ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA CO NÁS ZAJÍMÁ ATMOSFÉRU ADVENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV 11 2013 4 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA CO NÁS ZAJÍMÁ ATMOSFÉRU ADVENTU"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 11 prosinec 2013 číslo 4 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Zima v Havířově-Podlesí Vánoční přání Základním opatřením k prevenci úniků plynů a vzniku požárů je provádění pravidelných revizí a kontrol plynových rozvodů a spotřebičů, pravidelné elektrorevize ve společných prostorách domů a hromosvodů a také kontroly hydrantů a hasicích přístrojů ve společných prostorách domů. Pro zajištění vyšší bezpečnosti při úniku plynu nebo požáru v jednotlivých bytových jednotkách se doporučuje využít hlídání těchto stavů příslušnými přístroji s možností upozornění na nežádoucí jevy. Navrhované systémy a) Autonomní V tomto případě je v bytové jednotce instalován autonomní plynový a požární detektor, který v případě zvýšené koncentrace zemního plynu nebo kouře spustí vestavěnou sirénku, a tím upozorní uživatele bytové jednotky na únik plynu nebo vznikající požár. Stojíme nyní v závěru posledního měsíce roku a většina z nás se již těší na nadcházející vánoční svátky s vidinou zastavení celoročního shonu. Myslím, že čím více vánočních svátků pamatujeme, tím více oceňujeme klidnou atmosféru Vánoc, zklidnění životního tempa, více si vážíme, že máme s kým prožívat tyto vánoční svátky. Za sebe i za své spolupracovníky bych chtěla Vám všem popřát nejen klidné a pohodové vánoční svátky, pevné zdraví a štěstí, ale především skutečnost, abyste nejen v tomto období měli kolem sebe své nejbližší, svou rodinu, své přátele, protože podle mého názoru, toto jsou hodnoty, které si nelze koupit, které nemůžeme vyhrát, ale bohužel, které lze ztratit. Takže přeji Vám všem, jménem zaměstnanců SBD Havířov, veselé a šťastné vánoční svátky a do nového roku 2014 především pevné zdraví Vám i Vašim blízkým, velký kus štěstí, lásky i optimismu. Ing. Simona Kozlová Martiňáková ředitelka Vhodná prevence pro zajištění bezpečnosti při úniku plynu či požáru Výhodou tohoto zabezpečení jsou nízké pořizovací náklady a jednoduchá instalace. Nevýhodou je, že vznik nežádoucího jevu je signalizován pouze v bytové jednotce. b) Systémové Systém hlídání úniku plynu nebo vzniku kouře spočívá v instalaci detektorů v jednotlivých bytových jednotkách, instalace kabelové sítě zaústěné do ústředny a možnost signalizace s identifikací místa vzniku nežádoucího jevu. Signalizace musí být předána do místa, kde někdo zodpovědný rozhodne o dalším naložení s touto informací (centralizovaný pult apod.) Výhodou tohoto systému je, že signalizace je vyvedena mimo bytové jednotky, čímž je možné reagovat na případný nežádoucí jev i když není nikdo v bytové jednotce přítomen. Nevýhodou jsou značné pořizovací náklady (detektory, ústředna, kabeláž, GMS brána aj.). Tyto náklady jsou závislé na počtu hlídaných bytových jednotek (velikost ústředny, kabeláž). Celé zařízení samozřejmě musí odpovídat platné legislativě a bude podléhat pravidelným revizím. Další nevýhoda je možnost zneužití systému (plané poplachy kouření osob v místě detektoru), a tím zvyšující se náklady. Systém bude vyžadovat také provozní náklady (hotovost centrálního pultu, pravidelné kontroly, revize). Závěrem lze konstatovat, že základní prevence, proti zabránění úniku plynu nebo požáru, je v podmínkách SBD Havířov pravidelně prováděna. S navrhovanou zvýšenou prevencí je vhodné seznámit uživatele bytových jednotek a na základě požadavků samospráv nebo SVJ lze pak některou z možností ve spolupráci s technickým úsekem SBD Havířov zajistit a realizovat. Ing. Jiří Jančar, technický náměstek CO NÁS ZAJÍMÁ ATMOSFÉRU ADVENTU v Havířově podtrhla opět krásná výzdoba. Kromě toho je opět od otevřena výstava betlémů, a to až do Koná se opět ve výstavní síni KD Radost. OSOBNOSTI společenského života města za rok 2013 byly vyhodnoceny a odměněny t. r. Hosty pro krásný podvečer byli Pavol Habera, Monika Absolonová a balet Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. LETOS jsou v Havířově k vidění tři vánoční stromy, a to na Náměstí republiky, na náměstí v Havířově- Šumbarku a nově na upraveném náměstí Nad Terasou. Ten věnoval občan Havířova. POČÁTKEM prosince se konalo slavnostní předávání různých ocenění dobrovolníkům, kteří pomáhají v organizaci ADRA, v nemocnici, v domovech seniorů, sociálních službách nebo v Help klubu. Akce proběhla v KD Radost v Havířově-Městě. KONCEM listopadu 2013 se konalo v Havířově setkání zástupců vedení havířovské radnice a zástupců agentury CZECH INVEST a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednání se týkalo hlavně získávání nových investorů pro město, třeba do Dukla industrial parku, takže o získání nových pracovních míst. Na shromáždění delegátů bylo pozváno 258 delegátů a dostavilo se 182. Nejlepší účast byla za OBS č %, ale také za OBS č. 4 82,1 %. Přesto se 72 pozvaných nedostavilo. (red) O VÁNOČNÍCH svátcích je v SBD Havířov v Havířově-Suché zavřeno od Štědrý den, do včetně. Úřední den je ve čtvrtek 2. ledna KAM VOLAT V PŘÍPADĚ HAVÁRIE v období vánočních svátků? SBD Havířov, ústředna Voda, topení plyn Elektro Výtahy

