ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA CO NÁS ZAJÍMÁ ATMOSFÉRU ADVENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV 11 2013 4 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA CO NÁS ZAJÍMÁ ATMOSFÉRU ADVENTU"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 11 prosinec 2013 číslo 4 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Zima v Havířově-Podlesí Vánoční přání Základním opatřením k prevenci úniků plynů a vzniku požárů je provádění pravidelných revizí a kontrol plynových rozvodů a spotřebičů, pravidelné elektrorevize ve společných prostorách domů a hromosvodů a také kontroly hydrantů a hasicích přístrojů ve společných prostorách domů. Pro zajištění vyšší bezpečnosti při úniku plynu nebo požáru v jednotlivých bytových jednotkách se doporučuje využít hlídání těchto stavů příslušnými přístroji s možností upozornění na nežádoucí jevy. Navrhované systémy a) Autonomní V tomto případě je v bytové jednotce instalován autonomní plynový a požární detektor, který v případě zvýšené koncentrace zemního plynu nebo kouře spustí vestavěnou sirénku, a tím upozorní uživatele bytové jednotky na únik plynu nebo vznikající požár. Stojíme nyní v závěru posledního měsíce roku a většina z nás se již těší na nadcházející vánoční svátky s vidinou zastavení celoročního shonu. Myslím, že čím více vánočních svátků pamatujeme, tím více oceňujeme klidnou atmosféru Vánoc, zklidnění životního tempa, více si vážíme, že máme s kým prožívat tyto vánoční svátky. Za sebe i za své spolupracovníky bych chtěla Vám všem popřát nejen klidné a pohodové vánoční svátky, pevné zdraví a štěstí, ale především skutečnost, abyste nejen v tomto období měli kolem sebe své nejbližší, svou rodinu, své přátele, protože podle mého názoru, toto jsou hodnoty, které si nelze koupit, které nemůžeme vyhrát, ale bohužel, které lze ztratit. Takže přeji Vám všem, jménem zaměstnanců SBD Havířov, veselé a šťastné vánoční svátky a do nového roku 2014 především pevné zdraví Vám i Vašim blízkým, velký kus štěstí, lásky i optimismu. Ing. Simona Kozlová Martiňáková ředitelka Vhodná prevence pro zajištění bezpečnosti při úniku plynu či požáru Výhodou tohoto zabezpečení jsou nízké pořizovací náklady a jednoduchá instalace. Nevýhodou je, že vznik nežádoucího jevu je signalizován pouze v bytové jednotce. b) Systémové Systém hlídání úniku plynu nebo vzniku kouře spočívá v instalaci detektorů v jednotlivých bytových jednotkách, instalace kabelové sítě zaústěné do ústředny a možnost signalizace s identifikací místa vzniku nežádoucího jevu. Signalizace musí být předána do místa, kde někdo zodpovědný rozhodne o dalším naložení s touto informací (centralizovaný pult apod.) Výhodou tohoto systému je, že signalizace je vyvedena mimo bytové jednotky, čímž je možné reagovat na případný nežádoucí jev i když není nikdo v bytové jednotce přítomen. Nevýhodou jsou značné pořizovací náklady (detektory, ústředna, kabeláž, GMS brána aj.). Tyto náklady jsou závislé na počtu hlídaných bytových jednotek (velikost ústředny, kabeláž). Celé zařízení samozřejmě musí odpovídat platné legislativě a bude podléhat pravidelným revizím. Další nevýhoda je možnost zneužití systému (plané poplachy kouření osob v místě detektoru), a tím zvyšující se náklady. Systém bude vyžadovat také provozní náklady (hotovost centrálního pultu, pravidelné kontroly, revize). Závěrem lze konstatovat, že základní prevence, proti zabránění úniku plynu nebo požáru, je v podmínkách SBD Havířov pravidelně prováděna. S navrhovanou zvýšenou prevencí je vhodné seznámit uživatele bytových jednotek a na základě požadavků samospráv nebo SVJ lze pak některou z možností ve spolupráci s technickým úsekem SBD Havířov zajistit a realizovat. Ing. Jiří Jančar, technický náměstek CO NÁS ZAJÍMÁ ATMOSFÉRU ADVENTU v Havířově podtrhla opět krásná výzdoba. Kromě toho je opět od otevřena výstava betlémů, a to až do Koná se opět ve výstavní síni KD Radost. OSOBNOSTI společenského života města za rok 2013 byly vyhodnoceny a odměněny t. r. Hosty pro krásný podvečer byli Pavol Habera, Monika Absolonová a balet Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. LETOS jsou v Havířově k vidění tři vánoční stromy, a to na Náměstí republiky, na náměstí v Havířově- Šumbarku a nově na upraveném náměstí Nad Terasou. Ten věnoval občan Havířova. POČÁTKEM prosince se konalo slavnostní předávání různých ocenění dobrovolníkům, kteří pomáhají v organizaci ADRA, v nemocnici, v domovech seniorů, sociálních službách nebo v Help klubu. Akce proběhla v KD Radost v Havířově-Městě. KONCEM listopadu 2013 se konalo v Havířově setkání zástupců vedení havířovské radnice a zástupců agentury CZECH INVEST a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednání se týkalo hlavně získávání nových investorů pro město, třeba do Dukla industrial parku, takže o získání nových pracovních míst. Na shromáždění delegátů bylo pozváno 258 delegátů a dostavilo se 182. Nejlepší účast byla za OBS č %, ale také za OBS č. 4 82,1 %. Přesto se 72 pozvaných nedostavilo. (red) O VÁNOČNÍCH svátcích je v SBD Havířov v Havířově-Suché zavřeno od Štědrý den, do včetně. Úřední den je ve čtvrtek 2. ledna KAM VOLAT V PŘÍPADĚ HAVÁRIE v období vánočních svátků? SBD Havířov, ústředna Voda, topení plyn Elektro Výtahy

