Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682"

Transkript

1 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Mozaika ze vzpomínek a vyprávění účastníků sametové revoluce v Hradci Králové (Projekt Naše revoluce společnosti Člověk v tísni)

2 2 Úvod Oslovil nás 10. ročník projektu Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách společnosti Člověk v tísni. Rozhodli jsme se zaznamenat příběhy několika osobností přímo či zprostředkovaně spjatých s naší školou, Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové, v rámci aktivity Naše revoluce věnované 25. výročí sametové revoluce. Náš projektový tým se skládal ze 7 žáků druhého ročníku pod vedením Petra Kulta 1 a pracoval na projektu za metodického řízení učitele dějepisu PaedDr. Luboše Hodného, Ph.D. Bezprostředním podnětem byla dochovaná Kronika sametové revoluce na Gymnáziu J. K. Tyla, z jejíhož Přání úvodem uvádíme slova první ředitelky zvolené v roce 1990 RNDr. Marty Pětové: Ať vám svoboda, kterou my zakoušíme jako dar, umožní spravedlivě zvážit míru našich selhání i odvahy, nalezené v hodině dvanácté. 2 Vytipovali jsme tedy osobnosti, o nichž se v kronice mluví nebo které byly přímými účastníky listopadových a následných událostí v letech na naší škole (s přesahem na město Hradec Králové). Usilovali jsme o to, aby to byli ti, kteří jsou s naší školou spjati: jde o bývalé členy koordinačního výboru Občanského fóra na škole v té době mladého učitele, který dosud na škole učí (bohužel rozhovor jako jediný odmítl), učitele, jenž později působil jako jeden ze zakladatelů Biskupského gymnázia B. Balbína a později jako ředitel jeho církevní základní školy, dnes důchodce, tehdejšího studenta 1. ročníku gymnázia, dnes zaměstnance krajské pobočky Českého statistického úřadu, někdejší vysokoškolské studenty Pedagogické fakulty v Hradci Králové vedoucí představitele studentského hnutí ve městě, z nichž jeden působí v současné době jako ředitel naší školy a druhý je náměstkem primátora a zastupitelem Královéhradeckého kraje a zřizovatelem jmenovaným členem školské rady gymnázia. Výše uvedenou čtveřici doplnil jako nesporná morální autorita někdejší ředitel pivovaru a první polistopadový přednosta Okresního úřadu v Hradci Králové a bývalý zastupitel Královéhradeckého kraje Ing. Jiří Vlček. Našim hostům jsme kladli otázky, nechali je vyprávět, pozorně jim naslouchali a z jejich vyprávění jsme skládali střípky či mozaiku událostí a jejich vzpomínek. Zapisovali jsme je stejně jako autor školní kroniky a předkládáme je vrstevníkům i budoucím zájemcům. Nejde o klasickou historickou práci ani o typické uplatnění metody orální historie. Naše možnosti, jak časové, tak odborné nás limitovaly. Nejvíce nám vyhovoval formát blížící se odborné publicistice. Prostudovali jsme také publikaci Jindřicha Vedlicha Sametová revoluce v Hradci Králové 3, odtud stejně jako z citované školní kroniky pocházejí též některé ilustrační fotografie 4, které jsou pro přehlednost - rovněž pro odborný text netradičně - umístěny přímo v textové části, nikoli příloze. 1 Členy týmu jsou žáci 2.B/šk. r. 2014/2015: Jasmin Draganovič, Petr Kult, vedoucí, Michaela Preclíková, Kateřina Slámová, Sára Šváblová, Kristýna Velacková, Veronika Vyroubalová 2 Koupil, Jaroslav: Kronika sametové revoluce na Gymnáziu J. K. Tyla, Hradec Králové: vlastním nákladem (strojopis), listopad 1990, nečíslovaná strana Několik přání úvodem 3 Vedlich, Jindřich: Sametová revoluce v Hradci Králové. Hradec Králové: Garamon, Nepopsané fotografie převzaty z knihy J. Vedlicha (viz výše pozn. 3) a školní kroniky (viz výše pozn. 2)

