Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682"

Transkript

1 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Mozaika ze vzpomínek a vyprávění účastníků sametové revoluce v Hradci Králové (Projekt Naše revoluce společnosti Člověk v tísni)

2 2 Úvod Oslovil nás 10. ročník projektu Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách společnosti Člověk v tísni. Rozhodli jsme se zaznamenat příběhy několika osobností přímo či zprostředkovaně spjatých s naší školou, Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové, v rámci aktivity Naše revoluce věnované 25. výročí sametové revoluce. Náš projektový tým se skládal ze 7 žáků druhého ročníku pod vedením Petra Kulta 1 a pracoval na projektu za metodického řízení učitele dějepisu PaedDr. Luboše Hodného, Ph.D. Bezprostředním podnětem byla dochovaná Kronika sametové revoluce na Gymnáziu J. K. Tyla, z jejíhož Přání úvodem uvádíme slova první ředitelky zvolené v roce 1990 RNDr. Marty Pětové: Ať vám svoboda, kterou my zakoušíme jako dar, umožní spravedlivě zvážit míru našich selhání i odvahy, nalezené v hodině dvanácté. 2 Vytipovali jsme tedy osobnosti, o nichž se v kronice mluví nebo které byly přímými účastníky listopadových a následných událostí v letech na naší škole (s přesahem na město Hradec Králové). Usilovali jsme o to, aby to byli ti, kteří jsou s naší školou spjati: jde o bývalé členy koordinačního výboru Občanského fóra na škole v té době mladého učitele, který dosud na škole učí (bohužel rozhovor jako jediný odmítl), učitele, jenž později působil jako jeden ze zakladatelů Biskupského gymnázia B. Balbína a později jako ředitel jeho církevní základní školy, dnes důchodce, tehdejšího studenta 1. ročníku gymnázia, dnes zaměstnance krajské pobočky Českého statistického úřadu, někdejší vysokoškolské studenty Pedagogické fakulty v Hradci Králové vedoucí představitele studentského hnutí ve městě, z nichž jeden působí v současné době jako ředitel naší školy a druhý je náměstkem primátora a zastupitelem Královéhradeckého kraje a zřizovatelem jmenovaným členem školské rady gymnázia. Výše uvedenou čtveřici doplnil jako nesporná morální autorita někdejší ředitel pivovaru a první polistopadový přednosta Okresního úřadu v Hradci Králové a bývalý zastupitel Královéhradeckého kraje Ing. Jiří Vlček. Našim hostům jsme kladli otázky, nechali je vyprávět, pozorně jim naslouchali a z jejich vyprávění jsme skládali střípky či mozaiku událostí a jejich vzpomínek. Zapisovali jsme je stejně jako autor školní kroniky a předkládáme je vrstevníkům i budoucím zájemcům. Nejde o klasickou historickou práci ani o typické uplatnění metody orální historie. Naše možnosti, jak časové, tak odborné nás limitovaly. Nejvíce nám vyhovoval formát blížící se odborné publicistice. Prostudovali jsme také publikaci Jindřicha Vedlicha Sametová revoluce v Hradci Králové 3, odtud stejně jako z citované školní kroniky pocházejí též některé ilustrační fotografie 4, které jsou pro přehlednost - rovněž pro odborný text netradičně - umístěny přímo v textové části, nikoli příloze. 1 Členy týmu jsou žáci 2.B/šk. r. 2014/2015: Jasmin Draganovič, Petr Kult, vedoucí, Michaela Preclíková, Kateřina Slámová, Sára Šváblová, Kristýna Velacková, Veronika Vyroubalová 2 Koupil, Jaroslav: Kronika sametové revoluce na Gymnáziu J. K. Tyla, Hradec Králové: vlastním nákladem (strojopis), listopad 1990, nečíslovaná strana Několik přání úvodem 3 Vedlich, Jindřich: Sametová revoluce v Hradci Králové. Hradec Králové: Garamon, Nepopsané fotografie převzaty z knihy J. Vedlicha (viz výše pozn. 3) a školní kroniky (viz výše pozn. 2)