2 2 Čištění fasád zateplených domů Na většině domů ve vlastnictví nebo správě SBD Havířov již proběhly komplexní opravy, tzn., že většina našich domů je již dnes zateplena. Jak všichni víme, zateplením došlo k výrazným úsporám v nákladech za spotřebu tepla, nicméně je třeba si také v souvislosti s provedeným zateplením uvědomit, že o tyto fasády je následně nutné pečovat a provádět na nich v určitých časových intervalech údržbu. Fasády po čase sice neztrácejí své tepelné vlastnosti, ale usazují se na nich po určité době nečistoty a začíná růst mikroorganismů. Na fasádách opatřených vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) jsou příčinou výskytu tzv. mikroorganismů fyzikální vlastnosti povrchu fasády. Pro růst řas, mechů a plísní je v prvé řadě potřeba voda. Dešťová voda sama o sobě není dostatečným a pravidelným zdrojem živin pro tyto mikroorganismy. Hlavním a trvalým zdrojem je voda kondenzovaná na povrchu zateplených fasád v nočních hodinách, kdy dochází za určitých podmínek (teplotních, vlhkostních a polohových) k podchlazení povrchu, na kterém voda kondenzuje. Tato vlhkost, spolu s prachovými částicemi, je pak zdrojem pro růst mikroorganismů. Zejména se jedná o severovýchodní a severozápadní, velmi málo osluněné strany domů a místa, kde je značně ztížené proudění větru, as zamezení rychlému vyschnutí kondenzované vody na fasádě. Standardním způsobem ochrany omítek zateplených fasád proti růstu řas, mechů a plísní je použití biocidních prostředků Provozní předpis č. 2/2013 Systém nezbytné údržby domů Představenstvem družstva byl v říjnu 2013 schválen Provozní předpis č. 2/2013 Systém nezbytné údržby domů, který nabývá účinnosti od Obsah tohoto předpisu byl projednáván na proběhlém jarním aktivu předsedů. Tento předpis je zpracován za účelem provedení nezbytně nutné údržby našich domů, a to jak po realizaci komplexních oprav domů, tak i domů, kde nebyla komplexní oprava provedena. Jeho účelem je tedy předcházet poruchovým jevům a zabránit tak rozsáhlým škodám, které by neprovedením potřebné údržby mohly následně vzniknout. Mezi doporučené úkony, dle tohoto předpisu, patří například prohlídky obvodových plášťů domů, které budou zajištěny pracovníky technického úseku SBD Havířov, s tím že o výsledku každé prohlídky bude sepsán protokol. Dále jsou v provozním předpise doporučeny v kombinaci s hydrofobním povrchem. Tyto prostředky jsou sice již obsaženy v původních omítkách zateplených fasád, ale protože jsou vodou ředitelné, tak se časem z omítek vymývají. Již v roce 2010 proběhlo první vyčištění a následný nátěr fasády celého domu na ul. J. Gagarina 14-20/ v Havířově-Podlesí a v současné době nevykazuje tato fasáda žádné známky znečištění. V rámci pilotního projektu družstva bylo provedeno v srpnu 2013 vyčištění části fasády domu na ul. J. Gagarina 32/1464 v Havířově-Podlesí a štítu domu na ul. M. Pujmanové 15/1135 v Havířově-Šumbarku. Dle technologických postupů výrobců zateplovacích systémů bylo provedeno vyčištění fasád a následně byl aplikován ochranný nátěr, který obsahuje biocidní prostředky. Následným nátěrem zároveň dochází k zaoblení zrna fasády, což pak značně ztěžuje další usazování prachových částí a vody na povrchu fasády. Na takto ošetřené fasády byly poskytnuty záruky 4 roky. Pracovníci technického úseku SBD Havířov se již několik let zabývají problematikou znečištěných fasád a jsou schopni ve spolupráci se zástupci výrobců zateplovacích systémů poradit, jakým nejvhodnějším způsobem provést vyčištění a následnou co nejlepší ochranu proti vzniku tohoto velmi nepříznivého estetického jevu. Tam, kde jsou fasády již viditelně znečištěny, by bylo vhodné, jejich vyčištění a následné ošetření, zařadit co nejdříve do plánu oprav domu. Ing. Jiří Jančar, technický náměstek 15/13 kontroly střešních plášťů domů, které by měly být prováděny z bezpečnostního hlediska odbornou firmou. Výstupem takové kontroly bude také protokol, ve kterém budou specifikovány případné vady, které by měly být odstraněny. Dalším opatřením, které je řešeno a doporučeno v tomto provozním předpise, jsou prohlídky napojovacích uzlů, tzv. směšovacích stanic. Tyto prohlídky jsou velice důležité vzhledem k tomu, že toto zařízení má velký vliv na úsporu tepla při vytápění domů. Tyto prohlídky se doporučuje provádět odbornou firmou, která provede kontrolu i správné nastavení funkce stanice a vystaví protokol o stavu zařízení. V provozním předpise je také doporučen pozáruční servis vyměněných oken a dveří, který má vliv na jejich správnou funkčnost. V provozním předpise jsou specifikovány také povinné pravidelné revize a kontroly Před čištěním A po vyčištění výtahů, elektroinstalace společných prostor domů, hromosvodů, plynových rozvodů, hydrantů a hasicích přístrojů ve společných částech domu. Tyto kontroly a revize jsou již pravidelně zařazovány do plánů oprav domů a jsou ve stanovených termínech prováděny. Závěrem lze říci, že všechna doporučená opatření mají význam v tom, že jejich realizací lze předejít případným haváriím a škodám, které by měly za důsledek zvýšené náklady vynaložené na odstraňování vzniklých škod. Bylo by proto nanejvýše vhodné tyto činnosti postupně zařazovat do plánů oprav domů. Tento provozní předpis je zveřejněn na webových stránkách SBD Havířov a je k nahlédnutí na jednotlivých obvodových bytových správách a technickém úseku SBD Havířov. Ing. Jiří Jančar technický náměstek Slušné chování pomalu mizí Je až s podivem, kolik lidí si myslí, že demokracie umožňuje, aby si každý dělal co chce a rychle se do této mylné představy vžili Těžko už je někdo vyvede z tohoto omylu Je přece pohodlné dělat v domě kravál ve dne v noci, bourat příčky bytu bez příslušných povolení, nadávat sousedům sprostě a vulgárně přes balkony. Proč ne, je přece demokracie Slušným a zodpovědným lidem to samozřejmě vadí, jsou si vědomi, že nebydlí ve vlastním rodinném domě, ale v domě plném bytů (byť jsou některé ve vlastnictví). Píše mi do redakce paní XY, ať s tím něco uděláme Ale co, když ti rozmáhající se hulváti a primitivně se chovající lidé s námi bydlí? Pak si může tato paní jen tiše přát, aby jí nad hlavou nepobíhaly celý den děti po plovoucí podlaze, která působí velký hluk; aby lidé zavírali dveře v bytě normálně a ne třískáním, aby stále neštěkal pes, když páníčkové odejdou na půl dne ven, aby ten hluk (ve dne i v noci) jednou konečně přestal Ano, i ve dne hluk obtěžuje spoustu lidí. Nejedná se ale jen o nervózní důchodce, ale i lidi mladší, kteří tráví více času doma třeba proto, že nemohou sehnat práci, nebo jsou nemocní či odpočívají po noční směně. Jenže když takovým nevychovancům řeknete, aby to nebo ono nedělali, odseknou, že jsou ve VLASTNÍM BYTĚ či NA SVÉM BALKONĚ a je vymalováno Prostě konec debaty. Ale záleží přece na každém z nás, jak se bude v mnohabytovém domě chovat a co pro dobré sousedské vztahy udělá. Zamysleli jste se někdy nad tím? Co kdybyste to udělali ještě dnes, nebo zítra? (hak)