2 2 Čištění fasád zateplených domů Na většině domů ve vlastnictví nebo správě SBD Havířov již proběhly komplexní opravy, tzn., že většina našich domů je již dnes zateplena. Jak všichni víme, zateplením došlo k výrazným úsporám v nákladech za spotřebu tepla, nicméně je třeba si také v souvislosti s provedeným zateplením uvědomit, že o tyto fasády je následně nutné pečovat a provádět na nich v určitých časových intervalech údržbu. Fasády po čase sice neztrácejí své tepelné vlastnosti, ale usazují se na nich po určité době nečistoty a začíná růst mikroorganismů. Na fasádách opatřených vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) jsou příčinou výskytu tzv. mikroorganismů fyzikální vlastnosti povrchu fasády. Pro růst řas, mechů a plísní je v prvé řadě potřeba voda. Dešťová voda sama o sobě není dostatečným a pravidelným zdrojem živin pro tyto mikroorganismy. Hlavním a trvalým zdrojem je voda kondenzovaná na povrchu zateplených fasád v nočních hodinách, kdy dochází za určitých podmínek (teplotních, vlhkostních a polohových) k podchlazení povrchu, na kterém voda kondenzuje. Tato vlhkost, spolu s prachovými částicemi, je pak zdrojem pro růst mikroorganismů. Zejména se jedná o severovýchodní a severozápadní, velmi málo osluněné strany domů a místa, kde je značně ztížené proudění větru, as zamezení rychlému vyschnutí kondenzované vody na fasádě. Standardním způsobem ochrany omítek zateplených fasád proti růstu řas, mechů a plísní je použití biocidních prostředků Provozní předpis č. 2/2013 Systém nezbytné údržby domů Představenstvem družstva byl v říjnu 2013 schválen Provozní předpis č. 2/2013 Systém nezbytné údržby domů, který nabývá účinnosti od Obsah tohoto předpisu byl projednáván na proběhlém jarním aktivu předsedů. Tento předpis je zpracován za účelem provedení nezbytně nutné údržby našich domů, a to jak po realizaci komplexních oprav domů, tak i domů, kde nebyla komplexní oprava provedena. Jeho účelem je tedy předcházet poruchovým jevům a zabránit tak rozsáhlým škodám, které by neprovedením potřebné údržby mohly následně vzniknout. Mezi doporučené úkony, dle tohoto předpisu, patří například prohlídky obvodových plášťů domů, které budou zajištěny pracovníky technického úseku SBD Havířov, s tím že o výsledku každé prohlídky bude sepsán protokol. Dále jsou v provozním předpise doporučeny v kombinaci s hydrofobním povrchem. Tyto prostředky jsou sice již obsaženy v původních omítkách zateplených fasád, ale protože jsou vodou ředitelné, tak se časem z omítek vymývají. Již v roce 2010 proběhlo první vyčištění a následný nátěr fasády celého domu na ul. J. Gagarina 14-20/ v Havířově-Podlesí a v současné době nevykazuje tato fasáda žádné známky znečištění. V rámci pilotního projektu družstva bylo provedeno v srpnu 2013 vyčištění části fasády domu na ul. J. Gagarina 32/1464 v Havířově-Podlesí a štítu domu na ul. M. Pujmanové 15/1135 v Havířově-Šumbarku. Dle technologických postupů výrobců zateplovacích systémů bylo provedeno vyčištění fasád a následně byl aplikován ochranný nátěr, který obsahuje biocidní prostředky. Následným nátěrem zároveň dochází k zaoblení zrna fasády, což pak značně ztěžuje další usazování prachových částí a vody na povrchu fasády. Na takto ošetřené fasády byly poskytnuty záruky 4 roky. Pracovníci technického úseku SBD Havířov se již několik let zabývají problematikou znečištěných fasád a jsou schopni ve spolupráci se zástupci výrobců zateplovacích systémů poradit, jakým nejvhodnějším způsobem provést vyčištění a následnou co nejlepší ochranu proti vzniku tohoto velmi nepříznivého estetického jevu. Tam, kde jsou fasády již viditelně znečištěny, by bylo vhodné, jejich vyčištění a následné ošetření, zařadit co nejdříve do plánu oprav domu. Ing. Jiří Jančar, technický náměstek 15/13 kontroly střešních plášťů domů, které by měly být prováděny z bezpečnostního hlediska odbornou firmou. Výstupem takové kontroly bude také protokol, ve kterém budou specifikovány případné vady, které by měly být odstraněny. Dalším opatřením, které je řešeno a doporučeno v tomto provozním předpise, jsou prohlídky napojovacích uzlů, tzv. směšovacích stanic. Tyto prohlídky jsou velice důležité vzhledem k tomu, že toto zařízení má velký vliv na úsporu tepla při vytápění domů. Tyto prohlídky se doporučuje provádět odbornou firmou, která provede kontrolu i správné nastavení funkce stanice a vystaví protokol o stavu zařízení. V provozním předpise je také doporučen pozáruční servis vyměněných oken a dveří, který má vliv na jejich správnou funkčnost. V provozním předpise jsou specifikovány také povinné pravidelné revize a kontroly Před čištěním A po vyčištění výtahů, elektroinstalace společných prostor domů, hromosvodů, plynových rozvodů, hydrantů a hasicích přístrojů ve společných částech domu. Tyto kontroly a revize jsou již pravidelně zařazovány do plánů oprav domů a jsou ve stanovených termínech prováděny. Závěrem lze říci, že všechna doporučená opatření mají význam v tom, že jejich realizací lze předejít případným haváriím a škodám, které by měly za důsledek zvýšené náklady vynaložené na odstraňování vzniklých škod. Bylo by proto nanejvýše vhodné tyto činnosti postupně zařazovat do plánů oprav domů. Tento provozní předpis je zveřejněn na webových stránkách SBD Havířov a je k nahlédnutí na jednotlivých obvodových bytových správách a technickém úseku SBD Havířov. Ing. Jiří Jančar technický náměstek Slušné chování pomalu mizí Je až s podivem, kolik lidí si myslí, že