XVC 204 XVC 304 XVC 504 XVC 704 XVC 1004 P 5 GN 2/3 5 GN 1/1 7 GN 1/1 10 GN 1/1 20 GN 1/1C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVC 204 XVC 304 XVC 504 XVC 704 XVC 1004 P 5 GN 2/3 5 GN 1/1 7 GN 1/1 10 GN 1/1 20 GN 1/1C"

Transkript

1

2 Chef Top TM Druhy Pečících Zařízení ChefTop Kombinované pečící zařízení XVC 054 XVC GN 2/3 3 GN 1/1 ChefTop 3,2kW ChefTop 3,2kW XVC 204 XVC 304 XVC 504 XVC 704 XVC 1004 P 5 GN 2/3 5 GN 1/1 7 GN 1/1 10 GN 1/1 20 GN 1/1C ChefTop 5,3kW ChefTop 5,3kW ChefTop 7,6kW ChefTop 10,6 kw ChefTop Energie 31,6 kw ChefTop Plyn 11,4kW ChefTop Energie 10,6kW ChefTop Energie 18,6 kw ChefTop Plyn A40kW ChefTop Plyn 15kW ChefTop Plyn 19,5kW XVC 1004 PL Dveře se otevírají z leva do prava

3 Jeden z nejvíce rozšířených druhů na světě, navrženy pro Vaše každodenní potřeby. XVC 1204 XVC 2004 XVC 4004 P / XVC 3204 P 6 GN 2/1 10 GN 2/1 20 GN 2/1/16 GN 2/1 ChefTop Energie 18,5kW ChefTop Energie 28kW ChefTop Energie 46,5kW XVC 4004 P / XVC 3204 P Dveře se otevírají z leva do prava

4 Vaření s CHEF TOP TM Kombinovaná pára v kombi peci. Kombinované pece od CHEF TOP TM udělaljí přípravu vašeho menu nenahraditelnou, když přijde na to dosáhnout výborného uvářeného výsledku. Tato kniha receptů je vytvořena k provádění několika správných postupů pro daný důvod, bez omezení vaší kreativity a profesionality. Užij si to!!! Obsah: Chef touch digitální kontrolní panel strana 3 Parametry vaření strana 4 Chef touch digitální nastavení operačních programů strana 6 Postupy vaření strana 7 Zapnutí Vypnutí přístroje a vařící cykly strana 12 Programování strana 13 Automatické vaření strana 14 Rady od kuchaře k docílení stejnoměrného vaření strana 18 Doporučené nádobí a přihrádky strana 20 Doporučená středová teplota strana 21 Profesionální vaření gastronomických produktů strana 20 Speciální nastavení pece strana 26 Profesionální pečení chleba a cukrařských výrobků strana 27 MAXI. Link technologie strana 68 Receptůry: TĚSTOVINY A RÝŢE strana 31 ZELENINA JMNMK strana 23 MASO strana 38 RYBA strana 48 CHLÉB strana 56 DEZERTY strana 60 POZOR! Zařízení smí být použito jen pro své účely. Pece jsou navrženy pouze pro vaření a pečení jídla. Jakékoliv jiné využití je brané jako nezprávné. Pracovní teplota pecí je od 0 do 260 C.

5 digitální kontrolní panel Vyber Cas si na krok displaji vaření Ukazující se čas / středová teplota Vybrání dalsího údaje Display pro teplotu v peci / T delta teplota Nastav hodnotu vaření/vyber program číslo Display pro klima lux START/ STOP Infra-červené vařenírozhraní Uložené zzz programy/cool progr./ zzz Ulož mycí Vyber z Chef Unox progr. program přednastavených progr. Display zzz ukazující progr./vlastni nastavení zzz Ukazuje právě ovládane zařízení Vybrání (určení) zařízení k ovládání Vyber blast chill/ mrazící krok Ukazující se čas/středová tepl. tploteplota Nastav blast chill/ mrazící údaje Display na teplotu v peci/t delta Nastav dddelta hodnoty-blast teplota chill/mraž. mrazící údaje X START/ STOP blast chill/ mražení Infra-červené rozhraní Uložené programy Ulož blast chill/ mražení program Vyber z přednast.progr.blast chill chill/ Ukazuje mražení blast chill/ mražení Ukazuje právě program ovládane zařízení jjjjjjjjjjj Vybrání(určení)zařízení k ovládání ovládání Určení zařízení k ovládání CHEF TOUCH digitální panel umožňuje kontrolovat různá zařízení UNOX CHEF TOP, která jsou připojena k peci. Funkce MASTER SLAVE umožňuje ovládat vice zařízení z jednoho ovládacího panelu. Pec ovládající další zařízení se stane MASTER OVEN. Pece ovládané s MASTER OVEN se stanou SLAVE OVEN a jejich kontrolní panely se stanou neaktivní. V nouzi se může Master Slave přepnout tlačítkem 14 a ovládaný přístroj se zobrayuje na displeji 13. X Ukazující se čas Nastav na holdomat Display údaje pro teplotu Nastav číselné hodnoty Display pro určení vlhka vvvvlhkosti START/ STOP holdomat Infra-červené rozhraní X X X X Ukazuje právě ovládané zař. zazařízení Vybrání zař.k obsluze ovládání