3 S čísly si poradí Vše pro spokojenost družstevníků Na počátku letošního roku došlo, jak víme, v našem SBD Havířov ke změnám na důležitých postech. S paní ředitelkou Ing. Simonou Martiňákovou Kozlovou jsme se již seznámili, a tak nezbývá než položit několik otázek další pracovnici v jedné z nejdůležitějších funkcí ve vedení SBD Havířov ekonomické náměstkyni paní Simoně KOMENDOVÉ. Ta pracuje v našem družstvu již 20 let, a tak zažila různé změny, doplňování a tvoření důležitých dokumentů. Zeptala jsem se jí proto: Jak se Vám pracuje na novém důležitém a zodpovědnéístě? Přechod na novou pracovní pozici pro mě nebyl jednoduchý, neboť přijetím funkce náměstka jsem se stala součástí vedení družstva a v této pozici již není dostačující pouze vést svůj tým lidí ke splnění uložených úkolů ekonomického úseku tak, jako tomu bylo v mé předchozí funkci hlavní účetní. Mým prvořadým úkolem je tedy nyní podílet se na vytyčování cílů a jejich realizaci na cestě vedoucí ke spokojenosti našich klientů a prosperitě družstva. Doufám, že mé dosavadní znalosti a zkušenosti, které jsem získala za více než 20 let zaměstnaneckého poměru v našem družstvu, mi pomohou vypořádat se s novou funkcí se ctí. Očekávají se v příštím roce nějaké změny v oblasti ekonomiky a účtování? Do ekonomiky a účtování se v příštím roce hlavně promítnou změny vyplývající z nové legislativy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákona č. 67/2013 Sb., zákon o službách, které by měly nabýt účinnosti od Na tuto podstatnou legislativní změnu navážou také nové stanovy našeho družstva a související vnitrodružstevní předpisy. Chystáme se rovněž na nový přístup k účtování dlužných pohledávek tak, abychom do procesu vymáhání pohledávek zainteresovali výbory členských samospráv a společných výborů a aby si případní dlužníci z titulu nájemného a služeb uvědomili, že porušováním povinnosti člena družstva, za které můžeme neplacení nájemného a služeb jednoznačně považovat, již nebude anonymní, jako tomu bylo dosud, ale že svým nezodpovědným přístupem poškodí hospodaření celého domu, ve kterém bydlí na úkor svých sousedů. Ekonomická náměstkyně Simona Komendová Jaká bude vaše pracovní priorita do r. 2014? Mezi mé pracovní priority v blížícím se roce 2014 bude patřit především optimalizace práce ekonomického útvaru, a to zejména v účtování společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou v návaznosti na účetnictví družstva, metodika softwarového zpracování evidence úvěrů a nákladů spojených s jejich čerpáním, rozšíření portálu S3 o další informace a data, které by mohly pomoci v práci výborům samospráv a společných výborů, a v neposlední řadě snaha o to, aby portál využívalo co nejvíce členských samospráv a společenství vlastníků jednotek prostřednictvím svých výborů. Za rozhovor poděkovala Hana Kuchařová Nabízím k podnájmu družstevní byt 2+1 (44 m 2 ) v Havířově na ul. Moravská. Byt v klidném prostředí, snadná dostupnost MHD, velké parkoviště. Byt volný od Nájemné 6000, + energie. Žádám dva nájmy předem jako jistinu. Kontakt inz. 16/13 3 Opět si přejeme Tak jsou zde znovu ty krásné svátky, které přicházejí každým rokem. Někteří se mnou možná oslavnou větu o krásných svátcích nesdílejí, což docela chápu. Takové ty opravdu krásné musí být prožity v pohodě, v kruhu rodinném, s teplým koutem domova, kde voní stromeček, cukroví a další dobroty. Je důležité, abychom byli zdraví, měli práci, aby nás netrápily obavy, co bude v našem zaměstnání po novém roce Pak mohou být Vánoce skutečně těmi krásnými dny, kdy vypneme a zapomeneme na všední starosti, pracovní povinnosti a dovedeme se zaposlouchat třeba do krásné hudby, zajít na půlnoční, do divadla, rozprávět bezstarostně s návštěvami, bez kterých se ony sváteční dny obvykle neobejdou. Nemáme-li pohodu, pak jen těžko sedíme spokojeně pod rozsvíceným stromečkem (pokud nějaký máme). Při své novinářské práci jseěla možnost vyslechnout od lidí hodně vánočních příběhů. Mnohé byly i veselé, ale hodně bylo těch melancholických, smutných. To když třeba táta ráno na Štědrý den zmizel od rodiny a dostavil se před půlnocí řádně posilněný alkoholem. To se pak děly věci Děti už sice naštěstí spaly, ale žena stále čekala Dočkala se výčitek, nadávek a hulvátského chování, namísto dárečků padly i facky Nebo klučina marně celý rok čekal na svoji maminku u tety, která si ho vzala na hlídání na pár týdnů, z nichž se vyklubal rok. Ta svému synovi z daleké ciziny, kde si našla práci v nočním klubu, nezavolala ani na Štědrý den. Marně ronil potoky slz Po Vánocích bude muset putovat do dětského domova Nebo příběh, kde i na štědrovečerním stole mají pouze půlku chleba, sádlo a hlavně láhev rumu jak prozradily po vánočních prázdninách děti kamarádům ve škole Zní to neuvěřitelně, ale děje se to. A možná nedaleko nás, třeba hned ve vedlejším domě. Pro většinu z nás je večer s betlémem a stromečkem, ale i další sváteční dny něčím, na co se vždy těšíme. Lidská srdce jsou otevřenější, myslíme i na ty, kteří už nadobro odešli z našich životů a přejeme si upřímně krásné svátky, a také onen opravdový pokoj lidem dobré vůle (hak) 14/13