demokracie umožňuje, aby si každý dělal co chce a rychle se do této mylné představy vžili Těžko už je někdo vyvede z tohoto omylu Je přece pohodlné dělat v domě kravál ve dne v noci, bourat příčky bytu bez příslušných povolení, nadávat sousedům sprostě a vulgárně přes balkony. Proč ne, je přece demokracie Slušným a zodpovědným lidem to samozřejmě vadí, jsou si vědomi, že nebydlí ve vlastním rodinném domě, ale v domě plném bytů (byť jsou některé ve vlastnictví). Píše mi do redakce paní XY, ať s tím něco uděláme Ale co, když ti rozmáhající se hulváti a primitivně se chovající lidé s námi bydlí? Pak si může tato paní jen tiše přát, aby jí nad hlavou nepobíhaly celý den děti po plovoucí podlaze, která působí velký hluk; aby lidé zavírali dveře v bytě normálně a ne třískáním, aby stále neštěkal pes, když páníčkové odejdou na půl dne ven, aby ten hluk (ve dne i v noci) jednou konečně přestal Ano, i ve dne hluk obtěžuje spoustu lidí. Nejedná se ale jen o nervózní důchodce, ale i lidi mladší, kteří tráví více času doma třeba proto, že nemohou sehnat práci, nebo jsou nemocní či odpočívají po noční směně. Jenže když takovým nevychovancům řeknete, aby to nebo ono nedělali, odseknou, že jsou ve VLASTNÍM BYTĚ či NA SVÉM BALKONĚ a je vymalováno Prostě konec debaty. Ale záleží přece na každém z nás, jak se bude v mnohabytovém domě chovat a co pro dobré sousedské vztahy udělá. Zamysleli jste se někdy nad tím? Co kdybyste to udělali ještě dnes, nebo zítra? (hak)

3 S čísly si poradí Vše pro spokojenost družstevníků Na počátku letošního roku došlo, jak víme, v našem SBD Havířov ke změnám na důležitých postech. S paní ředitelkou Ing. Simonou Martiňákovou Kozlovou jsme se již seznámili, a tak nezbývá než položit několik otázek další pracovnici v jedné z nejdůležitějších funkcí ve vedení SBD Havířov ekonomické náměstkyni paní Simoně KOMENDOVÉ. Ta pracuje v našem družstvu již 20 let, a tak zažila různé změny, doplňování a tvoření důležitých dokumentů. Zeptala jsem se jí proto: Jak se Vám pracuje na novém důležitém a zodpovědnéístě? Přechod na novou pracovní pozici pro mě nebyl jednoduchý, neboť přijetím funkce náměstka jsem se stala součástí vedení družstva a v této pozici již není dostačující pouze vést svůj tým lidí ke splnění uložených úkolů ekonomického úseku tak, jako tomu bylo v mé předchozí funkci hlavní účetní. Mým prvořadým úkolem je tedy nyní podílet se na vytyčování cílů a jejich realizaci na cestě vedoucí ke spokojenosti našich klientů a prosperitě družstva. Doufám, že mé dosavadní znalosti a zkušenosti, které jsem získala za více než 20 let zaměstnaneckého poměru v našem družstvu, mi pomohou vypořádat se s novou funkcí se ctí. Očekávají se v příštím roce nějaké změny v oblasti ekonomiky a účtování? Do ekonomiky a účtování se v příštím roce hlavně promítnou změny vyplývající z nové legislativy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákona č. 67/2013 Sb., zákon o službách, které by měly nabýt účinnosti od Na tuto podstatnou legislativní změnu navážou také nové stanovy našeho družstva a související vnitrodružstevní předpisy. Chystáme se rovněž na nový přístup k účtování dlužných pohledávek tak, abychom do procesu vymáhání pohledávek zainteresovali výbory členských samospráv a společných výborů a aby si případní dlužníci z titulu nájemného a služeb uvědomili, že porušováním povinnosti člena družstva, za které můžeme neplacení nájemného a služeb jednoznačně považovat, již nebude anonymní, jako tomu bylo dosud, ale že svým nezodpovědným přístupem poškodí hospodaření celého domu, ve kterém bydlí na úkor svých sousedů. Ekonomická náměstkyně Simona Komendová Jaká bude vaše pracovní priorita do r. 2014? Mezi mé pracovní priority v blížícím se roce 2014 bude patřit především optimalizace práce ekonomického útvaru, a to zejména v účtování společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou v návaznosti na účetnictví družstva, metodika softwarového zpracování evidence úvěrů a nákladů spojených s jejich čerpáním, rozšíření portálu S3 o další informace a data, které by mohly pomoci v práci výborům samospráv a společných výborů, a v neposlední řadě snaha o to, aby portál využívalo co nejvíce členských samospráv a společenství vlastníků jednotek prostřednictvím svých výborů. Za rozhovor poděkovala Hana Kuchařová Nabízím k podnájmu družstevní byt 2+1 (44 m 2 ) v Havířově na ul. Moravská. Byt v klidném prostředí, snadná dostupnost MHD, velké parkoviště. Byt volný od Nájemné 6000, + energie. Žádám dva nájmy předem jako jistinu. Kontakt inz. 16/13 3 Opět si přejeme Tak jsou zde znovu ty krásné svátky, které přicházejí každým rokem. Někteří se mnou možná oslavnou větu o krásných svátcích nesdílejí, což docela chápu. Takové ty opravdu krásné musí být prožity v pohodě, v kruhu rodinném, s teplým koutem domova, kde voní stromeček, cukroví a další dobroty. Je důležité, abychom byli zdraví, měli práci, aby nás netrápily obavy, co bude v našem zaměstnání po novém roce Pak mohou být Vánoce skutečně těmi krásnými dny, kdy vypneme a zapomeneme na všední starosti, pracovní povinnosti a dovedeme se zaposlouchat třeba do krásné hudby, zajít na půlnoční, do divadla, rozprávět bezstarostně s návštěvami, bez kterých se ony sváteční dny obvykle neobejdou. Nemáme-li pohodu, pak jen těžko sedíme spokojeně pod rozsvíceným stromečkem (pokud nějaký máme). Při své novinářské práci