3 3 I. Vyprávění první: Ing. Jiří Vlček vzpomíná 5 V rámci projektu Naše revoluce jsme si vyslechli první z životních příběhů osobností spojených se sametovou revolucí a následujícími dny v Hradci Králové. V pondělí 13. října jsme se sešli s panem ing. Jiřím Vlčkem, rodákem z Brna, který v době sametové revoluce žil v Hradci Králové a v mnoha zajímavých směrech se podílel na celkovém dění. Od malička se pohyboval v pivovarnickém prostředí a v něm také strávil velkou část svého života. Byl svědkem obou předchozích režimů. V mládí zažil Hitlerovu diktaturu a krátce potom totalitu v její nejkrušnější podobě u nás. Po dokončení vysoké školy v Bratislavě nastoupil i přes dosažené vzdělání jako dělník (z politických důvodů) do pivovaru ve Znojmě. Následovalo období řízení autobusu i výuky v autoškole, které bylo ale brzy ukončeno - opět z politických důvodů. Po dvanáctiletém pobytu v Brně se konečně dostává do Hradce Králové. V roce 1987 se stal, ačkoli nebyl nomenklaturním kádrem, po jednoznačném výběru ředitelem královéhradeckého pivovaru. Přesto byl pravidelně kontrolován prověřenými nadřízenými i orgány KSČ. 17. listopadu 1989 se konala pivovarská schůze - oslava, pan Vlček, zasažen nedávnou smrtí svého syna, neměl zrovna náladu na zábavu, a proto v ústraní poslouchal rozhlas. Slyšel, co vše se děje v Praze. Po schůzi odvážel vojáky, členy hudební skupiny, která zde hrála, zpět do kasáren. Pobavilo ho, když slyšel, že vojáci v kasárnách si pro pobavení pouštějí nahrávky projevu tehdejšího představitele KSČ, generálního tajemníka jeho ústředního výboru M. Jakeše. Mile ho překvapilo, jak většina naší armády, tedy obyčejní vojáci základní služby, v té době smýšlela. O tři dny později po událostech v Praze se rozběhla opoziční aktivita také v Hradci Králové. Ing. Vlček se stal jedním ze zakladatelů Občanského fóra. Hradecký pivovar se účastnil generální stávky 27. listopadu. Výhrůžky, které měly vedení i zaměstnancům pivovaru zabránit v účasti, nebyly brány v potaz. Všichni dělníci i úředníci byli ochotni napracovat si jindy zameškané hodiny. Pivovar v čele s představiteli OF uspořádal zájezd do Prahy na svatořečení sv. Anežky. Atmosféra Prahy té doby byla ohromnou posilou pro Hradečany i p. Vlčka osobně v revolučních dnech. Jak říká, tak trochu z ní bylo cítit přicházející vítězství. Velkou odměnou za všechnu nespravedlnost a strasti pro něj byla návštěva pana prezidenta Václava Havla 27. ledna 1990 při příležitosti uvedení pozdějšího arcibiskupa K. Otčenáška do funkce sídelního královéhradeckého biskupa. Vedení pivovaru nabídlo své prostory pro slavnostní oběd asi pro 15 hostů této akce. Vůbec příjezd pana prezidenta a doprovodu vyvolaly po Hradci značný rozruch. Bohužel, restaurace, která byla pověřena přípravou pivovarského guláše pro V. Havla, někdejšího zaměstnance trutnovského pivovaru, selhala. Bylo třeba co nejrychleji sehnat kvalitní oběd, kterým by bylo možno pana prezidenta s doprovodem pohostit. Naštěstí se tohoto úkolu narychlo ujal tehdejší hotel Černigov, který situaci zachránil. Guláš se s obtížemi, cestou přes lešení nakonec dostal tam, kam měl. 5 P. Kult, M. Preclíková, K. Velacková; otištěno též v Lidových novinách, r. XXVII/252 ( ), str. 12, v rubrice Příběhy bezpráví pod názvem Z hradeckého pivovaru na okres

4 4 V březnu 1990 mu OF nabídlo, aby se zapojil do státní správy, kde byly nutné změny. Tak se stal předsedou okresního národního výboru. Po zrušení ONV byl jmenován přednostou Okresního úřadu v Hradci Králové. Tato funkce mu mimo jiné zajistila ještě pár úsměvných setkání s panem prezidentem Václavem Havlem. Na dny sametové revoluce a události po ní dnes téměř 80letý pan ing. Vlček vzpomíná jako na dobu plnou nadšení a nadějí. Rozhodně je podle něj škoda, že takových lidí, s nimiž se tehdy setkal a kteří nezištně vystupovali ve prospěch budoucnosti, byli zaujati bojem za demokratické změny, se dnes, se zapálením pro věc, najde už jen málo. Nám nezbývalo než mockrát poděkovat za ochotu podělit se s námi o vzpomínky a za zajímavé vyprávění, které nám přiblížilo události v našem městě před 25 lety. Slíbili jsme pamětníkovi, že odkaz 17. listopadu se stane součástí nikoli mrtvých dějin, ale našeho současného i budoucího života. Současná fotografie p. Vlčka (foto P. Kult)