3 3 I. Vyprávění první: Ing. Jiří Vlček vzpomíná 5 V rámci projektu Naše revoluce jsme si vyslechli první z životních příběhů osobností spojených se sametovou revolucí a následujícími dny v Hradci Králové. V pondělí 13. října jsme se sešli s panem ing. Jiřím Vlčkem, rodákem z Brna, který v době sametové revoluce žil v Hradci Králové a v mnoha zajímavých směrech se podílel na celkovém dění. Od malička se pohyboval v pivovarnickém prostředí a v něm také strávil velkou část svého života. Byl svědkem obou předchozích režimů. V mládí zažil Hitlerovu diktaturu a krátce potom totalitu v její nejkrušnější podobě u nás. Po dokončení vysoké školy v Bratislavě nastoupil i přes dosažené vzdělání jako dělník (z politických důvodů) do pivovaru ve Znojmě. Následovalo období řízení autobusu i výuky v autoškole, které bylo ale brzy ukončeno - opět z politických důvodů. Po dvanáctiletém pobytu v Brně se konečně dostává do Hradce Králové. V roce 1987 se stal, ačkoli nebyl nomenklaturním kádrem, po jednoznačném výběru ředitelem královéhradeckého pivovaru. Přesto byl pravidelně kontrolován prověřenými nadřízenými i orgány KSČ. 17. listopadu 1989 se konala pivovarská schůze - oslava, pan Vlček, zasažen nedávnou smrtí svého syna, neměl zrovna náladu na zábavu, a proto v ústraní poslouchal rozhlas. Slyšel, co vše se děje v Praze. Po schůzi odvážel vojáky, členy hudební skupiny, která zde hrála, zpět do kasáren. Pobavilo ho, když slyšel, že vojáci v kasárnách si pro pobavení pouštějí nahrávky projevu tehdejšího představitele KSČ, generálního tajemníka jeho ústředního výboru M. Jakeše. Mile ho překvapilo, jak většina naší armády, tedy obyčejní vojáci základní služby, v té době smýšlela. O tři dny později po událostech v Praze se rozběhla opoziční aktivita také v Hradci Králové. Ing. Vlček se stal jedním ze zakladatelů Občanského fóra. Hradecký pivovar se účastnil generální stávky 27. listopadu. Výhrůžky, které měly vedení i zaměstnancům pivovaru zabránit v účasti, nebyly brány v potaz. Všichni dělníci i úředníci byli ochotni napracovat si jindy zameškané hodiny. Pivovar v čele s představiteli OF uspořádal zájezd do Prahy na svatořečení sv. Anežky. Atmosféra Prahy té doby byla ohromnou posilou pro Hradečany i p. Vlčka osobně v revolučních dnech. Jak říká, tak trochu z ní bylo cítit přicházející vítězství. Velkou odměnou za všechnu nespravedlnost a strasti pro něj byla návštěva pana prezidenta Václava Havla 27. ledna 1990 při příležitosti uvedení pozdějšího arcibiskupa K. Otčenáška do funkce sídelního královéhradeckého biskupa. Vedení pivovaru nabídlo své prostory pro slavnostní oběd asi pro 15 hostů této akce. Vůbec příjezd pana prezidenta a doprovodu vyvolaly po Hradci značný rozruch. Bohužel, restaurace, která byla pověřena přípravou pivovarského guláše pro V. Havla, někdejšího zaměstnance trutnovského pivovaru, selhala. Bylo třeba co nejrychleji sehnat kvalitní oběd, kterým by bylo možno pana prezidenta s doprovodem pohostit. Naštěstí se tohoto úkolu narychlo ujal tehdejší hotel Černigov, který situaci zachránil. Guláš se s obtížemi, cestou přes lešení nakonec dostal tam, kam měl. 5 P. Kult, M. Preclíková, K. Velacková; otištěno též v Lidových novinách, r. XXVII/252 ( ), str. 12, v rubrice Příběhy bezpráví pod názvem Z hradeckého pivovaru na okres