jseěla možnost vyslechnout od lidí hodně vánočních příběhů. Mnohé byly i veselé, ale hodně bylo těch melancholických, smutných. To když třeba táta ráno na Štědrý den zmizel od rodiny a dostavil se před půlnocí řádně posilněný alkoholem. To se pak děly věci Děti už sice naštěstí spaly, ale žena stále čekala Dočkala se výčitek, nadávek a hulvátského chování, namísto dárečků padly i facky Nebo klučina marně celý rok čekal na svoji maminku u tety, která si ho vzala na hlídání na pár týdnů, z nichž se vyklubal rok. Ta svému synovi z daleké ciziny, kde si našla práci v nočním klubu, nezavolala ani na Štědrý den. Marně ronil potoky slz Po Vánocích bude muset putovat do dětského domova Nebo příběh, kde i na štědrovečerním stole mají pouze půlku chleba, sádlo a hlavně láhev rumu jak prozradily po vánočních prázdninách děti kamarádům ve škole Zní to neuvěřitelně, ale děje se to. A možná nedaleko nás, třeba hned ve vedlejším domě. Pro většinu z nás je večer s betlémem a stromečkem, ale i další sváteční dny něčím, na co se vždy těšíme. Lidská srdce jsou otevřenější, myslíme i na ty, kteří už nadobro odešli z našich životů a přejeme si upřímně krásné svátky, a také onen opravdový pokoj lidem dobré vůle (hak) 14/13

4 4 Výňatek ze zprávy předsedy představenstva přednesené na Shromáždění delegátů dne Vážení družstevní přátelé, vážení delegáti, vítám vás tímto na dnešním podzimním shromáždění delegátů, které bylo svoláno tak, jak bylo uloženo jarním shromážděním delegátů s cílem, aby na tomto jednání byly projednány a schváleny nové Stanovy našeho družstva, a to včetně souvisejících dokumentů. Vzhledem k tomu, si dovoluji apelovat na přítomné delegáty, aby svá vystoupení omezili pouze na problematiku, která je dnes na programu jednání, tedy stanovy družstva, volební a jednací řád, smlouva o výkonu funkce a návrhy směrnic č. 6/2013 a 7/2013. Vzhledem k tomu, že obsah dnešního jednání je nejen náročný na vaši pozornost, ale může být také náročný z časového hlediska, je nanejvýš vhodné, abychom se drželi pouze jmenovaných témat, která jsou navržena na dnešní jednání. Stěžejním dokumentem, který by měl být na dnešním jednání přijat, je návrh nových Stanov našeho družstva. Návrh nových Stanov SBD Havířov, který byl které měly být zapracovány do nových Stanov předložen dnešnímu shromáždění delegátů našeho družstva, a to: k projednání a schválení, byl vytvořen již v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 2. Možnost vyjmutí družstevního podílu 1. Omezení členství právnických osob. 89/2012) a zákonem o obchodních korporacích ze společného jmění manželů. (zákon č. 90/2012), jejichž účinnost by měla 3. Doplnění podmínek, za kterých může být od Do návrhu našich nových představenstvo družstva nepřijmout Stanov jsme se snažili promítnout již také nové uchazeče za člena družstva. související předpisy, jako např. zákon o službách 4. Vyloučení spoluvlastnictví družstevního podílu či zákon o bytovém spoluvlastnictví tak, aby naše nové Stanovy byly ucelené a dostatečně 5. Vyloučení možnosti zastavení družstevního podílu. vypovídaly o základních pravidlech, kterými se činnost družstva ve vztahu ke svým členům, 6. Zahrnutí do povinností člena družstva bude v následujících obdobích řídit. také úhrady nákladů za výměnu spotřebiče v bytě, či jiného zařizovacího před- Návrh nových Stanov SBD Havířov vychází z pěti hlavních podkladů: mětu v bytě, pokud neexistuje platné 1. Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích že náklady na tuto výměnu budou hra- rozhodnutí příslušného orgánu domu, 2. Původní Stanovy našeho družstva zeny jiným způsobem 3. Schválené Zásady pro tvorbu nových Tak, jak shromáždění delegátů v květnu rozhodlo, Stanov z května 2013 byly všechny jmenované zásady zapracovány 4. Vzorové Stanovy SČMBD do návrhu nových Stanov SBD Havířov. 5. Náměty a připomínky členů obvodových komisí, členů představenstva a kon- upřesnění textace bych rád na tomto místě Kromě již zmíněných zásad, úprav textu či trolní komise, včetně připomínek z řad upozornil na další změny zásadnějšího charakteru, které s sebou návrh nových našich naší členské základny Jen pro připomenutí, na jarním shromáždění Stanov přináší, a to: delegátů jsme přijali šest hlavních zásad, 1. Snížení výše penalizace z titulu dlužných úhrad nájemného a služeb, a to na 1 promile denně 2. Změna splatnosti nájemného, a to předem nejpozději však 5. dne běžného měsíce, s tím, že splatnost nájemného předem, nejpozději do 5. běžného měsíce, bude v podmínkách našeho družstva platit až od Jakým způsobem budeme tyto rozdíly při různých formách placení nájmu dorovnávat, vám sdělíme, v případě že tuto změnu přijmeme do konce měsíce března příštího roku, a to prostřednictvím našeho družstevního tisku. 3. Zavedení náhradních členských schůzí v případě, že se nesejde dostatečné množství členů nadpoloviční většina všech členů samosprávy. 4. Zavedení pojmu družstevní podíl místo dosavadního pojmu členský podíl. Tato změna vyplývá ze zákona, v podstatě jde o totéž s tím rozdílem, že pokud má někdo více družstevních bytů, nebude mít evidováno několik členských podílů, ale tyto se sloučí v jeden družstevní podíl, který lze při případném převodu některého bytu na jinou osobu samozřejmě rozdělit. Nicméně družstevník, který má více družstevních podílů, bude moci uplatňovat své právo hlasovat pouze na jedné ze samospráv, kde se jeho byty nacházejí. 