6 PARAMETRY VAŘENÍ ČAS Ten záleží na tom kolik jídla vložíme do pece. Čím více jídla v ložíme do pece, tím déle se bude dělat a obráceně. Nesnižujte potřebný čas vaření, jídlo by mohlo být nedovařené. Abychom jídlo nevysušovali a nespalili na povrchu, nepřekračujte potrebnou dobu vaření. VNITŘNÍ TEPLOTA V PECI Nastavením precizní teploty uvnitř pece, zaručujeme precizní uvaření produktu na venek i ze vnitř. Nižší teplota než je specifická pro dannou surovinu ji bude vysušovat a neuvaří ji. Vyšší teplota než je specifická pro dannou surovinu ji spálí na povrchu a dostatečně ji neuvaří uvnitř. (krom toho případu kdy toto se stane chtěným, např. u masa) ODSTRANĚNÍ VLHKA/PÁRY Z PECE Horkovzdušný systém DRY MAXI patentovaný firmou UNOX umožňuje odstranit vlhkost z pece( uvolněnou z vařených surovin) během vaření, to umožní vaření bez jakékoli vlhkosti v peci. 10 červených světýlek představují procentuelní vlhkost 10 % až 100 %,která může být odstraněna z dutiny pece. Např. tato funkce může být využita v poslední fázi zabarvování masa, nebo při dopékaní chleba, cukroví, tak že vnějšek je celý křupavý a rozpadá se a vnitřek krásně suchý.

7 VPOUŠTENÍ PÁRY DO PECE Představujeme nastavitelné množství páry za použití funkce STEAM MAXI, kde můžeme regulovat i její teplotu, které nám umožní různé typy vaření. steam (jenom pára) mixed convenction-steam vaření (horký vzduch+pára) 10 modrých světýlek představují procentuelnost páry vpouštěnou do vnitř pece, 10 % až 100 % se mohou nastavit při každém kroku vaření. Zmáčkněte tlačítko tolikrát až se vám ukáže KLIMA LUX a začne blikat. Použijte tlačítko k nastavení požadovaného % páry vpuštěné s STEAM MAXI. Použijte tlačítko k nastavení požadovaného % odpařování s DRY MAXI. Interní nastavení vlhkosti v troubě se ukazuje na elipse KLIMA LUX. Poznámka: Oba systémy nemohou být použity vzájemně. Využití KLIMA LUX je doplňkové. Jestliže tento parametr není nastaven pak pec běží v konvektomatním nastavení.

8 Chef Touch DIGITÁLNÍ OPERAČNÍ PANEL S OPERAČNÍMI PROGRAMY Tlačítko k určení kroku vaření jakýkoli program může být rozdělen až do 4 kroků Tlačítko určené k vybrání kroku vaření Následující údaje mohou býti nastaveny pro individuální krok. čas a nebo vnitřní teplota (tyto údaje TIME/CORE TEMP.se automaticky vyruší navzájem, je-li Time nastaven,core Temp. je automaticky neaktivní a obráceně) vnitřní teplota pece, alternativně DELTA T (DELTA T je aktivní pouze je-li středová teplota nastavena) LIMA LUX, je-li nutné nastavit požadovanou %vlhkost odvádění AIR MAXI v pec, nebo je-li nutno přidat vlhkost do pece s STEAM MAXI. Aktivní parametr bliká v jednom ze zapnutých pěti icon. Poznámka: Kompletní cyklus na vaření nemusí vždy obsahovat 4 kroky. Jenom požadované kroky by měli být nastaveny. Neznamená to nějaké omezení přístroje.

9 Postupy při vaření Vaření s nastaveným časem a s vnitřní teplotou První krok: zmáčkni tlačítko do doby co začne čas blikat. použij k nastavení požadovaného času Poznámka: Během vaření kroku 1, nespecifický čas se může zobrazit INF. V tomoto případě pec běží stále a operátor ji musí sám vypnout. Během vaření 2,3,4 HLD můzeme zapnout a to pro HOLD(UDRŽOVÁNÍ) při 70 C, až do doby kdy manuálně pec vypneme. Toto udrží jídla v troubě horké a připravené k servisu. Druhý krok: zmáčkni ještě jednou do doby kdy teplota začne blikat použij na nastavení požadované vnitřní teploty Poznámka: funkce pauze PAU,může být nastavena kdykoli. V tuto chvili se pec zapne do STAND BY programu s fény a tepelnými tělesy vypnuty. Tohle je užitečná funkce na vaření, hlavně když chceme aby jsme snížili termální tlak na potraviny. (strana 16) Třetí krok: CLIMA LUX, je-li to požadováno, k nastavení vlhkosti odvětrání v % s DRY MAXI, nebo k nastavení vstřikování páry v % STEAM MAXI. zmačkni tlačítko do doby než se KLIMA LUX se ukáže a začne blikat. nastav s hodnotu v % nastavení vstřikování páry s STEAM MAXI nastav s požadovánou % nastavení vlhkosti odvětrání s DRY MAXI nechame-li nastavení na O, tak pec poběží bez vstřikování a odvětrávání páry (konvektomat program)

10 Vaření se středovou sondou v nastavené teplotě středová sonda + vnitřní teplota vnitřní teplota nastavená teplota středové sondy Středová teplota produktu ČAS A MINUTY Středová sonda měří rostoucí teplotu v danném produktu během vaření a mělaq by být zastrčena v nejsilnější části se špičkou jehly v centru suroviny. Použijeme-li tento program, nebudeme potřebova nastavit dobu vaření. Pec bude vlastně pokračovat v následujícich programech a automaticky se vypne, až dosáhne požadované středové teploty. Tato funkce usnadní kuchařům práci a už nebudou muset regulerně kontrolovat vaření.toto také optimalizuje dobu a kvalitu vaření a vytvoří, tak stejný výsledek z různě velikých kusů.