4 4 V březnu 1990 mu OF nabídlo, aby se zapojil do státní správy, kde byly nutné změny. Tak se stal předsedou okresního národního výboru. Po zrušení ONV byl jmenován přednostou Okresního úřadu v Hradci Králové. Tato funkce mu mimo jiné zajistila ještě pár úsměvných setkání s panem prezidentem Václavem Havlem. Na dny sametové revoluce a události po ní dnes téměř 80letý pan ing. Vlček vzpomíná jako na dobu plnou nadšení a nadějí. Rozhodně je podle něj škoda, že takových lidí, s nimiž se tehdy setkal a kteří nezištně vystupovali ve prospěch budoucnosti, byli zaujati bojem za demokratické změny, se dnes, se zapálením pro věc, najde už jen málo. Nám nezbývalo než mockrát poděkovat za ochotu podělit se s námi o vzpomínky a za zajímavé vyprávění, které nám přiblížilo události v našem městě před 25 lety. Slíbili jsme pamětníkovi, že odkaz 17. listopadu se stane součástí nikoli mrtvých dějin, ale našeho současného i budoucího života. Současná fotografie p. Vlčka (foto P. Kult)

5 Václav Havel v Hradci Králové s Jiřím Vlčkem v r

6 6 II. Vyprávění druhé: Rozhovor s PhDr. Vladimírem Hybnerem (*1940) 6 Vladimír Hybner se narodil v Holicích. Jeho tatínek vlastnil obchod se šicími stroji v Letohradě. Své dětství - a jak sám říká, svá nejkrásnější léta prožil však na Pastvinách (v podhůří Orlických hor). Zdůrazňuje, že jeho tatínek měl už v té době automobil, což nebylo obvyklé. Jak šel čas, dostala se rodina do Hradce Králové. Toho se však jeho tatínek už bohužel nedožil. V roce 1970 začal pan Hybner studovat na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Krátce před sametovou revolucí byl zaměstnán jako učitel biologie na Gymnáziu J. K. Tyla (dále GJKT). Po revoluci se stal ředitelem ZŠ, součásti Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína. Byl přímo podřízen pozdějšímu kardinálu Dukovi, mimochodem také absolventovi naší školy, a arcibiskupu Otčenášovi (ti ho do funkce ředitele jmenovali). Nikdy nebyl v KSČ a je věřící. Byl přítomen listopadovým událostem v roce 1989 v Hradci Králové. Kvůli tomu jsme se s ním sešli, abychom reprodukovali jeho odpovědi na naše otázky. Jak jste se vlastně dozvěděl o tom, že se něco někde děje? Pan Hybner říká, že byl na Havlíčkobrodsku, byl v kostele a po skončení mše svaté stála před kostelem skupinka cca 10 lidí a jistá paní zde hovořila o Praze a údajném zmlácení studentů. Další dny byl ve škole. Byl svědkem nevědomosti hradeckých obyvatel a studentstva. Později, když se připravoval v kabinetu biologie, byla uzamčena škola (nikdo nesměl dovnitř, ani ven), přítomný syn kolegyně - bioložky tvrdil, že v Praze se dějí veliké věci. Ale v Hradci skoro nic kromě zdi z krabic na Gottwaldově/Ulrichově náměstí! Teprve později se změnily věci i ve škole: ředitel Dr. Draslar byl odvolán a zvolena byla nová ředitelka Dr. Pětová. Jak vzpomínáte na svoje dětství? V. Hybner vypráví historku, když byl v první třídě (v 1947), učil je řídící byl to dobrý člověk a kladl důraz na staré, dobré mravy - tehdy k nim přišel do třídy inspektor a viděl na zdi portrét T. G. Masaryka. Způsobilo to veliké pozdvižení, takový obraz prý nemá co dělat v socialistické škole. Řídící sebral všechnu odvahu a pronesl: Vy byste si před ním měl tu čepici sundat! V tu chvíli řídící téměř omdlel, rychle odešel a do školy se už nevrátil. Pan Hybner dodává, že později založili malou skupinu antikomunistů (asi 6-7 lidí), společně se scházeli a diskutovali. Jak vzpomínáte na revoluci a následující události? Pamětník si vzpomíná, že se všude konaly různé přednášky a diskuse na rozličná témata. Dodává pro zajímavost, že se děly i překotnosti, že při postupném odchodu původních ředitelů škol přicházeli noví, kteří si doslova školy mezi sebou rozdělovali. Vzpomíná rovněž na polepování výkladů obchodů plakáty a letáky i strhávání a přepisování označení některých ulic, které byly poplatné minulému režimu. Podotýká, že v roce 1989 bylo všechno rychlejší a důslednější než v roce 1968 (říká však, že mu tyto dvě události trochu splývají, protože 6 J. Draganovič, P. Kult