5. Omezení maximálního počtu uzavřených nájemních smluv u družstevních bytů na 5 tak, aby bylo umožněno členům družstva uspokojovat potřeby své a své rodiny, ale přitom bylo zabráněno kšeftování s družstevními byty na úkor našich členů. 6. Nastavení jednotné definice o vypořádacím podílu člena družstva, tedy že vypořádací podíl je roven výši splněného vkladu ke dni ukončení členství, tedy roven tomu, co člen fakticky do družstva vložil. S touto změnou souvisí zrušení fondu vypořádacích podílů a převod zůstatku tohoto fondu do nedělitelného fondu družstva. 7. Další změnou je zrušení doplňkového fondu družstevní výstavby. 8. Poslední významnější změnou je zamezení možnosti odvolání člena družstva o vyloučení. Samozřejmě každý člen má možnost napadnout rozhodnutí o vyloučení soudní cestou. Přípravou nových Stanov se zabývalo jak vedení družstva ve spolupráci s právní kanceláří, tak jednotlivé odborné a obvodové komise, včetně představenstva družstva. Máme za to, že předložený návrh nových Stanov našeho družstva byl zpracován v duchu tradic našeho družstva a přitom byl zpracován tak, aby v sobě odrazil i nové skutečnosti, kterou s sebou přináší nejobsáhlejší legislativní změna za poslední desetiletí, tedy nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Za všechny doručené připomínky či návrhy na změnu našich Stanov a ostatních předpisů vám všem děkujeme, a to i přesto, že byly i protichůdné se stanoviskem představenstva. Myslím, že je správné, aby bylo o problémech diskutováno, protože to, že k problémům neprobíhá diskuze, je známkou toho, že něco není v pořádku. A jak mohu soudit dle posledních našich aktivů, v tomhle ohledu naše družstevní společnost určitě v pořádku je. Rád bych poděkoval všem přítomným za pozornost a popřál vám co nejpříjemnější prožití právě začínajícího adventu i vánočních svátků a do nového roku nám všem přeji především spokojenost, zdraví a velký kus optimismu a trpělivosti, abychom všechny změny, které na nás rok budoucí připravil, zvládli bez větších problémů a s vírou, že nadcházející období pro nás bude obdobím dalšího, byť postupného, rozvoje. JUDr. Ivan Kožušník předseda představenstva družstva 12/13

5 5 SBD Havířov, Ke Statku 1167, Dolní Lutyně U S N E S E N Í ze Shromáždění delegátů SBD Havířov, konaného dne , ve Společenském domě RENETA v Havířově-Městě A/ Shromáždění delegátů schvaluje: 1. Stanovy Stavebního bytového družstva Havířov. 2. Volební řád Stavebního bytového družstva Havířov směrnice č. 4/ Jednací řád Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Havířov směrnice č. 5/ Směrnici č. 6/2013 Pravidla pro sestavování nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů, rodinných domů a garáží. 5. Smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva a kontrolní komise. 6. Směrnici č. 7/2013 pro odměňování členů představenstva, kontrolní komise, obvodových a odborných komisí. 7. Převod zůstatku finančních prostředků z doplňkového fondu družstevní výstavby k ve výši ,08 Kč do nedělitelného fondu družstva. 8. Převod zůstatku finančních prostředků z fondu vypořádacích podílů k ve výši Kč do nedělitelného fondu družstva, s účinností k Odložení nabytí účinnosti, a to na 1. ledna 2015, odst. 6, článku 32 Stanov Stavebního bytového družstva Havířov Pohyb je odjakživa nedílnou součástí života, v makro i mikro pojetí. Prakticky všechno v našem světě je v pohybu, všechno v nás i kolem nás se hýbe. V pohybu je všechno živé a v relativním pojetí i to, co vnímáme jako neživé. Všechny buňky, atomy i molekuly jsou v neustálém pohybu. Život na této planetě byl stvořen z pohybu. A pokud se pohyb z nějaké příčiny zastaví, vytratí, dochází ke stagnaci, destrukci, konci či skonu. Tato zákonitost hraje nemalou úlohu také v životě každého člověka. Lidský organismus byl stvořen k pohybu a fyzická aktivita formou pohybu hraje nezastupitelnou roli ve správném fungování celého našeho organismu. Ať se nám to líbí či nikoli. Přestože je současná medicína a věda na velmi vysoké úrovni, nemocí a zdravotních problémů neubývá. Naopak, objevují se další, nové, především z řady těch, které a odst. 1, čl. IX Směrnice č. 6/2013, týkajících se splatnosti nájemného a záloh na služby. 10. Zrušení zásad č. 5/1999 o vypořádání vlastníka jednotky při zániku členství ze dne B/ Shromáždění delegátů bere na vědomí: 1. Zprávu představenstva za uplynulé období. 2. Zprávu kontrolní komise za uplynulé období. C/ Shromáždění delegátů ukládá: 1. Seznámit členskou základnu družstva s průběhem a závěry shromáždění delegátů. T: Z: delegáti 2. Rozeslat usnesení ze shromáždění delegátů všem samosprávám. T: Z: předseda představenstva 3. Podat informace o shromáždění delegátů ve čtvrtletníku Havířovský družstevník. T: Z: ředitel SBD Havířov Toto usnesení bylo většinou delegátů schváleno a je právoplatné v plnění. Pohyb je život se označují jako tzv. civilizační choroby. A jednou z příčin těchto onemocnění je právě nedostatek pohybu. V dnešní době jsme daleko méně aktivní, než jsme bývali kdysi. Technologický pokrok i přes veškerý svůj přínos způsobil, že fyzická aktivita byla z našeho každodenního života prakticky vyloučena. A zde si moderní technologie vybírají svou daň. Tím, že efektivně snižují míru naší každodenní fyzické aktivity, nám vlastně dláždí cestu do ordinací lékařů a nemocnic. Nenechme se zahnat do kouta. Přidejme si aktivní pohyb do každodenního života a sledujme, jak se pozitivně promítá do naší fyzické, ale také psychické pohody. Vždyť pohyb = radost pohyb = zdraví pohyb = život a ž i v o t = p o h y b! (DH) Soutěž o nejlepší panelák roku 2012 V říjnu 2012 byla vyhlášena Svazem českých a moravských bytových družstev soutěž pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek o nejlepší panelák roku Do této soutěže bylo možno přihlásit domy, které byly v období 2011 až 2012 komplexně modernizovány. Stavební bytové družstvo Havířov do této soutěže přihlásilo tři domy, u kterých v tomto období proběhly komplexní opravy. 