4 4 Výňatek ze zprávy předsedy představenstva přednesené na Shromáždění delegátů dne Vážení družstevní přátelé, vážení delegáti, vítám vás tímto na dnešním podzimním shromáždění delegátů, které bylo svoláno tak, jak bylo uloženo jarním shromážděním delegátů s cílem, aby na tomto jednání byly projednány a schváleny nové Stanovy našeho družstva, a to včetně souvisejících dokumentů. Vzhledem k tomu, si dovoluji apelovat na přítomné delegáty, aby svá vystoupení omezili pouze na problematiku, která je dnes na programu jednání, tedy stanovy družstva, volební a jednací řád, smlouva o výkonu funkce a návrhy směrnic č. 6/2013 a 7/2013. Vzhledem k tomu, že obsah dnešního jednání je nejen náročný na vaši pozornost, ale může být také náročný z časového hlediska, je nanejvýš vhodné, abychom se drželi pouze jmenovaných témat, která jsou navržena na dnešní jednání. Stěžejním dokumentem, který by měl být na dnešním jednání přijat, je návrh nových Stanov našeho družstva. Návrh nových Stanov SBD Havířov, který byl které měly být zapracovány do nových Stanov předložen dnešnímu shromáždění delegátů našeho družstva, a to: k projednání a schválení, byl vytvořen již v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 2. Možnost vyjmutí družstevního podílu 1. Omezení členství právnických osob. 89/2012) a zákonem o obchodních korporacích ze společného jmění manželů. (zákon č. 90/2012), jejichž účinnost by měla 3. Doplnění podmínek, za kterých může být od Do návrhu našich nových představenstvo družstva nepřijmout Stanov jsme se snažili promítnout již také nové uchazeče za člena družstva. související předpisy, jako např. zákon o službách 4. Vyloučení spoluvlastnictví družstevního podílu či zákon o bytovém spoluvlastnictví tak, aby naše nové Stanovy byly ucelené a dostatečně 5. Vyloučení možnosti zastavení družstevního podílu. vypovídaly o základních pravidlech, kterými se činnost družstva ve vztahu ke svým členům, 6. Zahrnutí do povinností člena družstva bude v následujících obdobích řídit. také úhrady nákladů za výměnu spotřebiče v bytě, či jiného zařizovacího před- Návrh nových Stanov SBD Havířov vychází z pěti hlavních podkladů: mětu v bytě, pokud neexistuje platné 1. Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích že náklady na tuto výměnu budou hra- rozhodnutí příslušného orgánu domu, 2. Původní Stanovy našeho družstva zeny jiným způsobem 3. Schválené Zásady pro tvorbu nových Tak, jak shromáždění delegátů v květnu rozhodlo, Stanov z května 2013 byly všechny jmenované zásady zapracovány 4. Vzorové Stanovy SČMBD do návrhu nových Stanov SBD Havířov. 5. Náměty a připomínky členů obvodových komisí, členů představenstva a kon- upřesnění textace bych rád na tomto místě Kromě již zmíněných zásad, úprav textu či trolní komise, včetně připomínek z řad upozornil na další změny zásadnějšího charakteru, které s sebou návrh nových našich naší členské základny Jen pro připomenutí, na jarním shromáždění Stanov přináší, a to: delegátů jsme přijali šest hlavních zásad, 1. Snížení výše penalizace z titulu dlužných úhrad nájemného a služeb, a to na 1 promile denně 2. Změna splatnosti nájemného, a to předem nejpozději však 5. dne běžného měsíce, s tím, že splatnost nájemného předem, nejpozději do 5. běžného měsíce, bude v podmínkách našeho družstva platit až od Jakým způsobem budeme tyto rozdíly při různých formách placení nájmu dorovnávat, vám sdělíme, v případě že tuto změnu přijmeme do konce měsíce března příštího roku, a to prostřednictvím našeho družstevního tisku. 3. Zavedení náhradních členských schůzí v případě, že se nesejde dostatečné množství členů nadpoloviční většina všech členů samosprávy. 4. Zavedení pojmu družstevní podíl místo dosavadního pojmu členský podíl. Tato změna vyplývá ze zákona, v podstatě jde o totéž s tím rozdílem, že pokud má někdo více družstevních bytů, nebude mít evidováno několik členských podílů, ale tyto se sloučí v jeden družstevní podíl, který lze při případném převodu některého bytu na jinou osobu samozřejmě rozdělit. Nicméně družstevník, který má více družstevních podílů, bude moci uplatňovat své právo hlasovat pouze na jedné ze samospráv, kde se jeho byty nacházejí. 5. Omezení maximálního počtu uzavřených nájemních smluv u družstevních bytů na 5 tak, aby bylo umožněno členům družstva uspokojovat potřeby své a své rodiny, ale přitom bylo zabráněno kšeftování s družstevními byty na úkor našich členů. 6. Nastavení jednotné definice o vypořádacím podílu člena družstva, tedy že vypořádací podíl je roven výši splněného vkladu ke dni ukončení členství, tedy roven tomu, co člen fakticky do družstva vložil. S touto změnou souvisí zrušení fondu vypořádacích podílů a převod zůstatku tohoto fondu do nedělitelného fondu družstva. 7. Další změnou je zrušení doplňkového fondu družstevní výstavby. 8. Poslední významnější změnou je zamezení možnosti odvolání člena družstva o vyloučení. Samozřejmě každý člen má možnost napadnout rozhodnutí o vyloučení soudní cestou. Přípravou nových Stanov se zabývalo jak vedení družstva ve spolupráci s právní kanceláří, tak jednotlivé odborné a obvodové komise, včetně představenstva družstva. Máme za to, že předložený návrh nových Stanov našeho družstva byl zpracován v duchu tradic našeho družstva a přitom byl zpracován tak, aby v sobě odrazil i nové skutečnosti, kterou s sebou přináší nejobsáhlejší legislativní změna za poslední desetiletí, tedy nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Za všechny doručené připomínky či návrhy na změnu našich Stanov a ostatních předpisů vám všem děkujeme, a to i přesto, že byly i protichůdné se stanoviskem představenstva. Myslím, že je správné, aby bylo o problémech diskutováno, protože to, že k problémům neprobíhá diskuze, je známkou toho, že něco není v pořádku. A jak mohu soudit dle posledních našich aktivů, v tomhle ohledu naše družstevní společnost určitě v pořádku je. Rád bych poděkoval všem přítomným za pozornost a popřál vám co nejpříjemnější prožití právě začínajícího adventu i vánočních svátků a do nového roku nám všem přeji především spokojenost, zdraví a velký kus optimismu a trpělivosti, abychom všechny změny, které na nás rok budoucí připravil, zvládli bez větších problémů a s vírou, že nadcházející období pro nás bude obdobím dalšího, byť postupného, rozvoje. JUDr. Ivan Kožušník předseda představenstva družstva 12/13