7 7 v určité fázi probíhaly dost podobně, nebo se mu to alespoň tak zdálo). Na závěr podotýká, že na to vzpomíná rád. Udělal byste v dané době něco jinak? Panu Hybnerovi bylo v té době přes padesát, tudíž byl již opatrnější. Změnil by prý tehdejší systém obsazování pracovních pozic. Podle něj se na vyšší místa často dostávali lidé, kteří si to absolutně nezasloužili, zkrátka mnohdy kariéristi a prospěcháři. Ovšem ti se najdou v každé době. Zdá se vám dnešní doba lepší? Jak je všeobecně známo, po otevření hranic se otevřela možnost cestovat. Dřívější omezení mu pochopitelně nevyhovovala. Nyní je sám příkladem člověka, který procestoval svět. Měl jste někdy se studenty problémy? Pan doktor se zamyslel. Když si vzpomněl na svá mladá učitelská léta, kdy učil na Základní škole v Horním Jelení, odpověděl, že zde byly samé bezproblémové a hodné děti. Obecně si myslí, že dřív byl přístup žáků ke studiu svědomitější a pečlivější, nevyskytovaly se takové problémy jako dnes, děti byly z rodiny lépe vedeny. Přidává příhodu, která se mu stala v době tzv. reálného socialismu. Vyučoval chlapce v dílnách; jeden z nich si odřel kůži na ruce a pan učitel ho chtěl ošetřit kysličníkem. Chlapci to nebylo příjemné, tak na něj vykřikl: Vy jste blázen! Pan Hybner zdůraznil, že tehdy nevěděl, jak má na to má reagovat. Dnes by se to pokládalo za zcela běžné a asi by si toho nikdo nevšiml. O studentech na GJKT říká, že někteří z nich měli sarkastický přístup, což ovšem patří k věku. Dnešní technické vymoženosti, které mladí lidé používají, se stávají leckdy zdrojem kyberšikany. To je nebezpečné; to se bohužel také na rozdíl od dřívějška změnilo. Vladimír Hybner v současnosti V momentální době je pan Hybner v důchodu a k jeho hlavním koníčkům patří autoveteráni. Vlastní automobil z roku 1938 nebo Škodu 1000MB. Miluje cestování. Část života věnoval cestám po světě navštívil USA (Chicago, Los Angeles), Čínu nebo Brazílii. Na otázku, kolika mluví jazyky, odpověděl, že se nějak domluví vším možným.

8 8 Fotografie V. Hybnera (Foto P. Kult)