11 První krok: zmáčkni tlačítko do doby co začne středová teplota blikat použij na nastavení požadované vnitřní teploty Poznámka: s nastavenou středovou teplotou je čas nastaven automaticky jakmile se dosáhne středové teploty, vařící cyklus se přepne na další krok (je-li nastaven) a nebo se cyklus vypne Druhý krok: zmáčkni ještě jednou do doby kdy teplota začne blikat použij na nastavení požadované vnitřní teploty Poznámka: funkce pauze PAU,může být nastavena kdykoli. V tuto chvili se pec zapne do STAND BY programu s fény a tepelnými tělesy vypnuty. Tohle je užitečná funkce na vaření, hlavně když chceme aby jsme snížili termální tlak na potraviny. (strana 16) Třetí krok: CLIMA LUX, je-li to požadováno, k nastavení vlhkosti odvětrání v % s DRY MAXI, nebo k nastavení vstřikování páry v % STEAM MAXI. zmačkni tlačítko do doby než se KLIMA LUX se ukáže a začne blikat. nastav s hodnotu v % nastavení vstřikování páry s STEAM MAXI nastav s požadovánou % nastavení vlhkosti odvětrání s DRY MAXI nechame-li nastavení na O, tak pec poběží bez vstřikování a odvětrávání páry (konvektomat program)

12 teplota teplota Vaření se středovou sondou na nastavenou Delta T teplotu. středová sonda + středová sonda + nastavená středová teplota nastavená středová teplota Středová teplota Čas a minuty Středová teplota Čas a minuty Nastaví požadovanou středovou teplotu produktu na konci vařícího cyklu a Delta T teplotu což je rozdíl mezi středovou teplotou produktu a vnitřní teplotou v peci. ( teplota v troubě= středová teplota+nastavená Delta T teplota ) V tomto případě se bude teplota v peci neustale zvyšovat a udržova si stejný a stálý teplotní rozdíl mezi středovou teplotou produktu a nastavenou teplotou v peci. Tento druh vaření je využíván hlavně na velké kusy mas a zaručuje jejich křehkost a měkkost.

13 První krok: zmáčkni tlačítko do doby co začne středová teplota blikat použij na nastavení požadované vnitřní teploty Poznámka: s nastavenou středovou teplotou je čas nastaven automaticky jakmile se dosáhne středové teploty, vařící cyklus se přepne na další krok (je-li nastaven) a nebo se cyklus vypne Druhý krok: zmáčkni ještě jednou do doby kdy teplota DELTA T začne blikat použij na nastavení požadované DELTA T teploty Poznámka: Pec nebude nikdy operovat nad 260 C. Třetí krok: CLIMA LUX, je-li to požadováno, k nastavení vlhkosti odvětrání v % s DRY MAXI, nebo k nastavení vstřikování páry v % STEAM MAXI. zmačkni tlačítko do doby než se KLIMA LUX se ukáže a začne blikat. nastav s hodnotu v % nastavení vstřikování páry s STEAM MAXI nastav s požadovánou % nastavení vlhkosti odvětrání s DRY MAXI nechame-li nastavení na O, tak pec poběží bez vstřikování a odvětrávání páry (konvektomat program)

14 START/STOP vařícího cyklu jakmile si zadáte všechny parametry na vaření zmačkněte zastavit cyklus zmačkněte to tlačítko znovu pro zapnutí cyklu Jakmile se cyklus vaření zastaví ( je jedno jestli manuálně či programem) pec vydá alarm po dobu 15. vteřin a display bude blikat po dobu 45.vteřin. Během těhto 45. vteřin je start/stop dioda zapnuta červeně. Jestli zmačknete ukončením. během těhto vteřin, cyklus vaření se zapne automaticky a použije poslední program užitý před Jestli zmačknete start/stop dioda se vypne a veškeré funkce se resetnou. Jestli-že se žádné funkce nezvolí během tehto 45. vteřin, pec se automaticky vypne a veškeré funkce se resetnou. LASTP funkce zapne se automaticky a použije poslední program užitý před ukončením cyklu když zkončí program zmáčkni tlačítko a LASTP se ukáže zmačkni tlačítko k zapnutí posledního programu,který byl použit PAUSE pece OVEN PAUSE zastaví fény a vypne tepelná tělesa. Tato funkce se používa k vzestoupení výrobků v peci. Může se to také použít ke spoždění vařícího cyklu.

