič teploty Voličem teploty nastavujete teplotu nebo stupeň grilování. Teplota Teplotní rozmezí v C Gril 1 slabý gril 2 střední gril 3 silný gril Když pečící trouba hřeje, svítí kontrolka nad voličem teploty. V přestávkách mezi ohřevem zhasíná. Stupně grilování Při grilování plochých kusů nastavíte stupeň grilování voličem teploty. 11

12 Pečící trouba a příslušenství Příslušenství lze zasunout do pečící trouby ve 4 různých úrovních (výškách). Příslušenství můžete ze dvou třetin vytáhnout, aniž by se překlopilo. Díky tomu se dají pokrmy lehce vyjmout. Příslušenství Příslušenství můžete dokoupit v autorizovaném servisu nebo ve specializované prodejně. Uveďte, prosím, objednací kód: HEZ a číslo. Rošt HEZ Pro nádobí, formy na pečení, pečeně, grilované kousky a zmrazené pokrmy. Rošt zasuňte pohybem dolů. Univerzální pánev HEZ Pro šťavnaté koláče, drobné pečivo, zmrazené potraviny a velké pečeně. Grilujete-li přímo na roštu, můžete ji používat jako nádobu pro zachycování tuku. Univerzální pánev na pečení zasuňte do trouby zkosenou stranou k dvířkům až na doraz. Hliníkový plech na pečení HEZ Na koláče a cukroví. Plech na pečení zasouvejte na doraz skosenou stranou směrem ke dvířkům. 12

13 Zvláštní příslušenství* Hliníkový plech na pečení HEZ Rošt HEZ Univerzální pánev HEZ Smaltovaný plech HEZ Ochranná mřížka Pro koláče a pečivo. Pro nádoby, formy na koláče, pečeně, grilované pokrmy a zmrazené potraviny. Pro šťavnaté koláče, pečivo, zmrazené potraviny a velké pečeně. Pro koláče a cukroví. Ochranná mřížka se upevňuje na dvířka pečící trouby. Zabraňuje tomu, aby se mohly malé děti dotknout horkých dvířek trouby. Ochrannou mřížku lze objednat pod číslem prostřednictvím autorizovaného servisu. * Bohatou nabídku k Vašemu sporáku naleznete v našich prospektech nebo na internetových stránkách. Zvláštní příslušenství je možné zakoupit také ve specializovaných prodejnách. Chladící ventilátor Pečící trouba je vybavena chladícím ventilátorem. Zapíná se a vypíná dle potřeby. Horký vzduch uniká dvířky. 13

14 Před prvním použitím V této kapitole naleznete vše, co musíte udělat, než začnete poprvé vařit. Rozehřejte troubu a vyčistěte příslušenství. Přečtěte si bezpečnostní pokyny v kapitole Na co si musíte dávat pozor. Nejprve se podívejte, zda na ukazateli sporáku bliká symbol a tři nuly. Pokud na ukazateli bliká symbol a tři nuly Nastavte čas. 1. Stiskněte tlačítko Hodiny. Zobrazí se 12:00 a začne blikat symbol hodin. 2. Tlačítky + nebo nastavte čas. Po několika sekundách se čas uloží. Nyní je sporák připraven k provozu. 14

15 Vyjmutí obalového materiálu Před prvním použitím pečící trouby je bezpodmínečně nutné vyjmout veškerý obalový materiál. Čtyři části obalu se nacházejí mezi drážkami a stěnami trouby. Vyjměte je. Nyní je trouba připravena k použití Předehřátí pečící trouby Postupujte následovně Abyste odstranili charakteristickou vůni novoty, rozehřejte uzavřenou a prázdnou troubu. 1. Volič funkcí nastavte na. 2. Voličem teploty nastavte 240 ºC. Po 60 minutách volič funkcí vypněte. Předčištění příslušenství Než začnete příslušenství používat, důkladně jej očistěte mycím roztokem a utěrkou. 15

16 Nastavení pečicí trouby Máte různé možnosti, jak nastavit svou pečící troubu. Manuální vypnutí pečící trouby Pečící trouba se vypne automaticky Pečící trouba se vypíná a zapíná automaticky Tabulky a tipy Když je pokrm hotov, vypněte pečící troubu sami. Teď již můžete svoji kuchyni opustit i na delší dobu. Můžete například vložit pokrm do trouby ráno a nastavit ji tak, aby by v poledne hotov. V kapitole Tabulky a tipy naleznete vhodná nastavení pro mnoho pokrmů. Takto provedete nastavení Příklad: Horní a spodní ohřev, 200 ºC 1. Voličem funkcí nastavte požadovaný druh ohřevu. 16