5 5 SBD Havířov, Ke Statku 1167, Dolní Lutyně U S N E S E N Í ze Shromáždění delegátů SBD Havířov, konaného dne , ve Společenském domě RENETA v Havířově-Městě A/ Shromáždění delegátů schvaluje: 1. Stanovy Stavebního bytového družstva Havířov. 2. Volební řád Stavebního bytového družstva Havířov směrnice č. 4/ Jednací řád Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Havířov směrnice č. 5/ Směrnici č. 6/2013 Pravidla pro sestavování nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů, rodinných domů a garáží. 5. Smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva a kontrolní komise. 6. Směrnici č. 7/2013 pro odměňování členů představenstva, kontrolní komise, obvodových a odborných komisí. 7. Převod zůstatku finančních prostředků z doplňkového fondu družstevní výstavby k ve výši ,08 Kč do nedělitelného fondu družstva. 8. Převod zůstatku finančních prostředků z fondu vypořádacích podílů k ve výši Kč do nedělitelného fondu družstva, s účinností k Odložení nabytí účinnosti, a to na 1. ledna 2015, odst. 6, článku 32 Stanov Stavebního bytového družstva Havířov Pohyb je odjakživa nedílnou součástí života, v makro i mikro pojetí. Prakticky všechno v našem světě je v pohybu, všechno v nás i kolem nás se hýbe. V pohybu je všechno živé a v relativním pojetí i to, co vnímáme jako neživé. Všechny buňky, atomy i molekuly jsou v neustálém pohybu. Život na této planetě byl stvořen z pohybu. A pokud se pohyb z nějaké příčiny zastaví, vytratí, dochází ke stagnaci, destrukci, konci či skonu. Tato zákonitost hraje nemalou úlohu také v životě každého člověka. Lidský organismus byl stvořen k pohybu a fyzická aktivita formou pohybu hraje nezastupitelnou roli ve správném fungování celého našeho organismu. Ať se nám to líbí či nikoli. Přestože je současná medicína a věda na velmi vysoké úrovni, nemocí a zdravotních problémů neubývá. Naopak, objevují se další, nové, především z řady těch, které a odst. 1, čl. IX Směrnice č. 6/2013, týkajících se splatnosti nájemného a záloh na služby. 10. Zrušení zásad č. 5/1999 o vypořádání vlastníka jednotky při zániku členství ze dne B/ Shromáždění delegátů bere na vědomí: 1. Zprávu představenstva za uplynulé období. 2. Zprávu kontrolní komise za uplynulé období. C/ Shromáždění delegátů ukládá: 1. Seznámit členskou základnu družstva s průběhem a závěry shromáždění delegátů. T: Z: delegáti 2. Rozeslat usnesení ze shromáždění delegátů všem samosprávám. T: Z: předseda představenstva 3. Podat informace o shromáždění delegátů ve čtvrtletníku Havířovský družstevník. T: Z: ředitel SBD Havířov Toto usnesení bylo většinou delegátů schváleno a je právoplatné v plnění. Pohyb je život se označují jako tzv. civilizační choroby. A jednou z příčin těchto onemocnění je právě nedostatek pohybu. V dnešní době jsme daleko méně aktivní, než jsme bývali kdysi. Technologický pokrok i přes veškerý svůj přínos způsobil, že fyzická aktivita byla z našeho každodenního života prakticky vyloučena. A zde si moderní technologie vybírají svou daň. Tím, že efektivně snižují míru naší každodenní fyzické aktivity, nám vlastně dláždí cestu do ordinací lékařů a nemocnic. Nenechme se zahnat do kouta. Přidejme si aktivní pohyb do každodenního života a sledujme, jak se pozitivně promítá do naší fyzické, ale také psychické pohody. Vždyť pohyb = radost pohyb = zdraví pohyb = život a ž i v o t = p o h y b! (DH) Soutěž o nejlepší panelák roku 2012 V říjnu 2012 byla vyhlášena Svazem českých a moravských bytových družstev soutěž pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek o nejlepší panelák roku Do této soutěže bylo možno přihlásit domy, které byly v období 2011 až 2012 komplexně modernizovány. Stavební bytové družstvo Havířov do této soutěže přihlásilo tři domy, u kterých v tomto období proběhly komplexní opravy. 1) Dům na ul. Ke Statku 1170, Dolní Lutyně 2) Dům na ul. Kubelíkova 2-8/ , Havířov-Podlesí 3) Dům na ul. Moskevská 18-20/ , Havířov-Město Domy, které byly přihlášeny do této soutěže, musely splnit stanovená Takhle bude vypadat dalších pár měsíců v Havířově kritéria, která se týkala úspory energie, architektonického řešení, kvality a komplexnosti provedení. Vyhodnocení soutěže provedla odborná porota v dubnu U příležitosti 20. valné hromady Svazu českých a moravských bytových družstev v Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže. V nelehké konkurenci přihlášených domů napříč celou republikou, se naše domy umístily takto: 1. Dům na ul. Ke Statku 1170 v Dolní Lutyni byl zařazen do nejlepších TOP 10 domů celé soutěže. 2. Domy na ul. Kubelíkova 2-8/ , Havířov-Podlesí a na ul. Moskevská 18-20/ , Havířov-Město získaly čestné uznání soutěže. Ing. Jiří Jančar technický náměstek Všem našim zákazníkům děkujeme za projevenou důvěru a přejme krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2014 Vaše úklidová firma 13/13