15 Programování ULOŽIT NASTAVENÝ PROGRAM CHEF Touch elektronický display vám umožní uložit až 70 programů, které si můžete individuálně pojmenovat. do programovacího menu se dostanete pomocí tlačítka nastavte si pozici kam program nainstalujete pomocí tlačítka zmáčkni a pomocí si nastavte první pismeno z požadovaného názvu do programu zmáčkni znovu a pomocí nastva druhé písmeno z opakuj tento krok pro třetí písmeno nakonec zmačknete na předehřátí pece, PRE se ukáže použijte k nastavení obsolutní teploty nebo teplotní rozdíl předehřátí mezi teplotní hodnotou a rozdílem teplotní hodnoty před prvním krokem vaření použij k nastavení požadované teploty pak zmáčkni tlačítko a poté můžete používat funkce libovolně Pouţití uloţených programů Zmačkni do té doby než se zobrazí požadovaný program ke spuštění na display Zmáčkni tlačítko k zapnutí požadovaného programu Zmačkni k zastavení programu Poznámka: Když zapnete uložený program,pak se pec nahřeje automaticky

16 Automatické vaření... Pro nekonečné množství připravovaných pokrmů CHEF Touch digitální panel má uloženo v paměti automatický systém vaření CHEF UNOX. Jednoduše si nastavte tzp vaření pro přípravu nekonečného množství připravovaných pokrmů. Vy, ale stejnč budete ten nejduležitčjší kuchař Každý druh automatického vaření nese sebou některé parametry,které můžeme změnit. V důsledku toho můžeme změnit zabarvování masa a nebo upravit vaření na to co opravdu potřebujeme. použij zmačkni zmačkni zmačkni tlačítko tlačítka k nastavení požadovaného programu k zapnutí programu k vypnutí programu Poznámnka: Před zapnutím programu můžete změnit parametry k požadovaným hodnotám pro vaše vaření. Pec se v tomto případě přizpůsobí k docílení nejlepšího výsledku. zmáčkni do doby než požadovaný parametr začne blikat použij k nastavení požadované hodnoty Budete-li chtít změnu na pořád uůožit, pak podržte po 5 vteřin a program se uloží.(uložení se potvrdí tonem)

17 Pomalé vaření Pomalé vaření při nízkých teplotách je opravdu delikátní vaření. Zvyšuje křehkost u masa a zabraňuje tepelné ztrátě. Vnější krusta vytvořená silným teplem zabraňuje úniku štávy z masa a tím vytváří rovnoměrnější delikátní tepelnou úpravu. To je ideální pro větší kusy masa. SLOW automatické vaření,které bylo vytvořeno od CHEF UNOX, může být poupraveno středovou teplotou produktu. Napařování Tato tradiční úprava vaření sahá, až tisíce let zpět do Číny. Jídlo je tímto uvařeno bez jakékoliv nutriční ztráty(krom tuků)uvolňujících se z vláknin. Barva, chutˇ,vitamíny, minerální látky a proteiny se promítnou do vynikajících vyhotovených pokrmů. Pára je ideálním způsobem k přípravě zeleniny, brambor a ryb. Tento program vytvořen od CHEF UNOX se může nastavit dle potřeb,velikosti a druhu potravin.

18 Pečení Tento typ vaření využívá dva elementy vaření. Tuk který se vytváří přírodně v mase a teplý vzduch. Během pečení se přírodní a pečící tuky smísí, vytvoří se přírodní krusta na povrchu a ta uchrání minerály a cukry uvnitř masa. Pečení je ideální na přípravu masa, ryb, kebabů na SPIDER mřížce a drůbeže na POLLO nástavci. Upečení může být individuálně nastaveno s regulovaním vnitřní teploty. Grilování Tototo je výtečná a chutná teplná uprava. Nasleduj tzto kroky k dosažení nejlepšího výsledku: Ocelová mříž musí být hodně rozpálená, než na ni vložíme maso Kusy masa by měly být přibližně stejné. Unikátní FAKIR GRILL vám pomůže ugrilovat žebra a steaky absolutně perfektně. Nastavením vnitřní teploty masa si mužeme regulovat jak maso chceme propéci. Regenerování Zkombinované propojení UNOX pecí s Blast Chiller umožňuje kuchařům mýt více času na přípravu kvalitnějších pokrmů s vyšším zakaznickým servisem při regeneraci a se stejným výsledkem srovnateným s čerstvě vařeným pokrmem pro zákazníka. Vaření může být nastaveno a regulováno s časem (dobou ) regenerace.

19 Automatické proramy pro specifické produkty Chef Unox automatic program je pro specifické produkty na které používáme vpichovou sondu. Program se sondou můžeme libovolně nastavit. Chef Unox automatic program pro specifické produkty. S Technologií nazývající se FAKIRO a nesmažení speciálně vytvořena pro tyto produkty, aby zachovala ty nejlepší chutě. Programy mohou být regulovány dle potřeby a to nastavením doby vaření. Vnější sonda... pro extra automatické vaření... Vacuum vaření Vaření s touto technologií naskytuje mnoho výhod. Nutriční hodnoty jsou zachované a organické vlastnosti jsou zlepšené. Potraviny se lépe skladují a mohou být lehce zregenerované. Na tento druh vaření použijeme externí sondu v podobě supertenké jehly, která vpichem nepoškodí balení. Toto je ideální pro úpravu ryb, bílých a červených mas a zeleninových pokrmů. Napařování se sondou Napařování s externí sondou umožňuje delikátní přípravu pokrmů, napříkklad párky, ryby a zeleninové pokrmy.