17 2. Voličem teploty nastavte teplotu, nebo stupeň grilování. Změna nastavení Teplotu nebo stupeň grilování můžete kdykoliv změnit. Vypnutí 1. Volič funkcí otočte zpět do výchozí polohy. 2. Volič teploty otočte zpět do polohy. 3. Opatrně otevřete dveře trouby a pokrm vyjměte. Tip: Chcete-li se vyhnout usazování vodních par na ovládacím panelu, neponechávejte pokrmy ve vypnuté troubě. Šetření energií Energii můžete ušetřit vypnutím trouby před koncem pečení: 1. Před koncem pečení otočte volič teploty do výchozí polohy. 2. Volič funkcí otočte zpět do polohy teprve během vyjímání pokrmu z pečící trouby. 17

18 Automatické vypnutí pečicí trouby Příklad: Horní a spodní ohřev, 200 ºC, doba trvání 45 minut 1. Voličem funkcí nastavte požadovaný druh ohřevu. 2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo stupeň grilování. 3. Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny. Rozbliká se symbol doby trvání. 18

19 4. Tlačítky + nebo nastavte dobu trvání. Tlačítko + navrhovaná hodnota = 30 minut. Tlačítko navrhovaná hodnota = 10 minut. Po několika sekundách se pečící trouba spustí. Na ukazateli se rozsvítí symbol. Uplynutí doby trvání Změna nastavení Přerušení nastavení Nastavení doby trvání, pokud jsou hodiny vypnuty Zazní zvukový signál. Pečící trouba se vypne. Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny a vypněte volič funkcí. Stiskněte tlačítko hodiny. Tlačítky + nebo změňte dobu trvání. Stiskněte tlačítko Hodin. Přidržte tlačítko -, dokud se na ukazateli neobjeví nula. Vypněte volič funkcí. Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny a nastavte dle popisu v bodě 4. 19

20 Pečící trouba se automaticky zapne a vypne Pamatujte na to, že rychle se kazící potraviny nesmějí zůstat v pečící troubě příliš dlouho. Příklad: Je 10:45 hod. Příprava pokrmu trvá 45 minut, pokrm má být hotov ve 12: Voličem funkcí nastavte požadovaný druh ohřevu. 2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo stupeň grilování. 3. Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny. Rozbliká se symbol doby trvání. 20

21 4. Tlačítky + nebo nastavte dobu trvání. Tlačítko + navrhovaná hodnota = 30 minut. Tlačítko navrhovaná hodnota= 10 minut. 5. Stiskněte tlačítko Hodiny tolikrát, dokud se nerozbliká symbol konce. Na ukazateli uvidíte, kdy bude pokrm hotov. 6. Tlačítkem + posuňte dobu dokončení na později. Po několika sekundách se nastavení uloží. Dokud se pečící trouba nespustí, bude na ukazateli zobrazena doba ukončení. Uplynutí doby trvání Upozornění Zazní zvukový signál. Pečící trouba se vypne. Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny a vypněte volič funkcí. Dokud symbol bliká, můžete nastavení změnit. Pokud symbol svítí, bylo již nastavení uloženo. Dobu čekání, než se nastavení uloží, můžete změnit. O tom si přečtěte v kapitole Základní nastavení. 21

22 Hodiny Po prvním zapojení do sítě nebo po výpadku proudu se na ukazateli rozbliká symbol a tři nuly. Nastavte čas. Volič funkcí musí být vypnutý. Takto provedete nastaven Příklad: 13:00 hodin 1. Stiskněte tlačítko hodin. Na ukazateli se zobrazí čas 12:00 rozbliká se symbol. 2. Tlačítky + nebo nastavte čas. Po několika sekundách se nastavený čas uloží. Změna času (např. z letního na zimní) Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny a pomocí tlačítek + nebo změňte čas. 22

23 Vypnutí hodin Dvakrát stiskněte tlačítko Hodiny a pomocí tlačítek + nebo změňte čas. Budík Budík můžete používat jako kuchyňský budík. Funguje nezávisle na pečící troubě. Budík má odlišný signál. Díky tomu uslyšíte, jestli již uplynula doba nastavená na budíku nebo doba trvání pečení v troubě. Budík můžete nastavit i v případě aktivní dětské pojistky. Takto provedete nastavení Příklad: 20 minut 1. Stiskněte tlačítko budík. Rozbliká se symbol. 23