9 9 III. Vyprávění třetí: Listopadové vzpomínky a zamyšlení z pohledu bývalého studenta gymnázia Mgr. Daniela Drášila 7 V jakém ročníku jste byl, když se vše dalo do pohybu? Právě jsem studoval 1. ročník na Gymnáziu J. K. Tyla. O údajně pokojné demonstraci na Národní třídě jsem se dozvěděl z rádia Svobodná Evropa. Následně se o tom začalo ve škole mezi studenty mluvit. Výuka se změnila v diskuse s vyučujícími. Někteří kantoři nám ochotně zodpovídali naše otázky, ale část učitelského sboru, převážně starší členové, se těmto diskusím snažila vyhýbat. Mladá fronta se jako první odvážila napsat o pravdivých událostech v Praze, které nás všechny značně překvapily. Ale o smrti studenta se dodnes lidé jen dohadují. Jaký postoj k tomu zaujímala vaše rodina? Moji rodiče mě plně podporovali. Z matčiny strany se objevila sice obava o mé zdraví; jako každá matka se měla strach, co by se mohlo při shromážděních stát. Od malinka mi však kladli na srdce, abych nebyl jen další ovcí ve stádě a že nemám věřit všemu, co mi kdo napovídá. Dělal jsem si na věci svůj názor a doma jsem o tom vedl rozsáhlé debaty. Ovšem jako u většiny jsem nic neříkal nahlas, tedy na veřejnosti. Nevěděli jsme totiž, komu můžeme věřit, a báli jsme se následků. Jak jste se cítil ve škole? Byl to můj první rok studia. V listopadu jsem ještě pociťoval euforii z úspěšného přijetí na prestižní gymnázium. Navzájem jsme se poznávali a neměli jsme tušení, kdo je co zač. Ve třídě jsem měl nejlepšího kamaráda, se kterým jsem si potají vyměňoval hudební kazety se zakázanými interprety. Ale jinak jsem neměl tušení, komu ve třídě mohu důvěřovat. Nikdy jste nevěděli, kdo vás "napráská". Vždy byl zvolen předseda třídy, jehož rodiče byli členy komunistické strany nebo alespoň KSČ podporovali. Ve vrcholných dnech revoluce se někteří studenti vyšších ročníků aktivně zapojovali. Vyvěšovali různé plakáty, které byly následně strhávány. Děvčata rozdávala na chodbách trikolóry. Nebylo nás mnoho, co jsme si trikolóru vzali, ale v tuto chvíli jsem si uvědomil, že se věci konečně daly do pohybu. Věřil jsem, že je to začátek něčeho velkého. Jak ovlivnila revoluce váš život? Rozhodně se změnily některé předměty. Zrušila se branná výchova, brigády na chmelnicích, cvičení v protichemických oblecích a plynových maskách, ruský jazyk již nebyl povinný a začaly se vyučovat další cizí jazyky. Jelikož mě velice zajímaly moderní dějiny, byl jsem rád, že se výuka dějepisu rozšířila o dříve zakázaná témata, jako bylo například období první republiky. Vyučování českého jazyka se rozšířilo o tehdy zakázané autory. Na ředitelskou židli usedla dr. Pětová a dosavadní ředitel dr. Draslar se stal řadovým členem učitelského sboru. Konečně jsme mohli říkat, co si myslíme, a nemuseli se bát, že nás někdo udá. 7 K. Slámová, S. Šváblová, V. Vyroubalová

10 10 Jaký je váš celkový pohled na výsledek? V prvních letech po revoluci jsem si myslel, že je to teprve začátek velké změny. Vývoj se ale podle mého názoru zastavil. Myslím si, že jsme mohli dokázat víc, ale nedokážu si představit, že bych dnes žil jinak. Každopádně to byl ten nejzlomovější okamžik v mém životě a navždy budu porovnávat dobu předtím a dnes.

11 11 IV. Vyprávění čtvrté: Vzpomínka vysokoškoláka ředitele gymnázia Mgr. Roberta Nováka 8 Studoval jste nebo jste pracoval? V roce 1989 jsem byl studentem Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Mým oborem byla pedagogika a dějepis. Probírali jste tehdejší dění v rodině? Neměl jsem moc velkou možnost tuto situaci s rodiči probírat, jelikož jsem bydlel na vysokoškolské koleji. Naposledy jsem s nimi mluvil o víkendu po událostech na Národní třídě, ale to ještě nebyly známy všechny okolnosti. Ve škole bylo mnoho studentů z komunistických rodin, ale my jsme doma měli vždy jasno, že komunismus není naším srdcím blízký. Jaký byl průběh listopadových událostí ve škole? Účastnil jste se nějakých protestních akcí? Hned v pondělí jsme se v řadě hodin téměř neučili, jelikož jsme žádali profesory o objasnění situace. Večer jsme se sešli s některými studenty z jiných vysokých škol ve vinárně Psí bouda. Jeden ze studentů, Jindřich Vedlich, nám sdělil, že se právě koná před Klicperovým divadlem, tehdy Divadlem Vítězného února, protestní shromáždění. Sešlo několik desítek lidí. Po návratu na kolej se vše dalo do pohybu. Kolem jedné hodiny ranní přes sto studentů vyhlásilo okupační stávku kolejí. V úterý ráno jsem jako jeden ze dvou hlavních mluvčí stávkového výboru svolal protestující studenty. Postavili jsme se před všechny budovy Pedagogické fakulty (dnes Univerzity Hradec Králové), rozdávali jsme letáky a přesvědčovali další studenty, aby se připojili ke stávce. V tuto chvíli se přestalo vyučovat. Odkud jste se dozvěděl o protestu studentů na Národní třídě? První informace přišla z Československé televize, ale řekněme, že nebyla úplně pravdivá. Další zmínky byly ve zpravodajství na rozhlasových kanálech BBC, Hlas Ameriky a v rádiu Svobodná Evropa. Dalšími zdroji byly Lidové noviny a Rudé právo. Studenti v Praze i jiných městech psali a tiskli protikomunistické noviny a letáky, které následně posílali po řidičích autobusů a strojvedoucích vlaků do různých koutů republiky. Také se tiskl nekomunistický životopis Václava Havla. Ač je to paradoxní, mnoho lidí až do této chvíle pana Havla neznalo. Co jste očekával od revoluce? Očekával jsem pád komunistického režimu, což se stalo. Ale rozhodně jsem si nemaloval, že budeme žít v dokonale demokratickém státě. Sám Masaryk řekl, že až třetí generace je dokonalá. 8 K. Slámová, S. Šváblová, V. Vyroubalová