20 Chef Unox vám doporučuje jak rovnoměrne péct Předehřátí Vždy je lepší si předehřát troubu o C více než bude požadovaná teplota pečení. To se dělá proto abychom se vyvarovalí teplotnímu rozdílu při otevření dveří. Pec se může nahřát až na 300 C. Nenahřívej pec nad teplotou 260 C po dobu delší než 10.minut.

21 Druhy gastro nádob K dosažení perfektního a celistvého zabarvení, nepoužívejte moc hlubokých nádob, které by vám bránili ve zprávné vzduchové cirkulaci. Rozložení gastro nádob Pro rovnoměrné pečení je důležité, aby byly minimálně 3cm mezera mezi gastro nádobou a hotovým produktem. Množství surovin Pro zaručení nejlepšího výsledku vaření je důležité nepřeploňit pec. Ujis těte se aby při pečení chleba a dezertů vám směřovaly zprávným směrem po cirkulaci vzduchu. Umístění středové sondy Pro zprávnou operaci středové sondy je důležité to, aby byla vpichnuta do středu ze zhora dolu a to v nejsilnější části produtku. Vaříteli tenčí plátky masa. Vpichněte sondu horizontálně, aby se podpořila její vaha o gastro nádobu. Budte opatrní při otevíraní a zavírání dveří. Horký vzduch či pára může způsobit popáleniny.

22 DOPORUČENÉ NÁDOBÍ A PLECHY Pokrm Pie, pečená masa, ryby pečený brambor v troubě, zelenina GN/I nádoby a mřížky pro gastronomické produkty code Černé smaltované plechy Nerezové nádoby a plechy Vařená masa Vařená zelenina Chléb a pečivo Grilovanaá masa, ryby, zelenina Chléb, placatý chléb,pečivo Grilované maso, ryby, zelenina Pečené hovězí Chips,hranolky,mražená ryba,vař.zelen. Drůbež Pie, pečená masa, ryby pečený brambor v troubě, zelenina Vařená zelenina Pečená masa Chips,hranolky,mražená ryba,vař.zelen. Nerezové děravé nádoby Olovněné tenké plechy FAKIRO grill na teflonu obalená C mřížka FAKIRO olovněná deska SPIDER nerezový plech Chromovaný rack Nerezová gastro nádoba NO FRY nerezová gastro nádoba POLLO nerezový rack na kuřata GN 2/3 nádoby a mřížky pro gastronomické produkty Nerezové děravé nádoby Nerezové děravé nádoby Nerezový plech NO FRY nerezová gastro nádoba FAKIRO a FAKIRO GRILOVACÍ DESKA jsou vyrobeny z velké tlouštky materiálu. To zlepší intenzitu tepla vaření v kratším čase a optimalizuje stejnoměrné vaření z obou stran.

23 Doporučená středová teplota Rare (Krvavý) roast beef Roast beef T-Bone steak Dušené maso Pokrmy Hovězí a Telecí maso C C C C Vařená masa C Telecí hřbet 72 C Telecí panenka 72 C Vepřové Vepřový hřbet Vepřová panenka Drůbež a zvěřina Kuře Krůta C C C C Kachní prsa 55 C Pečený králík C Zvěřina C Ryby Ryba v celku (lossos, pstruh) 66 C Plněná ryba C Středová teplota

24 Profesionální vaření gastromických produktů Pasta a Rýže Maso Ryby Ovoce a Zelenina Konvekční vaření Teplota mezi 30 a 260 C Konvekční vaření začne tehdy, co začne cirkulovat horký vzduch uvnitř pece. To umožňuje rovnoměrné proudění vzduchu do všech částí pece a zaručuje zlatavě hnědé zabarvení rovnoměrně. (Ikdyž je celá pec naplněna) Vhodné pro: zakladní vaření ohřev pokrmů

25 Vaření s DRY MAXI Unoxu světově patentovaný systém teplota mezi 30 C- 260 C % vlhkosti k uvolnění mezi 10%-100% Tento vynalezen systém umožňuje podle potřeby uvolnit vlhkost z pece během vaření. To umožní stálou suchost v peci. Produkty jsou pak křupavé a rozpadající se,díky suchému a stalému prostředí během pečení. Vhodné pro: pečení smetanových brambor pečení grilování sušení zeleniny přípravě ovoce při nízkých teplotách Kuchař doporučuje: Když pečete je lepší použít racky a nebo děrované gastronádoby. Nebudete muset otáčet maso. Pára a konvekční vaření s STEAM MAXI teplota mezi 48 C- 260 C % páry uvolnující se z dutiny pece mezi 10%-90% Tento program na vaření spojí vaření s horko-suchým vzduchem a s párou a rovnoměrně jej vpustí do dutiny pece. Používáním páry ve vařících postupech se docílí toho, že pokrmy jsou hotovy rychleji a bez výrazného úbytku na váze a ješte k tomu jsou křehčí. Vhodné pro: Napařování Vacuum vaření Vaření, které vyžaduje páru v dutině pece

26 Nízko teplotní napařování mezi 48 C a 96 C Napařování mezi 96 C a 105 C Intenzivní vysoko teplotní napařování mezi 105 C a 130 C % páry vpuštěné do dutiny pece 100% Fan asistent napařování je jedna z nejemnějších metod vaření pokrmů. Při této tepelné úpravě pokrmy neztratí žádné tekutiny. To znamená že se zachová nutriční hodnota pokrmu, celkový vzhled,, chuť, barva a váha pokrmu. Vhodné pro: Nízko teplotní napařování - zelenina, ovoce, teriny, suflé, paštiky, vacuové vaření Napařování - zelenina, ovoce, vejce, maso, ryba Intenzivní napařování - brambory Doporučení od kuchaře: Při napařování listnaté zeleniny za použítí STEAM MAXI sytému, není nutno před přípravou navlhčcovat pokrm, aby se nevysušel. K zabránění rozptylu surovin po dutině peci, stačí nadobu přiklopit 2x mřížkami na pečení masa.