6 6 Pokoj lidem dobré vůle Narodila jsem se na jižní Moravě, v malebné vesnici Padochov. V současné době je Padochov částí města Oslavany. Můj rodný dům stojí na návsi. Rodiče říkávali: Mít dobré sousedy je velké štěstí. Mnohem větší, než výhra v loterii. Nejenom se sousedy, ale se všemi obyvateli vesnice jsme žili ve shodě Hluboko pod kůží mám pozdravy, které se u nás, na vesnici, užívaly. Dodnes jim říkáinihovory s úsměvem na tváři a se srdcem na dlani. I já je mezi známými ráda užívám Dobrý den, jak se daří? Dobrý den, jak se vede? Dobrý den, ještě bolí koleno? Dobrý den, povedla se bábovka? To není vyzvídání, takto si sousedé a známí mezi sebou stručně říkají, že si drží palce, aby se den vydařil, že jsou ochotni vzájemně si pomáhat. Žiji v Havířově. V roce 1993 jsem se přestěhovala z družstevního domu na Hálkově ulici, kde jsem bydlela 21 let, do družstevního domu 1514/10 na ulici Jurije Gagarina. Ve vchodě je 13 bytových jednotek. Jací budou noví sousedé? Budeme si rozumět tak, jako na Hálkově ulici? Sláva! Žijeme ve shodě. Snažíme se jeden druhého respektovat. Při pozdravu vedeme mezi sebou běžné minihovory. Nezažila jsem, že by někdo ze spolubydlících úmyslně ničil, rušil, ubližoval Drobné problémy, které se vyskytnou všude, umíme řešit v klidu. V říjnu nám pokladli po celém schodišti nové linoleum, vše kovové je nově natřeno, máme i nové zábradlí. Chceme mít pěkné bydlení. A taky Vánoce již klepou na dveře. Bude to paráda, až celý vchod provoní hřebíček, skořice a vanilka z vánočního cukroví. Mnozí sousedé si mezi sebou vyměňují ochutnávku napečených vánočních dobrot a přejí si pohodové Vánoce. Vánoce na Kypru Vážení čtenáři, zvu vás na krátký výlet na daleký Kypr, kam občas jezdím za synem a jeho rodinou. V prosinci tam dozrávají citrusové plody. Je to úžasná, pro Středoevropana vzácná podívaná. Kypřané zdobí vánoční stromky pouze umělé, na hlavní dveře do bytů a domů připevňují věnce. Dárky dětem rozdává Santa Claus až 1. ledna. Procházím se Limassolem. Z pravoslavných kostelů zní nádherně mužské sbory, z vysokých minaretů je slyšet zpěv muslimů, z obchodních domů se ozývají koledy, nejčastěji Tichá noc, svatá noc Že to je chaos? Ale vůbec ne! Všechno kolem kvete a voní, Kypřané se usmívají, posedávají v zahradních restauracích nebo na terasách domů. Město je vyzdobeno postavami Santa Clause, v menší míře i jesličkami s Ježíškem. Stromy v ulicích jsou zkrášleny vánočními ozdobami. Na Kypru budou Vánoce. Každý je prožije podle svých představ. Žij a nech žít! Neubližuj! Pokoj lidem dobré vůle Alena Urbánková (dopisovatelka HD) Aktivy členských samospráv Letošní aktivy pro předsedy členských samospráv všech pěti obvodních bytových správ se konaly několik týdnů před Shromážděním delegátů. Někteří se setkali v malé zasedačce OBS č. 1 na Dlouhé třídě v Havířově-Městě, jiní třeba v zasedačce Úřadu práce v Havířově-Podlesí. Program pojednával především o nových stanovách; tyto se schvalovaly na Shromáždění delegátů, které proběhlo 2. prosince t. r. od 16 hodin ve Společenském domě Reneta. Dále byla na pořadu důležitá informace o změně způsobu účtování pohledávek z titulu dlužného nájemného a služeb. Se všemi připravovanými změnami by se předsedové výborů měli důkladně obeznámit a informovat o nich družstevníky na schůzích (na které ale bohužel přichází málo lidí, hlavně nájemců, kteří pak marně tápou, co se vlastně děje ). Účast na členské schůzi patří mezi povinnosti členů družstva a je zakotvena ve Stanovách. Na schůzi OBS č. 2, kterou jsem navštívila, padla rovněž zmínka o slučování podílů. Má-li někdo 2 3 byty, bude mu vypočten jeden podíl, nikoli tři. To byla jedna z novinek, které se na Shromáždění rovněž projednávaly. Hovořilo se také o volebním řádu, kde se kandidátka do orgánů SBD Havířov nebude sestavovat např. podle abecedy, ale podle vylosovaných čísel. Probíral se rovněž jednací řád, který stanovuje, že pro usnášeníschopnost Shromáždění stačí 1/3 přítomných a při hlasování o usnesení pak nadpoloviční většina z této třetiny přítomných. Nyní je už na pozvaných delegátech na prosincové Shromáždění, aby si skutečně našli čas a jednání se v co největším počtu zúčastnili. Informace předávané přes třetí osobu nebývají vždy správně interpretovány. Ale přece jen 72 pozvaných delegátů na Shromáždění chybělo (hak) Odpovědi na dotazy PRÁVNÍ PORADNA Podnájem v družstevním bytě Dotaz: Za jakých podmínek lze mít podnájemníka v bytě? Má povinnost podnájemník v bytě člena družstva - nájemce (dále jen nájemce) dodržovat stanovy družstva? Jak lze podnájemce postihnout při porušování stanov či zákona? Odpověď: Podnájemní vztah může vzniknout vždy pouze k již pronajatému bytu. Podnájemce tedy uzavírá smlouvu s nájemcem, který není vlastníkem bytu, ale má uzavřenu nájemní smlouvu s pronajímatelem (SBD Havířov). Aby mohl dát nájemce byt do podnájmu, musí k tomu mít písemný souhlas pronajímatele, což vyplývá i ze stanov našeho družstva. Porušení této nájemcovy povinnosti může být důvodem pro podání výpovědi z nájmu bytu. Je nutné si uvědomit, že podnájemní smlouvou nevzniká žádný vztah mezi pronajímatelem a podnájemcem. Za chování podnájemce zodpovídá nájemce, který si s ním podnájem sjednal. Dopustí-li se tedy podnájemce svým chováním něčeho, co je v rozporu s dobrými mravy nebo čím by omezil výkon práv ostatních uživatelů bytů (nebytových prostor), jedná v rozporu se stanovami družstva a pronajímatele může vést takové jednání k podání výpovědi nájemci. Důležitá je rovněž skutečnost, že skončí-li vztah nájemní, končí automaticky i vztah podnájemní. Výjimkou je, když se změní nájemce bytu v důsledku úmrtí a přechodu nájmu, v tom případě podnájemní vztah nezaniká. (Právní útvar) Advent a vánoční zvyky Slovo ADVENT není pro nás neznámé. Slovo pochází z Latiny a znamená příchod. Období Adventu tedy znamená očekávání příchodu Ježíše Krista. Doba tohoto očekávání začíná čtyři neděle před Božím hodem a slaví se již od 11. století. Ukončení vánočních oslav připadá na 6. ledna na svátek Tří králů. Adventní věnce musí být spleteny z jehličnanů, ozdobeny čtyřmi svíčkami symbolizujícími svými plamínky nadcházející slunovrat. Umístění svíček do kruhu značí věčnost, ale také věčnou pouť Slunce. V prvním adventním týdnu slavíme svátek sv. Barbory a sv. Mikuláše. Barbora je patronkou horníků, ale i řady dalších řemesel. Oblíbeným zvykem je trhání barborek větévek třešně, které mají do Štědrého dne ve váze rozkvést. Svatý Mikuláš je jedním z nejvýznamnějších světců. Tento biskup si získal oblibu lidu svou štědrostí a pomocí lidem bojujícím s chudobou. Stal se patronem námořníků a obchodníků. Po celém světě je sv. Mikuláši zasvěcena celá řada chrámů.