12 12 Jaké změny tedy nastaly? Co se týče výuky, začali jsme ve škole vídat nové tváře profesorů, kteří přišli z emigrace zpět do Čech. Z hlediska společenských věd nám ukázali i nové pohledy na věc. Velmi mě překvapilo, kolik jich může být. V tomto směru jsme byli velice zaostalí. Ačkoli u nás revoluce propukla mnohem později než v jiných zemích, jimž trvalo i několik let, než se postavily na nohy, my jsme schopni během dvou měsíců dát stát znova dohromady a zvolit nového demokratického prezidenta.

13 13 R. Novák (Foto S. Šváblová)

14 14 V. Vyprávění páté, poslední: Studentský vůdce, vysokoškolský pedagog, regionální politik PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 9 PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. (nar. 1966) Jindřich Vedlich se narodil v Hradci Králové na Pražském Předměstí, kde společně s manželkou a třemi dětmi žije dodnes. Chodil na Základní školu na Jiráskově náměstí. Ve studiu pokračoval na Gymnáziu J. K. Tyla, chtěl studovat přírodní vědy, měl však problém se dostat na školu kvůli emigraci svých sourozenců v roce Po střední škole následovala Pedagogická fakulta v Hradci Králové. Když přišla revoluce, stal se členem vysokoškolského studentského stávkového výboru. Poté učil na UHK a pak následovala roční práce asistenta pozdějšího ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Jak jste se zapojil do dění v době sametové revoluce v Hradci Králové? Ani pár dní před revolucí nikdo v Hradci Králové prý neměl tušení o události, která měla přijít. Už před revolucí se pan Vedlich aktivně zapojil jak on to sám nazval do minirevolty proti komunistické straně. Šířil například text divadelní hry Václava Havla, návrhy na přejmenovávání ulic atd. Po 17. listopadu se spolužáky založil stávkový výbor a účastnil se takových akcí, jako například lidský řetěz z Hradce Králové do Pardubic, stavby zdi z papírových krabic na Ulrichově (bývalém Gottwaldově) náměstí. Zmiňoval také akci, kdy šli uklízet město a přitom předávali pozvánky na demonstrace. Také podepsal Několik vět. Jak vnímali středoškolští studenti revoluci? Pan Vedlich uvádí, že reakce nelze paušalizovat. Některé předměty prošly značnou proměnou, jiné byly logicky úplně zrušeny (např. marxismus v podobě občanské či branné výchovy). To znamenalo jisté komplikace, pokud chtěl někdo z těchto vyučovacích předmětů maturovat. Spíše však převládaly pozitivní reakce. Máte nějaký nezapomenutelný či výrazně jedinečný zážitek z období revoluce? Pan doktor se svěřil spíše s humorným zážitkem: Se spolužákem Robertem Novákem seděl na vrátnici vysokoškolské koleje Na Kotli, poslouchali vysílání rozhlasu. Najednou v éteru zazněla zpráva, že na území republiky přijíždějí tanky a že je náš stát obsazován spojeneckými vojsky. Když už byli smířeni s tím, že budou jako protispolečenské živly zatčeni a stíháni, z rádia se ozvalo, že jde o reprízu zpravodajství z roku Splnila revoluce vaše představy a udělal byste popřípadě něco jinak? Odpověď byla jasná: Ano, revoluce splnila očekávání, všechny požadavky stávkového výboru rozpuštění StB, odstoupení prezidenta Husáka, uskutečnění svobodných voleb, odstavení komunistické strany od vlády nad státem a řada dalších se staly realitou. Podotýká ale, že 9 J. Draganovič, P. Kult