27 Doporučené teploty v dutině pece Vaření a gratinování Tento typ vaření se speciálně používá k dosažení tenké, zlatavé vrstvy na těstovinách, zelenině, mase či rybách za pomocí bešamelu, sýra a nebo strouhanky. Grilling Když grilujete T- bone steak, Kotletky, tenké steaky a kuře, užívejte UNOX FAKIRO GRILL, který pomáhá zredukovat tradiční dobu úpravy, ikdyž je kus masa větší. Pokrmy vařené touto technikou jsou křehčí a štavnatější. Teplo z DRY MAXI technologie uzavře ihned pory masa,což uchová šťávu uvnitř masa. Dušení Vyžaduje pomalé vaření na nízké teplotě s vlhkostí a je to vhodné pro malé kousky masa.

28 Specialní funkce pece Regenerace Tato funkce se používá k regeneraci produktů,které byli uvařené, nebo mražené se schlazovačem (shockerem). Teplota C TT MM DRY MAXI TT MM STEAM MAXI OD DO OD DO OD DO % 30% Udržování Tato funkce umožňuje udržovat produkty po dobu nezbytně nutnou na nastavené udržovací teplotě. Doporučená teplota pro udržování je by měla být nad 70 C, abychom předešli šíření bakterií (dle HACCP vyhlášky). Teplota C TT MM DRY MAXI TT MM STEAM..MAXII OD DO OD DO OD DO % 10% Vaření ve vakuu Tento způsob vaření může být použit pro masa a ryby, zvláště vhodné pro bílá masa a přípravu dušených a vařených mas. Teplota C TT MM DRY MAXI TT MM STEAM..MAXII OD DO OD DO OD DO % 100%

29 Profesionální pečení chleba a cukrovinek CHLÉB CUKROVÍ Důležité: Fan asistent pece potřebuje nižší teplotu při vaření(20/40 ) to je méně než se běžně používá ve statických pecích. Konvekční vaření Teplota mezi 70 C a 260 C Konvekční vařeni nastane hned co začne cirkulovat horký vzduch v dutině pece. To znamená že teplo je rovnoměrně rozmístěno. Proto je možno dosáhnout stejného výsledku v každé části plechu v peci. I pečící výsledek je garantován v plné peci. Cukrovinky jsou perfektně propečeny a na povrchu mají zlatavou krustu. Uvnitř pak mají celistvou struktůru a stejně zbavená vlhkost. Vhodné pro: Pečení Linecké těsto, Plundrové, Listové, Tartaletky... Pečení piškotu Pečení cukroví a oplatek Pečení piškotových dortů Doporučení od kuchaře: K dosažení lepšího výsledku pečení, ponechte větší vzdálenost mezi produkty. Když pečete lehké produkty pak snižte otáčky větráku, aby se produkty nehli z místa.

30 Vaření s DRY MAXI UNOXem světově patentovano Teplota mezi 30 C a 260 C Suchý vzduch mezi 10% a 100% Toto je nový systém, který umožňuje vlhkost vyprodukovanou surovinami za vaření, odvětrat ven z dutiny pece,k dosažení úplného sucha. Produkt je křupavý a rozpadá se. Toto se může používat k maximalizaci nadýchanosti produktů. Vhodné pro: Pečení briošky chleba Pečení koláčů Pečení chleba Mix páry a konvekčního vaření se STEAM MAXI Teplota mezi 48 C a 260 C Vlhkost mezi 10% a 90% Vaření začne tehdy co se horký vzduch s přidanou vlhkostí(% co se mohou libovolně nastavit pro určitý typ jídla ) Vhodné pro: Pečení kynutých těst, jako je chléb Pečení koláčů a brioche Kuchař doporučuje:přidáním pary ze začátku pečení vám pomůže k nadýchanosti produktů, vlhkost by měla poté býti snížena či úplně vypnuta k dosažení křupavé a zlatavé barvy.

31 Vaření s STEAM MAXI nízko teplotní napařování mezi 48 C a 96 C napařování mezi 96 C a 105 C vysoko teplotní napařování mezi 105 Ca 130 C % páry uvolněna do dutiny pece 100% Fan asistent je jeden z nejjemnějších způsobu pečení cukrovin. Tento druh pečení jednotvárně zabarví výrobky zlatavou barvou, která je tak charakteristická pro pečené výrobky. Vhodné pro: Vaječné pudingky a pokrmy, jako je creme brulé, creme caramel... Doporučení od kuchaře: Napařujte pomalu s mírnou teplotou začínaje k dosahnutí stejnoměrného pečení a nadýchání bez úbytku na objemu.