5 Václav Havel v Hradci Králové s Jiřím Vlčkem v r

6 6 II. Vyprávění druhé: Rozhovor s PhDr. Vladimírem Hybnerem (*1940) 6 Vladimír Hybner se narodil v Holicích. Jeho tatínek vlastnil obchod se šicími stroji v Letohradě. Své dětství - a jak sám říká, svá nejkrásnější léta prožil však na Pastvinách (v podhůří Orlických hor). Zdůrazňuje, že jeho tatínek měl už v té době automobil, což nebylo obvyklé. Jak šel čas, dostala se rodina do Hradce Králové. Toho se však jeho tatínek už bohužel nedožil. V roce 1970 začal pan Hybner studovat na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Krátce před sametovou revolucí byl zaměstnán jako učitel biologie na Gymnáziu J. K. Tyla (dále GJKT). Po revoluci se stal ředitelem ZŠ, součásti Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína. Byl přímo podřízen pozdějšímu kardinálu Dukovi, mimochodem také absolventovi naší školy, a arcibiskupu Otčenášovi (ti ho do funkce ředitele jmenovali). Nikdy nebyl v KSČ a je věřící. Byl přítomen listopadovým událostem v roce 1989 v Hradci Králové. Kvůli tomu jsme se s ním sešli, abychom reprodukovali jeho odpovědi na naše otázky. Jak jste se vlastně dozvěděl o tom, že se něco někde děje? Pan Hybner říká, že byl na Havlíčkobrodsku, byl v kostele a po skončení mše svaté stála před kostelem skupinka cca 10 lidí a jistá paní zde hovořila o Praze a údajném zmlácení studentů. Další dny byl ve škole. Byl svědkem nevědomosti hradeckých obyvatel a studentstva. Později, když se připravoval v kabinetu biologie, byla uzamčena škola (nikdo nesměl dovnitř, ani ven), přítomný syn kolegyně - bioložky tvrdil, že v Praze se dějí veliké věci. Ale v Hradci skoro nic kromě zdi z krabic na Gottwaldově/Ulrichově náměstí! Teprve později se změnily věci i ve škole: ředitel Dr. Draslar byl odvolán a zvolena byla nová ředitelka Dr. Pětová. Jak vzpomínáte na svoje dětství? V. Hybner vypráví historku, když byl v první třídě (v 1947), učil je řídící byl to dobrý člověk a kladl důraz na staré, dobré mravy - tehdy k nim přišel do třídy inspektor a viděl na zdi portrét T. G. Masaryka. Způsobilo to veliké pozdvižení, takový obraz prý nemá co dělat v socialistické škole. Řídící sebral všechnu odvahu a pronesl: Vy byste si před ním měl tu čepici sundat! V tu chvíli řídící téměř omdlel, rychle odešel a do školy se už nevrátil. Pan Hybner dodává, že později založili malou skupinu antikomunistů (asi 6-7 lidí), společně se scházeli a diskutovali. Jak vzpomínáte na revoluci a následující události? Pamětník si vzpomíná, že se všude konaly různé přednášky a diskuse na rozličná témata. Dodává pro zajímavost, že se děly i překotnosti, že při postupném odchodu původních ředitelů škol přicházeli noví, kteří si doslova školy mezi sebou rozdělovali. Vzpomíná rovněž na polepování výkladů obchodů plakáty a letáky i strhávání a přepisování označení některých ulic, které byly poplatné minulému režimu. Podotýká, že v roce 1989 bylo všechno rychlejší a důslednější než v roce 1968 (říká však, že mu tyto dvě události trochu splývají, protože 6 J. Draganovič, P. Kult

7 7 v určité fázi probíhaly dost podobně, nebo se mu to alespoň tak zdálo). Na závěr podotýká, že na to vzpomíná rád. Udělal byste v dané době něco jinak? Panu Hybnerovi bylo v té době přes padesát, tudíž byl již opatrnější. Změnil by prý tehdejší systém obsazování pracovních pozic. Podle něj se na vyšší místa často dostávali lidé, kteří si to absolutně nezasloužili, zkrátka mnohdy kariéristi a prospěcháři. Ovšem ti se najdou v každé době. Zdá se vám dnešní doba lepší? Jak je všeobecně známo, po otevření hranic se otevřela možnost cestovat. Dřívější omezení mu pochopitelně nevyhovovala. Nyní je sám příkladem člověka, který procestoval svět. Měl jste někdy se studenty problémy? Pan doktor se zamyslel. Když si vzpomněl na svá mladá učitelská léta, kdy učil na Základní škole v Horním Jelení, odpověděl, že zde byly samé bezproblémové a hodné děti. Obecně si myslí, že dřív byl přístup žáků ke studiu svědomitější a pečlivější, nevyskytovaly se takové problémy jako dnes, děti byly z rodiny lépe vedeny. Přidává příhodu, která se mu stala v době tzv. reálného socialismu. Vyučoval chlapce v dílnách; jeden z nich si odřel kůži na ruce a pan učitel ho chtěl ošetřit kysličníkem. Chlapci to nebylo příjemné, tak na něj vykřikl: Vy jste blázen! Pan Hybner zdůraznil, že tehdy nevěděl, jak má na to má reagovat. Dnes by se to pokládalo za zcela běžné a asi by si toho nikdo nevšiml. O studentech na GJKT říká, že někteří z nich měli sarkastický přístup, což ovšem patří k věku. Dnešní technické vymoženosti, které mladí lidé používají, se stávají leckdy zdrojem kyberšikany. To je nebezpečné; to se bohužel také na rozdíl od dřívějška změnilo. Vladimír Hybner v současnosti V momentální době je pan Hybner v důchodu a k jeho hlavním koníčkům patří autoveteráni. Vlastní automobil z roku 1938 nebo Škodu 1000MB. Miluje cestování. Část života věnoval cestám po světě navštívil USA (Chicago, Los Angeles), Čínu nebo Brazílii. Na otázku, kolika mluví jazyky, odpověděl, že se nějak domluví vším možným.