15 15 privatizace neproběhla moc dobře. Kuponová privatizace proběhla sice rychle, ale v některých ohledech ne moc šťastně. Co se týče jeho osobní aktivity, prý by nic neměnil. Myslíte si, že si dnes lidé méně váží svobody? Podle jeho názoru je tomu skutečně tak. Je přece nepřípustné, aby se na vysoké politické pozice dostávali lidé, kteří prokazatelně spolupracovali s předlistopadovou komunistickou stranou, jejími orgány a represivními orgány a složky socialistického státu. Ještě horší však je, že to lidem nevadí. Jindřich Vedlich v současnosti V současnosti je pan Vedlich náměstkem primátora pro rozvoj města a zastupitelem KHK za TOP 09. Zároveň i nadále působí jako pedagog na Univerzitě Hradce Králové. J. Vedlich (Foto J. Draganovič)

16 16 Závěr Vyslechli a zapsali jsme pět vyprávění, pět vzpomínek, pohledů na skutečnost i zamyšlení pěti známých i neznámých regionálních osobností, obyvatel našeho města. Jejich příběhy nám pomohly pochopit dobu před 25 lety a zamyslet se nad ní i jejím odkazem. Uvědomit si, co přinesla a doufejme přináší i dnešku, nám všem, pro něž je vzdálenou minulostí. Nekladli jsme si za cíl zmapovat události sametové revoluce den po dni, podat úplný či vyčerpávající pohled. V duchu tématu Naše revoluce jsme chtěli přinést střípky osobních postřehů účastníků. To nám umožnilo, abychom se mohli podělit také s našimi zážitky při natáčení diskusního rozhlasového pořadu Českého rozhlasu v Hradci Králové Návštěva, do něhož nás k besedě s JUDr. Zdeňkem Rudoleckým o odkazu 17. listopadu pozvala redaktorka PhDr. Eva Zálešáková. "V životě každého člověka je jeden nejvíce rozhodující okamžik" slova, jimiž začíná nejslavnější film Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci, jsme si vypůjčili do záhlaví pořadu, který uvedeme v předvečer 25. výročí listopadových událostí roku Pozvání k návštěvě přijali studenti druhého ročníku Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové společně se svým profesorem PhDr. Lubošem Hodným a JUDr. Zdeněk Rudolecký. Výběr hostů má svůj důvod studenti v listopadu 1989 nebyli na světě, tedy události onoho dramatického podzimu znají jenom z vyprávění. Jejich profesor dějepisu byl čerstvě pedagogem na renomovaném gymnáziu s prvorepublikovou tradicí a známý královéhradecký advokát jedním z aktivních účastníků toho, pro co se později vžilo označení sametová revoluce. 25. výročí listopadových událostí roku Pozvání k návštěvě studia přijali studenti druhého ročníku Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové společně se svým profesorem PhDr. Lubošem Hodným a JUDr. Zdeněk Rudolecký Foto: Jiřina Mužíková Jejich setkání u mikrofonů Českého rozhlasu Hradec Králové bylo zkraje poznamenané trémou mladých hostů, ale rozpaky nad tím, zda mohou svými názory sekundovat zkušenému matadorovi, se rozplynuly při první úsměvné vzpomínce na dobu, od níž nás dělí čtvrt století.