32 TĚSTOVINY A RÝŽE ZELENINA MASO RYBY CHLÉB DEZERTY

33 TĚSTOVINY A RÝŽE Těstovinové a rýžové pokrmy Proboiled rice (stejný díl vody a rýže v gastronádobě) Lasagne pečené v troubě

34 ZELENINA Napařované brambory Napařovaný květák

35 Napařování Napařovaná mrkev Napařovaný špenát

36 ZELENINA Mražený zelený chřest Napařované mražené fazolky

37 Vaření mražené zeleniny a vákuové vaření Vakuově balený hrášek naložený v slaném nálevu Vakuově balená nakládaná rajčata

38 ZELENINA Zelenina obalená ve strouhance Grilování zeleniny použitím

39 Obalovaná, grilovaná a pečená zelenina Pečené brambory ( jedna vrstva) Roast potatoes (plná trouba, 1kg na gastro nádobu) (plná trouba, 1,5 kg na gastro nádobu v Power troubě)

40 MMASA Roast beef na nízkou teplotu Hovězí pečeně, pečené přes noc

41 Hovězi a telecí Pečené jehněčí lýtko (koleno) Vakuově balené jehněčí lýtko (koleno)

42 MMASA Pečené vepřové koleno Vepřová žebra připravovaná s pužitím

43 Vepřové Pečení vepřového hřbetu na nízkou teplotu Pečení vepřového hřbetu, krku a žeber

44 MMASA Pečená jehněčí kýta Pečený jehněčí hřbet s kostí

45 Jehněčí Jehněčí kotletky obalené v listovém těstě Ve strouhance obalované jehněčí kotletky

46 MMASA Kořeněné kuře alla diavola Vakouvaně-balená kuřecí roláda

47 Bílá masa Krůtí stehna na nízkou teplotu Krůtí stehna na udržovací teplotu

48 MMASA Pečená křepelka Pečená perlička

49 Bílá masa Králik v celku Vakuově-balená králičí roláda

50 RYBY Dušení masa pod pokličkou Dušení vakuově-balených ryb

51 Vývary, rybí polévky a dušení Rybí polévka (vařená pod pokličkou) Mořský ďas a kanic v zeleninovém vývaru (vařené pod pokličkou)

52 RYBY Napařovaný pstruh Napařované chobotnice

53 Napařované a ve folii vařené pokrmy Napařovaná sépie Pstruh pečený ve fólii

54 RYBY Kanic se solnou krustou Platýz s bramborovou krustou

55 Chlébové a pokrmy s krůstou Kanic s cuketovou krustou Strouhankou obalovaný platýz

56 RYBY Platýz obalený v aromatické strouhance Zapečené plody moře

57 Chléb a grilované pokrmy Grilované mořské plody použitím tecnologie Grilovaný platýz s použitím

58 CHLÉB Grissini Brioche chléb

59 Různé druhy chlebů Toastový chléb (s pokličkou) Toastový chléb (bez pokličky)

60 CHLÉB Vídeňský chléb Pizza a focaccia chléb pečený použitím

61 Chléb & pizza Piškotový koláč Piškotový plát

62 PEČIVO Sněhové pusinky (připravené se sníženým agentem XC 605 doporučeno) Odpalované těsto (připravené se sníženým agentem XC 605 doporučeno)

63 Sušenky Listové těsto (připravené se sníženým agentem XC 605 doporučeno) Skořicové linecké těsto

64 PEČIVO Zaeti (tradiční Benátské sušenky) Cantucci sušenky

65 Sušenky, sladkosti, dortíky koláče Plněné sladké pečivo Bonet

66 PEČIVO Čokoládový muffin Jablečný štrůdl

67 Mafiny a dorty Marmeládový koláč Rikotový koláč s čokoládovými chipsi

68 PEČIVO Mrkvový koláč Piškotový chléb s jogurtem

69 Tartaletky a pudinky Krém caramel Vakuově-balený vaječný puding

70

71 Cíl MAXI.Link Technologie je zjednodušit a zlehčit práci uvnitř profesionální a moderní kuchyně. MAXI.Link Technolgie pomocí, které můžete propojit více konvektomatů a zařízení a sestavit je do vařících bloků Chef Top TM, které vám umožní: V těchto různých pecích můžete mít nastavené různé teploty a vařící programy a to vše ve stejnou dobu, Sníží to operační výdaje používané pouze pro právě využívané pece, Zvětší možný prostor v kuchyni díky vertikálnímu poskládání, Ovládání z jednoho operačního panelu Chef Top TM vám umožní ovládat všechna zařízení, například pece, zchlazovač (shocker), holdomat.

72 KUCHAŘKA

RECEPTÁŘ A UŽITEČNÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ KONVEKTOMATŮ

RECEPTÁŘ A UŽITEČNÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ KONVEKTOMATŮ RECEPTÁŘ A UŽITEČNÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ KONVEKTOMATŮ OBSAH Doporučení pro používání roštů a plechů.3 Doporučení při používání nádob jako pomoci při vaření.3 Doporučení pro nastavení rychlosti, výkonu a

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

METODY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN OBSAH FOOD Č. 7

METODY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN OBSAH FOOD Č. 7 FOOD Č. 7 Časopis o výživě společnosti Nestlé Professional METODY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN OBSAH Působení vlhkým teplem Vaření ve vodě Pošírování Vaření v páře Dušení Vaření pod tlakem Mikrovlnná

Více

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

Spolu v cukrárně Recepty, moderní dorty, základní pojmy v cukrářství. První velký návod na používání cukrářských strojů Frigomat