8 8 Fotografie V. Hybnera (Foto P. Kult)

9 9 III. Vyprávění třetí: Listopadové vzpomínky a zamyšlení z pohledu bývalého studenta gymnázia Mgr. Daniela Drášila 7 V jakém ročníku jste byl, když se vše dalo do pohybu? Právě jsem studoval 1. ročník na Gymnáziu J. K. Tyla. O údajně pokojné demonstraci na Národní třídě jsem se dozvěděl z rádia Svobodná Evropa. Následně se o tom začalo ve škole mezi studenty mluvit. Výuka se změnila v diskuse s vyučujícími. Někteří kantoři nám ochotně zodpovídali naše otázky, ale část učitelského sboru, převážně starší členové, se těmto diskusím snažila vyhýbat. Mladá fronta se jako první odvážila napsat o pravdivých událostech v Praze, které nás všechny značně překvapily. Ale o smrti studenta se dodnes lidé jen dohadují. Jaký postoj k tomu zaujímala vaše rodina? Moji rodiče mě plně podporovali. Z matčiny strany se objevila sice obava o mé zdraví; jako každá matka se měla strach, co by se mohlo při shromážděních stát. Od malinka mi však kladli na srdce, abych nebyl jen další ovcí ve stádě a že nemám věřit všemu, co mi kdo napovídá. Dělal jsem si na věci svůj názor a doma jsem o tom vedl rozsáhlé debaty. Ovšem jako u většiny jsem nic neříkal nahlas, tedy na veřejnosti. Nevěděli jsme totiž, komu můžeme věřit, a báli jsme se následků. Jak jste se cítil ve škole? Byl to můj první rok studia. V listopadu jsem ještě pociťoval euforii z úspěšného přijetí na prestižní gymnázium. Navzájem jsme se poznávali a neměli jsme tušení, kdo je co zač. Ve třídě jsem měl nejlepšího kamaráda, se kterým jsem si potají vyměňoval hudební kazety se zakázanými interprety. Ale jinak jsem neměl tušení, komu ve třídě mohu důvěřovat. Nikdy jste nevěděli, kdo vás "napráská". Vždy byl zvolen předseda třídy, jehož rodiče byli členy komunistické strany nebo alespoň KSČ podporovali. Ve vrcholných dnech revoluce se někteří studenti vyšších ročníků aktivně zapojovali. Vyvěšovali různé plakáty, které byly následně strhávány. Děvčata rozdávala na chodbách trikolóry. Nebylo nás mnoho, co jsme si trikolóru vzali, ale v tuto chvíli jsem si uvědomil, že se věci konečně daly do pohybu. Věřil jsem, že je to začátek něčeho velkého. Jak ovlivnila revoluce váš život? Rozhodně se změnily některé předměty. Zrušila se branná výchova, brigády na chmelnicích, cvičení v protichemických oblecích a plynových maskách, ruský jazyk již nebyl povinný a začaly se vyučovat další cizí jazyky. Jelikož mě velice zajímaly moderní dějiny, byl jsem rád, že se výuka dějepisu rozšířila o dříve zakázaná témata, jako bylo například období první republiky. Vyučování českého jazyka se rozšířilo o tehdy zakázané autory. Na ředitelskou židli usedla dr. Pětová a dosavadní ředitel dr. Draslar se stal řadovým členem učitelského sboru. Konečně jsme mohli říkat, co si myslíme, a nemuseli se bát, že nás někdo udá. 7 K. Slámová, S. Šváblová, V. Vyroubalová

10 10 Jaký je váš celkový pohled na výsledek? V prvních letech po revoluci jsem si myslel, že je to teprve začátek velké změny. Vývoj se ale podle mého názoru zastavil. Myslím si, že jsme mohli dokázat víc, ale nedokážu si představit, že bych dnes žil jinak. Každopádně to byl ten nejzlomovější okamžik v mém životě a navždy budu porovnávat dobu předtím a dnes.