17 17 Historii musíme brát s nadhledem, říká přední český historik prof. Rudolf Kvaček. A tak přišla řeč na fronty na banány i jiné, prozaičtější věci, na šedou ekonomiku i šedivé paneláky, devizové přísliby a nomenklaturní kádry. A taky na to, že svoboda není nikdy zadarmo a napořád. A že morálka a mravní étos, stejně jako občanská angažovanost, nejsou, jakkoliv to tak mnohdy může vypadat, relikty minulosti. K poslechu pořadu Návštěva, který uvedeme v neděli 16. listopadu 2014 krátce po 18 hodině, vás zve jeho autorka Eva Zálešáková. Autor: Eva Zálešáková 10 Na samotný závěr citujeme dopis pana Ing. Vlčka, našeho nejstaršího pamětníka, který jako zaslal jedné z autorek vyprávění s ním: Dobrý den, slečno Velacková. S obdivem reaguji na reportáž Vaši a Vašich spoluautorů na stránkách Lidových novin dne Byl jsem v lázních na Moravě a dcera mne na článek telefonicky upozornila. Můj obdiv samozřejmě nespočívá v tom, že jde o moji osobu, ale v přesném vyjádření myšlenek a názorů, které se rozhovorem nesly, včetně jejich formulace. Povzbudil mne i slib vás autorů v závěru příspěvku, že odkaz 17. Listopadu zůstane neustále živý, což je zvláště v těchto dnech aktuální. Prosím, seznamte s mým názorem Vaši kolegyni i kolegu a též pana učitele Hodného. Jsem rád, že jsme se osobně poznali, a do dalšího studia přeji hodně úspěchů. Jiří Vlček viz článek Historii musíme brát s nadhledem 25. Výročí listopadových událostí roku 1989 (dostupné z ová korespondence: od :01

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni Projekt Příběhy bezpráví: Příběhy bezpráví jsou projektem vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Minulost školy a školství v obci Vrbici

Minulost školy a školství v obci Vrbici Minulost školy a školství v obci Vrbici První školní budova byla postavena v místech, kde stojí škola nynější a vydržela zde až do roku 1833. Ve školním sklepě bylo v této době umístěno obecní vězení.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Ústí nad Labem. Pondělí 20. 11.

Ústí nad Labem. Pondělí 20. 11. Ústí nad Labem Po 17. Listopadu se začaly šířit zprávy o brutálním zákroku proti studentské demonstraci na Národní třídě. Mezi účastníky bylo několik desítek ústeckých studentů. V Ústí probíhal revoluční

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska Zpráva ze zahraniční služební cesty do Chorvatska Místo: Kerestinec, Záhřeb, Daruvar Termín: 14. 23. 9. 2012 Doprava: autobusem Odjezd: 14. 9. Praha, Florenc 21.00 15. 9. Záhřeb, Autobusové nádraží 8.00

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH NAŠE REVOLUCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / MĚSÍC FILMU NA ŠKOLÁCH NAŠE REVOLUCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Město: Litomyšl Škola: ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 Tým: Markéta Doležalová, Anna Glesnerová, Ladislav Glesner, Denisa Janišová, Barbora Karlíková, Kateřina Macková, Michael Rothschein, Kateřina Šromová, Adéla

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze Barevné hraní Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com na volné noze Klíčová slova mateřská škola; interaktivní tabule; spolupráce; tvoření; digitální výukové materiály Úvod Pobyt ve školce

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Zájmena

Více

Využití konceptu CLOSE TO k prevenci rizikového chování mladých začínajících řidičů

Využití konceptu CLOSE TO k prevenci rizikového chování mladých začínajících řidičů Využití konceptu CLOSE TO k prevenci rizikového chování mladých začínajících řidičů Mgr. Eva Šedá eva.seda@cdv.cz Centrum dopravního výzkumu (CDV), Líšeňská 33a, 636 00 Brno Souhrn Základní myšlenka projektu

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví?

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví? Identifikace pamětníka: žena 61 let matka dělnice, otec hajný vyučení dělnice (obuvnice), nyní důchodkyně místo narození, předchozí bydliště Česká Kamenice nynější bydliště Janov u Litomyšle Co si představíš

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více