Spolu v cukrárně Recepty, moderní dorty, základní pojmy v cukrářství. První velký návod na používání cukrářských strojů Frigomat Spolu v cukrárně Recepty, moderní dorty, základní pojmy v cukrářství První velký návod na používání cukrářských strojů Frigomat Poděkování patří panu Rossano Boscolo a všem zaměstnancům Campus Etoile Academy

Více

VŠUDYPŘÍTOMNÉ CHLAZENÍ. LUCIE VONDRÁČKOVÁ Jsem velká fanynka svého muže. ZAbAVTE se NA CEsTáCH Aby se vaše děti po cestě na dovolenou nenudily

VŠUDYPŘÍTOMNÉ CHLAZENÍ. LUCIE VONDRÁČKOVÁ Jsem velká fanynka svého muže. ZAbAVTE se NA CEsTáCH Aby se vaše děti po cestě na dovolenou nenudily 03 2013 10. ročník ZDARMA ve všech elektroprodejnách Inspirace do mobilu SOUTĚŽ O ceny za 20 000 KČ! S PHILIPSEM O HUDEBNÍ SYSTÉMY LUCIE VONDRÁČKOVÁ Jsem velká fanynka svého muže ZAbAVTE se NA CEsTáCH

Více

OVLÁDACÍ PANEL. HU 13d SK 13e. 13a. 13b 13c. 13g PL. 14a 14b 14c 14d. 14e 14f 14g 14h POPIS

OVLÁDACÍ PANEL. HU 13d SK 13e. 13a. 13b 13c. 13g PL. 14a 14b 14c 14d. 14e 14f 14g 14h POPIS OVLÁDACÍ PANEL 13a 13b 13c 13d 13e 13f CS 13g 14a 14b 14c 14d POPIS 1. Parní koš 2. Rysky pro vodu a rýži 3. Vyjímatelná keramická nádoba 4. Odměrka 5. Lžíce na rýži 6. Polévková lžíce 7. Víko 8. Vnitřní

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

SOUHRN TECHNOLOGIE III. ROČNÍK

SOUHRN TECHNOLOGIE III. ROČNÍK SOUHRN TECHNOLOGIE III. ROČNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ ~ 2 ~ PŘÍPRAVA POKRMŮ NA OBJEDNÁVKU 1. MINUTKY Z HOVĚZÍHO MASA K přípravě minutkových jídel z hovězího masa používáme pouze maso z dobře odleželé

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zlatá černá VÍŘIVÁ VANA AFRODITE PANTONE 871 U PANTONE 426 U INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Ilustrační foto Obsah 1. Parametry vířivé vany...4 1.1 Trysky... 4 2. Základní

Více

Velmi snadné. pečení. 17 základních bezlepkových receptů

Velmi snadné. pečení. 17 základních bezlepkových receptů Velmi snadné pečení 17 základních bezlepkových receptů 1 VELMI SNADNÉ PEČENÍ S našimi bezlepkovými moukami Pečení bez lepku je tak snadné a zábavné. Budete-li při pečení s bezlepkovou moukou dodržovat

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

Michala Turny Miroslava Matouška

Michala Turny Miroslava Matouška Vítáme vás u publikace 14 dní ke změně života, která vznikla ve spolupráci Michala Turny a Miroslava Matouška, autorů internetových stránek grasa.cz a mmetla.wordpress.com. Oba nás velmi baví jídlo. Nejen,

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ!

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ! Víte, co máte jíst? Motto: Je potřebné, aby si každý pacient uvědomil, že od roku 1985 do roku 2000 klesla úmrtnost na kardiovaskulární choroby v naší republice u mužů na 58,7 % a u žen na 61,4 %. Tento

Více

SKVĚLÉ RECEPTY Uvařte si chutná a zdravá jídla s příchutí jara

SKVĚLÉ RECEPTY Uvařte si chutná a zdravá jídla s příchutí jara číslo 8 jaro 2015 zdarma ROZHOVOR se slavným českým šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem SKVĚLÉ RECEPTY Uvařte si chutná a zdravá jídla s příchutí jara ŠKOLA VAŘENÍ Jedinečný kořenící elixír balsamico Přivítejte

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Výživa při nádorovém onemocnění

Výživa při nádorovém onemocnění Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů www.vyzivavnemoci.cz www.nutridrink.cz infolinka: 800 110 001 Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Vaření české kuchyně

Vaření české kuchyně O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Vaření české kuchyně Jarmila Karásková Vaření české kuchyně Jarmila Karásková O krok napřed

Více

Praktická příručka i pro úplné začátečníky. s droždím

Praktická příručka i pro úplné začátečníky. s droždím učíme se péct Praktická příručka i pro úplné začátečníky s droždím Proč péct s droždím? Domácí kynuté pečivo patří odjakživa mezi vyhledávané pochoutky. Láká nás výraznou, lehce kořeněnou vůní, nadýchaným

Více

Zelenina čerstvá nebo mražená?

Zelenina čerstvá nebo mražená? PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY TESTOVALI JSME MAJONÉZY 09/12 ZÁŘÍ 2012 Zelenina čerstvá nebo mražená? strana 16 cena 29 Kč (str. 11) Děti a svačiny Ve znamení hub Klasa září 2012 Červi

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více