24 2. Tlačítky + nebo nastavte dobu na budíku. Tlačítko + navrhovaná hodnota = 10 minut. Tlačítko navrhovaná hodnota = 5 minut. Po několika sekundách se budík spustí. Na ukazateli svítí symbol. Zobrazuje se odečet času. Uplynutí doby Změna doby nastavené na budíku Vymazání nastavení Souběžné odměřování doby nastavené na budíku a doby trvání Uplynutí doby Zazní zvukový signál. Stiskněte tlačítko budíku. Ukazatel budíku zhasne. Stiskněte tlačítko Budík. Tlačítky + nebo dobu změňte. Stiskněte tlačítko Budík. Přidržte tlačítko do doby, než se na ukazateli objeví nula. Svítí oba symboly. Odměřovaná doba budíku je zobrazována na displeji. Zjištění zbývající doby trvání, doby ukončení nebo času : Stiskněte tlačítko Hodiny tolikrát, dokud se nezobrazí příslušný symbol. Požadovaný údaj bude na ukazateli zobrazen po dobu několika sekund. 24

25 Základní nastavení Vaše pečící trouba má různá základní nastavení. Vy můžete změnit základní nastavení hodin, délku signálu a dobu pro uložení nastavení do paměti. Základní nastavení Funkce Změna na Hodiny = hodiny v popředí Délka signálu = cca 2 min. Doba pro uložení do paměti = střední Ukazatel času Signál po uplynutí doby trvání nebo doby nastavené na budíku Doba čekání mezi jednotlivými kroky nastavení, než se nastavení uloží Hodiny = hodiny vypnuty Délka signálu = cca 10 s = cca 5 min. Doba pro uložení do paměti = krátká = dlouhá 25

26 Změna základních nastavení Příklad: Vypnutí hodin Nesmí být zapnuta žádná funkce. 1. Současně stiskněte tlačítko Hodiny a tlačítko +, dokud se na ukazateli nezobrazí. To je základní nastavení hodin v popředí. 2. Tlačítky + nebo změňte základní nastavení. 3. Potvrďte stisknutím tlačítka Hodiny. Na ukazateli se zobrazí pro základní nastavení délky akustického signálu. Základní nastavení změňte tak, jak je popsáno v bodě 2 a potvrďte stisknutím tlačítka Hodiny. Nyní můžete ještě změnit nastavení doby pro uložení do paměti. Nakonec stiskněte tlačítko Hodiny. 26

27 Nechcete měnit všechny základní nastavení Oprava Pokud nechcete měnit některá ze základních nastavení, stiskněte tlačítko hodiny. Zobrazí se následující základní nastavení. Svoje nastavení můžete kdykoliv opět změnit. Dětská pojistka Aby nemohly děti nedopatřením pečící troubu zapnout, je trouba vybavena dětskou pojistkou. Zablokování pečící trouby Odblokování Poznámky Stiskněte tlačítko Klíč a podržte jej do doby, než se na ukazateli zobrazí symbol. To může trvat cca 4 sekundy. Přidržte tlačítko Klíč, dokud symbol nezhasne. Budík a hodiny můžete nastavit i v zablokovaném stavu. Při výpadku proudu se nastavení dětské pojistky zruší. 27

28 Údržba a čištění Nikdy nepoužívejte vysokotlaké čističe ani parní čističe. Nebezpečí zkratu Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čistící prostředky. Povrch se může poškodit. Jestliže se podobný prostředek dostal na lícovou stranu spotřebiče, okamžitě jej odstraňte vodou. Čistící prostředky Vnější plochy spotřebiče: Plochy z ušlechtilé oceli Vyčistěte teplým mycím roztokem a měkkým hadříkem. Plochy z ušlechtilé oceli vždy otírejte jedním směrem, aby nedošlo k poškození povrchu. Osušte měkkým hadříkem. Vždy ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny nebo skvrny od bílků. Nejsou vhodné agresivní čistící prostředky, drsné houbičky a hrubé čistící ubrousky. Pro dosažení lesklého povrchu použijte čistící prostředek na ušlechtilou ocel. Řiďte se pokyny výrobce. U servisní služby nebo ve specializované prodejně lze zakoupit speciální čistící prostředky na ušlechtilou ocel. Smaltované a lakované povrchy Ovladače Sklo dvířek Těsnění Čistěte teplým mycím roztokem a hadříkem. Osušte měkkým hadříkem. Čistěte teplým mycím roztokem a hadříkem. Osušte měkkým hadříkem. Používejte čistící prostředek na sklo. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čistící prostředky či škrabku na sklo. Může dojít k poškození skla. Vyčistěte teplou vodou a hadříkem. Osušte měkkým hadříkem. 28