11 11 IV. Vyprávění čtvrté: Vzpomínka vysokoškoláka ředitele gymnázia Mgr. Roberta Nováka 8 Studoval jste nebo jste pracoval? V roce 1989 jsem byl studentem Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Mým oborem byla pedagogika a dějepis. Probírali jste tehdejší dění v rodině? Neměl jsem moc velkou možnost tuto situaci s rodiči probírat, jelikož jsem bydlel na vysokoškolské koleji. Naposledy jsem s nimi mluvil o víkendu po událostech na Národní třídě, ale to ještě nebyly známy všechny okolnosti. Ve škole bylo mnoho studentů z komunistických rodin, ale my jsme doma měli vždy jasno, že komunismus není naším srdcím blízký. Jaký byl průběh listopadových událostí ve škole? Účastnil jste se nějakých protestních akcí? Hned v pondělí jsme se v řadě hodin téměř neučili, jelikož jsme žádali profesory o objasnění situace. Večer jsme se sešli s některými studenty z jiných vysokých škol ve vinárně Psí bouda. Jeden ze studentů, Jindřich Vedlich, nám sdělil, že se právě koná před Klicperovým divadlem, tehdy Divadlem Vítězného února, protestní shromáždění. Sešlo několik desítek lidí. Po návratu na kolej se vše dalo do pohybu. Kolem jedné hodiny ranní přes sto studentů vyhlásilo okupační stávku kolejí. V úterý ráno jsem jako jeden ze dvou hlavních mluvčí stávkového výboru svolal protestující studenty. Postavili jsme se před všechny budovy Pedagogické fakulty (dnes Univerzity Hradec Králové), rozdávali jsme letáky a přesvědčovali další studenty, aby se připojili ke stávce. V tuto chvíli se přestalo vyučovat. Odkud jste se dozvěděl o protestu studentů na Národní třídě? První informace přišla z Československé televize, ale řekněme, že nebyla úplně pravdivá. Další zmínky byly ve zpravodajství na rozhlasových kanálech BBC, Hlas Ameriky a v rádiu Svobodná Evropa. Dalšími zdroji byly Lidové noviny a Rudé právo. Studenti v Praze i jiných městech psali a tiskli protikomunistické noviny a letáky, které následně posílali po řidičích autobusů a strojvedoucích vlaků do různých koutů republiky. Také se tiskl nekomunistický životopis Václava Havla. Ač je to paradoxní, mnoho lidí až do této chvíle pana Havla neznalo. Co jste očekával od revoluce? Očekával jsem pád komunistického režimu, což se stalo. Ale rozhodně jsem si nemaloval, že budeme žít v dokonale demokratickém státě. Sám Masaryk řekl, že až třetí generace je dokonalá. 8 K. Slámová, S. Šváblová, V. Vyroubalová

12 12 Jaké změny tedy nastaly? Co se týče výuky, začali jsme ve škole vídat nové tváře profesorů, kteří přišli z emigrace zpět do Čech. Z hlediska společenských věd nám ukázali i nové pohledy na věc. Velmi mě překvapilo, kolik jich může být. V tomto směru jsme byli velice zaostalí. Ačkoli u nás revoluce propukla mnohem později než v jiných zemích, jimž trvalo i několik let, než se postavily na nohy, my jsme schopni během dvou měsíců dát stát znova dohromady a zvolit nového demokratického prezidenta.

13 13 R. Novák (Foto S. Šváblová)