1) Dům na ul. Ke Statku 1170, Dolní Lutyně 2) Dům na ul. Kubelíkova 2-8/ , Havířov-Podlesí 3) Dům na ul. Moskevská 18-20/ , Havířov-Město Domy, které byly přihlášeny do této soutěže, musely splnit stanovená Takhle bude vypadat dalších pár měsíců v Havířově kritéria, která se týkala úspory energie, architektonického řešení, kvality a komplexnosti provedení. Vyhodnocení soutěže provedla odborná porota v dubnu U příležitosti 20. valné hromady Svazu českých a moravských bytových družstev v Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže. V nelehké konkurenci přihlášených domů napříč celou republikou, se naše domy umístily takto: 1. Dům na ul. Ke Statku 1170 v Dolní Lutyni byl zařazen do nejlepších TOP 10 domů celé soutěže. 2. Domy na ul. Kubelíkova 2-8/ , Havířov-Podlesí a na ul. Moskevská 18-20/ , Havířov-Město získaly čestné uznání soutěže. Ing. Jiří Jančar technický náměstek Všem našim zákazníkům děkujeme za projevenou důvěru a přejme krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2014 Vaše úklidová firma 13/13

6 6 Pokoj lidem dobré vůle Narodila jsem se na jižní Moravě, v malebné vesnici Padochov. V současné době je Padochov částí města Oslavany. Můj rodný dům stojí na návsi. Rodiče říkávali: Mít dobré sousedy je velké štěstí. Mnohem větší, než výhra v loterii. Nejenom se sousedy, ale se všemi obyvateli vesnice jsme žili ve shodě Hluboko pod kůží mám pozdravy, které se u nás, na vesnici, užívaly. Dodnes jim říkáinihovory s úsměvem na tváři a se srdcem na dlani. I já je mezi známými ráda užívám Dobrý den, jak se daří? Dobrý den, jak se vede? Dobrý den, ještě bolí koleno? Dobrý den, povedla se bábovka? To není vyzvídání, takto si sousedé a známí mezi sebou stručně říkají, že si drží palce, aby se den vydařil, že jsou ochotni vzájemně si pomáhat. Žiji v Havířově. V roce 1993 jsem se přestěhovala z družstevního domu na Hálkově ulici, kde jsem bydlela 21 let, do družstevního domu 1514/10 na ulici Jurije Gagarina. Ve vchodě je 13 bytových jednotek. Jací budou noví sousedé? Budeme si rozumět tak, jako na Hálkově ulici? Sláva! Žijeme ve shodě. Snažíme se jeden druhého respektovat. Při pozdravu vedeme mezi sebou běžné minihovory. Nezažila jsem, že by někdo ze spolubydlících úmyslně ničil, rušil, ubližoval Drobné problémy, které se vyskytnou všude, umíme řešit v klidu. V říjnu nám pokladli po celém schodišti nové linoleum, vše kovové je nově natřeno, máme i nové zábradlí. Chceme mít pěkné bydlení. A taky Vánoce již klepou na dveře. Bude to paráda, až celý vchod provoní hřebíček, skořice a vanilka z vánočního cukroví. Mnozí sousedé si mezi sebou vyměňují ochutnávku napečených vánočních dobrot a přejí si pohodové Vánoce. Vánoce na Kypru Vážení čtenáři, zvu vás na krátký výlet na daleký Kypr, kam občas jezdím za synem a jeho rodinou. V prosinci tam dozrávají citrusové plody. Je to úžasná, pro Středoevropana vzácná podívaná. Kypřané zdobí vánoční stromky pouze umělé, na hlavní dveře do bytů a domů připevňují věnce. Dárky dětem rozdává Santa Claus až 1. ledna. Procházím se Limassolem. Z pravoslavných kostelů zní nádherně mužské sbory, z vysokých minaretů je slyšet zpěv muslimů, z obchodních domů se ozývají koledy, nejčastěji Tichá noc, svatá noc Že to je chaos? Ale vůbec ne! Všechno kolem kvete a voní, Kypřané se usmívají, posedávají v zahradních restauracích nebo na terasách domů. Město je vyzdobeno postavami Santa Clause, v menší míře i jesličkami s Ježíškem. Stromy v ulicích jsou zkrášleny vánočními ozdobami. Na Kypru budou Vánoce. Každý je prožije podle svých představ. Žij a nech žít! Neubližuj! Pokoj lidem dobré vůle Alena Urbánková (dopisovatelka HD) Aktivy členských samospráv Letošní aktivy pro předsedy členských samospráv všech pěti obvodních bytových správ se konaly několik týdnů před Shromážděním delegátů. Někteří se setkali v malé zasedačce OBS č. 1 na Dlouhé třídě v Havířově-Městě, jiní třeba v zasedačce Úřadu práce v Havířově-Podlesí. Program pojednával především o nových stanovách; tyto se schvalovaly na Shromáždění delegátů, které proběhlo 2. prosince t. r. od 16 hodin ve Společenském domě Reneta. Dále byla na pořadu důležitá informace o změně způsobu účtování pohledávek z titulu dlužného nájemného a služeb. Se všemi připravovanými změnami by se předsedové výborů měli důkladně obeznámit a informovat o nich družstevníky na schůzích (na které ale bohužel přichází málo lidí, hlavně nájemců, kteří pak marně tápou, co se vlastně děje ). Účast na členské schůzi patří mezi povinnosti členů družstva a je zakotvena ve Stanovách. Na schůzi OBS č. 2, kterou jsem navštívila, padla rovněž zmínka o slučování podílů. Má-li někdo 2 3 byty, bude mu vypočten jeden podíl, nikoli tři. To byla jedna z novinek, které se na Shromáždění rovněž