29 Pečicí trouba Skleněný kryt osvětlení trouby Příslušenství Hliníkový plech na pečení (zvláštní příslušenství) Pojistka dvířek (zvláštní příslušenství) Varná deska Čistěte teplým čistícím roztokem a hadříkem. Osušte měkkým hadříkem. Při silném znečištění: Čistící prostředek na pečící trouby, používejte pouze ve studené troubě. Čistěte teplým čistícím roztokem a hadříkem. Osušte měkkým hadříkem. Namočte do horkého mycího roztoku. Vyčistěte kartáčkem nebo mycí houbičkou. Nemyjte v myšce nádobí. V žádném případě nepoužívejte čistič pečící trouby. Neodstraňujte nečistoty z povrchu nožem ani žádným jiným ostrým předmětem. Nebezpečí poškrábání! Mycím roztokem a měkkým hadříkem na čištění oken nebo hadříkem z mikrovlákna nepouštějícím vlákna vyčistěte plochy vodorovnými pohyby a bez tlaku. Osušte měkkým hadříkem. Nejsou vhodné agresivní čistící prostředky, drsné houbičky a hrubé čistící ubrousky. Poškrábaly by plech. Pojistku dvířek za účelem vyčištění demontujte. Všechny plastové díly namočte do horkého mycího roztoku a vyčistěte mycí houbičkou. Osušte měkkým hadříkem. Při silném znečištění by se pojistka dveří mohla zaseknout a přestala by fungovat. Pokyny pro údržbu a čištění naleznete v návodu k použití varné desky. 29

30 Pro jednodušší čištění Zapnutí osvětlení trouby Vyjmutí dvířek trouby Pro jednodušší čištění můžete zapnout osvětlení trouby a vyjmout dveře trouby. Volič funkcí nastavte do polohy. Vyjmutí dveří trouby je velmi jednoduché. 1. Zcela otevřete dveře trouby. 2. Povolte obě blokovací páky na pravé i levé straně. 3. Uchopte dveře trouby za pravý a levý okraj (držte ruce dále od pantů). Částečně zavřete dveře trouby (šikmá poloha) a vyjměte tahem dopředu. Po čištění namontujte dveře trouby opačným postupem. 30

31 Čištění závěsných roštů Zásuvný rošt můžete za účelem čištění vyjmout. Vyjmutí zásuvného roštu: 1. Uchopte rošt zespodu a potáhněte směrem dopředu. Vyjměte výčnělky ve spodní části z drážek, do kterých byl nasazen. 2. Poté vytáhněte celý rám, nejdříve tahem dolů a poté dopředu. Rošt čistěte prostředkem na nádobí a houbou nebo kartáčkem. Zavěšení roštu: 1. Dva háky opatrně zasuňte do horních otvorů. 31

32 2. POZOR! Nesprávná montáž: Nikdy s roštem nehýbejte, dokud nejsou oba háky zcela zasunuty do horních otvorů. Mohlo by dojít k poškození a popraskání smaltu. Správná montáž: Oba háky musí být zcela zasunuty do horních otvorů. Nyní rošt pomalu a opatrně sklápějte dolů a zavěste do spodních otvorů. 3. Zavěste oba rošty. U správně namontovaných roštů je vzdálenost mezi dvěma horními výškami zasunutí větší. 32

33 Co dělat v případě závady? Závady, které se mohou vyskytnout, jsou často způsobeny maličkostmi. Než zavoláte servis, věnujte pozornost následujícím pokynům: Závada Možná příčina Doporučení/náprava Spotřebič nefunguje. Pojistka je vadná. Podívejte se do pojistkové skříně, je-li pojistka v pořádku. Bliká ukazatel hodin. Přerušení dodávky elektrické energie. Nastavte čas na hodinách. Opravy mohou provádět pouze školení technici autorizovaného servisu. Neodbornou opravou Vám mohou vzniknout značná rizika. 33