14 14 V. Vyprávění páté, poslední: Studentský vůdce, vysokoškolský pedagog, regionální politik PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. 9 PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. (nar. 1966) Jindřich Vedlich se narodil v Hradci Králové na Pražském Předměstí, kde společně s manželkou a třemi dětmi žije dodnes. Chodil na Základní školu na Jiráskově náměstí. Ve studiu pokračoval na Gymnáziu J. K. Tyla, chtěl studovat přírodní vědy, měl však problém se dostat na školu kvůli emigraci svých sourozenců v roce Po střední škole následovala Pedagogická fakulta v Hradci Králové. Když přišla revoluce, stal se členem vysokoškolského studentského stávkového výboru. Poté učil na UHK a pak následovala roční práce asistenta pozdějšího ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Jak jste se zapojil do dění v době sametové revoluce v Hradci Králové? Ani pár dní před revolucí nikdo v Hradci Králové prý neměl tušení o události, která měla přijít. Už před revolucí se pan Vedlich aktivně zapojil jak on to sám nazval do minirevolty proti komunistické straně. Šířil například text divadelní hry Václava Havla, návrhy na přejmenovávání ulic atd. Po 17. listopadu se spolužáky založil stávkový výbor a účastnil se takových akcí, jako například lidský řetěz z Hradce Králové do Pardubic, stavby zdi z papírových krabic na Ulrichově (bývalém Gottwaldově) náměstí. Zmiňoval také akci, kdy šli uklízet město a přitom předávali pozvánky na demonstrace. Také podepsal Několik vět. Jak vnímali středoškolští studenti revoluci? Pan Vedlich uvádí, že reakce nelze paušalizovat. Některé předměty prošly značnou proměnou, jiné byly logicky úplně zrušeny (např. marxismus v podobě občanské či branné výchovy). To znamenalo jisté komplikace, pokud chtěl někdo z těchto vyučovacích předmětů maturovat. Spíše však převládaly pozitivní reakce. Máte nějaký nezapomenutelný či výrazně jedinečný zážitek z období revoluce? Pan doktor se svěřil spíše s humorným zážitkem: Se spolužákem Robertem Novákem seděl na vrátnici vysokoškolské koleje Na Kotli, poslouchali vysílání rozhlasu. Najednou v éteru zazněla zpráva, že na území republiky přijíždějí tanky a že je náš stát obsazován spojeneckými vojsky. Když už byli smířeni s tím, že budou jako protispolečenské živly zatčeni a stíháni, z rádia se ozvalo, že jde o reprízu zpravodajství z roku Splnila revoluce vaše představy a udělal byste popřípadě něco jinak? Odpověď byla jasná: Ano, revoluce splnila očekávání, všechny požadavky stávkového výboru rozpuštění StB, odstoupení prezidenta Husáka, uskutečnění svobodných voleb, odstavení komunistické strany od vlády nad státem a řada dalších se staly realitou. Podotýká ale, že 9 J. Draganovič, P. Kult

15 15 privatizace neproběhla moc dobře. Kuponová privatizace proběhla sice rychle, ale v některých ohledech ne moc šťastně. Co se týče jeho osobní aktivity, prý by nic neměnil. Myslíte si, že si dnes lidé méně váží svobody? Podle jeho názoru je tomu skutečně tak. Je přece nepřípustné, aby se na vysoké politické pozice dostávali lidé, kteří prokazatelně spolupracovali s předlistopadovou komunistickou stranou, jejími orgány a represivními orgány a složky socialistického státu. Ještě horší však je, že to lidem nevadí. Jindřich Vedlich v současnosti V současnosti je pan Vedlich náměstkem primátora pro rozvoj města a zastupitelem KHK za TOP 09. Zároveň i nadále působí jako pedagog na Univerzitě Hradce Králové. J. Vedlich (Foto J. Draganovič)

16 16 Závěr Vyslechli a zapsali jsme pět vyprávění, pět vzpomínek, pohledů na skutečnost i zamyšlení pěti známých i neznámých regionálních osobností, obyvatel našeho města. Jejich příběhy nám pomohly pochopit dobu před 25 lety a zamyslet se nad ní i jejím odkazem. Uvědomit si, co přinesla a doufejme přináší i dnešku, nám všem, pro něž je vzdálenou minulostí. Nekladli jsme si za cíl zmapovat události sametové revoluce den po dni, podat úplný či vyčerpávající pohled. V duchu tématu Naše revoluce jsme chtěli přinést střípky osobních postřehů účastníků. To nám umožnilo, abychom se mohli podělit také s našimi zážitky při natáčení diskusního rozhlasového pořadu Českého rozhlasu v Hradci Králové Návštěva, do něhož nás k besedě s JUDr. Zdeňkem Rudoleckým o odkazu 17. listopadu pozvala redaktorka PhDr. Eva Zálešáková. "V životě každého člověka je jeden nejvíce rozhodující okamžik" slova, jimiž začíná nejslavnější film Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci, jsme si vypůjčili do záhlaví pořadu, který uvedeme v předvečer 25. výročí listopadových událostí roku Pozvání k návštěvě přijali studenti druhého ročníku Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové společně se svým profesorem PhDr. Lubošem Hodným a JUDr. Zdeněk Rudolecký. Výběr hostů má svůj důvod studenti v listopadu 1989 nebyli na světě, tedy události onoho dramatického podzimu znají jenom z vyprávění. Jejich profesor dějepisu byl čerstvě pedagogem na renomovaném gymnáziu s prvorepublikovou tradicí a známý královéhradecký advokát jedním z aktivních účastníků toho, pro co se později vžilo označení sametová revoluce. 25. výročí listopadových událostí roku Pozvání k návštěvě studia přijali studenti druhého ročníku Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové společně se svým profesorem PhDr. Lubošem Hodným a JUDr. Zdeněk Rudolecký Foto: Jiřina Mužíková Jejich setkání u mikrofonů Českého rozhlasu Hradec Králové bylo zkraje poznamenané trémou mladých hostů, ale rozpaky nad tím, zda mohou svými názory sekundovat zkušenému matadorovi, se rozplynuly při první úsměvné vzpomínce na dobu, od níž nás dělí čtvrt století.