projednávaly. Hovořilo se také o volebním řádu, kde se kandidátka do orgánů SBD Havířov nebude sestavovat např. podle abecedy, ale podle vylosovaných čísel. Probíral se rovněž jednací řád, který stanovuje, že pro usnášeníschopnost Shromáždění stačí 1/3 přítomných a při hlasování o usnesení pak nadpoloviční většina z této třetiny přítomných. Nyní je už na pozvaných delegátech na prosincové Shromáždění, aby si skutečně našli čas a jednání se v co největším počtu zúčastnili. Informace předávané přes třetí osobu nebývají vždy správně interpretovány. Ale přece jen 72 pozvaných delegátů na Shromáždění chybělo (hak) Odpovědi na dotazy PRÁVNÍ PORADNA Podnájem v družstevním bytě Dotaz: Za jakých podmínek lze mít podnájemníka v bytě? Má povinnost podnájemník v bytě člena družstva - nájemce (dále jen nájemce) dodržovat stanovy družstva? Jak lze podnájemce postihnout při porušování stanov či zákona? Odpověď: Podnájemní vztah může vzniknout vždy pouze k již pronajatému bytu. Podnájemce tedy uzavírá smlouvu s nájemcem, který není vlastníkem bytu, ale má uzavřenu nájemní smlouvu s pronajímatelem (SBD Havířov). Aby mohl dát nájemce byt do podnájmu, musí k tomu mít písemný souhlas pronajímatele, což vyplývá i ze stanov našeho družstva. Porušení této nájemcovy povinnosti může být důvodem pro podání výpovědi z nájmu bytu. Je nutné si uvědomit, že podnájemní smlouvou nevzniká žádný vztah mezi pronajímatelem a podnájemcem. Za chování podnájemce zodpovídá nájemce, který si s ním podnájem sjednal. Dopustí-li se tedy podnájemce svým chováním něčeho, co je v rozporu s dobrými mravy nebo čím by omezil výkon práv ostatních uživatelů bytů (nebytových prostor), jedná v rozporu se stanovami družstva a pronajímatele může vést takové jednání k podání výpovědi nájemci. Důležitá je rovněž skutečnost, že skončí-li vztah nájemní, končí automaticky i vztah podnájemní. Výjimkou je, když se změní nájemce bytu v důsledku úmrtí a přechodu nájmu, v tom případě podnájemní vztah nezaniká. (Právní útvar) Advent a vánoční zvyky Slovo ADVENT není pro nás neznámé. Slovo pochází z Latiny a znamená příchod. Období Adventu tedy znamená očekávání příchodu Ježíše Krista. Doba tohoto očekávání začíná čtyři neděle před Božím hodem a slaví se již od 11. století. Ukončení vánočních oslav připadá na 6. ledna na svátek Tří králů. Adventní věnce musí být spleteny z jehličnanů, ozdobeny čtyřmi svíčkami symbolizujícími svými plamínky nadcházející slunovrat. Umístění svíček do kruhu značí věčnost, ale také věčnou pouť Slunce. V prvním adventním týdnu slavíme svátek sv. Barbory a sv. Mikuláše. Barbora je patronkou horníků, ale i řady dalších řemesel. Oblíbeným zvykem je trhání barborek větévek třešně, které mají do Štědrého dne ve váze rozkvést. Svatý Mikuláš je jedním z nejvýznamnějších světců. Tento biskup si získal oblibu lidu svou štědrostí a pomocí lidem bojujícím s chudobou. Stal se patronem námořníků a obchodníků. Po celém světě je sv. Mikuláši zasvěcena celá řada chrámů.

7 7 Asi každá hospodyňka před Vánocemi přemýšlí, čím obohatí sváteční tabuli. Cukroví stokrát zavrhované, že je prý nikdo nejí, aby netloustl, cukroví milované pro svoji neopakovatelnou vůni, kterou provoní naše příbytky. Určitě se zase na nějaké vrhneme Alespoň ty babiččiny vanilkové rohlíčky, nebo linecká kolečka Ale mnohé z nás vyzkoušejí také něco úplně nového, aby svoji rodinku překvapily. Což takhle MYSLIVECKÉ KNOFLÍKY? Na 30 ks potřebujeme: 280 g hladké mouky, 140 g másla, 80 g moučkového cukru, 3 žloutky. Perlička PEČETE NA VÁNOCE? Šťastné Vánoce a krásný, zdravím oplývající nový rok 2014 přeje Havířovský družstevník Nezapomeňte na Miss Renetu Jedna z nejlépe organizovaných soutěží krásy v ČR se koná každým rokem právě u nás v Havířově. Letos proběhne již dvaadvacátý ročník, a to je skutečně co říct. Udržet si kvalitu, ba dokonce ji stále zvyšovat, není jednoduché. Miss Reneta se ale zapsala pomalu zlatým písmem u studentek středních škol nejen u nás, ale i v Polsku a na Slovensku. Každý ročník má své motto, v jehož duchu je celý program sestaven. Na rok 2014 je to GALERIE SNŮ. Soutěž pořádá Střední škola v Prostřední Suché, Klub přátel školy a Městské kulturní středisko Havířov. Duší všech soutěží je Mgr. Libor Lenčo, původně ředitel této školy, dnes Náš recept Na sníh s ořechy: 100 g moučkového cukru, 2 bílky, 70 g mletých ořechů a na ozdobení půlky vlašských ořechů. Postup: Z mouky, pokrájeného másla, cukru a žloutků vypracujeme těsto a dáme asi na 1 hodinu do ledničky. Před použitím necháme asi půl hodiny v pokojové teplotě. Mezitím si připravíme sníh z cukru a bílků. Do tuhého sněhu vmícháme umleté ořechy. Těsto rozválíme na tenký plát, vykrojíme malá kolečka a pomocí sáčku s ustřiženým růžkem naneseme na kolečka sněhovou směs. (Stačí málo, pečením nabude.) Navrch položíme půlku vlašského ořechu a pečeme v troubě předehřáté na 150 st. dorůžova. DOBROU CHUŤ Už jste tam byli? Je to prostor, kterého si musíte všimnout na první pohled. Nachází se na samém počátku Dlouhé třídy a všechny autobusy, jedoucí z Havířova, stojí nedaleko. Jedná se o KVĚTINOVOU CAFÉ GALERII PETRA. V létě láká ke vstupu i pěkná předzahrádka a je s podivem, že si do ní zatím lidé moc nezvykli chodit. Vejděte však dovnitř a uvidíte něco, co jste v Havířově v jednoístě ještě neviděli. Najdete tady čerstvé řezané květiny, které vám na přání uváží do kytic, prohlédnete si