34 Výměna žárovky na stropě pečicí trouby Postupujte následovně Když přestane svítit žárovka, je nutné ji vyměnit. Tepelně odolné 25W náhradní žárovky můžete zakoupit v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách. Uveďte, prosím, čísla E a FD Vašeho sporáku. Používejte pouze tyto žárovky. 1. Vypněte pojistku sporáku v pojistkové skříni. 2. Pro všechny případy položte do studené pečící trouby utěrku. 3. Otočením doleva vyšroubujte kryt žárovky uvnitř pečící trouby. 4. Žárovku vyměňte za stejný typ. 5. Zašroubujte zpět kryt žárovky. 6. Vyjměte utěrku a zapněte pojistku. Výměna skleněného krytu Je-li skleněný kryt žárovky v pečící troubě poškozen, musí být vyměněn. Skleněné kryty můžete zakoupit v autorizovaném servisu Uveďte, prosím, číslo E a FD Vašeho spotřebiče. 34

35 Servis Pokud musí být Váš spotřebič opraven, je tu pro Vás náš servis. Adresu a telefonní číslo nejbližšího servisního střediska naleznete v telefonním seznamu. V uvedených servisních centrech Vám také rádi sdělí kontakt na servisní středisko ve Vašem okolí. Číslo E a číslo FD Pokud kontaktujete náš servis, uveďte, prosím, číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (číslo FD) Vašeho spotřebiče. Typový štítek s čísly naleznete vpravo, ze strany dvířek pečící trouby. Abyste v případě poruchy nemuseli dlouho hledat, můžete si zde ihned poznamenat čísla Vašeho spotřebiče. E-Nr. FD Servis 35

36 Tabulky a tipy Zde naleznete výběr pokrmů a jejich optimální nastavení. Dočtete se, jaký druh ohřevu a teplota se k Vašemu pokrmu nejlépe hodí, jaké příslušenství je třeba použít a do jaké výšky má být zasunuto. Dostanete mnoho tipů na nádobí a přípravu pokrmů a také malého pomocníka v případě závady, pokud by někdy nebylo něco v pořádku. Koláče a pečivo Formy na pečení Nejvhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení. Koláčovou formu pokládejte přímo na rošt. Tabulky Hodnoty uvedené v tabulce platí pro studenou pečící troubu. Tak ušetříte energii. Když troubu předehřejete, uvedené doby pečení se zkrátí o 5 až 10 minut. Teplota a doba pečení závisí na množství a vlastnostech tělesa. Z tohoto důvodu jsou v tabulkách uvedena různá rozmezí. Nejprve vyzkoušejte nižší hodnotu. Nižší teplota podmiňuje stejnoměrnější hnědnutí. Pokud je to nutné, nastavte příště vyšší teplotu. Další informace naleznete v části Tipy na pečení s tabulkami. 36

37 Koláč ve formě Forma na roštu Výška Druhy ohřevu Jednoduché třené těsto Hranatá / čtvercová / truhlíková Třený koláč jemný (např. linecký koláč) Korpus z křehkého těsta s okrajem Dortový korpus z třeného těsta Čtvercová forma/ krabicová forma Teplota C Doba pečení, minuty Silikonová forma Forma na ovocný základ Piškot Silikonová forma Ovocný nebo tvarohový dort, křehké těsto* Jemný ovocný koláč z třeného těsta Pikantní koláče* (např. quiche/cibulový koláč) Tmavá silikonová forma * Nechte zhruba 20 minut v troubě vychladnout Silikonová forma Silikonová forma Koláče na plechu Třené nebo kynuté těsto se suchou horní vrstvou Třené, nebo kynuté těsto se šťavnatou horní vrstvou (ovoce) Výška Druh ohřevu Teplota C Doba pečení, min. Univerzální pánev Univerzální pánev Piškotová roláda (předehřát) Univerzální pánev

38 Koláče na plechu Výška Druh ohřevu Teplota C Doba pečení, min. Vánočka z 500 g mouky Univerzální pánev Štola z 500 g mouky Univerzální pánev Štola z 1 kg mouky Univerzální pánev Sladký závin Univerzální pánev Pizza Univerzální pánev Chléb a housky Kynutý chléb z 1,2 kg mouky* (předehřát) Kváskový chléb z 1,2 kg mouky* (předehřát) Housky (např. žitné housky) (předehřát) Univerzální pánev Univerzální pánev Univerzální pánev * Nikdy nelijte vodu přímo do horké trouby. Výška Druh ohřevu Teplota C Doba pečení, min