17 17 Historii musíme brát s nadhledem, říká přední český historik prof. Rudolf Kvaček. A tak přišla řeč na fronty na banány i jiné, prozaičtější věci, na šedou ekonomiku i šedivé paneláky, devizové přísliby a nomenklaturní kádry. A taky na to, že svoboda není nikdy zadarmo a napořád. A že morálka a mravní étos, stejně jako občanská angažovanost, nejsou, jakkoliv to tak mnohdy může vypadat, relikty minulosti. K poslechu pořadu Návštěva, který uvedeme v neděli 16. listopadu 2014 krátce po 18 hodině, vás zve jeho autorka Eva Zálešáková. Autor: Eva Zálešáková 10 Na samotný závěr citujeme dopis pana Ing. Vlčka, našeho nejstaršího pamětníka, který jako zaslal jedné z autorek vyprávění s ním: Dobrý den, slečno Velacková. S obdivem reaguji na reportáž Vaši a Vašich spoluautorů na stránkách Lidových novin dne Byl jsem v lázních na Moravě a dcera mne na článek telefonicky upozornila. Můj obdiv samozřejmě nespočívá v tom, že jde o moji osobu, ale v přesném vyjádření myšlenek a názorů, které se rozhovorem nesly, včetně jejich formulace. Povzbudil mne i slib vás autorů v závěru příspěvku, že odkaz 17. Listopadu zůstane neustále živý, což je zvláště v těchto dnech aktuální. Prosím, seznamte s mým názorem Vaši kolegyni i kolegu a též pana učitele Hodného. Jsem rád, že jsme se osobně poznali, a do dalšího studia přeji hodně úspěchů. Jiří Vlček viz článek Historii musíme brát s nadhledem 25. Výročí listopadových událostí roku 1989 (dostupné z ová korespondence: od :01

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Miroslav Jirounek Vypracovali: Richard Dyntera, Karolína Ráczová, Hana Nováková, Lenka Zakouřilová, Vratislav Bureš Vyučující: Mgr. Radek Horák Škola: ZŠ a MŠ T.G.M. Svatovítská

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armada zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Rok 1989 ve vzpomínkách

Rok 1989 ve vzpomínkách Rok 1989 ve vzpomínkách Lenka V. Gymnázium a SOŠ Jilemnice Identifikace pamětníka: Věk: 38 let Vzdělání: vysokoškolské Zaměstnání: učitel na ZŠ Bydliště: Valteřice (okres Jilemnice) Rozhovor: Nejdříve

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Úryvky z knihy Poselství minulosti příběhy ze života pamětníků

Úryvky z knihy Poselství minulosti příběhy ze života pamětníků Úryvky z knihy Poselství minulosti příběhy ze života pamětníků Na začátku byl nápad paní profesorky Šárky Lesné. Zpříjemnit pobyt seniorům v Domově pokojného stáří setkáním se studenty klatovského gymnázia,

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni Projekt Příběhy bezpráví: Příběhy bezpráví jsou projektem vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

JAK TO VIDĚLI STUDENTI V ROCE 1968?

JAK TO VIDĚLI STUDENTI V ROCE 1968? JAK TO VIDĚLI STUDENTI V ROCE 1968? ANOTACE: Prostřednictvím aktivity se žáci seznámí s manifestem Deset bodů a pokusí se pochopit politickou situaci, ve které se nacházeli jejich vrstevníci v roce 1968.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Téma: Jan Palach. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová

Téma: Jan Palach. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová Téma: Jan Palach Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Jan Palach Narozen - 11. 8. 1948 Všetaty (okr.

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

č Č Ě Í Ž ř ě š á á ž ů ý Ž ů ě ý ý áš ě á Č ů ě ž é š á č é ě ě ě é ěř á é č ý á š ě Ž á áž ř ě š ř č é š á š šř ž áž á ěš á á čá ř é á č ů á ž ý ě ě ě á ě ž á á á ě ě ě á č ý á á ů úč áš čá č á á ž Č

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ podpora výuky moderních československých

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ podpora výuky moderních československých CÍLE PROJEKTU podpořit výuku moderních československých dějin atraktivní formou přiblížit žákům nedávnou minulost vytvořit prostor pro vlastní aktivitu žáků a zvýšit jejich zájem o dějiny 20. století podpořit

Více

V 19 letech byl odsouzen za velezradu na 10 let a byl poslán do uranových dolů v Jáchymově.