nejrůznější druhy obrazů a obrázků zdobících všechny volné stěny, pokocháte se vkusnou bižuterií, celou plejádou rozmanitých a nápaditých drobností, můžete si vybrat i porcelán, keramiku, drobné hračky, pletené výrobky, je zde i malá vinotéka Určitě jsem na něco zapomněla, protože u paní Petry je toho opravdu mnoho. K tomu všemu samozřejmě patří posezení u dobré kávy i přečtení novin. A vezmete-li s sebou také děti, mohou se zabavit v dětském koutku různými hrami nebo kreslením. Prostě myslí se tady na všechno. Pokud zatoužíte po malém soukromí, nabídne vám je zadní trakt obchodu s pohodlným posezením ve společnosti uměleckých děl či drobností. Tento obchod i jeho sortiment je a nejen v Havířově určitě ojedinělý. Všechna čest paní majitelce, že se do takového podnikání pustila. Tak sem rozhodně někdy zajděte. (hak) působící na Krajském úřadě v Ostravě. Vždy, když vyhlašuje další ročník soutěže, je tím naprosto pohlcen a dovede ke stejnému nadšení strhnout i všechny své spolupracovníky. Sotva skončí soutěž jedna, už se mu honí v hlavě náplň té další. I letos se ujme hlavního slova báječný herec a moderátor Jan Čenský. V kulturním programu se dočkáme Ewy Farne, Josefa Laufera, Vladimíra Hrona a dalších umělců. Také oblečení dívek, scéna a líčení je v rukou renomovaných odborníků. Letošní Miss Reneta se bude konat v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově 4. dubna 2014 od hodin. Vstupenky si zajistěte VČAS. (hak) Pár fórů k silvestrovskému stolu Víte, proč se u nás už nezdraví Čest práci? Protože jedni ztratili práci a druzí čest. Před Úřadem vlády stojí muž a zvrací. Kolemjdoucí se u něj zastaví a říká: Naprosto s vámi souhlasím Potkají se na předvánočních nákupech bývalí dělníci z ČKD a Zetoru. Tak co máte letos za stromeček? Ale předloni jsme měli borovičku, loni smrček a letos bychom se všichni rádi alespoň najedli A ještě něco z babiččiny krabičky: Povídá babička při oslavě svých osmdesátých narozenin: Pane doktore, tak jsem si na vás zvykla, že se bojím, kdo mě bude ošetřovat, až vy umřete? Dědo, jak slyšíte s tím novým přístrojem? ptá se doktor pacienta. Výborně, od té doby, co ho mám, jsem už třikrát změnil poslední vůli. V kupé vlaku: Paní, kampak cestujete? Ale do Písku na sjezd abiturientů. A po kolika letech? Po sedmdesáti. To je úctyhodné. Kolik se vás tam ještě schází? No, v posledních třech letech tam jezdím už jenom já CENÍK INZERCE INZERUJTE LEVNĚ V NAŠEM ČTVRTLETNÍKU (Oslovujeme 11 tisíc domácností v Havířově) INZERCE ŘÁDKOVÁ: (Výhodná pro soukromé osoby) 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm 25 Kč 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm vysázený tučně 30 Kč rámeček kolem textu příplatek +10 Kč Rodinná inzerce (narozeniny, jubilea) na dva sloupce šíře 8 cm s fotografií v rámečku 250 Kč INZERCE PLOŠNÁ: 15 Kč/1 cm 2 (Výhodná pro malé i větší firmy a organizace) barevný rastr +20 Kč tučný rámeček +15 Kč zhotovení zvláštních firemních značek +50 Kč CELÁ INZERTNÍ STRANA: Kč POLOVINA INZERTNÍ STRANY: Kč Objednávky zasílejte písemně na adresu naší redakce, nebo em na Plošná inzerce bude sjednána také osobně s klientem. HD vyjde v březnu 2014.

8 8 HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK - čtvrtletník Stavebního bytového družstva Havířov. Adresa vydavatele: SBD Havířov-Suchá, Hornosušská 2, tel.: , fax: , a Evidenční číslo Ministerstvo kultury ČR E Šéfredaktorka: HANA KUCHAŘOVÁ. Adresa redakce: Junácká 1, Havířov-Podlesí, tel.: , Korespondenci pro čtvrtletník je možno zasílat na tuto adresu. HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK je neprodejný, distribuce: samosprávy v jednotlivých domech do schránek. Sazba a tisk: Kartis + Co s.r.o.

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Zpravodaj 1/2014. K 31.1.2013 spravuje naše družstvo 2106 bytových jednotek.z toho 388 družstevních a 1 718 v osobním vlastnictví.

Zpravodaj 1/2014. K 31.1.2013 spravuje naše družstvo 2106 bytových jednotek.z toho 388 družstevních a 1 718 v osobním vlastnictví. Zpravodaj 1/2014 Z pověření představenstva SBD Réna Ivančice vám předložím zprávu o činnosti představenstva a správy družstva za období od 22. května 2013. Za rok 2013 se uskutečnilo 11 řádných jednání

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Z á p i s ze shromáždění delegátů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II, konané dne 10.4.2013 Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 20,30 hod Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: Michal Koranda, Hana Večeřová, Bronislav Panzar,

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Zápis z jednání náhradní členské schůze

Zápis z jednání náhradní členské schůze Zápis z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva Písecká 11 a 13, se sídlem České Budějovice, Písecká 1040/13 konané dne 28. května 2015 ve sborovně Základní školy Vltava, v Českých Budějovicích.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. STANOVY SPOLKU Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. Článek I Název, sídlo a působnost spolku 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného spolku s názvem Rodinné centrum Křelovský

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku

Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Liberci, na adrese Cidlinská 920/4,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více