39 Drobné pečivo Cukroví Univerzální pánev Hliníkový plech na pečení + univerzální pánev* Výška Druh ohřevu Teplota C Doba pečení, min Pěnové cukroví Univerzální pánev Větrníky Univerzální pánev Makronky Listové těsto Univerzální pánev Hliníkový plech na pečení + univerzální pánev* Univerzální pánev Hliníkový plech na pečení + univerzální pánev* * Při pečení na dvou úrovních zasuňte univerzální pánev vždy nad plech (na úroveň 3). 39

40 Tipy pro pečení Chcete péct podle vlastního receptu. Jak zjistíte, je-li třený koláč propečen? Orientujte se podle podobného druhu pečiva v tabulkách pro pečení. Asi 10 minut před koncem doby pečení, která je uvedena v receptu, píchněte dřevenou špejlí do nejvyššího místa koláče. Pokud se těsto na špejli nenalepí, je koláč hotov. Koláč se sesunul. Příště přidejte méně tekutin, popř. nastavte teplotu trouby o 10 stupňů nižší. Dodržujte doby míchání uvedené v receptu. Koláč uprostřed nakynul více než na okrajích. Koláč je na povrchu příliš tmavý. Koláč je příliš suchý. Chléb nebo koláč (např. tvarohový) vypadají dobře, uvnitř jsou však mazlavé (mastné, se zbytky vody). Pečivo hnědne nerovnoměrně. Pekli jste na více úrovních. Pečivo na horním plechu je tmavší než na spodním Při pečení šťavnatých koláčů se vytváří kondenzovaná voda. Okraj dortové formy nemažte tukem. Po upečení koláč opatrně oddělte od formy nožem. Příště jej zasuňte níže, nastavte nižší teplotu a koláč pečte o trochu déle. Do hotového koláče napíchejte párátkem malé otvory. Potom je pokapejte ovocnou šťávou nebo trochou alkoholu. Příště nastavte teplotu o 10 stupňů nižší a zkraťte dobu pečení. Příště použijte méně tekutin a pečte o trochu déle při nižší teplotě. U koláče se šťavnatým obložením: Nejprve předpečte korpus. Posypte jej mandlemi nebo strouhankou a obložte. Dodržujte, prosím, recepty a doby pečení. Nastavte o něco nižší teplotu, pečivo se pak bude péct rovnoměrněji. Choulostivé pečivo pečte pomocí horního a spodního ohřevu na jedné úrovni. I přečnívající papír na pečení může mít vliv na cirkulaci vzduchu. Velikost papíru na pečení vždy přizpůsobte plechu. K pečení na více úrovních používejte vždy horký vzduch. Současně zasunuté plechy nemusí být hotové současně. Při pečení může vznikat vodní pára. Uniká, v závislosti na spotřebiči, dvířky pečící trouby nebo výstupem páry na varné desce. Vodní pára se může srážet na spotřebiči nebo okolním nábytku a odkapávat jako kondenzát. To je fyzikálně podmíněno. 40

41 Maso, drůbež, ryby Nádobí Můžete používat každé nádobí, které odolné vůči vysokým teplotám. Pro velké pečeně můžete použít také univerzální pánev. Nádobí postavte vždy do středu roštu. Horké skleněné nádoby postavte po vyjmutí z trouby na suchou utěrku. Skleněné nádoby postavené na mokré nebo studené podložce mohou prasknout. Pokyny k pečení Výsledek pečení závisí na druhu a kvalitě masa. K libovému masu přidejte 2-3 polévkové lžíce tekutiny, k dušené pečeni 8 až 10 polévkových lžic a to podle velikosti. Větší kousky masa by se měly po uplynutí poloviny doby pečení otočit. Pokyny ke grilování Grilujte vždy v uzavřené pečící troubě. Vezměte pokud možno stejně silné kousky ke grilování. Měly by být silné minimálně 2 a ž 3 cm. Tak zhnědnou stejnoměrně a zůstanou pěkně šťavnaté. Steaky solte teprve po grilování. Grilované kousky položte přímo na rošt. Grilovaný kousek bude nejlepší, položíte-li jej do středu roštu. Univerzální pánev zasuňte do úrovně 1. Šťáva z masa se na ní zachytí a pečící trouba zůstane čistá. Grilované kousky otočte po uplynutí dvou třetin zadané doby dle tabulky. Grilovací topné těleso se automaticky vypíná a opět zapíná. To je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování. Maso Tabulka platí pro případy vložení do studené trouby. Časové údaje v tabulkách jsou orientačními hodnotami. Jsou závislé na kvalitě a vlastnostech masa. 41

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více