V 19 letech byl odsouzen za velezradu na 10 let a byl poslán do uranových dolů v Jáchymově. Průběh projektu My, žáci 9. a 8. třídy, jsme se v letošním školním roce zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Tento dlouhodobý projekt nás zaujal možností pracovat se vzpomínkami přímého pamětníka.

Více

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský Mezinárodní studie občanské výchovy 2009 Tomáš Protivínský ICCS 2009 Mezinárodní studie občanské výchovy = The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Mezinárodní asociace pro hodnocení

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Jaký je příběh tvé mámy? Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo. Ptej se rodičů, prarodičů, známých a vyhraj až 50 000 korun v soutěži!

Jaký je příběh tvé mámy? Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo. Ptej se rodičů, prarodičů, známých a vyhraj až 50 000 korun v soutěži! Ilustrace: ToyBox, i-m.co/toybox/toy_box_light Jaký je příběh tvé mámy? Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo. Ptej se rodičů, prarodičů, známých a vyhraj až 50 000 korun v soutěži! Miluška Havlůjová

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Josef Jindra : Velikonoce 2014

Josef Jindra : Velikonoce 2014 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ DUBEN 2015*** ROČNÍK XVI.*** ČÍSLO 4 Citát inspirující: Jsou lidé, kteří píšou knihy, a lidé, kteří jsou knihami. Jan Neruda Josef Jindra : Velikonoce 2014

Více

Dvě svědectví o Listopadu 89 v Hranicích

Dvě svědectví o Listopadu 89 v Hranicích 77 kdysi a nedávno 2 / 2011 Dvě svědectví o Listopadu 89 v Hranicích Při práci na historii Listopadu 89 v Hranicích, z níž nakonec vznikla pouze drobná, spíše populárněhistorická publikace [1], jsem oslovil

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS Rozšířené zprávy z regionů 1. část volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS 10. března proběhlo v plzeňské Besedě vyhlášení soutěže "Sportovec roku 2006 - Plzeň". Slavnostního večera se zúčastnil

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

2.3. Vysoké školství od roku 1968 do roku Školy, studenti a studentky vysokých škol v letech Počet vysokých škol

2.3. Vysoké školství od roku 1968 do roku Školy, studenti a studentky vysokých škol v letech Počet vysokých škol 2.3. Vysoké školství od roku 1968 do roku 1989 Nespokojenost s politickým systémem a celkovou situací ve státě se začala projevovat i u studentů vysokých škol. V roce 1967 obnovili studenti majáles a v

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální

Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální David Tišer Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální Romská škola Romskou střední školu sociální založil před několika lety v rámci aktivit své neziskové nevládní organizace Dr. Rajko Djurič

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Listopad 2010 TANEČNÍ PRO DEVÁTÉ TŘÍDY. Do tanečních jsme začali chodit v říjnu, tradičně do našeho divadla ve škole.

Listopad 2010 TANEČNÍ PRO DEVÁTÉ TŘÍDY. Do tanečních jsme začali chodit v říjnu, tradičně do našeho divadla ve škole. Listopad 2010 Akcí v tomto měsíci nebylo mnoho, skoro to vypadalo na klid před prosincovou bouří. V prosinci naopak jedna akce stíhá druhou. Přesto to, co se událo v listopadu, skutečně stojí za zmínku.

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Březen 2011. Obecní záležitosti:

Březen 2011. Obecní záležitosti: 1 Kronika obce Věžky Březen 2011 Obecní záležitosti: Agrodružstvo Morkovice oznámilo všem občanům Věžek, že má na některých pozemcích založeny dotační biopásy, sloužící jako přirozený kryt pro zvěř. Ty

Více

Wenzao Ursuline University of Languages Letní semestr Závěrečná zpráva z pobytu na Taiwanu Denisa Andrlová

Wenzao Ursuline University of Languages Letní semestr Závěrečná zpráva z pobytu na Taiwanu Denisa Andrlová Wenzao Ursuline University of Languages Letní semestr 2016 Závěrečná zpráva z pobytu na Taiwanu Denisa Andrlová 1. Osobní údaje Jméno a příjmení: Denisa Andrlová Email: denisa.andrlova@gmail.com Délka

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více

NA HODNOTÍCÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCI KONANOU DNE 24.11. 2006 NA

NA HODNOTÍCÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCI KONANOU DNE 24.11. 2006 NA Somatopedická společnost, o.s., V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41 REFLEXE ÚČASTNÍKŮ Z ŘAD STUDENTŮ NA HODNOTÍCÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCI KONANOU DNE 24.11. 2006 NA PedF UK V PRAZE NA TÉMA : Asistence v podpoře

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více