7 7 Asi každá hospodyňka před Vánocemi přemýšlí, čím obohatí sváteční tabuli. Cukroví stokrát zavrhované, že je prý nikdo nejí, aby netloustl, cukroví milované pro svoji neopakovatelnou vůni, kterou provoní naše příbytky. Určitě se zase na nějaké vrhneme Alespoň ty babiččiny vanilkové rohlíčky, nebo linecká kolečka Ale mnohé z nás vyzkoušejí také něco úplně nového, aby svoji rodinku překvapily. Což takhle MYSLIVECKÉ KNOFLÍKY? Na 30 ks potřebujeme: 280 g hladké mouky, 140 g másla, 80 g moučkového cukru, 3 žloutky. Perlička PEČETE NA VÁNOCE? Šťastné Vánoce a krásný, zdravím oplývající nový rok 2014 přeje Havířovský družstevník Nezapomeňte na Miss Renetu Jedna z nejlépe organizovaných soutěží krásy v ČR se koná každým rokem právě u nás v Havířově. Letos proběhne již dvaadvacátý ročník, a to je skutečně co říct. Udržet si kvalitu, ba dokonce ji stále zvyšovat, není jednoduché. Miss Reneta se ale zapsala pomalu zlatým písmem u studentek středních škol nejen u nás, ale i v Polsku a na Slovensku. Každý ročník má své motto, v jehož duchu je celý program sestaven. Na rok 2014 je to GALERIE SNŮ. Soutěž pořádá Střední škola v Prostřední Suché, Klub přátel školy a Městské kulturní středisko Havířov. Duší všech soutěží je Mgr. Libor Lenčo, původně ředitel této školy, dnes Náš recept Na sníh s ořechy: 100 g moučkového cukru, 2 bílky, 70 g mletých ořechů a na ozdobení půlky vlašských ořechů. Postup: Z mouky, pokrájeného másla, cukru a žloutků vypracujeme těsto a dáme asi na 1 hodinu do ledničky. Před použitím necháme asi půl hodiny v pokojové teplotě. Mezitím si připravíme sníh z cukru a bílků. Do tuhého sněhu vmícháme umleté ořechy. Těsto rozválíme na tenký plát, vykrojíme malá kolečka a pomocí sáčku s ustřiženým růžkem naneseme na kolečka sněhovou směs. (Stačí málo, pečením nabude.) Navrch položíme půlku vlašského ořechu a pečeme v troubě předehřáté na 150 st. dorůžova. DOBROU CHUŤ Už jste tam byli? Je to prostor, kterého si musíte všimnout na první pohled. Nachází se na samém počátku Dlouhé třídy a všechny autobusy, jedoucí z Havířova, stojí nedaleko. Jedná se o KVĚTINOVOU CAFÉ GALERII PETRA. V létě láká ke vstupu i pěkná předzahrádka a je s podivem, že si do ní zatím lidé moc nezvykli chodit. Vejděte však dovnitř a uvidíte něco, co jste v Havířově v jednoístě ještě neviděli. Najdete tady čerstvé řezané květiny, které vám na přání uváží do kytic, prohlédnete si nejrůznější druhy obrazů a obrázků zdobících všechny volné stěny, pokocháte se vkusnou bižuterií, celou plejádou rozmanitých a nápaditých drobností, můžete si vybrat i porcelán, keramiku, drobné hračky, pletené výrobky, je zde i malá vinotéka Určitě jsem na něco zapomněla, protože u paní Petry je toho opravdu mnoho. K tomu všemu samozřejmě patří posezení u dobré kávy i přečtení novin. A vezmete-li s sebou také děti, mohou se zabavit v dětském koutku různými hrami nebo kreslením. Prostě myslí se tady na všechno. Pokud zatoužíte po malém soukromí, nabídne vám je zadní trakt obchodu s pohodlným posezením ve společnosti uměleckých děl či drobností. Tento obchod i jeho sortiment je a nejen v Havířově určitě ojedinělý. Všechna čest paní majitelce, že se do takového podnikání pustila. Tak sem rozhodně někdy zajděte. (hak) působící na Krajském úřadě v Ostravě. Vždy, když vyhlašuje další ročník soutěže, je tím naprosto pohlcen a dovede ke stejnému nadšení strhnout i všechny své spolupracovníky. Sotva skončí soutěž jedna, už se mu honí v hlavě náplň té další. I letos se ujme hlavního slova báječný herec a moderátor Jan Čenský. V kulturním programu se dočkáme Ewy Farne, Josefa Laufera, Vladimíra Hrona a dalších umělců. Také oblečení dívek, scéna a líčení je v rukou renomovaných odborníků. Letošní Miss Reneta se bude konat v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově 4. dubna 2014 od hodin. Vstupenky si zajistěte VČAS. (hak) Pár fórů k silvestrovskému stolu Víte, proč se u nás už nezdraví Čest práci? Protože jedni ztratili práci a druzí čest. Před Úřadem vlády stojí muž a zvrací. Kolemjdoucí se u něj zastaví a říká: Naprosto s vámi souhlasím Potkají se na předvánočních nákupech bývalí dělníci z ČKD a Zetoru. Tak co máte letos za stromeček? Ale předloni jsme měli borovičku, loni smrček a letos bychom se všichni rádi alespoň najedli A ještě něco z babiččiny krabičky: Povídá babička při oslavě svých osmdesátých narozenin: Pane doktore, tak jsem si na vás zvykla, že se bojím, kdo mě bude ošetřovat, až vy umřete? Dědo, jak slyšíte s tím novým přístrojem? ptá se doktor pacienta. Výborně, od té doby, co ho mám, jsem už třikrát změnil poslední vůli. V kupé vlaku: Paní, kampak cestujete? Ale do Písku na sjezd abiturientů. A po kolika letech? Po sedmdesáti. To je úctyhodné. Kolik se vás tam ještě schází? No, v posledních třech letech tam jezdím už jenom já CENÍK INZERCE INZERUJTE LEVNĚ V NAŠEM ČTVRTLETNÍKU (Oslovujeme 11 tisíc domácností v Havířově) INZERCE ŘÁDKOVÁ: (Výhodná pro soukromé osoby) 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm 25 Kč 1 řádek ve sloupci šíře 4 cm vysázený tučně 30 Kč rámeček kolem textu příplatek +10 Kč Rodinná inzerce (narozeniny, jubilea) na dva sloupce šíře 8 cm s fotografií v rámečku 250 Kč INZERCE PLOŠNÁ: 15 Kč/1 cm 2 (Výhodná pro malé i větší firmy a organizace) barevný rastr +20 Kč tučný rámeček +15 Kč zhotovení zvláštních firemních značek +50 Kč CELÁ INZERTNÍ STRANA: Kč POLOVINA INZERTNÍ STRANY: Kč Objednávky zasílejte písemně na adresu naší redakce, nebo em na Plošná inzerce bude sjednána také osobně s klientem. HD vyjde v březnu 2014.

8 8 HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK - čtvrtletník Stavebního bytového družstva Havířov. Adresa vydavatele: SBD Havířov-Suchá, Hornosušská 2, tel.: , fax: , a Evidenční číslo Ministerstvo kultury ČR E Šéfredaktorka: HANA KUCHAŘOVÁ. Adresa redakce: Junácká 1, Havířov-Podlesí, tel.: , Korespondenci pro čtvrtletník je možno zasílat na tuto adresu. HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK je neprodejný, distribuce: samosprávy v jednotlivých domech do schránek. Sazba a tisk: Kartis + Co s.r.o.

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 22.5.2014 v malém salonku restaurace Popovice v Pelhřimově od 14:30 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Ad 1) Zahájení, schválení programu členské schůze, volba zapisovatele

Ad 1) Zahájení, schválení programu členské schůze, volba zapisovatele Zápis z členské schůze SBD Rybníčky II družstvo IČ: 26265940, se sídlem: Kroměříž, Talichova 3272/33, konané dne 3.6.2014 v prostorách ZŠ Slovan, Zeyerova ul., Kroměříž Začátek schůze v 17,00hod.; Přítomni:

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava Strana první NZ 69/2014 N 74/2014 O P I S S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný v notářské kanceláři Na Nábřeží 654/79, Havířov Město, dne sedmého března roku dvatisícečtrnáct (:7.3.2014:)

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Datum a místo konání : 28.5.2003, v ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 - J.M. Jednání započato v 19.00. hod. Úvodem jednání provedl

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013

Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013 Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2012 Shromáždění delegátů

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2009 HC Wikov Hronov o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje aktivní hráče ledního hokeje a další sportovce

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 Shromáždění delegátů

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

O b s a h Informátoru č. 1/14

O b s a h Informátoru č. 1/14 O b s a h Informátoru č. 1/14 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Usnesení ze schůze shromáždění delegátů, konaného dne 4.12.2013 - Příkaz předsedy

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 26.1.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku konané dne 10. listopadu 2014 v době od 19:00 hod. v sušárně č. 1 v domě čp. 1542. Členskou schůzi zahájil pan Parkan v 19:05 hodin. Byla provedena prezence

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

LIBĚCHOV SOBĚ Spolek pro záchranu kostelíčka

LIBĚCHOV SOBĚ Spolek pro záchranu kostelíčka LIBĚCHOV SOBĚ Spolek pro záchranu kostelíčka Stanovy Článek 1 Základní ustanovení LIBĚCHOV SOBĚ Spolek pro záchranu kostelíčka (dále jen Spolek) je dobrovolný nepolitický spolek založený podle občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

Bytové družstvo INSTART

Bytové družstvo INSTART Bytové družstvo INSTART Mladotova 7/667 103 00 Praha 10-Kolovraty (IČ: 00 54 93 80) Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 2. 5. 2007 Přítomni: 77 družstevníků ze 143, tedy 53,85 % Hosté:

Více

Podklady pro jednání členské schůze konané dne

Podklady pro jednání členské schůze konané dne Podklady pro jednání členské schůze konané dne 24.6.2015 bod č. 2 Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014: Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014 Vážení členové, dovolte mi,

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek SPOLEČENSTVÍ PODVINNÝ MLÝN 2348 A 2349, PRAHA 9, IČ: 27414752 Místo konání: podzemní garáže pod SVJ PM 2348 a 2349 Datum a čas konání: úterý 5.11.2013 od 19:00 Schůze

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více